Posztgraduális képzés MF 12.ST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Posztgraduális képzés MF 12.ST"

Átírás

1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Posztgraduális képzés MF 12.ST Készítette: Dr. Radics Tünde Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta: Dr. Hegedűs Csaba Fogorvostudományi Kar dékánja M ó d o s í t á s o k Sorszáma Dátuma Leírása A folyamatleírás teljes körű aktualizálása A folyamatleírás teljes körű aktualizálása A folyamatleírás teljes körű aktualizálása Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 1/10

2 1. Cél A folyamatleírás célja, hogy szabályozzuk a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar posztgraduális oktatási, oktatásszervezési és ellenőrzési, azonosítási feladatokhoz kapcsolódó módszereket, feladatokat és meghatározzuk a felelősségeket. 2. Alkalmazási terület Az eljárás vonatkozik az Kar posztgraduális képzés keretében végzett valamennyi oktatási és oktatásszervezési tevékenységre, valamint oktatásában résztvevő valamennyi munkatársára. 3. Hivatkozások től a szakorvosképzést szabályozó rendeletek: - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, - az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, - az egészségügyi miniszternek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről szóló 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelete, - a 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelet módosításáról kiadott 36/1999. (VIII. 13.) Eü.M rendelet, - a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) Eü.M. rendelet, - a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályairól szóló 36/2001. (X.27.) Eü.M. rendelet - az 52/2003 (IV.09) Korm. rendelet a finanszírozott képzésben részt vevők körének kibővítéséről - a 45/2003 (VIII.06.) ESZCSM rendelet az új szakképzési tematikákról - a 18/2003 (IV.24.) ESZCSM rendelet a 10 évnél régebben végzettek szakképzéséről - 18/2005 (V.19.) Eü.M. rendelet a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel szabályainak módosításáról - 42/2007 (IX.19.) Eü.M. rendelet a 66/1999 (XII.25.) Eü.M. rendelet módosításáról - 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól - 217/2010. Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról - 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról - 72/2011 Korm. Rend. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról - 22//2012. (IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 2/10

3 - 14/2014. (III.10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosítása Kötelező folyamatos szakmai továbbképzést szabályozó rendelet: - Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről rendelkező 73/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. - a 73/1999. (XII.25.) EüM rendelet módosítása.a 4/2002 (II.20) EüM rendelet - 4/2002 (II.20) EüM rendelet - 52/2003 (VIII).22) ESZCSM rendelet - 52/2003 (VIII).22) ESZCSM rendelet módosításáról kiadott 51/2006 (XII.28.) Eü.M. rendelet - 45/2007 (III.20.) kormányrendelet az egészségügyi dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről - 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről A szakképzési akkreditációt szabályozó rendelet: - a 11/1998 (XII. 11.) Eü.M. rendelet módosításáról kiadott 36/1999. (VIII. 13.) Eü.M rendelet 18/2003 (IV.21.) ESZCSM rendelet - 55/2003 ESZCSM rendelet - 45/2003 ESZCSM rendelet - 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól - 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról Tájékoztató levelek - Intézet/ Klinika / Kórházigazgatóknak küldött tájékoztató körlevél - Rezidenseknek kiküldött tájékoztató levél 4. Meghatározások TO: Tanulmányi Osztály Posztgraduális képzés: az alapdiplomára épített felsőfokú szakirányú képzés és továbbképzés, valamint a tudományos fokozat megszerzésére irányuló tevékenység. Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (ESZTT): Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 3/10

4 Az egészségügyi képzés, továbbképzés, szakképzés, felsőfokú szakirányú szakképzés és továbbképzés tekintetében az egészségügyi miniszter döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. DE Szak-és Továbbképzési Bizottság: Szakképzések és továbbképzések ügyeiben véleményező, döntéshozó testülete. DE SZTK: A Szak- és Továbbképzési Központja A szakképesítés megszerzése támogatott szakképzés, illetve költségtérítéses szakképzés keretében történik. Támogatott szakképzés A szakképzési rendszerben a támogatott szakképzésben részt vevő jelölt központi gyakornokként vagy rezidensként vesz részt. Központi gyakornok Az első szakképesítés megszerzésének törzsképzési időtartamára a magyar állampolgárok, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel, szabad mozgás és szabad tartózkodás jogállásával rendelkezők, illetve menekültek és hontalanok részére központi gyakornoki rendszert hozott létre és működtet a tárca, költségvetésében külön e célra megjelölt előirányzat által biztosítottan a hiányszakmának minősített szakterületeken óta az új szakképzési rendelet ((16/2010) Eü.M. rendelet) értelmében a központi gyakornokok, a NEFMI által szakképzésük teljes idejére finanszírozott szakképzésben részt vevő jelöltek, akik meghatározott keretszám erejéig a felsőoktatási intézménnyel állnak közalkalmazotti jogviszonyban. Rezidens: A rezidensi rendszerben azok az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott, támogatott szakképzésben részt vevő jelöltek vesznek részt, akik nem tartoznak a központi gyakornoki rendszer hatálya alá, ide értve a támogatást elnyert jelölteket is meghatározott keretszám erejéig. A költségtérítéses szakképzés kiterjed minden olyan szakterületre, amelyre központi gyakornoki vagy rezidensi képzés szervezhető a meghatározott keretszám erejéig. A szakképzés akkreditációja: A szakképzést végző felsőoktatási intézmény a régiójába vagy vonzáskörzetébe tartozó gyógyító intézmények osztályain folyó szakorvos képző tevékenységének és e tevékenység színvonalának, eredményének minőség szempontjából történő hitelesítése, mely a 16/2010 (IV. 15.) EüM rendelet, és a 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendeletben leírt feltételek szerint történik. Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 4/10

5 Akkreditációs lista: Ez a lista tartalmazza a képzőhelyeket, valamint a képzőhely minősítését, az akkreditáció típusát, és a szakmai felelősöket. Az akkreditációra, típusára az adott szakmai grémium vezetője tesz javaslatot, melyet Szak-és Továbbképzési Bizottság javaslata alapján a Minisztérium dönt. Tutor/mentor: A rezidensek képzéséért a tutorok és a mentorok tartoznak felelősséggel. Tutor az az orvos, aki a központi gyakornok munkáját közvetlenül felügyeli, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a feladattal a kar dékánja megbízza. Egy tutorhoz amennyiben lehetséges három rezidenst lehet beosztani, míg egy mentor maximum hat szakorvosjelölt munkáját felügyelheti. Mentorok lehetnek az egyetemen azok a vezető oktatók, a kórházakban és egyéb szervezeti egységekben pedig azok a főorvosok, társ főorvosok és indokolt esetben adjunktusok, akik a tutori tevékenység ellátásához szükséges feltételeken túlmenően, tudományos fokozattal vagy legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Szakmai grémium: az a testület, amely az adott szakma szakképzéséért felelős. 5. A folyamatleírás tartalma A folyamatleírás elkészítéséért és karbantartásáért a dékán által kijelölt - a posztgraduális képzésért felelős - oktató, a folyamatgazda, a működtetésért a dékán a felelős Az oktatási, oktatásszervezési tevékenység tervezése A szakképzési programok elkészítéséért, karbantartásáért, az akkreditációra tett javaslat elkészítéséért a fogászati grémium vezetője a kar dékánja a felelős. A szakorvosjelöltek képzése (mind a régi típusú, mind az új típusú) az Eü Minisztérium megfelelő rendeleteiben foglaltak szerint történik. A szakmai program részletes kidolgozását a kar dékánja készíti el az Eü Min. rendeletekben megfogalmazott szakmai program irányelveinek figyelembe vételével. Az akkreditációra tett javaslat elkészítéséért ugyancsak a grémium vezető tartozik felelősséggel. A továbbképzési program szervezéséért, a továbbképzésben résztvevő orvosok részéről erre vonatkozó igények figyelembe vételével a dékán. A szak- és továbbképzés technikai lebonyolítását az MF.12.C folyamatleírás szabályozza. A szakképzési és továbbképzési program tényleges megvalósulásáért pedig a tanfolyamok megszervezéséért felelős, ill. megtartására beosztott oktatók, orvosok a felelősök (a résztvevő orvosok nem feltétlenül ugyanazok minden évben). Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 5/10

6 5.2. Az oktatási program szervezése, lebonyolítása Új típusú szakképzési rendszer A Fogorvostudományi Kar 5 alapszakmában hirdetett meg szakképzési programot A rendszerbevételi eljárás évtől az Egészségügyi Minisztérium (jelenleg: EMMI) a különböző szakmák esetén keretszámot határoz meg az egyes régiókban meghirdetésre kerülő rezidenshelyekre, valamint 2011-től a rezidens helyekre és központi gyakornoki helyekre. A évben végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek a Szak- és Továbbképzési Központba (továbbiakban: SZTK), csak a központi gyakornokok esetében kell rendszerbevételi eljárást lefolytatni. A rezidensek felvételét a rezidens keretszámmal rendelkező szakképző helyek bonyolítják. A központi gyakornoki helyekre jelentkezők rendszerbe vételi eljáráson kötelesek megjelenni. a jelentkező jelentkezési törzslap és szakmai jelentkezési lap kitöltésével jelentkezik. Egy jelentkező több szakmára is leadhatja a jelentkezését. A kitöltött törzslap a Központban marad, a szakmai jelentkezési lap a rendszerbevételi bizottság elé kerül. Az interjúk technikai szervezését a SZTK erre felkért munkatársa végzi. Ő készíti elő a jelentkezők anyagát és dokumentációját a Bizottság számára. A rendszerbevételi eljárás a Bizottság előtt zajlik, ahol a jelentkező teljesítményét a Szabályzatban leírt módon pontokkal értékelik. A rendszerbevételi eljárás után a bizottságok által adott pontok összesítésre kerülnek a hozott, illetve a többletpontokkal, ezáltal felállításra kerül a rangsor. A Bizottság a rangsor figyelembe vételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt(ek) személyéről. Az eredményről a SZTK munkatársa értesíti a jelentkezőket és szólítja fel őket arra, hogy nyilatkozzanak az álláshely elfogadásáról. Nem magyar állampolgárok is rendszerbevételi eljáráson vesznek részt, de nem kerülnek munkaviszonyba az egyetemmel, hanem a régió valamely egészségügyi intézményével létesítenek munkaviszonyt. Képzésükért havonta tandíjat fizetnek. A költségtérítéses képzésben résztvevők erről Szakképzési megállapodást kötnek az Egyetemmel. (F 1027.C.) Amennyiben a jelölt a munkabérét (járulékokkal együtt növelt összegben), valamint az Egyetem által megállapított tandíjat is megfizeti, úgy lehetősége van a szakképzési programba belépni úgy, hogy a képzés időtartamára az Egyetemmel határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít Beiratkozás Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 6/10

7 A jelölt beiratkozását az Szak-és Továbbképzési Központ munkatársai végzik. Az előszerződést és az iratkozási lapot a szerződő és az előszerződésben szereplő munkahely vezetője is aláírja. A rezidens a munkaügyi osztállyal munkaszerződést köt, és a Munkatársak képzése, munkakörnyezet (MF. 18.C) folyamatleírásban feltüntetett képzésben részesül. A jelölt felkeresi a fogászati grémium vezetőjét a kar dékánját a törzsképzési és szakképzési terv megbeszélése céljából. Minden hónap végén a tutor vagy a mentor aláírja a munkaidő igazoló és gyakorlatigazoló lapot, a posztgraduális képzési előadó minden hónapban, aktuális összesítő listát készít a klinikán és a régióban dolgozó rezidensekről, tutorokról és mentorokról majd elküldi a Szak-és továbbképző Központba. A jelölt szakképzési helyet választ az akkreditációs lista alapján a régió kórházai, akkreditált rendelői közül, és a kar dékánja a rezidens számára tutort, mentort jelöl ki. A tutorokkal, mentorokkal az Szak-és Továbbképzési Központ személyi és dologi kiadásokról szerződést köt, melyet a munkaügyi osztály felé továbbít. A tutorok, mentorok feladatait a szerződés melléklete és a munkaköri leírásuk tartalmazza A teljesített gyakorlatokat, letett vizsgákat a dékán, a mentor és vizsgáztatók igazolják le a jelölt indexében akkor, ha a jelölt a gyakorlatokon megjelent, ill. a vizsgát sikeresen teljesítette. A teljesített gyakorlatokról, továbbképzésekről, letett vizsgákról adott igazolások másolatai az Szak-és Továbbképzési Központban, a jelölt személyi anyagában kerülnek tárolásra /a. A fogászati képzés során a szakmai gyakorlatot a Fogorvostudományi Karon töltő rezidenseket a Szak- és Továbbképzési Irodában regisztrálják az MF 12.C. folyamatleírás szerint /b. A központi kötelező tanfolyamok elvégzését a tanfolyam szervezője igazolja a rezidens indexében, ill. a letett vizsgák eredményeit a vizsgáztató vezeti be a rezidens leckekönyvébe A törzsképzés utáni szakgyakorlat A törzsképzés befejezése után a rezidensek az DE Fogorvostudományi Karral vagy más Egészségügyi intézménnyel kötnek munkaviszonyt. A szakgyakorlatukat az általuk Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 7/10

8 választott akkreditált képzőhelyen végzik, ugyancsak kijelölt tutor/mentor irányítása alatt. A szakgyakorlat időtartama teljes munkaidőben (36 óra) 10 hónap. A gyakorlati teljesítéseket a képzőhely vezeti be a szakképzésben résztvevők indexébe A szakvizsgára jelentkezés A szakgyakorlat teljesítése után a jelöltek az Egészségügyi Közlönyben megjelentetett módon az adott évre vonatkozó vizsganaptár figyelembevételével adják le a szakvizsgára jelentkezésüket a Nemzeti Vizsgabizottsághoz. A szakvizsgához szükséges Vizsgára bocsátó határozatot a grémium elnöke írja alá. A szakvizsga szervezését és a szakvizsga bizonyítvány kiadását a GYEMSZI-EFF Főigazgatóság Nemzeti vizsgabizottság végzi Második szakképzés A már megfelelő alapszakvizsgával rendelkezők jelentkezhetnek az általuk választott második szakképzésre. A ráépített szakképzés tandíját az egyetem állapítja meg melynek összege nem lehet több, mint a 122/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet által meghatározott díj. A beiratkozás az pontban leírtaknak megfelelően történik. A képzés az akkreditált képzőhelyeken folyik, mely képzésért az adott szakma grémium vezetője felelős. A szakvizsgára jelentkezés az pontban leírtak szerint történik Továbbképzések Kötelező folyamatos továbbképzés Kötelező folyamatos szakmai továbbképzésen kell részt vennie minden egészségügyi tevékenységet végző orvosnak, fogorvosnak, gyógyszerésznek és klinikai szakpszichológusnak az egészségügyi miniszter 73/1999. (XII.25.) EüM rendeletének megfelelően, melynek módosítása a 4/2002. (II.20.) EüM rendelet és az 52/2003. (VIII.22.) ESZCSM rendelet, 51/2006. Eü.M. rendelet és a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendeletszerinti módosításai A továbbképzési pontok elméleti és gyakorlati képzés során szerezhetőek meg. Az elméleti képzések pontjait munkahelyen belül ill. munkahelyen kívül szervezett továbbképzéseken, kongresszusokon való részvétellel és a rendeletben meghatározott egyéb továbbképzési tevékenységgel lehet megkapni. A továbbképzésre kötelezetteknek jelentkezési lap kitöltésével kell regisztráltatni magukat az ország valamely egyetemének Szak-és Továbbképzési Központjába. (F 1034.C, 6.3. melléklet). Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 8/10

9 A tanfolyamok akkreditálása évente kétszer történik. A felsőoktatási intézmény pontszámajánlással látja el az egyes továbbképzési programokat és valamennyi benyújtott, elbírált programot az OFTEX-en január 31-ig, ill. szeptember 15-ig megküld a Szakmai Kollégium illetékes tagozatának. A tanfolyamok meghirdetésére a részlegvezetők, munkacsoport vezetők tesznek javaslatot. A javaslatokat a Dékán által megbízott továbbképzési felelős gyűjti össze. Orvosi értekezleten történő egyeztetés után a dékán jóváhagyásával ő állítja össze az intézeti javaslatokat, illetve továbbítja a továbbképzési központ felé. A továbbképzésben megszerzett pontokról az igazolásokat a regisztráltak vagy a továbbképzést szervezők juttatják el a Központba írásos formában és elektronikus úton (OFTEX/GYOFTEX programon keresztül). A SZTK a megszerzett pontokat az OFTEX/GYOFTEX programján tartja nyilván Szakvizsgához kötelező tanfolyamok A szakvizsga előtti kötelező tanfolyamokat a Magyar Közlöny tartalmazza. A továbbképzésen való részvételt a tanfolyam szervezője igazolja. Ezt az igazolást kell a Továbbképzési Központ felé eljuttatni, ahol megtörténik a részvétel regisztrációja Továbbképzések szervezése A továbbképzés megszervezése a meghirdető intézmény feladata. A továbbképzések a Fogorvostudományi Kar által önállóan kerülnek megszervezésre. A továbbképzéseken megjelentekről névsor készül, és ez alapján adható ki a tanfolyam végén a részvételről szóló Igazolás, valamint kerül bevezetésre az OFTEX programba. Ez alapján történik a tanfolyam pénzügyi elszámolása is. 6. Mellékletek Nem alkalmazható Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 9/10

10 7. Hivatkozott formanyomtatványok Azonosító Cím F 1004/1. C. F 1006/1. C. F 1007/1. C. F 1008/1. C. F 0220/1. C F 0221/1. C. F 1009/1. C. F 1073/1. C. F 1010/1. C. F 1011/1. C. F 1012/1. C. F 1013/1. C. F 1014/1. C. F 1015/1. C. F 1016/1. C. F 1084/1. C. F 1086/1. C. NK0006/1.C. F 0004/1 ST F 0005/1 ST F 0006/1 ST F 0007/1 ST F 0041/1 ST F 0042/1 ST Iratkozási lap Utazási és szállásköltség iránti kérelem Utazási költségtérítés iránti kérelem személygépkocsi használat esetén Jelentkezési lap továbbképzésre Megbízási szerződés Megbízási szerződés vállalkozók részére Tutorok és mentorok, valamint hozzájuk beosztott rezidensek Megállapodás Megállapodás Rezidens képzés dologi kiadásainak Jelentkezési lap Ph.D. képzésre Jelentkezési lap nappali tagozatos Ph.D. képzésre Iratkozási lap Tárgyfelvételi lap Ph.D. védés forgatókönyve Megbízási szerződés kezdeményező Törzslap Adatlap doktori (Ph.D.) fokozat odaítéléséről Pályázati adatlap (Fogorvosi rendelés szakorvosképző helyként történő akkreditálásához) Igazolás (Fog-, és Szájbetegségek alapszakképzéséhez szükséges akkreditációs folyamat) Jegyzőkönyv (Szakorvosképzési és Továbbképzési központ) Pályázati adatlap pályakezdő fogorvosok számára meghirdetett központi gyakornoki állásra Jelentkezési lap felsőfokú továbbképző rendezvényre Adatlap (Ráépített szakképzés) 8 A folyamat működésére jellemző mutatók Sorszám Mutató megnevezése Mutató számítása Számítás gyakorisága 1. Szakvizsgák száma összes szakvizsga/év évente 2. Ph.D-k száma összes Ph.D,/év évente Kiadás dátuma: október 29. Oldalszám: 10/10

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

2011. május 4.-én HATÁLYOS! 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

2011. május 4.-én HATÁLYOS! 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 2011. május 4.-én HATÁLYOS! 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m)

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről

11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének i)

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. február 2. 2015. május 30. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Készítette: Kocsárdi József Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. szeptember 2016. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatály: 2015.XI.25. - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgákról a 2016. február 2016. május közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. 13. szám közlemény 5 I. Általános tudnivalók

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes PTE ÁOK Szak- és Továbbképzı Igazgatóság 2009. március 3. Amirıl szó lesz Szakképzés alapelve

Részletesebben

A szabályzat hatálya. 2. A rendszerbevételi eljárás

A szabályzat hatálya. 2. A rendszerbevételi eljárás A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar támogatott (központi gyakornoki, rezidensi), valamint költségtérítéses egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 43/2005. (VI. 30) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT KÖZPONTI GYAKORNOKI RENDSZERBEVÉTELI ELJÁRÁSRÓL BUDAPEST

Részletesebben

Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA. ráépített szakképesítéshez

Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA. ráépített szakképesítéshez Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA ráépített szakképesítéshez Leckekönyv KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA szükséges első szakképesítés: neurológia, pszichiátria, idegsebészet, csecsemő- és gyermekgyógyászat,

Részletesebben

hatályos: EüK. 5. szám közlemény 2 A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: EüK. 5. szám közlemény 2 A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó tájékoztatójáról és vizsganaptáráról a 2014. május 26. június 27. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók hatályos: 2014.04.15

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú

Részletesebben

HATÁLYOS jogszabály. 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól I.

HATÁLYOS jogszabály. 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól I. HATÁLYOS jogszabály 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Tanácsa az egészségügyi

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról hatályos: 2017.02.20 2017. EüK. 3. szám közlemény 20 a 2017. október

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 33594 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 140. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Készítette: Szentjóbi Attila Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés Szakorvosképzés Tájékoztató 2014

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés Szakorvosképzés Tájékoztató 2014 Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés Szakorvosképzés Tájékoztató 2014 Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést szabályozó rendeletek a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai

Részletesebben

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ib), ic) és id) alpontjában

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám... SZAKKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre amely létrejött egyrészről a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (székhelye: 7624 Pécs, Szigeti

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés MF 13

Kutatás-fejlesztés MF 13 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Kutatás-fejlesztés MF 13 Készítette: Prof. Dr. Csernoch László folyamatgazda Jóváhagyta: Dr. Balatoni Ildikó stratégiai

Részletesebben

Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I.

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE

PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE BEADANDÓ EGY NYOMTATOTT ÉS EGY ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYBAN PÁLYÁZATI ŰRLAP INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR KÜLSŐ KÉPZŐHELY RÉSZÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMRE TÖRTÉNŐ SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTÉSHEZ Kérjük, hogy a megpályázott

Részletesebben

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig

A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig A rehabilitációs szakorvosképzés hazai története avagy kalandtúra a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakképesítés bevezetéséig Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

Tisztelt Szigorló Hallgató!

Tisztelt Szigorló Hallgató! SZEGEDI TUD OMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT 6701 Szeged, Dóm tér 13. sz. II. em. 28. UNIVERSITY OF

Részletesebben

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők.

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők. MMK/2007-ME-FMV/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara pályázatot hirdet olyan szabadon választható tanfolyamok kamarai akkreditálására, amelyek építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0816-04 FAT akkreditációs lajstromszám: 0372 Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint Az Egészségügyi Szakképző és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Egyetemi TDK-tevékenység max. 20

Egyetemi TDK-tevékenység max. 20 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI IRODA 6720 SZEGED, Eötvös 6. TEL/FAX: (62) 544-917 Tagozatvezető: Dr. Erős István egyetemi tanár A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás A Zeneművészeti Kar (a továbbiakban Kar) minden évben meghirdeti a szeptemberben nappali tagozaton

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata (Javaslat)

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata (Javaslat) A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata (Javaslat) A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Tanácsa

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvosjelöltek Gábor Aurél ÖSZTÖNDÍJÁRA

Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvosjelöltek Gábor Aurél ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvosjelöltek Gábor Aurél ÖSZTÖNDÍJÁRA

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki és Rezidensi Rendszerbevételi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki és Rezidensi Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki és Rezidensi Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Jelentkezés

A szabályzat hatálya. Jelentkezés A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzésébe központi gyakornokként való felvétel szabályzata Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szakgyógyszerészképzés a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakon

Szakgyógyszerészképzés a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakon Szakgyógyszerészképzés a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakon A pécsi képzésre vonatkozó fontosabb információk Fittler András Szak és Továbbképzési Koordinátor Mail: fittler.andras@pte.hu Tel: +36-20-5566-509

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Munkatársak képzése, munkakörnyezet MF 18.ST

Munkatársak képzése, munkakörnyezet MF 18.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Munkatársak képzése, munkakörnyezet MF 18.ST Készítette: Csege Ibolya Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról hatályos: 2015.07.03-2015.12.31

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc.

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben