Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre."

Átírás

1 Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı) Javított adatminıség IT fejlıdési lépés Áttérés a kötegelt feldolgozásról a tranzakcióvezérelt feldolgozásra Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre. Áttérés a szigetrendszerekrıl a szervezeti szinten integrált rendszerekre Indoklás Minıség: Az adat, illetve az információ idıszerősége. Indoklás: Az esemény várakozás nélkül azonnal feldolgozódik. A nyilvántartott állapot csak 1-2 percet késik a valóságos állapothoz képest. Minıség: Az információ megbízhatósága. Indoklás: A fájlrendszerekben tárolt adatok gyakran megbízhatatlanná váltak, mert a fájlrendszerek nem tudták korrektül kezelni a konkurens felhasználást, és egyáltalán nem voltak felkészülve az üzemzavar miatt megszakadt tranzakciófeldolgozás kezelésére. Minıség: Az adatok összehasonlíthatósága. Indoklás: Ez az adatfogalmak szervezeti szintő egységesítésének (a horizontális integrációnak) a következménye. Alternatív válasz: Minıség: Az információ teljessége. Indoklás: Ez egyrészt annak a következménye, hogy a tranzakciók minden vonatkozásukban (nemcsak egy-egy szigetrendszer szempontjából fontos részükben ) feldolgozódnak. Másik ok: A végrehajtási szint minden olyan adatot nyilvántart, amelybıl az irányítási szintek számára szükséges belsı adatok mind aggregálhatók (vertikális integráció) A sorokban adott állítások az oszlopokban adott alkalmazáscsoportok közül melyekre igazak? EDP OLTP MIS DSS EIS 1. Feladata adatgyőjtés, elemzés, alternatívák felállítása, a döntési változatok hatásainak vizsgálata 2. A stratégiai vezetést támogatja. 3. OLAP rendszerre támaszkodik. K 4. Kötegelt feldolgozások jellemezték. 5. A feldolgozás tranzakciónként történik, amikor a tranzakció megtörténik. 6. A funkcionális középvezetık támogatását szolgálja. 7. A végrehajtók támogatását szolgálja. 8. Az ERP ezeket integrálja magába K

2 68 Gazdasági informatika 4.3. A sorokban adott állítások az oszlopokban adott alkalmazáscsoportok közül melyekre igazak? IEA ERP SCM CRM BI 1. Feladata az ügyfél- / vevıkapcsolat kezelés. 2. Feladata a teljes belsı értékteremtı folyamat támogatása. 3. OLAP rendszerre támaszkodik. 4. Nevében vállalati erıforrás-tervezést jelent 5. A DSS és az EIS szolgáltatásait egyesíti. 6. Integrált vállalatirányítási alkalmazás. 7. Az integrált vállalatirányítási rendszer ezeket integrálja magába. 8. Feladata az ellátási lánc menedzsment támogatása A sorokban álló állítások, az oszlopokban álló mely alkalmazásokra jellemzıek? OLTP MIS DSS EIS OLAP a) A vállalat egészére, továbbá a vállalat környezetére vonatkozó... b) A középvezetıi szint információigényét kielégítı, jellemzıen... c) Olyan alkalmazás, amelyet a vezetés általában speciálisan felkészült,... d) Olyan alkalmazás, amely a tranzakciót a bekövetkezésekor... e) Olyan szoftvereszköztár, amely a többdimenziós adatnézetekre.. f) Célja a tervezés, az ellenırzés, a beavatkozás, a folyamatjavítás... g) Feladatai: a megoldandó problémára és a megoldás módjára... h) Képes heterogén adatforrásokból is összeszedni a vizsgálandó adatokat i) Tipikus szolgáltatásai: a jelentéskészítı funkciók, statisztikai elemzı... j) A szolgáltatások szakmai tartalmát elsısorban a terv- és tényadatok Ebben az esetben az operatív mőködés szintjén az alkalmazások integrációja nem indokolt: Lényeges elınye nem lenne, viszont a óriási befektetésekkel létrehozott üzletági alkalmazások lecserélése szintén óriási ráfordításokkal járna. A stratégiai szint a szervezet egészét áttekintı információkat igényel. Ez magában indokol egy integrált BI rendszert legalább lekérdezés alapú integrációval, de ha lehetıség van rá, inkább integrált (szervezeti szinten közös) adattárházzal.

3 Üzleti alkalmazások A sorokban adott állítások az oszlopokban adott alkalmazások közül melyekre igazak? DSS (itt az adatbányászati funkciók nélkül) Szakértıi rendszer Adatbányászat Szövegbányászat Egyik sem 1. Hipotézisek igazolására vagy cáfolására alkalmas. 2. Strukturáltan tárolt adatokon végez heurisztikus elemzéseket. 3. Osztályozási, csoportosítási feladatokat képes ellátni. 4. A csoportmunkát támogatja. Egyik szolgáltatása a fogalomtársítások mentén való 5. keresés. 6. Integrált vállalatirányítási alkalmazás. 7. Egyik szolgáltatása a sztochasztikus modelleken alapuló szimuláció módszerét alkalmazza. Az elemzett összetett adatok vektor-reprezentációjának 8. tárolására adatbázist használ A sorokban adott állítások az oszlopokban adott integrációmegnyilvánulások közül melyekre igazak? Kihasználja az OLAP egyik szolgáltatását, a heterogén 1. adatforrások felett definiálható virtuális adatbázis nézetet. 2. Az adott mutatót szolgáltató függvény beépül minden olyan alkalmazásba, amely ezt a mutatót szolgáltatja. 3. A rendelés minden állapotát a feladástól a kifizetésig mutatja. 4. Az alkalmazások közös adatbázist használnak. 5. Az OLTP adatbázis a vezetés számára szükséges mutatók képzéséhez szükséges minden belsı adatot tartalmaz. 6. Minden gazdasági esemény könyvelését a Nagy Machinátor szoftver végzi. 7. Az EIS szintre aggregált adatok a MIS szintre aggregált megfelelıikbıl származtathatók 8. Az összes BI szolgáltatás egy közös OLAP eszköztárat használ. Horizontális adatintegráció Vertikális adatintegráció Alkalmazás-integráció Eljárás-integráció Folyamat-integráció Lekérdezésalapú integráció

4 70 Gazdasági informatika 4.8. A sorokban adott funkciók az oszlopokban adott alkalmazások közül melyeket jellemzik? Operatív CRM Analitikus CRM Operatív SCM Analitikus SCM 1. Terméktervezés, gyártási folyamatok tervezése 2. Marketingakciók (kampányok) irányítása K 3. Kampányok eredményességének elemzése K 4. Az ügyfél-megtartás alakulásának elemzése 5. Versenytársak tevékenységének elemzése. K 6. Logisztikai feladatok menedzselése az e-business folyamatokra kiterjedıen 7. Egyedi fogyasztói igények alakulásának visszajelzése, rendeléskövetés, valós idejő forgalomadatok szolgáltatása 8. Fogyasztói csoportok azonosítása, a csoportigények feltárása 4.9. a) [Egy tranzakciókezelı rendszer adatbázisában a redundancia káros], mert [a tranzakciókezelı rendszerek közvetlenül az operatív irányítási szint számára szükséges adatokat szolgáltatnak]. b) [Egy tranzakciókezelı rendszer adatbázisában a redundancia káros], mert [az ellentmond az eljárás-integrációnak]. c) Az adattárház szerkezetében a redundancia káros], mert [rontja a lekérdezések hatékonyságát]. d) Az adattárház szerkezetében a redundancia káros], mert [az adattárház közvetlenül az operatív irányítási szint számára szükséges adatokat szolgáltat]. A I Ö N a) [A tranzakció-feldolgozó alkalmazások adatbáziskezelı szoftvere kizárja, hogy valamely tranzakció csak félig dolgozódjék fel], mert [képes semmissé tenni a félbeszakadt tranzakció minden hatását,... b) [A tranzakció-feldolgozó alkalmazások adatbáziskezelı szoftvere kizárja, hogy valamely tranzakció csak félig dolgozódjék fel], mert [az azonnali feldolgozás nem zár ki egy technikailag elkerülhetetlen,... c) [A MIS célja a középvezetıi feladatok támogatása], mert [a MIS elsı változatai meglehetısen rugalmatlanok voltak,... d) [Az adatbányászat célja általában elıre adott hipotézisek igazolása], mert [az adatbányászattal nyert szabályok utóbb... e) [Az adatbányászattal rokon feldolgozás a szövegbányászat], mert [az adatbányászat strukturálatlan adatokon végzett elemzı feldolgozás]. A I Ö N

5 4.11. Üzleti alkalmazások 71 Az e-businessre (a hálózati gazdaságra) vonatkozóan mondjon példát a következı állításokra! Megváltoztatja a teret. Megváltoztatja az idıt. Kiélezi a versenyt A piacon a vevık felülkerekedésével jár. A vállalatok együttmőködésének új formáit teszi lehetıvé és szükségessé. Az egyének együttmőködésének új formáit teszi lehetıvé. A vevı nem egy lokális kínálatból, hanem a globális kínálatból választhat anélkül, hogy ez neki plusz költséggel járna. A világ egyre kisebb: elvben bármikor bárhol jelen lehetsz. Gyorsabban cserélıdı technológiák, rövidülı fejlesztési és megtérülési idık, gyorsabb ügyintézés. Felértékelıdı idı: egyre több és színesebb dolog versenyez az egyén idejéért. Globális verseny. A mai extra minıség holnapra mindenütt szériakövetelmény. A kiélezıdött verseny keretei között a vevık megszerzésének és megtartásának érdekében egyre fontosabbá válik az egyedi igényeik kiszolgálása. Az értékteremtı folyamatban egymást kiegészítı partnerek egy, a szervezeti határokon átívelı ellátási láncba szervezıdve kisebb ráfordítással nagyobb eredményt tudnak elérni. Közvetítı vállalkozások, amelyek az egyedi fogyasztói igényeket közvetítik az általuk szervezett ellátási lánchoz. Földrajzilag távol élı, egymást nem ismerı, de azonos érdeklıdéső személyekbıl spontán szervezıdı alkotó közösségek

6 A táblázat sorai a sorszámozott jellemzıket képviselik, oszlopai pedig informatikai alkalmazásoknak felelnek meg. -elje be, mely jellemzık érvényesek az alkalmazásokra! 1). Részletes adatokat győjt, tárol, kezel (használ). 2) A dokumentumokat digitalizált kép formában (is) tudja tárolni, kezelni 3) A részletes adatok tömegét szőri, átstrukturálja, aggregálja; automatikusan végez terv tény összehasonlításokat, és figyelmeztet a beavatkozás szükségességére 4) Tudásbázisára támaszkodva, a felhasználó által közölt helyzetre, esetre vonatkozóan következtetéseket képes levonni, és bonyolult feladatokra is megoldást javasolni. 5) Kifejezetten a stratégiai vezetés szintjén történı tervezést segíti. 6) A hálózat csomópontjaiban szétszórtan tárolt adatok (szövegek, képek, hangok) nemcsak szakemberek számára kényelmes módon megkereshetık 7) Koordinálja, menedzseli az ügyiratkezelési folyamatot, automatizálja és nyomköveti az ügymenetet 8) Modellezı szoftver, ami képes szimulálni a vizsgált terület (szervezet, piaci környezet, gazdasági törvényszerőség) mőködését 9) Lehetıvé teszi, hogy a szervezeteket a centralizáció elınyeit is megtartva decentralizálhassák Gazdasági informatika Internet, World Wide Web (WWW) Szakértıi rendszerek Döntéstámogató rendszerek (DSS) Vezetıi (irányítási) információs rendszerek (MIS) Az operatív irányítást támogató rendszerek Irodaautomatizálás, ügyviteli folyamat támogatása (workflow) Földrajzi információs rendszer Tranzakció-feldolgozó rendszerek Adatbázis plusz adatátviteli hálózatok K K

7 Üzleti alkalmazások On-line rendelés Lehet on-line fizetni? N Off-line fizetés I On-line fizetés Digitális termék? N Off-line disztribúció I On-line disztribúció Milyen (kategóriájú) alkalmazás az, amely a neurális hálózatot tızsdei árfolyamok elırejelzésére használja? 2. A tızsdei árfolyamok elırejelzése milyen szabály alapján történik (eljárási vagy deklaratív)? 3. Az 1-ben említett alkalmazás a tanulás során egy másik alkalmazást hív segítségül. Milyen alkalmazást? 4. Itt a tanulás melyik fajtája mőködik (felügyelet nélküli vagy felügyelt)? Szakértıi rendszer Deklaratív Adatbányászat / OLAP Felügyelet nélküli

8 Gazdasági informatika a) [Az OLAP nem más, mint egy adattár], mert [az OLAP többdimenziós adatnézetekre alapozva lehetıvé teszi az adatok ad-hoc igények szerinti gyors lekérdezését]. b) [Az OLAP az elemzı alkalmazásoknak egy közös eszköze, egy ITmegoldás], mert [az OLAP lehetıvé teszi a rugalmas jelentéskészítést, az adatok tudásfeltárást célzó elemzését, valamint az eredményeknek az értelmezésüket megkönnyítı megjelenítését]. c) [Az OLAP rendszer sokféle célra használható], mert [az OLAP rendszer nem más, mint a MIS, EIS, DSS közös felülete]. d) [Az üzleti intelligencia alkalmazás (BI) a B2B, B2C és az OLTP alkalmazás integrációja], mert [a BI nem más, mint a számítógépes hálózatokon folyó üzleti tevékenység]. e) [Ellátásilánc-menedzsment (SCM) azonos a Ügyfélkapcsolatmenedzsmenttel (CRM)], mert [mindkettı üzleti stratégiát és azt megvalósító folyamatot jelent]. A I Ö N A sorokban látható állítások az oszlopokban adott kategóriák melyikét jellemzik? 1. Arra jogosult felhasználó új folyamatpéldány indítását kezdeményezheti róla. Üzenetalapú kommunikáció Adatmegosztás alapú együttmőködés Csoportmunkatámogatás Folyamatmenedzsment Munkafolyamat beillesztés 2. Adott eseménynek megfelelı típusú és kezdeti állapotú folyamatpéldány indítását kezdeményezi. K 3. Feladatát a folyamatdefiníció értelmezésével és a folyamatpéldány mindenkori állapotának figyelembe vételével oldja meg. 4. Egyoldalú alkalmazása nem teszi lehetıvé az átfutási idı jelentıs csökkentésére alkalmas párhuzamos munkavégzést. 5. Egyik komponense a folyamatdefiniáló modul. 6. Írja és olvassa a folyamatpéldány, illetve az aktuális tevékenység attribútumainak értékét. 7. Feladata a kommunikáció, az együttmőködés és a koordináció támogatása. K 8. Lényege a közös hozzáférés biztosítása a strukturált és a nem-struktulált adatokhoz (dokumentumokhoz). K WF motor WF kliens

9 Üzleti alkalmazások Jelölje be, hogy az ütemezés szempontjából a sorokban adott tevékenységek melyike függ az oszlopokban adott tevékenységek melyikétıl! Jelölésnek használja a következı betőpárokat: VK: ha a függés vége-kezdete típusú KK: ha a függés kezdete-kezdete típusú KV: ha a függés kezdete- vége típusú VV: ha a függés vége-vége típusú Logikai adatterv készítés A rendszerarchitektúra leírása Követelményspecifikáció elfogadása Logikai adatterv készítés A rendszerarchitektúra leírása Feldolgozás specifikációk, menüszerkezet Tesztspecifikációk készítése Feldolgozás specifikációk, menüsz. Logikai terv 1.v.összeállítása, átadása Tesztspecifikációk készítése Az 1. ábra alapján találja meg, hogy alábbi tevékenységfüggésekben szereplı A, B, tevékenységhivatkozásoknak mely tevékenységek felelnek meg az ábráról! Függés: Az A tevékenység kezdete után leghamarább 3 nappal késleltetve kezdıdhet a B tevékenység. A B tevékenység leghamarább az A tevékenység vége elıtt 1 nappal kezdıdhet. A D tevékenység leghamarább akkor kezdıdhet, ha az A, B, C tevékenységek mindegyike befejezıdött. A C tevékenység leghamarább akkor kezdıdhet, ha az alábbi két feltétel mindegyike teljesül: Az A, tevékenység kezdete óta eltelt legalább 5 nap A B tevékenység befejezıdött. Tevékenységek megnevezése A: Követelmények leírása B: Fogalmi adatmodell készítése A: Követelményspecifikáció összeállítása B: Követelményspecifikáció prezentáció A: Logikai adatterv készítés B: Feldolgozás specifikációk, menüszerkezet C: Tesztspecifikációk készítése D: Logikai terv 1.v. összeállítása, átadása A: Logikai adatterv készítés B: A rendszerarchitektúra leírása C: Feldolgozás specifikációk, menüszerkezet Az eredmény: április 19-20, valamint április

10 Gazdasági informatika Funkciók Az aláíró azonosítása A hamisítás leleplezése A letagadhatatlanság Megvalósítás elektronikus aláírással Különbözı dokumentumokról különbözı lenyomat készül. Az aláírást az aláírt dokumentum lenyomata és az aláró privát kulcsa határozza meg. Ha az adott dokumentumot nem hamisították, valamint a technológia biztosítja, hogy csak a tulajdonosa férhet hozzá a privát kulcshoz, akkor csak az lehet az aláíró, akinek a nyilvános kulcsával a dokumentumhoz kapcsolt aláírásból visszafejtett dokumentum-lenyomat, azonos a dokumentum adott állapotáról készíthetı lenyomattal. Ha a dokumentumot hamisították, akkor az egyértelmően kiderül, mert az állítólagos aláíró nyilvános kulcsával a dokumentumhoz kapcsolt aláírásból visszafejtett dokumentum-lenyomat, NEM azonos a dokumentum adott állapotáról készíthetı lenyomattal. Elektronikus aláírás esetén ennek megvalósítása azonos az aláíró azonosításának megvalósításával.

11 4.20. Kérdés Melyik parancsfájl állítja elı a letölthetı tananyagoknak az ábrán mutatott HTML-lap jobb oldali részében látható választéklistáját (a / b / c)? Milyen címő weboldalon található a 3. fejezethez tartozó feladatokat és megoldásokat tartalmazó dokumentum? Mi az ábrán mutatott HTMLlap URL-je? Mi a letölthetı tananyagokat tartalmazó szerver hivatkozása? A letöltendı dokumentumok azonosítása tekintetében milyen protokoll szabályozta a fenti szerver és a böngészı közötti kommunikációt? Üzleti alkalmazások 77 Válasz c) http A megoldás elsı lépése az 1. ábrán látható. Az ábrán bekarikázás jelzi a felhasználói aktivitás lényeges elemeit feladat - 1. ábra: A megoldás 1. lépése A megoldás második lépése a 2. ábrán látható. Itt is bekarikázás jelzi a feladat feltételeinek megfelelıen megadott keresési feltételeket.

12 78 Gazdasági informatika feladat - 2. ábra: A megoldás 2. lépés

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment.

5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. 5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? 1. Célja a szervezetnél lévı szoftverek által nyújtott szolgáltatások áttekinthetıségének, mérhetıségének és összhangjának

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı szak részére Dr. Gyurkó György 2011. Szerzı: Dr. Gyurkó György Lektorálta: Dr. Gubán Ákos Elıszó Ez a kötet kis különbséggel

Részletesebben

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK Lektorálta: Dr. Czabán János Szerkesztette: Dr. Szakály Dezs Miskolci Egyetem 2012 Vállalati kihívások Stratégiai válaszok A tankönyv szerz i: Fülöp Gyula, Kádárné

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Az ebusiness gyakorlata

Az ebusiness gyakorlata Schwarczenberger Istvánné dr. Az ebusiness gyakorlata A XXI. század vállalatirányításában egyre jelentısebb szerepet játszik az informatika. A versenyben maradás, a versenyelınyök megszerzése, egyre inkább

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35.

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Vállalati Információs Rendszer... 4 2.1 Történeti áttekintés... 5 2.2 Vállalatirányítási Rendszer (ERP)... 8 2.3 Vezetıi Információs Rendszer (MIS)... 10 AtRo Kereskedelmi

Részletesebben

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Bali András Bevezetés Amint arra Michael Porter, a stratégiai menedzsment egyik legjelentısebb gondolkodója is rámutatott What is strategy?

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS GYAKORLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22.

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22. Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció 2005. június 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 PROJEKT HÁTTÉR, CÉLKITŐZÉSEK... 4 2 A TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE

A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE A hagyományos integrált vállalatirányítási információs rendszerek átalakulnak. A piaci verseny és a technológiai fejlődés két területen hozott jelentős változásokat.

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA. Gyurkó György 2009.

SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA. Gyurkó György 2009. SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA Gyurkó György 2009. Elıszó Az elsı pillanattól kezdve hátrányos helyzető vállalkozásnak tőnt Szervezéstechnológia címmel tankönyvet írni: Ugyan milyen érdeklıdésre tarthat számot

Részletesebben