A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai"

Átírás

1 A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika március 19.

2 ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár visszatérítés rendezése 4. A visszatartási jog 5. A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén 6. Nyilatkozat-minták

3 A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel végez ellenőrzéseket a webáruházak vonatkozásában 2014-ben a hivatalból történő ellenőrzések lefolytatásra február és október között került sor, 11 megyei felügyelőség részvételével Mit vizsgálunk pontosan?

4 A TAVALYI ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS TAPASZTALATAI A vizsgálat teljes ideje alatt a felügyelőségek összesen 162 webáruházat vontak ellenőrzés alá 56 már a korábbi évek során is vizsgált és kifogásolt 130 esetében tártak fel a felügyelőségek valamilyen jogsértést, amely 80%-os kifogásolási arányt jelent A 2013-as vizsgálat 70%-os kifogásolási arányát tekintve ez negatívumként értékelhető Az ismételt ellenőrzések tekintetében lényegesen jobb eredmények születtek, miután a kifogásolási arány 59%-os volt

5 A tapasztalatok számszerűen (db)

6 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓAN 7 esetben hiányzott a szolgáltató megnevezése a szolgáltató székhelye, telephelye, illetve lakcíme 13 webáruházban nem volt kiírva 29 esetben mulasztották el feltüntetni a szolgáltatók a cégjegyzékszámot, egyéni vállalkozói nyilvántartási számot Legnagyobb arányban (34%, azaz 55 eset) a vállalkozásokat, illetve vállalkozókat nyilvántartásba vevő cégbíróság vagy egyéb szerv megnevezésének feltüntetése hiányzott A szolgáltatók címe 3 esetben hiányzott a honlapról, míg további 3 webáruház nem rendelkezett egyéb elérhetőséggel Új elem: székhely, lakhely, üzleti tevékenység postai címe (4 eset) Új elem: tárhelyszolgáltató alapvető adatai (34 eset)

7 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓAN Az elektronikus szerződéskötés lépései 21 webáruházban egyáltalán nem, 11esetben pedig hiányosan kerültek fel a honlapra Az adatbeviteli hibák esetén rendelkezésre álló javítási lehetőségekről szóló információk 35 alkalommal hiányoztak a honlapokról A fogyasztókat nem tájékoztatták továbbá arról, hogy a megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e (33%) a megkötött szerződést iktatják-e (36%) ha iktatják, akkor utólag hozzáférhető lesz-e (37%) A szerződéskötés lehetséges nyelveiről szóló tájékoztatás az esetek 32%-ában maradt el Új elem: fizetési kötelezettséget keletkeztet a megrendelés (32 eset)

8 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TÁRGYÁRA ÉS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓAN 5 webáruházban nem, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre a szerződés tárgyának a lényeges tulajdonságai A termékek ellenértékéről történő tájékoztatás 23 esetben nem volt megfelelő, 5 üzemeltető nem a bruttó árakat tüntette fel, 18 szolgáltató pedig az egységár kiírására vonatkozó szabályokat sértette meg 12 szolgáltató nem tüntette fel a termék kiszállításának határidejét 15 webshop oldalán hiányzott a fizetési módokra vonatkozó információ 9 honlap semmilyen információt nem tett közzé a szállításról/teljesítésről, további 23 esetében pedig hiányos volt az erre vonatkozó tájékoztatás

9 Új tájékoztatási elemek Panaszkezelés módja (35 eset) Békéltető testülethez fordulás lehetősége, annak elérhetőségei (52 eset) Digitális adattartalom (22 eset) Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fennállása, feltételei (24-23 eset)

10 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRA VONATKOZÓAN 78 szolgáltató meg sem említette honlapján az elállási jog intézményét, 29 honlapról hiányzott, hogy az elállási jogot a fogyasztók indokolás nélkül gyakorolhatják, 52 weblapról hiányzott, hogy az elállás lehetőségével a vásárlók hány napon/munkanapon belül élhetnek, az elállásra nyitva álló határidő kezdetéről 31 webshopban nem találtak a felügyelőségek információt.

11 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRA VONATKOZÓAN 9 honlap azért került kifogásolás alá, mert a szolgáltató kikötötte, hogy a fogyasztó csak az eredeti pénztári blokk vagy számla megléte esetén állhat el 6 esetben derült fény arra, hogy a vállalkozások olyan megtévesztő tájékoztatást tettek közzé a honlapjukon, hogy az elállási jog nem érvényesíthető akkor, ha a fogyasztó a terméket személyesen vette át 13 szolgáltató nyújtott olyan tájékoztatást, amely szerint a termék csomagolásának felbontása esetén vagy a termék kipróbálását követően nincs lehetősége a fogyasztónak az elállási jogát gyakorolni

12 PRÓBAVÁSÁRLÁSOK TAPASZTALATAI 53 webáruház vonatkozásában került sor próbavásárlásra, melynek keretében 45 esetben állapítottak meg jogsértést 15 esetben az írásbeli megerősítés egyáltalán nem került átadásra, további 15 esetben pedig hiányos volt (elállási jog, panasztétel helye, jótállás feltételei) Új szabályozás szerint 8 esetben nem volt visszaigazolás tartós adathordozón A próbavásárolt 35 jótállásköteles termékből 29 esetében adták át a jótállási jegyet, s ebből 24 db nem felelt meg teljes mértékben a jogszabályoknak

13 ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK Az ellenőrzések során feltárt jogsértések miatt a felügyelőségek összesen 95 esetben adtak ki határozatot A vonatkozó jogszabályi előírások megsértését összesen Ft A vonatkozó jogszabályi előírások megsértését összesen Ft fogyasztóvédelmi bírság kiszabásával szankcionálták

14 Az elállási jog alóli kivételek (pl.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

15 KÖSZÖNÖM SZÉPEN MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E Nİ R Z É S I FİOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2217/2014 Témafelelıs: Majlinger Zsuzsanna dr. Somogyi András Ö S S

Részletesebben

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: Tanó Mónika egyéni vállalkozó Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. Telefonszám: +3630 5735 097 E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Részletesebben

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Hunyadi Ádám egyéni vállalkozó Székhely: 1044 Budapest, Nagyszombati utca 22. Adószám: 66769958-2-41 Nyilvántartási szám: 38829091 Kibocsátó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat gondos elolvasása és figyelembevételével használja weboldal / webáruházunkat.

Jelen Üzletszabályzat gondos elolvasása és figyelembevételével használja weboldal / webáruházunkat. Üzletszabályzat Kereskedő: Watch World Kft. Telephely, székhely: 2030, Érd, Diósdi út 4. Bankszámlaszám: 10300002-10640734-49020013 MKB WATCH WORLD KFT Adószám: 12635836-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-166026

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.lupi.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Általános üzleti feltételek Media Markt Online

Általános üzleti feltételek Media Markt Online Általános üzleti feltételek Media Markt Online 1 Érvényesség Hatályos: 2015. május 1. napjától Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba a MS E-Commerce Kft. terméksorából kiválasztott árucikk a

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

A hodacs.hu/webshop internetes webáruház általános szerződési feltételei

A hodacs.hu/webshop internetes webáruház általános szerződési feltételei A hodacs.hu/webshop internetes webáruház általános szerződési feltételei Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben leírt szerződési feltételeinket és adatkezelési elveinket.

megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben leírt szerződési feltételeinket és adatkezelési elveinket. ÁSZF Általános szerződési Feltételek - Vásárlási tájékoztató. Köszöntjük vásárlóink körében! Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban ÁSZF). Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek Általános vásárlási feltételek 1. Bevezetés 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte, fizetés, 3. Árak 4. Szállítási feltételek 5. Elállási jog 6. Szavatosság és jótállás 7. Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége

Részletesebben

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a www.maszas.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ Köszöntjük a FIDESZ termékek boltja webáruházban. Vásárlás előtt kérjük figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat. A sikeres vásárláshoz kötelező az Üzletszabályzat elfogadása.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a LED-DISZKONT Kft. (székhely:1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8., adószám:23159624-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben