Rovarvéd alumínium ajtó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rovarvéd alumínium ajtó"

Átírás

1 Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137

2 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója: TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 1010Wien Gyártócégmegnevezése: TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 1010Wien Forgalmazó: TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 1010Wien Kiadás: Verzió:1.0

3 Rovarvéd alumínium ajtó Szállításiterjedelem Szállítási terjedelem Aszállításiterjedelemakövetkezalkatrészeketfoglaljamagában: 1. 3darabajtópánt 2. 2darabkeresztirányú profilcsakerethez 3. 3darabrövidajtópántcsap 4. 1darabhosszú ajtópántcsap 5. 2darabmanyagpersely azajtócsukórugóhoz 6. 1darabajtócsukórugó 7. 2darabajtómágnes(az ellentartólemezekkel együtt) 8. 2darabprofilösszeköta merevítprofilcshöz 9. 1darabajtófogantyú 10. 1darabfogantyúfül 11. 1darabmerevítprofilcs 12. 1darabláblemez 13. 1darabtömítkefe 14. 2darabhosszirányú profilcsakerethez 15. 4darabszorítóléc(az üveggyapotszövethez) 16. 4darabsarokösszeköt 17. 1tekercsüveggyapotszövet 18. 4darabcsavar2,9x9,5 (M2) 19. 6darabcsavar3,5x13(S1) 20. 6darabcsavar3,5x16(S2) 21. 4darabcsavar2,9x13(M1) 22. 6darabcsavar3,9x9,5(T2) 23. 7darabcsavar2,9x9,5(T1) 24. 6darabtakarósapkaaT2 csavarokhoz(láblemez) 25. Szerelésiútmutatók 3

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Rovarvéd alumínium ajtó Szállításiterjedelem...3 Biztonság...5 Szimbólumok...5 Biztonságitudnivalók...5 Általánostudnivalók...5 Aszerelésiútmutatóhasználataésmegrzése...5 Alkalmazásiterületek...6 Funkció...6 Szerelés...6 Azajtómegmérése...6 Akeretprofilcsöveinekleszabása...7 Aszorítólécekleszabása...8 Akeretösszeszerelése...9 Lyukakfúrásaazajtófogantyúhoz...11 Azüveggyapotszövetbeszerelése...11 Aláblemezfelszerelése...13 Azajtófogantyúfelszerelése...14 Azajtómágnesekfelszerelése...14 Azajtópántokfelszerelése...15 Arovarvédajtófelszerelése...17 Azajtómágnesellentartólemezeinekfelszerelése...17 Tisztítás...18 Mszakiadatok...18 Ártalmatlanításitudnivalók

5 Rovarvéd alumínium ajtó Biztonság Biztonság Szimbólumok Azebbenazútmutatóbanszereplszimbólumokjelentése: Sérülésésakészülékkárosodásánakveszélye. Kövesseazútmutatásokat. Megjegyzés: Továbbifontosinformációkattartalmazafelhasználó számára. Biztonságitudnivalók ArovarvédajtóNEMazzalacéllalkészült,ésnemarravaló,hogy biztonságotnyújtsonagyermekekszámára!nehagyjafelügyelet nélkülagyermekeketanyitottajtóeltt! Nedljönnekiarovarvédajtónak! Vigyázat!Sérülésveszély Zúzódásveszélyazajtócsukórugómiatt. Nenyúljonbeacsukódóajtóba. Megjegyzés: zilárd alapon hajtsa vége az összes lépést Általánostudnivalók Aszerelésiútmutatóhasználataésmegrzése Ezaszerelésiútmutatóarovarvédajtóbiztonságoséskönny összeszerelésébensegítiönt.azért,hogyminéltöbbörömet szerezzenönnekezazújtermék,ésalehetlegcélszerbben tudjahasználni,javasoljuk,olvassaelalaposaneztazútmutatót, mielttösszeszerelnééshasználatbavennéarovarvédajtót. rizzemeggondosanazútmutatót,hogykésbbiselolvashassa. 5

6 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó 6 Alkalmazásiterületek Arovarvédajtósokterületenéssokfélemódonalkalmazható.A méreteketegyedilegilleszthetiasajátajtajához.egyszeren összeszerelhetazajtó,ésmindenféleidjárásiviszonyokhoz használható(napsütés,szél,esstb.). Funkció Arovarvédajtónakazafunkciója,hogynyitottajtómelletttávol tartsaarovarokataházától,ill.aszobájától.azajtóbankét megtartómágnesvan,ígypl.aszélnemtudjakönnyenkinyitniaz ajtót.arovarvédajtóajtócsukórugóvalisfelszerelhet,amely automatikusanbecsukjaarácsot. Szerelés Szükségesszerszámok Arovarvédajtószereléséhezésösszeállításáhozelvégzend,a késbbiekbenfelsoroltlépésekhezakövetkezszerszámokravan szükség: vasfrész gérvágóláda(ajánlott) mérszalag gumikalapács reszel szeg(abejelölésekhez) vágószerszám (pl.kés) kereszthornyos csavarhúzó fúrógépakövetkez fúrókkal: Ø2mm,2,5mm,3mm Azajtómegmérése Ehhezalépéshezakövetkezszerszámravanszükség: mérszalag Mérjemegazajtónyílástamérszalaggal. 1. MérjemegazajtónyílásBszélességét,ésjegyezzefela méretet.

7 Rovarvéd alumínium ajtó 2. MérjemegazajtónyílásHmagasságát,ésjegyezzefela méretet. Szerelés Megjegyzés: Vegyefigyelembeazajtótokalátámasztásifelületét, amelyakétoldalon4040mm,afelsésalsóoldalon 3030mm.Haezafelületnemállrendelkezésre,a méreteketegyedilegigazítsabe,apántokésa mágnesekesetén22cmfigyelembevételével.az ajtóknálamagasságotajtóküszöbnélküligazítsabe. Akeretprofilcsöveinekleszabása Akeretprofilcsöveitamegfelelhosszakrabekelljelölni,lekell szabni,éslekellsorjázni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg gérvágóláda(ajánlott) vasfrész reszel Méretekfelviteleakeretprofilcsöveire 1. VonjonleaBszélességmértértékébl20mmtazalumínium keretkeresztirányúprofilcsövéhez,ill.22mmtamerevít profilhozés20mmtahmagasságmértértékébl azalumíniumkerethosszirányúprofilcsövéhez. 2. Vigyefelezeketaméreteketahosszirányúprofilcsövekre,a keresztirányúprofilcsövekreésamerevítprofilcsre. 3. Jelöljebeegyszeggelamegfelelhelyet. 7

8 Szerelés Akeretprofilcsöveinekméretreszabása Rovarvéd alumínium ajtó Megjegyzés: Mindigegyenkéntszabjaleakeretprofilcsöveita megfelelhosszakra. 1. Tegyebeakeretprofilcsövétagérvágóládába. 2. Helyezzeelmegfelelenaprofilcsövet,éstartsamegersena kezével. 3. Vágjaleaprofilcsövetabejelölthelyenderékszögben. Vigyázat!Sérülésveszély Figyeljenazélesszélekre,ésgondosansorjázzaleket! 4. Sorjázzaleazéleketareszelvel,hogykönnyebbenlehessen összerakniazegyesrészeket. 5. Ismételjemegaz14.pontokbanleírtmveletetmindkét hossz,ill.keresztirányúprofilcsövönésamerevít profilcsövön. Aszorítólécekleszabása Aszorítólécekenbekelljelölniakeretméreteit,majdlekellszabni ket. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg gérvágóláda(ajánlott) vasfrész Méretekfelviteleaszorítólécekre 1. Vigyefelazegyesprofilcsövek,ill.amerevítprofilcshosszát aszorítólécekre. Megjegyzés: Szabjonlekétszorítólécetamerevítprofilcsszámára. 2. Jelöljebeegyszeggelamegfelelhelyet. 3. Ismételjemegaz12.pontokbanleírtmveletetazösszes szorítólécen. 8

9 Rovarvéd alumínium ajtó Aszorítólécekméretreszabása Szerelés 1. Tegyebeaszorítólécetagérvágóládába. 2. Helyezzeelmegfelelenaszorítólécet,éstartsamegersena kezével. 3. Vágjaleaszorítólécetabejelölthelyenderékszögben. 4. Afügglegesszorítóléceknélvágjonkialécközepénakkora darabot,amelymegfelelamerevítprofilcsprofilösszekötje szélességének(11mm). 5. Ismételjemegaz13.pontokbanleírtmveletetmindahat szorítólécen. 6. Afügglegesszorítólécekegyikénekavégérlvágjonleakkora darabot,amelymegfelelafogantyúfülszélességének(27mm). Akeretösszeszerelése Akeretprofilcsöveitlépésrllépésrekellösszeszerelniatöbbi alkatrésszel. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg vágószerszám gumikalapács fúrógépø2mmfúróval csavarhúzó Atömítkefefelszerelése 1. Vigyefelakerethosszirányúprofilcsövénekhosszúságátplusz 50mmtatömítkefeszalagjára. 2. Jelöljebeegyszeggeleztaméretet. 3. Vigyefelakeretkeresztirányúprofilcsövénekhosszúságát plusz 44mmtatömítkefeszalagjára. 4. Jelöljebeegyszeggeleztaméretet. 5. Szabjaleatömítkefeszalagjátamegjelölthelyeken. 6. Toljabeatömítkeféketakeretmegfelelprofilcsöveibe. 9

10 Szerelés Amerevítprofilcsprofilösszekötinekfelszerelése Rovarvéd alumínium ajtó 1. Fúrjon(középre)2mmátmérjlyukatahosszirányú profilcsbeaszorítólécoldalán. 2. Pattintsabeaprofilösszeköttahosszirányúprofilcsbeafúrt lyukhelyén. 3. Kösseösszeaprofilösszeköttésahosszirányúprofilcsöveta T1csavarral. 4. Ismételjemegaz13.pontokbanleírtmveletetamásik hosszirányúprofilcsövönis. Asarokösszekötkfelszerelése 1. Toljabeasarokösszekötketmindkétoldalonahosszirányú profilcsbe. 2. Ismételjemegaz1.pontbanleírtmveletetamásik hosszirányúprofilcsövönis. 3. Kapcsoljaösszeakéthosszirányúprofilcsöveta sarokösszekötksegítségévelakétkeresztirányúprofilcsvel, ésaprofilösszekötksegítségévelamerevítprofilcsvel. 4. Üssönóvatosanagumikalapáccsalasarokösszekötkreaddig, amígnemilleszkednekaprofilcsövekre. 10

11 Rovarvéd alumínium ajtó Lyukakfúrásaazajtófogantyúhoz Elkellfúrniazajtófogantyúlyukait. Szerelés Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: szeg fúrógépø2,5mmfúróval 1. Helyezzeafogantyútakeretkülsoldaláraazábránlátható módon. 2. Jelöljebeegyszeggelafogantyúlyukaitahosszirányú profilcsövönésamerevítprofilcsövön. 3. FúrjonlyukakatamegjelölthelyekenØ2,5mmfúróval. Megjegyzés: Ebbenalépésbenmégneszereljefelafogantyút. Azüveggyapotszövetbeszerelése Azüveggyapotszövetetazösszeszereltkeretrekellfektetni,ahol rögzítenikell,majdméretrekellvágni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: vágószerszám(pl.kés) 11

12 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó Azüveggyapotszövetrögzítéseésleszabása 1. Fektesseazüveggyapotszövetetazajtófelsrészére. 2. Dugjabealeszabottszorítóléceketazajtófelsrészénakeret réseibe,ésezáltalrögzítseazüveggyapotszövetet. 3. Tegyeafogantyúfületközvetlenülaprofilösszekötfölé. Megjegyzés: Ügyeljenarra,hogyegyenletesenfeszüljenekmega szálak,hogynedeformálódjonakeret. 4. Valamilyenvágóeszközzelvágjaleóvatosanaszorítólécek mentén(kívül)akiállószövetet. 5. Fektesseazüveggyapotszövetetazajtóalsórészére. 6. Dugjabealeszabottszorítóléceketazajtóalsórészénakeret réseibe,ésezáltalrögzítseazüveggyapotszövetet. Megjegyzés: Ügyeljenarra,hogyegyenletesenfeszüljenekmega szálak,hogynedeformálódjonakeret. 7. Valamilyenvágóeszközzelvágjaleóvatosanaszorítólécek mentén(kívül)akiállószövetet. 12

13 Rovarvéd alumínium ajtó Aláblemezfelszerelése Méretrekellszabnialáblemezt,ésalul,akeretelülsoldalán csavarokkalrögzítenikell. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: Szerelés mérszalag szeg vasfrész reszel fúrógépø2,5mmfúróval csavarhúzó Méretekfelvitelealáblemezre 1. Mérjemegazösszeszereltkeretteljesszélességét. 2. Vigyefeleztaméretetaláblemezre. 3. Jelöljebeegyszeggelamegfelelhelyet. Aláblemezleszabása 1. Vágjalealáblemeztabejelölthelyenderékszögben. 2. Sorjázzalegondosanazéleketareszelvel,hogykönnyebben lehessenösszerakniazegyesrészeket. Vigyázat!Sérülésveszély Figyeljenazélesszélekre,ésgondosansorjázzaleket! Aláblemezrögzítése 1. Helyezzefelmegfelelenaleszabottláblemeztakeretfölé,az ajtóalsórészén. 2. Jelöljebeakeretenegyszeggelalyukakhelyét. 3. Ügyeljenarra,hogyegyenletesenhelyezkedjenekelafuratok, ésakeretenlegyenek. 13

14 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó Megjegyzés: Tegyebeahatcsavartaláblemezbeazábránlátható módon. 4. FúrjonabejelölthelyekenØ2,5mmfúróvallyukakata keretbe. 5. RögzítsealáblemeztaT2csavarokkal. 6. Takarjaelacsavarokatatakarósapkákkal. Azajtófogantyúfelszerelése Azajtófogantyútelölrlkellfelszerelniakeretre. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: csavarhúzó 1. Tegyeafogantyútakeretre(lásdazábrát). 2. ErsítsefelafogantyútaT1csavarokkal. Azajtómágnesekfelszerelése Azajtómágneseketafogantyúoldalára,csavarokkalkell felersíteni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg fúrógépø2,5mmfúróval csavarhúzó 14

15 Rovarvéd alumínium ajtó Azajtómágnesekfelersítése Szerelés 1. Helyezzefelazelsmágnestazösszeszereltkeretfelsszélétl 10cmre. 2. Jelöljebeegyszeggelamágneslyukait. 3. Helyezzefelamásodikmágnestazösszeszereltkeretalsó szélétl10cmre. 4. Jelöljebeegyszeggelamágneslyukait. 5. FúrjonlyukakatamegjelölthelyekenamágnesekhezØ2,5mm fúróval. 6. ErsítsefelamágneseketazM1csavarokkal. Azajtópántokfelszerelése Azajtópántokatafogantyúvalszembenioldalára,csavarokkalkell felersíteni. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: mérszalag szeg vágószerszám fúrógépø2,5mmésø3mmfúrókkal csavarhúzó 15

16 Szerelés Rovarvéd alumínium ajtó Apántokbelsrészeinekfelszerelése 1. Vágószerszámmalvágjaleapántokfülét. 2. Helyezzeelapántelsbelsrészétazösszeszereltkeretfels szélétl10cmre,ésjelöljebeegyszeggelalyukakat. 3. Helyezzeelapántmásodikbelsrészétazösszeszereltkeret alsószélétl10cmre,ésjelöljebeegyszeggelalyukakat. 4. Helyezzeelapántharmadikbelsrészétakétmásikpántközé középre,ésjelöljebeegyszeggelalyukakat. 5. Fúrjonlyukakatamegjelölthelyekenabelsrészekhez Ø2,5mmfúróval. 6. RögzítseabelsrészeketazS1csavarokkal. Apántokkülsrészeinekfelszerelése 1. Tartsaazösszeszereltkeretet(apántokrögzítettküls részeivel)pontosanazajtókerethez. 2. Rajzoljaráazajtókeretreakülsrészeket. 3. Tegyefélreazösszeszereltkeretet. 4. Tartsaapántokkülsrészeitmegfelelenazajtókeret megjelölthelyeihez,ésjelöljebeakülsrészeklyukait. 5. FúrjonlyukakatØ3,0mmfúróval. 6. ErsítsefelapántokkülsrészeitazS2csavarokkal. 16

17 Rovarvéd alumínium ajtó Szerelés Arovarvédajtófelszerelése Azösszeszereltrovarvédajtótbekellakasztani,ésazajtópántok csapjaivalrögzítenikell. Arovarvédajtóbeakasztása 1. Helyezzbeapántokkülsrészeibeabelsrészeit. 2. Dugjabefentéslentarövidajtópántcsapokatapántokba. 3. Vegyeakezébeazajtócsukórugót. 4. Tartsamagaeléarugótúgy,hogyamanyaggalbevontszárai azajtóbelsoldalafelémutassanak. 5. Dugjabeakétmanyagperselytfelülrlarugókétnyílásába. 6. Toljaarugótaközépspántfölé. 7. Dugjabeahosszúpántcsapotaközépspántba. Azajtómágnesellentartólemezeinekfelszerelése Azellentartólemezeketkétcsavarralkellrögzíteni.Alemezek feladata,hogyneengedjékönmagátólkinyílniarovarvédajtót. Ehhezalépéshezakövetkezszerszámokravanszükség: szeg fúrógépø2,5mmfúróval csavarhúzó Azellentartólemezekrögzítése 1. Csukottrovarvédajtómellettjelöljebeazajtókeretenaz ajtómágneshelyét. 2. Nyissakiarovarvédajtót. 3. Tartsamegfelelenazellentartólemeztazajtókeretenlév jelöléshez. 4. Jelöljebeegyszeggelazellentartólyukait. 5. FúrjonlyukakatØ2,5mmfúróvalazellentartólemezszámára. 6. RögzítseazellentartólemeztazM2csavarokkal. 17

18 Tisztítás Tisztítás Rovarvéd alumínium ajtó Netisztítsaarovarvédajtótersenmaróvagyagresszív tisztítószerekkel,mertezekkárosíthatjákalakkozást.tisztításhoz csakpuha,erreacélraalkalmastisztítókendkethasználjon,hogy nekarcolódjonvagysérüljönmegalakkozás. Mszakiadatok max.méretek:2.045mmx945mm Ártalmatlanításitudnivalók Gondoskodjonakészülékkörnyezetkímél ártalmatlanításáról,hamegkívántleválni.a készüléketnedobjaaháztartásiszemétbe.adjale nyilvánosgyjthelyen. Acsomagolóanyagrészbenújrafelhasználható. Gondoskodjonacsomagoláskörnyezetkímél ártalmatlanításáról,ezértvigyeelegyhasznosítható anyagokatbegyjthelyre.adjalenyilvános gyjthelyen. Továbbitájékoztatásértforduljonazönkormányzat környezetvédelmiosztályához. 18

19 HU JÓTÁLLÁSITÁJÉKOZTATÓ A jótállási id a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjátólszámított5év. Avásárlástényénekésavásárlásidpontjánakbizonyítására,kérjük rizzemegapénztárifizetésnélkapottjótállásijegyet. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történ átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalásérvényességét. Ajótállásafogyasztótörvénybleredszavatosságijogaitésazok érvényesíthetségétnemkorlátozza. Aszervizésaforgalmazóakijavítássoránnemfelelatermékena fogyasztó ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagybeállításokért. Afentiszervizcímenajótállásiidlejártátkövetenislehetséget biztosítunkahibástermékkijavítására.ajótállásiidlejártátkövet javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyrl részére mindenesetbenkellidbenelzetestájékoztatástnyújtunk. Ha a meghibásodás a rendeltetésszer használatot akadályozza, a terméketavásárlástkövethárommunkanaponbelülérvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás soránatermékbecsakújalkatrészekkerülhetnekbeépítésre.

20 HU JÓTÁLLÁSITÁJÉKOZTATÓ Aszervizneve,címeés telefonszáma: Forródrót: Agyártócégneve,címeés címe: Atermékmegnevezése: Termék/gyártómi jelzszám: Cikkszám: Akcióidtartama: 04/2012 AAzimportálóés forgalmazócégneveés címe: TPSProductSolutionsGmbH LiesingerFlurgasse6 A1230Wien +43(0) TPSProductSolutionsGmbH Walfischgasse5 A1010Wien Rovarvédalumíniumajtó 36112/36113 AldiMagyarországÉlelmiszerBt. Mészárosokútja2,2051Biatorbágy Ajótállásiigénybejelentésének idpontja: Ahibaoka: Afogyasztónaktörtén visszaadásidpontja: Aszervizneveéscíme: Ajavításraátvételidpontja: Ajavításmódja: Ajavításiidkövetkeztébena jótállásújhatárideje: Kelt,aláírás,bélyegz: Hibaleírása: Vevneve: Irányítószám/helység: Utca: Tel.sz./ Aláírás: A jótállási igény bejelentése A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetettszervizzelléphetkapcsolatba. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetvé tettlegrövidebbidnbelülköteleskifogásátakötelezettelközölni. A hiba felfedezésétl számított két hónapon belül közölt kifogást kellidbenközöltnekkelltekinteni.aközléskésedelméblered kárért a fogyasztó felels. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási idnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméketnemtudjarendeltetésszerenhasználni.

21 A jótállási igény érvényesíthetségének határideje a terméknek vagyjelentsebbrészénekkicserélése(kijavítása)eseténakicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményekéntjelentkezhibatekintetébenújbólkezddik.a rögzített bekötés, illetve a tíz kgnál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a leés felszerelésrl, valamintazelésvisszaszállításrólaforgalmazógondoskodik. A jótállási felelsség kizárása Ajótállásikötelezettségnemállfenn,haaforgalmazóvagyakijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszertlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlást követen keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyarnyelvvásárlóitájékoztatótmellékelünkéskérjük,hogyaz abbanfoglaltakatsajátérdekébentartsabe,mertaleírtaktóleltér használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékértjótállástnemtudunkvállalni. A fogyasztót a jótállás alapján megillet jogok (1)Hibásteljesítéseseténafogyasztó a) elssorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotbanképviseltértékét,aszerzdésszegéssúlyát,ésajótállási jogteljesítésévelafogyasztónakokozottkényelmetlenséget; b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagyekötelezettségéneka (2)bekezdésbenírtfeltételekkelnemtudelegettenniválasztása szerint megfelel árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerzdéstl.jelentéktelenhibamiattelállásnaknincshelye. (2) A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmelmegfelel határidn belül, a fogyasztónak okozott jelents kényelmetlenség nélkülkellelvégezni. (3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelel határidre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségéremagakijavíthatjavagymássalkijavíttathatja. Eljárás vita esetén A jótállásra kötelezett a jótállás idtartama alatt a felelsség alól csakakkormentesül,habizonyítja,hogyahibaokaateljesítésután keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzkönyvet kötelesfelvenni,ennekmásolatátafogyasztónakátkelladni.haa kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétl eltér, ennek indokolását a jegyzkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztóigényénekteljesíthetségérlannakbejelentésekornem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltet Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgelrendelkezbírósághozfordulhat.

JÓTÁLLÁSI JEGY. Vállalkozás [1] neve és címe: Sukk László egyéni vállalkozó 8330 Sümeg, Tikhegy u. 45. Termék megnevezése:... Termék típusa:...

JÓTÁLLÁSI JEGY. Vállalkozás [1] neve és címe: Sukk László egyéni vállalkozó 8330 Sümeg, Tikhegy u. 45. Termék megnevezése:... Termék típusa:... JÓTÁLLÁSI JEGY Vállalkozás [1] neve és címe: Sukk László egyéni vállalkozó 8330 Sümeg, Tikhegy u. 45. Termék megnevezése:... Termék típusa:... Termék gyártási száma (amennyiben van):... Gyártó neve és

Részletesebben

Hodnota tlaku. Hátulnézet HU - 1

Hodnota tlaku. Hátulnézet HU - 1 Hodnota tlaku Hátulnézet HU - 1 HU - 2 HU - 3 HU - 4 HU - 5 HU - 6 HU - 7 HU - 8 HU Jótállási jegy A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Manual de usuario/használati útmutató. Elements Magic Board

Manual de usuario/használati útmutató. Elements Magic Board Manual de usuario/használati útmutató Elements Magic Board Elements Magic Board Magyar Bevezetés... P. 6 Az elem behelyezése... P. 7 Gyakran ismételt kérdések... P. 7 Specifikációk... P. 7 Óvintézkedések...

Részletesebben

3ÉV. JÓTÁLLÁSI ADATLAP Játékkonyha fából. (: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. A fogyasztó adatai: Név: Cím:

3ÉV. JÓTÁLLÁSI ADATLAP Játékkonyha fából. (:   ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. A fogyasztó adatai: Név: Cím: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Játékkonyha fából HU A fogyasztó adatai: Név: Cím: (: E-Mail: A vásárlás dátuma*: * Kérjük, hogy a vásárlás időpontjának és helyének igazolására a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ablak

Rovarvéd alumínium ablak Rovarvéd alumínium ablak Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36110/36111 Eredeti kezelési útmutató QA138 Nagyon köszönjük, hogy a rovarvéd ablak megvásárlása mellett döntött. Impresszum

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI JEGY Vállalkozás neve és címe: 2. Termék megnevezése: 3. Termék típusa: 4. Termék gyártási száma (ha van): 5. Gyártó neve és címe (h

JÓTÁLLÁSI JEGY Vállalkozás neve és címe: 2. Termék megnevezése: 3. Termék típusa: 4. Termék gyártási száma (ha van): 5. Gyártó neve és címe (h JÓTÁLLÁSI JEGY 2014 1. Vállalkozás neve és címe: 2. Termék megnevezése: 3. Termék típusa: 4. Termék gyártási száma (ha van): 5. Gyártó neve és címe (ha nem azonos a Vállalkozóval): 6. Vásárlás (termék

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP NAPELEMES KÜLTÉRI LÁMPA

JÓTÁLLÁSI ADATLAP NAPELEMES KÜLTÉRI LÁMPA JÓTÁLLÁSI ADATLAP NAPELEMES KÜLTÉRI LÁMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-Mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Habrugós matrac 90x200cm 90x2000 cm

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Habrugós matrac 90x200cm 90x2000 cm JÓTÁLLÁSI ADATLAP Habrugós matrac 90x200cm 90x2000 cm A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-Mail: A vásárlás dátuma* A vásárlás helye* *Kérjük, hogy a vásárlás időpontjának és helyének igazolására a jótállási

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP RÁDIÓFREKVENCIÁS KAPUCSENGŐ MD 16187

JÓTÁLLÁSI ADATLAP RÁDIÓFREKVENCIÁS KAPUCSENGŐ MD 16187 A fogyasztó adatai: Név Cím E-mail A vásárlás dátuma* * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is. JÓTÁLLÁSI ADATLAP RÁDIÓFREKVENCIÁS KAPUCSENGŐ

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. . * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

JÓTÁLLÁSI ADATLAP.  . * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is. JÓTÁLLÁSI ADATLAP AUDIOKASSETTEN-KONVERTER ACC-02 A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-Mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP 20 W-OS LED REFLEKTOR. A fogyasztó adatai: Név: Cím: . A vásárlás dátuma*: A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP 20 W-OS LED REFLEKTOR. A fogyasztó adatai: Név: Cím:  . A vásárlás dátuma*: A vásárlás helye: A hiba leírása: Aláírás: JÓTÁLLÁSI ADATLAP 20 W-OS LED REFLEKTOR A fogyasztó adatai: Név: Cím: A vásárlás dátuma*: E-Mail *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2. H-2051 Biatorbágy A fogyasztási cikk azonosítására

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. SZUPERKOMFORT MATRAC 90x190 cm

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. SZUPERKOMFORT MATRAC 90x190 cm JÓTÁLLÁSI ADATLAP SZUPERKOMFORT MATRAC 90x190 cm A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail: A vásárlás dátuma:* A vásárlás helye:* * Kérjük, hogy a vásárlás időpontjának és helyének igazolására a jótállási

Részletesebben

Insert holder to. the back for wall mounting. Insert holder to. the bottom for table-top display

Insert holder to. the back for wall mounting. Insert holder to. the bottom for table-top display LED INDICATOR Insert holder to the bottom for table-top display Insert holder to the back for wall mounting HU Jótállási jegy A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Medencetető www.wellis.hu Jótállási jegy Gyártási szám: Típus: Üzembe helyezést végző személy neve:. Az üzembe helyezés időpontja: Nagykereskedő A vásárlás napja: Aláírás:

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

10 éven felülieknek. Elements Solar Bot 6.1 Oktatórobot szett (robot 6 az 1-ben)

10 éven felülieknek. Elements Solar Bot 6.1 Oktatórobot szett (robot 6 az 1-ben) 10 éven felülieknek Elements Solar Bot 6.1 Oktatórobot szett (robot 6 az 1-ben) A hajtómű összeszerelése Szükséges elemek Illessze a motort a rugókkal (P1) a sebésségváltó fogaskerekei hez (P3) Az előző

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Jótállással és szavatossággal kapcsolatos információk

Jótállással és szavatossággal kapcsolatos információk Jótállással és szavatossággal kapcsolatos információk Reméljük, hogy készüléke az Ön teljes megelégedésére kifogástalanul működik. Amennyiben mégis valamilyen rendellenességet tapasztal, vagy kérdése van

Részletesebben

Kiegészítés az LCD-hez Teendő állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét Ne hagyjon az LCD panelen állóképet

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra vonatkozó szabályok) A teljesítés 277.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra vonatkozó szabályok) A teljesítés 277. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra vonatkozó szabályok) A teljesítés 277. (1) A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség,

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

használati útmutató Carl Victor vasedényekhez

használati útmutató Carl Victor vasedényekhez használati útmutató Carl Victor vasedényekhez 1 Carl Victor öntöttvas edény használati útmutató Használat előtti teendők Meleg vízze mossa el alaposan a serpenyőőt, lábast. Törölje szárazra egy papírtörlőő

Részletesebben

használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz

használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz 1 de Buyer vas serpenyő használati útmutató Információ indukciós hőforráshoz A vas serpenyőők nagyon gyorsan reagálnak a hőőforrásokra. Az indukciós hőőforrások

Részletesebben

Elements 3D toll. Használati útmutató Kérjük, gondosan olvassa el a használati utasítást, és tartsa meg a későbbiekben is.

Elements 3D toll. Használati útmutató Kérjük, gondosan olvassa el a használati utasítást, és tartsa meg a későbbiekben is. Elements 3D toll Használati útmutató Kérjük, gondosan olvassa el a használati utasítást, és tartsa meg a későbbiekben is. www.elementsdevices.es Funkciók Tápegység 1 2 ABS/PLA szál bemenet 3 Hőmérséklet

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALŰOM Általános... 2 Általános Felépítés... 2 Használati utasítás... 2 Általános használat... 2 Azonnali kiválasztás... 3 Százalék beállítás... 3 Relé beállítás...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben

Szavatosság, Garancia, Panaszkezelés, Tájékoztató KELLÉKSZAVATOSSÁG: Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági

Szavatosság, Garancia, Panaszkezelés, Tájékoztató KELLÉKSZAVATOSSÁG: Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági Szavatosság, Garancia, Panaszkezelés, Tájékoztató KELLÉKSZAVATOSSÁG: Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő

Részletesebben

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató OV-MAXIPLAYER 2 Használati útmutató 1.1: Funkció gombok A gombok rövid áttekintése: D Irányító gomb A gomb Megerősítés gomb B gomb Speciális funkciók gomb AV kimenet TV-hez történő csatlakoztatás Fülhallgató

Részletesebben

Elements Bot. Használati útmutató Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa meg a későbbiekben is.

Elements Bot. Használati útmutató Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa meg a későbbiekben is. Elements Bot Használati útmutató Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa meg a későbbiekben is. 1. Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta az Elements Bot robotot. Kérjük, figyelmesen olvassa

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

B - 733 Antidecubitus betét

B - 733 Antidecubitus betét HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B - 733 Antidecubitus betét REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja.. Vj48 Név: Eladószerv tölti ki! JÓTÁLLÁSI JEGY

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

Elements Solar Bot 14.1 Oktatórobot

Elements Solar Bot 14.1 Oktatórobot 10 éven felülieknek Elements Solar Bot 14.1 Oktatórobot Oktatási robot flotta (robot 14 az 1-ben) Elements Solar Bot 14.1 Oktatórobot Oktatási robot flotta (robot 14 az 1-ben) Bevezetés Köszönjük, hogy

Részletesebben

használati útmutató TURK vas serpenyőkhöz

használati útmutató TURK vas serpenyőkhöz 1 használati útmutató TURK vas serpenyőkhöz 2 TURK vas serpenyő használati útmutató Használat előtti teendők A korrózió védelmet el kell tüntetni, ezért, meleg vízzel, mosószerrel mossa el alaposan a serpenyőőt.

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára

Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára Az érvényben lévő fogyasztóvédelmi jogszabályok előírják, hogy a gépjárműjavító szolgáltatói rendszerben a fogyasztói kötelezettségeknek eleget

Részletesebben

KELLÉKSZAVATOSSÁGI / TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSE (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!)

KELLÉKSZAVATOSSÁGI / TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSE (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!) Forgalmazó: LUK-CLOR Kft. Székhely: 1138. Budapest Turóc utca 3. 6. em. 5. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-271934 Adószám: 25382387-2-41 Playsport webshop Postacím: 3200. Gyöngyös, Köztársaság tér 11. 1.emelet

Részletesebben

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Vevőtájékoztató 8. pontja: 8., szerviz, szavatosság Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a készüléken kívül álló 151/2003.(IX.22) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Részletesebben

FAN - COIL. Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről

FAN - COIL. Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Eladó (a terméket értékesítő Vállalkozás) neve:... Eladó címe:... Fogyasztási cikk megnevezése:... Típusszám (MODEL) Szériaszám(SERIAL No.) Vásárlás

Részletesebben

CNCdrive Kft. KELLÉKSZAVATOSSÁGI / TERMÉKSZAVATOSSÁGGI IGÉNY BEJELENTÉSE (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!)

CNCdrive Kft. KELLÉKSZAVATOSSÁGI / TERMÉKSZAVATOSSÁGGI IGÉNY BEJELENTÉSE (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!) Forgalmazó: CNCdrive Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 7633 Pécs Páfrány u 25. 3. em. 26. Cégjegyzékszám: 02-09-080088 Adószám: 24366562-2-02 CNCdrive Kft. Telephely: 7833 Görcsöny

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület. 3/2014. számú ajánlása. a jótállásból eredő fogyasztói igények rendezése során elvárt

A Budapesti Békéltető Testület. 3/2014. számú ajánlása. a jótállásból eredő fogyasztói igények rendezése során elvárt A Budapesti Békéltető Testület 3/2014. számú ajánlása a jótállásból eredő fogyasztói igények rendezése során elvárt jogkövető vállalkozói magatartásról 1. A jótállási felelősség objektív jellegéből eredően

Részletesebben

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00815-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Pápai Attila József (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, F u. 31. 1. em. 6. ajtó, adószáma: 67437054-2-27) által

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

Tájékoztató a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és az elállási/felmondási jogról

Tájékoztató a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és az elállási/felmondási jogról Tájékoztató a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és az elállási/felmondási jogról (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Szolgáltató és jelen webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Titavit.com (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A WEBÁRUHÁZ CÍME www.titavit.com A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉ-1 típusú KÉSÉLEZİ SEGÉDGÉP

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉ-1 típusú KÉSÉLEZİ SEGÉDGÉP TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS KÉ-1 típusú KÉSÉLEZİ SEGÉDGÉP Ezt a Telepítési és használati utasítást a gép üzemeltetıje a használatbavétel elıtt alaposan tanulmányozza át, és ırizze meg jogainak érvényesítése

Részletesebben

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. szerint megilleti az indokolás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Traditional Solutions Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.naposmegoldas.hu weboldalakon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mediwel Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Törpe u. 8.; továbbiakban: Mediwel

Részletesebben

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van?

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van? Fogyasztói jogok hibás termék esetén Minden ember életében előfordul, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére olyan terméket vásárol meg, melyről utóbb kiderül, hogy hibás vagy nem felel meg szerződésben

Részletesebben

Szavatosság. Összeállította: Irmai Tünde Módosítva:

Szavatosság. Összeállította: Irmai Tünde Módosítva: Szavatosság Összeállította: Irmai Tünde Módosítva: 2018.01.25. Fogyasztói szerződés az a szerződés, amely a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) azt gazdasági vagy szakmai tevékenysége

Részletesebben

használati útmutató TURK melegen kovácsolt vas serpenyőkhöz

használati útmutató TURK melegen kovácsolt vas serpenyőkhöz 1 használati útmutató TURK melegen kovácsolt vas serpenyőkhöz 2 Tisztelt Vásárló, Hobbi Szakács, Profi Szakács! Gratulálunk vásárlási döntéséhez! A melegen, egy darab vasból kovácsolt vas serpenyőőket

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Shiatsu kétfunkciós derék és hátmasszázs készülék. (Hálózati és szivargyújtós csatlakozással) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Shiatsu kétfunkciós derék és hátmasszázs készülék. (Hálózati és szivargyújtós csatlakozással) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Shiatsu kétfunkciós derék és hátmasszázs készülék (Hálózati és szivargyújtós csatlakozással) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! shiatzu_2007.indd

Részletesebben

Üzletszabályzat (ÁSZF) A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Üzletszabályzat (ÁSZF) A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató Üzletszabályzat (ÁSZF) A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 1. sz. melléklet 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ablak

Rovarvéd alumínium ablak Rovarvéd alumínium ablak Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36110/36111 Eredeti kezelési útmutató QA138 Nagyon köszönjük, hogy a rovarvéd ablak megvásárlása mellett döntött. Impresszum

Részletesebben

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR)

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR) HU / JÓTÁLLÁSI JEGY MODEL NAME (Termék megnevezése és típusszáma) SERIAL NO. (Gyártási száma) DATE OF PURCHASE (Vásárlás napja) DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: Üzletszabályzat Üzletszabályzat, Általános Szerzdési Feltételek A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

Terra Sport LCD. Okoskarkötő

Terra Sport LCD. Okoskarkötő Terra Sport LCD Okoskarkötő 1. Az applikáció letöltése Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az okoskarkötőt Bluetooth-on keresztül kapcsolhatja össze okostelefonjával.

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Reklamációs ügyintézési rend a BESTWAY által gyártott medencékre, vízforgatókra és masszázsmedencékre

Reklamációs ügyintézési rend a BESTWAY által gyártott medencékre, vízforgatókra és masszázsmedencékre Reklamációs ügyintézési rend a BESTWAY által gyártott medencékre, vízforgatókra és masszázsmedencékre A vásárolt medencékkel kapcsolatos szavatossági jogok tartalmára, illetve a jogérvényesítés szabályaira

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com Budapest, 2017. január 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos

CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG. Kőhidi Ákos CIVILISZTIKA IV. HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKSZAVATOSSÁG Kőhidi Ákos Hibás teljesítés - 6:157-178. Visszterhes szerződéseknél De ingyenes szerződéseknél is lehet a kötelezettnek

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

A J Á N L Á S T INDOKOLÁS

A J Á N L Á S T INDOKOLÁS Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. tel.: 488-213 1; fax: 488-2186 e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu BBT/00874/2019. A Budapesti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel,

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel, Iktatószám: Tárgy: KEO/001/01001-0006/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Mobil Laptopshop Kft. (székhely: 6600 Szentes, Vajda-telep 12., adószám: 23889838-2-06)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Somogyi Elektronic Kft. Székhely és postacím: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Somogyi Elektronic Kft. Székhely és postacím: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. A CÉG FONTOSABB ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI Cégnév: Somogyi Elektronic Kft. Székhely és postacím: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. E-mail cím: somogyi@somogyi.hu Telefonszám:

Részletesebben

jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, halálhoz jelöl, amelyet ha nem kerülnek el súlyos akár halálos sérülésekhez vezethet.

jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, halálhoz jelöl, amelyet ha nem kerülnek el súlyos akár halálos sérülésekhez vezethet. Általános tudnivalók HU Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót A használati útmutató hozzátartozik a LED mennyezeti lámpához. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használattal

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Vállalkozó által elvégzendő fogtechnikai munkák és szolgáltatások, és az ahhoz kapcsolódó ellenszolgáltatások általános feltételei képezik. VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Szerződés iktatószáma: 13/06/. a(z) és

Részletesebben

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a God Corp Kft. és a Vásárló között elektronikusan jön létre.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a God Corp Kft. és a Vásárló között elektronikusan jön létre. Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2019 február 20. Az ÁSZF és mellékletei letölthetőek innen: ÁSZF 1. Számú melléklet (Digitálisan is kitölthető) 2. Számú melléklet 1. Érvényesség Jelen Általános

Részletesebben

Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről

Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Garanciajegy és tájékoztató garanciális rendszerünkről Eladó (a terméket értékesítő Vállalkozás) neve:... Eladó címe:... Fogyasztási cikk megnevezése:... Típusszám (MODEL) Szériaszám(SERIAL No.) Vásárlás

Részletesebben

Az iphonepont Service Vállalási Szabályzata

Az iphonepont Service Vállalási Szabályzata Az iphonepont Service Vállalási Szabályzata Az alkalmazott rezsióradíjak, valamint a beépített anyagok után felszámolható anyagigazgatási díj mértéke külön hirdetményben megtalálható a félfogadó helyiségünkben.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

YJ-21B mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató

YJ-21B mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató YJ-21B mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató BEVEZETŐ Az YJ-21B mikroszkóp egy kifinomult optikai eszköz, mely jól használható különféle biológiai (metszet)vizsgálatokhoz. KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBE

Részletesebben