I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez"

Átírás

1 1. melléklet a.../.... ( ) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati k, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet I. Tervezés 1. rész Településtervezés A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Településtervezési Településtervezési szakági Településtervezési Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési Településtervezési közlekedési Településtervezési vízközmű Településtervezési energia-közmű Településtervezési hírközlési TT TK TKö TV TE TH Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges - szakági tervezők bevonásával. Táji-, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és feltételek, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. Közlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. Víziközmű vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése Energiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési, és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése. okleveles településmérnök okleveles tájépítész mérnök okleveles közlekedésépítőmérnök okleveles közlekedésmérnök okleveles építőmérnök okleveles energetikai mérnök okleveles gépészmérnök okleveles villamosmérnök okleveles villamosmérnök okleveles mérnök-informatikus Szak mai gyak.

2 Szakmagyakorlási Általános építmények tervezési 4. Sajátos építményfajták tervezési rész Építészeti-műszaki tervezés A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Építészeti tervezési Építészeti tervezési táj- és kertépítészet tervezési Építészeti tervezési belsőépítészet tervezési e Közlekedési építmények tervezési Közlekedési építmények tervezési vasúti É É-K É-B KÉ KÉ-VA Építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a jogszabállyal védetté nyilvánított építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását is. Az építési engedélyhez, a bontási tudomásulvételhez kötött építési ekhez szükséges dokumentáció elkészítése: építészeti műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz(ok) metszet(ek) terepmetszet, homlokzati terv(ek), belsőépítészeti terv és leírás, környezeti állapotadat, számított építményérték, épületmagasság számítás, telek beépítettségének számítása, épületenergetikai számítás Építési engedélyhez kötött építési hez szükséges kivitelezési dokumentáció: Építészeti munkarésze A telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése. Terep és zöldfelületek kertépítészeti rendezésének (a belső út és burkolatrendszerrel együtt) kertészeti kialakításának tervezése, önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése, tartószerkezeti tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedencék szerkezetei, 2,0 m-nél magasabb tömör (falazott vagy beton) kerítés tervezése, valamint csúszásveszélyes, illetve 25 százaléknál meredekebb terep kertészeti rendezése. Az épületek teljes körű belsőépítészeti tervezése, belsőépítészeti terv és leírás készítése. okleveles építészmérnök okleveles tájépítész mérnök okleveles építész tervező művész okleveles belsőépítész tervező művész A szerinti közlekedési építmény tervezése. szerint Az országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, erdészeti szállítópályák, városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények okleveles közlekedés - építőmérnök, okleveles közlekedésmérnök Szak mai gyak. 2 év 2 év 2 év

3 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Közlekedési építmények tervezési közúti Közlekedési építmények tervezési légiközlekedési Közlekedési építmények tervezési hajózási építmények tervezési Hírközlési építmények tervezési Hírközlési építmények tervezési vezetékes hírközlési Hírközlési építmények tervezési vezeték nélküli hírközlési Vízellátási és vízgazdálkodási KÉ-K KÉ-L KÉ-HA HI HI-V HI-VN VZ (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Vasúttal összefüggő környezetvédelmi tervezés (természet-, tájvédelem, zaj és rezgésvédelem) Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit, tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4m nyílásig. Valamennyi közút forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút rendszertervének tervezése. Közúttal összefüggő környezetvédelmi tervezés (természet-, tájvédelem, zaj és rezgésvédelem) Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely, repülőtéri tároló helyek tervezése. Technológiai és üzemi létesítmények tervezése. Hajókikötők, parti műtárgyak elhelyezése és közlekedési létesítményeinek tervei okleveles közlekedésépítőmérnök, okleveles közlekedésmérnök okleveles közlekedésépítőmérnök, okleveles közlekedésmérnök okleveles közlekedésépítőmérnök, okleveles közlekedésmérnök A szerinti hírközlési építmény tervezése. szerint Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek. Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése Az adott szerinti vízellátási vagy vízgazdálkodási építmény tervezése. okleveles okleveles mérnök-informatikus, okleveles okleveles mérnök-informatikus szerint Szak mai gyak.

4 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Vízellátási és vízgazdálkodási települési vízellátási tervezési Vízellátási és vízgazdálkodási területi vízgazdálkodás tervezési Vízellátási és vízgazdálkodási vízkészlet gazdálkodás tervezési Bányászati építmények tervezési Gáz- és olajipari Energiaellátási Energiaellátási építmények tervezési hőenergetikai építmények VZ-TEL VZ-TER VZ-VKG B GO EN EN-HŐ Települési vízellátási építményei ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz elvezetés építményeinek tervezése Területi vízgazdálkodás építményei ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építményeinek tervezése Vízkészlet gazdálkodás építményei kivitelezési dokumentációjának elkészítése. Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PBgáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések tervezése. Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök, építőmérnök, vízmérnök, vízépítési üzemmérnök okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök, építőmérnök, vízmérnök, vízépítési üzemmérnök okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök, építőmérnök, vízmérnök, vízépítési üzemmérnök okleveles bányamérnök okleveles gáz-és olajipari mérnök okleveles szakirányú gépészmérnök, okleveles okleveles energetikai mérnök, gépészmérnök, energetikai mérnök Szak mai gyak.

5 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Építészeti-műszaki szakági tervezési tervezési tervezése Energiaellátási építmények tervezési villamosenergetikai EN-VI Energiaellátási építmények tervezési megújuló energia Energiaellátási építmények tervezési atomenergia építmények tervezési Hídszerkezeti tervezési Tartószerkezeti tervezési Tartószerkezeti tervezési épületek tartószerkezeti tervezési EN-ME EM-A HT T T-É Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek szakértése Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vizerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése Atomenergia építmények tervezése Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd-és különleges szerkezetek tervezése építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján az építési engedélyhez, a bontási tudomásulvételhez kötött építési ekhez szükséges dokumentáció elkészítése: Tartószerkezeti műszaki leírás 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján: Építési engedélyhez kötött építési hez szükséges kivitelezési dokumentáció: Tartószerkezeti munkarész okleveles szerkezetépítőmérnök (emelt szintű szakirányú kredittartalommal) okleveles szerkezetépítőmérnök okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kreditteljesítéssel) Szak mai gyak. 7 év

6 A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Építmények általános gépészeti tervezési Építmények általános gépészeti tervezési épületfizikai tervezési Építménybe betervezett felvonó és emelőgép tervezési G G-ÉF G-F Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok Épület energiagazdálkodás tervezés, Hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, A környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés Helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése. Építményekhez kapcsolódó, akár belső, akár külső forgalmát lebonyolító személy és teherforgalmi berendezések ( felvonók, mozgólépcsők ) tervezése, technológiai, vezérlési, biztonsági rendszerei tervezése, forgalomelemzési tervezése: okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány, gépészmérnök épületgépészeti szakirány, épületgépész mérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles gépészmérnök okleveles szakirányú gépészmérnök, okleveles közlekedésmérnök, okleveles villamosmérnök Szak mai gyak Építményvillamossági tervezési Geotechnikai tervezési V GT Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül-és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig), kis- és középfeszültségű villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig. Talajvizsgálati jelentések készítése. Sík- és mélyalapok, alapmegerősítések tervezése. Földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése. Talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek tervezése. Földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások okleveles villamosmérnök épületvillamossági szakirány okleveles építőmérnök szerkezet szakirány, okleveles építőmérnök geotechnika szakirány

7 30. A B C D E F Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség Szakmagyakorlási Geodéziai tervezési GD támszerkezetek tervezése Geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, monitoring A kivitelezési dokumentáció kitűzési tervének készítése. 10 %-nál nagyobb lejtésű területen az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalas helyszínrajz készítése engedélyezési dokumentáció esetében. okleveles földmérő mérnök, okleveles földmérő szakon szerzett mérnök, okleveles földmérő mérnök szakon szerzett építőmérnök, okleveles földmérő és térinformatikai mérnök Szak mai gyak. földmérő üzemmérnök, földrendező üzemmérnök, földmérő mérnök, földrendező mérnök

8 II. Szakértés 1. rész Településrendezési szakértés A B C D E Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Szakmagyakorlási Településrendezési szakértői Településrendezési szakági szakértői Településrendezési szakértői Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértői Településrendezési közlekedési szakértői Településrendezési viziközmű szakértői Településrendezési energia-közmű szakértői Településrendezési hírközlési szakértői SZTT SZT SZKö SZV SZE SZH A településtervezési körbe tartozó ek eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás. A nek megfelelően a településtervezési körbe tarozó ek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A tel kapcsolatos tanácsadás. Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség okleveles településmérnök okleveles tájépítész mérnök okleveles közlekedés-építőmérnök okleveles közlekedésmérnök okleveles építőmérnök okleveles energetikai mérnök okleveles gépészmérnök okleveles villamosmérnök okleveles villamosmérnök okleveles mérnök-informatikus

9 2. rész Építésügyi műszaki szakértés Általános építmények építésügyi műszaki szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő B C D E Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet építésügyi műszaki szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői közlekedési építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői hírközlési építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői vízellátási és vízgazdálkodási építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői bányászati építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői gáz- és olajipari építmények szakértői Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői energetikai építmények szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői épületszerkezeti szakértői SZÉSZ SZ SZ-KÉ SZ-HI SZ-VZ SZ-B SZ-GO SZ-EN SZA SZA-ÉSZ Az építészeti tervezési körébe tartozó építményekkel kapcsolatos szakértői. Az adott szerinti sajátos építményfajták tervezése. Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése. vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése. A települési vízellátási, területi vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodás építményeinek szakértése. Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak szakértése Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények Energia előállító-átalakító és - tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések szakértése. Az adott szakági szerinti szakértés. Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból, előregyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség okleveles építészmérnök szerint okleveles közlekedés-építőmérnök, okleveles közlekedésmérnök, okleveles villamosmérnök okleveles okleveles mérnök-informatikus okleveles építőmérnök, okleveles vízmérnök okleveles bányamérnök okleveles gáz-és olajipari mérnök, okleveles gépészmérnök szerint okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök

10 Szakági építésügyi műszaki szakértői hídszerkezeti szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői tartószerkezeti szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építmények általános gépészeti szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építmények épületfizikai szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építményvillamossági szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői geotechnikai szakértői SZA-H SZA-T SZA-G SZA-ÉF SZA-V SZA-GT építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján. Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, híd-és különleges szerkezetek szakértése Építmények (épületek és műtárgyak) tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok szakértése Épület energiagazdálkodás szakértés, Hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek szakértése. A környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek szakértése, medence és uszodatechnológiai rendszerek szakértése Épületfizikai (hő-, hang-, rezgés elleni védelmi) tervezés Helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, akusztikai minőségek, szerkezetek, hangszigetelések különböző eseteinek elemzése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése. Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül-és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek szakértése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig), Kis- és középfeszültségű villamos energiaellátó rendszerek szakértése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig. Talajvizsgálati jelentések szakértése. Sík- és mélyalapok, alapmegerősítések szakértése. Földművek, sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés szakértése. Talajdinamika, dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek szakértése. Földalatti műtárgyak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások támszerkezetek szakértése Geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése, monitoring okleveles szerkezet-építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredittartalommal) okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök okleveles épületgépész mérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles gépészmérnök okleveles villamosmérnök okleveles építőmérnök

11 Szakági építésügyi műszaki szakértői építési szakipari szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építési szerelőipari szakértői Szakági építésügyi műszaki szakértői építőanyag-ipari szakértői SZA-ÉSZA SZA-ÉSZE SZA-ÉPA 20. Építési beruházási szakértői SZB Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján. Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott, vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése. Beruházások előkészítésének, megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése. okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök

12 1. III. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri ek A B C D E Magasépítési ME-É Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenőrzése teljes körűen, építménygépészeti vagy építményvillamossági en jogosultsággal rendelkező építési műszaki ellenőr bevonása nélkül láthatja el, kivéve, ha: a) az építménybe 30 kw-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, b) ha 7 kw-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök, építőmérnök, építészmérnök Szakmai gyakorlati 1. Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri ek A B C D E Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Képesítési minimum egyenértékű ME-M 2. Építménygépészeti ME-G 3. Építményvillamossági ME-V A magasépítési nél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése. Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig. Építményen belüli világítási és erőátviteli hálózatok szerelésének ellenőrzése a mérőóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése. szakképzettség okleveles építőmérnök, építőmérnök okleveles gépészmérnök, gépészmérnök okleveles villamosmérnök Szakmai gyakorlati

13 3. rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri ei A B C D E Közlekedési építmények Közlekedési építmények vasút villamossági berendezések Hírközlési építmények Hírközlési építmények vezetékes építmények Hírközlési építmények vezeték nélküli hírközlési építmények Vízellátási és vízgazdálkodási építmények Bányászati építmények ME-KÉ ME-KÉ-VV ME-HI ME-HI-TÉ ME-HI-TV ME-VZ ME- B Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények berendezései, tartozékai, vízelvezetése, építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. Vasúti építmények építése (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) korlátozás nélkül. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítő-, közlekedés építőmérnök okleveles villamosmérnök szerint szerint Az elektronikus hírközlési építmények, rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának, korlátozás nélküli műszaki ellenőrzése. A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamos szerelési munkái, amelyek magukban foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő műtárgyakat. Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, valamint hévízbányászati (termálvíz) építmények építésének műszaki ellenőrzése. okleveles villamosmérnök okleveles villamosmérnök okleveles építőmérnök, vízépítő mérnök okleveles bánya- és geotechnikai mérnök, okleveles gáz- és olajipari mérnök, okleveles bányagépészmérnök, okleveles előkészítéstechnika mérnök, okleveles gépészmérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, földtudomány mérnök Szakmai gyakorlati

14 8. 9. A B C D E Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése Energiaellátási építmények ME-GO ME- EN Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése. Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség gáz- és olajipari mérnök okleveles gáz- és olajipari mérnök, gáz- és olajipari mérnök okleveles gépészmérnök okleveles gépészmérnök, gépészmérnök, okleveles energiamérnök Szakmai gyakorlati Energiaellátási építmények vegyipari építményeinek építése Energiaellátási építmények távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése Energiaellátási építmények villamosenergetikai ME-EN-VE ME-EN-TH ME-EN-VI Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése. Föld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének műszaki ellenőrzése. korlátozás nélkül. Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül. okleveles vegyészmérnök, vegyészmérnök okleveles okleveles energiamérnök, energiamérnök okleveles villamosmérnök

15 IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői ek A B C D F Képesítési minimum Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet egyenértékű szakképzettség 1. Építési MV-É 2. Építési e MV-É-R Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák teljes körű felelős műszaki vezetése építménygépészeti vagy építményvillamossági en jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető bevonása nélkül, kivéve, ha: a) az építménybe 30 kw-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, b) ha 7 kw-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele. Az építőipari kivitelezési ről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (3) a) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése. 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői ek okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakközépiskola A B C D F Képesítési minimum Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet egyenértékű szakképzettség 3. Építménygépészeti MV-ÉG Az É kategóriában meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül. okleveles gépészmérnök gépészmérnök, Szakmai gyakorlati Szakmai gyakorlati

16 4. Építménygépészeti e MV-ÉG-R 5. Építményvillamossági MV-ÉV Az MV-É-R kategóriában meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig. Az építőipari kivitelezési ről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (3) a) pontjában meghatározott esetben láthat el felelős műszaki vezetői et. Az É kategóriákban meghatározott építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérő készülékéig - szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakközépiskola okleveles villamosmérnök 6. Építményvillamossági e MV-ÉV-R Az É kategóriákban meghatározott építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérő készülékéig - szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése Az építőipari kivitelezési ről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. (3) a) pontjában meghatározott esetben láthat el felelős műszaki vezetői et. szakirányú felsőfokú technikus, villamosipari technikus

17 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői ek A B C D F 1. Közlekedési építmények MV-KÉ Feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal lehet Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése. Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül: a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat, b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó, c) repülőtér, kikötő, d) az a)- c) pontokban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.), e) az a)- c) pontokban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig. Képesítési minimum egyenértékű szakképzettség okleveles építőmérnök építőmérnök, mélyépítési, közlekedésépítési, vagy vízellátási, vagy csatornázási, vízgazdálkodási mérnök Szakmai gyakorlat i 2. Közlekedési építmények e MV-KÉ-R A KÉ kategóriában meghatározott építmények építési-szerelési munkáinál az alábbi korlátozásokkal: a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével, b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig, c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig, d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak, e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás nélkül. közlekedésépítő, útépítő, vasútépítő, hídépítő, mélyépítő technikus

18 3. Vasútvillamossági építmények MV-VV A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. okleveles okleveles közlekedésmérnök közlekedésmérnök 4. Vasútvillamossági építmények e MV-VV-R 5. Hírközlési építmények MV-TE Hírközlési építmények távközlési építmények e Távközlési építmények villamos-szerelése MV-TE-R MV-TV A VV kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal: a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban hatósági engedély nélkül létesíthetők, b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás nélkül. A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények építésiszerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat. A TE kategóriánál meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, kivéve a kettőnél több alrendszert (például autópálya), valamint vezetékes és vezeték nélküli rendszereket integráló építménynél. A távközléshez szükséges olyan sajátos építmények villamosszerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, amelyek magukba foglalják a vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő, jelző stb. - műtárgyakat, különösen a tartozékokat és tartószerkezeteket, az antennatartó-szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat. vasút-villamossági technikus, vasútgépészeti technikus okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, mérnök-informatikus szakirányú építőipari technikus, illetve szakközépiskola, vagy távközlési technikus okleveles villamosmérnök villamosmérnök 8. Távközlési építmények villamos-szerelése e MV-TV-R A TV kategóriánál meghatározott építmények szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, beleértve az URH sáv szerelését, de kivéve a kettőnél több alrendszer (pl. autópályák), továbbá vezeték nélküli rendszer villamos szerelését. villamosipari technikus távközlési technikus villamosipari szakközépiskola

19 Vízellátási és vízgazdálkodási építmények Vízellátási és vízgazdálkodási építmények e MV-VZ MV-VZ-R Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése. Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői az alábbi építmények építési-szerelési munkái esetén: a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal, b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság, c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot, d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény, e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai, f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep, g) folyó - és tószabályozási mű, partvédmű, h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai, i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény A VZ kategóriánál meghatározott építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal: a) olyan vízi létesítmények építés-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá b) vízi létesítmények építés jellegű felújítása, javítása, karbantartása. okleveles építőmérnök építőmérnök, mélyépítés, vagy közlekedésépítés, vagy vízellátás, vagy csatornázás mérnök vízügyi technikus vízközműépítő technikus mélyépítő technikus Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, illetve okleveles gáz- és olajipari mérnök, vagy okleveles gépészmérnök 11. Bányászati építmények MV-B bánya- és geotechnikai mérnök, vagy gáz- és olajipari mérnök, gépészmérnök

20 12. Bányászati építmények MV-BÁ-R 13. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése MV-GO A BÁ kategóriánál meghatározott építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével. A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propánbután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. gépipari technikus gépipari szakközépiskola okleveles gáz- és olajipari mérnök okleveles gépészmérnök gáz- és olajipari mérnök 14. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése e MV-GO-R 15. Energiaellátási építmények MV-EN 16. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményeinek építése MV-EN-R A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propánbután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának felelős műszaki vezetése kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és berendezések 600 mm belső átmérőig. gáz- és olajipari technikus gépészmérnöki technikus gépészmérnöki szakközépiskola okleveles gépészmérnök, okleveles vegyészmérnök gépészmérnök, vegyészmérnök vegyész technikus, gépésztechnikus, vagy szakközépiskola 17. Távhővezetékek és berendezések építése MV-TH Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése. okleveles gépészmérnök gépészmérnök 18. Távhővezetékek és berendezések építése e MV-TH-R 19. Villamosság MV-VI 20. Villamosság e MV-VI-R Föld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építése. Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál. gépész felsőfokú technikus okleveles villamosmérnök villamosmérnök villamosipari technikus

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i Szakmai tagozat Elektrotechnikai Energetikai típusa megnevezése Tervezői V Építményvillamossági

Részletesebben

I. Tervezés. 1. rész. Településrendezési tervezés

I. Tervezés. 1. rész. Településrendezési tervezés 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal

Részletesebben

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA H Í R L E V É L

ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA H Í R L E V É L Tisztelt Kollégák! 28 éve vagyok tervező- és szakértő mérnök. Voltam felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr is. 1996-ig a kamara megalakulásáig diplomámmal és szakmai gyakorlatommal, egy jogosultsági

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Segédlet a jogi ismeretek c. jegyzethez Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK az építési műszaki ellenőri OKJ-s szakképzés Jogi ismeretek c. jegyzetének Bevezetés 1.

Részletesebben

A Kormány.... rendelete

A Kormány.... rendelete A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MSZAKI TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSÜGYI MSZAKI SZAKÉRTI JOGOSULTSÁG MEGADÁSA IRÁNT

KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MSZAKI TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSÜGYI MSZAKI SZAKÉRTI JOGOSULTSÁG MEGADÁSA IRÁNT KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MSZAKI TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSÜGYI MSZAKI SZAKÉRTI JOGOSULTSÁG MEGADÁSA IRÁNT! " # $ % & ' # ( ( " " ' ' ) " " ) * # + +!, -. /. ) " & 1!

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAI CÍMEK ÜGYREND 2014.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAI CÍMEK ÜGYREND 2014. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAI CÍMEK ÜGYREND 2014. 1 Általános rendelkezések 1. (1) Jelen Ügyrend hatálya kiterjed a területi mérnöki kamarák által az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról Az épített

Részletesebben

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva)

Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedés -építımérnök tervezési jogosultságok (KÉ-T) 1. Általános

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

! " # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.!"! # $!!%, &!!% ' & (!!# & & ) ' ) ' ) 0 0 0 0 ) ' * *& +,!* -." $!!% / *&,, # * 0 0 /' # 1 & *

!  # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.!! # $!!%, &!!% ' & (!!# & & ) ' ) ' ) 0 0 0 0 ) ' * *& +,!* -. $!!% / *&,, # * 0 0 /' # 1 & * KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MSZAKI TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSÜGYI MSZAKI SZAKÉRTI, ÉS EGYÉB SZAKÉRTI JOGOSULTSÁG MEGADÁSA IRÁNT! " # $ % & ' # ( ( " " ' ' ) " " ) * # +

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

A MŰSZAKI ELLENŐR SZEREPE A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSBAN

A MŰSZAKI ELLENŐR SZEREPE A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSBAN E Építésügyi szekció: Minőség és versenyképesség az építésügyben A MŰSZAKI ELLENŐR SZEREPE A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSBAN Molnár Dénes okleveles építőmérnök, igazságügyi szakértő Az építési tevékenység fejlődése

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Gáz- és olajipar 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 11 III. Felkészülési segédlet

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA (MÉDI 2004) 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET (Készült: 2003-ben) Szerkesztők: Magyar Mérnöki Kamara: Andor Béla, Tel.: 455-88-66 Dr. Korda János, Tel.:

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola VIII. ÉPÜLETGÉPÉSZET ÁGAZAT ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS (54 582 01) épületgépészeti munkák irányítása, végzése víz-, gáz-, fűtés-, klímarendszerek, megújuló energiák hasznosítása épületgépész technikusként

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a szakmagyakorlással összefüggő kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete az egyes szakmagyakorlási jogosultságokkal összefüggő kormány rendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében

Részletesebben

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei Nymbus 2001 Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei A jogszabályok által meghatározott esetekben kötelező tervfajta.

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

"Átviteli hálózati alállomások építése, felújítása - Kivitelezők kiválasztása"

Átviteli hálózati alállomások építése, felújítása - Kivitelezők kiválasztása "Átviteli hálózati alállomások építése, felújítása - Kivitelezők kiválasztása" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Előminősítési rendszer - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Építési műszaki ellenőri jogosultság 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

UNITEF UVATERV KONZORCIUM

UNITEF UVATERV KONZORCIUM Tsz.: 2819 Tsz.: 52.260 / Unitef 83 Zrt. / Uvaterv Zrt. Aláírólap Tervjegyzék Rajz- és iratjegyzék Minőségellenőrzési nyilatkozat Minőségbiztosítási bizonylat Szaktervezői nyilatkozatok Konzorciumvezetői

Részletesebben

A tájépítészeti tervezés helyzete a változó az építésügyi jogban

A tájépítészeti tervezés helyzete a változó az építésügyi jogban A tájépítészeti tervezés helyzete a változó az építésügyi jogban Szloszjár György tájépítész vezető tervező MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat A JÖVŐ TERVEZÉSE, A TERVEZÉS JÖVŐJE KONFERENCIA A tájépítész

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Tartalom. 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság

Tartalom. 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság Tartalom 1. Építészeti-műszaki tervezési jogosultság 1.1. Építészeti-műszaki tervezői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1.Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4.

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet sok változást hozott: egyértelműbbek a jogosultságok EU konform több jogosultság

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41.

Veszprém, Pápai út 41. 1. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. AMORTIZÁCIÓS ELSZÁMOLÁS 2006-2010. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ! "#$ % "% & *) 1),$ -"$ - $ "0 - # $ & &./ 1 & /. "0 "%#, " %.% 2 3 2 4 4 54 54 4 7 6& 3&,$

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 27., csütörtök. 51. szám. Ára: 3475, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 27., csütörtök. 51. szám. Ára: 3475, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 27., csütörtök 51. szám Ára: 3475, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. március 27., csütörtök 51. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS ÚTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS VASÚTÉPITŐ ÉS FENNRATÓ TECHNIKUS Oktatatott tantárgyak: Munka és környezetvédelem Építőipari gépek Műszaki ábrázolás Építőanyagok és vizsgálatuk

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 2017.01.01. óta

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok A MMK építési mőszaki ellenıri (ME) és felelıs mőszaki vezetıi ( 1 MV) jogosultság elbírálási szabályzata 2 Ideiglenes jelleggel elfogadva a 11/2007. (V.19.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. 1. Jogalap

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus Szakirányú továbbképzés neve: alkalmazott térinformatikai idő Levelező Önköltséges 150000 Ft 3 5 < 10 félévente 3 alkalommal Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél az alábbi képzési

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: Novák Gyula Születési idő: 1953. 12. 31. Állampolgárság: magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése /

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS 3. Előadás 2007.02.27. (Dr Lányi Erzsébet) 1. Az épített környezet-mesterséges környezet. Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. Elemei (újra):

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló módosított 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.01.01-2013.12.31. 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS Földalatti műtárgyak, alagútépítés 2 Bevezetés: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési eljárások, módszerek Zárt építési

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

A földmérő szakemberek továbbképzésének új feladatai

A földmérő szakemberek továbbképzésének új feladatai A földmérő szakemberek továbbképzésének új Horváth Gábor István Ellenőrzési Önálló Osztály Vezetője Változó Jogszabályi és technológiai környezetünk OE AMK Geodéziai Intézet, Székesfehérvár, Pirosalma

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK

1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK 1. ERDÉSZETI SZAKTERÜLETEK 1.1. Erdőmérnöki tervező (ER-T) Erdőfeltárás, erdészeti utak tervezése. Erdészeti vízgazdálkodási létesítmények tervezése. Erdészeti geomatika, erdőtérképezés. Erdészeti termőhelyfeltárás

Részletesebben

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL A Kamara által adott, mintegy 800 féle tervezıi és szakértıi jogosultság összevonása, általános jogosultságok adása szükséges a magyar mérnökök EU-s versenyképessége

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb

Részletesebben

6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász 2016.11.04. Vállalkozói költségek csökkentése A vállalkozás energia felhasználásának csökkentése beruházással A vállalkozás energia felhasználásának

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Előzmények 2 Magyar közlöny 157. szám Új NMHH rendeletek megjelenése Az új jogszabály

Részletesebben