ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2014.10.01-től visszavonásig)"

Átírás

1 ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: cím: Mobil szám: mint Ügyfél a továbbiakban Ügyfél - ezúton megbízom Név: Turi Tanácsadó Kft. Székhely címe: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a Adószám: Telephely/lev cím: 1051 Budapest, Nádor u em Cégjegyzékszám: cím: Képviselő neve: Turi Attila Mobil szám: Tisztsége: ügyvezető PSZAF eng. szám: EN-I-964/2010 Internet: mint Független Többes ügynököt a továbbiakban: Ügynököt, illetve az Ügynök képviseletében Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: cím: Mobil szám: mint Alvállalkozót - a továbbiakban: Alvállalkozót, hogy az alábbiakban felsorolt finanszírozási szerződéseim létrejöttében teljes körűen közreműködjön. Alvállalkozó a megbízást elfogadja. A Megbízási szerződés az Ügyfél számára díjmentes és nem kizárólagos. 1. A megbízás visszavonásig érvényes azzal, hogy azt adott esetben mindkét fél 30 napos határidővel írásban felmondhatja. Az Ügynök és az 2. Az Ügynök az alábbi pénzügyi intézmények (a továbbiakban: Finanszírozók) alábbi versengő termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Címe Finanszírozható eszközök Finanszírozási konstrukció Budapest Lízing Zrt Budapest, Budapest Bank Zrt. CIB Lízing Zrt. Merkantil Váltó- Vagyonbefektető Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Unicredit Leasing Zrt. Unicredit Leasing ImmoTruck Zrt OBER Pénzügyi Lízing Zrt. SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. Váci út Budapest, Medve utca Budapest, József A. u Budapest, Hegyalja u Budapest, Váci út Budapest, Váci út 1-3. Régió Monéta Zrt Miskolc, Bajcsy Zs u 17. Régió Solvent Zrt Eger, Menház u. 52/b. VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Volvo Financial Services) MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. MKB-Euroleasing Autólízing Zrt Budapest, Cinkotai út Budapest, Bimbó út 56. gépek, berendezések, és 3,5 tonna feletti járművek Volvo gyártmányú 3,5 tonna feletti járművek és építő gépek Személygépjármű és kishaszongépjármű 3,5 t alatt és 3,5 tonna feletti járművek pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) valamint pénzkölcsön nyújtása (hitel) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) valamint pénzkölcsön (hitel)

2 Az Ügynök az alábbi pénzügyi vállalkozások (a továbbiakban: Finanszírozók) nem pénzügyi termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Címe Finanszírozható eszközök Merkantil Bérlet Kft Pusztazámor, Petőfi út 27. Régió Solvent Zrt Eger, Menház u. Régió Holding Vagyonkezelő Kft 52/b Grenkeleasing Magyarország Kft Budapest, Váci út 91. Finanszírozási konstrukció operatív lízing, tartós gépek, berendezések és bérlet 3,5 tonna feletti járművek Megjegyzés: ezen pénzügyi termék irodatechnikai és egyéb elektronikai eszköz, gépek nem tartozik a Hpt. hatálya alá 3. Az Ügynök a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 6/E (1) bekezdés bb) pontja szerinti Független Többes Ügynökként végzi pénzügyi szolgáltatások közvetítését. Ügynöki tevékenység Hpt. szerinti meghatározása: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 4. Az Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a fenti Finanszírozóktól fogadhat el közvetítői díjat. Ez a rendelkezés nem érinti az Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Az Ügynök ezen szolgáltatásait a hatályos ÁSZF tartalmazza, a Felek erre külön szerződést kötnek. 5. Alulírott Ügyfél, a jelen megbízás alapján kérem a Finanszírozókat, hogy az általam kötni kívánt és megkötött szerződés(ek) gondozásához szükséges minden információt az Ügynök részére bocsásson. A megbízás érvényes függetlenül attól, hogy az alábbi szerződés(eke)t személy szerint ki kötötte, illetve jelenleg ki kezeli. 6. A megbízás alapján az Ügynök az alábbi szolgáltatásokat vállalja: a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügynök az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek az Ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének előkészítése során kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezi és átadja. az ügyfél-azonosításhoz és a hitelbírálathoz szükséges dokumentumokat begyűjti és a finanszírozókhoz eljuttatja. a Finanszírozók igénye alapján és az Ügyféllel történő egyeztetést követően szükség esetén előterjesztést készít az ügyletről. a Finanszírozási Szerződés megkötése előtt a Finanszírozó Cég által nyújtott információk alapján tájékoztatja az Ügyfelet a finanszírozási feltételeiről, beleértve a fizetési feltételeket, a hitelképesség feltételeit, és a biztosítási feltételeket. közreműködik a finanszírozási szerződés létrejöttében. közreműködik a hatályos finanszírozási szerződésekkel kapcsolatos problémák megoldásában 7. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelik, gondoskodnak arról, hogy az harmadik személyek tudomására ne jusson. Ezen kötelezettség időbeli korlátozás nélküli kötelezettséget jelent. 8. A szerződő Felek a közvetítésből származó jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Független Többes Ügynök székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Mellékletek: ÁSZF Tájékoztató Nyilatkozat Az Ügynök mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, amely részletesen tartalmazza a Felek jogait és kötelezettségeit az Ügyfél részére készült tájékozató, amely a Független Többes Ügynökre vonatkozó hatályos törvények alapján készült alap információkat tartalmazza a személyes okiratok másolásához történő hozzájárulás Jelen megbízási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírtuk ÜGYFÉL

3 ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Független Többes Ügynök részére TURI Tanácsadó Kft.

4 ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13/ számú ÁSZF TURI Tanácsadó Kft. A TURI Tanácsadó Kft. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 18/C. (1) d) pontja alapján, a Független Többes Ügynökökre vonatkozó előírások szerint az alábbi ÜZLETSZABÁLYZATOT alkotja, mely az Általános Szerződési Feltételeket is magába foglalja, a leendő Ügyfél és a Független Többes Ügynök együttműködésére vonatkozóan. KÉSZÜLT: OKTÓBER 01. I. Bevezető rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed az Ügyfélre és a Független Többes Ügynökre (a továbbiakban együtt: Felek). A Független többes ügynök neve: TURI Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Független Többes Ügynök) Székhelye: 6727 Szeged Lőwy Sándor utca 47/A. Telephelye: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV. emelet. a Csongrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon bejegyzett Korlátolt Felelősségű Társaság formában működő Közvetítő. 2. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Független Többes Ügynök által végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre. 3. Elláthatja mindazon tevékenységeket, amelyeket az Magyar Nemzeti Bank (MNB), korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a hitelintézetekről és a pénzügyi szolgáltatásokról szóló, többször módosított CXII. törvényen (Hpt.) alapuló, napján kelt MNB (PSZÁF) határozat lehetővé tesz, nevezetesen: az Alapító Okirat szerint: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység MNB (PSZÁF) határozat száma: EN-I-964/ A Független Többes Ügynök a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. Az MNB (korábban: PSZAF) a Független Többes Ügynök felügyeleti szerve (hatósága). A Felügyelet egyben az a szerv (hatóság) is, akihez a közvetítőtevékenységével kapcsolatos panaszbeadványokat lehet intézni. 5. A Független Többes Ügynök az MNB (korábban: PSZÁF) közvetítőkről vezetett nyilvántartásában szerepel, melynek nyilvános adatai (Független Többes Ügynök neve, székhelye; a tevékenység végzésének helye; az alapítás nyilvántartásba vételének, valamint a tevékenység engedélyezésének, bejelentéshez kötött tevékenység esetén a bejelentés időpontja; többes ügynöki minőség; Többes Ügynököt megbízó pénzügyi intézmény neve; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja; Többes Ügynök vezető állású személyének neve tisztsége, általa betöltött munkakör) az MNB honlapján bárki számára elérhetőek. 6. Az Ügyfél, valamint a Független Többes Ügynök közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A Független Többes Ügynök az MNB engedélye alapján pénzügyi szolgáltatásokkal, ügyleti lehetőségekkel áll Ügyfelei rendelkezésére. 7. Az Ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Független Többes Ügynök kellő gondossággal intézi, és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétűsége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az Ügyfelekkel való közlését.

5 II. Általános rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat a Független Többes Ügynök és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek - a szerződés, vagy az egyes pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok eltérő rendelkezései hiányában - mind a Független Többes Ügynökre, mind az Ügyfélre nézve kötelezőek. 2. Ügyfélnek tekintendő az a természetes személy, jogi személy vagy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a Független Többes Ügynök pénzügyi vagy befektetési szolgáltatást közvetít, illetve aki ilyen szolgáltatás nyújtását kéri a Független Többes Ügynöktől. 3. A Független Többes Ügynök és az Ügyfél között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben, mindenekelőtt az egyes ügyletekre vonatkozó szerződés, az ebben nem szabályozott kérdésekben a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, (az évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (továbbiakban HPT), illetve a évi CXXXVIII. Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (továbbiakban BSZT), valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 4. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzatban foglalt jogait mindenkor a hatályos jogszabályok keretei között gyakorolja. 5. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzata nyilvános, azokat az Ügyfelek számára nyitva álló székhelyén bárki megtekintheti. 6. Amennyiben a Független Többes Ügynök valamely szolgáltatását megszünteti, az ezen szolgáltatásra az Ügyféllel kötött szerződést vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában - 30 napos felmondási idővel jogosult megszüntetni. III. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak 1. Független Többes Ügynök: A Független Többes Ügynök fogalmát a Hpt. 6/E. 1. bb) pontja definiálja, mely szerint a Független Többes Ügynök olyan Közvetítő, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: Független Többes Ügynök) végez. 2. Pénzügyi szolgáltatások definíciója A Hpt. 2. számú melléklete alapján: 2. Betét: a Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. 3. Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése: pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt - kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül - visszafizetni. Szövetkezet esetében a tagi kölcsön elfogadása is betétgyűjtésnek minősül, ha annak mértéke meghaladja a szövetkezetekre vonatkozó törvényben meghatározott korlátot. Nem minősül visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtésének a) a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal történő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás és b) a pénzforgalmi intézmény által átvett pénzeszköz fizetési számlán történő nyilvántartása. 4. Hitelreferencia-szolgáltatás: a) banktitkot nem sértő bankinformáció díjazás ellenében történő nyújtása vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelés. 5.1 Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a) a csekk, b) az elektronikus pénzeszköz, c) a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan személyre szabott dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét. 5.2 Elektronikus pénz: készpénz átvétele illetőleg számlapénz átutalása ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elektronikus fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad. 5.3 Elektronikus pénzeszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - így különösen értéktároló kártya, számítógép memória - amely az elektronikus pénz tárolására szolgál és amellyel az ügyfél közvetlenül végezhet fizetési műveleteket. 5.4 Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása: szerződés alapján a készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek az ügyfél rendelkezésére bocsátása.

6 5.5 Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás: a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, kezelésére és használatára vonatkozó jogszabályok alapján nyújtott, illetőleg az ügyféllel, valamint az eladóval vagy a szolgáltatóval kötött szerződésben a kibocsátó által elvállalt szolgáltatások összessége. Nem minősül készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos szolgáltatásnak a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggő elszámolás forgalom lebonyolítása. 6. Letéti szolgáltatás (pénzletétkezelés): pénzösszegek az ügyfél megbízásából, elkülönített letéti számlán kamatra vagy kamat nélkül történő elhelyezése és kezelése, külön jogszabályban rögzített feltételek szerint. 8. Pénzfeldolgozási tevékenység: bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása, valódiság és forgalomképesség szempontjából történő ellenőrzése, továbbá az újra forgalomba hozható bankjegykötegek és pénzérmetételek kialakítása. 9. Pénzforgalmi szolgáltatás: a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, f) a készpénzátutalás, g) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között Nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak a) a fizető fél és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet, b) a fizető fél vagy a kedvezményezett megbízásából eljáró megbízott önálló kereskedelmi ügynök által megbízási szerződés keretében - ha a kereskedelmi ügynök a szerződés megkötésére is jogosult - történő fizetési művelet, c) a készpénz üzletszerűen folytatott szállítása, d) jótékonysági céllal, vagy nonprofit tevékenység keretében készpénz nem üzletszerűen végzett gyűjtése, e) a fizetési művelet részeként a kedvezményezett által a fizető félnek történő készpénz közvetlen átadása, ha az átadást a fizető fél áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséhez kapcsolódó fizetési művelet teljesítését közvetlenül megelőzően kifejezetten kérte (cash-back szolgáltatásra), f) a készpénzről készpénzre történő olyan pénzváltás, amelynél a pénz nem jelenik meg fizetési számlán, g) a csekkel, a váltóval, a papír alapú utalvánnyal, az utazási csekkel és az Egyetemes Postaegyesület (UPU) által meghatározott papíralapú nemzetközi postautalvánnyal végzett fizetési művelet, h) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszeren belül a teljesítő fél, a központi szerződő fél, az elszámolóház, a központi bank, a rendszer más résztvevői, valamint a pénzforgalmi szolgáltató közötti fizetési művelet, i) a Bszt. szerinti értékpapír letétkezelésével összefüggő fizetési művelet, j) a pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatás, ha ennek szolgáltatója nem rendelkezhet a fizetési művelet tárgyát képező pénzzel, valamint nem válhat a fizetési művelet tárgyát képező pénz birtokosává, ideértve az adatfeldolgozást, az adatok tárolását, hitelesítését, az információtechnológiai eszközök biztosítását, valamint a pénzforgalmi szolgáltatáshoz használt terminálok és eszközök biztosítását és karbantartását is, k) az olyan eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek kizárólag a kibocsátó által használt létesítményekben vagy a kibocsátóval kötött megállapodás alapján a szolgáltatók korlátozott körű hálózatában vagy korlátozott körű áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használhatóak, l) az olyan távközlési eszközzel, digitális eszközzel vagy más információtechnológiai eszközzel végrehajtott fizetési művelet, ahol a vásárolt áruk vagy szolgáltatások leszállítása és igénybevétele a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy információtechnológiai eszköz által történik, és ahol ezen eszköz üzemeltetője nem csak közvetítőként jár el az ügyfél és az áru szállítója vagy a szolgáltatás nyújtója között, m) a pénzforgalmi szolgáltatók és közvetítői vagy fióktelepeik közötti sajátszámlás fizetési művelet, n) az anyavállalat és leányvállalata, vagy az anyavállalat leányvállalatai közötti fizetési művelet, ha a csoporthoz tartozó pénzforgalmi szolgáltatón kívül harmadik fél a fizetési műveletben nem vesz részt,

7 o) a bankjegykiadó automata üzemeltetője által nyújtott készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatás, ha az üzemeltető nem végez egyéb e törvényben meghatározott pénzforgalmi szolgáltatást és nem szerződő fele a fizetési számláról készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött keretszerződésnek. 10. Hitel és pénzkölcsön nyújtása: Hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére Pénzkölcsön nyújtás a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni; b) követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi; c) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet; d) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység; e) zálogkölcsön nyújtása; f) anyavállalatnak leányvállalatokkal, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete (csoportfinanszírozás) A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja Nem minősül pénzkölcsön nyújtásának: a) a munkáltató által a munkavállaló részére szociális céllal - esetileg - adott kölcsön, b) az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek által e jogviszonyra tekintettel adott halasztott fizetés vagy előleg, ide nem értve a hitelintézet által kötött ilyen ügyleteket, c) a biztosítóintézet által az életbiztosítási kötvény tulajdonosának nyújtott kötvénykölcsön, d) az önkormányzat által adott lakáscélú vagy szociális kölcsön, 11. Pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. Nem minősül pénzügyi lízingnek az anyavállalat és a leányvállalata közötti lízing, ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyletet. 3. A faktoring fogalma: A faktoring ügylet keretében az áru eladója halasztott fizetéssel történt eladásainak ellenértékét meghatározott összeg ellenében egy harmadik személyre, a faktorra ruházza át, aki garantálja a követelés behajtását a vevőtől. A faktorálás lényegét tekintve követelésvásárlás, illetve eladás. Az ügyletben megtalálhatók az adás-vétel, az engedményezés és a hitel/kölcsönügyletek szabályai. A faktor a két fél közti magánjogi jogviszonyba lép be és teljesít a jogosult felé.

8 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 2. számú mellékletének 10.2.b) pontja szerint pénzkölcsön nyújtásának minősül a követelésnek az adós kockázatának átvállalásával, vagy anélkül történő megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi. A faktorálás (üzletszerű követelésvásárlás) tehát pénzkölcsön nyújtásnak tekintendő, ezért egyúttal pénzügyi szolgáltatás is, amelyet a Hpt. előírásai alapján csak pénzügyi intézmény (hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás) nyújthat. A faktoring, mint a Hpt. 3. (1) bekezdés b) pontjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely magánjogi szempontból az ellenérték fejében végzett engedményezéshez áll legközelebb (Ptk ). A Ptk. a faktoring szerződést nemcsak, hogy nem szabályozza a nevesített szerződések között, hanem a fogalmát sem említi meg semmilyen vonatkozásban sem. A faktoring ügylet lényeg polgári jogi szempontból az, hogy a követelés megvásárolója meghatározott összeg (a megszerzendő követelés összegénél kisebb összeg) fejében megszerzi a másik szerződő féltől annak valamely harmadik személlyel szembeni követelését. A követelést megszerző fél, a faktor megelőlegezi a követelést átruházó jogosult részére járó összeget. 4. Versengő szolgáltatások: a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing, b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy c) betét és fizetési számla (bankszámla). 5. Megbízók definíciója: Azon pénzügyi intézmények - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - akik a Független Többes Ügynök részére megbízást adnak az Ügyfelek közvetítésére. 6. Ügyfél: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint természetes személy, aki a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatást igénybe kívánja venni. 7. Közreműködő: A Független Többes Ügynök a tevékenységének folytatásához a Hpt. 6/E. (2) bekezdése szerinti közvetítői alvállalkozó(ka)t vesz igénybe. IV. Kapcsolattartás az ügyféllel, együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Független Többes Ügynök elérhetőségei az alábbiak: Személyesen: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV emelet alatt található telephelyén végzi ezen tevékenységét. A Független Többes Ügynök az Ügyfél kérésére az Ügyfél által meghatározott helyszínre és egyeztetett időpontban díjmentesen elutazik. Telefonon: en: Levél: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a alatt található székhelyére vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV em telephelyre postán küldött levéllel Internet: 2. A Független Többes Ügynök jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, illetve a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja. 3. A Független Többes Ügynök a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Független Többes Ügynökhöz be nem érkezik.

9 4. Az ÁSZF változásait a Független Többes Ügynök a hivatalos helyiségében történő kifüggesztés útján közli az Ügyféllel, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik. 5. Az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a telefonos, vagy más nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket - legkésőbb 30 napon belül - a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, ha a feladó (küldő) egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon, vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, erről az írásbeli nyilatkozatot kell irányadónak tekinteni. 6. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat arra a címre köteles küldeni, amelyet az Ügyfél erre a célra megadott részére. Az Ügyfél által a Független Többes Ügynökhöz intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat az ÁSZF I/1. pontjában megjelölt címére köteles megküldeni. 7. A Független Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában a Független Többes Ügynök az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat. Ha a Független Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Független Többes Ügynök nem felel. A Független Többes Ügynök nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Független Többes Ügynökön kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. 8. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló iratokat nem köteles ajánlott, illetve tértivevényes küldeményként postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Független Többes Ügynök birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Többes Ügynök által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. 9. A Független Többes Ügynök által az Ügyfélhez intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról az Ügyfél nem szerzett tudomást. 10. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Független Többes Ügynök jogosult nem cégszerűen aláírva ellátva is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők. 11. A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a telefon, telefaxkapcsolat vagy az elektronikus levelezési rendszerben előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve ha a kár a Többes Ügynök hibájából ered. V. A Független Többes Ügynökkel (mint független közvetítővel) szembeni törvényi feltételek 1. A Hpt. 6/E. (1) alapján (3) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag a Felügyelet e törvényben meghatározott engedélyével végezheti. (4) A közvetítő nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől, a pénzforgalmi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. (5) A közvetítő köteles az ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt megillető pénzösszegeket elkülönített számlán tartani. Ezek a pénzösszegek a közvetítő más hitelezői kielégítésére csőd-, illetve felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel. (6) Az (5) bekezdés szerinti elkülönített számlának tekintendő az a letéti számla, amelyen a közvetítő kizárólag az ügyfelek által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt megillető pénzösszegeket tarthatja. 2) Közvetítővel - ide nem értve a pénzügyi intézményt - pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó (a továbbiakban: közvetítői alvállalkozó) ezen ügyletek teljesítéséhez további megbízási szerződést nem jogosult kötni. 2. A Hpt. 13/E. (1) alapján Független közvetítő csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó lehet, a) akinek vezető állású személye - ideértve az egyéni vállalkozót is -

10 aa) büntetlen előéletű, ab) legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint - a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel megfelel a 219/D. -ban foglalt szakmai követelményeknek b) akinek a tevékenységéből eredő károk biztosítására - a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - mindenkor legalább káreseményenként ötmillió forint, illetve évente együttesen legalább ötvenmillió forint összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. 3.A vonatkozó törvény, a Hpt. XXXI/A. fejezet alapján 219. (1) A független közvetítő - és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő felel. 2) A többes kiemelt közvetítő és a többes ügynök megbízója felel azért, hogy a megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a közvetítő által ellátandó feladatokat, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a közvetítő rendelkezésére bocsát (3) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a független közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. (4) A közvetítői díj időbeni ütemezésének arányosnak kell lennie a közvetített pénzügyi szolgáltatás futamidejével, valamint szerződésszerű teljesítésével. (5) A független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A független közvetítő köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. 219/A. (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni: a) a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt, d) arról, hogy Független Többes Ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el, e) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. 219/B. (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadnia. (2) A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a független közvetítő köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. (4) A Független Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. VI. A Független Többes Ügynök (mint független közvetítő) kötelezettségei és szolgáltatása 1. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény megbízásából jár el. Pénzügyi szolgáltatási jogviszony az Ügyfél és a pénzügyi intézmény között jön létre, a pénzügyi intézmény Ügyfél által történő kiválasztását követően a Független Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltató megbízottjaként jár el. 2. A Független Többes Ügynök a tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el. 3. A Független Többes Ügynök az Ügyfél részére külön megadja azon pénzügyi szolgáltatók névsorát, melyek versengő termékeit közvetíti. 4. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés (különösen kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés) megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de ha a piacon hozzáférhető legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. Ha a Független Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, úgy a kettő ajánlatot kell elemeznie és az Ügyfélnek átadnia. 5. Az elemzés során az Ügyfél pénzügyi szolgáltatóra, szerződés feltételeire vonatkozó kérdéseit megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a pénzügyi intézménynek, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel. 6. A Független Többes Ügynök a vele külön szerződésben álló Finanszírozók tájékoztató finanszírozási ajánlatait a weboldalon is megjeleníti. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzatát a weboldalon is hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára.

11 7. A Független Többes Ügynök a Finanszírozók által biztosított finanszírozási adatok és algoritmusok alapján jeleníti meg az Ügyfelek számára a tájékoztató finanszírozási ajánlatot a weboldalon. 8. Az Ügyfél a weboldalon a kalkulátor segítségével kiszámolhatja a kiválasztott/összehasonlított termék tekintetében az adott Finanszírozó által kínált havi törlesztőrészleteket. A kalkulátor által kiszámított adatok nem feltétlenül egyeznek meg a Finanszírozók által a konkrét és speciális kondíciók alapján kiszámított törlesztési adatokkal. A kalkulátor a Finanszírozók által szolgáltatott adatokat tartalmazza, nem minősül ajánlatadásnak, a kalkulátor adatai tájékoztató jellegűek. 9. A Független Többes Ügynök szolgáltatása nem helyettesíti Finanszírozóknál történő személyes tájékozódást, és eljárást, ugyanakkor áttekintést, összehasonlítási lehetőséget nyújt a Finanszírozók aktuális finanszírozási ajánlatairól. A Független Többes Ügynök az Ügyfelet a rögzített adatok alapján személyesen, telefonon vagy en felkeresi. Az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapon általa megadott adatokat a Független Többes Ügynök feldolgozza, és továbbítsa a Finanszírozók felé. A finanszírozási kérelem Finanszírozó általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei irányadóak. 10. A Független Többes Ügynök az Ügyfél Finanszírozóval, illetve a finanszírozási termékkel kapcsolatos kérdéseit a weboldalon feltüntetett címen vagy telefonon keresztül megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a Finanszírozónak, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel. 11. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynökként, e tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják. 12. A Független Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi intézmény részére elbírálás céljára megküldi az adott pénzügyi intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó hitelkérelmet, továbbá a pénzügyi intézmény által megkövetelt, a hitelképesség megítéléséhez elengedhetetlen okmányok másolatait, és egyéb nyilatkozatokat. A hitelkérelem pénzügyi intézmény általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei irányadóak. 13. A Független Többes Ügynök az által elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Független Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfél számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. A díjazásra vonatkozó feltételeket lásd a X/2 számú pontban. 14. Amennyiben a Független Többes Ügynök olyan pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatását közvetíti a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) szerint fogyasztónak minősülő személyek részére, amely alávetette magát a január 1. napján hatályba lépő banki Magatartási Kódex (a továbbiakban: Magatartási Kódex) rendelkezéseinek, úgy a Független Többes Ügynök ezen pénzügyi intézmény megbízásának teljesítése vonatkozásában köteles a Magatartási Kódex rendelkezései szerint eljárni. Erre vonatkozó tájékoztatást a Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény által rendszeresített szerződéses okiratok, tájékoztatók tartalmaznak. 15. A Független Többes Ügynök az Ügyféltől érkező, a pénzügyi intézményt érintő írásbeli panaszt, reklamációt haladéktalanul továbbítja az érintett pénzügyi intézmény részére. A pénzügyi intézményt érintő személyes panasztétel esetén a Független Többes Ügynök alkalmazottja panaszjegyzőkönyv felvételét követően haladéktalanul megküldi a jegyzőkönyvet az érintett pénzügyi intézmény részére kivizsgálás céljából VII. A Megbízók (Finanszírozók) kötelezettségei és a Független Többes Ügynökkel való együttműködés 1. A Hpt. XXXI/A. fejezet alapján (2) A Független Többes Ügynök megbízója felel azért, hogy a megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a közvetítő által ellátandó feladatokat, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a közvetítő rendelkezésére bocsát. 2. A finanszírozási szerződéshez tartozó Általános Szerződési feltételek és Szerződések A Megbízók (mint Finanszírozók) kötelezettsége és joga, hogy a finanszírozási Ügylethez tartozó Általános Szerződési Feltételeket és szerződéseket elkészítsék, megváltoztassák és átadják az Ügyfél részére. Ezen szerződések tartalmáért teljes körűen a Megbízók felelnek.

12 3.A Független Többes Ügynök feladatai a Megbízók felé: A Finanszírozó Cég ajánlatainak az Ügyfelek részére történő közvetítése és a lehető legnagyobb számú, a Finanszírozó Cégek által elfogadhatónak minősített finanszírozási szerződés megkötésének elősegítése a Finanszírozók által megadott ügymenet alapján. A Független Többes Ügynök vállalja, hogy megismeri a Finanszírozó Cég működését és működési rendszereit A finanszírozás megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a finanszírozás feltételiről, beleértve a fizetési feltételeket, a hitelképesség feltételeit, és a biztosítási feltételeket. A Független Többes Ügynökkötelezettséget vállal, hogy az ügyfél azonosítás és személyazonosság igazoló ellenőrzés kapcsán az Ügyféltől beszerzi kifejezett és önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél azonosításra szolgáló okiratokról másolatot készíthet. A Független Többes Ügynök részt vesz a finanszírozási és a biztosítékokra vonatkozó szerződések előkészítésében a vonatkozó szabályzatok alapján. A finanszírozási szerződések és a biztosítéki szerződések Finanszírozó Cég általi aláírását követően gondoskodik azok egy egy eredeti példányának, illetve az Általános Szerződési Feltételeknek az Ügyfél, illetve a biztosíték nyújtó részére történő átadásáról A Megbízott vállalja, hogy a finanszírozási szerződés előkészítő szakaszában, valamint a szerződés fennállása alatt mindvégig segítséget ad a hozzá forduló Ügyfél részére, és a felmerülő problémák megoldásában a tőle elvárható legnagyobb gondossággal közreműködik. 1. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségei: VIII. Az Ügyfél kötelezettségei Az Ügyfelet tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége körében köteles jogi és pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával, illetve a megkötni kívánt pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéssel kapcsolatos minden olyan információt a Független Többes Ügynök számára megadni, mely alapján a Független Többes Ügynök képes megfelelően felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit. Ügyfél a közvetített ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról a Független Többes Ügynököt tájékoztatni köteles. Az Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének akkor és oly módon köteles eleget tenni, hogy azzal elősegítse a Független Többes Ügynök közvetítői tevékenységét. A Független Többes Ügynök nem felel a károkért, amelyek Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének megszegésére vezethetőek vissza. 2. Az Ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségei: Az Ügyfél a finanszírozási szerződés futamideje alatt a számviteli törvény szerinti éves beszámolójának - az illetékes testület által elfogadott - egy példányát minden év június 15. napjáig köteles a Független Többes Ügynöknek megküldeni. Az Ügyfél a Többes Ügynök részére szóló küldeményeket a Többes Ügynök székhelyére köteles megküldeni. Tekintettel arra, hogy a Független Többes Ügynök az évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény XXXI/A. fejezet 219. (5) pontja alapján az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni, ezért hozzájárul, hogy az alábbi adatokat a Független Többes Ügynök legalább három évig tárolja: közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Az Ügyfél köteles 10 naptári napon belül értesíteni a Független Többes Ügynököt, ha valamely általa a Független Többes Ügynöktől várt értesítés nem érkezett meg. E határidő elmulasztásának következményei az Üzletfelet terhelik, és a Független Többes Ügynök nem felel a 10 naptári napot meghaladó fenti késedelemből eredő kárért. IX. Képviselet 1. A Független Többes Ügynök jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.

13 2. A Független Többes Ügynök a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Független Többes Ügynökhöz be nem érkezik. X. Díjazás 1. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. 2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások ellenértékének díjai: a. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek b. Oktatási tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek c. Biztosítás közvetítői szolgáltatás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek XI. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Független Többes Ügynök és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így a közvetített ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül választ adni és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. 2. A szerződés, vagy eltérő rendelkezése hiányában a telefonon, vagy más nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket legkésőbb 30 napon belül a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, telex, ha a feladó [küldő] és a nyilatkozattevő személye egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon, vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, arról a Független Többes Ügynök és az Ügyfél egymást kölcsönösen értesítik, és az eltérés tisztázásáig a közlést meg nem történtnek tekintik. XII. Adatvédelem, adatkezelés 1. A Független Többes Ügynök az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban, szerződésekben, igazolásokban és bármilyen más formában az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumban feltüntetett adatokról (beleértve a személyes adatokat) és hiteladatokról nyilvántartást vezet, ezen adatokat kezeli es védi. A Független Többes Ügynök jogosult ezen adatok kockázatértékelési és kockázat kihelyezési szempontokból való használatához, illetve a finanszírozási szerződésből eredő jogok es kötelezettségek igazolásához. 2. Az Ügyfél felhatalmazza a Független Többes Ügynököt, hogy a finanszírozási szerződésben megadott személyes-, és hiteladatait, a Megbízókkal kötött szerződésben rögzített adatait a finanszírozási szerződés megkötésétől számított három évig nyilvántartsa és kezelje. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes-, és hiteladatait a Független Többes Ügynök átadja a Megbízók részére. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen felhatalmazás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban "Hpt".) Banktitok című fejezete szerinti írásbeli hozzájárulásnak minősül. 4. A Független Többes Ügynöknek az Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetését teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja legfeljebb öt évig. Az ilyen információ felhasználására a Független Többes Ügynök kizárólag elszámolási és biztonsági okból jogosult. 5. Az Ügyfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, melyet a Független Többes Ügynök személyével kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít, kivéve, ha ez a vonatkozó jogszabályok alapján nem megengedett. Az Ügyfél kérésére a Független Többes Ügynök minden ilyen adatot közöl az Ügyféllel. A Hpt. szerint az Ügyfél jogosult bármely, a Független Többes Ügynökkel kapcsolatos jogügyletére vonatkozó szerződési feltételről tájékozódni. A dokumentumok egy példányát az Ügyfél kérésére a Független Többes Ügynök ingyenesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

14 XIII. Az ÁSZF nyilvánossága és megváltoztatása 1. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti a Független Többes Ügynök Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében az üzleti órák alatt, illetve a megadott Internetes WEB oldalon (www.onlinelizing.hu ). A Független Többes Ügynök írásbeli kérelemre bárkinek küld Üzletszabályzatot üzleti kapcsolat létrejötte előtt is az Ügyfél által megjelölt címre. 2. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásáról a Független Többes Ügynök a módosítás hatályba lépést megelőző legalább 15 nappal postai úton megküldött egy példány formájában értesíti Ügyfeleit. Ha az Ügyfél az értesítéstől számított 15 napon belül észrevételeit nem tesz, kifogást írásban nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 3. Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat Általános Szerződési Feltételeinek megváltoztatása következtében nem kívánja a Független Többes Ügynök szolgáltatásait igénybe venni, jogosult 30 napos határidővel a Független Többes Ügynökkel kötött szerződést felmondani. XIV. Egyéb rendelkezések 1. A Független Többes Ügynök ezúton is felhívja az Ügyfelek figyelmét az MNB (korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének) wwww.mnb.hu (www.pszaf.hu) fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). 2. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hpt., a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók 3. A szerződő Felek a közvetítésből származó jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Független Többes Ügynök székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 4. A jelen Üzletszabályzatot a Független Többes Ügynök társasága október 01. napján elfogadta, és elrendelte az Üzletszabályzat közzétételét a társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében. 5. A jelen Üzletszabályzat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Független Többes Ügynök tevékenységének végzése engedélyezéséről szóló határozata kézhezvételét követő nap 0 órakor lép hatályba A jelen ÁSZF október 01. napjától hatályos TURI Tanácsadó Kft. A fentieket tudomásul vettem: Záradék Ügyfél aláírása

15 TÁJÉKOZTATÓ a Független Többes Ügynöki tevékenységről (formátum hatályos: től visszavonásig) 1. számú melléklet Cégnév: TURI Tanácsadó Kft. Székhely: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a Telephely: 1051 Budapest, Nádor utca 26 IV em. Internet: Telefon: Tel/Fax: Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank Korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) Címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Levelezési cím: 1850 Budapest, BKKP Postafiók: 777 MNB határozat száma: EN-I-964/2010 Tájékoztatjuk, hogy cégünk az MNB nyilvántartásában szerepel. A nyilvántartást az MNB honlapján (http://www.mnb.hu) a Piaci szereplők / Piaci szereplő keresése menüpontban ellenőrizheti. Továbbá ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi honlapokat: az MNB fogyasztóvédelmi honlapját és az ott szereplő termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). a Magyar Lízingszövetség honlapját és az ott szereplő fogalom tárat, amely a finanszírozással kapcsolatos fogalmak magyarázata és a vonatkozó jogszabályok gyűjteménye A pénzügyi szolgáltatás közvetítése során cégünk által, illetve az e tevékenységre igénybe vett, cégünkkel megbízási illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba álló személy, e tevékenysége során ügyfeleknek okozott kárért cégünk áll helyt. Cégünk Független Többes Ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el. Cégünk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Cégünk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. A Független Többes Ügynök a vele szerződésben álló Finanszírozók tájékoztató finanszírozási ajánlatait a weboldalon is megjeleníti. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzatát a weboldalon is hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően cégünk köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek cégünk által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. Cégünk felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön deviza alapú konstrukciót választ, akkor az Ön tartozása (hitele) az Ön által választott devizanemben meghatározott összeg lesz. Ez azt jelenti, hogy a tájékoztató ajánlatban bemutatott és forintban (vagy az adott devizanemben) kifejezett havi törlesztő részletek csupán tájékoztató jellegűek és a mindenkori deviza árfolyam függvényében alakulnak az adott Finanszírozó Üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Amennyiben Ön a szerződést megköti, a szerződésben foglaltak szerinti az ajánlat tárgyát képező forint összeg átszámítódik devizára, és a devizában kifejezett havi törlesztő részletek rögzülnek. Ez tehát azt jelenti, hogy az Ön forintban közölt havi fizetési kötelezettségei folyamatosan változhatnak nem csak a kamatok, hanem a deviza árfolyam változásának következtében is. A tájékoztatást a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 219/A (1) bekezdése, valamint a 219/B (1)-(2)-(4) bekezdése alapján adjuk Önnek. Alulírott ügyfél a fenti tájékoztatást tudomásul vettem Ügyfél aláírása

16 N Y I L A T K O Z A T személyes iratokról készítendő másolathoz (formátum hatályos: től visszavonásig) 2. számú melléklet Alulírott ( ). jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a) a TURI Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Pénzügyi szolgáltató) függő/többes ügynökeként eljáró személy a jelen nyilatkozat megtétele előtt tájékoztatott arról, hogy - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a Pénzügyi szolgáltató köteles az ügyfél-átvilágítás során az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni; - a Pénzügyi intézmény a másolatokat az érintettek kiszolgálásának biztonságosabbá tétele érdekében készíti; - a másolat készítése elősegíti az azonosító okmánnyal való jogosulatlan visszaélések megakadályozását; - másolat készítésére kizárólag az érintett hozzájárulásának birtokában kerülhet sor, mely hozzájárulást az érintett jogosult megtagadni; - a hozzájárulás megtagadása nem akadálya az ügyintézésnek, a Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének; - hozzájárulok ahhoz, hogy a kockázatkezelés, a személyes adatok egyezőségének ellenőrzése, és az esetleges követelések érvényesítése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig felhasználja; - a Pénzügyi szolgáltató a másolatokat a Törvény alapján az üzleti kapcsolat fennállása idején, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig őrzi meg, mely idő leteltét követően azokat megsemmisíti; - a Pénzügyi szolgáltató a másolatokat a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit kivéve harmadik személyek részére nem továbbítja. b) az a) pontban írt tájékoztatást megértettem, és annak figyelembe vételével hozzájárulok / nem járulok hozzá* az adatlapon közölt személyes adatokat tartalmazó okiratok lemásolásához, tárolásához. * A megfelelő rész aláhúzandó Ügyfél aláírása

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi intézmények által végezhető szolgáltatások: a) pénzügyi szolgáltatások és b) kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. Üzletszerű tevékenység:

Részletesebben

Hatályos 2013. május 15. napjától

Hatályos 2013. május 15. napjától A Bankmonitor Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata Hatályos 2013. május 15. napjától

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

A "DORKER" KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei. Értelmező rendelkezések

A DORKER KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei. Értelmező rendelkezések A "DORKER" KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei Értelmező rendelkezések Ügyfél: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről

Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény pénzügyi szolgáltatás közvetítőkre vonatkozó, 2010. január 1-től hatályos

Részletesebben

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center Ügynöki felelősség az értékesítésben Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE FÜGGŐ Közvetítő: ha egynek dolgozik, vagy többnek de nem versengő FÜGGETLEN közvetítő:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

OPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE HATÁLYOS: 2016.05.06-TÓL BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2016.03.21-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat tartalmazza a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016. Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

PÉ-TA Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

PÉ-TA Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. PÉ-TA Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzat Hatályos 2010. október 1-jétől www.peta.hu Közvetítő neve: PÉ-TA Autókereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

1. A faktoring fogalma

1. A faktoring fogalma 1. A faktoring fogalma A faktoring ügylet keretében az áru eladója halasztott fizetéssel történt eladásainak ellenértékét meghatározott összeg ellenében egy harmadik személyre, a faktorra ruházza át, aki

Részletesebben

06/ MNB ÜZLETSZABÁLYZAT

06/ MNB ÜZLETSZABÁLYZAT A társaság cégneve: GYULAI AUTÓSZERVIZ Kft. Székhelye: 1173 Budapest, 511. utca 4. 512. utca 3. Internet elérhetősége: www.opelgyulai.hu Telefon/Fax: 06/1-256-00-36 MNB azonosító: 23357169 Hatályos: A

Részletesebben

Az állásfoglalás iránti kérelemben a Pénzügyi Vállalkozás a következők szerint fejtette ki az álláspontját.

Az állásfoglalás iránti kérelemben a Pénzügyi Vállalkozás a következők szerint fejtette ki az álláspontját. Kezesség vállalása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző pénzügyi vállalkozás ezen tevékenységéből származó követeléseinek kezelésére, behajtására adott megbízás függő ügynöki tevékenységnek minősül-e,

Részletesebben

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő Közvetítők engedélyezése, bejelentése Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2009. évi CL. törvény új fogalom meghatározásokat vezetett be a Hpt. 2009. december 31. napjáig hatályos, 2.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Széchenyi István Hitelszövetkezetnél (székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Szentesi Hitelszövetkezetnél (székhelye: 6600 Szentes, Apponyi tér 12., a

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-219/2014. számú határozat a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet számára A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CXVI. törvény 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 A 2013.1.1. és 2013.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A törvény hatálya 1 2. Értelmező

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-242/2014. számú határozat a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet számára A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára A Kinizsi Bank Zrt.-nél (székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., a továbbiakban:

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-157/2014. számú határozata a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-157/2014. számú határozata a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-157/2014. számú határozata a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet számára A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetnél (székhelye: 8258 Badacsonytomaj,

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 01-től I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben