! " # !"! # $!!%, &!!% ' & (!!# & & ) ' ) ' ) ) ' * *& +,!* -." $!!% / *&,, # * 0 0 /' # 1 & *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! " # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.!"! # $!!%, &!!% ' & (!!# & & ) ' ) ' ) 0 0 0 0 ) ' * *& +,!* -." $!!% / *&,, # * 0 0 /' # 1 & *"

Átírás

1 KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MSZAKI TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSÜGYI MSZAKI SZAKÉRTI, ÉS EGYÉB SZAKÉRTI JOGOSULTSÁG MEGADÁSA IRÁNT! " # $ % & ' # ( ( " " ' ' ) " " ) * # + +!, -. /. ) " & !"! # $!!%, &!!% ' & (!!# 1. Építési 7. Környezetvédelmi 13. Elektrotechnikai és 18. Anyagmozgató-, 2. Tartószerkezeti 9. Erdészeti, faipari épületvillamossági építgép, felvonó 3. Épületgépészeti és mezgazdasági 14. Geotechnikai 19. Földmérési térképészeti, 4. Közlekedési 10. Gépészeti 15. Bányászati térinformatikai 5. Hírközlési és 11. Gáz- és olaj 16. Vegyészmérnöki 20. Munkabiztonsági informatikai ipari 17. Egészségügyi- mszaki 6. Vízgazdálkodási 12. H- és villamosenergetikai és vízépítési & & ) ' ) ' ) ) ' * *& +,!* -." $!!% / *&,, # * 0 0 /' # 1 & * 1

2 " 3 ( (# ' 5 3 (! / ) 1 ' ) +. '. (.. ' 6 ' ) 7 $. & '. A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7. A8. "!.,,!,. 2 '!!", 8& * 0 & 2

3 ".! *! " " / 3.* &. ) : ; '. 1 # < # ) < & " 3 # < '. ) * #. *! * * 1 ) < 1 ' )*! " " " 1 B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B8. B9. B10. A lap másolható, több oldal is beadható. 3

4 1 " " " # / ( * * 1 * 3 ) = 7. + >!. < & - < ' # 7. ; <!. )( #( / + < + < ' 1 + < " ' ) 1? &% &? &A &? &B &? &C &? &D &? &E & 3 #. ; < ) * & " * " * #.#; " * " &!. )( #( / - + " 1 ' ) = # F F &% & F &A & F &B & F &C & F &D &!! "!&,. ' "!'!. * 4

5 Kitöltési útmutató az rlaphoz 3 " ; ) "!3!, 3 &4 '! &5,. % & &!,!,.!!! %!! A &? ' 1-6 7!.",,! " "!.!, ".5 " % &!, 5'. & ', 3 & - 8 /! )*!,,, 3 &! & * ', & 5 " 9!. &.' & " %, & / '!! - -,, 3 '! " ", "! % ",! %!! '!!.! '!. *! #, % *&/ ', *.!! - : ' ) ) ' ), ' - ; + " " 9 9 ; ) '!!!,!*!'!,, % /!!. * 9 8!!, * &.& /. *. 9 /5!! %,, "!!,, * /. #, * % "! * C & 3 + +! 1 1 ) < ) " < 6 D & = 666&! / " * 6 > E & G G = 666&! " * * - 8 /- - > A H% D & 6= & % I & & ' " * "!!,!!!.! " /!!,, ", < 8 4 B H% D & 6= & % I & & ' " " * /5 " * 5 &!!%, < - 1 B H% D & 6= & % I & & ' " " * /5 " * 5 &!!%, % E H% & G 66& & ' *!& / A C B H% & G 66& A & & ' %,! 5

6 ( : * ( :. ) < " 1 1 B H% D & 6= & % I & & '.. ) & I. A MÉRNÖKI KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÉPÍTÉSZETI-MSZAKI TER- VEZÉSI SZAKTERÜLETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ÉPÍTÉSZETI-MSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG 1. Tartószerkezeti tervezés szakterület (betjele: T) 1.1. Tartószerkezeti tervezési jogosultsággal végezhet építészeti-mszaki tervezési tevékenység: a) épület tartószerkezetének és bármely rendszer alapozásának tervezése, illetve meglév épület tartószerkezete átalakításának, megersítésének, helyreállításának tervezése építésztervez és a feladat szerinti szakági tervezkkel együttmködve, b) homlokzati és alaprajzi változást nem igényl esetben bármely rendeltetés építmény - technológiaváltással összefüggen is - tartószerkezeti átalakításának, megersítésének, helyreállításának tervezése, c) építmény bontási tervének és tartószerkezete állapot-felmérési tervének elkészítése, d) állvány, építési segédszerkezet tervezése, e) tartószerkezeti jelleg ipari és mezgazdasági szerkezet, tartály, siló, állvány stb. önálló tervezése, f) támfal, földm tervezése, g) mtárgy (antennatorony, szabadtéri darupálya, tartály, medence, fedetlen tároló távvezetékoszlop, gyárkémény stb.), tartószerkezeti tervezése a feladat szerinti szakági tervezkkel együttmködve (a dinamikai vizsgálatot igényl híd- és a vízépítési nagymtárgy, völgyzárógát tervezésének kivételével), h) gépalap (a dinamikus hatásokra vizsgálandó szerkezet kivételével) tervezése, i) föld alatti mtárgyak, tartószerkezeti tervezése alagutak kivételével A tevékenység végzéséhez szükséges képzettségek: mesterképzésben szerzett szakképzettség okl. szerkezet-építmérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség, az a) pont tekintetében okleveles építészmérnöki végzettség Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezési tevékenységi körök: a) általános tartószerkezeti tervezési tevékenység, b) a sajátos építmények tartószerkezeteinek és mtárgyainak tervezése, valamint ezek építésének és gyártásának technológiai tervezése A tevékenység végzéséhez szükséges képzettségek: mesterképzésben szerzett szakképzettség okl. szerkezet-építmérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség. 2. Építmények gépészeti tervezés szakterület (betjele: G) 2.1. Épületgépész tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) építmények vízellátása, csatornázása, gázellátása, ftése, szellztetése, klimatizálása, beleértve a technológiát kiszolgáló épületgépészetet - valamint az épületgépészeti jelleg közmbekötések teljes kör tervezését, b) vízellátás, csatornázás (a küls falsík +1,0 m, illetve telekhatáron belüli közmvek az utcai közmcsatlakozásig) tervezése, c) gázellátás (a küls falsík +1,0 m, illetve telekhatáron belüli közmvek az utcai közmcsatlakozásig) tervezése, d) hellátás, központi ftés tervezése, e) htrendszerek tervezése, f) klímatechnika és szellzés tervezése, g) automatika épületgépészeti funkciótervezés, h) srített leveg ellátás tervezése, i) épületgépészeti rendszerek olajellátásának tervezése, j) energetikai rendszerek épületgépészeti infrastruktúra hálózatai tervezése, k) technológiai ellátó hálózatok tervezése, l) beépített tzvédelmi berendezések (külön vizsgához kötött tevékenység) tervezése, m) éghet folyadékok, gázok és olvadékok tároló és kiszolgáló mtárgy, berendezés, vezeték technológiai tervezése A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség gépészmérnök vagy okl. gépészmérnöki, okl. energetikai mérnöki, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezekkel egyenérték képzettség Anyagmozgatógépek, építgépek és felvonók - tervezési jogosultsággal végezhet tevékenységi körök: a) felvonók és mozgólépcsk teljes kör tervezése, b) felvonók és mozgólépcsk, valamint zártter emel berendezések alkatrészeinek és biztonsági berendezéseinek vezérlése és hajtása, továbbá a komplett berendezések telepítéstervezése az aknaszerkezettel együtt, (kivéve a falazott és vasbeton aknákat) kiegészítve a szükséges statikai és dinamikai számításokkal valamint a forgalomelemzéssel, 6

7 c) felvonók és mozgólépcsk komplett telepítéstervezése (az aknaszerkezet kivételével), melyek megfelelnek az érvényes harmonizált szabványoknak (MSZ EN 81 és MSZ EN 115), kiegészítve a szükséges statikai és dinamikai számításokkal, valamint a forgalomelemzéssel A tevékenységhez szükséges képzettségek: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség gépészmérnök vagy okl. gépészmérnök, okl. építmérnöki, okl. villamosmérnöki, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezekkel egyenérték képzettség. 3. Építmények villamosmérnöki tervezés szakterület (betjele: V) 3.1. Villamosmérnöki tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) építmények és szabad terek közép- és kisfeszültség rendszereinek villamos tervezése (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek tervezése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig), b) kis- és középfeszültség villamos energiaellátó rendszerek tervezése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig A tevékenységhez szükséges képzettségek: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség villamosmérnök vagy okl. villamosmérnök, okl. mérnök informatikus, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezekkel egyenérték képzettség. 4. Geotechnikai tervezés szakterület (betjele: GT) 4.1. Geotechnikai tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) föld- és sziklamunkák, természetes terepformák, alapozások, földmvek, földmegtámasztó, illetve szivárgásgátló szerkezetek, víztelenítés, föld alatti mtárgyak, alagutak tervezése, b) geotechnikai szakvélemény készítése, c) geotechnikai tervek (beleértve alapozási tervek) készítése, d) természetes földtani képzdmények védelmének tervezése, e) támfalak és más földmegtámasztó szerkezetek és talajhorgonyzás tervezése A tevékenységhez szükséges képzettségek: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földtudományi mérnök (szakirány: bánya- és geotechnikai mérnök) vagy okl. földtudományi mérnök, okl. építmérnöki, illetve az R. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezekkel egyenérték képzettség. 5. Geodéziai tervezés szakterülete (betjele: GD) 5.1. Geodéziai tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) az építést elkészít, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzése, b) minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítése, mely az építésügy körébe tartozó jogszabályokban meghatározott hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyilvántartási térképet is érint, illetve felhasználó geodéziai feladatok végzéséhez ingatlanrendez földméri minsítés is szükséges A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földmér és földrendez mérnök, okl. földmér- és térinformatikai mérnök, okl. építmérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezekkel egyenérték képzettség. 6. Építmények technológiai tervezés szakterület (betjele: ÉT) 6.1. Gépész tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) építmények mozgó szerkezetei tervezése, azok hajtása és irányítása a felvonó és mozgólépcs kivételével, b) dinamikai méretezést igényl gépalapok tervezése, c) gépészeti jelleg egyéb építmények és egyes üzemek technológiai tervezése, d) építmények rendeltetésszer használatához szükséges, vagy azt elsegít épületgépészeti, gépesítési, mechatronikai, gyártástechnológiai (a továbbiakban együtt: technológiai) tervezése A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szakirányú gépészmérnök vagy szakirányú okl. gépészmérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség Energetikai tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) az energiaátalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, b) az energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése, c) az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések tervezése A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség energetikai mérnök vagy okl. energetikai mérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség Építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) építésszervezés tervezése, tér és idbeli organizációs tervek, b) építésgépesítés/építési gépek (nagy és kis gépek) alkalmazásának tervezése, c) mélyépítés és alapozás, felmen szerkezetek, speciális igény szerkezetek, mszaki állapot felmérése után meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális technológiák (feszítések, emelések stb.) tervezése A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség építészmérnök vagy okl. építészmérnöki, szakirányú építmérnök vagy szakirányú okl. építmérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezekkel egyenérték képzettség. 7

8 7. Épületfizikai tervezés (h, hang, rezgés elleni védelem) szakterület (betjele: ÉF) Épületfizikai tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) építmények h- és páratechnikai rendszerének tervezése, b) építmények hangszigetelési és akusztikai tervezése, c) építmények rezgés elleni védelmének megtervezése dinamikus hatásokra (épületen belül lév védend helyiségeken kívül keletkez rezgések ellen) A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség építészmérnök vagy okl. építészmérnök, szakirányú építmérnök vagy szakirányú okl. építmérnök, illetve az R. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezekkel egyenérték képzettség. 8. Épületnek nem minsül építmények (sajátos építményfajták) tervezési szakterülete 8.1. Közlekedési építmények tervezési szakterület Közlekedési építmények tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység (betjele: KÉ) a) általános közlekedéstervezés, b) közúti közlekedési építmények tervezése, c) vasúti közlekedési építmények tervezése, d) légiközlekedési építmények tervezése, e) víziközlekedési építmények tervezése, f) különleges közlekedési eszközök és pályák [fogaskerek vasút, sikló, függpálya (beleértve a bányászati függpályát is), sífelvonó, a bányaüzem területét elhagyó külszíni bányavasút és bányászati szalagpálya stb.] tervezése, g) erdészeti közlekedési építmények A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szakirányú: építmérnök vagy okl. építmérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség Közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység (betjele: KÖ) a) közlekedési rendszer- és közlekedési hálózattervezés, b) vasút-villamossági építmények tervezése, c) különleges közlekedési eszközök és pályák (fogaskerek vasút, sikló, függpálya (beleértve a bányászati függpályát is), sífelvonó, a bányaüzem területét elhagyó külszíni bányavasút és bányászati szalagpálya stb.) tervezés A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség közlekedésmérnök vagy okl. közlekedésmérnök, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség Hírközlési és informatikai tervezési szakterület (betjele: HI) Hírközlési és mérnöki informatikai tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) vezetékes és vezeték nélküli info-kommunikációs rendszerek és hálózatok tervezése, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jelleg viszonylatokban, b) fix telepítés informatikai rendszerek és hálózatok, és az ezekhez tartozó (al)építmények tervezése (alépítmények esetén 35 dm 2 hasznos közmkeresztmetszetig) A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség mérnök informatikus vagy okl. mérnök informatikus, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség Vízi építmény tervezési szakterület (betjele: VZ) Vízimérnöki tervezési jogosultsággal végezhet vízi építmény tervezési tevékenység: a) ivó- és iparivíz ellátás, víztisztítás, építmény tervezése, b) szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szennyvíztisztítás építmény tervezése, c) folyó- és tószabályozás, ár- és belvízmentesítés, vízminségi-építmény tervezése, d) vízépítési nagymtárgyak tervezése (különösen: halastó, mér- és megfigyel állomások), e) egyéb vízi építmény tervezése, f) vízi építmény technológiai tervezése, g) vízi építmények technológiai tervezése, h) vízgépészeti építmények tervezése, i) vízgyjt-gazdálkodási építmény tervezése, j) vízfeltárás, kútfúrás építményének tervezése. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szakirányú: építmérnöki vagy okl. szerkezet-építmérnöki, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség Bányamérnöki tervezési szakterület Bányamérnöki tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység (betjele: B) a szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati építmények, valamint bányamvelési üzemi technológia és üzemeltetés építészeti-mszaki tervezése; a bányaüzem területét elhagyó külszíni bányavasút, bányászati függpálya és bányászati szalagpálya kivételével A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földtudományi (szakirány: bánya- és geotechnikai) vagy okl. földtudományi (szakirány: okl. bánya- és geotechnikai) mérnöki, illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség Gáz- és olajmérnöki tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység (betjele: GO) 8

9 a) kolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat tervezése (beleértve a technológiai, csvezetéki és irányítástechnológiai elemeket is), b) cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményeinek tervezése, c) vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás tervezése, egyéb természetben képzd vagy mesterségesen elállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése (beleértve a technológiai, csvezetéki és irányítástechnológiai elemeket is, illetve leágazó, csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetéket az építmény falsíkjáig), d) szénhidrogén-ipari építmények ersáramú berendezések és mszerezési rendszerek tervezése A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földtudományi (szakirány: olaj- és gázmérnöki) vagy okl. földtudományi (szakirány: okl. olaj- és gázmérnöki), illetve a Jr. 3. (8)-(9) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség, az e) pont szerinti tevékenységi kör esetében villamosmérnöki végzettség Környezetvédelmi célú építmény-tervezési szakterület (betjele: KB) Környezetmérnöki tervezési jogosultsággal végezhet tevékenység: a) hulladéklerakó, hulladékhasznosító-feldolgozó, hulladékéget, füstgáztisztító, technológiai tervezésére, b) az építészeti-mszaki tervdokumentációhoz a - külön jogszabály szerinti - környezetvédelmi tervfejezet elkészítésére A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség környezetmérnöki vagy okl. környezetmérnöki, illetve a Jr. 3. (8) bekezdése szerint ezzel egyenérték képzettség. II. A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési szakági tervezési szakterületek 1. Településrendezési közlekedési tervez (betjele: K1d-1) 1.1. Tevékenységi köre: településtervezési közlekedési munkarész készítése Szakirányú felsfokú végzettség: okleveles közlekedésmérnök, okleveles építmérnök. 2. Településrendezési víziközm tervez (betjele: TV) 2.1. Tevékenységi köre: településtervezési közmvesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz) munkarész készítése Szakirányú felsfokú végzettség: okleveles építmérnök. 3. Településrendezési energia-közm tervez (betjele: TE) 3.1. Tevékenységi köre: településtervezési közmvesítési (energia, távh) munkarész készítése Szakirányú felsfokú végzettség: okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök. 4. Településrendezési hírközlési tervez (betjele: TH) 4.1. Tevékenységi köre: településtervezési hírközlési (távközlés, msorszórás) munkarész készítése Szakirányú felsfokú végzettség: okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök. 3. melléklet a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez I. A mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építésügyi mszaki szakérti szakterületek 1. Építési - az építmények tervezésére és kivitelezésére vonatkozó - építésügyi mszaki szakérti szakterület, amelyen belül a 13. (3) bekezdés szerint az alábbi részterületeken kiemelked gyakorlat állapítható meg (betjele: SZÉS): 1.1. tartószerkezet (statika); 1.2. épületszerkezet; 1.3. épületgépészet; 1.4. épületfizika; 1.5. épületvillamosság; 1.6. épületenergetika. 2. Épületnek nem minsül építmények (sajátos építményfajták), valamint mszaki infrastruktúra hálózatok és rendszerek - tervezésére és kivitelezésére vonatkozó - építésügyi mszaki szakérti szakterület, amelyen belül a 13. (3) bekezdés szerint az alábbi részterületeken kiemelked gyakorlat állapítható meg (betjele: SZÉM): 2.1. közlekedési, 2.2. hírközlési, 2.3. vízügyi, 2.4. honvédelmi, 2.5. bányamveléssel kapcsolatos, 2.6. h, villamos energia, kolaj és gáz termelési, tárolási, szállítási célt szolgáló, 2.7. atomenergia alkalmazására szolgáló, 2.8. környezetvédelmi célú, 9

10 2.9. egyéb építmények. 3. Építéstechnológiai építésügyi mszaki szakérti szakterület (betjele: SZT) 4. Építési anyagok, szerkezetek és berendezések, amelyen belül - a 13. (3) bekezdés szerint - az alábbi részterületeken kiemelked gyakorlat állapítható meg (betjele: SZASZ): 4.1. építési szakipar; 4.2. építési szerelipar; 4.3. építanyag-ipar; 4.4. építésgépesítés. 5. Geotechnika (betjele: SZGT) 6. Geodézia (betjele: SZGD) 7. Beruházás (betjele: SZB) % E H% & G 66& & ' *!& / Szakérti szakterületek és részterületeik 1. Környezetvédelem szakterület, illetve részterületei (betjele: SZKV): 1.1. hulladékgazdálkodás 1.2. levegtisztaság-védelem 1.3. víz- és földtani közeg védelem 1.4. zaj- és rezgésvédelem A C B H% & G 66& A & & ' %,! Munkabiztonsági szakérti szakterületek 1. Állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága 2. Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága 3. Bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 4. Egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 5. Emelgép technológiája és eszközeinek biztonsága 6. Energia elállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága 7. Építipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága 8. Erdgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága 9. Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 10. Ftés, szellzés technológiája és eszközeinek biztonsága 11. Hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága 12. Hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága 13. Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága 14. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 15. Munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem 16. Mvészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 17. Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága 18. Sport- és nem mvészeti célú szórakoztatási tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága 19. Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága 20. Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága 21. Világítástechnika 22. Vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága 10

61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet

61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet a szakmagyakorlással összefüggı kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete az egyes szakmagyakorlási jogosultságokkal összefüggő kormány rendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében

Részletesebben

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KISKÖNYVTÁRA TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl Budapest, 2009 november 2 A Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes

Részletesebben

I. TERVEZŐI JOGOSULTSÁGGAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK

I. TERVEZŐI JOGOSULTSÁGGAL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK Miniszteri Közlemény A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet 3. (7) bekezdésében

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes jogosultságokkal végezhető mérnöki tervezői és szakértői tevékenységekről Frissítve 2008. május hóban.

A Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes jogosultságokkal végezhető mérnöki tervezői és szakértői tevékenységekről Frissítve 2008. május hóban. A Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes jogosultságokkal végezhető mérnöki tervezői és szakértői tevékenységekről Frissítve 2008. május hóban. Az építésügyért felelős miniszter a településtervezési

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhető mérnöki építmény tervezői és szakértői tevékenységekről

Magyar Mérnöki Kamara. Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhető mérnöki építmény tervezői és szakértői tevékenységekről Magyar Mérnöki Kamara Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhető mérnöki építmény tervezői és szakértői tevékenységekről Az építésügyért felelős miniszter a településtervezési és az építészeti-műszaki

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez

I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez 1. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati k, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal

Részletesebben

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.01.01-2013.12.31. 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány

Részletesebben

ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA H Í R L E V É L

ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA H Í R L E V É L Tisztelt Kollégák! 28 éve vagyok tervező- és szakértő mérnök. Voltam felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr is. 1996-ig a kamara megalakulásáig diplomámmal és szakmai gyakorlatommal, egy jogosultsági

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAI CÍMEK ÜGYREND 2014.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAI CÍMEK ÜGYREND 2014. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAI CÍMEK ÜGYREND 2014. 1 Általános rendelkezések 1. (1) Jelen Ügyrend hatálya kiterjed a területi mérnöki kamarák által az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

Tartalom. 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság

Tartalom. 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság Tartalom 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság 1.1. Építészeti-műszaki tervezői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1.Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4.

Részletesebben

A Kormány.../2006. (...) Korm. r e n d e l e t e a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet

Részletesebben

I. A jogosultság megállapításának szabályai

I. A jogosultság megállapításának szabályai 4 I. A jogosultság megállapításának szabályai I.1 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

Részletesebben

II. fejezet: A JOGOSULTSÁGOK KÓDJELEI ÉS MEGNEVEZÉSE ABC SORRENDBEN - A kódtáblázatban dőlt betűsek azok a kódok, melyek a már hatálytalanított rendeletek alapján szerepelnek a névjegyzékben, de az engedélyen

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetimszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetimszaki dokumentációk tartalmáról Hatályos:2011.03.31-37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetimszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány

Részletesebben

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete ,Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI (BEJELENTÉSI) TERV MÉRNÖKI SZAKÁGI TERVFEJEZETEI LÉPTÉKÉRŐL, KIDOLGOZOTTSÁGI SZINTJÉRŐL 2008. május 17 1. Az építésügyi hatósági eljárásokról,

Részletesebben

Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére.

Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére. Javaslat a környezetvédelmi mérnöki szakterület tervezői, szakértői jogosultsági rendszerének módosítására, kiegészítésére. Készült: A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportja 2009.

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Jelmagyarázat 1. Fogalmak 26. oldal 2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Segédlet a jogi ismeretek c. jegyzethez Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK az építési műszaki ellenőri OKJ-s szakképzés Jogi ismeretek c. jegyzetének Bevezetés 1.

Részletesebben