J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: május 19.) nyílt ülés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés"

Átírás

1 Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/ Fax:/32/ SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: május 19.) nyílt ülés Napirend: 1./ Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2013.(XII.04.) rendeletére tett javaslat 2./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Jegyző 3./ Önkormányzati intézmények és önkormányzati utak felújítására kivitelező kiválasztása 4./ Egyebek 4/1. Tájékoztató a liftre vonatkozóan karbantartási szerződésre árajánlatról 4/2. A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme 4/3. Fénymásoló vásárlásra árajánlat 4/4. Tájékoztató a helyi szociális rendelet módosításával kapcsolatban, jegyző 1

2 7. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete május 19-én megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Erdőkürt Községi Önkormányzat tanácskozóterme, Erdőkürt, Kossuth út 51. Az ülés kezdete: Az ülés kezdete: május ,30 óra, az ülés vége: május 19-én óra Jelen vannak: Szebenszkiné Palik Katalin polgármester Benedekné Budai Júlia képviselő, Herczeg Anna képviselő, Korbelyné Virág Julianna képviselő. Schirling István jegyző Dudok Jánosné igazgatási főmunkatárs Távolmaradt: Berceli Zsolt alpolgármester Szebenszkiné Palik Katalin polgármester köszöntötte a képviselőket megállapította, hogy a testület határozatképes, az ülésen 3 fő megválasztott képviselő jelen van, egy képviselő későbbi időpontban érkezik. Javasolja a 2. és 3. napirend tárgyalását felcserélni, valamint a napirendeket az egyebek napirenddel kiegészíteni, melynek tárgyalása 4 napirenddel kiegészül. Napirendi javaslat: 1./ Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2013.(XII.04.) rendeletére tett javaslat 2./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Jegyző 3./ Önkormányzati intézmények és önkormányzati utak felújítására kivitelező kiválasztása 4./ Egyebek 4/1. Tájékoztató a liftre vonatkozóan karbantartási szerződésre árajánlatról 4/2. A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme 2

3 4/3. Fénymásoló vásárlásra árajánlat 4/4. Tájékoztató a helyi szociális rendelet módosításával kapcsolatban, jegyző A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Benedekné Budai Júlia és Korbelyné Virág Julianna képviselők személyében. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket egyhangúlag elfogadta. Napirendek tárgyalása 1./ Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2013.(XII.04.) rendeletére tett javaslat Szebenszkiné Palik Katalin polgármester ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeletei Főosztály levelét, melyben egy erdőkürti lakos panaszos beadványával kapcsolatban javaslattal éltek, hogy a helyi rendelet szabályozza az esetleges kedvezmények eseteit. Megkéri a jegyző urat, hogy ismertesse a törvényi előírásokat a kedvezménnyel kapcsolatban. Schirling István jegyző ismerteti a képviselőkkel, hogy a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény alapján szabályozható, de nem kötelező a kedvezmény megállapítása. A polgármester kéri a képviselők véleményét, javaslatát, hogy legyen e kedvezmény megállapítva a helyi rendeletben. A képviselők rövid tanácskozás után úgy döntöttek, hogy nem kívánnak élni a kedvezmény szabályozásával. A képviselő- testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 20/2014. (V.19.) számú képviselő-testületi határozat Erdőkürt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletében nem kíván élni esetleges kedvezmény megállapításával. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát értesítse a döntésről. Határidő: értelem szerint 3

4 2./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Jegyző Schirling István jegyző elmondja, hogy a évi XXXI. törvény előírja, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít melyet minden év május 31-ig meg kell tárgyalnia a képviselő testületnek. A 149/1997. Korm. rendelet 10. sz. melléklete szabályozza az átfogó értékelés tartalmi elemeit. Az értékelést a megtárgyalást követően a megyei gyámhivatalnak meg kell küldeni. Szebenszkiné Palik Katalin polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a beszámolóval kapcsolatban. A képviselők a beszámolóban foglaltakat elfogadják. A képviselő- testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 21/2014. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat Erdőkürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján az önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Egyben utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelést a megyei gyámhivatalnak haladéktalanul küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Erdőkürt község Polgármestere, Jegyzője 3./ Önkormányzati intézmények és önkormányzati utak felújítására kivitelező kiválasztása Szebenszkiné Palik Katalin polgármester ismerteti az útfelújításra benyújtott árajánlatokat. Az Árpád u. hossza az elmúlt felmérésnél hosszabb mint a korábban mért. Árajánlatot adott Kristóf László vállalkozó Balassagyarmat, Aradi út 21.sz. és OTYS Úttechnika Kft. Érd, Bádogos út 57. Kristóf László árajánlata: Ft. OTYS Kft. árajánlata: Ft. A pályázatban Ft az igényelt támogatás, már az is árajánlat alapján lett benyújtva. Új árajánlatok lettek bekérve a pályázat benyújtását követően. A cél, hogy olcsóbb legyen- illetve azonos tartalom. Az OTYS Kft ajánlata drága, a Kristóf László árajánlata megfelelő, javasolja elfogadásra. 4

5 Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását. Benedekné Budai Júlia:Kérdezi, hogy a Petőfi út 1. és a Hárs-köznél a vízelvezetés megoldásra kerül-e? Szebenszkiné Palik Katalin: Válasza igen. A képviselő- testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 22/2014. (V.19.) számú képviselő-testületi határozat Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kristóf László 8Balassagyarmat Aradi út.21.sz. egyéni vállalkozót megbízza az Árpád u. (370 m x 3 m), az Árpád-Béke utcák közötti út (130 m x 3,5m), Szabadság út (218x3,5m), Pefőfi u. 1. sz. előtti terület (63 m2), Petőfi u. (130 m x 2,5 m), Hársköz (110 m x 3,0 m) felújításával, a benyújtott árajánlat szerint. A kivitelezési munka összesen: Ft, + 27 % Áfa: Ft, a kivitelezési munka mindösszesen: Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést kösse meg és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelem szerint Herczeg Anna képviselő megérkezett az ülésre 16,30 órakor. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 4 jelen van az ülés határozatképes. Szebenszkiné Palik Katalin polgármester ismerteti a nyílászárókra benyújtott árajánlatokat. Két árajánlat érkezett az orvosi rendelő és óvoda épületére. Schwabinvest Plussz Kft.Aszód, Pesti út 21. árajánlata: Ft Veres-Therm Kft. Veresegyház, Mogyoródi út 25. árajánlata: Ft. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását. Korbelyné Virág Julianna: Kérdezi, hogy az orvosi rendelő melletti helyiség ajtója nem lesz kicserélve ablakra? Szebenszkiné Palik Katalin: Nem, mert falat kellene húzni és sötétebb lenne a helyiség. A képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 5

6 23/2014. (V.19.) számú képviselő-testületi határozat Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Schwabinvest Plussz Kft. t megbízza az orvosi rendelő és az óvoda nyílászáróinak cseréjével a benyújtott árajánlat szerint. A kivitelezési munka összesen: Ft, + 27 % Áfa: Ft, a kivitelezési munka mindösszesen: Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést kösse meg és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelem szerint 4./ Egyebek 4/1. Tájékoztató a liftre vonatkozóan karbantartási szerződésre árajánlatról Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy A lift tervezője és gyártója az OTIS felvonó Kft Budapest, Fótó utca Az OTIS cég abban az esetben tudja vállalni az esetleges garanciális javítást, ha velük kötjük meg a karbantartási szerződést. Az Otis cég árajánlata szerint a lift havi karbantartási díja Ft + Áfa, valamint Ft körüli kiszállási költség lenne. Karbantartási szerződés nélkül a lift nem üzemeltethető. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTIS céggel kösse meg szolgáltatási szerződést. Határidő: értelem szerint 4/2. A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szív Hangja Alapítvány támogatást kér EKG készülék vásárlásához. Kéri a testület javaslatát az összegre vonatkozóan. A képviselő-testület rövid tanácskozás után Ft támogatást javasol. A képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 6

7 24/2014. (V.19.) számú képviselő-testületi határozat Erdőkürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szív Hangja Közhasznú Alapítvány részére Ft támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg utalásáról gondoskodjon.és a támogatásról kössön megállapodást. Határidő: folyamatos 4/3. Fénymásoló vásárlásra árajánlat Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hivatali fénymásoló felújításra szorulna, mert a fénymásolat rossz minőségű. Ismerteti a jelenlegi karbantató cég által adott árajánlatot. Schirling István jegyző javasolja, hogy újabb árajánlatokat kellene beszerezni, nemcsak felújított másológépre, hanem bérlésre is. 4/4. Tájékoztató a helyi szociális rendelet módosításával kapcsolatban, jegyző Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy ügy kapcsán( méltányossági közgyógyellátás) szóba került a helyi szociális rendelet módosítása. Megkéri a jegyző urat, hogy ismertesse a jogszabályt. Schirling István jegyző ismerteti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény közgyógyellátásról szóló rendelkezéseit. Jelenleg a helyi szociális rendelet szerint: 16.. (2) bek: Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni elsősorban azt a személyt, akinél a) a családjában az egy főre eső havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülállónál a havi 200 %-át nem haladja meg, és b) gyógyszereinek havi költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, feltéve, ha a gyógyszer költség olyan magas, hogy azt a létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. A képviselő-testület rövid tanácskozást folytat, hogy emeljenek-e a méltányossági közgyógyellátásnál a jogosultsági összeghatáron. 7

8 Szebenszkiné Palik Katalin polgármester javasolja a rendeletben foglaltak változatlanul hagyását. A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Több napirend nem volt a polgármester az ülést órakor bezárta. kmft. Szebenszkiné Palik Katalin polgármester Schirling István jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: Benedekné Budai Júlia Korbelyné Virág Julianna 8

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. augusztus 16-án

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.május 15-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 55-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2014. március 31-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben