SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Takács Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Ronyecz Róbert jegyző Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző Nyilas Ferencné gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné alpolgármester és Sváb Antal Béla képviselő személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. 7 óra 35 perckor megérkezett Laczkó Lászlóné alpolgármester. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: NAPIREND: 1./ A KEOP /B azonosító számú, új biomassza fűtőanyagú kazánok és tartozékainak beszerzése és telepítése című pályázat közbeszerzési eljárásának eredménye 2./ Gyalogos védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására pályázat plusz önerő vállalása 3./ 30 millió forint éven belüli likvid hitel felvétele 4./ Módosítások a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának alapirataival kapcsolatban - Egyebek A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ A KEOP /B azonosító számú, új biomassza fűtőanyagú kazánok és tartozékainak beszerzése és telepítése című pályázat közbeszerzési eljárásának eredménye Előterjesztő: polgármester

2 2 (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 1. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden képviselő megkapta. Dr.Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Ennek megfelelően az eljárás ezen szakaszában azt javasolja a testületnek, hogy név szerinti szavazással döntsenek. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik: Dr. Ambrus Barnabás Füzesséri József Gál Péter Laczkó Lászlóné Sváb Antal Béla Takács Lászlóné A képviselő-testület a határozati javaslatot név szerinti szavazással egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 127/2013.(II.21.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Vállalkozási szerződés keretében a KEOP /B azonosító számú pályázati konstrukció keretében új biomassza fűtőanyagú kazánok és tartozékainak beszerzése és telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés keretében a KEOP /B azonosító számú pályázati konstrukció keretében új biomassza fűtőanyagú kazánok és tartozékainak beszerzése és telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozza: Eljárási döntések System 5 Kft.: A System 5 Kft. érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem állnak fenn a kizáró okok. Érdemi döntések Az ajánlattevőnként és részszempontonként kidolgozott, a fentiekben megjelölt indokok alapján az Ajánlatkérő számára az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot a System 5 Kft. adta. Az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a System 5 Kft-t hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta. Felelős: Füzesséri József polgármester Határidő: február 21.

3 3 Végrehajtásért felelős: Közigazgatási Osztályvezető 2./ Gyalogos védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására pályázat plusz önerő vállalása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 128/2013.(II.21.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Gyalogos védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozása pályázat plusz önerő vállalása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete jóváhagyja, hogy a Miskolci út 915. hrsz. ingatlanon a 3. sz. fkl. út km és a km szelvények között a bal oldalon járda építésével a Swietelsky Mo. Kft. t bízza meg, és a plusz Ft-os többletköltséget elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a társfinanszírozási szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős személy: jegyző Törvényességi szempontból látta: jegyző 3./ 30 millió forint éven belüli likvid hitel felvétele Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, javasolja, hogy mielőtt az előterjesztésről dönt a testület, a február 19-i ülésen hozott 126/2013.(II.19.) K.T. határozatot, melyben az Ezüst Gázló Kft. 20 millió forintos rulírozó hitel felvételéhez való hozzájárulásról döntöttek, vonják vissza. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármesternek a 126/2013.(II.19.) K.T. határozat visszavonására vonatkozó szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 129/2013.(II.21.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A 126/2013.(II.19.) K.T. határozat visszavonása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2013.(II.19.) K.T. számú határozatát visszavonja.

4 4 Ezután polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 130/2013.(II.21.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: 30 millió Ft éven belüli likvid hitel felvétele Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az Abaúj Takarékszövetkezettől ,- Ft éven belüli likvid hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a hitel kamatainak és járulékainak megfizetését költségvetéséből biztosítja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év szeptember hónap 30. napjáig visszafizeti. A hitel fedezetéül a Képviselő-testület felajánlja a 1533 hrsz, 3800.Szikszó, Köztársaság tér 13/A. (Pázmány Péter tér ) 210 m 2 -es ingatlan jelzáloggal történő megterhelését. Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási osztály vezetője 4./ Módosítások a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának alapirataival kapcsolatban Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy három határozati javaslatról kell szavazni. Dr. Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a Magyar Államkincstár kérésének megfelelően apróbb módosítások, illetve pontosítások vannak a határozati javaslatokban, kéri ezek elfogadását. Módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a testület 5 szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 131/2013.(II.21.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

5 5 Végrehajtásért felelős személy: aljegyző Törvényességi szempontból látta: jegyző Polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a testület 5 szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 132/2013.(II.21.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát: Az alapító okirat 1. d.) pontjának eredeti szövegezése: d.) telephelyei: - Hernádkércs Kirendeltség (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.) - Nagykinizs Község (3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1.) - Szentistvánbaksa Község (3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.) - Szikszó Város (3800 Szikszó, Kálvin tér 3.) d.) telephelyei: - Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltsége (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.) Nagykinizs, Szent Erzsébet tér Szentistvánbaksa, Petőfi u Szikszó, Kálvin tér 3. Az alapító okirat 3. pontjának eredeti szövegezése: 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a.) államháztartási szakágazati besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége b.) az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenységek Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

6 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Statisztikai tevékenység Építésügy területi igazgatása és szabályozása Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása c.) vállalkozási tevékenység aránya: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa és Szikszó települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Hernádkércs községben a közös hivatalnak állandó kirendeltsége működik. d.) államháztartási szakágazati besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége e.) az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenységek Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Statisztikai tevékenység Építésügy területi igazgatása és szabályozása Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása f.) vállalkozási tevékenység aránya: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Az alapító okirat 4. pontjának eredeti címe: 4. Illetékességi területe

7 7 4. Illetékesség, működési köre: Az alapító okirat 6. pontjának eredeti szövegezése: 6. Alapító szerv: - Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) 6. Alapító jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: - Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) - Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.) - Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1.) - Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.) Az alapító okirat 7. pontjának eredeti szövegezése: - Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) - Körjegyzőség - Hernádkércs (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.) - Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) - Hernádkércs Nagykinizs Szentistvánbaksa Községek Körjegyzősége (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.) Végrehajtásért felelős személy: aljegyző Törvényességi szempontból látta: jegyző Polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a testület 5 szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 133/2013.(II.21.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára vonatkozó megszüntető okirat módosítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára vonatkozó megszüntető okiratot:

8 8 A megszüntető okirat 3. pontjának eredeti szövegezése: Szikszó Város Önkormányzat 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. A megszüntető okirat 6. pontjának eredeti szövegezése: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (2) bekezdése, továbbá a január 1. napján hatályba lépő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdése. Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete együtt úgy döntött, hogy március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoz létre Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A január 1. napján hatályba lépő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdése. Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete együtt úgy döntött, hogy március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoz létre Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A megszüntető okirat 10. pontjának eredeti szövegezése: Az intézményben foglalkoztatottak a jogutód intézményben folytatják tovább köztisztviselői jogviszonyukat, kivéve azon köztisztviselőket, akik átkerülnek a szikszói járási hivatal állományába. A Polgármesteri Hivatal vezetője (a Jegyző) február 28. napjáig vállalhat teljes körűen kötelezettséget az átalakuló szervezetre vonatkozóan. Az intézményben foglalkoztatottak a jogutód intézményben folytatják tovább köztisztviselői jogviszonyukat, kivéve azon köztisztviselőket, akik átkerülnek a szikszói járási hivatal állományába. Végrehajtásért felelős személy: aljegyző Törvényességi szempontból látta: jegyző

9 9 Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 55 perckor. Kmf. Füzesséri József s.k. polgármester Dr. Ronyecz Róbert s.k. jegyző Takács Lászlóné s.k. hitelesítő Sváb Antal Béla s.k. hitelesítő