Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcs dei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) I. félév készült: a TÁMOP-Ő.1.2.B.2 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt K/ő modulja keretében készítette: Demblovszkyné Szabó Judit Eszterházy Károly F iskola, 201Ő Kedves Óvodapedagógus Hallgató! Ön különféle tantárgyi tanulmányaival párhuzamosan félévr l félévre haladva szakmai gyakorlatokat is végez. Minden félévben Útmutató segíti a gyakorlatokon való részvételét, a feladatok megoldását és a követelmények teljesítését. Szakmai gyakorlata a Kar gyakorlóhelyszínén zajlik, levelez képzésben részben más intézményben is történhet. Ebben a dokumentumban megtalálja a tudnivalókat, bemutatjuk a tanegységek leírásait, benne a tantárgyi követelményeket. Kérjük, figyelmesen olvassa a következ oldalakat, melyek többek között az alábbi fontos információkat tartalmazzák a szakmai gyakorlattal kapcsolatban: mikor és hogyan kell megjelennie a gyakorlóhelyen, kinél kell jelentkeznie megérkezésekor, mit kell magával hoznia, milyen feladatokat kell elvégeznie, 1

2 hogyan igazoltassa gyakorlatát, mi a teend je, ha betegség miatt nem tud részt venni a gyakorlaton. Kívánunk Önnek hasznos szakmai tapasztalatszerzést és reméljük, hogy az óvodáról és az óvodapedagógusi tevékenységekr l számos ismerettel, élménnyel gazdagodik a félév tantárgyaiban. 1. Általános tudnivalók, irányelvek Az Útmutató a f iskolai/kari honlapon olvasható, illetve onnan letölthet, nyomtatható. Az Útmutató mellékleteként találhatók meg az adott karon érvényes speciális el írások is (amennyiben vannak ilyenek). A gyakorlatot az Útmutatóban rögzített módon kell teljesíteni. A szakmai gyakorlati tantárgy vezet je egyéni gyakorlat esetében a szakvezető, csoportos gyakorlat esetén a gyakorlatvezető főiskolai oktató. k segítik a hallgatók szakmai gyakorlatát, ellen rzik és értékelik a feladatok megoldását, a követelmények teljesítését, az elvárások megvalósítását, ellen rzik a jelenlétet és a megjelenés módját. A szakmai gyakorlatokról (jelenlét, részeredmények) az összesít jegyzéket is k vezetik. A hallgatók gyakorlati képzésre történ beosztását az adott tanegység óvodai gyakorlatáért felel s gyakorlatvezet f iskolai oktató és szakvezet készíti el. Az egyes hallgatókra vonatkozó konkrét beosztást k közlik. Az óvodai gyakorlat megkezdésének feltétele az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi igazolás benyújtása, amelyet minden gyakorlati félév elején a gyakorlatvezet f iskolai oktatónak kell leadni ( gyűjti össze és továbbítja az óvodához). A jelenlétet a TVSZ szabályozza A hallgató az egyéni és csoportos gyakorlatról nem hiányozhat. Amennyiben betegség miatt nem tud megjelenni, távolmaradását legkés bb a hiányzás napján 7.30-ig jeleznie kell a tantárgy vezet jének. A hiányzásáról szóló orvosi igazolást a következ heti gyakorlati napon be kell mutatnia. A gyakorlat pótlására egy alkalommal, a szorgalmi id szakban el re szervezett id pontban van lehet sége. A hallgatótól elvárjuk, hogy a gyakorlaton az alkalomhoz ill ruházatban jelenjen meg. Magatartását, megjelenését illet en köteles betartani a gyakorlati hely házirendjében foglaltakat, amelyet a bevezet órán ismerhet meg. Általános követelmény a szabad mozgást lehet vé tev, a munkavégzéshez alkalmas, kulturált öltözék, a feltűzött haj, a megfelel derékmagasságú nadrág, a köldököt takaró blúz, a szolid és biztonságos ékszerviselet; testékszerek, műkörmök és az er s smink mell zése; zárt váltócip viselése. A megjelenésre vonatkozó el írások betartását a tantárgy vezet je ellen rzi. Ha a hallgató megjelenése nem az el írásoknak megfelel, a gyakorlati napon nem vehet részt. 2

3 A barátkozó szándékú kisgyermekek figyelmét az érintett hallgató finoman vezesse vissza a csoport tevékenységéhez. A hallgatók csoportszobában történ étkezése pedagógiai és higiénés okok miatt semmilyen formában nem megengedett. A levelez tagozatos hallgatók feladatai és kötelezettségei megegyeznek a nappali képzésben résztvev kével, az el írt összes óraszám is azonos. A gyakorlatokon kezdés el tt 1ő perccel kell megjelennie, kezdésre már átöltözve (kényelmes ruházat, váltócip ) a csoportszobában kell lennie. 2. Az óvodapedagógus szak gyakorlati képzési rendszere (aktuális tanegységek) ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKMAI GYAKORLATA tantárgyak Bölcsődei, óvodai tájékozódás Óvodai megfigyelés Megfigyelés, bekapcsolódás az óvodai életbe Óvodai interakciók elemzése irányítása 1. interakciók elemzése 1. irányítása 2. interakciók elemzése 2. irányítása 3. interakciók elemzése 3. Küls szakmai gyakorlat félévek ó (1 hét) 15 ó 50 ó kredit 0 (krit. köv) 0 (krit. köv) számonkérés min. ai min. ai 2 min. ai 30 ó 2 min. ai 50ó 30 ó 2 gyj 50ó 30 ó 50 ó 30 ó 200 ó (8 hét) 9 min. ai Zárófoglalkozás 5 ó 1 gyj Óvodapedagógusi önreflexió 15 ó 1 min. ai 3

4 Összes kredit Az óvodapedagógus szak teljes tanegység rendszerét a kari honlapon megtekintheti. 3. A Bölcsődei, óvodai tájékozódás és az Óvodai megfigyelés tantárgyak tanegység leírásai Javasoljuk, hogy tanulmányozza a tanegység leírásokat, a dokumentumok elérhet k a NEPTUN rendszerben. A Bölcsődei, óvodai tájékozódás elnevezésű tantárgyat óvodai szakvezet segítségével, egyéni id pontbeosztással kell teljesíteni. A hallgatók nagyon egyszerű feladathelyzetek feldolgozásával az egyes pedagógiai intézménytípusok alapvet jellemz it fogják megismerni, a tantárgy mint neve is mutatja tájékozódó, el készít, alapozó jellegű. Az Óvodai megfigyelés tantárgy a mintatanterv szerint az el z vel párhuzamosan teljesítend. Ennek keretében a hallgatók elkezdik a tartalmasabb, konkrétabb szakterületi tanulmányaikat. Bár ebben a félévben még a két tantárgy tartalmilag nem épül szorosan egymásra, de célszerű mindkett t együtt teljesíteni, mert a 2. féléves két tantárgy felvételéhez szigorú el feltételt jelentenek. 4. Az egyéni és csoportos gyakorlat értékelése Az értékelés módja: min sített aláírás. A min sítés megállapításához mind a szöveges tartalmakat, mind a %-os, mért teljesítményét figyelembe kell venni. Bármelyik területen a nem felelt meg összesítő zárásként is nem felelt meg minősítést eredményez; a két terület min sítésének eltérése esetén a tantárgy vezet je dönt. Kiválóan megfelelt - a tanegységre el írt feladatokat nagy érdekl déssel és szorgalmas hozzáállással teljesítette, - önállóan, igényesen vezette a pedagógiai feladatlapokat, - maximálisan elfogadta és követte a tantárgy vezet jének iránymutatásait, - a hospitálásai, megfigyelései alkalmával a gyermekek érdekeit figyelembe vev magatartást tanúsított, - a megbeszéléseken érdekl d, aktív volt, - mért teljesítménye min. 90%-os Megfelelt - a tanegységre el írt feladatokat teljesítette, - megfigyeléseit lejegyezte, 4

5 - elfogadta a tantárgy vezet jének iránymutatásait, - a gyermekekkel való kapcsolatában törekedett az empátiára, toleranciára, - a megbeszéléseken részt vett, - mért teljesítménye 51-89% közötti Nem felelt meg - a gyakorlat/ok/ról igazolatlanul hiányzott, - feladatait nem az el írtak szerint teljesítette, - megfigyeléseit nem jegyezte le vagy többségében elfogadhatatlan szinten teljesített, - a tantárgy vezet jének útmutatásait nem fogadta el, - magatartása nem empatikus, nem toleráns, - mért teljesítménye nem haladja meg az 50 %-ot 5

Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK,

Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, GYAKORLATVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS GYAKORLAT- VEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA tanegységek: 1. Megfigyelés, bekapcsolódás

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ GYAKORLATVEZETŐK ÉS TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANÍTÓ SZAK

MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ GYAKORLATVEZETŐK ÉS TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANÍTÓ SZAK SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ GYAKORLATVEZETŐK ÉS TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE TANÍTÓ SZAK 2. félév Tantárgy: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezet... 1.1. Jogszabályi háttér... 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3 Az intézmény általános jellemzői 3 A 2013/2014.

Részletesebben

FALUS IVÁN. A pedagógus gyakornoki rendszer sajátosságai Európában és az USA-ban 80

FALUS IVÁN. A pedagógus gyakornoki rendszer sajátosságai Európában és az USA-ban 80 FALUS IVÁN A pedagógus gyakornoki rendszer sajátosságai Európában és az USA-ban 80 A tanulmány az Oktatási Hivatal számára készített, a gyakornoki tevékenység támogatásával és a gyakornokok vizsgáztatásával

Részletesebben

Tájékoztató. szociálpedagógia szakos hallgatók. terepgyakorlataihoz

Tájékoztató. szociálpedagógia szakos hallgatók. terepgyakorlataihoz Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác Konstantin tér 1-5. 27/511-150 www.avkf.hu Gyakorlati Képzések Szervezési Központja Tel.: 27/511-152 Fax:27/511-141 E-mail: gyakorlat.szervezes@avkf.hu Tájékoztató

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzat készült: 2014. augusztus 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2013 1 Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja...

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata Készítette: Timkó Gáborné Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 3535 Miskolc, Hegyalja út 203. OM azonosító: 101 626 A szabályzat létrehozásának

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Jelen János rektor Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata módosításaival egységes szerkezetben [1. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Sopron 2014. augusztus 27. Tartalomjegyzék A szabályzat hatálya...3 A szabályzat

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben