J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének július 14-én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak: Községháza Tanácsterme Nagyvázsony Fábry Szabolcs polgármester Biró Lászlóné Csebi Pogány Péter Herold Gábor Horváth Sándor Nyúzó László Dr. Sebestyén Gyula Egyed Klára pénzügyi csoportvezető Henn Zsolt műszaki vezető Henn Ferencné körjegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Meghívott vendégek: Lendvay Endre Vanin Responsum Kft. Bagladi Veronika Vanin Responsum Kft. Tupcsia Péter Kinizsi Nonprofit Kft. A lakosság köréből 7 fő I. Napirend előtt: Fábry Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, mivel a képviselő-testület 10 tagja közül 7 fő jelen van. Herold Gábor képviselő kéri, 1 perces néma felállással adózzanak Hauck Zsolt volt barnagi képviselő emlékének. A képviselők egy perces néma felállással tisztelegtek Hauck Zsolt barnagi képviselő emlékének. Fábry Szabolcs polgármester ismerteti az ülés napirendjét, melyet a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúlag elfogadott. Napirend: 1. Nagyvázsony Község községgazdálkodásának kiegyensúlyozása, költségvetési hiány megállítása I. TÉR rendszer bevezetése 1. Előterjesztők: Fábry Szabolcs polgármester, Lendvay Endre ügyvezető (Vanin Kft.), Tupcsia Péter ügyvezető (Kinizsi nonprofit Kft. ) Előterjesztési anyag: TÉR Tupcsia Péter 1

2 2. Nagyvázsony Község községgazdálkodásának kiegyensúlyozása, költségvetési hiány megállítása II. _ hitelátszervezés. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester, Henn Ferencné körjegyző 3. Parkolás rendezvények alatt. Előterjesztő: Tupcsia Péter ügyvezető, Kinizsi Nonprofit Kft., Fábry Szabolcs polgármester 4. Helyi Építési Szabályzat és településrendezési terv részleges módosítása. Előterjesztő: Henn Ferenc körjegyző 5. Civil kezdeményezés Éri István és Sedlmayr János emléktáblájának felállítására. Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 6. Egyéb ügyek II. Napirend tárgyalása. 1. Nagyvázsony Község községgazdálkodásának kiegyensúlyozása, költségvetési hiány megállítása I. TÉR rendszer bevezetése 1. Előterjesztők: Fábry Szabolcs polgármester, Lendvay Endre ügyvezető (Vanin Kft.), Tupcsia Péter ügyvezető (Kinizsi nonprofit Kft. ) Előterjesztési anyag: TÉR Tupcsia Péter Fábry Szabolcs: az első napirendhez kapcsolódó, most kiosztott írásos anyagot átolvasták, kéri Tupcsia urat egészítse ki azt. Tupcsia Péter: négy lehetőséget látnak az elmozdulásra. Nem azt jelenti, hogy nincs más irány, szívesen várnak javaslatokat. Ismerteti az írásos előterjesztést. Az első megoldási javaslatot az időközben kapott információk alapján nem tartja elfogadhatónak. Ha szeretnének adóoptimalizálást elérni, akkor időben lépni kell. A TÉR koncepció 1. fázisa komplex átalakítást eredményez, ami tartalmazza a vagyongazdálkodás, vagyonkezelésnek is az átadását, amit évfordulókor tartana kivitelezhetőnek. Voltak olyan részek melyek adózási kérdéseket vetettek fel. Amennyiben a teljes vagyongazdálkodás is kialakul, melynek sok feltétele van, ha megvalósul, akkor az így keletkező megtakarítások optimálisak, nem jelentenek veszélyt. Amennyiben viszont egy-egy részt mentenének ki, akkor fennáll ennek a veszélye. Lendvay Endre: már többször megvitatták ezt a témát. A tegnapi nap folyamán egyeztettek Kft. vezetőjével. Vagy egy komplex dolgot indítanak el, vagyongazdálkodás átadás stb. Ez egy hosszú, sok egyeztetést igénylő folyamat. Van egy könnyített változat, ami segítséget jelent a település átszervezésében, reálisan 5,5 millió Ft megtakarítás érhető el. Nem tartalmazza a vagyongazdálkodási elemet, ami több eredményt hozna. Fábry Szabolcs: tehát ez egy könnyített első lépés, a teljes vagyongazdálkodásra való átállás egy hosszabb folyamat. Ami valószínű átnyúlik már a következő évre. 2

3 Nyúzó László: aggályai vannak, nem talált a benne foglaltakra hiteles magyarázatot. Ezért az APEH-hoz fordult állásfoglalásért. Eddig választ erre nem kapott. Átmeneti megoldásnak a harmadik változat elfogadását javasolja. Fábry Szabolcs: a negyedik variáció némileg új helyzetet teremt. Lendvay Endre: joga van mindenkinek az APEH-hoz fordulni, az azonban már nem mindegy, hogy mivel. Ők azt a megoldást választották, hogy önkormányzatokkal foglalkozó könyvvizsgáló céget vontak be, nekik tették fel kérdéseiket, a válaszuk egyértelműen igen volt, kivitelezhetőnek tartják. A vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdésük: az önkormányzat vagyonkezelésbe átadja vagyontárgyait, ingatlanát, ezt utána a vagyonkezelő bérbe adja az önkormányzatnak számlával, ÁFA nyerhető vissza. Adott esetben nyilván közfeladatot kell átadni. Könyvvizsgálói oldalról nem volt kifogás. De valóban lehet kérni APEH állásfoglalást a kérdésben. Fábry Szabolcs: tudomásul veszi, hogy képviselő úr megkaphatta volna a körjegyző asszonytól is a választ, de mégsem hozzá fordult, pénzügyi csoportvezetőtől is szintén kaphatott volna választ, de nem hozzá fordult, a tanácsadó céget sem kereste meg kérdésivel. Megdöbbent egy kicsit azon, hogy a testületet nem tájékoztatva, megkereste az APEH-ot Vagy mint felügyelő bizottsági elnök tette fel kérdéseit? Nyúzó László: nem ez volt az alapszándéka, név nélkül telefonon tette fel kérdésit, de azt a választ kapta, hogy elutasítják azt a fajta megoldást amiről most itt beszélnek. Azt mondták, hogy úgy ahogy van, törvénytelen. Ezek után írásban nyújtotta be kérdéseit. Fábry Szabolcs: mint a felügyelő bizottság tagja, ennyire precízen szeretné a legtisztességesebb megoldást megtalálni, amire egyébként mindannyian törekednek, akkor mint felügyelő bizottsági elnök, miért a mai napra hívta össze a Kft. felügyelő bizottsági ülését, holott ezt már a május 30-i mérleg beadás előtt meg kellett volna tenni. A mérleget május 30-ig kellett volna elküldeni. Nyúzó László: azért mert most kapta meg az anyagot. Fábry Szabolcs: mert ez legalább annyira fontos lenne. Tupcsia Péter: a nonprofit cégnek a cégbíróság felé közzétételi kötelezettsége nincsen, az APEH felé kell jelenteniük a mérleg felállításakor, hogy adófizetési kötelezettségük jelentkezik- e, adófizetési kötelezettségük nem jelentkezett, ezt jelezték is, ezzel további teendőjük nem volt. A mérleget május 30-ig a könyvelő felállította, ezt követően 15 napon belül van lehetőség arra, hogy összehívjanak egy taggyűlést. Ezt követően viszont határidő nincs megadva. A közzétételt vagy honlapon vagy a székhelyen történő kifüggesztéssel kell megtenni. Amire szintén még lehetőségük van. A mai felügyelő bizottsági ülés nem tudja, hogy miért ma történt, valószínű ez volt mindenki számára egy megfelelő időpont. A mérleg jelentést május 30-ig valóban nem kapta meg, de a mérleg május 30-al elkészült. Fábry Szabolcs: javasolja térjenek vissza a témához. A település szempontjából egy dolog érdekli, az, hogy a költségvetésünket rendbe tegyük. Mindezt tisztességesen, vállalhatóan. Arra akart rávilágítani, hogy legalább ilyen alapossággal és sürgetően várná el a felügyelő bizottság elnökétől, hogy a felügyelő bizottságot mozgassa, az ügyvezetőtől időben bekérje az információkat, mint amilyen keményen az APEH-al folytatja a párbeszédet. 3

4 Nyúzó László: nem kapott időben adatot. Csebi Pogány Péter: az APEH-hoz küldött levél másolatát megkaphatnák? Nyúzó László: igen, természetesen. Fábryné dr. Takács Tímea: a közhasznúsági jelentés közzétételének van határideje, július 31. Nem biztos abban, hogy Nonprofit Kft-nek nem kell a cégbíróságon leadni a mérlegét. Egyed Klára: le van adva. Fábry Szabolcs: ha ez le van adva, akkor szabálytalanul lett leadva, mert nem látta a felügyelő biztosság, és nem látta a tulajdonos taggyűlés. Fábryné dr. Takács Tímea: többször jelezte már, minden évben probléma van azzal, hogy nincs határidőre mérlegjelentés. Azt el kell fogadnia a taggyűlésnek május 31-ig. Januártólmájusig kellő idő van arra, hogy elkészüljön a mérleg és a közhasznúsági jelentés. Ezt minden évben szóvá tette. A felügyelő biztosság nem tett annak érdekében semmit, hogy időben elkészüljön a jelentés. Fábry Szabolcs: azért kérte, mert azzal legyenek tisztába, ha az APEH-al leveleznek és az APEH egy ilyen levelezés kapcsán vizsgálatot indít el, akkor a felelős a Tupcsia úr ill. az őt felügyelő bizottság elnöke, és a tulajdonos. Nyúzó László: milyen félnivalójuk van az APEH-től? Fábry Szabolcs: nincs félnivaló, de nincs minden rendben. Lendvay Endre: a beszámolói kötelezettség ha késedelmesen teljesül, az probléma. Létezhetnek olyan okok, amit az APEH tolerálni tud. Úgy tudja, hogy a Kft könyvelője beteg volt. Ha ez igaz, akkor az APEH felé a könyvelőnek kell igazolnia. Az igaz, hogy június 14-re taggyűlés által elfogadott mérlegnek kell lennie. Ezt előbb utóbb pótolni kell. A felügyelő bizottság által a mai nap elfogadott mérlegről, beszámolóról kellene a képviselő-testületnek döntenie, hogy elfogadja, fel kellene hatalmazni a polgármestert, hogy képviselje a taggyűlésen a tulajdonos önkormányzatot. Egy ma összehívott felügyelő bizottsági ülés után nem várható el a képviselő-testülettől, hogy érdemben tudjon tárgyalni. Nyúzó László: azért nem ült össze a felügyelő bizottság, mert nem volt komplett az anyag. A könyvvizsgálói jelentéssel együtt lehet elfogadni, anélkül nem. Fábry Szabolcs: maradjanak az első napirendi pontnál. A Kft. tavalyi eredménye alkalmas -e akár a harmadik, akár a negyedik verzió elfogadására? Tupcsia Péter: eddig semmilyen büntetést nem kaptak sem az APEH-től sem a cégbíróságtól. Valóban van arra lehetőség, hogy akár már februárban legyen mérleg jelentés. Ez egy személy munkájának eredménye. Az elmondható, hogy az eddigi évek folyamán a mérleg minden alkalommal május 31-re elkészült. A kft. tavalyi eredménye 3,5 millió Ft. Ezzel tudták az idei évet kezdeni. Az idei év első fél éve mínusz 16 % bevétel kiesést mutat. Ennek tükrében ő korábban a harmadik változat bevezetése mellett gondolkodott. A negyedik megoldással 4

5 kapcsolatban, amennyiben az átszervezendő feladatok pontosítása megtörténhet, olyan formában, hogy ezek az összegek reálisak, jogszabályt nem sért, emellett a település az első félévhez hasonló gondos gazdálkodást folytat továbbra is, akkor azok a megtakarítások amikről a korábbi megbeszéléseken szó volt, úgy gondolja tarthatók. Erre lát realitást, természetesen sok mindettől függ. A negyedik megoldás az, amelyik optimális lehetőséget nyújt arra, hogy az elvárt megtakarítást, mind a település, mind a Kft. meg tudja valósítani. Tehát a harmadik megoldásnál a Kft.-nek kizárólag abból van lehetősége gazdálkodni amit megtermel, a negyedik megoldásnál van egy olyan lehetőség, hogy az átvett feladattámogatást optimálisabban használja fel. Lendvay Endre: ők már megkapták a főkönyvi kivonatot, mérlegbeszámolót, minden rendelkezésre áll június 22. óta. Nem gondolja, hogy a mai napig várni kellett volna. Nyúzó László: a harmadik és negyedik variációt is támogatja. Nem igazán tud dönteni. Ami biztos és jó, a traktor költségátvállalás, és a művelődés szervező munkabérének átvállalása. A kettőt együtt a Kft. biztos, hogy nem tudja felvállalni. A biztonság kedvéért a harmadik megoldás választását javasolja. Fábry Szabolcs: ismerteti a negyedik javaslatot. Lendvay Endre: kéri Tupcsia urat, mondja el az adószakértők véleményét. Tupcsia Péter: a könyvvizsgáló cég az információk ismeretében azt nyilatkozta, nem mindősül adó elkerülésnek. Ha egyértelmű a feladatelosztás, és a feladat támogatása, akkor nincs probléma. Ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy jobban utánanéznek a dolognak, felkéri volt APEH-os ismerősét is az állásfoglalásra. Őt is érdekelné ez a fajta lehetőség. Lendvay Endre: lehet kérdezni, de titoktartási kötelezettség terhe mellett. Henn Ferencné: az adóval kapcsolatban változatlanul az az álláspontja, és a jogszabály, az ÁFA törvény is azt írja elő, hogy az olyan beszerzések előzetes ÁFA-ja vonható le amely a bevételszerző tevékenységgel kapcsolatban merült fel. Ha pl. jegyárusítás van a Kinizsi várban és az ÁFA-s bevétel, akkor azzal szemben olyan kiadást számolhat el, ami a Kinizsi várban felmerül, nem pedig az általános iskolában vagy óvodában felmerülő kiadás számolható el vele szemben. Nem új keletű dolog, hogy gazdálkodó szervezet részére próbálnak feladatot átadni, az Áht. szabályozza, hogy ezt hogyan lehet megtenni ban kezdődött és 2009-ben fejeződött be az a jogalkotás, amikor a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény megszületett. A kormányzat célja, nem a kiszervezés volt, hanem minél inkább az, hogy ha közfeladatot látnak el, akkor azt költségvetési szerv lássa el. Éppen ezért adta a jogszabály azt a lehetőséget, hogy van a közüzem, a közintézmény a közszolgáltató szervezet stb. Jelenleg a testület azon fáradozik, hogy költségvetési szerv által ellátott közfeladatot gazdálkodó szervezet által láttassák el. Azt remélve ettől, hogy jobb gazda módjára gazdálkodik egy gazdálkodó szervezet, mint egy költségvetési szerv. A negyedik megoldással kapcsolatban: a beszerzésekre vonatkozó résznél, ne csak az intézmények kerüljenek felsorolása, hanem az önkormányzat összes szakfeladatot ellátó tevékenységénél. Minimális személyi mozgást is említ. Mennyi ez a minimális személyi mozgás, mivel nyilvánvaló, hogy személyi kapacitást igényel, mivel az Kft. az eddigi tevékenysége során sem tudta a határidőket betartani, tehát milyen fokú személyi átcsoportosítást igényel, és milyen szakszemélyzetet érint? Ha jól érti 18 millió Ft összegű érték az amit a TÉR társaság átvállalna az alapján a számítás alapján, hogy mennyi volt a 5

6 féléves teljesítés, mennyi a féléves teljesítésnél a megtakarítás és a második fél évre tervezett előirányzat. Ennek a 18 millió Ft átvállalt értéknek megfelelően, 15 millió Ft-ot ad át az önkormányzat. Tehát nem is biztos megtakarítás a 3 millió Ft, mert ha az önkormányzatnál marad ez a feladat nem biztos, hogy elkölti azt az előirányzatot amit fix összegben átad a Kftnek. A másik dolog pedig az, hogy nem tudja az önkormányzat egy összegben átadni ezt a pénzt, csak maximum havi ütemezésben. A jelenlegi pénzügyi helyzetben erre nincs lehetőség. A harmadik megoldást beszélték át részletesebben, azt tartja elfogadhatónak. Lendvay Endre: nem mondták azt és nem is javasolták azt, hogy a jegybevétellel szemben számolja el a gazdasági társaság a költségeit, hanem adott esetben a bérleti díj keletkezik, üzemeltetési költségek vannak, egyszerű történet, feladatátadás, de nem akar a részletekbe belemenni, ez egy csúsztatás volt jegyző asszony Henn Ferencné: milyen bérleti díj? Nem érti Lendvay Endre: akkor az alapokat kell, ott kell kezdeni Henn Ferencné: köszöni szépen Lendvay Endre: ez a történet az alap. Elmondták akkor lehet ezzel a történettel valamit kezdeni, ha a vagyonkezelést.. Henn Ferencné: de most egyenlőre nem a vagyonkezelésről beszélnek. Éppen Önök mondták azt, hogy a vagyonkezelés egy hosszadalmas folyamat, és nem is lehet egyről a kettőre egy vagyonkezelésbe adást lebonyolítani Lendvay Endre: nem beszéltek arról sem, hogy a közüzemi díjaknak az ÁFA-ja elszámolható lenne. Henn Ferencné: nem a közüzemi díjakról, hanem a beszerzésekről beszélt. Ezen nem kell vitatkozni, nyilvános testületi ülés van, úgy gondolja megfogalmazhatja kérdésit. Lendvay Endre: elnézést kér, nem akarta megbántani. El kell dönteni, hogy a Kft. be tudja e tartani a határidőket. Úgy látszik abból ami itt elhangzott, hogy csak ebben az évben nem tudta. Bizonyos funkciókat erősíteni kell a Kft-nél. Muszáj átszervezni, minimális személyi mozgással. A féléves teljesítési adatok szép gazdálkodási képet mutatnak a településről. Közel 10 %-ban kedvezőbb képet tudott elérni az önkormányzat a gazdálkodásában, mint amit tervezett. Az, hogy melyik változatot fogadja el a testület, arra annyit tud mondani, hogy legutóbb amikor itt voltak, egy olyan határozat született, ami arról szólt, hogy a képviselőtestület felkérte a Tupcsia Pétert, készítsen egyfajta előterjesztést, módosítást, amit a GTFB a KOB és a tanácsadó cég bevonásával valósuljon meg. Ehhez képest ők csak tegnap tudtak ebbe a folyamatba bekapcsolódni. Így nem lehet csodálkozni azon, hogy a testület e pillanatban nem érti mi a negyedik változat. Azon gondolkodna el, még hányszor kell, úgy érzi teljesen feleslegesen lejönniük ide kettőjüknek, felkészülve, nem kis munkát befektetve, akkor amikor azt érzi, hogy ami az ügyfél oldaláról elvárható előkészítő munka ami elvárható, nem nagyon történik meg. Fábry Szabolcs: határozottan felszólítja ügyvezető urat, hogy a határidőre kiadott feladatot, a határozatban megfogalmazott módon hajtsa végre. Amennyiben igaz, hogy tegnap értekeztek először az ügyben, akkor ez a határozat megsértése, és ha ez megtörtént, akkor határozottan 6

7 felszólítja ügyvezető urat, hogy a határozat szellemében járjon el. A határozat pedig úgy szólt, hogy a bizottságok és a cég bevonásával készül mára egy előterjesztés. Ezt ma kapták meg, a másik három változatot korábban. Lendvay úr tájékoztatása ha igaz, akkor erre is vonatkozik a felszólítása és a törvényi kötelességek betartására is. Ha Lendvay úr tévedett, akkor pedig őt kéri, hogy pontosan fogalmazzon. Bagladi Veronika: az -eket tudja végigkövetni. Az biztos, hogy már június 1-én kért adatokat ügyvezető úrtól. Ezeket ugyan nem kapta meg, csak június 22-én, ez az amiről Lendvay úr is beszélt. Úgy gondolja, hogy folyamatosan kapcsolatban próbált lenni ügyvezető úrral, de tény és való voltak olyan egyeztetési dolgok, amikre már fel lehetett volna készülni, ha időben tudnak róla. Úgy gondolja, hogy ha nem egyeztetnek, nem kap adatot, akkor ő nem tud kimutatást készíteni, másrészt pedig ez olyan dolog amit személyesen kellett volna megbeszélni. Többször felajánlotta segítségét, telefonon, -ban is, jelezve ha segítségre van szüksége mellette állnak. Úgy érzi, hogy itt úgy működik, hogy az utolsó pillanatban próbálják a feladatot megcsinálni. Túl későn érkezett a tényleges megkeresés ami pontosan a számokra vonatkozott. Amint a kérés érkezett, mindent félretéve azzal foglalkoztak, pedig nekik is lenne bőven határidős feladatuk más településeken, ahol ugyancsak van teljesítési kötelezettségük. Fábry Szabolcs: megkérdezte Pécsvárad vezetését, abszolút alátámasztották a 10%-os megtakarítást. Nem feltételezi a partner cégről, akinek UNIO-s és kormányzati pénzt fizetnek azért, hogy törvényes megtakarítást hozzon Nagyvázsonyba, hogy félretájékoztatná a testületet. Ezért kérte szóról szóra kerüljön jegyzőkönyvbe amit elmondott, mert nonszensznek tartja azt, hogy egy önkormányzat vagyonáról tárgyalnak, egy önkormányzat jövőjéért dolgoznak egy éven keresztül és határidők csúszása, be nem tartása miatt nem tudják a költségvetésüket rendbe tenni. Ez felelőtlenség a település jövőjét illetően, bárki lesz ennek a településnek a képviselő-testülete, polgármestere, ez felelőtlenség. Aki felelőtlenséget követett el szándékosan, vagy hanyagságból idézi elő, annak következménye lesz. Tupcsia Péter: elhangzott a határozat, hogy neki a bizottsági elnökökkel, jegyző asszonnyal és a szervezetfejlesztő céggel kell együttműködnie. A bizottságokkal, jegyző asszonnyal és műszaki vezető úrral történt egyeztetés, amikor is a nagyvonalak kidolgozásra kerültek a jvaslatok. Ezt a kidolgozott anyagot eljuttatta, ha jól emlékszik a múlt hét szerda éjjelén volt, erre kapott egy választ, ami tartalmazott olyan dolgot, hogy ez nem felel meg azoknak a dolgoknak amit ők vártak, ezt ő tudomásul vette, ezért is kereste meg őket egy személyes lehetőség keretében. Ebben úgy gondolja, hogy egy adott határidőig mondjuk 90 %-ban megtörtént a mindenkivel történő egyeztetés, akkor ezt a határozott utasítást teljesítette. Legalábbis ez az ő meglátása. Ha ez nem elegendő, megpróbálja máshogy. Első körben abból indultak ki, hogy a település nem túl fényes helyzetben van, amelyet megpróbálnak megoldani. Jelenleg a Kft. azokból az adatokból dolgozik, amit megkap, tehát nem rendelkezik olyan adatokkal, és nem is érthet azokhoz a pénzügyi részekhez amit egy önkormányzatnál négy vagy öt ember állít össze. Azokból az adatokból dolgozott, amiket megkapott. Előfordulhat, hogy nem kérdezett, úgy gondolja volt olyan lelkes, hogy úgy érezze, meg tudja oldani. Amikor elküldésre került a javaslat, akkor derültek ki olyan dolgok amiken változtatni kellett, ezt is igyekezett megtenni. A kérdés az, hogy van- e esetleg más partner aki ebben szeretne együtt működni, akár intézmények részéről akár bárki részéről, aki ebben tud segíteni. Úgy gondolja, hogy azt a feladatot amit rábíztak, hogy próbáljon kidolgozni olyan megoldást, amit tathatónak látnak, igyekezett ellátni. Amennyiben ez nem megfelelő, akkor vagy az megoldás, hogy ezt nem ő fogja tudni megoldani, vagy adjanak más utasításokat ami alapján el lehet indulni, legyenek bizonyos dolgok kizárva, hogy ezt és ezt 7

8 biztos nem szeretnék, viszont bizonyos elvárásaik pedig teljesüljenek maximálisan, mert az az önkormányzatnál prioritást élvez. Az volt az elvárás, próbáljanak költségeket megtakarítani. Fábry Szabolcs: ha nem lesz projekt eredmény és ennek szubjektív akadályai vannak, akkor biztos abban, hogy kezdeményezni fogja azt, hogy ezt a projektet ellenőrizzék le. Ellenőrizze le egy olyan projekt ellenőr, aki természetesen nem összeférhetetlen lesz. Ellenőrzést fog kérni, ha nem lesz eredménye. Próbáljanak egy határozat irányába elmozdulni. Lendvay Endre: ő nem ügyvezető úrnak címezte az észrevételeit, úgy látja Tupcsia úr nagyon túlterhelt. Úgy gondolja az, hogy utolsó pillanatra maradnak dolgok az abból fakad, hogy mindig van más feladat. Ezzel kapcsolatban neki nincsenek kétségei. De az biztos, hogy ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy valamely szervezeteket, vagy valamely munkacsoportokat személyeket, egy anyag előkészítésébe be kell vonni, az nem azt jelenti, hogy pl. június 7-én, akár éjszaka kapnak egy olyan PDF fájlt, amely gyakorlatilag egy kész produktum. Ez azt jelenti, hogy nekik van rá négy munkanapjuk, ami nem egyeztetési idő, arra lehetőséget nem ad, hogy esetleg az általuk javasolt módosításokat leegyeztessék, átvezessék, a testület időben megkapja a tájékoztatató anyagot. Vagy esetleg a szakbizottságok azt megtárgyalják előtte. Ez csak az egyik észrevétele volt. Ez így nem volt egy eredményes dolog. Elhangzott, hogy nem túl fényes a település költségvetési helyzete. Tudja, hogy nem napirendi pont, de megkapták, és reméli, hogy a helyes adatokat a teljesítésre vonatkozóan, azok alapján a számok alapján amit ők látnak, az látszik, hogy a település gyakorlatilag millió Ft-os többletbevételt realizált az első félévben, miközben a kiadások nem lettek kevesebbek, a tervezetthez képest még mindig több kb. 5 millió Ft-al. Tehát nem a kiadások visszavágásával, hanem a bevételek emelkedésével lehet számolni. Összességében a tervezett állapothoz képest 14 millió Ft-al kedvezőbb helyzetben van a település. Ez nagyon jó dolog. Egyetlen pozitívumot kellene elérni, hogy a gazdálkodásra vonatkozó világvége hangulatot egy kicsit tegyék félre, messze van a település szempontjából a világvége. A saját munkájukat ne becsüljék azzal alá, hogy azt mondják rossz helyzetben van a település. A település gazdálkodását az Önök munkája által megszilárdították. Ez egy szilárd gazdálkodású település lett. Van még min dolgozni, de nem kell pánikba esni, sem pánikot kelteni. Jó lenne a tények alapján beszélgetni. Fábry Szabolcs: kéri, hogy a határozati javaslatot próbálják megfogalmazni. Érdemes átgondolni a negyedik változatot azokkal a kiegészítésekkel amit jegyző asszony megfogalmazott, ill. a harmadik megoldást. A negyedik megoldási javaslat egy kis finomításra szorul, vállalt kötelezettségek teljesítését ne veszélyeztessék, intézmények egyebek. Lendvay Endre: a harmadik és negyedik változat továbbgondolásával. Fábry Szabolcs: elfogadhatónak tartja Biró Lászlóné: a harmadik változatot fogadná el azzal a kiegészítéssel, ami a negyedik változatban szerepel, plusz a jegyző asszony kiegészítésével, tehát nem csak az intézményekre vonatkozó minimum 10 % megtakarítás meghatározása. A hármas változatot tartaná elfogadhatónak, mert a negyedig változaton még finomítani kell, és december 31-i határidőt javasolja a kidolgozásra. Mindenkivel leegyeztetve, könyvvizsgálói szignóval ellátva újra testület elé hozni. A községgazdálkodás átadása tervezett dolog, a másik pedig a kulturális munkatárs foglalkoztatása benne van a harmadik változatban, ami nem biztos, hogy állni fog, mert január 1-től az IKSZT pályázat eredményeként az önkormányzatnak kell foglalkoztatnia. 8

9 Erre az utolsó negyedévre fogadják el a hármas változatot a megszorításokkal, és legyen idejük elfogadni decemberben konkrétan kidolgozva egy javaslatot, hogy mi az amit átvesz a Kft. Ezt így elfogadni nem lehet. Nyúzó László: mindkettőt bizonyos mértékig jónak tartja, de az egyiket nem tartja jogilag alátámasztottnak, vannak elemei amit meg lehet oldani, de nem érdemes kockáztatni, a harmadik változat mellett teszi le a voksát, mert az hozza azt a megtakarítást ami a negyedik változatban van, a negyedik változatot pedig precízebben ki kell dolgozni. Fábry Szabolcs: van saját könyvvizsgáló, van tanácsadó cég, van körjegyző. Lendvay Endre: nem egyszerű a dolog, bonyolult jogszabályi környezetben vannak. Herold Gábor: ügyvezető úrtól szeretné kérdezni, már korábban is elmondta, szerencsés dolognak tartaná vállalkozóval üzemeltetni az iskola konyháját. Iparűzési adó szempontból is. Gondolja, hogy jellegénél fogva a nonprofit kft. ezt nem tudja megtenni. Tupcsia Péter: azt nem mondaná, hogy jellegénél fogva nem tudja, de az ő számításai meg a kapacitása szerint nem tudná hatékonyabban működtetni. Külső vállalkozó esetleg magasabb színvonalon tudná működtetni. Herold Gábor: ha a településüzemeltetés átkerül a Kft. kezébe, tetszett a központi beszerzés gondolata, a másik pedig az, hogy kezeljék felelőséggel az eszközöket. Arra azonban nagyon oda kell figyelni, hogy ez csak a munkaidőre vonatkozzon, /eszközhasználat/ megpróbál finoman fogalmazni, nagyon fontos, sok pénz megy el. Tupcsia Péter: köszöni, talán ez az egyetlen pozitívum a mai napon. Bár azt tapasztalva, mint felkért intézmény, cég, próbálják megoldani a helyzetet úgy, hogy közben akinek igazából a legerősebb érdeke volna, onnan talán picivel kisebb a lelkesedés és a hozzáállás. Úgy gondolja, hogy amit feladatul kaptak, hogy próbáljanak kidolgozni egy olyan megoldást ami működhet, az ő oldalukról ez látszott megvalósíthatónak. Elképzelhető, hogy a másik oldalról nem ez látszik, de akkor van lehetőség, mondják azt, hogy akár egy intézmény is lát benne fantáziát. Elég nehéz így előre haladni, miközben nem kapnak segítséget. Lendvay Endre: a konyhával kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy látott már olyan településeket, ahol kiszervezték a konyhát, vállalkozó intézte és sikeres volt, de olyat is látott ahol vállalkozó átvette és nem volt sikeres. Olyat is látott ahol önkormányzati cég vette át és sikeres volt. Herold Gábor: ő úgy gondolta, hogy nonprofit kft. jellegénél fogva nem lehet profitorientált. Lendvay Endre: lehet, csak vissza kell forgatni, nem lehet kivenni osztalékot, és nem veszélyezteti az alaptevékenységet. Csebi Pogány Péter: elkalandoztak. Ő nem pénzügyi szakember, itt olyasmiről kell dönteni, amiről egy szakembernek kell neki tanácsot adnia. Lendvay Endre szakember, kéri mondja meg mit ajánl neki, melyik variációt szavazza meg. Lendvay Endre: ők a negyedik javaslat tervezetet tették le. Ettől függetlenül, megfelelő kompromisszumnak látná, ha a harmadik és negyedik javaslat továbbgondolását, és abból 9

10 születne döntés valamikor augusztusban. Akkor nem arról szólna a dolog, hogy áthárítják a következő testületre. Azokat a forintokat amit meg lehet fogni, azt meg kell fogni. Fábry Szabolcs: hasonló a javaslata, a harmadik és a negyedik változatot kell továbbgondolni, ennek adni egy kis időt, az egyeztetés pontosságára, határidejére, kötelességére felhívva a figyelmet. Minden irányba való egyeztetésre. Nyúzó László: a határozatban konkrétan döntsenek. A hármas pont az valósuljon meg, mert az ha augusztusban újra döntenek annak nem sok teteje van. Fábry Szabolcs: a negyedik javaslatban is van olyan ami megfontolandó és a hármasban is van olyan ami esetleg nem. Lendvay Endre: nem érzi annyira szilárdnak azokat a pénzeket amiről képviselő úr beszél, bár attraktív, de ennél szilárdabb a négyes pont. Itt a traktorra gondol. Fábry Szabolcs: igen azt a pontot ő is gyengének érzi. Biró Lászlóné: továbbra is a hármas változat mellett van, kiegészítve a négyesből azokkal a pontokkal amit már elfogadtak. Van egy kérdése, van egy nonprofit Kft. mi lenne ha 100 % tulajdonú cégben gondolkodna az önkormányzat? Lendvay Endre: szeptemberben beszélgettek erről. Ez egy alapvető irány, kérdés volt, nyilván tisztán létrehozni céget és azt felfejleszteni település üzemeltető Kft-vé az egy kényelmes útvonal, de ne felejtsék el, hogy akkor a település megduplázza a menedzsment igényt, személyi igényeket. A település viszont nem akkora,hogy ezt könnyedén el lehessen viselni. Itt azt gondolja, hogy van egy ténylegesen bevételt termelő Kft,. ennek a tevékenységi körét kell értelmesen kibővíteni. Ezt tartja a település szempontjából értelmesnek. Az pedig valóban fontos irány lenne, hogy azt a 3 %-os kisebbségi tulajdonrészt érdemes lenne megszerezni. Fábry Szabolcs: a tulajdonosi szerkezet nem gátolja a mozgásteret. Biró Lászlóné: ő a tevékenységre gondolt konkrétan. Lendvay Endre: jobb lenne, csak többe kerülne. Tupcsia Péter: a harmadik változattal kapcsolatban annyit mondana, hogy annyira nem érzi sürgősnek a döntést, mert az a vállalás, ami abban van, legkorábban szeptember közepén érintené az önkormányzatot. Egészen addig semmiféle megtakarítást nem fog elérni az önkormányzat. Tehát ha szeptember 12-én döntenek, ugyanott tartanak mintha most döntöttek volna. Csak addig esetleg ki lehet egészíteni bármi mással, más ötlettel. Lendvay Endre: e pillanatban egy fillért sem fizetett ebben a tárgyban a település a Kft-nek. Tupcsia Péter: az első félévi összeg kifizetésre került. Fábry Szabolcs: alapvetően van egy elindult program, amit teljesítenek és nincs okuk kételkedni, mármint a programot vezető cég hozzáállásában és szakszerűségében, sőt törvényességében sincs. Ennek eredményeként elkészült két megoldás ami egymás mellett 10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. február 24- én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 01/00025-021/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2011. sz.

TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2011. sz. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 14-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. N A P I R E N D E

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről. Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 5-én 15.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben