OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1"

Átírás

1 OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás 1

2 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen a fenntartónak. Ezen szakmai beszámolót az algyői Önkormányzat által meghatározott szempontok alapján készítettem el, a nevelési év tapasztalataira, számadataira alapozva. Bevezető Növekszik az intézményes élettapasztalat a gyermekek körében, és sajnos csökken a családi, hiszen napjaik 80%-t intézményes keretek között töltik. Fontos, hogy ez az intézményesített élet mintaközvetítő, értékközvetítő legyen. Pedagógiai hitvallásunkban megfogalmazódik: a gyermekekre úgy tekintünk, olyan érékeket, normákat közvetítünk számukra, melyek birtokában a tudásalapú társadalom leendő felnőttjei felé irányuló elvárásnak megfeleljenek. 1. Személyi feltételek I. Statisztikai adatok Dolgozói létszám adatok: Az algyői Szivárvány Óvodában kinevezett álláshelyen 29 fő dolgozik, ebből 1 fő jelenleg GYES-en van, az ő álláshelyén lévő kolleganő szerződéssel látja el az óvodapedagógusi feladatokat. 3 fő külső segítő munkatárs a Szegedi Kistérséggel kötött megállapodás alapján heti rendszerességgel tevékenykedik óvodánkban. Dolgozók Létszám adatok Óvodapedagógusok száma 16 fő Óvodavezető 1 fő Fejlesztőpedagógus 1 fő Dajkák száma 10 fő Egyéb segítő munkatárs Óvodatitkár 1fő Külső segítő szakemberek * Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének megfelelő aktuális létszámban. 2. Munkaidő kihasználtságának mértéke Logopédus * Gyógypedagógus * Gyógytestnevelő Gyermekorvos Védőnő Az óvoda mindennap reggel óráig tart nyitva. A teljes nyitva tartás idejében óvodapedagógus van a gyerekekkel. 2 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

3 óráig ügyeletet biztosítunk, ekkor egy ban gyülekeznek a gyerekek (igény szerint a korán érkezőket lefektetjük). Az óvónők lépcsőzetes munkakezdésének megfelelően 7 órakor illetve kor vonulnak a saját szobájukba a gyerekekkel. A gyerekek többsége között érkezik az óvodába. Délután 16 óráig minden gyermek a jába marad, illetve jó idő esetén, az udvaron, majd ezután kezdődik az ügyeleti elhelyezés, ugyanis ekkortól csökken a létszám, majd délután tól minden gyerek egy ba kerül. Ezzel a lépcsőzetes ügyeleti rendszerrel tesszük hatékonyabbá az óvodapedagógusok munkáját, így, amikor a gyerekek maximális létszámmal vannak az óvodában, akkor van a legtöbb óvodapedagógus is bent. A ban dolgozó dajkák, konyhai dolgozók munkájának hatékonyságát támasztja alá az is, hogy a nevelőmunka segítése mellett takarítással és étkezési teendők elvégzésére is maximális energiát fordítanak. 1. Tárgyi- és eszközellátottság II. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei Kisebb karbantartói, javítási munkákat elsősorban az algyői GYEVIÉP NKft. munkatársaival oldottuk meg. - fűnyírás 2 hetente (igény szerint egyeztetve) - virágoskert gondozása, sövénynyírás - homokozó homokjának frissítése (tavasszal, 1 alkalommal) - udvari játékok karbantartása, festése (közmunka programban itt dolgozó) - konyhai szúnyoghálós ajtó karbantartása - tálaló küszöbének javítása - tálaló szekrény készítése - csöpögő csapok tömítésének cseréje szükség szerint - villanykapcsolók javítása - szemétszállítás - Faluházi rendezvények alkalmával szükséges eszközök szállítása - Edzőtermi foglalkozásokhoz terem biztosítása - padlás átvizsgálása, feljáró javítása, készítése - szoba mennyezetének javítása - tükör felszerelése - tetőjavítás - vakoláshoz anyagbeszerzés (vakolást szülői segítséggel oldottuk meg) - szobabútor összeszerelése nevelési évben végzett munkák anyagköltsége: Ft volt. Az aktuális munkák megrendelése külön munkalapon történik. 3

4 2.Tárgyi feltételek Az óvoda szobáinak, helységeinek berendezése segíti a zöld-ovi szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. A tárgyakat, berendezési eszközöket az egyszerűség a takarékosság, a praktikusság jegyei jellemzik, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok, felhasználása érvényesül. Minden szobának egyéni arculata van, sok-sok növénnyel a természetsarkokban kincsekkel. Növényápolási feladatokat, kisállatok gondozási feladatait látták el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben nevelési évben tárgyi eszközök fejlesztési mutatói: Eszköz megnevezése Darabszám Összeg Pillangó szobabútor, Gomba szobabútor, tálaló szekrények, fektetők, steppelt 13 db 15 db 30 db Ft (Gyeviép) Ft Ft lepedők, fektető tartó Pohár 200 db Ft Emblémázott póló, 58 db Ft papucs Tárgyalószobába szekrény, gazdasági irodába asztal 29 pár 4db 1 db III. Gazdálkodás Az óvoda részben önálló gazdálkodó elfogadott főbb költségvetési mutatók alakulása a következő: Ft - (az iskolából átvéve) Megnevezés Tervezett felhasználás Tényleges felhasználási arány Személyi juttatások Ft 49% Munkaadót terhelő járulékok Ft 49% Dologi kiadások: Ft 48% - vásárolt közszolgáltatások Ft 70% - gáz Ft 72% - víz Ft 50% - villamos energia Ft 65% - egyéb üzemeltetési, fenntartási Ft 48% szolgáltatások költsége (szemét, riasztó, telefon..) - javítások Ft 45% - tisztítószerek Ft 40% - gyógyszerek Ft 71% - szakmai anyagok Ft 62% Udvari játszóeszközök felülvizsgálata Ft 80%

5 A vásárolt közszolgáltatásra tervezett költség felhasználásának % aránya az év első felében nagyobb arányban került kifizetésre, mivel a továbbképzéseket terveink szerint így tudtuk ütemezni. A közszolgáltatások sorában a gáz felhasználásunk ténylegesen költségkímélőbb volt, viszont az árak emelkedésének eredményeképpen többet kellett fizetni a kevesebb fogyasztásért. Az eltelt időszakot figyelembe véve az intézmény kiadásai és bevételei reálisnak mondhatók. A pénzforgalmi adatok egyeztetése minden hónapban megtörtént. A dologi kiadások tekintetében, különösen az energiaszolgáltatásra igen feszített a költségvetés. Sajnos az áremelkedés a költségeket emelte, így a rendelkezésre álló keret időarányos felhasználását nem tudtuk tartani. 2. Költségvetésből megvalósuló intézményi innováció Megnevezés Kivitelezés várható időpontja Kivitelezés várható költsége Ovifalu: július-augusztus Ft - kerítés Ft - fa szerkezetű játszóház Ft - templom Ft - kerekeskútmadáretető Ft - tér-járdaburkolat Ft - kemence Ft - öntözőrendszer Ft - füvesítés Ft - kültéri foglalkoztató Ft 3. Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával megvalósult programok, tevékenységek, eszközök Megnevezés Karácsonyi játék vásárlása, gyerekek vendéglátása (szaloncukor, üdítő, gyümölcs) Kerti bútorok (padok, madáretetők, szemetes) Szakmai tapasztalatcsere Vadasparki kirándulás Táncház CD lejátszók Műsoros nap kellékei Összes költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5

6 IV. Intézményi adatok Az óvoda összes férőhelyeinek száma Alapító Okirat meghatározása szerint 196 fő. 1. A gyerekek létszámának alakulása a nevelési évben Tervezett létszámok belső átszervezéssel lettek kialakítva. A szülők nehezen fogadják el, ha szakmai, illetve létszám indokokkal változtatjuk a ok összetételét. Ezek a változtatások indokoltak, minden esetben a gyerekek érdekéit, fejlődési esélyeit, jogszabályi megfelelőséget figyelembe véve, megfontolva döntünk. Csoport neve Életkor Létszám Csoport összetétel Katica 4 évesek 20 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Pillangó 3-4 évesek 23 fő Vegyes életkorú gyerekek (kisközépső) Süni 6 évesek 25 fő Azonos életkorú gyerekek (nagy) Maci 5 évesek 19 fő Azonos életkorú gyerekek (középső) Csiga-biga 3 évesek 12 fő+6 fő előjegyzett Azonos életkorú gyerekek (kis) Gomba 6 évesek 25 fő Azonos életkorú gyerekek (nagy) Micimackó 3 évesek 22 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Margaréta 5-6 évesek 26 fő Vegyes életkorú gyerekek (nagyközépső) Összesen: 178 fő Az évközben történő felvételeket indokolják a közoktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény azon rendelkezései, miszerint a 3 évet betöltött, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket fel kell venni az óvodába. A beiratkozott gyermekek egy része szeptemberben még nem tölti be a 3. életévét, ez indokolja az alacsonyabb létszámot. Nevelési év közben felvett gyermekeket terveink szerint a Csiga-biga ban helyezzük el. A tanköteles gyermekek óvodában maradó létszáma a következőképpen alakul: ben tanköteles korú gyermekek létszáma 57 fő, ebből iskolába megy 47 fő szakértői bizottság javaslatát kértük 10 főnél, ebből 10 fő marad óvodában. Az óvodában maradás okait vizsgálva (évek óta) a következőket állapítottuk meg: 6

7 A szülők félelme: gyakran előforduló ok, ilyen esetben a szülők úgy gondolják, ha még egy évig óvodában marad a gyermek érettebben, tudja elkezdeni az iskolát (6 fő) Értelmi képességek fejletlensége, melyet nagyban befolyásol a halmozott beszédhiba, beszédfejletlenség.(2 fő) Szociális képességek éretlensége: e képességbeli hiány lehetetlenné teszi, hogy ezek a gyerekek közösségben tudjanak együttműködni, tapasztalatokat, ismereteket gyűjteni.(2 fő) 2. Az óvoda megítélése június 30-i állapot szerint: A es tanévben, a korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű gyermekek felderítése megtörtént a vezető óvónők segítségével. A családlátogatások alkalmával megfelelő információhoz jutottak az óvodába érkező gyerekek szociális helyzetéről, a szülők nevelési módszereiről, a gyermekükkel kapcsolatos elvárásaikról. Már a leendő kisos gyermekek családi körülményeit is megismerhették az óvodapedagógusok. A vezetők, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsői szoros kapcsolatban állnak a gyermekvédelmi felelősökkel. Az óvodába járó gyermekek száma: 182 fő (2012. január 31-i. állapot szerint) Az óvoda megítélése szerint Hátrányos helyzetű: 41 fő (A Kt évi LXXIX. törvény 20/1997. II. 13. Korm. rendelet halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek) 2 fő Rendszeres nevelési támogatásban 37 fő részesül Óvodáztatási támogatásban részesül 2 fő. Étkezési támogatást kap 2 fő ebből: 1 fő 3.000Ft/hó, 1fő 1.500Ft/hó gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 48 gyermekvédelmi céllal a családlátogatási alkalmak száma: 52 kapcsolattartás a szülőkkel: 56 alkalommal (egyéni beszélgetés a szülőkkel) Rendkívüli családlátogatásra 1 alkalommal (gyermekvédelmi felelős és vezető óvónő) került sor, egyéb esetekben (hátrányos helyzetű gyermekek esetén) a családlátogatásokat a vezető óvónők végezték el. A családokkal az év folyamán sikerült jó kapcsolatot kialakítani valamennyi óvodapedagógusnak és gyermekvédelmi felelősnek. Az anyagi helyzet megoldására javasoltuk a szülőknek, hogy kérjenek rendszeres nevelési támogatást. Egyéb problémák magatartás probléma esetén: fogadóórán egyéni beszélgetést folytattunk, mentálhigiénés tervet dolgoztunk ki. Az iskolába készülő gyermekek szüleivel az óvónők egyéni beszélgetések alkalmával segítették a szülőket néhány probléma, kétely eloszlatásában gyermekük neveltségi szintjével kapcsolatban. A hátrányos helyzetű gyerekek közül a Micimackó ból 2 fő, Méhecske ból 6 fő logopédiai, fejlesztő foglalkozáson pedig 6 fő vesz részt. Az év folyamán segítettük a rászoruló családokat, ruhákkal és cipőkkel, javasoltuk, hogy forduljanak segítségért a Gyermekjóléti Szolgálathoz. 7

8 V. Étkeztetés kedvezményei 84 fő gyermek gyermekétkeztetési kedvezményben részesült ebben a nevelési évben az (1977. évi XXXI. tv. 148 (5) bekezdése alapján. A kedvezményre történő jogosultságot az arra illetékes hatóság vizsgálta. 50%-os térítési díjkedvezményt kap 44 fő, - ebből tartósan beteg 10 fő - 3 gyermek utáni kedvezményt vesz igénybe 34 fő - nem étkezik az óvodában 1 fő Ingyenesen étkezik 40 fő VI. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés A szülőkkel való partneri együttműködés szabályozása a helyi nevelési programban és a házirendben leírtak szerint valósult meg. A személyes kapcsolat kialakítására minden szülővel törekedtünk. Ebben a nevelési évben is nagyon sok olyan programot, lehetőséget kínáltunk a szülőknek, amelyeken részt vehettek, amelyekbe aktívan bekapcsolódhattak. Óvodánk életében már vannak állandó, jól bevált programok, de minden évben igyekszünk színesíteni, újabbakkal gazdagítani. A programokat a szülői értekezleteken is ismertetjük a szülőkkel. A szülői értekezleteken való részvétel változó, de általában magas a résztvevők száma. Az óvodapedagógusok igyekeztek olyan légkört kialakítani, ahol a szülők szívesen beszéltek örömeikről, de gondjaikról is. Azt tapasztaltuk, hogy kéréseinket, ötleteinket elfogadják a szülők és a többség segítőkész. Statisztikai összesítés Programok Gomba Süni Méhecske Micimackó Pillangó Katica Margaréta Maci Családlátogatás Fogadó óra Szülői értekezlet Nyílt nap Közös program a szülőkkel Szüreti mulatság Meseszínház Közlekedés biztonsági hét Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. 8 Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkács délután 2 alk. Minden aktív részvételével, meghívott szakmai látogatókkal, szülőkkel közösen Magor Magyarjai ovi-fesztivál Fontosnak tartottuk ebben a nevelési évben is, hogy olyan programokra invitáljuk a gyerekeket és a szülőket, melyben jól érzik magukat, mely által erősödik, formálódik közösségi érzésük, gazdagodik élményviláguk. Szeptemberben ismét megrendezésre került a hagyományőrző szüreti mulatság 6 aktív részvételével gyerek részvételével Rendőrség Gyermekmentő Tűzoltóság Nagyfai rendőrkutyás szolgálat támogatásával Barkácsdélután 2 alk.

9 Csillagszóró hét Magyar Kultúra napja Tehermentesítsük környezetünket Egészségben felnőni Mentális egészség c. előadás Mesetakaró készítése szülők bevonásával Vidám óvodazárás, gyerekhét Táncház Szülők nagyszülők bevonásával minden aktív részvételével Olyan programokat szerveztünk mind a szülők, mind a gyermekek részére, amely jó hangulatban telt el, amely segítette a másik fél megismerését, és erősítette a már eddig kialakultakat. Biztosítottuk, hogy a közös tevékenységek erősítsék a közösségi szellemet, az ünnepvárás élményén keresztül Vendégeink voltak a Fehér Ignác Ált. Isk. diákjai 8 ban gyűjtöttük a papírt, tettünk ki felhívó jellegű piktogramokat környezetünk védelmébe Minden ban nagy számban jelentek meg a szülők és a nagyszülők, szívesen segítettek a program megszervezésében, lebonyolításában, elkészült egy egészséges finomságokat tartalmazó gyűjtemény 35 szülő részvételével, mely segítette a családok nevelési problémáinak megoldását 8 aktív részvételével, szülők, nagymamák segítségével, meditálást, relaxációt segítő 8 aktív részvételével, 85 szülő látogatott el programjainkra népi tánc, népi játékok évzáró szülőkkel, gyerekekkel közösen 150 fő, mind a szülők, mind a gyermekek részére, jó hangulatban telt el A jó kapcsolat a konkrét tevékenységeken keresztül mérhető leginkább. Évről - évre megrendeztük a szülők aktív közreműködésével az óvoda hagyományos ünnepeit (szüret, farsang, egészséghét, anyák napja, gyermeknap, vidám óvodazárás). Partneri elégedettségmérés eredményei szerint a szülők összességében nagyon elégedettek a Szivárvány Óvoda óvodapedagógusainak felkészültségével, az óvoda rendjével, tisztaságával és környezetével. Kevésbé elégedettek a gyermekük fejlődéséről, óvodai tevékenységéről kapott tájékoztatással. A probléma feloldására intézkedési terv készült. 9

10 Összesítő táblázat a okban adott válaszok alapján Vélemények % elégedettségben mérve Kérdések Gomba Süni Maci Margaréta 1.Megfeleleően felkészültek e óvodapedagógusaink? 2. Elégedett-e a gyermekével való személyes törődéssel? 92% 97% 97% 98% 80% 90% 94% 93% 3. Jól érzi- e magát gyermeke az óvodában? 76% 91% 93% 89% 4. Gondozó munkánk kielégíti-e gyermeke alapvető szükségleteit? 5. Elfogadható-e az intézményben dolgozók viselkedéskultúrája? 84% 97% 95% 93% 89% 95% 95% 96% 6. Jónak tartja e óvodánk személyi feltételeit? 78% 91% 95% 89% 7. Jónak tartja e óvodánk tárgyi feltételeit? 89% 94% 96% 95% 8. Ízléses, esztétikus-e óvodánk külső és belső környezete? 9. Biztonságosnak tartja-e az óvoda környezetét, udvart, szobákat? 10. Megfelelő- e intézményünkben a rend és a tisztaság? 11. Megfelelően tájékoztatást kapott-e gyermeke óvodai tevékenységéről? 12. Rendszeres-e a kapcsolattartás a ban dolgozó óvónőkkel, elégedett-e ennek minőségével? 13. Jónak és elégnek tartja e az óvónők tájékoztatását gyermeke fejlődéséről? 14. Megfelelő-e a szülők bevonása a gyermek óvodai életébe? 15. Elégedett-e az óvodában szervezett programokkal? 93% 95% 94% 91% 91% 90% 92% 100% 93% 99% 98% 100% 78% 90% 89% 91% 87% 94% 94% 93% 78% 88% 87% 86% 80% 91% 90% 93% 95% 94% 95% 96% 10

11 Óvodánk nyitva tartását szülői igényekre alapozva a fenntartóval történt egyeztetés alapján határoztuk meg. Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. Őszi, és tavaszi szünet nincs, nyáron összevont ok működnek a dolgozók szabadságolása miatt, augusztusban 4 hétig tart a karbantartás, felújítási munkák elvégzése, nagytakarítás. Téli szünet idejére a szülők körében felmérést végeztünk igénylik-e ezen időszakban az óvoda nyitva tartását. VII. Nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Szorgalmi idő: szeptember 1.-től a következő év május 31.-ig tart. December 22.-től 31.-ig zárva tartottunk. A szülőket írásban értesítettük aláírásukkal tudomásul vették, ügyeletre nem tartott igényt senki. Nyári zárva tartást: augusztus 01. augusztus 31. között tervezzük, erről február 15-ig írásban tájékoztattuk a szülőket. Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) üzemel. Nyitva tartás: óráig A nyári időszakban összevonásokkal működünk, a nyári szabadságolás és a lecsökkent gyermeklétszám miatt. Rendkívüli eset nem történt, így zárva tartani nevelési év közben nem kellett. A közoktatási törvény minden nevelési évben 5 olyan foglalkozásnélküli napot engedélyez, amelyből 3 nevelési időn kívül, 2 pedig nevelési időn belül vehető igénybe. Ebben az évben éltünk ezzel a lehetőséggel és 2 napot Tihanyban, a Visszhang Óvodában zöld-ovi program megismerésére fordítottunk. A közös szakmai nap idejére óvodánk zárva tartott. Ezeket, a napokat 3 héttel korábban jeleztük a szülőknek, aláírásukkal igazolták a nevelésnélküli munkanapot tudomásul, vették, ügyeletet senki nem kért. Ebben az évben terveink szerint a következő karbantartási munkák elvégzésére kerül sor: Tetőjavítás (balesetveszély elhárítására korlátozva) Ereszcsatorna karbantartása, javítása Hirdetőtábla készítése Tisztasági meszelés (vizesblokkban) Tálalókonyha meszelése Nagytakarítás, szobák átrendezése augusztus Publikálás - Montessori Műhely országos szakfolyóiratban, nevelési évben 2 alkalommal - Algyői Hírmondóban havonta (szeretnénk, ha az óvodáról szóló cikkek lehetőség szerint egy oldalra kerüljenek, és aktualitásnak megfelelően az adott hónapban) 11

12 VIII. Kapcsolataink más intézményekkel Óvodás gyermekek ismerkedése az iskolával 8 alkalommal Tanítók látogatása az óvodában Szegedi OVI közös szakmai nap Juhász Gyula Főiskolai pedagógia szakos hallgatóinak mentorállása Könyvtárlátogatás Faluházi programok látogatása Társintézményekkel szakmai tapasztalatcserék Dajka képzősök gyakorlatának mentorálása Bóbita Bölcsődéből gondozónők látogatása Bóbita Bölcsődébe látogatás Bóbita Bölcsődébe szülői értekezleten részvétel Borbála Fürdőben vízhez szoktatás Tájház (kemencében sütés) 4 alkalommal 2 alkalommal 6 fő órát hospitált középső, nagyokban Havi rendszerességgel a Gomba, Micimackó és a Méhecske 1 alkalommal meseszínház előadás, kiállítás megtekintése nagyosokkal Hódmezővásárhely, Budapest, Kalocsa, Maglód, Kecskemét, Földeák, Tihany, Szeged 2 fő 14 alkalommal napi 4 órában 2 fő gondozónő 4 fő óvodapedagógus óvodavezető 6 fő óvodapedagógus, 1 dajka, 45 gyerek 4 fő óvodapedagógus, 1 dajka, 50 gyerek IX. Pedagógiai munka Tartalmas, és összességében eredményes nevelési év vége felé közeledünk. A nevelési év szakmai eseményeit, és rendezvényeinket elsősorban a munkatervi feladataink határoztak meg. A nevelési év során közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők figyelmét. Kijelenthetjük, hogy óvodánk törvényes, eredményes és hatékony működésének alapja a minőségi munka. Törekedtünk arra, hogy a település lakosságának felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk. Az óvoda minden dolgozója igyekezett, hogy munkáját a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze. 12

13 Egyedül nevelő szülő Más településről bejáró Félnapos Ingyenes ét. RNS.(Hátrányos) (Veszélyeztetett) HHH.. Integráltan nevelt Magatartás zavarral küzd Hátrányos helyzetű 8. általánost végzett szülő szülőkedv. részesül Túlzott szorongás, gátlás Rossz anyagi helyzet, létmin. Eü-i szempontból külön gondozást igényel Családban tartós betegség GYES, GYED-en lévő szülő Megjegyzés 3 v. több gy. SNI. Szakértői Bizottság Vél. Feladatunknak tekintettük, hogy a képességnevelés a változó környezetben is segítse a tájékozódást, a problémaérzékenységet. Szükséges erősíteni a gyermekekben az élet tevékenységeiben befolyásoló énkép tudatosítását, melyben saját erősségeit, vagyis lehetőségeit pozitívan visszajelző környezetnek, ezen belül a pedagógusoknak, szülőknek, társaknak kulcsszerepük van. Ennek hiánya az óvodai évek után jelentkezik döntően, de akkor ezt pótolni sokkal több energiát igényel. Érzékelhető, hogy tágabb kompetenciák szükségesek a pedagógusok részére, hogy a ma gyermekei számára hitelesek lehessenek. A továbbképzések ütemezésénél ezeket a szempontokat vettük figyelembe. Továbbképzés megnevezése Elsősegélynyújtó Montessori Tanügyigazgatás Tehetségfelismerés Óvoda-iskola átmenet Oszkár a kistigris Agykontroll Munkavédelem Fejlesztőpedagógusi Résztvevők száma 2 fő 2 fő 1 fő 6 fő 6 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Az óvoda egyrészt folytatja a család, nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvoda a gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelős azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai nevelést. 1. Gyermekvédelem A korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek feltérképezése megtörtént az óvodapedagógusok segítségével. Sajnos az adatok is alátámasztják, hogy egyre több a hátrányos helyzetű gyermek óvodánkban. Óvodáztatási támogatásban 3 család részesül az elmúlt évtől. Szociokulturális felmérés Összesítő Összesen: A Gyes, Gyed valamint a 3 vagy több gyermek c. rovatban a ok között átfedés van. 13

14 Óvodánkban előforduló veszélyeztetettségi tényezők: Nehéz anyagi- és lakáskörülmény Munkanélküliség Alkoholizmus Fogyatékosnak tűnő szülő Csonka család, egyedül nevelő szülő Eladósodás miatt kilátástalan élethelyzet A bizalom a teljes kapcsolat kiépítésére törekedve az elmúlt évben sok nevelési helyzetet sikerült eredményesebben megoldani a korábbi évekhez viszonyítva, ebben segítségünkre volt dr. Csapó Ágnes klinikai szakpszichológus. 2. Gyermekbalesetek Csoport neve Sérülés jellege Fő Javaslat Micimackó Horzsolás, esésből fakadóan 5 Fegyelmezettebb udvari játék Katica Horzsolás, esésből fakadóan, orvosi ellátást nem igényelt Magatartás probléma miatt visszatérő baleset ugyanannál a gyermeknél 3 alkalommal 8 Tanulási képességet vizsgáló bizottság segítségét kérjük Margaréta Horzsolás 1 - Süni Pillangó Rándulás, ficam, horzsolás 3 Ízületi gyengeséget támogató gyógytestnevelés Gomba Méhecske Összesen: 17 A balesetveszély megelőzésére nagy hangsúlyt fektetünk. A leggyakoribb veszélyforrások az udvaron leselkednek a gyermekekre, ahol nagyobb a mozgástér. A balesetek elkerülése érdekében a következő intézkedéseket tettük: Játékszerek folyamatos ellenőrzése, rongálódásukból eredő veszélyek elkerülése érdekében PRECÍZ Kft. a játékok felülvizsgálatát elvégezte, a szükséges intézkedést megtettem a balesetek elkerülésére Faágak, sérülést okozható kövek eltávolítása, gomba, veszélyesnek tűnő növények folyamatos ellenőrzése Gyermekek figyelmének felhívása a szabályok betartására A balesetek kiváltó okai közül legjellegzetesebb a játékeszközök nem rendeltetésszerű használata (kerékpározás a füvön, hinta lengő felületén belül tartózkodás) illetve a futás közben történő elesés következtében történő sérülések, horzsolások. 14

15 A sérült gyermeket szükség szerint ellátjuk, a szülőknek minden esetben szólunk. A komolyabb sérüléseknél jegyzőkönyvet, az egyszerűbbeknél minden esetben feljegyzést írunk. A minél szakszerűbb ellátás érdekében elsősegély tanfolyamot végzett 2 fő óvodapedagógus szeptemberben. Elsősegéyládánkat az év folyamán feltöltöttük, illetve átvizsgáltuk. A nyári élet tervezésénél felkészültünk a napvédelemre, illetve a kullancsok, szúnyogcsípések elleni védelemre. A szülőket erről tájékoztattuk, figyelmüket felhívtuk a fokozottabb odafigyelésre. 3.Gyakornoki munka 2 fő pályakezdő óvodapedagógus szakmai munkájának mentorállása folyamatos volt a Gyakornoki Szabályzatunkban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása mellett. 1 főnek folytatódik a szakmai mentorállása még 1 nevelési éven keresztül. X. Csoportmunka összefoglalása HOP-unknak megfelelően állítottuk össze az éves munkatervet, a vezetői ellenőrzési tervet, a pedagógus-továbbképzési tervet, munkaközösségek tervét. Csoportbeosztások mindenki megelégedésére elkészültek, a kialakult párok egész nevelési év során jól együtt tudtak dolgozni, konfliktusok nem voltak. A munka időbeosztás nem kis energia ráfordítással határidőre elkészült, az ügyeletei rendszer kevés problémával működött. A reggeli, gyermekek fogadása elleni ki fogást 4 szülő jelzett az év folyamán, ennek oka mind a 4 alkalommal, hogy nem a saját óvónőjük volt ott. Mivel lépcsőzetes munkarendben dolgozunk így ez 8 hetente valósulhat meg. Ebben a nevelési évben egyik kiemelt feladatunk a család-óvoda kapcsolatának építése, mélyítése volt. Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógus-szülő kapcsolat kialakítását példaértékűen valósították meg a ban dolgozók: - Szülői értekezlet (4 alkalommal) - Szüreti mulatság, Magor Magyarjai, Barkácsdélután, Alapítványi Műsoros Délelőtt, Egészséghét vicces szendvicsek készítése, receptgyűjtés, Anyák napja, Gyermeknap - Egyéni beszélgetések - Folyamatos kapcsolattartás az aktualitásoknak megfelelően - Szülők tájékoztatása személyesen, ben (programok, tervezett témáink ), hirdetőtáblán, honlapon - Közös gyűjtőmunkák a hirdetőtáblára kitett és az ben átküldött tervezetek alapján - Szülők bevonása a szoba dekorálásába, a váltózsákok, a jelmezek és a mesetakarók elkészítésében - Szülők munkájának bemutatása - Közös gyűjtőmunkák, mindennapokba történő bevonás - Pszichológus segítő javaslattételei fogadó órák lebonyolításához problémás gyerekek esetén 15

16 Másik kiemelt feladatuk a Kompetencia Alapú Programcsomag bevezetése volt. A témaválasztásokkal törekedtünk a gyermekek adottságainak, kompetenciájának kibontakoztatására. A kiegészítő segédletek használatával színesítettük a témák feldolgozását. Az adaptált jó gyakorlatokat kapcsoltuk a Kompetencia Alapú programcsomag témáihoz, így a meseprojektet is. Az innovatív pedagógiai módszerekből az agytorna gyakorlatokat beépítettük a mindennapjainkba, így a szorongó gyermekeket észrevétlenül oldottuk. A jó gyakorlataink tovább fejlesztésének egyik sikeres eleme volt az egészség héten a mesetakarók elkészülte, amelyre tervezzük a jövőben a meditatív, nyugtató, relaxáló gyakorlatok alkalmazását. Ezáltal is lehetőséget teremtve a magatartási és önértékelési problémákkal bíró gyermekek fejlesztésére. Ennek sokszínű felhasználására a jövőben koronként is készítünk tervet. A környezettudatos nevelés, a zöldebbé válás életünk része lett. A hulladékot szelektíven gyűjtöttük a szobákban, megemlékeztünk a Víz, a Föld, a Madarak és Fák világnapjáról, valamint barkácsdélután alkalmával újrahasznosítottunk különböző anyagokat. A víz és energiatakarékosság fontosságára folyamatosan felhívjuk a gyerekek figyelmét. A természet szeretetére nevelés, a környezetvédő, természetvédő ember személyének alakítását már kisban elkezdtük. A szülőföld megismerésének lehetőségeit kínálta a Föld témakörnek azon elemei, amely a lakóhelyünk szűkebb és tágabb megismerését célozta meg. Mindezt saját készítésű, Montessori eszközök használatával tettük változatosabbá. Talán az élményszerző séták számát növelnünk kellene, annak érdekében, hogy a megismert ismeretanyagok tapasztalati úton mélyüljenek a gyermekek tudásában. Az élményszerző séták a Tisza parton, a környezet megismerését, megszerettetését szolgálták, ami minden alkalommal élményt nyújtott a gyermekek számára. A szabad játék kiemelt fontosságú volt a nevelési év folyamán. Megfelelő játékkörnyezet kialakításával, kuckók, saját terek kialakítása (babakonyha, olvasósarok, rajzoló sarok, fodrász sarok, Montessori szőnyegek, autós szőnyegek ) támogatta ezt. Az Óvoda-iskola átmenet a nagyban kiemelt feladatunk volt. A munkatervben tervezett tevékenységek az iskolával együttműködve valósultak meg: Részvétel egymás programjain, ünnepségein: Szülői értekezletek (Óvodában, iskolában) Szüret, Karácsony Nyílt napok Iskolába csalogató programok Látogatás az iskolába a leendő első osztályosokkal Részvétel előadásokon Tanítónők látogatása a ban kötetlen játékkal, beszélgetéssel. Felkészítjük a gyerekeket az iskolára, várják is, de a szakemberek szerint 2-3 év szükséges a tényleges átmenetre. 16

17 Kovács György és Bakosi Éva az átmenet tartalmi követelményeit a következőképpen fogalmazzák meg: A spontán tanulásból átmenet zajlik a szándékos tanulás irányába, azaz az értelmi képességek spontán funkcionálásából átállás történik a szándékosság irányába. Óvodában a játék meghatározó fontosságú, mert e tevékenység során tájékozódik, méri fel képességeit, gyűjt tapasztalatokat, ismereteket és mindezt belső motivációból, kíváncsiságból, élmények hatására, tevékenységi vágyból. Összegezhető tehát, hogy a játék az emberi tanulás egyik legfontosabb eleme, voltaképpen alappillére. Jó hogy ezt a fontos tényt a tanítónők is felismerik és próbálják oktatási módszereikbe a JÁTÉKOSSÁG-ot egyre gyakrabban beépíteni. Láthatták ezt az után követő óvodapedagógusok is a bemutató órákon és tapasztalhattuk meg mi is a gyerekekkel és szüleikkel közösen. A tanító nénik is belátták, hogy az óvoda, mint a közoktatás első (és nem alsó) láncszeme képezi azt az alapot, amelyre építhet az iskola. Próbálnak legalább az első osztályban közelíteni az óvodához és talán így beigazolódik, hogy a rendszer alulról építkezik és nem fordítva. Tehát az első osztályba nem iskolás gyerekek érkeznek, hanem óvodások. Az óvodások pedig mind egy-egy külön kis személyiség, más-és más családi háttérrel, atmoszférával. (a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, akiknél számos más hátrányt, például szociokulturális lemaradást is pótolnia kell az intézményi nevelésnek). Ezért tartjuk fontosnak a sok közös óvodai-iskolai konzultációk, programok megtartását. Az ismétlő DIFER szűrést a fejlesztőpedagógus a két nagyban elvégezte. Terveink között fontos szerepet tölt be a Tapsi relax című meditációs CD hallgatása - az egészséghétre varrt mesetakarón valamint a Vidám Tapsi és Mérges Tapsi Kalandjai című agykontrollos mesekönyvben található versek és mesék beépítése a mindennapjainkba. A zöld szemlélet elterjesztése és elmélyítése a gyermekek, a kollektíva és a szülők között. Környezettudatos nevelés: Madárbarát Óvoda cím elnyerésére madárbarát sarkok kialakítása folyamatos feladatunk Zöld Óvoda cím elnyerésének szempontjai teljesítését követően a pályázat beadása a nyár folyamán. Növénygondozás kiskert kialakítása, fa ültetése az ovi-faluban. Természetbarátok gazdagító foglalkozás elindítása. Zöld kapocs településszintű összefogás. Innovatív pedagógiai módszertani munkák alkalmazása Gyermekek által megfogalmazott szabályok betartatása és azok elhelyezése az óvodában egy mindenki által jól látható helyen-piktogramokkal, képekkel. XI. Munkaközösségek működésének eredményei: A munkaközösségek havi rendszerességgel tartottak foglalkozásokat. A tagok aktívan vettek részt a pedagógiai feladatok megvalósításában, mellyel elősegítették a saját, és nevelőközösségünk szakmai fejlődését. A munkaközösségek kialakítása érdeklődésnek megfelelően illetve vezetői utasításra történt, mely szakmai fejlődés érdekében indokolttá vált. Az elmúlt nevelési évben a következő munkaközösségek működtek óvodánkban: 17

18 Munkaközösség megnevezése Kompetenciafejlesztő, Zöld munkaközösség Drámajáték Montessori A munkaközösség célja 1. Kompetencia alapú óvodai programcsomag fenntarthatóságának elősegítése, koordinálása A HEFOP és a TÁMOP pályázati projektek keretein belül a kompetencia alapú óvodai programcsomag fenntarthatóságának elősegítése, koordinálása. A Zöld Óvoda pályázat kritériumrendszere alapján az óvodánk felkészítése a pályázati feltételek megvalósításához. 1. Kulturális programok koordinálása 2. Bábjáték népszerűsítése az óvodai életben, különféle technikák bemutatása 3. Vizuális tehetséggondozási munkatal való kapcsolattartás 4. Meseprojektek közös feldolgozási lehetőségének koordinálása 1. Belső továbbképzés - az új kolleganőkkel megismertetni a Montessori pedagógia elméleti és gyakorlati alkalmazását 2. Eszközbővítés 3. Az érdeklődőknek (szakközépiskolai, főiskolai hallgatók) gyakorlati bemutatók, személyes találkozók és eszmecserék szervezése 4. Nyílt napok szervezése a szülőknek és a leendő elsős tanítónőknek 5. Műhelyfoglalkozás, konferencia szervezése a Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi Területi Kör tagjainak részvételével 6. MMME 20 éves ünnepségén aktív részvétel (kiállítás) nevelési év tervei A ok és folyosók további zöldítése (pl. cserepes virágok szaporításával) Az elkészülő komposztáló beüzemelése, használatának koordinálása. Zöld hirdetőtábla készítése, szülők szemléletének formálása cikkekkel, felhívásokkal, tanácsokkal. Csoportokba történő eszköz vásárláskor természetes anyagok előnyben részesítése. Energiatakarékos égők kihelyezése. Víztakarékos csapok, tartályok beszerelése folyamatosan, anyagi lehetőség szerint. A programok ütemezésénél figyelembe vesszük a nevelési év végének zsúfoltságát. Interaktív verses, mesés, zenés játék feldolgozása koronként. A Vizuális Tehetséggondozási Munka vezetőjével konzultáció az árnyjáték, más mesék díszleteinek előkészítése miatt. Hasznos, praktikus tanácsok az előadás módszertani és művészi színvonalának emeléséhez, továbbképzések formájában. Területi körökkel szorosabb szakmai kapcsolat kiépítése Havonta mindig máshol közös szakmai konzultáció, tapasztalatcser 18

19 Vizuális A tehetséges óvodás korú gyermekek esztétikai nevelésének, vizuális kultúrájának fejlesztése, önkifejezési lehetőségeinek bővítése, sokrétű technikai eljárások, munkaformák, újszerű technikák segítségével, valamint, az óvodapedagógusok egymás és maguk szakmai munkájának segítése. A vizuális munkaközösség átalakulása (vizuális) tehetségfejlesztő munkatá. A team további célja felismerni és gondozni a tehetségcsírákat az óvodában, jukban és kisos gazdagító foglalkozásokon. Segíteni a kollégákat a tehetséggondozás megvalósításában, a projektekben történő kompetenciafejlesztő tevékenység szervezésében: szellemi önképzés, könyvekkel, cikkekkel, külső előadó meghívásával, pályázati lehetőségek kihasználásával A munkaközösségek által megfogalmazott írásos anyagok, szakmai beszámolók, megszervezett bemutatók, előadások pozitívan hatottak az éves munkánkra. Ebben a nevelési évben teljesítettük a Zöldovi cím feltételeit, ezért pályázni kívánunk a cím elnyerésére. A ok eddig is gondoztak növényeket, terveink szerint a gyógynövénykert, mellé szeretnénk virágos és veteményes kertet kialakítani, amely onkénti feladatokkal párosul. A zöldhulladék komposztálását az Ovifalu -ba tervezzük. Kialakítottunk madárbarát udvarrészt, ahol télen a ok etették, itatták a madarakat, madárodúk vannak kihelyezve, segítettük a fészkek kialakítását. Terveink szerint ebben az évben már teljesen szabályos nyugodt feltételeket biztosítani tudó madárbarát sarkunk lesz. Madárbarátkert programba regisztráltunk. Ettől az évtől kezdve megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, a szülőket is igyekszünk bevonni ezekbe a tevékenységekbe. A zöld jeles napok megünneplésének lehetőségeit bővítettük, ünnepeljük a Föld napját, Madarak és fák napját, Víz világnapján megkoszorúztuk a Tiszát. Tevékenységeink értékközvetítő hatására szemléletváltozás tapasztalunk a szülők körében. XII. Egészségben felnőni program eredményei Az eddigi programunk kimondottan az egészségmegőrzésre épült, de a lelki egészségmegóvásra jó gyakorlatunk nem tért ki részletesen. A továbbfejlesztés egyik irányát ebben láttuk, mert azt tapasztaltuk, hogy a - mai felgyorsult világban a családokon belül nem jut elegendő idő a mindennapi kommunikációra - az emberek társas kapcsolataiból hiányzik a türelem és a tolerancia - a környezetünk teljesítmény és sikerorientáltságra kényszerít bennünket, ebben az atmoszférában a szülők nem találják a gyermekükhöz vezető utat 19

20 A másik irányt abban jelöltük ki, hogy szólítsuk meg a családokat, mert szeretnénk, ha nyitottabbá válnának a különböző egészségmegőrző programok iránt. Ezért lehetőséget teremtettünk arra, hogy kezük ügyébe kerüljenek - különböző egészségmegőrző nyomtatványok - reformételekről receptek Igény szerint előadásokat is szerveztünk a szülőknek. Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy az élet lételemeivel a gyermekek minél tisztább formában találkozzanak (levegő, víz) Erre a következő alternatívákat kínáljuk egész évben folyamatosan: - Rendszeres szellőztetés mellett ozonizátor használata - baktériumok, vírusok és egyéb kártékony mikroorganizmusok megsemmisítésére. - Gyakori séták a közeli Tisza partjára évszaktól függetlenül. - A só-szoba hatékonyabb működtetését figyelemmel kísérjük. - Testi-lelki egészség megóvására relaxációs cselekvést tervezünk A lelki egészség megőrzésére az óvodán belül a mese és a báb szerepét domborítjuk ki. Ehhez rendelkezésre állnak a Meseláda és a Varázsláda bábjai, valamint a dráma munkaközösség által működtetett Szivárvány Meseszínház előadásai év egészséghét tevékenységeibe beépítettük onként mesetakaró elkészítését, amely a mese fontosságára és erejére szeretné felhívni a figyelmet. A ra jellemző logóval, esetleg kedvenc mesehősökkel díszített takarón a mesegyertya lángja mellett meghallgatott történettel sajátos hangulatot teremtettünk, melyet dramatikus játékokkal fejleszthetünk tovább. A mese témaválasztása beépül az egészséggel kapcsolatos cselekményszövés köré, de lelki problémák megoldására (kirekesztés, tolerancia, barátság, egymás segítése) is adhat lehetőséget. Pl.: Rifike és Röfike, Fésűs Éva történetei közül a Bundavásár vagy a Büszke tölgyfa. Kapcsolatok szinterei, alkalmai: Egészségügyi programok Fogászati vizsgálat Gomba Süni Méhecske Micimackó Pillangó Katica Margaréta 28 fő 22 fő 21 fő 25 fő 20 fő 15 fő 18 fő 16 fő Probléma esetén a szülők egyénileg vették fel a kapcsolatot a fogorvossal Tisztasági szűrés Pediculosis szűrés Maci 20

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL A beszámoló Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási Tanácsa 48/2014.(IX.24.) határozatában meghatározott tartalmi elemek alapján készült.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA INTÉZMÉNYE OM: 202083 5534 Okány, Kossuth u. 19. - fax: 06 66/488-662 E-mail: okanyiovi@gmail.com MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre 1 Az óvoda 2016/2017-es nevelési

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben