(VOP )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(VOP-2.1.2-2008-0001)"

Átírás

1 Környezeti szempontok a as Operatív Programok félidei értékelésében Az értékelések az Európai Unió támogatásával készültek el. (VOP ) Félidei értékelések Valamennyi operatív program Azonos tematika: Stratégiai megfelelés Pénzügyi elırehaladás és elırejelzés Célcsoport-vizsgálat Intézményrendszer, folyamatok Projektmonitoring és eredményesség, Értékelhetıségi vizsgálat Horizontális szempontok Áttekintı jelleg, részletes elemzésekre nem ad lehetıséget Szintézis-jelentés

2 Horizontális vállalások evolúciója NFT I. megvalósítása közben a gyakorlat szintjén kialakult az az intézményi hozzáállás, hogy a legfontosabb feladat a szemléletformálás ÚMFT:A horizontális szempontok átfogóan megjelennek a kiírások szintjén, azonban ezek érvényesülése korlátozott (rutinná vált) ÚSZT: egységesebb keretrendszer a horizontális elvek kezelésére 24/2011. (V. 6.) NFM utasítása az egységes mőködési kézikönyv kiadásáról rendelkezik a horizontális alapelvek kérdésérıl is, elıírja az akcióterv stratégiai környezeti vizsgálatát, és a 30. szerint rendelkezik arról, hogy a pályázati felhívásokban elı kell írni, hogy a támogatást igénylınek az esélyegyenlıség és a környezeti fenntarthatóság területén vállalásokat kell tennie. Egy pályázatban legfeljebb 6-6 horizontális szempont vállalható. További cél: egyszerőbb, könnyen kezelhetı, ellenırizhetıbb, kiírás specifikus szempontok Eszközök: horizontális munkacsoport, minıségbiztosítás módszertan kidolgozása, képzések, jó gyakorlatok terjesztése. A horizontális szempontok érvényesítésének rendszere az Operatív Programokban

3 Gazdaságfejlesztés OP Egységes fenntarthatósági útmutató, mely folyamatosan fejlıdik a különbözı akciótervi szakaszokban specifikus környezetvédelmi célú támogatási konstrukciók (2.1.4 környezetvédelmei szempontú technológia korszerősítés) a pályázatok feltételrendszere és a projekt-kiválasztási rendszerbe épített pozitív diszkrimináció ösztönzi: az anyag- és energiaigényesség csökkentését a jogszabályi elıírásokon túlmutató környezet-barát és környezettudatos fejlesztéseket K+F területen a környezetvédelmi és egészségügyi projekteket önállóan is támogathatóak a környezetirányítási rendszerek, de integrált környezetvédelmi fejlesztések is megvalósíthatóak Környezetvédelmi és Energetikai OP KEOP pályázati kiírásokban a horizontális szempontok érvényesítése jelentıs mértékben átalakult, egyszerősödött => projekt specifikus, ezáltal hatékonyabban érvényesülı, jóval szőkebb területre koncentráló eljárásrend kötelezı vállalásai és többletvállalásai az új rendszerben már könnyebben értelmezhetıek pozitív eredmények elérését várjuk: a zöld közbeszerzés és PR területén, a többletvállalások esetében a fenntarthatósági terv/program (Local Agenda 21) kialakításával és alkalmazásával, valamint a zöld partnerség erısítésében

4 Közlekedésfejlesztési OP A környezeti fenntarthatósági vállalások általában a környezeti fenntarthatósági céloknak megfelelıek Az OP által megjelölt kiemelt környezeti fenntarthatósági szempontok nem kellı hangsúllyal, a többi kevésbé releváns szempont között jelennek meg. Törekedni kell, hogy nagyobb súllyal jelenjen meg a projekt mőködtetése alatti környezetterhelés-csökkenés (és kisebb súllyal a projektgazda (nem mőködtetı) szervezet egyéb vállalásai ) Erıs indikáció van a fejlesztések késıbbi pénzügyi fenntarthatósági problémáira nagy értékő fejlesztések => jelentıs amortizáció növekmény várható Regionális OP-k Egységes útmutató kötelezı vállalások Minden modell konstrukció estében plusz pont / elınyben részesül a konstrukció-specifikus horizontális céloknak megfelelı vállalásokért pl: Turisztikai attrakciók fejlesztése esetén - A fejlesztés során korszerő, megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra. (3/5 pont). A fogyatékkal élık számára is hozzáférhetı szolgáltatásokat, speciálistechnikai megoldásokat hoz létre a projekt. Közoktatás fejlesztése - Az épületek felújítása és korszerősítése során innovatív, környezetbarát, energiatakarékos megoldások kerülnek alkalmazásra: 2. Kisléptékő településfejlesztés esetén - A pályázat kidolgozás során ajánlott a következı környezetvédelmi szempontokat kiemelten figyelembevevı szempontokra hangsúlyt fektetni:a legjobb elérhetı technológiák (BAT), valamint anyag- és energiatakarékos megoldások alkalmazása;a, parkok kialakításánál és bıvítésénél figyelem fordítása az ıshonos növényfajok és populációk megırzésére, Számos közvetlenül a horizontális célokkal összefüggésbe hozható modell konstrukció (ld. következı dia)

5 Regionális OP-k Modellkonstrukciók Üzleti infrastruktúra fejlesztés Települési bel- és külterületi vízrendezés Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése Települési hulladéklerakók rekultivációja Közösségi közlekedés fejlesztése Speciálisan fenntarthatósági konstrukciómodell -e? NEM NEM IGEN IGEN NEM Célcsoportját tekintve, tartalmilag erősen fenntarthatósági elvekhez kapcsolódik NEM (ám van olyan kiírás, amely kifejezetten barnamezős területekre van dedikálva) IGEN (környezeti fenntarthatóság fókuszú projekteket eredményezhet, amennyiben a vízmegtartásra is törekszik) IGEN (környezeti fenntarthatóság fókuszú projekteket eredményezhet, amennyiben a vízmegtartásra vagy a fenntartható környezeti gazdálkodásra törekszik) IGEN (környezeti szempontból fenntartható közlekedési rendszerek) Kerékpárforgalom fejlesztése NEM IGEN (környezeti fenntarthatóság) Akadálymentesítés IGEN Jó gyakorlat példa a TÁMOP-ból "Környezetgazdálkodással az olcsó energiáért" környezetgazdálkodási, alternatív energetikai program, szociális foglalkoztatással- TÁMOP /6 Projektgazda: Szendrı Város Önkormányzata A projekt célja: brikettáló üzem létesítése, az elıállított fa-brikett tüzelıanyag önkormányzati intézmények általi felhasználása révén az önkormányzat energiaköltségeinek mintegy 35-40%-os csökkentése. A projekt keretében 15 személy maximum 5 hónapos képzésére, 33 fı foglalkoztatására kerül sor. A projekt lehetıséget teremt a leghátrányosabb helyzető térségek komplex felzárkóztatására, segíti a társadalom hátrányos helyzető tagjainak társadalmi és munkaerı-piaci integrációját. A kitermelt növényzet feldolgozása alternatív energiaforrásként hasznosulhat, ezáltal az önkormányzati intézmények energiaellátása olcsóbbá tehetı.

6 Környezeti jó gyakorlat a környezeti beruházásoknál Budapesti szennyvíztisztító teljesen fedett, zöldnövényzettel borított energiatermelés Zalaegerszegi szennyvíztisztító bio-metánermelése ellátja a tisztító autóflottáját és a városi tömegsközlekedésben is bevezetik Az Operatív Programok félidei értékelésének megállapításai A horizontális célok minden pályázati kiírásban megjelennek; Többletvállalás szemlélet Számtalan, standardizált szempont szerepel a vállalásoknál, így a lényeges elvek néhol súlytalanná válnak, a horizontális szempontok korlátozottan érvényesülnek; A horizontális célok teljesítését adminisztratív tehernek ítélik meg mind a kedvezményezettek, mind a pályázatkezelık; A szándékolt ismeretterjesztı hatás igen, ugyanakkor a szemléletformáló hatás kevésbé valósult meg. Fejlesztendı a vállalások projekt-szintő monitoringja, az esetleges szankcionális módszere

7 Az Operatív Programok félidei értékelésének javaslatai Szempontok súlyozása Teljesítés +/- ösztönzése Pályázati felhívások adaptálása a horizontális szempontoknak megfelelıen A környezeti szempontokat figyelembe vevı eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése Alacsony természeti erıforrás használattal járó beszállítók igénybevétele A létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálása A létrejövı létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések megvalósítása Zárógondolatok A horizontális szempontok a következı pénzügyi keretben is Folyamatban a horizontális szempontok teljesítését biztosító rendszer újragondolása SZANKCIÓK HÍJÁN MILYEN ESZKÖZÖK A LEGHATÁSOSABBAK?

8 Köszönjük a figyelmet! Koordinációs Irányító Hatóság Értékelési Divízió

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Pályázati lehetőségek

Pályázati lehetőségek - Tájékoztató pályázati lehetőségekről Civil szervezetek részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái - Esélyegyenlőség, fenntarthatóság - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások megerősítése

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben