Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben)"

Átírás

1 Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban tv.) 46. (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében Paks Város Önkormányzata környezetvédelmi elkülönített pénzalapot hoz létre. 2. A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei: a./ A települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege. b./ A területi környezetvédelmi hatóság átal az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a. c./ A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része. d./ Az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege. e./ Egyéb bevételek. 3. (1) Az alap felhasználása január 1. után az Alap Működési Szabályzata szerint történik. (2) Az alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie (tv. 58. (5) bekezdés). (3) A helyi környezetvédelmi alap forrásait alapszerűen, a költségvetési gazdálkodás előírásai szerint kell kezelni.

2 4. A helyi környezetvédelmi alapot kizárólag Paks Város Önkormányzata veheti igénybe és kizárólag környezetvédelmi célokra használhatja fel. 5. A környezetvédelem szempontjából kiemelt feladatként kell kezelni: a./ a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, b./ az emberi egészség védelme, javítása, c./ felszíni, felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi megőrzése, d./ helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása, e./ a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások, kiállítások költségeinek fedezése, f./ környezetvédelmi felmérések, mérések, tanulmányok elkészítése. 6. Záró rendelkezések (1) Az évre elkülönített összeg felhasználásáról 1996-ban a Polgármesteri Hivatal javaslatára a Környezetvédelmi Bizottság dönt. (2) Az Alap Működési Szabályzatát év folyamán ki kell dolgozni. Az alap működési szabályzata a rendelet mellékletétképezi. 1 (3) Ezen rendelet április 1-jén lép hatályba. (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 2 P a k s, március 5. Herczeg József polgármester Dr. Blazsek Balázs jegyző * A rendeletet a képviselő-testület az március 26-ai ülésén fogadta el. 1 A rendelet szövegét a 20/1996.(X. 2.) számú rendelet állapította meg január 1-jei hatállyal. 2 A rendelet szövegét a 16/2009.(IX. 11.) számú rendelet állapította meg szeptember 16-i hatállyal. A módosító rendelet hatályát veszti október 2-án.

3 Települé si Önkormányzati Környezetvédelmi Alap Működési Szabályzata (ÖKA - MSZ) A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban Tv.) 58. (1) bekezdése alapján létrehozott Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról (továbbiakban: ÖKA) szóló 8/1996.(III.30.) számú helyi rendelet 6. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Paks Város Önkormányzata Működési Szabályzatot (továbbiakban: ÖKA - MSZ) hoz létre. 1. (1) Paks város Önkormányzatát a Tv-ben felsorolt bevételek megilletik (a Tv. 58. (2) bekezdés). (2) Az ÖKA célja, hogy a város a környezetvédelmi céloknak széleskörűen eleget tudjon tenni. 2. Az ÖKA-MSZ célja, hogy az ÖKA felhasználása a kitűzött környezetvédelmi céloknak eleget téve, szabályozottan történjen. 3. (1) Az ÖKA-t az önkormányzat a gazdasági programjának, illetőleg a mindenkori környezetvédelmi előírások figyelembevételével köteles működtetni. (2) Az ÖKA nem finanszírozhatja az önálló vagyonnal rendelkező alapítványok (pl.: parlagfű alapítvány) tevékenységét. 4. (1) Az ÖKA támogatással megvalósítani kívánt célokat az önkormányzat éves költségvetése összeállításánál meg kell jelölni. (2) Az ÖKA-t közvetlen környezetvédelmi célokra kell felhasználni, kivételt képez az 5. (1-2) bekezdése.

4 (3) A közvetlen környezetvédelmi célokat a mindenkor aktuális környezetvédelmi teendők szükségessége során kell realizálni a 4. (1) bekezdésének, valamint a 4. (4) bekezdés a-f./ pontjainak figyelembevételével. (4) A közvetlen környezetvédelmi célok főbb csoportjai, melyre az ÖKA felhasználható: a./ Környezeti elemek szükség szerinti vizsgálata, mérése, melynek szükségessége a fejlesztés, illetőleg egyéb környezethasználat függvénye. b./ A környezeti elemek védelme, szennyezettség fokozódásának lehetőség szerinti megakadályozása. c./ Szennyezett környezeti elemből származó egészségügyi ártalmak megelőzése, környezeti ártalmak lehetőség szerinti felszámolása, kivétel a 3. (2) bekezdése (ha alapítvány jött létre). d./ Természetes környezet (képződmény, flóra, fauna) szakvéleményeztetése védetté nyilvánítás céljából, védetté nyilvánítása szakvéleménytől függően, annak fenntartása, a már védett természetes környezet ápolása. e./ Háttéripari (feldolgozóipari) lehetőségek szerinti hulladékminimalizálás, működő hulladéklerakó kapacitásának növelése. f./ Lakosság környezeti szemléletének kialakítása, fejlesztése, a város környezeti állapotáról történő évi egy alkalommal lakossági tájékoztatás. 5. (1) Az ÖKA az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolására, szemétgyűjtő konténerek tömeges számú vásárlására, épületek műemlékvédelmére nem használható fel, arra az önkormányzat a pénzügyi lehetőségekhez mérten a költségvetésben külön keretet biztosít. (2) A települési környezetvédelmi alapról szóló 8/1996.(III. 31.) számú rendelet 5. (c) bekezdésében foglalt vizek védelmét az éves, felhasználható ÖKA keret maximum 50 %-a biztosíthatja, figyelemmel az 1. (2) bekezdésére. (3) Az ÖKA-MSZ 5. (2) bekezdésében foglalt 50 %-os keretfelhasználás alól kivételt képez a 6. -ban foglalt környezetet károsító elemi és ember által okozott katasztrófa eset, amire a teljes ÖKA keret felhasználható.

5 6. Az ÖKA a város közigazgatási területén történő, környezetet károsító, ember által okozott katasztrófa esetére - az ÖKA keretének korlátai miatt - csak abban az esetben használható fel, ha a katasztrófa okozója hatósági bizonyítási eljárás során sem válik ismertté, és az ilyen célú felhasználás a 4. (4) bekezdés a-f./ pontjai valamelyikének eleget tesz. Záró rendelkezések 7. (1) Az ÖKA nem pályázható - tehát nem támogatás céljából létrehozott -, a város közvetlen környezetvédelmi fejlesztésére szolgáló elkülönített pénzügyi alap. (2) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot kizárólag Paks város Önkormányzata használhatja fel a Tv. 58. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ÖKA-MSZ 4. (4) bekezdés a-f./ pontjaiban foglaltak figyelembevételével, a Környezetvédelmi Bizottsággal egyetértésben. (3) Ezen működési Szabályzat január 1-jén lép hatályba, és a 8/1996.(III.31.) sz. önkormányzati rendelettel (ÖKA) együtt kezelendő, annak mellékletét képezi. P a k s, október 2. Dr. Blazsek Balázs sk. Herczeg József sk. jegyző polgármester

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1 Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapot

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl Budapest-Csepel onkormanyzata 911 997.(1V.22.) Kt rendelete

Részletesebben

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra.

I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra. Egységes szerkezetbe foglalva: 2007. február 21. Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az 5/2007. (II. 20.) rendelettel, a 44/2006. (XII. 22.) rendelettel,

Részletesebben

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI A L P O L G Á R M E S T E R E ÖNKORMÁNYZATÁNAK Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. /2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről

Fertőd Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. /2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Részletesebben

2007. évi XXIX. törvény. egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról

2007. évi XXIX. törvény. egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról 2007. évi XXIX. törvény egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben