Madách Imre Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madách Imre Gimnázium"

Átírás

1 Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : fax: Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: évi költségvetési beszámoló Közgazdasági Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Salgótarján Múzeum tér 1. I. A feladatellátás általános értékelése A Madách Imre Gimnázium évi bevételi át a módosított hoz viszonyítva 100 %-ra, kiadási át 97,6 %-ra teljesítette. Az önkormányzati támogatáson és mőködési bevételeinken felül a pénzmaradvány és a pályázati támogatás állt rendelkezésünkre. Likviditási gondjaink nem voltak. Elvégzett karbantartási munkák: A nyár folyamán újra parkettáztattuk a színpad elıtti nézıteret, tisztasági festés történt az aulában. Alapítványunk támogatásával újra festtettük a táblákat, valamint az emeleteket összekötı körlépcsı korlátját, továbbá az osztályok ablakpárkányát. A tornaterem tetıszigetelése önkormányzati szervezésben megtörtént. A konyha feletti tetıvilágító üvegezés csak részben készült el, a természettudományi terem beázását ideiglenesen foltozással oldották meg.. A évi bevételi ok megoszlása (ezer Ft-ban) Eredeti Megoszlási Megosz- % lási % Önkormányzati támogatás , ,51 Saját bevételek , , , ,00

2 2 Mivel a költségvetési keret szőkös, a bevételi források növelésére az alábbi intézkedéseket hoztuk: Pályakezdı új dolgozó foglalkoztatására a Munkaügyi Központtal járuléktámogatási szerzıdést kötöttünk, mely 255 ezer forint megtakarítást eredményezett. Pályázati lehetıségek folyamatos figyelése, pályázatírás. Költségvetési ok teljesítés Bevételi források és azok teljesítése (ezer Ft-ban) : Eredeti Teljesítés összege Teljesítés Intézmény mőködési bevételei ,0 Mőködési célra átvett pénzeszközök ,0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány ,0 Saját bevételek összesen: ,0 Elıirányzat módosítás jogcímei: Intézményi többletbevétel: eft Mőködési célra átvett pénzeszközök: GYISM-tıl drogprevenciós programra 728 eft - OKTV-tıl 42 eft - OKÉV-tıl érettségi tételek szétosztására 416 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 100 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 75 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 126 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 200 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 70 eft - Mobilitástól elızı évi pályázat elszámolására 62 eft - Megyei Közgyőléstıl Hollókıi rajztáborra 100 eft - Megyei Közgyőléstıl mősorkészítésre 30 eft - Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj programra 510 eft - Munkaügyi Központtól járuléktámogatásra 139 eft - Támogatás mőködésre 82 eft - Generali Providencia tanulóbiztosítás után jutalék 65 eft - Nógrád Ifjúságáért Közalapítványtól óvodás tornára 35 eft eft évi pénzmaradvány eft Bevételi módosítás összesen: eft

3 3 Kiadások alakulása (ezer Ft-ban) Eredeti Teljesítés Teljesítés Személyi juttatás ,3 Munkaadót terhelı járulékok ,5 Módosítás jogcímei: Mőködési többletbevételbıl személyi juttatás járulékai - drogprevenciós pályázatból 42 eft 12 eft - OKÉV-tıl átvett pénzeszközbıl 132 eft 34 eft - Ravasz versmondó versenyre 40 eft 10 eft - dologi kiadásokra átcsoportosítva eft eft eft eft Felügyeleti hatáskörő módosítás - igazgató jutalmazására 514 eft 163 eft - kiemelkedı munkát végzı ped.-ok ker.kieg. 180 eft 58 eft - tervezett, de nem indított szakképzı osztály maradványának visszavonása eft eft összesen: eft eft Pénzmaradványból: -bérelvonás visszapótlása eft 420 eft Módosítás összesen: 484 eft - 28 eft Intézményi létszám alakulása: évi eredeti létszám 45 fı Éves statisztikai átlaglétszám: 45 fı Dologi kiadások alakulása: Eredeti Teljesítés Teljesítés Készletbeszerzés ,71 Szolgáltatások ,- Különféle dologi kiadások ,19 Egyéb folyó kiadások ,92 Dologi kiadások összesen: ,4 Ebbıl: - élelmezési kiadás ,- - karbantartási kiadás ,-

4 4 Módosítás jogcímei: Felügyeleti hatáskörben taneszköz fejlesztésre Képviselıi alapból naptárkészítés kiadásaira Élelmezési kiadások végleges elszámolása miatti elvonás Pénzmaradványból Többletbevételbıl Dologi módosítás összesen: 768 eft 60 eft eft eft eft eft eft Ellátottak juttatásai: Eredeti Teljesítés Teljesítés összege Ellátottak juttatásai ,- Módosítás jogcímei: Felügyeleti hatáskörben: - Államilag elismert nyelvvizsgadíjak visszatérítése 257 eft - ECDL vizsgadíjak visszatérítése 58 eft 315 eft Többletbevételbıl: 866 eft Ellátottak juttatásai módosítás összesen: eft Felhalmozási kiadások alakulása Eredeti Teljesítés Teljesítés Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val ,- Elıirányzat módosítás jogcímei: Felügyeleti hatáskörő taneszköz fejlesztésre Pénzmaradványból Többletbevételbıl összesen. 82 eft eft 90 eft eft Megvalósult felhalmozási kiadások: Pályázati támogatásból SONY DVD író 90 eft Taneszközbeszerzés keretében scanner 82 eft 7 db számítógép 599 eft Szerver számítógép 360 eft eft

5 5 A számítógéppark cseréje az elavulás miatt indokolt volt. A rendelkezésünkre álló összeg egy komplett nyelvi labor kialakítására nem elegendı. A korszerőbb gépekkel lehetıvé vált nyelvi oktató programok alkalmazása, internet elérés. A nyelvi órák jelentıs részét így a számítástechnika termekben tartják a szaktanárok. Ez így félmegoldás, de elırelépés a nyelvi labor kialakításáig, amelyre csak önerıbıl lesz lehetıségünk. A központosított felhasználások kimutatása (Ft-ban) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Középiskolai ped. felkészítés a kétszintő érettségihez Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ECDL számítógép kezelıi vizsga és nyelvvizsga díjának elszámolása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (személyi juttatás + járulék) Támogatásként Ténylegesen Feladattal ter- kiutalt felhasznált helt, de fel nem összeg összeg használt összeg Eltérés +, Az intézmény felhasználási kötöttséggel terhelt pénzmaradványa Szakképzési hozzájárulás maradványa : Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj program Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 22/4/B sz. pályázati támogatás önrésszel együtt Nógrád Megyei Közgyőléstıl mősorkészítésért Generali Providencia tanulóbiztosítás utáni jutalék Gál Kántor György tanuló HUNGAROFEST pályázati tám. Pedagógus továbbképzés 2006-ra áthúzódó része eft 272 eft 286 eft 30 eft 66 eft 200 eft 204 eft eft Intézményi vagyon alakulása (ezer Ft-ban) Befektetett eszközök december 31-i leltár szerinti bruttó értéke: megoszlása az alábbi: szellemi termékek épület, építmény gépek, berendezések eft eft eft eft

6 6 Az elızı évhez viszonyítva a befektetett eszközök bruttó értéke csökkenést mutat, melynek oka az leamortizálódott eszközök selejtezése. Salgótarján, március 3. Pauman Mária

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2.

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Telefon: Igazgató: 32/ 789-344 Igazgatóhelyettesek: 32/789-345 Gazdasági iroda (telefon/fax): 32/789-347 Telefonközpont: 32/789-346 GAGARIN

Részletesebben

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2010. Tárgy: 2010.éves költségv. beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2007.

Szöveges beszámoló 2007. Szent László Középiskola 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 214. Szöveges beszámoló 2007. A fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat a 60/2207.(VI.27.) számú határozatával 2007. július 31én négy intézményét a Hunyadi

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

56699500 1251 13 5700 910100 2009.02. A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

56699500 1251 13 5700 910100 2009.02. A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 56699500 1251 13 5700 910100 2009.02. A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Érd, 2010. március 10. Készítette: Palaszkó Valéria gazdasági vezetı 1. A feladatellátás

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

2011. július 10. fordulónapi. záró beszámoló módosított kiegészítı melléklete.

2011. július 10. fordulónapi. záró beszámoló módosított kiegészítı melléklete. A Széchenyi István Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2011. július 10. fordulónapi záró beszámoló módosított kiegészítı melléklete. Készítette: Szebeny Miklós gazdasági vezetı 2011. november

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

2004. évi szöveges beszámoló

2004. évi szöveges beszámoló TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2004. évi szöveges

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése

MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében 2005. évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás az előző évhez

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben