II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP /1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1/45

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...5 A3. Rendelkezésre álló forrás...6 A4. Támogatható pályázatok várható száma...6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma...7 B2. Méret...8 B3. Székhely...8 B4. Iparág...8 B5. Típus/karakter...8 B6. Egyéb kizáró okok...8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre...10 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...13 C3. Elszámolható költségek köre...13 C4. Nem elszámolható költségek köre...13 C5. Illeszkedési előírás...14 C6. Projekt iparági korlátozása...14 C7. Projekt támogatásának területi korlátozása...14 C8. A projekt megkezdése...14 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...15 C10. Fenntartási kötelezettség...15 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája...17 D2. Támogatás mértéke...17 D3. Támogatás összege...17 D4. Az önrész összetétele...17 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...19 D6. Biztosítékok köre...19 D7. Előleg igénylése...19 D8. Egyéb feltételek...19 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK F1. Monitoring mutatók...28 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...32 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...32 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...33 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...33 F5. Panaszkezelés...38 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...40 F7. Fogalomjegyzék...42 F8. Csatolandó mellékeltek listája...45 F9. Pályázati Útmutató mellékletei /45

3 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3/45

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A foglalkoztatási együttműködési megállapodás a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása annak érdekében, hogy feltérképezzék a kistérségükben, régiójukban a munkahelyteremtés, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeit, összehangolják a helyi erőforrásokat, közös stratégiát, cselekvési tervet dolgozzanak ki, és valósítsanak meg a foglalkoztatás bővítésének elősegítése érdekében. A foglalkoztatáspolitika decentralizálása, a helyi és a határon átnyúló foglalkoztatási fejlesztések megalapozása alapvető fontosságú a foglalkoztatottsági szint növelése és a munkanélküliség csökkentése érdekében, hiszen a meglévő eszközökkel a munkaerőpiacról tartósan kiszorult rétegek problémái csak részben kezelhetőek. Ehhez elengedhetetlen a helyi szinten kompetens, a lokális kérdésekben döntéshozóként és végrehajtóként egyaránt hatékonyan eljárni képes, a helyi lehetőségeket ismerő, és erőforrásokat koncentrálni tudó helyi intézményesített együttműködések létrehozása, melyhez az EU-s best practice -ként megismert foglalkoztatási paktum, mint eszköz megoldást jelent. A konstrukció célja helyi (kistérségi), regionális, illetve határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások létrehozása. A foglalkoztatási problémák nem állnak meg az országhatárokon, ezt már naponta lehet tapasztalni. Az átalakuló európai gazdasági tér egyik kitüntetett helye az államhatár, amely fokozatosan veszít jelentőségéből, de sok tekintetben akadályt képez. A fentiekkel összhangban szükség van határokon átnyúló foglalkoztatási megállapodások kidolgozására, amelyek a kistérségeknél nagyobb hatókörűek, és amelyek kellő legitimáció esetén hatékony választ képesek adni a határ két oldalán felmerülő foglalkoztatási problémákra. A foglalkoztatási paktumok a stratégiai célok elérése, a foglalkoztatás szintjének növelése, a gazdaságfejlesztés érdekében elemzik a térség foglalkoztatási helyzetét, feltárják a foglalkoztatási lehetőségeket, fejlesztik a gazdasági és a humán erőforrásokat, meghatározzák a kitörési pontokat, koordinálják és megvalósítják a fejlesztési elképzeléseket. E komplex célok elérése érdekében felkutatják a helyi, regionális, központi és uniós pénzügyi forrásokat, amelyeket összehangolnak a kistérségi szinten generált innovatív projektötletekkel. Az elmúlt 3-4 évben bebizonyosodott, hogy helyi szinten szükség van az együttműködésre a helyi foglalkoztatási problémák megoldásában. Az Európai Unióban a foglalkoztatási paktum már bizonyított jó gyakorlat, és a hazai programok előzetes eredményei is bíztatóak. A tapasztalatok szerint a térségi összefogás és kooperáció erősödött, fellendült a gazdasági szereplők, valamint az állami, az önkormányzati és a civil szféra párbeszéde, határozottan nőtt a pályázati aktivitás, az adott terület forrásszerző képessége, újabb csatlakozók léptek be a paktumokba, felmérések készültek a térség foglalkoztatási helyzetéről, a területfejlesztéssel összefüggő helyi és térségi fejlesztési szándékokról, továbbá a helyi partnerek közösen fogalmaztak meg összehangolt foglalkoztatási stratégiákat és akcióterveket, megkezdték ezek megvalósítását. A paktumokban rejlő lehetőségek azonban még nagyrészt kihasználatlanok. Jelen kiírás célja, a nemzetközi pozitív tapasztalatok alapján, támogatni a hazai foglalkoztatási paktumok létrejöttét. 4/45

5 A konstrukció két komponens keretében valósul meg: a) komponens: kistérségi és regionális foglalkoztatási paktumok kidolgozásának támogatása, b) komponens: határmenti térségek szereplői között létrejövő, határokon átnyúló foglalkoztatási megállapodások kidolgozásának támogatása. A határon átnyúló foglalkoztatási partnerség (paktum) célja, a szakmai együttműködés kiterjesztése a munkaerőpiac szereplőire, az önkormányzatokra, a munkáltatókra és a civil szervezetekre is, a határ mentén. A határvidékek növekvő integrációja megváltoztatja ezen térségek munkaerőpiacának helyzetét és ez új kihívásokkal jár együtt. Ilyen irányú fejlődés azonban nem csak a régi és az új tagállamok határvidékei között, hanem az újonnan csatlakozott országok határai mentén is végbemegy. A migrációs mozgások előnyös és hátrányos munkaerőpiaci hatásokat is keltenek a határ közelében. Ez a folyamat összefügg a feketemunka és a határon átnyúló munkaerő-közvetítések nemkívánatos formáinak növekedésével. A határvidékeken tapasztalható munkaerő-piaci problémák megoldásának lényeges előfeltétele a már meglévő intézmények megerősített transznacionális együttműködése, a munkaerőpiac intézményei és a munkaerőpiac egyéb szereplőinek határ menti, határon átnyúló együttműködések intenzívebbé tétele, közös monitoring koncepciók kidolgozása a munkaerőpiacok fejlesztése érdekében. A határon átnyúló foglalkoztatási paktum egy olyan szervezeti keret, amelyben minden releváns foglalkoztatáspolitikai szereplő képviselteti magát és a többi szereplővel közösen megpróbál hatékony munkahelymegtartó- és teremtő stratégiát kialakítani. A munkaerőpiac és a foglalkoztatáspolitika számára ez azt jelenti, hogy a régió minden erőforrását kihasználják és összekapcsolják, erősítik a közös térséget, és foglalkoztatáspolitikai szempontból versenyképessé teszik. Tartós fejlődési folyamatokat kívánnak elindítani a határ mindkét oldalán, ezért a régió szereplői nagyobb felelősséget vállalnak. A cél egy közös jövőkép kialakítása a közös térség számára, egyenlő felek közötti kommunikáció és párbeszéd. A paktum mindegyik szereplője saját lehetőségeit, szakértelmét, forrásait adja az együttműködéshez, ugyanakkor tevékenységét a saját jogi keretei között folytatja. A határon átnyúló foglalkoztatási paktumokban a szereplők tevékenysége összeadódik a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, a munkanélküliség csökkentése érdekében. A2. Részcélok A gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében a térségi, regionális szereplők közötti együttműködés kialakítása, térségi, regionális stratégiák megalkotása. 1) Fenntartható partnerségi hálózat létrehozása, amelynek keretében együttműködik a helyi szereplők széles köre a foglalkoztatási kezdeményezések előmozdítása érdekében. 2) Az együttműködés eredményeképpen a humánerőforrás fejlesztésre, gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás elősegítésére irányuló stratégia kialakítása. 3) A paktum szervezet (irányító csoport, paktum menedzsment) létrehozása és érdemi működésének megkezdése. 4) A foglalkoztatási stratégiához illeszkedő, éves akcióprogramok és konkrét projekttervek kidolgozása. 5/45

6 A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint. A Közép-Magyarországi Régió területén maximum forint használható fel. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére projektenként az elszámolható költségek összegének maximum 5%-a, legfeljebb Ft, azaz öt százalék, legfeljebb hétszázötvenezer forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma Benyújtott pályázatok várható száma: db. A támogatott pályázatok várható száma: db. 6/45

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE A pályázó szervezetekkel szembeni elvárások: A pályázó szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet. A jelen kiírás keretében a lent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak csak be pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján. Minden konzorciumi tagnak meg kell felelnie az alábbiakban meghatározott jogosultsági feltételeknek. B1. Jogi forma Projektgazda Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek (Egyéb egyesületek KSH 529, Alapítványok KSH 56), amelyek alapszabályában, alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai tevékenység Közhasznú társaságok (és nonprofit betéti társasági és nonprofit korlátolt felelősségű társasági formájú jogutódjai (KSH 57), amelyek alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai tevékenység Települési vagy megyei önkormányzatok (KSH 321) Kistérségi, megyei és regionális önkormányzati társulások, tanácsok (KSH ) Jogi személyiséggel rendelkező kistérségi önkormányzati társulások (KSH 366) Szociális partnerek/érdekképviseletek (KSH 532) Regionális munkaügyi központok (KSH 312) Konzorciumi tag lehet: Regionális munkaügyi központok (KSH 312) Kamarák (KSH 541) Szociális partnerek/érdekképviseletek (KSH 532 ) Területileg illetékes vállalkozásfejlesztési alapítvány Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek (Egyéb egyesületek KSH 529, Alapítványok KSH 56), amelyek alapszabályában, alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai tevékenység Közhasznú társaságok (és nonprofit betéti társasági és nonprofit korlátolt felelősségű társasági formájú jogutódjai (KSH 57), amelyek alapító okiratában szerepel foglalkoztatáspolitikai tevékenység Települési vagy megyei önkormányzatok (KSH 321) Kisebbségi önkormányzatok (KSH 323) Kistérségi, megyei és regionális önkormányzati társulások, tanácsok (KSH ) Szociális partnerek/érdekképviseletek (KSH 532, 549) A évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézmények 7/45

8 Helyi képző intézmények, szervezetek Vállalkozások o Egyéni vállalkozók (KSH23) o Jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 111, 113) o Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (KSH 211, 212) o Szövetkezetek (KSH 12) Támogatásban csak a projektgazda és a konzorciumi tagok részesülhetnek. Konzorciumi tag támogatásban részesülő és támogatásban nem részesülő partner is lehet. Kötelezően bevonandó konzorciumi partner: - Regionális munkaügyi központ (kirendeltségek közreműködésével) - Települési vagy megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás - Vállalkozás A konzorciummal szemben támasztott feltételek: Konzorciumi tagok száma (projektgazdát is beleértve): B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely a) komponens esetében: Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet. b) komponens esetében: Projektgazda és a támogatásban részesülő konzorciumi tag csak devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok 1. Adminisztratív feltételek 8/45

9 Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a. amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; c. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; d. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; e. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; f. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; g. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; h. akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; 2. Egyéb kizáró feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program konstrukciójából, illetve más hazai vagy Európai Uniós forrásból foglalkoztatási együttműködés kialakítására vagy működtetésére támogatásban részesült. Az a) komponens keretében kizárólag olyan pályázat támogatható, amelyben a projekt vagy kizárólag a Közép-Magyarországi régióban, vagy kizárólag egy vagy több konvergencia-régióban valósul meg, és a pályázó, valamint a támogatásban részesülő szervezet is az adott régió(k)ban rendelkezik székhellyel. A b) komponens keretében kizárólag olyan pályázat támogatható, amelynél a projekt magyarországi megvalósulási helye vagy kizárólag a Közép-Magyarországi régióban, vagy kizárólag egy vagy több konvergencia-régióban van, és a pályázó, valamint a támogatásban részesülő szervezet is az adott magyarországi régió(k)ban rendelkezik székhellyel. 9/45

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A tevékenységeket mindkét komponens esetében, két szakaszban kell végrehajtani. Az első szakasz a projekt megkezdésének napjától számítva nem lehet hosszabb, mint a projekt megvalósítás időtartamának fele. A második szakasz az első szakasz lezárását követően a projekt befejezéséig tart. A támogatható tevékenységek: - figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében; - a helyi foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló tanulmányok készítése, megfelelő információk és adatok hiánya esetén a megalapozott helyzetfelmérés elkészítését segítő kutatások indítása; - szemináriumok, workshopok, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására; - a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken (pl. kommunikációs, csapatépítést és konfliktuskezelést szolgáló), képzéseken való részvétel; - partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút; - a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere lebonyolítása, a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között; - honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére; - a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé; - országos és nemzetközi, hasonló projektekhez kapcsolódó tapasztalatcsere megszervezése, országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás; - helyi foglalkoztatási stratégiák, foglalkoztatási megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzat, valamint költségvetések kidolgozása; - helyi/kistérségi/ regionális foglalkoztatási stratégia kialakítása, megállapodások létrehozása a helyi/kistérségi/regionális gazdaságfejlesztési és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve; - a foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása; - a projekt eredményeinek terjesztését célzó kiadványok készítése, szakmai és közösségi fórumok, rendezvények szervezése; - a regionális és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai dokumentumok számára ajánlások megfogalmazása a projekt tapasztalatainak figyelembevételével. - projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek; - paktum menedzsment humánerőforrásának biztosítása; - a paktum működtetéséhez köthető rendezvények szervezése; - a helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi/kistérségi/megyei/regionális szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése. - Regionális paktumok esetében a régióban működő kistérségi szintű paktumok együttműködésének koordinálása Kizárólag az első szakaszban végezhető tevékenységek: - térségi (regionális, kistérségi, határon átnyúló) foglalkoztatási partnerség-építés; - helyzetelemzés és stratégiaalkotás; 10/45

11 - a stratégia alkotás folyamatához, a paktum létrehozásához köthető rendezvények szervezése; - stratégia alkotás folyamatához köthető képzések; - új foglalkoztatási megállapodás/paktum létrehozása, szervezeti keretek megteremtése C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Fő tevékenységek: - térségi (regionális, kistérségi, határokon átnyúló) foglalkoztatási partnerség-építés; - helyi partnerségi szemináriumok szervezése; - hálózatépítési tréning a partnerek számára (pl. korábban megvalósult paktumok bevonásával); - új foglalkoztatási megállapodás/paktum létrehozása és működtetése (működtetés megkezdése); - szervezeti keretek megteremtése, Ügyrend készítése; - helyzetelemzés készítése, amely speciálisan a gazdasági, foglalkoztatási és képzési lehetőségekre fókuszál; - stratégiaalkotás a helyzetelemzésre alapozva; - akcióterv készítés, gazdaságfejlesztéshez, humánerőforrás-fejlesztéshez, foglalkoztatás bővítéshez kapcsolódva; - a stratégia alkotás folyamatához, a paktum szolgáltatásaihoz köthető rendezvények szervezése (szakmai műhelymunkák, a dokumentumok társadalmi vitára bocsátása, a partnerségi megállapodás aláírását követően foglalkoztatási partnerségi Fórumok szervezése a széles körű nyilvánosság biztosítása céljából); - foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása; - egyéb, a projektmegvalósítást segítő képzés és/vagy tréning és/vagy szakértői tanácsadás (a partnerek számára) megvalósítása; - A megalakult foglalkoztatási partnerség szervezetei (Irányító Csoport és paktum menedzsment) működésének és stratégiai célok megvalósításához kapcsolódó érdemi munkájának elkezdése. Kiegészítő tevékenységek - paktum menedzsment (infrastruktúra és humánerőforrás) biztosítása (stratégia alkotás folyamatához köthető képzés, szervezetfejlesztés); - projektmenedzsment tevékenység; - tájékoztatással, kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek; honlap létrehozása; az érintett térségről, a paktum bemutatásáról, szakmai kiadványok készítése; B komponens esetében az érintett térségről, a paktum bemutatásáról, többnyelvű szakmai kiadványok készítése. Kötelezően elkészítendő dokumentumok: - Helyzetfeltárás, Helyzetelemzés - Foglalkoztatási Stratégia - Partnerek által aláírt paktum-megállapodás - Irányító Csoport ügyrendje, - Irányító Csoport éves munkaterve - Foglalkoztatási projekttervek kidolgozása - 3 éves munka- és költségterv a paktum fenntarthatóságára vonatkozóan 11/45

12 Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát, a projektzárást követően pedig szintén a már említett C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban A tevékenységeket két szakaszban kell elvégezni. Az első szakasz a projekt megkezdésének napjától számítva nem lehet hosszabb, mint a projekt megvalósítás időtartamának fele. A második szakasz az első szakasz lezárását követően a projekt befejezéséig tart. 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi vezető, A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. Munkaviszony esetén a projektmenedzser munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel, és min. 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. Nemzetközi együttműködés esetén releváns nyelvtudás elvárt. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy vállalkozói jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és min. 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a fizetési kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kedvezményezett köteles a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szakaszaiban foglaltak szerint eljárni. 12/45

13 A évi CI. tv. (Felnőttképzési tv.) értelmében képzéseket csak olyan, a FAT által akkreditált képző intézmények valósíthatják meg, amelyek intézmény-akkreditációja a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt érvényes. A megvalósított képzések programakkreditációja nem követelmény. Belső képzés a projekt megvalósítása során nem támogatható. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe tartoznak, melyek a C1. pontban támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek. Különösen nem támogatható: már meglévő paktumok működése/működtetése, illetve azon térségek együttműködései, melyek korábban sikeresen pályáztak foglalkoztatási együttműködés kialakítására. C3. Elszámolható költségek köre A projekttel kapcsolatban az alábbi költségek elszámolása lehetséges. 1. Projekt menedzsment költségek 2. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 3. A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 4. A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások 5. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek 6. Beszerzések (ERFA típusú költségek az ERFA és ESZA források közötti átjárhatóság keretében) A projekt keretében az Alapok közti átjárhatóság mértéke az elszámolható költségek maximum 5%-a lehet, de nem haladhatja meg a forintot. Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról részletesen jelen útmutató 3. sz. mellékletét képező költségvetési specifikáció rendelkezik. Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató 1. számú mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános útmutató, a 2. számú mellékletét képező ERFA Elszámolható költségek általános útmutató rögzíti. C4. Nem elszámolható költségek köre Az elszámolható költségektől eltérő költségek nem számolhatók el. Különösen nem elszámolható az ESZA Elszámolható költségek általános útmutatóban (átjárhatóság esetén ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóban), valamint a költségvetési specifikációban nevesített el nem számolható költségek. 13/45

14 C5. Illeszkedési előírás Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns C7. Projekt támogatásának területi korlátozása Az A) komponens esetében támogatásra kizárólag Magyarország területén megvalósuló projektek jogosultak. A B) komponens esetében egyes - a projekt szakmai tartalmának megvalósítását szolgáló - tevékenységek, események megvalósulási helye lehet az együttműködő partner ország területén is. A foglalkoztatási stratégia az adott földrajzi területre vonatkozik, pl. régió, kistérség, stb. ennek pontos meghatározása a pályázó feladata. Kistérségi szint: Alapvetően a jogszabályban meghatározott kistérséget lefedő projekteket értjük ez alatt, de támogathatók a kistérség határain belüli, földrajzilag összetartozó településcsoportok, illetve kistérségi határokon átnyúló speciális helyzetű települések által lefedett térségek együttműködései is. Regionális szint: Az egy statisztikai régiót teljes egészében lefedő együttműködést megvalósító pályázat jelenti a regionális szintet. Határon átnyúló szint: A magyar államhatáron átnyúló, földrajzilag összetartozó településcsoportok, kistérségek, régiók együttműködésére irányuló programok. Egy szervezet a regionális munkaügyi központokat, kamarákat és vállalkozásfejlesztési alapítványt kivéve csak egy konzorciumban vehet részt. C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül - 14/45

15 a. Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beszerzés megkezdésének időpontja: az első beszerzett eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap. b. Immateriális javak esetében az átvétel időpontja, c. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés, stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. (Az előkészítés költségeivel kapcsolatos további információkat a Költségvetési specifikáció tartalmazza.) C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legalább 16, legfeljebb 24 hónap áll a pályázó rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap, de legkésőbb december 31. C10. Fenntartási kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, partnerséget, paktum szervezet működtetését a projekt befejezését követően legalább 3 évig fenntartja. A pályázónak vállalnia kell a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie. Amennyiben a pályázó a Projekt adatlap Számszerűsíthető eredmények pontjában a projektzárást követően elérendő célokat jelöl meg (hatásindikátor), akkor azokat az ott leírtak szerint teljesítenie kell. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 15/45

16 Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. 16/45

17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 90 %-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: lehet. - kistérségi szint esetén: legalább 10 millió Ft, legfeljebb 25 millió Ft; - regionális szint esetén: legalább 15 millió Ft, legfeljebb 50 millió Ft; - határmenti együttműködések esetén: legalább 10 millió Ft, legfeljebb 40 millió Ft D4. Az önrész összetétele A pályázónak az igényelt támogatáson kívül önrésszel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához, amelyet a projekt költségvetésének tervezésekor is figyelembe kell vennie. Az önrész mértéke: 10 %. Az önrészre vonatkozóan is kötelező érvényű, hogy csak az elszámolható költség vonatkozásában értjük, így ha projekt megvalósításához szükséges nem elszámolható tevékenységeket végezni, illetve nem elszámolható költségeket is felhasználni (pl. rezsi) az nem számít bele az önrészbe! Önrész felhasználását a projektre fordított támogatás felhasználásával párhuzamosan, azonos módon igazolni kell. A kedvezményezett által önrészként nem számolható el az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylő, pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, valamint az Önkormányzati Önerő Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatás - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. (4) szerint. Az önrész az alábbi elemekből állhat és rendelkezésre állása az alábbi módon igazolható: 17/45

18 Önrész elemei számlapénz Bankbetét névre szóló értékpapír Bankhitel Igazolás módja A forrás igazolására kizárólag a projektgazda nevére kiállított, 90 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal vagy banki igazolással kívánja igazolni egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. 30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről és annak meglétéről. Amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. A pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás értékpapírok összegéről, és azok meglétéről. Amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. megkötött hitel/kölcsönszerződés Igazolás esedékessége Pályázat benyújtásakor Pályázat benyújtásakor Pályázat benyújtásakor Támogatási szerződés megkötésének feltétele a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés A tőkeemelésről és összegéről szóló tagi-, közgyűlési határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről Támogatási szerződés megkötésének feltétele 18/45

19 tagi (tulajdonosi) kölcsön A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött szerződés és a banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat Támogatási szerződés megkötésének feltétele Önkormányzatok esetében önrész összege képviselő testületi határozat az önrész rendelkezésre bocsátásáról Pályázat benyújtásakor Önkormányzati társulás esetén a saját hozzájárulás összege Jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén a társulási tanács határozata, nem jogi személyiségű társulás esetén jóváhagyó képviselőtestületi határozatok az önrész biztosításáról Pályázat benyújtásakor A projektgazdának, ill. a támogatásban részesülő konzorciumi tagoknak az elszámolható költségének 10 %-át kitevő önrésszel kell rendelkeznie. A végrehajtás során a projektgazda a benyújtott elszámolások alapján a támogatás intenzitás arányában igényelheti a támogatást, így az önerő elszámolása pénzbeni önerőként történik. Természetbeni önerő nyújtására nincs lehetőség. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet X. fejezetének ában foglaltak szerint kell eljárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. D7. Előleg igénylése Minden kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a támogatási összeg 35%-nak megfelelő előlegre. Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylatok, és további alátámasztó dokumentumokkal igazolt tételek, melyet a kifizetés igényléskor az elszámolási csomagban nyújtanak be) nem haladhatja meg a támogatási összeg 100%-át. D8. Egyéb feltételek A pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit 19/45

20 kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési kiadással). Nem tartozik a bevételek közé: kötbér a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a évi CXXIX törvény 54. (5) bekezdésében leírtaknak). Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikk szerint a jövedelemtermelő projektekre fordítható elszámolható költség nem haladhatja meg a beruházásból egy adott referencia időszak során származó nettóbevétel jelenértékével csökkentett, jelenértéken számított beruházási költséget. Ez alapján szükséges kiszámítani a támogatási összeg felső korlátját. A rendelet értelmében jövedelemtermelő projekt bármely, olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld, vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet. Nem minősül jövedelemtermelőnek: a bevételt nem termelő projekt; olyan projekt, amelynek bevételei nem fedezik teljesen a működési költségeket; azon projektek, amelyekre az állami támogatásokról szóló szabályok vonatkoznak 20/45

21 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 1. Befogadási kritériumok 2. Tartalmi értékelési kritériumok 1. Befogadási kritériumok Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen /Nem Elutasítás esetén indoklás A pályázatot egy eredeti, két másolati, és egy elektronikus példányban nyújtották be. A pályázati útmutató előírása szerinti kitöltő programmal készített projekt adatlap az elektronikus formában benyújtásra került Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül 3. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. 4. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány megegyezik a kiírásban megjelölt támogatási intenzitással. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Projekt adatlap 2.7 pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül A papíralapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. A papír alapú adatlap tartalma megegyezik az elektronikusan benyújtott változat tartalmával. A pályázat összefűzve került benyújtásra. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Ha a kétféle módon benyújtott adatlap eltérést mutat, akkor a papíralapú és aláírt projekt adatlap tekintendő hitelesnek, és a pályázó kötelessége gondoskodni a papíralapú és az elektronikus formájú adatlap egyezőségéről. 21/45

22 Szempontok Az adatlap minden kötelezően kitöltendő része ki van töltve. A pályázatot magyar nyelven, az előírt projekt adatlapon nyújtották be. A projekt adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták. 11. A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. Megjegyzés a szemponthoz Projekt adatlap 3.3, 3.7 pontja Igen /Nem Elutasítás esetén indoklás 12. A projekt megvalósításának helyszíne: A székhelynél rögzítetteket kell vizsgálni. 13. A projekt kezdési időpontja későbbi, mint a pályázat befogadásának időpontja. 14. Projekt megvalósításának időtartama a pályázati felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van. 15. A pályázati útmutatóban, a költségvetésre előírt belső korlátokat betartották. 16. A költségvetés a projekt adatlappal összhangban van. 17. A pályázóra nem vonatkozik a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. 18. A pályázó a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel. Projekt adatlap 3.12 pontja Projekt adatlap nyilatkozata, Projekt adatlap 2.3 pontja Projekt adatlap 2.3, 2.4, 2.5 pontja. 1. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Projekt adatlap 2.6, 2.7, 5.6 pontja, 1. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Projekt adatlap - a pályázó nyilatkozata Projekt adatlap - a pályázó nyilatkozata 20. A pályázó a projekt adatlap Projekt adatlap Esélyegyenlőségi szempontok részében a kötelező adatszolgáltatást megtette. 21. A pályázó a projekt adatlap Projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában a kötelező adatszolgáltatást megtette, kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt. 22. A pályázó nem szolgáltatott a projektterv szakmai, pénzügyi Projekt adatlapon a pályázó nyilatkozata 22/45

23 Szempontok tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor. Megjegyzés a szemponthoz Igen /Nem Elutasítás esetén indoklás 23. A projekt adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. Projekt adatlap 2.7, 5.6pontja, 1. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla 24. A költségvetés eredeti formátumát nem változtatták meg. 1. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla 25. A pályázati útmutató F8 pontjában felsorolt, kötelezően benyújtandó dokumentumokat csatolta a pályázó. Pályázati útmutató F8. Pont Egyszeri hiánypótlás alkalommal 25/1 1. sz. melléklet: Komplex költségvetés 25/2 2. sz. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás 25/3 3. sz. melléklet: Önéletrajzok (projektmenedzser, pénzügyi vezető) Amennyiben az ellenőrzés során a közreműködő szervezet hiányosságot állapít meg, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható az adott szempont teljesítése, de a befogadási kritériumokat magában foglaló táblázat Megjegyzés a szemponthoz oszlopa nem rendelkezik ellenkezőleg, az F4.2 pontban leírt módon egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. 2. Tartalmi értékelési kritériumok Tartalmi értékelési szempontok A maximálisan adható pontszám 23/45

24 Tartalmi értékelési szempontok A maximálisan adható pontszám 1. A projekt környezetének értékelése 3 A konzorciumban részt vevő pályázók legalább 50%-ának székhelye a 311/2007 korm.rendelet 2. mellékletében meghatározott 33 leghátrányosabb kistérség valamelyikében található. Igen (3) Nem (0) A projekt céljának értékelése 7 Összhangban állnak-e a célok a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal mennyire reálisak és megalapozottak a kitűzött célok? igen (3) részben (1) Összhangban állnak-e a tervezett tevékenységek a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal? igen (2) Illeszkednek-e a projekt tervezett tevékenységei a szakpolitikai (kiemelten a foglalkoztatáspolitikai) stratégiához? igen (2) A projekt szakmai tartalmának az értékelése A projekt megalapozottsága, kidolgozottsága, minőségi színvonala Bemutatásra kerülnek-e a projektben azok a speciális munkaerő-piaci problémák és szükségletek, amelyekre a projekt reagálni kíván? igen (5) részben (3) A bemutatott szükségletekre és a helyzetelemzésben bemutatott problémákra megfelelő választ adnak-e a projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek, valamint az alkalmazni tervezett módszerek? Összhangban van-e a térség gazdasági és foglalkoztatási helyzetével, munkaerő-piaci igényeivel? igen, a kapcsolat világosan kimutatható (5) a kapcsolat kimutatható, kisebb hiányosságok vannak (3) részben (2) /45

25 3.2. A projektterv értékelése 26 Megfelelően világos, logikusan felépített és részletezett-e a pályázat szakmai tartalma? igen (5) általában igen, egy-egy kérdés tekintetében nem (4) részben (2) Szakmailag megalapozottak-e a tervezett tevékenységek? Célszerűek, eredményesek és hatékonyak-e a projekt végrehajtása során alkalmazott módszerek? A tervezett tevékenységek összhangban állnak-e az országos és a paktum környezetében lévő foglalkoztatási stratégiákkal? igen (5) részben (2) A célok-tevékenységek-eredmények összefüggése biztosított-e? igen (4) részben (2) Monitoring mutatók célértékei reálisaknak ítélhetők-e? igen (4) részben (2) Világos, megvalósítható-e és a pályázati kiírással összhangban áll-e a projekt időbeli ütemezése? teljes mértékben (5) részben (3) Mennyire részletes a projekt eredményes végrehajtását veszélyeztető kockázatok és azok hatásának csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása? igen (3) részben (1) Partnerség, együttműködés 10 Megfelelően érvényesíti-e a projekt az átfogó, sokoldalú partnerség elvét az adott térségi szinten? igen (4) részben (1) /45

26 Megfelelően indokolja-e a pályázat, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be, illetve megfelelő munkamegosztás mentén működnek-e együtt a konzorciumi partnerek és miért éppen ők alkotják a konzorciumot? igen (3) részben (1) Megfelelő tevékenységeket tervez-e a pályázó konzorcium a foglalkoztatási partnerség létrehozására és további partnerek paktumba történő bevonására? igen (3) részben (1) 3.4. Fenntarthatóság 5 A megvalósított fejlesztés fenntartása biztosított-e támogatás megszűnését követően, és ez meggyőző módon alá van-e támasztva a pályázatban? igen (5) részben (1) 4. Horizontális szempontok Esélyegyenlőség 5 A pályázó szervezet megfelelő mértékben vállalta esélyegyenlőségi szempontok megvalósítását? (Minimum 1 pontot el kell érni!) Igen (min.1, max. 5) Nem (0) 4.2. A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése 5 A pályázó szervezet megfelelő mértékben vállalta fenntarthatósági szempontok megvalósítását? (Kategóriánként min. 0,5-0,5 pontot el kell érni!) Igen (min.1, max.5) Nem (0) 5. A pályázó szervezet értékelése Megfelelő tapasztalattal, szakterületi jártassággal rendelkezik-e a pályázó szervezet a projekt lebonyolításához? igen (4) részben (2) Megfelelő-e a pályázó szervezet szakmai kapacitása a vállalt feladatok elvégzéséhez? igen (1) Megfelelő-e a pályázó szervezet pénzügyi kapacitása a vállalt feladatok elvégzéséhez? igen (1) /45

27 Rendelkezik a pályázó a projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrával és eszközökkel? igen (1) Megfelelő képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek-e a projektmenedzsment tagjai a projektirányításban? igen (3) Mennyire racionális a munkamegosztás a projektmenedzsmenten, illetve a személyzeten belül? igen (2) Költségvetés 17 Mennyire világosan és logikusan mutatja be a pályázat a projekt költségigényét? világosan és logikusan (3) részben világos és logikus (2) nem világos és logikus (0) Megfelelő részletezettségű a pályázat költségvetése és szöveges indoklása? (A szöveges indoklásában megfelelően részletezett és részletesen indokolt költségek szerepelnek-e?) megfelelő (3) általánosságban megfelelő, de néhány helyen kissé elnagyolt (2) kissé elnagyolt (1) elnagyolt (0) Mennyire megalapozottak és indokoltak az egyes tételek? teljes mértékben (3) nem megalapozott (0) A tervezett költségek összhangban vannak-e a tervezett tevékenységekkel? Minden tevékenységhez rendeltek költséget és minden költséghez rendeltek tevékenységet (A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal) igen (3) túlnyomórészt igen (2) részben (1) A tervezett költségek mértéke reális, a tervezett költségek megfelelnek a piaci áraknak, a projektben érvényesül a költség-hatékonyság. igen (3) részben (1) /45

28 A költségvetés csak elszámolható tételeket tartalmaz? igen (2) részben (1) Szöveges értékelés: 0-2 ÖSSZPONTSZÁM /100 A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de a Bíráló Bizottság tisztázó kérdéseket tehet fel a projektjavaslattal kapcsolatban. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot illetve a horizontális szempontoknál esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság nem érték el a min. 1-1 pontot. A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! F1. Monitoring mutatók Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a lenti táblázatban megjelenő mutatókat szerepeltesse. A komponens kistérségi szint: Mutató neve Típus Mértékegység Minimálisan elvárt célérték A foglalkoztatási paktumba bevontak száma (paktumot aláírók) Célértéke elérésének időpontja Kimenet db 15 előkészítési szakasz vége Elkészült stratégia száma Eredmény db 1 előkészítési szakasz vége Elkészült éves akcióterv száma Eredmény db 1 Projekt vége Projekttervek száma Eredmény db 5 Projekt vége Partneri együttműködés hatására, a térségben megőrzött, és újonnan létrejövő munkahelyek száma A komponens regionális szint: Hatás db 20 Projekt szakmai zárását követő 1 év Mutató forrása PEJ PEJ PEJ PEJ PFJ 28/45