Mire figyeljünk!? Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mire figyeljünk!? Bevezetés"

Átírás

1 Mire figyeljünk!? Bevezetés Számtalan fogyasztóvédelmi tájékoztató, kiadvány született már, amelyből a fogyasztók részletes tájékoztatást nyernek legfontosabb jogaik kapcsán. Azonban az olvasóközönség körében ezek ismertsége még mindig alacsony. Másrészt a hétköznapokban a korábban teljesen ismeretlen fogyasztóvédelmi területre vonatkozó ismeretanyag egyszerre túl soknak hathat az olvasó számára. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének célja ezért e kiadvánnyal, hogy egy adott témakör kapcsán tömören és közérthetően hívja fel a figyelmet a leginkább problémásnak minősülő területekre. Ennek keretében összegyűjtöttük többek közt a hagyományos bolti vásárlásra és az üzleten kívül kötött szerződésekre (termékbemutatók) vonatkozó legfontosabb intelmeket, amelyeket mindig érdemes az olvasóknak szem előtt tartaniuk, ha egy kereskedővel szerződést kötnek. A távollevők között kötött szerződések ide tartoznak az internetes vásárlások is száma egyre nő, fontos, hogy a fogyasztók tudják, e jogügyletek során speciális többletjogok illetik meg őket. Az utazási szerződések kapcsán szintén lényeges jogok illetik meg a fogyasztókat: azonban erről még kevesen tudnak. Mit tehetünk, ha késik a repülőgép vagy éppen járatunkat törlik? a fogyasztók választ kapnak ezekre a kérdéseikre is. Végül, de nem utolsósorban a fogyasztóknak saját maguknak is érdeke az, hogy tisztában legyenek azzal, milyen alapvető jogaik vannak a vállalkozással szemben akkor, ha a vásárolt termék később elromlik. Az említésre került témakörök közül mindegyiknek - és még továbbiaknak is - egy rövid fejezetet szenteltünk, amelyből az olvasók megtudhatják a vonatkozó legfontosabb információkat kívánjuk, hogy forgassák haszonnal a tájékoztatót! 1

2 1. Mire figyeljünk bolti vásárlás esetén? 1. A kereskedőnek egyértelműen kell feltüntetnie a termék árát! Ha többféle ár kerül feltüntetésre, mindig a legalacsonyabbat kell kifizetnünk! Amennyiben a pénztáros ezt elutasítja, kérjük a különbözetet a vevőszolgálattól. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál ekkor bejelentéssel élhetünk az árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezések megsértése miatt. 2. Gondosan őrizzük meg a nyugtát! Bármilyen probléma lenne később a termékkel, reklamálni csak ennek birtokában tudunk. 3. Kifogásunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvennie a kereskedőnek, ha nem orvosolja rögtön! Annak pedig egy másolati példányát számunkra át kell adnia. 4. Bármikor kérhetjük a kereskedőtől a Vásárlók könyvét! Ha nem venné fel a jegyzőkönyvet, ebben tudjuk panaszunkat írásban jelezni. A Vásárlók könyvének mindenki számára hozzáférhetőnek és jól látható helyen kell lennie. 5. Nem teheti meg a vállalkozás, hogy panaszunkra nem válaszol! 30 napon belül köteles írásban arra érdemben válaszolni. 2

3 2. Mire figyeljünk üzleten kívül kötött szerződések esetén? 1. Üzleten kívül kötött szerződés esetében többletjogok illetnek meg minket! Ilyennek számít, ha nem a kereskedő székhelyén, telephelyén vásárlunk, hanem például munkahelyünkön, lakásunkon vagy külön rendezvényen (termékbemutatón) kerül sor a szerződés megkötésére munkanapon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől! Azaz visszaadhatjuk a terméket a vállalkozásnak, a vételárát nem kell kifizetnünk. Ha pedig bármilyen fizetést (például: előleg-foglaló) teljesítettünk az elállás előtt, az is visszajár a részünkre. 3. Az indokolás nélküli elállási jogunkról a szerződéskötés előtt tájékoztatni köteles a vállalkozás! Amennyiben ezt elmulasztja, a szerződés semmis: semmilyen kötelezettségünk nem származik belőle. 4. Hiába íratják alá velünk, hogy lemondtunk az elállási jogról, az semmis! Tehát ekkor is megillet minket az indokolás nélküli elállási jog. 5. Mindig írásban álljunk el a szerződéstől! Később könnyen előfordulhat, hogy bizonyítanunk kell, ezt a megfelelő határidőben tettük meg. Postai úton ajánlva, vagy elektronikus levélben tegyünk ezért elállási nyilatkozatot, ne szóban. 6. Megfelelő időben álltunk el, ha még a 8 munkanapos határidőn belül postára adtuk elállási nyilatkozatunkat! Nem az számít ugyanis, hogy a vállalkozás azt mikor kapja meg, a feladás időpontja a mérvadó. 7. Ha hitelszerződést is kötöttünk a vételárra és elállunk a vásárlástól, az felbontja a hitelszerződést is! Ekkor nincsen további teendőnk, a kereskedő kötelessége erről a bankot értesíteni. 3

4 3. Mire figyeljünk távollevők között kötött szerződések esetében? 1. Távollevők között kötött szerződések esetén többletjogok illetnek meg minket! Ide tartozik, ha a szerződést kizárólag távközlési eszköz útján kötjük meg a kereskedővel. Például: telefonon, interneten, sajtótermékben közzétett hirdetési megrendelőlappal vagy telefax segítségével munkanapon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől! Azaz visszaadhatjuk a terméket a vállalkozásnak, a vételárát nem kell kifizetnünk. Ha pedig bármilyen fizetést (például: előleg-foglaló) teljesítettünk az elállás előtt, az is visszajár a részünkre. 3. Az indokolás nélküli elállás esetében van néhány kivétel. Például nem élhetünk elállási joggal ételrendelés, internetes árverés, szerencsejáték-szerződés vagy kifejezetten a kérésünkre-utasításunkra előállított termék esetében. Ugyanez a helyzet, ha CD-t vagy DVD-t rendeltünk meg és azt már felbontottuk. 4. Az indokolás nélküli elállási jogunkról a szerződéskötés előtt tájékoztatni köteles a vállalkozás! Amennyiben ezt elmulasztja, 8 munkanap helyett három hónapig gyakorolhatjuk elállási jogunkat. Ha időközben a vállalkozás mégis rendelkezésünkre bocsátja a tájékoztatót, úgy a 8 munkanapos határidőt a tájékoztató átadásától kell számítani. 5. Ha hitelszerződést is kötöttünk a vételárra és elállunk a vásárlástól, az felbontja a hitelszerződést is! Ekkor nincsen további teendőnk, a kereskedő kötelessége erről a bankot értesíteni. 6. Amennyiben a vállalkozás mégsem szállítja az árut, 30 napon belül vissza kell utalnia nekünk a kifizetett pénzt! 4

5 4. Mire figyeljünk, ha meghibásodik a termék? 1. A hiba felismerése után haladéktalanul jelentsük be azt a forgalmazónál! Ha ezt mégis elmulasztanánk, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül még időben vagyunk. 2. Elsősorban kijavításra, kicserélésre, másodsorban pedig vételár-leszállításra vagy a teljes vételár visszafizetésére van jogunk! Elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhetünk. Ha ezeket a forgalmazó nem vállalja vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni megfelelő határidőben, a nekünk okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy megfelelő árleszállítást kérhetünk vagy visszakérhetjük a termék vételárát. 3. A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze. 4. Nincs igaza a kereskedőnek, ha csak a levásárlás lehetőségét ajánlja fel vagy azt mondja, hogy jogainkat nem gyakorolhatjuk, mert akciós volt a termék! 5. Jogainkat a vásárlástól számított két éven belül érvényesíthetjük! 6. Ha a termék a vásárlástól számított hat hónapon belül meghibásodik, úgy kell tekinteni, hogy az már a vásárlás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a kereskedőnek kell bizonyítania. Ha ezt nem teszi meg, köteles igényünket teljesíteni. A hat hónap letelte után, de a két éves határidőn belül már nekünk kell azt bebizonyítani, hogy eleve hibás terméket kaptunk. 7. Amennyiben a termékre kötelező jótállás vonatkozik vagy arra a kereskedő garanciát vállalt, ez idő alatt végig neki kell bizonyítania, hogy nekünk hibátlan terméket adott el. 8. Ha nem hajlandóak igényünket teljesíteni, forduljunk a békéltető testülethez! Ingyenes, gyors, szakszerű eljárásban bírálják el kérelmünk jogosságát, megtalálhatóak minden megyében és a fővárosban. Bővebb információ a testületekről ide kattintva olvasható. 5

6 5. Mire figyeljünk utazáskor? 1. Az utazási szerződést csak írásban lehet érvényesen megkötni vagy módosítani! Papíron vagy elektronikus dokumentumban kell a szerződést megkötni: ha erre nem kerül sor, úgy a szerződés semmis. Azaz nem vonatkozik ránk ekkor semmilyen kötelezettség a szerződésből eredően. 2. Az általunk fizetendő teljes díjat csak kivételes esetekben emelheti az utazási vállalkozás. Ilyen esetek az alábbiak: a szállítási költségek, valamint a részszolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült adó és egyéb kötelező közterhek mértékének, továbbá a deviza-forintárfolyamának változása. Az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül viszont még az említett okokból sem emelhető a díj. 3. Ha a vállalt szolgáltatást nem megfelelően teljesíti az utazásszervező, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Ide tartozik az az eset, ha például a vállalt négycsillagos helyett rosszabb minőségű a szálláshely vagy az előzetes ígéret ellenére nem áll rendelkezésünkre magyar nyelvű idegenvezetés egyes programok során. 4. Kifogásunkat haladéktalanul, elsősorban az utaskísérővel kell közölnünk, annak hiányában pedig a helyszíni szolgáltatóval (például: szálloda). 5. Ha a helyi szolgáltató sem orvosolja a panaszunkat, azt az utazási vállalkozást vagyunk kötelesek értesíteni erről, akivel a szerződést megkötöttük. 6. Mindenképp dokumentáljuk kifogásunkat! Készítsünk fényképfelvételeket vagy a hozzánk hasonlóan pórul járt utastársaink által is aláírt jegyzőkönyv/panasz leírás másolatát szerezzük be. A hazaérkezést követően ezt kell haladéktalanul eljuttatnunk az utazásszervezőhöz. 6

7 6. Mire figyeljünk, ha légijáratunk késik vagy azt törlik? Járattörlés Járattörlés esetén bizonyos kivételekkel jogunk van a jegyár visszatérítésére vagy átfoglalásra, emellett ellátásra és kártalanításra is. 1. Jegyár-visszatérítés A légifuvarozó köteles felajánlani a jegy árának visszatérítését hét napon belül az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervével kapcsolatban már nem szolgál semmilyen célt. Jogunk van átfoglaláshoz is, amelyet az eredetivel összehasonlítható szállítási feltételek mellett kell teljesíteni. 2. Díjmentes szállás-szállítás Ha az új légijárat indulási időpontja ésszerű számítás szerint legalább a törölt járat tervezett indulását követő napra esik, akkor a légifuvarozónak díjmentes szállodai elhelyezést is biztosítania kell részünkre. Ez esetben a repülőtér és a szálláshely között szintén díjmentes szállítás illet meg minket. 3. Ellátás Emellett ellátást, azaz a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket kell számunkra rendelkezésre bocsátani, ezen kívül jogunk van két díjmentes telefonhívásra, telexre vagy faxüzenetre, illetve küldésre. 4. Kártalanítás kilométeres vagy rövidebb repülőút esetén 250 EUR összegre vagyunk jogosultak, kilométernél hosszabb, Európai Unión belüli repülőút és minden egyéb, 1500 és 3500 km közötti repülőút esetében 400 EUR összeg jár részünkre, míg - az előző két esetbe nem sorolható repülőutak esetében 600 EUR összegű kártalanítás jár. 7

8 Járatkésés Járatkésés esetén megillet minket az ellátáshoz, szállodai elhelyezéshez és szállításhoz, valamint a jegyár visszatérítéséhez való jog, illetve egyes esetekben a kártalanítás is. Az alábbi esetekben vagyunk ezekre jogosultak: - legalább két órás késés 1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőutak esetében, - legalább három órás késés az Európai Unión belüli, 1500 kilométernél hosszabb repülőút és az összes egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőút esetén, - legalább négy órás késés azon repülőutak esetében, amelyek az előző két esetkörbe nem sorolhatóak be. 1. Ellátás Részünkre késés esetén díjmentes étkezést és frissítőket kell biztosítani, továbbá a két telefonhívás, telex vagy faxüzenet vagy küldés lehetősége is jár. 2. Díjmentes szállás és szállítás Ha a járat indulásának időpontja a korábbi bejelentett indulást követő napra esik, úgy szállodai elhelyezésre és a repülőtér és szálláshely közötti díjmentes szállításra vagyunk jogosultak. 3. Jegyár visszatérítése Öt órás vagy azt meghaladó késés esetében kérhetjük a megvásárolt jegyünk árának visszatérítését hét napon belül az utazás még meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira vonatkozóan. 4. Kártalanítás Három órás vagy azt meghaladó késés esetén egyes kivételekkel megillet minket a járattörlés miatt utasoknak járó, különböző mértékű kártalanítás is. Ennek összege 250 EUR és 600 EUR közé esik, a repülőút hosszától függően. 8

9 7. Mire figyeljünk fogyasztói csoportok esetében? 1. A fogyasztói csoportba való belépéssel sosem kapunk készpénzt-hitelt! A fogyasztói csoportot szervező vállalkozások szóban vagy hirdetéseikben gyakran hitelt ígérnek számunkra, azonban a csoport által legfeljebb csak vásárlói jogot szerezhetünk. A reklámokban látott összeg a megvásárolni kívánt autó vagy például lakás értékére vonatkozik, lényegében a szerződésben szereplő áru vagy szolgáltatás tulajdonjogának megszerzését jelenti. Könnyen lehet, hogy ezt is csupán hosszú évekkel később kapjuk meg, miközben havi befizetéseinket teljesítenünk kell. 2. A fogyasztói csoport nem bank! Ezek a vállalkozások nem minősülnek pénzügyi intézményeknek, így a bankok működésével összefüggő szigorú szabályok nem vonatkoznak rájuk. A cégek megszűnése esetén így valószínűleg bottal üthetjük a pénzünk nyomát. 3. A fogyasztói csoport szervezése jelenleg tiltott tevékenységnek minősül! A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 16/B. -ában meghatározásra került ugyanis a fogyasztói csoportok létrehozásának tilalma, miszerint: Fgytv. 16/B. Fogyasztói csoport január 1-jéig nem hozható létre. 4. Ne kössünk szerződést fogyasztói csoportot szervező vállalkozással! Jelenleg az új csoport létrehozását tiltó törvényi rendelkezésen kívül nem került még meghatározásra jogszabályban egyéb konkrét feltétel, amely gátat szabna működésüknek. Így nem illet meg minket ilyen csoportba történő belépés esetén indokolás nélküli elállási jog hacsak a vállalkozás saját maga nem biztosítja ezt szerződésben számunkra. 5. Ha mégis beléptünk volna egy csoportba, olvassuk át a szerződést, hogy milyen lehetőségeink vannak az elállásra! Egyes vállalkozások a szerződés aláírásától számított 30 napon belül általában lehetőséget biztosítanak arra, hogy elálljunk a megkötött szerződéstől persze nem díjmentesen. Így ez esetben tízezer forint körüli összegtől elesünk ugyan, de legalább van esély arra, hogy a már befizetett regisztrációs díjat és havi részleteket visszakapjuk. Amennyiben pedig előtörlesztést vállaltunk a következő közgyűlésre, úgy a szerződéstől a közgyűlés napjáig állhatunk el. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szerződés megkötésekor már általában 1-2 havi részletet be kell fizetnünk, és a közgyűlés ideje akár a szerződéskötést követő napra is eshet, így az elállási idő lerövidül. A 30 napos határidő leteltével vagy a közgyűlés után pedig már csak rendes felmondással szüntethetjük meg a szerződést. Ekkor a regisztrációs díjtól - ami akár százezer forintot meghaladó összeg is lehet - elesünk és a már befizetett havi részleteket csak a futamidő végén, például tíz-tizenöt évvel később és persze kamatok nélkül kapjuk vissza. 9

10 8. Mire figyeljünk, ha hitelt veszünk fel? 1. Mindig mérjük fel a rendelkezésre álló kínálatot! Ne csak egyetlen pénzügyi intézmény ajánlatát ismerjük meg: könnyen lehet, hogy a terméket kis spórolással ugyan, de sokkal olcsóbban vehetjük meg készpénzben kifizetve. Az is előfordulhat, hogy egy másik pénzügyi intézmény hitelével sokkal jobban járunk a kedvezőbb feltételek miatt. 2. A hitel kiválasztásánál ne csak a gyors hitelbírálat vagy a hitel kamata alapján ítéljünk! A 0 %-os kamatú hitelt jó és olcsó pénzügyi terméknek gondolhatjuk, de a gyakorlatban igen magas e hitelek kezelési költsége. 3. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) mértékét hasonlítsuk össze az egyes hiteleknél! A THM az egyéves időszakra előre kalkulált százalékos érték, amely megmutatja a hitel teljes díját, azaz mindazokat a költségeket, amelyeket a pénzügyi intézménynek a tőke összegén kívül még fizetni kell. Minél alacsonyabb tehát a THM mértéke, annál olcsóbb a hitel és kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj 4. A hitelszerződést a megkötése előtt részletesen olvassuk át és tájékozódjunk! Így annak is nézzünk utána, hogy milyen egyéb fizetési kötelezettség terhel minket a szerződés alapján. 5. Fontoljuk meg saját törlesztő-képességünket, hiszen a hitelt akár éveken keresztül fizethetjük. 6. Vegyük figyelembe, hogy mekkora az eredeti hitelösszeg, amit mi kapunk és mekkora összeget kell visszafizetni a pénzügyi intézménynek napon belül indokolás nélküli elállási jog illet meg minket hitelszerződés esetén. Ha a hitelt még nem folyósították, a hitelszerződéstől a megkötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk. Amennyiben már kiutalták az összeget, úgy a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen mondhatjuk fel a szerződést. Ez esetben legkésőbb 30 napon belül a felvett összeget és a megállapított hitelkamatot vissza kell fizetnünk. 10

11 9. Mire figyeljünk, ha üdülési jogra vonatkozóan kötünk szerződést? 1. Az üdülési jogra vonatkozóan megkötött szerződések esetében többletjogosultságok illetnek meg minket! Ide tartoznak például azok a szerződések, amelyek valamely ingatlan vagy szállás időszakosan visszatérő - határozatlan vagy egy éves időtartamot meghaladó - használatára, illetve azok használata kapcsán igénybe vehető egyéb előnyök megszerzésére vonatkoznak napon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől! Ha a vállalkozás azonban megsérti az elállási joggal kapcsolatos szigorú tájékoztatási kötelezettségét, ez esetben már 1 év és 14 napos határidővel gyakorolhatjuk e jogunkat. Elálláskor a cég nem követelheti tőlünk a költségeinek és az esetleg teljesített szolgáltatások ellenértékének a megtérítését. 5. Mindig írásban gyakoroljuk az indokolás nélküli elállási jogot! Később ugyanis könnyen előfordulhat, hogy bizonyítanunk kell, ezt a megfelelő határidőben tettük meg. Postai úton ajánlva, vagy elektronikus levélben tegyünk ezért elállási nyilatkozatot, ne pedig szóban. 6. Megfelelő időben álltunk el, ha még a 14 napos határidőn belül postára adtuk elállási nyilatkozatunkat! Nem az számít ugyanis, hogy a vállalkozás azt mikor kapja meg, a feladás időpontja a mérvadó. 7. Ha hitelszerződést is kötöttünk a vételárra és elállunk a szerződéstől, az felbontja a hitelszerződést is! Ekkor nincsen további teendőnk, a kereskedő kötelessége erről a bankot értesíteni. 8. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő letelte előtt nem követelhetnek tőlünk semmilyen összeget! Ha mégis történt bármilyen kifizetés, úgy az általunk átadott vagy átutalt összeget kötelesek számunkra visszatéríteni 30 napon belül, méghozzá a késedelmi kamattal együtt. 9. Olvassuk át részletesen a szolgáltatásra vonatkozó írásbeli tájékoztatót szerződéskötés előtt! A vállalkozást szigorú tájékoztatási kötelezettség terheli: a szerződésre vonatkozó részletesen írásbeli tájékoztatót kell ugyanis készítenie és azt ingyenesen kell még a szerződés megkötése előtt rendelkezésünkre bocsátania. 11

12 10. Mire figyeljünk áram- és gázszolgáltatások esetében? 1. Ne felejtsünk el bediktálni havonta a mérőállást, ha erre kötelezettséget vállaltunk! Ha elfelejtünk diktálni, úgy becsült számla készül el a fogyasztásról, amely nem a valós fogyasztási adatokat tartalmazza. 2. Kötelességünk lehetővé tenni a szolgáltató számára a mérőóra leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését. 3. Szintén a mi kötelezettségünk a mérő állagmegóvása és védelme! 4. Haladéktalanul jelentsük be a szolgáltatónál, ha azt tapasztaljuk, hogy a mérőóra vagy annak plombája megsérült! Amennyiben ezt elmulasztjuk, szerződésszegés miatt akár több százezer forintos kötbért is kiszabhat velünk szemben a szolgáltató. 5. Ha szabálytalan vételezéssel gyanúsítanak minket és ezt vitatjuk, a mérő vizsgálatát a szolgáltató igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel köteles elvégeztetni! 6. Amennyiben szerződésszegéssel vádolnak bennünket, azt mindig a szolgáltatónak kell bebizonyítania! 7. Csak akkor kapcsolhatnak minket ki a szolgáltatásból, ha a vonatkozó szigorú feltételek egyszerre teljesültek! Ezek a következőek: - fizetési kötelezettségünkkel 60 napot meghaladó késedelembe estünk, - a szolgáltatónak a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről legalább kétszer írásban kell értesítenie minket, - a fizetési haladék adása vagy a részletfizetési lehetőség kapcsán kezdeményezett egyeztetésnek sikertelennek kell lennie, de az egyeztetést nekünk fogyasztóknak kell kezdeményeznünk. 8. Ha tartozásunk nem csak számlafizetésből, hanem például kötbértartozásból ered, úgy csak akkor kapcsolhatnak ki minket, ha szolgáltató emiatt polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárást indított igazolható módon december 31-ét követően a korábban alkalmazott díjakat a szolgáltatóknak átlagosan 10 %-kal kell csökkenteniük! Ezt kötelesek egyúttal feltüntetni a számlán: ha ez elmarad - és a fogyasztóvédelmi hatóság megállapítja a szerződésszegést -, a szolgáltatónak minden érintett számla kapcsán tízezer forintos kötbért kell fizetnie nekünk. 12

13 11. Mire figyeljünk a víziközmű-szolgáltatásnál? 1. Az ingatlanunkon lévő víziközmű-hálózat ellenőrzését kötelesek vagyunk lehetővé tenni a szolgáltató számára! Ha az ellenőrzéskor a házi és csatlakozó hálózaton hibákat talál a szolgáltató, úgy ezek kijavításáról nekünk fogyasztóknak kell gondoskodnunk. Amennyiben ennek nem teszünk eleget, a szolgáltatást korlátozható vagy felfüggeszthető. 2. Rendszeresen ellenőrizzük mérőóráinkat, mivel minket terhel azok karbantartási kötelezettsége! Emellett kötelesek vagyunk a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, annak tisztántartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni. 3. Haladéktalanul jelentsük be a szolgáltatónak, ha a mérőóra meghibásodását vagy sérülését tapasztaljuk! Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről a víziközmű-szolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni, de a mi költségünkön. 4. Amennyiben szabálytalan közműhasználattal gyanúsítanak minket, a szolgáltató szakértői vizsgálatot köteles elvégeztetni a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő szakértővel! 5. Ha szerződésszegést állapít meg velünk szemben a szolgáltató, ennek bekövetkeztét neki kötelessége bizonyítania! 6. A szolgáltató csak szigorú feltételek együttes teljesülése esetén korlátozhatja a szolgáltatást! Ezek a következőek: - fizetési kötelezettségünkkel 60 napot meghaladó késedelembe estünk, - az általunk kezdeményezett, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről való egyeztetés a víziközmű-szolgáltatóval nem vezetett eredményre, - a korlátozás lehetőségéről tájékoztattak és a tartozás rendezésére legalább kétszer írásban felszólítottak minket, - a felhasználási hely fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet értesítette a korlátozásról a szolgáltató. 7. Mindig járjunk utána annak, hogy ingatlanunkon a bekötés a víziközmű-szolgáltató beleegyezésével valósult-e meg, őrizzük meg szerződésünket! Szabálytalan közművételezés esetén ugyanis az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, minta a jogellenes állapot a szolgáltató velünk szemben támasztott igényének bejelentésétől számított 5 évvel korábbi időpontban kezdődött volna. 13

14 12. Mire figyeljünk, ha elektronikus hírközlési szolgáltatást veszünk igénybe? 1. Szerződéskötés előtt olvassuk át részletesen az aláírandó dokumentumot, ha nem értünk valamit, arra pedig nyugodtan kérdezzünk rá! A szolgáltató egyértelmű, közérthető és pontos tájékoztatást köteles adni ennek kapcsán. 2. Tájékozódjunk az adott szolgáltatásról, mielőtt a telefonon szóban vagy elektronikus levélben tett bármilyen ajánlatot elfogadnánk! Az ajánlat kifejezett elfogadásával ugyanis már létrejön a szerződés, amelyből kötelezettségeink származnak. Ez utóbbi esetben azonban 8 munkanapon belül a szerződés megkötésétől számítva még elállhatunk a szerződéstől, ha a szolgáltatás nyújtása még nem kezdődött meg. 3. Ha hűségszerződést írunk alá, kérjünk tájékoztatást arról, hogy a szerződés felmondása számunkra milyen kötbérfizetési kötelezettséggel jár! 4. A szolgáltató nem követelhet tőlünk díjat, ha olyan szolgáltatást értékesít számunkra, amelyet nem rendeltünk meg. Így ha olyan szolgáltatást kínálnak számunkra, amelyet meg sem rendeltünk, akkor az aktiválásához szükség van a kifejezett elfogadó nyilatkozatunkra. 5. A szolgáltatónál tett bejelentéseinkről készült hangfelvételt 30 nap alatt ki kell adni számunkra, bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen. 6. A szolgáltató köteles a hibabejelentéseinket 48 órán belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről minket tájékoztatni. 7. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő a 72 órát nem haladhatja meg. 8. A szolgáltatót kötbérfizetési kötelezettség terheli, ha hibásan teljesít. Kötbért köteles a szolgáltató fizetni akkor, ha: - a hibabejelentések kivizsgálására és az értesítési kötelezettségére vonatkozó 48 órás határidőt nem tartja be, vagy - a hiba kijavítására nyitva álló határidőt elmulasztja. 14

15 13. Mire figyeljünk gyermekjátékok vásárlásakor és kezelésekor? 1. Mindig gondosan válasszuk meg a vásárlás helyét! Célszerű az egyes aluljárókban vagy a piacokon gyanús hirtelenséggel létesített alkalmi standokat elkerülni. A tapasztalatok szerint ugyanis a hamis és veszélyes gyermekjátékok zöme ezektől az árusoktól származik. 2. Körültekintően járjunk el a kisebb méretű játékok, illetve azok alkatrészei kapcsán! A gyermekek könnyen lenyelhetik azokat, ez pedig fulladást is okozhat. Különösen igaz ez a 3 éven aluli gyermekek esetében. 3. Csakis CE-jelöléssel ellátott játékot vásároljunk! Ez azt jelenti ugyanis, hogy a terméket megvizsgálták még a forgalomba hozatal előtt és ezek szerint megfelel a jogszabályi előírásoknak. 4. Nézzük meg a játékon elhelyezett további jelöléseket és figyelmeztetéseket! E feliratokon hívják fel a figyelmet a játék használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és arra is, hogy ezeket hogyan kerülhetjük el. 5. Ellenőrizzük a magyar nyelvű használati utasítás és a megfelelő tájékoztató meglétét! A gyártónak ugyanis már magyar nyelvű használati utasítással és megfelelő tájékoztatóval szükséges ellátnia a játékot. 6. Ha bármilyen, a termék biztonságával kapcsolatos problémát tapasztalnánk az adott játékkal, úgy mindenképp tájékoztassuk erről annak gyártóját vagy importőrét. 7. Időnként ellenőrizzük a játékok épségét! A sérült termékek, letört darabok könnyen okozhatnak sérülést. Az eltörött játékokat ezért nem szabad gyermekeink közelében hagyni. 8. A játékokról az összes csomagolóanyagot távolítsuk el! Erre amiatt van szükség, mivel a csomagolóanyag szintén fulladást okozhat, ne hagyjuk ezért játszani a gyermekeket a játék műanyag csomagolásával. 15

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1 Tartalom I. Bevezetés II. Jogi hírek II.1. Üdülési jog: nagyobb védelem a fogyasztók számára II.2. Az áram- és gázszolgáltatásokra vonatkozó

Részletesebben

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete. Fogyasztóvédelmi lakossági fórum. Budapest, 2012.

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete. Fogyasztóvédelmi lakossági fórum. Budapest, 2012. Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Fogyasztóvédelmi lakossági fórum Budapest, 2012. SZAVATOSSÁG-JÓTÁLLÁS Amit mindenképp tudni kell Szavatosság Fogyasztói érdekek érvényesítésének egyik módja Hibás teljesítés

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben

Fogyasztóvédelem iskolásoknak

Fogyasztóvédelem iskolásoknak Fogyasztóvédelem iskolásoknak Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Lektorálta: Dr. Eitmann Norbert Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu)

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 1. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.03.10. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR

HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület KÖFE 1184 Budapest Benedek Elek u. 22. www.fogyvedok.hu, kofe@fogyvedok.hu HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR Internetes kereskedelem során tapasztalt visszásságok és

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatására irányuló tapasztalatok 3 II. A bankkártya-használat

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7.

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7. HÍRLEVÉL 2015. I. szám Budapest, 2015. január 7. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók,

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa A mindennapi életünk része, hogy termékeket vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az egyes

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA Bevezetés Termékbemutatók, fogyasztói csoportok, internetes vásárlás, számítógép-használat, közösségi oldalak ez csak néhány azon fogyasztóvédelmi terület közül,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a

I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a hitel felvétele előtt? IV. Az indokolás nélküli elállási/felmondási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.perfectnails.hu

Részletesebben

- 1 - FOGYASZTÓVÉDELEM ISKOLÁSKORÚAK SZÁMÁRA. Szerkesztette: Dr. Szűcs László

- 1 - FOGYASZTÓVÉDELEM ISKOLÁSKORÚAK SZÁMÁRA. Szerkesztette: Dr. Szűcs László - 1 - FOGYASZTÓVÉDELEM ISKOLÁSKORÚAK SZÁMÁRA Szerkesztette: Dr. Szűcs László - 2 - T a r t a l o m j e g y z é k 1. Bevezetés 3 2. Szavatosság, jótállás 4 3. Hasznos tanácsok vásárlás előtt, közben és

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig) 1. Fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. Vonatkozó törvények, jogszabályok 4. Üzemeltetői adatok 5. Megvásárolható

Részletesebben

ÁSZF. www.jatekliget.hu

ÁSZF. www.jatekliget.hu ÁSZF. www.jatekliget.hu Kedves Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük a JATEKLIGET.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL Tájékoztató füzet az üzleten kívüli értékesítésrôl Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A leadott rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben