Itt az igazgatónőnk beköszöntőjét olvashatjátok, itt meg a mienket. A szerk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itt az igazgatónőnk beköszöntőjét olvashatjátok, itt meg a mienket. A szerk."

Átírás

1

2 Kedves Végzős Diákok! Fontos döntés elôtt álltok. Választanotok kell a középiskolák között, hol szeretnétek érettségit, szakmát tanulni. Azt gondolom, két alapvetô dolgot kell tennetek. Egyrészt össze kell állítanotok egy listát, hogy mik az elvárások egy középiskolával szemben, mit vártok a középfokú tanulmányaitoktól, a négy vagy öt vagy hat (attól függôen milyen szakot választotok) diákévtôl. A másik feladat, hogy el kell mennetek, esetleg szüleitekkel együtt nem feledve, hogy Ôk tapasztaltak és a legjobbat akarják Nektek a Nyílt Napokra. Iskolánkban, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában a Nyitott Kapuk Napján megnézhetitek a diákéletet bemutató filmet, fotókat. Aztán igazgatói tájékoztatást kaptok az iskolában folyó közismereti, azaz érettségire felkészítô valamint a szakmai képzésrôl, a szakkörökrôl, a diákprogramokról. Lehetôségetek lesz fáys diákok kíséretében végignézni a tantermeket, az informatikai, tanirodai szaktantermeket, a nyelvi laborokat, a diákklubot, a könyvtárat, tornacsarnokot, azaz az egész iskolát. Ebben a tanévben elôször, november 26-án szerdán délelôtt tanórákat is látogathattok a honlapunkon olvasható beosztás szerint. Összegezve mindent megtudhattok a Fáyról, ha meglátogatjátok iskolánkat. Az elvárásaitokról készített lista és a Nyitott Kapuk Napján szerzett benyomásotokat összesítve, reményeim szerint, mi a FÁY lesz az az iskola, amely leginkább megfelel Nektek. Szeretettel várunk Benneteket a Fáy Nyitott Kapuk Napján! Herczeg Lászlóné igazgató Itt az igazgatónőnk beköszöntőjét olvashatjátok, itt meg a mienket. A szerk. Hello mindenki! Íme egy újság, amely arra ösztönöz hogy fáys arc legyél. Kaptunk pár oldalt, hogy toljunk nektek egy kis véleményt a suliról...így diákszemmel nézve. Mindenféle mellébeszélés nélkül: a fáy a lehetõ legjobb választás, mert nálunk mindig igen nagy pörgés van, sosem fogsz unatkozni. Tanulni persze itt is kell, de az órák patentosak, a tanárok kedvesek, Gyulabá és a büfésnéni jóarc. Lapozz tovább, és betekintést kaphatsz nyüzsgõ hétköznapjainkba. Mi már 4 éve itt növesztjük az agyunkat, nekünk aztán elhiheted, hogy frankó ez a hely. Szeptemberben találkozunk: B&B A Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola diákjainak lapja. Felelős kiadó: Herczeg Lászlóné igazgató Főszerkesztő: Egész Tamás Szerkesztette: Taschek Beatrix Munkatársak: Kelemen Klaudia, Som Brigitta és Szentgyörgyvölgyi Diána Fotó: Lobenwein Harald A szerkesztőség címe: 9400 Sopron, Teleki P. u. 26. Honlap: Drótposta: Készült az iskola saját másológépén. Megjelenik 1500 példányban. A FÁYDALOM az Év Magyarországi Diáklapja 2006 pályázat 2. helyezettje

