ElÖTERJESZT~S. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ElÖTERJESZT~S. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 4400 NVfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83 TELEFON:.) ; FA)(: " ~4 7 E MAIL: Ügyiratszám : V FEJ II Ügyintézö: Bongár Viktória ElÖTERJESZT~S - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap cé lfeladatok évi beszámolójáról és a évi terv elfogadásáról Tisztelt Bizottsági A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 58. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján (továbbiakban Kvt.i, valamint Nyíregyháza Megyei logó Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/1997. (111.1.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban Őr.) szerint: a Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására köteles fordrtani : 1. levegőtisztaság védelme: (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentese, adatbázis létesítése); 2. hulladékgazdálkodás, települési szi lárd és veszélyes hulladékok kezelése; 3. védett természeti értékek megörzése, eredeti állapotuk helyreállitása; 4. zaj és rezgésvédelem; 5. zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés; 6. vizek vé delme; 7. talaj védelme; 8. környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, pályázati támogatás, pá lyázatok készítése és pá lyázati önerő biztosítása; 9. környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése; 10. egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. A Kvt. 58. (2) bekezdése szerint, a települési önkormányzat környezetvédelmi alap bevételei : a) a települési önkormányzat által jogerösen kiszabott környezetvédelmi birság teljes összege, él) N Y( REGYHÁZ A

2 b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerösen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerösen kiszabott környezetvédelmi birságak kivételével, cl a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, e) egyéb bevételek. Az Ör. 5. (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alapból való finan szírozás történhet: a. az Önkormányzat környezetvédelmi feladatairól szóló éves cselekvési és pénzügyi felhasználási terv szerint; b. pályázat útján - az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén - olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet kaphat támogatást, aki (amely) az elnyert összegből Nyíregyháza közigazgatási területén végez környezetvédelmi tevékenységet. A évi felhasznált költségekről szóló táblázatot az előterjesztés 1. számú mellékiete tartalmazza, valamint a évi tervezett kiadásokra szóló javasolt feladatok és programok elfogadását az előterjesztés 2. számú mellékiete szemlélteti. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város évi Környezetvédelmi Alap célfeladatairól szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni, valamint a évre vonatkozó javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 21. Pató István osztályvezető -.N...GYOL.U.o<.MV t,~ NY R ECY H Á ZA

3 1. melléklet KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP CÉLFELADATOK ÉVI TÉNY S52. Feladat. program Felelős, együttműködő partner eft l évről áthúzódó kifizetés O Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenítés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel 4. Autómentes nap Hulladék kommandó működési támogatása lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció "Szelektív Szombat" Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő A Környezetvédelmi Világna p alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció 9. Karácsonyfa gyűjtő akció 10. Hulladékért virágot akció ll. 12. Környezetvédelmi vetélkedő Vá ro ss zépítő akció (Környezetszép ítő verseny pályázat) - NY[REGYHÁZA Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Civil szervezetek, Közterületfe lügyelet, Polgárőrség, Mezőc5rök, Rendőrség Nonprofit Kft., Vá rosfejlesztési NvíRW NyíregyháZi Városüzeme ltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. _.-UGV_... O O

4 13. Bujtosi tó arborétum kialakítása 14. Parlagfűért virágot akció 15. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltetö és V agyonkezelő Nonprofit Kft. Vá rosüzemeltetési Osztály NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. O ÖSSZESEN ro NVfREGYHÁZA...:--.N...nw\I4...

5 Környezetvédelmi Alap Célfeladatok évi beszámolója Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés A fenntartható fejlődés témakörében a "Fenntartható életmód" címmel előadást szerveztünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenít és A környezetvédelmi beruházásokról, programokról. akciókról, aktualitásokról a lakosság széles körü folyamatos tájékoztatást kapott az írott sajtó n és egyéb médián keresztül. A környezeti adatok, információk aktualizálása céljából a Felső-lisza -v idéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel kötöttünk szerződést negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettséggel. Autómentes Nap szeptember 14-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zöld Kerék Alapítvánnyal közösen rendezte meg az Autómentes Családi Napot. A rendezvény Nyíregyházán, a Semmelweis utcán a HUMAN-NEl közösségi házánál lett megtartva. A jelenlévő több mint 10 civil szervezet sokféle tevékenységgel színesítette a programot. A szerviz sátorban kerékpárokat javította k, a közösségi házban kézműves foglalkozások, ajándékkészités, csillám tetoválás folyt a HUMAN-NET Alapitvány, a Mosolygó Kórhá, Alapítvány. a Fordulópont Egyesület és az Egymásért-Családok Egyesület jóvoltából. A Nyírségi Turista Egyesülettel pedig a térképolvasás, GPS használat rejtelmeibe lehetett betekinteni. A meseolvasás mellett könyvjelzők készültek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából. A cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete vérnyomás- és vércukorszint mérést végzett. Környezettudatosságra nevelő programokkal ismerkedhettek a Felső-Tisza Alapítvány JÓVOltából. Európai Mobilitás Hét zárásaként éjszakába nyúló kerékpározást szerveztünk szeptember 22-én az Európai Autómentes Nap alkalmából Nyíregyházán, a Kossuth téren. A legifjabb kerékpározók is próbára tehették az ügyességüket, valamit KRESZ tudásukat a Bringa Suliban. A programot kerékpár kiállítás színesítette és ezzel egy időben bringa szerviz is üzemelt. Az est fénypontja a kerékpáros felvonulás volt ami, rendőri felvezetéssel zajlott. Hulladék kommandó mllködésének t ámogatása Az illegális hulladéklerakások felszámolása, valamint új lerakóhelyek kialakulásának megakadályozása érdekében évben is tevékenykedett a hulladékkommandó. A NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. mindösszesen 52,75 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállított be Oros, Szállási u. 72. szám alatti Regionális Hulladékkezelő Üzembe.

6 Lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció évben is két alkalommal adhatták le a városlakók térítésmentesen a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nonprofit Kft. közösen meghirdetett akciója során május ID-én (szombaton), 11 helyszínen 2006 kg veszélyes hulladék gyűlt össze szeptember 27-én pedig 2840 kg veszélyes hulladékot adtak át a városlakók. Az összegyűjtött hulladékokat a Nonprofit Kft. munkatársai az Oros, Szállási u. 72. szám alatti Regionális Hulladékkezelő Üzembe szállították, ahonnan átmeneti tárolás után kerültek végleges ártalmatlanítási helyükre. "Szelektív szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő szeptember 13-án szombaton a Kossuth téren szervezte meg a Térségi Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Szelektív szombat" elnevezé s ű családi napot. Egy egész napos vetélkedösorozat szólt a szelektív hulladékgyűjtés röl, ahol gyerekek és szüleik mutathatták be ügyességüket és tudásukat. Nagy érdeklődés övezte a vetélkedőnap 10 állomását, ugyanis több száz család gondolta úgy, hogy kilátogassanak a Kossuth térre, ezzel is erősítve elkötelezettségüket a környezettudatos gondoskodás mellett. Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció A környezetvédelmi világna p alkalmából 1 napos akciót hirdetett meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nonprofit Kft. a Korányi Frigyes utca 3. szám, valamint a Kerék utca 1. szám alatti Hulladékudvarban június 5-én. Az akció ideje alatt összesen 114 lakó kereste fel a hulladékudvarokat. Karácsonyfa gyűjtő akció Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nonprofit Kft. közös kezdeményezésében va lósult meg január 6-a és január 18-a között a "Karácsonyfáért ajándék" elnevezésű nyeremény játék. Az akció két hete alatt minden egyes fáért 1 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül az akciót lezáró soroláson (január 18-án) 8db került kihúzásra. Az akció ideje alatt összesen 508 db fát szállítottak be a Hulladékudvarba. Hulladékért virágot akció évben két alkalommal került megrendezésre a "Hulladékért virágot" akció. A különválogatott szelektív hulladékok után utalványt vagy komposztott kaptak a résztvevők. A tavaszi akció március 17-e és március 29-e között, az őszi akció pedig szeptember 8-a és szeptember 20-a között történt.

7 Városszépítő akció (Környezetszépítö verseny pályázat) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NvfRW Nyíregyházi Városüze meltető és Vagyonkeze l ő Nonprofit Kft évben is meghirdette a kertszépségversenyt. Ebben az évben új elem volt az intézmények bevonása a környezetszépítő akcióba. A kertszépségverseny kategóriái a következők voltak: Legvirágosabb kert - társasház kategória, legvirágosabb kert - csa ládi ház kategória, Környezettudatos kert, Legvirágosabb utca, Legvirágosabb intézmény. Bírálati szempont volt többek között az ötletesség, egészségi állapot és fejlettség, faj és fajtagazdagság, magyar fajták alkalmazása, színek és formák harmóniája, valamint az összhatás. Bujtosi tó arborétum kialakítása A NvfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával a Városszépítő akció keretein belül célul tűzte ki a Bujtosi városliget zöldfelületi szerkezetének fejlesztését, arborétum kialakítását. A gyűjteményes növénykert kialakításának első ütemében többek között Aesculus carnea 'Briottii' Hú sszínű vadgesztenye, liquidambar styraciflua Amerikai ámbrafa, Pterocarya fraxinifolia Kaukázusi szárnyasdió, Alnus cordata Éger, Hamamelis intermedia varázsmogyoró, Clerodendrum trichotomum Kései végzetfa, Metasequoia gliptostroboides Kína i mamutfenyő lett telepítve. A telepítésnél teljes talajcserét végeztek, a si ke resség érdekében a tápanyagp6tlás is megtörtént. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja A NvfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával évben célul tűzte ki a Bujtosi tó élővilágának rehabilitációját. A Bujtasi tórendszer városi oldalán tereprendezést és haltelepítést hajtottak végre. A halbeszerzés során 1700 kg pontyot telepítettek a Bujtosi tóba. Abeszerzett halállomány egészségügyi vizsgálata megtörtént, amit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága vizsgálati eredményközlésben dokumentált.

8 2. melléklet KÖ RN Y EZETV ~ DELM I ALAP C~lFELADATDK ~VITERV 55Z. Feladat, program Fel e l ő s, egy ü ttmű k öd ő pa rtner e Ft Környezetvédelmi oktatási program, előad á sok szervezése, "fenntartható fejlődés " ké pzés La kossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenítés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken val6 részvétel 3. Autómentes nap Hulladék kommandó működési támogatása "Szelektív Szombat" Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő A Környezetvédelmi Világnap alka lmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció 7. Karácsonyfa gyűjtő akció 8. Hulladékért virágot akció 9. Szelektív hulladékgy űjtésre ösztönző akci ó 10. Környezetvédelmi vetélkedő 11. Váro ss zépít ő akció (Környezetszépítő ve rseny pályázat) Nyírw Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Civil szervezetek, Kőzterűlet - felügyelet, Po l gárőrség. Mezöörök, Rendőrség Nonprofit Kft., Vá rosfejlesztési és Városűzemeltetési Osztály Térségi Hulladék Gazdálkodási NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. VárosüzemeJtetési Osztály SO NyfREGYHÁZA

9 NyfRW Nyíregyházi Városüzemeltető és 12. Bujtasi tó arborétum kialakítása Vagyonkezelő Nonprofit Kft. NyfRVV Nyíregyházi Városüzemeltetö és 13. Bujtosi tó élővi l ág rehabilitációja Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ÖSSZESEN NvlREGVHÁZA

10 Melléklet VEJl/220-l/2015. számú előter j esz t éshez Határozat - tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgy űl ése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága..../2015. (IV.21.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok évi beszámolójáról és a évi terv elfogadásáról A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok évi beszámolóját elfogadja és a évi tervet jóváhagyja. Nyíregyháza, április 21. A határozatot kapják: 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, 2. Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai, 3. Városüzemeltetés Osztály.

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-500 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszá m :VFEJ L/ 2 79-1/2015.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2008. Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot

Részletesebben

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben)

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FŐÉPÍTÉSZI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2011. HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 Ezt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezetvédelmi feladatok legalapvetőbb törvényi szintű összefoglalását a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

il(\. szám ú előterjesztés

il(\. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il(\. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 2014. 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2014. HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot Dunaújváros

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Táborállás területén a megcsúszott partfalszakasz stabilizálása.

Táborállás területén a megcsúszott partfalszakasz stabilizálása. Tevékenység Környezeti tényezők Környezeti hatások Célkitűzések A célok elérésének módja Helyi problémák (zaj, rezgés, szag, por, látvány stb.). Problémát jelent, hogy a zsúfolt Római városrészből gyalogosan

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t. a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t. a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról Ábrahámhegy Község Önkormányzata a települési környezet megóvása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl Budapest-Csepel onkormanyzata 911 997.(1V.22.) Kt rendelete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 11- i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben