9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről"

Átírás

1 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes szakterületek ágazati irányításáért felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételi és az igazságügyi szakértői szakterület (a továbbiakban: szakterület) kiterjesztése iránti eljárás során e rendelet szabályait kell alkalmazni. A névjegyzékbe való felvétel általános feltételei 2. A névjegyzékbe bejegyezhető szakterületeket e rendelet számú mellékletei tartalmazzák. 3. A névjegyzékbe az vehető fel, aki a névjegyzékbe való felvételi vagy a szakterület kiterjesztése iránti kérelmét (a továbbiakban együtt: kérelem) a mellékletekben felsorolt szakterületek valamelyikére nyújtja be (a továbbiakban: kérelmező), és - a Szaktv.-ben foglalt egyéb feltételek teljesítése esetén - a szakterülethez kapcsolódó képesítési, valamint az e rendeletben előírt egyéb feltételek teljesítését igazolja. 4. (1) A mellékletekben meghatározott szakterületekhez kapcsolódó képesítési feltételekkel külön jogszabály alapján egyenértékű végzettséggel vagy szakképesítéssel - a 30. (3) bekezdésében és a 39. -ban foglaltak kivételével - rendelkező kérelmező is felvehető a névjegyzékbe. (2) A szakterületekhez kapcsolódó képesítési feltételeknek megfelel az a kérelmező is, aki a mellékletnek megfelelő szakterületen szakképzettségének megfelelő tudományterületen tudományos fokozatot szerzett. (3) Az e rendeletben meghatározott végzettségek és szakképesítések egymásnak az (1) bekezdés szerint történő megfeleltetése - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az abban megjelölt, az alapképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletek alapján történik. (4) A külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkező kérelmező esetében a névjegyzékbe való felvételhez a mellékletekben megjelölt képesítéssel Magyarországon egyenértékűnek elismert, illetve honosított bizonyítvány, oklevél fogadható el. Az elismerésre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény rendelkezései az irányadóak. (5) Az e rendeletben meghatározott szakorvosi, szakgyógyszerészi, szakfogorvosi és klinikai szakpszichológusi szakképzettségek egymásnak az (1) bekezdés szerint történő megfeleltetése - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló jogszabályok alapján történik. 5. (1) Ha e rendelet szerint a névjegyzékbe való felvételhez szakmai kamarai tagság szükséges, a kérelmező a névjegyzékbe akkor vehető fel, ha a kamarai tagsági jogviszonya nincs felfüggesztve. (2) A kamarai tagságról és - ha e rendelet szerint a névjegyzékbe való felvételhez a kamara által vezetett szakértői névjegyzékbe történt érvényes bejegyzés is szükséges - a névjegyzékbe való bejegyzésről szóló igazolást kérelemre, a kamarára irányadó törvényi szabályozás szerint a szakmai kamara állítja ki. 6. (1) A mellékletekben felsorolt szakterületeken - e rendeletben foglalt eltérő rendelkezés hiányában - a névjegyzékbe való felvételhez a) a képesítés megszerzésétől számított ötéves,

2 b) ha az adott szakterületre a kérelmező a mellékletek szerint kizárólag az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítéssel rendelkezik, a képesítés megszerzésétől számított tízéves, vagy c) az igazságügyi szakértői intézményekben (a továbbiakban: szakértői intézmény) vagy szervezet keretében dolgozó szakértőjelölt esetében a képesítés megszerzésétől számított, szakértői intézmény vagy szervezet keretében szerzett hároméves szakirányú szakmai gyakorlati idő (a továbbiakban: gyakorlati idő) igazolása szükséges. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező esetén a szakértői intézményben vagy szervezet keretében a legalább hároméves alkalmazotti vagy más jogviszonyról szóló igazolást kérelemre a szakértői intézmény vagy szervezet vezetője állítja ki. (3) Amennyiben e rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételt a) a területi mérnöki kamara (a továbbiakban: mérnöki kamara), b) a területi építész kamara (a továbbiakban: építész kamara), c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), d) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), vagy e) a Nemzeti Közlekedési Hatóság által vezetett szakértői névjegyzékében az igazságügyi szakterületnek megfelelő kamarai, főfelügyelőségi, főigazgatósági vagy közlekedési hatósági szakterületen való érvényes bejegyzéshez (a továbbiakban: ágazati szakértői jogosultság) köti, az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételét követően az ágazati szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő elteltét követő egy éven belül köteles igazolni, hogy az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. A névjegyzékbe vételhez szükséges feltételek igazolása 7. A kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell az e rendeletben megjelölt, két hónapnál nem régebben kiállított eredeti igazolásokat, vagy azok hitelesített másolatát. II. Fejezet AZ EGYES SZAKTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK A tűzvédelem, valamint a személy- és vagyonvédelem területein bejegyezhető szakterületek (1) Az 1. számú melléklet 2., 4., 6. és 7. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - az vehető fel, aki a Főigazgatóság által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő tűzvédelmi szakterületen ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítéséről szóló igazolást a Főigazgatóság kérelemre - a Főigazgatóságra irányadó törvényi szabályozás szerint - állítja ki; ebben az esetben a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges. 10. Az 1. számú melléklet 5. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagja. Az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken bejegyezhető szakterületek (1) A névjegyzékbe a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületeken orvosi vagy fogorvosi oklevéllel az vehető fel, aki a)

3 b) szerepel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában, kivéve, ha külön jogszabály szerint a tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő bejegyzés nem feltétele. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt, működési nyilvántartásról szóló igazolást kérelemre az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal állítja ki. 13. (1) A 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki legalább ötéves, igazságügyi DNS laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. (2) Ha a 2. számú mellékletben megjelölt szakterületekre történő bejegyzéshez e rendelet képesítési feltételként orvosi vagy fogorvosi oklevéllel megszerezhető szakképesítést ír elő, a névjegyzékbe való felvételhez - a 8., és 42. pontban megjelölt szakterületek kivételével - gyakorlati idő igazolására akkor nincs szükség, ha a kérelmező az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, a szakképesítésének megszerzésétől számított legalább öt év már eltelt, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (3) A 2. számú melléklet 8., és 36. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges. (4) A 2. számú melléklet 21. pontjában meghatározott szakterületre történő bejegyzéshez gyakorlati idő igazolására nincs szükség, ha a kérelmező az adott szakterületen önálló egészségügyi tevékenység végzésére külön jogszabály szerinti szakképesítés alapján jogosult, és eleget tett a tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési kötelezettségének. (5) A 2. számú melléklet 22. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe biológus vagy kémikus oklevéllel az vehető fel, aki legalább ötéves, laboratóriumban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. (6) A 2. számú melléklet 42. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki legalább ötéves, klinikai toxikológiai területen eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. A munkabiztonsági területen bejegyezhető szakterületek 14. A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a névjegyzékbe felvehető az is, aki a korábbi jogszabályok alapján szerzett felsőfokú munkavédelmi végzettséggel vagy egyetemi, illetve főiskolai alapképzési szakon szerzett végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkezik. 15. (1) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben műszaki szakon szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben agrár vagy természettudományi szakon szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (3) A 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - az (1) és (2) bekezdésben meg nem jelölt egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Főfelügyelőség szakértői névjegyzékében a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. A mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken bejegyezhető szakterületek (1) A 4. számú melléklet 8., és 19. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) A 4. számú melléklet 10. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki

4 a) az okleveles erdőmérnök végzettség igazolása esetén a mérnöki kamara tagja és a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik vagy b) a növényvédelmi szakmérnök, okleveles növényorvos vagy okleveles agrárkémikus agrármérnök végzettség igazolása esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. (3) (4) A 4. számú melléklet 15. és 29. pontjaiban megjelölt szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe az vehető fel, aki a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja. 18. A közlekedési és az ipari területeken bejegyezhető szakterületek (1) Az 5. számú melléklet A) rész 1. pontjában megjelölt szakterületen - a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével - a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakértői névjegyzékében az adott szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt szakértői működésre jogosító érvényes engedélyt a kérelemhez csatolni kell; ebben az esetben a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges /A. Az 5. számú melléklet A) rész 21., pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe való felvételhez az ott meghatározott képesítés megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. 23/B. (1) Az 5. számú melléklet A) rész pontjaiban megjelölt szakterületekre a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) a mérnöki kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) Ha a kérelmező az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi területeken bejegyezhető szakterületek A 7. számú melléklet C) részében megjelölt szakterületeken a műszaki felsőoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség igazolása esetén a névjegyzékbe az vehető fel, aki a mérnöki kamara tagja. A kulturális területen bejegyezhető szakterületek (1) A 8. számú melléklet 7. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) az építész kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével az építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) (3) A 8. számú melléklet 7. pontjában megjelölt szakterületen magasépítő üzemmérnök képesítéssel a kérelmező december 31. napjáig indított főiskolai szintű magasépítő mérnöki szakon szerzett magasépítő üzemmérnök végzettség alapján vehető fel a névjegyzékbe. A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési

5 követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékű más végzettségek alapján a kérelmező a névjegyzékbe nem vehető fel. 31. (1) A névjegyzékbe való felvételhez a képesítés megszerzésétől számított tízéves gyakorlati idő igazolása szükséges a 8. számú melléklet a) 6. pontjában megjelölt szakterületen az i) pontban, és b) 12. pontjában megjelölt szakterületen az a) pontban meghatározott végzettségek esetében. (2) A névjegyzékbe való felvételhez a képesítés megszerzésétől számított tizenöt éves gyakorlati idő igazolása szükséges a 8. számú melléklet a) 8. pontjában megjelölt szakterületen a d) és e) pontokban, valamint b) 12. pontjában megjelölt szakterületen a b) és c) pontokban meghatározott végzettségek esetében. 32. (1) A 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületre a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl felvehető az is, aki egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel és a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján drágakőszakértői vagy drágakő-meghatározói képesítéssel rendelkezik. (2) A 8. számú melléklet 17. és 20. pontjában megjelölt szakterületre a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl felvehető az is, aki egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel és a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján műtárgy, vagy bútorszőnyeg, vagy festmény, vagy híradástechnikai, vagy ékszer szakirányon szerzett becsüsi képesítéssel rendelkezik. (3) A 9. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a pedagógusi szakvizsgával egyenértékűnek kell tekintetni a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közintézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben megjelölt, a közalkalmazotti besorolás szempontjából a pedagógusi szakvizsgával egyenértékű tudományos fokozatokat és szakvizsgákat, valamint a pedagógustovábbképzésről, pedagógusi szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógusi szakvizsgával egyenértékű szakvizsgákat. (4) A 9. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a gyakorlati idő számítása szempontjából az egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség megszerzésének időpontja az irányadó. A közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken bejegyezhető szakterületek (1) A 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen okleveles adószakértői szakképesítés hiányában a névjegyzékbe az vehető fel, aki a pénzügyminiszter által kiadott, adószakértői tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik. Az adószakértői tevékenység folytatására jogosító, a Pénzügyminisztérium által kiadott igazolvány hiteles másolatát a kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell. (2) A 10. számú melléklet 2., 5. és 6. pontjaiban megjelölt szakterületeken a névjegyzékbe okleveles könyvvizsgálói képesítéssel az vehető fel, akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara külön jogszabály alapján a) biztosítás szakterületen biztosítói minősítéssel, b) pénzpiac szakterületen pénzügyi intézményi minősítéssel, vagy c) tőkepiac szakterületen befektetési vállalkozási minősítéssel nyilvántartásba vett. Az erről szóló igazolást a Magyar Könyvvizsgálói Kamara állítja ki. (3) A 10. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe az vehető fel, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, függetlenül a tagsági jogállásától, 35. A névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges, ha a kérelmező a) a 10. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterületen az okleveles adószakértő szakképesítést igazolja vagy b) a 34. -ban megjelölt feltételek valamelyikét teljesíti.

6 A lakás- és építésügyi, valamint az idegenforgalmi területeken bejegyezhető szakterületek (1) A rendelet 11. számú mellékletében megjelölt szakterületeken - a 13. és 18. pontban meghatározott szakterületek kivételével - a névjegyzékbe az vehető fel, aki a) az adott szakterületen működő mérnöki vagy építész kamara tagja és b) a 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező kivételével a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (2) (3) A 6. (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kérelmező esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idő igazolása nem szükséges, ha a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik. (4) Az (1) vagy (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a névjegyzékbe a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a 11. számú melléklet a) 1-3., 5-6., 8., 10., valamint 15. pontjaiban megjelölt szakterületre felvehető az is, aki építészmérnöki vagy építőmérnöki, b) 4. és 11. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki villamosmérnöki, c) 4. és 7-9. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki gépészmérnöki, d) 7. pontjában megjelölt szakterületre felvehető az is, aki vegyészmérnöki, e) 14. és pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki tájépítész mérnöki, táj- és kertépítészmérnöki vagy táj- és kertépítész szakon végzett kertépítész mérnöki, f) pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki településmérnöki vagy építészmérnöki, g) 12. és 17. pontjaiban megjelölt szakterületekre felvehető az is, aki építőmérnöki végzettséggel rendelkezik. 38. Nem vehető fel a névjegyzékbe a kérelmező a kérelemben megjelölt szakterületre, ha a szakterületen működő szakmai kamarából a mérnöki, illetve építészeti tevékenység szakmai szabályainak megszegése miatt kizárták, a kizárástól számított három évig. 39. (1) A 11. számú melléklet 6. pontjában megjelölt szakterületen a kérelmező a névjegyzékbe az okleveles építész tervező művész végzettséggel a művészeti felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének c) pontja szerint egyenértékű végzettség esetén nem vehető fel. (2) A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen szerkezetépítő szakon végzett okleveles építőmérnök, és magasépítő üzemmérnök végzettséggel a kérelmező december 31. napjáig indított főiskolai szintű magasépítő mérnöki egyetemi szintű szerkezetépítő mérnöki szakon szerzett végzettség alapján vehető fel a névjegyzékbe. A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. -a (3) bekezdésének a) pontja és a 4. -ának (5) bekezdése szerint egyenértékű más végzettségek alapján a kérelmező a névjegyzékbe nem vehető fel. 40. A 11. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen a névjegyzékbe való felvételhez az ott meghatározott egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség mellett előírt szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség esetében a képesítés megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. A kriminalisztikai területeken bejegyezhető szakterületek 40/A. (1) A 12. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség mellett az ott meghatározott szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. (2) A 12. számú melléklet 10. pontjában megjelölt szakterület esetében a névjegyzékbe való felvételhez a mellékletben megjelölt szakvizsga megszerzésétől számított hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges. Az audiovizuális média területén bejegyezhető szakterületek

7 40/B. A 13. számú melléklet 3. pontjában megjelölt szakterületen híradástechnikai szakon szerzett okleveles villamosmérnök képesítéssel a kérelmező december 31. napjáig indított egyetemi szintű híradástechnikai szakon szerzett villamosmérnök végzettség alapján vehető fel a névjegyzékbe. A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés d) pontja szerint egyenértékű más végzettségek alapján a kérelmező a névjegyzékbe nem vehető fel. III. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 41. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Átmeneti rendelkezések 42. (1) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig közegészségügy-járványtan vagy gyógyszerész szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületeken igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (2) Akit igazságügyi pszichiátria szakterületen az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett és az igazságügyi pszichiátriai tanfolyamot elvégezte, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (3) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig toxikológia szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe orvosi oklevéllel vagy biológus szakmérnök szakképzettséggel felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] toxikológia szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (4) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe egyetemi szintű közlekedési vagy járműgépész szakon, vagy főiskolai szintű autógépész szakon szerzett szakképzettséggel felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (5) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig ujjnyomatszakértés (daktiloszkópia), nyomszakértés, írásszakértés (kéz- és gépírás), fegyverszakértés, okmányszakértés szakterületeken az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (6) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig építésügyi szakterületeken főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 7. pontjában vagy 11. számú melléklet vagy pontjaiban megjelölt szakterületek valamelyikének, továbbá a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 7. pontjában, illetve a 11. számú melléklet hivatkozott pontjaiban megjelölt szakterületeken igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (7) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig ingatlanforgalom, ingatlan-értékbecslés és kisajátítás szakterületeken főiskolai szintű alapképzésben szerzett építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] ingatlanértékbecslés szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (8) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig gépjárművekkel kapcsolatos közlekedési szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel az 5. számú melléklet A) részének 21., , pontjaiban megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelős minisztérium a szakterületnek megfelelő szakirányú jellegű képesítésnek ismeri el, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő, e rendelet 5. számú melléklet A) részének 21., , pontjaiban megjelölt szakterületén igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (9) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig környezetvédelmi, természetvédelmi vagy vízügyi szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 7. számú mellékletben megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelős minisztérium a szakterületnek

8 megfelelő szakirányú jellegű képesítésnek ismeri el, és eleget tesz a 28. -ban foglalt feltételnek, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő, e rendelet 7. számú mellékletében megjelölt szakterületén igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (10) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig e rendelet 8. számú melléklet 16. pontjának ca)-cc) alpontjaiban megjelölt szakképesítéssel, vagy a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján drágakőszakértői vagy drágakő-meghatározói képesítéssel felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületnek, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (11) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig e rendelet 8. számú melléklet 17. vagy 20. pontjának a)-e) alpontjaiban megjelölt szakképesítéssel, a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján műtárgy, vagy bútor-szőnyeg, vagy festmény, vagy híradástechnikai, vagy ékszer szakirányon szerzett becsüsi képesítéssel felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 17. vagy 20. pontjában megjelölt szakterületnek, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 17. vagy 20. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (12) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig informatikai vagy hírközlési szakterületekre felvett, a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 6. számú mellékletben megjelölt szakterületek valamelyikének, a képesítését a szakterület ágazati irányításáért felelős minisztérium a szakterületnek megfelelő szakirányú jellegű képesítésnek ismeri el, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő, e rendelet 6. számú mellékletében megjelölt szakterületén igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (13) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig egyetemi szintű műszaki vagy természettudományi szakon szerzett alapvégzettséggel a névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületnek, az a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a 2. számú melléklet 13. pontjában megjelölt szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (14) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig okleveles agrármérnök vagy okleveles kertészmérnöki végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 4. számú melléklet 22. vagy 32. pontjában megjelölt szakterületek valamelyikének, az a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] a korábbi szakterületének megfelelő szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. (15) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31. napjáig meliorációs mérnöki végzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a korábbi szakterülete megfelel a 4. számú melléklet 32. pontjában megjelölt szakterületnek, az a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. 43. (1) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31-ig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a szakterülete olyan, e rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületnek feleltethető meg, amelyre a felvételhez e rendelet ágazati szakértői jogosultság meglétét írja elő, de azzal a szükséges gyakorlati idő hiányában nem rendelkezik, az az ágazati szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elteltét követő egy éven belül köteles igazolni, hogy a mérnöki kamara, az építész kamara, a Főfelügyelőség, a Főigazgatóság vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által vezetett szakértői névjegyzékében az igazságügyi szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultságot megszerezte. (2) Akit az igazságügyért felelős miniszter január 1-jétől december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe az 5. számú melléklet A) rész pontjaiban megjelölt szakterületekre felvett, vagy december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmét ezen szakterületekre benyújtotta, december 31-ig köteles igazolni, hogy a mérnöki vagy építész kamara által vezetett szakértői névjegyzékben az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultságot megszerezte. (3) Akit az igazságügyért felelős miniszter december 31-ig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és a szakterülete olyan, e rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületnek feleltethető meg, amelyre a felvételhez e rendelet mérnöki vagy építész kamarai tagság meglétét írja elő, de a mérnöki vagy építész kamarai tagsághoz szükséges képesítéssel nem rendelkezik és az igazságügyért felelős miniszter a Szaktv. 32. (5) bekezdése alapján

9 hozott jogerős határozatában kötelezte a szakterületnek megfelelő képesítés megszerzésére, az az e rendelet alapján kötelező kamarai tagságát a képesítés megszerzését követő egy éven belül köteles igazolni. 44. (1) Akit az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértői névjegyzékbe december 31-ig felvett és az igazságügyért felelős miniszter a szakértői jogosultságát a Szaktv. 32. (1) bekezdés a) pontja alapján felülvizsgálta és szakterületét a Szaktv. 32. (1) bekezdés b) pontja szerint módosította, az - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértői szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. (2) Akit az igazságügyért felelős miniszter a Szaktv. 32. (5) bekezdése alapján az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges képesítés megszerzésére kötelezett, az eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - választása szerint - a határozatban vagy e rendeletben megjelölt képesítés megszerzését követően a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértői szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. (3) Aki január 1-jét követően került az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvételre, az eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] az igazságügyi szakértői szakterületére vonatkozó képesítési feltételnek megfelel. 45. Akit az igazságügyért felelős miniszter környezetszennyezést csökkentő berendezések, technológiák szakterületre az igazságügyi szakértői névjegyzékbe szeptember 30. napjáig felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. (1) bekezdése] e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. 46. (1) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától szeptember 30. napjáig bejegyzett a) közúti áruszállítás, fuvarozás szakterület október 1. napjától a közúti szállítás, fuvarozás b) közúti közlekedési műszaki létesítmények technológiai tervezése, fenntartása szakterület október 1. napjától a közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése és fenntartása c) okmányszakértés (kivéve biztonsági okmányokra vonatkozó szakértést) szakterület október 1. napjától okmányszakértés szakterületnek felel meg. (2) A névjegyzékbe e rendelet szerint január 1. napjától december 31. napjáig bejegyzett a) haemogenetika (DNS) szakterület január 1. napjától klinikai genetika, valamint igazságügyi genetika, b) toxikológia szakterület január 1. napjától klinikai toxikológia, valamint igazságügyi toxikológia, c) kulturális javak és használati cikkek piaci ár- és értékbecslése szakterület január 1. napjától használati cikkek piaci ár- és értékbecslése, valamint kulturális javak piaci ár- és értékbecslése, d) barlangvédelem szakterület január 1. napjától földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme szakterületnek, e) erdők természetvédelme, ökológia, természetvédelem a vadgazdálkodásban, természetvédelem és mezőgazdaság szakterület január 1. napjától élővilág védelem szakterületnek, f) földtani és felszínalaktani értékek védelme szakterület január 1. napjától földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme szakterületnek, g) közúti gépjárművek és egyéb közúti járművek gyártása szakterület január 1. napjától közúti gépjárművek és egyéb közúti járművek gyártása, valamint gumiabroncs gyártása szakterületnek szakterületeknek felel meg. 1. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és képesítési feltételek a tűzvédelmi, valamint személy- és vagyonvédelmi területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. biztonságszervezés a) főiskolai szakmérnök, biztonságszervező b) biztonságtechnikai mérnök vagy c) biztonságszervező szakember vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő biztonságszervező I. szakképesítés 2. építmények tűzvédelme a) tűzvédelmi mérnök vagy b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy

10 c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés 3. ipari baleset-megelőzés a) tűzvédelmi mérnök vagy b) az a) pont kivételével a műszaki felsőoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés 4. ipari tűzvédelem a) tűzvédelmi mérnök vagy b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés 5. személy- és vagyonvédelem a) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő biztonságszervező I. szakképesítés vagy b) bűnügyi szaknyomozó vagy c) gazdaságvédelmi szaknyomozó vagy d) e) közrendvédelmi szervező vagy f) az OKJ-ben szereplő rendőrszervező (tiszt) szakképesítés 6. tűzoltó technikai eszközök tűzoltó készülékek karbantartását végzők tűzvédelmi szakvizsgája, vagy beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők tűzvédelmi szakvizsgája és a) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy b) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy c) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés vagy d) a műszaki felsőoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség 7. tűzvizsgálat a) tűzvédelmi mérnök vagy b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és az OKJben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés 2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. aneszteziológia és intenzív általános orvos és aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga terápia 2. antropológia a) okleveles biológus vagy b) okleveles régészet szakos bölcsész, vagy c) okleveles biológia szakos tanár 3. arc-állcsont-szájsebészet általános orvos és arc-állcsont-szájsebészet szakvizsga

11 4. baleseti sebészet általános orvos és traumatológia ortopédia szakvizsga (traumatológia) és ortopédia 5. belgyógyászat általános orvos és belgyógyászat szakvizsga 6. bőrgyógyászat általános orvos és bőrgyógyászat szakvizsga 7. csecsemő- és általános orvos és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga gyermekgyógyászat 8. egészségbiztosítás általános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga 9. foglalkozás-orvostan általános orvos és foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakvizsga 10. fül-orr-gégegyógyászat általános orvosi oklevél és fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga 11. gyermek- és ifjúsági általános orvos és gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakvizsga pszichiátria 12. gyermeksebészet általános orvos és gyermeksebészet szakvizsga 13. igazságügyi genetika a) általános orvos vagy b) okleveles biológus vagy c) okleveles molekuláris biológus vagy d) okleveles biológia szakos tanár 14. honvédorvostan, általános orvos és honvédorvostan, katasztrófa-orvostan szakvizsga katasztrófa-orvostan 15. idegsebészet általános orvos és idegsebészet szakvizsga 16. fogorvostan okleveles fogorvos és szakfogorvosi szakvizsga 17. igazságügyi orvostan általános orvos és igazságügyi orvostan szakvizsga 18. igazságügyi pszichiátria általános orvos és igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan) szakvizsga 19. infektológia általános orvos és infektológia szakvizsga 20. kardiológia általános orvos és kardiológia szakvizsga 21. klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia a) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia vagy b) okleveles pszichológus és klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológia szakvizsga 22. mikrobiológia a) általános orvos és orvosi mikrobiológia szakvizsga vagy b) okleveles biológus vagy c) okleveles kémikus 23. neurológia általános orvos és neurológia szakvizsga 24. nukleáris medicina általános orvos és nukleáris medicina szakvizsga 25. orvosi laboratóriumi általános orvos és orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga diagnosztika 26. patológia általános orvos és patológia szakvizsga 27. radiológia általános orvos és radiológia szakvizsga 28. repülőorvostan általános orvos és repülőorvostan szakvizsga 29. reumatológia általános orvos és reumatológia szakvizsga 30. sebészet általános orvos és sebészet szakvizsga 31. sugárterápia általános orvos és sugárterápia szakvizsga 32. sürgősségi orvostan általános orvos és oxyológia szakvizsga (oxyológia) 33. szemészet általános orvos és szemészet szakvizsga 34. szívsebészet általános orvos és szívsebészet szakvizsga 35. szülészet-nőgyógyászat általános orvos és szülészet-nőgyógyászat szakvizsga 36. igazságügyi toxikológia a) egyetemi szakmérnök, analitikai kémia b) analitikai kémiai szakember vagy

12 c) okleveles gyógyszerész és toxikológia szakvizsga 37. transzfuziológia általános orvos és transzfuziológia szakvizsga 38. tüdőgyógyászat általános orvos és tüdőgyógyászat szakvizsga 39. urológia általános orvos és urológia szakvizsga 40. allergológia és klinikai általános orvos és allergológia és klinikai immunológia szakvizsga immunológia 41. klinikai genetika a) általános orvos és klinikai genetika szakvizsga vagy b) általános orvos és molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsga 42. klinikai toxikológia általános orvos és a) aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga vagy b) belgyógyászat szakvizsga vagy c) oxyológia és sürgősségi orvostani szakvizsga 3. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a munkabiztonsági területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 2. anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon, vagy 3. bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 4. egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 5. emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 6. energia előállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 7. építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 8. erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 9. feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 10. fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi

13 11. hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 12. hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 13. ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 14. kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 15. munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 16. művészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 17. növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 18. sport- és nem művészeti célú szórakoztatási tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 19. szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 20. tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 21. világítástechnika a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 22. vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 23. beruházás-szervezés a munkavédelem területén a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 24. üzem- és munkaszervezés a munkavédelem területén a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 25. munkavédelem gazdasági elemzése a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi 4. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

14 Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. agrár-környezetgazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy d) mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök vagy e) talajtani szakmérnök vagy f) növényvédelmi szakmérnök vagy g) okleveles élelmiszermérnök vagy h) okleveles biológus vagy i) okleveles biomérnök vagy j) biomérnök vagy k) okleveles környezetmérnök 2. állategészségügy állatorvos doktor 3. állattenyésztés a) okleveles agrármérnök vagy b) állattenyésztő mérnök 4. borászat a) okleveles élelmiszermérnök vagy b) szőlész-borász szakmérnök vagy c) okleveles kertészmérnök vagy d) okleveles mezőgazdasági mérnök 5. egyéni és társas vadászatok vadgazdálkodási szakmérnök és lebonyolítása a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles erdőmérnök vagy c) vadgazda mérnök 6. élelmiszer-biztonság a) okleveles vegyészmérnök vagy b) okleveles élelmiszermérnök vagy c) állatorvos doktor vagy d) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy f) kertészmérnök vagy g) okleveles vegyész vagy h) okleveles gépészmérnök vagy i) okleveles mezőgazdasági mérnök 7. élelmiszer-ipari feldolgozás a) okleveles élelmiszermérnök vagy b) okleveles gépészmérnök 8. erdőgazdálkodás okleveles erdőmérnök 9. erdei vadkár, erdei vadkárok becslése a) okleveles erdőmérnök vagy b) vadgazdálkodási szakmérnök vagy c) vadgazda mérnök 10. erdővédelem a) okleveles erdőmérnök vagy b) növényvédelmi szakmérnök vagy c) okleveles növényorvos vagy d) okleveles agrárkémikus agrármérnök 11. elsődleges fafeldolgozás a) okleveles erdőmérnök vagy b) okleveles faipari mérnök 12. földmérés és térképészet a) okleveles geográfus vagy

15 b) okleveles térképész vagy c) földmérő mérnök vagy d) okleveles földmérő és térinformatikai mérnök vagy e) okleveles építőmérnök vagy f) okleveles erdőmérnök vagy g) bánya- és geotechnikai mérnök 13. földminősítés, földvédelem és talajtani szakmérnök és földhasznosítás a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) meliorációs mérnök vagy d) okleveles erdőmérnök 14. gyepgazdálkodás okleveles agrármérnök 15. gyomszabályozás, vegyszeres a) növényvédelmi szakmérnök vagy gyomirtás b) okleveles növényorvos vagy c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 16. halászat a) halászati szakmérnök vagy b) halászati szakelőadó vagy c) okleveles agrármérnök 17. kertészeti növénytermesztés a) okleveles kertészmérnök vagy b) kertészmérnök vagy c) okleveles agrármérnök vagy d) okleveles erdőmérnök vagy e) okleveles biológus 18. keveréktakarmány-gyártás a) okleveles agrármérnök vagy b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök 19. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés 20. mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalati gazdálkodás a) okleveles mezőgazdasági szakmérnök vagy b) élelmiszeripari gépészmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök a) okleveles közgazdász gazdálkodási b) okleveles agrármérnök vagy c) okleveles élelmiszermérnök vagy d) okleveles gépészmérnök 21. mezőgazdasági vadkár a) okleveles agrármérnök vagy b) vadgazdamérnök vagy c) vadgazdálkodási szakmérnök 22. mezőgazdasági tápanyaggazdálkodás a) b) okleveles kertészmérnök vagy c) d) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy e) tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy f) okleveles vegyész 23. mezőgazdasági termények, a) okleveles agrármérnök vagy termékek tárolása b) okleveles kertészmérnök vagy

16 24. mezőgazdasági termények, termékek tartósítása c) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök a) okleveles agrármérnök vagy b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök vagy c) okleveles élelmiszermérnök 25. mezőgazdasági termésbecslés a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) kertészmérnök 26. növényvédelmi gépek és légi okleveles mezőgazdasági gépészmérnök növényvédelem gépei 27. öntözéses gazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) kertészmérnök vagy d) okleveles építőmérnök vagy e) meliorációs mérnök 28. parképítés és zöldfelület-fenntartás a) okleveles kertészmérnök vagy b) kertészmérnök vagy c) okleveles erdőmérnök vagy d) okleveles tájépítész mérnök vagy e) kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnök 29. szántóföldi és kertészeti a) növényvédelmi szakmérnök vagy növényvédelem b) okleveles növényorvos vagy c) okleveles agrárkémikus agrármérnök 30. szántóföldi növénytermesztés a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) kertészmérnök vagy d) okleveles erdőmérnök vagy e) okleveles biológus 31. takarmánygazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök vagy c) állatorvos doktor vagy d) okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 32. termőföld talajvédelme a) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy b) okleveles erdőmérnök vagy c) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy d) meliorációs szakmérnök vagy e) talajtani szakmérnök 33. termőföld-forgalmazás, termőföldértékbecslés a) okleveles agrármérnök vagy b) okleveles kertészmérnök vagy c) meliorációs mérnök vagy d) okleveles erdőmérnök 34. vadgazdálkodási tervezés a) vadgazda mérnök vagy b) vadgazdálkodási szakmérnök 35. zárttéri vadtartás a) vadgazda mérnök vagy b) vadgazdálkodási szakmérnök 36. erdőkár okleveles erdőmérnök 37. mezőgazdasági kár, mezőgazdasági a) okleveles agrármérnök vagy kárbecslés

17 b) okleveles kertészmérnök 38. szeszipar a) okleveles vegyészmérnök vagy b) okleveles agrármérnök vagy c) okleveles élelmiszermérnök vagy d) okleveles gépészmérnök vagy e) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy f) élelmiszeripari gépészmérnök 5. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési és az ipari területeken A) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen Szakterület megnevezése Képesítési feltétel 1. belvízi hajózási nautika a) közlekedésmérnök vagy b) hajóskapitány vagy c) hajóvezető A képesítés 2. hajózási műszaki a) gépészmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) I. osztályú géptiszti oklevél 3. ejtőernyő légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 4. ejtőernyő tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 5. függővitorlázó légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 6. függővitorlázó tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 7. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 8. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy

18 c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 9. helikopter műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 10. helikopter műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg alatti max. felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 11. légiforgalmi szolgálatok a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 12. repülőgép légi üzemeltetési (5700 kg alatti max. felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 13. repülőgép légi üzemeltetési (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 14. repülőgép műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg alatti max. felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 15. repülőgép műszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy (5700 kg vagy nagyobb felszállótömegű) b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 16. sikló, függőpálya, sífelvonó a) okleveles közlekedésmérnök vagy

19 b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles építőmérnök 17. siklóernyő légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 18. siklóernyő tervezése, gyártása javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 19. vitorlázógép légi üzemeltetése a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles villamosmérnök vagy d) villamosmérnök vagy e) okleveles gépészmérnök vagy f) gépészmérnök 20. vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) közlekedésmérnök vagy c) okleveles gépészmérnök vagy d) gépészmérnök 21. gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés) a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, járműgépész c) egyetemi szakmérnök, járműipari tervező d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon 22. környezetvédelem a közlekedésben főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser egyetemi (főiskolai) szakmérnök, környezetvédelmi főiskolai szakmérnök, környezetgazdálkodási szakon és a) okleveles gépészmérnök vagy b) gépészmérnök vagy c) okleveles közlekedésmérnök vagy d) közlekedésmérnök 23. közúti szállítás, fuvarozás a) okleveles közlekedésmérnök vagy b) okleveles közgazdász 24. közúti jármű vizsgálat a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, járműgépész

20 c) egyetemi szakmérnök, járműipari d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon 25. közúti járműtervezés műszaki a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, járműgépész c) egyetemi szakmérnök, járműipari tervező szakon 26. közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon 27. közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények a) okleveles gépészmérnök vagy technológiai tervezése és fenntartása b) okleveles közlekedésmérnök 28. mobil rakodógép, rakodásgépesítés a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy b) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási c) okleveles anyagmozgató gépész szakirányú továbbképzési szak vagy d) főiskolai szakmérnök, hidraulikapneumatika szakon 29. vasúti áruszállítás a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő b) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági mérnök szakon vagy c) főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser d) főiskolai szakmérnök, logisztikai és szállítmányozási menedzser szakon vagy e) okleveles közlekedésmérnök vagy f) közlekedésmérnök 30. vasúti- és egyéb kötöttpályás járművek a) okleveles gépészmérnök vagy b) gépészmérnök vagy c) okleveles közlekedési mérnök vagy d) közlekedési mérnök 31. vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények építése és fenntartása a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő b) főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser c) okleveles közlekedésmérnök vagy d) közlekedésmérnök vagy e) okleveles építőmérnök vagy f) építőmérnök 32. vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények tervezése a) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő b) főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl Az igazságügyi

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi szakterületekrıl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrıl Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet

9/2006. (II. 27.) IM rendelet 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 22654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A vidékfejlesztési miniszter az

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2015. november Tisztelt Intézményvezető! Az

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről a 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. szám közlemény 6

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 2017.01.01. óta

Részletesebben

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon)

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon) Nyomtatványok Hova Tovább?! - tájékoztató napon elhangzott elõadások anyaga: PTE ÁOK Szak- és Továbbképzõ Központ prezentációs anyaga PTE Klinikai Központ prezentációs anyaga Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

2005. október 03-31. között

2005. október 03-31. között A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG I. TÁJÉKOZTATÓJA a vizsgára jelentkezés módjáról és II. V I Z S G A N A P T Á R A a 2006. január 2006. július közötti vizsgaidőszakra I. TÁJÉKOZTATÓ - A meghirdetett időpontok

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014 Székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 4., Postacím:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2016. május Tisztelt Intézményvezető! Az egészségügyi

Részletesebben

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELI, ILLETVE SZAKTERÜLET KITERJESZTÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi, illetve szakterület kiterjesztés iránti eljárásának szabályairól A) Az igazságügyi szakértői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. 1. 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről A 2012.10.12.

Részletesebben

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet Hatályos: 2015.07.01 -

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet Hatályos: 2015.07.01 - 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet Hatályos: 2015.07.01-1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről Az agrárgazdaság

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a 20 február 20 június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám közlemény 2 A vizsgára

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK

1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK 1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK 1.1. Erdőmérnöki tervező (ER-T) Erdőfeltárás, erdészeti utak tervezése. Erdészeti vízgazdálkodási létesítmények tervezése. Erdészeti geomatika, erdőtérképezés. Erdészeti termőhelyfeltárás

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról - 1-192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. 3. szám NVB közlemény 1 Általános tudnivalók (hatályos: 2015.02.06 - ) A vizsgára

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus Szakirányú továbbképzés neve: alkalmazott térinformatikai idő Levelező Önköltséges 150000 Ft 3 5 < 10 félévente 3 alkalommal Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél az alábbi képzési

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes PTE ÁOK Szak- és Továbbképzı Igazgatóság 2009. március 3. Amirıl szó lesz Szakképzés alapelve

Részletesebben

Szakmai képesítések. 02 Állandó letelepedésre vonatkozó kérdések

Szakmai képesítések. 02 Állandó letelepedésre vonatkozó kérdések A szakma azonosítását célzó kérdések A szakma azonosítása 1. 1. 1 Az Önök területén szabályozott-e a/az [${Profession}](i) szakma? - Igen - Nem 1. 1. 2 A/Az [${Profession}](i) szakma keretében milyen szakmai

Részletesebben

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma A Debreceni Egyetemre 2014. évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek 2014.08.28. Adatok: fő Kar ÁJK A N K igazságügyi igazgatási 16 14 A N K közigazgatás-szervező 13 11 O N K jogász 5 2 M N

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra 2013. EüK. 13. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.09.10 -

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgákra történő jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2017. február 2017. május közötti vizsgaidőszakra 2016.

Részletesebben

A tervezet célja a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység jogszabályi hátterének biztosítása. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó

A tervezet célja a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység jogszabályi hátterének biztosítása. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó 1 A tervezet célja a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység jogszabályi hátterének biztosítása. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG I. TÁJÉKOZTATÓJA a szakvizsgára jelentkezés módjáról és II. V I Z S G A N A P T Á R A a 2012. szeptember - december közötti vizsgaidőszakra I. TÁJÉKOZTATÓ - A meghirdetett időpontok

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE BIZTOSÍTANDÓ GYAKORLATI KÉPZÉS ÜGYINTÉZÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE BIZTOSÍTANDÓ GYAKORLATI KÉPZÉS ÜGYINTÉZÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJÉRŐL SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE BIZTOSÍTANDÓ GYAKORLATI KÉPZÉS ÜGYINTÉZÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJÉRŐL Miskolc, 2012 6.1. sz. Egyetemi szabályzat SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. ELŐTERJESZTÉS a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők?

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? Melyek a legfontosabb kapcsolódó jogszabályok? Ki lehet energetikai auditor? Ki lehet energetikai szakreferens? Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? A regisztrációs

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok kód nem a a idejére Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 3. szám közlemény 1 (hatályos: 2013.03.01 - )

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda 27. szám Tartalomjegyzék 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 32/2012.

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól A munkavédelemről szóló 993. évi XCIII. törvény. -ában és az illetékekről szóló 990. évi XCIII. törvény 67. -ában foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

Részvétel feltétele: A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Részvétel feltétele: A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. i Főiskola i Főiskola (SZF) Intézmény elérhetősége: 5000, Tiszaligeti sétány 14., tel: (56) 510-300/5506, fax: (56) 340-106, email: szep@szolf.hu, honlap:http://www.szolf.hu. MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése szerinti térség kód a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 50 2012.07.01 gasztroenterológia 0104 24 2012.07.01 AKTÍV Somogy Dél-Dunántúl 140201 Siófok Város Kórház- Rendelőintézet nefrológia 0105 5

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Tudásbázis. Tatabányai Törvényszék - ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 "Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken"

Tudásbázis. Tatabányai Törvényszék - ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken Tudásbázis A Tatabányai Törvényszék - ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 "Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken" elnevezésű projekt keretében létrehozott tudásbázis - a Tatabányai Törvényszék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól A munkavédelemről szóló 993. évi XCIII. törvény. -ában és az illetékekről szóló 990. évi XCIII. törvény 67. -ában foglalt

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső A Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

A földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről 21430 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 167. szám A földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi, illetve szakterület kiterjesztés iránti eljárásának szabályairól A 2016. június 15. napján

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben