2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga (Részletek) Betlehem felett egy fényes csillag támad; Isten ígéretét küldi a világnak. Nem bízhatta másra, tengernyi a vétek. Fia jött el közénk: az Ige testté lett. Angyalok hirdettek örömüzenetet, hárfa lágy hangjára égi kar énekelt. Istennek Szent Fia emberré lett értünk: feláldozva magát eltörölte vétkünk. Örök élet napja fényesen felragyog azokra, kik ma is látják a Csillagot. Tisztelt Lakosság! Tájékoztatni szeretném Önöket néhány aktuális témával kapcsolatban. Talán az egyik legfontosabb, a helyi buszközlekedés kérdésével, jövõ évi változásaival kezdeném. A rémhírekkel ellentétben, jövõre is lesz a településen buszközlekedés, megoldott a bejárók vonathoz történõ eljutása. Errõl bõvebben a Közmeghallgatás címszó alatt olvashatnak újságunkban. A közmeghallgatás témája volt továbbá a Ceglédi Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos tájékoztató. A legfrissebb információ szerint már a nagykátai átrakó állomás is átadásra került, üzemképes, így jövõre megkezdõdhet a ceglédi lerakóra történõ szemétszállítás. Bár ezzel kapcsolatban van még jónéhány nyitott kérdés, de minden tõlünk telhetõt megteszünk, hogy minél zökkenõmentesebb legyen az átmenet, az átállás az új típusú szemétszállítási rendszerre. Demokráciára épülõ rendszerekben mint az önkormányzatiság elõfordul, hogy az ember magára marad vagy kisebbségbe szorul véleményével. Jártam már én is így a testületi döntések során, legutóbb például a november 29-i testületi ülésen, az iparûzési adó emelésével kapcsolatban. Ezt azért osztom meg Önökkel, mert ennek a döntésnek komoly anyagi kihatásai lesznek az önkormányzat jövõ évi költségvetésére, mûködésére. Jogszabályi rendelkezés alapján az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felsõ határa az adóalap 2%-a. Térségünk településein 1,6 1,8%-ban került meghatározásra az adó mértéke. A megállapításhoz van egy állami segítség, ajánlás, egy kormányrendelet, mely legalább 1,4%-ot javasol beállítani. Amennyiben ennél kevesebbet állapít meg a testület, az állam az adóerõ-képesség vizsgálatánál, úgy szankcionál, igaz közvetve, hogy az önkormányzatot anyagi hátrány éri. Magyarul, ha az önkormányzat nem veti ki legalább az 1,4%-os iparûzési adót, nem szed be legalább ennyit, akkor a kompenzációs rendszer alapján járó finanszírozást vissza kell fizetni, pontosabban nyilatkozni kell, le kell mondani az egyébként az önkormányzatnak járó összegrõl. Településünk esetében konkrétan a évben 1% volt az iparûzési adó. Tavaly sem történt emelés, sõt néhány képviselõ a felére 0,5%-ra akarta csökkenteni az adó mértékét ban az 1% és a javasolt 1,4% közötti különbség miatt a fent említettek alapján több millió forintról kellett lemondania az önkormányzatnak. Idén ez szinte ugyanúgy megismétlõdik, mivel hosszas vita során (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 0,1%-kal emelte a testület, azaz 1,1%-ra az iparûzési adót. Így most csak körülbelül 7-8 millióról kell lemondanunk az állam javára. Az értetlenségem oka pedig az, hogy ezek nagyon nagy és nagyon hiányzó összegek az önkormányzatnak, a másik oldalon pedig jelentéktelen mértékû emelést jelentene. Gondoljunk csak bele: 1 millió forint költségekkel csökkentett nettó árbevétel után 1,1% esetén forint, 1,4% esetén forint iparûzési adót kellene fizetni például egy vállalkozónak. Azaz millió forintonként 3000 forintról beszélünk, és még így is méltányos, a környéken mélyen a legalacsonyabb az iparûzési adó mértéke. Nem tudom megérteni és elfogadni, hogy ekkora összeget dobunk ki az ablakon, mikor az jövõre nagyon fog hiányozni. Aktuális pályázatainkról az alábbiakban számolok be. Benyújtottunk pályázatot a Bacsó Béla utcában kombinált kerékpárút és járda kiépítésére, a polgármesteri hivatal, a benti óvoda, és a Rákóczi úti orvosi rendelõ épületének akadálymentesítésére. Továbbá a fõútvonal közlekedésbiztonságának javítása érdekében sebességmérõ berendezések telepítésére, illetve az Arany János Általános Iskola bõvítésére, és az újtelepi óvoda teljes felújítására is pályázunk. Jelenleg folyamatban van az intézményi fûtéskorszerûsítés elõkészítõ munkálata. Végül szeretném megköszönni egész éves munkáját mindenkinek, aki az önkormányzat és intézményei, illetve a település mûködtetésében részt vesz, és békés, boldog, családi körben eltöltött, meghitt ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület november 8-án tartott rendkívüli ülésérõl Jelen vannak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirend: 1.) Az Ökovíz Kft. (Cegléd) tájékoztatója a szilárdhulladékgazdálkodásról Elõadó: Patonai Sándor képviselõ 2.) Az önkormányzat és intézményei számlavezetõ pénzintézete kiválasztásáról döntés Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 3.) Pályázaton való részvételrõl döntés Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 4.) Területi ellátási kötelezettségre kijelölt kórház (Cegléd) esetleges módosítása ügyében döntés Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 5.) Dr. Hashim Mohammed Sayed háziorvos kérelme rendelési idõ módosítására Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 6.) Az Úttörõk úti iskola udvarán lévõ épület elbontásáról döntés Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 7.) Fûtéskorszerûsítésrõl tájékoztató Elõadó: Dóczi János, az Elsõ Hangya Biomassza Kft. ügyvezetõje (E napirendi pontot a képviselõ-testület a 3.) napirendi pontot követõen tárgyalta.) 8.) Egyebek Az elsõ napirend keretében a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a ceglédi hulladéklerakót már átadták, de a nagykátai átrakó még nem üzemképes. Ismertette az Ökovíz Kft. szemétszállítással kapcsolatos álláspontjait. A várható változásokról a második félévi szemétdíjcsekkhez mellékelni fognak egy tájékoztatót. A második napirendnél a pénzügyi bizottság a beadott árajánlatok alapján továbbra is az OTP-t javasolja megbízni számlavezetõként. Ezt a testület elfogadta, és határozatott hozott róla. A harmadik napirendnél a következõ határozatok születtek: 160/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra Kerékpárút kiépítése a Bacsó Béla utcában tárgyban. A beruházás összköltsége forint, azaz negyvenhárommillió-kilencszázharminckétezer-száznyolcvan forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz harmincötmillió-száznegyvenötezer-hétszáznegyvennégy forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz nyolcmillió-hétszáznyolcvanezer-négyszázharminchat forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 161/2007. (XI. 08) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete kezdeményezi Szentmártonkáta Településrendezési Tervének módosítását. A Településrendezési Tervben szerepeltetni kívánja a kecskeméti KP. Generálterv Kft. 9/2007. számú engedélyezési tervében megtervezett, jelû (Bacsó Béla) út mentén haladó osztatlan gyalog- és kerékpárút vonalát. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 162/2007. (XI. 08) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra, A szentmártonkátai polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése tárgyban. 2

3 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A beruházás összköltsége forint, azaz tizenhétmillió-hatvanegyezer-hatszáz forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz tizenötmillió-háromszázötvenötezer-négyszáznegyven forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz egymillió-hétszázhatezer-százhatvan forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 163/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra A szentmártonkátai Napközi Otthonos Óvoda Iskola utcai épületének akadálymentesítése tárgyban. A beruházás összköltsége forint, hétmillió-százharminchétezer-hatszáz forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz hatmillió-négyszázhuszonháromezer-nyolcszáznegyven forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz hétszáztizenháromezer-hétszázhatvan forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 164/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a KMOP kódszámú pályázati felhívásra A szentmártonkátai Rákóczi úti háziorvosi rendelõ épületének akadálymentesítése tárgyban. A beruházás összköltsége forint, azaz hatmillióötszáznyolcezer-nyolcszáz forint. A pályázaton igényelt támogatás összege: forint, azaz ötmillió-nyolcszázötvenhétezer-kilencszázhúsz forint. A szükséges saját forrás mértékét, forintot, azaz hatszázötvenezer-nyolcszáznyolcvan forintot a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A negyedik napirendnél Dóczi János, az Elsõ Hangya Biomassza Kft. ügyvezetõje adott részletes tájékoztatást az energiatakarékos fûtéstechnikáról. Az ötödik napirendnél úgy döntöttek, a közmeghallgatáson kikérik a lakosság véleményét, és utána döntenek. A hatodik napirendnél dr. Hashim Mohammed Sayed háziorvos kérte szerda délutáni rendelésének délelõtti órákra történõ módosítását. A testület errõl is a közmeghallgatáson fogja kikérni a lakosság véleményét. A hetedik napirendnél a következõ határozatot hozták: 167/2007. (XI. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete az Úttörõk úti iskola udvarán lévõ kis épület élet- és balesetveszély elhárítására Ft-ot, azaz ötvenezer forintot biztosít az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. Burgyán Benõ képviselõ OSB funérlemez ingyenes felajánlását megköszönve elfogadja. Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy az élet- és balesetveszély elhárításáról azonnal gondoskodjon. Felkéri a polgármestert, hogy statikussal vizsgáltassa meg az épületet. Határidõ: azonnal, felelõs: Kiss Tivadarné intézményvezetõ, Fodor Zoltán polgármester A nyolcadik napirend kereteiben engedélyezték a Sportkör számára, hogy bál céljára ingyenesen vehesse igénybe az Arany János Általános Iskola tornatermét. Az Egyebek -nél többek között szóba került egy egészségcentrum felépítésének a lehetõsége. A polgármester részletesebb tájékoztatót kér, hogy a testület tisztábban lássa az ügyet. Végül a polgármester az ülést bezárta. Tájékoztató a képviselõ-testület november 15-én tartott rendkívüli ülésérõl Jelen vannak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc képviselõk. Napirend: Közbeszerzési eljárásra kiírt pályázat visszavonása. Napirend elõtt a polgármester ismertette, hogy a képviselõtestület meghívást kapott a Református Egyházközségtõl a november 18-án tartandó jubileumi istentiszteletre. Szabó Krisztián pályázatíró tájékoztatta a képviselõket, hogy a közbeszerzési eljárást meghirdették az élelmezési alapanyagok beszerzésére, az óvodakonyha részére. A szállítók részérõl sok kérdés és pontosítási igény merült fel a dokumentációval kapcsolatban, amelyeket csak részben tudtak megválaszolni, ezért javasolja a közbeszerzési eljárás visszavonását. A képviselõk több kérdést tettek fel az eljárással kapcsolatban. Tóthné Túróczi Zsuzsanna óvodavezetõ elmondta, hogy össze kell állítaniuk a 2008-as év étrendjét, és a közbeszerzési dokumentációját ennek alapján kell elkészíteni. Végül a következõ határozat születtet: 169/2007. (XI. 15.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzatának Képviselõ-testülete: 1.) a közbeszerzésekrõl szóló, évi CXXIX. törvény 76. (2) bekezdése szerint visszavonja az Élelmezési alapanyagok beszerzése 2008 tárgyú hirdetmény közzétételével indított, egyszerû közbeszerzési eljárását. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a november 23-án tartott közmeghallgatásról A közmeghallgatás fõbb témái: 1.) A községben a évtõl, a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés biztosításról tájékoztató 2.) A Duna Tisza közi Nagytérségi Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Rendszer mûködtetése folytán, hulladékgyûjtõ edények megvásárlásáról, a szilárd hulladék elszállításáról és az ezekhez kapcsolódó változásokról tájékoztató 3.) Területi ellátási kötelezettségre kijelölt kórház (Cegléd, Toldy Ferenc Kórház) ügyében a lakossági vélemények, javaslatok meghallgatása 4.) Az I. számú háziorvosi körzet (Dr. Hasim Mohammed Sayed) rendelési idejének módosításával kapcsolatos lakossági észrevételek meghallgatása 5.) Egyebek Az elsõ témával kapcsolatban a polgármester a következõ tájékoztatást adta: Az önkormányzat szerzõdése a Volánbusszal december 31-ével lejár, a díjszabásban és az önkormányzati támogatás összegében nem sikerült megegyezésre jutni a céggel. A Volán korábban keresztfinanszírozási rendszert alkalmazott, most ezt megszüntették, minden járatot a maga szintjén próbáltak nyereségessé tenni, ezért igényelnek nagyobb támogatást az önkormányzattól. Nézeteik szerint a helyi járatok veszteségessé váltak, ezért három ajánlattal álltak elõ az egyeztetõ tárgyalás során. Az elsõ verzió szerint 15%-kel növelnék a tarifát, így az önkormányzati hozzájárulás változatlan szolgáltatás biztosítása mellett közel 11 millió forint lenne, a korábbi 2,1 millióval szemben. A második verzió szerint 50%-os tarifanövekedés mellett, 9 millió forintos önkormányzati támogatással folytatnák az üzemeltetést. A harmadik verzió szerint 15%-os tarifanövekedés mellet 50%-kal csökkentették volna a teljesítményt, azaz a járatszámot. Ezen feltételeknek megfelelõ megállapodás nem született, de már az is pozitív megegyezésnek könyvelhetõ el, hogy év végéig változatlan feltételek mellett vállalták a szolgáltatás biztosítását. Részükrõl az volt a kitétele a változatlan formában biztosított szolgáltatásnak, hogy ne lehessen a buszon jegyet vásárolni, csak elõvételben, boltokban Az önkormányzat idõközben pályázatot írt ki a szolgáltatásra, amelyre egyetlen pályázat érkezett, ez a Volánbusz ajánlata volt, amelyben Ft-os összegben jelölték meg a kért önkormányzati támogatás összegét. Ezen pályázat alapvetõen érvénytelennek minõsül, hiszen a kiírt pályázatban meghatározásra került az önkormányzati támogatás maximális összege, s ezt a Volánbusz ajánlata meghaladta. A kiírt pályázat eredménytelenül zárult, ezért tárgyalásokat folytatunk a környékbeli vállalkozókkal és a Kékesbusz Kft. illetékeseivel. A képviselõ-testület október 25-i ülésén határozati formában rögzítette, hogy január 1-jétõl hat hónapra közszolgálati szerzõdést köt a Kékesbusz Kft-vel. Hétfõtõl szombatig a szolgáltatás változatlan formában folytatódik, vasárnap nem lesz helyi buszközlekedés, a szolgáltatást kisebb, 30 fõs jármûvel biztosítják, két buszsofõr váltja majd egymást. Egyeztetve lett, hogy helyi sofõröket alkalmaznak, és a szervizelés is helyben történik majd. Februárban pedig újra pályázat kerül kiírásra. Az utasszámlálás adatai azt erõsítették meg, hogy 30 fõnél több utas leginkább a helyközi, tehát például a Nagykátára közlekedõ járatoknál jelentkezik, ezeket azonban változatlanul a Volán busztársaság biztosítja, hiszen ezt a Volán, pályázati kiírás keretén belül elnyerte, és háromoldalú szerzõdés köttetett a busztársaság, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az önkormányzatok között. A településen kéttípusú szolgáltatás lesz, a Voláné a helyközi járatok vonatkozásában, és a Kékesbusz Kft. szolgáltatása a helyi járatok vonatkozásában. A lakosság részérõl több kérdés is elhangzott. Így például, aki vasárnap is jár dolgozni, hogyan fog eljutni a munkahelyére. A polgármester a válaszában elmondta: Az utasszámlálás alapján kompromisszumot kellett kötni, azzal kapcsolatban, hogy a helyi buszközlekedés megmaradjon a községben. Ezen tényeknek esett áldozatául a vasárnap, illetve került meghatározásra a kisebb busz. A második témánál a polgármester tájékoztatást adott a szemétszállítási ügyben történt fejleményekrõl január 1- jétõl a helyi szeméttelepet be kell zárni, kötelezõvé válik a ceglédi konzorciumban való részvétel, és a szemetet oda fogják elszállítani. Ezzel a témával kapcsolatban is többen kérdezték: Milyen kukát kell beszerezni? Mi történik, ha valaki nem köt szerzõdést a szemétszállító céggel? A polgármester válasza szerint a szolgáltatók egyöntetû véleménye, hogy minden, kereskedelemben kapható, szabvány méretû kuka megfelelõ. A jegyzõnõ tájékoztatta a jelenlévõket: Ez kötelezõ közszolgáltatás, ezért annak is fizetnie kell, aki kirakja a szemetét, és annak is, aki nem. Amennyiben valaki nem fizet, és nem kap kedvezményt a szociális helyzetére való tekintettel, adók módjára hajtja be a helyi adóhatóság a tartozást, illetve szabálysértési bírságot is kiszabhat az önkormányzat. Az önkormányzat rendeletet fog alkotni, a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról. A rendelet, hatályba lépésétõl kezdve, minden lakosra kötelezõ, a helyi rendeletben foglaltak szerint. A harmadik témánál a jelenlévõk a kerepestarcsai kórház kijelölésének kezdeményezését javasolták. A negyedik témánál a polgármester elmondta, hogy a doktor úr kezdeményezte a testület felé, hogy a rendelési idõ módosításra kerüljön, kérte hogy szerda délután szûnjön meg, és csak délelõtt legyen rendelés. Korábban azért merült fel a délutáni rendelés szükségessége, hogy a fõvárosban dolgozók is igénybe tudják venni szükség esetén. Dr. Hashim Mohammed Sayed képviselõ tapasztalatai alapján nem funkcionált megfelelõen a délutáni rendelés az 4

5 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK idõvel való gazdálkodás szempontjából, az egészségügyi reform miatt megnövekedett adminisztratív munkából kifolyólag. Ezen adminisztratív munkák leginkább délután kerültek elvégzésre, hogy a reggeli rendelés már naprakészen indulhasson, ez azonban a szerda délutáni rendelés következtében rendszerint meghiúsult. Fodor Zoltán polgármester szavazásra bocsátja, hogy ki ért egyet azzal, hogy a rendelési idõ módosítása kerüljön az I. számú háziorvosi körzetben. A jelen lévõk többsége egyetértett a rendelési idõ módosításával az I. számú háziorvosi körzetben. Az Egyebek -nél a lakosság részérõl többek között az egészségcentrum építésérõl is érdeklõdtek. A polgármester elmondta, hogy a közelmúltban az önkormányzatot valóban felkereste egy cég, egy kft., amely egészségcentrumokat épít, létesít. Ez egy olyan vállalkozás, amely gyógyszertárakat üzemeltet az országban, és vállalnák, hogy egy önkormányzat által biztosított területre, kulcsra készen berendezett ingatlant, kizárólag egészségügyi célokra 99 évi használatra az önkormányzatnak térítésmentesen átad. A kérésük az volt, hogy a testület által kerüljön megjelölésre, hogy ezen ingatlanban milyen egészségügyi szolgáltatásokat kíván a hivatal üzemeltetni. Az volt az egységes álláspont, hogy legyen megkérve egy konkrétabb ajánlat, hogy mennyiért tudnák ezt a létesítményt megvalósítani. Ismerteti, hogy ilyen típusú beruházásokra jelenleg 40%-os állami támogatás igényelhetõ, 60%-ot pedig a vállalkozás vállalna magára. A cég egy gyógyszertárat és egy gyógyászati segédeszközök boltját létesítene a centrumban, amely által számításaik szerint 10 éven belül megtérülne a befektetésük, mindannak ellenére, hogy tisztában vannak azzal, hogy a községben már mûködik patika. Elmondja, hogy 2006 júniusa óta megszûnt az a jogszabály, amely szerint egy településen csak egy gyógyszertár üzemeltethetõ. Végül a több mint 3 óráig tartott közmeghallgatást a polgármester bezárta. A teljes jegyzõkönyv megtekinthetõ és elolvasható a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben. A jegyzõkönyvek megtekinthetõk a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben. A jegyzõkönyvek alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva Rövid tájékoztató a képviselõ-testület november 29-én tartott ülésérõl A részletes beszámolót a januári újságban fogjuk közölni. Most a hozott rendeleteket adjuk közre, amelyek a következõk: Szentmártonkáta Község Önkormányzat 18/2007. (XII. 04.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló, évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, az 1. számú melléklet 3. táblázatában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Képviselõ-testület a tulajdonát képezõ és a település ivóvíz-ellátását szolgáló víziközmûbõl a lakosság részére szolgáltatott ivóvíz köbméterenkénti legmagasabb árát 150 Ft+20% áfa, összesen 180 Ft-ban állapítja meg. 2. A tárgyévben alkalmazandó ivóvízdíjra vonatkozó javaslatot a víziközmûvet üzemeltetõ szerv vezetõje készíti el és terjeszti a képviselõ-testület elé jóváhagyásra, a tárgyévet megelõzõ november 30-ig. 3. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 19/2006. (XII. 5.) rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 19/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés évi díjairól Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló, évi V. törvénnyel módosított, évi LXXXVII törvény 7. (1) és (2), továbbá a 11. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a mûködési területén a helyi autóbusz-közlekedés díjairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai (20%-os áfá-val növelten) a.) Autóbuszon váltott menetjegy ára 170 Ft b.) Havibérlet 3500 Ft c.) Tanuló-, nyugdíjas havibérletjegy ára: 1100 Ft (2) Pótdíjak: megegyeznek a január 1-jétõl hatályba lépõ helyközi járatokon alkalmazott pótdíjak összegével. (3) Egyéb díjak: megegyeznek a mindenkori helyközi díjszabásban foglalt árral. 2. E rendelettel érintett jegyeken és bérleteken a vállalkozó köteles feltüntetni, hogy azok ára az áfát tartalmazza. 3. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg, Szentmártonkáta Község Önkormányzatának 8/2007. (VI. 07.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november. 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szentmártonkáta Község Önkormányzat 20/2007. (XII. 04.) sz. rendelete az étkezési térítési díjakról Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában kiterjed Szentmártonkáta Község Önkormányzat által teljesítendõ étkezési szolgáltatás igénybevételére. II. fejezet Az étkezési szolgáltatások köre és térítési díjai. 2. (1) a.) óvodás, 3-szori étkezés 272 Ft b.) napközis, 3-szori étkezés 368 Ft c.) intézményi dolgozók, csak ebéd 418 Ft d.) kötelezõ benn étkezõk, 3-szori étkezés 428 Ft e.) vendég étkezõk, csak ebéd 558 Ft Záró rendelkezések 3. A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kötelezõ benn étkezõk körét. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzata 12/2006. (IX. 18.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 23/2006. (XII. 5.) sz. rendelete az önkormányzati lakások lakásbérének megállapításáról szóló 7/1995. (IV. 15.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. A lakás céljára használt lakás lakbére, a lakás alapterülete és minõsége (komfortfokozata) után: összkomfortos lakás esetén 268 Ft/m 2 komfortos lakás esetén 232 Ft/m 2 félkomfortos lakás esetén 91 Ft/m 2 komfort nélküli lakás esetén 27 Ft/m 2 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 23/2006. (XII. 05.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzat 22/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, 17/2004. (XI. 29.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adó évi mértéke a 2. -ban foglalt adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 5500 Ft. 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 22/2006. (XII. 05.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Szentmártonkáta Község Önkormányzata 23/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a helyi iparûzési adóról szóló, 24/2002. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az adó évi mértéke, állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap 1,1 %-a. 2. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester 6

7 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szentmártonkáta Község Önkormányzat 24/2007. (XII. 04.) sz. rendelete a környezetvédelemrõl szóló, 10/1997. (V. 29.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 5. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép. Közterület-használati díjtételek: 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védõtetõ, hirdetõberendezés, cégés címtábla 200 Ft/m 2 /hó 2. Árusító- és egyéb fülke (pl.: dohány, ajándék, virág, élelmiszer, zöldség-gyümölcs) 400 Ft/m 2 /nap 3. Totó-lottó láda 800 Ft/db/hó 4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék tárolása 200 Ft/m 2 /nap 5. Idényjellegû árusítás (pl.: alkalmi virág, karácsonyi dísz) 200 Ft/m 2 /nap 6. Film- és tv-fevétel 200 Ft/m 2 /nap 7. Vendéglátóipari elõkert 400 Ft/m 2 /hó 8. Üzleti szállítás alkalmával hordók, ládák és egyéb göngyölegek elhelyezése 200 Ft/m 2 /nap 9. Mutatványos tevékenység 200 Ft/m 2 /nap 10. Hangos hirdetés 4000 Ft/nap t teherbírás alatti gépjármûvek (pótkocsi nélkül) közterületen való elhelyezése Ft/hó t-nál nagyobb teherbírású jármûvek (pl.: busz, mezõgazdasági vontató) 1000 Ft/nap 13. Mozgó árusítás: 2,5 t teherbírás alatti gépjármûvek esetén 2500 Ft/nap 2,5 t-nál nagyobb teherbírású gépjármûvek esetén Ft/nap 14. Egyéb (búcsú napja, falunap) eseti elbírálás alapján, polgármester hatáskörében. 15. Az õstermelõk a Szentmártonkáta, Dózsa György u. 1. szám elõtt, valamint a Bacsó B. út 90. szám elõtt lévõ közterületen mindennap reggel 6 órától 10 óráig ingyenesen árusíthatnak. 2. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzat 14/2004. (XI. 29.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, november 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Anyakönyvi hírek Gódor Attila Árpád Született: november 16. A. n.: Kálmán Erika A polgármesteri hivatal nevében EZÚTON SZERETNÉNK KÖ- SZÖNETET MONDANI mindazoknak, akik munkájukkal segítették a évi tüdõszûrés zavartalan lebonyolítását: Szalóki Pálné, dr. Csanálosy Józsefné, Burgyánné Takács Erika, Gyurica Ildikó, Kodó Nikoletta, Kiss Éva, Kovács Andrásné, Kovács Zsuzsanna és Mucsinyiné Kele Krisztina KÖZÉLETI HÍREK AZ INFLUENZA Az influenza fertõzõ betegség. Okozója az influenzavírus. Cseppfertõzéssel, köhögéssel, tüsszentéssel, tehát légúti váladékokkal terjed. A fertõzõ forrás a beteg, illetve a lappangási szakban lévõ, vírushordozó ember. Az orron vagy szájon át belélegzett vírusok lerakódnak a légutak nyálkahártyájában, és szaporodni kezdenek. A lappangási idõ 1 3 nap, ez alatt a megfertõzött ember még tünetmentes, de már terjeszti a betegséget. Késõ õsztõl tavaszig robbanhatnak ki járványok, akár az egész világon világjárványként is. A hurutos tünetek általában hiányoznak, inkább a hirtelen kezdet, magas láz (39 39,5 C), erõs levertség és az izomfájdalmak (leginkább háttájon és az alsó végtagokban), torokfájás a jellemzõk. Felléphet fejfájás, szemkörüli fájdalom, mely fény hatására fokozódhat. A száraz köhögés a jellemzõ, tüszszögés ritkán van. A száj és a garat nyálkahártyája kivörösödik, szemkönnyezés, kötõhártya-gyulladás elõfordulhat. A fertõzés egyik legfontosabb szövõdménye a tüdõgyulladás, ezt okozhatja maga a vírus, vagy másodlagosan, baktérium okozta fertõzés. Ez utóbbi ellen hatásos az antibiotikummal történõ kezelés. Magának az influenzának a kezelésére az antibiotikum nem alkalmas, a vírusra nem hat. Ágynyugalom, lázcsillapítás, C-vitamin, bõ folyadékbevitel, szükség esetén orrcsepp és köhögéscsillapító alkalmazása enyhítheti a tüneteket. Az influenzafertõzés megelõzésének egyetlen hatékony módja az idõben elvégzett védõoltás. A védettség az oltás beadását követõen kb. két héttel alakul ki. Mellékhatások általában ritkán fordulnak elõ, akkor is (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KÖZÉLETI HÍREK A kiállítás már megjelenésében is tükrözi az újrahasznosított anyagok egyik újszerû felhasználási lehetõségét, a kiállítás installációja maga is kartonpapírból készült (falak, asztalok). A mûanyag hulladékok hasznosításával készült termékek alkotják a kiállítás legszínesebb és legváltozatosabb részét, mert ezekbõl készül a legtöbbféle újrahasznosított termék, és a legviszonylag enyhék. Esetleg rövid ideig tartó hõemelkedés, mérsékelt influenzaszerû tünetek, fajdalom és bõrpír az injekció helyén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lázas, beteg ember lehetõség szerint ne menjen közösségbe (óvoda, iskola, munkahely stb.), mert ez elõsegíti a járvány továbbterjedését, mások is MEGHÍVÓ HULLADÉKBÓL TERMÉK KIÁLLÍTÁSRA Nézze meg és gyõzõdjön meg róla, mi készül az Ön által szelektíven gyûjtött hulladékból! Ingyenes kiállítás a szentmártonkátai Arany János Általános Iskolában! Idõpont: december január 3. Megnyitó: december 11., 9 óra Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk! megfertõzõdnek. A beteg szempontjából sem jó, ha nem fekszik ágyba, és lábon viseli a betegséget. Gyakoribb lehet a szövõdmény. Ez nemcsak influenzára igaz, hanem minden légúti bakteriális és vírusfertõzésre. ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete december 11. és január 3. között, Szentmártonkátán, az Arany János Általános Iskolában tekinthetõ meg a HULLADÉKBÓL TERMÉK vándorkiállítás A Hulladékból Termék címû kiállítás, amelyet az ÖKO- Pack Kht. és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége hozott létre, a ceglédi ÖKOVÍZ Kft. közremûködésével Szentmártonkátára érkezik. A kiállítás szemléletes módon mutatja be, hogy mi készül a lakosság által szelektíven gyûjtött hulladékból. A begyûjtött és elõkezelt hulladékok újrafeldolgozásra kerülnek és önmagukban vagy más alapanyaghoz keverve új termékeket állítanak elõ belõlük, melyekkel valamennyien folyamatosan találkozunk mindennapi életünk során. A képen látható összes termék újrahasznosított mûanyagból készült. Az ÖKOVÍZ Kft. kiemelt feladataként kezeli a gyerekek környezettudatos nevelését, ezért indította el a szolgáltatással ellátott településein az intézményi szelektív hulladékgyûjtést. A gyûjtõprogram legnagyobb értéke, hogy környezettudatos viselkedésre neveli a gyerekeket, akik otthon a szülõket, nagyszülõket is bevonják a szelektív hulladékgyûjtésbe. A program sikerességét bizonyítja, hogy a kezdeményezéshez már több, mint 50 óvoda és iskola csatlakozott. A kiállítás ideje alatt társaságunk a gyerekek számára szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos számítógépes játékkal kedveskedik, és a legjobban teljesítõ 50 tanulót jutalomban részesíti! A szelektív hulladékgyûjtés folyamatos népszerûsítése mellett fontos bemutatni, hogy a szelektíven gyûjtött hulladék újrahasznosítható, és hazánkban sokféle hasznos termék állítható elõ ezekbõl a másodnyersanyagokból. ÖKOVÍZ Kft december 11. és január 3. között, Szentmártonkátán, az Arany János Általános Iskolában tekinthetõ meg a HULLADÉKBÓL TERMÉK vándorkiállítás A Hulladékból Termék címû kiállítás, amelyet az ÖKO- Pack Kht. és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége hozott létre, az ÖKOVÍZ Kft. közremûködésével Szentmártonkátára érkezik. A kiállítás szemléletes módon mutatja be, hogy mi készül a lakosság által szelektíven gyûjtött hulladékból. 8

9 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK több hasznosító cég is ebben az iparágban mûködik Magyarországon. A szelektív hulladékgyûjtés folyamatos népszerûsítése mellett fontos bemutatni, hogy a szelektíven gyûjtött hulladék újrahasznosítható, és hazánkban sokféle hasznos termék állítható elõ ezekbõl a másodnyersanyagokból. Ez azért is figyelemre méltó, mert közismert, hogy a papír a legnagyobb mennyiségben újrahasznosításra kerülõ hulladék, ismételt feldolgozása során például karton- és hullámpapír készül, amely a csomagolóipar számára nélkülözhetetlen termék. A kiállítás egyik különlegessége, hogy bemutatkozik több olyan kínai mûanyag-újrahasznosító cég is, amely a szinte egész Európából begyûjtött egyszer használatos mûanyagpalack-hulladék feldolgozását és újrahasznosítását végzi. Napjainkban újra kezd divatba jönni a komposztálás mely egyre komolyabb szerepet kap, hiszen az uniós és hazai jogszabályok is elõírják, hogy a települési szilárd hulladékokban jelentõsen csökkenteni kell arányukat. Az alumínium italosdobozok hasznosítása is bemutatkozik, melynek kuriózuma, a londoni metró szellõzõventillátorának alkatrészei. Ezek ugyanis a Mátra lábánál fekvõ Apc város alumíniumhasznosító üzemében készülnek, az általunk elfogyasztott üdítõk és sörök dobozából. A hulladék gumiabroncsok hasznosítása az energianyerés mellett egyre több helyen eredményezi játszóterek, futópályák vagy éppen hangfogó falak burkolatát. A gumihulladék darálékából préseléssel elõállított járólapok is a kiállítás tárlatát színesítik, a gyerekek nem kis örömére. Az ÖKOVÍZ Kft. kiemelt feladataként kezeli a gyerekek környezettudatos nevelését. A Hulladékból Termék kiállítás elsõsorban a lakosság ezen belül is kiemelten a közép- és általános iskolások tájékoztatását szolgálja. Nem titkolt cél, hogy a kiállítás szervezõi szeretnék eloszlatni azt a tévhitet is, miszerint a szelektíven gyûjtött hulladékok összeöntésre kerülnek. KÉKHÍREK november 1-jén éjszaka Szentmártonkátán, a benzinkútnál egy fiatalember, miután nem fizette ki a sört, és ezért õt kitessékelték, mérgében felkapott egy sörös üveget, amelyet a pultba dobott be, valamint a kútkezelõ férfivel dulakodott. A fiatalembert ismerõsei vezették ki a helyiségbõl, a kiérkezõ rendõrök már nem találták a helyszínen az elkövetõt. Az adatgyûjtés során sikerült beazonosítani a helyi fiatalkorút, aki ellen garázdaság miatt indult büntetõeljárás. KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Egy rendezvény margójára Iskolánk eltérõ tantervû tagozata november 30-án elsõ alkalommal tartott rendezvényt a Fogyatékosok világnapja alkalnyújtásra akarta felhívni a figyelmet ez a nap. Rendezvé- szeretnének. A velük való törõdés fontosságára, a segítségmából. Az ENSZ december 3-t a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította. A kezdeményezés Ausztráliából indult. lési képviselõ. Õ nyitotta meg a tanulóink által készített kiállínyünkre is ellátogatott dr. Szabóné Müller Tímea országgyû- Célunk az volt, hogy együtt legyünk és együtt érezzük jól tást, és megerõsített bennünket ebben a kezdeményezésben. magunkat; azok, akik valamilyen fogyatékosságuk miatt hátrányba kerültek a társadalomban és azok, akik ez ellen tenni viselõasszony segítségével juttatunk el. Az iskola tanulói petíciót írtak a Parlamentbe, amit a kép- Petíció Tisztelt Országgyûlési Képviselõk! Mi, iskolások ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. Van közöttünk szõke és barna, kék szemû és barna szemû, éles látású és gyenge látású, éles hallású és gyenge hallású. Van, aki jól fut. Van, aki menni sem bír. Vannak bajnokok és vannak gyengébb képességûek. Vannak zsenik és vannak nehezen gondolkodók stb. Tehát az adottságaink különbözõek. Abban megegyezünk, hogy mindannyian szeretjük a lakóhelyünket. A közintézményeinket valamennyien használni szeretnénk. Éppen a fenti adottságaink különbözõségei miatt ma még ez nem lehetséges. A közlekedés a Tápió-vidéken kerekesszékeseknek nem megoldott. A rendelõintézet laborjába bejutni nem tudnak. A strandokat nem tudják használni. Az Önök segítségét kérjük abban, hogy MINDANNYIUNK számára tegyék akadálymentessé lakóhelyünk közintézményeit! Ha megteszik, minden gyermek nevében köszönjük. Munkájukhoz jó egészséget kívánunk! Szentmártonkáta, november 30. A szentmártonkátai Arany János Általános Iskola tanulói (Folytatás a következõ oldalon!) 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Tagozatunk tanulói verses mûsorral mutatkoztak be az iskola tanulóinak és vendégeinek. A gyerekek nagy izgalommal készültek, hiszen elõször szerepeltek nagy színpadon és ilyen nagy nézõközönség elõtt. Elfogadta meghívásunkat Szever Pálné, az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Pest megyei elnöke (ÉFOÉSZ). Köszöntõjében hangsúlyozta, hogy 2007 az esélyegyenlõség éve, ám az esélyegyenlõség ügye nem csak egy évre szól. További erõfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy a hátrányos megkülönböztetéssel szemben biztosított jog hatékonyan kerüljön végrehajtásra az Európai Unióban. Az ÉFOÉSZ feladatának tekinti a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Meghallgattuk az ÉFOÉSZ-indulót, majd meghívást kaptunk a Fõvárosi Nagycirkuszba, ahol egy karácsonyi rendezvényen vehetnek részt gyerekeink december 13-án. A jászberényi Regélõ Színjátszócsoport meseelõadását ámulattal nézték gyerekeink. A játszóházban szép remekmûvek születtek. Készültek lufiból állatkák, ragasztott képek, rizsbabák, lisztgyurmákból állatkert, gipszfigurák, üvegfestéssel díszített mécsestartók, hópelyhek szivacsból. Jót szórakoztunk a tréfás vetélkedõ feladatain. A sportversenyen tanulóink érzékelhették a kerekesszékkel való közlekedés nehézségeit, megtapasztalhatták a nem látók életét. Délutáni programunkban szerepelt Giczi Tamás bûvész, aki elkápráztatta mûsorával vendégeinket. Nagyon örülünk, hogy a községben élõ sérült gyerekek is elfogadták meghívásunkat, és jól érezték magukat ezen a napon. A napot az Arany János Általános Iskola néptánccsoportjának mûsora zárta. Köszönjük minden elõadónak a mûsorát, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap. Köszönjük támogatásukat: Támogatóink: Fodor Zoltán polgármester Kele Sándorné alpolgármester asszony Skoda Ferenc képviselõ Karai Istvánné képviselõ Hajnal Ernõ Fehér Ferencné Alapítvány a Szentmártonkátai Általános Iskoláért alapítvány Bartucz Zoltán Tápiómenti Mozgássérült Egyesület Dr. Simonné Szûcs Erzsébet Szûcs László Fiatal Baloldal Hudák Kereskedõház Tóthné Túróczi Zsuzsanna Regélõ Színjátszócsoport Botos Ernõné Bólya család Iskolánk vezetõje és pedagógusai Bízom benne, hogy a munkánk nem volt hiábavaló, és a rendezvény elérte a célját. Hortiné Velkei Márta Arany János Általános Iskola Eltérõ Tantervû Tagozat munkaközösség vezetõje Márton nap az óvodában november 9-én a hagyományokhoz hûen megtartottuk a Márton napi mulatságot, melyet õszi vásárral kötöttünk egybe. A rossz idõ miatt a tûzrakás elmaradt, ehelyett a mûsort a tornaszobában tartottuk meg, ahol a csoportokba járó gyermekekkel együtt libás mondókákat, verseket mondtunk, illetve ehhez kapcsolódó gyermekdalokat énekeltünk. A mûsort mécsesek meggyújtásával, valamint a lámpa leoltásával próbáltuk még hangulatosabbá tenni. A mûsort követõen a gyermekeket, illetve a hozzátartozóikat libazsíros kenyérrel és lilahagymával vendégeltük meg, továbbá a felnõtteket forralt borral, a gyermekeket pedig forró teával kínáltuk. Eközben mindenki kedvére nézelõdhetett, il- 10

11 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK letve vásárolhatott a vásáron, mely az óvónõk kreatív munkája révén jött létre. A vásár bevételét a gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására fordítjuk. Ezúton is hálásan köszönjük mindenki hozzájárulását! Az Iskola úti óvoda dolgozói Akire büszkék vagyunk! Neveld a gyermeket a neki megfelelõ módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. (Példabeszédek 22,6) Pest Megye Legjobb Tanítója címért verseny hirdetett a szadai Székely Bertalan Általános Mûvelõdési Központ Általános Iskola. A pályázóknak elsõ fordulóban óratervezetet kellett készíteni, szabadon választott évfolyamon, szabadon választott tantárgyból. A második fordulóba bejutott tanítóknak már elõírt évfolyamon, elõírt tantárgy tananyagából kellett tanórát levezetni. Az eredményhirdetésre október elején került sor. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy intézményünk, a szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskola pedagógusa, Lakiné Varga Katalin nyerte el a címet. Ezúton is szeretnénk neki gratulálni, további sikereket kívánni oktatónevelõ munkájában. Életére és szolgálatára Isten áldását kérni tanítványai és kollégái nevében. Simonné Bozsik Anikó igazgatóhelyettes A Szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma hálás szívvel köszöni mindazoknak az adományát, akik adójuk 1 %-ával támogatták alapítványunkat. Számlánkra a felajánlásokból (2006. évi szja 1 %-ból) Ft érkezett. Ezt az összeget az alapítvány okiratában foglaltaknak megfelelõen kívánjuk felhasználni (úszásoktatáshoz, erdei iskolához, nevelés-oktatás-képességfejlesztés támogatásához). Adószám: Az alapítvány kuratóriuma Kodály Zoltán születésének 125. évfordulóját ünnepeltük Szentmártonkátán Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára hívogatott a Községtörténeti Baráti Kör. A kiállítással egybekötött ünnepi estet november 9-én 17 órakor rendezték meg a Községi Könyvtár meghitt környezetében. Sokat ígérõ volt ez az alkalom. Megtekinthettük Kodálynak, a nagy folklorista kutatónak és gyûjtõnek, az új magyar zene egyik megteremtõjének életét és munkásságát, a gonddal és szeretettel bemutatott képsorok segítségével. Az ünnepi alkalomra meghívott Budai Ilona népdalénekes elõadómûvészt örömmel vártuk. Több mint egy évtizede vendégeskedett nálunk a balladás nevû mûvésznõ, akit mindannyian szívünkbe zártunk. Emlékeink nyomán nagy érdeklõdésre és zsúfolásig megtöltött helyiségre számítottunk. Szakadó esõ és süvöltõ szél, igazi mostoha, kellemetlen õszi idõ árnyékolta be az ünnepi napokat. Akiket nem riasztott el az idõjárás és nem hátráltak meg: türelemmel várták a neves elõadót és ígéretes mûsorát. Sajnos, az egyáltalán nem szokatlan, nehézkes közlekedés, a dugó miatti lassú haladás vendégmûvészünk gépkocsiját is próbára tette. A várakozás perceit hasznossá és elviselhetõvé varázsolta Kele Sándorné alpolgármester, akinek javaslatára községünk soron következõ terveit, feladatait ismertük meg. A megjelentek érdeklõdve kapcsolódtak be a beszélgetésbe, így az idõ gyorsan repült. Kissné Pásztor Éva üdvözölte a végre-végre belépõ Budai Ilonát, aki a formaságokat megkerülve és félretéve, azonnal elkezdte a gyönyörû szép mûsorát. Utazásra hívott bennünket és megcsonkított országunk határát körüljárva és átlépve: kincseket szórt közénk elõadásával, drágagyöngynél értékesebb dalaival. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság eredeti népmûvészetét hozta el közénk. Úgy személyesítette meg a gazdag érzelmû férfi és nõi alakokat, hogy szinte ismerõseinkké váltak, és megszerettük õket, énekeiket. Aranyos történetekkel, csalafinta, tréfás mesékkel, tájszólással színezett elõadásával tette feledhetetlenné itt töltött, gyorsan elröppenõ óráit. Olyan jó volt nyelvünk szépségeirõl hallani, büszkének lenni, hogy a nyelvek ezrei között a magyar nyelv, a magyar szavak kifejezõképessége, hangalakja, zenéje: az elõkelõ ötödik helyen áll. Jó lenne így becsülni ezt a nagy kitüntetésünket! (Folytatás a következõ oldalon!) 11

12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Gazdagító, léleknemesítõ este volt. A napokban eltávozott nagy írónõnk, Szabó Magda írta, hogy eseményeket, személyeket felidézõ hívószavakat tart számon. Budai Ilona estéjének, Kodály Zoltán emlékezetének és kiállításának hívószava ez: TISZTASÁG. Tiszta emlékek, tiszta gondolatok, tiszta beszéd, tiszta hang, megtisztult lélek. A könyvtári terem is szinte templommá vált. Társadalmunknak, életünknek sok ilyen alkalomra lenne szüksége, és arra fõleg, hogy éljünk a lehetõségekkel, és zajos, felszínes, léha alkalmak és szórakozások helyett keressük a ritka, szép és lélekemelõ alkalmakat. Kodály Zoltánhoz, törekvéseihez, 125. évfordulójához méltó volt ez az emlékest! Köszönet érte az eltervezõknek, a megvalósítóknak és mindazoknak, akik éltek az alkalommal, és merítettek a tiszta forrásból. Marjos Istvánné köri tag Hangverseny az iskolában Szívderítõ, kedves eseményen vehettünk részt november 29-én, településünk óvodásai és iskolásai hangversenyt adtak az Arany János Általános Iskolában. Kodály Zoltán születésének 125 éves évfordulója alkalmából ünnepi mûsorral emlékeztünk a kiváló zeneszerzõrõl, a népdalkincs elhivatott gyûjtõjérõl, és a világszerte ismert és elismert zenepedagógusról, akinek zenetanítási módszerét a mai napig tanítják és alkalmazzák. Óvodásaink énekléssel, ritmikus mozgással, körjátékkal szerepeltek. A kicsik szépen, bátran énekeltek és ügyesen mozogtak a színpadon. Iskolásaink az Arany János Általános Iskola és a Székely József Református Iskola tanulói igényes ének és színes, hangulatos néptáncmûsorral készültek. Köszönjük és gratulálunk a gyerekeknek, a lelkes szülõknek, nagyszülõknek és a mûsort betanító óvó néniknek és pedagógusoknak. Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük az intézmény vezetõinek, akik a programot indulásától kezdve felvállalták és támogatták. Kodály Zoltánnal együtt vallva, hogy: A zene legyen mindenkié. Hajnalné Dr. Pátkai Zsuzsanna Kedves Olvasók! január 1-jtõl a könyvtári beiratkozási díj 200 Ft-ról 300 Ft-ra emelkedik. A teleházi szolgáltatások közül a fekete-fehér nyomtatás és az internethasználat változik. A nyomtatás 30 Ft/oldal, internetezés 200 Ft/óra lesz. Ünnepi nyitva tartás: december 22-én, szombaton Karácsonykor, án zárva 27-én án én, szombaton án zárva Szilveszterkor, 31-én zárva január 1-jén zárva Nyitás január 3-án, csütörtökön. A KÖNYVTÁR és TELEHÁZBAN megvásárolható kiadványok A Könyvtár és Teleház hírei A legkutatottabb kistáj Megjelent A Tápió-mente címmel dr. Dusek László könyvének harmadik, bõvített kiadása, amely a kisrégió 21 településének természet- és társadalomföldrajzát mutatja be, kiemelve természeti értékeit, történelmének és népességföldrajzának jellemzõ vonásait. A bõvített kiadásban újabb adatok találhatók a évi népszámlálás, a és évi parlamenti választások helyi vonatkozásairól, a vidék nevezetes szülötteirõl, a nemzetközi hírû Agrobotanikai Intézetrõl, az országosan elismert Kincsem Lovasparkról, valamint az innen elszármazott híres sportolókról. Kronológiai sorrendben a térség minden fontos eseménye fellelhetõ 2001 novemberétõl szeptember 24-ig. Néhány példány megvásárolható a Könyvtár és Teleházban, ára: 2500 Ft. Helyi újság 100 Ft Képeslap (5 féle) 30 Ft Tápiómenti2hetes újság 107 Ft Szentmártonkáta zsebkalauz (Szentmártonkáta-térképpel) 300 Ft A Tápió-vidék természetvédelmi és túratérképe 500 Ft Marosi Károly: Befejezetlen múlt 500 Ft A Tápió mente turistakalauza (fõszerk. Lipták István) 2200 Ft A Szalay Könyvkiadó karácsonyi könyvvására 50 70% kedvezménnyel. Megvásárolható a Községi Könyvtárban. A következõ személyeknek ezúton is köszönjük a könyvtárunknak ajándékozott könyveket és folyóiratokat: Hajnal Ábelné, Arbathliné Bötös Krisztina, Kovács Eszter, Windischmann Jánosné, Windischmann Mercédesz, Lakatos Lászlóné, Hajnal Ferencné, Dull Ferenc, Papp Tamás, Kiss Dezsõné, Szécsényi Jánosné, Németh Zsolt és Kovács Katalin. Kissné Pásztor Éva Könyvtár és Teleház vezetõ 12

13 2007. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK november 18-án, Szentmártonkátán jubileumi istentiszteleten nagy-nagy hálával emlékeztünk meg Vizi István lelkipásztorról, akit 50 évvel ezelõtt iktattak be szolgálatába. Barátai, kedves társai így emlékeztek: Szegény földfia volt életed Magad eredetében. Jézus Kincsed lett és végzeted Új világod egében. Az ünnepség minden pillanatában érezhetõ volt az a szeretet, amivel a gyülekezet volt pásztorának életútját felidézte, hálát adva, hogy lelkészének mind az öt gyermeke szolgálja a mi Urunkat. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! (Zsolt. 106:1) Köszöntöttük a kisebb leányát, Vizi Zsuzsannát, aki édesapja nyomdokaiban, immáron 10 éve beiktatott lelkésze gyülekezetünknek. Az igei szolgálatot dr. Nagy Tibor nyugalmazott lelkipásztor végezte. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erõm erõtlenség által ér célhoz. (II. Kor. 12:9) A szolgálatban, a mindennapokban, a terhek között legyen erõnk, vigaszunk és örömünk, hogy Isten mégis szeret minket. Az igei üzenet után az ünneplõ gyülekezet apraja-nagyja köszöntötte pásztorát. A presbitérium és a gyülekezet e jeles alkalomból adta át a szolgálat tisztes, szép jelképét: az új palástot. Isten elõtti bensõ alázattal, örvendezõ hálaadással és testvéri köszönettel öltöm magamra szolgálatom tisztes, szép jelét: az új palástot. A Keresztúri László Énekkar énekszóval, a Székely József Református Általános Iskola növendékei verssel és dicséretekkel adtak hálát az elmúlt esztendõkért, reménnyel tekintve a jövõ felé. Lelkipásztorunk testvérei a legszebb ajándékot adták át az Ároni áldással a további szolgálathoz is sok erõt kívánva. Majd Fodor Zoltán polgármester úr méltató szavait, illetve községünk díszpolgárát Marjos Istvánnét hallgathattuk meg, aki a távolmaradó lelkésztársak, barátok üdvözlõ szavait tolmácsolta nekünk és Kissné Pásztor Éva kiállítását nyitotta meg a jubileumi idõszakról. Az ünnepi istentiszteleten örvendezéssel gratulálhattunk Lakiné Varga Katalin tanárnõnek is, aki nemrégiben vehette át Pest megye legkiválóbb pedagógusaként oklevelét. SOLI DEO GLORIA! EGYEDÜL ISTENÉ A DICSÕSÉG! Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek. (Jer.29,11.) Szabó Annamária tanítónõ EGYEDÜL LENNI KARÁCSONYKOR? A szomorúság-buborékok alternatívái Egyedül vagy Karácsonykor, mert senkit sem akarsz megkérni, hogy veled együtt ünnepeljen? magányosnak érzed magad a családod körében is? senkire nem akarod ráerõltetni magad, még a szeretteidre sem? elhagyatottnak érzed magad, aki többé már nem tud örülni? Ha Karácsonykor egyedül vagy, merd vállalni, hogy egyedül ünnepelsz, egyedül a világ Megváltójával! Szentestén olvasd el a karácsonyi történetet Lukács evangéliumának 2. fejezetébõl! Olvasd hangosan éppen azért, mert egyedül vagy! (Folytatás a következõ oldalon!) 13

14 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Gondold végig alaposan a történet minden egyes mondatát! Ne sajnáld rá az idõt! Emlékezz vissza arra, mit jelent számodra az a mondat: Üdvözítõ született ma nektek. Örülj, és adj hálát Istennek, ha jelent valamit számodra! Olvasd el énekeskönyvedben a karácsonyi énekeket! Próbáld meg elénekelni egyiket, másikat! Kezdd el azzal az énekkel, amelyik számodra a legkedvesebb, amelyiket a legjobban ismered! Nyugodtan gondold végig múltadnak jó és rossz esztendeit! Vidd az ÚR elé, neki mindent elmondhatsz! Fogadd el azt, amit Isten ma ajándékoz neked: szeretetét, Fiát, Jézus Krisztust, aki életedet üdvözíti! N. N. Közli: Vizi Zsuzsanna ref. lelkész MERT MEGJELENT AZ ISTEN ÜDVÖZÍTÕ KEGYELME MINDEN EMBERNEK. (Titusz 2:11) ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND KARÁCSONY HETEIBEN December 17-tõl 21-ig (hétfõtõl péntekig): reggelenként ¾8-kor áhítat, esténként 6 órakor adventi evangélizációs hét a gyülekezeti házban, a péntek esti alkalom után karácsonyfa-díszítés, csomagkészítés. December 19-tõl 21-ig (szerda, csütörtök és péntek): délután 2 órakor úrvacsorai elõkészítõ Újtelepen. Advent 4. vasárnapján: a szokott rend szerint lesznek az Istentiszteletek. 24-én, hétfõn SZENTESTE, GYERMEKEK KARÁCSONYA (gyermekeknek, felnõtteknek családi, karácsonyi Istentisztelet): du. 2 órakor Újtelepen, du. 4 órakor a gyülekezeti házban. 25-én, kedden, Karácsony 1. napján ünnepi, úrvacsorai Istentisztelet: reggel ¾9-kor Újtelepen, de. 10 órakor a falusi templomban, du. 2 órakor a szentlõrinckátai faluházban, du. ½4-kor Tóalmáson házi-istentisztelet 26-án, szerdán, Karácsony 2. napján: reggel ¾9-kor ünnepzáró Istentisztelet Újtelepen, de. 10 órakor ünnepi, úrvacsorai Istentisztelet a gyülekezeti házban. Szeretettel kívánunk Mindenkinek Isten kegyelmében teljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendõt! KEDVES OLVASÓK! Kérjük, hogy közérdekû cikkeiket, továbbra is minden hónap 5. napjáig szíveskedjenek leadni a felelõs szerkesztõnek, vagy a könyvtár dolgozóinak. Akinek módjában áll, elküldheti címünkre is Benéné Árvai Erika felelõs szerkesztõ Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 500 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községben a közszolgáltatások után fizetendı bérleti és térítési díjakról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 14-i rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak:, Zsolt al, Bognár István,

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve szerint jelen ülésen vizsgálja felül díjmegállapító rendeleteit,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon: (53) 360-049 Fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködik: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-19/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben