2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga (Részletek) Betlehem felett egy fényes csillag támad; Isten ígéretét küldi a világnak. Nem bízhatta másra, tengernyi a vétek. Fia jött el közénk: az Ige testté lett. Angyalok hirdettek örömüzenetet, hárfa lágy hangjára égi kar énekelt. Istennek Szent Fia emberré lett értünk: feláldozva magát eltörölte vétkünk. Örök élet napja fényesen felragyog azokra, kik ma is látják a Csillagot. Tisztelt Lakosság! Tájékoztatni szeretném Önöket néhány aktuális témával kapcsolatban. Talán az egyik legfontosabb, a helyi buszközlekedés kérdésével, jövõ évi változásaival kezdeném. A rémhírekkel ellentétben, jövõre is lesz a településen buszközlekedés, megoldott a bejárók vonathoz történõ eljutása. Errõl bõvebben a Közmeghallgatás címszó alatt olvashatnak újságunkban. A közmeghallgatás témája volt továbbá a Ceglédi Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos tájékoztató. A legfrissebb információ szerint már a nagykátai átrakó állomás is átadásra került, üzemképes, így jövõre megkezdõdhet a ceglédi lerakóra történõ szemétszállítás. Bár ezzel kapcsolatban van még jónéhány nyitott kérdés, de minden tõlünk telhetõt megteszünk, hogy minél zökkenõmentesebb legyen az átmenet, az átállás az új típusú szemétszállítási rendszerre. Demokráciára épülõ rendszerekben mint az önkormányzatiság elõfordul, hogy az ember magára marad vagy kisebbségbe szorul véleményével. Jártam már én is így a testületi döntések során, legutóbb például a november 29-i testületi ülésen, az iparûzési adó emelésével kapcsolatban. Ezt azért osztom meg Önökkel, mert ennek a döntésnek komoly anyagi kihatásai lesznek az önkormányzat jövõ évi költségvetésére, mûködésére. Jogszabályi rendelkezés alapján az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felsõ határa az adóalap 2%-a. Térségünk településein 1,6 1,8%-ban került meghatározásra az adó mértéke. A megállapításhoz van egy állami segítség, ajánlás, egy kormányrendelet, mely legalább 1,4%-ot javasol beállítani. Amennyiben ennél kevesebbet állapít meg a testület, az állam az adóerõ-képesség vizsgálatánál, úgy szankcionál, igaz közvetve, hogy az önkormányzatot anyagi hátrány éri. Magyarul, ha az önkormányzat nem veti ki legalább az 1,4%-os iparûzési adót, nem szed be legalább ennyit, akkor a kompenzációs rendszer alapján járó finanszírozást vissza kell fizetni, pontosabban nyilatkozni kell, le kell mondani az egyébként az önkormányzatnak járó összegrõl. Településünk esetében konkrétan a évben 1% volt az iparûzési adó. Tavaly sem történt emelés, sõt néhány képviselõ a felére 0,5%-ra akarta csökkenteni az adó mértékét ban az 1% és a javasolt 1,4% közötti különbség miatt a fent említettek alapján több millió forintról kellett lemondania az önkormányzatnak. Idén ez szinte ugyanúgy megismétlõdik, mivel hosszas vita során (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 0,1%-kal emelte a testület, azaz 1,1%-ra az iparûzési adót. Így most csak körülbelül 7-8 millióról kell lemondanunk az állam javára. Az értetlenségem oka pedig az, hogy ezek nagyon nagy és nagyon hiányzó összegek az önkormányzatnak, a másik oldalon pedig jelentéktelen mértékû emelést jelentene. Gondoljunk csak bele: 1 millió forint költségekkel csökkentett nettó árbevétel után 1,1% esetén forint, 1,4% esetén forint iparûzési adót kellene fizetni például egy vállalkozónak. Azaz millió forintonként 3000 forintról beszélünk, és még így is méltányos, a környéken mélyen a legalacsonyabb az iparûzési adó mértéke. Nem tudom megérteni és elfogadni, hogy ekkora összeget dobunk ki az ablakon, mikor az jövõre nagyon fog hiányozni. Aktuális pályázatainkról az alábbiakban számolok be. Benyújtottunk pályázatot a Bacsó Béla utcában kombinált kerékpárút és járda kiépítésére, a polgármesteri hivatal, a benti óvoda, és a Rákóczi úti orvosi rendelõ épületének akadálymentesítésére. Továbbá a fõútvonal közlekedésbiztonságának javítása érdekében sebességmérõ berendezések telepítésére, illetve az Arany János Általános Iskola bõvítésére, és az újtelepi óvoda teljes felújítására is pályázunk. Jelenleg folyamatban van az intézményi fûtéskorszerûsítés elõkészítõ munkálata. Végül szeretném megköszönni egész éves munkáját mindenkinek, aki az önkormányzat és intézményei, illetve a település mûködtetésében részt vesz, és békés, boldog, családi körben eltöltött, meghitt ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület november 8-án tartott rendkívüli ülésérõl Jelen vannak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirend: 1.) Az Ökovíz Kft. (Cegléd) tájékoztatója a szilárdhulladékgazdálkodásról Elõadó: Patonai Sándor képviselõ 2.) Az önkormányzat és intézményei számlavezetõ pénzintézete kiválasztásáról döntés Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 3.) Pályázaton való részvételrõl döntés Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 4.) Területi ellátási kötelezettségre kijelölt kórház (Cegléd) esetleges módosítása ügyében döntés Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 5.) Dr. Hashim Mohammed Sayed háziorvos kérelme rendelési idõ módosítására Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 6.) Az Úttörõk úti iskola udvarán lévõ épület elbontásáról döntés Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 7.) Fûtéskorszerûsítésrõl tájékoztató Elõadó: Dóczi János, az Elsõ Hangya Biomassza Kft. ügyvezetõje (E napirendi pontot a képviselõ-testület a 3.) napirendi pontot követõen tárgyalta.) 8.) Egyebek Az elsõ napirend keretében a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a ceglédi hulladéklerakót már átadták, de a nagykátai átrakó még nem üzemképes. Ismertette az Ökovíz Kft. szemétszállítással kapcsolatos álláspontjait. A várható változásokról a második félévi szemétdíjcsekkhez mellékelni fognak egy tájékoztatót. A második napirendnél a pénzügyi bizottság a beadott árajánlatok alapján továbbra is az OTP-t javasolja megbízni számlavezetõként. Ezt a testület elfogadta, és határozatott hozott róla. A harmadik napirendnél a következõ határozatok születtek: 160/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában tárgyban. A beruházás összköltsége forint, azaz negyvenhárommillió-kilencszázharminckétezer-száznyolcvan forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz harmincötmillió-száznegyvenötezer-hétszáznegyvennégy forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz nyolcmillió-hétszáznyolcvanezer-négyszázharminchat forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 161/2007. (XI. 08) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete kezdeményezi Szentmártonkáta Településrendezési Tervének módosítását. A Településrendezési Tervben szerepeltetni kívánja a kecskeméti KP. Generálterv Kft. 9/2007. számú engedélyezési tervében megtervezett, jelû (Bacsó Béla) út mentén haladó osztatlan gyalog- és kerékpárút vonalát. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 162/2007. (XI. 08) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra, A szentmártonkátai polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése tárgyban. 2

3 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A beruházás összköltsége forint, azaz tizenhétmillió-hatvanegyezer-hatszáz forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz tizenötmillió-háromszázötvenötezer-négyszáznegyven forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz egymillió-hétszázhatezer-százhatvan forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 163/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra A szentmártonkátai Napközi Otthonos Óvoda Iskola utcai épületének akadálymentesítése tárgyban. A beruházás összköltsége forint, hétmillió-százharminchétezer-hatszáz forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz hatmillió-négyszázhuszonháromezer-nyolcszáznegyven forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz hétszáztizenháromezer-hétszázhatvan forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 164/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra A szentmártonkátai Rákóczi úti háziorvosi rendelõ épületének akadálymentesítése tárgyban. A beruházás összköltsége forint, azaz hatmillióötszáznyolcezer-nyolcszáz forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz ötmillió-nyolcszázötvenhétezer-kilencszázhúsz forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz hatszázötvenezer-nyolcszáznyolcvan forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A negyedik napirendnél Dóczi János, az Elsõ Hangya Biomassza Kft. ügyvezetõje adott részletes tájékoztatást az energiatakarékos fûtéstechnikáról. Az ötödik napirendnél úgy döntöttek, a közmeghallgatáson kikérik a lakosság véleményét, és utána döntenek. A hatodik napirendnél dr. Hashim Mohammed Sayed háziorvos kérte szerda délutáni rendelésének délelõtti órákra történõ módosítását. A testület errõl is a közmeghallgatáson fogja kikérni a lakosság véleményét. A hetedik napirendnél a következõ határozatot hozták: 167/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete az Úttörõk úti iskola udvarán lévõ kis épület élet- és balesetveszély elhárítására Ft-ot, azaz ötvenezer forintot biztosít az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. Burgyán Benõ képviselõ OSB funérlemez ingyenes felajánlását megköszönve elfogadja. Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy az élet- és balesetveszély elhárításáról azonnal gondoskodjon. Felkéri a polgármestert, hogy statikussal vizsgáltassa meg az épületet. Határidõ: azonnal, felelõs: Kiss Tivadarné intézményvezetõ, Fodor Zoltán polgármester A nyolcadik napirend kereteiben engedélyezték a Sportkör számára, hogy bál céljára ingyenesen vehesse igénybe az Arany János Általános Iskola tornatermét. Az Egyebek -nél többek között szóba került egy egészségcentrum felépítésének a lehetõsége. A polgármester részletesebb tájékoztatót kér, hogy a testület tisztábban lássa az ügyet. Végül a polgármester az ülést bezárta. Tájékoztató a képviselõ-testület november 15-én tartott rendkívüli ülésérõl Jelen vannak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc képviselõk. Napirend: Közbeszerzési eljárásra kiírt pályázat visszavonása. Napirend elõtt a polgármester ismertette, hogy a képviselõtestület meghívást kapott a Református Egyházközségtõl a november 18-án tartandó jubileumi istentiszteletre. Szabó Krisztián pályázatíró tájékoztatta a képviselõket, hogy a közbeszerzési eljárást meghirdették az élelmezési alapanyagok beszerzésére, az óvodakonyha részére. A szállítók részérõl sok kérdés és pontosítási igény merült fel a dokumentációval kapcsolatban, amelyeket csak részben tudtak megválaszolni, ezért javasolja a közbeszerzési eljárás visszavonását. A képviselõk több kérdést tettek fel az eljárással kapcsolatban. Tóthné Túróczi Zsuzsanna óvodavezetõ elmondta, hogy össze kell állítaniuk a 2008-as év étrendjét, és a közbeszerzési dokumentációját ennek alapján kell elkészíteni. Végül a következõ határozat születtet: 169/2007. (XI. 15.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzatának Képviselõ-testülete: 1.) a közbeszerzésekrõl szóló, évi CXXIX. törvény 76. (2) bekezdése szerint visszavonja az Élelmezési alapanyagok beszerzése 2008 tárgyú hirdetmény közzétételével indított, egyszerû közbeszerzési eljárását. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a november 23-án tartott közmeghallgatásról A közmeghallgatás fõbb témái: 1.) A községben a évtõl, a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés biztosításról tájékoztató 2.) A Duna Tisza közi Nagytérségi Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Rendszer mûködtetése folytán, hulladékgyûjtõ edények megvásárlásáról, a szilárd hulladék elszállításáról és az ezekhez kapcsolódó változásokról tájékoztató 3.) Területi ellátási kötelezettségre kijelölt kórház (Cegléd, Toldy Ferenc Kórház) ügyében a lakossági vélemények, javaslatok meghallgatása 4.) Az I. számú háziorvosi körzet (Dr. Hasim Mohammed Sayed) rendelési idejének módosításával kapcsolatos lakossági észrevételek meghallgatása 5.) Egyebek Az elsõ témával kapcsolatban a polgármester a következõ tájékoztatást adta: Az önkormányzat szerzõdése a Volánbusszal december 31-ével lejár, a díjszabásban és az önkormányzati támogatás összegében nem sikerült megegyezésre jutni a céggel. A Volán korábban keresztfinanszírozási rendszert alkalmazott, most ezt megszüntették, minden járatot a maga szintjén próbáltak nyereségessé tenni, ezért igényelnek nagyobb támogatást az önkormányzattól. Nézeteik szerint a helyi járatok veszteségessé váltak, ezért három ajánlattal álltak elõ az egyeztetõ tárgyalás során. Az elsõ verzió szerint 15%-kel növelnék a tarifát, így az önkormányzati hozzájárulás változatlan szolgáltatás biztosítása mellett közel 11 millió forint lenne, a korábbi 2,1 millióval szemben. A második verzió szerint 50%-os tarifanövekedés mellett, 9 millió forintos önkormányzati támogatással folytatnák az üzemeltetést. A harmadik verzió szerint 15%-os tarifanövekedés mellet 50%-kal csökkentették volna a teljesítményt, azaz a járatszámot. Ezen feltételeknek megfelelõ megállapodás nem született, de már az is pozitív megegyezésnek könyvelhetõ el, hogy év végéig változatlan feltételek mellett vállalták a szolgáltatás biztosítását. Részükrõl az volt a kitétele a változatlan formában biztosított szolgáltatásnak, hogy ne lehessen a buszon jegyet vásárolni, csak elõvételben, boltokban Az önkormányzat idõközben pályázatot írt ki a szolgáltatásra, amelyre egyetlen pályázat érkezett, ez a Volánbusz ajánlata volt, amelyben Ft-os összegben jelölték meg a kért önkormányzati támogatás összegét. Ezen pályázat alapvetõen érvénytelennek minõsül, hiszen a kiírt pályázatban meghatározásra került az önkormányzati támogatás maximális összege, s ezt a Volánbusz ajánlata meghaladta. A kiírt pályázat eredménytelenül zárult, ezért tárgyalásokat folytatunk a környékbeli vállalkozókkal és a Kékesbusz Kft. illetékeseivel. A képviselõ-testület október 25-i ülésén határozati formában rögzítette, hogy január 1-jétõl hat hónapra közszolgálati szerzõdést köt a Kékesbusz Kft-vel. Hétfõtõl szombatig a szolgáltatás változatlan formában folytatódik, vasárnap nem lesz helyi buszközlekedés, a szolgáltatást kisebb, 30 fõs jármûvel biztosítják, két buszsofõr váltja majd egymást. Egyeztetve lett, hogy helyi sofõröket alkalmaznak, és a szervizelés is helyben történik majd. Februárban pedig újra pályázat kerül kiírásra. Az utasszámlálás adatai azt erõsítették meg, hogy 30 fõnél több utas leginkább a helyközi, tehát például a Nagykátára közlekedõ járatoknál jelentkezik, ezeket azonban változatlanul a Volán busztársaság biztosítja, hiszen ezt a Volán, pályázati kiírás keretén belül elnyerte, és háromoldalú szerzõdés köttetett a busztársaság, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az önkormányzatok között. A településen kéttípusú szolgáltatás lesz, a Voláné a helyközi járatok vonatkozásában, és a Kékesbusz Kft. szolgáltatása a helyi járatok vonatkozásában. A lakosság részérõl több kérdés is elhangzott. Így például, aki vasárnap is jár dolgozni, hogyan fog eljutni a munkahelyére. A polgármester a válaszában elmondta: Az utasszámlálás alapján kompromisszumot kellett kötni, azzal kapcsolatban, hogy a helyi buszközlekedés megmaradjon a községben. Ezen tényeknek esett áldozatául a vasárnap, illetve került meghatározásra a kisebb busz. A második témánál a polgármester tájékoztatást adott a szemétszállítási ügyben történt fejleményekrõl január 1- jétõl a helyi szeméttelepet be kell zárni, kötelezõvé válik a ceglédi konzorciumban való részvétel, és a szemetet oda fogják elszállítani. Ezzel a témával kapcsolatban is többen kérdezték: Milyen kukát kell beszerezni? Mi történik, ha valaki nem köt szerzõdést a szemétszállító céggel? A polgármester válasza szerint a szolgáltatók egyöntetû véleménye, hogy minden, kereskedelemben kapható, szabvány méretû kuka megfelelõ. A jegyzõnõ tájékoztatta a jelenlévõket: Ez kötelezõ közszolgáltatás, ezért annak is fizetnie kell, aki kirakja a szemetét, és annak is, aki nem. Amennyiben valaki nem fizet, és nem kap kedvezményt a szociális helyzetére való tekintettel, adók módjára hajtja be a helyi adóhatóság a tartozást, illetve szabálysértési bírságot is kiszabhat az önkormányzat. Az önkormányzat rendeletet fog alkotni, a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról. A rendelet, hatályba lépésétõl kezdve, minden lakosra kötelezõ, a helyi rendeletben foglaltak szerint. A harmadik témánál a jelenlévõk a kerepestarcsai kórház kijelölésének kezdeményezését javasolták. A negyedik témánál a polgármester elmondta, hogy a doktor úr kezdeményezte a testület felé, hogy a rendelési idõ módosításra kerüljön, kérte hogy szerda délután szûnjön meg, és csak délelõtt legyen rendelés. Korábban azért merült fel a délutáni rendelés szükségessége, hogy a fõvárosban dolgozók is igénybe tudják venni szükség esetén. Dr. Hashim Mohammed Sayed képviselõ tapasztalatai alapján nem funkcionált megfelelõen a délutáni rendelés az 4

5 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK idõvel való gazdálkodás szempontjából, az egészségügyi reform miatt megnövekedett adminisztratív munkából kifolyólag. Ezen adminisztratív munkák leginkább délután kerültek elvégzésre, hogy a reggeli rendelés már naprakészen indulhasson, ez azonban a szerda délutáni rendelés következtében rendszerint meghiúsult. Fodor Zoltán polgármester szavazásra bocsátja, hogy ki ért egyet azzal, hogy a rendelési idõ módosítása kerüljön az I. számú háziorvosi körzetben. A jelen lévõk többsége egyetértett a rendelési idõ módosításával az I. számú háziorvosi körzetben. Az Egyebek -nél a lakosság részérõl többek között az egészségcentrum építésérõl is érdeklõdtek. A polgármester elmondta, hogy a közelmúltban az önkormányzatot valóban felkereste egy cég, egy kft., amely egészségcentrumokat épít, létesít. Ez egy olyan vállalkozás, amely gyógyszertárakat üzemeltet az országban, és vállalnák, hogy egy önkormányzat által biztosított területre, kulcsra készen berendezett ingatlant, kizárólag egészségügyi célokra 99 évi használatra az önkormányzatnak térítésmentesen átad. A kérésük az volt, hogy a testület által kerüljön megjelölésre, hogy ezen ingatlanban milyen egészségügyi szolgáltatásokat kíván a hivatal üzemeltetni. Az volt az egységes álláspont, hogy legyen megkérve egy konkrétabb ajánlat, hogy mennyiért tudnák ezt a létesítményt megvalósítani. Ismerteti, hogy ilyen típusú beruházásokra jelenleg 40%-os állami támogatás igényelhetõ, 60%-ot pedig a vállalkozás vállalna magára. A cég egy gyógyszertárat és egy gyógyászati segédeszközök boltját létesítene a centrumban, amely által számításaik szerint 10 éven belül megtérülne a befektetésük, mindannak ellenére, hogy tisztában vannak azzal, hogy a községben már mûködik patika. Elmondja, hogy 2006 júniusa óta megszûnt az a jogszabály, amely szerint egy településen csak egy gyógyszertár üzemeltethetõ. Végül a több mint 3 óráig tartott közmeghallgatást a polgármester bezárta. A teljes jegyzõkönyv megtekinthetõ és elolvasható a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben. A jegyzõkönyvek megtekinthetõk a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben. A jegyzõkönyvek alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva Rövid tájékoztató a képviselõ-testület november 29-én tartott ülésérõl A részletes beszámolót a januári újságban fogjuk közölni. Most a hozott rendeleteket adjuk közre, amelyek a következõk: Szentmártonkáta Község Önkormányzat 18/2007. (XII. 04.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló, évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, az 1. számú melléklet 3. táblázatában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Képviselõ-testület a tulajdonát képezõ és a település ivóvíz-ellátását szolgáló víziközmûbõl a lakosság részére szolgáltatott ivóvíz köbméterenkénti legmagasabb árát 150 Ft+20% áfa, összesen 180 Ft-ban állapítja meg. 2. A tárgyévben alkalmazandó ivóvízdíjra vonatkozó javaslatot a víziközmûvet üzemeltetõ szerv vezetõje készíti el és terjeszti a képviselõ-testület elé jóváhagyásra, a tárgyévet megelõzõ november 30-ig. 3. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 19/2006. (XII. 5.) rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 19/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés évi díjairól Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló, évi V. törvénnyel módosított, évi LXXXVII törvény 7. (1) és (2), továbbá a 11. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a mûködési területén a helyi autóbusz-közlekedés díjairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai (20%-os áfá-val növelten) a.) Autóbuszon váltott menetjegy ára 170 Ft b.) Havibérlet 3500 Ft c.) Tanuló-, nyugdíjas havibérletjegy ára: 1100 Ft (2) Pótdíjak: megegyeznek a január 1-jétõl hatályba lépõ helyközi járatokon alkalmazott pótdíjak összegével. (3) Egyéb díjak: megegyeznek a mindenkori helyközi díjszabásban foglalt árral. 2. E rendelettel érintett jegyeken és bérleteken a vállalkozó köteles feltüntetni, hogy azok ára az áfát tartalmazza. 3. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg, Szentmártonkáta Község Önkormányzatának 8/2007. (VI. 07.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november. 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szentmártonkáta Község Önkormányzat 20/2007. (XII. 04.) sz. rendelete az étkezési térítési díjakról Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában kiterjed Szentmártonkáta Község Önkormányzat által teljesítendõ étkezési szolgáltatás igénybevételére. II. fejezet Az étkezési szolgáltatások köre és térítési díjai. 2. (1) a.) óvodás, 3-szori étkezés 272 Ft b.) napközis, 3-szori étkezés 368 Ft c.) intézményi dolgozók, csak ebéd 418 Ft d.) kötelezõ benn étkezõk, 3-szori étkezés 428 Ft e.) vendég étkezõk, csak ebéd 558 Ft Záró rendelkezések 3. A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kötelezõ benn étkezõk körét. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzata 12/2006. (IX. 18.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 23/2006. (XII. 5.) sz. rendelete az önkormányzati lakások lakásbérének megállapításáról szóló 7/1995. (IV. 15.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. A lakás céljára használt lakás lakbére, a lakás alapterülete és minõsége (komfortfokozata) után: összkomfortos lakás esetén 268 Ft/m 2 komfortos lakás esetén 232 Ft/m 2 félkomfortos lakás esetén 91 Ft/m 2 komfort nélküli lakás esetén 27 Ft/m 2 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 23/2006. (XII. 05.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 22/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, 17/2004. (XI. 29.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adó évi mértéke a 2. -ban foglalt adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 5500 Ft. 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 22/2006. (XII. 05.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzata 23/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a helyi iparûzési adóról szóló, 24/2002. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adó évi mértéke, állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap 1,1 %-a. 2. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester 6

7 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szentmártonkáta Község Önkormányzat 24/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a környezetvédelemrõl szóló, 10/1997. (V. 29.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 5. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép. Közterület-használati díjtételek: 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védõtetõ, hirdetõberendezés, cégés címtábla 200 Ft/m 2 /hó 2. Árusító- és egyéb fülke (pl.: dohány, ajándék, virág, élelmiszer, zöldség-gyümölcs) 400 Ft/m 2 /nap 3. Totó-lottó láda 800 Ft/db/hó 4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék tárolása 200 Ft/m 2 /nap 5. Idényjellegû árusítás (pl.: alkalmi virág, karácsonyi dísz) 200 Ft/m 2 /nap 6. Film- és tv-fevétel 200 Ft/m 2 /nap 7. Vendéglátóipari elõkert 400 Ft/m 2 /hó 8. Üzleti szállítás alkalmával hordók, ládák és egyéb göngyölegek elhelyezése 200 Ft/m 2 /nap 9. Mutatványos tevékenység 200 Ft/m 2 /nap 10. Hangos hirdetés 4000 Ft/nap t teherbírás alatti gépjármûvek (pótkocsi nélkül) közterületen való elhelyezése Ft/hó t-nál nagyobb teherbírású jármûvek (pl.: busz, mezõgazdasági vontató) 1000 Ft/nap 13. Mozgó árusítás: 2,5 t teherbírás alatti gépjármûvek esetén 2500 Ft/nap 2,5 t-nál nagyobb teherbírású gépjármûvek esetén Ft/nap 14. Egyéb (búcsú napja, falunap) eseti elbírálás alapján, polgármester hatáskörében. 15. Az õstermelõk a Szentmártonkáta, Dózsa György u. 1. szám elõtt, valamint a Bacsó B. út 90. szám elõtt lévõ közterületen mindennap reggel 6 órától 10 óráig ingyenesen árusíthatnak. 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 14/2004. (XI. 29.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Anyakönyvi hírek Gódor Attila Árpád Született: november 16. A. n.: Kálmán Erika A polgármesteri hivatal nevében EZÚTON SZERETNÉNK KÖ- SZÖNETET MONDANI mindazoknak, akik munkájukkal segítették a évi tüdõszûrés zavartalan lebonyolítását: Szalóki Pálné, dr. Csanálosy Józsefné, Burgyánné Takács Erika, Gyurica Ildikó, Kodó Nikoletta, Kiss Éva, Kovács Andrásné, Kovács Zsuzsanna és Mucsinyiné Kele Krisztina KÖZÉLETI HÍREK AZ INFLUENZA Az influenza fertõzõ betegség. Okozója az influenzavírus. Cseppfertõzéssel, köhögéssel, tüsszentéssel, tehát légúti váladékokkal terjed. A fertõzõ forrás a beteg, illetve a lappangási szakban lévõ, vírushordozó ember. Az orron vagy szájon át belélegzett vírusok lerakódnak a légutak nyálkahártyájában, és szaporodni kezdenek. A lappangási idõ 1 3 nap, ez alatt a megfertõzött ember még tünetmentes, de már terjeszti a betegséget. Késõ õsztõl tavaszig robbanhatnak ki járványok, akár az egész világon világjárványként is. A hurutos tünetek általában hiányoznak, inkább a hirtelen kezdet, magas láz (39 39,5 C), erõs levertség és az izomfájdalmak (leginkább háttájon és az alsó végtagokban), torokfájás a jellemzõk. Felléphet fejfájás, szemkörüli fájdalom, mely fény hatására fokozódhat. A száraz köhögés a jellemzõ, tüszszögés ritkán van. A száj és a garat nyálkahártyája kivörösödik, szemkönnyezés, kötõhártya-gyulladás elõfordulhat. A fertõzés egyik legfontosabb szövõdménye a tüdõgyulladás, ezt okozhatja maga a vírus, vagy másodlagosan, baktérium okozta fertõzés. Ez utóbbi ellen hatásos az antibiotikummal történõ kezelés. Magának az influenzának a kezelésére az antibiotikum nem alkalmas, a vírusra nem hat. Ágynyugalom, lázcsillapítás, C-vitamin, bõ folyadékbevitel, szükség esetén orrcsepp és köhögéscsillapító alkalmazása enyhítheti a tüneteket. Az influenzafertõzés megelõzésének egyetlen hatékony módja az idõben elvégzett védõoltás. A védettség az oltás beadását követõen kb. két héttel alakul ki. Mellékhatások általában ritkán fordulnak elõ, akkor is (Folytatás a következõ oldalon!) 7

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ürögdi Ferenc MINDEN ADVENT Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG XVI. évfolyam 2009. február 10. 190. szám A PÉNZÜGYI VÁLSÁGRÓL Az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztetett a magyar hatóságokkal és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) annak érdekében, hogy közös megoldást találjanak

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Program: A képviselõ-testület és a magam nevében szeretettel köszöntöm a településünkön élõ ÉDESANYÁKAT! Fodor Zoltán

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Szennyvíz beruházási információ

Szennyvíz beruházási információ Szennyvíz beruházási információ A szennyvíz beruházás első nagy lakossági szervezése március 29-én és 30-án a belépési szándéknyilatkozatok aláírásával kezdődött. Miután a Csatornamű Vízgazdálkodási Társulást

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM!

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! Kedves Szülők, Nagyszülők, Érdeklődők! Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata INGYENES gyermek-elsősegélynyújtó

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben