PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2006. (IV. 28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A paksi fiatalok életkezdési támogatásáról*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2006. (IV. 28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A paksi fiatalok életkezdési támogatásáról*"

Átírás

1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2006. (IV. 28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A paksi fiatalok életkezdési támogatásáról* Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (3) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a város lakónépességének megtartása iránti felelősségétől indíttatva a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából, összhangban A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. tv. rendelkezéseivel, a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet alapján meghatározott feltételekkel a január hó 1. napja után született paksi szülők paksi gyermekeit az önálló életkezdéshez életkezdési támogatás illeti meg. (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben említett személyekre, tárgyi hatálya pedig a gyermek 18. életévének eléréséig a Start-számlára terjed ki. A rendelet célja 2. (1) Paks Város Önkormányzata az eljövendő évtizedekben fenntartható módon a jövőben születendő paksi gyermekek, a majdani paksi polgárok érdekében alkotja meg A paksi fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendeletet. (2) A rendelet célja a január hó 1-jén vagy az azt követően született, jelen rendelet 4. és 5. -aiban igényjogosultnak minősülő gyermek 18. életéve betöltését követő támogatása önálló felnőttkorának megkezdésében.

2 2 A támogatás forrása 3. (1) A fiatalok életkezdési támogatására elkülönített forrás, az önkormányzat kifejezetten e célra elkülönített pénzügyi forrása, melyet az önkormányzat, meghatározott feltételek fennállása esetén a évi CLXXIV. törvény által létrehozott Start-számlára utal. (2) Paks Város Önkormányzata az évenkénti költségvetéseiben e célra elkülönített forrásaiból a támogatást jelen rendelet 7. (3) bekezdésében meghatározott célokhoz nyújtja. (3) Paks Város Önkormányzata a fiatalok életkezdési támogatása céljából, a évi költségvetési rendeletében elkülönít 5 millió forintot. Az elkülönített összeg a évben született, e rendelet értelmében igényjogosult gyermekek életkezdési támogatásának a 7. (1) bek. a./ pont szerinti fedezete. (4) Az önkormányzat a rendelet létrehozásának évét követő években a mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja a várható születésszám szerinti, valamint a 7. (1) bek. b./ és c./ pont szerinti költségelőirányzatot. (5) Az önkormányzat a rendelet létrehozását követően rendszeresen figyelemmel kíséri a paksi újszülöttek létszámát, és az előzetesen várt születési szám meghaladása esetén intézkedik az éves költségvetéseinek módosításával az összeg növelésének érdekében. A jogosultak köre 4. (1) A jelen rendelet keretei között támogatásra jogosultak azok, akik január hó 1-jén vagy azt követően paksi szülők paksi gyermekeként születtek.

3 3 (2) A jogosultak számára nyújtott támogatás felhasználási lehetősége a jogosultak 18. életévének betöltésekor nyílik meg. 5. (1) A 4. (1) bekezdésében foglaltak szempontjából paksi szülőnek minősül az, aki a gyermek születését megelőzően egy évvel Paks város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és azóta folyamatosan életvitelszerűen Pakson lakik. (2) A 4. (1) bekezdésében foglaltak szempontjából paksi szülők paksi gyermekének minősül az, akinek mindkét szülője megfelel az 5. (1) bekezdésében írt feltételeknek és maga a 18. életévének betöltéséig Paks város mindenkori közigazgatási területén folyamatosan állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Paks város közigazgatási területén is él. (3) A 4. (1) bekezdés rendelkezése ellenére sem jogosult támogatásra az, akinek legalább az egyik szülője az (1) bekezdés rendelkezése szerint a jogosult 18. életévének betöltéséig paksi szülői mivoltát nem tartja fenn. (4) A (3) bekezdésben említett szabály alól kivételt képez az a körülmény, ha az egyébként igényjogosult gyermek paksi szülője a gyermek 18. életévének elérése előtt meghal. (5) A gyermek (kedvezményezett) 18. életéve előtt bekövetkezett halála esetén az önkormányzat által a start számlára utalt összeg kifizetése a 2005.évi CLXXIV. törvény rendelkezései alapján történik. A támogatás működtetésének rendje 6. A Start-számlára történő befizetésekről kimutatást kell készíteni minden év december 31.-i állapotnak megfelelően az éves költségvetési rendelet előterjesztéséig.

4 4 Eljárási szabályok és hatálybalépés 7. (1) Az önkormányzat a évi CLXXIV. tv. 6. (1) bekezdés b./ pont szerinti lehetőség és korlátozás szerint az önkormányzati támogatást a Start-számlára az alábbi módon fizeti be: a.) a gyermek születésének első évében Ft, majd b.) a gyermek születését követő öt év elteltével Ft, majd c.) a gyermek születését követő tíz év elteltével Ft (2) Az önkormányzat által a Start-számlára befizetett életkezdési támogatásrész a 18. életévét betöltött fiatal felnőttet jelen rendelet 4. és 5. -ai rendelkezéseinek figyelembe vételével illetik meg. (3) A támogatásra jogosult az önkormányzat által befizetett életkezdési támogatásrészt a évi CLXXIV. tv. 5. (7) bek. alapján a (8) bek. szerinti célokra fordíthatja: a.) tanulmányok; b.) lakhatás; c.) pályakezdés; d.) gyermekvállalás feltételeinek megteremtése; e.) jogszabályban meghatározott más cél. (4) Az önkormányzati támogatás Start-számlára utalása szülői kérelemre indul, melyet a Start-számlával rendelkező gyermek szülője terjeszt elő a Polgármesteri Hivatalnál. (5) A kérelem előterjesztésekor a szülőnek okiratokkal igazolnia kell mindazoknak a feltételeknek a meglétét, melyeket a jelen rendelet 4. és 5. -a megkövetel. (6) Az önkormányzati támogatás Start-számlára történő utalásának feltétele a szülő, mint törvényes képviselő hozzájárulása a gyermek adatainak kezeléséhez, különösen a számla vezetéséhez és az utaláshoz szükséges adatokra vonatkozólag. Egyúttal a szülő feltétlen beleegyezését adja

5 5 ahhoz, hogy amennyiben a támogatott gyermek, és /vagy mindkét szülője a gyermek 18. életévének betöltése előtt Paks város területéről elköltözik, az önkormányzat a start-számlára utalt önkormányzati befizetést a számlavezető pénzintézettel a Polgármesteri Hivatal számlájára visszautaltatja. (7) A 4. és 5. feltételeihez kapcsolódó igényjogosultság meglétekor a 7. (1) bekezdése a./ pontjának megfelelő kezdőösszeg Start-számlára történő utalása a Start-számlával rendelkező gyermek szülője által a Polgármesteri Hivatalhoz előterjesztett kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megtörténik. (8) A 7. (1) bekezdésének b./, illetve c./ pontjában található összeg utalása az igényjogosultság keletkezésétől számított 5-5 év elteltével a Polgármesteri Hivatal által készített nyilvántartás alapján történik, abban az esetben, ha a támogatásra jogosult a 4. és 5. -ban felsorolt igényjogosultsági kritériumoknak továbbra is megfelel. (9) Jelen rendelet május 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit a január 1-én, vagy azt követően született gyermekekre kell alkalmazni. Paks, április 27. Hajdú János polgármester Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a április 26-i ülésen fogadta el.

6 6 N Y I L A T K O Z A T Alulírott.. mint.. kiskorú törvényes képviselője, jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok gyermekem számlavezetéshez szükséges adatainak kezeléséhez. Egyúttal feltétlen beleegyezésem adom ahhoz, amennyiben a támogatott gyermekem, és /vagy mindkét szülője a gyermek 18. életévének betöltése előtt Paks város területéről elköltözik, Paks Város Önkormányzata a gyermek.. pénzintézetnél vezetett start-számlájára utalt önkormányzati támogatást a számlavezető pénzintézettel az önkormányzat számlájára visszautaltassa. Paks, án. Szülő, mint törvényes képviselő aláírása Előttük, mint tanuk előtt:

7 7 Név: Lakcím: Név: Lakcím:

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

5'3. számú előterjesztés

5'3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5'3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályos: 2012. október 1. I. Bevezető rendelkezések Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Egységes szerkezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egységes szerkezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szarvas Város Önkormányzata 8/2002.(IV.19.) számú helyi rendeletével módosított 1/1999. (I. 29.) rendelete egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú ifjúsági lakásokba (fiatal házasok otthonába)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított települési támogatásról és más szociális jellegű és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben