ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)"

Átírás

1 ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: cím: Mobil szám: mint Ügyfél a továbbiakban Ügyfél - ezúton megbízom Név: Turi Tanácsadó Kft. Székhely címe: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a Adószám: Telephely/lev cím: 1051 Budapest, Nádor u em Cégjegyzékszám: cím: Képviselő neve: Turi Attila Mobil szám: Tisztsége: ügyvezető MNB eng. szám: EN-I-964/2010 Internet: mint Független Többes ügynököt a továbbiakban: Ügynököt vagy Közvetítőt, illetve az Ügynök képviseletében a jelen megbízás teljesítésére az Ügynökkel szerződött közvetítő Alvállalkozót mint Alvállalkozót - a továbbiakban: Alvállalkozót, hogy az alábbiakban felsorolt finanszírozási szerződéseim létrejöttében teljes körűen közreműködjön. Az Ügynök és az Alvállalkozó a megbízást elfogadja. A Megbízási szerződés az Ügyfél számára díjmentes és nem kizárólagos. 1. A megbízás visszavonásig érvényes azzal, hogy azt adott esetben mindkét fél 30 napos határidővel írásban felmondhatja. 2. Az Ügynök az alábbi pénzügyi intézmények (a továbbiakban: Finanszírozók) alábbi versengő termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Címe Finanszírozható Finanszírozási eszközök konstrukció Budapest Lízing Zrt. Budapest Bank Zrt Budapest, Váci út 193. CIB Lízing Zrt Budapest, Medve utca Merkantil Bank Zrt Budapest, József A. u. 8. Merkantil Car Zrt. Unicredit Leasing Zrt. Unicredit Leasing ImmoTruck Zrt 1016 Budapest, Hegyalja u 7-13 OBER Pénzügyi Lízing Zrt Budapest, Váci út 1-3. SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt Budapest, Váci út 1-3. Régió Monéta Zrt Miskolc, Bajcsy Zs u 17. Régió Solvent Zrt Eger, Menház u. 52/b. gépek, berendezések, és 3,5 tonna feletti járművek Ingatlan finanszírozás FHB Bank Zrt., FHB Nyrt., 1082 Budapest, Üllői út 48. (esetenként gép, FHB Ingatlanlízing Zrt. berendezés) Sberbank Magyarország Zrt Budapest, Rákóczi út 7 banki hitel termékek VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Volvo Financial Services) MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 3. Finanszírozható eszközök: 1172 Budapest, Cinkotai út Budapest, Bimbó út 56. Volvo gyártmányú 3,5 tonna feletti járművek és építő gépek Személygépjármű és kishaszongépjármű 3,5 t alatt és 3,5 tonna feletti járművek pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing), valamint pénzkölcsön nyújtása (hitel) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) valamint pénzkölcsön (hitel)

2 Az Ügynök az alábbi pénzügyi vállalkozások nem pénzügyi termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Merkantil Bérlet Kft. Régió Solvent Zrt. Régió Holding Vagyonkezelő Kft Grenkeleasing Magyarország Kft. Címe 2039 Pusztazámor, Petőfi út Eger, Menház u. 52/b 1139 Budapest, Váci út 91. Finanszírozható eszközök gépek, berendezések és 3,5 tonna feletti járművek irodatechnikai és egyéb elektronikai eszköz, gépek Finanszírozási konstrukció Operatív lízing, tartós bérlet. Megjegyzés: ezen pénzügyi termék nem tartozik a Hpt. hatálya alá. 4. Közvetítő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. (1) i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. (1) bb) pontja alapján több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában - független közvetítőként végzi a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete EN-I-964/2010 számú határozatában foglalt engedélye (www.mnb.hu) alapján. Ügynöki tevékenység Hpt. szerinti meghatározása: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 5. Közvetítő jelen megbízás teljesítését a Hpt. 10. (3) pontja szerint közvetítői alvállalkozó bevonásával jogosult teljesíteni. Közvetítő a közvetítési tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó(k) tevékenysége során okozott kárért a Hpt. 69. (1) szerint felel. 6. Közvetítő a Hpt 73. (1) szerint nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. Közvetítő a pénzügyi intézményt megillető pénzösszeget Ügyféltől nem vesz át, ilyen pénzeszközt nem kezel. 7. Az Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a Finanszírozóktól fogadhat el közvetítői díjat. Ez a rendelkezés nem érinti az Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Az Ügynök ezen szolgáltatásai az alábbiak: a. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek b. Oktatási tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek c. Biztosítás közvetítői szolgáltatás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek 8. Alulírott Ügyfél, a jelen megbízás alapján kérem a Finanszírozókat, hogy az általam kötni kívánt és megkötött szerződés(ek) gondozásához szükséges minden információt az Ügynök részére bocsásson. A megbízás érvényes függetlenül attól, hogy az alábbi szerződés(eke)t személy szerint ki kötötte, illetve jelenleg ki kezeli. 9. Adatkezelési nyilatkozatok: a. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy az Ügynök illetve a megbízása alapján eljáró Alvállalkozó (a továbbiakban: Közvetítő) nevében eljáró személy a jelen nyilatkozat megtétele előtt tájékoztatott arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a Pénzügyi szolgáltató köteles az ügyfél-átvilágítás során az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni; b. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Közvetítő az Ügyfél részére végzett pénzügyi szolgáltatással összefüggésben az Ügyfélre vonatkozó személyes adatot (név, lakcím), illetve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot (Ügyféllel kötött szerződés azonosító adatai, ezen szerződésből származó fizetési kötelezettségek esedékessége, összege, a szerződéssel érintett vagyontárgyra vonatkozó adatok) Felek közötti levelezést, valamint az Ügyfélről a közvetítési tevékenységet megelőzően vagy azzal összefüggésben a Közvetítő rendelkezésére bocsátott valamennyi okiratot Közvetítő számára archiválást végző belföldi adatfeldolgozó, számviteli-, jogi-, informatikai szolgáltatást végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére átadja.

3 c. Adatok ellenőrzése: az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő és Finanszírozó az átadott adatokat ellenőrizze. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő az Ügyfél által a Közvetítő részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg ) útján ellenőrizze. Amennyiben az Ügyfél vagy képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. d. Felhatalmazom a Finanszírozót, hogy a finanszírozási kérelemben közölt adatok valódiságát ellenőrizze, valamint, hogy a Finanszírozó és a benne a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. tv. szerint közvetve vagy közvetlenül befolyással rendelkező személyeket, hogy a jelen kérelemben foglalt adataimat továbbítsa és kezelje, jelen kérelem elbírálásának eredményéről és az esetleges elutasítás indokairól a Közvetítőt és az Alvállalkozót tájékoztassa. Ez utóbbi felhatalmazásom a hatályos jogszabályok szerinti banktitok megtartási kötelezettség alóli feloldásnak is minősül. Tudomásul veszem, hogy a Finanszírozó az adataimat a vonatkozó jogszabályok és az általam megismert üzletszabályzata szerint kezeli. A Finanszírozó jogosult a megadott adatokat a nyilvános adatbázisok, hatósági nyilvántartások és egyéb források igénybevételével ellenőrizni. e. a Pénzügyi szolgáltató a másolatokat a Törvény alapján az üzleti kapcsolat fennállása idején, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig őrzi meg, mely idő leteltét követően azokat megsemmisíti; f. Felhatalmazom továbbá Finanszírozót, hogy a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer) szereplő, a kérelmet benyújtó társaságra vonatkozó információkról a Közvetítőt és Alvállalkozót tájékoztassa g. másolat készítésére kizárólag az érintett hozzájárulásának birtokában kerülhet sor, mely hozzájárulást az érintett jogosult megtagadni; a hozzájárulás megtagadása nem akadálya az ügyintézésnek, a Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének; h. a Pénzügyi szolgáltató a másolatokat a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit kivéve harmadik személyek részére nem továbbítja. 10. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelik, gondoskodnak arról, hogy az harmadik személyek tudomására ne jusson. Ezen kötelezettség időbeli korlátozás nélküli kötelezettséget jelent. 11. A szerződő Felek a közvetítésből származó jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Független Többes Ügynök székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kizárólag mellékleteivel és az Ügynök üzletszabályzatával együtt érvényes. A Felek között szóbeli és egyéb mellék-megállapodások nincsenek. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: Mellékletek: 1. Tájékoztató az Ügyfél részére készült tájékozató, amely a Független Többes Ügynökre vonatkozó hatályos törvények alapján készült alap információkat tartalmazza 2. Üzletszabályzat: Az Ügynök mindenkor hatályos Üzletszabályzata, amely részletesen tartalmazza a Felek jogait és kötelezettségeit. Üzletszabályzat, ami elérhető honlapján, melynek átvételét Ügyfél a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az Üzletszabályzatban foglaltak megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az abban foglalt adatkezeléshez szükséges felhatalmazásokat a jelen szerződés aláírásával megadja. Jelen megbízási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírtuk ÜGYFÉL

4 TÁJÉKOZTATÓ a Független Többes Ügynöki tevékenységről (formátum hatályos: től visszavonásig) 1. számú melléklet Cégnév: TURI Tanácsadó Kft. Székhely: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a Telephely: 1051 Budapest, Nádor utca 26 IV em. Internet: Telefon: Tel/Fax: Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank Korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) Címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Levelezési cím: 1850 Budapest, BKKP Postafiók: 777 MNB határozat száma:en-i-964/2010 Tájékoztatjuk, hogy cégünk az MNB nyilvántartásában szerepel. A nyilvántartást az MNB honlapján (http://www.mnb.hu) a Piaci szereplők / Piaci szereplő keresése menüpontban ellenőrizheti. Továbbá ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi honlapokat: az MNB fogyasztóvédelmi honlapját és az ott szereplő termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). a Magyar Lízingszövetség honlapját és az ott szereplő fogalom tárat, amely a finanszírozással kapcsolatos fogalmak magyarázata és a vonatkozó jogszabályok gyűjteménye Cégünk Független Többes Ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el. Cégünk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. A pénzügyi szolgáltatás közvetítése során cégünk által, illetve az e tevékenységre igénybe vett, cégünkkel megbízási illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba álló személy, e tevékenysége során ügyfeleknek okozott kárért cégünk áll helyt. Cégünk felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. Közvetítő a megbízás teljesítését a Hpt. 10. (3) pontja szerint közvetítői alvállalkozó (továbbiakban: Megbízott) bevonásával jogosult teljesíteni. Közvetítő a közvetítési tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó(k) tevékenysége során okozott kárért a Hpt. 69. (1) szerint felel. Cégünk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. A pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások ellenértékének díjai: a. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek b. Oktatási tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek c. Biztosítás közvetítői szolgáltatás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek A Független Többes Ügynök a vele szerződésben álló Finanszírozók tájékoztató finanszírozási ajánlatait a weboldalon is megjeleníti. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzatát a weboldalon is hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően cégünk köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek cégünk által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön deviza alapú konstrukciót választ, akkor az Ön tartozása (hitele) az Ön által választott devizanemben meghatározott összeg lesz. Ez azt jelenti, hogy a tájékoztató ajánlatban bemutatott és forintban (vagy az adott devizanemben) kifejezett havi törlesztő részletek csupán tájékoztató jellegűek és a mindenkori devizaárfolyam függvényében alakulnak az adott Finanszírozó Üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Amennyiben Ön a szerződést megköti, a szerződésben foglaltak szerinti az ajánlat tárgyát képező forint összeg átszámítódik devizára, és a devizában kifejezett havi törlesztő részletek rögzülnek. Ez tehát azt jelenti, hogy az Ön forintban közölt havi fizetési kötelezettségei folyamatosan változhatnak nem csak a kamatok, hanem a devizaárfolyam változásának következtében is. A tájékoztatást az évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit alapján adjuk Önnek. Turi Tanácsadó Kft. Turi Attila ügyvezető s.k.

5 ÜZLETSZABÁLYZAT TURI Tanácsadó Kft. (száma: 15/ ) 2. számú melléklet A TURI Tanácsadó Kft. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. (1) i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. (1) bb)pontja alapján, a Független Többes Ügynökökre vonatkozó előírások szerint az alábbi ÜZLETSZABÁLYZATOT alkotja a leendő Ügyfél és a Független Többes Ügynök együttműködésére vonatkozóan. KÉSZÜLT: MÁRCIUS 01. I. Bevezető rendelkezések A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek a Turi Tanácsadó Kft. (6727 Szeged, Lőwy Sándor u 47/a cégjegyzékszám: ) mint Közvetítő, valamint a vele Berendezések és ingatlan vásárlásához szükséges pénzügyi szolgáltatás közvetítése tárgyában Megbízási szerződést kötött ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél, a továbbiakban Közvetítő és Ügyfél, együttesen: Felek) között létrejött megbízás vonatkozásában irányadóak. 2. Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed az Ügyfélre és a Független Többes Ügynökre A Független többes ügynök neve: TURI Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Független Többes Ügynök) Székhelye: 6727 Szeged Lőwy Sándor utca 47/A. Telephelye /levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV. emelet. a Csongrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon bejegyzett Korlátolt Felelősségű Társaság formában működő Közvetítő. 2. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Független Többes Ügynök által végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre. 3. Elláthatja mindazon tevékenységeket, amelyeket az Magyar Nemzeti Bank (MNB), korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a hitelintézetekről és a pénzügyi szolgáltatásokról szóló, évi CCXXXVII. törvényen alapuló, napján kelt MNB (PSZÁF) határozat lehetővé tesz, nevezetesen: az Alapító Okirat szerint: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység MNB (PSZÁF) határozat száma: EN-I-964/ A Független Többes Ügynök a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. Az MNB (korábban: PSZAF) a Független Többes Ügynök felügyeleti szerve (hatósága). A Felügyelet egyben az a szerv (hatóság) is, akihez a közvetítőtevékenységével kapcsolatos panaszbeadványokat lehet intézni. 5. A Független Többes Ügynök az MNB (korábban: PSZÁF) közvetítőkről vezetett nyilvántartásában szerepel, melynek nyilvános adatai (Független Többes Ügynök neve, székhelye; a tevékenység végzésének helye; az alapítás nyilvántartásba vételének, valamint a tevékenység engedélyezésének, bejelentéshez kötött tevékenység esetén a bejelentés időpontja; többes ügynöki minőség; Többes Ügynököt megbízó pénzügyi intézmény neve; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja; Többes Ügynök vezető állású személyének neve tisztsége, általa betöltött munkakör) az MNB honlapján bárki számára elérhetőek. 6. A Felek között létrejött megbízási jogviszonyban a Megbízási szerződés és a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak az irányadók azzal, hogy a nem szabályozott kérdésekben Felek az évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Megbízási szerződésben meghatározott fogalom-meghatározások a jelen Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírna. 7. Az Ügyfél, valamint a Független Többes Ügynök közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A Független Többes Ügynök az MNB engedélye alapján pénzügyi szolgáltatásokkal, ügyleti lehetőségekkel áll Ügyfelei rendelkezésére. 8. Az Ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Független Többes Ügynök kellő gondossággal intézi, és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétűsége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az Ügyfelekkel való közlését. 1. Független Többes Ügynök: II. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény alapján 10. (1) Közvetítő az, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően b) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését bb) ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök), 2. Közvetítői alvállalkozó : A Közvetítő jogosult a Megbízási szerződés teljesítéséhez jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Közvetítői alvállalkozó) teljesítését igénybe venni. A Közvetítő a Közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Abban az esetben, ha a közvetítő alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Hpt. 21. (2) bekezdésében foglaltak alapján a megbízó pénzügyi Hatályos: március 15-től 2 intézmény bejelentési kötelezettsége az alvállalkozókra is kiterjed. A Hpt. 10. (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Közvetítői alvállalkozó ezen ügyeltek teljesítéséhez további Megbízási szerződést nem jogosult kötni. Amennyiben a Közvetítő a megbízás teljesítéséhez Közvetítői alvállalkozót vesz igénybe, úgy jogosult az Ügyfél adatait a Közvetítői alvállalkozó részére átadni. Közvetítő az általa megbízott közvetítői alvállalkozó személyét a Felügyelet által meghatározott módon és gyakorisággal bejelenti a Felügyeletnek. 3. Pénzügyi szolgáltatások definíciója a) Hitel és pénzkölcsön: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII 3. értelmező rendelkezések 6. (1) alapján: 40. hitel és pénzkölcsön nyújtása: a) hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós

6 részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet végzésére, b) pénzkölcsönnyújtás: ba) a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni, bb) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet, bc) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység, bd) zálogkölcsön nyújtása, valamint be) csoportfinanszírozás, c) a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja; b) Pénzügyi lízing: A Ptk. pénzügyilízing-fogalma Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint: a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve ha a használat időtartama ennél rövidebb a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződés-kötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződés-kötéskori piaci értékét. [Ptk. 6:409. ] A lízingbevevő a szerződés megkötésétől, dolog esetén a birtokátruházástól szedi a lízingtárgy hasznait, viseli a lízingtárggyal járó terheket, költségeket és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. [6:409. (1)] Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII 3. értelmező rendelkezések 6. (1) alapján: pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó dolgot, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését; c) Finanszírozási szerződés: A Kölcsönszerződés és Lízingszerződés együttes elnevezése. d) Finanszírozó: Lízingbe adó és Finanszírozó (Hitelező) együttes elnevezése e) Biztosítéki Szerződés: A Finanszírozási szerződésben vagy annak mellékletében meghatározott a Finanszírozási szerződés biztosítékául szolgáló szerződés(ek). f) Forint finanszírozás magyar forintban nyilvántartott és magyar forintban visszafizetendő pénzügyi lízing vagy kölcsön. g) Deviza alapú finanszírozás: deviza alapon nyilvántartott, de magyar forintban visszafizetendő pénzügyi lízing vagy kölcsön. h) Deviza finanszírozás: deviza alapon nyilvántartott és a nyilvántartás devizájával megegyező devizában visszafizetendő pénzügyi lízing vagy kölcsön. 4. Versengő szolgáltatások: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII 3. értelmező rendelkezések 6. (1) alapján: 120. versengő szolgáltatások: a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing, b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy c) betét és fizetési számla (bankszámla) azzal, hogy nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön; 5. Megbízók definíciója: Azon pénzügyi intézmények - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - akik a Független Többes Ügynök részére megbízást adnak az Ügyfelek közvetítésére. 6. Ügyfél: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint természetes személy, aki a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatást igénybe kívánja venni. III. Kapcsolattartás az ügyféllel, együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Független Többes Ügynök elérhetőségei az alábbiak: Személyesen: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV emelet alatt található telephelyén végzi ezen tevékenységét. A Független Többes Ügynök az Ügyfél kérésére az Ügyfél által meghatározott helyszínre és egyeztetett időpontban díjmentesen elutazik. Telefonon: en: Levél: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a alatt található székhelyére vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV em telephelyre postán küldött levéllel Internet:

7 2. A Független Többes Ügynök a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Független Többes Ügynökhöz be nem érkezik. 3. Az Üzletszabályzat változásait a Független Többes Ügynök a hivatalos helyiségében történő kifüggesztés útján közli az Ügyféllel, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik. 4. Az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a telefonos, vagy más nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket - legkésőbb 30 napon belül - a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, ha a feladó (küldő) egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon, vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, erről az írásbeli nyilatkozatot kell irányadónak tekinteni. 5. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat arra a címre köteles küldeni, amelyet az Ügyfél erre a célra megadott részére. Az Ügyfél által a Független Többes Ügynökhöz intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat az Üzletszabályzat I/2. pontjában megjelölt címére köteles megküldeni. 6. A Független Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában a Független Többes Ügynök az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat. Ha a Független Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Független Többes Ügynök nem felel. A Független Többes Ügynök nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Független Többes Ügynökön kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. 7. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló iratokat nem köteles ajánlott, illetve tértivevényes küldeményként postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Független Többes Ügynök birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Többes Ügynök által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. 8. A Független Többes Ügynök által az Ügyfélhez intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról az Ügyfél nem szerzett tudomást. 9. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Független Többes Ügynök jogosult nem cégszerűen aláírva ellátva is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők. 10. A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a telefon, telefaxkapcsolat vagy az elektronikus levelezési rendszerben előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve ha a kár a Többes Ügynök hibájából ered. IV. A Független Többes Ügynök (mint független közvetítő) kötelezettségei és szolgáltatása 1. A Független Többes Ügynök feladatai: A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynökként, e tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják. Közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető az általa közvetített finanszírozási ajánlatok közül - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. A Független Többes Ügynök vállalja, hogy megismeri a Finanszírozó Cég működését és működési rendszereit A Független Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi intézmény részére elbírálás céljára megküldi az adott pénzügyi intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó hitelkérelmet, továbbá a pénzügyi intézmény által megkövetelt, a hitelképesség megítéléséhez elengedhetetlen okmányok másolatait, és egyéb nyilatkozatokat. A hitelkérelem pénzügyi intézmény általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei irányadóak. Közvetítő tevékenysége során részletesen tájékoztatja Ügyfelet a Forint finanszírozás, Deviza finanszírozás, és Deviza alapú finanszírozás feltételeiről, a deviza árfolyam változás fizetési kötelezettségre gyakorolt hatásairól, Hatályos: március 15-től 3 valamint azon egyéb feltételekről, melyek a törlesztő részletek mértékét befolyásolják, felhasználva a kizárólag a Finanszírozótól kapott tájékoztató, ismertető anyagokat. A finanszírozás megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a finanszírozás feltételiről, beleértve a fizetési feltételeket, a hitelképesség feltételeit, és a biztosítási feltételeket. A Független Többes Ügynökkötelezettséget vállal, hogy az ügyfél azonosítás és személyazonosság igazoló ellenőrzés kapcsán az Ügyféltől beszerzi kifejezett és önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél azonosításra szolgáló okiratokról másolatot készíthet. A Független Többes Ügynök részt vesz a finanszírozási és a biztosítékokra vonatkozó szerződések előkészítésében a vonatkozó szabályzatok alapján. A finanszírozási szerződések és a biztosítéki szerződések Finanszírozó Cég általi aláírását követően gondoskodik azok egy egy eredeti példányának, illetve az Általános Szerződési Feltételeknek az Ügyfél, illetve a biztosíték nyújtó részére történő átadásáról A Megbízott vállalja, hogy a finanszírozási szerződés előkészítő szakaszában, valamint a szerződés fennállása alatt mindvégig segítséget ad a hozzá forduló Ügyfél részére, és a felmerülő problémák megoldásában a tőle elvárható legnagyobb gondossággal közreműködik. Közvetítő nem jogosult az Ügyfél nevében a Finanszírozótól az Ügyfelet megillető pénz átvételére. Közvetítő kijelenti, hogy közvetítési tevékenysége során a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt és az elektronikuspénz-kibocsátó intézményt megillető pénzösszegeket nem kezel. Közvetítő az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A Közvetítő a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig köteles megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. A Független Többes Ügynök az által elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Független Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfél számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. A díjazásra vonatkozó feltételeket lásd a Tájékoztatóban. Amennyiben a Független Többes Ügynök olyan pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatását közvetíti a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII törvény szerint fogyasztónak minősülő személyek részére, amely alávetette magát a január 1. napján hatályba lépő banki Magatartási Kódex (a továbbiakban: Magatartási Kódex) rendelkezéseinek, úgy a Független Többes Ügynök ezen pénzügyi intézmény megbízásának teljesítése vonatkozásában köteles a Magatartási Kódex rendelkezései szerint eljárni. Erre vonatkozó tájékoztatást a Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény által rendszeresített szerződéses okiratok, tájékoztatók tartalmaznak.

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2016.03.21-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Hatályos 2013. május 15. napjától

Hatályos 2013. május 15. napjától A Bankmonitor Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata Hatályos 2013. május 15. napjától

Részletesebben

A "DORKER" KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei. Értelmező rendelkezések

A DORKER KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei. Értelmező rendelkezések A "DORKER" KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata és általános szerződési feltételei Értelmező rendelkezések Ügyfél: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Axiál Financial Services Pénzügyi és Szolgáltató Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. július 01-től I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Üzletszabályzat Beruházási termék vásárláshoz kapcsolódó finanszírozás közvetítői tevékenységre vonatkozóan

Üzletszabályzat Beruházási termék vásárláshoz kapcsolódó finanszírozás közvetítői tevékenységre vonatkozóan Üzletszabályzat Beruházási termék vásárláshoz kapcsolódó finanszírozás közvetítői tevékenységre vonatkozóan I/ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzatot a 2016. március 21-ét követően megkötött Közvetítői

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center Ügynöki felelősség az értékesítésben Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE FÜGGŐ Közvetítő: ha egynek dolgozik, vagy többnek de nem versengő FÜGGETLEN közvetítő:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2014.10.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2014.10.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2014.10.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

OPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE HATÁLYOS: 2016.05.06-TÓL BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat tartalmazza a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016. Budapest,

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről

Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény pénzügyi szolgáltatás közvetítőkre vonatkozó, 2010. január 1-től hatályos

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

PÉ-TA Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

PÉ-TA Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. PÉ-TA Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzat Hatályos 2010. október 1-jétől www.peta.hu Közvetítő neve: PÉ-TA Autókereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő Közvetítők engedélyezése, bejelentése Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2009. évi CL. törvény új fogalom meghatározásokat vezetett be a Hpt. 2009. december 31. napjáig hatályos, 2.

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben