Nemzeti Közép- és Hosszú távú Tehetség Fejlesztési Program áttekintése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közép- és Hosszú távú Tehetség Fejlesztési Program áttekintése"

Átírás

1 Xinhua hírügynökség, Peking, Június 6. Nemzeti Közép- és Hosszú távú Tehetség Fejlesztési Program áttekintése ( ) Tartalom Előszó I. Irányelvek, stratégiai célkitűzések és átfogó tervezet 1. Irányelvek 2. Stratégiai célok 3. Átfogó tervezet II. A tehetségek csoportépítésének fő feladatai 1. Kiemelni és kiképezni a kreatív tehetségeket 2. Erőteljes törekvés a kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi fejlődés terén felmerülő szakértői hiányok pótlására 3. A különféle tehetségek csoportépítési koordinációja és előremozdítása III. A rendszer és mechanizmus innovációja 1. Kijavítani és tökéletesíteni a tehetséges szakemberek irányítási rendszerét 2. A kreatív munkavégzés mechanizmusa IV. Fontos irányelvek 1. A tehetséges befektetőnek prioritást biztosító adó és pénzügyi politika bevezetése 2. Bevezetni az innovatív szakemberek képzésének rendszerét az ipar, az oktatás és kutatás együttműködésével 3. Végrehajtani a tehetséges embereket vidékekre és távoli területekre irányító politikát Tehetséges egyének részére vállalkozás-ösztönző politika életbe léptetése 4. A tudományos és technikai személyzet innovációját és fejlesztési törekvéseit előtérbe helyező irányelvek bevezetése 5. Racionalizáció a Párt és kormányzati szinten, az üzleti, vezetői és szakmai szinten dolgozó személyzet körében 6. Nyitottabbá tenni a tehetségkutató és fejlesztő rendszert 7. Támogatási politika kidolgozása a nem állami gazdasági szervezetek fejlesztésének és az új társadalmi szervezeti egységekben dolgozó tehetséges munkavállalók továbbképzésének céljára 8. A tehetség-fejlesztést támogató közszolgálati és igazgatási irányelvek bevezetése 9. A szellemi tulajdon védelmének biztosítása V. A kiemelkedő tehetségek gondozására irányuló tervezet 1. A kreatív tehetségek további képzésének tervezete 2. A tehetséges fiatalok képzésének tervezete 3. Az irányító és vállalkozói tehetségek képzésének tervezete 4. A kiemelkedő nevelői és oktatói tehetségek képzésének tervezete 5. Kiemelkedő kulturális tehetségek képzése és támogatása 6. Népi egészségügyi szakemberek képzése és védelme 7. Kiemelkedő külföldi tehetségek bevonása 1

2 8. A kiemelkedő szakmai és technológiai tudással rendelkező szakemberek továbbképzése 9. Nemzeti szakképzési bázisok építése, szakemberképzés 10. Modern mezőgazdaságban dolgozók képzése és támogatása 11. A távoli szegény területen, a határ menti területeken és a régi forradalmi bázisterületen levő tehetséges emberek támogatási terve 12. Az egyetemi végzettséggel rendelkezők továbbképzése VI. Szervezés és végrehajtás 1. Megerősíteni a tehetséggondozó program szervezését és irányítását 2. A tehetséggondozás tervezési rendszerének létrehozása és tökéletesítése 3. A tehetséggondozó program végrehajtásához megfelelő társadalmi körülmények megteremtése 4. Erősíteni az tehetséggondozó program alapjainak lefektetését A XVII. Pártkongresszuson elhangzott javaslat értelmében az erősebb nemzet létrehozása érdekében szükség van egy átfogó tehetséggondozó program bevezetésére. A program célja: a középosztálybeli feltörekvő tehetségek potenciál-kiteljesítésének garantálása, a tehetségek megóvása, egy átfogó tehetséggondozói program kidolgozása. Bevezető A tehetséges emberek pontosabban azt a réteget jelölik, akik szaktudással, szakképesítéssel rendelkeznek, ezzel alkotó jellegű munkát, és a társadalom számára hasznos tevékenységet végeznek, így az emberi erőforrások közt egy magasabb szintű munkaerőt képviselnek. A tehetség országunk gazdasági és társadalmi fejlődésének legalapvetőbb eleme. Az emberi társadalom fejlődése közepette a tehetséges ember a társadalom és a civilizáció fejlődésének záloga, a jóléti és boldog társadalom, a dicső és gazdag Kína létrejöttének fontos előremozdító ereje. Napjainkban a világ nagy fejlődésen és átalakuláson megy keresztül. Miközben világunk multipolarizálódik, a gazdaság globalizációja mély hatást gyakorol a fejlődésre, a tudomány és technológia napról napra fejlődik - a tudás-gazdaság virágzik és egyre nagyobb jelentőséget nyer. Ilyen körülmények között, ha az intenzív nemzetközi versenyben előnyhöz akarunk jutni, stratégiailag különösen fontos a tehetségfejlesztés felgyorsítása. Kína most a reformok és fejlesztés egy kulcsfontosságú szakaszában van. Hogy képesek legyünk bevezetni alapos és a gyakorlatban is használható tudományos fejlesztéseket, egy mindent átfogó konstrukcióra van szükség, amely magába foglalja a gazdaság, politika, kultúra, társadalom és ökológia területeit, amely ösztönzi az iparosodást, az információs társadalom fejlődését, a városiasodást és piacosodást, és a fejlődés egyre hangsúlyosabbá váló nemzetköziesedését. A középosztálybeli társadalom átfogó fejlesztésére van szükség, a kínai nép nagymértékű megújulására, ennek érdekében intenzíven meg kell emelni a nemzeti képzettségi szintet, miközben továbbra is élni kell Kína emberi erőforrásainak jellegzetes előnyeivel. A Kínai tehetségek kiképzésének meggyorsításán, a kínai emberi erőforrások versenyképességének növelésén keresztül fokozatosan erősíthető az ország dominanciája a nemzetközi porondon. A Párt és Kína mindvégig szem előtt tartotta a tehetségek munkájának fontosságát, különösen a reform és nyitás (1980-as Deng Xiaoping politikai újításokra utal - a ford. megjegyzése) politikája óta megalakult modern Kínán belül egy sor - a tehetségek fejlesztésére irányuló - szabályozó intézkedést javasoltak, amelyek a legkülönbözőbb szakterületek számos tehetségének nyújtottak kibontakozási lehetőséget. Az új évszázad kezdetén az Államtanács nagy horderejű döntése volt a tehetséggondozás általi ország- 2

3 fejlesztési rendszer bevezetése, amely a mai Kína gazdasági és társadalmi fejlesztéseinek alapvető stratégiájává vált, és amely jelentős eredményeket hozott a tehetségfejlesztés terén. A tudományos tehetség magas szintre fejlesztése minden területen egyre nagyobb tért nyer, tehetséggondozói irányelv-rendszert léptettek életbe, amely az emberi erőforrások további piacképessé tételének alapjául szolgál, növeli a hatékonyságot és a teljesítményt, formálja a modern elitet. Ugyanakkor tisztán kell látnunk azt is, hogy a modern kínai munkaerőfejlesztési lehetőségek színvonala egyelőre még jelentősen elmarad a fejlett országok színvonalától. Még sok (gazdasági és társadalmi) területen kell felzárkóznunk. Különösen nagy hiány mutatkozik a magas szintű kreativitást igénylő területeken, a vállalkozói szellem nem elég erős, a kibontakozni kívánó tehetségek útjába számos akadály gördül. A következő tízegynéhány év stratégiailag különösen fontos a kínai tehetséggondozó projektek fejlesztésének szempontjából. Fokozatosan erősítenünk kell a felelősség, küldetés és krízis tudatot az emberekben, ugyanakkor aktívan megfelelni a napról napra erősödő nemzetközi verseny kihívásainak, és tudatosan odafigyelni a kínai gazdasági és társadalmi növekedés speciális követelményeihez való alkalmazkodásra is; meg-nem-tántorodva haladnunk a tehetséggondozás általi országerősítés útján. Tudományos tervek, reformok elmélyítése, áttörések elérése kulcsfontosságú területeken, előrehaladás, és számtalan tehetség új helyzetének kialakítására törekszünk. I. Irányelvek, stratégiai célkitűzések és átfogó tervezet 1. Irányelvek Emeljük magasra kínai jellemzőkkel ellátott szocializmusunk zászlaját! Deng Xiaoping elveit, valamint a három képviselet elvét ( három képviselet = Jiang Zemin elmélete, amely szerint a Pártnak úgy kell képviselnie a népet, hogy közben élcsapat-jellegét is megőrizze a ford. megjegyzése), követve be kell vezetnünk a gyakorlatba is a fejlett tudományos gondolkodást, megbecsülnünk a kemény munkát és tudást, a tehetséget és kreativitást, és folyamatosan fejlesztenünk a tehetséggondozás országerősítő stratégiáját. Tehetségeink útját állhatatosan egyengetnünk kell. Alkalmazkodva a szocialista piacgazdaság és a tehetséggondozás szabályaihoz felgyorsíthatjuk a tehetség fejlesztés rendszerét újszerű reformok és irányelvek bevezetésével. A külföld irányába jobban megnyílva kihasználhatjuk mind a belföldi, mind a külföldi emberi erőforrásokat, és segítségükkel kiépíthetünk egy magasan képzett és tehetséges vezetői és dolgozói gárdát, és amelyen keresztül széles körű szellemi támogatást is biztosíthatunk. Jelenleg és a jövőbeni időszakokban a kínai tehetséggondozás alapelvei a következők: a szolgáltatások fejlesztése, a kiváló képességűek előtérbe helyezése, felhasználhatóságorientáltság, innovációs mechanizmus, magas színvonalú vezetés, átfogó és teljes körű fejlesztések. Szolgáltatás-fejlesztés A szolgáltatások tudományos fejlesztése a tehetséges emberek munkájában ered és végződik. A tudományos fejlődés céljait és feladatait szakemberek határozzák meg a tudományos fejlesztések irányelveit és lépéseit követve, és szintén ők vizsgálják felül a tudományos fejlesztési politikák és intézkedések szükségességét, eredményeit és a szakértői munka hatékonyságát. Tehetség priorizálás A gazdasági és társadalmi fejlesztési prioritások lefektetése közepette a tehetséggondozást illetően alapvető, stratégiai fontosságú szerepet kap a humánerőforrás fejlesztés. A személyzeti struktúrák kialakítását, a tehetséggondozást priorizáljuk, mivel a tehetségmenedzsment előtérbe helyezése viszi előre a gazdaság fejlődését afelé, hogy az a jövőben 3

4 leginkább a tudományra és technológiára támaszkodhasson. Célunk, hogy a folyamat során a munkaerő képzettsége növekedjék, a menedzsment innovatívabbá váljék. Felhasználhatóság-orientáltság Avégett, hogy számos különböző tehetség elégséges kibontakozási lehetőséget nyerjen, fontos, hogy a frissen felbukkanó tehetséges egyének megfelelő képzésben részesüljenek, hogy teret nyissanak nekik, adottak legyenek a feltételek a kezdeményezéseiknek, aktívan foglalkoztassák és feladatokkal lássák el őket, így kreatív munkájukkal lehetőségük adódik a társadalom többi tagja részére történő útmutatásra. Innováció mechanizmus A mélyre ható reformok célja, hogy meghatározzák és széles körben megismertessék a tehetséggondozás és képességfejlesztés alapvető irányát és ideológiáját, hogy feloldják a fejlődés útjában álló intézményi korlátokat és megkötéseket, és kidolgozzanak egy, a szocialista piacgazdaság rendszerével harmonikusan működni képes rendszert, amely egyidejűleg serkenti a tudományos fejlődést, és tartja folyamatos működésben a tehetségfejlesztési rendszert, valamint maximalizálja a kreatív tehetségek aktivitását. Magas szintű vezetés Az országot megfelelően irányítani képes politikai vezetői réteg, egy magas szintű üzleti tudással rendelkező, a piac fejlesztésére képes erős és tehetséges vállalkozói réteg, világszínvonalú tudósgárda, egy tudományosan és technológiailag jól képzett személyzet, mérnökök és magas szintű filozófus és társadalomtudós szakértők, írók, művészek, oktatók, számtalan kiváló képességű és kiemelkedően tehetséges ember, sok modern szocialista vidékfejlesztési tervvel rendelkező vezető, magas szinten specializálódott szociális munkások, és általánosságban is a legmagasabb szintre kifejlesztett képességű professzionális munkaerő kiképzése a cél. Ilyen magas szinten a gazdasági és társadalmi fejlődésben élen járó, nagy szabadsággal bíró személyzet körében a csapatépítés és együttműködés is kiemelkedő fontossággal bír. Globális fejlődés Miközben tovább erősítjük a munkaerő képzettségét, hangsúlyt kell fektetnünk az eszmék átadására, a meggyőződések kialakítására és a munkaerkölcs oktatására. Meg kell tanítanunk a munkásokat az odaadó, kemény munka, a becsület, az együttműködés és csapatszellem, a globális fejlődés megbecsülésére. Figyelemmel kell követnünk az egyes tehetségek fejlődését, bátorítanunk és támogatnunk az egyes emberek hozzájárulását, törekvéseit és kiteljesedését, és biztosítanunk, hogy kellő energiát befektetve mindenki a maga választotta terület mesterévé válhasson. Globálisan kell összefognunk és koordinálnunk a terv minden részletét figyelemmel kísérnünk a belföldi és nemzetközi piacokat, egyaránt előre mozdítanunk a városok, a vidék és régiók fejlődését, szemmel tartanunk az ipar, a kereskedelem és egyéb tulajdonrendszerű emberi erőforrások fejlődését, és minden kategóriában elérnünk a dolgozók csapatainak koordinált fejlődését. 2. Stratégiai célkitűzések 2020-ra Kína tehetség fejlesztési programjának általános célkitűzése: széles tömegek oktatása és megfelelő kiképzése, a struktúrák optimalizálása és racionalizálása, az emberi erőforrások priorizációja, a kínai munkavállalók versenyképességének biztosítása a nemzetközi piacon, és Kína, mint a világ legjobban képzett munkaerőivel rendelkező országok közé sorolásának elérése. Összességében a század közepére szilárdan megvalósítani a szocializmus modernizációját és megvetni az ehhez szükséges stabil személyzeti alapokat. - A humánerőforrások folyamatos kiszélesítése, az állomány méretének folyamatos növelése. Az emberi erőforrások nagysága a jelenlegi 114 millió főről 180 millióra változik, mely 58% növekedést jelent. Az emberi erőforrások aránya az összes emberi erőforrások összegéhez képest emelkedik 16%-al emelkedik, ami alapvetően elegendő a gazdaság és társadalom fejlődéséhez. 4

5 - A foglalkoztatható személyzet minőségének további jelentős javítása, a szerkezeti struktúrák további optimalizálása. A fő munkáskorú népesség körében a magasabb szintű oktatásban részesültek aránya eléri a 20%-ot. Minden munkavállaló közül a kutatás és fejlesztés területén dolgozó szakemberek száma eléri a 43 főt. A magasan képzett személyzet kiteszi a szakképzett munkavállalók 28%-át. A személyzet beosztás, típus és nem szerinti összetétele is az elfogadható értékek közé esik. - A képzett munkavállalók versenyelőnye jelenleg is egyértelmű növekedést mutat, egyre versenyképesebbnek számít a piacon a jó képességű munkaerő. Egyre több területről érkeznek a képezhető tehetségek. A berendezések gyártása, hírközlés, biotechnológia, új anyagok kifejlesztése, a repülés és űrkutatás, oceanológia, pénzügyi és banki befektetések, környezetvédelmi, az új, alternatív energiahordozók kutatása, a mezőgazdasági tudomány és technológia, valamint a reklámszakma, az ideológia és kultúra Az ezeknek a - gazdaság és társadalmi fejlődés valamennyi kulcsfontosságú területén felbukkanó - tehetségeknek nyújtott támogatás az intellektuális elit kialakulását is megalapozza. - A humánerőforrás érzékelhetően hatékonyabb kihasználása. A tehetséggondozó rendszer működése robbanásszerű fejlődést ér el. A környezet már adott, melyben egyre nagyobb számban bukkannak elő a jó képességű emberek. A humán tőke beruházások GDP-hez viszonyított aránya eléri a 15%-ot, a gazdasági növekedéshez a humán tőke 33%-ban járul hozzá, a tehetséges egyének hozzájárulási mértéke eléri a 35%-ot. Oszlop: a nemzeti tehetséggondozási program fő mutatói Tervcél egység év 2015.év év Teljes humánerőforrások: tehetségek fő Minden munkás közül: Kutatók és fejlesztők életkor/ fő Magasan képzett szakmunkások a képzett munkaerőben % Felsőoktatásban részesültek aránya a fő munkáskorú népesség körében % A humán tőkebefektetés aránya a bruttó hazai beruházásban % Tehetség hozzájárulás mértéke % Megjegyzés: az adatok a tehetségek éves átlagos mért értékei. A 2008-as év adatai az 1978-tól 2008-ig tartó időszak éves átlaga; a 2015-ös év adatai a 2008-tól 2015-ig tartó időszak éves átlaga; a 2020-as év adatai a 2008-tól 2020-ig tartó időszak éves átlaga. 3. Átfogó tervezet Elsődleges célunk az emberi erőforrásokba való befektetések kivitelezése, valamint a tehetségfejlesztésbe való befektetési rendszer tökéletesítése. A humánerőforrások 5

6 kiaknázásának egyre hatékonyabbá tétele, valamint a hogy a kormányt és a társadalmat, a munkaadókat és munkavállaló egyéneket egyaránt bevonjuk a fejlesztési folyamatokba. Másodsorban célunk tovább szorgalmazni az emberi erőforrások képzési rendszerének kiépítését, az innovatív képzési modellek létrehozását, melyeken belül is külön figyelmet kell fordítanunk az oktatás eszmei és erkölcsi konstrukciójára, a kreatív és innovatív képességekkel rendelkező tehetségek előtérbe helyezésére, és az általános képzettségi szint további átfogó emelésére. Harmadsorban: szükség van a dolgozó személyzet stratégiai újrastrukturálására, hogy eloszlásuk megfeleljen a piac követelményeinek. Alapvető fontosságú a humánerőforrások megoszlása, az új rendszerben arra kell törekednünk, hogy strukturálisan előtérbe helyezzük a tehetségeket, és a makrogazdasági szabályozás segítségével tudatosan koordináljuk a gazdasági és társadalmi fejlődést. Negyedszer: ambiciózus, magas színvonalú elitet formálni, élükön innovatív, termelő tehetségekkel. Különösen nagy szükség van vezetői és összetett tehetséggel rendelkező, képzett szakemberekre, de nem kevésbé fontos a jelenleg személyzeti hiánnyal küszködő gazdasági és társadalmi fejlesztési posztokra kiképezni a megfelelő szakembereket, Párt és kormányszemélyzetet, professzionális és technikai személyzetet, közüzemű és vidéki, szociális munkára megfelelő személyzetet. Jelenleg az országnak mintegy 100 milliós képzett munkavállalói tömegre, tízmilliós magasan specializálódott szakértői gárdára és még nagyszámú kiemelkedő tehetségre lenne szüksége. Ötödször: reform intézményi mechanizmusok bevezetése az emberi erőforrások kiaknázására, a személyzeti irányítási rendszer tökéletesítése, a személyzet és a személyzeti innováció képzése és fejlesztése, a válogatás alapját képező megbízható értékelési rendszer kialakítása, mobil konfiguráció, és egy ösztönző védelmi mechanizmus bevezetése mindez azért, hogy egy dinamikus és magas fokú hatékonysággal működő, mégis nyitottabb környezetet és támogatási struktúrát biztosítsunk a feltörekvő tehetségek számára. Hatodszor: bevonzani a tengerentúli tehetségeket a magas szintű szakértelmet kívánó pozíciók betöltésére, ahol sürgető munkaerőhiány mutatkozik. Tartani magunkat a tengerentúli tehetségek független fejlesztési és innovációs kultúrájához, aktívan felhasználni az ország (terület) oktatási és képzési rendszerét a hazai tehetséggondozásra. Hetedszer: a jogi rendszeren belül megbízható humánerőforrás törvények és rendeletek meghozásának szorgalmazása, a törvényi rendelkezések betartatása, a munkavállalók törvényes jogainak és érdekeinek védelme. Nyolcadszor: a humánerőforrás fejlesztés kormányszinten is erős szervezeti garanciául szolgálhat. Megerősíthetjük és javíthatjuk a Pártvezetés munkáját a képzett új szakemberek bevonása által; ezek az elit tehetségek mutathatnak friss mintát, innovatív módszereikkel és eszközeikkel vezethetnek rá a fejlődés új útjaira. Lépésről lépésre előmozdítjuk az integrált tehetségfejlesztést, 2015-ig, - elsősorban az intézményi fejlesztésekre összpontosítva - már várható hogy a rendszer nagyobb áttörő eredményeket hozzon ig pedig a kitűzött feladatok teljes megvalósítása garantálja majd a tehetséggondozásban kitűzött stratégiai célok megvalósítását. II. A tehetségek csoportépítésének fő feladatai 1. Kiemelni és képezni a kreatív tehetségeket Fejlesztési célkitűzések: a független gondolkodás és innováció képességének javítására kell törekednünk és innováció-orientált országot építenünk, nagy figyelmet szentelünk a magasan képzett, tehetséges szakemberekre az úttörő technológiák területén. Jelentős számú világszínvonalú és élen járó tudóst és mérnököt, magas szintű innovációs munkára képes csapatokat kell képeznünk, köztük is elsősorban a frontvonalbeli, újító szellemmel megáldott 6

7 fiatal tudósokra és törekvő, innovatív gondolkodású építéstechnológiai szakemberekre koncentrálva ra a kutatás és fejlesztés területén dolgozó szakemberek száma el kell érje a 330 millió főt, a magas szintű tehetségek száma el kell érje a embert. Legfőbb kezdeményezések: innovatív képzési modell, az iskolai oktatás és a gyakorlati szakképzés kombinálásának bevezetése, valamint további kommunikációs csatornákat nyitni, támogatni az együttműködést és tapasztalatcserét a hazai és nemzetközi képzési rendszerek közt. Innovatív oktatási módszerek kidolgozása és működésbe helyezése; a diákok tudományos és innovatív szellemének, kreativitásának bátorítása és ösztönzése. A gyakorlati képzések megerősítése a jelentős nemzeti kutatásokon és projecteken, fontos tudományterületeken és kulcsfontosságú tudományos kutatói bázisokon; nemzetközi akadémiai csereprogramok és együttműködési projektek, továbbá számos új típusú magas szintű innovatív tudományos képzési bázis létrehozása. Meg kell erősíteni a vezetői tehetségek és az elit kutatói és fejlesztési személyzet képzését és innovatív csapatépítését, támogatni a tudományos kutatói személyzet és a kutatói tehetségek közti összetartás és csapatszellem kialakítását, ésszerűsíteni a szervezeti struktúrát, és javítani a független innováció képességét. Elmélyíteni a reformokat, javítani és egyértelműen definiálni a jogokat és felelősségeket, tudományosan kiértékelni a tudományos, innovációs és technológiai rendszerek irányítását és azok személyzetét. Az innovációt és vállalkozói készséget elősegítendő és irányítandó előnyös lehet ösztönző eszközök és intézkedések bevezetése, a tudományos és a technológiai termelőerők további felszabadítása érdekében. Innovatív technológiai fejlesztések a magas szinten képzett személyzet nézeteinek még további javítása érdekében. Javítani és tökéletesíteni az akadémikus rendszert, nagy hangsúlyt fektetni az akadémiai címek ösztönzési használatára, és szabályozni a tudósok részmunkaidejét. Növelni a magas szintű tengerentúli kreatív és újító tehetség bevonására tett erőfeszítéseket. Megszervezni és megvalósítani további, innovatív tehetségeket támogató projekteket, tengerentúli kreatív tehetség bevonását célzó terveket, mint a 100 tehetség, a Yangtze folyó tudományos program illetve a Kiemelkedő nemzeti ifjúság tudományos alapítvány és egyéb tehetséggondozó programok. Figyelmet fordítani a tehetségek képzésére, megszabadulni a rangidősség intézményétől, megkövetelni a felelősségteljes tervezést, megnövelni a kiváló fiatal tudósok felkutatására, képzésére, felhasználására és támogatására fordított erőfeszítéseket. A kutatói együttműködés erősítése érdekében figyelmet szentelni a vállalattervezői technológiai szakemberek képzésének és vezetői/igazgatási képességek fejlesztésének, serkenteni a tudományos és technológiai tehetségek vállalkozói kedvét is. Egy újszerű kulturális látásmód kifejlesztése, melynek hitvallása az igazságra és új magasságokra való bátor törekvés, a kudarccal szembeni tolerancia, az egység és együttműködés újító szelleme, megteremtve ezzel a tudományos demokráciát, akadémiai szabadságot, az innováció szigorú és őszinte, ámde az új gondolatokra nyitott és befogadó légkörét. Szilárd tudományos kreditrendszer létrehozása, szigorú eljárás tudományos kötelességszegés esetén. 2. Erőteljes törekvés a kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi fejlődés terén felmerülő szakértői hiányok pótlására Fejlesztési célkitűzések: összehangolni a korszerű ipari rendszer fejlődését és a harmonikus szocialista társadalom szükségleteit, az elsőbbséget élvező területeken megnövelni a kritikus fontosságú hiányzó szakértelem pótlására tett erőfeszítéseket ra több mint 500 millió szakember kiképzése a különböző területeken: berendezések gyártása, információs, biotechnológiai, új anyagok fejlesztése, a repüléssel és űrkutatással kapcsolatos iparágakban, a tengerészet, a pénzügy és könyvelés, a nemzetközi kereskedelem, a környezetvédelem, az energiaforrások területein, a modern közlekedés, a mezőgazdasági tudomány és technológia és egyéb, a gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságú képzések területein. Több mint 800 millió szakember kiképzése az oktatás, a politika és a jog, reklámszakma és kultúra, az orvostudomány és az egészségügy, katasztrófa-megelőzés és 7

8 csökkentés és más - a társadalmi fejlődés szempontjából kulcsfontosságú területeken. A gazdasági és társadalmi fontos területeken a különböző szakemberek száma elegendő lesz, az innovációs képesség és tehetségek szerkezeti eloszlása ésszerűsödik, valamint általános minőségjavulás figyelhető meg. Fő kezdeményezések: az ipar megerősítése, átfogó ipari tehetségfejlesztési útmutató és tervezet készítése, az ország fejlődése szempontjából kritikus fontosságú területekre összpontosítva előrejelzést készíteni a jövőbeli személyzeti követelményekről, és közzétenni a sürgősen szükséges szakembereket felsoroló listát. Az iskolák és egyetemek által oktatott szakok kiigazítása és optimalizálása. A legsürgetőbb szükség jelenleg a kutatói- és felfedezői személyzet kibővítésére, valamint a műszaki és menedzseri/irányító képességekkel rendelkező személyzet képzésére mutatkozik. Kulcsfontosságú szakterületeken széles körű ismeretfrissítő oktatás végzése. Tehetséget fejleszteni az ipar elsőbbségét lefektető irányelveknek megfelelően a képzésben elsősorban az ipari, mérnöki és műszaki személyzetre összpontosítva. Folytatni a Négyek csoportja tehetséggondozó projektet, magas szintű szakembereket képezni a filozófia és társadalomtudományok terén, valamint az újságírói, kiadói, művészeti és más magasan képzett személyzetet megkövetelő területeken ( négy csoport " = 1. csoport: teoretikusok 2. csoport: a riporterek, szerkesztők, előadók 4. csoport: kiadók 5. csoport az írók és művészek a ford. megjegyzése). Biztosítani egy csapat fiatal Marxista teoretikus képzését. Nagyszabású filozófiai és társadalomtudományi kutatási projektek segítségével, nagy erőkkel kiképezni a filozófia és társadalomtudomány területén élen járó tudósokat. Meg kell erősíteni és terjeszteni az ideológiát és kultúrát, az orvosi és egészségügyi személyzet képzését. Támogatni kutatóink részvételét a kulcsfontosságú nemzetközi kutatási programokban, nemzetközi tudományos eszmecserékben. Javítani a szakértők eloszlását a kutatás kulcsfontosságú területein, tovább ösztönözni a kutatás gerincét jelentő kutatatói személyzetet. Az emberi erőforrások fejlesztésének bevezetése a koordinációs mechanizmusok szempontjából kulcsfontosságú területeken. 3. A különféle tehetségek csoportépítési koordinációja és előremozdítása 1. Párti és politikai tehetségek Fejlesztési célkitűzések: a Párt kormányzási képességének megerősítésével és fejlesztésével, a vezetés és az irányítás képességét javítva, és a közép és magas rangú vezetőket összpontosítva, egy olyan magasan képzett tehetséges emberi csoport létrehozása, amely jól tudja irányítani az országot, szilárd a politikai irányvonala, kreatív, szorgalmas és becsületes, gyakorlatias, keményen dolgozik, ily módon hatékonyan segíti elő a tudományos fejlődést ig a Párttagok és a káderek 85%-át egyetemi vagy magasabb végzettségű egyének fogják kitenni. A káderek szakmai színvonalát jelentősen javítani szükséges, ésszerűbbé téve a struktúrát is, valamint teljes munkájukat szigorú ellenőrzés alá vonni. Legfőbb kezdeményezések: a tudományos fejlődéshez és a káderek képzési üteméhez alkalmazkodva, nagyszabású oktatási és képzési rendszer kialakítása, elősegítve a káderek önképzését is. A Párt és a kormányi személy képesség-fokozásának végrehajtása, a káderek oktatási rendszerének megreformálása, az elméleti oktatást, a szakoktatást, a Párt szellemi oktatást és a gyakorlati képzést is beleértve. A mind az erkölcsi integritás, mind a képesség fontos, de az előbbi fontosabb foglalkoztatási norma, valamint a demokrata, nyitott, tiszta verseny reformpolitika betartása, megalapozva a rendületlen hitet, tekintettel a tudományos fejlődésre, figyelmet fordítva a polgárokra, egy az innovációt elősegítő, és az embereket elismerő irányítói útmutatás kialakítása. A káderek munkájában a demokrácia szélesebb körben való alkalmazása, a kormánypárti vezető káderek versenyképességének fokozásán keresztül a dolgozók munkaintenzitásának növelése, a kiválasztási csatornák kiszélesítése, ezekhez a káderek képzettségi színvonalát javítani szükséges a tehetségek szakszerű kiválasztásához. A tartalék káderekről szóló "100 milliós projekt" végrehajtása, az alapoktól az egész folyamaton keresztül nagy odafigyeléssel a Párt és kormányzati tehetséges emberek 8

9 kiválasztására. A kádernők, a kisebbségi káderek, a nem a kínai kommunista Párthoz tartozó káderek képzésének javítása, a kiválasztási folyamat erősítése. A káderek szakmai képzésének támogatása, és egy átfogó értékelési mód kidolgozása. A káderek felelősségvállalásának és feladatainak meghatározása, értékelési szempontok és a munka teljesítményellenőrzésének kidolgozása. A Párt és a kormányzati alkalmazottak besorolási rendszerének javítása. A vezető káderek regionális illetve igazgatási egységek közötti munkacseréjének fokozása, biztosítva a káderek fontos pozíciók közötti rendszeres kommunikációját és munkacseréjét. Az egyensúly megszilárdítása és bebiztosítása, a káderek felügyeletének fokozása. 2. Professzionális üzleti tehetségek Fejlesztési célkitűzések: az ipari strukturális fejlesztést alkalmazva, és az előretörés stratégiáját végrehajtva a modernkori vezetői szint és a nemzetközi vállalkozások versenyképességének erősítése, a stratégiai vállalkozókra és a szakmai vezetőkre koncentrálva. A vállalati vezető személyzet professzionális, piacorientált, szakmai és nemzetközi útjának egyengetése, gyorsítása. Egy kiváló vállalkozókból álló, tehetséges szakemberi réteg létrehozására való törekvés, akik globális stratégiai szemlélettel, nyitott piaci szellemmel, innovációs képességgel és társadalmi felelősségvállalással rendelkeznek. A vállalatokat irányító szakemberek száma 2015-re eléri a 35 milliót, 2020-ra a 42 milliót. Nagyságrendileg 100 olyan stratégiai vállalkozó kiképzése, akik a világ 500 legerősebb vállalata közé tudják emelni a kínai vállalatokat. Az állami tulajdonú vállalatokban dolgozó nemzetközi szakemberek számának főre emelése. Az állami tulajdonú vállalatok vezetői rétegének 50%-a pedig versenyen keresztül kerül kiválasztásra. Legfőbb kezdeményezések: A vállalatokat irányító személyek oktatásának erősítése, a közismert nemzetközi vállalatok, a legjobb nemzetközi és kínai egyetemek, és más oktatási intézmények révén, valamint a stratégiai és interkulturális irányítás készségének javítása. Az állami tulajdonú cégek vezetőségi tagjainak kiválasztása a szervezett válogatási módszer és a piacorientált kiválasztási módszer alapján. A vállalati vezetők kinevezési feltételeinek javítása, határozott idejű kinevezési rendszert, és határozott idejű célirányú megbízási rendszert létrehozva a vezetőség stabilizálása. Továbbá a piac és a befektetők által elismert vállalatirányítás, a vezetői értékelési rendszer tökéletesítése. A vállalatirányító vezetői értékelési intézmények aktív fejlesztése, társadalmi vállalatirányító vezető értékelési rendszer létrehozása, és az irányítás egységessé tétele. A vállalatirányító működési teljesítményértékelési rendszer tökéletesítése, az éves fizetés rendszer javítása, protokoll és egyéb tulajdonosi ösztönző bérezési rendszer és hosszú távú ösztönzési rendszer kigondolása. A vállalatot irányító tehetségek adatbázisának létrehozása. Kreatív vállalkozók és szakemberek kiképzése és pozícióba helyezése, akik szükségesek a vállalatok stratégiai tervezéséhez, a vállalati tőke működéséhez, a technológiai projektmenedzsmenthez. A vállalati projektmenedzsment képességének fejlesztéséről szóló projekt, és az országos kisvállalati oktatási projekt végrehajtása. 3. Szakmai és műszaki szakképzettség Fejlesztési célkitűzések: a szocialista modernizációs igénynek megfelelve, a szakmai képességet és az innovációs képességet fejlesztve, valamint nagy hangsúlyt fektetve a kiemelkedően szakképzett és hiányosan szakképzett emberekre, egy nagy volumenű, kiválóan szakképzett szakmai és műszaki tehetséges személyzet létrehozása. A szakmai és műszaki tehetséges emberek száma 2015-ig eléri majd a 68 milliót, és 2020-ig a 75 milliót, amely 10%-át teszi ki az összes dolgozói létszámnak. A magas, közepes, kezdő szintű szakmai és műszaki tehetségek aránya lesz. Legfőbb kezdeményezések: A szakmai és műszaki tehetségek oktatási körének tovább bővítése, e tehetségek innovációs képességének fejlesztése. Ezen személyzet részére különféle oktatási rendszerek létrehozása, a szakmai és műszaki szakemberek részére a tudásfejlesztési 9

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

CSELEKVÉSI KERETTERV A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL 2013 JÚNIUS EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 1 :

CSELEKVÉSI KERETTERV A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL 2013 JÚNIUS EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 1 : EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 1 : CSELEKVÉSI KERETTERV A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL 2013 JÚNIUS 1 Az ETUC delegáció az EUROCADRES/CEC összekötő bizottság képviselőit is magában foglalja ETUC EURÓPAI SZAKSZERVEZETI

Részletesebben

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv hu centrope Stratégia 2013+ & centrope Akcióterv A tartalomért felelős: centrope ügynökség centrope Koordinációs iroda I tematikus és operatív koordináció, kommunikáció

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR.

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

TEHETSÉGHIDAK PROGRAM

TEHETSÉGHIDAK PROGRAM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TEHETSÉGHIDAK PROGRAM TÁMOP-3.4.5-12 c. kiemelt pályázathoz 1 TARTALOM 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 3 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 3 1.2.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011.

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet Oldal 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A bemutatása... 4 2.1. A vezetési struktúrája... 5 2.2. A jövőképe, küldetése.... 7 2.3. A minőségpolitikája......

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény IV. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény IV. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény IV. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

P. SZABÓ SÁNDOR A PEKINGI KONSZENZUS KÖZIGAZGATÁS ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN *

P. SZABÓ SÁNDOR A PEKINGI KONSZENZUS KÖZIGAZGATÁS ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 P. SZABÓ SÁNDOR A PEKINGI KONSZENZUS KÖZIGAZGATÁS ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN *

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben