J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete JÚNIUS 14-i rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. JÚNIUS 14-i rendes üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete JÚNIUS 14-i rendes üléséről. Jelen vannak: Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann, Bogár István, Dormán Jenő, Simon Viktória, Sipos László képviselők, Fazekas István körjegyző, Darabos Balázsné jegyzőkönyvvezető. Távol volt: Fábián Istán képviselő. Tóth Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Bogár István és Simon Viktória képviselőket. A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. Ezután javaslatot tett a napirendre, javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket cseréljék fel a következők szerint: N A P I R E N D: 1./ A polgárőrség beszámolója Előadó: Reizer József 2./ A vöröskereszt beszámolója Előadó: Felső Jánosné 3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása 4./ Elmib ajánlata közvilágítás korszerűsítésére Haidekkel Dániel az Elmib területi munkatársa 5./ IKSZT eszközbeszerzés ajánlatokról döntés

2 2 6./ Egyéb ügyek Zárt ülés: 7./ Ápolási díj felülvizsgálata 8./ A polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló Előadó: Tóth Istvánné polgáremester A napirendi javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 1./ A polgárőrség beszámolója Előadó. Reizer József Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy a civil szervezeteknek minden éven be kell számolni az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról. Felkérte Reizer Józsefet a polgárőrség vezetőjét, hogy számoljon be a végzett munkáról és a kapott támogatás felhasználásáról. Reizer József: a hétvégeken folyamatosan járőröztek 950 óra szolgálatot teljesítettek. Rendezvények alkalmával tüzoltóverseny, halottak napja, Katalin bál biztosították a helyszínt. Az önkormányzattól az elmúlt évben ,- Ft támogatást kaptak, amelynek felhasználását tétetelesen ismertetett. Elmondta, hogy a járőrözést a tagok saját gépkocsijukkal oldják meg, amelyért km átalányt fizetnek. Tóth Istvánné polgármester megköszönte a végzett munkát. A tagok számát valamilyen módon kellene bővíteni. Reizer József: a honlapon lehetne egy bemutatkozás és tagtoborzást is közzé lehetne tenni. Bogár István: kérdése, hogy mire lenne szüksége az egyesületnek, például egy pályázat esetén mire kelle pályázni? Reizer József: saját gépjármű az egyesületnek nem biztos, hogy jó lenne, amikor volt gépjárművük sok gond volt vele és a fenntartási költségek is nagyon magasak.

3 3 Több hozzászólás nem volt szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 46/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgárőrség beszámolóját elfogadja. 2./ A vöröskereszt beszámolója Előadó: Felső Jánosné Felső Jánosné a helyi vöröskereszt szervezet titkára beszámolt az elmúlt évi munkáról évben az önkormányzattól ,- Ft támogatást kaptak. A véradó ünnepség megszervezéséhez a többi önkormányzattól a véradók számának arányában támogatást kaptak. Évente két alkalommal véradást szerveznek. Az önkormányzattal közösen szervezik meg az idősek napját. A támogatások felhasználásáról tételes kimutatás készült, amelyet átadott. Tóth Istvánné polgármester megköszönte a szervezésben való aktív közreműködést és a végzett munkát. Több hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 47/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi vöröskereszt szervezet beszámolóját elfogadja. 3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy a szociális étkeztetés térítési díj változása miatt szükséges az önkormányzat helyi rendeletének módosítása. Javasolta, hogy egységesen a szociális étkeztetés térítési díját 420,- Ft-ban határozzák meg.

4 4 Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ a következő rendeletet alkotta: Teskánd Község Önkormányzata 5/2011. számú rendelete / Az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2008.(XII.31.) számú rendeletének módosítása a jegyzőkönyv melléklete./ 4./ Elmib ajánlata közvilágítás korszerűsítésére Tóth Istvánné polgármester előzményként elmondta, hogy évben az Elmib Zrt-vel konstrukciós szerződést kötöttek takarékos izzók felszerelésére, amelynek fizetési kötelezettsége évben jár le. Az Elmib Zrt-től ajánlatot kaptak LED közvilágítási lámpák felszerelésére és előnyújtók cseréjére. Az előnyújtók cseréjének lényege, hogy ezekhez kevesebb energia felvétel kell. A beruházásban érintett lámpák jelenlegi közvilágítási díja ,- Ft, a jövőbeli közvilágítás díja ,- Ft lenne. A költségcsökkentés évi értéken számítva ,- Ft lenne évente. Ezt halasztott részvényesi konstrukcióban lehetne megvalósítani évben futna ki és a megtakarításból finanszírozható lenne a beruházás. Javasolta, hogy az ajánlatot fogadják el és hatalmazzák fel a szerződés aláírására. Bogár István: a korszerűsítést jónak tartja, az áram ára csak emelkedni fog, javasolja, hogy az ajánlatot fogadják el. Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 48/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Elmib Led-es közvilágítás-korszerűsítés ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

5 5 5./ IKSZT eszközbeszerzés ajánlatokról döntés Előadó: Tóth Istváné polgármester Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy az IKSZT építés műszaki átadás megtörtént. Az alvállalkozó Cseke Kft. korrekt munkát végzett. A berendezésekre vonatkozóan 2 közbeszerzési eljárás irtak ki. Az egyik az irodai és konyhai bútorok, konyhai felszerelés és háztartási cikkek beszerzése, amelyre 2 db ajánlat érkezett: A Prime Kft.Zalaegerszeg, Berzsenyi u ,- Ft Domonkos és Társai Kft. Zalaegerszeg, Vadvirág u ,- Ft. Javasolta, hogy a pályázat nyertesének a kevesebb árajánlatot adó Prime Kft. hirdessék ki. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 49/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó irodai és konyhai bútorok, konyhai felszerelés és háztartási cikkek beszerzésével az adott ,- Ft ajánlata alapján a Prime Kft Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 12. szám alatti vállalkozást bizza meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Tóth Istvánné polgármester az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó irodai és számítástechnikai gépek, berendezések beszerzésekre írták ki a másik közbeszerzési eljárást. 3 db ajánlat érkezett. - Lansystel Kft. Zalaegerszeg, Csendes u ,- Ft - Procomp Kft. Zalaegerszeg, Bozsoki u ,- Ft - Flag Számítástechnikai Kft ,- Ft A Lansytel Kft. és a Flag Kft. hiánypótlásra hívták fel, amelyet nem teljesítettek. Javasolta, hogy a pályázat nyertesének a Procomp Kft-t hirdessék ki.

6 6 Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 50/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó irodai és számítástechnikai gépek, berendezések beszerzésével az adott ,- Ft ajánlata alapján a Procomp Kft-t bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 6./ Egyéb ügyek 1./ Folyószámla hitel felvételéről döntés Tóth Istváné polgármester elmondta, hogy az elmúlt ülésen döntöttek folyószámla hitel felvételéről. Akkor a folyószámla hitelt ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelték meg. A hónap végén el kell számolni az ÖM felé az iskola fűtésének korszerűsítésével kapcsolatos pályázattal is és a MÁV ZRT-től nem kapták meg az ingatlanok értékesítésének árát, így szükséges a folyószámla hitel keretének ,- Ft-ra történő felemelése. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület 5 igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 51/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 43/2011. számú határozatának első mondatát módosítja: Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete ,- Ft összegű folyószámlahitel felvételét elrendeli. A hitel futamidejét december 15-től december 01-ig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arr, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást ad a polgármesternek és a

7 7 körjegyzőnek, hogy a határozatban szereplő feltételekkel történő hitel felvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. Dormán Jenő: az IKSZT beruházás pénzügyi összetételére vonatkozóan szeretne tájékoztatást kapni, mivel ezzel kapcsolatban kérdéssel fordultak hozzá. Tóth Istvánné polgármester a beruházás pénzügyi vonatkozású táblázatát fénymásolatban rendelkezésére tudja bocsátani. Ezután Tóth Istváné polgármester az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről számolt be: - Az Alsómező utcában a buszváró áthelyezése megtörtént, - A falunapot július ére szervezik, - július 17-től fog jönni az amerikai hölgy, aki angol oktatást tart, - Az Atroplusz Kft., aki a konyhát üzemelteti megkereste a fenntartó önkormányzatokat, hogy pályázati lehetőség van a konyha felújítására, a pályázatot beadná az önrészt is vállalja, de ehhez az kell, hogy a bérleti szerződést 5 év időtartamra meg kell kötni. A konyhán felújítás nem történt, a többi testület is pozítivan áll hozzá. A főzés helyben történne. Javasolta, hogy az önkormányzat szándéknyilatkozatot tegyen, hogy a pályázat megnyerése esetén is 5 évig biztosítja a konyha üzemeltetését az Atroplusz Kftnek. Bogár István: a jelenlegi bérleti díj infláció követő-e? Tóth Istváné polgármester: jelenleg fix ár a bérleti díj + a rezsit fizeti a vállalkozó. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestülete egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 52/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy nyilatkozik, hogy az Atroplusz Kft-nek az iskola konyha felújítási sikeres pályázata esetén a koznyhát 5 év időtartamra bérbe adja.

8 8 Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírására. Tóth Istvánné polgármester: a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont társulási megállapodását nem írta alá az el az elmúlt ülésen megbeszéltek szerint. A Kormányhivatal törvényességi észrevétel tett, hogy a polgármester ezt nem teheti meg, mivel a testület erről döntött. A társulási megállapodás azon részére is törvényességi észrevétel érkezett, hogy a társult önkormányzatok bizottságot hoznak létre, amely álláspont szerint bizottságot nem hozhatnak létre a társult önkormányzatok. Ezzel kapcsolatosan a többi fenntartó önkormányzat polgármesterével megbeszélést tartanak és 30 napon belül össze kell hívni a társult ülést. Továbbra is fenntartja azt az álláspontját míg nincs az új oktatási törvény és önkormányzati törvény elfogadva nem érdemes a társulási megállapodással foglalkozni. Elmondta, továbbá, hogy Babosdöbréte és Hottó Község Önkormányzata is meghozta azt a döntését, hogy december 31. napjával kiválnak a Körjegyzőségből. Javasolta, hogy a társulási megállapodás elfogadására vonatkozó határozatát a képviselőtestület vonja vissza, így eleget tesznek a törvényességi észrevételnek. Dormán Jenő: az érdekes lesz ha Teskánd Önkormányzata visszavonja a határozatát, de hangsúlyozni kell, hogy más helyzet állt elő azzal, hogy akkor még nem tudták, hogy kilépnek a Körjegyzőségből. Bogár István: a társulási megállapodás 9. pontja a bizottság létrehozása, volt egy sarkalatos pontja éppen a megállapodás elfogadásának. Javasolta, hogy újra közösen üljenek össze ennek megtárgyalására. Sipos László: ez közös ügy, újra közösen üljenek össze. Tóth Istvánné polgármester a társulási megállapodást aláírja, így ennek a törvényességi észrevételnek eleget tesz. Bogár István: a társulási megállapodást a polgármester aláírja, utána pedig tárgyalják újra a társulási megállapodást. Jóhiszeműen hozták meg ezt a döntést, hogy elfogadták a megállapodást. Megvezették őket azzal, hogy utána közölték, hogy kiválnak a Körjegyzőségből. Tóth Istvánnné polgármester szavazásra tette fel azt, hogy a társulási megállapodást tárgyalják újra.

9 9 A képviselőtestület egyhangúlag / 6 igen szavazattal / a következő határozatot hozta: Teskánd Község Önkormányzata 53/2011. számú határozata Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont társulási megállapodásának elfogadását újra tárgyalja. Bogár István: kérdezte, hogy a falunap programja végleges-e? Lehetne a Göcsej kutyaklub bemutatót is beiktatni, fel kellene venni veük a kapcsolatot. További kérdése volt, hogy az iskola mellékhelyiségének felújításával kapcsolatban milyen előrelépések történtek. Tóth Istvánné polgármester válaszában elmondta, hogy a falunapi kutya bemutatóval kapcsolatban felveszi a kapcsolatot. Az iskola mellékhelyiségének felújításával kapcsolatban a fenntartó önkormányzatok polgármestereivel egyeztetnek. A következő napirendi pontot a képviselőtestület zárt ülés keretében tárgyalta. Kmf. Tóth Istvánné polgármester Fazekas István körjegyző Simon Viktória Bogár István jegyzőkönyv-hitelesítők

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 14-i rendkívüli társult üléséről. Jelen vannak: Teskánd Tóth Istváné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Dömsödi Polgármesteri Hivatal, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Ülés ideje: 2013. június 19. Jelen

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 17/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 24-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben