HUMÁNMENEDZSMENT OKTATÁS ÉS GAZDASÁGTAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUMÁNMENEDZSMENT OKTATÁS ÉS GAZDASÁGTAN"

Átírás

1 HUMÁNMENEDZSMENT OKTATÁS ÉS GAZDASÁGTAN 1 Dr Gősi Zsuzsanna

2 TEREMET-E GAZDASÁGI ÉRTÉKET AZ OKTATÁS? 2

3 MIT JELENT AZ, HOGY GAZDÁLKODUNK? Pénzzel összefüggő tevékenységet folytatunk Nem csak fizetünk, hanem gondolkodunk is! mire? mennyit? mit kapok cserébe? 3

4 TISZTÁZANDÓ KÉRDÉSEK Ki gazdálkodik? A folyamatok megértése Hogyan hat az oktatás a gazdaságra? Hogyan hat a gazdaság az oktatásra? Hogyan osszuk el a pénzünket? 4

5 TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Követelmények zh írásbeli 8-10 rövid kérdés Óravázlat a honlapon: tf.hu A tananyag a 2. konferencián kiadott irodalomjegyzék + az óravázlatok 5

6 Történeti fejlődés Agrár társadalom Ipari társadalom Tudás alapú társadalom A legfontosabb erőforrás föld tőke tudás 6

7 ALAPFOGALMAK Képzés oktatás Tanulás: Formális nem formális informális Iskolarendszerű szervezett / elismert egyéni Spontán tanulás Programozott tanulás Tranzakciós elemzés Utánzás, megfigyelés Távtanulás Szimulációk Demonstráció Előadások Csoportos gyakorlatok Betanító leírások Filmek, videó, Érzékenység javító diasorozatok tréning Munkafeladat Üzleti játékok Szereputánzás delegálás Strukturált munkagyakorlatok. Esettanulmány Önképzés Körbejárás Szerepjáték Iskola rendszerű képzés 7

8 A TANULÁS HASZNA Mennyit érdemes költeni rá? Hol jelentkezik a haszon Ki viselje a költségeket? Egyéni haszon? Társadalmi haszon? Egyéni költség? Társadalmi költség? 8

9 ELMÉLETEK Emberi tőke elmélete Szűrő elmélet Oktatástervezés 9

10 GYZ2 ELŐZMÉNYEK A tudásnak haszna van Először William Petty ( ) használta az emberi tőke (human capital) kifejezést, és kísérletet tett az emberi tőke értékének meghatározására. 10

11 10. dia GYZ2 Próbáljuk megfejteni, mi mindent lehet ez alatt érteni? à az egyén szempontjából; átlagosan, v. minden egyes egyén szempontjából? à a nemzetgazdaság szempontjából? à az egyes országok közötti különbség szempontjából? à a tőkés szempontjából Hol jelentkezik a haszon? Ki költ rá? Mennyit érdemes rákölteni? Magánkiadások, közkiadások kérdése. Györgyi Zoltán;

12 A. SMITH: A NEMZETEK GAZDASÁGA Akkor lesz több és jobb áru, ha többen végeznek gyakorlottságon, szakszerűségen és értelmességen alapuló munkát. (géphez hasonlítja az embert) több a hasznos munkát végzők aránya Főként az előbbi hat!! Miért jó, hogy vannak oktatási költségek? mert, ha nem lennének, túlságosan sokan tanulnának, a végén pedig a nagy munkaerőkínálat leszorítaná a béreket az adott szakterületen. A tanító bére alacsonyabb, mint az ügyvédé és az orvosé, mert kevés olyan ember veszi igénybe, aki saját költségén taníttatta ki magát. 11

13 SMITH A TŐKÉRŐL A tőke 3 fajtája: közvetlen fogyasztásra tartalékolt rész, ami jövedelmet, profitot nem hoz állótőke: körforgás és tulajdoncsere nélkül hoz létre profitot gép/szerszám; épület; földbirtok feljavítását célzó befektetések; gazdaságilag hasznos tudás és képesség. forgótőke: tulajdoncsere révén, körforgásban hozza a profitot. Az emberi tőke az emberi tőke az álló tőke része, olyasmi mint egy gépbeszerzés, amellyel pénzt takaríthatunk meg. az emberi tőke is pénzbe kerül, mert az embert el kell tartani 12

14 MALTHUS oktatásra, tömeges népoktatásra a műveltség miatt van szükség, hogy az embereket kevésbé lehessen félrevezetni. társadalmi béke ill. jólét legyen. (későbbi munkakezdés csökken a gyerekmunka, későbbi gyerekvállalás csökkenti a gyerekszámot, ami nála központi kérdés) Az eltérő koncepciók a képzés tartalmát is eltérően értelmezhetik: önmagáért tudás, hasznos tudás. Smith: mértan és erőműtan; Malthus: piacot uraló elvek tanítása ( közgazdaságtan ). Bár utóbbi elismeri, hogy ez inkább csak az egyetemi oktatásban lehetséges, mert annyira műveletlenek ehhez egyébként az emberek. 13

15 KI FIZESSE AZ OKTATÁST? John Stuart Mill (1859): ne az állam, mert félti az emberek egyéniségét. Az állam csak akkor (két rossz közül a kisebbiket választva), ha olyan elmaradott a társadalom, hogy nem tud, vagy nem akar a helyzetén változtatni. Ellenzi még a tankötelezettségi törvényt is. Megtérülés: Alfred Marshall, Sidney Webb: Smith-i alapokon állva nemzeti beruházásnak tekintette az oktatást. 14

16 THÜNEN Az iskolázottabb népek ugyanakkora anyagi javakkal több jövedelmet hoznak létre, mint mások Teljesen egyértelmű a válasz arra a gyakran vitatatott kérdésre, vajon a nem materiális emberi javak (szolgáltatások) a nemzetgazdaság része, vagy sem. Mivel az iskolázottabb nemzetek ugyanolyan anyagi javakkal több jövedelmet hoznak létre, mint az iskolázatlanabb népek, és mivel a magasabb iskolázottság csak a több anyagi jószág elfogyasztásával járó oktatási folyamatokon keresztül biztosítható, az iskolázottabb népek nagyobb tőkét birtokolnak, amelyek hozadéka a munka nagyobb termelékenységében fejeződik ki. 15

17 ÖKONOMETRIAI MODELL az elméletek matematikai modellezése. XX. század elején. Ebbe növekedéselmélet igyekeztek illeszteni a tudással kapcsolatos tényezőket is. Odd Aukrust norvég közgazdász: között az átlagos 3,4%-os gazdasági növekedésből 1,8% származik a szervezésnövekedésből, vagyis az emberi tényezőből. (szervezés, szaktudás, technikai ismeretek). Denison: az USA (a XX. sz. első felében) gazdasági növekedése 20%-ban köszönhető a tudásmennyiség növekedésének. ezek alapján kiszámítható, hogy az iskoláztatás növekedése révén hogyan emelhető a nemzeti jövedelem. újabb kérdések: hol a határ? Meddig érdemes iskoláztatni? Menyi pénzt érdemes ebbe fektetni? Menyi idő után hat az iskolázás a növekedésre? Biztos, hogy ez a legolcsóbb beruházás? Van-e összefüggés az emberi és a technikai beruházások között? 16

18 KUZNETS Kuznets ( ) orosz származású amerikai közgazdász azt mondta, hogy a nemzeti jövedelem nagyságát befolyásoló tényezőként nemcsak a termelési tevékenységekkel közvetlenül, hanem közvetetten összefüggő költségeket is számításba kell venni. Ide sorolta például a nevelési-oktatási kiadásokat is. Munkáiban azt a megállapítást tette, hogy a GDP hosszú távú növekedése csak kis mértékben köszönhető a fizikai tőkeállomány növekedésének, a meghatározó tényező a technikai haladás és az emberi tudás fejlődése is. Az egyik legismertebb makroökonómia modellben az un. Solov modellben is technikai haladás jelenti a legfontosabb tényezők. A modell szerint csak a technikai haladás eredményezhet folyamatosan emelkedő életszínvonalat. (A technikai haladás pedig elsősorban a lakosság tudás állományán, illetve az oktatás színvonalán múlik.) 17

19 ERNST ENGEL, WILLIAM FAR A XIX. század második felében kétféle irányzat alakult ki az emberek gazdasági értékének meghatározására: a termelési költségeken alapuló és a tőkésített kereseteken alapuló megközelítés. A termelési költségeken alapuló megközelítés azt feltételezi, hogy az ember gazdasági értéke megegyezik mindazoknak az erőforrásoknak a költségével, amelyek a felnevelés során felmerülnek születéstől addig az életkorig, amikor a nevelés befejeződik. Ernst Engel ( ) születéstől 27 éves korig határozta meg ezt a költséget, úgy hogy a nevelési költségek minden évben egy konstans összeggel növekszenek. A tőkésített kereseteken alapuló megközelítés úgy próbálja meg kiszámítani az ember gazdasági értékét, hogy figyelmen kívül hagyja a költségeket, helyette az egyén jelenlegi és várható piaci értékét veszi számításba. Ezt az eljárást William Far ( ) alkalmazta először, módszerének a mai jelenérték-számítás az alapja. Far az egyének jövőbeli nettó keresetének jelenlegi értékét számította ki, figyelembe véve a megélhetési költségeket és a halandósági adatokat. 18

20 MAKROÖKONÓMIAI MEGKÖZELÍTÉS, AZ UN. REZIDULÁLIS TÉNYEZŐ Cobb-Douglas függvény R = a x k α x N β R termelés eredménye k befektetett tőke N befektetett munka α, β, a állandók 19

21 T. W. SHULTZ ELMÉLETE Az emberi tőke elméletének a feltételezése szerint az emberek oktatás, képzés révén beruházásokat végeznek saját termelőképességükbe. (T.W. Shultz) Ezek a beruházások növelik termelőképességüket, termelékenységüket és így munkájuk piaci értékét. Ezért jövőbeli keresetük magasabb lesz. A beruházások az emberi tőkében nem szorítkoznak a formális oktatásra. Minden olyan befektetés, amely javítja a termelőlépességet, az emberi-tőke beruházásnak tekinthető. Ilyen amikor egészségügyi szolgáltatást, sport vagy rekreációs szolgáltatást veszünk igénybe. 20

22 EMBERI TŐKE BERUHÁZÁS ALAPMODELLJE Mint bármely más tőkejószágra, az emberi tőkére is jellemző, hogy létrehozása különböző időpontokban költségekkel jár, és ettől különböző időpontokban ad hozamot. 21

23 OKTATÁS KÖLTSÉGEI A zsebből fedezett vagy közvetlen költségek közé tartoznak a tandíjak, valamint a tankönyvekre és egyéb beszerzésekre fordított kiadások. A költségek egy másik forrása az elmaradt kereset, mivel a beruházási időszakban a munkavégzés lehetetlen legalábbis teljes időben. A pszichés veszteségek a viselt költségek harmadik típusa, hiszen a tanulás gyakran nehéz és unalmas. 22

24 ÉLETJÖVEDELEM A magasabb végzettségűek kereseti görbéje magasabban fekszik, mint az alacsonyabb végzettségűeké. A kereseti görbék az életkorral együtt csökkenő ütemben emelkednek, az életpálya végén pedig a keresetek növekedése megáll vagy csökkenés figyelhető meg. A magasabb végzettségűek kereseti görbéje az életpálya későbbi pontján indul hiszen ők idősebb korban lépnek a munkaerőpiacra és meredekebben emelkedik mint az alacsonyabb végzettségűeké. A magasabb iskolázottságúak kereseti görbéje később éri el a csúcspontját, mint az alacsonyabb keresetűeké. Az iskolai végzettség szerinti kereseti különbségek felfelé haladva nőnek, vagyis bármely életkorban annál nagyobbak az iskolázottsághoz kapcsolható kereseti 23 előnyök minél magasabb iskolázottságúakról van szó.

25 MEGTÉRÜLÉS? az elemi oktatás megtérülése (társadalmi vagy egyéni) a legmagasabbak az összes képzési szint között az egyéni megtérülés meghaladja a társadalmi megtérülést, kiváltképp a felsőoktatás szintjén az oktatási befektetés bármilyen formájának megtérülési rátája jelentősen meghaladja a tőke szokásos 10%-os alkalmi költség mértékét az oktatás megtérülése a kevésbé fejlett országokban magasabb a fejlett országok hasonló beruházásaihoz képest 24

26 AZ OKTATÁS EGYÉNI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁI MAGYARORSZÁGON Szakmunkás 4,3 % 4,1% 4,8% 4,7% Középiskolai 4,5% 8,2% 13,6% Főiskolai 3,9% 9,8% 13,4% 6,8% Egyetemi 13,3% 25

27 AZ OKTATÁS TÁRSADALMI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁI Szakmunkás 1,35 % 2,24% 2,58% 0,58% Középiskolai 1,51% 2,59% 9,06% Főiskolai 0,55% 1,02% 2,56% 2,55% Egyetemi 5,28% 26

28 OKTATÁS EXTERNÁLIÁS HATÁSA a munkaerőnek megnő a technikai változásokhoz való alkalmazkodóképessége az oktatás következtében a demokratikus intézmények hatékonyan működtethetők alacsonyabb szociális, munkanélküliséget kompenzáló és egészségügyi kiadások alacsonyabb bűnözés, amely csökkenti a büntetés végrehajtási költségeket megnő az önkéntes szolgáltatások nyújtása (öreggondozás, családi segítség nyújtás kevesebb tökéletlenség a tőkepiacon 27

29 HDI HUMÁN FEJLETTSÉGI MUTATÓ Az indexet három mutató egyszerű átlagolásával állítják elő: a hosszú és egészséges élet célkitűzés a születéskor várható élettartamban kerül számszerűsítésre, az iskolázottságot olyan arányok képviselik, mint az írástudó felnőtt lakosság, valamint a különböző szintű iskolatípusokba történő beiskolázottak részesedése a népességből, végül az életszínvonalat a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó bruttó hazai termék reprezentálja. A mutató értéke 0 és 1 közé eshet, magas humán fejlettséggel rendelkezőnek tekinthető a 0,8-as értékét meghaladó index. 28

30 HDI Magyarország viszonylatában ez az index ben a 0,874-es értékét vette fel. Amely ugyan átlépi a 0,8-as határt így világviszonylatban magasnak tekinthető, rangsorban a harminchatodik. Sajnálatos módon azonban az európai országok sorrendjében a hátsó harmadban található. Legkedvezőbb értéket a mutató az iskolázottság területén vette fel rangsor alapján a huszonkilencedik helyen található, a várható élettartam alapján azonban csak hatvanharmadik helyen állunk. KSH, Statisztikai Tükör II. évf. 85. szám, június

31 Az immateriális vagyonfigyelő (IAM) Karl Erik Sveiby kapcsolati tőke 30

32 Humán tőke: az alkalmazottak tudását, képességeit és kompetenciáit tartalmazza. A humán tőke tehát szorosan kapcsolódik az emberhez: a munkatársak belépésével érkezik, távozásuk esetén pedig elveszik a szervezet számára. Strukturális tőke (belső szerkezet): ide tartoznak pl. a szervezeti folyamatok, rutinok, működési modellek, a vállalati kultúra. E tényezőket szintén az alkalmazottak hozzák létre, és rendszerint a vállalatok birtokolják. A belső szerkezet és az emberek együttesen alkotják a szervezetet. Kapcsolati tőke (külső szerkezet): a külső szerkezet az ügyfelekkel és beszállítókkal kialakított kapcsolatokat és azok minőségét ragadja meg, de magában foglalja a márkanevet, védjegyeket valamint a vállalat hírnevét és arculatát is. 31

33 HÁROMKÖRÖS VÁLLALATI MODELL Ügyfél tőke Érték teremtés Szervezeti tőke Tudás tőke 32

34 SKANDIA NAVIGATOR Pénzügyek Vevők Emberek Folyamatok Megújulás és fejlődés 33

35 VÁLLATOK TŐKESZERKEZETE Eszközök Forrrások PÉNZESZKÖZÖK VEVŐÁLLOMÁNY TÁRGYI ESZKÖZÖK (Számítógépek, helységek stb.) IMMATERIÁLIS JAVAK (Szoftverek, vagyonértékű jogok stb. Ü ÜGYFÉLTŐKE R (A vevőkkel, beszállítókkal és a környezettel kiépített tartós ügyfélkapcsolatok, a kialakított piac arculata stb.) SZERVEZETI TŐKE (A menedzserek színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és adminisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei stb.) MUNKATÁRSAK KOMPETENCIÁJA (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre) RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZVÉNYESEK LÁTHATÓ SAJÁT TŐKÉJE RÉSZVÉNYESEK LÁTHATATLAN SAJÁT TŐKÉJE (Ki nem mutatott eredmény) IMMATERIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termés és szolgáltatás minőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer) LÁTHATÓ VAGYON LÁTHATATLAN (FELSZÍN ALATTI) VAGYON 34

36 HUMÁN TÖBBLETÉRTÉK MODELL (JUHÁSZ P) Eszközök Források Hagyományos Forgó eszközök Saját tőke Mérleg Befektetett Idegen tőke eszközök Humán Humán Kiegészítések eszközök értéke többletérték Humán tőke 35

37 Toborzás Kiválasztás Szerződtetés Kinevezés, elhelyezés Közvetlen költségek Megszerzés költségei Belső keresés, előléptetés Formális tréning, képzés On-the-job tréning Közvetett költségek Közvetlen költségek Betanítás költségei HR bekerülési költségei Tréner ideje Kieső termelékenység Közvetett költségek 36

38 TÉMÁK 1. A hazai oktatási rendszer áttekintése 2. A munkaerő-kínálatra ható tényezők 37

39 AZ OKTATÁSI RENDSZER a) Iskolarendszerű képzés b) Iskolarendszeren kívüli képzés 38

40 AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS INTÉZMÉNYEK SZERINT (Óvoda) Alapfok: általános iskolák Középfokú iskolák: gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák Felsőfok: egyetemek, főiskolák 39

41 ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMOK SZERINT Alapfok: ált. isk., ill. alsó tagozatos gimnáziumi programok Középfok gimnáziumi program (4-5 év), szakközépiskolai program (4+1,2 év) szakiskolai program ( év v. 3 év) Felsőfok felsőfokú szakképzés (nincs saját intézményrendszere; középfokú iskolákban is!!) BA, BSc MA, MSc Phd 40

42 KÉPZÉSI PROGRAMOK SPECIÁLIS CÉLCSOPORTOK SZÁMÁRA Nemzetiségi, etnikai programok Fogyatékosok számára indított programok Felnőttképző programok Önálló intézményben vagy kapcsolódva a többségi oktatáshoz 41

43 B) ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉS Főbb elemei (nem komplementer elemek) munkaerő-piaci képzés szakképzés nyelvi képzés munkahelyi képzés egyéb képzés 42

44 MUNKAERŐ-KÍNÁLAT AZ OKTATÁS- KÉPZÉS NÉHÁNY HÁTTÉRELEME a) Demográfiai helyzet Hányan vannak Milyen korösszetételűek Térségi eltérések b) Foglalkoztatási helyzet c) Képzettség 43

45 A) A DEMOGRÁFIAI HELYZETET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK Születés, házasodás, halálozás Tankötelezettség, az iskolába járás hossza A nyugdíjkorhatár A népesség egészségi állapota Térbeni mobilitás 44

46 A DEMOGRÁFIAI HELYZET VÁLTOZÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK születést, gyermeknevelést támogató jogszabályok, családtámogatási rendszer az oktatás hosszát befolyásoló eszközök nyugdíjszabályozás egészségi helyzet javítása migráció támogatása életvitel-divat Mindezek a tényezők nem csak a munkaerőkínálat megváltoztatása céljából változhatnak 45

47 B) A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMEI Hányan dolgoznak Hányan nem dolgoznak (miért nem?) Térbeni struktúra Végzettségi struktúra 46

48 A NÉPESSÉG FELOSZTÁSA GAZDASÁGI AKTIVITÁSUK SZERINT Népesség Gazdaságilag aktív Gazdaságilag nem aktív Foglalkoztatottak Munkát keresők Inaktív keresők Eltartottak 47

49 A FOGLALKOZTATÁS ALAPFOGALMAI 1. Gazdaságilag aktív népesség ILO irányelvei alapján Foglalkoztatottak akik munkát végez a gazdasági javak előállítása ill. a szolgáltatások területén Rövid táv: 1 óra / hét Hosszú táv: 1/3 év / év Munkát kereső nem dolgozik, de intenzíven munkát keres 48

50 A FOGLALKOZTATÁS ALAPFOGALMAI 2. Gazdaságilag nem aktív népesség inaktív keresők háztartási kötelezettséget teljesítők (pl GYES) nyugdíjasok egyéb inaktívak (nem munkát kereső mn.!!) eltartottak aktív koron (15 év) aluliak iskolaköteles korhatáron aluliak tanulók 49

51 MAGYARORSZÁGI FOGALMAK Foglalkoztatott, aki 3 hét alatt legalább 1 órát dolgozott, függetlenül egyéb tevékenységétől aktív keresők (tanuló dolgozók is) szoc. ellátás mellett dolgozók nyugdíj mellett dolgozók 50

52 C) A KÉPZETTSÉG Szintje Típusa A szakmai végzettség szakterülete A minőség 51

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I.

Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella Üzleti ismeretek szak- és felnõttképzõknek I. Dr. Keczer Gabriella ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK I. Gazdasági és menedzsment alapismeretek SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím:

Részletesebben

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE - DOKTORI ÉRTEKEZÉS - Témavezető: Dr. Hajós László egyetemi tanár Készítette: Bakos-Tóth Eszter Ilona Gödöllő

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Megyei

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

Rendszerváltás a szakképzésben

Rendszerváltás a szakképzésben Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program Rendszerváltás a szakképzésben A szakképzés szerkezeti,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KERPELY KÁLMÁN NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Prof. dr. Nagy

Részletesebben

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe MÓCZ Dóra Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár doramocz@gmail.com Felsőoktatásban dolgozó andragógusként és a felnőttkori tanulás kutatójaként rendkívül

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS HATÁSA A LAKOSSÁG HOSSZÚ TÁVÚ MEGTAKARÍTÁSAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. április 28. A Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben