I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez"

Átírás

1 1. melléklet a.../.... ( ) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati k, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet I. Tervezés 1. rész Településtervezés A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Településtervezési Településtervezési szakági Településtervezési Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési Településtervezési közlekedési Településtervezési vízközmű Településtervezési energia-közmű Településtervezési hírközlési TT TK TKö TV TE TH Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges - szakági tervezők bevonásával. Táji-, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és feltételek, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. Közlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. Víziközmű vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése Energiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. okleveles településmérnök okleveles tájépítész mérnök okleveles közlekedésépítőmérnök okleveles közlekedésmérnök okleveles építőmérnök okleveles energetikai mérnök okleveles gépészmérnök okleveles villamosmérnök okleveles villamosmérnök okleveles mérnök-informatikus Szak mai gyak.

2 Szakmagyakorlási Általános építmények tervezési 4. Sajátos építményfajták tervezési rész Építészeti-műszaki tervezés A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Építészeti tervezési Építészeti tervezési táj- és kertépítészet tervezési Építészeti tervezési belsőépítészet tervezési e Közlekedési építmények tervezési Közlekedési építmények tervezési vasúti É É-K É-B KÉ KÉ-VA Építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását is. Az építési engedélyhez, a bontási tudomásulvételhez kötött építési ekhez szükséges dokumentáció elkészítése: építészeti műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz(ok) metszet(ek) terepmetszet, homlokzati terv(ek), belsőépítészeti terv és leírás, környezeti állapotadat, számított építményérték, épületmagasság számítás, telek beépítettségének számítása, épületenergetikai számítás Építési engedélyhez kötött építési hez szükséges kivitelezési dokumentáció: Építészeti munkarésze A telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése. Terep és zöldfelületek kertépítészeti rendezésének (a belső út és burkolatrendszerrel együtt) kertészeti kialakításának tervezése, önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése, tartószerkezeti tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedencék szerkezetei, 2,0 m-nél magasabb tömör (falazott vagy beton) kerítés tervezése, valamint csúszásveszélyes, illetve 25 százaléknál meredekebb terep kertészeti rendezése. Az épületek teljes körű belsőépítészeti tervezése, belsőépítészeti terv és leírás készítése. okleveles építészmérnök okleveles tájépítész mérnök okleveles építész tervező művész okleveles belsőépítész tervező művész A szerinti közlekedési építmény tervezése. szerint Az országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, erdészeti szállítópályák, városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények okleveles közlekedés - építőmérnök, okleveles közlekedésmérnök Szak mai gyak. 2 év 2 év 2 év

3 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Közlekedési építmények tervezési közúti Közlekedési építmények tervezési légiközlekedési Közlekedési építmények tervezési hajózási építmények tervezési Hírközlési építmények tervezési Hírközlési építmények tervezési vezetékes hírközlési Hírközlési építmények tervezési vezeték nélküli hírközlési Vízellátási és vízgazdálkodási KÉ-K KÉ-L KÉ-HA HI HI-V HI-VN VZ (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Vasúttal összefüggő környezetvédelmi tervezés (természet-, tájvédelem, zaj és rezgésvédelem) Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit, tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4m nyílásig. Valamennyi közút forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút rendszertervének tervezése. Közúttal összefüggő környezetvédelmi tervezés (természet-, tájvédelem, zaj és rezgésvédelem) Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely, repülőtéri tároló helyek tervezése. Technológiai és üzemi létesítmények tervezése. Hajókikötők, parti műtárgyak elhelyezése és közlekedési létesítményeinek tervei okleveles közlekedésépítőmérnök, okleveles közlekedésmérnök okleveles közlekedésépítőmérnök, okleveles közlekedésmérnök okleveles közlekedésépítőmérnök, okleveles közlekedésmérnök A szerinti hírközlési építmény tervezése. szerint Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek. Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése Az adott szerinti vízellátási vagy vízgazdálkodási építmény tervezése. okleveles okleveles mérnök-informatikus, okleveles okleveles mérnök-informatikus szerint Szak mai gyak.

4 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Vízellátási és vízgazdálkodási települési vízellátási tervezési Vízellátási és vízgazdálkodási területi vízgazdálkodás tervezési Vízellátási és vízgazdálkodási vízkészlet gazdálkodás tervezési Bányászati építmények tervezési Gáz- és olajipari Energiaellátási Energiaellátási építmények tervezési hőenergetikai építmények VZ-TEL VZ-TER VZ-VKG B GO EN EN-HŐ Települési vízellátási építményei ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz elvezetés építményeinek tervezése Területi vízgazdálkodás építményei ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építményeinek tervezése Vízkészlet gazdálkodás építményei kivitelezési dokumentációjának elkészítése. Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PBgáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések tervezése. Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök, építőmérnök, vízmérnök, vízépítési üzemmérnök okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök, építőmérnök, vízmérnök, vízépítési üzemmérnök okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök, építőmérnök, vízmérnök, vízépítési üzemmérnök okleveles bányamérnök okleveles gáz-és olajipari mérnök okleveles szakirányú gépészmérnök, okleveles okleveles energetikai mérnök, gépészmérnök, energetikai mérnök Szak mai gyak.

5 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Építészeti-műszaki szakági tervezési tervezési tervezése Energiaellátási építmények tervezési villamosenergetikai EN-VI Energiaellátási építmények tervezési megújuló energia Energiaellátási építmények tervezési atomenergia építmények tervezési Hídszerkezeti tervezési Tartószerkezeti tervezési Tartószerkezeti tervezési épületek tartószerkezeti tervezési EN-ME EM-A HT T T-É Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek szakértése Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vizerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése Atomenergia építmények tervezése Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd-és különleges szerkezetek tervezése építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján az építési engedélyhez, a bontási tudomásulvételhez kötött építési ekhez szükséges dokumentáció elkészítése: Tartószerkezeti műszaki leírás 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján: Építési engedélyhez kötött építési hez szükséges kivitelezési dokumentáció: Tartószerkezeti munkarész okleveles szerkezetépítőmérnök (emelt szintű szakirányú kredittartalommal) okleveles szerkezetépítőmérnök okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kreditteljesítéssel) Szak mai gyak. 7 év

6 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Építmények általános gépészeti tervezési Építmények általános gépészeti tervezési épületfizikai tervezési Építménybe betervezett felvonó és emelőgép tervezési G G-ÉF G-F Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok Épület energiagazdálkodás tervezés, Hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, A környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés Helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése. Építményekhez kapcsolódó, akár belső, akár külső forgalmát lebonyolító személy és teherforgalmi berendezések ( felvonók, mozgólépcsők ) tervezése, technológiai, vezérlési, biztonsági rendszerei tervezése, forgalomelemzési tervezése: okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány, gépészmérnök épületgépészeti szakirány, épületgépész mérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles gépészmérnök okleveles szakirányú gépészmérnök, okleveles közlekedésmérnök, okleveles villamosmérnök Szak mai gyak Építményvillamossági tervezési Geotechnikai tervezési V GT Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül-és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig), kis- és középfeszültségű villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig. Talajvizsgálati jelentések készítése. Sík- és mélyalapok, alapmegerősítések tervezése. Földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése. Talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek tervezése. Földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások okleveles villamosmérnök épületvillamossági szakirány okleveles építőmérnök szerkezet szakirány, okleveles építőmérnök geotechnika szakirány

7 30. A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Geodéziai tervezési GD támszerkezetek tervezése Geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, monitoring A kivitelezési dokumentáció kitűzési tervének készítése. 10 %-nál nagyobb lejtésű területen az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalas helyszínrajz készítése engedélyezési dokumentáció esetében. okleveles földmérő mérnök, okleveles földmérő szakon szerzett mérnök, okleveles földmérő mérnök szakon szerzett építőmérnök, okleveles földmérő és térinformatikai mérnök Szak mai gyak. földmérő üzemmérnök, földrendező üzemmérnök, földmérő mérnök, földrendező mérnök

8 II. Szakértés 1. rész Településrendezési szakértés A B C D E Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Szakmagyakorlási Településrendezési szakértői Településrendezési szakági szakértői Településrendezési szakértői Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértői Településrendezési közlekedési szakértői Településrendezési viziközmű szakértői Településrendezési energia-közmű szakértői Településrendezési hírközlési szakértői SZTT SZT SZKö SZV SZE SZH A településtervezési körbe tartozó ek eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás. A nek megfelelően a településtervezési körbe tarozó ek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A tel kapcsolatos tanácsadás. Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség okleveles településmérnök okleveles tájépítész mérnök okleveles közlekedés-építőmérnök okleveles közlekedésmérnök okleveles építőmérnök okleveles energetikai mérnök okleveles gépészmérnök okleveles villamosmérnök okleveles villamosmérnök okleveles mérnök-informatikus

9 2. rész Építésügyi műszaki szakértés Általános építmények építésügyi műszaki szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő B C D E Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet építésügyi műszaki szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői közlekedési építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői hírközlési építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői vízellátási és vízgazdálkodási építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői bányászati építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői gáz- és olajipari építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői energetikai építmények szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői épületszerkezeti szakértői SZÉSZ SZ SZ-KÉ SZ-HI SZ-VZ SZ-B SZ-GO SZ-EN SZA SZA-ÉSZ Az építészeti tervezési körébe tartozó építményekkel kapcsolatos szakértői. Az adott szerinti sajátos építményfajták tervezése. Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése. vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése. A települési vízellátási, területi vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodás építményeinek szakértése. Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak szakértése Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények Energia előállító-átalakító és - tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések szakértése. Az adott szakági szerinti szakértés. Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból, előregyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség okleveles építészmérnök szerint okleveles közlekedés-építőmérnök, okleveles közlekedésmérnök, okleveles villamosmérnök okleveles okleveles mérnök-informatikus okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök okleveles bányamérnök okleveles gáz-és olajipari mérnök, okleveles gépészmérnök szerint okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök

10 Szakági építésügyi műszaki szakértői hídszerkezeti szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői tartószerkezeti szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építmények általános gépészeti szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építmények épületfizikai szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építményvillamossági szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői geotechnikai szakértői SZA-H SZA-T SZA-G SZA-ÉF SZA-V SZA-GT építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján. Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, híd-és különleges szerkezetek szakértése Építmények (épületek és műtárgyak) tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok szakértése Épület energiagazdálkodás szakértés, Hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek szakértése. A környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek szakértése, medence és uszodatechnológiai rendszerek szakértése Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés Helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése. Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül-és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek szakértése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig), Kis- és középfeszültségű villamos energiaellátó rendszerek szakértése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig. Talajvizsgálati jelentések szakértése. Sík- és mélyalapok, alapmegerősítések szakértése. Földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés szakértése. Talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek szakértése. Földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek szakértése Geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, monitoring okleveles szerkezet-építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredittartalommal) okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök okleveles épületgépész mérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles gépészmérnök okleveles villamosmérnök okleveles építőmérnök

11 Szakági építésügyi műszaki szakértői építési szakipari szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építési szerelőipari szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építőanyag-ipari szakértői SZA-ÉSZA SZA-ÉSZE SZA-ÉPA 20. Építési beruházási szakértői SZB Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján. Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése. Beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése. okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök

12 1. III. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri ek A B C D E Magasépítési ME-É Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenőrzése teljes körűen, építménygépészeti vagy építményvillamossági en jogosultsággal rendelkező építési műszaki ellenőr bevonása nélkül láthatja el, kivéve, ha: a) az építménybe 30 kw-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, b) ha 7 kw-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök, építőmérnök, építészmérnök Szakmai gyakorlati 1. Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri ek A B C D E Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű ME-M 2. Építménygépészeti ME-G 3. Építményvillamossági ME-V A magasépítési nél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése. Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig. Építményen belüli világítási és erőátviteli hálózatok szerelésének ellenőrzése a mérőóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése. szakképzettség okleveles építőmérnök, építőmérnök okleveles gépészmérnök, gépészmérnök okleveles villamosmérnök Szakmai gyakorlati

13 3. rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri ei A B C D E Közlekedési építmények Közlekedési építmények vasút villamossági berendezések Hírközlési építmények Hírközlési építmények vezetékes építmények Hírközlési építmények vezeték nélküli hírközlési építmények Vízellátási és vízgazdálkodási építmények Bányászati építmények ME-KÉ ME-KÉ-VV ME-HI ME-HI-TÉ ME-HI-TV ME-VZ ME- B Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények berendezései, tartozékai, vízelvezetése, építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. Vasúti építmények építése (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) korlátozás nélkül. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítő-, közlekedés építőmérnök okleveles villamosmérnök szerint szerint Az elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának, korlátozás nélküli műszaki ellenőrzése. A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos szerelési munkái, amelyek magukban foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő műtárgyakat. Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, valamint hévízbányászati (termálvíz) építmények építésének műszaki ellenőrzése. okleveles villamosmérnök okleveles villamosmérnök okleveles építőmérnök, vízépítő mérnök okleveles bánya- és geotechnikai mérnök, okleveles gáz- és olajipari mérnök, okleveles bányagépészmérnök, okleveles előkészítéstechnika mérnök, okleveles gépészmérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, földtudomány mérnök Szakmai gyakorlati

14 8. 9. A B C D E Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése Energiaellátási építmények ME-GO ME- EN Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése. Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség gáz- és olajipari mérnök okleveles gáz- és olajipari mérnök, gáz- és olajipari mérnök okleveles gépészmérnök okleveles gépészmérnök, gépészmérnök, okleveles energiamérnök Szakmai gyakorlati Energiaellátási építmények vegyipari építményeinek építése Energiaellátási építmények távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése Energiaellátási építmények villamosenergetikai ME-EN-VE ME-EN-TH ME-EN-VI Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése. Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki ellenőrzése. korlátozás nélkül. Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. okleveles vegyészmérnök, vegyészmérnök okleveles okleveles energiamérnök, energiamérnök okleveles villamosmérnök

15 IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői ek A B C D F Képesítési minimum Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet egyenértékű szakképzettség 1. Építési MV-É 2. Építési e MV-É-R Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák teljes körű felelős műszaki vezetése építménygépészeti vagy építményvillamossági en jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető bevonása nélkül, kivéve, ha: a) az építménybe 30 kw-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, b) ha 7 kw-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele. Az építőipari kivitelezési ről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (3) a) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése. 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői ek okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakközépiskola A B C D F Képesítési minimum Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet egyenértékű szakképzettség 3. Építménygépészeti MV-ÉG Az É kategóriában meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül. okleveles gépészmérnök gépészmérnök, Szakmai gyakorlati Szakmai gyakorlati

16 4. Építménygépészeti e MV-ÉG-R 5. Építményvillamossági MV-ÉV Az MV-É-R kategóriában meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig. Az építőipari kivitelezési ről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (3) a) pontjában meghatározott esetben láthat el felelős műszaki vezetői et. Az É kategóriákban meghatározott építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérő készülékéig - szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakközépiskola okleveles villamosmérnök 6. Építményvillamossági e MV-ÉV-R Az É kategóriákban meghatározott építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérő készülékéig - szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése Az építőipari kivitelezési ről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (3) a) pontjában meghatározott esetben láthat el felelős műszaki vezetői et. szakirányú felsőfokú technikus, villamosipari technikus

17 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői ek A B C D F 1. Közlekedési építmények MV-KÉ Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése. Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül: a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat, b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó, c) repülőtér, kikötő, d) az a)- c) pontokban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.), e) az a)- c) pontokban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség okleveles építőmérnök építőmérnök, mélyépítési, közlekedésépítési, vagy vízellátási, vagy csatornázási, vízgazdálkodási mérnök Szakmai gyakorlat i 2. Közlekedési építmények e MV-KÉ-R A KÉ kategóriában meghatározott építmények építési-szerelési munkáinál az alábbi korlátozásokkal: a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével, b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig, c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig, d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak, e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül. közlekedésépítő, útépítő, vasútépítő, hídépítő, mélyépítő technikus

18 3. Vasútvillamossági építmények MV-VV A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. okleveles okleveles közlekedésmérnök közlekedésmérnök 4. Vasútvillamossági építmények e MV-VV-R 5. Hírközlési építmények MV-TE Hírközlési építmények távközlési építmények e Távközlési építmények villamos-szerelése MV-TE-R MV-TV A VV kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal: a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők, b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül. A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények építésiszerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat. A TE kategóriánál meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a kettőnél több alrendszert (például autópálya), valamint vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építménynél. A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamosszerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat. vasút-villamossági technikus, vasútgépészeti technikus okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, mérnök-informatikus szakirányú építőipari technikus, illetve szakközépiskola, vagy távközlési technikus okleveles villamosmérnök villamosmérnök 8. Távközlési építmények villamos-szerelése e MV-TV-R A TV kategóriánál meghatározott építmények szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve a kettőnél több alrendszer (pl. autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését. villamosipari technikus távközlési technikus villamosipari szakközépiskola

19 Vízellátási és vízgazdálkodási építmények Vízellátási és vízgazdálkodási építmények e MV-VZ MV-VZ-R Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése. Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői az alábbi építmények építési-szerelési munkái esetén: a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal, b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság, c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot, d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény, e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai, f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep, g) folyó - és tószabályozási mű, partvédmű, h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai, i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény A VZ kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal: a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása. okleveles építőmérnök építőmérnök, mélyépítés, vagy közlekedésépítés, vagy vízellátás, vagy csatornázás mérnök vízügyi technikus vízközműépítő technikus mélyépítő technikus Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, illetve okleveles gáz- és olajipari mérnök, vagy okleveles gépészmérnök 11. Bányászati építmények MV-B bánya- és geotechnikai mérnök, vagy gáz- és olajipari mérnök, gépészmérnök

20 12. Bányászati építmények MV-BÁ-R 13. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése MV-GO A BÁ kategóriánál meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével. A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propánbután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. gépipari technikus gépipari szakközépiskola okleveles gáz- és olajipari mérnök okleveles gépészmérnök gáz- és olajipari mérnök 14. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése e MV-GO-R 15. Energiaellátási építmények MV-EN 16. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményeinek építése MV-EN-R A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propánbután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig. gáz- és olajipari technikus gépészmérnöki technikus gépészmérnöki szakközépiskola okleveles gépészmérnök, okleveles vegyészmérnök gépészmérnök, vegyészmérnök vegyész technikus, gépésztechnikus, vagy szakközépiskola 17. Távhővezetékek és berendezések építése MV-TH Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése. okleveles gépészmérnök gépészmérnök 18. Távhővezetékek és berendezések építése e MV-TH-R 19. Villamosság MV-VI 20. Villamosság e MV-VI-R Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építése. Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál. gépész felsőfokú technikus okleveles villamosmérnök villamosmérnök villamosipari technikus

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i Szakmai tagozat Elektrotechnikai Energetikai típusa megnevezése Tervezői V Építményvillamossági

Részletesebben

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KISKÖNYVTÁRA TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl Budapest, 2009 november 2 A Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni.

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT.

TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ KFT. TŰZVÉDELEM AVÁLLALATOKSZOLGÁLATÁBAN Abel ügymi ni s z t er54/ 2014.( XI I.5. ) BM r endel et eazor s z ágos Tűz védel misz abál yz at r ól Or s z ágostűz védel misz abál yz at ORSZÁGOSTŰZVÉDELMISZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért Részcélok (A2.) 1. részcél: Telephely fejlesztés: Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak,

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben