AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, november 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, 2014. november 6."

Átírás

1 AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA Kecskemét, november 6.

2 a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (új PTK.) március 15. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (,,Jótállási rendelet ) mód: április 9., szeptember 15. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (új Korm. rendelet) június 13. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. Törvény (,,Ektv. ) mód: január 1. 2

3 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat. (pl.: számítógépes játékok, zenék, letölthető könyvek) Tartós adathordozó: a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatok megfelelő ideig történő tartós tárolását, azok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. (Pl. a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél) Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: alkalmas a felek távollétében a szerződési nyilatkozat megtételére. (Pl. nyomtatvány, megrendelőlap, a katalógus, a telefon, a telefax, az internetes hozzáférést biztosító eszköz) 3

4 A SZOLGÁLTATÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE Elektronikusan, folyamatosan és közvetlenül, valamint egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon kell teljesíteni. I. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás a szolgáltató személyére, az elektronikus szerződés megkötésére, a szerződés tartalmára és teljesítésére, az egyéb, valamint a szerződés megkötését követő fogyasztói jogérvényesítésre vonatkozóan. II. A szerződéskötést követő előírások 4

5 a szolgáltató neve, valamint székhelye (lakcíme) postai címe a vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe szolgáltatót regisztráló hatóság megnevezése és a regisztrációs szám szolgáltató elektronikus levelezési címe a szolgáltató egyéb elérhetősége - amennyiben ezzel rendelkezik - (telefonszám, telefax ), továbbá ha más nevében jár el, annak a vállalkozásnak a neve, postai címe adószám I. 1. BEAZONOSÍTHATÓSÁGOT SZOLGÁLÓ ADATOK: szolgáltató tevékenységének engedélyezésére vonatkozó előzetes tájékoztatás a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye (ha van) és az elektronikus levelezési cím 5

6 I. 2. A SZERZŐDÉS JELLEGÉRE, MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJÁRA VONATKOZÓ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS: a szerződéskötés lépései, a szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó tájékoztatás, az adatbeviteli hibák kijavításának módja, a szerződés nyelvéről szóló tájékoztatás, esetleges Magatartási kódexre való utalás,,,fizetési kötelezettséggel járó megrendelés'', vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés 6

7 I. 3. SZERZŐDÉS TÁRGYÁRA, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 1. Tájékoztatás az áru/szolgáltatás lényeges tulajdonságairól 2. Tájékoztatás az áru ellenértékéről (bruttó ár, forintban kifejezve) egységár! számítási mód megadása! 3. Az ellenértéken felüli (járulékos) költségekről (fuvardíj, szállítási és posta költség) szóló tájékoztatás feltüntetés hiánya esetén a fogyasztó nem köteles megfizetni! 4. A teljesítés feltételeiről szóló tájékoztatás Kiszállítási határidő Fizetés feltételei (fizetési módok) 7

8 I. 4. SARKALATOS KÉRDÉS: AZ ELÁLLÁSI VAGY FELMONDÁSI JOG 1. Az elállási és felmondási jog mibenléte 2. A fogyasztó jogai indokolás nélkül 14 napon belül (+,,12 hónap szabálya; 14 napon túl, de 12 hónapon belül!) a nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is! Kivétel! kifizetett összeg jár vissza (beleértve a teljesítés kapcsán felmerült költségek is!) 3. A fogyasztó kötelezettségei termék visszaküldése 14 napon belül joggyakorlás bizonyítása 8

9 4. A vállalkozás jogai szokásostól eltérő fuvarozási mód választása esetén nem terheli többletköltség megfizetése visszajáró összeg visszatartása termékhasználatból eredő értékcsökkenés követelése ésszerű költségek megtérítésének követelése (mikor?) 5. A vállalkozás kötelezettségei kifizetett összeg visszatérítése 14 napon belül tájékoztatás e jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről nyilatkozat-minta közzététele tájékoztatás arról, hogy a termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli arról, ha a fogyasztót nem illeti meg e jog illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti e jogát. 9

10 6. KIVÉTELEK: ELÁLLÁSI JOG HIÁNYA szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, olyan termék, amelynek ára a pénzpiac ingadozásától függ, egyedi jellegű termék, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve egyedi utasításai, kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: fénykép kidolgozás, esküvői meghívó) romlandó termék (pl.: élelmiszer, vágott virág) természeténél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) nem visszaszolgáltatható termék, ha a csomagolást a fogyasztó kibontotta (pl.: parfüm, kozmetikum, fehérnemű) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (pl.: az üzemanyag) hang- v. képfelvételt, számítógépes szoftvert tartalmazó termék (pl.: CD, DVD), ha a csomagolást felbontotta a fogyasztó nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl.: letölthető játék, zene, háttérkép) 10

11 Jogsértő a kereskedelmi gyakorlat, ha a szolgáltató pl.: elmulasztja e jogról szóló tájékoztatás közzétételét a fogyasztó részére 14 napnál rövidebb határidőt határoz meg e jog gyakorlásának jogszerűségét alakisághoz köti az elállási jogot a szolgáltató által nyújtott különleges kedvezményként tünteti fel 11

12 I. 5. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A KELLÉKSZAVATOSSÁGRA, TERMÉKSZAVATOSSÁGRA, ÉS JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓAN Jogszerű a fogalmak pontos használata, a jogintézmények közötti különbségek világossá és egyértelművé tétele (akár az új Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató használatával). I. 6. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A PANASZKEZELÉSRE ÉS VITARENDEZÉSI MECHANIZMUSRA VONATKOZÓAN Jogszerű: a panaszkezelés módjáról szóló tájékoztatás feltüntetése, a peren kívüli panaszkezelési mód vagy vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról szóló tájékoztatás, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségének feltüntetése. 12

13 I. 7. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK rendelkezésre áll-e magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módja; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról; a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről; a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről; a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően. 13

14 II. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT KÖVETŐ ELŐÍRÁSOK 1. A visszaigazolás megléte haladéktalanul, legkésőbb teljesítéskor! írásban (postai levél, fax, ) vagy tartós adathordozón (CD vagy DVD lemez) A visszaigazolás kötelező tartalma: a honlapon már nyújtott tájékoztatás megismétlése a vállalkozás adatairól, az áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól; a szállítási költség összegéről a szállítás, fizetés és teljesítés feltételeiről; az elállási jog meglétéről, esetleges hiányáról, valamint e jog gyakorlásának feltételeiről; a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről; a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. 14

15 2. Jótállási jegy átadása (melléklet!) fogyasztási cikkel együtt, külön kérés nélkül, közérthetően, egyértelműen, magyar nyelven megfogalmazva, írásban vagy más maradandó eszközzel (jótállási határidő végéig biztosított legyen a jól olvashatósága). Kötelező tartalmi elemek: a vállalkozás neve, címe, a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezése és típusa, valamint ha van gyártási száma, a gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással, a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja, a fogyasztó jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei, az arról szóló tájékoztatás, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 15

16 FOGYASZTÓT MEGILLETŐ JOGOK: az alapvető szavatossági-jótállási igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, a hiba kötelezett költségére történő fogyasztó általi kijavítása vagy mással történő kijavíttatása, és elállás) a jótállási idő módosulása javítás és csere esetén (utalás arra, hogy a javítással a jótállás meghosszabbodik, míg csere esetén újból indul), három munkanapos csere szabálya, helyszíni javíttatás, illetve az onnan való díjmentes el- és visszaszállíttatás (ez csak abban az esetben követelhető meg, amennyiben a termék 10 kg-nál nagyobb tömegű, vagy rögzített bekötésű, illetve tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható, kivéve: járművek), kijavításra és kicserélésre nyitva álló határidő (utalás arra, hogy az eladónak törekedni kell, hogy a kijavítás és kicserélés 15 napon belül megtörténjen). javítószolgálatra való utalás 16

17 A FELÜGYELŐSÉG ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI 17

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Récsányi Ilona fogyasztóvédelmi felügyelő Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Tel: 76/

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

A termék képe alatt található a termék megnevezése és az ára.

A termék képe alatt található a termék megnevezése és az ára. Vásárlási feltételek Amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót. Szolgáltatásunk igénybevételéhez elengedhetetlen, hogy az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23. ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról 2015. július 23. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Tisztelt Vevőink! Weboldalunkon kétféle termékcsoportot értékesítünk. Komplett készülékeket, valamint alkatrészeket. A komplett készülékek esetében a jótállás 17/1999. (II.

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: Tanó Mónika egyéni vállalkozó Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. Telefonszám: +3630 5735 097 E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a LED-DISZKONT Kft. (székhely:1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8., adószám:23159624-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket:

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK 1.1 A ROSSMANN Webáruházat ( Webáruház ) a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út

Részletesebben

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Hunyadi Ádám egyéni vállalkozó Székhely: 1044 Budapest, Nagyszombati utca 22. Adószám: 66769958-2-41 Nyilvántartási szám: 38829091 Kibocsátó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.lupi.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek Általános vásárlási feltételek 1. Bevezetés 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte, fizetés, 3. Árak 4. Szállítási feltételek 5. Elállási jog 6. Szavatosság és jótállás 7. Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége

Részletesebben

Általános üzleti feltételek Media Markt Online

Általános üzleti feltételek Media Markt Online Általános üzleti feltételek Media Markt Online 1 Érvényesség Hatályos: 2015. május 1. napjától Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba a MS E-Commerce Kft. terméksorából kiválasztott árucikk a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben