ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, november

2 N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R Z É S I FŐOSZTÁLY F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I O S Z T Á L Y Iktatószám: FVO-558/2012. Témafelelős: dr. Fehér Mónika dr. Ütő Kristóf Benjámin Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, november

3 1. Az ellenőrzés indoka, célja A világháló egy olyan dinamikusan fejlődő virtuális környezet, melynek előnyeit az üzleti életben résztvevők is megpróbálják kiaknázni. Az értékesítés elektronikus formája kényelmes a vállalkozások és a fogyasztók számára is, de utóbbiaknak számos kockázattal is számolniuk kell. Az online távolsági ügyletkötések során a felek nincsenek egyidejűleg és fizikailag jelen, ezért a gazdaságilag hátrányosabb helyzetben lévő vásárló információs hiányát jogszabályi előírások igyekeznek ellensúlyozni. Ezen jogszabályi rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi hatóság évente visszatérően, kiterjedt vizsgálati szempontrendszer alapján ellenőrzi. A több hónapon keresztül tartó témavizsgálat lefolytatására okot adó körülmények azonban az elmúlt években megváltoztak. Amíg régebben ugyanis az internet megjelenésének újdonságával, ismeretlenségével volt magyarázható a hatósági jelenlét ezen a területen, addig manapság azért van igény hatósági ellenőrzésekre, mert a fogyasztók széles körében mindinkább készségszintűvé és ezáltal tömegessé vált az elektronikus kereskedelemben való részvétel. 2. Az ellenőrzés időtartama, résztvevői Az ellenőrzés lefolytatására a április 23-től október 5-ig tartó időszakban került sor. A témavizsgálatban Budapest Főváros, valamint a Pest Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei, a Bács-Kiskun Megyei, a Csongrád Megyei, a Fejér Megyei, a Győr-Moson-Sopron Megyei és a Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége vett részt. 3. Az ellenőrzés tapasztalatai A vizsgálat teljes ideje alatt a felügyelőségek összesen 165 webáruházat vontak ellenőrzés alá, melyek közül 65 már a korábbi évek során is vizsgált és kifogásolt webshop volt. Az ellenőrzött webáruházak közül 116 esetében tártak fel a felügyelőségek valamilyen jogsértést, amely 70%-os kifogásolási arányt eredményezett. Ez a tavalyi vizsgálat 85%-os kifogásolási arányát tekintve nagymértékű javulásként értékelhető. Az ismételt ellenőrzések tekintetében is megállapítható ez a pozitív tendencia, miután a tavalyi 45%- os kifogásolási arány idén 32%-ra csökkent. Ellenőrzött és kifogásolt webáruházak száma (db) Összes ellenőrzött Összes kifogásolt Ismételten ellenőrzött Ismételten kifogásolt 1

4 3.1 Az előzetes tájékoztatási követelmény teljesítése Miután az elektronikus úton történő szerződéskötések során a felek nincsenek egyidejűleg és személyesen jelen, ezért a fogyasztó kiszolgáltatottságának elkerülése érdekében az online áruházat üzemeltető vállalkozás köteles a fogyasztót bizonyos információkról a szerződéskötést megelőzően tájékoztatni. Az előzetes tájékoztatást elektronikusan, folyamatosan és közvetlenül, valamint egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon kell teljesíteni. Az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a felügyelők az alábbiakban kifejtettek szerint részletesen ellenőrizték Előzetes tájékoztatási követelmény teljesítése a szolgáltató személyére vonatkozóan Minden szerződéses jogviszonyban alapvető fontosságú a másik fél ismerete, így nincs ez másképp az elektronikus kereskedelem világában sem. A fizikai jelenlét hiányában az interneten történő vásárlás során még hangsúlyosabb az eladó személyének beazonosítása a fogyasztó részéről. Erre szolgálnak azok a jogszabályi rendelkezések, melyek a szolgáltató személyére vonatkozó adatok feltüntetését követelik meg. Az ellenőrzött webáruházak közül mindössze egy esetében fordult az elő, hogy hiányzott a honlapról a szolgáltató megnevezése és az is, hogy milyen cégformában (gazdasági társaság, egyéni vállalkozás) folytatja kereskedelmi tevékenységét. A szolgáltató székhelye, telephelye, illetve lakcíme 17 webáruházban (10%-os kifogásolási arány) nem volt kiírva, míg 27 esetben (16%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni a szolgáltatók a cégjegyzékszámot, egyéni vállalkozói nyilvántartási számot. A szolgáltató személyére vonatkozó adatok körében a legnagyobb arányban (37%) a vállalkozásokat, illetve vállalkozókat nyilvántartásba vevő cégbíróság vagy jegyző megnevezésének feltüntetése hiányzott. A fentieken túl a jogszabály megkívánja, hogy a webáruházat üzemeltető szolgáltatók tegyék közzé elektronikus levelezési címüket, illetve biztosítsanak legalább egy további elérhetőséget (például telefonszám vagy elektronikus bejelentőlap) a fogyasztók számára. A szolgáltatók címe 5 esetben hiányzott (3%-os kifogásolási arány) a honlapról, míg további egy webáruház nem rendelkezett egyéb elérhetőséggel. A szolgáltatók 14 esetben (8%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni az adószámukat a honlapon, pedig annak szerepeltetése is kötelező a webáruházat üzemeltetők számára Előzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerződéskötésre vonatkozóan Jogszabályi előírás vonatkozik arra nézve, hogy a honlapokon a szolgáltatók tájékoztatást adjanak a virtuális bevásárlás folyamatáról. Az elektronikus szerződéskötés lépései 19 webáruházban (12%-os kifogásolási arány) egyáltalán nem, 12 esetben (7%-os kifogásolási arány) pedig hiányosan kerültek fel a honlapra. A szerződéskötés feltételeinek feltüntetésére vonatkozóan további részletszabályokat ír elő a jogszabály a szolgáltatók számára, így például azt is, hogy a webshop oldalán tájékoztatni szükséges a vásárlókat arról, hogy az esetleges adatbeviteli hibák esetén milyen javítási lehetőségek állnak rendelkezésre (pl.: hogyan lehet törölni a kosárból a nem kívánt 2

5 terméket). Az erről szóló információk 23 alkalommal (14%-os kifogásolási arány) hiányoztak a honlapokról. A szolgáltatók kötelesek a fogyasztók megrendelésének megérkezését haladéktalanul elektronikusan visszaigazolni. Ennek jogi jelentősége van, hiszen amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, úgy a megrendelő nincs kötve a továbbiakban az ajánlatához. A visszaigazolást 6 szolgáltató mellőzte, amely az összes ellenőrzés 4%-át teszi ki. A webáruházat üzemeltető szolgáltatók több mint egyharmada továbbra sem veszi figyelembe, hogy a fogyasztókat tájékoztatnia kell arról, hogy a megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e (34%), a megkötött szerződést iktatják-e (38%), valamint ha iktatják, akkor utólag hozzáférhető lesz-e (35%). Emellett az ellenőrzések 32%-ában állapították meg a felügyelőségek, hogy nem történt utalás a szerződéskötés lehetséges nyelveire vonatkozóan, habár ez is kötelezően feltüntetendő információ. Amennyiben valamely szolgáltató magatartási kódexnek veti magát alá, akkor erről a tényről és a kódex elérhetőségéről a honlapján tájékoztatnia kell a fogyasztókat. Az ellenőrzések során a felügyelőségek mindössze 2 esetben találtak valamilyen kódexre utaló információt, amelyet megvizsgálva kiderült, hogy mindkét webshop a valóságnak megfelelően tette közzé az adatokat. A szolgáltatóknak a kötelező tájékoztatások feltüntetésén túl azt is biztosítaniuk kell, hogy az esetleges adatbeviteli hibák ténylegesen javíthatók legyenek, hiszen ezáltal a nem kívánt megrendelések törölhetőek, illetve visszavonhatók. Ezen felül a honlapon közzétett általános szerződési feltételek esetében követelmény a tárolhatóság és kinyomtathatóság. Pozitív eredmény, hogy ezeket az elvárásokat egyetlen kivétellel az ellenőrzött vállalkozások mindegyike teljesítette Előzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozóan Az eladó személye mellett a jogalkotó megköveteli a webshopban megvételre kínált termékek tulajdonságainak és a teljesítés körülményeinek feltüntetését is, mint olyan információt, melyek a távértékesítésre tekintettel különösen jelentősek. Az összes ellenőrzött honlap közül 6 webáruházban nem, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre a szerződés tárgyának azaz a webáruház kínálatában található termékeknek a lényeges tulajdonságai. A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai közé tartozik többek között annak ára, amely feltüntetésére az internetes boltokban is ugyanazon jogszabályi előírások alkalmazandóak, mint a hagyományos kereskedelemben. A honlapon szereplő ténylegesen fizetendő áraknak tehát a forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magukban kell foglalniuk. A termékek ellenértékéről történő tájékoztatás 11 esetben nem volt megfelelő. Az ellenőrzött webáruházak közül 4 üzemeltetője nem a bruttó árakat tüntette fel, hanem csak a nettó árat vagy elkülönítetten a nettó árat és az általános forgalmi adót. További 7 szolgáltató pedig az egységár kiírására vonatkozó szabályokat sértette meg. A tavalyi vizsgálat eredményeihez viszonyítva ezek az adatok javulást jelentenek, hiszen 18%-ról 7%-ra csökkent az árfeltüntetésre vonatkozó kifogásolási arány. A felügyelőségek 22 szolgáltatónál (12%-os kifogásolási arány) állapítottak meg jogsértést amiatt, mert a honlapon nem tüntették fel a termék kiszállításának határidejét. További 3

6 4 webshop (2%-os kifogásolási arány) oldalán nem volt megtalálható információ a fizetési módokra vonatkozóan. A szállítás költségei és feltételei szintén lényegesek a fogyasztói döntések meghozatala szempontjából, így az ezekről szóló tájékoztatásoknak is előzetesen fel kell kerülniük a webshopok oldalaira. E körben 6 honlap (4%-os kifogásolási arány) semmilyen információt nem tett közzé teljesítésről, további 14 esetében (8%-os kifogásolási arány) pedig hiányos volt az erre vonatkozó tájékoztatás. 3 webáruház esetében azért volt jogsértő a szállítási feltételekről szóló tájékoztatás, mert csak utalt a postai vagy futárcég díjszabására, konkrét adatok nélkül. 7 áruháznál pedig csupán regisztráció után vagy a rendelési folyamat végén volt elérhető a szállítási költség összege. Az ellenőrzések során próbavásárlással derült fény egy olyan jogsértő esetre, amelyben a szolgáltató más szállítási díjat tüntetett fel a honlapján, mint amit ténylegesen alkalmazott Előzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozóan Annak érdekében, hogy az internetes kereskedelemben jelentkező információhiány miatt fellépő fogyasztói kiszolgáltatottság csökkenjen, illetve a távollevők közötti jogügyletek kockázati tényezői minimálissá váljanak, a tájékoztatáshoz való jogosultság mellett az interneten vásárló fogyasztókat indokolás és feltétel nélküli elállási jogosultság illeti meg. Az elállási jog alapján a fogyasztó a vásárlást újból átgondolhatja és a már létrejött szerződést egyoldalúan, visszamenő hatállyal megszüntetheti. Elállás esetén a webáruház üzemeltetője köteles a termék visszaküldésének díján kívül minden egyéb kiadást a vételáron felül tehát a kiszállítás költségeit is viselni, a fogyasztó pedig visszaszolgáltatni a megrendelt árucikket. A jogszabályban foglaltak szerint a webáruházak kötelesek honlapjukon tájékoztatást nyújtani az elállási jogról, valamint érvényesítésének feltételeiről. Az ellenőrzöttek közül 6 szolgáltató (4%-os kifogásolási arány) meg sem említette honlapján az elállási jog intézményét, azonban amelyeknél megtalálható volt, azok közül is 61 üzemeltető (37%-os kifogásolási arány) valamilyen szempontból nem megfelelően tette közzé az elállással kapcsolatos információkat. 17 honlapon nem tette közzé az eladó, hogy az elállási jogot a fogyasztók indokolás nélkül gyakorolhatják, további 15 weblapon hiányzott az az információ, hogy az elállás lehetőségével a vásárlók 8 munkanapon belül élhetnek. Arról, hogy az elállásra nyitva álló határidő termékértékesítés esetén a termék átvételekor kezdődik, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén pedig a szerződés megkötésekor, 20 webshopban (20%-os kifogásolási arány) nem találtak a felügyelőségek információt. A webáruházat üzemeltetők viszonylag magas száma (54) nem tette közzé az arra való utalást, hogy írásban történő elállás esetén a fogyasztónak elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül. 14 webshop (8%-os kifogásolási arány) oldaláról hiányzott az a tájékoztatás, hogy az eladó a fogyasztó elállását követően legkésőbb 30 napon belül visszafizeti a vásárló által kifizetett összeget. Az elálláshoz kapcsolódó költségviselés tekintetében 24 honlapon nem volt feltüntetve, hogy a vásárlót csupán a termék visszaszolgáltatásának költsége terheli. Továbbá 25 szolgáltató (15%-os kifogásolási arány) honlapja szerint elálláskor csak a termék vételára kerül visszafizetésre, a kiszállítási költség nem. 4

7 37 honlapon (22%-os kifogásolási arány) nem került feltüntetésre, hogy a szolgáltató elállás esetén követelheti a fogyasztótól a megrendelt termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését. A fogyasztó elállási jogára vonatkozó tájékoztatási hiányosságok (kifogásolási arány) írásban történő elállás esetén elegendő határidőben elküldeni a nyilatkozatot 33% elállás esetén a fogyasztót terheli a visszaküldés költsége 15% az elállásra 8 munkanapon belül van lehetőség 10% az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható 10% a fogyasztót elállási jog illeti meg 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Az elállási jogról szóló tájékoztatás 16 webáruház (10%-os kifogásolási arány) esetében azért nem volt megfelelő, mert csak a jogszabály számára utalt, a feltételek ismertetése nélkül. 2 esetben azt kifogásolták a felügyelőségek, hogy az elállás feltételeinek részletezése helyett a szolgáltató beidézte a teljes jogszabályszöveget. Önmagában ugyanis az ilyen formában közreadott tájékoztatás nem informál közérthetően a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásáról, illetve annak feltételeiről. 27 szolgáltató (16%-os kifogásolási arány) nyújtott az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos olyan, a jogszabályban foglaltakkal ellentétes tartalmú tájékoztatást, amely szerint a termék csomagolásának felbontása esetén vagy a termék kipróbálását követően nincs lehetősége a fogyasztónak az elállási jogát gyakorolni. A vizsgált webáruházak egynegyede (42) azért esett kifogásolás alá, mert elálláskor megkövetelte a fogyasztóktól a termék eredeti csomagolásban történő visszaküldését. 9 honlapon (5%-os kifogásolási arány) az a jogsértő kikötés volt közzé téve, hogy az elállási jog érvényesítéséhez minden esetben szükség van az eredeti számla elküldésére is. Egy esetben fordult elő, hogy a szolgáltató az elállási jog gyakorlását kizárólag egy előre meghatározott formanyomtatványon tette lehetővé. Szűk körben ugyan, de bizonyos szerződésekre vonatkozóan a jogalkotó kizárta a fogyasztó elállási jogát, tehát ezáltal az elállási jog alóli kivételszabályokat határozott meg, amely azonban nem terjeszthető ki a szolgáltató által. A felügyelőségek erre tekintettel 4 webáruház (2%-os kifogásolási arány) esetében megállapították, hogy az üzemeltetők a jogszabályban meghatározott kivételek köréről valótlan tartalmú a kivételszabályokat az azok hatálya alá nem tartozó termékekre is kiterjesztő tájékoztatást adtak. Az ellenőrzések során 9 internetes kereskedő (5%-os kifogásolási arány) által közzétett tájékoztatást kifogásoltak amiatt a felügyelőségek, mert az elállási jog érvényesítését kizárták abban az esetben, ha a fogyasztó kiszállítás helyett a termék személyes átvételét választotta. 5

8 3.2 A termékek tényleges átvételétével (kiszállításával) járó próbavásárlások tapasztalatai A felügyelőségek az idei évben 39 webáruház vonatkozásában végeztek próbavásárlást, melynek keretében 32 esetben állapítottak meg jogsértést. A kifogásolási arány e tekintetben a tavalyi év adatával megegyezően 84% volt Az írásbeli megerősítés rendelkezésre bocsátásának teljesítése A webáruház üzemeltetője valamennyi internetes megrendelés esetében köteles a fogyasztó részére legkésőbb a termék átadásának időpontjáig ún. írásbeli megerősítést átadni. Ezen dokumentum tartalmazza azokat az információkat, amelyekre a fogyasztónak egy igényérvényesítés során szüksége lehet, így többek között a vállalkozás adatait, az esetlegesen fennálló jótállás feltételeit, valamint a kifogás megtételének a helyét. Fogyasztóvédelmi szempontból tehát kiemelt jelentőséggel bír, hogy a vállalkozás az írásbeli megerősítés rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos valamennyi jogszabályi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tegyen. Sajnálatos tény, hogy az idei évben lefolytatott 39 próbavásárlás közül a felügyelőségeknek 20 esetben amiatt kellett jogsértést megállapítaniuk, mert írásbeli megerősítés egyáltalán nem került átadásra. Az átadott 19 dokumentum közül a tartalmi ellenőrzés pedig 12 esetben hiányosságot állapított meg a jogszabály által előírt adatok feltüntetése tekintetében (összességében tehát 82%-os kifogásolási arányt eredményezett a vizsgálat). A hiányos tartalommal kapcsolatban a leggyakoribb jogsértés (63%-os kifogásolási arány) az volt, hogy a vállalkozás nem adott tájékoztatást az elállás jogáról az írásbeli megerősítésben, a vizsgált dokumentumok közül mindössze 7 darab foglalta magában az erre vonatkozó információkat. Pozitívumként kiemelhető, hogy az átadott írásbeli megerősítések közül szinte valamennyi tartalmazta annak megjelölését, hogy a fogyasztó hol tehet kifogást, ezen hiányosság miatt mindössze 2 dokumentumot kellett a felügyelőségeknek kifogásolniuk. A jogszabály alapján, amennyiben az internetes vásárlás tárgya kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék, a vállalkozásnak a jótállás feltételeiről is tájékoztatást kell adnia az írásbeli megerősítésben. A felügyelőségek a témavizsgálat ideje alatt összesen 30 darab jótállásköteles terméket próbavásároltak. Az átadott írásbeli megerősítés a jótállási feltételeket azonban csak 9 esetben tartalmazta A jótállási jegy átadásának teljesítése, illetve tartalmi vizsgálatának tapasztalatai A jogalkotó egyes tartós fogyasztási cikkek tekintetében kötelező jótállást rendel el, amelynek keretében előírja, hogy a vállalkozás köteles a jogszabályban előírt tartalmi elemeket magában foglaló jótállási jegyet kiállítani és azt a fogyasztónak átadni. A hatályos jogszabályok alapján nincs jelentősége annak, hogy a vállalkozás a terméket interneten keresztül vagy a hagyományos kereskedelmi formák szerint értékesíti-e. Az idei évben lefolytatott témavizsgálat keretében a felügyelőségek összesen 30 darab olyan terméket rendeltek meg, amelyekkel együtt a vállalkozásnak jótállási jegyet kellett volna átadnia. Nem tekinthető kedvező adatnak, hogy a vállalkozások csak 19 esetben biztosítottak jótállási jegyet a termékhez, amelyek közül mindössze 7 volt olyan, amely tartalmilag hiánytalan volt és nem tartalmazott megtévesztő tájékoztatást. Ennek alapján a kifogásolási arány 76% lett, ami a tavalyi év adatával (68%) összehasonlítva valamivel nagyobb jogsértési gyakoriságot mutat. 6

9 A témavizsgálat adatai alapján megállapítható, hogy a vállalkozások eltérő figyelmet fordítottak az egyes jogszabályban előírt tartalmi elemek jótállási jegyen történő feltüntetésére. A vizsgált 19 jótállási jegy közül a felügyelőségek 8 dokumentum esetében tártak fel jogsértést amiatt, mert a vállalkozás elmulasztotta feltüntetni a gyártó nevét és címét. Ezzel közel azonos mértékű volt a kifogások száma (7 darab) a tekintetben, hogy a termék gyártási száma nem szerepelt a jótállási jegyen. Import termék esetében kötelező az importáló nevének és címének jótállási jegyen történő feltüntetése. Ennek elmulasztása miatt a felügyelőségek az idei témavizsgálat során 5 darab jótállási jegyet kifogásoltak. A termék típusa a vizsgált jótállási jegyek közül 4 dokumentumon nem szerepelt. Ennél valamivel kisebb számban, összesen 2 esetben a vállalkozás az általa átadott dokumentumban elmulasztotta feltüntetni a termék megnevezését, míg a vásárlás időpontját 3 esetben nem rögzítették a jótállási jegyen. A jótállási jogokat az ellenőrzött vállalkozások 3 darab jótállási jegyen egyáltalán nem, 1 dokumentumon pedig hiányosan tüntették fel. Amiatt, hogy a jótállási jegy nem tartalmazott tájékoztatást arról, hogy a fogyasztó jótállási jogait milyen feltételekkel és hol jelentheti be, a felügyelőségek 3 esetben állapítottak meg jogsértést. Kedvező adat ugyanakkor, hogy a vizsgált jótállási jegyek közül csupán 1 volt olyan, amelyen nem szerepelt azzal kapcsolatban információ, hogy a fogyasztó jótállási jogait milyen határidőn belül gyakorolhatja. A témavizsgálat keretében a felügyelőségek mindössze 1 jótállási jegyet kifogásoltak amiatt, hogy abban a vállalkozás elmulasztotta feltüntetni a forgalmazó nevét és címét. A vizsgált jótállási jegyek közül 5 esetben került sor jogsértés megállapítására amiatt, hogy az átadott dokumentum nem utalt arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A felügyelőségek 2 jótállási jegyet kifogásoltak azon jogszabályi követelmény megsértése miatt, hogy a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott dokumentumban foglaltak nem voltak egyértelműen és közérthetően megfogalmazva. Pozitívnak mondható, hogy az idei témavizsgálat keretében valamennyi átadott jótállási jegy magyar nyelvű volt, így e tekintetben a felügyelőségek nem állapítottak meg jogsértést. A felügyelőségek összesen 6 jótállási jegyet kifogásoltak megtévesztő tájékoztatás miatt. A leggyakoribb jogsértés (5 darab) e tekintetben az volt, hogy a vállalkozás a jótállási igény érvényesítésének feltételéül szabta a jótállási jegy és a pénztári blokk egyidejű felmutatását. A vállalkozások által adott jótállási jegyek közül 3 tartalmazott olyan megtévesztő tájékoztatást, miszerint a jótállási jogok csak abban az esetben gyakorolhatóak, ha a fogyasztó a termék eredeti dobozát, illetve csomagolását is visszajuttatja a vállalkozásnak. Kedvező tényként lehet értékelni, hogy a felügyelőségeknek az idei évben egy esetben sem kellett jogsértést megállapítaniuk amiatt, hogy a vállalkozás a jótállási jegyen a jogszabályban előírthoz képest rövidebb jótállási határidőt jelölt meg, illetve hogy egyes jótállási jogokat nem biztosított. 7

10 3.2.3 Egyéb tapasztalatok a próbavásárlás során A témavizsgálat keretében elvégzett 39 próbavásárlás közül mindössze egyetlen esetben fordult elő, hogy a vállalkozás nem tett eleget a nyugtaadásra vonatkozó kötelezettségének. A felügyelőségek 2 alkalommal tapasztalták azt, hogy a kiszállított termék nem felelt meg a honlapon közzétett tulajdonságoknak. Ugyancsak 2 esetben fordult elő, hogy a ténylegesen fizetendő vételár nem egyezett azzal, amelyet a vállalkozás a megrendelés elfogadásaként küldött visszaigazolásban megjelölt. Mindössze egy olyan próbavásárlás történt az idei témavizsgálat során, amikor a vállalkozás a megrendelt terméket a honlapon feltüntetettekhez képest később szállította ki. A próbavásárlások során 2 esetben fordult elő, hogy a felügyelők olyan terméket kaptak kézhez, amelyeknek a vonatkozó jogszabályi rendelkezés ellenére biztonságos jellegük nem volt megfelelően igazolva, többek között hiányzott róluk az előírt CE-jelölés. Kedvező tendenciának tekinthető, hogy az idei témavizsgálat során a vállalkozások szinte valamennyi esetben pozitívan reagáltak az eljáró felügyelők által kilétük felfedését megelőzően tett elállási nyilatkozatokra, vagyis nem akadályozták e fogyasztói joggyakorlást. A témavizsgálat keretében mindössze egyetlen olyan vállalkozás volt, amely az elállást követően nem fizette vissza a vételárat, illetve a kiszállítási költséget. 4. Alkalmazott jogkövetkezmények Az ellenőrzések során feltárt jogsértések miatt a felügyelőségek összesen 75 esetben adtak ki kötelezésről szóló határozatot. A vonatkozó jogszabályi előírások megsértését 2 alkalommal szankcionálták fogyasztóvédelmi bírság kiszabásával, melynek összege Ft volt. A témavizsgálat ideje alatt a fogyasztóvédelmi hatóság nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt egy esetben élt szignalizációval a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes területi szerve felé. 5. Összegzés A témavizsgálat során kialakult 70%-os kifogásolási arány első látásra magasnak tűnhet. Abból a szemszögből tekintve azonban, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elektronikus kereskedelem területét célzó ellenőrzéseinek kifogásolási aránya 2004 óta minden esetben meghaladta a 80%-ot, az idei év során tapasztalt érték kedvező tendenciaként értékelhető. Pozitív tapasztalat az ismételt ellenőrzések tekintetében, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent azon vállalkozások aránya, akik nem tettek eleget a feltárt jogsértések megszüntetésére irányuló hatósági kötelezésnek. Mindemellett egyre emelkedik azon cégek száma, amelyek a jogszabályban előírt kötelezettségek jobb megismerése, a jogkövető magatartás kialakítása, a webáruház fogyasztóvédelmi szempontból kifogástalannak tekinthető működtetésének megteremtése érdekében a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak tájékoztatás kérése céljából. A fogyasztói tudatosság is nagy mértékben nőtt a vizsgált területen, az interneten vásárlók évről-évre gyarapodó tömege ugyanis nem csak egyre magabiztosabban használja a virtuális teret a 8

11

12

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-972/2014 dr. Somogyi András Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A kuponos értékesítési tevékenység ellenrzésérl

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1580/2013. Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Üt Kristóf Benjámin Ö S S Z E

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerőségének ellenırzésérıl Budapest, 2015. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: BOO/001/01787-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Mobil Adó Kft.-t (székhelye: 3580 Tiszaújváros, Örös u. 3/A., adószáma: 13787912-2-05-2-05)

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS Iktatószám: Tárgy: GY/001/00646-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00124 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E Nİ R Z É S I FİOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2217/2014 Témafelelıs: Majlinger Zsuzsanna dr. Somogyi András Ö S S

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és Iktatószám: Tárgy: VEO/001/01005-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00656-0004/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) I. a Tesco-Global Zrt.-t (székhely:2040 Budaörs,

Részletesebben

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján http://allorabyzia.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek Szállítási feltételek Az eladó adatai Nyitvatartási idő Megrendelés feladása Árak Megrendelt áru átvételének módja Fizetési feltételek Szállítási határidő Házhoz szállítási díj Csomagolási költség Elállás

Részletesebben

AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, 2014. november 6.

AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, 2014. november 6. AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA Kecskemét, 2014. november 6. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új PTK.)

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek!

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek! Babavilág Webshop Szerződés (Baba-Ker Kft.) Üzemeltető: Baba-Ker Kft. (Babavilág Gyermekáruház) Székhelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Telephelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Adószám: 12826980-2-09

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz Örömmel üdvözöljük a Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt (1163 Budapest, Kövirózsa út 5.) által üzemeltetett

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2184-4/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést összeállította:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az autókereskedések, autószervizek és autósboltok általános kereskedelmi feltételeinek ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00269-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: BE/13/01044-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek A jelen feltételek tartalmazzák a www.moonbasanails.hu (Vizolmix Kft.) webáruházban forgalomba hozott termékeket megrendelők a www.moonbasanails.hu -val szemben érvényesíthető

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Információ: A következő általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi árucikkére érvényesek. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00204-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00024 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. - ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) TERMÉKKÍNÁLAT: A www.fitu.hu webáruházban a tulajdonos SZKSZ Sport Bt. Polar márkájú órák és kiegészítők, valamint Weider márkájú táplálékkiegészítők online értékesítését

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bringo Csengő web áruházat Kiss Botond Huba egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kiss Botond Huba egyéni vállalkozó

Részletesebben

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója: Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

Tájékoztatás a hatályban lévő webáruház törvényekről

Tájékoztatás a hatályban lévő webáruház törvényekről Tájékoztatás a hatályban lévő webáruház törvényekről Kerülje el a fogyasztóvédelmi bírságot! Kedves Érdeklődő! Azért gyűjtöttük ki ezeket a fontos információkat a leendő és jelenlegi webáruház tulajdonosoknak,

Részletesebben

TÁVSZERZŐDÉS MAGYAR NYELVEN

TÁVSZERZŐDÉS MAGYAR NYELVEN TÁVSZERZŐDÉS MAGYAR NYELVEN A Megrendelőlap Megrendelő általi elküldésével és annak a Szállító által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön

Részletesebben

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00062-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1. A szerződés tárgya. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai Kérjük, olvassa el az alábbi vásárlói tájékoztatót! Amennyiben Ön él privát áruházunkban a vásárlás lehetőségével, akkor eladó és vevő közt szerződéses viszony keletkezik. Az alábbi dokumentum a http://www.tur-mix.hu/

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

KARBONFOLiAdiszkont.hu

KARBONFOLiAdiszkont.hu KARBONFOLiAdiszkont.hu Általános Szerződési Feltételek Az KARBONFOLiAdiszkont.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az KARBONFOLiAdiszkont.hu használatára és szolgáltatásaira

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

Á ltala nos szerzo de si felte telek

Á ltala nos szerzo de si felte telek Á ltala nos szerzo de si felte telek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nowton Bt. (székhely: 3532 Miskolc, Szerdahelyi Kálmán utca 11., adószám: 24967527-2-05), mint szolgáltató

Részletesebben

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek MakiMaki.hu Általános Szerződési Feltételek A MakiMaki.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a MakiMaki.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás?

Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Mit is jelent az online vásárlás? Fogyasztóvédelmi tájékoztató az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Mit jelent az internetes (online) vásárlás? Mit is jelent az online vásárlás? Az internetes vásárlás a távollévők

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben