J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr.Ronyecz Róbert jegyző Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző Nyilas Ferencné gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné és Gál Péter képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: NAPIREND: 1./ 150 millió Ft folyószámlahitel, valamint 20 millió Ft munkabérhitel hitelszerződéseinek módosítása a lejárati idő tekintetében 2./ Környezeti menedzsment 3./ A Szepsi Iskola Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadásával kapcsolatos döntések Zárt ülésen: 1./ Szociális kérelmek elbírálása - Egyebek Dr. Ronyecz Róbert jegyző: az egyebekben lenne egy szóbeli előterjesztése, egy határozati javaslat módosítására. A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti, módosított napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ 150 millió Ft folyószámlahitel, valamint 20 millió Ft munkabérhitel hitelszerződéseinek módosítása a lejárati idő tekintetében

2 2 Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez három határozati javaslat készült. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 820/2012.(XII.17.) K.T. HATÁROZAT Tárgy:150 millió Ft adósságmegújító célhitel felvételére vonatkozó 799/2012.(XI.22.)K.T. határozat visszavonása Szikszó város Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 22-i ülésén jóváhagyott 799/2012.(XI.22.) K.T. határozatát visszavonja. A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Végrehajtási határidő: azonnal Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 821/2012.(XII.17.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: 456/2012.(VI.12) K.T. határozat módosítása, a 150 millió Ft folyószámlahitel visszafizetési határidejének VI.30. ra történő módosítására Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 456/2012.(VI.12) K.T. határozatával döntött az OTP Bank Nyrt.-től Ft folyószámlahitel felvételéről 2012.december 21-i visszafizetési kötelezettséggel. A Képviselő-testület fenti számú határozat 3. bekezdését a következők szerint módosítja: A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év június hónap 29. napjától kívánja igénybe venni és év június 30. napjáig visszafizeti. A 456/2012.(VI.12.) K.T. határozat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. A testület felhatalmazza a polgármestert a lejárati határidőt érintő szerződés módosítás aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Végrehajtási határidő: azonnal Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:

3 3 Szám: 822/2012.(XII.17.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: 218/2012.(III.09.) K.T. határozat módosítása, a 20 millió Ft munkabérhitel visszafizetési határidejének VI.30. ra történő módosítására Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 218/2012.(III.09.) K.T. határozatával döntött az OTP Bank Nyrt.-től Ft munkabérhitel felvételéről 2012.december 30-i visszafizetési kötelezettséggel. A Képviselő-testület fenti számú határozat 3. bekezdését a következők szerint módosítja: A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év február hónap 28. napjától kívánja igénybe venni és év június 30. napjáig visszafizeti. A 218//2012.(III.09..) K.T. határozat egyéb pontjai, és annak június 12-én kelt, 457/2012. (VI.12.) K.T. számú módosítása változatlanul érvényben maradnak. A testület felhatalmazza a polgármestert a lejárati határidőt érintő szerződés módosítás aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Végrehajtási határidő: azonnal 2./ Környezeti menedzsment Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden képviselő megkapta. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 823/2012.(XII.17.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Környezeti menedzsment Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a környezeti fenntarthatósági tanulmányt és a tanulmány alapján januárjában elkészíti és szeptember 30-ig bevezeti a környezeti fenntarthatósági tervet. Felelős: Füzesséri József polgármester Végrehajtásért felelős: Közigazgatási Osztályvezető Határidő: azonnal 3./ A Szepsi Iskola Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadásával kapcsolatos döntések Előterjesztő: polgármester

4 4 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, azt javasolja - miután nincs a városnak 19 millió forintja ezeknek a dolgozóknak az átvételére -, hogy azt vizsgálják meg, hogyan lehet létrehozni egy olyan szervezetet akár a TURUL Provincia Kft-hez, akár az Ezüst Gázló Kft-hez, ahová felvesszük a takarítónőket. Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző: december 8-tól hatályos ez a jogszabály, most december 17. van és január 1-től ezeknek az embereknek valahová menni kell. Húsz napja van a testületnek arra, hogy ebben a kérdésben állást foglaljon. Füzesséri József polgármester: a kormány elfogadott december 8-án egy törvényt aminek 30 nap a határideje és december 31-ig kell felmondani a dolgozóknak, 22 napunk van a 30 napos felmondásra. Pohubi József bizottsági elnök: most csak átmeneti megoldást tudunk létrehozni. Érdemes lenne elgondolkodni azon a távlati jövőre vonatkozóan, hogy hozzanak létre ezek az emberek egy vállalkozást valakinek a vezetésével, mert ez egy adott feladat és nem csak az iskolát érinti, hanem minden szikszói intézményt. A legemberibb megoldás most az lenne, ha azt mondjuk, hogy közalkalmazottként menjenek tovább januárjában pedig megnézzük, hogy a későbbiekben mit lehet tenni. Nem tudjuk mi lesz jövőre, nem ismerjük a törvényt. Füzesséri József polgármester: javasolja, döntsön úgy a testület, hogy a Szepsi Iskolában dolgozó 13 fő közalkalmazotti jogállású technikai alkalmazottat január 1-től átmeneti időre - az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorházhoz közalkalmazottként helyezzék át azzal, hogy a foglalkoztatásukkal kapcsolatban - a törvényeknek megfelelően további intézkedések várhatók. A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 824/2012.(XII.17.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szepsi Iskolában dolgozó 13 fő közalkalmazotti jogállású technikai alkalmazott ügyében Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szepsi Iskolában dolgozó 13 fő közalkalmazotti jogállású technikai alkalmazottat január 1-től átmeneti időre - az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorházhoz közalkalmazottként áthelyezi azzal, hogy a foglalkoztatásukkal kapcsolatban - a törvényeknek megfelelően további intézkedések várhatók. Határidő: azonnal - Egyebek Dr. Ronyecz Róbert jegyző: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a BAZ Megyei Kormányhivatallal folyamatban van az átvétel, napi szinten történik az egyeztetés. Elmondja még azt is, hogy a Magyar Államkincstár inkasszálja az önkormányzat számláját, a 34 millió forintot korábban leemelte az önkormányzat számlájáról plusz még 16 millió forintot meghaladó kamatköveteléssel él.

5 5 Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy ezzel kapcsolatban rendőrségi feljelentést tesz ban a kormány hozott egy határozatot, 34 millió forintot hagyott jóvá Szikszó városnak ipari területfejlesztésre. Ezt a pénzt azonnal megküldték azzal, hogy elkülönített számlán kezeljük. Itt ez a pénz valamennyit kamatozott. Erre a pénzre a kormány nem kötött velünk szerződést, hanem megbízta a Belügyminisztériumot a szerződéskötésre. Mi elküldtük az anyagokat amiket kértek, de mindig újabb dolgokat kértek, hogy ne kelljen szerződést kötni. Tehát ez a szerződés soha nem kötődött meg. Most azzal az indokkal vonják vissza - kamattal együtt -, hogy rosszul használtuk fel. Tisztességtelennek tartja ezt az eljárást. Eddig ötven milliót kértek vissza. A pénz elvesztése miatt az önkormányzatot kb. 1,6 milliárd forint veszteség érte. Ezt az összeget is fogja perelni a minisztériumtól vagy a kormánytól. Rendőrségi feljelentést fog tenni. Dr. Ronyecz Róbert jegyző: tájékoztatja még a testületet arról is, hogy a startmunka program kapcsán a hatósági szerződés januári elszámolást ír elő, de a Munkaügyi Központ azonnali elszámolást kért. Ennek egyik felelőse Gaál Szilárd úr volt, akit nap közben nem tudtak elérni többszöri próbálkozásra (telefon, , személyes megkeresés, postai kézbesítés) sem - a hivatal és a TURUL Provincia Kft. dolgozói Füzesséri József polgármester: rendet kell csinálni ebben a dologban. Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: úgy emlékszik, hogy erre a feladatra Orosz Lajos úr lett megbízva. Ha lehetséges szeretne kérni tőle a start munka programmal kapcsolatban egy beszámolót. Dr. Ronyecz Róbert jegyző: még egy szóbeli előterjesztéssel élne: a november 29-i ülésen Dr. Megyeri Gábor alpolgármester úr javaslatára amely az Ezüst Gázló Kft-nél és a TURUL Kft-nél foglalkoztatott Fekete Tibor könyvvizsgáló visszahívására vonatkozott 818/2012.(XI.29.) számon határozatot hozott a testület. Akkor nem esett szó arról, hogy mikortól történjen a visszahívás. Javasolja a határozatot módosítani az alábbiakra: Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ezüst Gázló Kft és a TURUL Provincia Kft könyvvizsgálóját visszahívja december 31. napjával. A képviselő-testület Dr. Ronyecz Róbert jegyző szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 825/2012.(XII.17.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A 818/2012.(XI.29.) K.T. határozat módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 818/2012.(XI.29.) K.T. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ezüst Gázló Kft és a TURUL Provincia Kft könyvvizsgálóját visszahívja december 31. napjával. Határidő: december 31.

6 6 Ezután polgármester zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Füzesséri József sk. polgármester Dr. Ronyecz Róbert sk. jegyző Takács Lászlóné sk. hitelesítő Gál Péter sk. hitelesítő

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/13/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. JEGYZŐKÖNYV Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Fátyolné Ménesi Ildikó Lépné Soós Anita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben