Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre."

Átírás

1 Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı) Javított adatminıség IT fejlıdési lépés Áttérés a kötegelt feldolgozásról a tranzakcióvezérelt feldolgozásra Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre. Áttérés a szigetrendszerekrıl a szervezeti szinten integrált rendszerekre Indoklás Minıség: Az adat, illetve az információ idıszerősége. Indoklás: Az esemény várakozás nélkül azonnal feldolgozódik. A nyilvántartott állapot csak 1-2 percet késik a valóságos állapothoz képest. Minıség: Az információ megbízhatósága. Indoklás: A fájlrendszerekben tárolt adatok gyakran megbízhatatlanná váltak, mert a fájlrendszerek nem tudták korrektül kezelni a konkurens felhasználást, és egyáltalán nem voltak felkészülve az üzemzavar miatt megszakadt tranzakciófeldolgozás kezelésére. Minıség: Az adatok összehasonlíthatósága. Indoklás: Ez az adatfogalmak szervezeti szintő egységesítésének (a horizontális integrációnak) a következménye. Alternatív válasz: Minıség: Az információ teljessége. Indoklás: Ez egyrészt annak a következménye, hogy a tranzakciók minden vonatkozásukban (nemcsak egy-egy szigetrendszer szempontjából fontos részükben ) feldolgozódnak. Másik ok: A végrehajtási szint minden olyan adatot nyilvántart, amelybıl az irányítási szintek számára szükséges belsı adatok mind aggregálhatók (vertikális integráció) A sorokban adott állítások az oszlopokban adott alkalmazáscsoportok közül melyekre igazak? EDP OLTP MIS DSS EIS 1. Feladata adatgyőjtés, elemzés, alternatívák felállítása, a döntési változatok hatásainak vizsgálata 2. A stratégiai vezetést támogatja. 3. OLAP rendszerre támaszkodik. K 4. Kötegelt feldolgozások jellemezték. 5. A feldolgozás tranzakciónként történik, amikor a tranzakció megtörténik. 6. A funkcionális középvezetık támogatását szolgálja. 7. A végrehajtók támogatását szolgálja. 8. Az ERP ezeket integrálja magába K

2 68 Gazdasági informatika 4.3. A sorokban adott állítások az oszlopokban adott alkalmazáscsoportok közül melyekre igazak? IEA ERP SCM CRM BI 1. Feladata az ügyfél- / vevıkapcsolat kezelés. 2. Feladata a teljes belsı értékteremtı folyamat támogatása. 3. OLAP rendszerre támaszkodik. 4. Nevében vállalati erıforrás-tervezést jelent 5. A DSS és az EIS szolgáltatásait egyesíti. 6. Integrált vállalatirányítási alkalmazás. 7. Az integrált vállalatirányítási rendszer ezeket integrálja magába. 8. Feladata az ellátási lánc menedzsment támogatása A sorokban álló állítások, az oszlopokban álló mely alkalmazásokra jellemzıek? OLTP MIS DSS EIS OLAP a) A vállalat egészére, továbbá a vállalat környezetére vonatkozó... b) A középvezetıi szint információigényét kielégítı, jellemzıen... c) Olyan alkalmazás, amelyet a vezetés általában speciálisan felkészült,... d) Olyan alkalmazás, amely a tranzakciót a bekövetkezésekor... e) Olyan szoftvereszköztár, amely a többdimenziós adatnézetekre.. f) Célja a tervezés, az ellenırzés, a beavatkozás, a folyamatjavítás... g) Feladatai: a megoldandó problémára és a megoldás módjára... h) Képes heterogén adatforrásokból is összeszedni a vizsgálandó adatokat i) Tipikus szolgáltatásai: a jelentéskészítı funkciók, statisztikai elemzı... j) A szolgáltatások szakmai tartalmát elsısorban a terv- és tényadatok Ebben az esetben az operatív mőködés szintjén az alkalmazások integrációja nem indokolt: Lényeges elınye nem lenne, viszont a óriási befektetésekkel létrehozott üzletági alkalmazások lecserélése szintén óriási ráfordításokkal járna. A stratégiai szint a szervezet egészét áttekintı információkat igényel. Ez magában indokol egy integrált BI rendszert legalább lekérdezés alapú integrációval, de ha lehetıség van rá, inkább integrált (szervezeti szinten közös) adattárházzal.

3 Üzleti alkalmazások A sorokban adott állítások az oszlopokban adott alkalmazások közül melyekre igazak? DSS (itt az adatbányászati funkciók nélkül) Szakértıi rendszer Adatbányászat Szövegbányászat Egyik sem 1. Hipotézisek igazolására vagy cáfolására alkalmas. 2. Strukturáltan tárolt adatokon végez heurisztikus elemzéseket. 3. Osztályozási, csoportosítási feladatokat képes ellátni. 4. A csoportmunkát támogatja. Egyik szolgáltatása a fogalomtársítások mentén való 5. keresés. 6. Integrált vállalatirányítási alkalmazás. 7. Egyik szolgáltatása a sztochasztikus modelleken alapuló szimuláció módszerét alkalmazza. Az elemzett összetett adatok vektor-reprezentációjának 8. tárolására adatbázist használ A sorokban adott állítások az oszlopokban adott integrációmegnyilvánulások közül melyekre igazak? Kihasználja az OLAP egyik szolgáltatását, a heterogén 1. adatforrások felett definiálható virtuális adatbázis nézetet. 2. Az adott mutatót szolgáltató függvény beépül minden olyan alkalmazásba, amely ezt a mutatót szolgáltatja. 3. A rendelés minden állapotát a feladástól a kifizetésig mutatja. 4. Az alkalmazások közös adatbázist használnak. 5. Az OLTP adatbázis a vezetés számára szükséges mutatók képzéséhez szükséges minden belsı adatot tartalmaz. 6. Minden gazdasági esemény könyvelését a Nagy Machinátor szoftver végzi. 7. Az EIS szintre aggregált adatok a MIS szintre aggregált megfelelıikbıl származtathatók 8. Az összes BI szolgáltatás egy közös OLAP eszköztárat használ. Horizontális adatintegráció Vertikális adatintegráció Alkalmazás-integráció Eljárás-integráció Folyamat-integráció Lekérdezésalapú integráció

4 70 Gazdasági informatika 4.8. A sorokban adott funkciók az oszlopokban adott alkalmazások közül melyeket jellemzik? Operatív CRM Analitikus CRM Operatív SCM Analitikus SCM 1. Terméktervezés, gyártási folyamatok tervezése 2. Marketingakciók (kampányok) irányítása K 3. Kampányok eredményességének elemzése K 4. Az ügyfél-megtartás alakulásának elemzése 5. Versenytársak tevékenységének elemzése. K 6. Logisztikai feladatok menedzselése az e-business folyamatokra kiterjedıen 7. Egyedi fogyasztói igények alakulásának visszajelzése, rendeléskövetés, valós idejő forgalomadatok szolgáltatása 8. Fogyasztói csoportok azonosítása, a csoportigények feltárása 4.9. a) [Egy tranzakciókezelı rendszer adatbázisában a redundancia káros], mert [a tranzakciókezelı rendszerek közvetlenül az operatív irányítási szint számára szükséges adatokat szolgáltatnak]. b) [Egy tranzakciókezelı rendszer adatbázisában a redundancia káros], mert [az ellentmond az eljárás-integrációnak]. c) Az adattárház szerkezetében a redundancia káros], mert [rontja a lekérdezések hatékonyságát]. d) Az adattárház szerkezetében a redundancia káros], mert [az adattárház közvetlenül az operatív irányítási szint számára szükséges adatokat szolgáltat]. A I Ö N a) [A tranzakció-feldolgozó alkalmazások adatbáziskezelı szoftvere kizárja, hogy valamely tranzakció csak félig dolgozódjék fel], mert [képes semmissé tenni a félbeszakadt tranzakció minden hatását,... b) [A tranzakció-feldolgozó alkalmazások adatbáziskezelı szoftvere kizárja, hogy valamely tranzakció csak félig dolgozódjék fel], mert [az azonnali feldolgozás nem zár ki egy technikailag elkerülhetetlen,... c) [A MIS célja a középvezetıi feladatok támogatása], mert [a MIS elsı változatai meglehetısen rugalmatlanok voltak,... d) [Az adatbányászat célja általában elıre adott hipotézisek igazolása], mert [az adatbányászattal nyert szabályok utóbb... e) [Az adatbányászattal rokon feldolgozás a szövegbányászat], mert [az adatbányászat strukturálatlan adatokon végzett elemzı feldolgozás]. A I Ö N

5 4.11. Üzleti alkalmazások 71 Az e-businessre (a hálózati gazdaságra) vonatkozóan mondjon példát a következı állításokra! Megváltoztatja a teret. Megváltoztatja az idıt. Kiélezi a versenyt A piacon a vevık felülkerekedésével jár. A vállalatok együttmőködésének új formáit teszi lehetıvé és szükségessé. Az egyének együttmőködésének új formáit teszi lehetıvé. A vevı nem egy lokális kínálatból, hanem a globális kínálatból választhat anélkül, hogy ez neki plusz költséggel járna. A világ egyre kisebb: elvben bármikor bárhol jelen lehetsz. Gyorsabban cserélıdı technológiák, rövidülı fejlesztési és megtérülési idık, gyorsabb ügyintézés. Felértékelıdı idı: egyre több és színesebb dolog versenyez az egyén idejéért. Globális verseny. A mai extra minıség holnapra mindenütt szériakövetelmény. A kiélezıdött verseny keretei között a vevık megszerzésének és megtartásának érdekében egyre fontosabbá válik az egyedi igényeik kiszolgálása. Az értékteremtı folyamatban egymást kiegészítı partnerek egy, a szervezeti határokon átívelı ellátási láncba szervezıdve kisebb ráfordítással nagyobb eredményt tudnak elérni. Közvetítı vállalkozások, amelyek az egyedi fogyasztói igényeket közvetítik az általuk szervezett ellátási lánchoz. Földrajzilag távol élı, egymást nem ismerı, de azonos érdeklıdéső személyekbıl spontán szervezıdı alkotó közösségek

6 A táblázat sorai a sorszámozott jellemzıket képviselik, oszlopai pedig informatikai alkalmazásoknak felelnek meg. -elje be, mely jellemzık érvényesek az alkalmazásokra! 1). Részletes adatokat győjt, tárol, kezel (használ). 2) A dokumentumokat digitalizált kép formában (is) tudja tárolni, kezelni 3) A részletes adatok tömegét szőri, átstrukturálja, aggregálja; automatikusan végez terv tény összehasonlításokat, és figyelmeztet a beavatkozás szükségességére 4) Tudásbázisára támaszkodva, a felhasználó által közölt helyzetre, esetre vonatkozóan következtetéseket képes levonni, és bonyolult feladatokra is megoldást javasolni. 5) Kifejezetten a stratégiai vezetés szintjén történı tervezést segíti. 6) A hálózat csomópontjaiban szétszórtan tárolt adatok (szövegek, képek, hangok) nemcsak szakemberek számára kényelmes módon megkereshetık 7) Koordinálja, menedzseli az ügyiratkezelési folyamatot, automatizálja és nyomköveti az ügymenetet 8) Modellezı szoftver, ami képes szimulálni a vizsgált terület (szervezet, piaci környezet, gazdasági törvényszerőség) mőködését 9) Lehetıvé teszi, hogy a szervezeteket a centralizáció elınyeit is megtartva decentralizálhassák Gazdasági informatika Internet, World Wide Web (WWW) Szakértıi rendszerek Döntéstámogató rendszerek (DSS) Vezetıi (irányítási) információs rendszerek (MIS) Az operatív irányítást támogató rendszerek Irodaautomatizálás, ügyviteli folyamat támogatása (workflow) Földrajzi információs rendszer Tranzakció-feldolgozó rendszerek Adatbázis plusz adatátviteli hálózatok K K

7 Üzleti alkalmazások On-line rendelés Lehet on-line fizetni? N Off-line fizetés I On-line fizetés Digitális termék? N Off-line disztribúció I On-line disztribúció Milyen (kategóriájú) alkalmazás az, amely a neurális hálózatot tızsdei árfolyamok elırejelzésére használja? 2. A tızsdei árfolyamok elırejelzése milyen szabály alapján történik (eljárási vagy deklaratív)? 3. Az 1-ben említett alkalmazás a tanulás során egy másik alkalmazást hív segítségül. Milyen alkalmazást? 4. Itt a tanulás melyik fajtája mőködik (felügyelet nélküli vagy felügyelt)? Szakértıi rendszer Deklaratív Adatbányászat / OLAP Felügyelet nélküli

8 Gazdasági informatika a) [Az OLAP nem más, mint egy adattár], mert [az OLAP többdimenziós adatnézetekre alapozva lehetıvé teszi az adatok ad-hoc igények szerinti gyors lekérdezését]. b) [Az OLAP az elemzı alkalmazásoknak egy közös eszköze, egy ITmegoldás], mert [az OLAP lehetıvé teszi a rugalmas jelentéskészítést, az adatok tudásfeltárást célzó elemzését, valamint az eredményeknek az értelmezésüket megkönnyítı megjelenítését]. c) [Az OLAP rendszer sokféle célra használható], mert [az OLAP rendszer nem más, mint a MIS, EIS, DSS közös felülete]. d) [Az üzleti intelligencia alkalmazás (BI) a B2B, B2C és az OLTP alkalmazás integrációja], mert [a BI nem más, mint a számítógépes hálózatokon folyó üzleti tevékenység]. e) [Ellátásilánc-menedzsment (SCM) azonos a Ügyfélkapcsolatmenedzsmenttel (CRM)], mert [mindkettı üzleti stratégiát és azt megvalósító folyamatot jelent]. A I Ö N A sorokban látható állítások az oszlopokban adott kategóriák melyikét jellemzik? 1. Arra jogosult felhasználó új folyamatpéldány indítását kezdeményezheti róla. Üzenetalapú kommunikáció Adatmegosztás alapú együttmőködés Csoportmunkatámogatás Folyamatmenedzsment Munkafolyamat beillesztés 2. Adott eseménynek megfelelı típusú és kezdeti állapotú folyamatpéldány indítását kezdeményezi. K 3. Feladatát a folyamatdefiníció értelmezésével és a folyamatpéldány mindenkori állapotának figyelembe vételével oldja meg. 4. Egyoldalú alkalmazása nem teszi lehetıvé az átfutási idı jelentıs csökkentésére alkalmas párhuzamos munkavégzést. 5. Egyik komponense a folyamatdefiniáló modul. 6. Írja és olvassa a folyamatpéldány, illetve az aktuális tevékenység attribútumainak értékét. 7. Feladata a kommunikáció, az együttmőködés és a koordináció támogatása. K 8. Lényege a közös hozzáférés biztosítása a strukturált és a nem-struktulált adatokhoz (dokumentumokhoz). K WF motor WF kliens

9 Üzleti alkalmazások Jelölje be, hogy az ütemezés szempontjából a sorokban adott tevékenységek melyike függ az oszlopokban adott tevékenységek melyikétıl! Jelölésnek használja a következı betőpárokat: VK: ha a függés vége-kezdete típusú KK: ha a függés kezdete-kezdete típusú KV: ha a függés kezdete- vége típusú VV: ha a függés vége-vége típusú Logikai adatterv készítés A rendszerarchitektúra leírása Követelményspecifikáció elfogadása Logikai adatterv készítés A rendszerarchitektúra leírása Feldolgozás specifikációk, menüszerkezet Tesztspecifikációk készítése Feldolgozás specifikációk, menüsz. Logikai terv 1.v.összeállítása, átadása Tesztspecifikációk készítése Az 1. ábra alapján találja meg, hogy alábbi tevékenységfüggésekben szereplı A, B, tevékenységhivatkozásoknak mely tevékenységek felelnek meg az ábráról! Függés: Az A tevékenység kezdete után leghamarább 3 nappal késleltetve kezdıdhet a B tevékenység. A B tevékenység leghamarább az A tevékenység vége elıtt 1 nappal kezdıdhet. A D tevékenység leghamarább akkor kezdıdhet, ha az A, B, C tevékenységek mindegyike befejezıdött. A C tevékenység leghamarább akkor kezdıdhet, ha az alábbi két feltétel mindegyike teljesül: Az A, tevékenység kezdete óta eltelt legalább 5 nap A B tevékenység befejezıdött. Tevékenységek megnevezése A: Követelmények leírása B: Fogalmi adatmodell készítése A: Követelményspecifikáció összeállítása B: Követelményspecifikáció prezentáció A: Logikai adatterv készítés B: Feldolgozás specifikációk, menüszerkezet C: Tesztspecifikációk készítése D: Logikai terv 1.v. összeállítása, átadása A: Logikai adatterv készítés B: A rendszerarchitektúra leírása C: Feldolgozás specifikációk, menüszerkezet Az eredmény: április 19-20, valamint április

10 Gazdasági informatika Funkciók Az aláíró azonosítása A hamisítás leleplezése A letagadhatatlanság Megvalósítás elektronikus aláírással Különbözı dokumentumokról különbözı lenyomat készül. Az aláírást az aláírt dokumentum lenyomata és az aláró privát kulcsa határozza meg. Ha az adott dokumentumot nem hamisították, valamint a technológia biztosítja, hogy csak a tulajdonosa férhet hozzá a privát kulcshoz, akkor csak az lehet az aláíró, akinek a nyilvános kulcsával a dokumentumhoz kapcsolt aláírásból visszafejtett dokumentum-lenyomat, azonos a dokumentum adott állapotáról készíthetı lenyomattal. Ha a dokumentumot hamisították, akkor az egyértelmően kiderül, mert az állítólagos aláíró nyilvános kulcsával a dokumentumhoz kapcsolt aláírásból visszafejtett dokumentum-lenyomat, NEM azonos a dokumentum adott állapotáról készíthetı lenyomattal. Elektronikus aláírás esetén ennek megvalósítása azonos az aláíró azonosításának megvalósításával.

11 4.20. Kérdés Melyik parancsfájl állítja elı a letölthetı tananyagoknak az ábrán mutatott HTML-lap jobb oldali részében látható választéklistáját (a / b / c)? Milyen címő weboldalon található a 3. fejezethez tartozó feladatokat és megoldásokat tartalmazó dokumentum? Mi az ábrán mutatott HTMLlap URL-je? Mi a letölthetı tananyagokat tartalmazó szerver hivatkozása? A letöltendı dokumentumok azonosítása tekintetében milyen protokoll szabályozta a fenti szerver és a böngészı közötti kommunikációt? Üzleti alkalmazások 77 Válasz c) http A megoldás elsı lépése az 1. ábrán látható. Az ábrán bekarikázás jelzi a felhasználói aktivitás lényeges elemeit feladat - 1. ábra: A megoldás 1. lépése A megoldás második lépése a 2. ábrán látható. Itt is bekarikázás jelzi a feladat feltételeinek megfelelıen megadott keresési feltételeket.

12 78 Gazdasági informatika feladat - 2. ábra: A megoldás 2. lépés

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Indoklás: A fájlrendszerekben tárolt adatok gyakram megbízhatatlanná váltak, mert

Indoklás: A fájlrendszerekben tárolt adatok gyakram megbízhatatlanná váltak, mert 4.1. Az IT fejlıdésének alábbi lépéseihez adjon meg egy-egy olyan adat- vagy információminıséget, amit véleménye szerint a megnevezett lépés leginkább javított! IT fejlıdési lépés Javított adatminıség

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Tudásalapú információ integráció

Tudásalapú információ integráció Tudásalapú információ integráció (A Szemantikus Web megközelítés és a másik irány) Tanszéki értekezlet, 2008. május 14. 1 Miért van szükségünk ilyesmire? WWW: (Alkalmazások) Keresés a weben (pl. összehasonlítás

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TANFOLYAM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSGA 2011.11.16. MEGOLDÁS

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TANFOLYAM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSGA 2011.11.16. MEGOLDÁS MGYR KÖNYVVIZSGÁLÓI KMR OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TNFOLYM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSG 2011.11.16. 2 1. feladat: 1.1 következő ESZKÖZMOZGÁSNEM táblában adja meg a hiányzó adatértékeket! ESZKÖZMOZGÁSNEM

Részletesebben

2009.04.29. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 2. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 4. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 3

2009.04.29. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 2. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 4. 2009. április 24. INFO Savaria 2009 3 Négy adatbázis-kezelı rendszer összehasonlítása webes környezetben Sterbinszky Nóra snorav@gmail.com Áttekintés Növekvı igény hatékony adatbázis- kezelıkre a világhálón Hogyan mérhetı ezek teljesítménye

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója 2008. május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója 1 Magyar Posta számokban 2007 162 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel

Részletesebben

A webanalitika változó világa 4 felvonásban

A webanalitika változó világa 4 felvonásban A webanalitika változó világa 4 felvonásban Arató Bence, BI Consulting Email: arato@bi.hu, Twitter: @aratob Traffic Meetup, 2013.02.06 1 Bemutatkozás 15 éves szakmai tapasztalat az üzleti intelligencia

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Korai Jelzırendszer éves szakmai találkozója 2006. december 14. A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása A hatékony marketingtámogatás alapjai Infrastrukturális feltételek Működő vállalati adattárház Megbízható ügyféladatok Beüzemelt adatbányászati

Részletesebben

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék MAGISZ Fórum 2004. augusztus 27. Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. Dr. Herdon Miklós - Rózsa Tünde DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Bevezetés és tematika

Számítógépes döntéstámogatás. Bevezetés és tematika SZDT-01 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Bevezetés és tematika Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás SZDT-01 p. 2/18 SZDT-01

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok?

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES Innovatív, stabilizáló, leépítő Vízió, misszió

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18%

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18% Trendek az informatikai fejlesztések területén Sasvári Péter Bevezetés Az informatika az információ rendszeres és automatikus elsősorban számítógépek segítségével történő feldolgozásával és továbbításával

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon

A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon A Vállalati folyamatmenedzsment támogatása címő Pályázati felhívás és útmutató II. számú melléklete: Árajánlati sablon Árajánlati sablon A pályázónak a pályázati kiírás keretében megvalósítandó projektjéhez

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Termelési rendszerek fejlesztési alapelveinek kiterjesztése üzleti folyamatokra az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél

Termelési rendszerek fejlesztési alapelveinek kiterjesztése üzleti folyamatokra az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél Termelési rendszerek fejlesztési alapelveinek kiterjesztése üzleti folyamatokra az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél Tartalomjegyzék 1. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. rövid bemutatása 2. A gazdaságosság és az

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei CNW Rendszerintegrációs Zrt. Mészáros Tamás értékesítési igazgató Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei NetRegisterX - Webes dokumentumkezelési megoldások A-Z-ig 1 Az éves papírfelhasználás mértéke

Részletesebben

Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK

Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK Ujj Tamás * VALÓS IDEJŐ ADATTÁRHÁZAK Az adatbázisok alkalmazási területeit vizsgálva, sokunknak olyan alkalmazási területek jutnak az eszébe, mint egy könyvtári rendszer, jegynyilvántartás, számlák kezelése,

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás Petőfi Irodalmi Múzeum A Digitális Irodalmi Akadémia megújuló rendszere technológiaváltás II. Partnerek, feladatok Petőfi Irodalmi Múzeum Megrendelő, szakmai vezetés, kontroll Konzorcium MTA SZTAKI Internet

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 5. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalomjegyzék Klasszikus termelésirányítási

Részletesebben

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben.

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Tartalom Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Előszó 1. Az adatbányászatról általában 19 1.1. Miért adatbányászat? 21 1.2. Technológia a rejtett információk

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt.

Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt. Fekete Csaba Csongor Üzleti intelligencia vezető Citibank ZRt. Tartalom BI mérföld kövek Kezdeti architektúra és kontextus Lokális Adattárház Kialakítása CRM Evolúció Üzleti Intelligencia kiaknázó eszközök

Részletesebben

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Képzési területenkénti követelményrendszer a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management

Részletesebben

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter

Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Sikerünk kulcsa: az információ De honnan lesz adatunk? Palaczk Péter Bevezető az Oracle9i adattárházas újdonságaihoz Elemzési és vezetői információs igények 80:20 az adatgyűjtés javára! Adattárházak kínálta

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

E-business vs. e-kereskedelem

E-business vs. e-kereskedelem E-kereskedelem E-business vs. e-kereskedelem Az online o kereskedelem fejlıdése se: csúcspont on-line cégek zuhanása európai Internetszolgáltatók belépése a befektetők kijózanodása post-net üzletek amerikai

Részletesebben