3 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Oktatási adatok Az iskola OM azonosítója: A tagozatok kódjai: Fáy András 01 nyelvi elõkészítõ osztály (angol) 02 nyelvi elõkészítõ osztály (német) 11 közgazdasági szakmacsoport 12 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (ezen belül választható a postai üzleti adminisztráció) Közgazdasági, Üzleti és P o s ta i S z a k kö z é p i s ko l a 9400 Sopron, Teleki Pál u. 26. Tel/Fax: 99/ , , E- mail: Honlap: Az iskola igazgatója: Herczeg Lászlóné A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad: Lugosiné Tálos Zsófia igazgatóhelyettes. Oktatási formák Iskolánkban a hagyományos szakközépiskolai osztályokban (tervezett létszám: 60 fô) 4 év alatt érettségit lehet szerezni. A 9. és 10. évfolyamon egy idegen nyelvet kell tanulni kötelezô tanórai keretek között, amely választás alapján az angol vagy a német nyelv. 11. osztálytól belép a második idegen nyelv oktatása is. A szakmai alapozó tárgyak az elsô két évfolyamban mindkét szakmacsoportban azonosak, de harmadik évfolyamtól az egész évfolyamon tanított közgazdaságtan szakmai tantárgy mellett a közgazdasági szakmacsoport üzleti gazdaságtant, a kereskedelem-marketing szakmacsoport marketinget tanul. A szakmacsoportos gyakorlat az iskolában tanirodai, illetve tanpostai keretek között zajlik. A nyelvi elôkészítô évfolyamon (tervezett létszám: 30 fô) választhatnak a tanulók angol és német nyelv közül, a választott nyelvet heti 12 órában tanulják az elsô tanévben. Az idegen nyelv oktatásán kívül heti öt órában informatikát, a Itt mindenféle okosságok vannak a suliról. :) fennmaradó órakeretben testnevelést, kommunikációt, matematikát és tanulásmódszertant tanítunk. A nyelvi elôkészítôsök az iskolánkban töltött harmadik évfolyam végére eljutnak olyan tudásszintre, hogy lehetôségük van a választott idegen nyelvbôl és informatikából elôrehozott érettségit tenni közép vagy emelt szinten. További két év áll rendelkezésükre a második idegen nyelv magas óraszámban történô elsajátítására. Számukra az ötödik év végén már csak matematikából, történelembôl, magyar nyelv és irodalomból kötelezô az érettségi. Indítunk iskolánkban nappali tagozatos ifjúsági osztályt is (tervezett létszám: 30 fô) a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezôknek. Ôk két év alatt készülhetnek fel az érettségire, a

4 már meglévô ismereteik beszámításával. A sikeresen érettségizett tanulóink számára gazdasági jellegû, egy éves Országos Képzési Jegyzékben szereplô szakmákat kínálunk nappali tagozaton (tervezett létszám: 90 fô): középszinten: pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ ) 1 év vállalkozási ügyintéző (OKJ ) 1 év kereskedelmi ügyintéző (OKJ ) 1 év marketing- és reklámügyintéző (OKJ ) 1 év postai ügyintéző (OKJ ) 1 év emelt szinten: logisztikai ügyintéző (OKJ ) 1 év ügyviteli titkár (OKJ ) 1 év Emelt szintû képzéseinken bizonyítványt szerzett tanulóink a felsôfokú tanulmányaikhoz, ha gazdasági szakirányban tanulnak tovább, 30 többletpontot kapnak. A szakképzéseinkre más iskolában érettségizett tanulók jelentkezését is várjuk. Felvételi követelmények A felvételi kérelmeket az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek, a magatartás és szorgalom minôsítése alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredményeket összegezzük valamennyi tantárgy figyelembevételével. A pontok számításánál kétszeres súllyal vesszük figyelembe a matematika, a történelem, a magyar nyelv és irodalom és az idegen nyelv osztályzatokat. Az így kiszámított pontszám maximum 100 pont lehet. Egyéb tudnivalók Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést a korszerûen felszerelt taniroda, postai gyakorló, nyelvi labor, számítástechnikai és multimédiás szaktantermek segítik. Fakultációs órák keretében lehetôség van minden iskolánkban tanított tantárgyból egyéni, kiscsoportos foglalkozáson való részvételre akár emelt szintû érettségire felkészülés, akár felzárkóztatás céljából. Változatos diákprogramokkal várjuk a hozzánk érkezô tanulókat (pl. színjátszás, iskolaújság szerkesztés, foltvarrás, énekkar, tánciskola, András-nap, elsôsavató stb.) A testnevelés kiemelt helyet foglal el pedagógiai programunkban. Tornaterem és az udvar is rendelkezésre áll a sportolni vágyóknak sportköri foglalkozások keretei között. Leendô elsôseink részére hetente egyszer ingyenes matematika, informatika, német és angol nyelv elôkészítôt tartunk. További információk iskolánk életérôl honlapunkon találhatók: A Nyitott Kapuk Napja: november és 17 óra, november óra Ezek is okosságok. :) A Nyitott Kapuk Napja keretében november 26-án, szerdán délelôtt lehetôség lesz leendô tanulóink és szüleik számára délelôtti tanórák látogatására. A részletes program megtekinthetô honlapunkon. Iskolánk aulájában szeretettel várunk minden diákot és szüleiket!

5 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Évfolyam Képzési szerkezet Szakmai vizsga 1 éves K ö z é p s z i n t e n 1 éves 1 éves 1 éves 1 éves EMELT SZINTEN 1 éves 1 éves 13. Pénzügyiszámviteli ügyintéző Vállalkozási ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző Postai ügyintéző Logisztikai ügyintéző Ügyviteli titkár Érettségi vizsga, szakmaválasztás Közgazdasági szakmacsoport Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, üzleti gazdaságtan, tanirodai gyakorlat Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztrációs és postai szakmacsoport Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, marketing, tanirodai gyakorlat, tanpostai gyakorlat Érettségire felkészítés közép- és emelt szinten második idegen nyelv tanulása Ifjúsági osztály érettségire felkészítés beiratkozási feltétel: szakmunkásbizonyítvány Szakmacsoport és term. tud. tárgy választása Nyelvi előkészítõ Kerettanterv szerinti közismereti képzés idegen nyelv: angol vagy német EGYSÉGESEN: és Szakmai alapozó képzés (gazdasági szakirány) gazdasági ismeretek postai orientáció informatika információkezelés (gépírás) Nyelvi előkészítõ osztály: idegen nyelv (angol vagy német) emelt szinten informatika emelt szinten információkezelés (gépírás), anyanyelvi kommunikáció, tanulásmódszertan, matematika Jelmagyarázat: továbbhaladási irány lehetséges továbbhaladási irány Na végre! Végre igazán komoly dolgok következnek innentől kezdve. A Fáy, ahogyan mi látjuk...

6 A lényeg: Milyen fáysnak lenni? 9. évfolyam nem igazán tudod, mi s z e r e t n é l lenni? itt a megoldás: egy sima, mezei 9. évfolyam. 4éved van, hogy tudatosuljon benned az érettségi, és eldöntsd: merre tovább? szakmai tantárgyakból persze itt sincs hiány, de semmit nem viszünk túlzásba. mikor túlélted az érettségit, választhatsz: kitanulsz valami menô szakmát, vagy rögtön nekiugrasz valami egyetemnek. nyelvi előkészítő három évig nyálazgatod a nyelvkönyveket, és püfölöd a billentyûzetet, aztán lehet menôzni, hogy te már túl vagy két érettségin. mikor már kétlábonjáró szótár és a technika ördöge lettél, nekiállhatsz elmélyedni a választott szakma rejtelmeiben. ezek után neked is adott a két lehetôség: még egy év a fáyban, vagy rohansz az egyetemre. A mindennapok Nálunk nem létezik olyan szó, hogy unalmas... évközben mindig állati nagy a pörgés. A nyári szünetbe belefáradva vetjük be magunkat frissen és üdén az iskolapadba. Mikor már a friss fáysok is összeszoktak, jöhet az elsôsavató, ami kicsiknek és nagyoknak is egyaránt lelki felüdülés. Mikorra úgy vagy vele, hogy ennyi elég is volt a suliból, jön az ôszi szünet, ahol lehet folytatni a nyári lazulást. A suliba visszamászva nyakunkon az András-nap, amit iskolánk névadójának tiszteletére és a fáysok örömére rendezünk. Az egész iskola a feje tetejére áll, dacolva a gravitációval, minden osztály lázban ég, hogy megmutathassa: mi vagyunk a legjobbak. Miután a suli keretei között megünnepeltük a telet, elkaptunk egy piros ruhás, szakállas bácsit, aki minden áron a kéményen keresztül akart betörni, és loptunk e g y z ö l d f á t, a m i r e a z t á n mindenféle természetellenes dolgot aggatunk, megkapjuk a lehetôséget egy újabb

7 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA ilyen volt a finnországi kirándulás. Van, hogy a tanáraink vesznek egy nagy levegôt, és bevállalják, hogy elvisznek minket világot látni: eddig a velencei karneválon bontottuk a rendet, és Erdélyben is megfordultunk. Évente egyszer jár nekünk is egy osztálykirándulás, túranap, sötöbö... Szóval igazi haverok, buli, fáy fíling. Reméljük, meggyôztünk. Szeretettel várunk szeptembertôl! pihenésre, és hogy ugyanezeket átéljük családi körben is. Mikor helyrerázódtunk a felejthetetlen szilveszteri bulik után, jöhet a hajtás a félévi jegyekért. Számolnod kell azzal, hogy nagy tekintéllyel bíró iskolába jelentkezel... A báli szezont mi nyitjuk meg. Mi mutatjuk meg a többieknek, hogy kell ezt csinálni. A természet újjáéledését és az idôjárási viszonyok javulását újabb szünettel vagyunk kénytelenek megünnepelni. Családi körben húsvétozunk, a fiúk engedélyt kapnak arra, hogy büntetlenül, egy hordó vízzel tartsák lelki terror alatt a gyengébb nem képviselôit. Az év végén mindenki rákoncentrál a sulira, aztán az ôsök gyakorolhatják azt a mosolyt, amit akkor szoktak alkalmazni, mikor csemetéjük jó bizonyítványt dug az orruk alá. A nyár már a te kezedben van. Szóval valami ilyesmi lenne nálunk a forgatókönyv. Ehhez persze már csak plusz programok jönnek, mint pölö az OTP-Fáy nap. Aztán alkalmanként adódnak vissza nem térô lehetôségek, többek közt

8 Élet a fáyban Zöldfülűavató Csak viccesen :) Épül-szépül a nyelvi laborunk. Az egyik. A másik még szebb, majd nézd meg a nyílt napon. Halloween-party. Ilyenkor kiderül, ki a boszi :) András-nap. Megmozdul az egész Fáy!

9 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Fáy-bál. Minden évben mi kezdjük a báli szezont. Megmutatjuk a többieknek, hogyan kell bálozni! :) Szalagavató. A képen szereplő összes diák alkoholmentes pezsgőt tart a kezében, természetesen. :) Valentin-nap. Na, kit szeretsz???

10 10 Fáysok hegyet másznak Erdélyben. Természetesen éjfélkor. Logikus, nem? :) Szavalóverseny a Költészet Napján Bolond ballagás. Nem kell megijedni! A képeken látható valamennyi személy garantáltan orvosi felügyelet alatt áll! Színjátszóink a Deákban vendégszerepeltek És végül az év egyik legszebb pillanata: igazgatónőnk lezárja a tanévet! :D További képek a fáy mindennapjairól: w w w. h a r r y. h u

11 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Mert mi erre is ráérünk A Földön mindig ugyanannyi IQ van, csak egyre többen osztoznak rajta. Az evolúció akkor áll le, ha a hülyeség megszûnik halálosnak lenni. Suli A memória egy olyan izé, ami azokat a kis micsodákat mozgásba hozza. Az agyat a legjobban a sakk és az ökölvívás mozgatja meg. Az iskolába azért járunk, hogy megtanuljuk azt, amire az életben nem lesz szükségünk. A siker nem más, mint hogy akkor követünk el hibákat, mikor senki nem látja. Az ûr roppant veszélyes dolog. Különösen, ha valakinek a fülei között található. Dolgozz keveset, nem ér baleset. A tanár olyan ember, aki mások álmában beszél. Informatika A program az, ami az adatokat hibaüzenetekké konvertálja. A káromkodás az egyetlen olyan nyelv, amit minden programozó ért és használ. A programozó olyan szakember, akit hibás programok megírására és kijavítására képeztek ki. A számítógép: amikor egymillió gyengeelméjû egyszerre dolgozik fénysebességgel. Üzleti élet Ha van egy céged, és az egyszerûsített vállalkozói adózást választod, az állam elveszi a pénzed. Ha nem azt választod, akkor a könyvelõd veszi el a pénzed. Sokan összetévesztik a rossz menedzsmentet a végzettel. A statisztika a tévedés matematikai álcázása. A közgazdaságtan egy nagyon hasznos tudomány, mert munkát biztosít a közgazdászoknak. A közgazdász olyan jövõbelátó ember, aki mindig elõre nem látható okokra hivatkozik. Egy jó beszéd olyan, mint egy nõi szoknya: elég rövid ahhoz, hogy felkeltse az érdeklõdést, de elég hosszú, hogy elfedje a lényeget. A könyök az érvényesülés szerve. És végezetül két jótanács az élethez: 1. Soha ne mondj el másoknak mindent, amit tudsz! 2. -

12 Igazság szerint ez lett volna az első címlap-verzió, de aztán leszavazták. Gondoltuk, a lap végére azér belefér... :)

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok 1 Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) 2009 A SULIMIX iskola- és pályaválasztási kiállítás megrendezése, valamint a katalógus elkészítése a Fővárosi Közoktatásfejlesztési

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév

A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. Tel. 327 7290, 327 7293 www.ejg.hu, e-mail:

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 1886 2009 Képzési kínálat a Berzeviczyben Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ az ország egyik legrégebben működő

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum hétévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum hétévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum hétévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 01 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 02 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben!

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben! SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012. tanév Tanulj a Türrben! A Türr István Gazdasági Szakközépiskola képzési ajánlata a 2011-2012. tanévre A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő Közgazdasági

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18.

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18. Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. Telefon: 66/312-564 Fax: 66/312-988 E-mail: info@szvki.hu Web: www.szvki.hu

Részletesebben