Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva)"

Átírás

1 Közlekedési tagozat által adható jogosultságok (08. 21) (A Kamarához beérkezett hozzászólások és Fördıs László javaslatai alapján átdolgozva) Közlekedés -építımérnök tervezési jogosultságok (KÉ-T) 1. Általános közlekedéstervezési szakterület Általános közlekedési rendszer és hálózattervezés Városi közlekedés tervezése Közlekedési létesítmények építéstechnológiai tervezése, költségelemzés, organizáció, munkavédelem 2. Közúti közlekedési létesítmények tervezése Közutak és közúti létesítmények tervezése Forgalomtechnikai tervezés, forgalomszervezés, forgalomirányítás Közúti mőtárgy tervezés 1 Közúti alagút rendszertervének megtervezése 3. Vasúti közlekedési létesítmények tervezése Vasúti pálya tervezés (földalatti vasút is) Vasúti felépítmény-szerkezet tervezés (földalatti vasút is) Különleges közlekedési eszközök és pályák (teher és személyszállító függıpályák, fogaskerekő vasút, sikló, libegı, sífelvonó) pálya és felépítmény tervezése. Vasútüzemi tervezés Vasúti mőtárgy tervezés 2 4. Légiközlekedési létesítmények tervezése Repülıtér és heliport és biztonsági védıövezetének helykijelölése, benne: a futópálya akadályviszonyai, a repülıtéri pályarendszer (futópálya, gurulóutak és elıtér), az utas és árukezelés létesítményei, valamint a közúti/vasúti/vízi kapcsolat környezeti, telepítési és mőszaki adottságainak feltárása, értékelése. Meglévı repülıtér kapacitásának vizsgálata és értékelése, építési korlátozások meghatározása, a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghatározása Repülıtér és heliport pályarendszerének mőszaki tervezése, benne futópálya, helikopterleszállóhely, gurulóutak, vízi mozgás-terület, elıterek és légijármő állóhelyek felfestése, földi és légi jármővek mozgási és tárolási területe helyének és méreteinek meghatározása, mőszaki tervezése Repülıtéri utas- és áruforgalmi létesítmények, valamint hangárok technológiai tervezése 5. Víziközlekedési létesítmények tervezése 1 Tartószerkezetek és geotechnikai tagozattal közös minısítéssel 2 Tartószerkezetek és geotechnikai tagozattal közös minısítéssel kozl-tag-altal-adhato-jogosultsagok.doc 5/1

2 Kikötı, vízirepülıtér-leszállópálya kijelölés, tervezés A vízi közlekedés biztosításához szükséges kikötık, személy- és áruforgalmi területek, az utas- és áruforgalom lebonyolításához kapcsolódó építmények (hajóállomás, raktár, rakodók, korlátok, hajóhidak, stb.) Függıleges vagy ferde síkú partfalak, hidak elhelyezésének tervezése, Vízi közlekedési forgalom szervezése és a közlekedést irányító forgalomtechnikai rendszer (a vízi közlekedési forgalmat irányító táblák, radarreflektor, stb. ) tervezése, helyének meghatározása, elhelyezése. Közlekedésmérnöki tervezıi jogosultságok (KÖ-T) Általános közlekedési rendszer- és hálózattervezés Közlekedési és szállítási folyamatok tervezése, automatizálása, fenntartása, irányítása. Logisztikai folyamatok tervezése, szervezése, irányítása Jármőtervezés 3 Városi közlekedés tervezése, forgalomtechnika, forgalomszabályozás, forgalomirányítás Vasúti közlekedési és szállítóeszközök tervezése, jármőtervezés, méréstechnika, informatika 4 Vasút-villamossági létesítmények és rendszerek tervezése 5,6 1. Vasúti villamos elıfőtı telepek tervezése 2. Vasúti kisfeszültségő elosztórendszerek, hálózatok és térvilágítási rendszerek tervezése 3. Vasúti villamos vontatási hálózatok, energiaellátó és energia-távvezérlı rendszerek tervezése Vasúti jelzı és biztosítóberendezések, távvezérlı és forgalomirányító rendszerek tervezése 7 Légiközlekedési szakterület 1. Repülıtér és heliport és biztonsági védıövezetének helykijelölése, benne: a futópálya akadályviszonyai, a repülıtéri pályarendszer (futópálya, gurulóutak és elıtér), az utas és árukezelés létesítményei, valamint a közúti/vasúti/vízi kapcsolat környezeti, telepítési és mőszaki adottságainak feltárása, értékelése. Meglévı repülıtér kapacitásának vizsgálata és értékelése, építési korlátozások meghatározása, a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghatározása 2. Repülıtér és heliport pályarendszerének mőszaki tervezése, benne futópálya, helikopter-leszállóhely, gurulóutak, vízi mozgás-terület, elıterek és légijármő állóhelyek felfestése, földi és légi jármővek mozgási és tárolási területe helyének és méreteinek meghatározása, mőszaki tervezése 3. Légijármővek üzemeltetési rendjének üzemszervezése. 4. Fénytechnikai rendszer és rádiónavigációs berendezések létesítése 8 3 Gépészeti tagozat hatásköre 4 Gépészeti tagozattal közösen 5 Elektrotechnikai tagozattal közös minısítéssel 6 Gépészeti tagozattal közös minısítéssel 7 Elektrotechnikai tagozattal közös minısítéssel 8 Elektrotechnikai, illetve hírközlési és informatikai tagozattal közös minısítéssel kozl-tag-altal-adhato-jogosultsagok.doc 5/2

3 5. Mőszeres repülési eljárások (felszállási és megközelítési eljárások) tervezése, a repülıtér légterének meghatározása, légtérszerkezetének kialakítása, 6. Repülıtéri utas- és áruforgalmi létesítmények, valamint hangárok technológiai tervezése Az építési tagozat hatáskörébe tartozó, korábban K1d-1 jelő, terület-és településrendezési tervek közlekedés-szakági alátámasztó munkarészeinek készítése c. jogosultság megnevezését pontosítani javasoljuk: Terület-és településrendezési eszközök közlekedés-szakági alátámasztó munkarészeinek készítése, terület- és településfejlesztés tervezése kozl-tag-altal-adhato-jogosultsagok.doc 5/3

4 Közlekedés-építımérnöki szakértıi jogosultságok (KÉ-Sz) 1. Általános közlekedéstervezési szakterület Általános közlekedési rendszer és hálózattervezési, forgalmi szakértı Városi közlekedési, forgalomtechnikai, forgalomszervezési szakterület Közlekedési környezetvédelmi szakterület Közlekedésbiztonsági szakterület 9 Közlekedési létesítmények beruházása, beruházások lebonyolítás, építéstechnológiai tervezés, kivitelezés szakterülete 2. Közúti közlekedési létesítmények szakértése Úttervezési, építési, üzemeltetési, fenntartási szakterület Közúti mőtárgy építési, üzemeltetési és fenntartási 10 szakterület Közúti jármőtelepek, pályaudvarok, fenntartó telepek tervezése, fenntartása szakterület Közúti közlekedés forgalomtechnikai szakértés 3. Vasúti közlekedési létesítmények szakértése Vasúti pálya és felépítmény-szerkezet tervezési, építési, üzemeltetési, fenntartási szakterület (földalatti vasút is) Vasúti mőtárgy építési, üzemeltetési és fenntartási 11 szakterület Vasúti jármőtelepek, pályaudvarok, fenntartó telepek tervezése, fenntartása szakterület Különleges közlekedési eszközök és pályák (sikló, függıpálya, sífelvonó, ejtıernyı) tervezése, létesítése, üzemeltetése, fenntartása Vasúti közlekedés forgalomtechnikai szakértés 4. Légiközlekedési létesítmények szakértése Légiközlekedési létesítmények (repülıtér helykijelölés, létesítés, futópálya, gurulóút, elıterek) tervezési, üzemeltetési és szabályozási szakterület Légi közlekedés (forgalomtechnikai) (nautikai) szakértı 5. Víziközlekedési létesítmények szakértése Víziközlekedési létesítmények (kikötı, vízirepülıtér-leszállópálya kijelölés) tervezési, üzemeltetési és szabályozási szakterület Hajózási, (vízi közlekedés forgalomtechnikai) nautikai szakértés 9 Külön szakmérnöki tanfolyam elvégzéséhez kötött 10 Tartószerkezetek tagozattal közös minısítéssel 11 Tartószerkezetek tagozattal közös minısítéssel kozl-tag-altal-adhato-jogosultsagok.doc 5/4

5 Közlekedésmérnöki szakértıi jogosultságok (KÖ-Sz) Közlekedési rendszer és hálózattervezési szakértı Közlekedés logisztikai szakértı 12 Közlekedés automatizálási, informatikai, telematikai szakértı 13 Közlekedési ágazatokhoz kapcsolódó forgalom és folyamatszabályozások szakértıi felülvizsgálata Városi közlekedési, forgalomtechnikai, forgalomszervezési szakértı Vasút-villamossági létesítmények és rendszerek szakértı 14 Vasúti vontatási és energiaellátási szakértı 15 Vasúti irányító rendszerek (jelzı és biztosítóberendezések, távvezérlı és forgalomirányító rendszerek) szakértı 16 Vasútgépészeti (jármőgépészeti, pályaépítı gépészeti, rakodásgépesítés, veszélyes áruszállítás vasúti szállítóeszközei) szakértı 17 Vasúti távközlési szakértı 18 Különféle vasúti biztonságreleváns rendszerek szakértıi minısítı vizsgálata Közlekedés-ágazati forgalmi és üzemviteli szakértı Jármődiagnosztikai szakértı (közúti, vasúti, vízi légi jármővek, építı és anyagmozgató gépek tervezése, fejlesztése, biztonsági és hatékonysági felülvizsgálatai) 19 Közlekedési nagy-létesítmények (jármőtelepek, pályaudvarok, kikötık, repülıterek, vízirepülıterek, fenntartó telepek) helykijelölése, tervezése, létesítése, üzemeltetése, fenntartása Közlekedésbiztonsági szakértı 20 (jármővel, pályával kapcsolatos kérdésekben) Különleges közlekedési eszközök és pályák (sikló, függıpálya, sífelvonó, ejtıernyı) tervezése, létesítése, üzemeltetése, fenntartása 12 Gépészeti tagozattal közös minısítéssel 13 A Hírközlési és informatikai tagozattal közös minısítéssel 14 Elektrotechnikai tagozattal közös minısítéssel 15 Elektrotechnikai és gépészeti tagozattal közös minısítéssel 16 Elektrotechnikai tagozattal közös minısítéssel 17 Gépészeti tagozattal közös minısítéssel 18 Elektrotechnikai, illetve hírközlési és informatikai tagozattal közös minısítéssel 19 Gépészeti tagozat szakterülete 20 Külön szakmérnöki képzettséggel kozl-tag-altal-adhato-jogosultsagok.doc 5/5

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl

TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KISKÖNYVTÁRA TERVEZET Segédlet az egyes jogosultságokkal végezhet mérnöki tervezi és szakérti tevékenységekrl Budapest, 2009 november 2 A Magyar Mérnöki Kamara Segédlete az egyes

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete Budapest, 2014. május 7. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

e - UT S Z Á M K E R E S Ő l i s t a R É G I [ Ú J ] s z á m o z á s

e - UT S Z Á M K E R E S Ő l i s t a R É G I [ Ú J ] s z á m o z á s Előlap 2009. január elsejétől az e-ut rendszerben az útügyi műszaki előírások, az útügyi műszaki szabályzatok és a tervezési útmutatók számozása új formátumú. A változtatást az előírások rendezésének új

Részletesebben

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i Szakmai tagozat Elektrotechnikai Energetikai típusa megnevezése Tervezői V Építményvillamossági

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész. Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész. Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása Tartalomjegyzék. Általános rendelkezések... 3.. A Szabályozás célja... 3.. A Szabályozás

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet. a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet. a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben