Nemzeti Közép- és Hosszú távú Tehetség Fejlesztési Program áttekintése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közép- és Hosszú távú Tehetség Fejlesztési Program áttekintése"

Átírás

1 Xinhua hírügynökség, Peking, Június 6. Nemzeti Közép- és Hosszú távú Tehetség Fejlesztési Program áttekintése ( ) Tartalom Előszó I. Irányelvek, stratégiai célkitűzések és átfogó tervezet 1. Irányelvek 2. Stratégiai célok 3. Átfogó tervezet II. A tehetségek csoportépítésének fő feladatai 1. Kiemelni és kiképezni a kreatív tehetségeket 2. Erőteljes törekvés a kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi fejlődés terén felmerülő szakértői hiányok pótlására 3. A különféle tehetségek csoportépítési koordinációja és előremozdítása III. A rendszer és mechanizmus innovációja 1. Kijavítani és tökéletesíteni a tehetséges szakemberek irányítási rendszerét 2. A kreatív munkavégzés mechanizmusa IV. Fontos irányelvek 1. A tehetséges befektetőnek prioritást biztosító adó és pénzügyi politika bevezetése 2. Bevezetni az innovatív szakemberek képzésének rendszerét az ipar, az oktatás és kutatás együttműködésével 3. Végrehajtani a tehetséges embereket vidékekre és távoli területekre irányító politikát Tehetséges egyének részére vállalkozás-ösztönző politika életbe léptetése 4. A tudományos és technikai személyzet innovációját és fejlesztési törekvéseit előtérbe helyező irányelvek bevezetése 5. Racionalizáció a Párt és kormányzati szinten, az üzleti, vezetői és szakmai szinten dolgozó személyzet körében 6. Nyitottabbá tenni a tehetségkutató és fejlesztő rendszert 7. Támogatási politika kidolgozása a nem állami gazdasági szervezetek fejlesztésének és az új társadalmi szervezeti egységekben dolgozó tehetséges munkavállalók továbbképzésének céljára 8. A tehetség-fejlesztést támogató közszolgálati és igazgatási irányelvek bevezetése 9. A szellemi tulajdon védelmének biztosítása V. A kiemelkedő tehetségek gondozására irányuló tervezet 1. A kreatív tehetségek további képzésének tervezete 2. A tehetséges fiatalok képzésének tervezete 3. Az irányító és vállalkozói tehetségek képzésének tervezete 4. A kiemelkedő nevelői és oktatói tehetségek képzésének tervezete 5. Kiemelkedő kulturális tehetségek képzése és támogatása 6. Népi egészségügyi szakemberek képzése és védelme 7. Kiemelkedő külföldi tehetségek bevonása 1

2 8. A kiemelkedő szakmai és technológiai tudással rendelkező szakemberek továbbképzése 9. Nemzeti szakképzési bázisok építése, szakemberképzés 10. Modern mezőgazdaságban dolgozók képzése és támogatása 11. A távoli szegény területen, a határ menti területeken és a régi forradalmi bázisterületen levő tehetséges emberek támogatási terve 12. Az egyetemi végzettséggel rendelkezők továbbképzése VI. Szervezés és végrehajtás 1. Megerősíteni a tehetséggondozó program szervezését és irányítását 2. A tehetséggondozás tervezési rendszerének létrehozása és tökéletesítése 3. A tehetséggondozó program végrehajtásához megfelelő társadalmi körülmények megteremtése 4. Erősíteni az tehetséggondozó program alapjainak lefektetését A XVII. Pártkongresszuson elhangzott javaslat értelmében az erősebb nemzet létrehozása érdekében szükség van egy átfogó tehetséggondozó program bevezetésére. A program célja: a középosztálybeli feltörekvő tehetségek potenciál-kiteljesítésének garantálása, a tehetségek megóvása, egy átfogó tehetséggondozói program kidolgozása. Bevezető A tehetséges emberek pontosabban azt a réteget jelölik, akik szaktudással, szakképesítéssel rendelkeznek, ezzel alkotó jellegű munkát, és a társadalom számára hasznos tevékenységet végeznek, így az emberi erőforrások közt egy magasabb szintű munkaerőt képviselnek. A tehetség országunk gazdasági és társadalmi fejlődésének legalapvetőbb eleme. Az emberi társadalom fejlődése közepette a tehetséges ember a társadalom és a civilizáció fejlődésének záloga, a jóléti és boldog társadalom, a dicső és gazdag Kína létrejöttének fontos előremozdító ereje. Napjainkban a világ nagy fejlődésen és átalakuláson megy keresztül. Miközben világunk multipolarizálódik, a gazdaság globalizációja mély hatást gyakorol a fejlődésre, a tudomány és technológia napról napra fejlődik - a tudás-gazdaság virágzik és egyre nagyobb jelentőséget nyer. Ilyen körülmények között, ha az intenzív nemzetközi versenyben előnyhöz akarunk jutni, stratégiailag különösen fontos a tehetségfejlesztés felgyorsítása. Kína most a reformok és fejlesztés egy kulcsfontosságú szakaszában van. Hogy képesek legyünk bevezetni alapos és a gyakorlatban is használható tudományos fejlesztéseket, egy mindent átfogó konstrukcióra van szükség, amely magába foglalja a gazdaság, politika, kultúra, társadalom és ökológia területeit, amely ösztönzi az iparosodást, az információs társadalom fejlődését, a városiasodást és piacosodást, és a fejlődés egyre hangsúlyosabbá váló nemzetköziesedését. A középosztálybeli társadalom átfogó fejlesztésére van szükség, a kínai nép nagymértékű megújulására, ennek érdekében intenzíven meg kell emelni a nemzeti képzettségi szintet, miközben továbbra is élni kell Kína emberi erőforrásainak jellegzetes előnyeivel. A Kínai tehetségek kiképzésének meggyorsításán, a kínai emberi erőforrások versenyképességének növelésén keresztül fokozatosan erősíthető az ország dominanciája a nemzetközi porondon. A Párt és Kína mindvégig szem előtt tartotta a tehetségek munkájának fontosságát, különösen a reform és nyitás (1980-as Deng Xiaoping politikai újításokra utal - a ford. megjegyzése) politikája óta megalakult modern Kínán belül egy sor - a tehetségek fejlesztésére irányuló - szabályozó intézkedést javasoltak, amelyek a legkülönbözőbb szakterületek számos tehetségének nyújtottak kibontakozási lehetőséget. Az új évszázad kezdetén az Államtanács nagy horderejű döntése volt a tehetséggondozás általi ország- 2

3 fejlesztési rendszer bevezetése, amely a mai Kína gazdasági és társadalmi fejlesztéseinek alapvető stratégiájává vált, és amely jelentős eredményeket hozott a tehetségfejlesztés terén. A tudományos tehetség magas szintre fejlesztése minden területen egyre nagyobb tért nyer, tehetséggondozói irányelv-rendszert léptettek életbe, amely az emberi erőforrások további piacképessé tételének alapjául szolgál, növeli a hatékonyságot és a teljesítményt, formálja a modern elitet. Ugyanakkor tisztán kell látnunk azt is, hogy a modern kínai munkaerőfejlesztési lehetőségek színvonala egyelőre még jelentősen elmarad a fejlett országok színvonalától. Még sok (gazdasági és társadalmi) területen kell felzárkóznunk. Különösen nagy hiány mutatkozik a magas szintű kreativitást igénylő területeken, a vállalkozói szellem nem elég erős, a kibontakozni kívánó tehetségek útjába számos akadály gördül. A következő tízegynéhány év stratégiailag különösen fontos a kínai tehetséggondozó projektek fejlesztésének szempontjából. Fokozatosan erősítenünk kell a felelősség, küldetés és krízis tudatot az emberekben, ugyanakkor aktívan megfelelni a napról napra erősödő nemzetközi verseny kihívásainak, és tudatosan odafigyelni a kínai gazdasági és társadalmi növekedés speciális követelményeihez való alkalmazkodásra is; meg-nem-tántorodva haladnunk a tehetséggondozás általi országerősítés útján. Tudományos tervek, reformok elmélyítése, áttörések elérése kulcsfontosságú területeken, előrehaladás, és számtalan tehetség új helyzetének kialakítására törekszünk. I. Irányelvek, stratégiai célkitűzések és átfogó tervezet 1. Irányelvek Emeljük magasra kínai jellemzőkkel ellátott szocializmusunk zászlaját! Deng Xiaoping elveit, valamint a három képviselet elvét ( három képviselet = Jiang Zemin elmélete, amely szerint a Pártnak úgy kell képviselnie a népet, hogy közben élcsapat-jellegét is megőrizze a ford. megjegyzése), követve be kell vezetnünk a gyakorlatba is a fejlett tudományos gondolkodást, megbecsülnünk a kemény munkát és tudást, a tehetséget és kreativitást, és folyamatosan fejlesztenünk a tehetséggondozás országerősítő stratégiáját. Tehetségeink útját állhatatosan egyengetnünk kell. Alkalmazkodva a szocialista piacgazdaság és a tehetséggondozás szabályaihoz felgyorsíthatjuk a tehetség fejlesztés rendszerét újszerű reformok és irányelvek bevezetésével. A külföld irányába jobban megnyílva kihasználhatjuk mind a belföldi, mind a külföldi emberi erőforrásokat, és segítségükkel kiépíthetünk egy magasan képzett és tehetséges vezetői és dolgozói gárdát, és amelyen keresztül széles körű szellemi támogatást is biztosíthatunk. Jelenleg és a jövőbeni időszakokban a kínai tehetséggondozás alapelvei a következők: a szolgáltatások fejlesztése, a kiváló képességűek előtérbe helyezése, felhasználhatóságorientáltság, innovációs mechanizmus, magas színvonalú vezetés, átfogó és teljes körű fejlesztések. Szolgáltatás-fejlesztés A szolgáltatások tudományos fejlesztése a tehetséges emberek munkájában ered és végződik. A tudományos fejlődés céljait és feladatait szakemberek határozzák meg a tudományos fejlesztések irányelveit és lépéseit követve, és szintén ők vizsgálják felül a tudományos fejlesztési politikák és intézkedések szükségességét, eredményeit és a szakértői munka hatékonyságát. Tehetség priorizálás A gazdasági és társadalmi fejlesztési prioritások lefektetése közepette a tehetséggondozást illetően alapvető, stratégiai fontosságú szerepet kap a humánerőforrás fejlesztés. A személyzeti struktúrák kialakítását, a tehetséggondozást priorizáljuk, mivel a tehetségmenedzsment előtérbe helyezése viszi előre a gazdaság fejlődését afelé, hogy az a jövőben 3

4 leginkább a tudományra és technológiára támaszkodhasson. Célunk, hogy a folyamat során a munkaerő képzettsége növekedjék, a menedzsment innovatívabbá váljék. Felhasználhatóság-orientáltság Avégett, hogy számos különböző tehetség elégséges kibontakozási lehetőséget nyerjen, fontos, hogy a frissen felbukkanó tehetséges egyének megfelelő képzésben részesüljenek, hogy teret nyissanak nekik, adottak legyenek a feltételek a kezdeményezéseiknek, aktívan foglalkoztassák és feladatokkal lássák el őket, így kreatív munkájukkal lehetőségük adódik a társadalom többi tagja részére történő útmutatásra. Innováció mechanizmus A mélyre ható reformok célja, hogy meghatározzák és széles körben megismertessék a tehetséggondozás és képességfejlesztés alapvető irányát és ideológiáját, hogy feloldják a fejlődés útjában álló intézményi korlátokat és megkötéseket, és kidolgozzanak egy, a szocialista piacgazdaság rendszerével harmonikusan működni képes rendszert, amely egyidejűleg serkenti a tudományos fejlődést, és tartja folyamatos működésben a tehetségfejlesztési rendszert, valamint maximalizálja a kreatív tehetségek aktivitását. Magas szintű vezetés Az országot megfelelően irányítani képes politikai vezetői réteg, egy magas szintű üzleti tudással rendelkező, a piac fejlesztésére képes erős és tehetséges vállalkozói réteg, világszínvonalú tudósgárda, egy tudományosan és technológiailag jól képzett személyzet, mérnökök és magas szintű filozófus és társadalomtudós szakértők, írók, művészek, oktatók, számtalan kiváló képességű és kiemelkedően tehetséges ember, sok modern szocialista vidékfejlesztési tervvel rendelkező vezető, magas szinten specializálódott szociális munkások, és általánosságban is a legmagasabb szintre kifejlesztett képességű professzionális munkaerő kiképzése a cél. Ilyen magas szinten a gazdasági és társadalmi fejlődésben élen járó, nagy szabadsággal bíró személyzet körében a csapatépítés és együttműködés is kiemelkedő fontossággal bír. Globális fejlődés Miközben tovább erősítjük a munkaerő képzettségét, hangsúlyt kell fektetnünk az eszmék átadására, a meggyőződések kialakítására és a munkaerkölcs oktatására. Meg kell tanítanunk a munkásokat az odaadó, kemény munka, a becsület, az együttműködés és csapatszellem, a globális fejlődés megbecsülésére. Figyelemmel kell követnünk az egyes tehetségek fejlődését, bátorítanunk és támogatnunk az egyes emberek hozzájárulását, törekvéseit és kiteljesedését, és biztosítanunk, hogy kellő energiát befektetve mindenki a maga választotta terület mesterévé válhasson. Globálisan kell összefognunk és koordinálnunk a terv minden részletét figyelemmel kísérnünk a belföldi és nemzetközi piacokat, egyaránt előre mozdítanunk a városok, a vidék és régiók fejlődését, szemmel tartanunk az ipar, a kereskedelem és egyéb tulajdonrendszerű emberi erőforrások fejlődését, és minden kategóriában elérnünk a dolgozók csapatainak koordinált fejlődését. 2. Stratégiai célkitűzések 2020-ra Kína tehetség fejlesztési programjának általános célkitűzése: széles tömegek oktatása és megfelelő kiképzése, a struktúrák optimalizálása és racionalizálása, az emberi erőforrások priorizációja, a kínai munkavállalók versenyképességének biztosítása a nemzetközi piacon, és Kína, mint a világ legjobban képzett munkaerőivel rendelkező országok közé sorolásának elérése. Összességében a század közepére szilárdan megvalósítani a szocializmus modernizációját és megvetni az ehhez szükséges stabil személyzeti alapokat. - A humánerőforrások folyamatos kiszélesítése, az állomány méretének folyamatos növelése. Az emberi erőforrások nagysága a jelenlegi 114 millió főről 180 millióra változik, mely 58% növekedést jelent. Az emberi erőforrások aránya az összes emberi erőforrások összegéhez képest emelkedik 16%-al emelkedik, ami alapvetően elegendő a gazdaság és társadalom fejlődéséhez. 4

5 - A foglalkoztatható személyzet minőségének további jelentős javítása, a szerkezeti struktúrák további optimalizálása. A fő munkáskorú népesség körében a magasabb szintű oktatásban részesültek aránya eléri a 20%-ot. Minden munkavállaló közül a kutatás és fejlesztés területén dolgozó szakemberek száma eléri a 43 főt. A magasan képzett személyzet kiteszi a szakképzett munkavállalók 28%-át. A személyzet beosztás, típus és nem szerinti összetétele is az elfogadható értékek közé esik. - A képzett munkavállalók versenyelőnye jelenleg is egyértelmű növekedést mutat, egyre versenyképesebbnek számít a piacon a jó képességű munkaerő. Egyre több területről érkeznek a képezhető tehetségek. A berendezések gyártása, hírközlés, biotechnológia, új anyagok kifejlesztése, a repülés és űrkutatás, oceanológia, pénzügyi és banki befektetések, környezetvédelmi, az új, alternatív energiahordozók kutatása, a mezőgazdasági tudomány és technológia, valamint a reklámszakma, az ideológia és kultúra Az ezeknek a - gazdaság és társadalmi fejlődés valamennyi kulcsfontosságú területén felbukkanó - tehetségeknek nyújtott támogatás az intellektuális elit kialakulását is megalapozza. - A humánerőforrás érzékelhetően hatékonyabb kihasználása. A tehetséggondozó rendszer működése robbanásszerű fejlődést ér el. A környezet már adott, melyben egyre nagyobb számban bukkannak elő a jó képességű emberek. A humán tőke beruházások GDP-hez viszonyított aránya eléri a 15%-ot, a gazdasági növekedéshez a humán tőke 33%-ban járul hozzá, a tehetséges egyének hozzájárulási mértéke eléri a 35%-ot. Oszlop: a nemzeti tehetséggondozási program fő mutatói Tervcél egység év 2015.év év Teljes humánerőforrások: tehetségek fő Minden munkás közül: Kutatók és fejlesztők életkor/ fő Magasan képzett szakmunkások a képzett munkaerőben % Felsőoktatásban részesültek aránya a fő munkáskorú népesség körében % A humán tőkebefektetés aránya a bruttó hazai beruházásban % Tehetség hozzájárulás mértéke % Megjegyzés: az adatok a tehetségek éves átlagos mért értékei. A 2008-as év adatai az 1978-tól 2008-ig tartó időszak éves átlaga; a 2015-ös év adatai a 2008-tól 2015-ig tartó időszak éves átlaga; a 2020-as év adatai a 2008-tól 2020-ig tartó időszak éves átlaga. 3. Átfogó tervezet Elsődleges célunk az emberi erőforrásokba való befektetések kivitelezése, valamint a tehetségfejlesztésbe való befektetési rendszer tökéletesítése. A humánerőforrások 5

6 kiaknázásának egyre hatékonyabbá tétele, valamint a hogy a kormányt és a társadalmat, a munkaadókat és munkavállaló egyéneket egyaránt bevonjuk a fejlesztési folyamatokba. Másodsorban célunk tovább szorgalmazni az emberi erőforrások képzési rendszerének kiépítését, az innovatív képzési modellek létrehozását, melyeken belül is külön figyelmet kell fordítanunk az oktatás eszmei és erkölcsi konstrukciójára, a kreatív és innovatív képességekkel rendelkező tehetségek előtérbe helyezésére, és az általános képzettségi szint további átfogó emelésére. Harmadsorban: szükség van a dolgozó személyzet stratégiai újrastrukturálására, hogy eloszlásuk megfeleljen a piac követelményeinek. Alapvető fontosságú a humánerőforrások megoszlása, az új rendszerben arra kell törekednünk, hogy strukturálisan előtérbe helyezzük a tehetségeket, és a makrogazdasági szabályozás segítségével tudatosan koordináljuk a gazdasági és társadalmi fejlődést. Negyedszer: ambiciózus, magas színvonalú elitet formálni, élükön innovatív, termelő tehetségekkel. Különösen nagy szükség van vezetői és összetett tehetséggel rendelkező, képzett szakemberekre, de nem kevésbé fontos a jelenleg személyzeti hiánnyal küszködő gazdasági és társadalmi fejlesztési posztokra kiképezni a megfelelő szakembereket, Párt és kormányszemélyzetet, professzionális és technikai személyzetet, közüzemű és vidéki, szociális munkára megfelelő személyzetet. Jelenleg az országnak mintegy 100 milliós képzett munkavállalói tömegre, tízmilliós magasan specializálódott szakértői gárdára és még nagyszámú kiemelkedő tehetségre lenne szüksége. Ötödször: reform intézményi mechanizmusok bevezetése az emberi erőforrások kiaknázására, a személyzeti irányítási rendszer tökéletesítése, a személyzet és a személyzeti innováció képzése és fejlesztése, a válogatás alapját képező megbízható értékelési rendszer kialakítása, mobil konfiguráció, és egy ösztönző védelmi mechanizmus bevezetése mindez azért, hogy egy dinamikus és magas fokú hatékonysággal működő, mégis nyitottabb környezetet és támogatási struktúrát biztosítsunk a feltörekvő tehetségek számára. Hatodszor: bevonzani a tengerentúli tehetségeket a magas szintű szakértelmet kívánó pozíciók betöltésére, ahol sürgető munkaerőhiány mutatkozik. Tartani magunkat a tengerentúli tehetségek független fejlesztési és innovációs kultúrájához, aktívan felhasználni az ország (terület) oktatási és képzési rendszerét a hazai tehetséggondozásra. Hetedszer: a jogi rendszeren belül megbízható humánerőforrás törvények és rendeletek meghozásának szorgalmazása, a törvényi rendelkezések betartatása, a munkavállalók törvényes jogainak és érdekeinek védelme. Nyolcadszor: a humánerőforrás fejlesztés kormányszinten is erős szervezeti garanciául szolgálhat. Megerősíthetjük és javíthatjuk a Pártvezetés munkáját a képzett új szakemberek bevonása által; ezek az elit tehetségek mutathatnak friss mintát, innovatív módszereikkel és eszközeikkel vezethetnek rá a fejlődés új útjaira. Lépésről lépésre előmozdítjuk az integrált tehetségfejlesztést, 2015-ig, - elsősorban az intézményi fejlesztésekre összpontosítva - már várható hogy a rendszer nagyobb áttörő eredményeket hozzon ig pedig a kitűzött feladatok teljes megvalósítása garantálja majd a tehetséggondozásban kitűzött stratégiai célok megvalósítását. II. A tehetségek csoportépítésének fő feladatai 1. Kiemelni és képezni a kreatív tehetségeket Fejlesztési célkitűzések: a független gondolkodás és innováció képességének javítására kell törekednünk és innováció-orientált országot építenünk, nagy figyelmet szentelünk a magasan képzett, tehetséges szakemberekre az úttörő technológiák területén. Jelentős számú világszínvonalú és élen járó tudóst és mérnököt, magas szintű innovációs munkára képes csapatokat kell képeznünk, köztük is elsősorban a frontvonalbeli, újító szellemmel megáldott 6

7 fiatal tudósokra és törekvő, innovatív gondolkodású építéstechnológiai szakemberekre koncentrálva ra a kutatás és fejlesztés területén dolgozó szakemberek száma el kell érje a 330 millió főt, a magas szintű tehetségek száma el kell érje a embert. Legfőbb kezdeményezések: innovatív képzési modell, az iskolai oktatás és a gyakorlati szakképzés kombinálásának bevezetése, valamint további kommunikációs csatornákat nyitni, támogatni az együttműködést és tapasztalatcserét a hazai és nemzetközi képzési rendszerek közt. Innovatív oktatási módszerek kidolgozása és működésbe helyezése; a diákok tudományos és innovatív szellemének, kreativitásának bátorítása és ösztönzése. A gyakorlati képzések megerősítése a jelentős nemzeti kutatásokon és projecteken, fontos tudományterületeken és kulcsfontosságú tudományos kutatói bázisokon; nemzetközi akadémiai csereprogramok és együttműködési projektek, továbbá számos új típusú magas szintű innovatív tudományos képzési bázis létrehozása. Meg kell erősíteni a vezetői tehetségek és az elit kutatói és fejlesztési személyzet képzését és innovatív csapatépítését, támogatni a tudományos kutatói személyzet és a kutatói tehetségek közti összetartás és csapatszellem kialakítását, ésszerűsíteni a szervezeti struktúrát, és javítani a független innováció képességét. Elmélyíteni a reformokat, javítani és egyértelműen definiálni a jogokat és felelősségeket, tudományosan kiértékelni a tudományos, innovációs és technológiai rendszerek irányítását és azok személyzetét. Az innovációt és vállalkozói készséget elősegítendő és irányítandó előnyös lehet ösztönző eszközök és intézkedések bevezetése, a tudományos és a technológiai termelőerők további felszabadítása érdekében. Innovatív technológiai fejlesztések a magas szinten képzett személyzet nézeteinek még további javítása érdekében. Javítani és tökéletesíteni az akadémikus rendszert, nagy hangsúlyt fektetni az akadémiai címek ösztönzési használatára, és szabályozni a tudósok részmunkaidejét. Növelni a magas szintű tengerentúli kreatív és újító tehetség bevonására tett erőfeszítéseket. Megszervezni és megvalósítani további, innovatív tehetségeket támogató projekteket, tengerentúli kreatív tehetség bevonását célzó terveket, mint a 100 tehetség, a Yangtze folyó tudományos program illetve a Kiemelkedő nemzeti ifjúság tudományos alapítvány és egyéb tehetséggondozó programok. Figyelmet fordítani a tehetségek képzésére, megszabadulni a rangidősség intézményétől, megkövetelni a felelősségteljes tervezést, megnövelni a kiváló fiatal tudósok felkutatására, képzésére, felhasználására és támogatására fordított erőfeszítéseket. A kutatói együttműködés erősítése érdekében figyelmet szentelni a vállalattervezői technológiai szakemberek képzésének és vezetői/igazgatási képességek fejlesztésének, serkenteni a tudományos és technológiai tehetségek vállalkozói kedvét is. Egy újszerű kulturális látásmód kifejlesztése, melynek hitvallása az igazságra és új magasságokra való bátor törekvés, a kudarccal szembeni tolerancia, az egység és együttműködés újító szelleme, megteremtve ezzel a tudományos demokráciát, akadémiai szabadságot, az innováció szigorú és őszinte, ámde az új gondolatokra nyitott és befogadó légkörét. Szilárd tudományos kreditrendszer létrehozása, szigorú eljárás tudományos kötelességszegés esetén. 2. Erőteljes törekvés a kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi fejlődés terén felmerülő szakértői hiányok pótlására Fejlesztési célkitűzések: összehangolni a korszerű ipari rendszer fejlődését és a harmonikus szocialista társadalom szükségleteit, az elsőbbséget élvező területeken megnövelni a kritikus fontosságú hiányzó szakértelem pótlására tett erőfeszítéseket ra több mint 500 millió szakember kiképzése a különböző területeken: berendezések gyártása, információs, biotechnológiai, új anyagok fejlesztése, a repüléssel és űrkutatással kapcsolatos iparágakban, a tengerészet, a pénzügy és könyvelés, a nemzetközi kereskedelem, a környezetvédelem, az energiaforrások területein, a modern közlekedés, a mezőgazdasági tudomány és technológia és egyéb, a gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságú képzések területein. Több mint 800 millió szakember kiképzése az oktatás, a politika és a jog, reklámszakma és kultúra, az orvostudomány és az egészségügy, katasztrófa-megelőzés és 7

8 csökkentés és más - a társadalmi fejlődés szempontjából kulcsfontosságú területeken. A gazdasági és társadalmi fontos területeken a különböző szakemberek száma elegendő lesz, az innovációs képesség és tehetségek szerkezeti eloszlása ésszerűsödik, valamint általános minőségjavulás figyelhető meg. Fő kezdeményezések: az ipar megerősítése, átfogó ipari tehetségfejlesztési útmutató és tervezet készítése, az ország fejlődése szempontjából kritikus fontosságú területekre összpontosítva előrejelzést készíteni a jövőbeli személyzeti követelményekről, és közzétenni a sürgősen szükséges szakembereket felsoroló listát. Az iskolák és egyetemek által oktatott szakok kiigazítása és optimalizálása. A legsürgetőbb szükség jelenleg a kutatói- és felfedezői személyzet kibővítésére, valamint a műszaki és menedzseri/irányító képességekkel rendelkező személyzet képzésére mutatkozik. Kulcsfontosságú szakterületeken széles körű ismeretfrissítő oktatás végzése. Tehetséget fejleszteni az ipar elsőbbségét lefektető irányelveknek megfelelően a képzésben elsősorban az ipari, mérnöki és műszaki személyzetre összpontosítva. Folytatni a Négyek csoportja tehetséggondozó projektet, magas szintű szakembereket képezni a filozófia és társadalomtudományok terén, valamint az újságírói, kiadói, művészeti és más magasan képzett személyzetet megkövetelő területeken ( négy csoport " = 1. csoport: teoretikusok 2. csoport: a riporterek, szerkesztők, előadók 4. csoport: kiadók 5. csoport az írók és művészek a ford. megjegyzése). Biztosítani egy csapat fiatal Marxista teoretikus képzését. Nagyszabású filozófiai és társadalomtudományi kutatási projektek segítségével, nagy erőkkel kiképezni a filozófia és társadalomtudomány területén élen járó tudósokat. Meg kell erősíteni és terjeszteni az ideológiát és kultúrát, az orvosi és egészségügyi személyzet képzését. Támogatni kutatóink részvételét a kulcsfontosságú nemzetközi kutatási programokban, nemzetközi tudományos eszmecserékben. Javítani a szakértők eloszlását a kutatás kulcsfontosságú területein, tovább ösztönözni a kutatás gerincét jelentő kutatatói személyzetet. Az emberi erőforrások fejlesztésének bevezetése a koordinációs mechanizmusok szempontjából kulcsfontosságú területeken. 3. A különféle tehetségek csoportépítési koordinációja és előremozdítása 1. Párti és politikai tehetségek Fejlesztési célkitűzések: a Párt kormányzási képességének megerősítésével és fejlesztésével, a vezetés és az irányítás képességét javítva, és a közép és magas rangú vezetőket összpontosítva, egy olyan magasan képzett tehetséges emberi csoport létrehozása, amely jól tudja irányítani az országot, szilárd a politikai irányvonala, kreatív, szorgalmas és becsületes, gyakorlatias, keményen dolgozik, ily módon hatékonyan segíti elő a tudományos fejlődést ig a Párttagok és a káderek 85%-át egyetemi vagy magasabb végzettségű egyének fogják kitenni. A káderek szakmai színvonalát jelentősen javítani szükséges, ésszerűbbé téve a struktúrát is, valamint teljes munkájukat szigorú ellenőrzés alá vonni. Legfőbb kezdeményezések: a tudományos fejlődéshez és a káderek képzési üteméhez alkalmazkodva, nagyszabású oktatási és képzési rendszer kialakítása, elősegítve a káderek önképzését is. A Párt és a kormányi személy képesség-fokozásának végrehajtása, a káderek oktatási rendszerének megreformálása, az elméleti oktatást, a szakoktatást, a Párt szellemi oktatást és a gyakorlati képzést is beleértve. A mind az erkölcsi integritás, mind a képesség fontos, de az előbbi fontosabb foglalkoztatási norma, valamint a demokrata, nyitott, tiszta verseny reformpolitika betartása, megalapozva a rendületlen hitet, tekintettel a tudományos fejlődésre, figyelmet fordítva a polgárokra, egy az innovációt elősegítő, és az embereket elismerő irányítói útmutatás kialakítása. A káderek munkájában a demokrácia szélesebb körben való alkalmazása, a kormánypárti vezető káderek versenyképességének fokozásán keresztül a dolgozók munkaintenzitásának növelése, a kiválasztási csatornák kiszélesítése, ezekhez a káderek képzettségi színvonalát javítani szükséges a tehetségek szakszerű kiválasztásához. A tartalék káderekről szóló "100 milliós projekt" végrehajtása, az alapoktól az egész folyamaton keresztül nagy odafigyeléssel a Párt és kormányzati tehetséges emberek 8

9 kiválasztására. A kádernők, a kisebbségi káderek, a nem a kínai kommunista Párthoz tartozó káderek képzésének javítása, a kiválasztási folyamat erősítése. A káderek szakmai képzésének támogatása, és egy átfogó értékelési mód kidolgozása. A káderek felelősségvállalásának és feladatainak meghatározása, értékelési szempontok és a munka teljesítményellenőrzésének kidolgozása. A Párt és a kormányzati alkalmazottak besorolási rendszerének javítása. A vezető káderek regionális illetve igazgatási egységek közötti munkacseréjének fokozása, biztosítva a káderek fontos pozíciók közötti rendszeres kommunikációját és munkacseréjét. Az egyensúly megszilárdítása és bebiztosítása, a káderek felügyeletének fokozása. 2. Professzionális üzleti tehetségek Fejlesztési célkitűzések: az ipari strukturális fejlesztést alkalmazva, és az előretörés stratégiáját végrehajtva a modernkori vezetői szint és a nemzetközi vállalkozások versenyképességének erősítése, a stratégiai vállalkozókra és a szakmai vezetőkre koncentrálva. A vállalati vezető személyzet professzionális, piacorientált, szakmai és nemzetközi útjának egyengetése, gyorsítása. Egy kiváló vállalkozókból álló, tehetséges szakemberi réteg létrehozására való törekvés, akik globális stratégiai szemlélettel, nyitott piaci szellemmel, innovációs képességgel és társadalmi felelősségvállalással rendelkeznek. A vállalatokat irányító szakemberek száma 2015-re eléri a 35 milliót, 2020-ra a 42 milliót. Nagyságrendileg 100 olyan stratégiai vállalkozó kiképzése, akik a világ 500 legerősebb vállalata közé tudják emelni a kínai vállalatokat. Az állami tulajdonú vállalatokban dolgozó nemzetközi szakemberek számának főre emelése. Az állami tulajdonú vállalatok vezetői rétegének 50%-a pedig versenyen keresztül kerül kiválasztásra. Legfőbb kezdeményezések: A vállalatokat irányító személyek oktatásának erősítése, a közismert nemzetközi vállalatok, a legjobb nemzetközi és kínai egyetemek, és más oktatási intézmények révén, valamint a stratégiai és interkulturális irányítás készségének javítása. Az állami tulajdonú cégek vezetőségi tagjainak kiválasztása a szervezett válogatási módszer és a piacorientált kiválasztási módszer alapján. A vállalati vezetők kinevezési feltételeinek javítása, határozott idejű kinevezési rendszert, és határozott idejű célirányú megbízási rendszert létrehozva a vezetőség stabilizálása. Továbbá a piac és a befektetők által elismert vállalatirányítás, a vezetői értékelési rendszer tökéletesítése. A vállalatirányító vezetői értékelési intézmények aktív fejlesztése, társadalmi vállalatirányító vezető értékelési rendszer létrehozása, és az irányítás egységessé tétele. A vállalatirányító működési teljesítményértékelési rendszer tökéletesítése, az éves fizetés rendszer javítása, protokoll és egyéb tulajdonosi ösztönző bérezési rendszer és hosszú távú ösztönzési rendszer kigondolása. A vállalatot irányító tehetségek adatbázisának létrehozása. Kreatív vállalkozók és szakemberek kiképzése és pozícióba helyezése, akik szükségesek a vállalatok stratégiai tervezéséhez, a vállalati tőke működéséhez, a technológiai projektmenedzsmenthez. A vállalati projektmenedzsment képességének fejlesztéséről szóló projekt, és az országos kisvállalati oktatási projekt végrehajtása. 3. Szakmai és műszaki szakképzettség Fejlesztési célkitűzések: a szocialista modernizációs igénynek megfelelve, a szakmai képességet és az innovációs képességet fejlesztve, valamint nagy hangsúlyt fektetve a kiemelkedően szakképzett és hiányosan szakképzett emberekre, egy nagy volumenű, kiválóan szakképzett szakmai és műszaki tehetséges személyzet létrehozása. A szakmai és műszaki tehetséges emberek száma 2015-ig eléri majd a 68 milliót, és 2020-ig a 75 milliót, amely 10%-át teszi ki az összes dolgozói létszámnak. A magas, közepes, kezdő szintű szakmai és műszaki tehetségek aránya lesz. Legfőbb kezdeményezések: A szakmai és műszaki tehetségek oktatási körének tovább bővítése, e tehetségek innovációs képességének fejlesztése. Ezen személyzet részére különféle oktatási rendszerek létrehozása, a szakmai és műszaki szakemberek részére a tudásfejlesztési 9

10 projekt végrehajtásának felgyorsítása. Továbbá az új századi milliós tehetségek nevű projekt megvalósítása. Szakképzett ifjúság képzésére fejlesztési tervek, valamint a magas színvonalon képzett személyzet kialakítására oktatási rendszer, mesterfokú oktatás létrehozása, és a népegészségügyben dolgozók védelmének biztosítása. A tehetségek oktatásának a modern logisztikai, az elektronikai kereskedelmi, jogi, tanácsadási, könyvelési, ipari-tervezési, szellemi-tulajdonjogi, élelmiszer-biztonsági, turisztikai és más modern szolgáltatói területen való fejlesztése. Nagy figyelem fordítása a hagyományos szolgáltatással foglalkozó különböző technikai szakemberek oktatására és nevelésére. A különböző társadalmi szervezetek szerepet játszanak a műszaki szakemberek képzésében. A szakemberek rugalmasságáról szóló mobilitási politika fejlesztése, beleértve a kétirányú munkáltatást, rövid távú munkát és a projektek együttműködését. A Párt és kormányzati, a kutatóintézeti és a felsőoktatási intézményi szakmai és műszaki tehetségek vállalatokba, társadalmi szervezetekbe rendezése, a szakmai és műszaki szakemberek racionális eloszlásának elősegítése, illetve előmozdítani a szakmai címek és a szakképesítési rendszer reformjának előremozdítása. Továbbá a különleges kormányzati juttatások rendszerének fejlesztése, a szakmai technikai tehetségek jövedelemelosztási rendszerének javítása. A szakmai és műszaki szakemberek munka- és életkörülményeinek további javítása, hangsúlyt fektetve a nyugdíjas szakmai és műszaki szakemberekre. 4. Magasan képzett személyzet Fejlesztési célkitűzések: Az új iparosítási és az ipari struktúra korszerűsítési követelményeinek megfelelve, a szakmai készségeket fejlesztve, nagy figyelmet kell fordítani a technikusokra és a vezető szakemberekre, egy teljes körű, jól képzett, magas készségekkel rendelkező szakképzett állomány létrehozása érdekében. A szakképzett munkaerő összesített száma 2015-ig eléri a 34 milliót, és 2020-ig a 39 milliót, amelyen belül a technikus és vezető szakemberek száma meghaladja a 10 millió főt. Legfőbb kezdeményezések: A magasan képzett szakemberek képzési rendszerének tökéletesítése, amelyben szorosan összekapcsolódik az iskolai oktatás és a vállalati képzés a kormány és a társadalom támogatásával. A meglévő különböző szakmai oktatási és képzési forrásokat kihasználva, a szakmai képzés erősítése, a nagyvállalatokra és kulcsfontosságú egyetemekre, oktatási intézményekre támaszkodva, államilag támogatott továbbképzési bázis létrehozása a magasan képzett szakemberek számára. A szakmai képzés reformjának előremozdítása, az egyetemek és vállalatok együttműködésére, valamint a tanulás és munka kombinációjára való ösztönzés kialakítása. A tanári oktatás erősítése a szakmai képzésben. Az oklevél és a szakmai bizonyítvány rendszer bevezetése a szakmai képzésben, valamint a magasan képzett személyzetről szóló nemzeti élénkítő terv kidolgozása. Ezen szakemberek különböző módokon történő érvényesülésének lehetővé tétele. A magasan képzett személyzet és a műszaki, mérnöki tehetségek együtt-fejlődési tervének érvényesítése. Az egyedi készségek generációk közti átörökítési lehetőségeinek meghatározása. Különböző szakmai versenyek és munkahelyi képzések fejlesztése. A magasan képzett személyek számára az országos elismerési rendszer tökéletesítése, ezen szakképzett réteg gazdasági és társadalmi helyzetének további javítása. 5. Vidéki gyakorlati szakemberek Fejlesztési célok: Egy új szocialista vidék építésére koncentrálva, a technikai minőséget, a szakmai készségeket és képességeket fejlesztve, hangsúlyt fektetni a vidéki gyakorlati szakemberekre és termelési tehetségekre, létrehozni egy a vidéki gazdasági és társadalmi fejlődést szolgáló, elegendő számú vidéki gyakorlati szakemberi gárdát. A vidéki gyakorlati szakemberek száma 2015-ig összesen eléri a 13 milliót, 2020-ig a 18 milliót, az átlagos képzések száma eléri a 10.2 évet. A legjelentősebb iparágnak legalább 1 vagy 2 vezetője van minden településen. 10

11 Legfőbb kezdeményezések: Nagyszabású gyakorlati képzések indítása a vidéki területeken. Modern távoktatási hálózat létrehozása, a Nemzeti Kulturális Információs Források Megosztása Projekt végrehajtása, különféle gazdálkodási oktatási és képzési projektek, mezőgazdasági technológia népszerűsítési rendszer, különféle szakképzést nyújtó iskolák és intézmények létrehozása a vidéki területeken. A megyei szakképzési hálózat tökéletesítése, a vidéki gyakorlati szakképzett emberekről szóló fejlesztési program illetve az új vidéki gyakorlati szakmunkásokról szóló képzési projekt végrehajtása. A vidéki gyakorlati szakembereket, szakmai szövetségek építésének támogatása és ösztönzése, a vállalatot irányító személyzetet oktatásának felgyorsítása, szakmai együttműködési szövetségi vezető képzése, amely sürgősen kell a mezőgazdaság iparosításának fejlesztéséhez. A vidéki gyakorlati tehetségek vállalatépítésének aktív támogatása. A vállalkozói képzésekhez, projektek jóváhagyásához, politikai támogatás nyújtása a hitel-kibocsátás és a földhasználat területén. Praktikus személyi értékelési rendszer létrehozása a vidéki területeken. A vidéki gyakorlati tehetségek ösztönzésének és népszerűsítésének fokozása, társadalmi státuszuk emelése. A mezőgazdasági szakemberek, tanárok, orvosok gazdasági támogatásának javítása, akik elengedhetetlenek a vidék fejlődéséhez. Továbbá a városi és a vidéki tehetséges szakemberek egymást segítő rendszerének kialakítása. A több ezer orvos támogatja a vidéki egészségügyet, a városi tanárok támogatják a vidéki oktatást, a társadalmi munkás új szocialista vidéket épít és a mezőgazdasági szakemberek vidékre koncentrálása nevű tervek előremozdítása. 6. Szociális munka területén dolgozó tehetségek csoportja Fejlesztési célkitűzések: a szocialista harmonikus társadalomépítés követelményeinek megfelelve, a szakemberek képzése és a munkahelyek fejlesztése alapján, nagy figyelmet fordítani a közepes és magas szintű társadalmi munkát végző szakemberekre, egy specializálódott, professzionális és szociális munkásréteg létrehozása. A szociális munkát végző szakemberek száma 2015-ig eléri a 2 milliót, és 2020-ig a 3 millió főt. Legfőbb kezdeményezések: különböző tanulmányi háttérhez igazodó szakmai képzések és az ismeretek logikus kombinációján alapuló képzési rendszer kialakítása. A szociális munka, mint tudományág kiépítése. Számos szociális munkás képzési alap kiépítése. A szociális munkát végző személyek szakmai képzésének javítása, a szociális munkás képzés minőségértékelési rendszerének fejlesztése. Valamint a szociális szakmunkások minősítési rendszerének létrehozása. A szociális munkával foglalkozó szakmai menedzsmentet erősítése. A társadalmi munka fejlesztési politikai intézkedéseinek gyorsított létrehozása. A közszolgálati intézmények, a városi és a vidéki közösségek és a lakosság jóléti társadalmi szervezeteinek kiépítése. A képzési támogatásról és a társadalmi szervezetek törvény szerinti irányításáról szóló politika tökéletesítése. A szociális munkát szolgáltató szervezeti szabványosításról szóló demonstrációs projekt kidolgozása és megvalósítása. Egységes politika kidolgozása a szociális munkának a kormány hatáskörébe vonására. A szociális munkások és az önkéntesek együttműködésének javítása, és a szociális munkás képzési kedvének erősítése, véleményjavítása. III. A rendszer és mechanizmus innovációja 1. Kijavítani és tökéletesíteni a tehetséges szakemberek irányítási rendszerét (1) Tökéletesíteni a Pártot irányító tehetségek vezetői rendszerét Célkitűzések: ragaszkodni a pártirányítási elvekhez, előremozdítani az irányítási mód megújítását. Tökéletesíteni az egységes Pártvezetést, az érintett szervezetek feladatainak ellátását, szorosan együttműködni és teljes körűen részt venni a társadalmi erők munkarendszerében. Megfelelően kihasználni a Párt központi szerepét, koordinálni a gazdasági, társadalmi fejlődést és a tehetséggondozás fejlesztését. Hatékonyan szabályozni a makrogazdaságot, a politikai vezetést, a társadalmi és gazdasági fejlődést, valamint a 11

12 tehetségek fejlesztését. Nagy felelősséggel eljárni a feladatok megfelelő koordinálásában, a posztokra megfelelő emberek megtalálásában, kiképzésében és ösztönzésében. A törvényi rendszer is a tehetséges szakemberek védelmét kell szolgálja, hogy tovább emelje a Párt irányító színvonalát. Fontos, hogy a Párt és a kormányzati legfőbb vezetőség a legjobban képzett szakembereket foglalkoztassa, hogy megtaláljuk, kiképezzük és alkalmazzuk azokat a tehetségeket, akik a legjobban megfelelnek a posztokra. Legfőbb feladatok: betölteni a Párt és a Pártbizottság minden szintű hivatalát a legképzettebb, tehetséges hivatalnokokkal. Létrehozni egy tudományos döntéshozatali mechanizmust, egy koordinációs mechanizmust, és egy végrehajtási mechanizmust, hogy egy olyan tehetséggondozási rendszer jöjjön létre, amely egyrészt egységes, másrészt pedig dinamikus, hatékony, és fejlődőképes. Meghatározni a Pártbizottságok és a kormányok felelősségét a szakértői munkában. Létrehozni egy rendszert, amelyben minden pártbizottság meghallgatja a tehetséges fejlesztéssel kapcsolatos jelentéseket. Tökéletesíteni a Párt és a szakértők kapcsolattartását szabályozó rendszert. Bevezetni a szakértők fontos politikai kérdésekkel kapcsolatos tanácsadói rendszerét. Továbbbővíteni a pártszervezet irányító szerepét, kihasználni a kormány humánerőforrás menedzsmenti hivatalát, minden hivatalt bevonni a tehetséges szakemberekkel való foglakozásba, munkába, teljesen mozgósítani a népi szervezeteket, vállalkozásokat, és társadalmi szervezeteket, hogy a társadalmi erőket mozgósítva hozzanak létre egy általános együttműködési helyzetet. (2) A tehetséggondozás szélesebb körben való elterjesztése Célkitűzések: koncentrálni a rugalmas, kreatív munkaerő foglalkoztatására, a kormányi makrogazdasági irányítás javítására, a piac hatékony elosztására, a vállalatoknál az önálló, tehetséges szakemberek foglalkoztatására, és a tehetséges emberek önálló munkaválasztására. Javítani a makro-kontrollt, előmozdítani a kormány tehetséges emberi menedzsmentjét, a fejlődést ösztönző környezet kialakítását, a közszolgáltatások jobb minőségüvé tételét, a működési mechanizmus és menedzsment rendezetté, nyitottá és átláthatóvá, kényelmessé és hatékonnyá változtatását. Tökéletesíteni a tehetséges emberi piaci rendszert, és jelentősebb szerepet adni neki a tehetséges emberi erőforrások elosztásában. Betartatni az élénkítő, útmutató és tudományos elveket, előmozdítani az állami tulajdonú vállalatok és a személyzeti rendszer reformját, megújítani az irányítási rendszert, megváltoztatni a foglalkoztatási mechanizmust, bővíteni a vállalatok foglalkoztatási autonómiáját. Kihasználni a vállalatok központi szerepét a szakemberek képzésében, bevonzásában és foglalkoztatásában. Legfőbb feladatok: a kormány átfogó közigazgatási tervének megfelelve tökéletesíteni a tehetséges embereket irányító mechanizmust, egységesíteni az igazgatási intézkedéseket, előmozdítani a tehetséges emberi menedzsmenti hivatalok további decentralizációját. Csökkenteni és szabványosítani a közigazgatási jóváhagyást és díjakat. Előmozdítani a vállalatok személyi rendszer reformját, fokozatosan kiépíteni egy egyértelmű elszámoltathatósági, és ésszerű, rugalmas és hatékony besorolási, és személyzeti irányítási rendszert. Megelőzni az igazgatássá változtatást és a hivatalos és státus irányzatát a tehetséges emberek vezetésében. Vállalatirányítási szervezetet létrehozni a tudományos kutatási, egészségügyi és egyéb intézményekben, például tanácsot és igazgatóságot. Egy olyan tehetséges emberi irányítási rendszert építeni fel, amely megfelel a modern tudományos kutatóintézeti rendszernek, a modern egyetemi rendszernek, valamint az állami egészségügyi rendszernek. Tökéletesíteni az államtulajdonú vállalati vezetők irányítási rendszerét, és javítani a modern vállalati rendszernek megfelelő vállalati személyzeti rendszeren. Ösztönözni a különböző térségeket, hogy igyekezzenek a saját helyzetüknek megfelelő és a nemzetközi szakemberi irányító rendszerhez köthető belső irányítási reform kísérleti kiépítésére. (3) A jogi rendszer befolyásának erősítése a szakemberi munkában 12

13 Célkitűzések: jogi védelmet nyújtani a tehetséges embereknek, elősegíteni a szakemberek irányításának tudományossá, rendszeressé, szabványosítottá válását, és kialakítani egy kedvező jogi környezetet. Javítani a jogalkotási munkán, tökéletesítni a tehetséges emberekkel kapcsolatos törvényeket, amelyek az állami cégeknél dolgozó tehetséges emberek biztonságát, az emberi jogok védelmét, a tehetséges emberek irányítását és a tehetséges emberek képzését, vonzását, felhasználását és velük kapcsolatos egyéb szabályozható területeket érinti. Legfőbb feladatok: tanulmányozni és megfogalmazni a humánerőforrás-fejlesztési támogatásra vonatkozó törvényeket és rendeleteket, az élethosszig tartó tanulás, bérszámfejtés, személyügy, szakmai és technikai személyzet további oktatása, a szakképzettség kezelése, az emberi erőforrások, a piaci gazdálkodás, és a külföldi szakértők Kínában való foglalkoztatása területén. Tökéletesíteni a törvényeket és rendeleteket a tehetséges munkavállalók és a munkaadók védelméről. 2. A kreatív munkavégzés mechanizmusa (1) Tehetséges emberek képzési és fejlesztési mechanizmusa Célkitűzések: a nemzeti fejlesztési szükségletekhez és a társadalom igényeihez illeszkedve, az erkölcsi minőséget és innovációs képességet fejlesztve, tökéletesíteni a nemzeti oktatási és élethosszig tartó tanulási rendszert, nagy hangsúlyt fektetve a tehetséges emberek megtalálására és oktatására a gyakorlatban, és létrehozva a mindenki tehetséges ember lehet és mindenki fejlődni tud fejlesztési és képzési mechanizmust. Jól kihasználni az oktatás nyújtotta lehetőségeket a tehetséges emberek képzése során, különleges gonddal képezni és oktatni az átfogóan tehetséges és kreatív gondolkodású embereket, munkavállalókat. Legfőbb feladatok: az alapvető szocialista értékrendszer alkalmazása a tehetséges szakemberi oktatási folyamatok során. Tovább emelni a szakemberek erkölcsi és ideológiai színvonalát. Építeni a mechanizmust, amelynek keretei közt a tehetséges emberi képzési szerkezet megfelel a gazdasági, társadalmi fejlődési igényeknek, javára válik a tudományágaknak, és kedvezően befolyásolja a regionális eloszlást. Elősegíteni a minőségi oktatást, és az egyéni helyzetnek megfelelő oktatást, tovább fejleszteni az egyetemek képzési rendszerét, és speciális oktatást nyújtani a különleges képességű tehetséges embereknek. Előmozdítani az egyetemi vizsga rendszer reformját, tökéletesíteni a több szempontos felvételi rendszert, emelni a felsőoktatás minőségét. Létrehozni egy szakember-képzési értékelési rendszert. Tökéletesíteni a szakképzés és a felnőttképzés biztonsági rendszerét, elősegíteni és ösztönözni a felnőttképzést. Tökéletesíteni a tovább képzési rendszert, egy hálózatos, nyitott, élethosszig tartó tanulási rendszert építeni ki, nagy figyelmet fordítva a modern távoktatásra, támogatva minden féle szakmai oktatási intézmény fejlesztését. Támogatni a katonai és polgári szakemberi oktatási rendszer létrehozását. (2) Szakértő kiértékelési mechanizmus Fejlesztési célok: egy olyan szakértőket felmérő értékelési mechanizmus létrehozása, amely a munkaköri feladati követelményeken alapul, amely integritási, tudási és teljesítményorientált, és mind tudományos, mind társadalmi szempontból megállja a helyét. Tökéletesíteni az emberi értékelési színvonalat. Nagyon fontos, hogy a tehetséges embereket a gyakorlat és hozzájárulás alapján értékeljük. Módosítani kell a jelenleg létező szakember-értékelési módszert, bővíteni a tehetségek értékelési csatornáját. Összekötni a tehetséges emberek értékelését a felkutatásukkal Legfőbb feladatok: tökéletesíteni a foglalkoztatási osztályozási rendszert. Javítani mindenféle tehetséges ember képességi és képzettségi színvonalát. Létrehozni a vállalati szakemberi értékelési rendszert a teljesítményértékelés alapján. Különböző iparágak szerint szerkeszteni a vállalati értékelési rendszereket. Tökéletesíteni az iparok és a társadalom elismerő szakmai értékelési rendszerét. Előmozdítani a munkacím rendszeri reformját. 13

14 Tökéletesíteni a szakmai képességi értékelés rendszert, és növelni a szocializálási színvonalat. Tökéletesíteni a szakmai és műszaki értékelési rendszert, és növelni a munkáltató vállalatok kinevezési autonómiáját. Tökéletesíteni az értékelési rendszert, amelynek a legfontosabb pontja a munkateljesítmény. Lehetőleg többféle értékelési rendszer létrehozása. Tovább tökéletesíteni a szakmai képességek felmérését, a vállalati szakmai képességek értékelését, az egyetemi szakmai képességi értékelési módszert. Tökéletesíteni a Párt és kormányzati vezetői értékelési rendszert. Létrehozni egy közszolgálati munkakör-besorolási rendszert. Építeni a mechanizmust, amelyben tehetséges embert találni a nagyszabású tudományos kutatásokhoz, illetve konkrét projektek megvalósításához. Javítani a tehetséges embereket ajánló társadalmi rendszert. (3) A szakemberek kiválasztási és kinevezési rendszere Célkitűzések: előmozdítani minden, a tehetséges szakemberek kiválasztását és kinevezését illető reformot. Ésszerűen használni fel a jelenleg rendelkezésre álló tehetséges embereket, segíteni a képzett szakembereket az őket megillető munkahelyhez jutni, és létrehozni egy olyan kiválasztási és kinevezési mechanizmust, amelyben előtérbe kerülnek a különféle tehetséges emberek, és amelynek keretei között kihasználhatják képességeiket. Elmélyíteni a Párt és kormányzati vezetői kiválasztási és kinevezési rendszer reformját, emelni a közbizalmat a kinevezés során. Tökéletesíteni az államtulajdonú vállalati vezető kiválasztási rendszert. Javítani a jelenlegi vállalati kinevezési rendszeren és munkahelyi irányítási rendszeren, és tökéletesíteni a vállalati vezetői kinevezési rendszert. Legfőbb feladatok: tökéletesíteni a Párt és a kormányzati vezetők nyílt kiválasztási és pályázati rendszerét, egy versenyképes kiválasztási módszert keresni. Javítani a káderek kinevezési és kiválasztási rendszerén is. Végrehajtani és tökéletesíteni a helyi pártbizottság szavazási rendszerét a fontos vezetői kinevezésben. Javítani az államtulajdonú vezetői kiválasztási rendszeren, amely kiválasztást szervez, és a piaci elosztást kombinálja a törvényes irányítással. Tökéletesíteni a befektető képviselői küldő rendszert és a választási rendszert az államtulajdonban. Javítani a vállalat vezetői kinevezési, kiválasztási módszeren. Továbbá végrehajtani a nyitott munkaerő-felvételi és foglalkoztatási versenyt és szerződési rendszert a vállalatokban. Kiépíteni a globális felvételi rendszert a vállalatok kulcsfontosságú munkahelyein és a nagyszabású állami projektekben. (4) A szakemberek mobil elosztásának rendszere Célkitűzések: a szocialista piacgazdasági rendszer fejlesztési követelményeinek megfelelve, továbbra is elősegíteni a szakképzet munkaerőpiac rendszeri létrehozását, tökéletesíteni a piac szolgáltatási funkcióját, építeni a tehetséges emberek mobil elosztási rendszerét, amelyben a kormány makro ellenőrzi az eloszlást, a piacon tisztességesen versenyeznek, a közvetítő szervezetek kielégítő szolgáltatást nyújtanak, és a tehetséges szakemberek önállóan választják a munkájukat. Javítani kell a jelenleg létező szakemberi piaci kereslet és kínálat, árak és verseny mechanizmuson is. Fontos a szakemberi szolgáltatási ipar fejlesztésére. További kell erősítenünk a kormány irányítását és ellenőrzését a tehetséges emberek mobil elosztása terén. Előmozdítani az ipari és a regionális tehetségek összehangolt fejlődését, továbbá elősegíteni a tehetséges emberi erőforrások hatékonyabb elosztását. Legfőbb feladatok: egy egységes, szabványosított és nyitottabb humánerőforrás piac létrehozása alapján a szakmai és különböző ágazati munkaerő-piac fejlesztése. A szakmai, információs technológiai, az iparosítási és a nemzetközi szakemberek piaci szolgáltatási rendszerének tökéletesítése. A képzett szakembereket kiszolgáló szolgáltatási intézmények létesítése, továbbá ezen szolgáltatási szövetségek szerepvállalásának hangsúlyozása. Tovább csökkenteni a rendszeri akadályokat a tehetséges emberek mobil elosztásában. Politikai intézkedéseket hoznak, amelyek tovább szabályozzák a szakemberek piaci elosztását. Előmozdítani az államtulajdonú cégeknél dolgozó szakemberek szolgáltatási rendszerének reformját, és megvalósítani az irányítás és működtetés megkülönböztetését. Fokozatosan 14

15 bevezetni az egységes háztartási regisztrációs rendszert városokban és vidéken. Javítani a háztartási regisztrációs és migrációs rendszert, hogy hozzájáruljon a tehetséges emberek bevezetéséhez. Felgyorsítani a szakemberek közigazgatási szolgáltató rendszerének kiépítését. Tökéletesíteni a társadalombiztosítás kapcsolat átadási rendszert. Létrehozni a rendszeres publikálási rendszert a képzett szakemberek iránt mutatkozó igényekről, nekik kínálkozó munkalehetőségekről. Megjavítani a munkaszerződési és személyi kérdésekben és vitákban eljáró választott bírósági rendszert. Szem előtt tartani a különböző szakemberek és a munkaadók jogos érdekeit. Létrehozni a szakemberek csere-és együttműködési mechanizmusát, amely megfelel a nyugat-kínai régió fejlesztési terveinek, az észak-kelet kínai régi ipari bázis gazdasági élénkítési terveinek, a kínai központi régió fejlesztési terveinek, és a kelet régió vezetői fejlesztési terveinek is. Meggyorsítani a szakemberek képzési folyamatát a Jangce folyó deltájában, a Gyöngy folyó deltájában, és a Bohai-tenger körű régiókban. Az ország különböző térségeinek funkcionális elosztása szerint, kialakítani a különféle szakemberek ésszerű elosztását. (5) A tehetséges emberek ösztönzési és védelmi rendszere Célkitűzések: tökéletesíteni az elosztási, ösztönözési és védelmi rendszert, olyan rendszert létrehozni, amely teljes mértékben tükrözi a tehetséges emberek értékét, amely ösztönzi őket és megvédelmezi törvényes jogaikat. Tökéletesíteni a szakemberek bérrendszerét. Erősíteni a jövedelem elosztásának makro-irányítását. Fokozatosan bevezetni egy specifikációs, vitalitásra ösztönöző, a méltányosságot hangsúlyozó, és erős rendszerfelügyeleti bérrendszert. Betartatni egy egységes jutalmazási rendszert, amely az anyagi jutalmat kombinálja a szellemi jutalommal, a kormányi jutalmat valamint a munkaadók és a társadalmi jutalmat helyezi a középpontba. Tökéletesíteni a társadalombiztosítási rendszert, amely nagy fontosságot helyez a nyugdíj-biztosításra és az egészségbiztosításra. Legfőbb feladatok: koordinálni a Párt, kormány és államtulajdonú vállalati jövedelmi elosztási rendszert. Előmozdítani a bérrendszer reformját. Létrehozni a tulajdonjogok ösztönzési rendszerét, kialakítani a tudomány, a technológia, a menedzsment, a készségek és más termelési tényezők illetve hozzájárulás alapján való elosztási rendszert. Tökéletesíteni az államtulajdonú vállalatoknál dolgozó szakemberek ösztönözési rendszerét, hosszú távú ösztönözési módszereket bevezetni. Nagy fontosságot tulajdonítani az innovatív vállalkozói szférában dolgozó szakembereknek. Fokozatosan emelni az alapnyugdíjat a vállalati nyugdíjasok körében, különösen nagy hangsúllyal a magas szintű szakmai és műszaki személyzeteken. Létrehozni és tökéletesíteni a vállalati teljesítményi bérrendszert. Megpróbálkozni többféle jövedelmi rendszer bevezetéséve a magasan képzett, tehetséges emberek körében, például a megállapított bér és a projectek után fizetett bér rendszerével. Kiépíteni az országos becsületi rendszert, hogy elismerjék azokat a tehetséges embereket, akik nagyban hozzájárultak a társadalom és gazdaság fejlődéséhez. Javítani a tehetségeket díjazó ösztönző rendszert. Tanulmányozni és átalakítani a tehetséges emberek kiegészítő biztosítási rendszerét, támogatni a kiegészítő nyugdíjas és egészségügyi biztosítási rendszer kiépítését a munkaadói vállalatokban. Bővíteni a társadalombiztosítási rendszer lefedettségét vidéken, a nem állami gazdasági szervezetekben és az új társadalmi szervezetekben. IV. Fontos irányelvek 1. A tehetséges befektetőknek prioritást biztosító adó és pénzügyi politika bevezetése Prioritást kell biztosítanunk a tehetséges emberek fejlesztési és befektetési törekvéseinek. Biztosítanunk kell, hogy a nemzeti oktatási, tudományos és technológiai kiadások növekedési üteme magasabb legyen, mint a rendszeres pénzügyi bevétel-növekedés, és az egészségügyi kiadások növekedési üteme nagyobb legyen, mint a rendszeres pénzügyi költség. Lépésről lépésre javítanunk kell a gazdasági és társadalmi fejlődés elemi struktúráit, és megemelnünk a 15

16 humántőke-beruházások arányát. Nagymértékben elősegíteni a szakemberek fejlesztési terveinek anyagi megvalósítását, segíteni fejlesztési projectjeik végrehajtásában. Támogatni és ösztönözni a vállalatokat és társadalmi szövetségeket fejlesztési alap létrehozására a szakemberek részére. Pénzt fordítani a tehetséges emberek képzésére a nagyszabású építő és kutatási projektekben. Ésszerűen megváltoztatni a pénzügyi és adópolitikát, emelni a vállalati személyzet képzési finanszírozási arányát. Az adókedvezmény és más kedvezményes politikán keresztül, ösztönözni és támogatni a tehetséges emberi erőforrás-fejlesztését a társadalomban, a munkaadói vállalatokban és az egyéni befektetésekben. Irányítani az ország közép és nyugati részét, hogy többet fektessenek be a szakértők képzésébe. A nemzetközi pénzügyi szervezetek segítségét, valamint külföldi kormányzati hiteleket felhasználva fejleszteni a tehetséggondozó projektet. 2. Bevezetni az innovatív szakemberek képzésének rendszerét, az oktatás és kutatás együttműködésével Kormányi irányítás alatti, piac-orientált és dinamikus stratégiai szövetséget kell létrehoznunk az oktatás és kutatás között, amely a technológiai innovációk serkentésén, az oktatási együttműködésen és a közös nagy volumenű projektek végrehajtásán keresztül vesz majd részt a szakemberek magas szintű képzésében. Be kell vezetni a posztgraduális oktatási innovációs programot, fejleszteni a szakmai oktatási képzést, létrehozni az egyetemek, kutatóintézetek, és vállatok magas szintű, kétirányú személyzeti kommunikációs rendszerét. Tökéletesíteni a posztdoktori rendszert, diverzifikált befektetési csatornákat kiépíteni, kihasználni a főiskolák, egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások segítségét. Emelni a posztgraduális képzési színvonalát. Végrehajtani a tehetséges emberek plusz oktatási projektet; a kiemelkedő szakemberek képzésekor erőteljesen támaszkodva az ipari kutatásokra, a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekre, a vállalatok nagy jelentőségű szerepvállalására, és általuk innovatív szakembereket képezni. Adókedvezményt biztosítani a programban résztvevő vállalatoknak az egyetemi gyakornokok alkalmazásáért cserébe. 3. Végrehajtani a tehetséges embereket vidékre és távoli területekre irányító politikát Kedvezmény és juttatások illetik meg a tehetséges embereket - jövedelem és pozíció terén - akik a vidéken vagy távoli területekben telepednek meg és vállalnak munkát. Emelt szintű juttatások járnak a távoli és kemény területeken dolgozóknak, az állam támogatásokkal javítja a dolgozók munka és életkörülményeit. A kormányi pozíciók biztosításával, a vidéki hivatalok betöltésére összpontosítva, és más intézkedésekkel ösztönözi és támogatja az egyetemet végzettek vidéki, illetve kisebb vállalatoknál történő munkavállalását. Fokozatosan növekszik a tartományi szint feletti Párt és kormányzati szervek által felvett köztisztviselők aránya. Támogatási intézkedéseket léptetünk életbe az egyetemet végzettek távoli vidékeken való foglalkoztatásának érdekében. Igazgatási és közszolgálati munkahelyeket teremtünk nagy számban. Tökéletesítjük a technológiai levelező a vidéken és vállalatokban való szolgáltatási politikai rendszert. Átfogó, a Keleti és Nyugati részt, a várost és a vidéki területet irányító tehetséges embereket támogató rendszert dolgozunk ki és léptetünk életbe. A tehetséges embereket a Nyugati részbe és vidékre irányítjuk. Végrehatjuk az egyetemet elvégzettek társadalmi képzési tervét. Tovább előmozdítjuk az egyetemi önkéntes szolgálati tervet a nyugati régióban, és tanári munkahelyeket teremtünk a vidéki oktatásban. Erősítjük a káderekből álló Tibetet és Xinjiang tartományt segítő szakembereket, egészségügyi szolgáltatási csoporttal, a nyugati részre látogató tudósokkal, a kisebbséggel foglalkozó képzett tudósokkal és kisebbségi kétnyelvű tanárokkal, hogy támogassák és szellemi fejlődésében segítsék a nyugati, különösen a távoli kisebbségi régiót. Beindítjuk a tehetséggondozói támogatási projektet a távoli és szegény területeken, a határ menti területekben és a régi forradalmi bázis területeken is. 4. Tehetséges egyének részére vállalkozás-ösztönző politika életbe léptetése 16

17 Elősegítjük az üzleti hitelek felvételét és tovább fejlesztjük a szolgáltatásokat. Kidolgozzuk a szakemberek vállalkozásaira vonatkozó pénzügyi irányelveket. Tökéletesítjük a szellemi tulajdon és technológia védelmét biztosító jogszabályokat és rendelkezéseket. Adókedvezményeket, és pénzügyi kedvezményeket biztosítunk, támogatjuk a vállalkozási kockázati tőkealapot, a tudományos és technológiai kezdeményezéseket. Erősítjük a vállalkozói készségek fejlesztését és a vállalkozói tanácsadási szolgáltatásokat. Támogatjuk a vállalkozói infrastruktúrába való befektetést, felépítjük a vállalkozási szolgáltató hálózatot, és mindenféle módon ösztönözzük a befektetői és vállalkozói kezdeményezéseket. Ösztönöző és támogatási rendszert dolgozunk ki, hogy ezzel is segítsük a boldogulásban a tudományos kutatóintézeteken vagy egyetemeken dolgozók vállalkozásainak létrejöttét és sikerét. 5. Tudományos és technikai személyzet innovációját és fejlesztési törekvéseit előtérbe helyező irányelvek bevezetése Fontos, hogy a különböző tudományos és technikai területek szakértőinek megfelelő előmeneteli lehetőségeket biztosítsunk, ösztönözzük és támogassuk őket, hogy innovációs munkájukon keresztül elégséges kompenzációhoz és a megérdemelt magas társadalmi státuszhoz jussanak. Tovább kell tökéletesítenünk a kutatási rendszert, bővíteni a kutató intézetek autonómiáját a kutatási finanszírozás felhasználásában és a személyzeti szabályozási kérdésekben, és egyes döntéshozatali, vezetési és felügyeleti szabályozást illető kérdésekben. A tudományos és innovációs teljesítményeket előtérbe helyező fejlődés útját kell követnünk, kidolgoznunk egy objektív értékelési és jutalmazási rendszert, amely ösztönzőleg hat a teljesítményre. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az alapkutatásra és élvonalbeli technológiai kutatások finanszírozására egyaránt, valamint létrehozni több színvonalas, nonprofit kutatóintézetet, és a létrehozott intézetekben is bevezetni az innovációs teljesítményértékelési rendszert. Tökéletesítenünk kell a technológiai projecteket és az azok finanszírozását irányító országos rendszert, amely szilárd támogatási hátteret biztosít a magas szintű innovatív csoportoknak, és tovább ösztönzi a kutatóintézetek munkáját. Külön nagy figyelmet kell szentelnünk a kulcsfontosságú pozíciókat betöltő tehetséges embereknek, de a feltörekvő fiataloknak is, akik a tudományos és technológiai színtér jövőbeli fejlődésének zálogai. Ha lehetséges, egy országos lakásprojekt bevezetésével biztosíthatjuk számukra a megfelelő életkörülményeket, és megoldhatjuk lakhatási problémáikat. 6. Racionalizáció a Párt és kormányzati szinten, az üzleti, vezetői és szakmai szinten dolgozó személyzet körében Javítanunk kell a kommunikációt a Párt és kormányzati szinten, valamint az üzleti, vezetői és szakmai, technológiai területeken dolgozó szakemberek közt. Meg kell szüntetnünk az identitás, osztály és vállalati különbségekből fakadó akadályokat hogy egy nyitott foglalkoztatási környezetet teremtsünk. Bővítenünk kell a munkacsere elterjesztését különböző régiókban és különböző hivatalokban, a kormányzati és az államtulajdonú vállalati vezetők körében is. Szélesítenünk kell a kormányzati szférák számára hozzáférhető, jó képességű személyzeti bázist, a személyzeti kiválasztási rendszert. A Párt és kormányzati alkalmazottak vállalatokba átpozícionálása révén tovább javítani a társadalombiztosítási rendszert. 7. Nyitottabbá tenni a tehetségkutató és fejlesztő rendszert Fontos lenne, hogy a jelenleg külföldön tanuló magas szinten képzett kínai tanulókat a hazai vállalkozások indítására ösztönözzük, hogy vonzóvá tegyük számukra az itthoni üzleti befektetéseket. A bevándorlási és állandó tartózkodási politika alakításra és tökéletesítésre szorul, de nem kevésbé problematikus a az adózást, biztosítást, oktatás és lakhatást, valamint a gyermekek és élettársak elhelyezését, és a jelentősebb posztok, vezetői beosztásokban való munkavállalást szabályozó intézkedések. A külföldön tanult tehetségek jelentős részt 17

18 vállalhatnának a nagy kínai technológiai projektek, nemzeti szabványok fejlesztésében, de állami és akadémiai szinten is lehetne beleszólásuk a személyzeti kiválasztás és díjazás elbírálásába. Hogy ezt elérjük, ki kell fejlesztenünk egy, a külföldön tanult képzett kínai tanulók szakértelmét megfelelően kiaknázó rendszert, ösztönöznünk kell őket a Kínában való munkavállalásra és befektetésre, vállalkozói parkokat kell nekik kiépítenünk, és ezeken keresztül biztosítanunk számukra a szükséges befektetési és pénzügyi szolgáltatásokat, információkat. Ezen felül nagy szükség van a külföldiek állandó tartózkodását szabályozó rendszer továbbfejlesztésére, hogy megkönnyítsük a képzett külföldi tehetségek Kínai munkavállalását. Tovább kell serkentenünk a külföldi szellemi munkások és technológia migrációját, a külföldi szellemi erőforrások felkutatását, értékelését, ellátását és biztosítani piaci részesedésük növelését. Tovább kell növelnünk az ösztöndíjasok számát, és kiaknáznunk a kiemelkedő külföldi oktatási rendszerek kínálta lehetőségeket. Növelnünk kell a kínai egyetemek, kutató intézmények és a külföldi oktatási, és tudományos intézetek közötti együttműködést, valamint a kínai vállalatok által kiépített és finanszírozott külföldi kutatói intézmények számát. Fokozatosan növelnünk kell tehetségeink részvételi szintjét nemzetközi kutatásokban és elismertségüket a nemzetközi szakmai porondon. Fejlesztenünk kell a nemzetközi képzett munkaerő piacot, és kiépítenünk a kihasználásához szükséges nagyszámú közvetítői szolgáltatási intézményt, valamint biztosítanunk a kiemelkedő tehetségű hazai munkaerő védelmét. 8. Támogatási politika kidolgozása a nem állami gazdasági szervezetek fejlesztésének és az új társadalmi szervezeti egységekben dolgozó tehetséges munkavállalók továbbképzésének céljára Egyenlő esélyeket és azonos lehetőségeket kell biztosítanunk a kormányzat fejlesztési terveiben való részvételre valamennyi - a szocialista piacgazdasági rendszer keretei között működő különböző tulajdonosi szervezetekben dolgozó - tehetséges munkavállalónak, beleértve a nem állami gazdasági szervezeteknél és az új társadalmi szervezeteknél dolgozó személyzetet is. A támogatásoknak ki kell terjedniük többek közt például a szakképzett személyzet bővítésére, és továbbképzésére, valamint teljesítményük és felhasználhatóságuk kiértékelésének finomítására is. A fenti támogatásokon felül azt is biztosítani kell, hogy a nem állami gazdasági szervezeteknél és az új társadalmi szervezeteknél dolgozó személyzetet is a kormányközeli és állami szervezeteknél dolgozó személyzettel egyenlő módon vegye ki a részét az tervezett ösztönző és jutalmazó programokból. A pénzügyi, projekt- és információs állami források egyenlő felhasználására kell törekedni a nem állami gazdasági szervezetek és az új szociális szervezetek között. 9. A tehetség-fejlesztést támogató közszolgálati és igazgatási irányelvek bevezetése Nagy szükség van a közszolgáltatási rendszer számos szektorának tökéletesítésére, köztük a tehetséggondozói és az országos integrált szolgáltatási hálózatokéra, valamint a társadalombiztosítási, a vállalkozási és foglalkoztatási területek regisztrációs, személyzeti menedzsmenti és szolgálati rendszereinek bővítésére - a közszolgáltatási számos egyéb területén is. Javítani kell a kormány által finanszírozott tehetséggondozó program működését, és kiépíteni a köré épülő közszolgálati rendszert, amely rendszer finanszírozásával biztosíthatjuk a képzett szakemberek munkahelyi és családi kötelezettségeinek egyensúlyban tartását. Előre kell mozdítanunk a közszolgáltatás és közigazgatás szabványosítását. 10. A szellemi tulajdon védelmének biztosítása Országos szellemi tulajdon védelmi stratégiát kell bevezetnünk. Fejleszteni a munka eredményét illető technikai előírásokat, tökéletesítenünk a szellemi tulajdon védelmét szolgáló haszon-megosztási mechanizmust, megvédenünk a tudományos és technológiai eredmény alkotóinak törvényes jogait. Világosabban kell megfogalmaznunk a feltalálókat megillető jogokat, és emelni részesedésüket a szellemi tulajdonukból származó haszonból. Az amatőr feltalálók és találmányaik értékelési rendszerének kidolgozásával tovább növelhetjük a 18

19 nekik nyújtott támogatást, és tovább ösztönözhetjük az innovációs törekvéseket. Egy országos támogatói rendszer kidolgozása a kisebb vállalatok innovációjára is ösztönzőleg hatna, szélesebb körben is előmozdítaná a szellemi tulajdon teremtését. Meg kell erősítenünk a szabadalmaztatott technológiát használó területeket is, és ezzel egyidejűleg bevezetnünk a szellemi kulturális örökösök jogainak védelmével kapcsolatos intézkedéseket. Felépítenünk egy, a szellemi tulajdon védelméhez hozzájáruló szociális kreditrendszert. A szellemi tulajdon védelmét szolgáló szigorítások egyre szélesebb körű védelmet nyújtanak majd a feltalálóknak, javítják munkakörülményeiket, ösztönzik őket a szellemi tulajdon létrehozására. Végső soron meg kell teremtenünk a szellemi tulajdon védelmének törvényi, piaci és kulturális hagyományát, emelni a szellemi tulajdon létrehozási, hasznosítási, védelmi és kezelési képességét, ez által is előmozdítva a nemzetközi együttműködést. V. A kiemelkedő tehetségek gondozására irányuló tervezet 1. A kreatív tehetségek további képzésének tervezete 100 tudományos kutató központot építeni a Kínában élen járó kutatási területek további vizsgálata céljából annak érdekében, hogy versenyképesek maradjunk a nemzetközi tudományos és technológiai színtéren, hogy emeljük a hazai innovációs készséget, és hogy világszínvonalú tudósgárdát képezzünk. A nemzetközi tudományos és technológiai húzóágazatokra koncentrálva évről évre nagyszámú, mintegy 1000 technológiai téren tehetséges fiatalt kell tovább képeznünk, hogy a nemzetközi innovatív technológiai kutatások jelentős alakjává emelkedjünk. Egy sor nagyszabású országos kutatói és építési projektre támaszkodva több innovatív csoportot kell létrehoznunk a kulcsfontosságú kutatási területeken. Több százfős, magasan képzett és kreatív személyekből álló képzési bázisokat kell létrehoznunk az egyetemeken, kutatói intézetek körében, és technológiai ipari fejlesztési területeken. 2. A tehetséges fiatalok képzésének tervezete Az alapszintű tehetséggondozás stratégiai befektetés Kína jövőjébe. Évről évre nagyszámú kiemelkedően tehetséges fiatal oktatásával és képzésével egyengetjük útjukat a fontos tudományterületeken, mint a természettudományok, a filozófia a társadalomtudományok valamint a művészetek és a kultúra terén. A jövőben még számos képzési bázist kell alapítanunk a magas szintű kutatói egyetemeken és tudományos intézetekben, és szigorú felvételi követelményekkel és speciális, magas szintű elvárásokkal kiszűrni az egyetemisták egy különlegesen kiemelkedő, elit csoportját. Minden évben ki kell választanunk a legkiválóbb ifjú tehetségeket a gimnáziumot vagy egyetemet végzett tanulók közül, és első rangú külföldi egyetemekre küldeni őket, mert közülük kerülnek majd ki a jövő kiemelkedő és professzionális vezetői, akikre a nemzetközi piacon versenyképességre törekvő Kínának szüksége lesz. 3. Az irányító és vállalkozói tehetségek képzésének tervezete Tovább kell fejlesztenünk a modern kínai vállalatok vezetői színvonalát és nemzetközi versenyképességét ig egy hatalmas csapat nemzetközi stratégiai gondolkodású, kreatív és vállalkozói képességgel rendelkező üzletemberre lesz szükségünk, mintegy tehetséges vállalati vezetőre, akik magas szinten el tudják látni a stratégiai tervezést, a tőke tudatos felhasználását, az emberi erőforrás gazdálkodást, a könyvelői, jogi vagy számos egyéb szakmai tudást igénylő munkájukat. 4. A kiemelkedő nevelői és oktatói tehetségek képzésének tervezete Az alapképzési, felsőoktatási, csereprogramos és projektfinanszírozási oktatási rendszer minden évben mintegy kiemelkedően tehetséges oktatót támogat és képez, egy magas színvonalú és kreatív oktatói gárda, és oktatási rendszer létrehozásának érdekében, amely 19

20 magas szintű és jól képzett oktatókkal látná el az ország egyetemeit, közép iskoláit és általános iskoláit. 5. Kiemelkedő kulturális tehetségek képzése és támogatása Minden évben nagy csapat filozófiai és társadalomtudományi, újságírási, könyvkiadási, kulturális, és művészeti téren kiemelkedően tehetséges ember képzésén támogatjuk. Az ő nagyszabású kulturális projectekben való részvételükkel, valamint színvonalas publikációikon keresztül biztosítjuk, hogy Kína kulturálisan is megőrizhesse és tovább fejleszthesse nagyhatalmi pozícióját. 6. Népi egészségügyi szakemberek képzése és védelme Különös figyelemmel kísérjük és nagy összegű támogatással segítjük az egészségügyben dolgozó személyzetek munkáját és képzését, az orvosi és egészségügyi rendszer reformjának, valamint a nemzeti egészségügyi szabályozások követelményeinek megfelelve ig nagyszámú kiemelkedő egészségügyi szakember képzését támogatjuk, és nyújtunk nekik különleges pénzügyi támogatásokat. Mintegy kórházi orvos képzését biztosítjuk, különös figyelemmel a leendő közel háziorvos képzésére, erősítjük a nemzeti egészségügyben dolgozó személyzet képzési és szolgáltatási színvonalát. 7. Kiemelkedő külföldi tehetségek bevonása Az országos stratégiai fejlesztési célokra koncentrálva, a kulcsfontosságú fejlesztési területeken be kell vonnunk azokat a kiemelkedően kreatív tudósokat és kiváló vezetői képességekkel rendelkező szakembereket, akik áttörő felfedezéseikkel utat mutathatnak az új tudományos és technológiai fejlesztések terén. Az 1000 tehetség projekt központi szinten való bevezetésével egy sor vállalkozói bázis épül majd ki a magasan képzett és tehetséges külföldi szakemberek részére éven belül mintegy 2000 magasan képzett külföldi munkavállalót remélünk Kínába vonzani. 8. A kiemelkedő szakmai és technológiai tudással rendelkező szakemberek továbbképzése Az országos gazdasági szerkezet átalakítására, a technológiai és ipari fejlesztésekre, valamint az innovációs képesség fejlesztésére koncentrálva, nagyszabású tudás-felfrissítési továbbképzést tervezünk indítani számos fontos területen, többek között a berendezésgyártás, információs és biotechnológia, új anyagok felfedezése, hajózás, pénzügy és környezetvédelem, az energiaforrások kutatása, katasztrófa megelőzés és csökkentés, a modern közlekedés, mezőgazdasági tudomány és technológia, és szociális munka területein. Minden évben 1 millió magas szintű szakmai tudással rendelkező szakembert képzünk tovább és oktatunk ig az oktatásban részt vettek száma eléri majd a 10 milliót. A továbbiakban még számos nemzeti továbbképzési bázist hozunk létre, az egyetemekre, kutató intézetekre és nagyvállalatokra támaszkodva. 9. Nemzeti szakképzési bázisok építése, szakemberképzés Az új útfejlesztési, iparosítási, és az ipari szerkezeti fejlesztések követelményeinek megfelelve, elő kell mozdítanunk a szakképzési iskolák és szakképzési bázisok építését, amelyek nagy jelentőségű forrásai a magasan képzett munkaerőnek ig mintegy 1200 magas színvonalú képzési bázist kiépítése valósul meg, és ezek a központok mintegy 1 millió magas szintű szakembert fognak kiképezni. 10. A modern mezőgazdaságban dolgozók képzése és támogatása Az új szociális vidékfejlesztés és a modern mezőgazdaság fejlesztési igényeinek megfelelően növekszik a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek képzésére fordított támogatás is ig a mezőgazdaság területén dolgozók közül jelentős pénzügyi támogatásban részesülhetnek a kiválasztásra kerülő, kiemelkedő tehetségű kutatók kiváló képességű mezőgazdasági dolgozó kap támogatást, hogy megvalósítsa programjait. Élénkítjük a műszaki eszmecserét, tanulást, képzést, és kiállítási programokat szervezünk az ígéretes tehetségeknek jelentős mezőgazdasági vállalat vagy mezőgazdaság szakmai 20

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) orm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretösszege 1. azonosító jele neve

Részletesebben