Posztgraduális képzés MF 12.ST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Posztgraduális képzés MF 12.ST"

Átírás

1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Posztgraduális képzés MF 12.ST Készítette: Dr. Radics Tünde Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta: Dr. Hegedűs Csaba Fogorvostudományi Kar dékánja M ó d o s í t á s o k Sorszáma Dátuma Leírása A folyamatleírás teljes körű aktualizálása A folyamatleírás teljes körű aktualizálása A folyamatleírás teljes körű aktualizálása Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 1/10

2 1. Cél A folyamatleírás célja, hogy szabályozzuk a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar posztgraduális oktatási, oktatásszervezési és ellenőrzési, azonosítási feladatokhoz kapcsolódó módszereket, feladatokat és meghatározzuk a felelősségeket. 2. Alkalmazási terület Az eljárás vonatkozik az Kar posztgraduális képzés keretében végzett valamennyi oktatási és oktatásszervezési tevékenységre, valamint oktatásában résztvevő valamennyi munkatársára. 3. Hivatkozások től a szakorvosképzést szabályozó rendeletek: - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, - az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, - az egészségügyi miniszternek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről szóló 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelete, - a 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelet módosításáról kiadott 36/1999. (VIII. 13.) Eü.M rendelet, - a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) Eü.M. rendelet, - a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályairól szóló 36/2001. (X.27.) Eü.M. rendelet - az 52/2003 (IV.09) Korm. rendelet a finanszírozott képzésben részt vevők körének kibővítéséről - a 45/2003 (VIII.06.) ESZCSM rendelet az új szakképzési tematikákról - a 18/2003 (IV.24.) ESZCSM rendelet a 10 évnél régebben végzettek szakképzéséről - 18/2005 (V.19.) Eü.M. rendelet a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályainak módosításáról - 42/2007 (IX.19.) Eü.M. rendelet a 66/1999 (XII.25.) Eü.M. rendelet módosításáról - 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól - 217/2010. Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról - 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról - 72/2011 Korm. Rend. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról - 22//2012. (IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 2/10

3 - 14/2014. (III.10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosítása Kötelező folyamatos szakmai továbbképzést szabályozó rendelet: - Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről rendelkező 73/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. - a 73/1999. (XII.25.) EüM rendelet módosítása.a 4/2002 (II.20) EüM rendelet - 4/2002 (II.20) EüM rendelet - 52/2003 (VIII).22) ESZCSM rendelet - 52/2003 (VIII).22) ESZCSM rendelet módosításáról kiadott 51/2006 (XII.28.) Eü.M. rendelet - 45/2007 (III.20.) kormányrendelet az egészségügyi dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről - 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről A szakképzési akkreditációt szabályozó rendelet: - a 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelet módosításáról kiadott 36/1999. (VIII. 13.) Eü.M rendelet 18/2003 (IV.21.) ESZCSM rendelet - 55/2003 ESZCSM rendelet - 45/2003 ESZCSM rendelet - 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól - 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról Tájékoztató levelek - Intézet/ Klinika / Kórházigazgatóknak küldött tájékoztató körlevél - Rezidenseknek kiküldött tájékoztató levél 4. Meghatározások TO: Tanulmányi Osztály Posztgraduális képzés: az alapdiplomára épített felsőfokú szakirányú képzés és továbbképzés, valamint a tudományos fokozat megszerzésére irányuló tevékenység. Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (ESZTT): Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 3/10

4 Az egészségügyi képzés, továbbképzés, szakképzés, felsőfokú szakirányú szakképzés és továbbképzés tekintetében az egészségügyi miniszter döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. DE Szak-és Továbbképzési Bizottság: Szakképzések és továbbképzések ügyeiben véleményező, döntéshozó testülete. DE SZTK: A Szak- és Továbbképzési Központja A szakképesítés megszerzése támogatott szakképzés, illetve költségtérítéses szakképzés keretében történik. Támogatott szakképzés A szakképzési rendszerben a támogatott szakképzésben részt vevő jelölt központi gyakornokként vagy rezidensként vesz részt. Központi gyakornok Az első szakképesítés megszerzésének törzsképzési időtartamára a magyar állampolgárok, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel, szabad mozgás és szabad tartózkodás jogállásával rendelkezők, illetve menekültek és hontalanok részére központi gyakornoki rendszert hozott létre és működtet a tárca, költségvetésében külön e célra megjelölt előirányzat által biztosítottan a hiányszakmának minősített szakterületeken óta az új szakképzési rendelet ((16/2010) Eü.M. rendelet) értelmében a központi gyakornokok, a NEFMI által szakképzésük teljes idejére finanszírozott szakképzésben részt vevő jelöltek, akik meghatározott keretszám erejéig a felsőoktatási intézménnyel állnak közalkalmazotti jogviszonyban. Rezidens: A rezidensi rendszerben azok az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott, támogatott szakképzésben részt vevő jelöltek vesznek részt, akik nem tartoznak a központi gyakornoki rendszer hatálya alá, ide értve a támogatást elnyert jelölteket is meghatározott keretszám erejéig. A költségtérítéses szakképzés kiterjed minden olyan szakterületre, amelyre központi gyakornoki vagy rezidensi képzés szervezhető a meghatározott keretszám erejéig. A szakképzés akkreditációja: A szakképzést végző felsőoktatási intézmény a régiójába vagy vonzáskörzetébe tartozó gyógyító intézmények osztályain folyó szakorvos képző tevékenységének és e tevékenység színvonalának, eredményének minőség szempontjából történő hitelesítése, mely a 16/2010 (IV. 15.) EüM rendelet, és a 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendeletben leírt feltételek szerint történik. Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 4/10

5 Akkreditációs lista: Ez a lista tartalmazza a képzőhelyeket, valamint a képzőhely minősítését, az akkreditáció típusát, és a szakmai felelősöket. Az akkreditációra, típusára az adott szakmai grémium vezetője tesz javaslatot, melyet Szak-és Továbbképzési Bizottság javaslata alapján a Minisztérium dönt. Tutor/mentor: A rezidensek képzéséért a tutorok és a mentorok tartoznak felelősséggel. Tutor az az orvos, aki a központi gyakornok munkáját közvetlenül felügyeli, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a feladattal a kar dékánja megbízza. Egy tutorhoz amennyiben lehetséges három rezidenst lehet beosztani, míg egy mentor maximum hat szakorvosjelölt munkáját felügyelheti. Mentorok lehetnek az egyetemen azok a vezető oktatók, a kórházakban és egyéb szervezeti egységekben pedig azok a főorvosok, társ főorvosok és indokolt esetben adjunktusok, akik a tutori tevékenység ellátásához szükséges feltételeken túlmenően, tudományos fokozattal vagy legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Szakmai grémium: az a testület, amely az adott szakma szakképzéséért felelős. 5. A folyamatleírás tartalma A folyamatleírás elkészítéséért és karbantartásáért a dékán által kijelölt - a posztgraduális képzésért felelős - oktató, a folyamatgazda, a működtetésért a dékán a felelős Az oktatási, oktatásszervezési tevékenység tervezése A szakképzési programok elkészítéséért, karbantartásáért, az akkreditációra tett javaslat elkészítéséért a fogászati grémium vezetője a kar dékánja a felelős. A szakorvosjelöltek képzése (mind a régi típusú, mind az új típusú) az Eü Minisztérium megfelelő rendeleteiben foglaltak szerint történik. A szakmai program részletes kidolgozását a kar dékánja készíti el az Eü Min. rendeletekben megfogalmazott szakmai program irányelveinek figyelembe vételével. Az akkreditációra tett javaslat elkészítéséért ugyancsak a grémium vezető tartozik felelősséggel. A továbbképzési program szervezéséért, a továbbképzésben résztvevő orvosok részéről erre vonatkozó igények figyelembe vételével a dékán. A szak- és továbbképzés technikai lebonyolítását az MF.12.C folyamatleírás szabályozza. A szakképzési és továbbképzési program tényleges megvalósulásáért pedig a tanfolyamok megszervezéséért felelős, ill. megtartására beosztott oktatók, orvosok a felelősök (a résztvevő orvosok nem feltétlenül ugyanazok minden évben). Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 5/10

6 5.2. Az oktatási program szervezése, lebonyolítása Új típusú szakképzési rendszer A Fogorvostudományi Kar 5 alapszakmában hirdetett meg szakképzési programot A rendszerbevételi eljárás évtől az Egészségügyi Minisztérium (jelenleg: EMMI) a különböző szakmák esetén keretszámot határoz meg az egyes régiókban meghirdetésre kerülő rezidenshelyekre, valamint 2011-től a rezidens helyekre és központi gyakornoki helyekre. A évben végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek a Szak- és Továbbképzési Központba (továbbiakban: SZTK), csak a központi gyakornokok esetében kell rendszerbevételi eljárást lefolytatni. A rezidensek felvételét a rezidens keretszámmal rendelkező szakképző helyek bonyolítják. A központi gyakornoki helyekre jelentkezők rendszerbe vételi eljáráson kötelesek megjelenni. a jelentkező jelentkezési törzslap és szakmai jelentkezési lap kitöltésével jelentkezik. Egy jelentkező több szakmára is leadhatja a jelentkezését. A kitöltött törzslap a Központban marad, a szakmai jelentkezési lap a rendszerbevételi bizottság elé kerül. Az interjúk technikai szervezését a SZTK erre felkért munkatársa végzi. Ő készíti elő a jelentkezők anyagát és dokumentációját a Bizottság számára. A rendszerbevételi eljárás a Bizottság előtt zajlik, ahol a jelentkező teljesítményét a Szabályzatban leírt módon pontokkal értékelik. A rendszerbevételi eljárás után a bizottságok által adott pontok összesítésre kerülnek a hozott, illetve a többletpontokkal, ezáltal felállításra kerül a rangsor. A Bizottság a rangsor figyelembe vételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt(ek) személyéről. Az eredményről a SZTK munkatársa értesíti a jelentkezőket és szólítja fel őket arra, hogy nyilatkozzanak az álláshely elfogadásáról. Nem magyar állampolgárok is rendszerbevételi eljáráson vesznek részt, de nem kerülnek munkaviszonyba az egyetemmel, hanem a régió valamely egészségügyi intézményével létesítenek munkaviszonyt. Képzésükért havonta tandíjat fizetnek. A költségtérítéses képzésben résztvevők erről Szakképzési megállapodást kötnek az Egyetemmel. (F 1027.C.) Amennyiben a jelölt a munkabérét (járulékokkal együtt növelt összegben), valamint az Egyetem által megállapított tandíjat is megfizeti, úgy lehetősége van a szakképzési programba belépni úgy, hogy a képzés időtartamára az Egyetemmel határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít Beiratkozás Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 6/10

7 A jelölt beiratkozását az Szak-és Továbbképzési Központ munkatársai végzik. Az előszerződést és az iratkozási lapot a szerződő és az előszerződésben szereplő munkahely vezetője is aláírja. A rezidens a munkaügyi osztállyal munkaszerződést köt, és a Munkatársak képzése, munkakörnyezet (MF. 18.C) folyamatleírásban feltüntetett képzésben részesül. A jelölt felkeresi a fogászati grémium vezetőjét a kar dékánját a törzsképzési és szakképzési terv megbeszélése céljából. Minden hónap végén a tutor vagy a mentor aláírja a munkaidő igazoló és gyakorlatigazoló lapot, a posztgraduális képzési előadó minden hónapban, aktuális összesítő listát készít a klinikán és a régióban dolgozó rezidensekről, tutorokról és mentorokról majd elküldi a Szak-és továbbképző Központba. A jelölt szakképzési helyet választ az akkreditációs lista alapján a régió kórházai, akkreditált rendelői közül, és a kar dékánja a rezidens számára tutort, mentort jelöl ki. A tutorokkal, mentorokkal az Szak-és Továbbképzési Központ személyi és dologi kiadásokról szerződést köt, melyet a munkaügyi osztály felé továbbít. A tutorok, mentorok feladatait a szerződés melléklete és a munkaköri leírásuk tartalmazza A teljesített gyakorlatokat, letett vizsgákat a dékán, a mentor és vizsgáztatók igazolják le a jelölt indexében akkor, ha a jelölt a gyakorlatokon megjelent, ill. a vizsgát sikeresen teljesítette. A teljesített gyakorlatokról, továbbképzésekről, letett vizsgákról adott igazolások másolatai az Szak-és Továbbképzési Központban, a jelölt személyi anyagában kerülnek tárolásra /a. A fogászati képzés során a szakmai gyakorlatot a Fogorvostudományi Karon töltő rezidenseket a Szak- és Továbbképzési Irodában regisztrálják az MF 12.C. folyamatleírás szerint /b. A központi kötelező tanfolyamok elvégzését a tanfolyam szervezője igazolja a rezidens indexében, ill. a letett vizsgák eredményeit a vizsgáztató vezeti be a rezidens leckekönyvébe A törzsképzés utáni szakgyakorlat A törzsképzés befejezése után a rezidensek az DE Fogorvostudományi Karral vagy más Egészségügyi intézménnyel kötnek munkaviszonyt. A szakgyakorlatukat az általuk Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 7/10

8 választott akkreditált képzőhelyen végzik, ugyancsak kijelölt tutor/mentor irányítása alatt. A szakgyakorlat időtartama teljes munkaidőben (36 óra) 10 hónap. A gyakorlati teljesítéseket a képzőhely vezeti be a szakképzésben résztvevők indexébe A szakvizsgára jelentkezés A szakgyakorlat teljesítése után a jelöltek az Egészségügyi Közlönyben megjelentetett módon az adott évre vonatkozó vizsganaptár figyelembevételével adják le a szakvizsgára jelentkezésüket a Nemzeti Vizsgabizottsághoz. A szakvizsgához szükséges Vizsgára bocsátó határozatot a grémium elnöke írja alá. A szakvizsga szervezését és a szakvizsga bizonyítvány kiadását a GYEMSZI-EFF Főigazgatóság Nemzeti vizsgabizottság végzi Második szakképzés A már megfelelő alapszakvizsgával rendelkezők jelentkezhetnek az általuk választott második szakképzésre. A ráépített szakképzés tandíját az egyetem állapítja meg melynek összege nem lehet több, mint a 122/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet által meghatározott díj. A beiratkozás az pontban leírtaknak megfelelően történik. A képzés az akkreditált képzőhelyeken folyik, mely képzésért az adott szakma grémium vezetője felelős. A szakvizsgára jelentkezés az pontban leírtak szerint történik Továbbképzések Kötelező folyamatos továbbképzés Kötelező folyamatos szakmai továbbképzésen kell részt vennie minden egészségügyi tevékenységet végző orvosnak, fogorvosnak, gyógyszerésznek és klinikai szakpszichológusnak az egészségügyi miniszter 73/1999. (XII.25.) EüM rendeletének megfelelően, melynek módosítása a 4/2002. (II.20.) EüM rendelet és az 52/2003. (VIII.22.) ESZCSM rendelet, 51/2006. Eü.M. rendelet és a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendeletszerinti módosításai A továbbképzési pontok elméleti és gyakorlati képzés során szerezhetőek meg. Az elméleti képzések pontjait munkahelyen belül ill. munkahelyen kívül szervezett továbbképzéseken, kongresszusokon való részvétellel és a rendeletben meghatározott egyéb továbbképzési tevékenységgel lehet megkapni. A továbbképzésre kötelezetteknek jelentkezési lap kitöltésével kell regisztráltatni magukat az ország valamely egyetemének Szak-és Továbbképzési Központjába. (F 1034.C, 6.3. melléklet). Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 8/10

9 A tanfolyamok akkreditálása évente kétszer történik. A felsőoktatási intézmény pontszámajánlással látja el az egyes továbbképzési programokat és valamennyi benyújtott, elbírált programot az OFTEX-en január 31-ig, ill. szeptember 15-ig megküld a Szakmai Kollégium illetékes tagozatának. A tanfolyamok meghirdetésére a részlegvezetők, munkacsoport vezetők tesznek javaslatot. A javaslatokat a Dékán által megbízott továbbképzési felelős gyűjti össze. Orvosi értekezleten történő egyeztetés után a dékán jóváhagyásával ő állítja össze az intézeti javaslatokat, illetve továbbítja a továbbképzési központ felé. A továbbképzésben megszerzett pontokról az igazolásokat a regisztráltak vagy a továbbképzést szervezők juttatják el a Központba írásos formában és elektronikus úton (OFTEX/GYOFTEX programon keresztül). A SZTK a megszerzett pontokat az OFTEX/GYOFTEX programján tartja nyilván Szakvizsgához kötelező tanfolyamok A szakvizsga előtti kötelező tanfolyamokat a Magyar Közlöny tartalmazza. A továbbképzésen való részvételt a tanfolyam szervezője igazolja. Ezt az igazolást kell a Továbbképzési Központ felé eljuttatni, ahol megtörténik a részvétel regisztrációja Továbbképzések szervezése A továbbképzés megszervezése a meghirdető intézmény feladata. A továbbképzések a Fogorvostudományi Kar által önállóan kerülnek megszervezésre. A továbbképzéseken megjelentekről névsor készül, és ez alapján adható ki a tanfolyam végén a részvételről szóló Igazolás, valamint kerül bevezetésre az OFTEX programba. Ez alapján történik a tanfolyam pénzügyi elszámolása is. 6. Mellékletek Nem alkalmazható Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 9/10

10 7. Hivatkozott formanyomtatványok Azonosító Cím F 1004/1. C. F 1006/1. C. F 1007/1. C. F 1008/1. C. F 0220/1. C F 0221/1. C. F 1009/1. C. F 1073/1. C. F 1010/1. C. F 1011/1. C. F 1012/1. C. F 1013/1. C. F 1014/1. C. F 1015/1. C. F 1016/1. C. F 1084/1. C. F 1086/1. C. NK0006/1.C. F 0004/1 ST F 0005/1 ST F 0006/1 ST F 0007/1 ST F 0041/1 ST F 0042/1 ST Iratkozási lap Utazási és szállásköltség iránti kérelem Utazási költségtérítés iránti kérelem személygépkocsi használat esetén Jelentkezési lap továbbképzésre Megbízási szerződés Megbízási szerződés vállalkozók részére Tutorok és mentorok, valamint hozzájuk beosztott rezidensek Megállapodás Megállapodás Rezidens képzés dologi kiadásainak Jelentkezési lap Ph.D. képzésre Jelentkezési lap nappali tagozatos Ph.D. képzésre Iratkozási lap Tárgyfelvételi lap Ph.D. védés forgatókönyve Megbízási szerződés kezdeményező Törzslap Adatlap doktori (Ph.D.) fokozat odaítéléséről Pályázati adatlap (Fogorvosi rendelés szakorvosképző helyként történő akkreditálásához) Igazolás (Fog-, és Szájbetegségek alapszakképzéséhez szükséges akkreditációs folyamat) Jegyzőkönyv (Szakorvosképzési és Továbbképzési központ) Pályázati adatlap pályakezdő fogorvosok számára meghirdetett központi gyakornoki állásra Jelentkezési lap felsőfokú továbbképző rendezvényre Adatlap (Ráépített szakképzés) 8 A folyamat működésére jellemző mutatók Sorszám Mutató megnevezése Mutató számítása Számítás gyakorisága 1. Szakvizsgák száma összes szakvizsga/év évente 2. Ph.D-k száma összes Ph.D,/év évente Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 10/10

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról hatályos: 2015.07.03-2015.12.31

Részletesebben

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Változtatás átvezetésére: kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Készítette: Nagy-Belgyár Zsuzsa folyamatgazda

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ

Részletesebben

GRADUÁLIS KÉPZÉS MF11. RE

GRADUÁLIS KÉPZÉS MF11. RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: GRADUÁLIS KÉPZÉS MF11. RE Készítette: Dr. Szántó Sándor Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta: Prof. Dr. Szekanecz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

feladatait is. A módosítás kibővíti a továbbképzések szakmai felügyeletére vonatkozó szabályozást, az Intézet feladataként előírja a továbbképzések

feladatait is. A módosítás kibővíti a továbbképzések szakmai felügyeletére vonatkozó szabályozást, az Intézet feladataként előírja a továbbképzések 1 Indokolás A módosítás célja a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása, aktualizálása annak érdekében, hogy

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

2001. évi CI. törvény. a felnőttképzésről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi CI. törvény. a felnőttképzésről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy az Alkotmányban biztosított tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2014.03.11 6 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

A KÓRHÁZHIGIÉNE ÉS INFEKCIÓKONTROLL TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-KHIT)

A KÓRHÁZHIGIÉNE ÉS INFEKCIÓKONTROLL TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-KHIT) Változtatás átvezetésére: kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A KÓRHÁZHIGIÉNE ÉS INFEKCIÓKONTROLL TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-KHIT) Készítette: Borbély Ágnes minőségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 54. szám Tartalomjegyzék 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

14/2014. (III. 10.) EMMI

14/2014. (III. 10.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 36. szám 3507 Az emberi erőforrások minisztere 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben