ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, november

2 N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R Z É S I FŐOSZTÁLY F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I O S Z T Á L Y Iktatószám: FVO-558/2012. Témafelelős: dr. Fehér Mónika dr. Ütő Kristóf Benjámin Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, november

3 1. Az ellenőrzés indoka, célja A világháló egy olyan dinamikusan fejlődő virtuális környezet, melynek előnyeit az üzleti életben résztvevők is megpróbálják kiaknázni. Az értékesítés elektronikus formája kényelmes a vállalkozások és a fogyasztók számára is, de utóbbiaknak számos kockázattal is számolniuk kell. Az online távolsági ügyletkötések során a felek nincsenek egyidejűleg és fizikailag jelen, ezért a gazdaságilag hátrányosabb helyzetben lévő vásárló információs hiányát jogszabályi előírások igyekeznek ellensúlyozni. Ezen jogszabályi rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi hatóság évente visszatérően, kiterjedt vizsgálati szempontrendszer alapján ellenőrzi. A több hónapon keresztül tartó témavizsgálat lefolytatására okot adó körülmények azonban az elmúlt években megváltoztak. Amíg régebben ugyanis az internet megjelenésének újdonságával, ismeretlenségével volt magyarázható a hatósági jelenlét ezen a területen, addig manapság azért van igény hatósági ellenőrzésekre, mert a fogyasztók széles körében mindinkább készségszintűvé és ezáltal tömegessé vált az elektronikus kereskedelemben való részvétel. 2. Az ellenőrzés időtartama, résztvevői Az ellenőrzés lefolytatására a április 23-től október 5-ig tartó időszakban került sor. A témavizsgálatban Budapest Főváros, valamint a Pest Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei, a Bács-Kiskun Megyei, a Csongrád Megyei, a Fejér Megyei, a Győr-Moson-Sopron Megyei és a Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége vett részt. 3. Az ellenőrzés tapasztalatai A vizsgálat teljes ideje alatt a felügyelőségek összesen 165 webáruházat vontak ellenőrzés alá, melyek közül 65 már a korábbi évek során is vizsgált és kifogásolt webshop volt. Az ellenőrzött webáruházak közül 116 esetében tártak fel a felügyelőségek valamilyen jogsértést, amely 70%-os kifogásolási arányt eredményezett. Ez a tavalyi vizsgálat 85%-os kifogásolási arányát tekintve nagymértékű javulásként értékelhető. Az ismételt ellenőrzések tekintetében is megállapítható ez a pozitív tendencia, miután a tavalyi 45%- os kifogásolási arány idén 32%-ra csökkent. Ellenőrzött és kifogásolt webáruházak száma (db) Összes ellenőrzött Összes kifogásolt Ismételten ellenőrzött Ismételten kifogásolt 1

4 3.1 Az előzetes tájékoztatási követelmény teljesítése Miután az elektronikus úton történő szerződéskötések során a felek nincsenek egyidejűleg és személyesen jelen, ezért a fogyasztó kiszolgáltatottságának elkerülése érdekében az online áruházat üzemeltető vállalkozás köteles a fogyasztót bizonyos információkról a szerződéskötést megelőzően tájékoztatni. Az előzetes tájékoztatást elektronikusan, folyamatosan és közvetlenül, valamint egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon kell teljesíteni. Az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a felügyelők az alábbiakban kifejtettek szerint részletesen ellenőrizték Előzetes tájékoztatási követelmény teljesítése a szolgáltató személyére vonatkozóan Minden szerződéses jogviszonyban alapvető fontosságú a másik fél ismerete, így nincs ez másképp az elektronikus kereskedelem világában sem. A fizikai jelenlét hiányában az interneten történő vásárlás során még hangsúlyosabb az eladó személyének beazonosítása a fogyasztó részéről. Erre szolgálnak azok a jogszabályi rendelkezések, melyek a szolgáltató személyére vonatkozó adatok feltüntetését követelik meg. Az ellenőrzött webáruházak közül mindössze egy esetében fordult az elő, hogy hiányzott a honlapról a szolgáltató megnevezése és az is, hogy milyen cégformában (gazdasági társaság, egyéni vállalkozás) folytatja kereskedelmi tevékenységét. A szolgáltató székhelye, telephelye, illetve lakcíme 17 webáruházban (10%-os kifogásolási arány) nem volt kiírva, míg 27 esetben (16%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni a szolgáltatók a cégjegyzékszámot, egyéni vállalkozói nyilvántartási számot. A szolgáltató személyére vonatkozó adatok körében a legnagyobb arányban (37%) a vállalkozásokat, illetve vállalkozókat nyilvántartásba vevő cégbíróság vagy jegyző megnevezésének feltüntetése hiányzott. A fentieken túl a jogszabály megkívánja, hogy a webáruházat üzemeltető szolgáltatók tegyék közzé elektronikus levelezési címüket, illetve biztosítsanak legalább egy további elérhetőséget (például telefonszám vagy elektronikus bejelentőlap) a fogyasztók számára. A szolgáltatók címe 5 esetben hiányzott (3%-os kifogásolási arány) a honlapról, míg további egy webáruház nem rendelkezett egyéb elérhetőséggel. A szolgáltatók 14 esetben (8%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni az adószámukat a honlapon, pedig annak szerepeltetése is kötelező a webáruházat üzemeltetők számára Előzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerződéskötésre vonatkozóan Jogszabályi előírás vonatkozik arra nézve, hogy a honlapokon a szolgáltatók tájékoztatást adjanak a virtuális bevásárlás folyamatáról. Az elektronikus szerződéskötés lépései 19 webáruházban (12%-os kifogásolási arány) egyáltalán nem, 12 esetben (7%-os kifogásolási arány) pedig hiányosan kerültek fel a honlapra. A szerződéskötés feltételeinek feltüntetésére vonatkozóan további részletszabályokat ír elő a jogszabály a szolgáltatók számára, így például azt is, hogy a webshop oldalán tájékoztatni szükséges a vásárlókat arról, hogy az esetleges adatbeviteli hibák esetén milyen javítási lehetőségek állnak rendelkezésre (pl.: hogyan lehet törölni a kosárból a nem kívánt 2

5 terméket). Az erről szóló információk 23 alkalommal (14%-os kifogásolási arány) hiányoztak a honlapokról. A szolgáltatók kötelesek a fogyasztók megrendelésének megérkezését haladéktalanul elektronikusan visszaigazolni. Ennek jogi jelentősége van, hiszen amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, úgy a megrendelő nincs kötve a továbbiakban az ajánlatához. A visszaigazolást 6 szolgáltató mellőzte, amely az összes ellenőrzés 4%-át teszi ki. A webáruházat üzemeltető szolgáltatók több mint egyharmada továbbra sem veszi figyelembe, hogy a fogyasztókat tájékoztatnia kell arról, hogy a megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e (34%), a megkötött szerződést iktatják-e (38%), valamint ha iktatják, akkor utólag hozzáférhető lesz-e (35%). Emellett az ellenőrzések 32%-ában állapították meg a felügyelőségek, hogy nem történt utalás a szerződéskötés lehetséges nyelveire vonatkozóan, habár ez is kötelezően feltüntetendő információ. Amennyiben valamely szolgáltató magatartási kódexnek veti magát alá, akkor erről a tényről és a kódex elérhetőségéről a honlapján tájékoztatnia kell a fogyasztókat. Az ellenőrzések során a felügyelőségek mindössze 2 esetben találtak valamilyen kódexre utaló információt, amelyet megvizsgálva kiderült, hogy mindkét webshop a valóságnak megfelelően tette közzé az adatokat. A szolgáltatóknak a kötelező tájékoztatások feltüntetésén túl azt is biztosítaniuk kell, hogy az esetleges adatbeviteli hibák ténylegesen javíthatók legyenek, hiszen ezáltal a nem kívánt megrendelések törölhetőek, illetve visszavonhatók. Ezen felül a honlapon közzétett általános szerződési feltételek esetében követelmény a tárolhatóság és kinyomtathatóság. Pozitív eredmény, hogy ezeket az elvárásokat egyetlen kivétellel az ellenőrzött vállalkozások mindegyike teljesítette Előzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozóan Az eladó személye mellett a jogalkotó megköveteli a webshopban megvételre kínált termékek tulajdonságainak és a teljesítés körülményeinek feltüntetését is, mint olyan információt, melyek a távértékesítésre tekintettel különösen jelentősek. Az összes ellenőrzött honlap közül 6 webáruházban nem, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre a szerződés tárgyának azaz a webáruház kínálatában található termékeknek a lényeges tulajdonságai. A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai közé tartozik többek között annak ára, amely feltüntetésére az internetes boltokban is ugyanazon jogszabályi előírások alkalmazandóak, mint a hagyományos kereskedelemben. A honlapon szereplő ténylegesen fizetendő áraknak tehát a forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magukban kell foglalniuk. A termékek ellenértékéről történő tájékoztatás 11 esetben nem volt megfelelő. Az ellenőrzött webáruházak közül 4 üzemeltetője nem a bruttó árakat tüntette fel, hanem csak a nettó árat vagy elkülönítetten a nettó árat és az általános forgalmi adót. További 7 szolgáltató pedig az egységár kiírására vonatkozó szabályokat sértette meg. A tavalyi vizsgálat eredményeihez viszonyítva ezek az adatok javulást jelentenek, hiszen 18%-ról 7%-ra csökkent az árfeltüntetésre vonatkozó kifogásolási arány. A felügyelőségek 22 szolgáltatónál (12%-os kifogásolási arány) állapítottak meg jogsértést amiatt, mert a honlapon nem tüntették fel a termék kiszállításának határidejét. További 3

6 4 webshop (2%-os kifogásolási arány) oldalán nem volt megtalálható információ a fizetési módokra vonatkozóan. A szállítás költségei és feltételei szintén lényegesek a fogyasztói döntések meghozatala szempontjából, így az ezekről szóló tájékoztatásoknak is előzetesen fel kell kerülniük a webshopok oldalaira. E körben 6 honlap (4%-os kifogásolási arány) semmilyen információt nem tett közzé teljesítésről, további 14 esetében (8%-os kifogásolási arány) pedig hiányos volt az erre vonatkozó tájékoztatás. 3 webáruház esetében azért volt jogsértő a szállítási feltételekről szóló tájékoztatás, mert csak utalt a postai vagy futárcég díjszabására, konkrét adatok nélkül. 7 áruháznál pedig csupán regisztráció után vagy a rendelési folyamat végén volt elérhető a szállítási költség összege. Az ellenőrzések során próbavásárlással derült fény egy olyan jogsértő esetre, amelyben a szolgáltató más szállítási díjat tüntetett fel a honlapján, mint amit ténylegesen alkalmazott Előzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozóan Annak érdekében, hogy az internetes kereskedelemben jelentkező információhiány miatt fellépő fogyasztói kiszolgáltatottság csökkenjen, illetve a távollevők közötti jogügyletek kockázati tényezői minimálissá váljanak, a tájékoztatáshoz való jogosultság mellett az interneten vásárló fogyasztókat indokolás és feltétel nélküli elállási jogosultság illeti meg. Az elállási jog alapján a fogyasztó a vásárlást újból átgondolhatja és a már létrejött szerződést egyoldalúan, visszamenő hatállyal megszüntetheti. Elállás esetén a webáruház üzemeltetője köteles a termék visszaküldésének díján kívül minden egyéb kiadást a vételáron felül tehát a kiszállítás költségeit is viselni, a fogyasztó pedig visszaszolgáltatni a megrendelt árucikket. A jogszabályban foglaltak szerint a webáruházak kötelesek honlapjukon tájékoztatást nyújtani az elállási jogról, valamint érvényesítésének feltételeiről. Az ellenőrzöttek közül 6 szolgáltató (4%-os kifogásolási arány) meg sem említette honlapján az elállási jog intézményét, azonban amelyeknél megtalálható volt, azok közül is 61 üzemeltető (37%-os kifogásolási arány) valamilyen szempontból nem megfelelően tette közzé az elállással kapcsolatos információkat. 17 honlapon nem tette közzé az eladó, hogy az elállási jogot a fogyasztók indokolás nélkül gyakorolhatják, további 15 weblapon hiányzott az az információ, hogy az elállás lehetőségével a vásárlók 8 munkanapon belül élhetnek. Arról, hogy az elállásra nyitva álló határidő termékértékesítés esetén a termék átvételekor kezdődik, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén pedig a szerződés megkötésekor, 20 webshopban (20%-os kifogásolási arány) nem találtak a felügyelőségek információt. A webáruházat üzemeltetők viszonylag magas száma (54) nem tette közzé az arra való utalást, hogy írásban történő elállás esetén a fogyasztónak elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül. 14 webshop (8%-os kifogásolási arány) oldaláról hiányzott az a tájékoztatás, hogy az eladó a fogyasztó elállását követően legkésőbb 30 napon belül visszafizeti a vásárló által kifizetett összeget. Az elálláshoz kapcsolódó költségviselés tekintetében 24 honlapon nem volt feltüntetve, hogy a vásárlót csupán a termék visszaszolgáltatásának költsége terheli. Továbbá 25 szolgáltató (15%-os kifogásolási arány) honlapja szerint elálláskor csak a termék vételára kerül visszafizetésre, a kiszállítási költség nem. 4

7 37 honlapon (22%-os kifogásolási arány) nem került feltüntetésre, hogy a szolgáltató elállás esetén követelheti a fogyasztótól a megrendelt termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését. A fogyasztó elállási jogára vonatkozó tájékoztatási hiányosságok (kifogásolási arány) írásban történő elállás esetén elegendő határidőben elküldeni a nyilatkozatot 33% elállás esetén a fogyasztót terheli a visszaküldés költsége 15% az elállásra 8 munkanapon belül van lehetőség 10% az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható 10% a fogyasztót elállási jog illeti meg 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Az elállási jogról szóló tájékoztatás 16 webáruház (10%-os kifogásolási arány) esetében azért nem volt megfelelő, mert csak a jogszabály számára utalt, a feltételek ismertetése nélkül. 2 esetben azt kifogásolták a felügyelőségek, hogy az elállás feltételeinek részletezése helyett a szolgáltató beidézte a teljes jogszabályszöveget. Önmagában ugyanis az ilyen formában közreadott tájékoztatás nem informál közérthetően a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásáról, illetve annak feltételeiről. 27 szolgáltató (16%-os kifogásolási arány) nyújtott az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos olyan, a jogszabályban foglaltakkal ellentétes tartalmú tájékoztatást, amely szerint a termék csomagolásának felbontása esetén vagy a termék kipróbálását követően nincs lehetősége a fogyasztónak az elállási jogát gyakorolni. A vizsgált webáruházak egynegyede (42) azért esett kifogásolás alá, mert elálláskor megkövetelte a fogyasztóktól a termék eredeti csomagolásban történő visszaküldését. 9 honlapon (5%-os kifogásolási arány) az a jogsértő kikötés volt közzé téve, hogy az elállási jog érvényesítéséhez minden esetben szükség van az eredeti számla elküldésére is. Egy esetben fordult elő, hogy a szolgáltató az elállási jog gyakorlását kizárólag egy előre meghatározott formanyomtatványon tette lehetővé. Szűk körben ugyan, de bizonyos szerződésekre vonatkozóan a jogalkotó kizárta a fogyasztó elállási jogát, tehát ezáltal az elállási jog alóli kivételszabályokat határozott meg, amely azonban nem terjeszthető ki a szolgáltató által. A felügyelőségek erre tekintettel 4 webáruház (2%-os kifogásolási arány) esetében megállapították, hogy az üzemeltetők a jogszabályban meghatározott kivételek köréről valótlan tartalmú a kivételszabályokat az azok hatálya alá nem tartozó termékekre is kiterjesztő tájékoztatást adtak. Az ellenőrzések során 9 internetes kereskedő (5%-os kifogásolási arány) által közzétett tájékoztatást kifogásoltak amiatt a felügyelőségek, mert az elállási jog érvényesítését kizárták abban az esetben, ha a fogyasztó kiszállítás helyett a termék személyes átvételét választotta. 5

8 3.2 A termékek tényleges átvételétével (kiszállításával) járó próbavásárlások tapasztalatai A felügyelőségek az idei évben 39 webáruház vonatkozásában végeztek próbavásárlást, melynek keretében 32 esetben állapítottak meg jogsértést. A kifogásolási arány e tekintetben a tavalyi év adatával megegyezően 84% volt Az írásbeli megerősítés rendelkezésre bocsátásának teljesítése A webáruház üzemeltetője valamennyi internetes megrendelés esetében köteles a fogyasztó részére legkésőbb a termék átadásának időpontjáig ún. írásbeli megerősítést átadni. Ezen dokumentum tartalmazza azokat az információkat, amelyekre a fogyasztónak egy igényérvényesítés során szüksége lehet, így többek között a vállalkozás adatait, az esetlegesen fennálló jótállás feltételeit, valamint a kifogás megtételének a helyét. Fogyasztóvédelmi szempontból tehát kiemelt jelentőséggel bír, hogy a vállalkozás az írásbeli megerősítés rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos valamennyi jogszabályi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tegyen. Sajnálatos tény, hogy az idei évben lefolytatott 39 próbavásárlás közül a felügyelőségeknek 20 esetben amiatt kellett jogsértést megállapítaniuk, mert írásbeli megerősítés egyáltalán nem került átadásra. Az átadott 19 dokumentum közül a tartalmi ellenőrzés pedig 12 esetben hiányosságot állapított meg a jogszabály által előírt adatok feltüntetése tekintetében (összességében tehát 82%-os kifogásolási arányt eredményezett a vizsgálat). A hiányos tartalommal kapcsolatban a leggyakoribb jogsértés (63%-os kifogásolási arány) az volt, hogy a vállalkozás nem adott tájékoztatást az elállás jogáról az írásbeli megerősítésben, a vizsgált dokumentumok közül mindössze 7 darab foglalta magában az erre vonatkozó információkat. Pozitívumként kiemelhető, hogy az átadott írásbeli megerősítések közül szinte valamennyi tartalmazta annak megjelölését, hogy a fogyasztó hol tehet kifogást, ezen hiányosság miatt mindössze 2 dokumentumot kellett a felügyelőségeknek kifogásolniuk. A jogszabály alapján, amennyiben az internetes vásárlás tárgya kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék, a vállalkozásnak a jótállás feltételeiről is tájékoztatást kell adnia az írásbeli megerősítésben. A felügyelőségek a témavizsgálat ideje alatt összesen 30 darab jótállásköteles terméket próbavásároltak. Az átadott írásbeli megerősítés a jótállási feltételeket azonban csak 9 esetben tartalmazta A jótállási jegy átadásának teljesítése, illetve tartalmi vizsgálatának tapasztalatai A jogalkotó egyes tartós fogyasztási cikkek tekintetében kötelező jótállást rendel el, amelynek keretében előírja, hogy a vállalkozás köteles a jogszabályban előírt tartalmi elemeket magában foglaló jótállási jegyet kiállítani és azt a fogyasztónak átadni. A hatályos jogszabályok alapján nincs jelentősége annak, hogy a vállalkozás a terméket interneten keresztül vagy a hagyományos kereskedelmi formák szerint értékesíti-e. Az idei évben lefolytatott témavizsgálat keretében a felügyelőségek összesen 30 darab olyan terméket rendeltek meg, amelyekkel együtt a vállalkozásnak jótállási jegyet kellett volna átadnia. Nem tekinthető kedvező adatnak, hogy a vállalkozások csak 19 esetben biztosítottak jótállási jegyet a termékhez, amelyek közül mindössze 7 volt olyan, amely tartalmilag hiánytalan volt és nem tartalmazott megtévesztő tájékoztatást. Ennek alapján a kifogásolási arány 76% lett, ami a tavalyi év adatával (68%) összehasonlítva valamivel nagyobb jogsértési gyakoriságot mutat. 6

9 A témavizsgálat adatai alapján megállapítható, hogy a vállalkozások eltérő figyelmet fordítottak az egyes jogszabályban előírt tartalmi elemek jótállási jegyen történő feltüntetésére. A vizsgált 19 jótállási jegy közül a felügyelőségek 8 dokumentum esetében tártak fel jogsértést amiatt, mert a vállalkozás elmulasztotta feltüntetni a gyártó nevét és címét. Ezzel közel azonos mértékű volt a kifogások száma (7 darab) a tekintetben, hogy a termék gyártási száma nem szerepelt a jótállási jegyen. Import termék esetében kötelező az importáló nevének és címének jótállási jegyen történő feltüntetése. Ennek elmulasztása miatt a felügyelőségek az idei témavizsgálat során 5 darab jótállási jegyet kifogásoltak. A termék típusa a vizsgált jótállási jegyek közül 4 dokumentumon nem szerepelt. Ennél valamivel kisebb számban, összesen 2 esetben a vállalkozás az általa átadott dokumentumban elmulasztotta feltüntetni a termék megnevezését, míg a vásárlás időpontját 3 esetben nem rögzítették a jótállási jegyen. A jótállási jogokat az ellenőrzött vállalkozások 3 darab jótállási jegyen egyáltalán nem, 1 dokumentumon pedig hiányosan tüntették fel. Amiatt, hogy a jótállási jegy nem tartalmazott tájékoztatást arról, hogy a fogyasztó jótállási jogait milyen feltételekkel és hol jelentheti be, a felügyelőségek 3 esetben állapítottak meg jogsértést. Kedvező adat ugyanakkor, hogy a vizsgált jótállási jegyek közül csupán 1 volt olyan, amelyen nem szerepelt azzal kapcsolatban információ, hogy a fogyasztó jótállási jogait milyen határidőn belül gyakorolhatja. A témavizsgálat keretében a felügyelőségek mindössze 1 jótállási jegyet kifogásoltak amiatt, hogy abban a vállalkozás elmulasztotta feltüntetni a forgalmazó nevét és címét. A vizsgált jótállási jegyek közül 5 esetben került sor jogsértés megállapítására amiatt, hogy az átadott dokumentum nem utalt arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A felügyelőségek 2 jótállási jegyet kifogásoltak azon jogszabályi követelmény megsértése miatt, hogy a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott dokumentumban foglaltak nem voltak egyértelműen és közérthetően megfogalmazva. Pozitívnak mondható, hogy az idei témavizsgálat keretében valamennyi átadott jótállási jegy magyar nyelvű volt, így e tekintetben a felügyelőségek nem állapítottak meg jogsértést. A felügyelőségek összesen 6 jótállási jegyet kifogásoltak megtévesztő tájékoztatás miatt. A leggyakoribb jogsértés (5 darab) e tekintetben az volt, hogy a vállalkozás a jótállási igény érvényesítésének feltételéül szabta a jótállási jegy és a pénztári blokk egyidejű felmutatását. A vállalkozások által adott jótállási jegyek közül 3 tartalmazott olyan megtévesztő tájékoztatást, miszerint a jótállási jogok csak abban az esetben gyakorolhatóak, ha a fogyasztó a termék eredeti dobozát, illetve csomagolását is visszajuttatja a vállalkozásnak. Kedvező tényként lehet értékelni, hogy a felügyelőségeknek az idei évben egy esetben sem kellett jogsértést megállapítaniuk amiatt, hogy a vállalkozás a jótállási jegyen a jogszabályban előírthoz képest rövidebb jótállási határidőt jelölt meg, illetve hogy egyes jótállási jogokat nem biztosított. 7

10 3.2.3 Egyéb tapasztalatok a próbavásárlás során A témavizsgálat keretében elvégzett 39 próbavásárlás közül mindössze egyetlen esetben fordult elő, hogy a vállalkozás nem tett eleget a nyugtaadásra vonatkozó kötelezettségének. A felügyelőségek 2 alkalommal tapasztalták azt, hogy a kiszállított termék nem felelt meg a honlapon közzétett tulajdonságoknak. Ugyancsak 2 esetben fordult elő, hogy a ténylegesen fizetendő vételár nem egyezett azzal, amelyet a vállalkozás a megrendelés elfogadásaként küldött visszaigazolásban megjelölt. Mindössze egy olyan próbavásárlás történt az idei témavizsgálat során, amikor a vállalkozás a megrendelt terméket a honlapon feltüntetettekhez képest később szállította ki. A próbavásárlások során 2 esetben fordult elő, hogy a felügyelők olyan terméket kaptak kézhez, amelyeknek a vonatkozó jogszabályi rendelkezés ellenére biztonságos jellegük nem volt megfelelően igazolva, többek között hiányzott róluk az előírt CE-jelölés. Kedvező tendenciának tekinthető, hogy az idei témavizsgálat során a vállalkozások szinte valamennyi esetben pozitívan reagáltak az eljáró felügyelők által kilétük felfedését megelőzően tett elállási nyilatkozatokra, vagyis nem akadályozták e fogyasztói joggyakorlást. A témavizsgálat keretében mindössze egyetlen olyan vállalkozás volt, amely az elállást követően nem fizette vissza a vételárat, illetve a kiszállítási költséget. 4. Alkalmazott jogkövetkezmények Az ellenőrzések során feltárt jogsértések miatt a felügyelőségek összesen 75 esetben adtak ki kötelezésről szóló határozatot. A vonatkozó jogszabályi előírások megsértését 2 alkalommal szankcionálták fogyasztóvédelmi bírság kiszabásával, melynek összege Ft volt. A témavizsgálat ideje alatt a fogyasztóvédelmi hatóság nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt egy esetben élt szignalizációval a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes területi szerve felé. 5. Összegzés A témavizsgálat során kialakult 70%-os kifogásolási arány első látásra magasnak tűnhet. Abból a szemszögből tekintve azonban, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elektronikus kereskedelem területét célzó ellenőrzéseinek kifogásolási aránya 2004 óta minden esetben meghaladta a 80%-ot, az idei év során tapasztalt érték kedvező tendenciaként értékelhető. Pozitív tapasztalat az ismételt ellenőrzések tekintetében, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent azon vállalkozások aránya, akik nem tettek eleget a feltárt jogsértések megszüntetésére irányuló hatósági kötelezésnek. Mindemellett egyre emelkedik azon cégek száma, amelyek a jogszabályban előírt kötelezettségek jobb megismerése, a jogkövető magatartás kialakítása, a webáruház fogyasztóvédelmi szempontból kifogástalannak tekinthető működtetésének megteremtése érdekében a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak tájékoztatás kérése céljából. A fogyasztói tudatosság is nagy mértékben nőtt a vizsgált területen, az interneten vásárlók évről-évre gyarapodó tömege ugyanis nem csak egyre magabiztosabban használja a virtuális teret a 8

11

12

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Tisztelt Vevőink! Weboldalunkon kétféle termékcsoportot értékesítünk. Komplett készülékeket, valamint alkatrészeket. A komplett készülékek esetében a jótállás 17/1999. (II.

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

Általános Vásárlási feltételek

Általános Vásárlási feltételek Általános Vásárlási feltételek Jelen Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban: Általános Vásárlási Feltételek; ÁVF; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás jelen weboldal üzemeltetője

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek Általános vásárlási feltételek 1. Bevezetés 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte, fizetés, 3. Árak 4. Szállítási feltételek 5. Elállási jog 6. Szavatosság és jótállás 7. Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1.) Általános rendelkezések

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1.) Általános rendelkezések Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1.) Általános rendelkezések Jelen dokumentum a Címkepláza Kft. által működtetett www.cimkeplaza.hu webcímen elérhető online termékkatalógusban történő

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Hunyadi Ádám egyéni vállalkozó Székhely: 1044 Budapest, Nagyszombati utca 22. Adószám: 66769958-2-41 Nyilvántartási szám: 38829091 Kibocsátó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Praktiker Magyarország Építési- Barkácspiacok Kft. terméksorából kiválasztott árucikknek a) a www.praktikerwebshop.hu

Részletesebben