Nyíregyházi Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyházi Főiskola"

Átírás

1 Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola kari struktúrája a következő: Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar A Főiskola 36 szak indítására rendelkezik engedéllyel. A Főiskolán 2003-ban összesen hallgató tanult, ebből nappali tagozaton 4777, esti tagozaton 220, levelező tagozaton 6691, távoktatási tagozaton 0 fő; - az oklevelet szerzettek száma 1655 fő, - a 4777 nappali tagozatos hallgató közül tanulmányi ösztöndíjban 2423, köztársasági ösztöndíjban 17, pénzbeli szociális támogatásban 0 fő részesült, kollégista volt 1493 fő, - az oktatók száma 427 fő. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve: Nyíregyházi Főiskola Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: 1.2.Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás A évi intézményi felvételi jelentkezések közel 2000 fővel haladták meg a évi jelentkezések számát. A júliusi felvételi döntés révén fő beiskolázására került sor. A korábbi évek felvett hallgatói létszámával a kimenő kisebb létszám figyelembevételével az összhallgatói létszám főre emelkedett. A hallgatói létszám folyamatos emelkedését a mellékelt ábrák és táblázatok is jól bizonyítják. A NYF hallgató és oktató aránya. 1999/ / / / /2004 arány 19,77 20,24 22,82 31,65 33, / / / / /2004 hallgató oktató

2 Év Nappali Levelező Összesen 1997/ fő 1998/ fő 1999/ fő 2000/ fő 2001/ fő 2002/ fő 2003/ fő

3 3 Örvendetes az a tény is, hogy jó ütemben növekedett a költségtérítéses képzést igénybevevő hallgatók száma. Az összhallgatók 49 %-a költségtérítéses képzésben vesz részt. A fenti hallgatói létszám elég komoly terhet ró a létszámában nem növekvő oktatókra. Ugrásszerűen megnövekedett az oktató hallgató arány, különösen a Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar esetében ben felmenő rendszerben intézményünk bevezette a kreditrendszerű képzést, ezzel párhuzamosan a NEPTUN nyilvántartó rendszert. A képzés 2. évében még nagy tapasztalatokról nem lehet beszélni, de a mintatantervekből és a képzést szabályozó intézményi szabályzatokból (TVSZ valamint TJSZ) adódó módosításokat, korrigálásokat folyamatosan elvégezzük. Intézményünk az országos tendenciával összhangban alig rendelkezik felsőfokú szakképzési programmal ban két szakon Idegen nyelvi gazdasági levelező, Ifjúságsegítő szakon indítási engedélyt szerzett intézményünk, és a Teljeskörű minőségbiztosítási és Területfejlesztési menedzser szakokon is benyújtottuk a szakalapítási kérelmeket. A 2003/2004-es tanévben meghirdetésre került levelező alapképzésben a természettudományos szakcsoport -os képzés. E képzés keretében az első 2 félév alatt a hallgatók a természettudományos képzés alapozó tantárgyi követelményeit teljesítik, ezt követően választanak szakpárt és a 3-8 félévek között teljesítik a szak képesítési követelményében előírtakat. E képzésben 200 fő kezdte el tanulmányait. 1.3.Hallgatói összetétel alakulása 2003/2004.tanévben A hallgatói létszám megoszlása a Nyíregyházi Főiskola képzési szintjei között (2003/2004.tanév). Hallgatói létszám, létszámarány Levelező nappali állami finansz. Levelező költségtérítéses állami finansz. költségtérítéses Összesen Képzési szintek fő % fő % fő % fő % fő % I.Főiskolai szintű , , , , ,5 II.Egyetemi szintű 32 0,8 19 0,2 51 0,4

4 4 III.Szakirányú tov.k , ,7 IV.Felsőfokú szakk. 19 0,5 28 1,4 47 0,4 Mindösszesen: , , , , ,0 A hallgatói létszám megoszlása karonként és képzési szintenként BMFK GTFK MMFK TTFK Képzési szintek nappali levelező nappali levelező nappali levelező nappali levelező Összesen I.Főiskolai szintű II.Egyetemi szintű III.Szakirányú t.képz IV.Felsőfokú szakkép Mindösszesen: A táblázatok valamennyi kar adatát a 2003/2004-es tanévre történt beiratkozás alapján tartalmazzák. Az előző évhez viszonyítva hallgatói létszámunk 15,5 %-kal, 1565 fővel növekedett. A nappali hallgatók létszáma 11,6 %-kal, míg a levelező képzésben résztvevők létszáma 18,4 %-kal haladta meg az előző évit. Az államilag finanszírozott főiskolai képzésben résztvevő hallgatók aránya a hallgatói összlétszámhoz viszonyítva 50,4 %, az előző évi 51,8%-os aránnyal szemben. A költségtérítéses képzésben résztvevők az előző évhez viszonyítva 924 fővel növekedtek. A hallgatói létszám karonkénti megoszlása Kar Nappali Levelező Összesen Megoszlás BMFK ,6 GTFK ,6 MMFK ,0 TTFK ,8 Összesen: , A jegyzetellátás helyzete évben a normatív támogatás összege eft volt. A hallgatók tankönyv és jegyzetellátását az önálló egységként működő Bessenyei Kiadó, valamint a Rákóczi utcai telephelyünkön működő sokszorosító üzem, illetve mindkét telephelyen üzemeltetett jegyzetbolt, illetve jegyzetraktár látja el. A költségvetési támogatás felosztása a karok között a DJB közreműködésével történik. A hallgatók részére juttatható támogatások szabályzata rendelkezik arról, hogy a keretösszeg %-át az intézmény által előállított tankönyv és jegyzet költségeire kell fordítani. A tankönyv kiadásáról a karok mellett működő kiadványozási Bizottságok döntenek. A támogatás %-át biztosították a hallgatók részére készpénzkímélő formában. A ténylegesen felhasznált összeg e Ft volt az elmúlt évben. A maradvány a kari DJB-k döntése alapján a következő évben felhasználható. A hallgatók részére felhasználható támogatás összegének, differenciálásának megállapítása kari szinten a DJB-k feladata. A főiskolai oktatás profiljához igazodóan valamennyi jegyzetet, tankönyvet és oktatási segédanyagot tudunk biztosítani.

5 5 Saját nyomdánkban és sokszorosító üzemünkben, illetve külső vállalkozók igénybevételével állítottuk elő az oktatáshoz szükséges tankönyveket és jegyzeteket. Sajnálatos tény, hogy a tankönyv- és jegyzettámogatás mértéke nem tart lépést az évről-évre növekvő jegyzetárakkal. Az elmúlt évben az alábbi példányszámú kiadványokat jelentettük meg. - új tankönyv 22 féle - új jegyzet és segédlet 29 féle - változatlan utánnyomás 29 féle 1.5. Könyvtártámogatás évben az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázatán 900 eft-ot nyertünk, amelyet külföldi folyóiratok beszerzésére fordítottunk. Az OM által könyvtári rendszer fejlesztésére kiírt pályázaton (OM 2348/2002.) eft támogatást nyertünk, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt: Tétel Összeg eft HP laserjet 5500 printer 856 Canon DR 3020 szkenner db Star SP blokknyomtató 607 Ring PL4012 nyomtató 511 Zebra MP 5044 nyomtató 201 Pc konfiguráció 207 RICOH Aficio 1045 és tartozékai IMB X225 XEON DP-2.4 GHZ server 484 Szerelési díj 113 Állományfejlesztéshez külföldi szakkönyv beszerzés Összesen: Pályázatok alakulása Intézményünkben a pályázati lehetőségek figyelését, benyújtásának koordinálását a Pályázati Iroda végzi. Az elmúlt évben benyújtott pályázatok realizálását az alábbiakban mutatjuk be. Sorszám Pályázat neve Beadási idő Pályázott összeg Eredmény 1. PHARE HU komp sikertelen 2. PHARE HU komp PHARE HU / Botkert erdészeti Botkert kiadvány (leporelló) Tangazdaság KAC

6 6 8. Diplomások foglalkoztatása Phare CBC román - Nádasdi sikertelen 10. Phare CBC román - Róka sikertelen 11. Phare CBC ukrán - Róka sikertelen 12. Phare CBC ukrán - Balázsy sikertelen 13. Phare CBC ukrán - Nádasdi NKKA Rákóczi út GYISM Atlétikai Csarnok Phare CBC - román Botanikus Kert Orpheus F sikertelen 19. Orpheus B sikertelen 20. MFC Balázsy MFC eszköz (állattan-növénytan) sikertelen 22. MFC Botkert sikertelen Összesen: 22 beadott pályázat Elbírált pályázatok száma Ebből támogatott pályázatok száma Az elbíráltak összege (Ft) A támogatás összege (Ft) Támogatási arány(összeshez viszonyítva) % A Pályázati Iroda külső szervezetek számára pályázati figyelést, illetve megrendelésre pályázatok készítését is végezte évben ezek a következők voltak: Intézmény neve Beadási idő Szolgáltatás díja (Ft) Pályázott Összeg (Ft) Eredmény 1 Balkány Szvalt Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 2 Balkány 2. ált. isk ÁFA Bírálat alatt 3 Eötvös Gyak. 1/ Bírálat alatt 4 Eötvös 2/ Bírálat alatt 5 Eötvös 2/ Bírálat alatt 6 Magy Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 7 Napkor Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 8 Nyíribrony Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 9 Nyírkércs Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 10 Szorgalmatos Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt

7 7 11 Szabó Lőrinc Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 12 Váci M. Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 13 Evangélikus Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 14 Nyírkáta Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 15 Eötvös József Gyakorló rekonstrukció Összesen: 15 beadott pályázat 1.7. Nyelvvizsgadíj visszatérítésének alakulása Az elkészített pályázat visszavonásra került ÁFA ban nyelvvizsgadíjra eft pótelőirányzatot kapott intézményünk, melyből eft került kifizetésre az állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók részére. A kifizetések a január 1-től érvényes nyelvvizsgadíj táblázat alapján történtek ban a nyelvvizsgadíj visszatérítésére azok az állami finanszírozású hallgatók voltak jogosultak, akik a Nyíregyházi Főiskolára történő első beiratkozás után szerezték meg a szak képesítési követelményében meghatározott szintű nyelvvizsga bizonyítványt. Szakpáros képzés esetén amennyiben eltérő a nyelvi követelmény- a magasabb típusú nyelvvizsga követelményt kellett teljesíteni a hallgatóknak. Ettől eltérő kifizetés nem történt. A nyelvvizsga bizonyítványok bemutatása és ellenőrzése után megtörtént a finanszírozási forma egyeztetése és a megfelelő összeg utalása Felnőttképzés Intézményünk Képzési és Továbbképzési Intézete nagy gondot fordított a pályázatok tervezésre és lebonyolítására, illetőleg a képzési paletta színesítésére, megújítására. Elsődleges cél az, hogy az Európai Unióban várható oktatási-képzési feladatokra felkészüljön, a csatlakozással felmerülő igényeknek megfeleljen. A Felnőttképzési Akkreditáló Testület intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása eredményeként a KTI-t akkreditált felnőttképzési intézménynek nyilvánította. Az OKJ-s szakképzés, a pedagógus-továbbképzés és szakvizsgák, illetőleg idegen nyelvi képzés és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő felvételi előkészítő tanfolyamok terén ért el a felnőttképzésben említésre méltó eredményeket. Tanfolyamai csoportátlaga: 33 db, résztvevők átlaglétszáma: 555 fő. Az OKJ-ben szereplő szakmai képzések résztvevői gyakran már állást töltenek be szervezeteknél, vállalatoknál, s az ehhez, vagy az előrelépésükhöz szükséges szakmai végzettséget kívánják intézetünkben megszerezni. Hallgatóinknak kb. 30 %-a munkanélküli, s 20 %-ának képzésben való részvételét támogatja a munkaügyi központ. Vannak olyan tanfolyami csoportjaink, ahol a teljes képzési költséget a munkaügyi központ támogatása teszi ki, s vannak egyénileg támogatott hallgatóink is, akik a képzési költség 50-60%-át kapják a munkaügyi központtól képzési támogatásként. A KTI pályázat útján nyert támogatásokat is használ a képzések lebonyolításának finanszírozására. Eddigi tapasztalataink alapján ezen kurzusok résztvevőinek aránya is kb. 70 % alkalmazott, 30 % munkanélküli megoszlást mutat Kutatási tevékenység értékelése A főiskolán az előző évek gyakorlatának megfelelően és szabályzatunkban rögzített módon a normatív kutatástámogatás összegének felhasználására a főiskolai Tudományos Bizottság és a kari tudományos bizottságok állásfoglalása alapján került sor. Fő célként azt jelölték meg, hogy anyagi és szellemi hátteret kívánnak biztosítani a régióban hasznosítható kutatási profil kialakításához. A főiskola nem rendelkezik a doktor-képzés jogával. A jelenlegi adatok szerint 41 oktatónk doktorandusz hallgató az ország különböző egyetemein, 42 oktatónk befejezte a szervezett oktatást a különböző doktori iskolákban, és a doktori (PhD) fokozat megszerzése előtt áll. Általános alapelv, hogy a főiskola hozzájárul a PhD képzésében résztvevő oktatók utazási, eljárási és egyéb, a PhD képzéssel összefüggő kiadásaihoz. A támogatás összeg 100 és 200 ezer forint

8 8 között van. Megemlítendő a jelentős infrastrukturális háttér is, amely természetesen a doktoranduszoknak is rendelkezésre áll főiskolánkon. NKFP pályázatok (19/1) befejeződtek, 2003-ban új pályázat nem volt. Kutatás címén a jelentősebb források OTKA pályázatok révén állnak rendelkezésünkre. A 2003-as évben 6 kutatási témában dolgoztak oktatóink. Ebből 2 humánterületet, 1 agrárkutatást, 3 pedig természettudományi területet érintett, melyből 2 sikeresen lezárult, 4 pedig még folyamatban van évben e pályázatokra beérkezett támogatásunk eft volt, a tényleges kiadásunk pedig eft. Ezen túlmenően a 2002-ről áthúzódó pályázatok évi felhasználása eft. E kutatások elméleti jellegűek, eredményeképpen tanulmányok, kiadványok készültek, melyek az oktatás során jól, és eredményesen hasznosíthatók. A felmerült költségek megoszlása: Személyi kiadások: 24 % Járulékok: 6 % Dologi kiadások: 54 % Eszközbeszerzés: 16 % A beszámolási időszakban 2 db K+F pályázat volt folyamatban, melyre évben 536 eft-ot fordítottunk. Kutatási céllal nyert agrártámogatás: Az előző évben 7 db ilyen kutatás folyt Főiskolánkon, melyből 3 sikeresen lezárult 2003-ban. E pályázatokra beérkezett összeg eft, az elköltött összeg eft. A kettő közti különbség folyósítása utófinanszírozással történik Képzésfenntartási finanszírozás tapasztalatai A képzési és fenntartási normatívák évi emelkedése ellenére az üzemeltetési feladatokat nehezítette az évközi 84,4 millió forint összegű dologi jogcímen történt elvonás. Változatlanul gondot okoz a repülőmérnöki képzés költségeinek fedezése. Annak ellenére, hogy a képzés normatívája a legmagasabb kategóriába tartozik, a repülési órák magas árszínvonala miatt a rendelkezésre álló összeg nem fedezi a képzés költségeit A számszaki beszámoló 4.,6.,9.,10/a., 14. számú mellékletében szerepeltetett adatok elemzése Az elmúlt gazdasági évben intézményünknek eft összegű befizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 2003-as gazdasági évben eft összeg befizetését teljesítettük. A különbözet rendezésére évben kerül sor. A hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás évi elszámolása az alábbiak szerint alakult: adatok e Ft-ban Jogosult Rendelkezésre álló Megnevezés előirányzat Különbözet Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj támogatásból Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzettámogatás Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Sport- kulturális támogatás Összesen:

9 9 Az elszámolás szerint intézményünket valamennyi jogcímet együttesen tekintve e Ft jogosult előirányzat illeti meg. Lakhatási támogatás címén biztosított előirányzat eft, a jogosultságot tekintve eft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A nem helyben lakók 67,9 %-a részére tudtunk kollégiumi férőhelyet biztosítani. A kollégiumi ellátás javítása érdekében szűkös anyagi lehetőségeinket figyelembe véve törekszünk a hallgatói szobák lakhatási körülményeinek javítására, korszerűsítésére. Az előirányzat maradvány elszámolása során jelentkező visszafizetési kötelezettség, illetve elismert többlet az alábbi jogcímekben merült fel: - Hallgatókkal kapcsolatos juttatások alulfinanszírozott összege eft - Közoktatási feladatok ellátása eft - Széchenyi Professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, Békéssy György posztdoktori ösztöndíj 241 eft - GYES, GYEDES hallgatók támogatási területe eft - Elszámolás alapján befizetési kötelezettség eft (2003.XII.31-ig befizetve) eft eft Elszámolás alapján befizetési kötelezettség (Beszámoló 4. sz. melléklete alapján) eft Az intézményen belül az integráció első éveiben a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések Az évi LII. tv. értelmében január 01-től a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a GATE Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara, mint jogelőd intézmények részvételével létrejött új intézményként a Nyíregyházi Főiskola. Az intézmény szervezeti felépítéséről még a jogelőd intézmények tanácsai döntöttek. Az integrációs Előkészítő Testület az Ideiglenes Intézményi Tanács megalakításáig elvégezte a törvényben számára előírt feladatokat. Az Ideiglenes Intézményi Tanács november 30-án elfogadta az intézmény három alapvető szabályzat tervezetét: Szervezeti és Működési Szabályzat, Gazdálkodási Szabályzat, Nyíregyházi Főiskola alapító okirat. A Nyíregyházi Főiskola kari struktúrájára tett javaslatunkat a Kormány elfogadta. Az intézmény karairól a 209/1999. (XII.26.) számú kormányrendelet intézkedik január 01-től négy főiskolai kar működtetése vált lehetségessé: Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar Az Ideiglenes Intézményi Tanács létrehozta a karokat előkészítő bizottságokat, elfogadta a főiskola tanszékeinek és szakpárainak karokra való elosztását, alapelvként meghatározta a pénzügyi allokációnak a karokra vonatkozó részét, illetve a kari tanács választás és a kari főigazgató választás szabályait. Az SZMSZ-nek megfelelően létrehoztuk a főiskolai rektor tanácsadó testületét a Rektori Tanácsot. Kialakítottuk az az óta is sikeresen működő pályázati irodánkat. Jelentősen PR értékkel bír az intézmény képzési és továbbképzési intézete, amely azon túl, hogy főiskolánkhoz kapcsolta a nálunk korábban végzett szakembereket, jelentős bevételi forrást biztosít az intézménynek. Hosszú időigényes munkát követően létrejött az adminisztráció konszolidálása. A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság az integráció első évétől mind szervezetileg mind helyileg egyesült. Ugyancsak egy szervezeti egységként, de szeptember 1-ig két telephelyen végezte tevékenységét a Tanulmányi Osztály. A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ az átalakulás első évétől két telephelyen azonos irányítás mellett működött szeptember 1-én a beruházás során létrejött Hallgatói Információs Központ épületében korszerű körülmények között egy helyen szolgálja a hallgatók képzését.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu 1 Tartalomjegyzék 1.Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben