OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1"

Átírás

1 OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

2 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen a fenntartónak. Ezen szakmai beszámolót az algyői Önkormányzat által meghatározott szempontok alapján készítettem el, a nevelési év tapasztalataira, számadataira alapozva. Bevezető Növekszik az intézményes élettapasztalat a gyermekek körében, és sajnos csökken a családi, hiszen napjaik 80%-t intézményes keretek között töltik. Fontos, hogy ez az intézményesített élet mintaközvetítő, értékközvetítő legyen. Pedagógiai hitvallásunkban megfogalmazódik: a gyermekekre úgy tekintünk, olyan érékeket, normákat közvetítünk számukra, melyek birtokában a tudásalapú társadalom leendő felnőttjei felé irányuló elvárásnak megfeleljenek. 1. Személyi feltételek I. Statisztikai adatok Dolgozói létszám adatok: Az algyői Szivárvány Óvodában kinevezett álláshelyen 29 fő dolgozik, ebből 1 fő jelenleg GYES-en van, az ő álláshelyén lévő kolleganő szerződéssel látja el az óvodapedagógusi feladatokat. 3 fő külső segítő munkatárs a Szegedi Kistérséggel kötött megállapodás alapján heti rendszerességgel tevékenykedik óvodánkban. Dolgozók Létszám adatok Óvodapedagógusok száma 16 fő Óvodavezető 1 fő Fejlesztőpedagógus 1 fő Dajkák száma 10 fő Egyéb segítő munkatárs Óvodatitkár 1fő Külső segítő szakemberek * Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének megfelelő aktuális létszámban. 2. Munkaidő kihasználtságának mértéke Logopédus * Gyógypedagógus * Gyógytestnevelő Gyermekorvos Védőnő Az óvoda mindennap reggel óráig tart nyitva. A teljes nyitva tartás idejében óvodapedagógus van a gyerekekkel. 2 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

3 óráig ügyeletet biztosítunk, ekkor egy ban gyülekeznek a gyerekek (igény szerint a korán érkezőket lefektetjük). Az óvónők lépcsőzetes munkakezdésének megfelelően 7 órakor illetve kor vonulnak a saját szobájukba a gyerekekkel. A gyerekek többsége között érkezik az óvodába. Délután 16 óráig minden gyermek a jába marad, illetve jó idő esetén, az udvaron, majd ezután kezdődik az ügyeleti elhelyezés, ugyanis ekkortól csökken a létszám, majd délután tól minden gyerek egy ba kerül. Ezzel a lépcsőzetes ügyeleti rendszerrel tesszük hatékonyabbá az óvodapedagógusok munkáját, így, amikor a gyerekek maximális létszámmal vannak az óvodában, akkor van a legtöbb óvodapedagógus is bent. A ban dolgozó dajkák, konyhai dolgozók munkájának hatékonyságát támasztja alá az is, hogy a nevelőmunka segítése mellett takarítással és étkezési teendők elvégzésére is maximális energiát fordítanak. 1. Tárgyi- és eszközellátottság II. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei Kisebb karbantartói, javítási munkákat elsősorban az algyői GYEVIÉP NKft. munkatársaival oldottuk meg. - fűnyírás 2 hetente (igény szerint egyeztetve) - virágoskert gondozása, sövénynyírás - homokozó homokjának frissítése (tavasszal, 1 alkalommal) - udvari játékok karbantartása, festése (közmunka programban itt dolgozó) - konyhai szúnyoghálós ajtó karbantartása - tálaló küszöbének javítása - tálaló szekrény készítése - csöpögő csapok tömítésének cseréje szükség szerint - villanykapcsolók javítása - szemétszállítás - Faluházi rendezvények alkalmával szükséges eszközök szállítása - Edzőtermi foglalkozásokhoz terem biztosítása - padlás átvizsgálása, feljáró javítása, készítése - szoba mennyezetének javítása - tükör felszerelése - tetőjavítás - vakoláshoz anyagbeszerzés (vakolást szülői segítséggel oldottuk meg) - szobabútor összeszerelése nevelési évben végzett munkák anyagköltsége: Ft volt. Az aktuális munkák megrendelése külön munkalapon történik. 3

4 2.Tárgyi feltételek Az óvoda szobáinak, helységeinek berendezése segíti a zöld-ovi szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. A tárgyakat, berendezési eszközöket az egyszerűség a takarékosság, a praktikusság jegyei jellemzik, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok, felhasználása érvényesül. Minden szobának egyéni arculata van, sok-sok növénnyel a természetsarkokban kincsekkel. Növényápolási feladatokat, kisállatok gondozási feladatait látták el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben nevelési évben tárgyi eszközök fejlesztési mutatói: Eszköz megnevezése Darabszám Összeg Pillangó szobabútor, Gomba szobabútor, tálaló szekrények, fektetők, steppelt 13 db 15 db 30 db Ft (Gyeviép) Ft Ft lepedők, fektető tartó Pohár 200 db Ft Emblémázott póló, 58 db Ft papucs Tárgyalószobába szekrény, gazdasági irodába asztal 29 pár 4db 1 db III. Gazdálkodás Az óvoda részben önálló gazdálkodó elfogadott főbb költségvetési mutatók alakulása a következő: Ft - (az iskolából átvéve) Megnevezés Tervezett felhasználás Tényleges felhasználási arány Személyi juttatások Ft 49% Munkaadót terhelő járulékok Ft 49% Dologi kiadások: Ft 48% - vásárolt közszolgáltatások Ft 70% - gáz Ft 72% - víz Ft 50% - villamos energia Ft 65% - egyéb üzemeltetési, fenntartási Ft 48% szolgáltatások költsége (szemét, riasztó, telefon..) - javítások Ft 45% - tisztítószerek Ft 40% - gyógyszerek Ft 71% - szakmai anyagok Ft 62% Udvari játszóeszközök felülvizsgálata Ft 80%

5 A vásárolt közszolgáltatásra tervezett költség felhasználásának % aránya az év első felében nagyobb arányban került kifizetésre, mivel a továbbképzéseket terveink szerint így tudtuk ütemezni. A közszolgáltatások sorában a gáz felhasználásunk ténylegesen költségkímélőbb volt, viszont az árak emelkedésének eredményeképpen többet kellett fizetni a kevesebb fogyasztásért. Az eltelt időszakot figyelembe véve az intézmény kiadásai és bevételei reálisnak mondhatók. A pénzforgalmi adatok egyeztetése minden hónapban megtörtént. A dologi kiadások tekintetében, különösen az energiaszolgáltatásra igen feszített a költségvetés. Sajnos az áremelkedés a költségeket emelte, így a rendelkezésre álló keret időarányos felhasználását nem tudtuk tartani. 2. Költségvetésből megvalósuló intézményi innováció Megnevezés Kivitelezés várható időpontja Kivitelezés várható költsége Ovifalu: július-augusztus Ft - kerítés Ft - fa szerkezetű játszóház Ft - templom Ft - kerekeskútmadáretető Ft - tér-járdaburkolat Ft - kemence Ft - öntözőrendszer Ft - füvesítés Ft - kültéri foglalkoztató Ft 3. Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával megvalósult programok, tevékenységek, eszközök Megnevezés Karácsonyi játék vásárlása, gyerekek vendéglátása (szaloncukor, üdítő, gyümölcs) Kerti bútorok (padok, madáretetők, szemetes) Szakmai tapasztalatcsere Vadasparki kirándulás Táncház CD lejátszók Műsoros nap kellékei Összes költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5

6 IV. Intézményi adatok Az óvoda összes férőhelyeinek száma Alapító Okirat meghatározása szerint 196 fő. 1. A gyerekek létszámának alakulása a nevelési évben Tervezett létszámok belső átszervezéssel lettek kialakítva. A szülők nehezen fogadják el, ha szakmai, illetve létszám indokokkal változtatjuk a ok összetételét. Ezek a változtatások indokoltak, minden esetben a gyerekek érdekéit, fejlődési esélyeit, jogszabályi megfelelőséget figyelembe véve, megfontolva döntünk. Csoport neve Életkor Létszám Csoport összetétel Katica 4 évesek 20 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Pillangó 3-4 évesek 23 fő Vegyes életkorú gyerekek (kisközépső) Süni 6 évesek 25 fő Azonos életkorú gyerekek (nagy) Maci 5 évesek 19 fő Azonos életkorú gyerekek (középső) Csiga-biga 3 évesek 12 fő+6 fő előjegyzett Azonos életkorú gyerekek (kis) Gomba 6 évesek 25 fő Azonos életkorú gyerekek (nagy) Micimackó 3 évesek 22 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Margaréta 5-6 évesek 26 fő Vegyes életkorú gyerekek (nagyközépső) Összesen: 178 fő Az évközben történő felvételeket indokolják a közoktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény azon rendelkezései, miszerint a 3 évet betöltött, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket fel kell venni az óvodába. A beiratkozott gyermekek egy része szeptemberben még nem tölti be a 3. életévét, ez indokolja az alacsonyabb létszámot. Nevelési év közben felvett gyermekeket terveink szerint a Csiga-biga ban helyezzük el. A tanköteles gyermekek óvodában maradó létszáma a következőképpen alakul: ben tanköteles korú gyermekek létszáma 57 fő, ebből iskolába megy 47 fő szakértői bizottság javaslatát kértük 10 főnél, ebből 10 fő marad óvodában. Az óvodában maradás okait vizsgálva (évek óta) a következőket állapítottuk meg: 6

7 A szülők félelme: gyakran előforduló ok, ilyen esetben a szülők úgy gondolják, ha még egy évig óvodában marad a gyermek érettebben, tudja elkezdeni az iskolát (6 fő) Értelmi képességek fejletlensége, melyet nagyban befolyásol a halmozott beszédhiba, beszédfejletlenség.(2 fő) Szociális képességek éretlensége: e képességbeli hiány lehetetlenné teszi, hogy ezek a gyerekek közösségben tudjanak együttműködni, tapasztalatokat, ismereteket gyűjteni.(2 fő) 2. Az óvoda megítélése június 30-i állapot szerint: A es tanévben, a korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű gyermekek felderítése megtörtént a vezető óvónők segítségével. A családlátogatások alkalmával megfelelő információhoz jutottak az óvodába érkező gyerekek szociális helyzetéről, a szülők nevelési módszereiről, a gyermekükkel kapcsolatos elvárásaikról. Már a leendő kisos gyermekek családi körülményeit is megismerhették az óvodapedagógusok. A vezetők, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsői szoros kapcsolatban állnak a gyermekvédelmi felelősökkel. Az óvodába járó gyermekek száma: 182 fő (2012. január 31-i. állapot szerint) Az óvoda megítélése szerint Hátrányos helyzetű: 41 fő (A Kt évi LXXIX. törvény 20/1997. II. 13. Korm. rendelet halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek) 2 fő Rendszeres nevelési támogatásban 37 fő részesül Óvodáztatási támogatásban részesül 2 fő. Étkezési támogatást kap 2 fő ebből: 1 fő 3.000Ft/hó, 1fő 1.500Ft/hó gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 48 gyermekvédelmi céllal a családlátogatási alkalmak száma: 52 kapcsolattartás a szülőkkel: 56 alkalommal (egyéni beszélgetés a szülőkkel) Rendkívüli családlátogatásra 1 alkalommal (gyermekvédelmi felelős és vezető óvónő) került sor, egyéb esetekben (hátrányos helyzetű gyermekek esetén) a családlátogatásokat a vezető óvónők végezték el. A családokkal az év folyamán sikerült jó kapcsolatot kialakítani valamennyi óvodapedagógusnak és gyermekvédelmi felelősnek. Az anyagi helyzet megoldására javasoltuk a szülőknek, hogy kérjenek rendszeres nevelési támogatást. Egyéb problémák magatartás probléma esetén: fogadóórán egyéni beszélgetést folytattunk, mentálhigiénés tervet dolgoztunk ki. Az iskolába készülő gyermekek szüleivel az óvónők egyéni beszélgetések alkalmával segítették a szülőket néhány probléma, kétely eloszlatásában gyermekük neveltségi szintjével kapcsolatban. A hátrányos helyzetű gyerekek közül a Micimackó ból 2 fő, Méhecske ból 6 fő logopédiai, fejlesztő foglalkozáson pedig 6 fő vesz részt. Az év folyamán segítettük a rászoruló családokat, ruhákkal és cipőkkel, javasoltuk, hogy forduljanak segítségért a Gyermekjóléti Szolgálathoz. 7

8 V. Étkeztetés kedvezményei 84 fő gyermek gyermekétkeztetési kedvezményben részesült ebben a nevelési évben az (1977. évi XXXI. tv. 148 (5) bekezdése alapján. A kedvezményre történő jogosultságot az arra illetékes hatóság vizsgálta. 50%-os térítési díjkedvezményt kap 44 fő, - ebből tartósan beteg 10 fő - 3 gyermek utáni kedvezményt vesz igénybe 34 fő - nem étkezik az óvodában 1 fő Ingyenesen étkezik 40 fő VI. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés A szülőkkel való partneri együttműködés szabályozása a helyi nevelési programban és a házirendben leírtak szerint valósult meg. A személyes kapcsolat kialakítására minden szülővel törekedtünk. Ebben a nevelési évben is nagyon sok olyan programot, lehetőséget kínáltunk a szülőknek, amelyeken részt vehettek, amelyekbe aktívan bekapcsolódhattak. Óvodánk életében már vannak állandó, jól bevált programok, de minden évben igyekszünk színesíteni, újabbakkal gazdagítani. A programokat a szülői értekezleteken is ismertetjük a szülőkkel. A szülői értekezleteken való részvétel változó, de általában magas a résztvevők száma. Az óvodapedagógusok igyekeztek olyan légkört kialakítani, ahol a szülők szívesen beszéltek örömeikről, de gondjaikról is. Azt tapasztaltuk, hogy kéréseinket, ötleteinket elfogadják a szülők és a többség segítőkész. Statisztikai összesítés Programok Gomba Süni Méhecske Micimackó Pillangó Katica Margaréta Maci Családlátogatás Fogadó óra Szülői értekezlet Nyílt nap Közös program a szülőkkel Szüreti mulatság Meseszínház Közlekedés biztonsági hét Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. 8 Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkács délután 2 alk. Minden aktív részvételével, meghívott szakmai látogatókkal, szülőkkel közösen Magor Magyarjai ovi-fesztivál Fontosnak tartottuk ebben a nevelési évben is, hogy olyan programokra invitáljuk a gyerekeket és a szülőket, melyben jól érzik magukat, mely által erősödik, formálódik közösségi érzésük, gazdagodik élményviláguk. Szeptemberben ismét megrendezésre került a hagyományőrző szüreti mulatság 6 aktív részvételével gyerek részvételével Rendőrség Gyermekmentő Tűzoltóság Nagyfai rendőrkutyás szolgálat támogatásával Barkácsdélután 2 alk.

9 Csillagszóró hét Magyar Kultúra napja Tehermentesítsük környezetünket Egészségben felnőni Mentális egészség c. előadás Mesetakaró készítése szülők bevonásával Vidám óvodazárás, gyerekhét Táncház Szülők nagyszülők bevonásával minden aktív részvételével Olyan programokat szerveztünk mind a szülők, mind a gyermekek részére, amely jó hangulatban telt el, amely segítette a másik fél megismerését, és erősítette a már eddig kialakultakat. Biztosítottuk, hogy a közös tevékenységek erősítsék a közösségi szellemet, az ünnepvárás élményén keresztül Vendégeink voltak a Fehér Ignác Ált. Isk. diákjai 8 ban gyűjtöttük a papírt, tettünk ki felhívó jellegű piktogramokat környezetünk védelmébe Minden ban nagy számban jelentek meg a szülők és a nagyszülők, szívesen segítettek a program megszervezésében, lebonyolításában, elkészült egy egészséges finomságokat tartalmazó gyűjtemény 35 szülő részvételével, mely segítette a családok nevelési problémáinak megoldását 8 aktív részvételével, szülők, nagymamák segítségével, meditálást, relaxációt segítő 8 aktív részvételével, 85 szülő látogatott el programjainkra népi tánc, népi játékok évzáró szülőkkel, gyerekekkel közösen 150 fő, mind a szülők, mind a gyermekek részére, jó hangulatban telt el A jó kapcsolat a konkrét tevékenységeken keresztül mérhető leginkább. Évről - évre megrendeztük a szülők aktív közreműködésével az óvoda hagyományos ünnepeit (szüret, farsang, egészséghét, anyák napja, gyermeknap, vidám óvodazárás). Partneri elégedettségmérés eredményei szerint a szülők összességében nagyon elégedettek a Szivárvány Óvoda óvodapedagógusainak felkészültségével, az óvoda rendjével, tisztaságával és környezetével. Kevésbé elégedettek a gyermekük fejlődéséről, óvodai tevékenységéről kapott tájékoztatással. A probléma feloldására intézkedési terv készült. 9

10 Összesítő táblázat a okban adott válaszok alapján Vélemények % elégedettségben mérve Kérdések Gomba Süni Maci Margaréta 1.Megfeleleően felkészültek e óvodapedagógusaink? 2. Elégedett-e a gyermekével való személyes törődéssel? 92% 97% 97% 98% 80% 90% 94% 93% 3. Jól érzi- e magát gyermeke az óvodában? 76% 91% 93% 89% 4. Gondozó munkánk kielégíti-e gyermeke alapvető szükségleteit? 5. Elfogadható-e az intézményben dolgozók viselkedéskultúrája? 84% 97% 95% 93% 89% 95% 95% 96% 6. Jónak tartja e óvodánk személyi feltételeit? 78% 91% 95% 89% 7. Jónak tartja e óvodánk tárgyi feltételeit? 89% 94% 96% 95% 8. Ízléses, esztétikus-e óvodánk külső és belső környezete? 9. Biztonságosnak tartja-e az óvoda környezetét, udvart, szobákat? 10. Megfelelő- e intézményünkben a rend és a tisztaság? 11. Megfelelően tájékoztatást kapott-e gyermeke óvodai tevékenységéről? 12. Rendszeres-e a kapcsolattartás a ban dolgozó óvónőkkel, elégedett-e ennek minőségével? 13. Jónak és elégnek tartja e az óvónők tájékoztatását gyermeke fejlődéséről? 14. Megfelelő-e a szülők bevonása a gyermek óvodai életébe? 15. Elégedett-e az óvodában szervezett programokkal? 93% 95% 94% 91% 91% 90% 92% 100% 93% 99% 98% 100% 78% 90% 89% 91% 87% 94% 94% 93% 78% 88% 87% 86% 80% 91% 90% 93% 95% 94% 95% 96% 10

11 Óvodánk nyitva tartását szülői igényekre alapozva a fenntartóval történt egyeztetés alapján határoztuk meg. Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. Őszi, és tavaszi szünet nincs, nyáron összevont ok működnek a dolgozók szabadságolása miatt, augusztusban 4 hétig tart a karbantartás, felújítási munkák elvégzése, nagytakarítás. Téli szünet idejére a szülők körében felmérést végeztünk igénylik-e ezen időszakban az óvoda nyitva tartását. VII. Nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Szorgalmi idő: szeptember 1.-től a következő év május 31.-ig tart. December 22.-től 31.-ig zárva tartottunk. A szülőket írásban értesítettük aláírásukkal tudomásul vették, ügyeletre nem tartott igényt senki. Nyári zárva tartást: augusztus 01. augusztus 31. között tervezzük, erről február 15-ig írásban tájékoztattuk a szülőket. Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) üzemel. Nyitva tartás: óráig A nyári időszakban összevonásokkal működünk, a nyári szabadságolás és a lecsökkent gyermeklétszám miatt. Rendkívüli eset nem történt, így zárva tartani nevelési év közben nem kellett. A közoktatási törvény minden nevelési évben 5 olyan foglalkozásnélküli napot engedélyez, amelyből 3 nevelési időn kívül, 2 pedig nevelési időn belül vehető igénybe. Ebben az évben éltünk ezzel a lehetőséggel és 2 napot Tihanyban, a Visszhang Óvodában zöld-ovi program megismerésére fordítottunk. A közös szakmai nap idejére óvodánk zárva tartott. Ezeket, a napokat 3 héttel korábban jeleztük a szülőknek, aláírásukkal igazolták a nevelésnélküli munkanapot tudomásul, vették, ügyeletet senki nem kért. Ebben az évben terveink szerint a következő karbantartási munkák elvégzésére kerül sor: Tetőjavítás (balesetveszély elhárítására korlátozva) Ereszcsatorna karbantartása, javítása Hirdetőtábla készítése Tisztasági meszelés (vizesblokkban) Tálalókonyha meszelése Nagytakarítás, szobák átrendezése augusztus Publikálás - Montessori Műhely országos szakfolyóiratban, nevelési évben 2 alkalommal - Algyői Hírmondóban havonta (szeretnénk, ha az óvodáról szóló cikkek lehetőség szerint egy oldalra kerüljenek, és aktualitásnak megfelelően az adott hónapban) 11

12 VIII. Kapcsolataink más intézményekkel Óvodás gyermekek ismerkedése az iskolával 8 alkalommal Tanítók látogatása az óvodában Szegedi OVI közös szakmai nap Juhász Gyula Főiskolai pedagógia szakos hallgatóinak mentorállása Könyvtárlátogatás Faluházi programok látogatása Társintézményekkel szakmai tapasztalatcserék Dajka képzősök gyakorlatának mentorálása Bóbita Bölcsődéből gondozónők látogatása Bóbita Bölcsődébe látogatás Bóbita Bölcsődébe szülői értekezleten részvétel Borbála Fürdőben vízhez szoktatás Tájház (kemencében sütés) 4 alkalommal 2 alkalommal 6 fő órát hospitált középső, nagyokban Havi rendszerességgel a Gomba, Micimackó és a Méhecske 1 alkalommal meseszínház előadás, kiállítás megtekintése nagyosokkal Hódmezővásárhely, Budapest, Kalocsa, Maglód, Kecskemét, Földeák, Tihany, Szeged 2 fő 14 alkalommal napi 4 órában 2 fő gondozónő 4 fő óvodapedagógus óvodavezető 6 fő óvodapedagógus, 1 dajka, 45 gyerek 4 fő óvodapedagógus, 1 dajka, 50 gyerek IX. Pedagógiai munka Tartalmas, és összességében eredményes nevelési év vége felé közeledünk. A nevelési év szakmai eseményeit, és rendezvényeinket elsősorban a munkatervi feladataink határoztak meg. A nevelési év során közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők figyelmét. Kijelenthetjük, hogy óvodánk törvényes, eredményes és hatékony működésének alapja a minőségi munka. Törekedtünk arra, hogy a település lakosságának felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk. Az óvoda minden dolgozója igyekezett, hogy munkáját a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze. 12

13 Egyedül nevelő szülő Más településről bejáró Félnapos Ingyenes ét. RNS.(Hátrányos) (Veszélyeztetett) HHH.. Integráltan nevelt Magatartás zavarral küzd Hátrányos helyzetű 8. általánost végzett szülő szülőkedv. részesül Túlzott szorongás, gátlás Rossz anyagi helyzet, létmin. Eü-i szempontból külön gondozást igényel Családban tartós betegség GYES, GYED-en lévő szülő Megjegyzés 3 v. több gy. SNI. Szakértői Bizottság Vél. Feladatunknak tekintettük, hogy a képességnevelés a változó környezetben is segítse a tájékozódást, a problémaérzékenységet. Szükséges erősíteni a gyermekekben az élet tevékenységeiben befolyásoló énkép tudatosítását, melyben saját erősségeit, vagyis lehetőségeit pozitívan visszajelző környezetnek, ezen belül a pedagógusoknak, szülőknek, társaknak kulcsszerepük van. Ennek hiánya az óvodai évek után jelentkezik döntően, de akkor ezt pótolni sokkal több energiát igényel. Érzékelhető, hogy tágabb kompetenciák szükségesek a pedagógusok részére, hogy a ma gyermekei számára hitelesek lehessenek. A továbbképzések ütemezésénél ezeket a szempontokat vettük figyelembe. Továbbképzés megnevezése Elsősegélynyújtó Montessori Tanügyigazgatás Tehetségfelismerés Óvoda-iskola átmenet Oszkár a kistigris Agykontroll Munkavédelem Fejlesztőpedagógusi Résztvevők száma 2 fő 2 fő 1 fő 6 fő 6 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Az óvoda egyrészt folytatja a család, nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvoda a gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelős azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai nevelést. 1. Gyermekvédelem A korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek feltérképezése megtörtént az óvodapedagógusok segítségével. Sajnos az adatok is alátámasztják, hogy egyre több a hátrányos helyzetű gyermek óvodánkban. Óvodáztatási támogatásban 3 család részesül az elmúlt évtől. Szociokulturális felmérés Összesítő Összesen: A Gyes, Gyed valamint a 3 vagy több gyermek c. rovatban a ok között átfedés van. 13

14 Óvodánkban előforduló veszélyeztetettségi tényezők: Nehéz anyagi- és lakáskörülmény Munkanélküliség Alkoholizmus Fogyatékosnak tűnő szülő Csonka család, egyedül nevelő szülő Eladósodás miatt kilátástalan élethelyzet A bizalom a teljes kapcsolat kiépítésére törekedve az elmúlt évben sok nevelési helyzetet sikerült eredményesebben megoldani a korábbi évekhez viszonyítva, ebben segítségünkre volt dr. Csapó Ágnes klinikai szakpszichológus. 2. Gyermekbalesetek Csoport neve Sérülés jellege Fő Javaslat Micimackó Horzsolás, esésből fakadóan 5 Fegyelmezettebb udvari játék Katica Horzsolás, esésből fakadóan, orvosi ellátást nem igényelt Magatartás probléma miatt visszatérő baleset ugyanannál a gyermeknél 3 alkalommal 8 Tanulási képességet vizsgáló bizottság segítségét kérjük Margaréta Horzsolás 1 - Süni Pillangó Rándulás, ficam, horzsolás 3 Ízületi gyengeséget támogató gyógytestnevelés Gomba Méhecske Összesen: 17 A balesetveszély megelőzésére nagy hangsúlyt fektetünk. A leggyakoribb veszélyforrások az udvaron leselkednek a gyermekekre, ahol nagyobb a mozgástér. A balesetek elkerülése érdekében a következő intézkedéseket tettük: Játékszerek folyamatos ellenőrzése, rongálódásukból eredő veszélyek elkerülése érdekében PRECÍZ Kft. a játékok felülvizsgálatát elvégezte, a szükséges intézkedést megtettem a balesetek elkerülésére Faágak, sérülést okozható kövek eltávolítása, gomba, veszélyesnek tűnő növények folyamatos ellenőrzése Gyermekek figyelmének felhívása a szabályok betartására A balesetek kiváltó okai közül legjellegzetesebb a játékeszközök nem rendeltetésszerű használata (kerékpározás a füvön, hinta lengő felületén belül tartózkodás) illetve a futás közben történő elesés következtében történő sérülések, horzsolások. 14

15 A sérült gyermeket szükség szerint ellátjuk, a szülőknek minden esetben szólunk. A komolyabb sérüléseknél jegyzőkönyvet, az egyszerűbbeknél minden esetben feljegyzést írunk. A minél szakszerűbb ellátás érdekében elsősegély tanfolyamot végzett 2 fő óvodapedagógus szeptemberben. Elsősegéyládánkat az év folyamán feltöltöttük, illetve átvizsgáltuk. A nyári élet tervezésénél felkészültünk a napvédelemre, illetve a kullancsok, szúnyogcsípések elleni védelemre. A szülőket erről tájékoztattuk, figyelmüket felhívtuk a fokozottabb odafigyelésre. 3.Gyakornoki munka 2 fő pályakezdő óvodapedagógus szakmai munkájának mentorállása folyamatos volt a Gyakornoki Szabályzatunkban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása mellett. 1 főnek folytatódik a szakmai mentorállása még 1 nevelési éven keresztül. X. Csoportmunka összefoglalása HOP-unknak megfelelően állítottuk össze az éves munkatervet, a vezetői ellenőrzési tervet, a pedagógus-továbbképzési tervet, munkaközösségek tervét. Csoportbeosztások mindenki megelégedésére elkészültek, a kialakult párok egész nevelési év során jól együtt tudtak dolgozni, konfliktusok nem voltak. A munka időbeosztás nem kis energia ráfordítással határidőre elkészült, az ügyeletei rendszer kevés problémával működött. A reggeli, gyermekek fogadása elleni ki fogást 4 szülő jelzett az év folyamán, ennek oka mind a 4 alkalommal, hogy nem a saját óvónőjük volt ott. Mivel lépcsőzetes munkarendben dolgozunk így ez 8 hetente valósulhat meg. Ebben a nevelési évben egyik kiemelt feladatunk a család-óvoda kapcsolatának építése, mélyítése volt. Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógus-szülő kapcsolat kialakítását példaértékűen valósították meg a ban dolgozók: - Szülői értekezlet (4 alkalommal) - Szüreti mulatság, Magor Magyarjai, Barkácsdélután, Alapítványi Műsoros Délelőtt, Egészséghét vicces szendvicsek készítése, receptgyűjtés, Anyák napja, Gyermeknap - Egyéni beszélgetések - Folyamatos kapcsolattartás az aktualitásoknak megfelelően - Szülők tájékoztatása személyesen, ben (programok, tervezett témáink ), hirdetőtáblán, honlapon - Közös gyűjtőmunkák a hirdetőtáblára kitett és az ben átküldött tervezetek alapján - Szülők bevonása a szoba dekorálásába, a váltózsákok, a jelmezek és a mesetakarók elkészítésében - Szülők munkájának bemutatása - Közös gyűjtőmunkák, mindennapokba történő bevonás - Pszichológus segítő javaslattételei fogadó órák lebonyolításához problémás gyerekek esetén 15

16 Másik kiemelt feladatuk a Kompetencia Alapú Programcsomag bevezetése volt. A témaválasztásokkal törekedtünk a gyermekek adottságainak, kompetenciájának kibontakoztatására. A kiegészítő segédletek használatával színesítettük a témák feldolgozását. Az adaptált jó gyakorlatokat kapcsoltuk a Kompetencia Alapú programcsomag témáihoz, így a meseprojektet is. Az innovatív pedagógiai módszerekből az agytorna gyakorlatokat beépítettük a mindennapjainkba, így a szorongó gyermekeket észrevétlenül oldottuk. A jó gyakorlataink tovább fejlesztésének egyik sikeres eleme volt az egészség héten a mesetakarók elkészülte, amelyre tervezzük a jövőben a meditatív, nyugtató, relaxáló gyakorlatok alkalmazását. Ezáltal is lehetőséget teremtve a magatartási és önértékelési problémákkal bíró gyermekek fejlesztésére. Ennek sokszínű felhasználására a jövőben koronként is készítünk tervet. A környezettudatos nevelés, a zöldebbé válás életünk része lett. A hulladékot szelektíven gyűjtöttük a szobákban, megemlékeztünk a Víz, a Föld, a Madarak és Fák világnapjáról, valamint barkácsdélután alkalmával újrahasznosítottunk különböző anyagokat. A víz és energiatakarékosság fontosságára folyamatosan felhívjuk a gyerekek figyelmét. A természet szeretetére nevelés, a környezetvédő, természetvédő ember személyének alakítását már kisban elkezdtük. A szülőföld megismerésének lehetőségeit kínálta a Föld témakörnek azon elemei, amely a lakóhelyünk szűkebb és tágabb megismerését célozta meg. Mindezt saját készítésű, Montessori eszközök használatával tettük változatosabbá. Talán az élményszerző séták számát növelnünk kellene, annak érdekében, hogy a megismert ismeretanyagok tapasztalati úton mélyüljenek a gyermekek tudásában. Az élményszerző séták a Tisza parton, a környezet megismerését, megszerettetését szolgálták, ami minden alkalommal élményt nyújtott a gyermekek számára. A szabad játék kiemelt fontosságú volt a nevelési év folyamán. Megfelelő játékkörnyezet kialakításával, kuckók, saját terek kialakítása (babakonyha, olvasósarok, rajzoló sarok, fodrász sarok, Montessori szőnyegek, autós szőnyegek ) támogatta ezt. Az Óvoda-iskola átmenet a nagyban kiemelt feladatunk volt. A munkatervben tervezett tevékenységek az iskolával együttműködve valósultak meg: Részvétel egymás programjain, ünnepségein: Szülői értekezletek (Óvodában, iskolában) Szüret, Karácsony Nyílt napok Iskolába csalogató programok Látogatás az iskolába a leendő első osztályosokkal Részvétel előadásokon Tanítónők látogatása a ban kötetlen játékkal, beszélgetéssel. Felkészítjük a gyerekeket az iskolára, várják is, de a szakemberek szerint 2-3 év szükséges a tényleges átmenetre. 16

17 Kovács György és Bakosi Éva az átmenet tartalmi követelményeit a következőképpen fogalmazzák meg: A spontán tanulásból átmenet zajlik a szándékos tanulás irányába, azaz az értelmi képességek spontán funkcionálásából átállás történik a szándékosság irányába. Óvodában a játék meghatározó fontosságú, mert e tevékenység során tájékozódik, méri fel képességeit, gyűjt tapasztalatokat, ismereteket és mindezt belső motivációból, kíváncsiságból, élmények hatására, tevékenységi vágyból. Összegezhető tehát, hogy a játék az emberi tanulás egyik legfontosabb eleme, voltaképpen alappillére. Jó hogy ezt a fontos tényt a tanítónők is felismerik és próbálják oktatási módszereikbe a JÁTÉKOSSÁG-ot egyre gyakrabban beépíteni. Láthatták ezt az után követő óvodapedagógusok is a bemutató órákon és tapasztalhattuk meg mi is a gyerekekkel és szüleikkel közösen. A tanító nénik is belátták, hogy az óvoda, mint a közoktatás első (és nem alsó) láncszeme képezi azt az alapot, amelyre építhet az iskola. Próbálnak legalább az első osztályban közelíteni az óvodához és talán így beigazolódik, hogy a rendszer alulról építkezik és nem fordítva. Tehát az első osztályba nem iskolás gyerekek érkeznek, hanem óvodások. Az óvodások pedig mind egy-egy külön kis személyiség, más-és más családi háttérrel, atmoszférával. (a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, akiknél számos más hátrányt, például szociokulturális lemaradást is pótolnia kell az intézményi nevelésnek). Ezért tartjuk fontosnak a sok közös óvodai-iskolai konzultációk, programok megtartását. Az ismétlő DIFER szűrést a fejlesztőpedagógus a két nagyban elvégezte. Terveink között fontos szerepet tölt be a Tapsi relax című meditációs CD hallgatása - az egészséghétre varrt mesetakarón valamint a Vidám Tapsi és Mérges Tapsi Kalandjai című agykontrollos mesekönyvben található versek és mesék beépítése a mindennapjainkba. A zöld szemlélet elterjesztése és elmélyítése a gyermekek, a kollektíva és a szülők között. Környezettudatos nevelés: Madárbarát Óvoda cím elnyerésére madárbarát sarkok kialakítása folyamatos feladatunk Zöld Óvoda cím elnyerésének szempontjai teljesítését követően a pályázat beadása a nyár folyamán. Növénygondozás kiskert kialakítása, fa ültetése az ovi-faluban. Természetbarátok gazdagító foglalkozás elindítása. Zöld kapocs településszintű összefogás. Innovatív pedagógiai módszertani munkák alkalmazása Gyermekek által megfogalmazott szabályok betartatása és azok elhelyezése az óvodában egy mindenki által jól látható helyen-piktogramokkal, képekkel. XI. Munkaközösségek működésének eredményei: A munkaközösségek havi rendszerességgel tartottak foglalkozásokat. A tagok aktívan vettek részt a pedagógiai feladatok megvalósításában, mellyel elősegítették a saját, és nevelőközösségünk szakmai fejlődését. A munkaközösségek kialakítása érdeklődésnek megfelelően illetve vezetői utasításra történt, mely szakmai fejlődés érdekében indokolttá vált. Az elmúlt nevelési évben a következő munkaközösségek működtek óvodánkban: 17

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program

ÁTKAROLÓ. Óvodai beilleszkedést segítő program Óvodai beilleszkedést segítő program A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt SZONEK Bükkösdi Általános

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt. Szám: OM azonosító: 027689 A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Tündérrózsa Napközi

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. PITYPANG ÓVODA 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 11.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. PITYPANG ÓVODA 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 11. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. PITYPANG ÓVODA 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 11. Intézmény OM - azonosítója: 034449 Legitimációs eljárás Intézményvezető: Kocsisné Busa Anna

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2013. évi munkájáról

Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2013. évi munkájáról Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2013. évi munkájáról 2. számú melléklet Az intézmény alapfeladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek nappali felügyelete, gondozása, szükségleteinek

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a Százhalombattai Napsugár Óvoda 2012-2013-as nevelési évének szakmai munkájáról

Beszámoló a Százhalombattai Napsugár Óvoda 2012-2013-as nevelési évének szakmai munkájáról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u.50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 e-mail: napsugar@mail.battanet.hu www.napsugar.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény Beszámoló

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben