IBAS Integrált üzemi kiképző rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IBAS Integrált üzemi kiképző rendszer"

Átírás

1 Dr.Hrivnák István Molnár Géza IBAS Integrált üzemi kiképző rendszer Egy új technológia vagy berendezés üzembe állításakor elengedhetetlen a kezelők és az üzemeltetők magasszintű kiképzése. Napjaink bonyolult vasútüzemi rendszereinek oktatásához már nem elegendők az egyszerű klasszikus értelemben vett szimulátorok, olyan integrált rendszerekre van szükség, amelyek a vasúti folyamatokat a maguk összetettségében és bonyolultságában teljes értékűen képesek modellezni valamennyi irányítási szinten. Az IBAS Integrált Üzemi Kiképző Rendszer ezt a célt hivatott teljesíteni. 1. Bevezetés A hamburgi HOCHBAHN AG (HA) az általa üzemeltetett kb. 600 autóbusszal és kb. 830 metro szerelvényével Németoszág második legnagyobb tömegközlekedési vállalata. Metro hálózata, amely kb. 100 km hosszú és 89 állomásból illetve megállóból áll, évente megközelítőleg 180 millió utast szállít (1.ábra). 1.ábra A HOCHBAHN AG gyorsvasúti hálózata A HOCHBAHN AG irányelve, hogy a tudomány és a technológiai fejlődés eredményeit a gyakorlatban is minél hamarabb alkalmazza a gazdaságos és

2 hatékony üzemeltetés biztosítása érdekében. Ennek egyik lényeges előfeltétele a korszerű technológia és berendezések használatára megfelelően kiképzett személyzet. A HOCHBAHN AG kb. 500 fő vonatvezetőt, kb. 400 fő állomási és vonatforgalmi diszpécsert valamint biztosítóberendezés kezelőt alkalmaz metro hálózatán. A magas szintű képzést évek óta a MESSINA fantázia nevű, 1998 ban üzembe helyezett oktatási és tervezésű célú multifunkcionális szimulációs rendszer biztosítja [1] ben helyezte üzembe a Vossloh IT Kiel az általa kifejlesztett és szállított SBS rendszer (Steuerungs und BetriebsführungsSystems: Vonatforgalmi és Üzemi felügyeleti Rendszer) első szakaszát az U1 metro vonalon. Azóta a teljes U1 vonal az SBS felügyelete alatt üzemel, és elkezdődött az U2 és U3 vonalakra is a rendszer telepítése. Mindez megköveteli a teljes kezelő személyzet átképzését. Ennek érdekében egy olyan oktatási célú szimulációs rendszer készült a Vossloh IT Kiel és a magyarországi Tran SYS kft. együttműködése keretében az U1 metro vonal teljes hosszára, amely a MESSINA szimulációs rendszer és az SBS valós üzemirányító rendszer összekapcsolásával IBAS (Integriertes Betriebliches Ausbildungs System: Integrált Üzemi Kiképző Rendszer) alkalmas az állomási és vonatforgalmi diszpécserek kiképzésére is. 2. Rendszerstruktúra Az IBAS rendszer alapvetően az alábbi fő modulokból áll (2.ábra): MESSINA biztosítóberendezési és vonatfutás szimulátor, szimuláció felügyelet SBS vonatforgalmi és üzemi felügyelet Menetrend menetrend előállítása a szimulált időszakra Gördülőállomány adminisztráció CBT önálló tanulás támogatása Konfiguráció, kiképzés felügyelet és adminisztráció IBAS integrált kiképző rendszer Szimuláció Menetrend SBS < Vonatforgalom felügyelet > < Állomás felügyelet > Kiképzés felügyelet, adminisztráció Gördülöállomány adminisztráció MESSINA < Biztosítóberendezés Szimuláció > < Vonatfutás Szimuláció > < Szimuláció Felügyelete > CBT 2.ábra Az IBAS főbb moduljai

3 2.1. MESSINA biztosítóberendezési és vonatfutás szimulátor, szimuláció felügyelet A MESSINA szimulációs rendszer a biztosítóberendezések valamennyi funkcióját modellezi, beleértve a külsőtéri objektumokat is. Előállítja a szükséges vonat meneteket (menetrend szerint vagy az oktató által vezérelten), felhasználva a járművek valós paramétereit a menetdinamikai számítások elvégzéséhez. A MESSINA lehetőséget biztosít széleskörű üzemi és technikai jellegű zavar és hiba beállítására és szimulációjára azonnali illetve előre programozott módon [2]. A fentiek lehetővé teszik különböző folyamatok és üzemi szituációk tanulmányozását, oktatását a gyorsvasúti hálózat valós menetrendje alapján, figyelembevéve a biztosítóberendezések kiépítettségét és azok kezelőinek felkészültségét. A MESSINA a következő funkciók integrációját valósítja meg: biztosítóberendezés hálózati szimulációja hiba és zavar szimuláció vonat menetek menetrend szerinti generálása és közlekedtetése adatgyűjtés a biztosítóberendezésről és a vonat futásról a későbbi kiértékelés számára az üzemi folyamatok és berendezések befolyásolása a kezelő által információ továbbítása az SBS felé annak szabványosított távirat formátumában Az U1 vonalon jelenleg két különböző típusú elektronikus biztosítóberendezés (Alcatel ESTW és Siemens SICAS ESTW) és jelfogós biztosítóberendezések (SpDrS) található. Az SpDrS berendezések SICAS távvezérlő felületen távvezéreltek. A MESSINA valamennyi típus működését és kezelőfelületét funkcionálisan szimulálja, beleértve a nyomógombos kezelőfelületet is. A hiba és zavar szimuláció az oktató által az adott berendezés típusának megfelelően vezérelhető (pl. hamis foglaltság, váltóállítási hiba, kezelőfelület zavarok, stb). A biztosítóberendezési funkciók mellett a másik központi komponens a vonatfutás szimulátor. Ez leképezi a vonatok menetdinamikáját (gyorsítás, kifuttatás, fékezés), valamint a vonatok menetrendnek megfelelő üzemszerű viselkedését (állomáson megáll, csatlakozásra vár, stb). A HOCHBAHN AG valamennyi vonatmenet típusa szimulálható. A vonatok futása befolyásolható különféle hibák beadásával (pl. jelzőmeghaladás, váltófelvágás, vészfékezés, stb). Ezek a hibák szintén az oktató által vezérelhetők. A valóságos viszonyok minél jobb reprodukálása érdekében a MESSINA lehetőséget biztosít biztosítóberendezéstől független üzemi folyamatok modellezésére is (pl. vizuális ellenőrzés, különféle intézkedések, stb). A vonatok közlekedtetése menetrend szerint történik. Egy menetrend szerkesztő modul segítségével lehetőség van a menetrendi adatok on line

4 módosítására is, ezáltal a vonatok jövőbeli menetrend szerinti futása befolyásolható. Ezzel a módszerrel különböző üzemi szituációk oktathatók tesztelhetők illetve értékelhetők. A MESSINA a későbbi statisztikai elemezésekhez illetve különféle mutatók számításához adatokat gyűjt. Ez többek között vonatkozik az egyes vágányelemek kihasználtsági adataira, a vonatok számára, a vágányutak számára, stb. Az így kigyűjtött adatok bármelyik piacon kapható eszközzel feldolgozhatók (Excel) [5]. A kezelők számára a MESSINA a valóságnak megfelelő kezelőfelületet biztosít. Ez az SpDrS nyomógombos kezelőfelületét és távvezérlőfelületét, valamint az elektronikus biztosítóberendezések kezelőfelületét jelenti. A kezelés egérrel, billentyűzettel illetve tableten keresztül történik. A MESSINA az SBS el szabványosított távirati struktúrán keresztül kommunikál [3]. Az SBS kezelőfelülete számára ezáltal gyakorlatilag teljesen egyenértékű, hogy a szükséges információt a valóságos berendezéstől kapja, vagy a szimulációs rendszertől. Hasonló a helyzet az SBS által a berendezés felé küldött parancsokkal azokat mind a MESSINA, mind a valós biztosítóberendezés végrehajtja. A kommunikációt TCP/IP alapokon a RockWave Libraries eszközkészlete valósítja meg. A távirat struktúrát a 3.ábra szemlélteti. MESSINA SBS START MESSINA indítja az SBS t SBS létrehozza az aktuális görgülőállomány adatbázist és a napi menetrendet START Gördülő állomány adatbázis Napi menetrend adatbázis Szimuláció indítása Objektum állapotok Szimuláció t Leállítás t 3.ábra A MESSINA és az SBS kommunikációs diagramja

5 2.2. SBS vonatforgalmi és üzemi felügyelet Az SBS egy 150 Mbit/sec kapacitású hálózatra telepített integrált felügyeleti rendszer (4.ábra). Minden állomáson külön állomási szerverpár látja el a következő feladatokat: vonatforgalom felügyelete biztosítóberendezés felügyelete utastájékoztatás és hangosbemondás vezérlése állomási vészjelzők felügyelete mozgólépcsők felügyelete energiaellátás felügyelete videokamerák felügyelete. 4.ábra Az SBS rendszer struktúrája (U1) A központi szerverpár felel többek között az adatgyűjtésért és tárolásért illetve kiszolgálja a diszpécsermunkahelyeket. Ezekről a munkahelyekről a következő feladatok végezhetők el: vonatszám követés vonat felügyelet gördülőállomány azonosítás és menedzsment vonatszám vezérelt automatikus vágányút állítás biztosítóberendezési kezelések statisztika készítés állomás felügyelet és távvezérlés

6 Az SBS az U1 vonal teljes hosszában kiépült, összesen 46 állomás központi felügyeletét valósítja meg. A fentiekben felsorolt feladatok ellátásához a biztosítóberendezésekhez csatlakoztatott adatgyűjtők és vezérlők valamint a pályán elhelyezett vonatérzékelők és kocsi transzponder olvasók szolgáltatnak információt. Az IBAS rendszerben az SBS által felügyelt folyamatokhoz, eszközökhöz a MESSINA biztosítja a biztosítóberendezési és vonatforgalmi hátteret oly módon, hogy szimulálja az adatgyűjtők és a vonatérzékelők transzponderolvasók által szolgáltatott adatokat Menetrend előállítása a szimulált időszakra A MESSINA számára a menetrendet az SBS állítja elő az eredeti menetrend alapján. Ezzel biztosítható, hogy az szimuláció során végzett változtatások ne befolyásolják az eredeti menetrendi adatbázist. A menetrend kezelés két részből áll (5.ábra). Először az SBS létrehozza a saját menetrendjét az OPUS elnevezésű menetrendi adatbázisból. Ezt követően leszűri az aktuális napi menetrendet, amely a MESSINA számára a vonatszimuláció alapját képezi. Mind a két fázisban az SBS felületén keresztül lehetőség van a kézi módosítások elvégzésére. Vonal adatok Konverzió Konzisztencia vizsgálat SBS Vonal adatok Teljes SBS menetrend kézi módos m dosítása sa OPUS Menetrend SBS OPUS Menetrend Napi SBS menetrend kézi módos m dosítása sa Napi Menetrend Generálás Vonat adminisztráci ció aktuális és s tervadatok SBS Oktató Rendszer MESSINA Szimul S imuláci ció MESSINA Menetrend 5.ábra Menetrend konfiguráció Késések, sek, zavarok beadása A menetrend kezelés másik része a MESSINA alatt valósul meg. Az IBAS rendszer indulásakor az MESSINA az SBS től megkapja az aktuális napi menetrendet. A szimuláció során ez képezi a a vonatforgalom generálásának alapját. A MESSINA felületén és annak menetrendi editorán keresztül késések, zavarok beadásával befolyásolható a vonatforgalom.

7 A menetrendben a szokványos paramétereken kívül (vonat azonosító, indulási idő, kocsiszám, szét illetve összekapcsolás, stb.) a következő futás közben módosítható paraméterek találhatók: indulási késés állomási késés közlekedési irány vonat telítettségi állapota vonat most lép be a szimulált területre, vagy a tároló vágányon álló kocsikból kell generálni. A menetrendre vonatkozó módosításokat az oktató végezheti el, hatásuk természetesen csak a vonat jövőbeni futására van Gördülőállomány adminisztráció A HOCHBANH AG szerelvényeinek valamennyi kocsija transponderekkel van felszerelve. Minden kocsi két transzponderrel rendelkezik. A pálya különböző pontjain elhelyezett vonatérzékelők (mágneses hurkok) és transponderolvasók segítségével egyértelműen követhető az egyes vonatok illetve kocsik mozgása. Ezt feladatot a MESSINA úgy tudja teljesíteni az SBS felé, hogy az indulási fázisban (3.ábra) a gördülőállomány adatait is megkapja az SBS től (kocsiszám és típus, transzponder azonosítók, stb.) Vonat generálás illetve kocsicsoport generálás alkalmával ebből a gördülőállomány adatbázisból veszi a megfelelő kocsikat (6.ábra). Minden alkalommal, amikor egy vonat elhalad egy vonatérzékelő vagy egy transzponder olvasó felett, a MESSINA az SBS számára a valóságnak megfelelő táviratot küld amely tartalmazza az érzékelő, olvasó azonosítóját, a vonat azonosítóját valamint a kocsikon elhelyezett transzponderek kódjait. MESSINA Szimuláci ció Görd rdülő állom llomány menedzsment Vonat generálás Görd rdülő állom llomány adatbázis Tárol rolóvágányok Kezdeti állapota Vonat menedzsment 6.ábra Gördülőállomány adminisztrálása

8 2.5. CBT önálló tanulás támogatása A CBT az oktatórendszer szerves, de különálló része. Teljesen önálló modulként a MESSINA tól és az SBS től függetlenül működik. Segítségével a kezelő minimális oktatói felügyelet mellett önállóan az önképzés módszerét alkamazva tudja a szükséges elméleti tudást elsajátítani. Az egyes tananyag részek az egyéni tanulás sebességének megfelelően többször ismételhetők. Minden tananyagrész elsajátítását a CBT tesztek segítségével ellenőrzi. Továbblépni csak a teszt sikeres teljesítése után lehet. A CBT modul tananyagát és módszertanát a HOCHBANH AG közreműködése és útmutatása alapján az IABG német cég készítette Konfiguráció, kiképzés felügyelet és adminisztráció Az IBAS integrált oktató és kiképző rendszer hardver felépítését a 7.ábra mutatja be. Az ábrán látható négy kezelői munkaállomás (Workstation 1 4) mindegyike a valóságnak megfelelő kiépítettséggel rendelkezik. Az ötödik munkahely (Supervisor) az oktatási folyamat vezérlésére és felügyeletére szolgál. Ehhez egy önálló konfigurációs applikáció áll rendelkezésre (8.ábra). 7.ábra Az IBAS oktató kiképző rendszer hardver felépítése

9 8.ábra Az IBAS konfigurációs felülete A négy kezelői munkahely az ATM hálózati kapcsolat révén a valós SBS tartalék munkaállomásaiként is funkcionálnak. Az SBS szerver a valós SBS központi szerver funkcióit látja el. Az IBAS rendszer az alábbi üzemmódokat támogatja [4]: önálló mukahely szimuláció: a kezelő a vonal többi részétől elszigetelten egy kiválasztott biztosítóberendezési körzet kezelőjeként helyi üzemben bonyolítja le a körzet vonatforgalmát illetve végzi el a szükséges biztosítóberendezési kezeléseket. több kezelős szimuláció: hasonló az előzőhöz azzal a különbséggel, hogy az adott biztosítóberendezési körzetet helyi üzemben több kezelő felügyeli elsősorban elektronikus biztosítóberendezés illetve távvezérlés esetén. vonali szimuláció: a teljes U1 vonalat és annak menetrend szerinti forgalmát szimulálja több kezelős módban, ahol a kezelők a hozzájuk rendelt körzetet helyi üzemben felügyelik SBS mód: egy vagy több kezelős, önálló biztosítóberendezés kezelői körzet vagy vonali szimulációs működés lehetséges. Ebben az üzemmódban történik az állomási illetve vonatforgalmi diszpécserek kiképzése. CBT mód: elméleti képzést támogató önképzés. Az oktatási folyamat során az oktató/kiképző a szimuláció különböző paramétereit tudja módosítani a saját felületén keresztül. Többek között beadhatók:

10 különböző biztosítóberendezéssel vagy a külsőtéri objektumokkal kapcsolatos hibák és zavarok mentrendi üzemmel kapcsolatos késések, zavarok kommunikációs zavarok az SBS és a MESSINA között kezelői felület hibák mind az SBS re mind a MESSINA ra vonatkozóan szimulációs idő gyorsítása, lassítása szimuláció megállítása (pillanat állj) és újra indítása statisztikai és protokol funkciók paraméterezése, aktiválása, deaktiválása. Az IBAS integrált oktató/kiképző rendszer a HOCHBAHN AG oktatóközpontjának kiemelten fontos része. Erre alapozva egy négy pilléren álló oktatási rendszert hoztak létre, amely a következő elemekből áll: elméleti oktatás CBT önvezérlésű tanulás biztosítóberendezés kezelésének elsajátítása a MESSINA szimulátoron SBS üzemirányító rendszer kezelésének oktatása SBS MESSINA felületen. Az oktatóközpont egy részének fényképét a 8.ábra mutatja be. A HOCHBAHN AG az oktatás/kiképzés idejét a különböző szolgálatok számára a következőkben határozta meg Állomás felügyeleti személyzet: Vonat illetve utazó személyzet: Biztosítóberendezési személyzet: Általános irányító és egyéb személyzet: o Depo felügyeleti személyzet: o Csoportvezetők: o Forgalmi szolgálattevők: 21 nap 40 nap 30 nap 10 nap 6 hónap 2 hónap A fentiekben megadott kiképzési idő szolgálatonként meghatározott részét az IBAS szimulációs rendszeren kell eltölteni. 3. Összefoglalás A HOCHBAHN AG 1996 óta előrelátó fejlesztési koncepcióval és határozott elképzelésekkel hozta létre oktató/kiképző központját. A fokozatosan kifejlesztett és üzembe helyezett modulokat azonnal használatba vette és elkezdte több száz fős személyzetének képzését. A képzési igények növekedésével annyira megnőtt a rendszer kihasználtsága, hogy 2004 elején duplikálta az oktató/kiképző szimulációs rendszert így egyszerre két helyen folyhat az oktatás. Jelen kiépítésében az IBAS a komplett U1 metro vonal teljes vonatforgalmát és biztosítóberendezési környezetét képes szimulálni.

11 Az idei évben kiírt biztosító berendezési tender szerint 2011 re az U2 és U3 vonalak biztosító berendezéseinek kb. ¾ e megújul. Az SBS telepítése az említett vonalakra már folyamatban van. Ezzel párhuzamosan folyik az IBAS rendszer továbbfejlesztésének előkészítése is. A HOCHBAHN AG szándékai szerint a végcél egy olyan komplex oktató/kiképző rendszer létrehozása, amely mindhárom metro vonalának (U1, U2, U3, 1.ábra) teljes szimulációját képes elvégezni, és biztosítani tudja a különböző szintű és igényű kiképzéseket. Irodalom [1] Hrivnák, I. Dobrosi, A.: Integrated Training System for Traffic Control and Station Supervision. The 11th International Conference, Exhibition and Network for Training, Education and Simulation (ITEC), Hague, April 2000 [2] Dobrosi A., Hrivnák I., Schwendke R.: Multifunction Simulator Developed For Hamburg / Simulation based training and planing systems for railway technologie. IRJ. International Railway Journal. UK. 4/99. pp [3] Bolln, N. Hofmann, J. Dr. Hrivnák, I. Schwentke, R.: Kopplung von Betriebssimulation und U Bahn Leitsystem. Signal+Draht 11/99, S [4] Hofmann J., Hrivnák I., Schwentke R.,: Integrated Training System for Traffic Control. The 12 th European Simulation Symposium (ESS 2000): Simulation in Industry. Hamburg, Németország, szeptember. Conference book p [5] Hofmann, J. Parádi, F. Schwentke, R.: MESSINA Optimierung im schienengebundenen ÖPNV durch Betriebssimulation. Signal+Draht 5/1998, S

12 Zusammenfassung IBAS Integriertes Betriebliches Ausbildungs System Bei der Inbetriebsetzung einer neuen Technologie oder einer neuen Anlage ist die hochqualifizierte Ausbildung der Bedienungs und Betriebspersonal unerlässlich. Zur Schulung der komplizierten Bahnbetriebssysteme von heute sind die "einfache" klassiche Simulatoren nicht mehr genügend, es sind solche integrierte Systeme erforderlich, die fähig sind, die komplizierten und komplexen Bahnprozesse auf allen Leitbenen im seiner Vollständigkeit zu modellieren. IBAS Integrierte Betriebsschulungssystem dient dieses Ziel. Summary IBAS Integrated Operational and Training System This is indispensable to have high level qualified staff when puting into operation a new technologie or a new equipment. The simple classic simulators are not sufficient to train today s complicated railway systems, it is necessary to have such integrated systems which are able to simulate railway processes in their whole complexity at any operational level. The target of the IBAS system Integrated Operational and Training System is to achieve these aims.

13 Szerzők: dr. Hrivnák István 1960 ben született Tótkomlóson ben szerzett közlekedésmérnöki oklevelet a BME Közlekedésmérnöki karán óta a Közlekedésautomatikai Tanszék oktatója, jelenleg egyetemi adjunktusi beosztásban. Doktori oklevelet szerzett 1989 ben a Budapesti Műszaki Egyetemen óta a Tran SYS Rendszertechnikai Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. Cím: Tran SYS Rendszertechnikai Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja E Mail: Molnár Géza 1974 ben született Törökszentmiklóson ban szerzett közlekedésmérnöki oklevelet a BME Közlekedésmérnöki karán óta a Tran SYS Rendszertechnikai Kft nél dolgozik mint rendszerfejlesztő és programozó. Cím: Tran SYS Rendszertechnikai Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja E Mail:

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Távközlési Szolgálat

Távközlési Szolgálat Távközlési Szolgálat TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE a BKV Zrt. területén alkalmazott vezeték nélküli hírközlő, adatátviteli berendezések és utastájékoztató berendezések üzemeltetése, karbantartása,

Részletesebben

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév Lövétei István Ferenc PhD hallgató Közlekedés~ és Járműirányítási Tanszék ST. épület

Részletesebben

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév Lövétei István Ferenc PhD hallgató Közlekedés~ és Járműirányítási Tanszék

Részletesebben

Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban

Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban XVIII. Közlekedésfejlesztési XVIII. Közlekedésfejlesztési Beruházási Konferencia, és Beruházási Bükfürd, Konferencia, 2017. április Bükfürd, 27. Mérföldkövek

Részletesebben

7. rész. Menetrend. Menetdiagram. Alapfogalmak. Végállomások típusai. Fordítási technológia elmélete. Szerelvény kibocsátási terv

7. rész. Menetrend. Menetdiagram. Alapfogalmak. Végállomások típusai. Fordítási technológia elmélete. Szerelvény kibocsátási terv BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 7. rész Menetrend Menetdiagram Alapfogalmak Végállomások típusai Fordítási technológia elmélete Szerelvény kibocsátási terv Darai

Részletesebben

A MAVIR egyesített tréningszimulátorának alkalmazása a diszpécserek képzésében

A MAVIR egyesített tréningszimulátorának alkalmazása a diszpécserek képzésében A MAVIR egyesített tréningszimulátorának alkalmazása a diszpécserek képzésében dr. Kovács Attila Astron Kft Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 11. Új kihívások a rendszerirányításban 2 Az alaphálózat

Részletesebben

A KASPERSKY SECURITY CENTER

A KASPERSKY SECURITY CENTER A KASPERSKY SECURITY CENTER TELEPÍTÉSE A példában egy 2 gépes modell-hálózat központi felügyeletét készítjük el. A letöltött.exe telepítő állomány elindítása után a telepítő központ jelenik meg. Kattintson

Részletesebben

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 6. rész A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás Darai

Részletesebben

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 Szimulációs modellezés Dr. Juhász János A forgalmi modellezés célja A közlekedési igények bővülése és a motorizáció növekedése

Részletesebben

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja Virtuális hegesztés A jövő kiképzési módja Valósághű tanulás a szimulátorral 100%-ban biztonsági kockázat nélkül Erőforrás takarékos A sikeres oktatócsomag ÁLTALÁNOS TUNDNIVALÓK A jövő hegesztési kiképzésének

Részletesebben

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07.

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Tulajdonosi viszonyok Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonos Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés ANMS Távközlési szolgáltatók számára Az ANMS egy fejlett

Részletesebben

ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS

ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS Az előadást a Siemens Rt. felkérésére összeállította: Dr. Tarnai Géza III. Országos Vasúti Távközlési és Biztosítóberendezési Szakmai Konferencia 2000.10.9-11. Miskolc-Lillafüred

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata

Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata Bevezetés A vasutak irányításában általános célként fogalmazható meg az üzemirányítás hatékonyságának fokozása, és ezen keresztül

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Digitális rádiózás a vasutaknál GSM-R

Digitális rádiózás a vasutaknál GSM-R HTE Távközlési Klub Digitális rádiózás a vasutaknál GSM-R Pete Gábor osztályvezető MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Távközlési Osztály Budapest, 2015. március 26. A MÁV Zrt. PVÜF Távközlési

Részletesebben

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál AITIA International Zrt. HTE Infokom konferencia és kiállítás, 2012. október 10 12. Változások a gerinchálózatban

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

GSM-R a 160 km/órás vasútért

GSM-R a 160 km/órás vasútért GSM-R a 160 km/órás vasútért A Projekt és a Felügyelő Mérnök Csilling László, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2013.11.07. Infotér konferencia, KIFÜ színpad KIFÜ Projekt Portfólió 1AVAM FAIR

Részletesebben

Hálózati Tréning Szimulátor alkalmazása az E.ON üzemirányítási rendszerében

Hálózati Tréning Szimulátor alkalmazása az E.ON üzemirányítási rendszerében Hálózati Tréning Szimulátor alkalmazása az E.ON üzemirányítási rendszerében MEE 62. Vándorgyűlés, Siófok 2015.09.17. Patócs Tibor - E.ON Folyamatirányítási szakterületvezető Előzmények 2008: SCADA rendszer

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Kötöttpályás rendszerek szimulációjának modelljei és általános követelményei

Kötöttpályás rendszerek szimulációjának modelljei és általános követelményei Kötöttpályás rendszerek szimulációjának modelljei és általános követelményei Arató Károly egyetemi adjunktus Farkas István PhD. hallgató Winkler Ágoston tudományos segédmunkatárs, PhD. hallgató Témakörök

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában P5-T6: Algoritmustervezési környezet kidolgozása intelligens autonóm rendszerekhez Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában Eredics Péter, Dobrowiecki P. Tadeusz, BME-MIT 1 Üvegházak Az

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés httc Innovatív Megoldások A Jövő... Lényeges eleme a folyamatos, megbízható információ szolgáltatás és a kerékhibák korai felismerése. Világszerte növekvő vasúti forgalom

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Távvezérlés, KÖFE, KÖFI

Távvezérlés, KÖFE, KÖFI BME Közlekedésautomatikai Tanszék Távvezérlés, KÖFE, KÖFI Tarnai Géza 2012 Központi forgalomirányítás A forgalomirányítás feladata és funkciói KÖFI rendszerek kialakítási követelményei Európai körkép Szlovákia

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Célok Az eszköz bemutatása A leképzett

Részletesebben

egyetemi adjunktus, Ph.D.

egyetemi adjunktus, Ph.D. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék TELEMATIKAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYKÖZLEKEDÉSI IGÉNYEK MENEDZSELÉSÉBEN Dr. Csiszár Csaba egyetemi adjunktus,

Részletesebben

TM Fékezés és állomás vezérlő modul

TM Fékezés és állomás vezérlő modul TM-22272 Fékezés és állomás vezérlő modul Használati útmutató 2012 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez. dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu

Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez. dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu Adatbevitelt támogató rendszer távközlési objektumok nyilvántartási rendszeréhez dr. Kovács Oszkár www.logonex.eu Helyzetkép (1) 2 Helyzetkép (2) A hálózat üzemeltető: OSS rendszer A hatóság: kataszter,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Útmutató R&MinteliPhy-hoz

Útmutató R&MinteliPhy-hoz Útmutató R&MinteliPhy-hoz Hálózati biztonság, költségtakarékosság és a karbantartási idő csökkentése. Ezek a modern, nagy teljesítményű hálózatok felé támasztott legfontosabb követelmények. Az R&MinteliPhy

Részletesebben

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék SZAKMAI ÉLETRAJZ DR. SÁGHI BALÁZS SZEMÉLYES ADATOK Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Családi állapot: nős Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. VÉGZETTSÉG, TUDOMÁNYOS FOKOZAT 1997: okleveles

Részletesebben

A hálózattervezés alapvető ismeretei

A hálózattervezés alapvető ismeretei A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai

Részletesebben

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ A SITRAFFIC forgalomirányítási rendszer felépítése Közlekedés menedzsment szint SITRAFFIC Concert Városi / regionális közlekedés menedzsment Alrendszerek

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

Pályafenntartási stratégia az ÖBB-nél Kiemelt téma: Kitérődiagnosztika

Pályafenntartási stratégia az ÖBB-nél Kiemelt téma: Kitérődiagnosztika ÖBB-nél Kiemelt téma: Kitérődiagnosztika 2013.01.23. Az előadás tartalma 1) Általános információk az ÖBB infrastruktúráról 2) ÖBB-nél 3) Kitérődiagnosztika alkalmazásának bevezetése 4) Tájékoztató adatok

Részletesebben

A LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS ILLESZKEDÉSE A BME KJK KÉPZÉSI RENDSZERÉBE

A LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS ILLESZKEDÉSE A BME KJK KÉPZÉSI RENDSZERÉBE A LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS ILLESZKEDÉSE A BME KJK KÉPZÉSI RENDSZERÉBE Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens szakfelelős 10+3 GTK 10 ÉMK GPK 10+2 MŰEGYETEM 9+1 TTK Műegyetem

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

INTELLIGENS KÖZLEKEDK INTELLIGENS KÖZLEKEDK ZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK SEK A FŐVÁROSBANF 10 év alatt az ITS alapoktól a működő szolgáltatásokig Rónai Gergely osztályvezető ITS Hungary 10 - jubileumi workshop - 2016. november 24.

Részletesebben

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán 2 Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán Decsi Gábor üzemirányítási üzemvezető MAVIR ZRt. 2015. szeptember 17. 3 Visszatekintés: 2000-2009 SIEMENS Diszpécseri Tréning Szimulátor

Részletesebben

Az alállomási kezelést támogató szakértői funkciók

Az alállomási kezelést támogató szakértői funkciók Az alállomási kezelést támogató szakértői funkciók dr. Kovács Attila Szakértői rendszerek Emberi szakértő kompetenciájával, tudásával rendelkező rendszer Jellemzői: Számítási műveletek helyett logikai

Részletesebben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben Tomaschek Tamás Attila forgalomszabályozási csoportvezető 41. Útügyi Napok Balatonfüred, 2016. szeptember 21-22. A pálya elválaszthatatlan

Részletesebben

Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv

Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv Készítette: Ballagi Pordány Dániel Árpád EHA: BAQSAAI.ELTE E-mail: dballagi@yahoo.com 1. oldal Tartalomjegyzék A szoftver...3 Funkciók:...3 Projekt költségei, időbeosztása...4

Részletesebben

CHARACTERIZATION OF PEOPLE

CHARACTERIZATION OF PEOPLE CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY CHARACTERIZATION OF PEOPLE MOVEMENT BY USING MOBILE CELLULAR INFORMATION László Nádai "Smarter Transport"

Részletesebben

REGINFO feszültség minőség mérő rendszer az E.ON Hungáriánál Szilágyi Ákos 2008. szeptember 11. A fejlesztés okai: Belső igény mérési eredmények központi tárolása, egységes felületen történő megjelenítése

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció

Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció A fejlődés TDM-től a SIP infrastrukturáig Alexander Hil File: Next generation operational communication_hu.pptx Author: FRQ Page: 1 Termék Portfólio Fixed terminal

Részletesebben

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Rónai Gergely osztályvezető XVI. Városi közlekedés aktuális kérdései - 2016. szeptember 8-9. Fővárosi ITS trendek ITS térnyerése a szakmai gondolkodásban

Részletesebben

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11.

Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán. Varsó, szeptember 9-11. Diagnosztikai alapú pályaműködtetés a MÁV hálózatán Varsó, 2015. szeptember 9-11. Vólentné Sárvári Piroska MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési főigazgató MÁV által működtetett vasúti hálózat jellemzői építési

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására

Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására Ing. Johann Berger 1, dr. Hrivnák István, dr. Parádi Ferenc, Szilva Péter Ernő 2 A cikk az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrkutató Csoport Szabó József A fedélzeti energiaellátás kérdései: architektúrák, energiaegyensúly. Űrtechnológia Budapest, 2014. március 19. Űrtechnológia

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok

Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya Ladányi Richárd Tóth Norbert A tevékenységünk jellemzése ezen a területen Változatos feladatok

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok 2016.05.19. Szilágyi Róbert Tóth Mihály Debreceni Egyetem Az IoT Eszközök és más fizikai objektumok elektronikával, vezérléssel,

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára.

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. Ariadne Kábeltesztelő Rendszer Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára. 1. BEMUTATKOZÁS A vállalkozásunk mérnök-tervező csapata a gépjármű kábelgyártás területén használatos gyártó- és ellenőrző

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R INTEGRÁLT RENDSZER Négy biztonsági rendszerről alkotott tapasztalatunkat és tudásunkat egyesítettük: tűzjelző, riasztórendszer, kamera- és beléptetőrendszer létrehozni egy felületet amely egy létesítmény

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW-ról National Instruments (NI) által fejlesztett Grafikus programfejlesztő környezet, méréstechnikai, vezérlési, jelfeldolgozási feladatok

Részletesebben

SYSCO S.p.A. SYSCO S.p.A. MÁV Magyar Államvasutak. www.syscospa.it

SYSCO S.p.A. SYSCO S.p.A. MÁV Magyar Államvasutak. www.syscospa.it KÖZINFORMÁCIÓS S RENDSZEREK ÉS S KÉSZK SZÜLÉKEK A standarizált információs rendszerek létesítésével elérhető az utastájékoztatás egyszerűvé tétele (bármely állomáson is találja magát az utas, megegyező

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Útkeresési eljárás a városi közforgalmú közlekedés szimulációjához

Útkeresési eljárás a városi közforgalmú közlekedés szimulációjához a városi közforgalmú közlekedés szimulációjához Prileszky István prile@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Bemenő és eredmény adatok Hálózat és menetrend Utazási igények Útkeresési paraméterek Útkeresés

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer

SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer SIMEAS SAFIR Webalapú hálózatminőség elemző és felügyeleti rendszer Horváth Erzsébet, Siemens Zrt. Horváth Erzsébet MEE 54. Vándorgyűlés és Kiállítás Club Tihany, 2007. augusztus 22-24. B3. Szekció: Közszolgáltatások,

Részletesebben