KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) középszint írásbeli vizsga 1511

2 Fontos tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat két tizedesjegy pontossággal kell elvégeznie. A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható. írásbeli vizsga / május 19.

3 Teszt jellegű kérdéssorok (alapfogalmak) Húzza alá a helyes válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 1. feladat Milyen találmány fűződik John Boyd Dunlop nevéhez? a) Az első üzembe állított futószalag. b) A felfújható gumiabroncs. c) Háromkerekű gépkocsi. 2. feladat Melyik évben nyitották meg a Pest-Szolnok vasútvonalat? a) szeptember 1. b) szeptember 1. c) szeptember feladat Ki volt Louis Blériot? a) Az utas nélküli léggömb feltalálója. b) A helikopter feltalálója. c) A francia repülőgépipar megalapítója, aki 1909-ben átrepülte a La Manche-csatornát. 4. feladat Jelölje a helyes állítást vagy állításokat! a) Az aktív biztonság célja a baleset megelőzése, elkerülése. b) Az aktív biztonság a már bekövetkezett baleset súlyosságát igyekszik csökkenteni. c) Az aktív biztonság feladata az úgynevezett túlélési tér növelése. 5. feladat Melyik légi jármű működik a dinamikus felhajtóerő elve alapján? a) Léghajó. b) Helikopter. c) Hőlégballon. 6. feladat (műszaki rajz) a) A középvonal, szimmetriavonal vékony pontvonal. b) A középvonal, szimmetriavonal vastag pontvonal. c) A középvonal, vékony szaggatott vonal. írásbeli vizsga / május 19.

4 7. feladat (műszaki rajz) 3 pont Válassza ki a szemléltető ábrához tartozó metszeti képet! a) Az A jelű ábra a helyes. b) Az B jelű ábra a helyes. c) Az C jelű ábra a helyes. Teszt jellegű kérdéssorok (törvények, szabályok és összefüggések) Húzza alá a helyes válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 8. feladat (műszaki rajz) 1 pont a) Az A4-es rajzlap méretei milliméterben 297 x 310. b) Az A4-es rajzlap méretei milliméterben 210 x 297. c) Az A4-es rajzlap méretei milliméterben 420 x feladat (műszaki rajz) a) Az axonometrikus ábrázolás olyan módszer, amellyel a térbeli alakzatról szemléltető térhatású képet tudunk szerkeszteni. b) Az axonometrikus ábrázolás olyan módszer, amellyel a síkbeli alakzatról szemléltető térhatású képet tudunk szerkeszteni. c) Az axonometrikus ábrázolás olyan módszer, amellyel a térbeli alakzatról szemléltető síkbeli képet tudunk szerkeszteni. 10. feladat (műszaki rajz) a) Merőleges párhuzamos vetítés esetén az egymásra merőleges vetítősugarak a képsíkkal párhuzamos, és a síkidom képét alak- és mérethelyesen viszi át a képsíkra. b) Merőleges párhuzamos vetítés esetén az egymással párhuzamos vetítősugarak a képsíkra merőlegesek, és a síkidom képét alak- és mérethelyesen viszi át a képsíkra. c) Merőleges párhuzamos vetítés esetén az egymással párhuzamos vetítősugarak a képsíkra merőlegesek, és a síkidom képét felnagyítva viszi át a képsíkra. írásbeli vizsga / május 19.

5 11. feladat (technológiai alapismeretek) a) Az egy lépésben elvégezhető szívósságnövelő hőkezelési eljárást normalizálásnak nevezzük. b) Az egy lépésben elvégezhető szívósságnövelő hőkezelési eljárást nemesítésnek nevezzük. c) Az egy lépésben elvégezhető szívósságnövelő hőkezelési eljárást edzésnek nevezzük. 12. feladat (technológiai alapismeretek) a) Azt az ötvözetet, amelynél az állapotábrán az olvadási vonal érintkezik a dermedési vonallal, eutektikus (nehezen olvadó) ötvözetnek nevezzük. b) Azt az ötvözetet, amelynél az állapotábrán az olvadási vonal nem érintkezik a dermedési vonallal, eutektikus (jól olvadó) ötvözetnek nevezzük. c) Azt az ötvözetet, amelynél az állapotábrán az olvadási vonal érintkezik a dermedési vonallal, eutektikus (jól olvadó) ötvözetnek nevezzük. 13. feladat (technológiai alapismeretek) a) A forrasztás oldható diffúziós, illetve csak adhéziós kötést eredményez, az összekötendő alapanyag megömlesztése nélkül. b) A forrasztás oldhatatlan diffúziós, illetve csak adhéziós kötést eredményez, az összekötendő alapanyag megömlesztése nélkül. c) A forrasztás oldhatatlan diffúziós, illetve csak adhéziós kötést eredményez, az összekötendő alapanyag megömlesztésével. 14. feladat (technológiai alapismeretek) a) A hegesztés diffúziós kötés, mivel az egyesítendő elemek közötti tartós kapcsolatot a fématomokat összetartó belső diffúziós erők adják. b) A hegesztés adhéziós kötés, mivel az egyesítendő elemek közötti tartós kapcsolatot a fématomokat összetartó belső adhéziós erők adják. c) A hegesztés kohéziós kötés, mivel az egyesítendő elemek közötti tartós kapcsolatot a fématomokat összetartó belső kohéziós erők adják. 15. feladat (technológiai alapismeretek) Milyen irányú lánghegesztési technológia látható az alábbi ábrán? a) Jobbra hegesztés. b) Balra hegesztés. c) Egyenes irányú hegesztés. írásbeli vizsga / május 19.

6 Feladatok 1. feladat (műszaki rajz) 5 pont Az alábbi ábrán egy tárgy európai nézetrend szerint megrajzolt nézeti képei láthatók. Nevezze meg a betűkkel jelölt nézeti képeket! A. 1 pont B. 1 pont C. 1 pont D. 1 pont E.. 1 pont 2. feladat (mechanika) 8 pont Egészítse ki az alábbi mondatokat! Ha két erő hatásvonala közös pontban metsződik, az eredő hatásvonala szintén a. megy át és az erő. fekszik: az eredő nagysága az erők.. összegével egyenlő. Két erő által támadott merev test akkor van egyensúlyban, ha az erők hatásvonala, nagyságuk, értelmük pedig. Ha egy test erőhatást fejt ki egy másik testre, a másik test. nagyságú és irányú, de.. értelmű erőt fejt ki az elsőre. 3. feladat (gépelemek-géptan) Húzza alá a helyes válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! a) Az élesmenet profilját egyenlőszárú trapézból származtatjuk. b) Az élesmenet profilját derékszögű négyszögből származtatjuk. c) Az élesmenet profilját egyenlőszárú háromszögből származtatjuk. 4. feladat (gépelemek-géptan) a) A reteszek határoló síkjai párhuzamosak egymással, lejtésük nincs, a nyomatékot tisztán a retesz nyírása útján viszik át. b) A reteszek határoló síkjai ék alakúak, lejtésük nincs, a nyomatékot tisztán a retesz nyírása útján viszik át. c) A reteszek határoló síkjai párhuzamosak egymással, lejtésük nincs, a nyomatékot tisztán a retesz hajlítása útján viszik át. írásbeli vizsga / május 19.

7 5. feladat (gépelemek-géptan) 4 pont Az alábbi ábrán egy kúpos súrlódó tengelykapcsoló látható. Adatok: F = 10 N, α = 30 o, D k = 20 cm. Mekkora a felületeket összeszorító F N normális irányú erő, valamint az F s súrlódó erő az F = 10 N tengelyirányú erő hatására, ha a súrlódási tényező μ = 0,4? a) A felületeket összeszorító erő F N = 8 N, a súrlódó erő F s = 20 N. b) A felületeket összeszorító erő F N = 20 N, a súrlódó erő F s = 8 N. c) A felületeket összeszorító erő F N = 40 N, a súrlódó erő F s = 16 N. 6. feladat (technológiai alapismeretek) 5 pont Egészítse ki az alábbi mondatokat! A különböző ötvözetek különböző hőmérsékletekhez tartozó állapotát az úgynevezett.. rögzítik. 1 pont/ A fémnek azt a tulajdonságát, hogy kristályszerkezetét a hőmérséklet csökkenésével megváltoztatja anélkül, hogy kémiai összetétele megváltozna,.. nevezzük. 1 pont/ A 6,67% széntartalmú Fe 3 C vas-karbid vegyület szövetszerkezeti neve 1 pont/ A 2,06% széntartalom alatti ötvözeteket.., a 2,06% széntartalom felettieket pedig.. nevezzük. / 7. feladat (elektrotechnika-elektronika) 9 pont Az alábbi ábrán a tirisztor feszültség-áram jelleggörbéi láthatók. a) Nevezze meg a számokkal jelölt tartományait! 1. 1 pont 2. 1 pont 3. 1 pont 4. 1 pont Kovács Csongor: Elektronika, General Press Kiadó,61. old ábra írásbeli vizsga / május 19.

8 b) Rajzolja le a tirisztor jelleggörbéjének felvételére alkalmas mérőkapcsolást! A kapcsolási rajzon tüntesse fel az U AK feszültség felvételére, valamint az I áramerősség mérésére alkalmas műszereket! A tirisztor jelleggörbéjének felvételére alkalmas mérőkapcsolás: A mérőkapcsolás elkészítése Műszerek bekötése 3 pont 8. feladat (mechanika) 1 Az alábbi ábrán látható statikai szerkezetet F = 1200 N erő terheli a rajzolt elrendezésben. Szabó Lászlóné: Mechanika, Képzőművészeti Kiadó, 94. old ábra a) Határozza meg számítással az F CD rúderőt! 3 pont b) Számítsa ki a C-D rúd szükséges átmérőjét (d =?), ha anyagára az R m = 340 MPa, a biztonsági tényező n = 3,2! Az igénybevétel húzás: A szükséges keresztmetszet: 3 pont írásbeli vizsga / május 19.

9 9. feladat (gépelemek-géptan) 1 Az alábbi ábrán egy négyhengeres négyütemű Otto-motor egytárcsás tengelykapcsoló szerkezete látható. A motor maximális teljesítménye 74 kw, /min fordulatszámnál. A motor nyomatékrugalmassága 1,27, a nyomatékfelesleg tényező 1,8. Dr. Lévai Zoltán: Gépjárművek szerkezettana, Tankönyvkiadó, Budapest old. 11. ábra a) Számítsa ki a maximális teljesítményhez tartozó nyomaték nagyságát! b) Számítsa ki a tengelykapcsolóval átvihető nyomatékot! c) Mekkora rugóerő szükséges a nyomaték átvitelére, ha az egytárcsás tengelykapcsoló tárcsájának közepes sugara r k = 9 cm, a felületek közötti súrlódási tényező értéke 0,3? d) Ellenőrizze a tárcsát felületi nyomásra, ha a tárcsa külső átmérője D = 21 cm, a belső átmérője d = 14,7 cm, megengedett felületi nyomás p meg = 0,3 MPa! 1 pont 1 pont írásbeli vizsga / május 19.

10 10. feladat (elektrotechnikai-elektronikai ismeretek) 11 pont Az alábbi ellenállás hálózat egyes kivezetései között az alábbi ellenállásértékeket mértük: Az A és C kivezetések között: R AC = 3,6 kω Az A és B kivezetések között: R AB = 2,1 kω A B és C kivezetések között: R BC = 2,7 kω a) Határozza meg a kivezetések között mért ellenállásértékek alapján R 3 értékét! b) Mekkora az R 1 és R 2 ellenállások értéke? Megoldás: a) Az R 3 ellenállás értékének meghatározása: 1 pont b) Az R 1 és R 2 ellenállások értéke: 1 pont 1 pont írásbeli vizsga / május 19.

11 írásbeli vizsga / május 19.

12 témakör Teszt jellegű kérdéssor Feladatok a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám Alapfogalmak Törvények, szabályok és összefüggések Feladatsor Az írásbeli vizsgarész pontszáma a témakör maximális pontszáma a témakör elért pontszáma Dátum:... javító tanár Feladatsor pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 19.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Műszaki ábrázolás II. Ábrázolás szabályai

Műszaki ábrázolás II. Ábrázolás szabályai Palotai Katalin Műszaki ábrázolás II. Ábrázolás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) A követelménymodul száma: 0111-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben