Mire figyeljünk!? Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mire figyeljünk!? Bevezetés"

Átírás

1 Mire figyeljünk!? Bevezetés Számtalan fogyasztóvédelmi tájékoztató, kiadvány született már, amelyből a fogyasztók részletes tájékoztatást nyernek legfontosabb jogaik kapcsán. Azonban az olvasóközönség körében ezek ismertsége még mindig alacsony. Másrészt a hétköznapokban a korábban teljesen ismeretlen fogyasztóvédelmi területre vonatkozó ismeretanyag egyszerre túl soknak hathat az olvasó számára. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének célja ezért e kiadvánnyal, hogy egy adott témakör kapcsán tömören és közérthetően hívja fel a figyelmet a leginkább problémásnak minősülő területekre. Ennek keretében összegyűjtöttük többek közt a hagyományos bolti vásárlásra és az üzleten kívül kötött szerződésekre (termékbemutatók) vonatkozó legfontosabb intelmeket, amelyeket mindig érdemes az olvasóknak szem előtt tartaniuk, ha egy kereskedővel szerződést kötnek. A távollevők között kötött szerződések ide tartoznak az internetes vásárlások is száma egyre nő, fontos, hogy a fogyasztók tudják, e jogügyletek során speciális többletjogok illetik meg őket. Az utazási szerződések kapcsán szintén lényeges jogok illetik meg a fogyasztókat: azonban erről még kevesen tudnak. Mit tehetünk, ha késik a repülőgép vagy éppen járatunkat törlik? a fogyasztók választ kapnak ezekre a kérdéseikre is. Végül, de nem utolsósorban a fogyasztóknak saját maguknak is érdeke az, hogy tisztában legyenek azzal, milyen alapvető jogaik vannak a vállalkozással szemben akkor, ha a vásárolt termék később elromlik. Az említésre került témakörök közül mindegyiknek - és még továbbiaknak is - egy rövid fejezetet szenteltünk, amelyből az olvasók megtudhatják a vonatkozó legfontosabb információkat kívánjuk, hogy forgassák haszonnal a tájékoztatót! 1

2 1. Mire figyeljünk bolti vásárlás esetén? 1. A kereskedőnek egyértelműen kell feltüntetnie a termék árát! Ha többféle ár kerül feltüntetésre, mindig a legalacsonyabbat kell kifizetnünk! Amennyiben a pénztáros ezt elutasítja, kérjük a különbözetet a vevőszolgálattól. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál ekkor bejelentéssel élhetünk az árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezések megsértése miatt. 2. Gondosan őrizzük meg a nyugtát! Bármilyen probléma lenne később a termékkel, reklamálni csak ennek birtokában tudunk. 3. Kifogásunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvennie a kereskedőnek, ha nem orvosolja rögtön! Annak pedig egy másolati példányát számunkra át kell adnia. 4. Bármikor kérhetjük a kereskedőtől a Vásárlók könyvét! Ha nem venné fel a jegyzőkönyvet, ebben tudjuk panaszunkat írásban jelezni. A Vásárlók könyvének mindenki számára hozzáférhetőnek és jól látható helyen kell lennie. 5. Nem teheti meg a vállalkozás, hogy panaszunkra nem válaszol! 30 napon belül köteles írásban arra érdemben válaszolni. 2

3 2. Mire figyeljünk üzleten kívül kötött szerződések esetén? 1. Üzleten kívül kötött szerződés esetében többletjogok illetnek meg minket! Ilyennek számít, ha nem a kereskedő székhelyén, telephelyén vásárlunk, hanem például munkahelyünkön, lakásunkon vagy külön rendezvényen (termékbemutatón) kerül sor a szerződés megkötésére munkanapon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől! Azaz visszaadhatjuk a terméket a vállalkozásnak, a vételárát nem kell kifizetnünk. Ha pedig bármilyen fizetést (például: előleg-foglaló) teljesítettünk az elállás előtt, az is visszajár a részünkre. 3. Az indokolás nélküli elállási jogunkról a szerződéskötés előtt tájékoztatni köteles a vállalkozás! Amennyiben ezt elmulasztja, a szerződés semmis: semmilyen kötelezettségünk nem származik belőle. 4. Hiába íratják alá velünk, hogy lemondtunk az elállási jogról, az semmis! Tehát ekkor is megillet minket az indokolás nélküli elállási jog. 5. Mindig írásban álljunk el a szerződéstől! Később könnyen előfordulhat, hogy bizonyítanunk kell, ezt a megfelelő határidőben tettük meg. Postai úton ajánlva, vagy elektronikus levélben tegyünk ezért elállási nyilatkozatot, ne szóban. 6. Megfelelő időben álltunk el, ha még a 8 munkanapos határidőn belül postára adtuk elállási nyilatkozatunkat! Nem az számít ugyanis, hogy a vállalkozás azt mikor kapja meg, a feladás időpontja a mérvadó. 7. Ha hitelszerződést is kötöttünk a vételárra és elállunk a vásárlástól, az felbontja a hitelszerződést is! Ekkor nincsen további teendőnk, a kereskedő kötelessége erről a bankot értesíteni. 3

4 3. Mire figyeljünk távollevők között kötött szerződések esetében? 1. Távollevők között kötött szerződések esetén többletjogok illetnek meg minket! Ide tartozik, ha a szerződést kizárólag távközlési eszköz útján kötjük meg a kereskedővel. Például: telefonon, interneten, sajtótermékben közzétett hirdetési megrendelőlappal vagy telefax segítségével munkanapon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől! Azaz visszaadhatjuk a terméket a vállalkozásnak, a vételárát nem kell kifizetnünk. Ha pedig bármilyen fizetést (például: előleg-foglaló) teljesítettünk az elállás előtt, az is visszajár a részünkre. 3. Az indokolás nélküli elállás esetében van néhány kivétel. Például nem élhetünk elállási joggal ételrendelés, internetes árverés, szerencsejáték-szerződés vagy kifejezetten a kérésünkre-utasításunkra előállított termék esetében. Ugyanez a helyzet, ha CD-t vagy DVD-t rendeltünk meg és azt már felbontottuk. 4. Az indokolás nélküli elállási jogunkról a szerződéskötés előtt tájékoztatni köteles a vállalkozás! Amennyiben ezt elmulasztja, 8 munkanap helyett három hónapig gyakorolhatjuk elállási jogunkat. Ha időközben a vállalkozás mégis rendelkezésünkre bocsátja a tájékoztatót, úgy a 8 munkanapos határidőt a tájékoztató átadásától kell számítani. 5. Ha hitelszerződést is kötöttünk a vételárra és elállunk a vásárlástól, az felbontja a hitelszerződést is! Ekkor nincsen további teendőnk, a kereskedő kötelessége erről a bankot értesíteni. 6. Amennyiben a vállalkozás mégsem szállítja az árut, 30 napon belül vissza kell utalnia nekünk a kifizetett pénzt! 4

5 4. Mire figyeljünk, ha meghibásodik a termék? 1. A hiba felismerése után haladéktalanul jelentsük be azt a forgalmazónál! Ha ezt mégis elmulasztanánk, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül még időben vagyunk. 2. Elsősorban kijavításra, kicserélésre, másodsorban pedig vételár-leszállításra vagy a teljes vételár visszafizetésére van jogunk! Elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhetünk. Ha ezeket a forgalmazó nem vállalja vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni megfelelő határidőben, a nekünk okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy megfelelő árleszállítást kérhetünk vagy visszakérhetjük a termék vételárát. 3. A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze. 4. Nincs igaza a kereskedőnek, ha csak a levásárlás lehetőségét ajánlja fel vagy azt mondja, hogy jogainkat nem gyakorolhatjuk, mert akciós volt a termék! 5. Jogainkat a vásárlástól számított két éven belül érvényesíthetjük! 6. Ha a termék a vásárlástól számított hat hónapon belül meghibásodik, úgy kell tekinteni, hogy az már a vásárlás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a kereskedőnek kell bizonyítania. Ha ezt nem teszi meg, köteles igényünket teljesíteni. A hat hónap letelte után, de a két éves határidőn belül már nekünk kell azt bebizonyítani, hogy eleve hibás terméket kaptunk. 7. Amennyiben a termékre kötelező jótállás vonatkozik vagy arra a kereskedő garanciát vállalt, ez idő alatt végig neki kell bizonyítania, hogy nekünk hibátlan terméket adott el. 8. Ha nem hajlandóak igényünket teljesíteni, forduljunk a békéltető testülethez! Ingyenes, gyors, szakszerű eljárásban bírálják el kérelmünk jogosságát, megtalálhatóak minden megyében és a fővárosban. Bővebb információ a testületekről ide kattintva olvasható. 5

6 5. Mire figyeljünk utazáskor? 1. Az utazási szerződést csak írásban lehet érvényesen megkötni vagy módosítani! Papíron vagy elektronikus dokumentumban kell a szerződést megkötni: ha erre nem kerül sor, úgy a szerződés semmis. Azaz nem vonatkozik ránk ekkor semmilyen kötelezettség a szerződésből eredően. 2. Az általunk fizetendő teljes díjat csak kivételes esetekben emelheti az utazási vállalkozás. Ilyen esetek az alábbiak: a szállítási költségek, valamint a részszolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült adó és egyéb kötelező közterhek mértékének, továbbá a deviza-forintárfolyamának változása. Az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül viszont még az említett okokból sem emelhető a díj. 3. Ha a vállalt szolgáltatást nem megfelelően teljesíti az utazásszervező, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Ide tartozik az az eset, ha például a vállalt négycsillagos helyett rosszabb minőségű a szálláshely vagy az előzetes ígéret ellenére nem áll rendelkezésünkre magyar nyelvű idegenvezetés egyes programok során. 4. Kifogásunkat haladéktalanul, elsősorban az utaskísérővel kell közölnünk, annak hiányában pedig a helyszíni szolgáltatóval (például: szálloda). 5. Ha a helyi szolgáltató sem orvosolja a panaszunkat, azt az utazási vállalkozást vagyunk kötelesek értesíteni erről, akivel a szerződést megkötöttük. 6. Mindenképp dokumentáljuk kifogásunkat! Készítsünk fényképfelvételeket vagy a hozzánk hasonlóan pórul járt utastársaink által is aláírt jegyzőkönyv/panasz leírás másolatát szerezzük be. A hazaérkezést követően ezt kell haladéktalanul eljuttatnunk az utazásszervezőhöz. 6

7 6. Mire figyeljünk, ha légijáratunk késik vagy azt törlik? Járattörlés Járattörlés esetén bizonyos kivételekkel jogunk van a jegyár visszatérítésére vagy átfoglalásra, emellett ellátásra és kártalanításra is. 1. Jegyár-visszatérítés A légifuvarozó köteles felajánlani a jegy árának visszatérítését hét napon belül az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervével kapcsolatban már nem szolgál semmilyen célt. Jogunk van átfoglaláshoz is, amelyet az eredetivel összehasonlítható szállítási feltételek mellett kell teljesíteni. 2. Díjmentes szállás-szállítás Ha az új légijárat indulási időpontja ésszerű számítás szerint legalább a törölt járat tervezett indulását követő napra esik, akkor a légifuvarozónak díjmentes szállodai elhelyezést is biztosítania kell részünkre. Ez esetben a repülőtér és a szálláshely között szintén díjmentes szállítás illet meg minket. 3. Ellátás Emellett ellátást, azaz a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket kell számunkra rendelkezésre bocsátani, ezen kívül jogunk van két díjmentes telefonhívásra, telexre vagy faxüzenetre, illetve küldésre. 4. Kártalanítás kilométeres vagy rövidebb repülőút esetén 250 EUR összegre vagyunk jogosultak, kilométernél hosszabb, Európai Unión belüli repülőút és minden egyéb, 1500 és 3500 km közötti repülőút esetében 400 EUR összeg jár részünkre, míg - az előző két esetbe nem sorolható repülőutak esetében 600 EUR összegű kártalanítás jár. 7

8 Járatkésés Járatkésés esetén megillet minket az ellátáshoz, szállodai elhelyezéshez és szállításhoz, valamint a jegyár visszatérítéséhez való jog, illetve egyes esetekben a kártalanítás is. Az alábbi esetekben vagyunk ezekre jogosultak: - legalább két órás késés 1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőutak esetében, - legalább három órás késés az Európai Unión belüli, 1500 kilométernél hosszabb repülőút és az összes egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőút esetén, - legalább négy órás késés azon repülőutak esetében, amelyek az előző két esetkörbe nem sorolhatóak be. 1. Ellátás Részünkre késés esetén díjmentes étkezést és frissítőket kell biztosítani, továbbá a két telefonhívás, telex vagy faxüzenet vagy küldés lehetősége is jár. 2. Díjmentes szállás és szállítás Ha a járat indulásának időpontja a korábbi bejelentett indulást követő napra esik, úgy szállodai elhelyezésre és a repülőtér és szálláshely közötti díjmentes szállításra vagyunk jogosultak. 3. Jegyár visszatérítése Öt órás vagy azt meghaladó késés esetében kérhetjük a megvásárolt jegyünk árának visszatérítését hét napon belül az utazás még meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira vonatkozóan. 4. Kártalanítás Három órás vagy azt meghaladó késés esetén egyes kivételekkel megillet minket a járattörlés miatt utasoknak járó, különböző mértékű kártalanítás is. Ennek összege 250 EUR és 600 EUR közé esik, a repülőút hosszától függően. 8

9 7. Mire figyeljünk fogyasztói csoportok esetében? 1. A fogyasztói csoportba való belépéssel sosem kapunk készpénzt-hitelt! A fogyasztói csoportot szervező vállalkozások szóban vagy hirdetéseikben gyakran hitelt ígérnek számunkra, azonban a csoport által legfeljebb csak vásárlói jogot szerezhetünk. A reklámokban látott összeg a megvásárolni kívánt autó vagy például lakás értékére vonatkozik, lényegében a szerződésben szereplő áru vagy szolgáltatás tulajdonjogának megszerzését jelenti. Könnyen lehet, hogy ezt is csupán hosszú évekkel később kapjuk meg, miközben havi befizetéseinket teljesítenünk kell. 2. A fogyasztói csoport nem bank! Ezek a vállalkozások nem minősülnek pénzügyi intézményeknek, így a bankok működésével összefüggő szigorú szabályok nem vonatkoznak rájuk. A cégek megszűnése esetén így valószínűleg bottal üthetjük a pénzünk nyomát. 3. A fogyasztói csoport szervezése jelenleg tiltott tevékenységnek minősül! A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 16/B. -ában meghatározásra került ugyanis a fogyasztói csoportok létrehozásának tilalma, miszerint: Fgytv. 16/B. Fogyasztói csoport január 1-jéig nem hozható létre. 4. Ne kössünk szerződést fogyasztói csoportot szervező vállalkozással! Jelenleg az új csoport létrehozását tiltó törvényi rendelkezésen kívül nem került még meghatározásra jogszabályban egyéb konkrét feltétel, amely gátat szabna működésüknek. Így nem illet meg minket ilyen csoportba történő belépés esetén indokolás nélküli elállási jog hacsak a vállalkozás saját maga nem biztosítja ezt szerződésben számunkra. 5. Ha mégis beléptünk volna egy csoportba, olvassuk át a szerződést, hogy milyen lehetőségeink vannak az elállásra! Egyes vállalkozások a szerződés aláírásától számított 30 napon belül általában lehetőséget biztosítanak arra, hogy elálljunk a megkötött szerződéstől persze nem díjmentesen. Így ez esetben tízezer forint körüli összegtől elesünk ugyan, de legalább van esély arra, hogy a már befizetett regisztrációs díjat és havi részleteket visszakapjuk. Amennyiben pedig előtörlesztést vállaltunk a következő közgyűlésre, úgy a szerződéstől a közgyűlés napjáig állhatunk el. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szerződés megkötésekor már általában 1-2 havi részletet be kell fizetnünk, és a közgyűlés ideje akár a szerződéskötést követő napra is eshet, így az elállási idő lerövidül. A 30 napos határidő leteltével vagy a közgyűlés után pedig már csak rendes felmondással szüntethetjük meg a szerződést. Ekkor a regisztrációs díjtól - ami akár százezer forintot meghaladó összeg is lehet - elesünk és a már befizetett havi részleteket csak a futamidő végén, például tíz-tizenöt évvel később és persze kamatok nélkül kapjuk vissza. 9

10 8. Mire figyeljünk, ha hitelt veszünk fel? 1. Mindig mérjük fel a rendelkezésre álló kínálatot! Ne csak egyetlen pénzügyi intézmény ajánlatát ismerjük meg: könnyen lehet, hogy a terméket kis spórolással ugyan, de sokkal olcsóbban vehetjük meg készpénzben kifizetve. Az is előfordulhat, hogy egy másik pénzügyi intézmény hitelével sokkal jobban járunk a kedvezőbb feltételek miatt. 2. A hitel kiválasztásánál ne csak a gyors hitelbírálat vagy a hitel kamata alapján ítéljünk! A 0 %-os kamatú hitelt jó és olcsó pénzügyi terméknek gondolhatjuk, de a gyakorlatban igen magas e hitelek kezelési költsége. 3. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) mértékét hasonlítsuk össze az egyes hiteleknél! A THM az egyéves időszakra előre kalkulált százalékos érték, amely megmutatja a hitel teljes díját, azaz mindazokat a költségeket, amelyeket a pénzügyi intézménynek a tőke összegén kívül még fizetni kell. Minél alacsonyabb tehát a THM mértéke, annál olcsóbb a hitel és kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj 4. A hitelszerződést a megkötése előtt részletesen olvassuk át és tájékozódjunk! Így annak is nézzünk utána, hogy milyen egyéb fizetési kötelezettség terhel minket a szerződés alapján. 5. Fontoljuk meg saját törlesztő-képességünket, hiszen a hitelt akár éveken keresztül fizethetjük. 6. Vegyük figyelembe, hogy mekkora az eredeti hitelösszeg, amit mi kapunk és mekkora összeget kell visszafizetni a pénzügyi intézménynek napon belül indokolás nélküli elállási jog illet meg minket hitelszerződés esetén. Ha a hitelt még nem folyósították, a hitelszerződéstől a megkötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk. Amennyiben már kiutalták az összeget, úgy a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen mondhatjuk fel a szerződést. Ez esetben legkésőbb 30 napon belül a felvett összeget és a megállapított hitelkamatot vissza kell fizetnünk. 10

11 9. Mire figyeljünk, ha üdülési jogra vonatkozóan kötünk szerződést? 1. Az üdülési jogra vonatkozóan megkötött szerződések esetében többletjogosultságok illetnek meg minket! Ide tartoznak például azok a szerződések, amelyek valamely ingatlan vagy szállás időszakosan visszatérő - határozatlan vagy egy éves időtartamot meghaladó - használatára, illetve azok használata kapcsán igénybe vehető egyéb előnyök megszerzésére vonatkoznak napon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől! Ha a vállalkozás azonban megsérti az elállási joggal kapcsolatos szigorú tájékoztatási kötelezettségét, ez esetben már 1 év és 14 napos határidővel gyakorolhatjuk e jogunkat. Elálláskor a cég nem követelheti tőlünk a költségeinek és az esetleg teljesített szolgáltatások ellenértékének a megtérítését. 5. Mindig írásban gyakoroljuk az indokolás nélküli elállási jogot! Később ugyanis könnyen előfordulhat, hogy bizonyítanunk kell, ezt a megfelelő határidőben tettük meg. Postai úton ajánlva, vagy elektronikus levélben tegyünk ezért elállási nyilatkozatot, ne pedig szóban. 6. Megfelelő időben álltunk el, ha még a 14 napos határidőn belül postára adtuk elállási nyilatkozatunkat! Nem az számít ugyanis, hogy a vállalkozás azt mikor kapja meg, a feladás időpontja a mérvadó. 7. Ha hitelszerződést is kötöttünk a vételárra és elállunk a szerződéstől, az felbontja a hitelszerződést is! Ekkor nincsen további teendőnk, a kereskedő kötelessége erről a bankot értesíteni. 8. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő letelte előtt nem követelhetnek tőlünk semmilyen összeget! Ha mégis történt bármilyen kifizetés, úgy az általunk átadott vagy átutalt összeget kötelesek számunkra visszatéríteni 30 napon belül, méghozzá a késedelmi kamattal együtt. 9. Olvassuk át részletesen a szolgáltatásra vonatkozó írásbeli tájékoztatót szerződéskötés előtt! A vállalkozást szigorú tájékoztatási kötelezettség terheli: a szerződésre vonatkozó részletesen írásbeli tájékoztatót kell ugyanis készítenie és azt ingyenesen kell még a szerződés megkötése előtt rendelkezésünkre bocsátania. 11

12 10. Mire figyeljünk áram- és gázszolgáltatások esetében? 1. Ne felejtsünk el bediktálni havonta a mérőállást, ha erre kötelezettséget vállaltunk! Ha elfelejtünk diktálni, úgy becsült számla készül el a fogyasztásról, amely nem a valós fogyasztási adatokat tartalmazza. 2. Kötelességünk lehetővé tenni a szolgáltató számára a mérőóra leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését. 3. Szintén a mi kötelezettségünk a mérő állagmegóvása és védelme! 4. Haladéktalanul jelentsük be a szolgáltatónál, ha azt tapasztaljuk, hogy a mérőóra vagy annak plombája megsérült! Amennyiben ezt elmulasztjuk, szerződésszegés miatt akár több százezer forintos kötbért is kiszabhat velünk szemben a szolgáltató. 5. Ha szabálytalan vételezéssel gyanúsítanak minket és ezt vitatjuk, a mérő vizsgálatát a szolgáltató igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel köteles elvégeztetni! 6. Amennyiben szerződésszegéssel vádolnak bennünket, azt mindig a szolgáltatónak kell bebizonyítania! 7. Csak akkor kapcsolhatnak minket ki a szolgáltatásból, ha a vonatkozó szigorú feltételek egyszerre teljesültek! Ezek a következőek: - fizetési kötelezettségünkkel 60 napot meghaladó késedelembe estünk, - a szolgáltatónak a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről legalább kétszer írásban kell értesítenie minket, - a fizetési haladék adása vagy a részletfizetési lehetőség kapcsán kezdeményezett egyeztetésnek sikertelennek kell lennie, de az egyeztetést nekünk fogyasztóknak kell kezdeményeznünk. 8. Ha tartozásunk nem csak számlafizetésből, hanem például kötbértartozásból ered, úgy csak akkor kapcsolhatnak ki minket, ha szolgáltató emiatt polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárást indított igazolható módon december 31-ét követően a korábban alkalmazott díjakat a szolgáltatóknak átlagosan 10 %-kal kell csökkenteniük! Ezt kötelesek egyúttal feltüntetni a számlán: ha ez elmarad - és a fogyasztóvédelmi hatóság megállapítja a szerződésszegést -, a szolgáltatónak minden érintett számla kapcsán tízezer forintos kötbért kell fizetnie nekünk. 12

13 11. Mire figyeljünk a víziközmű-szolgáltatásnál? 1. Az ingatlanunkon lévő víziközmű-hálózat ellenőrzését kötelesek vagyunk lehetővé tenni a szolgáltató számára! Ha az ellenőrzéskor a házi és csatlakozó hálózaton hibákat talál a szolgáltató, úgy ezek kijavításáról nekünk fogyasztóknak kell gondoskodnunk. Amennyiben ennek nem teszünk eleget, a szolgáltatást korlátozható vagy felfüggeszthető. 2. Rendszeresen ellenőrizzük mérőóráinkat, mivel minket terhel azok karbantartási kötelezettsége! Emellett kötelesek vagyunk a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, annak tisztántartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni. 3. Haladéktalanul jelentsük be a szolgáltatónak, ha a mérőóra meghibásodását vagy sérülését tapasztaljuk! Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről a víziközmű-szolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni, de a mi költségünkön. 4. Amennyiben szabálytalan közműhasználattal gyanúsítanak minket, a szolgáltató szakértői vizsgálatot köteles elvégeztetni a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő szakértővel! 5. Ha szerződésszegést állapít meg velünk szemben a szolgáltató, ennek bekövetkeztét neki kötelessége bizonyítania! 6. A szolgáltató csak szigorú feltételek együttes teljesülése esetén korlátozhatja a szolgáltatást! Ezek a következőek: - fizetési kötelezettségünkkel 60 napot meghaladó késedelembe estünk, - az általunk kezdeményezett, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről való egyeztetés a víziközmű-szolgáltatóval nem vezetett eredményre, - a korlátozás lehetőségéről tájékoztattak és a tartozás rendezésére legalább kétszer írásban felszólítottak minket, - a felhasználási hely fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet értesítette a korlátozásról a szolgáltató. 7. Mindig járjunk utána annak, hogy ingatlanunkon a bekötés a víziközmű-szolgáltató beleegyezésével valósult-e meg, őrizzük meg szerződésünket! Szabálytalan közművételezés esetén ugyanis az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, minta a jogellenes állapot a szolgáltató velünk szemben támasztott igényének bejelentésétől számított 5 évvel korábbi időpontban kezdődött volna. 13

14 12. Mire figyeljünk, ha elektronikus hírközlési szolgáltatást veszünk igénybe? 1. Szerződéskötés előtt olvassuk át részletesen az aláírandó dokumentumot, ha nem értünk valamit, arra pedig nyugodtan kérdezzünk rá! A szolgáltató egyértelmű, közérthető és pontos tájékoztatást köteles adni ennek kapcsán. 2. Tájékozódjunk az adott szolgáltatásról, mielőtt a telefonon szóban vagy elektronikus levélben tett bármilyen ajánlatot elfogadnánk! Az ajánlat kifejezett elfogadásával ugyanis már létrejön a szerződés, amelyből kötelezettségeink származnak. Ez utóbbi esetben azonban 8 munkanapon belül a szerződés megkötésétől számítva még elállhatunk a szerződéstől, ha a szolgáltatás nyújtása még nem kezdődött meg. 3. Ha hűségszerződést írunk alá, kérjünk tájékoztatást arról, hogy a szerződés felmondása számunkra milyen kötbérfizetési kötelezettséggel jár! 4. A szolgáltató nem követelhet tőlünk díjat, ha olyan szolgáltatást értékesít számunkra, amelyet nem rendeltünk meg. Így ha olyan szolgáltatást kínálnak számunkra, amelyet meg sem rendeltünk, akkor az aktiválásához szükség van a kifejezett elfogadó nyilatkozatunkra. 5. A szolgáltatónál tett bejelentéseinkről készült hangfelvételt 30 nap alatt ki kell adni számunkra, bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen. 6. A szolgáltató köteles a hibabejelentéseinket 48 órán belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről minket tájékoztatni. 7. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő a 72 órát nem haladhatja meg. 8. A szolgáltatót kötbérfizetési kötelezettség terheli, ha hibásan teljesít. Kötbért köteles a szolgáltató fizetni akkor, ha: - a hibabejelentések kivizsgálására és az értesítési kötelezettségére vonatkozó 48 órás határidőt nem tartja be, vagy - a hiba kijavítására nyitva álló határidőt elmulasztja. 14

15 13. Mire figyeljünk gyermekjátékok vásárlásakor és kezelésekor? 1. Mindig gondosan válasszuk meg a vásárlás helyét! Célszerű az egyes aluljárókban vagy a piacokon gyanús hirtelenséggel létesített alkalmi standokat elkerülni. A tapasztalatok szerint ugyanis a hamis és veszélyes gyermekjátékok zöme ezektől az árusoktól származik. 2. Körültekintően járjunk el a kisebb méretű játékok, illetve azok alkatrészei kapcsán! A gyermekek könnyen lenyelhetik azokat, ez pedig fulladást is okozhat. Különösen igaz ez a 3 éven aluli gyermekek esetében. 3. Csakis CE-jelöléssel ellátott játékot vásároljunk! Ez azt jelenti ugyanis, hogy a terméket megvizsgálták még a forgalomba hozatal előtt és ezek szerint megfelel a jogszabályi előírásoknak. 4. Nézzük meg a játékon elhelyezett további jelöléseket és figyelmeztetéseket! E feliratokon hívják fel a figyelmet a játék használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és arra is, hogy ezeket hogyan kerülhetjük el. 5. Ellenőrizzük a magyar nyelvű használati utasítás és a megfelelő tájékoztató meglétét! A gyártónak ugyanis már magyar nyelvű használati utasítással és megfelelő tájékoztatóval szükséges ellátnia a játékot. 6. Ha bármilyen, a termék biztonságával kapcsolatos problémát tapasztalnánk az adott játékkal, úgy mindenképp tájékoztassuk erről annak gyártóját vagy importőrét. 7. Időnként ellenőrizzük a játékok épségét! A sérült termékek, letört darabok könnyen okozhatnak sérülést. Az eltörött játékokat ezért nem szabad gyermekeink közelében hagyni. 8. A játékokról az összes csomagolóanyagot távolítsuk el! Erre amiatt van szükség, mivel a csomagolóanyag szintén fulladást okozhat, ne hagyjuk ezért játszani a gyermekeket a játék műanyag csomagolásával. 15

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi percek

Fogyasztóvédelmi percek Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Fogyasztóvédelmi percek Szakmai háttéranyag III. (Utazás, légi utas jogok) 1 I. Bevezetés A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2013 decemberében

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

ÁRFELTÜNTETÉS Minden terméknek forintban, egyértelmûen és tisztán olvashatóan kell feltüntetni az árát! Ha veszel egy csokit és több ár szerepel rajta, mindig a legalacsonyabbat kell fizetned! BÉKÉLTETÔ

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. - ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől Mikor jelentős egy késés? A jogszabály szerinti késés megállapításának objektív feltétele, hogy a késés jelentős legyen. Csak olyan esetben jár segítségnyújtás az utas részére, ha legalább 2 órás késéssel

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Fogyasztóként meggondolhatjuk magunkat és visszaléphetünk a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után?

Fogyasztóként meggondolhatjuk magunkat és visszaléphetünk a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után? Fogyasztóként meggondolhatjuk magunkat és visszaléphetünk a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után? Igen, a fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával II. A hitelre és a kölcsönre vonatkozó tudnivalók Az alkalmazandó főbb jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete. Fogyasztóvédelmi lakossági fórum. Budapest, 2012.

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete. Fogyasztóvédelmi lakossági fórum. Budapest, 2012. Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Fogyasztóvédelmi lakossági fórum Budapest, 2012. SZAVATOSSÁG-JÓTÁLLÁS Amit mindenképp tudni kell Szavatosság Fogyasztói érdekek érvényesítésének egyik módja Hibás teljesítés

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól dr. Pethő Hajnalka Katalin Gyomaendrőd, 2016. április 20. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: Új Ptk. (2013. évi V. törvény) MÁRC. 15.

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megtudhassa, mit tehet annak érdekében, hogy egy kellemesnek ígérkező előadás ne váljon egy költséges vásárlássá. ERRE FIGYELJEN! 15 Milyen

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok 1. Általános rendelkezések M6. számú melléklet A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok A védendő fogyasztók a GET ben illetve a GET Vhr. ben, meghatározott szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Árfeltüntetés. Békéltető testület. Elállási jog. Fogyasztóvédelmi ABC

Árfeltüntetés. Békéltető testület. Elállási jog. Fogyasztóvédelmi ABC Fogyasztóvédelmi ABC Árfeltüntetés Az áru fogyasztói forgalombahozatalakor a forgalmazó köteles - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma:2014.12.01. Utolsó módosítás:2015.07.28. Hatályos:2015.07.28. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Easy-Shop Kereskedelmi és

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ

Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ A békéltető testületi eljárás célja: a fogyasztó és vállalkozás közötti vita ingyenes, gyors, egyszerű rendezése egyezség létrehozatala

Részletesebben

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai Kérjük, olvassa el az alábbi vásárlói tájékoztatót! Amennyiben Ön él privát áruházunkban a vásárlás lehetőségével, akkor eladó és vevő közt szerződéses viszony keletkezik. Az alábbi dokumentum a http://www.tur-mix.hu/

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után JÓ, HA TUDJUK Ünnepek előtt és után Vásárlás előtt A vásárlásra való felkészülést érdemes már otthon elkezdeni: számba venni, hogy mit is szeretnénk vásárolni, hol és körülbelül mennyi pénzt szánunk a

Részletesebben

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00062-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00269-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás?

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás? Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Mit jelent az internetes (online) vásárlás? Mit is jelent az online vásárlás? Az internetes vásárlás a távollévők

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL A markabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. Cégjegyzékszáma: 01-09-567193, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Álomnyaralásból rémálom ezekre figyeljen, ha nyaralni készül!

Álomnyaralásból rémálom ezekre figyeljen, ha nyaralni készül! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 36/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy megosszuk Önnel a Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai alapján összegyűjtött, utazással

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben