Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről"

Átírás

1 Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013

2 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt a szakképzés képzési feltételei teljesítéséhez szükséges egészségügyi tevékenységet önkéntes segítői jogviszonyban nem végezhet!) a szakképesítés megszerzése támogatott, illetve költségtérítéses szakképzés keretében történhet. támogatott szakképzésben részt vevő jelölt: központi gyakornokként vagy rezidensként vehet részt.

3 A szakképzés teljesítése Legalább heti 36 órás munkaidejű, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történik, akkreditált képzőhelyen. A szakképzés a grémiumvezető által meghatározott szakképzési terv alapján történik Az egyes szakorvosi szakképzés során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat, műtéteket, vizsgálatokat és azok száma az EMMI honlapján megtalálható A szakképzési teljesítéseket leckekönyvben kell rögzíteni A jelölt egészségügyi tevékenységet szakmai felügyelet alatt lát el, szakképzési programjának teljesítését tutori, mentori irányítás alatt végzi

4 Szakképzés teljesítése A jelölt a szakképzés törzsképzési programjának teljesítését tutor irányítása alatt végzi. A tutor a képzési program teljesítése során szakmai iránymutatást ad és folyamatos szakmai segítséget nyújt a jelöltnek. A tutor a tevékenységét mentor irányítása alatt látja el. A mentor segíti a tutort feladatai ellátásában. Tutori tevékenységet az láthat el, aki adott szakképesítés vonatkozásában szakvizsgával és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A mentori tevékenység ellátásához tudományos fokozat is szükséges. Egy tutor legfeljebb három jelölt szakképzésének irányítását, egy mentor legfeljebb öt tutor tevékenységének irányítását láthatja el egyidejűleg. A szakképzés etikai normáját és általános feltételeit, a résztvevők feladatait és kötelezettségeit A DE OEC-en folyó szak-és továbbképzés működési- és etikai szabályzata tartalmazza (http://aok.unideb.hu)

5 A szakképzésben való részvétel módja A/ Támogatott jelölt: - Központi gyakornok: a felsőoktatási intézmény által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, szakképesítéssel még nem rendelkező jelölt meghatározott keretszám erejéig (A minisztérium biztosítja a képzés teljes időtartamára a közalkalmazotti bértábla szerinti illetményt és az illetménnyel összefüggő járulékokat, valamint a külön jogszabály alapján kötelezően járó egyéb juttatásokat ) - Rezidens : az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott támogatott jelölt, aki nem tartozik a központi gyakornoki rendszer hatálya alá (Az üres álláshellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató biztosítja a bért és járulékait) HIÁNYSZAKMÁK esetén a minisztérium a Kjt. H fizetési osztály 1. fokozata 50 %-ának megfelelő támogatást biztosít a jelölteknek a szakképzés teljes időtartamára B/ Költségtérítéses képzésben részt vevő jelölt

6 Központi gyakornoki helyek 2013 Egészségpolitikai szempontok alapján meghatározott központi gyakornoki szakterületek és keretszámok: Arc-, állcsont- és szájsebészet 2 Háziorvostan 18 Igazságügyi orvostan * 1 Megelőző orvostan és népegészségtan * 2 * a csillaggal jelölt szakmák HIÁNYSZAKMÁK!

7 Központi gyakornoki helyek 2013 Oktatói utánpótlás biztosítása érdekében meghatározott keretszámok Aneszteziológia és intenzív terápia * 1 Gyermeksebészet 1 Infektológia * 1 Klinikai onkológia 1 Mellkassebészet 1 Orvosi laboratóriumi diagnosztika * 1 Pszichiátria * 1 Tüdőgyógyászat * 1 Konzerváló fogászat 3 Parodontológia 1 Szakgyógyszerész 2 Klinikai szakpszichológus (felnőtt- és gyerek klinikai szakpszichológus) 2 * a csillaggal jelölt szakmák HIÁNYSZAKMÁK!

8 A központi gyakornokok rendszerbevételi eljárása* a., központi gyakornoki pályázat benyújtására jogosult a jelentkezés évében, valamint a korábban oklevelet szerző, szakvizsgával nem rendelkező jelölt b., központi gyakornoki pályázatok benyújtása 2 példányban és maximum 5 állásra (a sorrendet megjelölve!) a régió szerint illetékes felsőoktatási intézményhez augusztus 1-ig (hiánypótlás augusztus 24-ig) történik meg c., a pontszámítás módja: pontos rendszerben, ahol a 1. Hozott pont (70 pont): a/ Az I., II., III., IV., V,.VI. éves szigorlatok átlagának hatszorosa: maximum 30 pont b/ 5 szakmaspecifikus tantárgy 1.2-vel súlyozott érdemjegyeinek összege: maximum 30 pont c/ záróvizsga eredménye x2: maximum 10 pont 2. Szerzett pont: A szóbeli interjún elért pontszám: maximum 30 pont 3. Többletpontok: maximum 10 pont *a fogorvosok, gyógyszerészek ill. klinikai szakpszichológusok rendszerbevételi eljárása eltér a fentiektől!!!

9 Többletpontok: sorszám megnevezés adható pont 1 Ph.D fokozat (a PhD előadó igazolása alapján) 10 2 Helyi TDK konferencián tartott elsőszerzős előadás 2 3 Helyi TDK konferencián tartott társszerzős előadás 1 4 OTDK-n tartott elsőszerzős előadás 3 5 OTDK-n tartott társszerzős előadás 2 6 Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, poszter 3 7 Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, poszter 2 8 TDK pályamunka elsőszerzős 4 9 TDK pályamunka társszerzős 2 10 A választott szakmához kapcsolódó diplomamunka 2 11 Demonstrátorság az adott szakból évente 1 12 Tudományos közlemény (lektorált folyóiratban) elsőszerzős 5 13 Tudományos közlemény (lektorált folyóiratban) társszerzős 3 14 Szakmaspecifikus egyetemi tanulmányi verseny (1-3. helyezés) 2 15 A választott szakmához kapcsolódó elektiv kurzus teljesítése (max. 4 kurzus) Kérjük az 1 indexmásolatban megjelölni! 16 Nyelvvizsga a diplomakiadás feltételén túl (közép C) 2 17 Nyelvvizsga (felső C), vagy orvosi szakfordítói diploma 3 18 Nyelvvizsga (A vagy B felsőfok) 2 19 Mentőtiszti, egészségügyi területen szerzett legalább 1 hónapnyi időtartamú munkavégzés hónaponként 1 (max. 3 pont) 20 A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka, adatok feldolgozása, tudományos tevékenységben, stb.) 2 21 Közéleti munka: MOE, DÖK, Koll.Biz. (2 pont/év) 4 22 Közéleti munka: Kari Diákjóléti Biz., Sántha Kálmán szakkollégium (0.5pont/év) 1

10 A rendszerbevételi eljárás 1., Szeptember első hetében kerül sor a rendszerbevételi interjúkra 2., A DE OEC október 1-jéig a rangsor figyelembe vételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt személyéről. 3., Az alkalmazni kívánt jelölt október 15-ig köteles írásban értesíteni a Szak- és Továbbképzési Központot arról, hogy az elnyert állást be kívánja-e tölteni. Amennyiben a jelölt az értesítési kötelezettségégét határidőben nem teljesíti, vagy az állást nem kívánja betölteni, a rangsorban következő jelöltnek kell azt felkínálni. 4., A beiratkozás október végén, a munkaviszony létesítés november 1-vel történik meg. 5., Szakképzési szerződés megkötése 30 napon belül.

11 Rezidensi és költségtérítéses keretszámok a DE OEC régiójában 2013 Rezidensi keretszámok: Szakorvos: 238 Klinikai szakpszichológus: 4 Költségtérítéses keretszámok: Szakorvos 80 Szakfogorvos 105 Szakgyógyszerész 100 Klinikai szakpszichológus 40

12 A rezidensek rendszerbevétele Rezidensi pályázat benyújtására jogosult a jelentkezés évében, valamint a korábban oklevelet szerző, szakvizsgával nem rendelkező jelölt. 1. A jelölt a választott egészségügyi szolgáltatónál jelentkezik, és amennyiben a szolgáltató a jelölt foglalkoztatása mellett dönt, előszerződést, vagy ált. orvosi munkaszerződést köthet a jelölttel. 2. Az előszerződés/ált. orvosi munkaszerződés megkötését követően az egészségügyi szolgáltató támogatás-igénylési pályázat benyújtásával kaphat támogatott, rezidensi álláshelyet (miniszteri döntéstől függően). 3. A pályázat elnyerése után (az értesítésben megjelölt dátumtól), valamint a rezidensi munkaszerződés megkötését követően jelentkezhet be szakképzésre (beiratkozás). /Ehhez Központunkban kell beiratkozási csomagot igényelni/ 4. A DE OEC a jelölttel a szakképzésben való részvételről megállapodást (szakképzési szerződést) köt a támogatás odaítélésétől számított harminc napon belül, ezáltal szakképzési jogviszony jön létre a DE OEC és a jelölt között. A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja.

13 Hiányszakmák 1. aneszteziológia és intenzív terápia 2. csecsemő- és gyermekgyógyászat 3. gyermekfogászat 4. gyermek- és ifjúságpszichiátria 5. igazságügyi orvostan 6. infektológia 7. megelőző orvostan 8. neurológia 9. nukleáris medicina 10. orvosi laboratóriumi diagnosztika 11. orvosi mikrobiológia 12. ortopédia-traumatológia 13. oxyológia- és sürgősségi orvostan 14. patológia 15. pszichiátria 16. radiológia 17. sugárterápia 18. transzfúziológia 19. tüdőgyógyászat

14 Új alap szakképesítések 2013-ban érsebészet hematológia klinikai genetika klinikai onkológia mellkassebészet nefrológia

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 54. szám Tartalomjegyzék 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2985 3080. OLDAL 2010. október 25. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 34. szám 5829 A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben