Rovarvéd alumínium ajtó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rovarvéd alumínium ajtó"

Átírás

1 Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137

2 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója: TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 1010Wien Gyártócégmegnevezése: TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 1010Wien Forgalmazó: TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 1010Wien Kiadás: Verzió:1.0

3 Rovarvéd alumínium ajtó Szállításiterjedelem Szállítási terjedelem Aszállításiterjedelemakövetkezalkatrészeketfoglaljamagában: 1. 3darabajtópánt 2. 2darabkeresztirányú profilcsakerethez 3. 3darabrövidajtópántcsap 4. 1darabhosszú ajtópántcsap 5. 2darabmanyagpersely azajtócsukórugóhoz 6. 1darabajtócsukórugó 7. 2darabajtómágnes(az ellentartólemezekkel együtt) 8. 2darabprofilösszeköta merevítprofilcshöz 9. 1darabajtófogantyú 10. 1darabfogantyúfül 11. 1darabmerevítprofilcs 12. 1darabláblemez 13. 1darabtömítkefe 14. 2darabhosszirányú profilcsakerethez 15. 4darabszorítóléc(az üveggyapotszövethez) 16. 4darabsarokösszeköt 17. 1tekercsüveggyapotszövet 18. 4darabcsavar2,9x9,5 (M2) 19. 6darabcsavar3,5x13(S1) 20. 6darabcsavar3,5x16(S2) 21. 4darabcsavar2,9x13(M1) 22. 6darabcsavar3,9x9,5(T2) 23. 7darabcsavar2,9x9,5(T1) 24. 6darabtakarósapkaaT2 csavarokhoz(láblemez) 25. Szerelésiútmutatók 3

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Rovarvéd alumínium ajtó Szállításiterjedelem...3 Biztonság...5 Szimbólumok...5 Biztonságitudnivalók...5 Általánostudnivalók...5 Aszerelésiútmutatóhasználataésmegrzése...5 Alkalmazásiterületek...6 Funkció...6 Szerelés...6 Azajtómegmérése...6 Akeretprofilcsöveinekleszabása...7 Aszorítólécekleszabása...8 Akeretösszeszerelése...9 Lyukakfúrásaazajtófogantyúhoz...11 Azüveggyapotszövetbeszerelése...11 Aláblemezfelszerelése...13 Azajtófogantyúfelszerelése...14 Azajtómágnesekfelszerelése...14 Azajtópántokfelszerelése...15 Arovarvédajtófelszerelése...17 Azajtómágnesellentartólemezeinekfelszerelése...17 Tisztítás...18 Mszakiadatok...18 Ártalmatlanításitudnivalók

5 Rovarvéd alumínium ajtó Biztonság Biztonság Szimbólumok Azebbenazútmutatóbanszereplszimbólumokjelentése: Sérülésésakészülékkárosodásánakveszélye. Kövesseazútmutatásokat. Megjegyzés: Továbbifontosinformációkattartalmazafelhasználó számára. Biztonságitudnivalók ArovarvédajtóNEMazzalacéllalkészült,ésnemarravaló,hogy biztonságotnyújtsonagyermekekszámára!nehagyjafelügyelet nélkülagyermekeketanyitottajtóeltt! Nedljönnekiarovarvédajtónak! Vigyázat!Sérülésveszély Zúzódásveszélyazajtócsukórugómiatt. Nenyúljonbeacsukódóajtóba. Megjegyzés: zilárd alapon hajtsa vége az összes lépést Általánostudnivalók Aszerelésiútmutatóhasználataésmegrzése Ezaszerelésiútmutatóarovarvédajtóbiztonságoséskönny összeszerelésébensegítiönt.azért,hogyminéltöbbörömet szerezzenönnekezazújtermék,ésalehetlegcélszerbben tudjahasználni,javasoljuk,olvassaelalaposaneztazútmutatót, mielttösszeszerelnééshasználatbavennéarovarvédajtót. rizzemeggondosanazútmutatót,hogykésbbiselolvashassa. 5

6 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó 6 Alkalmazásiterületek Arovarvédajtósokterületenéssokfélemódonalkalmazható.A méreteketegyedilegilleszthetiasajátajtajához.egyszeren összeszerelhetazajtó,ésmindenféleidjárásiviszonyokhoz használható(napsütés,szél,esstb.). Funkció Arovarvédajtónakazafunkciója,hogynyitottajtómelletttávol tartsaarovarokataházától,ill.aszobájától.azajtóbankét megtartómágnesvan,ígypl.aszélnemtudjakönnyenkinyitniaz ajtót.arovarvédajtóajtócsukórugóvalisfelszerelhet,amely automatikusanbecsukjaarácsot. Szerelés Szükségesszerszámok Arovarvédajtószereléséhezésösszeállításáhozelvégzend,a késbbiekbenfelsoroltlépésekhezakövetkezszerszámokravan szükség: vasfrész gérvágóláda(ajánlott) mérszalag gumikalapács reszel szeg(abejelölésekhez) vágószerszám (pl.kés) kereszthornyos csavarhúzó fúrógépakövetkez fúrókkal: Ø2mm,2,5mm,3mm Azajtómegmérése Ehhezalépéshezakövetkezszerszámravanszükség: mérszalag Mérjemegazajtónyílástamérszalaggal. 1. MérjemegazajtónyílásBszélességét,ésjegyezzefela méretet.

7 Rovarvéd alumínium ajtó 2. MérjemegazajtónyílásHmagasságát,ésjegyezzefela méretet. Szerelés Megjegyzés: Vegyefigyelembeazajtótokalátámasztásifelületét, amelyakétoldalon4040mm,afelsésalsóoldalon 3030mm.Haezafelületnemállrendelkezésre,a méreteketegyedilegigazítsabe,apántokésa mágnesekesetén22cmfigyelembevételével.az ajtóknálamagasságotajtóküszöbnélküligazítsabe. Akeretprofilcsöveinekleszabása Akeretprofilcsöveitamegfelelhosszakrabekelljelölni,lekell szabni,éslekellsorjázni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg gérvágóláda(ajánlott) vasfrész reszel Méretekfelviteleakeretprofilcsöveire 1. VonjonleaBszélességmértértékébl20mmtazalumínium keretkeresztirányúprofilcsövéhez,ill.22mmtamerevít profilhozés20mmtahmagasságmértértékébl azalumíniumkerethosszirányúprofilcsövéhez. 2. Vigyefelezeketaméreteketahosszirányúprofilcsövekre,a keresztirányúprofilcsövekreésamerevítprofilcsre. 3. Jelöljebeegyszeggelamegfelelhelyet. 7

8 Szerelés Akeretprofilcsöveinekméretreszabása Rovarvéd alumínium ajtó Megjegyzés: Mindigegyenkéntszabjaleakeretprofilcsöveita megfelelhosszakra. 1. Tegyebeakeretprofilcsövétagérvágóládába. 2. Helyezzeelmegfelelenaprofilcsövet,éstartsamegersena kezével. 3. Vágjaleaprofilcsövetabejelölthelyenderékszögben. Vigyázat!Sérülésveszély Figyeljenazélesszélekre,ésgondosansorjázzaleket! 4. Sorjázzaleazéleketareszelvel,hogykönnyebbenlehessen összerakniazegyesrészeket. 5. Ismételjemegaz14.pontokbanleírtmveletetmindkét hossz,ill.keresztirányúprofilcsövönésamerevít profilcsövön. Aszorítólécekleszabása Aszorítólécekenbekelljelölniakeretméreteit,majdlekellszabni ket. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg gérvágóláda(ajánlott) vasfrész Méretekfelviteleaszorítólécekre 1. Vigyefelazegyesprofilcsövek,ill.amerevítprofilcshosszát aszorítólécekre. Megjegyzés: Szabjonlekétszorítólécetamerevítprofilcsszámára. 2. Jelöljebeegyszeggelamegfelelhelyet. 3. Ismételjemegaz12.pontokbanleírtmveletetazösszes szorítólécen. 8

9 Rovarvéd alumínium ajtó Aszorítólécekméretreszabása Szerelés 1. Tegyebeaszorítólécetagérvágóládába. 2. Helyezzeelmegfelelenaszorítólécet,éstartsamegersena kezével. 3. Vágjaleaszorítólécetabejelölthelyenderékszögben. 4. Afügglegesszorítóléceknélvágjonkialécközepénakkora darabot,amelymegfelelamerevítprofilcsprofilösszekötje szélességének(11mm). 5. Ismételjemegaz13.pontokbanleírtmveletetmindahat szorítólécen. 6. Afügglegesszorítólécekegyikénekavégérlvágjonleakkora darabot,amelymegfelelafogantyúfülszélességének(27mm). Akeretösszeszerelése Akeretprofilcsöveitlépésrllépésrekellösszeszerelniatöbbi alkatrésszel. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg vágószerszám gumikalapács fúrógépø2mmfúróval csavarhúzó Atömítkefefelszerelése 1. Vigyefelakerethosszirányúprofilcsövénekhosszúságátplusz 50mmtatömítkefeszalagjára. 2. Jelöljebeegyszeggeleztaméretet. 3. Vigyefelakeretkeresztirányúprofilcsövénekhosszúságát plusz 44mmtatömítkefeszalagjára. 4. Jelöljebeegyszeggeleztaméretet. 5. Szabjaleatömítkefeszalagjátamegjelölthelyeken. 6. Toljabeatömítkeféketakeretmegfelelprofilcsöveibe. 9

10 Szerelés Amerevítprofilcsprofilösszekötinekfelszerelése Rovarvéd alumínium ajtó 1. Fúrjon(középre)2mmátmérjlyukatahosszirányú profilcsbeaszorítólécoldalán. 2. Pattintsabeaprofilösszeköttahosszirányúprofilcsbeafúrt lyukhelyén. 3. Kösseösszeaprofilösszeköttésahosszirányúprofilcsöveta T1csavarral. 4. Ismételjemegaz13.pontokbanleírtmveletetamásik hosszirányúprofilcsövönis. Asarokösszekötkfelszerelése 1. Toljabeasarokösszekötketmindkétoldalonahosszirányú profilcsbe. 2. Ismételjemegaz1.pontbanleírtmveletetamásik hosszirányúprofilcsövönis. 3. Kapcsoljaösszeakéthosszirányúprofilcsöveta sarokösszekötksegítségévelakétkeresztirányúprofilcsvel, ésaprofilösszekötksegítségévelamerevítprofilcsvel. 4. Üssönóvatosanagumikalapáccsalasarokösszekötkreaddig, amígnemilleszkednekaprofilcsövekre. 10

11 Rovarvéd alumínium ajtó Lyukakfúrásaazajtófogantyúhoz Elkellfúrniazajtófogantyúlyukait. Szerelés Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: szeg fúrógépø2,5mmfúróval 1. Helyezzeafogantyútakeretkülsoldaláraazábránlátható módon. 2. Jelöljebeegyszeggelafogantyúlyukaitahosszirányú profilcsövönésamerevítprofilcsövön. 3. FúrjonlyukakatamegjelölthelyekenØ2,5mmfúróval. Megjegyzés: Ebbenalépésbenmégneszereljefelafogantyút. Azüveggyapotszövetbeszerelése Azüveggyapotszövetetazösszeszereltkeretrekellfektetni,ahol rögzítenikell,majdméretrekellvágni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: vágószerszám(pl.kés) 11

12 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó Azüveggyapotszövetrögzítéseésleszabása 1. Fektesseazüveggyapotszövetetazajtófelsrészére. 2. Dugjabealeszabottszorítóléceketazajtófelsrészénakeret réseibe,ésezáltalrögzítseazüveggyapotszövetet. 3. Tegyeafogantyúfületközvetlenülaprofilösszekötfölé. Megjegyzés: Ügyeljenarra,hogyegyenletesenfeszüljenekmega szálak,hogynedeformálódjonakeret. 4. Valamilyenvágóeszközzelvágjaleóvatosanaszorítólécek mentén(kívül)akiállószövetet. 5. Fektesseazüveggyapotszövetetazajtóalsórészére. 6. Dugjabealeszabottszorítóléceketazajtóalsórészénakeret réseibe,ésezáltalrögzítseazüveggyapotszövetet. Megjegyzés: Ügyeljenarra,hogyegyenletesenfeszüljenekmega szálak,hogynedeformálódjonakeret. 7. Valamilyenvágóeszközzelvágjaleóvatosanaszorítólécek mentén(kívül)akiállószövetet. 12

13 Rovarvéd alumínium ajtó Aláblemezfelszerelése Méretrekellszabnialáblemezt,ésalul,akeretelülsoldalán csavarokkalrögzítenikell. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: Szerelés mérszalag szeg vasfrész reszel fúrógépø2,5mmfúróval csavarhúzó Méretekfelvitelealáblemezre 1. Mérjemegazösszeszereltkeretteljesszélességét. 2. Vigyefeleztaméretetaláblemezre. 3. Jelöljebeegyszeggelamegfelelhelyet. Aláblemezleszabása 1. Vágjalealáblemeztabejelölthelyenderékszögben. 2. Sorjázzalegondosanazéleketareszelvel,hogykönnyebben lehessenösszerakniazegyesrészeket. Vigyázat!Sérülésveszély Figyeljenazélesszélekre,ésgondosansorjázzaleket! Aláblemezrögzítése 1. Helyezzefelmegfelelenaleszabottláblemeztakeretfölé,az ajtóalsórészén. 2. Jelöljebeakeretenegyszeggelalyukakhelyét. 3. Ügyeljenarra,hogyegyenletesenhelyezkedjenekelafuratok, ésakeretenlegyenek. 13

14 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó Megjegyzés: Tegyebeahatcsavartaláblemezbeazábránlátható módon. 4. FúrjonabejelölthelyekenØ2,5mmfúróvallyukakata keretbe. 5. RögzítsealáblemeztaT2csavarokkal. 6. Takarjaelacsavarokatatakarósapkákkal. Azajtófogantyúfelszerelése Azajtófogantyútelölrlkellfelszerelniakeretre. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: csavarhúzó 1. Tegyeafogantyútakeretre(lásdazábrát). 2. ErsítsefelafogantyútaT1csavarokkal. Azajtómágnesekfelszerelése Azajtómágneseketafogantyúoldalára,csavarokkalkell felersíteni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg fúrógépø2,5mmfúróval csavarhúzó 14

15 Rovarvéd alumínium ajtó Azajtómágnesekfelersítése Szerelés 1. Helyezzefelazelsmágnestazösszeszereltkeretfelsszélétl 10cmre. 2. Jelöljebeegyszeggelamágneslyukait. 3. Helyezzefelamásodikmágnestazösszeszereltkeretalsó szélétl10cmre. 4. Jelöljebeegyszeggelamágneslyukait. 5. FúrjonlyukakatamegjelölthelyekenamágnesekhezØ2,5mm fúróval. 6. ErsítsefelamágneseketazM1csavarokkal. Azajtópántokfelszerelése Azajtópántokatafogantyúvalszembenioldalára,csavarokkalkell felersíteni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg vágószerszám fúrógépø2,5mmésø3mmfúrókkal csavarhúzó 15

16 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó Apántokbelsrészeinekfelszerelése 1. Vágószerszámmalvágjaleapántokfülét. 2. Helyezzeelapántelsbelsrészétazösszeszereltkeretfels szélétl10cmre,ésjelöljebeegyszeggelalyukakat. 3. Helyezzeelapántmásodikbelsrészétazösszeszereltkeret alsószélétl10cmre,ésjelöljebeegyszeggelalyukakat. 4. Helyezzeelapántharmadikbelsrészétakétmásikpántközé középre,ésjelöljebeegyszeggelalyukakat. 5. Fúrjonlyukakatamegjelölthelyekenabelsrészekhez Ø2,5mmfúróval. 6. RögzítseabelsrészeketazS1csavarokkal. Apántokkülsrészeinekfelszerelése 1. Tartsaazösszeszereltkeretet(apántokrögzítettküls részeivel)pontosanazajtókerethez. 2. Rajzoljaráazajtókeretreakülsrészeket. 3. Tegyefélreazösszeszereltkeretet. 4. Tartsaapántokkülsrészeitmegfelelenazajtókeret megjelölthelyeihez,ésjelöljebeakülsrészeklyukait. 5. FúrjonlyukakatØ3,0mmfúróval. 6. ErsítsefelapántokkülsrészeitazS2csavarokkal. 16

17 Rovarvéd alumínium ajtó Szerelés Arovarvédajtófelszerelése Azösszeszereltrovarvédajtótbekellakasztani,ésazajtópántok csapjaivalrögzítenikell. Arovarvédajtóbeakasztása 1. Helyezzbeapántokkülsrészeibeabelsrészeit. 2. Dugjabefentéslentarövidajtópántcsapokatapántokba. 3. Vegyeakezébeazajtócsukórugót. 4. Tartsamagaeléarugótúgy,hogyamanyaggalbevontszárai azajtóbelsoldalafelémutassanak. 5. Dugjabeakétmanyagperselytfelülrlarugókétnyílásába. 6. Toljaarugótaközépspántfölé. 7. Dugjabeahosszúpántcsapotaközépspántba. Azajtómágnesellentartólemezeinekfelszerelése Azellentartólemezeketkétcsavarralkellrögzíteni.Alemezek feladata,hogyneengedjékönmagátólkinyílniarovarvédajtót. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: szeg fúrógépø2,5mmfúróval csavarhúzó Azellentartólemezekrögzítése 1. Csukottrovarvédajtómellettjelöljebeazajtókeretenaz ajtómágneshelyét. 2. Nyissakiarovarvédajtót. 3. Tartsamegfelelenazellentartólemeztazajtókeretenlév jelöléshez. 4. Jelöljebeegyszeggelazellentartólyukait. 5. FúrjonlyukakatØ2,5mmfúróvalazellentartólemezszámára. 6. RögzítseazellentartólemeztazM2csavarokkal. 17

18 Tisztítás Tisztítás Rovarvéd alumínium ajtó Netisztítsaarovarvédajtótersenmaróvagyagresszív tisztítószerekkel,mertezekkárosíthatjákalakkozást.tisztításhoz csakpuha,erreacélraalkalmastisztítókendkethasználjon,hogy nekarcolódjonvagysérüljönmegalakkozás. Mszakiadatok max.méretek:2.045mmx945mm Ártalmatlanításitudnivalók Gondoskodjonakészülékkörnyezetkímél ártalmatlanításáról,hamegkívántleválni.a készüléketnedobjaaháztartásiszemétbe.adjale nyilvánosgyjthelyen. Acsomagolóanyagrészbenújrafelhasználható. Gondoskodjonacsomagoláskörnyezetkímél ártalmatlanításáról,ezértvigyeelegyhasznosítható anyagokatbegyjthelyre.adjalenyilvános gyjthelyen. Továbbitájékoztatásértforduljonazönkormányzat környezetvédelmiosztályához. 18

19 HU JÓTÁLLÁSITÁJÉKOZTATÓ A jótállási id a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjátólszámított5év. Avásárlástényénekésavásárlásidpontjánakbizonyítására,kérjük rizzemegapénztárifizetésnélkapottjótállásijegyet. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történ átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalásérvényességét. Ajótállásafogyasztótörvénybleredszavatosságijogaitésazok érvényesíthetségétnemkorlátozza. Aszervizésaforgalmazóakijavítássoránnemfelelatermékena fogyasztó ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagybeállításokért. Afentiszervizcímenajótállásiidlejártátkövetenislehetséget biztosítunkahibástermékkijavítására.ajótállásiidlejártátkövet javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyrl részére mindenesetbenkellidbenelzetestájékoztatástnyújtunk. Ha a meghibásodás a rendeltetésszer használatot akadályozza, a terméketavásárlástkövethárommunkanaponbelülérvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás soránatermékbecsakújalkatrészekkerülhetnekbeépítésre.

20 HU JÓTÁLLÁSITÁJÉKOZTATÓ Aszervizneve,címeés telefonszáma: Forródrót: Agyártócégneve,címeés címe: Atermékmegnevezése: Termék/gyártómi jelzszám: Cikkszám: Akcióidtartama: 04/2012 AAzimportálóés forgalmazócégneveés címe: TPSProductSolutionsGmbH LiesingerFlurgasse6 A1230Wien +43(0) TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 A1010Wien Rovarvédalumíniumajtó 36112/36113 AldiMagyarországÉlelmiszerBt. Mészárosokútja2,2051Biatorbágy Ajótállásiigénybejelentésének idpontja: Ahibaoka: Afogyasztónaktörtén visszaadásidpontja: Aszervizneveéscíme: Ajavításraátvételidpontja: Ajavításmódja: Ajavításiidkövetkeztébena jótállásújhatárideje: Kelt,aláírás,bélyegz: Hibaleírása: Vevneve: Irányítószám/helység: Utca: Tel.sz./ Aláírás: A jótállási igény bejelentése A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetettszervizzelléphetkapcsolatba. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetvé tettlegrövidebbidnbelülköteleskifogásátakötelezettelközölni. A hiba felfedezésétl számított két hónapon belül közölt kifogást kellidbenközöltnekkelltekinteni.aközléskésedelméblered kárért a fogyasztó felels. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási idnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméketnemtudjarendeltetésszerenhasználni.

21 A jótállási igény érvényesíthetségének határideje a terméknek vagyjelentsebbrészénekkicserélése(kijavítása)eseténakicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményekéntjelentkezhibatekintetébenújbólkezddik.a rögzített bekötés, illetve a tíz kgnál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a leés felszerelésrl, valamintazelésvisszaszállításrólaforgalmazógondoskodik. A jótállási felelsség kizárása Ajótállásikötelezettségnemállfenn,haaforgalmazóvagyakijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszertlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlást követen keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyarnyelvvásárlóitájékoztatótmellékelünkéskérjük,hogyaz abbanfoglaltakatsajátérdekébentartsabe,mertaleírtaktóleltér használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékértjótállástnemtudunkvállalni. A fogyasztót a jótállás alapján megillet jogok (1)Hibásteljesítéseseténafogyasztó a) elssorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotbanképviseltértékét,aszerzdésszegéssúlyát,ésajótállási jogteljesítésévelafogyasztónakokozottkényelmetlenséget; b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagyekötelezettségéneka (2)bekezdésbenírtfeltételekkelnemtudelegettenniválasztása szerint megfelel árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerzdéstl.jelentéktelenhibamiattelállásnaknincshelye. (2) A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmelmegfelel határidn belül, a fogyasztónak okozott jelents kényelmetlenség nélkülkellelvégezni. (3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelel határidre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségéremagakijavíthatjavagymássalkijavíttathatja. Eljárás vita esetén A jótállásra kötelezett a jótállás idtartama alatt a felelsség alól csakakkormentesül,habizonyítja,hogyahibaokaateljesítésután keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzkönyvet kötelesfelvenni,ennekmásolatátafogyasztónakátkelladni.haa kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétl eltér, ennek indokolását a jegyzkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztóigényénekteljesíthetségérlannakbejelentésekornem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltet Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgelrendelkezbírósághozfordulhat.

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ablak

Rovarvéd alumínium ablak Rovarvéd alumínium ablak Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36110/36111 Eredeti kezelési útmutató QA138 Nagyon köszönjük, hogy a rovarvéd ablak megvásárlása mellett döntött. Impresszum

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Medencetető www.wellis.hu Jótállási jegy Gyártási szám: Típus: Üzembe helyezést végző személy neve:. Az üzembe helyezés időpontja: Nagykereskedő A vásárlás napja: Aláírás:

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz

használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz 1 de Buyer vas serpenyő használati útmutató Információ indukciós hőforráshoz A vas serpenyőők nagyon gyorsan reagálnak a hőőforrásokra. Az indukciós hőőforrások

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALŰOM Általános... 2 Általános Felépítés... 2 Használati utasítás... 2 Általános használat... 2 Azonnali kiválasztás... 3 Százalék beállítás... 3 Relé beállítás...

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató OV-MAXIPLAYER 2 Használati útmutató 1.1: Funkció gombok A gombok rövid áttekintése: D Irányító gomb A gomb Megerősítés gomb B gomb Speciális funkciók gomb AV kimenet TV-hez történő csatlakoztatás Fülhallgató

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

B - 733 Antidecubitus betét

B - 733 Antidecubitus betét HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B - 733 Antidecubitus betét REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja.. Vj48 Név: Eladószerv tölti ki! JÓTÁLLÁSI JEGY

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

FAN - COIL. Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről

FAN - COIL. Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Eladó (a terméket értékesítő Vállalkozás) neve:... Eladó címe:... Fogyasztási cikk megnevezése:... Típusszám (MODEL) Szériaszám(SERIAL No.) Vásárlás

Részletesebben

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára

Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára Az érvényben lévő fogyasztóvédelmi jogszabályok előírják, hogy a gépjárműjavító szolgáltatói rendszerben a fogyasztói kötelezettségeknek eleget

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00815-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Pápai Attila József (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, F u. 31. 1. em. 6. ajtó, adószáma: 67437054-2-27) által

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület. 3/2014. számú ajánlása. a jótállásból eredő fogyasztói igények rendezése során elvárt

A Budapesti Békéltető Testület. 3/2014. számú ajánlása. a jótállásból eredő fogyasztói igények rendezése során elvárt A Budapesti Békéltető Testület 3/2014. számú ajánlása a jótállásból eredő fogyasztói igények rendezése során elvárt jogkövető vállalkozói magatartásról 1. A jótállási felelősség objektív jellegéből eredően

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

használati útmutató TURK melegen kovácsolt vas serpenyőkhöz

használati útmutató TURK melegen kovácsolt vas serpenyőkhöz 1 használati útmutató TURK melegen kovácsolt vas serpenyőkhöz 2 Tisztelt Vásárló, Hobbi Szakács, Profi Szakács! Gratulálunk vásárlási döntéséhez! A melegen, egy darab vasból kovácsolt vas serpenyőőket

Részletesebben

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: Üzletszabályzat Üzletszabályzat, Általános Szerzdési Feltételek A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mediwel Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Törpe u. 8.; továbbiakban: Mediwel

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ablak

Rovarvéd alumínium ablak Rovarvéd alumínium ablak Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36110/36111 Eredeti kezelési útmutató QA138 Nagyon köszönjük, hogy a rovarvéd ablak megvásárlása mellett döntött. Impresszum

Részletesebben

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van?

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van? Fogyasztói jogok hibás termék esetén Minden ember életében előfordul, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére olyan terméket vásárol meg, melyről utóbb kiderül, hogy hibás vagy nem felel meg szerződésben

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com Budapest, 2017. január 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG Kőhidi Ákos Hibás teljesítés - 6:157-178. Visszterhes szerződéseknél De ingyenes szerződéseknél is lehet a kötelezettnek

Részletesebben

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR)

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR) HU / JÓTÁLLÁSI JEGY MODEL NAME (Termék megnevezése és típusszáma) SERIAL NO. (Gyártási száma) DATE OF PURCHASE (Vásárlás napja) DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

Terra Sport LCD. Okoskarkötő

Terra Sport LCD. Okoskarkötő Terra Sport LCD Okoskarkötő 1. Az applikáció letöltése Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az okoskarkötőt Bluetooth-on keresztül kapcsolhatja össze okostelefonjával.

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről

Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Eladó (a terméket értékesítő Vállalkozás) neve:... Eladó címe:... Fogyasztási cikk megnevezése:... Típusszám (MODEL) Szériaszám(SERIAL No.) Vásárlás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel,

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel, Iktatószám: Tárgy: KEO/001/01001-0006/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Mobil Laptopshop Kft. (székhely: 6600 Szentes, Vajda-telep 12., adószám: 23889838-2-06)

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

YJ-21B mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató

YJ-21B mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató YJ-21B mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató BEVEZETŐ Az YJ-21B mikroszkóp egy kifinomult optikai eszköz, mely jól használható különféle biológiai (metszet)vizsgálatokhoz. KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBE

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Vállalkozó által elvégzendő fogtechnikai munkák és szolgáltatások, és az ahhoz kapcsolódó ellenszolgáltatások általános feltételei képezik. VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Szerződés iktatószáma: 13/06/. a(z) és

Részletesebben

XTD mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató

XTD mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató XTD mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató 1 BEVEZETŐ Az XTD mikroszkóp sorozat egy kifinomult sztereo mikroszkóp, mely jól használható különféle vizsgálatokhoz bemutatókhoz, laboratóriumokban és

Részletesebben

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A szerződés nyelve: Magyar A Tutto Bici Kft. kerékpárok, kapcsolódó termékek és felszerelések, illetve sportruházati termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai 2014. november 17. Általános szabályok Fogalma Hibás teljesítési vélelem Jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai A kötelezett

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. Az Infant and Babies Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak u , adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. megtiltom. Az Infant and Babies Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak u , adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00749-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Infant and Babies Kft (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak u. 11.-13., adószáma: 24272481-2-07) által

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól

Részletesebben

Adatvédelmi nyiltakozat és ÁSZF

Adatvédelmi nyiltakozat és ÁSZF Adatvédelmi nyiltakozat és ÁSZF Számunkra rendkívül fontos, hogy vásárlóink személyes adatai harmadik fél kezébe ne jussanak, azokat bizalmasan és a jogszabályokban előírtak szerint kezeljük. Ezek csakis

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. január 1.-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. január 1.-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. január 1.-től CÉGADATOK Az eladó neve: TouchShop.hu Kft. Képviselője: Szauervein Attila Székhelye: 3715 Gesztely, Csokonai Vitéz Mihály út 10. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről

Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Eladó (a terméket értékesítő Vállalkozás) neve:... Eladó címe:... Fogyasztási cikk megnevezése:... Típusszám (MODEL) Szériaszám(SERIAL No.) Vásárlás

Részletesebben

X-slim Alakformáló masszázsöv GYVMA2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

X-slim Alakformáló masszázsöv GYVMA2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS X-slim Alakformáló masszázsöv GYVMA2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el

Részletesebben

OV-CR-411G OV CR - 411G AUTÓRÁDIÓ. Használati útmutató

OV-CR-411G OV CR - 411G AUTÓRÁDIÓ. Használati útmutató OV CR - 411G AUTÓRÁDIÓ Használati útmutató 1 1. Általános műveletek POW / MOD Bekapcsolt lejátszónál, nyomja meg röviden a gombot, a következő módok közti váltáshoz: AUX ----- RADIO --- USB ------ SD,

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Budapesti Békéltető Testület 2014. március 28. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

3.1. A vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.

3.1. A vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. IneTrack Eszközvásárlásra vonatkozó 1. Hatály 1.1. A jelen (a továbbiakban: ÁSZF ) az Inepex Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.inetrack.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Kezelési útmutató. LED-es MENNYEZETI LÁMPA. Jobboldali felirat. 2016/10 Cikkszám: Típus: /12

Kezelési útmutató. LED-es MENNYEZETI LÁMPA. Jobboldali felirat. 2016/10 Cikkszám: Típus: /12 Kezelési útmutató Jobboldali felirat LED-es MENNYEZETI LÁMPA HU 2016/10 Cikkszám: 53836 Típus: 54454 1/12 Tartalomjegyzék HU Általános... 3 Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót... 3 Biztonsági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL A markabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. Cégjegyzékszáma: 01-09-567193, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Használati útmutató. Confort Konvektor

Használati útmutató. Confort Konvektor Használati útmutató Confort Konvektor HU Biztonsági információk FIGYELMEZTETÉS: A fűtőtest egyes részei használat közben erősebben felmelegedhetnek, ezért különös figyelemmel kell lenni a kisgyermekekre

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefon: 76/501-525, 501-500 Fax: 76/501-538 E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Ügyszám: Á-414-05/2015. A Bács-Kiskun Megyei Békéltető

Részletesebben

Használati útmutató Jótállási jegy

Használati útmutató Jótállási jegy Használati útmutató Jótállási jegy Kizárólagos forgalmazó: Márkaszerviz: ÉÓ Újvilág Kft. Óramű Kft. 9022 Győr, Árpád u. 93. 1089 Bp., Gaál M. u. 5-7. Tel/Fax: +36-96-517-589 Tel: +36-1-951-3301 E-mail:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: / , 88/

VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: / , 88/ VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220 88/429-008, 88/412-150 info@bekeltetesveszprem.hu VEMBT szám:./2015. FOGYASZTÓ szám alatti lakos (a továbbiakban: Fogyasztó) által,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. I. A Szolgáltató. II. A szolgáltatás igénybevétele

Általános Szerződési Feltételek. I. A Szolgáltató. II. A szolgáltatás igénybevétele Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.byhome.hu online áruházat a Renato Design Bt. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Renato Desin Bt. (továbbiakban:

Részletesebben

SCS WA1003 USER S MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI

SCS WA1003 USER S MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI SCS WA1003 ACTIVE SUBWOOFER AKTIVNÍ SUBWOOFER AKTÍVNY HLBOKOTÓNOVÝ REPRODUKTOR AKTÍV MÉLYSUGÁRZÓ SUBWOOFER AKTYWNY USER S MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI (GARANCIÁLIS) FELTÉTELEK SZERVÍZELÉS ASZTALI ITALCSAPOLÓ BERENDEZÉSEINKRE

JÓTÁLLÁSI (GARANCIÁLIS) FELTÉTELEK SZERVÍZELÉS ASZTALI ITALCSAPOLÓ BERENDEZÉSEINKRE JÓTÁLLÁSI (GARANCIÁLIS) FELTÉTELEK ÉS SZERVÍZELÉS ASZTALI ITALCSAPOLÓ BERENDEZÉSEINKRE 2 Garancia és Szerviz Az általunk gyártott és forgalmazott asztali italcsapoló berendezéseinkre 1 év jótállást vállalunk.

Részletesebben

LYRA N1 HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSUGÁRZÓ

LYRA N1 HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSUGÁRZÓ LYRA N1 HU HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSUGÁRZÓ HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSUGÁRZÓ LYRA N1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÜZEMBEHELYEZÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS Gondosan olvassa el az útmutató minden

Részletesebben

MÁSOLAT JÓTÁLLÁS JEGY, INFORMÁCIÓK A GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL

MÁSOLAT JÓTÁLLÁS JEGY, INFORMÁCIÓK A GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL JÓTÁLLÁS JEGY, INFORMÁCIÓK A GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL Magyarország JÓTÁLLÁSI JEGY Az értékesítő Vállalkozás tölti ki: A készülék típusa, megnevezése:... Gyártási száma: Gyártó neve: Whirlpool Magyarország

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól dr. Pethő Hajnalka Katalin Gyomaendrőd, 2016. április 20. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: Új Ptk. (2013. évi V. törvény) MÁRC. 15.

Részletesebben

Gratulálunk az XperTech SR-MF4006 típusú készülék megvásárlásához. Reméljük hosszú ideig elégedett lesz termékünkkel.

Gratulálunk az XperTech SR-MF4006 típusú készülék megvásárlásához. Reméljük hosszú ideig elégedett lesz termékünkkel. Használati utasítás SR-MF-4006 4GB Mp4 lejátszóhoz rövid változat Egyéb információkért kérem keresse fel honlapunkat www.conflex.hu Terméktámogatás: T e r h e s S á n d o r +36 30 3502396 sandor.terhes@conflex.hu

Részletesebben

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után JÓ, HA TUDJUK Ünnepek előtt és után Vásárlás előtt A vásárlásra való felkészülést érdemes már otthon elkezdeni: számba venni, hogy mit is szeretnénk vásárolni, hol és körülbelül mennyi pénzt szánunk a

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PS3001W1 Laica Baby Line digitalis bébi mérleg. Forgalmazó: Silko&Co Kft

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PS3001W1 Laica Baby Line digitalis bébi mérleg. Forgalmazó: Silko&Co Kft HASZNÁLATI UTASÍTÁS PS3001W1 Laica Baby Line digitalis bébi mérleg. Forgalmazó: Silko&Co Kft www.laica.hu A Laica Baby Line - PS3001 babamérleget úgy tervezték, hogy segítsen nyomonkövetni a baba növekedését

Részletesebben

ALFA-KER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 21. I. em. 5. info@alfadecor.hu

ALFA-KER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 21. I. em. 5. info@alfadecor.hu Üzemeltetői adatok ismertetése: Cégnév: ALFA-KER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 21. I. em. 5. Telephely: 8200 Veszprém, Házgyári út 18. Adószám: 11942593-2-42

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00503-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az UNIX Autó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55.-57., adószám:10465802-2-44)

Részletesebben

SDC 130. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi. Руководство пользователя.

SDC 130. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi. Руководство пользователя. SDC 130 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Руководство пользователя Naudotojo vadovas ALARM CLOCK HODINY S BUDÍKEM HODINY S BUDÍKOM ÓRA ÉBRESZTŐVEL ZEGAR

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dél-Alföldi Klíma Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye:

Részletesebben

Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M Budapest, Bartók Béla út 15/B I.5.

Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M Budapest, Bartók Béla út 15/B I.5. Az Autoport24 bemutatása, rövid kitekintés a használtautó kereskedelem legfontosabb jogi kérdésére garancia/szavatosság, ízelítő az európai joggyakorlatból Előadó: Dr. Haverla Szandra LL.M. 1114 Budapest,

Részletesebben

OV-85IN1. OV 85IN1 TV KONZOL 85 beépített játékot tartalmazó tv konzol. Használati útmutató

OV-85IN1. OV 85IN1 TV KONZOL 85 beépített játékot tartalmazó tv konzol. Használati útmutató OV 85IN1 TV KONZOL 85 beépített játékot tartalmazó tv konzol Használati útmutató 1 A doboz tartalma Kérjük, ellenőrizze, hogy a doboz a következőket tartalmazza-e: lx Deluxe 32bit játékkonzol, 85 játékkal

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefon: 76/501-525, 501-500 Fax: 76/501-538 E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Ügyszám: BKMBT/314-10/2016. A Bács-Kiskun Megyei Békéltető

Részletesebben

Ön a megrendelésének elküldésével az Instructors Kft. vásárlója lesz. Az eladó adatai:

Ön a megrendelésének elküldésével az Instructors Kft. vásárlója lesz. Az eladó adatai: Ön a megrendelésének elküldésével az Instructors Kft. vásárlója lesz. Az eladó adatai: Instructors Oktatási és Kereskedelmi Kft. 1078 Budapest Garay tér 16. Telefon: 1/322-5642 Fax: 1/322-5642 Adószám:

Részletesebben

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.cegfejleszto.eu honlapot a Cégfejlesztői Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Cégfejlesztő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben