ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2014.10.01-től visszavonásig)"

Átírás

1 ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: cím: Mobil szám: mint Ügyfél a továbbiakban Ügyfél - ezúton megbízom Név: Turi Tanácsadó Kft. Székhely címe: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a Adószám: Telephely/lev cím: 1051 Budapest, Nádor u em Cégjegyzékszám: cím: Képviselő neve: Turi Attila Mobil szám: Tisztsége: ügyvezető PSZAF eng. szám: EN-I-964/2010 Internet: mint Független Többes ügynököt a továbbiakban: Ügynököt, illetve az Ügynök képviseletében Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: cím: Mobil szám: mint Alvállalkozót - a továbbiakban: Alvállalkozót, hogy az alábbiakban felsorolt finanszírozási szerződéseim létrejöttében teljes körűen közreműködjön. Alvállalkozó a megbízást elfogadja. A Megbízási szerződés az Ügyfél számára díjmentes és nem kizárólagos. 1. A megbízás visszavonásig érvényes azzal, hogy azt adott esetben mindkét fél 30 napos határidővel írásban felmondhatja. Az Ügynök és az 2. Az Ügynök az alábbi pénzügyi intézmények (a továbbiakban: Finanszírozók) alábbi versengő termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Címe Finanszírozható eszközök Finanszírozási konstrukció Budapest Lízing Zrt Budapest, Budapest Bank Zrt. CIB Lízing Zrt. Merkantil Váltó- Vagyonbefektető Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Unicredit Leasing Zrt. Unicredit Leasing ImmoTruck Zrt OBER Pénzügyi Lízing Zrt. SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. Váci út Budapest, Medve utca Budapest, József A. u Budapest, Hegyalja u Budapest, Váci út Budapest, Váci út 1-3. Régió Monéta Zrt Miskolc, Bajcsy Zs u 17. Régió Solvent Zrt Eger, Menház u. 52/b. VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Volvo Financial Services) MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. MKB-Euroleasing Autólízing Zrt Budapest, Cinkotai út Budapest, Bimbó út 56. gépek, berendezések, és 3,5 tonna feletti járművek Volvo gyártmányú 3,5 tonna feletti járművek és építő gépek Személygépjármű és kishaszongépjármű 3,5 t alatt és 3,5 tonna feletti járművek pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) valamint pénzkölcsön nyújtása (hitel) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) valamint pénzkölcsön (hitel)

2 Az Ügynök az alábbi pénzügyi vállalkozások (a továbbiakban: Finanszírozók) nem pénzügyi termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Címe Finanszírozható eszközök Merkantil Bérlet Kft Pusztazámor, Petőfi út 27. Régió Solvent Zrt Eger, Menház u. Régió Holding Vagyonkezelő Kft 52/b Grenkeleasing Magyarország Kft Budapest, Váci út 91. Finanszírozási konstrukció operatív lízing, tartós gépek, berendezések és bérlet 3,5 tonna feletti járművek Megjegyzés: ezen pénzügyi termék irodatechnikai és egyéb elektronikai eszköz, gépek nem tartozik a Hpt. hatálya alá 3. Az Ügynök a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 6/E (1) bekezdés bb) pontja szerinti Független Többes Ügynökként végzi pénzügyi szolgáltatások közvetítését. Ügynöki tevékenység Hpt. szerinti meghatározása: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 4. Az Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a fenti Finanszírozóktól fogadhat el közvetítői díjat. Ez a rendelkezés nem érinti az Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Az Ügynök ezen szolgáltatásait a hatályos ÁSZF tartalmazza, a Felek erre külön szerződést kötnek. 5. Alulírott Ügyfél, a jelen megbízás alapján kérem a Finanszírozókat, hogy az általam kötni kívánt és megkötött szerződés(ek) gondozásához szükséges minden információt az Ügynök részére bocsásson. A megbízás érvényes függetlenül attól, hogy az alábbi szerződés(eke)t személy szerint ki kötötte, illetve jelenleg ki kezeli. 6. A megbízás alapján az Ügynök az alábbi szolgáltatásokat vállalja: a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügynök az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek az Ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének előkészítése során kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezi és átadja. az ügyfél-azonosításhoz és a hitelbírálathoz szükséges dokumentumokat begyűjti és a finanszírozókhoz eljuttatja. a Finanszírozók igénye alapján és az Ügyféllel történő egyeztetést követően szükség esetén előterjesztést készít az ügyletről. a Finanszírozási Szerződés megkötése előtt a Finanszírozó Cég által nyújtott információk alapján tájékoztatja az Ügyfelet a finanszírozási feltételeiről, beleértve a fizetési feltételeket, a hitelképesség feltételeit, és a biztosítási feltételeket. közreműködik a finanszírozási szerződés létrejöttében. közreműködik a hatályos finanszírozási szerződésekkel kapcsolatos problémák megoldásában 7. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelik, gondoskodnak arról, hogy az harmadik személyek tudomására ne jusson. Ezen kötelezettség időbeli korlátozás nélküli kötelezettséget jelent. 8. A szerződő Felek a közvetítésből származó jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Független Többes Ügynök székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Mellékletek: ÁSZF Tájékoztató Nyilatkozat Az Ügynök mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, amely részletesen tartalmazza a Felek jogait és kötelezettségeit az Ügyfél részére készült tájékozató, amely a Független Többes Ügynökre vonatkozó hatályos törvények alapján készült alap információkat tartalmazza a személyes okiratok másolásához történő hozzájárulás Jelen megbízási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírtuk ÜGYFÉL

3 ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Független Többes Ügynök részére TURI Tanácsadó Kft.

4 ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13/ számú ÁSZF TURI Tanácsadó Kft. A TURI Tanácsadó Kft. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 18/C. (1) d) pontja alapján, a Független Többes Ügynökökre vonatkozó előírások szerint az alábbi ÜZLETSZABÁLYZATOT alkotja, mely az Általános Szerződési Feltételeket is magába foglalja, a leendő Ügyfél és a Független Többes Ügynök együttműködésére vonatkozóan. KÉSZÜLT: OKTÓBER 01. I. Bevezető rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed az Ügyfélre és a Független Többes Ügynökre (a továbbiakban együtt: Felek). A Független többes ügynök neve: TURI Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Független Többes Ügynök) Székhelye: 6727 Szeged Lőwy Sándor utca 47/A. Telephelye: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV. emelet. a Csongrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon bejegyzett Korlátolt Felelősségű Társaság formában működő Közvetítő. 2. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Független Többes Ügynök által végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre. 3. Elláthatja mindazon tevékenységeket, amelyeket az Magyar Nemzeti Bank (MNB), korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a hitelintézetekről és a pénzügyi szolgáltatásokról szóló, többször módosított CXII. törvényen (Hpt.) alapuló, napján kelt MNB (PSZÁF) határozat lehetővé tesz, nevezetesen: az Alapító Okirat szerint: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység MNB (PSZÁF) határozat száma: EN-I-964/ A Független Többes Ügynök a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. Az MNB (korábban: PSZAF) a Független Többes Ügynök felügyeleti szerve (hatósága). A Felügyelet egyben az a szerv (hatóság) is, akihez a közvetítőtevékenységével kapcsolatos panaszbeadványokat lehet intézni. 5. A Független Többes Ügynök az MNB (korábban: PSZÁF) közvetítőkről vezetett nyilvántartásában szerepel, melynek nyilvános adatai (Független Többes Ügynök neve, székhelye; a tevékenység végzésének helye; az alapítás nyilvántartásba vételének, valamint a tevékenység engedélyezésének, bejelentéshez kötött tevékenység esetén a bejelentés időpontja; többes ügynöki minőség; Többes Ügynököt megbízó pénzügyi intézmény neve; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja; Többes Ügynök vezető állású személyének neve tisztsége, általa betöltött munkakör) az MNB honlapján bárki számára elérhetőek. 6. Az Ügyfél, valamint a Független Többes Ügynök közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A Független Többes Ügynök az MNB engedélye alapján pénzügyi szolgáltatásokkal, ügyleti lehetőségekkel áll Ügyfelei rendelkezésére. 7. Az Ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Független Többes Ügynök kellő gondossággal intézi, és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétűsége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az Ügyfelekkel való közlését.

5 II. Általános rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat a Független Többes Ügynök és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek - a szerződés, vagy az egyes pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletági üzletszabályzatok eltérő rendelkezései hiányában - mind a Független Többes Ügynökre, mind az Ügyfélre nézve kötelezőek. 2. Ügyfélnek tekintendő az a természetes személy, jogi személy vagy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a Független Többes Ügynök pénzügyi vagy befektetési szolgáltatást közvetít, illetve aki ilyen szolgáltatás nyújtását kéri a Független Többes Ügynöktől. 3. A Független Többes Ügynök és az Ügyfél között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben, mindenekelőtt az egyes ügyletekre vonatkozó szerződés, az ebben nem szabályozott kérdésekben a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, (az évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (továbbiakban HPT), illetve a évi CXXXVIII. Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (továbbiakban BSZT), valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 4. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzatban foglalt jogait mindenkor a hatályos jogszabályok keretei között gyakorolja. 5. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzata nyilvános, azokat az Ügyfelek számára nyitva álló székhelyén bárki megtekintheti. 6. Amennyiben a Független Többes Ügynök valamely szolgáltatását megszünteti, az ezen szolgáltatásra az Ügyféllel kötött szerződést vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában - 30 napos felmondási idővel jogosult megszüntetni. III. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak 1. Független Többes Ügynök: A Független Többes Ügynök fogalmát a Hpt. 6/E. 1. bb) pontja definiálja, mely szerint a Független Többes Ügynök olyan Közvetítő, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: Független Többes Ügynök) végez. 2. Pénzügyi szolgáltatások definíciója A Hpt. 2. számú melléklete alapján: 2. Betét: a Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. 3. Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése: pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt - kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül - visszafizetni. Szövetkezet esetében a tagi kölcsön elfogadása is betétgyűjtésnek minősül, ha annak mértéke meghaladja a szövetkezetekre vonatkozó törvényben meghatározott korlátot. Nem minősül visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtésének a) a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal történő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás és b) a pénzforgalmi intézmény által átvett pénzeszköz fizetési számlán történő nyilvántartása. 4. Hitelreferencia-szolgáltatás: a) banktitkot nem sértő bankinformáció díjazás ellenében történő nyújtása vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelés. 5.1 Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a) a csekk, b) az elektronikus pénzeszköz, c) a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan személyre szabott dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét. 5.2 Elektronikus pénz: készpénz átvétele illetőleg számlapénz átutalása ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elektronikus fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad. 5.3 Elektronikus pénzeszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - így különösen értéktároló kártya, számítógép memória - amely az elektronikus pénz tárolására szolgál és amellyel az ügyfél közvetlenül végezhet fizetési műveleteket. 5.4 Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása: szerződés alapján a készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek az ügyfél rendelkezésére bocsátása.

6 5.5 Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás: a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, kezelésére és használatára vonatkozó jogszabályok alapján nyújtott, illetőleg az ügyféllel, valamint az eladóval vagy a szolgáltatóval kötött szerződésben a kibocsátó által elvállalt szolgáltatások összessége. Nem minősül készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos szolgáltatásnak a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggő elszámolás forgalom lebonyolítása. 6. Letéti szolgáltatás (pénzletétkezelés): pénzösszegek az ügyfél megbízásából, elkülönített letéti számlán kamatra vagy kamat nélkül történő elhelyezése és kezelése, külön jogszabályban rögzített feltételek szerint. 8. Pénzfeldolgozási tevékenység: bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása, valódiság és forgalomképesség szempontjából történő ellenőrzése, továbbá az újra forgalomba hozható bankjegykötegek és pénzérmetételek kialakítása. 9. Pénzforgalmi szolgáltatás: a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, f) a készpénzátutalás, g) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között Nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak a) a fizető fél és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet, b) a fizető fél vagy a kedvezményezett megbízásából eljáró megbízott önálló kereskedelmi ügynök által megbízási szerződés keretében - ha a kereskedelmi ügynök a szerződés megkötésére is jogosult - történő fizetési művelet, c) a készpénz üzletszerűen folytatott szállítása, d) jótékonysági céllal, vagy nonprofit tevékenység keretében készpénz nem üzletszerűen végzett gyűjtése, e) a fizetési művelet részeként a kedvezményezett által a fizető félnek történő készpénz közvetlen átadása, ha az átadást a fizető fél áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséhez kapcsolódó fizetési művelet teljesítését közvetlenül megelőzően kifejezetten kérte (cash-back szolgáltatásra), f) a készpénzről készpénzre történő olyan pénzváltás, amelynél a pénz nem jelenik meg fizetési számlán, g) a csekkel, a váltóval, a papír alapú utalvánnyal, az utazási csekkel és az Egyetemes Postaegyesület (UPU) által meghatározott papíralapú nemzetközi postautalvánnyal végzett fizetési művelet, h) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszeren belül a teljesítő fél, a központi szerződő fél, az elszámolóház, a központi bank, a rendszer más résztvevői, valamint a pénzforgalmi szolgáltató közötti fizetési művelet, i) a Bszt. szerinti értékpapír letétkezelésével összefüggő fizetési művelet, j) a pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatás, ha ennek szolgáltatója nem rendelkezhet a fizetési művelet tárgyát képező pénzzel, valamint nem válhat a fizetési művelet tárgyát képező pénz birtokosává, ideértve az adatfeldolgozást, az adatok tárolását, hitelesítését, az információtechnológiai eszközök biztosítását, valamint a pénzforgalmi szolgáltatáshoz használt terminálok és eszközök biztosítását és karbantartását is, k) az olyan eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek kizárólag a kibocsátó által használt létesítményekben vagy a kibocsátóval kötött megállapodás alapján a szolgáltatók korlátozott körű hálózatában vagy korlátozott körű áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használhatóak, l) az olyan távközlési eszközzel, digitális eszközzel vagy más információtechnológiai eszközzel végrehajtott fizetési művelet, ahol a vásárolt áruk vagy szolgáltatások leszállítása és igénybevétele a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy információtechnológiai eszköz által történik, és ahol ezen eszköz üzemeltetője nem csak közvetítőként jár el az ügyfél és az áru szállítója vagy a szolgáltatás nyújtója között, m) a pénzforgalmi szolgáltatók és közvetítői vagy fióktelepeik közötti sajátszámlás fizetési művelet, n) az anyavállalat és leányvállalata, vagy az anyavállalat leányvállalatai közötti fizetési művelet, ha a csoporthoz tartozó pénzforgalmi szolgáltatón kívül harmadik fél a fizetési műveletben nem vesz részt,

7 o) a bankjegykiadó automata üzemeltetője által nyújtott készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatás, ha az üzemeltető nem végez egyéb e törvényben meghatározott pénzforgalmi szolgáltatást és nem szerződő fele a fizetési számláról készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött keretszerződésnek. 10. Hitel és pénzkölcsön nyújtása: Hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére Pénzkölcsön nyújtás a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni; b) követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi; c) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet; d) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység; e) zálogkölcsön nyújtása; f) anyavállalatnak leányvállalatokkal, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete (csoportfinanszírozás) A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja Nem minősül pénzkölcsön nyújtásának: a) a munkáltató által a munkavállaló részére szociális céllal - esetileg - adott kölcsön, b) az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek által e jogviszonyra tekintettel adott halasztott fizetés vagy előleg, ide nem értve a hitelintézet által kötött ilyen ügyleteket, c) a biztosítóintézet által az életbiztosítási kötvény tulajdonosának nyújtott kötvénykölcsön, d) az önkormányzat által adott lakáscélú vagy szociális kölcsön, 11. Pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. Nem minősül pénzügyi lízingnek az anyavállalat és a leányvállalata közötti lízing, ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyletet. 3. A faktoring fogalma: A faktoring ügylet keretében az áru eladója halasztott fizetéssel történt eladásainak ellenértékét meghatározott összeg ellenében egy harmadik személyre, a faktorra ruházza át, aki garantálja a követelés behajtását a vevőtől. A faktorálás lényegét tekintve követelésvásárlás, illetve eladás. Az ügyletben megtalálhatók az adás-vétel, az engedményezés és a hitel/kölcsönügyletek szabályai. A faktor a két fél közti magánjogi jogviszonyba lép be és teljesít a jogosult felé.

8 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 2. számú mellékletének 10.2.b) pontja szerint pénzkölcsön nyújtásának minősül a követelésnek az adós kockázatának átvállalásával, vagy anélkül történő megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi. A faktorálás (üzletszerű követelésvásárlás) tehát pénzkölcsön nyújtásnak tekintendő, ezért egyúttal pénzügyi szolgáltatás is, amelyet a Hpt. előírásai alapján csak pénzügyi intézmény (hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás) nyújthat. A faktoring, mint a Hpt. 3. (1) bekezdés b) pontjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely magánjogi szempontból az ellenérték fejében végzett engedményezéshez áll legközelebb (Ptk ). A Ptk. a faktoring szerződést nemcsak, hogy nem szabályozza a nevesített szerződések között, hanem a fogalmát sem említi meg semmilyen vonatkozásban sem. A faktoring ügylet lényeg polgári jogi szempontból az, hogy a követelés megvásárolója meghatározott összeg (a megszerzendő követelés összegénél kisebb összeg) fejében megszerzi a másik szerződő féltől annak valamely harmadik személlyel szembeni követelését. A követelést megszerző fél, a faktor megelőlegezi a követelést átruházó jogosult részére járó összeget. 4. Versengő szolgáltatások: a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing, b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy c) betét és fizetési számla (bankszámla). 5. Megbízók definíciója: Azon pénzügyi intézmények - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - akik a Független Többes Ügynök részére megbízást adnak az Ügyfelek közvetítésére. 6. Ügyfél: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint természetes személy, aki a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatást igénybe kívánja venni. 7. Közreműködő: A Független Többes Ügynök a tevékenységének folytatásához a Hpt. 6/E. (2) bekezdése szerinti közvetítői alvállalkozó(ka)t vesz igénybe. IV. Kapcsolattartás az ügyféllel, együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Független Többes Ügynök elérhetőségei az alábbiak: Személyesen: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV emelet alatt található telephelyén végzi ezen tevékenységét. A Független Többes Ügynök az Ügyfél kérésére az Ügyfél által meghatározott helyszínre és egyeztetett időpontban díjmentesen elutazik. Telefonon: en: Levél: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a alatt található székhelyére vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV em telephelyre postán küldött levéllel Internet: 2. A Független Többes Ügynök jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, illetve a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja. 3. A Független Többes Ügynök a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Független Többes Ügynökhöz be nem érkezik.

9 4. Az ÁSZF változásait a Független Többes Ügynök a hivatalos helyiségében történő kifüggesztés útján közli az Ügyféllel, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik. 5. Az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a telefonos, vagy más nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket - legkésőbb 30 napon belül - a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, ha a feladó (küldő) egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon, vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, erről az írásbeli nyilatkozatot kell irányadónak tekinteni. 6. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat arra a címre köteles küldeni, amelyet az Ügyfél erre a célra megadott részére. Az Ügyfél által a Független Többes Ügynökhöz intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat az ÁSZF I/1. pontjában megjelölt címére köteles megküldeni. 7. A Független Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában a Független Többes Ügynök az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat. Ha a Független Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Független Többes Ügynök nem felel. A Független Többes Ügynök nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Független Többes Ügynökön kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. 8. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló iratokat nem köteles ajánlott, illetve tértivevényes küldeményként postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Független Többes Ügynök birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Többes Ügynök által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. 9. A Független Többes Ügynök által az Ügyfélhez intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról az Ügyfél nem szerzett tudomást. 10. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Független Többes Ügynök jogosult nem cégszerűen aláírva ellátva is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők. 11. A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a telefon, telefaxkapcsolat vagy az elektronikus levelezési rendszerben előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve ha a kár a Többes Ügynök hibájából ered. V. A Független Többes Ügynökkel (mint független közvetítővel) szembeni törvényi feltételek 1. A Hpt. 6/E. (1) alapján (3) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag a Felügyelet e törvényben meghatározott engedélyével végezheti. (4) A közvetítő nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől, a pénzforgalmi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. (5) A közvetítő köteles az ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt megillető pénzösszegeket elkülönített számlán tartani. Ezek a pénzösszegek a közvetítő más hitelezői kielégítésére csőd-, illetve felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel. (6) Az (5) bekezdés szerinti elkülönített számlának tekintendő az a letéti számla, amelyen a közvetítő kizárólag az ügyfelek által befizetett, a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt megillető pénzösszegeket tarthatja. 2) Közvetítővel - ide nem értve a pénzügyi intézményt - pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó (a továbbiakban: közvetítői alvállalkozó) ezen ügyletek teljesítéséhez további megbízási szerződést nem jogosult kötni. 2. A Hpt. 13/E. (1) alapján Független közvetítő csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó lehet, a) akinek vezető állású személye - ideértve az egyéni vállalkozót is -

10 aa) büntetlen előéletű, ab) legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint - a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel megfelel a 219/D. -ban foglalt szakmai követelményeknek b) akinek a tevékenységéből eredő károk biztosítására - a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - mindenkor legalább káreseményenként ötmillió forint, illetve évente együttesen legalább ötvenmillió forint összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. 3.A vonatkozó törvény, a Hpt. XXXI/A. fejezet alapján 219. (1) A független közvetítő - és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő felel. 2) A többes kiemelt közvetítő és a többes ügynök megbízója felel azért, hogy a megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a közvetítő által ellátandó feladatokat, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a közvetítő rendelkezésére bocsát (3) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a független közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. (4) A közvetítői díj időbeni ütemezésének arányosnak kell lennie a közvetített pénzügyi szolgáltatás futamidejével, valamint szerződésszerű teljesítésével. (5) A független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A független közvetítő köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. 219/A. (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni: a) a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt, d) arról, hogy Független Többes Ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el, e) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. 219/B. (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadnia. (2) A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a független közvetítő köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. (4) A Független Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. VI. A Független Többes Ügynök (mint független közvetítő) kötelezettségei és szolgáltatása 1. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény megbízásából jár el. Pénzügyi szolgáltatási jogviszony az Ügyfél és a pénzügyi intézmény között jön létre, a pénzügyi intézmény Ügyfél által történő kiválasztását követően a Független Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltató megbízottjaként jár el. 2. A Független Többes Ügynök a tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el. 3. A Független Többes Ügynök az Ügyfél részére külön megadja azon pénzügyi szolgáltatók névsorát, melyek versengő termékeit közvetíti. 4. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés (különösen kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés) megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de ha a piacon hozzáférhető legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. Ha a Független Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, úgy a kettő ajánlatot kell elemeznie és az Ügyfélnek átadnia. 5. Az elemzés során az Ügyfél pénzügyi szolgáltatóra, szerződés feltételeire vonatkozó kérdéseit megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a pénzügyi intézménynek, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel. 6. A Független Többes Ügynök a vele külön szerződésben álló Finanszírozók tájékoztató finanszírozási ajánlatait a weboldalon is megjeleníti. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzatát a weboldalon is hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára.

11 7. A Független Többes Ügynök a Finanszírozók által biztosított finanszírozási adatok és algoritmusok alapján jeleníti meg az Ügyfelek számára a tájékoztató finanszírozási ajánlatot a weboldalon. 8. Az Ügyfél a weboldalon a kalkulátor segítségével kiszámolhatja a kiválasztott/összehasonlított termék tekintetében az adott Finanszírozó által kínált havi törlesztőrészleteket. A kalkulátor által kiszámított adatok nem feltétlenül egyeznek meg a Finanszírozók által a konkrét és speciális kondíciók alapján kiszámított törlesztési adatokkal. A kalkulátor a Finanszírozók által szolgáltatott adatokat tartalmazza, nem minősül ajánlatadásnak, a kalkulátor adatai tájékoztató jellegűek. 9. A Független Többes Ügynök szolgáltatása nem helyettesíti Finanszírozóknál történő személyes tájékozódást, és eljárást, ugyanakkor áttekintést, összehasonlítási lehetőséget nyújt a Finanszírozók aktuális finanszírozási ajánlatairól. A Független Többes Ügynök az Ügyfelet a rögzített adatok alapján személyesen, telefonon vagy en felkeresi. Az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapon általa megadott adatokat a Független Többes Ügynök feldolgozza, és továbbítsa a Finanszírozók felé. A finanszírozási kérelem Finanszírozó általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei irányadóak. 10. A Független Többes Ügynök az Ügyfél Finanszírozóval, illetve a finanszírozási termékkel kapcsolatos kérdéseit a weboldalon feltüntetett címen vagy telefonon keresztül megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a Finanszírozónak, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel. 11. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynökként, e tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják. 12. A Független Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi intézmény részére elbírálás céljára megküldi az adott pénzügyi intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó hitelkérelmet, továbbá a pénzügyi intézmény által megkövetelt, a hitelképesség megítéléséhez elengedhetetlen okmányok másolatait, és egyéb nyilatkozatokat. A hitelkérelem pénzügyi intézmény általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei irányadóak. 13. A Független Többes Ügynök az által elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Független Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfél számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. A díjazásra vonatkozó feltételeket lásd a X/2 számú pontban. 14. Amennyiben a Független Többes Ügynök olyan pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatását közvetíti a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) szerint fogyasztónak minősülő személyek részére, amely alávetette magát a január 1. napján hatályba lépő banki Magatartási Kódex (a továbbiakban: Magatartási Kódex) rendelkezéseinek, úgy a Független Többes Ügynök ezen pénzügyi intézmény megbízásának teljesítése vonatkozásában köteles a Magatartási Kódex rendelkezései szerint eljárni. Erre vonatkozó tájékoztatást a Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény által rendszeresített szerződéses okiratok, tájékoztatók tartalmaznak. 15. A Független Többes Ügynök az Ügyféltől érkező, a pénzügyi intézményt érintő írásbeli panaszt, reklamációt haladéktalanul továbbítja az érintett pénzügyi intézmény részére. A pénzügyi intézményt érintő személyes panasztétel esetén a Független Többes Ügynök alkalmazottja panaszjegyzőkönyv felvételét követően haladéktalanul megküldi a jegyzőkönyvet az érintett pénzügyi intézmény részére kivizsgálás céljából VII. A Megbízók (Finanszírozók) kötelezettségei és a Független Többes Ügynökkel való együttműködés 1. A Hpt. XXXI/A. fejezet alapján (2) A Független Többes Ügynök megbízója felel azért, hogy a megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a közvetítő által ellátandó feladatokat, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a közvetítő rendelkezésére bocsát. 2. A finanszírozási szerződéshez tartozó Általános Szerződési feltételek és Szerződések A Megbízók (mint Finanszírozók) kötelezettsége és joga, hogy a finanszírozási Ügylethez tartozó Általános Szerződési Feltételeket és szerződéseket elkészítsék, megváltoztassák és átadják az Ügyfél részére. Ezen szerződések tartalmáért teljes körűen a Megbízók felelnek.

12 3.A Független Többes Ügynök feladatai a Megbízók felé: A Finanszírozó Cég ajánlatainak az Ügyfelek részére történő közvetítése és a lehető legnagyobb számú, a Finanszírozó Cégek által elfogadhatónak minősített finanszírozási szerződés megkötésének elősegítése a Finanszírozók által megadott ügymenet alapján. A Független Többes Ügynök vállalja, hogy megismeri a Finanszírozó Cég működését és működési rendszereit A finanszírozás megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a finanszírozás feltételiről, beleértve a fizetési feltételeket, a hitelképesség feltételeit, és a biztosítási feltételeket. A Független Többes Ügynökkötelezettséget vállal, hogy az ügyfél azonosítás és személyazonosság igazoló ellenőrzés kapcsán az Ügyféltől beszerzi kifejezett és önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél azonosításra szolgáló okiratokról másolatot készíthet. A Független Többes Ügynök részt vesz a finanszírozási és a biztosítékokra vonatkozó szerződések előkészítésében a vonatkozó szabályzatok alapján. A finanszírozási szerződések és a biztosítéki szerződések Finanszírozó Cég általi aláírását követően gondoskodik azok egy egy eredeti példányának, illetve az Általános Szerződési Feltételeknek az Ügyfél, illetve a biztosíték nyújtó részére történő átadásáról A Megbízott vállalja, hogy a finanszírozási szerződés előkészítő szakaszában, valamint a szerződés fennállása alatt mindvégig segítséget ad a hozzá forduló Ügyfél részére, és a felmerülő problémák megoldásában a tőle elvárható legnagyobb gondossággal közreműködik. 1. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségei: VIII. Az Ügyfél kötelezettségei Az Ügyfelet tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége körében köteles jogi és pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával, illetve a megkötni kívánt pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéssel kapcsolatos minden olyan információt a Független Többes Ügynök számára megadni, mely alapján a Független Többes Ügynök képes megfelelően felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit. Ügyfél a közvetített ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról a Független Többes Ügynököt tájékoztatni köteles. Az Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének akkor és oly módon köteles eleget tenni, hogy azzal elősegítse a Független Többes Ügynök közvetítői tevékenységét. A Független Többes Ügynök nem felel a károkért, amelyek Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének megszegésére vezethetőek vissza. 2. Az Ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségei: Az Ügyfél a finanszírozási szerződés futamideje alatt a számviteli törvény szerinti éves beszámolójának - az illetékes testület által elfogadott - egy példányát minden év június 15. napjáig köteles a Független Többes Ügynöknek megküldeni. Az Ügyfél a Többes Ügynök részére szóló küldeményeket a Többes Ügynök székhelyére köteles megküldeni. Tekintettel arra, hogy a Független Többes Ügynök az évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény XXXI/A. fejezet 219. (5) pontja alapján az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni, ezért hozzájárul, hogy az alábbi adatokat a Független Többes Ügynök legalább három évig tárolja: közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Az Ügyfél köteles 10 naptári napon belül értesíteni a Független Többes Ügynököt, ha valamely általa a Független Többes Ügynöktől várt értesítés nem érkezett meg. E határidő elmulasztásának következményei az Üzletfelet terhelik, és a Független Többes Ügynök nem felel a 10 naptári napot meghaladó fenti késedelemből eredő kárért. IX. Képviselet 1. A Független Többes Ügynök jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.

13 2. A Független Többes Ügynök a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Független Többes Ügynökhöz be nem érkezik. X. Díjazás 1. A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. 2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások ellenértékének díjai: a. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek b. Oktatási tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek c. Biztosítás közvetítői szolgáltatás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek XI. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Független Többes Ügynök és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így a közvetített ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb 30 napon belül választ adni és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra. 2. A szerződés, vagy eltérő rendelkezése hiányában a telefonon, vagy más nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket legkésőbb 30 napon belül a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, telex, ha a feladó [küldő] és a nyilatkozattevő személye egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon, vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, arról a Független Többes Ügynök és az Ügyfél egymást kölcsönösen értesítik, és az eltérés tisztázásáig a közlést meg nem történtnek tekintik. XII. Adatvédelem, adatkezelés 1. A Független Többes Ügynök az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban, szerződésekben, igazolásokban és bármilyen más formában az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumban feltüntetett adatokról (beleértve a személyes adatokat) és hiteladatokról nyilvántartást vezet, ezen adatokat kezeli es védi. A Független Többes Ügynök jogosult ezen adatok kockázatértékelési és kockázat kihelyezési szempontokból való használatához, illetve a finanszírozási szerződésből eredő jogok es kötelezettségek igazolásához. 2. Az Ügyfél felhatalmazza a Független Többes Ügynököt, hogy a finanszírozási szerződésben megadott személyes-, és hiteladatait, a Megbízókkal kötött szerződésben rögzített adatait a finanszírozási szerződés megkötésétől számított három évig nyilvántartsa és kezelje. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes-, és hiteladatait a Független Többes Ügynök átadja a Megbízók részére. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen felhatalmazás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban "Hpt".) Banktitok című fejezete szerinti írásbeli hozzájárulásnak minősül. 4. A Független Többes Ügynöknek az Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetését teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja legfeljebb öt évig. Az ilyen információ felhasználására a Független Többes Ügynök kizárólag elszámolási és biztonsági okból jogosult. 5. Az Ügyfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, melyet a Független Többes Ügynök személyével kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít, kivéve, ha ez a vonatkozó jogszabályok alapján nem megengedett. Az Ügyfél kérésére a Független Többes Ügynök minden ilyen adatot közöl az Ügyféllel. A Hpt. szerint az Ügyfél jogosult bármely, a Független Többes Ügynökkel kapcsolatos jogügyletére vonatkozó szerződési feltételről tájékozódni. A dokumentumok egy példányát az Ügyfél kérésére a Független Többes Ügynök ingyenesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

Hatályos 2013. május 15. napjától

Hatályos 2013. május 15. napjától A Bankmonitor Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata Hatályos 2013. május 15. napjától

Részletesebben

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13080. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 2013. évi törvény a hitelintézetekről

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 2014.3.15. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról OptiJUS Opten Kft. 1 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2014.9.30. óta hatályos szöveg I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1.

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

A "DORKER" KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei. Értelmező rendelkezések

A DORKER KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei. Értelmező rendelkezések A "DORKER" KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei Értelmező rendelkezések Ügyfél: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 2014.1.1. és 2014.3.14. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi intézmények által végezhető szolgáltatások: a) pénzügyi szolgáltatások és b) kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. Üzletszerű tevékenység:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

а hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló T/13080. szám ú

а hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló T/13080. szám ú MAGYARORSZÁG KORMÁNY A ORSZÁG- уlilё S iчa1alа Ellenjegyezte : Érkezett : 2013 ОЕС 1 2.. Vargа ~~ 'ьа1у nemzetga~cla~ági miniszte r T/13080/10. számú egységes javaslat а hitelintézetekről és а pénzügyi

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 2015 Faktoring Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet Szövetkezeti Hitelintézet ÜZLETSZABÁLYZAT S-05/2015.számú Üzletszabályzat Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Takarékbank Zrt. hozzájárulásával lép hatályba. Jóváhagyó

Részletesebben

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A.

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. július 1. NAPJÁTÓL 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 9 1.1 Az Üzletszabályzat célja:... 9 1.2. Az Üzletszabályzat tárgya:... 9 1.3 Az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 2014 Faktoring Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000320 Somogy Takarék Szövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság I/04/2015.05.11/13. számú határozatával. Érvényes: 2015. május 15. napjától 1 Azonosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006.

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 37/2015/3 számú Szabályzat. HATÁLYOS 2015. május 01. napjától

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 37/2015/3 számú Szabályzat. HATÁLYOS 2015. május 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Ig. 37/2015/3 számú Szabályzat HATÁLYOS 2015. május 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület

Részletesebben