Nyíregyházi Főiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyházi Főiskola"

Átírás

1 Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola kari struktúrája a következő: Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar A Főiskola 36 szak indítására rendelkezik engedéllyel. A Főiskolán 2003-ban összesen hallgató tanult, ebből nappali tagozaton 4777, esti tagozaton 220, levelező tagozaton 6691, távoktatási tagozaton 0 fő; - az oklevelet szerzettek száma 1655 fő, - a 4777 nappali tagozatos hallgató közül tanulmányi ösztöndíjban 2423, köztársasági ösztöndíjban 17, pénzbeli szociális támogatásban 0 fő részesült, kollégista volt 1493 fő, - az oktatók száma 427 fő. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve: Nyíregyházi Főiskola Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás A évi intézményi felvételi jelentkezések közel 2000 fővel haladták meg a évi jelentkezések számát. A júliusi felvételi döntés révén fő beiskolázására került sor. A korábbi évek felvett hallgatói létszámával a kimenő kisebb létszám figyelembevételével az összhallgatói létszám főre emelkedett. A hallgatói létszám folyamatos emelkedését a mellékelt ábrák és táblázatok is jól bizonyítják. A NYF hallgató és oktató aránya. 1999/ / / / /2004 arány 19,77 20,24 22,82 31,65 33, / / / / /2004 hallgató oktató

2 Év Nappali Levelező Összesen 1997/ fő 1998/ fő 1999/ fő 2000/ fő 2001/ fő 2002/ fő 2003/ fő

3 3 Örvendetes az a tény is, hogy jó ütemben növekedett a költségtérítéses képzést igénybevevő hallgatók száma. Az összhallgatók 49 %-a költségtérítéses képzésben vesz részt. A fenti hallgatói létszám elég komoly terhet ró a létszámában nem növekvő oktatókra. Ugrásszerűen megnövekedett az oktató hallgató arány, különösen a Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar esetében ben felmenő rendszerben intézményünk bevezette a kreditrendszerű képzést, ezzel párhuzamosan a NEPTUN nyilvántartó rendszert. A képzés 2. évében még nagy tapasztalatokról nem lehet beszélni, de a mintatantervekből és a képzést szabályozó intézményi szabályzatokból (TVSZ valamint TJSZ) adódó módosításokat, korrigálásokat folyamatosan elvégezzük. Intézményünk az országos tendenciával összhangban alig rendelkezik felsőfokú szakképzési programmal ban két szakon Idegen nyelvi gazdasági levelező, Ifjúságsegítő szakon indítási engedélyt szerzett intézményünk, és a Teljeskörű minőségbiztosítási és Területfejlesztési menedzser szakokon is benyújtottuk a szakalapítási kérelmeket. A 2003/2004-es tanévben meghirdetésre került levelező alapképzésben a természettudományos szakcsoport -os képzés. E képzés keretében az első 2 félév alatt a hallgatók a természettudományos képzés alapozó tantárgyi követelményeit teljesítik, ezt követően választanak szakpárt és a 3-8 félévek között teljesítik a szak képesítési követelményében előírtakat. E képzésben 200 fő kezdte el tanulmányait. 1.3.Hallgatói összetétel alakulása 2003/2004.tanévben A hallgatói létszám megoszlása a Nyíregyházi Főiskola képzési szintjei között (2003/2004.tanév). Hallgatói létszám, létszámarány Levelező nappali állami finansz. Levelező költségtérítéses állami finansz. költségtérítéses Összesen Képzési szintek fő % fő % fő % fő % fő % I.Főiskolai szintű , , , , ,5 II.Egyetemi szintű 32 0,8 19 0,2 51 0,4

4 4 III.Szakirányú tov.k , ,7 IV.Felsőfokú szakk. 19 0,5 28 1,4 47 0,4 Mindösszesen: , , , , ,0 A hallgatói létszám megoszlása karonként és képzési szintenként BMFK GTFK MMFK TTFK Képzési szintek nappali levelező nappali levelező nappali levelező nappali levelező Összesen I.Főiskolai szintű II.Egyetemi szintű III.Szakirányú t.képz IV.Felsőfokú szakkép Mindösszesen: A táblázatok valamennyi kar adatát a 2003/2004-es tanévre történt beiratkozás alapján tartalmazzák. Az előző évhez viszonyítva hallgatói létszámunk 15,5 %-kal, 1565 fővel növekedett. A nappali hallgatók létszáma 11,6 %-kal, míg a levelező képzésben résztvevők létszáma 18,4 %-kal haladta meg az előző évit. Az államilag finanszírozott főiskolai képzésben résztvevő hallgatók aránya a hallgatói összlétszámhoz viszonyítva 50,4 %, az előző évi 51,8%-os aránnyal szemben. A költségtérítéses képzésben résztvevők az előző évhez viszonyítva 924 fővel növekedtek. A hallgatói létszám karonkénti megoszlása Kar Nappali Levelező Összesen Megoszlás BMFK ,6 GTFK ,6 MMFK ,0 TTFK ,8 Összesen: , A jegyzetellátás helyzete évben a normatív támogatás összege eft volt. A hallgatók tankönyv és jegyzetellátását az önálló egységként működő Bessenyei Kiadó, valamint a Rákóczi utcai telephelyünkön működő sokszorosító üzem, illetve mindkét telephelyen üzemeltetett jegyzetbolt, illetve jegyzetraktár látja el. A költségvetési támogatás felosztása a karok között a DJB közreműködésével történik. A hallgatók részére juttatható támogatások szabályzata rendelkezik arról, hogy a keretösszeg %-át az intézmény által előállított tankönyv és jegyzet költségeire kell fordítani. A tankönyv kiadásáról a karok mellett működő kiadványozási Bizottságok döntenek. A támogatás %-át biztosították a hallgatók részére készpénzkímélő formában. A ténylegesen felhasznált összeg e Ft volt az elmúlt évben. A maradvány a kari DJB-k döntése alapján a következő évben felhasználható. A hallgatók részére felhasználható támogatás összegének, differenciálásának megállapítása kari szinten a DJB-k feladata. A főiskolai oktatás profiljához igazodóan valamennyi jegyzetet, tankönyvet és oktatási segédanyagot tudunk biztosítani.

5 5 Saját nyomdánkban és sokszorosító üzemünkben, illetve külső vállalkozók igénybevételével állítottuk elő az oktatáshoz szükséges tankönyveket és jegyzeteket. Sajnálatos tény, hogy a tankönyv- és jegyzettámogatás mértéke nem tart lépést az évről-évre növekvő jegyzetárakkal. Az elmúlt évben az alábbi példányszámú kiadványokat jelentettük meg. - új tankönyv 22 féle - új jegyzet és segédlet 29 féle - változatlan utánnyomás 29 féle 1.5. Könyvtártámogatás évben az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázatán 900 eft-ot nyertünk, amelyet külföldi folyóiratok beszerzésére fordítottunk. Az OM által könyvtári rendszer fejlesztésére kiírt pályázaton (OM 2348/2002.) eft támogatást nyertünk, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt: Tétel Összeg eft HP laserjet 5500 printer 856 Canon DR 3020 szkenner db Star SP blokknyomtató 607 Ring PL4012 nyomtató 511 Zebra MP 5044 nyomtató 201 Pc konfiguráció 207 RICOH Aficio 1045 és tartozékai IMB X225 XEON DP-2.4 GHZ server 484 Szerelési díj 113 Állományfejlesztéshez külföldi szakkönyv beszerzés Összesen: Pályázatok alakulása Intézményünkben a pályázati lehetőségek figyelését, benyújtásának koordinálását a Pályázati Iroda végzi. Az elmúlt évben benyújtott pályázatok realizálását az alábbiakban mutatjuk be. Sorszám Pályázat neve Beadási idő Pályázott összeg Eredmény 1. PHARE HU komp sikertelen 2. PHARE HU komp PHARE HU / Botkert erdészeti Botkert kiadvány (leporelló) Tangazdaság KAC

6 6 8. Diplomások foglalkoztatása Phare CBC román - Nádasdi sikertelen 10. Phare CBC román - Róka sikertelen 11. Phare CBC ukrán - Róka sikertelen 12. Phare CBC ukrán - Balázsy sikertelen 13. Phare CBC ukrán - Nádasdi NKKA Rákóczi út GYISM Atlétikai Csarnok Phare CBC - román Botanikus Kert Orpheus F sikertelen 19. Orpheus B sikertelen 20. MFC Balázsy MFC eszköz (állattan-növénytan) sikertelen 22. MFC Botkert sikertelen Összesen: 22 beadott pályázat Elbírált pályázatok száma Ebből támogatott pályázatok száma Az elbíráltak összege (Ft) A támogatás összege (Ft) Támogatási arány(összeshez viszonyítva) % A Pályázati Iroda külső szervezetek számára pályázati figyelést, illetve megrendelésre pályázatok készítését is végezte évben ezek a következők voltak: Intézmény neve Beadási idő Szolgáltatás díja (Ft) Pályázott Összeg (Ft) Eredmény 1 Balkány Szvalt Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 2 Balkány 2. ált. isk ÁFA Bírálat alatt 3 Eötvös Gyak. 1/ Bírálat alatt 4 Eötvös 2/ Bírálat alatt 5 Eötvös 2/ Bírálat alatt 6 Magy Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 7 Napkor Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 8 Nyíribrony Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 9 Nyírkércs Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 10 Szorgalmatos Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt

7 7 11 Szabó Lőrinc Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 12 Váci M. Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 13 Evangélikus Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 14 Nyírkáta Ált. Isk ÁFA Bírálat alatt 15 Eötvös József Gyakorló rekonstrukció Összesen: 15 beadott pályázat 1.7. Nyelvvizsgadíj visszatérítésének alakulása Az elkészített pályázat visszavonásra került ÁFA ban nyelvvizsgadíjra eft pótelőirányzatot kapott intézményünk, melyből eft került kifizetésre az állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók részére. A kifizetések a január 1-től érvényes nyelvvizsgadíj táblázat alapján történtek ban a nyelvvizsgadíj visszatérítésére azok az állami finanszírozású hallgatók voltak jogosultak, akik a Nyíregyházi Főiskolára történő első beiratkozás után szerezték meg a szak képesítési követelményében meghatározott szintű nyelvvizsga bizonyítványt. Szakpáros képzés esetén amennyiben eltérő a nyelvi követelmény- a magasabb típusú nyelvvizsga követelményt kellett teljesíteni a hallgatóknak. Ettől eltérő kifizetés nem történt. A nyelvvizsga bizonyítványok bemutatása és ellenőrzése után megtörtént a finanszírozási forma egyeztetése és a megfelelő összeg utalása Felnőttképzés Intézményünk Képzési és Továbbképzési Intézete nagy gondot fordított a pályázatok tervezésre és lebonyolítására, illetőleg a képzési paletta színesítésére, megújítására. Elsődleges cél az, hogy az Európai Unióban várható oktatási-képzési feladatokra felkészüljön, a csatlakozással felmerülő igényeknek megfeleljen. A Felnőttképzési Akkreditáló Testület intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása eredményeként a KTI-t akkreditált felnőttképzési intézménynek nyilvánította. Az OKJ-s szakképzés, a pedagógus-továbbképzés és szakvizsgák, illetőleg idegen nyelvi képzés és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő felvételi előkészítő tanfolyamok terén ért el a felnőttképzésben említésre méltó eredményeket. Tanfolyamai csoportátlaga: 33 db, résztvevők átlaglétszáma: 555 fő. Az OKJ-ben szereplő szakmai képzések résztvevői gyakran már állást töltenek be szervezeteknél, vállalatoknál, s az ehhez, vagy az előrelépésükhöz szükséges szakmai végzettséget kívánják intézetünkben megszerezni. Hallgatóinknak kb. 30 %-a munkanélküli, s 20 %-ának képzésben való részvételét támogatja a munkaügyi központ. Vannak olyan tanfolyami csoportjaink, ahol a teljes képzési költséget a munkaügyi központ támogatása teszi ki, s vannak egyénileg támogatott hallgatóink is, akik a képzési költség 50-60%-át kapják a munkaügyi központtól képzési támogatásként. A KTI pályázat útján nyert támogatásokat is használ a képzések lebonyolításának finanszírozására. Eddigi tapasztalataink alapján ezen kurzusok résztvevőinek aránya is kb. 70 % alkalmazott, 30 % munkanélküli megoszlást mutat Kutatási tevékenység értékelése A főiskolán az előző évek gyakorlatának megfelelően és szabályzatunkban rögzített módon a normatív kutatástámogatás összegének felhasználására a főiskolai Tudományos Bizottság és a kari tudományos bizottságok állásfoglalása alapján került sor. Fő célként azt jelölték meg, hogy anyagi és szellemi hátteret kívánnak biztosítani a régióban hasznosítható kutatási profil kialakításához. A főiskola nem rendelkezik a doktor-képzés jogával. A jelenlegi adatok szerint 41 oktatónk doktorandusz hallgató az ország különböző egyetemein, 42 oktatónk befejezte a szervezett oktatást a különböző doktori iskolákban, és a doktori (PhD) fokozat megszerzése előtt áll. Általános alapelv, hogy a főiskola hozzájárul a PhD képzésében résztvevő oktatók utazási, eljárási és egyéb, a PhD képzéssel összefüggő kiadásaihoz. A támogatás összeg 100 és 200 ezer forint

8 8 között van. Megemlítendő a jelentős infrastrukturális háttér is, amely természetesen a doktoranduszoknak is rendelkezésre áll főiskolánkon. NKFP pályázatok (19/1) befejeződtek, 2003-ban új pályázat nem volt. Kutatás címén a jelentősebb források OTKA pályázatok révén állnak rendelkezésünkre. A 2003-as évben 6 kutatási témában dolgoztak oktatóink. Ebből 2 humánterületet, 1 agrárkutatást, 3 pedig természettudományi területet érintett, melyből 2 sikeresen lezárult, 4 pedig még folyamatban van évben e pályázatokra beérkezett támogatásunk eft volt, a tényleges kiadásunk pedig eft. Ezen túlmenően a 2002-ről áthúzódó pályázatok évi felhasználása eft. E kutatások elméleti jellegűek, eredményeképpen tanulmányok, kiadványok készültek, melyek az oktatás során jól, és eredményesen hasznosíthatók. A felmerült költségek megoszlása: Személyi kiadások: 24 % Járulékok: 6 % Dologi kiadások: 54 % Eszközbeszerzés: 16 % A beszámolási időszakban 2 db K+F pályázat volt folyamatban, melyre évben 536 eft-ot fordítottunk. Kutatási céllal nyert agrártámogatás: Az előző évben 7 db ilyen kutatás folyt Főiskolánkon, melyből 3 sikeresen lezárult 2003-ban. E pályázatokra beérkezett összeg eft, az elköltött összeg eft. A kettő közti különbség folyósítása utófinanszírozással történik Képzésfenntartási finanszírozás tapasztalatai A képzési és fenntartási normatívák évi emelkedése ellenére az üzemeltetési feladatokat nehezítette az évközi 84,4 millió forint összegű dologi jogcímen történt elvonás. Változatlanul gondot okoz a repülőmérnöki képzés költségeinek fedezése. Annak ellenére, hogy a képzés normatívája a legmagasabb kategóriába tartozik, a repülési órák magas árszínvonala miatt a rendelkezésre álló összeg nem fedezi a képzés költségeit A számszaki beszámoló 4.,6.,9.,10/a., 14. számú mellékletében szerepeltetett adatok elemzése Az elmúlt gazdasági évben intézményünknek eft összegű befizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 2003-as gazdasági évben eft összeg befizetését teljesítettük. A különbözet rendezésére évben kerül sor. A hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás évi elszámolása az alábbiak szerint alakult: adatok e Ft-ban Jogosult Rendelkezésre álló Megnevezés előirányzat Különbözet Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj támogatásból Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzettámogatás Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Sport- kulturális támogatás Összesen:

9 9 Az elszámolás szerint intézményünket valamennyi jogcímet együttesen tekintve e Ft jogosult előirányzat illeti meg. Lakhatási támogatás címén biztosított előirányzat eft, a jogosultságot tekintve eft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A nem helyben lakók 67,9 %-a részére tudtunk kollégiumi férőhelyet biztosítani. A kollégiumi ellátás javítása érdekében szűkös anyagi lehetőségeinket figyelembe véve törekszünk a hallgatói szobák lakhatási körülményeinek javítására, korszerűsítésére. Az előirányzat maradvány elszámolása során jelentkező visszafizetési kötelezettség, illetve elismert többlet az alábbi jogcímekben merült fel: - Hallgatókkal kapcsolatos juttatások alulfinanszírozott összege eft - Közoktatási feladatok ellátása eft - Széchenyi Professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, Békéssy György posztdoktori ösztöndíj 241 eft - GYES, GYEDES hallgatók támogatási területe eft - Elszámolás alapján befizetési kötelezettség eft (2003.XII.31-ig befizetve) eft eft Elszámolás alapján befizetési kötelezettség (Beszámoló 4. sz. melléklete alapján) eft Az intézményen belül az integráció első éveiben a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések Az évi LII. tv. értelmében január 01-től a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a GATE Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara, mint jogelőd intézmények részvételével létrejött új intézményként a Nyíregyházi Főiskola. Az intézmény szervezeti felépítéséről még a jogelőd intézmények tanácsai döntöttek. Az integrációs Előkészítő Testület az Ideiglenes Intézményi Tanács megalakításáig elvégezte a törvényben számára előírt feladatokat. Az Ideiglenes Intézményi Tanács november 30-án elfogadta az intézmény három alapvető szabályzat tervezetét: Szervezeti és Működési Szabályzat, Gazdálkodási Szabályzat, Nyíregyházi Főiskola alapító okirat. A Nyíregyházi Főiskola kari struktúrájára tett javaslatunkat a Kormány elfogadta. Az intézmény karairól a 209/1999. (XII.26.) számú kormányrendelet intézkedik január 01-től négy főiskolai kar működtetése vált lehetségessé: Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar Az Ideiglenes Intézményi Tanács létrehozta a karokat előkészítő bizottságokat, elfogadta a főiskola tanszékeinek és szakpárainak karokra való elosztását, alapelvként meghatározta a pénzügyi allokációnak a karokra vonatkozó részét, illetve a kari tanács választás és a kari főigazgató választás szabályait. Az SZMSZ-nek megfelelően létrehoztuk a főiskolai rektor tanácsadó testületét a Rektori Tanácsot. Kialakítottuk az az óta is sikeresen működő pályázati irodánkat. Jelentősen PR értékkel bír az intézmény képzési és továbbképzési intézete, amely azon túl, hogy főiskolánkhoz kapcsolta a nálunk korábban végzett szakembereket, jelentős bevételi forrást biztosít az intézménynek. Hosszú időigényes munkát követően létrejött az adminisztráció konszolidálása. A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság az integráció első évétől mind szervezetileg mind helyileg egyesült. Ugyancsak egy szervezeti egységként, de szeptember 1-ig két telephelyen végezte tevékenységét a Tanulmányi Osztály. A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ az átalakulás első évétől két telephelyen azonos irányítás mellett működött szeptember 1-én a beruházás során létrejött Hallgatói Információs Központ épületében korszerű körülmények között egy helyen szolgálja a hallgatók képzését.

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Közhasznúsági jelentés a 2008. évről Budapest 2009. 1 HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA 1077 BUDAPEST RÓZSA

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 1. 1. Intézmény azonosító adatai N: KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Törzskönyvi azonosító szám: 597649000 Honlap címe: www.karolyrobert.hu 1.

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA

SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA Eötvös József Főiskola Baja, Szegedi út 2. SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA A normatív kutatástámogatás és a konferencia-keret céljára rendelkezésre

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

2012. évi költségvetés összeállítása

2012. évi költségvetés összeállítása Tervezet. 2012. évi költségvetés összeállítása A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a finanszírozási rendszerről rendelkező fejezeteinek 2008. január 1. hatálybalépésével a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem Szent István Egyetem kari struktúrája a következő: Állatorvostudományi Kar (Budapest) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Jászberényi Főiskolai Kar (Jászberény)

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Önálló gazdálkodó egységek évi gazdálkodási kereteinek alakulása

Önálló gazdálkodó egységek évi gazdálkodási kereteinek alakulása 1. számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban Állami támogatásból: Személyi 14 562 275 610 51 428 341 600 303 053 38 547 Járulék 979 694 1 673 979 694 Dologi: 18

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetése Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklet

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem 2004 évi költségvetési alapokmánya

A Pécsi Tudományegyetem 2004 évi költségvetési alapokmánya A Pécsi Tudományegyetem 2004 évi költségvetési alapokmánya 1) Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2) Azonosító adatok: PIR törzsszám: 329794 Megnevezés: Pécsi Tudományegyetem Székhely:

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A február 4-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A február 4-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2015. február 4-i SZE 1402/3.2/2015.(II.4.) határozat: A magasabb vezetői rektori pályázati kiírás elfogadása. A pályázati felhívás a Szenátus által történt elfogadást követően három napon belül a Kodolányi

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2004. ÉVI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai! PIR törzsszáma: 308900! az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény gazdálkodási jogköre 2009. január 1-jétől: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai I. Általános rendelkezések 1. (1) A kollégiumi elhelyezés jelen eljárásrend szerint meghatározott módon, pályázat útján nyerhető el. (2) A kollégiumi felvételi

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2016. évi köznevelési

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.031-8/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 25. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben