Helló mindenkinek!:) és Postai Szakközépiskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helló mindenkinek!:) és Postai Szakközépiskolában"

Átírás

1

2 Kedves Végzős Diákok! Fontos döntés elôtt álltok. Választanotok kell a középiskolák között, hol szeretnétek érettségit, szakmát tanulni. Azt gondolom, két alapvetô dolgot kell tennetek. Egyrészt össze kell állítanotok egy listát, hogy mik az elvárások egy középiskolával szemben, mit vártok a középfokú tanulmányaitoktól, a négy vagy öt vagy hat (attól függôen milyen szakot választotok) diákévtôl. A másik feladat, hogy el kell mennetek, esetleg szüleitekkel együtt nem feledve, hogy Ôk tapasztaltak és a legjobbat akarják Nektek a Nyílt Napokra. Iskolánkban, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában a Helló mindenkinek!:) Köszöntünk az összes fáys tanuló és nem tanuló nevében is. Ez a különszám a mi kis diákújságunk kicsinyített mása, amelyet jelen esetben direkt a számodra állítottunk össze. Reméljük elényeri a tetszésedet. Újságunk bemutató célból íródott, amely olvasgatása után nem tudsz majd mást tenni, csak fáys lenni! :D Na de errôl majd késôbb :P :D Egyenlôre annak van itt az ideje, megismerkedj a fáys középiskolás élet szépségeivel. Bizonyára sokakat érdekel miben tér el középiskolai élet az általános iskola szokásaitól. Nos, nem sokban de valamilyen szinten mégis van különbség. Fáyt a pörgés, a nyüzsgés és a önfeledt jókedv jellemzi. Nálunk, és velünk biztosan nem fogsz unatkozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell tanulnod, és majd 4-5 évig a Hawaii szigeteken, érezhetnéd magad Nyitott Kapuk Napján megnézhetitek a diákéletet bemutató filmet, fotókat. Aztán igazgatói tájékoztatást kaptok az iskolában folyó közismereti, azaz érettségire felkészítô valamint a szakmai képzésrôl, a szakkörökrôl, a diákprogramokról. Lehetôségetek lesz fáys diákok kíséretében végignézni a tantermeket, az informatikai, tanirodai és multimédiás szaktantermeket, a nyelvi laborokat, a diákklubot, a könyvtárat, tornacsarnokot, azaz az egész iskolát. Ebben a tanévben másodszor, november 25- én szerdán délelôtt tanórákat is látogathattok a honlapunkon olvasható beosztás szerint. Összegezve mindent megtudhattok a Fáyról, ha meglátogatjátok iskolánkat. Az elvárásaitokról készített lista és a Nyitott Kapuk Napján szerzett benyomásotokat összevetve, reményeim szerint, mi a FÁY lesz az az iskola, amely leginkább megfelel Nektek. Szeretettel várunk Benneteket a Fáy Nyitott Kapuk Napján! Herczeg Lászlóné igazgató De biztos lehetsz benne, hogy nálunk a tanulás is könnyen fog menni. A tanárok jó fejek, csak ismerni kell a használati utasításukat (ezeket minden egyes fáys tanulónál megtalálod). Tanárainkon kívül a technikai dolgozóink is a jó arcok közé tartoznak. Lásd: a bejárattól balra lévô büfében kiszolgáló büfés nénit, és az ajtón belépve jobb oldalt üldögélô portásnénit nomeg persze Gyulabát, a mindenesünket. :D Ha ezzel, akis beköszöntôvel sikerült felkeltenünk az érdeklôdésedet, lapozz a többi infóért, hogy megtudhasd milyen fáysnak lenni. Nem kell félni, nem fog fájni. :D Higgy nekünk, nem kamuzunk. Közös érdekünk, hogy jó arcok járjanak a sulinkba!!!!!!!!!!!!! Ha te közénk illônek érzed magad, akkor gyere el nyílt napunkra Köztünk a helyed!!! Jövôre talán már veled együtt írjuk a különszámot.:) Üdv: FÁY-SOK(K)

3 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Oktatási adatok Az iskola OM azonosítója: A tagozatok kódjai: 01 nyelvi elõkészítõ osztály (angol) 02 nyelvi elõkészítõ osztály (német) 11 közgazdasági szakmacsoport 12 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (ezen belül választható a postai üzleti adminisztráció) Az iskola igazgatója: Herczeg Lászlóné A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad: Lugosiné Tálos Zsófia igazgatóhelyettes. Oktatási formák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és P o s t a i Szakközépiskola 9400 Sopron, Teleki Pál u. 26. Tel.: 99/ , Fax: 99/ , Honlap: Iskolánkban a hagyományos szakközépiskolai osztályokban (tervezett létszám: 60 fô) 4 év alatt érettségit lehet szerezni. A 9. és 10. évfolyamon egy idegen nyelvet kell tanulni kötelezô tanórai keretek között, amely választás alapján az angol vagy a német nyelv. 11. osztálytól belép a második idegen nyelv oktatása is. A szakmai alapozó tárgyak az elsô két évfolyamban mindkét szakmacsoportban azonosak, de harmadik évfolyamtól az egész évfolyamon tanított közgazdaságtan szakmai tantárgy mellett a közgazdasági szakmacsoport üzleti gazdaságtant, a kereskedelem-marketing szakmacsoport marketinget tanul. A szakmacsoportos gyakorlat az iskolában tanirodai, illetve tanpostai keretek között zajlik. A nyelvi elôkészítô évfolyamon (tervezett létszám: 30 fô) választhatnak a tanulók angol és német nyelv közül, a választott nyelvet heti 12 órában tanulják az elsô tanévben. Az idegen nyelv oktatásán kívül heti öt órában informatikát, a fennmaradó órakeretben testnevelést, kommunikációt, matematikát és tanulásmódszertant tanítunk. A nyelvi elôkészítôsök az iskolánkban töltött harmadik évfolyam végére eljutnak olyan tudásszintre, hogy lehetôségük van a választott idegen nyelvbôl és informatikából elôrehozott érettségit tenni közép vagy emelt szinten. További két év áll rendelkezésükre a második idegen nyelv magas óraszámban történô elsajátítására. Számukra az ötödik év végén már csak matematikából, történelembôl, magyar nyelv és irodalomból kötelezô az érettségi. Indítunk iskolánkban nappali tagozatos ifjúsági osztályt is (tervezett létszám: 30 fô) a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezôknek. Ôk két év alatt készülhetnek fel az érettségire, a már meglévô ismereteik beszámításával. A sikeresen érettségizett tanulóink számára

4 gazdasági jellegû, egy éves Országos Képzési Jegyzékben szereplô szakmákat kínálunk nappali tagozaton (tervezett létszám: 90 fô): középszinten: pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ ) 1 év marketing- és reklámügyintéző (OKJ ) 1 év postai ügyintéző (OKJ ) 1 év kereskedelmi ügyintéző (OKJ ) 1 év kereskedő (OKJ ) 1 év emelt szinten: logisztikai ügyintéző (OKJ ) 1 év ügyviteli titkár, ügyintéző titkár elágazás (OKJ ) 1 év Emelt szintû képzéseinken bizonyítványt szerzett tanulóink a felsôfokú tanulmányaikhoz, ha gazdasági szakirányban tanulnak tovább, 30 többletpontot kapnak. A szakképzéseinkre más iskolában érettségizett tanulók jelentkezését is várjuk. Felvételi követelmények A felvételi kérelmeket az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredményeket összegezzük valamennyi tantárgy figyelembevételével. A pontok számításánál kétszeres súllyal vesszük figyelembe a matematika, a történelem, a magyar nyelv és irodalom és az idegen nyelv osztályzatokat. Az így kiszámított pontszám maximum 100 pont lehet. Egyéb tudnivalók Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést a korszerûen felszerelt taniroda, postai gyakorló, nyelvi labor, számítástechnikai, logisztikai és multimédiás szaktantermek segítik. Fakultációs órák keretében lehetôség van minden iskolánkban tanított tantárgyból egyéni, kiscsoportos foglalkozáson való részvételre akár emelt szintû érettségire felkészülés, akár felzárkóztatás céljából. Változatos diákprogramokkal várjuk a hozzánk érkezô tanulókat (pl. színjátszás, iskolaújság szerkesztés, énekkar, tánciskola, András-nap, elsôsavató stb.) A testnevelés kiemelt helyet foglal el pedagógiai programunkban. Tornaterem és az udvar is rendelkezésre áll a sportolni vágyóknak sportköri foglalkozások keretei között. Iskolánkban a sajátos nevelési igényû tanulók középfokú oktatása-nevelése folyik a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában. A szakorvos által kiszûrt tanulóink részére gyógytestnevelést biztosítunk. További információk iskolánk életérôl honlapunkon találhatók: A Nyitott Kapuk Napja: november és 17 óra, Bemutató órák: november órától A bemutató órák keretében november 25-én, szerdán délelôtt lehetôség lesz arra, hogy leendô tanulóink és szüleik tanórákat látogassanak. A részletes program megtekinthetô honlapunkon. Szeretettel várunk minden diákot és szüleiket!

5 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Évfolyam Képzési szerkezet Szakmai vizsga 1 éves K ö z é p s z i n t e n 1 éves 1 éves 1 éves 1 éves EMELT SZINTEN 1 éves 1 éves 13. Pénzügyiszámviteli ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző Postai ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Kereskedő Logisztikai ügyintéző Ügyviteli titkár Érettségi vizsga, szakmaválasztás Közgazdasági szakmacsoport Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, üzleti gazdaságtan, tanirodai gyakorlat Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztrációs és postai szakmacsoport Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, marketing, tanirodai gyakorlat, tanpostai gyakorlat Érettségire felkészítés közép- és emelt szinten második idegen nyelv tanulása Ifjúsági osztály érettségire felkészítés beiratkozási feltétel: szakmunkásbizonyítvány Jelmagyarázat: továbbhaladási irány lehetséges továbbhaladási irány Szakmacsoport és term. tud. tárgy választása Nyelvi előkészítő Kerettanterv szerinti közismereti képzés idegen nyelv: angol vagy német EGYSÉGESEN: és Szakmai alapozó képzés (gazdasági szakirány) gazdasági ismeretek postai orientáció informatika információkezelés (gépírás) Nyelvi előkészítő osztály: idegen nyelv (angol vagy német) emelt szinten informatika emelt szinten információkezelés (gépírás), anyanyelvi kommunikáció, tanulásmódszertan, matematika További információk:

6 Milyen a suli diákszemmel? Lapunk ezen néhány oldala fogalmazzunk úgy, hogy a hab a tortán. Itt tudhatsz meg mindent a suliról, mindenféle kamu és mellébeszélés nélkül. Rágd át magad a következõ kis ismertetõn, és ha végeztél vele látogass el a suli honlapjára, majd a nyíltnapunkra a további infókért. Ha nem tudod, merre tovább A 8. évfolyamosok általában tanácstalanok a pályaválasztás szempontjából. Néhányuknak már vannak elképzeléseik a jövõrõl, mások pedig nem tudnak döntésre jutni. Sokan szeretnének egy jó szakmát, érettségit szerezni; szeretnének egyetemre járni az érettségi után. Nálunk az érettségi után lehetõséged van egy 5. év elvégzésére is, amely elvégeztével menõ szakmát tudhatsz a magadénak. Nos, ha nincs még konkrét elképzelésed a szakmát illetõen, mi akkor is tudunk ajánlani neked valamit. Az oktatás 9. évfolyamon indul. Ezután 4 éved van arra, hogy eldöntsd, valójában mit szeretnél az élettõl. 9. évfolyamon a tanulók elkezdik a folyamatos, 4 éven át tartó készülõdést az érettségire. Tanulmányaik haladtával egyre több szakmai tárggyal és gyakorlattal ismerkednek meg. Na itt most nem kell megijedni, nem visszük ám túlzásba a dolgokat!! (: A 9. évfolyamok egyik keresett ágazata a nyelvi elõkészítõ. Itt 3 évig nyálazgatod a nyelvkönyveket, püfölöd a billentyûzetet, aztán 11.-ben lehet menõzni, hogy te már túl vagy két érettségin. Aztán amikor már 2 lábon járó szótár és a technika ördöge lettél, nekiállhatsz elmélyedni a választott szakma rejtelmeiben. Ezek után neked is adott a kérdés, még egy év a Fáyban, vagy rögtön nekiugrasz az egyetemnek. A tanév menete, fáys mindennapok Ahogy már korábban is említettük, a Fáyt a pörgés, a jókedv és az állandó nyüzsgés jellemzi. Itt UNALOMRÓL SZÓ SEM ESHET!! Minden tanévnek megvan a saját, elõre meghatározott menete. Szeptemberben mindenki frissen és pihenten tér vissza az iskolapadba. A 9. évfolyamosok megkezdik az egymás, a tanárok és a suli megismerését. Számukra az elsõ néhány hónap az ismerkedés és beilleszkedés jegyében zajlik. Októberben rendezzük meg az elmaradhatatlan elsõsavatót, valamint kezdetét veszi az elsõ nagy hajtás után már jól megérdemelt õszi szünet is. Novemberben rendezzük meg a 8. évfolyamok számára a nyílt napot. Itt a pályaválasztás elõtt álló fiatalok betekintést nyerhetnek a fáys mindennapokba. Szintén a novemberi hónap érdekessége az András-nap is. Ezen a napon a tanítást mellõzzük. Az évfolyamok egymás ellen versengenek, és különféle, jobbnál-jobb feladatokat oldanak meg ofõik segítségével.

7 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Decemberben mindig nagy odafigyeléssel készülünk az ünnepekre és az ünnepi mûsorokra. Ilyenkor az elõkészületekben rendkívül fontos szerepet kap az énekkar. Az énekkarnak bárki tagja lehet, aki elég rátermettnek érzi magát. Egy-egy ilyen szereplésért a tanulók ofõi dicséretet is kaphatnak, szóval megéri kiállni!! (= Karácsony közeledtével kezdetét veszi a téli szünet. Januárban a Fáy-bállal kezdõdik meg a soproni bálszezon. A téli szünet véget értével megkezdõdik az újabb hajtás. Mindenki lázban ég, hiszen jön a félévi bizonyítványosztás. Február elején természetesen a Valentinnapot is megünnepeljük. Ilyenkor szívposta üzemel az aulában, és bárkinek küldhetsz szerelmesebbnél-szerelmesebb üzeneteket!! (: Március-április körül, ahogy a természet éledni kezd, ismét egy jól megérdemelt szünet következik. Nemsokára pedig sort kerítünk a 12. évfolyamosok elballagtatására is. Az év végén mindenki a sulira koncentrál.. hogy az õsök gyakorolhassák azt a mosolyt, amit akkor szoktak megvillantani, amikor csemetéjük jó bizonyítványt dug az orruk alá! Nálunk a kitûnõ bizonyítvány sem elérhetetlen, ez személyes tapasztalat a szerk. (: Aztán az évzáró után a nyár már a te kezedben van. Nagyjából valami ilyesmi lenne egy tanévünk menete. Persze sokszor van lehetõségünk kirándulásokra is. Néha csak spontán gondolnak egyet a tanáraink és meg sem állunk a vasútállomásig. Itt nem csak osztálykirándulásokról lehet szó! :P Voltunk már világot látni Finnországban, Erdélyben, Bécsben és a velencei karneválon is. Évente egyszer jár nekünk is egy osztálykirándulás is, túranap sötöbö! Szóval igazi haverok, buli, Fáy-fíling. Reméljük meggyőztünk, szeretettel várunk szeptembertől!!!

8 Made in fáy Fáy-udvar A felújítások során a diákok kiélhették a kreativitásukat Osztálykép csak lazán :D András-nap Csajaink csiniben András-nap egy normál tanóra :) Munkában a színjátszókör :) András nap Grease produkt További képek az iskola életéből: András-nap karácsonyi előkészületek

9 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Fáy bál a szombat esti nyitóláz Honlapkészítő verseny is van... Fáy-udvar Sportembereink Ballagás ballag már a vén diák Vidám ballagás nagy a boldogság Amikor felbolydul az egész iskola...

10 10 Szakköreink, szabadidős programok Magas az unalommal töltött óráid száma..?! Vagy nem tudod mit kezdj magaddal otthon délutánonként!? Utálsz unatkozni?!.. akkor ez a cikk pontosan neked íródott. Nálunk nem csak a tanulásról szól az élet. Bármilyen hihetetlennek tûnik, itt délutánonként, néha még unatkozásra is van idõ.. Naaaa!! persze csak szigorúan a tanulás után!! (= Nah szóval. Itt, és most kapsz pár jó 5letet arra, hogy mivel töltsd ki a szabadidõdben fekete lyukként tátongó ûröket. A Fáyban rengeteg lehetõséged lesz a felesleges energiabombáid hatástalanítására. Így aztán nem kell otthon püfölnöd sem a boxzsákot, sem a tesódat!! Nem kell a gép elõtt kockulnod, és a tv elõtt ülve chipset tömnöd magadba. Éppen ellenkezõleg! Lehetõséged lesz egy egészségesebb életmód kialakítására is. Rengeteg sportolási lehetõség és egyéb szórakoztató elfoglaltság vár Rád! játék... néhány lightos edzés, aztán Edina néni felkészítésével szép sikereket érhetsz majd el a sulicsapatban!! (: Kézilabda: A Fáy-ban lányok és fiúk számára egyaránt zajlik kézilabdaedzés. A tanév ideje alatt többször is lehetõségünk van megvillantani tudásunkat. Nemcsak városi szinten ûzzük az ipart, voltunk már meccsen távolabb is Kosárlabda: Ha úgy érzed, hogy túl nagyra nõttél, jó a lyukérzéked, vagy sok a plusz energiád, esetleg fejleszteni szeretnéd az állóképességed, akkor a kosárlabdaedzés az, ami mindezt egy helyen és egy idõben biztosítja neked. Nálunk nem unalmas egy edzés sem!!! Persze mindezt csak a teljeség igénye nélkül soroltuk fel, mert a Fáyban járhatsz idegen nyelvi, honismereti, informatikai, iskolatörténeti szakkörökre, és az emelt szintû érettségire felkészítõ foglalkozásokra is. Jöjjön egy kis ízelítő. Nézdcsak!! Színjátszókör: Ha úgyérzed, hogy rossz helyre születtél, és úgygondolod, hogy Hollywoodban van a Te helyed, vagy egyszerûen csak tehetségesnek érzed magad a színészethez, esetleg belsõ késztetést érzel, hogy viszontlásd magad a vörös szõnyegen, vagy a képernyõn, akkor a suli színjátszóköre jó alapokkal készít fel késõbbi sikereid eléréséhez.:) Diákújság: Itt lehetõséged van megmutatni, hogy mennyire vagy tehetséges az újságírásban, fejlesztheted fogalmazóképességed (szerkeszthetsz különszámot is, mint mi a szerk), és néha hasznossá teheted magad a klubszoba kitakarításában is!! :D Évközben megy a meló rendesen, de év végén mindig jön a jól megérdemelt kirándulás, kertiparty, stb. ;) Röplabda: Most, hogy vége a nyárnak, végetért az O.b. strandröpi turné nos nálunk nem állt meg az élet, itt folytatódik tovább a A Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola diákjainak lapja. Felelős kiadó: Herczeg Lászlóné igazgató Főszerkesztő: Egész Tamás Szerkesztette: Hujber Laura Munkatársak: Kalmár Kitti, Mittler Szabolcs Fotó: Lobenwein Harald A szerkesztőség címe: 9400 Sopron, Teleki P. u. 26. Honlap: Drótposta: Készült az iskola saját másológépén. Megjelenik 1500 példányban. A FÁYDALOM az Év Magyarországi Diáklapja 2006 pályázat 2. helyezettje

11 A FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAINAK LAPJA Tanár: Mi leszel, ha nagy leszel? Diák: Gazdag nyugdíjas. Tanár (irodalom felelet):... és akkor mondj valamit Zrínyi életének végérõl is. Pl.: Hogyan ért véget az élete? Diák: Háááát. Õõõõ. MEG- HALT!! Tanár: Na ha így ráértek beszélgetni, ti biztosan jobban tudjátok az anyagot mint én. Mindjárt kijön ide valaki és elõadja amit tud, és papírtceruzát veszünk elõ. Diák: És ez a 2 dolog hogy függ össze?! Tanár (német felelet elõtt): Láttál már éjjeliõrt nappal meghalni? Diák: Õõõõ... nem. Tanár: Hát én pedig igen. 11 aranyköpések Ön kimondja, mi megírjuk. Kíméletlenül.J Tanár (irodalom felelet): Kik a Candide fontosabb szereplõi? Diák: Háát Candide, Kunigunda, Pangloss, Columbo... Jaaa!! Az nem Columbo, hanem Cacambo!!! Tanár: Mi a véleményetek a Mikulásról? Diák: A Mikulás egy csóró vénember, mert anyuékkal megveteti az ajándékokat, de a gyerekek mégis õt szeretik Történelem óra: Görögperzsa háborúk. Felelés. Tanár: Szóval gyõztek a görögök. Akkor kik vesztettek? Diák: Akkor a perzsák. Tanár: Ezaaaz! Van itt ész! Diák: Kölcsey sokat betegeskedett és a fél szemére meghalt. Tanár: Nincs jobb, mint egy hétfõ reggeli büntetés. Diák: De tanár úr, hosszú volt az éjszaka! Tanár: Huncutkodtak a plüssmacik, miiii?? Tanár: Ákos, gyere ide mellém! Mondd el, mit látsz! Ákos: Sok nyomorékot. Tanár: Igen, én is ezt látom minden nap... És végezetül tanáraink legjobbjai: Ha rosszul írok, olvasd jól! Jön még kutyára teherautó. Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt. Hányadika lesz 18-án? Azt csinálsz vele amit te akarsz, csak másold ki, illeszd be, formázd meg és nyomtasd ki!! Nem én mondom gyorsan, hanem ti halljátok lassan. A lajhár hozzátok képest kapkodó idegbeteg! Erre nem mondok semmit. Azt is csak halkan. Te vagy a fény a fáskamrában. A lónak is 4 lába van, mégis megveri a szódás. Azt értjük, hogy Kelet- Európa, de az hol van?! Mihez kell értenie a lovagnak? Hát a lovagláshoz. Logikus. Vagy nem?!

12 12 Az iskola házirendje :) A fáys diák nem rongálja az iskola berendezéseit. A fáys diák mindig felkészült. A fáys diák mindenhol otthon érzi magát, és nem visz be ételt-italt az infóórára.. A fáys diák mindig lelkesen figyeli a tanár minden szavát. A fáys diák az órán soha nem hallgat zenét. A fáys diák a mobiltelefonokat nem a padon tárolja. A fáys diák mindig tisztára törölt táblával várja a tanárt. A fáys diák nem lóg ki az iskola ablakából A fáys diák ügyel a közbiztonságra: SÜN! A fáys diák soha nem verekszik. A fáys diák soha nem firkál a táblára A fáys diák a tanárt mindig felkészülten várja, és a házi feladatot nem az óra előtt másolja le..

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2016/2017. tanév Az Örökös ökoiskola cím elnyerésével T A R T A L

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA 2016 / 2017 TANÉV Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig,

TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig, tuti pálya 1 A korszerı oktatás, szakképzés a XXI. században azt jelenti, hogy a modern szakembereknek többféle terület ismereteit, fogásait is meg kell tanulniuk ahhoz, hogy piacképes tudással rendelkezzenek,

Részletesebben

A 2006-7. tanévi munka menete

A 2006-7. tanévi munka menete A 2006-7. tanévi munka menete 2006. augusztus 28. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése 29-30. 8 óra: javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 29-31. tanév előkészítő tanácskozások 29-30. tankönyvosztás

Részletesebben

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA Felvételi tájékoztató füzet 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051411 Cím: 1139 Budapest, Üteg utca 15. Tel.:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV GIMNÁZIUMOK SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKISKOLÁK KOLLÉGIUMOK SZERKESZTETTE: BAKOS KATALIN ÉS BÉKÉSI IZABELLA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Nyílt nap. Gyere el! Kukkants be! > második oldal. különszám. különszám. Kedves leendõ Elsõsök! BALRA

Nyílt nap. Gyere el! Kukkants be! > második oldal. különszám. különszám. Kedves leendõ Elsõsök! BALRA 22 > második oldal Kedves leendõ Elsõsök! Egy család életében minden iskolaváltás komoly fejtörést okoz. A szülõk és a józanul gondolkodó nyolcadikos gyermekeik elsõ helyre teszik a szempontsorból azt,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca Tartalom 1. Általános kérdéskörök 1.1. Szakmai képzésünk területei 4. old. 1.2. Beszámíthatóság az iskolai szakképzésben 6. old. 1.3. A szakképzési évfolyamra lépés feltételei

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév 1 Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév Kiküldött kérdőívek száma: Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma

Részletesebben

Kedves leendő Diákunk! Szeretettel köszöntünk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és tanárai nevében! Felvételi vizsga az ESZI-ben!

Kedves leendő Diákunk! Szeretettel köszöntünk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és tanárai nevében! Felvételi vizsga az ESZI-ben! Kedves leendő Diákunk! Szeretettel köszöntünk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és tanárai nevében! Felvételi vizsga az ESZI-ben! 1986-ban nyitottuk meg kapunkat az ország első vállalati

Részletesebben

A 2012. év diákpolgármestere: Tóth Dávid

A 2012. év diákpolgármestere: Tóth Dávid A 2012. év diákpolgármestere: Tóth Dávid Széchényi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (620 pont) A 2012. év alpolgármestere: Berki Antal Damjanich János Szakközépiskola,

Részletesebben

Kétkezi munkával is csinálhatsz karriert tanulj tovább a Varróban!

Kétkezi munkával is csinálhatsz karriert tanulj tovább a Varróban! Kétkezi munkával is csinálhatsz karriert tanulj tovább a Varróban! Iskolánk komoly hagyományokkal rendelkezı Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium. Az évszázados múltra visszatekintı karcagi szakképzés

Részletesebben

Sopron, 2007. november 8. Szeretetteljes üdvözlettel: Herczeg Lászlóné igazgató. A FÁYDALOM az Év Magyarországi Diáklapja 2006 pályázat 2.

Sopron, 2007. november 8. Szeretetteljes üdvözlettel: Herczeg Lászlóné igazgató. A FÁYDALOM az Év Magyarországi Diáklapja 2006 pályázat 2. Különszám 2007. ősz Kedves VégzŐs! Rohamosan közeleg az általános iskola vége, Neked és családodnak dönteni kell, hogy hova tovább? Én itt és most szeretettel ajánlom a Fáy András Közgazdasági, Üzleti

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A felvétellel kapcsolatos információk

A felvétellel kapcsolatos információk A felvétellel kapcsolatos információk A jelentkezés módja, és ideje: A 47/2013. sz. EMMI rendelet 3. sz melléklete szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2016.

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Igazgató neve: Dr. Molnár

Részletesebben

Tanulmányi területek:

Tanulmányi területek: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola 9300 Csorna, Kórház u. 28. Tel: 96/261-255, 96/593-253 E-mail: titkarsag@csukas.eu Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu Igazgató: Perlaki Sándor Pályaválasztási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanév

Felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanév Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 512-340 http://www.sipkay.hu E-mail:

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA 1.1. A KÉPZÉS PEDAGÓGIAI CÉLJA Elsődleges célkitűzésünk az általános műveltség, az alapvető társas és személyes kompetenciákat erősítő előképzettség megszerzése, valamint a szakmacsoportos

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető: Zsipi Gyula Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula. 2016/2017 tanévben induló képzések.

Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető: Zsipi Gyula Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula. 2016/2017 tanévben induló képzések. Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8060 Mór Dózsa György u. 2. OM azonosító: 203053 Telefon 22/407-023 Email: titkar@perczelmor.sulinet.hu Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 OM azonosító: 203078 Feladatellátási hely kód: 006 Felvilágosítás és ügyintézés: 280-6810, 280-6820/127, 128 titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM TÁJÉKOZTATÓJA A 2005. ÉVI FELVÉTELIKRŐL Leövey Klára Gimnázium OM azonosító: 035235 Budapest, IX. Vendel u. 1. Tel: 215-9590, Fax: 215-6258 E-mail: naptitkar@leovey.hu Honlap:

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Jó döntés - sikeres jövő

Jó döntés - sikeres jövő Jó döntés - sikeres jövő Pályaválasztási tájékoztató a 2016/2017 tanévre Baranya megye Érettségizők és felnőttoktatásba bekapcsolódók részére készült kiadvány az állami fenntartású intézmények szakmai

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Orosháza Városi Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolája A VERSENYKÉPES TUDÁS ISKOLÁJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REZIDENS ISKOLÁJA OROSHÁZA, Táncsics u. 2-4. Tel.: 68/ 411-362 Beiskolázási

Részletesebben

Közeleg az időpont, amikor az általános iskola nyolcadik osztályába járó tanulóknak válaszolniuk kell arra a kérdésre MERRE TOVÁBB?.

Közeleg az időpont, amikor az általános iskola nyolcadik osztályába járó tanulóknak válaszolniuk kell arra a kérdésre MERRE TOVÁBB?. B E V E ZE T Ő Tisztelt Szülők! Kedves Pályaválasztó Fiatalok! Közeleg az időpont, amikor az általános iskola nyolcadik osztályába járó tanulóknak válaszolniuk kell arra a kérdésre MERRE TOVÁBB?. Győr

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Pályázat. a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tagintézménye. Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola

Pályázat. a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tagintézménye. Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola Pályázat a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Tagintézménye Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola tagintézmény- vezetői megbízására Készítette Magyari Gábor Tatabánya,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN A SÁTORALJAÚJHELYI RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN F E L V É T E L T H I R D E T nappali tagozatos egészségügyi és idegenforgalmi szakgimnáziumi képzésre azoknak a nem tanköteles korú (16-20) fiataloknak,

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető. állását, melyet a 2016. március 7-én a KÖZIGÁLLÁS pályázati adatbázisában 193/C azonosító számon hirdettek meg.

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető. állását, melyet a 2016. március 7-én a KÖZIGÁLLÁS pályázati adatbázisában 193/C azonosító számon hirdettek meg. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 1138 Budapest Váci út 179-183. PÁLYÁZAT Alulírott, megpályázom a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakközépiskolája és Szakiskolája (1204 Budapest,

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának tapasztalatai? A szakképzés-szervezési társulások aránya a TISZK-ek között

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016.

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt

Részletesebben

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Több mint 130 éve az érték a mérték! Bemutatkozás Azért a Petrik, mert 2 133 éves iskola lévén fontosnak tartjuk

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Óratervek, óratervek érvényességi ideje 2008/2009 tanévtıl

Óratervek, óratervek érvényességi ideje 2008/2009 tanévtıl Óratervek, óratervek érvényességi ideje 2008/2009 tanévtıl 5. sz. melléklet ÓRATERVEK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 2008/2009 tanévtıl 1. Szakközépiskola 1.1 9-12. évfolyam nappali szolgáltató szakmacsoport 1.2 9-12.

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

T A N K Ö N Y V, T A N E S Z K Ö Z

T A N K Ö N Y V, T A N E S Z K Ö Z ISKOLAI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS T A N K Ö N Y V, T A N E S Z K Ö Z H A S Z N Á L A T EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 0 9-2 0 1 0 Készítette:

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

PÁLYÁZAT. a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására PÁLYÁZAT a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására Pályázati azonosító szám:57/2016 Pályázó: Nagy József

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PÁLYÁZAT A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY VEZETŐI ÁLLÁSÁRA Budapest, 2016. április 05. dr Szatmáriné Vidovszky Éva Az iskola arra való, hogy az ember

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN 1 BEVEZETİ Gyır- Moson-Sopron megye 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándékfelmérése

Részletesebben

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Beiskolázási tájékoztató 2016/2017-es tanév Általános információk Az iskola neve: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: 2016. PÁLYÁZAT A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére Pályázati

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Itt az igazgatónőnk beköszöntőjét olvashatjátok, itt meg a mienket. A szerk.

Itt az igazgatónőnk beköszöntőjét olvashatjátok, itt meg a mienket. A szerk. Kedves Végzős Diákok! Fontos döntés elôtt álltok. Választanotok kell a középiskolák között, hol szeretnétek érettségit, szakmát tanulni. Azt gondolom, két alapvetô dolgot kell tennetek. Egyrészt össze

Részletesebben

10.e Egészségügyi szakmacsoport 11.a Közgazdaság szakmacsoport 11.b Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

10.e Egészségügyi szakmacsoport 11.a Közgazdaság szakmacsoport 11.b Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A 2011/12. tanév osztályai óratervei 9.a Közgazdaság szakmacsoport 9.b Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 9.d Nyelvi előkészítő + Szociális szakmacsoport 9.e Egészségügyi szakmacsoport

Részletesebben

Kedves nyolcadik osztályos fiatal!

Kedves nyolcadik osztályos fiatal! iskola sorszáma kérdőív sorszáma A kódkockákat hagyd üresen! Kedves nyolcadik osztályos fiatal! Az Országos Közoktatási Intézet megbízásából a környéken több általános iskolás osztályt is megkeresünk ezzel

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

Élet az 50 éves gimnáziumban. Szikszó, 2015

Élet az 50 éves gimnáziumban. Szikszó, 2015 Élet az 50 éves gimnáziumban Szikszó, 2015 Köszöntünk mindenkit! Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben