9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről"

Átírás

1 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes szakterületek ágazati irányításáért felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételi és az igazságügyi szakértői szakterület (a továbbiakban: szakterület) kiterjesztése iránti eljárás során e rendelet szabályait kell alkalmazni. A névjegyzékbe való felvétel általános feltételei 2. A névjegyzékbe bejegyezhető szakterületeket e rendelet számú mellékletei tartalmazzák. 3. A névjegyzékbe az vehető fel, aki a névjegyzékbe való felvételi vagy a szakterület kiterjesztése iránti kérelmét (a továbbiakban együtt: kérelem) a mellékletekben felsorolt szakterületek valamelyikére nyújtja be (a továbbiakban: kérelmező), és - a Szaktv.-ben foglalt egyéb feltételek teljesítése esetén - a szakterülethez kapcsolódó képesítési, valamint az e rendeletben előírt egyéb feltételek teljesítését igazolja. 4. (1) A mellékletekben meghatározott szakterületekhez kapcsolódó képesítési feltételekkel külön jogszabály alapján egyenértékű végzettséggel vagy szakképesítéssel - a 30. (3) bekezdésében és a 39. -ban foglaltak kivételével - rendelkező kérelmező is felvehető a névjegyzékbe. (2) A szakterületekhez kapcsolódó képesítési feltételeknek megfelel az a kérelmező is, aki a mellékletnek megfelelő szakterületen szakképzettségének megfelelő tudományterületen tudományos fokozatot szerzett. (3) Az e rendeletben meghatározott végzettségek és szakképesítések egymásnak az (1) bekezdés szerint történő megfeleltetése - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az abban megjelölt, az alapképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletek alapján történik. (4) A külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkező kérelmező esetében a névjegyzékbe való felvételhez a mellékletekben megjelölt képesítéssel Magyarországon egyenértékűnek elismert, illetve honosított bizonyítvány, oklevél fogadható el. Az elismerésre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény rendelkezései az irányadóak. (5) Az e rendeletben meghatározott szakorvosi, szakgyógyszerészi, szakfogorvosi és klinikai szakpszichológusi szakképzettségek egymásnak az (1) bekezdés szerint történő megfeleltetése - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló jogszabályok alapján történik. 5. (1) Ha e rendelet szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges, a kérelmező a névjegyzékbe akkor vehető fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya nincs felfüggesztve. (2) A kamarai tagságról és - ha e rendelet szerint a névjegyzékbe való felvételhez a kamara által vezetett szakértői névjegyzékbe történt érvényes bejegyzés is szükséges - a névjegyzékbe való bejegyzésről szóló igazolást kérelemre, a kamarára irányadó törvényi szabályozás szerint a szakmai kamara állítja ki. 6. (1) A mellékletekben felsorolt szakterületeken - e rendeletben foglalt eltérő rendelkezés hiányában - a névjegyzékbe való felvételhez a) a képesítés megszerzésétől számított ötéves,

2 b) ha az adott szakterületre a kérelmező a mellékletek szerint kizárólag az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítéssel rendelkezik, a képesítés megszerzésétől számított tízéves, vagy c) az igazságügyi szakértői intézményekben (a továbbiakban: szakértői intézmény) vagy szervezet keretében dolgozó szakértőjelölt esetében a képesítés megszerzésétől számított, szakértői intézmény vagy szervezet keretében szerzett hároméves szakirányú szakmai gyakorlati idő (a továbbiakban: gyakorlati idő) igazolása szükséges. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező esetén a szakértői intézményben vagy szervezet keretében a legalább hároméves alkalmazotti vagy más jogviszonyról szóló igazolást kérelemre a szakértői intézmény vagy szervezet vezetője állítja ki. (3) Amennyiben e rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételt a) a területi mérnöki kamara (a továbbiakban: mérnöki kamara), b) a területi építész kamara (a továbbiakban: építész kamara), c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), d) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), vagy e) a Nemzeti Közlekedési Hatóság által vezetett szakértői névjegyzékében az igazságügyi szakterületnek megfelelő kamarai, főfelügyelőségi, főigazgatósági vagy közlekedési hatósági szakterületen való érvényes bejegyzéshez (a továbbiakban: ágazati szakértői jogosultság) köti, az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételét követően az ágazati szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő elteltét követő egy éven belül köteles igazolni, hogy az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. A névjegyzékbe vételhez szükséges feltételek igazolása 7. A kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell az e rendeletben megjelölt, két hónapnál nem régebben kiállított eredeti igazolásokat, vagy azok hitelesített másolatát. II. Fejezet AZ EGYES SZAKTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK A tűzvédelem, valamint a személy- és vagyonvédelem területein bejegyezhető szakterületek (1) Az 1. számú melléklet 2., 4., 6. és 7. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - az vehető fel, aki a Főigazgatóság által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő tűzvédelmi szakterületen ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítéséről szóló igazolást a Főigazgatóság kérelemre - a Főigazgatóságra irányadó törvényi szabályozás szerint - állítja ki; ebben az esetben a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges. 10. Az 1. számú melléklet 5. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagja. Az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken bejegyezhető szakterületek (1) A névjegyzékbe a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületeken orvosi vagy fogorvosi oklevéllel az vehető fel, aki a)

3 b) szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában, kivéve, ha külön jogszabály szerint a tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzés nem feltétele. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt, működési nyilvántartásról szóló igazolást kérelemre az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal állítja ki. 13. (1) A 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki legalább ötéves, igazságügyi DNS laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. (2) Ha a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületekre történő bejegyzéshez e rendelet képesítési feltételként orvosi vagy fogorvosi oklevéllel megszerezhető szakképesítést ír elő, a névjegyzékbe való felvételhez - a 8., és 42. pontban megjelölt szakterületek kivételével - gyakorlati idő igazolására akkor nincs szükség, ha a kérelmező az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, a szakképesítésének megszerzésétől számított legalább öt év már eltelt, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (3) A 2. számú melléklet 8., és 36. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges. (4) A 2. számú melléklet 21. pontjában meghatározott szakterületre történő bejegyzéshez gyakorlati idő igazolására nincs szükség, ha a kérelmező az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (5) A 2. számú melléklet 22. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe biológus vagy kémikus oklevéllel az vehető fel, aki legalább ötéves, laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. (6) A 2. számú melléklet 42. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki legalább ötéves, klinikai toxikológiai területen eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. A munkabiztonsági területen bejegyezhető szakterületek 14. A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a névjegyzékbe felvehető az is, aki a korábbi jogszabályok alapján szerzett felsőfokú munkavédelmi végzettséggel vagy egyetemi, illetve főiskolai alapképzési szakon szerzett végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkezik. 15. (1) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben műszaki szakon szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben agrár vagy természettudományi szakon szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (3) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - az (1) és (2) bekezdésben meg nem jelölt egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Főfelügyelőség szakértői névjegyzékében a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. A mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken bejegyezhető szakterületek (1) A 4. számú melléklet 8., és 19. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) A 4. számú melléklet 10. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki

4 a) az okleveles erdőmérnök végzettség igazolása esetén a mérnöki kamara tagja és a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik vagy b) a növényvédelmi szakmérnök, okleveles növényorvos vagy okleveles agrárkémikus agrármérnök végzettség igazolása esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. (3) (4) A 4. számú melléklet 15. és 29. pontjaiban megjelölt szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe az vehető fel, aki a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. 18. A közlekedési és az ipari területeken bejegyezhető szakterületek (1) Az 5. számú melléklet A) rész 1. pontjában megjelölt szakterületen - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakértői névjegyzékében az adott szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt szakértői működésre jogosító érvényes engedélyt a kérelemhez csatolni kell; ebben az esetben a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges /A. Az 5. számú melléklet A) rész 21., pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe való felvételhez az ott meghatározott képesítés megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. 23/B. (1) Az 5. számú melléklet A) rész pontjaiban megjelölt szakterületekre a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) Ha a kérelmező az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi területeken bejegyezhető szakterületek A 7. számú melléklet C) részében megjelölt szakterületeken a műszaki felsőoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a mérnöki kamara tagja. A kulturális területen bejegyezhető szakterületek (1) A 8. számú melléklet 7. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) az építész kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével az építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) (3) A 8. számú melléklet 7. pontjában megjelölt szakterületen magasépítő üzemmérnök képesítéssel a kérelmező december 31. napjáig indított főiskolai szintű magasépítő mérnöki szakon szerzett magasépítő üzemmérnök végzettség alapján vehető fel a névjegyzékbe. A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési

5 követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékű más végzettségek alapján a kérelmező a névjegyzékbe nem vehető fel. 31. (1) A névjegyzékbe való felvételhez a képesítés megszerzésétől számított tízéves gyakorlati idő igazolása szükséges a 8. számú melléklet a) 6. pontjában megjelölt szakterületen az i) pontban, és b) 12. pontjában megjelölt szakterületen az a) pontban meghatározott végzettségek esetében. (2) A névjegyzékbe való felvételhez a képesítés megszerzésétől számított tizenöt éves gyakorlati idő igazolása szükséges a 8. számú melléklet a) 8. pontjában megjelölt szakterületen a d) és e) pontokban, valamint b) 12. pontjában megjelölt szakterületen a b) és c) pontokban meghatározott végzettségek esetében. 32. (1) A 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületre a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl felvehető az is, aki egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel és a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján drágakőszakértői vagy drágakő-meghatározói képesítéssel rendelkezik. (2) A 8. számú melléklet 17. és 20. pontjában megjelölt szakterületre a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl felvehető az is, aki egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel és a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján műtárgy, vagy bútorszőnyeg, vagy festmény, vagy híradástechnikai, vagy ékszer szakirányon szerzett becsüsi képesítéssel rendelkezik. (3) A 9. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a pedagógusi szakvizsgával egyenértékűnek kell tekintetni a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közintézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben megjelölt, a közalkalmazotti besorolás szempontjából a pedagógusi szakvizsgával egyenértékű tudományos fokozatokat és szakvizsgákat, valamint a pedagógustovábbképzésről, pedagógusi szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógusi szakvizsgával egyenértékű szakvizsgákat. (4) A 9. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a gyakorlati idő számítása szempontjából az egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség megszerzésének időpontja az irányadó. A közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken bejegyezhető szakterületek (1) A 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen okleveles adószakértői szakképesítés hiányában a névjegyzékbe az vehető fel, aki a pénzügyminiszter által kiadott, adószakértői tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik. Az adószakértői tevékenység folytatására jogosító, a Pénzügyminisztérium által kiadott igazolvány hiteles másolatát a kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell. (2) A 10. számú melléklet 2., 5. és 6. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe okleveles könyvvizsgálói képesítéssel az vehető fel, akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara külön jogszabály alapján a) biztosítás szakterületen biztosítói minősítéssel, b) pénzpiac szakterületen pénzügyi intézményi minősítéssel, vagy c) tőkepiac szakterületen befektetési vállalkozási minősítéssel nyilvántartásba vett. Az erről szóló igazolást a Magyar Könyvvizsgálói Kamara állítja ki. (3) A 10. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, függetlenül a tagsági jogállásától, 35. A névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges, ha a kérelmező a) a 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen az okleveles adószakértő szakképesítést igazolja vagy b) a 34. -ban megjelölt feltételek valamelyikét teljesíti.

6 A lakás- és építésügyi, valamint az idegenforgalmi területeken bejegyezhető szakterületek (1) A rendelet 11. számú mellékletében megjelölt szakterületeken - a 13. és 18. pontban meghatározott szakterületek kivételével - a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) az adott szakterületen működő mérnöki vagy építész kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) (3) A 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges, ha a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (4) Az (1) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a névjegyzékbe a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a 11. számú melléklet a) 1-3., 5-6., 8., 10., valamint 15. pontjaiban megjelölt szakterületre felvehető az is, aki építészmérnöki vagy építőmérnöki, b) 4. és 11. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki villamosmérnöki, c) 4. és 7-9. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki gépészmérnöki, d) 7. pontjában megjelölt szakterületre felvehető az is, aki vegyészmérnöki, e) 14. és pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki tájépítész mérnöki, táj- és kertépítészmérnöki vagy táj- és kertépítész szakon végzett kertépítész mérnöki, f) pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki településmérnöki vagy építészmérnöki, g) 12. és 17. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki építőmérnöki végzettséggel rendelkezik. 38. Nem vehető fel a névjegyzékbe a kérelmező a kérelemben megjelölt szakterületre, ha a szakterületen működő szakmai kamarából a mérnöki, illetve építészeti tevékenység szakmai szabályainak megszegése miatt kizárták, a kizárástól számított három évig. 39. (1) A 11. számú melléklet 6. pontjában megjelölt szakterületen a kérelmező a névjegyzékbe az okleveles építész tervező művész végzettséggel a művészeti felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének c) pontja szerint egyenértékű végzettség esetén nem vehető fel. (2) A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen szerkezetépítő szakon végzett okleveles építőmérnök, és magasépítő üzemmérnök végzettséggel a kérelmező december 31. napjáig indított főiskolai szintű magasépítő mérnöki egyetemi szintű szerkezetépítő mérnöki szakon szerzett végzettség alapján vehető fel a névjegyzékbe. A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének a) pontja és a 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékű más végzettségek alapján a kérelmező a névjegyzékbe nem vehető fel. 40. A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe való felvételhez az ott meghatározott egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség mellett előírt szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség esetében a képesítés megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. A kriminalisztikai területeken bejegyezhető szakterületek 40/A. (1) A 12. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség mellett az ott meghatározott szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. (2) A 12. számú melléklet 10. pontjában megjelölt szakterület esetében a névjegyzékbe való felvételhez a mellékletben megjelölt szakvizsga megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. Az audiovizuális média területén bejegyezhető szakterületek

7 40/B. A 13. számú melléklet 3. pontjában megjelölt szakterületen híradástechnikai szakon szerzett okleveles villamosmérnök képesítéssel a kérelmező december 31. napjáig indított egyetemi szintű híradástechnikai szakon szerzett villamosmérnök végzettség alapján vehető fel a névjegyzékbe. A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés d) pontja szerint egyenértékű más végzettségek alapján a kérelmező a névjegyzékbe nem vehető fel. III. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 41. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Átmeneti rendelkezések 42. (1) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig közegészségügy-járványtan vagy gyógyszerész szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületeken igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (2) Akit igazságügyi pszichiátria szakterületen az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett és az igazságügyi pszichiátriai tanfolyamot elvégezte, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (3) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig toxikológia szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe orvosi oklevéllel vagy biológus szakmérnök szakképzettséggel felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] toxikológia szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (4) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe egyetemi szintű közlekedési vagy járműgépész szakon, vagy főiskolai szintű autógépész szakon szerzett szakképzettséggel felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (5) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig ujjnyomatszakértés (daktiloszkópia), nyomszakértés, írásszakértés (kéz- és gépírás), fegyverszakértés, okmányszakértés szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (6) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig építésügyi szakterületeken főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 7. pontjában vagy 11. számú melléklet vagy pontjaiban megjelölt szakterületek valamelyikének, továbbá a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 7. pontjában, illetve a 11. számú melléklet hivatkozott pontjaiban megjelölt szakterületeken igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (7) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig ingatlanforgalom, ingatlan-értékbecslés és kisajátítás szakterületeken főiskolai szintű alapképzésben szerzett építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] ingatlanértékbecslés szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (8) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig gépjárművekkel kapcsolatos közlekedési szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel az 5. számú melléklet A) részének 21., , pontjaiban megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelős minisztérium a szakterületnek megfelelő szakirányú jellegű képesítésnek ismeri el, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő, e rendelet 5. számú melléklet A) részének 21., , pontjaiban megjelölt szakterületén igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (9) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig környezetvédelmi, természetvédelmi vagy vízügyi szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 7. számú mellékletben megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelős minisztérium a szakterületnek

8 megfelelő szakirányú jellegű képesítésnek ismeri el, és eleget tesz a 28. -ban foglalt feltételnek, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő, e rendelet 7. számú mellékletében megjelölt szakterületén igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (10) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig e rendelet 8. számú melléklet 16. pontjának ca)-cc) alpontjaiban megjelölt szakképesítéssel, vagy a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján drágakőszakértői vagy drágakő-meghatározói képesítéssel felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületnek, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (11) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig e rendelet 8. számú melléklet 17. vagy 20. pontjának a)-e) alpontjaiban megjelölt szakképesítéssel, a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján műtárgy, vagy bútor-szőnyeg, vagy festmény, vagy híradástechnikai, vagy ékszer szakirányon szerzett becsüsi képesítéssel felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 17. vagy 20. pontjában megjelölt szakterületnek, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 17. vagy 20. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (12) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig informatikai vagy hírközlési szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 6. számú mellékletben megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelős minisztérium a szakterületnek megfelelő szakirányú jellegű képesítésnek ismeri el, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő, e rendelet 6. számú mellékletében megjelölt szakterületén igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (13) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig egyetemi szintű műszaki vagy természettudományi szakon szerzett alapvégzettséggel a névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületnek, az a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (14) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig okleveles agrármérnök vagy okleveles kertészmérnöki végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 4. számú melléklet 22. vagy 32. pontjában megjelölt szakterületek valamelyikének, az a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (15) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig meliorációs mérnöki végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 4. számú melléklet 32. pontjában megjelölt szakterületnek, az a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. 43. (1) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31-ig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a szakterülete olyan, e rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületnek feleltethető meg, amelyre a felvételhez e rendelet ágazati szakértői jogosultság meglétét írja elő, de azzal a szükséges gyakorlati idő hiányában nem rendelkezik, az az ágazati szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elteltét követő egy éven belül köteles igazolni, hogy a mérnöki kamara, az építész kamara, a Főfelügyelőség, a Főigazgatóság vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által vezetett szakértői névjegyzékében az igazságügyi szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultságot megszerezte. (2) Akit az igazságügyért felelős miniszter január 1-jétől december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe az 5. számú melléklet A) rész pontjaiban megjelölt szakterületekre felvett, vagy december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmét ezen szakterületekre benyújtotta, december 31-ig köteles igazolni, hogy a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultságot megszerezte. (3) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31-ig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a szakterülete olyan, e rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületnek feleltethető meg, amelyre a felvételhez e rendelet mérnöki vagy építész kamarai tagság meglétét írja elő, de a mérnöki vagy építész kamarai tagsághoz szükséges képesítéssel nem rendelkezik és az igazságügyért felelős miniszter a Szaktv. 32. (5) bekezdése alapján

9 hozott jogerős határozatában kötelezte a szakterületnek megfelelő képesítés megszerzésére, az az e rendelet alapján kötelező kamarai tagságát a képesítés megszerzését követő egy éven belül köteles igazolni. 44. (1) Akit az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértői névjegyzékbe december 31-ig felvett és az igazságügyért felelős miniszter a szakértői jogosultságát a Szaktv. 32. (1) bekezdés a) pontja alapján felülvizsgálta és szakterületét a Szaktv. 32. (1) bekezdés b) pontja szerint módosította, az - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértői szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. (2) Akit az igazságügyért felelős miniszter a Szaktv. 32. (5) bekezdése alapján az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges képesítés megszerzésére kötelezett, az eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - választása szerint - a határozatban vagy e rendeletben megjelölt képesítés megszerzését követően a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértői szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. (3) Aki január 1-jét követően került az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvételre, az eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértői szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. 45. Akit az igazságügyért felelős miniszter környezetszennyezést csökkentő berendezések, technológiák szakterületre az igazságügyi szakértői névjegyzékbe szeptember 30. napjáig felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. 46. (1) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától szeptember 30. napjáig bejegyzett a) közúti áruszállítás, fuvarozás szakterület október 1. napjától a közúti szállítás, fuvarozás b) közúti közlekedési műszaki létesítmények technológiai tervezése, fenntartása szakterület október 1. napjától a közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése és fenntartása c) okmányszakértés (kivéve biztonsági okmányokra vonatkozó szakértést) szakterület október 1. napjától okmányszakértés szakterületnek felel meg. (2) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától december 31. napjáig bejegyzett a) haemogenetika (DNS) szakterület január 1. napjától klinikai genetika, valamint igazságügyi genetika, b) toxikológia szakterület január 1. napjától klinikai toxikológia, valamint igazságügyi toxikológia, c) kulturális javak és használati cikkek piaci ár- és értékbecslése szakterület január 1. napjától használati cikkek piaci ár- és értékbecslése, valamint kulturális javak piaci ár- és értékbecslése, d) barlangvédelem szakterület január 1. napjától földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme szakterületnek, e) erdők természetvédelme, ökológia, természetvédelem a vadgazdálkodásban, természetvédelem és mezőgazdaság szakterület január 1. napjától élővilág védelem szakterületnek, f) földtani és felszínalaktani értékek védelme szakterület január 1. napjától földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme szakterületnek, g) közúti gépjárművek és egyéb közúti járművek gyártása szakterület január 1. napjától közúti gépjárművek és egyéb közúti járművek gyártása, valamint gumiabroncs gyártása szakterületnek szakterületeknek felel meg. 1. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és képesítési feltételek a tűzvédelmi, valamint személy- és vagyonvédelmi területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. biztonságszervezés a) főiskolai szakmérnök, biztonságszervező b) biztonságtechnikai mérnök vagy c) biztonságszervező szakember vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő biztonságszervező I. szakképesítés 2. építmények tűzvédelme a) tűzvédelmi mérnök vagy b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy

10 c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés 3. ipari baleset-megelőzés a) tűzvédelmi mérnök vagy b) az a) pont kivételével a műszaki felsőoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés 4. ipari tűzvédelem a) tűzvédelmi mérnök vagy b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés 5. személy- és vagyonvédelem a) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő biztonságszervező I. szakképesítés vagy b) bűnügyi szaknyomozó vagy c) gazdaságvédelmi szaknyomozó vagy d) e) közrendvédelmi szervező vagy f) az OKJ-ben szereplő rendőrszervező (tiszt) szakképesítés 6. tűzoltó technikai eszközök tűzoltó készülékek karbantartását végzők tűzvédelmi szakvizsgája, vagy beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők tűzvédelmi szakvizsgája és a) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy b) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy c) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés vagy d) a műszaki felsőoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség 7. tűzvizsgálat a) tűzvédelmi mérnök vagy b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés 2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. aneszteziológia és intenzív általános orvos és aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga terápia 2. antropológia a) okleveles biológus vagy b) okleveles régészet szakos bölcsész, vagy c) okleveles biológia szakos tanár 3. arc-állcsont-szájsebészet általános orvos és arc-állcsont-szájsebészet szakvizsga

11 4. baleseti sebészet általános orvos és traumatológia ortopédia szakvizsga (traumatológia) és ortopédia 5. belgyógyászat általános orvos és belgyógyászat szakvizsga 6. bőrgyógyászat általános orvos és bőrgyógyászat szakvizsga 7. csecsemő- és általános orvos és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga gyermekgyógyászat 8. egészségbiztosítás általános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga 9. foglalkozás-orvostan általános orvos és foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakvizsga 10. fül-orr-gégegyógyászat általános orvosi oklevél és fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga 11. gyermek- és ifjúsági általános orvos és gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakvizsga pszichiátria 12. gyermeksebészet általános orvos és gyermeksebészet szakvizsga 13. igazságügyi genetika a) általános orvos vagy b) okleveles biológus vagy c) okleveles molekuláris biológus vagy d) okleveles biológia szakos tanár 14. honvédorvostan, általános orvos és honvédorvostan, katasztrófa-orvostan szakvizsga katasztrófa-orvostan 15. idegsebészet általános orvos és idegsebészet szakvizsga 16. fogorvostan okleveles fogorvos és szakfogorvosi szakvizsga 17. igazságügyi orvostan általános orvos és igazságügyi orvostan szakvizsga 18. igazságügyi pszichiátria általános orvos és igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan) szakvizsga 19. infektológia általános orvos és infektológia szakvizsga 20. kardiológia általános orvos és kardiológia szakvizsga 21. klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia a) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia vagy b) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológia szakvizsga 22. mikrobiológia a) általános orvos és orvosi mikrobiológia szakvizsga vagy b) okleveles biológus vagy c) okleveles kémikus 23. neurológia általános orvos és neurológia szakvizsga 24. nukleáris medicina általános orvos és nukleáris medicina szakvizsga 25. orvosi laboratóriumi általános orvos és orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga diagnosztika 26. patológia általános orvos és patológia szakvizsga 27. radiológia általános orvos és radiológia szakvizsga 28. repülőorvostan általános orvos és repülőorvostan szakvizsga 29. reumatológia általános orvos és reumatológia szakvizsga 30. sebészet általános orvos és sebészet szakvizsga 31. sugárterápia általános orvos és sugárterápia szakvizsga 32. sürgősségi orvostan általános orvos és oxyológia szakvizsga (oxyológia) 33. szemészet általános orvos és szemészet szakvizsga 34. szívsebészet általános orvos és szívsebészet szakvizsga 35. szülészet-nőgyógyászat általános orvos és szülészet-nőgyógyászat szakvizsga 36. igazságügyi toxikológia a) egyetemi szakmérnök, analitikai kémia b) analitikai kémiai szakember vagy

12 c) okleveles gyógyszerész és toxikológia szakvizsga 37. transzfuziológia általános orvos és transzfuziológia szakvizsga 38. tüdőgyógyászat általános orvos és tüdőgyógyászat szakvizsga 39. urológia általános orvos és urológia szakvizsga 40. allergológia és klinikai általános orvos és allergológia és klinikai immunológia szakvizsga immunológia 41. klinikai genetika a) általános orvos és klinikai genetika szakvizsga vagy b) általános orvos és molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsga 42. klinikai toxikológia általános orvos és a) aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga vagy b) belgyógyászat szakvizsga vagy c) oxyológia és sürgősségi orvostani szakvizsga 3. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a munkabiztonsági területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 2. anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon, vagy 3. bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 4. egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 5. emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 6. energia előállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 7. építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 8. erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 9. feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 10. fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi

13 11. hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 12. hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 13. ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 14. kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 15. munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 16. művészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 17. növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 18. sport- és nem művészeti célú szórakoztatási tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 19. szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 20. tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 21. világítástechnika a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 22. vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 23. beruházás-szervezés a munkavédelem területén a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 24. üzem- és munkaszervezés a munkavédelem területén a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 25. munkavédelem gazdasági elemzése a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 4. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

14 Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. agrár-környezetgazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy d) mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök vagy e) talajtani szakmérnök vagy f) növényvédelmi szakmérnök vagy g) okleveles élelmiszermérnök vagy h) okleveles biológus vagy i) okleveles biomérnök vagy j) biomérnök vagy k) okleveles környezetmérnök 2. állategészségügy állatorvos doktor 3. állattenyésztés a) okleveles agrármérnök vagy b) állattenyésztő mérnök 4. borászat a) okleveles élelmiszermérnök vagy b) szőlész-borász szakmérnök vagy c) okleveles kertészmérnök vagy d) okleveles mezőgazdasági mérnök 5. egyéni és társas vadászatok vadgazdálkodási szakmérnök és lebonyolítása a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles erdőmérnök vagy c) vadgazda mérnök 6. élelmiszer-biztonság a) okleveles vegyészmérnök vagy b) okleveles élelmiszermérnök vagy c) állatorvos doktor vagy d) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy f) kertészmérnök vagy g) okleveles vegyész vagy h) okleveles gépészmérnök vagy i) okleveles mezőgazdasági mérnök 7. élelmiszer-ipari feldolgozás a) okleveles élelmiszermérnök vagy b) okleveles gépészmérnök 8. erdőgazdálkodás okleveles erdőmérnök 9. erdei vadkár, erdei vadkárok becslése a) okleveles erdőmérnök vagy b) vadgazdálkodási szakmérnök vagy c) vadgazda mérnök 10. erdővédelem a) okleveles erdőmérnök vagy b) növényvédelmi szakmérnök vagy c) okleveles növényorvos vagy d) okleveles agrárkémikus agrármérnök 11. elsődleges fafeldolgozás a) okleveles erdőmérnök vagy b) okleveles faipari mérnök 12. földmérés és térképészet a) okleveles geográfus vagy

15 b) okleveles térképész vagy c) földmérő mérnök vagy d) okleveles földmérő és térinformatikai mérnök vagy e) okleveles építőmérnök vagy f) okleveles erdőmérnök vagy g) bánya- és geotechnikai mérnök 13. földminősítés, földvédelem és talajtani szakmérnök és földhasznosítás a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) meliorációs mérnök vagy d) okleveles erdőmérnök 14. gyepgazdálkodás okleveles agrármérnök 15. gyomszabályozás, vegyszeres a) növényvédelmi szakmérnök vagy gyomirtás b) okleveles növényorvos vagy c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 16. halászat a) halászati szakmérnök vagy b) halászati szakelőadó vagy c) okleveles agrármérnök 17. kertészeti növénytermesztés a) okleveles kertészmérnök vagy b) kertészmérnök vagy c) okleveles agrármérnök vagy d) okleveles erdőmérnök vagy e) okleveles biológus 18. keveréktakarmány-gyártás a) okleveles agrármérnök vagy b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök 19. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés 20. mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalati gazdálkodás a) okleveles mezőgazdasági szakmérnök vagy b) élelmiszeripari gépészmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök a) okleveles közgazdász gazdálkodási b) okleveles agrármérnök vagy c) okleveles élelmiszermérnök vagy d) okleveles gépészmérnök 21. mezőgazdasági vadkár a) okleveles agrármérnök vagy b) vadgazdamérnök vagy c) vadgazdálkodási szakmérnök 22. mezőgazdasági tápanyaggazdálkodás a) b) okleveles kertészmérnök vagy c) d) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy e) tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy f) okleveles vegyész 23. mezőgazdasági termények, a) okleveles agrármérnök vagy termékek tárolása b) okleveles kertészmérnök vagy

16 24. mezőgazdasági termények, termékek tartósítása c) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök a) okleveles agrármérnök vagy b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök vagy c) okleveles élelmiszermérnök 25. mezőgazdasági termésbecslés a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) kertészmérnök 26. növényvédelmi gépek és légi okleveles mezőgazdasági gépészmérnök növényvédelem gépei 27. öntözéses gazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) kertészmérnök vagy d) okleveles építőmérnök vagy e) meliorációs mérnök 28. parképítés és zöldfelület-fenntartás a) okleveles kertészmérnök vagy b) kertészmérnök vagy c) okleveles erdőmérnök vagy d) okleveles tájépítész mérnök vagy e) kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnök 29. szántóföldi és kertészeti a) növényvédelmi szakmérnök vagy növényvédelem b) okleveles növényorvos vagy c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 30. szántóföldi növénytermesztés a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) kertészmérnök vagy d) okleveles erdőmérnök vagy e) okleveles biológus 31. takarmánygazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök vagy c) állatorvos doktor vagy d) okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 32. termőföld talajvédelme a) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy b) okleveles erdőmérnök vagy c) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy d) meliorációs szakmérnök vagy e) talajtani szakmérnök 33. termőföld-forgalmazás, termőföldértékbecslés a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) meliorációs mérnök vagy d) okleveles erdőmérnök 34. vadgazdálkodási tervezés a) vadgazda mérnök vagy b) vadgazdálkodási szakmérnök 35. zárttéri vadtartás a) vadgazda mérnök vagy b) vadgazdálkodási szakmérnök 36. erdőkár okleveles erdőmérnök 37. mezőgazdasági kár, mezőgazdasági a) okleveles agrármérnök vagy kárbecslés

17 b) okleveles kertészmérnök 38. szeszipar a) okleveles vegyészmérnök vagy b) okleveles agrármérnök vagy c) okleveles élelmiszermérnök vagy d) okleveles gépészmérnök vagy e) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy f) élelmiszeripari gépészmérnök 5. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési és az ipari területeken A) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. belvízi hajózási nautika a) közlekedésmérnök vagy b) hajóskapitány vagy c) hajóvezető A képesítés 2. hajózási műszaki a) gépészmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) I. osztályú géptiszti oklevél 3. ejtőernyő légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 4. ejtőernyő tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 5. függővitorlázó légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 6. függővitorlázó tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 7. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 8. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy

18 c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 9. helikopter műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 10. helikopter műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg alatti max. felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 11. légiforgalmi szolgálatok a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 12. repülőgép légi üzemeltetési (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 13. repülőgép légi üzemeltetési (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 14. repülőgép műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg alatti max. felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 15. repülőgép műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 16. sikló, függőpálya, sífelvonó a) okleveles közlekedésmérnök vagy

19 b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles építőmérnök 17. siklóernyő légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 18. siklóernyő tervezése, gyártása javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 19. vitorlázógép légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 20. vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 21. gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés) a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, járműgépész c) egyetemi szakmérnök, járműipari tervező d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon 22. környezetvédelem a közlekedésben főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser egyetemi (főiskolai) szakmérnök, környezetvédelmi főiskolai szakmérnök, környezetgazdálkodási szakon és a) okleveles gépészmérnök vagy b) gépészmérnök vagy c) okleveles közlekedésmérnök vagy d) közlekedésmérnök 23. közúti szállítás, fuvarozás a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) okleveles közgazdász 24. közúti jármű vizsgálat a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, járműgépész

20 c) egyetemi szakmérnök, járműipari d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon 25. közúti járműtervezés műszaki a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, járműgépész c) egyetemi szakmérnök, járműipari tervező szakon 26. közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon 27. közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények a) okleveles gépészmérnök vagy technológiai tervezése és fenntartása b) okleveles közlekedésmérnök 28. mobil rakodógép, rakodásgépesítés a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási c) okleveles anyagmozgató gépész szakirányú továbbképzési szak vagy d) főiskolai szakmérnök, hidraulikapneumatika szakon 29. vasúti áruszállítás a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő b) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági mérnök szakon vagy c) főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser d) főiskolai szakmérnök, logisztikai és szállítmányozási menedzser szakon vagy e) okleveles közlekedésmérnök vagy f) közlekedésmérnök 30. vasúti- és egyéb kötöttpályás járművek a) okleveles gépészmérnök vagy b) gépészmérnök vagy c) okleveles közlekedési mérnök vagy d) közlekedési mérnök 31. vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények építése és fenntartása a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő b) főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser c) okleveles közlekedésmérnök vagy d) közlekedésmérnök vagy e) okleveles építőmérnök vagy f) építőmérnök 32. vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények tervezése a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő b) főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. 1. 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről A 2012.10.12.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató Ezen nyomtatványok a személyes közreműködésre irányuló, illetve a szabadfoglalkozású tevékenység megkezdésére vonatkozóan az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben