ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)"

Átírás

1 ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: cím: Mobil szám: mint Ügyfél a továbbiakban Ügyfél - ezúton megbízom Név: Turi Tanácsadó Kft. Székhely címe: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a Adószám: Telephely/lev cím: 1051 Budapest, Nádor u em Cégjegyzékszám: cím: Képviselő neve: Turi Attila Mobil szám: Tisztsége: ügyvezető MNB eng. szám: EN-I-964/2010 Internet: mint Független Többes ügynököt a továbbiakban: Ügynököt vagy Közvetítőt, illetve az Ügynök képviseletében a jelen megbízás teljesítésére az Ügynökkel szerződött közvetítő Alvállalkozót mint Alvállalkozót - a továbbiakban: Alvállalkozót, hogy az alábbiakban felsorolt finanszírozási szerződéseim létrejöttében teljes körűen közreműködjön. Az Ügynök és az Alvállalkozó a megbízást elfogadja. A Megbízási szerződés az Ügyfél számára díjmentes és nem kizárólagos. 1. A megbízás visszavonásig érvényes azzal, hogy azt adott esetben mindkét fél 30 napos határidővel írásban felmondhatja. 2. Az Ügynök az alábbi pénzügyi intézmények (a továbbiakban: Finanszírozók) alábbi versengő termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Címe Finanszírozható Finanszírozási eszközök konstrukció Budapest Lízing Zrt. Budapest Bank Zrt Budapest, Váci út 193. CIB Lízing Zrt Budapest, Medve utca Merkantil Bank Zrt Budapest, József A. u. 8. Merkantil Car Zrt. Unicredit Leasing Zrt. Unicredit Leasing ImmoTruck Zrt 1016 Budapest, Hegyalja u 7-13 OBER Pénzügyi Lízing Zrt Budapest, Váci út 1-3. SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt Budapest, Váci út 1-3. Régió Monéta Zrt Miskolc, Bajcsy Zs u 17. Régió Solvent Zrt Eger, Menház u. 52/b. gépek, berendezések, és 3,5 tonna feletti járművek Ingatlan finanszírozás FHB Bank Zrt., FHB Nyrt., 1082 Budapest, Üllői út 48. (esetenként gép, FHB Ingatlanlízing Zrt. berendezés) Sberbank Magyarország Zrt Budapest, Rákóczi út 7 banki hitel termékek VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Volvo Financial Services) MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 3. Finanszírozható eszközök: 1172 Budapest, Cinkotai út Budapest, Bimbó út 56. Volvo gyártmányú 3,5 tonna feletti járművek és építő gépek Személygépjármű és kishaszongépjármű 3,5 t alatt és 3,5 tonna feletti járművek pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing), valamint pénzkölcsön nyújtása (hitel) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) pénzügyi lízing (zárt és nyílt lízing) valamint pénzkölcsön (hitel)

2 Az Ügynök az alábbi pénzügyi vállalkozások nem pénzügyi termékeit közvetíti: Pénzügyi szolgáltató megnevezése Merkantil Bérlet Kft. Régió Solvent Zrt. Régió Holding Vagyonkezelő Kft Grenkeleasing Magyarország Kft. Címe 2039 Pusztazámor, Petőfi út Eger, Menház u. 52/b 1139 Budapest, Váci út 91. Finanszírozható eszközök gépek, berendezések és 3,5 tonna feletti járművek irodatechnikai és egyéb elektronikai eszköz, gépek Finanszírozási konstrukció Operatív lízing, tartós bérlet. Megjegyzés: ezen pénzügyi termék nem tartozik a Hpt. hatálya alá. 4. Közvetítő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. (1) i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. (1) bb) pontja alapján több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában - független közvetítőként végzi a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete EN-I-964/2010 számú határozatában foglalt engedélye (www.mnb.hu) alapján. Ügynöki tevékenység Hpt. szerinti meghatározása: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 5. Közvetítő jelen megbízás teljesítését a Hpt. 10. (3) pontja szerint közvetítői alvállalkozó bevonásával jogosult teljesíteni. Közvetítő a közvetítési tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó(k) tevékenysége során okozott kárért a Hpt. 69. (1) szerint felel. 6. Közvetítő a Hpt 73. (1) szerint nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. Közvetítő a pénzügyi intézményt megillető pénzösszeget Ügyféltől nem vesz át, ilyen pénzeszközt nem kezel. 7. Az Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a Finanszírozóktól fogadhat el közvetítői díjat. Ez a rendelkezés nem érinti az Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Az Ügynök ezen szolgáltatásai az alábbiak: a. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek b. Oktatási tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek c. Biztosítás közvetítői szolgáltatás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek 8. Alulírott Ügyfél, a jelen megbízás alapján kérem a Finanszírozókat, hogy az általam kötni kívánt és megkötött szerződés(ek) gondozásához szükséges minden információt az Ügynök részére bocsásson. A megbízás érvényes függetlenül attól, hogy az alábbi szerződés(eke)t személy szerint ki kötötte, illetve jelenleg ki kezeli. 9. Adatkezelési nyilatkozatok: a. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy az Ügynök illetve a megbízása alapján eljáró Alvállalkozó (a továbbiakban: Közvetítő) nevében eljáró személy a jelen nyilatkozat megtétele előtt tájékoztatott arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a Pénzügyi szolgáltató köteles az ügyfél-átvilágítás során az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni; b. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Közvetítő az Ügyfél részére végzett pénzügyi szolgáltatással összefüggésben az Ügyfélre vonatkozó személyes adatot (név, lakcím), illetve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot (Ügyféllel kötött szerződés azonosító adatai, ezen szerződésből származó fizetési kötelezettségek esedékessége, összege, a szerződéssel érintett vagyontárgyra vonatkozó adatok) Felek közötti levelezést, valamint az Ügyfélről a közvetítési tevékenységet megelőzően vagy azzal összefüggésben a Közvetítő rendelkezésére bocsátott valamennyi okiratot Közvetítő számára archiválást végző belföldi adatfeldolgozó, számviteli-, jogi-, informatikai szolgáltatást végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére átadja.

3 c. Adatok ellenőrzése: az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő és Finanszírozó az átadott adatokat ellenőrizze. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő az Ügyfél által a Közvetítő részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg ) útján ellenőrizze. Amennyiben az Ügyfél vagy képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. d. Felhatalmazom a Finanszírozót, hogy a finanszírozási kérelemben közölt adatok valódiságát ellenőrizze, valamint, hogy a Finanszírozó és a benne a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. tv. szerint közvetve vagy közvetlenül befolyással rendelkező személyeket, hogy a jelen kérelemben foglalt adataimat továbbítsa és kezelje, jelen kérelem elbírálásának eredményéről és az esetleges elutasítás indokairól a Közvetítőt és az Alvállalkozót tájékoztassa. Ez utóbbi felhatalmazásom a hatályos jogszabályok szerinti banktitok megtartási kötelezettség alóli feloldásnak is minősül. Tudomásul veszem, hogy a Finanszírozó az adataimat a vonatkozó jogszabályok és az általam megismert üzletszabályzata szerint kezeli. A Finanszírozó jogosult a megadott adatokat a nyilvános adatbázisok, hatósági nyilvántartások és egyéb források igénybevételével ellenőrizni. e. a Pénzügyi szolgáltató a másolatokat a Törvény alapján az üzleti kapcsolat fennállása idején, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig őrzi meg, mely idő leteltét követően azokat megsemmisíti; f. Felhatalmazom továbbá Finanszírozót, hogy a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer) szereplő, a kérelmet benyújtó társaságra vonatkozó információkról a Közvetítőt és Alvállalkozót tájékoztassa g. másolat készítésére kizárólag az érintett hozzájárulásának birtokában kerülhet sor, mely hozzájárulást az érintett jogosult megtagadni; a hozzájárulás megtagadása nem akadálya az ügyintézésnek, a Pénzügyi Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének; h. a Pénzügyi szolgáltató a másolatokat a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit kivéve harmadik személyek részére nem továbbítja. 10. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelik, gondoskodnak arról, hogy az harmadik személyek tudomására ne jusson. Ezen kötelezettség időbeli korlátozás nélküli kötelezettséget jelent. 11. A szerződő Felek a közvetítésből származó jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Független Többes Ügynök székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kizárólag mellékleteivel és az Ügynök üzletszabályzatával együtt érvényes. A Felek között szóbeli és egyéb mellék-megállapodások nincsenek. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi: Mellékletek: 1. Tájékoztató az Ügyfél részére készült tájékozató, amely a Független Többes Ügynökre vonatkozó hatályos törvények alapján készült alap információkat tartalmazza 2. Üzletszabályzat: Az Ügynök mindenkor hatályos Üzletszabályzata, amely részletesen tartalmazza a Felek jogait és kötelezettségeit. Üzletszabályzat, ami elérhető honlapján, melynek átvételét Ügyfél a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az Üzletszabályzatban foglaltak megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az abban foglalt adatkezeléshez szükséges felhatalmazásokat a jelen szerződés aláírásával megadja. Jelen megbízási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírtuk ÜGYFÉL

4 TÁJÉKOZTATÓ a Független Többes Ügynöki tevékenységről (formátum hatályos: től visszavonásig) 1. számú melléklet Cégnév: TURI Tanácsadó Kft. Székhely: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a Telephely: 1051 Budapest, Nádor utca 26 IV em. Internet: Telefon: Tel/Fax: Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank Korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) Címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Levelezési cím: 1850 Budapest, BKKP Postafiók: 777 MNB határozat száma:en-i-964/2010 Tájékoztatjuk, hogy cégünk az MNB nyilvántartásában szerepel. A nyilvántartást az MNB honlapján (http://www.mnb.hu) a Piaci szereplők / Piaci szereplő keresése menüpontban ellenőrizheti. Továbbá ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi honlapokat: az MNB fogyasztóvédelmi honlapját és az ott szereplő termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). a Magyar Lízingszövetség honlapját és az ott szereplő fogalom tárat, amely a finanszírozással kapcsolatos fogalmak magyarázata és a vonatkozó jogszabályok gyűjteménye Cégünk Független Többes Ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el. Cégünk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. A pénzügyi szolgáltatás közvetítése során cégünk által, illetve az e tevékenységre igénybe vett, cégünkkel megbízási illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba álló személy, e tevékenysége során ügyfeleknek okozott kárért cégünk áll helyt. Cégünk felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. Közvetítő a megbízás teljesítését a Hpt. 10. (3) pontja szerint közvetítői alvállalkozó (továbbiakban: Megbízott) bevonásával jogosult teljesíteni. Közvetítő a közvetítési tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó(k) tevékenysége során okozott kárért a Hpt. 69. (1) szerint felel. Cégünk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. A pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatások ellenértékének díjai: a. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek b. Oktatási tanácsadás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek c. Biztosítás közvetítői szolgáltatás: a tanácsadás díját a Felek egyedileg határozzák meg a megbízás alapján, és erre külön szerződést kötnek A Független Többes Ügynök a vele szerződésben álló Finanszírozók tájékoztató finanszírozási ajánlatait a weboldalon is megjeleníti. A Független Többes Ügynök Üzletszabályzatát a weboldalon is hozzáférhetővé teszi az Ügyfél számára. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően cégünk köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek cégünk által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön deviza alapú konstrukciót választ, akkor az Ön tartozása (hitele) az Ön által választott devizanemben meghatározott összeg lesz. Ez azt jelenti, hogy a tájékoztató ajánlatban bemutatott és forintban (vagy az adott devizanemben) kifejezett havi törlesztő részletek csupán tájékoztató jellegűek és a mindenkori devizaárfolyam függvényében alakulnak az adott Finanszírozó Üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Amennyiben Ön a szerződést megköti, a szerződésben foglaltak szerinti az ajánlat tárgyát képező forint összeg átszámítódik devizára, és a devizában kifejezett havi törlesztő részletek rögzülnek. Ez tehát azt jelenti, hogy az Ön forintban közölt havi fizetési kötelezettségei folyamatosan változhatnak nem csak a kamatok, hanem a devizaárfolyam változásának következtében is. A tájékoztatást az évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit alapján adjuk Önnek. Turi Tanácsadó Kft. Turi Attila ügyvezető s.k.

5 ÜZLETSZABÁLYZAT TURI Tanácsadó Kft. (száma: 15/ ) 2. számú melléklet A TURI Tanácsadó Kft. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. (1) i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. (1) bb)pontja alapján, a Független Többes Ügynökökre vonatkozó előírások szerint az alábbi ÜZLETSZABÁLYZATOT alkotja a leendő Ügyfél és a Független Többes Ügynök együttműködésére vonatkozóan. KÉSZÜLT: MÁRCIUS 01. I. Bevezető rendelkezések A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek a Turi Tanácsadó Kft. (6727 Szeged, Lőwy Sándor u 47/a cégjegyzékszám: ) mint Közvetítő, valamint a vele Berendezések és ingatlan vásárlásához szükséges pénzügyi szolgáltatás közvetítése tárgyában Megbízási szerződést kötött ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél, a továbbiakban Közvetítő és Ügyfél, együttesen: Felek) között létrejött megbízás vonatkozásában irányadóak. 2. Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed az Ügyfélre és a Független Többes Ügynökre A Független többes ügynök neve: TURI Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Független Többes Ügynök) Székhelye: 6727 Szeged Lőwy Sándor utca 47/A. Telephelye /levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV. emelet. a Csongrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon bejegyzett Korlátolt Felelősségű Társaság formában működő Közvetítő. 2. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Független Többes Ügynök által végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre. 3. Elláthatja mindazon tevékenységeket, amelyeket az Magyar Nemzeti Bank (MNB), korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a hitelintézetekről és a pénzügyi szolgáltatásokról szóló, évi CCXXXVII. törvényen alapuló, napján kelt MNB (PSZÁF) határozat lehetővé tesz, nevezetesen: az Alapító Okirat szerint: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység MNB (PSZÁF) határozat száma: EN-I-964/ A Független Többes Ügynök a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. Az MNB (korábban: PSZAF) a Független Többes Ügynök felügyeleti szerve (hatósága). A Felügyelet egyben az a szerv (hatóság) is, akihez a közvetítőtevékenységével kapcsolatos panaszbeadványokat lehet intézni. 5. A Független Többes Ügynök az MNB (korábban: PSZÁF) közvetítőkről vezetett nyilvántartásában szerepel, melynek nyilvános adatai (Független Többes Ügynök neve, székhelye; a tevékenység végzésének helye; az alapítás nyilvántartásba vételének, valamint a tevékenység engedélyezésének, bejelentéshez kötött tevékenység esetén a bejelentés időpontja; többes ügynöki minőség; Többes Ügynököt megbízó pénzügyi intézmény neve; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja; Többes Ügynök vezető állású személyének neve tisztsége, általa betöltött munkakör) az MNB honlapján bárki számára elérhetőek. 6. A Felek között létrejött megbízási jogviszonyban a Megbízási szerződés és a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak az irányadók azzal, hogy a nem szabályozott kérdésekben Felek az évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Megbízási szerződésben meghatározott fogalom-meghatározások a jelen Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírna. 7. Az Ügyfél, valamint a Független Többes Ügynök közötti üzleti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A Független Többes Ügynök az MNB engedélye alapján pénzügyi szolgáltatásokkal, ügyleti lehetőségekkel áll Ügyfelei rendelkezésére. 8. Az Ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Független Többes Ügynök kellő gondossággal intézi, és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Az ügyletek sokrétűsége, a jogbiztonság megköveteli az általános üzleti feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az Ügyfelekkel való közlését. 1. Független Többes Ügynök: II. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény alapján 10. (1) Közvetítő az, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően b) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését bb) ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök), 2. Közvetítői alvállalkozó : A Közvetítő jogosult a Megbízási szerződés teljesítéséhez jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Közvetítői alvállalkozó) teljesítését igénybe venni. A Közvetítő a Közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Abban az esetben, ha a közvetítő alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Hpt. 21. (2) bekezdésében foglaltak alapján a megbízó pénzügyi Hatályos: március 15-től 2 intézmény bejelentési kötelezettsége az alvállalkozókra is kiterjed. A Hpt. 10. (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Közvetítői alvállalkozó ezen ügyeltek teljesítéséhez további Megbízási szerződést nem jogosult kötni. Amennyiben a Közvetítő a megbízás teljesítéséhez Közvetítői alvállalkozót vesz igénybe, úgy jogosult az Ügyfél adatait a Közvetítői alvállalkozó részére átadni. Közvetítő az általa megbízott közvetítői alvállalkozó személyét a Felügyelet által meghatározott módon és gyakorisággal bejelenti a Felügyeletnek. 3. Pénzügyi szolgáltatások definíciója a) Hitel és pénzkölcsön: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII 3. értelmező rendelkezések 6. (1) alapján: 40. hitel és pénzkölcsön nyújtása: a) hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós

6 részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet végzésére, b) pénzkölcsönnyújtás: ba) a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni, bb) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet, bc) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység, bd) zálogkölcsön nyújtása, valamint be) csoportfinanszírozás, c) a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja; b) Pénzügyi lízing: A Ptk. pénzügyilízing-fogalma Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint: a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve ha a használat időtartama ennél rövidebb a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződés-kötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződés-kötéskori piaci értékét. [Ptk. 6:409. ] A lízingbevevő a szerződés megkötésétől, dolog esetén a birtokátruházástól szedi a lízingtárgy hasznait, viseli a lízingtárggyal járó terheket, költségeket és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. [6:409. (1)] Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII 3. értelmező rendelkezések 6. (1) alapján: pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó dolgot, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését; c) Finanszírozási szerződés: A Kölcsönszerződés és Lízingszerződés együttes elnevezése. d) Finanszírozó: Lízingbe adó és Finanszírozó (Hitelező) együttes elnevezése e) Biztosítéki Szerződés: A Finanszírozási szerződésben vagy annak mellékletében meghatározott a Finanszírozási szerződés biztosítékául szolgáló szerződés(ek). f) Forint finanszírozás magyar forintban nyilvántartott és magyar forintban visszafizetendő pénzügyi lízing vagy kölcsön. g) Deviza alapú finanszírozás: deviza alapon nyilvántartott, de magyar forintban visszafizetendő pénzügyi lízing vagy kölcsön. h) Deviza finanszírozás: deviza alapon nyilvántartott és a nyilvántartás devizájával megegyező devizában visszafizetendő pénzügyi lízing vagy kölcsön. 4. Versengő szolgáltatások: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII 3. értelmező rendelkezések 6. (1) alapján: 120. versengő szolgáltatások: a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing, b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy c) betét és fizetési számla (bankszámla) azzal, hogy nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön; 5. Megbízók definíciója: Azon pénzügyi intézmények - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - akik a Független Többes Ügynök részére megbízást adnak az Ügyfelek közvetítésére. 6. Ügyfél: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint természetes személy, aki a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatást igénybe kívánja venni. III. Kapcsolattartás az ügyféllel, együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Független Többes Ügynök elérhetőségei az alábbiak: Személyesen: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV emelet alatt található telephelyén végzi ezen tevékenységét. A Független Többes Ügynök az Ügyfél kérésére az Ügyfél által meghatározott helyszínre és egyeztetett időpontban díjmentesen elutazik. Telefonon: en: Levél: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 47/a alatt található székhelyére vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV em telephelyre postán küldött levéllel Internet:

7 2. A Független Többes Ügynök a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Független Többes Ügynökhöz be nem érkezik. 3. Az Üzletszabályzat változásait a Független Többes Ügynök a hivatalos helyiségében történő kifüggesztés útján közli az Ügyféllel, kivéve, ha jogszabály másképpen rendelkezik. 4. Az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a telefonos, vagy más nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket - legkésőbb 30 napon belül - a nyilatkozattevő részéről írásban kell igazolni, illetőleg megerősíteni. (Írásos forma: levél, telefax, ha a feladó (küldő) egyértelműen megállapítható.) Ha a telefonon, vagy más nem írásos formában tett közlés és annak írásbeli megerősítése között eltérés van, erről az írásbeli nyilatkozatot kell irányadónak tekinteni. 5. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat arra a címre köteles küldeni, amelyet az Ügyfél erre a célra megadott részére. Az Ügyfél által a Független Többes Ügynökhöz intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat az Üzletszabályzat I/2. pontjában megjelölt címére köteles megküldeni. 6. A Független Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában a Független Többes Ügynök az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat. Ha a Független Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Független Többes Ügynök nem felel. A Független Többes Ügynök nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Független Többes Ügynökön kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. 7. A Független Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló iratokat nem köteles ajánlott, illetve tértivevényes küldeményként postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Független Többes Ügynök birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Többes Ügynök által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. 8. A Független Többes Ügynök által az Ügyfélhez intézett írásbeli jognyilatkozatokat, értesítéseket és egyéb iratokat a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról az Ügyfél nem szerzett tudomást. 9. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, a Független Többes Ügynök jogosult nem cégszerűen aláírva ellátva is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők. 10. A Többes Ügynök nem felel azért a kárért, amely a telefon, telefaxkapcsolat vagy az elektronikus levelezési rendszerben előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve ha a kár a Többes Ügynök hibájából ered. IV. A Független Többes Ügynök (mint független közvetítő) kötelezettségei és szolgáltatása 1. A Független Többes Ügynök feladatai: A Független Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a többes ügynökként, e tevékenységgel összefüggésében adott tanácsot alátámasztják. Közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető az általa közvetített finanszírozási ajánlatok közül - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. A Független Többes Ügynök vállalja, hogy megismeri a Finanszírozó Cég működését és működési rendszereit A Független Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi intézmény részére elbírálás céljára megküldi az adott pénzügyi intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó hitelkérelmet, továbbá a pénzügyi intézmény által megkövetelt, a hitelképesség megítéléséhez elengedhetetlen okmányok másolatait, és egyéb nyilatkozatokat. A hitelkérelem pénzügyi intézmény általi elbírálására a vonatkozó jogszabályok és az adott pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei irányadóak. Közvetítő tevékenysége során részletesen tájékoztatja Ügyfelet a Forint finanszírozás, Deviza finanszírozás, és Deviza alapú finanszírozás feltételeiről, a deviza árfolyam változás fizetési kötelezettségre gyakorolt hatásairól, Hatályos: március 15-től 3 valamint azon egyéb feltételekről, melyek a törlesztő részletek mértékét befolyásolják, felhasználva a kizárólag a Finanszírozótól kapott tájékoztató, ismertető anyagokat. A finanszírozás megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a finanszírozás feltételiről, beleértve a fizetési feltételeket, a hitelképesség feltételeit, és a biztosítási feltételeket. A Független Többes Ügynökkötelezettséget vállal, hogy az ügyfél azonosítás és személyazonosság igazoló ellenőrzés kapcsán az Ügyféltől beszerzi kifejezett és önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél azonosításra szolgáló okiratokról másolatot készíthet. A Független Többes Ügynök részt vesz a finanszírozási és a biztosítékokra vonatkozó szerződések előkészítésében a vonatkozó szabályzatok alapján. A finanszírozási szerződések és a biztosítéki szerződések Finanszírozó Cég általi aláírását követően gondoskodik azok egy egy eredeti példányának, illetve az Általános Szerződési Feltételeknek az Ügyfél, illetve a biztosíték nyújtó részére történő átadásáról A Megbízott vállalja, hogy a finanszírozási szerződés előkészítő szakaszában, valamint a szerződés fennállása alatt mindvégig segítséget ad a hozzá forduló Ügyfél részére, és a felmerülő problémák megoldásában a tőle elvárható legnagyobb gondossággal közreműködik. Közvetítő nem jogosult az Ügyfél nevében a Finanszírozótól az Ügyfelet megillető pénz átvételére. Közvetítő kijelenti, hogy közvetítési tevékenysége során a pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt és az elektronikuspénz-kibocsátó intézményt megillető pénzösszegeket nem kezel. Közvetítő az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A Közvetítő a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig köteles megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. A Független Többes Ügynök az által elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Független Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfél számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. A díjazásra vonatkozó feltételeket lásd a Tájékoztatóban. Amennyiben a Független Többes Ügynök olyan pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatását közvetíti a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII törvény szerint fogyasztónak minősülő személyek részére, amely alávetette magát a január 1. napján hatályba lépő banki Magatartási Kódex (a továbbiakban: Magatartási Kódex) rendelkezéseinek, úgy a Független Többes Ügynök ezen pénzügyi intézmény megbízásának teljesítése vonatkozásában köteles a Magatartási Kódex rendelkezései szerint eljárni. Erre vonatkozó tájékoztatást a Magatartási Kódex hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény által rendszeresített szerződéses okiratok, tájékoztatók tartalmaznak.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben