OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1"

Átírás

1 OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

2 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen a fenntartónak. Ezen szakmai beszámolót az algyői Önkormányzat által meghatározott szempontok alapján készítettem el, a nevelési év tapasztalataira, számadataira alapozva. Bevezető Növekszik az intézményes élettapasztalat a gyermekek körében, és sajnos csökken a családi, hiszen napjaik 80%-t intézményes keretek között töltik. Fontos, hogy ez az intézményesített élet mintaközvetítő, értékközvetítő legyen. Pedagógiai hitvallásunkban megfogalmazódik: a gyermekekre úgy tekintünk, olyan érékeket, normákat közvetítünk számukra, melyek birtokában a tudásalapú társadalom leendő felnőttjei felé irányuló elvárásnak megfeleljenek. 1. Személyi feltételek I. Statisztikai adatok Dolgozói létszám adatok: Az algyői Szivárvány Óvodában kinevezett álláshelyen 29 fő dolgozik, ebből 1 fő jelenleg GYES-en van, az ő álláshelyén lévő kolleganő szerződéssel látja el az óvodapedagógusi feladatokat. 3 fő külső segítő munkatárs a Szegedi Kistérséggel kötött megállapodás alapján heti rendszerességgel tevékenykedik óvodánkban. Dolgozók Létszám adatok Óvodapedagógusok száma 16 fő Óvodavezető 1 fő Fejlesztőpedagógus 1 fő Dajkák száma 10 fő Egyéb segítő munkatárs Óvodatitkár 1fő Külső segítő szakemberek * Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének megfelelő aktuális létszámban. 2. Munkaidő kihasználtságának mértéke Logopédus * Gyógypedagógus * Gyógytestnevelő Gyermekorvos Védőnő Az óvoda mindennap reggel óráig tart nyitva. A teljes nyitva tartás idejében óvodapedagógus van a gyerekekkel. 2 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

3 óráig ügyeletet biztosítunk, ekkor egy ban gyülekeznek a gyerekek (igény szerint a korán érkezőket lefektetjük). Az óvónők lépcsőzetes munkakezdésének megfelelően 7 órakor illetve kor vonulnak a saját szobájukba a gyerekekkel. A gyerekek többsége között érkezik az óvodába. Délután 16 óráig minden gyermek a jába marad, illetve jó idő esetén, az udvaron, majd ezután kezdődik az ügyeleti elhelyezés, ugyanis ekkortól csökken a létszám, majd délután tól minden gyerek egy ba kerül. Ezzel a lépcsőzetes ügyeleti rendszerrel tesszük hatékonyabbá az óvodapedagógusok munkáját, így, amikor a gyerekek maximális létszámmal vannak az óvodában, akkor van a legtöbb óvodapedagógus is bent. A ban dolgozó dajkák, konyhai dolgozók munkájának hatékonyságát támasztja alá az is, hogy a nevelőmunka segítése mellett takarítással és étkezési teendők elvégzésére is maximális energiát fordítanak. 1. Tárgyi- és eszközellátottság II. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei Kisebb karbantartói, javítási munkákat elsősorban az algyői GYEVIÉP NKft. munkatársaival oldottuk meg. - fűnyírás 2 hetente (igény szerint egyeztetve) - virágoskert gondozása, sövénynyírás - homokozó homokjának frissítése (tavasszal, 1 alkalommal) - udvari játékok karbantartása, festése (közmunka programban itt dolgozó) - konyhai szúnyoghálós ajtó karbantartása - tálaló küszöbének javítása - tálaló szekrény készítése - csöpögő csapok tömítésének cseréje szükség szerint - villanykapcsolók javítása - szemétszállítás - Faluházi rendezvények alkalmával szükséges eszközök szállítása - Edzőtermi foglalkozásokhoz terem biztosítása - padlás átvizsgálása, feljáró javítása, készítése - szoba mennyezetének javítása - tükör felszerelése - tetőjavítás - vakoláshoz anyagbeszerzés (vakolást szülői segítséggel oldottuk meg) - szobabútor összeszerelése nevelési évben végzett munkák anyagköltsége: Ft volt. Az aktuális munkák megrendelése külön munkalapon történik. 3

4 2.Tárgyi feltételek Az óvoda szobáinak, helységeinek berendezése segíti a zöld-ovi szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. A tárgyakat, berendezési eszközöket az egyszerűség a takarékosság, a praktikusság jegyei jellemzik, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok, felhasználása érvényesül. Minden szobának egyéni arculata van, sok-sok növénnyel a természetsarkokban kincsekkel. Növényápolási feladatokat, kisállatok gondozási feladatait látták el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben nevelési évben tárgyi eszközök fejlesztési mutatói: Eszköz megnevezése Darabszám Összeg Pillangó szobabútor, Gomba szobabútor, tálaló szekrények, fektetők, steppelt 13 db 15 db 30 db Ft (Gyeviép) Ft Ft lepedők, fektető tartó Pohár 200 db Ft Emblémázott póló, 58 db Ft papucs Tárgyalószobába szekrény, gazdasági irodába asztal 29 pár 4db 1 db III. Gazdálkodás Az óvoda részben önálló gazdálkodó elfogadott főbb költségvetési mutatók alakulása a következő: Ft - (az iskolából átvéve) Megnevezés Tervezett felhasználás Tényleges felhasználási arány Személyi juttatások Ft 49% Munkaadót terhelő járulékok Ft 49% Dologi kiadások: Ft 48% - vásárolt közszolgáltatások Ft 70% - gáz Ft 72% - víz Ft 50% - villamos energia Ft 65% - egyéb üzemeltetési, fenntartási Ft 48% szolgáltatások költsége (szemét, riasztó, telefon..) - javítások Ft 45% - tisztítószerek Ft 40% - gyógyszerek Ft 71% - szakmai anyagok Ft 62% Udvari játszóeszközök felülvizsgálata Ft 80%

5 A vásárolt közszolgáltatásra tervezett költség felhasználásának % aránya az év első felében nagyobb arányban került kifizetésre, mivel a továbbképzéseket terveink szerint így tudtuk ütemezni. A közszolgáltatások sorában a gáz felhasználásunk ténylegesen költségkímélőbb volt, viszont az árak emelkedésének eredményeképpen többet kellett fizetni a kevesebb fogyasztásért. Az eltelt időszakot figyelembe véve az intézmény kiadásai és bevételei reálisnak mondhatók. A pénzforgalmi adatok egyeztetése minden hónapban megtörtént. A dologi kiadások tekintetében, különösen az energiaszolgáltatásra igen feszített a költségvetés. Sajnos az áremelkedés a költségeket emelte, így a rendelkezésre álló keret időarányos felhasználását nem tudtuk tartani. 2. Költségvetésből megvalósuló intézményi innováció Megnevezés Kivitelezés várható időpontja Kivitelezés várható költsége Ovifalu: július-augusztus Ft - kerítés Ft - fa szerkezetű játszóház Ft - templom Ft - kerekeskútmadáretető Ft - tér-járdaburkolat Ft - kemence Ft - öntözőrendszer Ft - füvesítés Ft - kültéri foglalkoztató Ft 3. Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával megvalósult programok, tevékenységek, eszközök Megnevezés Karácsonyi játék vásárlása, gyerekek vendéglátása (szaloncukor, üdítő, gyümölcs) Kerti bútorok (padok, madáretetők, szemetes) Szakmai tapasztalatcsere Vadasparki kirándulás Táncház CD lejátszók Műsoros nap kellékei Összes költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5

6 IV. Intézményi adatok Az óvoda összes férőhelyeinek száma Alapító Okirat meghatározása szerint 196 fő. 1. A gyerekek létszámának alakulása a nevelési évben Tervezett létszámok belső átszervezéssel lettek kialakítva. A szülők nehezen fogadják el, ha szakmai, illetve létszám indokokkal változtatjuk a ok összetételét. Ezek a változtatások indokoltak, minden esetben a gyerekek érdekéit, fejlődési esélyeit, jogszabályi megfelelőséget figyelembe véve, megfontolva döntünk. Csoport neve Életkor Létszám Csoport összetétel Katica 4 évesek 20 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Pillangó 3-4 évesek 23 fő Vegyes életkorú gyerekek (kisközépső) Süni 6 évesek 25 fő Azonos életkorú gyerekek (nagy) Maci 5 évesek 19 fő Azonos életkorú gyerekek (középső) Csiga-biga 3 évesek 12 fő+6 fő előjegyzett Azonos életkorú gyerekek (kis) Gomba 6 évesek 25 fő Azonos életkorú gyerekek (nagy) Micimackó 3 évesek 22 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Margaréta 5-6 évesek 26 fő Vegyes életkorú gyerekek (nagyközépső) Összesen: 178 fő Az évközben történő felvételeket indokolják a közoktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény azon rendelkezései, miszerint a 3 évet betöltött, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket fel kell venni az óvodába. A beiratkozott gyermekek egy része szeptemberben még nem tölti be a 3. életévét, ez indokolja az alacsonyabb létszámot. Nevelési év közben felvett gyermekeket terveink szerint a Csiga-biga ban helyezzük el. A tanköteles gyermekek óvodában maradó létszáma a következőképpen alakul: ben tanköteles korú gyermekek létszáma 57 fő, ebből iskolába megy 47 fő szakértői bizottság javaslatát kértük 10 főnél, ebből 10 fő marad óvodában. Az óvodában maradás okait vizsgálva (évek óta) a következőket állapítottuk meg: 6

7 A szülők félelme: gyakran előforduló ok, ilyen esetben a szülők úgy gondolják, ha még egy évig óvodában marad a gyermek érettebben, tudja elkezdeni az iskolát (6 fő) Értelmi képességek fejletlensége, melyet nagyban befolyásol a halmozott beszédhiba, beszédfejletlenség.(2 fő) Szociális képességek éretlensége: e képességbeli hiány lehetetlenné teszi, hogy ezek a gyerekek közösségben tudjanak együttműködni, tapasztalatokat, ismereteket gyűjteni.(2 fő) 2. Az óvoda megítélése június 30-i állapot szerint: A es tanévben, a korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű gyermekek felderítése megtörtént a vezető óvónők segítségével. A családlátogatások alkalmával megfelelő információhoz jutottak az óvodába érkező gyerekek szociális helyzetéről, a szülők nevelési módszereiről, a gyermekükkel kapcsolatos elvárásaikról. Már a leendő kisos gyermekek családi körülményeit is megismerhették az óvodapedagógusok. A vezetők, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsői szoros kapcsolatban állnak a gyermekvédelmi felelősökkel. Az óvodába járó gyermekek száma: 182 fő (2012. január 31-i. állapot szerint) Az óvoda megítélése szerint Hátrányos helyzetű: 41 fő (A Kt évi LXXIX. törvény 20/1997. II. 13. Korm. rendelet halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek) 2 fő Rendszeres nevelési támogatásban 37 fő részesül Óvodáztatási támogatásban részesül 2 fő. Étkezési támogatást kap 2 fő ebből: 1 fő 3.000Ft/hó, 1fő 1.500Ft/hó gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 48 gyermekvédelmi céllal a családlátogatási alkalmak száma: 52 kapcsolattartás a szülőkkel: 56 alkalommal (egyéni beszélgetés a szülőkkel) Rendkívüli családlátogatásra 1 alkalommal (gyermekvédelmi felelős és vezető óvónő) került sor, egyéb esetekben (hátrányos helyzetű gyermekek esetén) a családlátogatásokat a vezető óvónők végezték el. A családokkal az év folyamán sikerült jó kapcsolatot kialakítani valamennyi óvodapedagógusnak és gyermekvédelmi felelősnek. Az anyagi helyzet megoldására javasoltuk a szülőknek, hogy kérjenek rendszeres nevelési támogatást. Egyéb problémák magatartás probléma esetén: fogadóórán egyéni beszélgetést folytattunk, mentálhigiénés tervet dolgoztunk ki. Az iskolába készülő gyermekek szüleivel az óvónők egyéni beszélgetések alkalmával segítették a szülőket néhány probléma, kétely eloszlatásában gyermekük neveltségi szintjével kapcsolatban. A hátrányos helyzetű gyerekek közül a Micimackó ból 2 fő, Méhecske ból 6 fő logopédiai, fejlesztő foglalkozáson pedig 6 fő vesz részt. Az év folyamán segítettük a rászoruló családokat, ruhákkal és cipőkkel, javasoltuk, hogy forduljanak segítségért a Gyermekjóléti Szolgálathoz. 7

8 V. Étkeztetés kedvezményei 84 fő gyermek gyermekétkeztetési kedvezményben részesült ebben a nevelési évben az (1977. évi XXXI. tv. 148 (5) bekezdése alapján. A kedvezményre történő jogosultságot az arra illetékes hatóság vizsgálta. 50%-os térítési díjkedvezményt kap 44 fő, - ebből tartósan beteg 10 fő - 3 gyermek utáni kedvezményt vesz igénybe 34 fő - nem étkezik az óvodában 1 fő Ingyenesen étkezik 40 fő VI. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés A szülőkkel való partneri együttműködés szabályozása a helyi nevelési programban és a házirendben leírtak szerint valósult meg. A személyes kapcsolat kialakítására minden szülővel törekedtünk. Ebben a nevelési évben is nagyon sok olyan programot, lehetőséget kínáltunk a szülőknek, amelyeken részt vehettek, amelyekbe aktívan bekapcsolódhattak. Óvodánk életében már vannak állandó, jól bevált programok, de minden évben igyekszünk színesíteni, újabbakkal gazdagítani. A programokat a szülői értekezleteken is ismertetjük a szülőkkel. A szülői értekezleteken való részvétel változó, de általában magas a résztvevők száma. Az óvodapedagógusok igyekeztek olyan légkört kialakítani, ahol a szülők szívesen beszéltek örömeikről, de gondjaikról is. Azt tapasztaltuk, hogy kéréseinket, ötleteinket elfogadják a szülők és a többség segítőkész. Statisztikai összesítés Programok Gomba Süni Méhecske Micimackó Pillangó Katica Margaréta Maci Családlátogatás Fogadó óra Szülői értekezlet Nyílt nap Közös program a szülőkkel Szüreti mulatság Meseszínház Közlekedés biztonsági hét Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. 8 Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkács délután 2 alk. Minden aktív részvételével, meghívott szakmai látogatókkal, szülőkkel közösen Magor Magyarjai ovi-fesztivál Fontosnak tartottuk ebben a nevelési évben is, hogy olyan programokra invitáljuk a gyerekeket és a szülőket, melyben jól érzik magukat, mely által erősödik, formálódik közösségi érzésük, gazdagodik élményviláguk. Szeptemberben ismét megrendezésre került a hagyományőrző szüreti mulatság 6 aktív részvételével gyerek részvételével Rendőrség Gyermekmentő Tűzoltóság Nagyfai rendőrkutyás szolgálat támogatásával Barkácsdélután 2 alk.

9 Csillagszóró hét Magyar Kultúra napja Tehermentesítsük környezetünket Egészségben felnőni Mentális egészség c. előadás Mesetakaró készítése szülők bevonásával Vidám óvodazárás, gyerekhét Táncház Szülők nagyszülők bevonásával minden aktív részvételével Olyan programokat szerveztünk mind a szülők, mind a gyermekek részére, amely jó hangulatban telt el, amely segítette a másik fél megismerését, és erősítette a már eddig kialakultakat. Biztosítottuk, hogy a közös tevékenységek erősítsék a közösségi szellemet, az ünnepvárás élményén keresztül Vendégeink voltak a Fehér Ignác Ált. Isk. diákjai 8 ban gyűjtöttük a papírt, tettünk ki felhívó jellegű piktogramokat környezetünk védelmébe Minden ban nagy számban jelentek meg a szülők és a nagyszülők, szívesen segítettek a program megszervezésében, lebonyolításában, elkészült egy egészséges finomságokat tartalmazó gyűjtemény 35 szülő részvételével, mely segítette a családok nevelési problémáinak megoldását 8 aktív részvételével, szülők, nagymamák segítségével, meditálást, relaxációt segítő 8 aktív részvételével, 85 szülő látogatott el programjainkra népi tánc, népi játékok évzáró szülőkkel, gyerekekkel közösen 150 fő, mind a szülők, mind a gyermekek részére, jó hangulatban telt el A jó kapcsolat a konkrét tevékenységeken keresztül mérhető leginkább. Évről - évre megrendeztük a szülők aktív közreműködésével az óvoda hagyományos ünnepeit (szüret, farsang, egészséghét, anyák napja, gyermeknap, vidám óvodazárás). Partneri elégedettségmérés eredményei szerint a szülők összességében nagyon elégedettek a Szivárvány Óvoda óvodapedagógusainak felkészültségével, az óvoda rendjével, tisztaságával és környezetével. Kevésbé elégedettek a gyermekük fejlődéséről, óvodai tevékenységéről kapott tájékoztatással. A probléma feloldására intézkedési terv készült. 9

10 Összesítő táblázat a okban adott válaszok alapján Vélemények % elégedettségben mérve Kérdések Gomba Süni Maci Margaréta 1.Megfeleleően felkészültek e óvodapedagógusaink? 2. Elégedett-e a gyermekével való személyes törődéssel? 92% 97% 97% 98% 80% 90% 94% 93% 3. Jól érzi- e magát gyermeke az óvodában? 76% 91% 93% 89% 4. Gondozó munkánk kielégíti-e gyermeke alapvető szükségleteit? 5. Elfogadható-e az intézményben dolgozók viselkedéskultúrája? 84% 97% 95% 93% 89% 95% 95% 96% 6. Jónak tartja e óvodánk személyi feltételeit? 78% 91% 95% 89% 7. Jónak tartja e óvodánk tárgyi feltételeit? 89% 94% 96% 95% 8. Ízléses, esztétikus-e óvodánk külső és belső környezete? 9. Biztonságosnak tartja-e az óvoda környezetét, udvart, szobákat? 10. Megfelelő- e intézményünkben a rend és a tisztaság? 11. Megfelelően tájékoztatást kapott-e gyermeke óvodai tevékenységéről? 12. Rendszeres-e a kapcsolattartás a ban dolgozó óvónőkkel, elégedett-e ennek minőségével? 13. Jónak és elégnek tartja e az óvónők tájékoztatását gyermeke fejlődéséről? 14. Megfelelő-e a szülők bevonása a gyermek óvodai életébe? 15. Elégedett-e az óvodában szervezett programokkal? 93% 95% 94% 91% 91% 90% 92% 100% 93% 99% 98% 100% 78% 90% 89% 91% 87% 94% 94% 93% 78% 88% 87% 86% 80% 91% 90% 93% 95% 94% 95% 96% 10

11 Óvodánk nyitva tartását szülői igényekre alapozva a fenntartóval történt egyeztetés alapján határoztuk meg. Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. Őszi, és tavaszi szünet nincs, nyáron összevont ok működnek a dolgozók szabadságolása miatt, augusztusban 4 hétig tart a karbantartás, felújítási munkák elvégzése, nagytakarítás. Téli szünet idejére a szülők körében felmérést végeztünk igénylik-e ezen időszakban az óvoda nyitva tartását. VII. Nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Szorgalmi idő: szeptember 1.-től a következő év május 31.-ig tart. December 22.-től 31.-ig zárva tartottunk. A szülőket írásban értesítettük aláírásukkal tudomásul vették, ügyeletre nem tartott igényt senki. Nyári zárva tartást: augusztus 01. augusztus 31. között tervezzük, erről február 15-ig írásban tájékoztattuk a szülőket. Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) üzemel. Nyitva tartás: óráig A nyári időszakban összevonásokkal működünk, a nyári szabadságolás és a lecsökkent gyermeklétszám miatt. Rendkívüli eset nem történt, így zárva tartani nevelési év közben nem kellett. A közoktatási törvény minden nevelési évben 5 olyan foglalkozásnélküli napot engedélyez, amelyből 3 nevelési időn kívül, 2 pedig nevelési időn belül vehető igénybe. Ebben az évben éltünk ezzel a lehetőséggel és 2 napot Tihanyban, a Visszhang Óvodában zöld-ovi program megismerésére fordítottunk. A közös szakmai nap idejére óvodánk zárva tartott. Ezeket, a napokat 3 héttel korábban jeleztük a szülőknek, aláírásukkal igazolták a nevelésnélküli munkanapot tudomásul, vették, ügyeletet senki nem kért. Ebben az évben terveink szerint a következő karbantartási munkák elvégzésére kerül sor: Tetőjavítás (balesetveszély elhárítására korlátozva) Ereszcsatorna karbantartása, javítása Hirdetőtábla készítése Tisztasági meszelés (vizesblokkban) Tálalókonyha meszelése Nagytakarítás, szobák átrendezése augusztus Publikálás - Montessori Műhely országos szakfolyóiratban, nevelési évben 2 alkalommal - Algyői Hírmondóban havonta (szeretnénk, ha az óvodáról szóló cikkek lehetőség szerint egy oldalra kerüljenek, és aktualitásnak megfelelően az adott hónapban) 11

12 VIII. Kapcsolataink más intézményekkel Óvodás gyermekek ismerkedése az iskolával 8 alkalommal Tanítók látogatása az óvodában Szegedi OVI közös szakmai nap Juhász Gyula Főiskolai pedagógia szakos hallgatóinak mentorállása Könyvtárlátogatás Faluházi programok látogatása Társintézményekkel szakmai tapasztalatcserék Dajka képzősök gyakorlatának mentorálása Bóbita Bölcsődéből gondozónők látogatása Bóbita Bölcsődébe látogatás Bóbita Bölcsődébe szülői értekezleten részvétel Borbála Fürdőben vízhez szoktatás Tájház (kemencében sütés) 4 alkalommal 2 alkalommal 6 fő órát hospitált középső, nagyokban Havi rendszerességgel a Gomba, Micimackó és a Méhecske 1 alkalommal meseszínház előadás, kiállítás megtekintése nagyosokkal Hódmezővásárhely, Budapest, Kalocsa, Maglód, Kecskemét, Földeák, Tihany, Szeged 2 fő 14 alkalommal napi 4 órában 2 fő gondozónő 4 fő óvodapedagógus óvodavezető 6 fő óvodapedagógus, 1 dajka, 45 gyerek 4 fő óvodapedagógus, 1 dajka, 50 gyerek IX. Pedagógiai munka Tartalmas, és összességében eredményes nevelési év vége felé közeledünk. A nevelési év szakmai eseményeit, és rendezvényeinket elsősorban a munkatervi feladataink határoztak meg. A nevelési év során közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők figyelmét. Kijelenthetjük, hogy óvodánk törvényes, eredményes és hatékony működésének alapja a minőségi munka. Törekedtünk arra, hogy a település lakosságának felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk. Az óvoda minden dolgozója igyekezett, hogy munkáját a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze. 12

13 Egyedül nevelő szülő Más településről bejáró Félnapos Ingyenes ét. RNS.(Hátrányos) (Veszélyeztetett) HHH.. Integráltan nevelt Magatartás zavarral küzd Hátrányos helyzetű 8. általánost végzett szülő szülőkedv. részesül Túlzott szorongás, gátlás Rossz anyagi helyzet, létmin. Eü-i szempontból külön gondozást igényel Családban tartós betegség GYES, GYED-en lévő szülő Megjegyzés 3 v. több gy. SNI. Szakértői Bizottság Vél. Feladatunknak tekintettük, hogy a képességnevelés a változó környezetben is segítse a tájékozódást, a problémaérzékenységet. Szükséges erősíteni a gyermekekben az élet tevékenységeiben befolyásoló énkép tudatosítását, melyben saját erősségeit, vagyis lehetőségeit pozitívan visszajelző környezetnek, ezen belül a pedagógusoknak, szülőknek, társaknak kulcsszerepük van. Ennek hiánya az óvodai évek után jelentkezik döntően, de akkor ezt pótolni sokkal több energiát igényel. Érzékelhető, hogy tágabb kompetenciák szükségesek a pedagógusok részére, hogy a ma gyermekei számára hitelesek lehessenek. A továbbképzések ütemezésénél ezeket a szempontokat vettük figyelembe. Továbbképzés megnevezése Elsősegélynyújtó Montessori Tanügyigazgatás Tehetségfelismerés Óvoda-iskola átmenet Oszkár a kistigris Agykontroll Munkavédelem Fejlesztőpedagógusi Résztvevők száma 2 fő 2 fő 1 fő 6 fő 6 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Az óvoda egyrészt folytatja a család, nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvoda a gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelős azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai nevelést. 1. Gyermekvédelem A korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek feltérképezése megtörtént az óvodapedagógusok segítségével. Sajnos az adatok is alátámasztják, hogy egyre több a hátrányos helyzetű gyermek óvodánkban. Óvodáztatási támogatásban 3 család részesül az elmúlt évtől. Szociokulturális felmérés Összesítő Összesen: A Gyes, Gyed valamint a 3 vagy több gyermek c. rovatban a ok között átfedés van. 13

14 Óvodánkban előforduló veszélyeztetettségi tényezők: Nehéz anyagi- és lakáskörülmény Munkanélküliség Alkoholizmus Fogyatékosnak tűnő szülő Csonka család, egyedül nevelő szülő Eladósodás miatt kilátástalan élethelyzet A bizalom a teljes kapcsolat kiépítésére törekedve az elmúlt évben sok nevelési helyzetet sikerült eredményesebben megoldani a korábbi évekhez viszonyítva, ebben segítségünkre volt dr. Csapó Ágnes klinikai szakpszichológus. 2. Gyermekbalesetek Csoport neve Sérülés jellege Fő Javaslat Micimackó Horzsolás, esésből fakadóan 5 Fegyelmezettebb udvari játék Katica Horzsolás, esésből fakadóan, orvosi ellátást nem igényelt Magatartás probléma miatt visszatérő baleset ugyanannál a gyermeknél 3 alkalommal 8 Tanulási képességet vizsgáló bizottság segítségét kérjük Margaréta Horzsolás 1 - Süni Pillangó Rándulás, ficam, horzsolás 3 Ízületi gyengeséget támogató gyógytestnevelés Gomba Méhecske Összesen: 17 A balesetveszély megelőzésére nagy hangsúlyt fektetünk. A leggyakoribb veszélyforrások az udvaron leselkednek a gyermekekre, ahol nagyobb a mozgástér. A balesetek elkerülése érdekében a következő intézkedéseket tettük: Játékszerek folyamatos ellenőrzése, rongálódásukból eredő veszélyek elkerülése érdekében PRECÍZ Kft. a játékok felülvizsgálatát elvégezte, a szükséges intézkedést megtettem a balesetek elkerülésére Faágak, sérülést okozható kövek eltávolítása, gomba, veszélyesnek tűnő növények folyamatos ellenőrzése Gyermekek figyelmének felhívása a szabályok betartására A balesetek kiváltó okai közül legjellegzetesebb a játékeszközök nem rendeltetésszerű használata (kerékpározás a füvön, hinta lengő felületén belül tartózkodás) illetve a futás közben történő elesés következtében történő sérülések, horzsolások. 14

15 A sérült gyermeket szükség szerint ellátjuk, a szülőknek minden esetben szólunk. A komolyabb sérüléseknél jegyzőkönyvet, az egyszerűbbeknél minden esetben feljegyzést írunk. A minél szakszerűbb ellátás érdekében elsősegély tanfolyamot végzett 2 fő óvodapedagógus szeptemberben. Elsősegéyládánkat az év folyamán feltöltöttük, illetve átvizsgáltuk. A nyári élet tervezésénél felkészültünk a napvédelemre, illetve a kullancsok, szúnyogcsípések elleni védelemre. A szülőket erről tájékoztattuk, figyelmüket felhívtuk a fokozottabb odafigyelésre. 3.Gyakornoki munka 2 fő pályakezdő óvodapedagógus szakmai munkájának mentorállása folyamatos volt a Gyakornoki Szabályzatunkban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása mellett. 1 főnek folytatódik a szakmai mentorállása még 1 nevelési éven keresztül. X. Csoportmunka összefoglalása HOP-unknak megfelelően állítottuk össze az éves munkatervet, a vezetői ellenőrzési tervet, a pedagógus-továbbképzési tervet, munkaközösségek tervét. Csoportbeosztások mindenki megelégedésére elkészültek, a kialakult párok egész nevelési év során jól együtt tudtak dolgozni, konfliktusok nem voltak. A munka időbeosztás nem kis energia ráfordítással határidőre elkészült, az ügyeletei rendszer kevés problémával működött. A reggeli, gyermekek fogadása elleni ki fogást 4 szülő jelzett az év folyamán, ennek oka mind a 4 alkalommal, hogy nem a saját óvónőjük volt ott. Mivel lépcsőzetes munkarendben dolgozunk így ez 8 hetente valósulhat meg. Ebben a nevelési évben egyik kiemelt feladatunk a család-óvoda kapcsolatának építése, mélyítése volt. Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógus-szülő kapcsolat kialakítását példaértékűen valósították meg a ban dolgozók: - Szülői értekezlet (4 alkalommal) - Szüreti mulatság, Magor Magyarjai, Barkácsdélután, Alapítványi Műsoros Délelőtt, Egészséghét vicces szendvicsek készítése, receptgyűjtés, Anyák napja, Gyermeknap - Egyéni beszélgetések - Folyamatos kapcsolattartás az aktualitásoknak megfelelően - Szülők tájékoztatása személyesen, ben (programok, tervezett témáink ), hirdetőtáblán, honlapon - Közös gyűjtőmunkák a hirdetőtáblára kitett és az ben átküldött tervezetek alapján - Szülők bevonása a szoba dekorálásába, a váltózsákok, a jelmezek és a mesetakarók elkészítésében - Szülők munkájának bemutatása - Közös gyűjtőmunkák, mindennapokba történő bevonás - Pszichológus segítő javaslattételei fogadó órák lebonyolításához problémás gyerekek esetén 15

16 Másik kiemelt feladatuk a Kompetencia Alapú Programcsomag bevezetése volt. A témaválasztásokkal törekedtünk a gyermekek adottságainak, kompetenciájának kibontakoztatására. A kiegészítő segédletek használatával színesítettük a témák feldolgozását. Az adaptált jó gyakorlatokat kapcsoltuk a Kompetencia Alapú programcsomag témáihoz, így a meseprojektet is. Az innovatív pedagógiai módszerekből az agytorna gyakorlatokat beépítettük a mindennapjainkba, így a szorongó gyermekeket észrevétlenül oldottuk. A jó gyakorlataink tovább fejlesztésének egyik sikeres eleme volt az egészség héten a mesetakarók elkészülte, amelyre tervezzük a jövőben a meditatív, nyugtató, relaxáló gyakorlatok alkalmazását. Ezáltal is lehetőséget teremtve a magatartási és önértékelési problémákkal bíró gyermekek fejlesztésére. Ennek sokszínű felhasználására a jövőben koronként is készítünk tervet. A környezettudatos nevelés, a zöldebbé válás életünk része lett. A hulladékot szelektíven gyűjtöttük a szobákban, megemlékeztünk a Víz, a Föld, a Madarak és Fák világnapjáról, valamint barkácsdélután alkalmával újrahasznosítottunk különböző anyagokat. A víz és energiatakarékosság fontosságára folyamatosan felhívjuk a gyerekek figyelmét. A természet szeretetére nevelés, a környezetvédő, természetvédő ember személyének alakítását már kisban elkezdtük. A szülőföld megismerésének lehetőségeit kínálta a Föld témakörnek azon elemei, amely a lakóhelyünk szűkebb és tágabb megismerését célozta meg. Mindezt saját készítésű, Montessori eszközök használatával tettük változatosabbá. Talán az élményszerző séták számát növelnünk kellene, annak érdekében, hogy a megismert ismeretanyagok tapasztalati úton mélyüljenek a gyermekek tudásában. Az élményszerző séták a Tisza parton, a környezet megismerését, megszerettetését szolgálták, ami minden alkalommal élményt nyújtott a gyermekek számára. A szabad játék kiemelt fontosságú volt a nevelési év folyamán. Megfelelő játékkörnyezet kialakításával, kuckók, saját terek kialakítása (babakonyha, olvasósarok, rajzoló sarok, fodrász sarok, Montessori szőnyegek, autós szőnyegek ) támogatta ezt. Az Óvoda-iskola átmenet a nagyban kiemelt feladatunk volt. A munkatervben tervezett tevékenységek az iskolával együttműködve valósultak meg: Részvétel egymás programjain, ünnepségein: Szülői értekezletek (Óvodában, iskolában) Szüret, Karácsony Nyílt napok Iskolába csalogató programok Látogatás az iskolába a leendő első osztályosokkal Részvétel előadásokon Tanítónők látogatása a ban kötetlen játékkal, beszélgetéssel. Felkészítjük a gyerekeket az iskolára, várják is, de a szakemberek szerint 2-3 év szükséges a tényleges átmenetre. 16

17 Kovács György és Bakosi Éva az átmenet tartalmi követelményeit a következőképpen fogalmazzák meg: A spontán tanulásból átmenet zajlik a szándékos tanulás irányába, azaz az értelmi képességek spontán funkcionálásából átállás történik a szándékosság irányába. Óvodában a játék meghatározó fontosságú, mert e tevékenység során tájékozódik, méri fel képességeit, gyűjt tapasztalatokat, ismereteket és mindezt belső motivációból, kíváncsiságból, élmények hatására, tevékenységi vágyból. Összegezhető tehát, hogy a játék az emberi tanulás egyik legfontosabb eleme, voltaképpen alappillére. Jó hogy ezt a fontos tényt a tanítónők is felismerik és próbálják oktatási módszereikbe a JÁTÉKOSSÁG-ot egyre gyakrabban beépíteni. Láthatták ezt az után követő óvodapedagógusok is a bemutató órákon és tapasztalhattuk meg mi is a gyerekekkel és szüleikkel közösen. A tanító nénik is belátták, hogy az óvoda, mint a közoktatás első (és nem alsó) láncszeme képezi azt az alapot, amelyre építhet az iskola. Próbálnak legalább az első osztályban közelíteni az óvodához és talán így beigazolódik, hogy a rendszer alulról építkezik és nem fordítva. Tehát az első osztályba nem iskolás gyerekek érkeznek, hanem óvodások. Az óvodások pedig mind egy-egy külön kis személyiség, más-és más családi háttérrel, atmoszférával. (a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, akiknél számos más hátrányt, például szociokulturális lemaradást is pótolnia kell az intézményi nevelésnek). Ezért tartjuk fontosnak a sok közös óvodai-iskolai konzultációk, programok megtartását. Az ismétlő DIFER szűrést a fejlesztőpedagógus a két nagyban elvégezte. Terveink között fontos szerepet tölt be a Tapsi relax című meditációs CD hallgatása - az egészséghétre varrt mesetakarón valamint a Vidám Tapsi és Mérges Tapsi Kalandjai című agykontrollos mesekönyvben található versek és mesék beépítése a mindennapjainkba. A zöld szemlélet elterjesztése és elmélyítése a gyermekek, a kollektíva és a szülők között. Környezettudatos nevelés: Madárbarát Óvoda cím elnyerésére madárbarát sarkok kialakítása folyamatos feladatunk Zöld Óvoda cím elnyerésének szempontjai teljesítését követően a pályázat beadása a nyár folyamán. Növénygondozás kiskert kialakítása, fa ültetése az ovi-faluban. Természetbarátok gazdagító foglalkozás elindítása. Zöld kapocs településszintű összefogás. Innovatív pedagógiai módszertani munkák alkalmazása Gyermekek által megfogalmazott szabályok betartatása és azok elhelyezése az óvodában egy mindenki által jól látható helyen-piktogramokkal, képekkel. XI. Munkaközösségek működésének eredményei: A munkaközösségek havi rendszerességgel tartottak foglalkozásokat. A tagok aktívan vettek részt a pedagógiai feladatok megvalósításában, mellyel elősegítették a saját, és nevelőközösségünk szakmai fejlődését. A munkaközösségek kialakítása érdeklődésnek megfelelően illetve vezetői utasításra történt, mely szakmai fejlődés érdekében indokolttá vált. Az elmúlt nevelési évben a következő munkaközösségek működtek óvodánkban: 17

18 Munkaközösség megnevezése Kompetenciafejlesztő, Zöld munkaközösség Drámajáték Montessori A munkaközösség célja 1. Kompetencia alapú óvodai programcsomag fenntarthatóságának elősegítése, koordinálása A HEFOP és a TÁMOP pályázati projektek keretein belül a kompetencia alapú óvodai programcsomag fenntarthatóságának elősegítése, koordinálása. A Zöld Óvoda pályázat kritériumrendszere alapján az óvodánk felkészítése a pályázati feltételek megvalósításához. 1. Kulturális programok koordinálása 2. Bábjáték népszerűsítése az óvodai életben, különféle technikák bemutatása 3. Vizuális tehetséggondozási munkatal való kapcsolattartás 4. Meseprojektek közös feldolgozási lehetőségének koordinálása 1. Belső továbbképzés - az új kolleganőkkel megismertetni a Montessori pedagógia elméleti és gyakorlati alkalmazását 2. Eszközbővítés 3. Az érdeklődőknek (szakközépiskolai, főiskolai hallgatók) gyakorlati bemutatók, személyes találkozók és eszmecserék szervezése 4. Nyílt napok szervezése a szülőknek és a leendő elsős tanítónőknek 5. Műhelyfoglalkozás, konferencia szervezése a Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi Területi Kör tagjainak részvételével 6. MMME 20 éves ünnepségén aktív részvétel (kiállítás) nevelési év tervei A ok és folyosók további zöldítése (pl. cserepes virágok szaporításával) Az elkészülő komposztáló beüzemelése, használatának koordinálása. Zöld hirdetőtábla készítése, szülők szemléletének formálása cikkekkel, felhívásokkal, tanácsokkal. Csoportokba történő eszköz vásárláskor természetes anyagok előnyben részesítése. Energiatakarékos égők kihelyezése. Víztakarékos csapok, tartályok beszerelése folyamatosan, anyagi lehetőség szerint. A programok ütemezésénél figyelembe vesszük a nevelési év végének zsúfoltságát. Interaktív verses, mesés, zenés játék feldolgozása koronként. A Vizuális Tehetséggondozási Munka vezetőjével konzultáció az árnyjáték, más mesék díszleteinek előkészítése miatt. Hasznos, praktikus tanácsok az előadás módszertani és művészi színvonalának emeléséhez, továbbképzések formájában. Területi körökkel szorosabb szakmai kapcsolat kiépítése Havonta mindig máshol közös szakmai konzultáció, tapasztalatcser 18

19 Vizuális A tehetséges óvodás korú gyermekek esztétikai nevelésének, vizuális kultúrájának fejlesztése, önkifejezési lehetőségeinek bővítése, sokrétű technikai eljárások, munkaformák, újszerű technikák segítségével, valamint, az óvodapedagógusok egymás és maguk szakmai munkájának segítése. A vizuális munkaközösség átalakulása (vizuális) tehetségfejlesztő munkatá. A team további célja felismerni és gondozni a tehetségcsírákat az óvodában, jukban és kisos gazdagító foglalkozásokon. Segíteni a kollégákat a tehetséggondozás megvalósításában, a projektekben történő kompetenciafejlesztő tevékenység szervezésében: szellemi önképzés, könyvekkel, cikkekkel, külső előadó meghívásával, pályázati lehetőségek kihasználásával A munkaközösségek által megfogalmazott írásos anyagok, szakmai beszámolók, megszervezett bemutatók, előadások pozitívan hatottak az éves munkánkra. Ebben a nevelési évben teljesítettük a Zöldovi cím feltételeit, ezért pályázni kívánunk a cím elnyerésére. A ok eddig is gondoztak növényeket, terveink szerint a gyógynövénykert, mellé szeretnénk virágos és veteményes kertet kialakítani, amely onkénti feladatokkal párosul. A zöldhulladék komposztálását az Ovifalu -ba tervezzük. Kialakítottunk madárbarát udvarrészt, ahol télen a ok etették, itatták a madarakat, madárodúk vannak kihelyezve, segítettük a fészkek kialakítását. Terveink szerint ebben az évben már teljesen szabályos nyugodt feltételeket biztosítani tudó madárbarát sarkunk lesz. Madárbarátkert programba regisztráltunk. Ettől az évtől kezdve megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, a szülőket is igyekszünk bevonni ezekbe a tevékenységekbe. A zöld jeles napok megünneplésének lehetőségeit bővítettük, ünnepeljük a Föld napját, Madarak és fák napját, Víz világnapján megkoszorúztuk a Tiszát. Tevékenységeink értékközvetítő hatására szemléletváltozás tapasztalunk a szülők körében. XII. Egészségben felnőni program eredményei Az eddigi programunk kimondottan az egészségmegőrzésre épült, de a lelki egészségmegóvásra jó gyakorlatunk nem tért ki részletesen. A továbbfejlesztés egyik irányát ebben láttuk, mert azt tapasztaltuk, hogy a - mai felgyorsult világban a családokon belül nem jut elegendő idő a mindennapi kommunikációra - az emberek társas kapcsolataiból hiányzik a türelem és a tolerancia - a környezetünk teljesítmény és sikerorientáltságra kényszerít bennünket, ebben az atmoszférában a szülők nem találják a gyermekükhöz vezető utat 19

20 A másik irányt abban jelöltük ki, hogy szólítsuk meg a családokat, mert szeretnénk, ha nyitottabbá válnának a különböző egészségmegőrző programok iránt. Ezért lehetőséget teremtettünk arra, hogy kezük ügyébe kerüljenek - különböző egészségmegőrző nyomtatványok - reformételekről receptek Igény szerint előadásokat is szerveztünk a szülőknek. Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy az élet lételemeivel a gyermekek minél tisztább formában találkozzanak (levegő, víz) Erre a következő alternatívákat kínáljuk egész évben folyamatosan: - Rendszeres szellőztetés mellett ozonizátor használata - baktériumok, vírusok és egyéb kártékony mikroorganizmusok megsemmisítésére. - Gyakori séták a közeli Tisza partjára évszaktól függetlenül. - A só-szoba hatékonyabb működtetését figyelemmel kísérjük. - Testi-lelki egészség megóvására relaxációs cselekvést tervezünk A lelki egészség megőrzésére az óvodán belül a mese és a báb szerepét domborítjuk ki. Ehhez rendelkezésre állnak a Meseláda és a Varázsláda bábjai, valamint a dráma munkaközösség által működtetett Szivárvány Meseszínház előadásai év egészséghét tevékenységeibe beépítettük onként mesetakaró elkészítését, amely a mese fontosságára és erejére szeretné felhívni a figyelmet. A ra jellemző logóval, esetleg kedvenc mesehősökkel díszített takarón a mesegyertya lángja mellett meghallgatott történettel sajátos hangulatot teremtettünk, melyet dramatikus játékokkal fejleszthetünk tovább. A mese témaválasztása beépül az egészséggel kapcsolatos cselekményszövés köré, de lelki problémák megoldására (kirekesztés, tolerancia, barátság, egymás segítése) is adhat lehetőséget. Pl.: Rifike és Röfike, Fésűs Éva történetei közül a Bundavásár vagy a Büszke tölgyfa. Kapcsolatok szinterei, alkalmai: Egészségügyi programok Fogászati vizsgálat Gomba Süni Méhecske Micimackó Pillangó Katica Margaréta 28 fő 22 fő 21 fő 25 fő 20 fő 15 fő 18 fő 16 fő Probléma esetén a szülők egyénileg vették fel a kapcsolatot a fogorvossal Tisztasági szűrés Pediculosis szűrés Maci 20

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Készítette: Koncz Jánosné intézményegység-vezető Freschli Józsefné IMIP csoportvezető Bevezetés A nevelési évre betervezett közösségi programok, átgondolt

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben