BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2 Tartalomjegyzék Intézményünk számviteli feladatai, és az új számviteli rendszer... 3 Üzemeltetési feladatok ellátása... 7 Épülettisztítás Étkeztetés Közös munka, közös siker Intézményük pénzügyi gazdálkodása Ellenőrzések Zárszó Mellékletek oldal 2

3 Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Jelen beszámolómban intézményünk 2014 évi munkáiról írott első félévi beszámolómat egészítem ki, a második félévben történtekkel. Ezért kérem elnézésüket, ha hasonló írásokkal találkoznak, amiről már az első félévi beszámolómban találkoztak. Azok tartalmilag is kiegészültek az egész évre vonatkozóan. Intézményünk számviteli feladatai, és az új számviteli rendszer A Gazdasági Ellátó Szervezet 2014 évben is a munkavégzésre vonatkozó belső változások színtere volt. Okozta ezt első sorban az államháztartási szervezetek számviteli, könyvviteli rendjének újraszabályozása. a Tisztelt Képviselő-testület a 148/2013. XI. 28 határozatával már elfogadta azt a Munkamegosztási Megállapodást is, melyben intézményünk az önállóan működő költségvetési szervek (Egyesített Óvodai intézmény, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézmény, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ intézmény) számviteli, könyvviteli munkájának végzését tartalmazza. oldal 3

4 Az államháztartás átalakítását szolgáló jogszabályok az előző években jelentek meg, azonban a számvitelre vonatkozó lényegi változások január 01-től váltak hatályossá. E számviteli változások által a költségvetési szervek - az eddigi külön központi és önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó elszámolási rendje egységessé vált a központi és önkormányzati költségvetési szervek, egyetlen számlarend és rovatrend szerint. A január 01-től hatályba lépő az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet tartalmazza ez évtől számviteli feladatok lényeges változásait. A költségvetési szervek január 01-ig pénzforgalmi szemléletben könyvelték kiadásaikat és bevételeiket a kettős könyvvitel zárt rendszerében. Ez a mód január 01-től költségvetési és pénzforgalmi könyvvitellé alakult, és kétszer kettős könyvviteli rendszer alkalmazásával történik. A két könyvviteli elszámolásra vonatkozóan kellet kialakítani a Gazdasági Ellátó Szervezet, és a hozzátartozó önállóan működő intézmények számlakereteit a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 15. mellékletében szereplő rovatrend, és 16 mellékletében szereplő számlatükör szerint, a költségvetési számvitelben használatos funkciók, és a pénzforgalmi számvitelben használatos szakfeladatok alkalmazásával. Ezzel egyidejűleg, a 2013 éves beszámoló készítése, valamint a 2013 évi és 2014 évi számviteli rend eltérésének rendezésére a 36/2013.(IX.13) NGM rendeletnek megfelelően rendező mérleget kellett készítenie a gazdasági részlegnek. Mind e mellett, az intézmények élete nem állt meg, az új rendszernek megfelelő nyilvántartásokat, pénzforgalmat ugyan úgy kellett naponta elvégezni, mint a hétköznapokon. oldal 4

5 Intézményünk e feladat ellátására jött létre, és ez a feladat maradt a legszerteágazóbb is. A számviteli feladatok ellátását nagyban elősegíti az EcoStat számviteli rendszer, melynek megvásárlásához az Önkormányzat nyújtott lehetőséget intézményünknek, melyet most engedjék meg, hogy újra megköszönjek. Az integrált számviteli rendszer nélkül a számviteli feladatainkat nem tudnánk ellátni, hiszen naponta kellene egyeztetnünk a főkönyvi számlákat. Az eddigi évek során egy gazdasági esemény számvitelben történő elszámolása négy, hat főkönyvi számlát érintett. A mostani számviteli elszámolás tizennégy főkönyvi számlát érint, melyből négy esetében naponta egyeztetés szükséges. Az új számvitelt mindenkinek meg kall tanulnia, akit érint, vagyis a szakmánkat újra kell tanulnunk. Az eddig alkalmazott és megtanult elszámolásokat el kell felejteni, az újakat befogadni. Ez a legnehezebb, ami igen igénybe veszi az alkalmazottakat. Az új rendet nem csak betartani, hanem betartatni is kell, hiszen az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveink gazdasági koordinátorainak ugyan úgy kell tudniuk az új számviteli rendszer lényegét, mint a GESZ számviteli, pénzügyi alkalmazottainak, annak ellenére, hogy ők nem könyvelnek, az adatokat ők szolgáltatják az intézményekről továbbra is. Ennek érdekében év elején több közös megbeszélést, értekezletet tartottunk, melyek során az új Kötelezettségvállalási szabályzatot is átnyújtottuk a koordinátoroknak. Az új szabályzat teljesen leírja, hogy az önállóan működő intézménynek miként kell eljárnia az egyes gazdasági események előtt és után. Tartalmazza az aláírásra jogosultak bejelentő lapjait, valamint a kötelezettségvállalási nyilatkozatot, mely nyilatkozat az alapja a számvitelben történő elszámolásnak elsődlegesen. oldal 5

6 Mi számviteli dolgozók abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy a most elsajátításra váró számvitelben el tudunk igazodni, aki jelenleg nem részese az új számvitelt végző szervezeteknek, államháztartásban könyveli nem fog tudni. A nehézségét ennek pedig jelzi, hogy az év elején, aki úgy érzete, nem fog boldogulni a számvitel újra tanulásával, elhagyta az államháztartás rendszerét. Aki maradt, annak nehéz, de remélem, a későbbiekben e nehézségek mind anyagi, mind erkölcsi szempontból tekintéllyé és előnnyé válnak. Intézményünk sem kerülte el a munkaerő vándorlást, egy gazdasági alkalmazottunk nyújtotta be közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre irányuló kérelmét év elején. Sokaknak feltűnik, hogy a pénzügyesek még mindig dolgoznak. Nos ennek a munka mennyiségének növekedésén túl jelentős kiadás megtakarítási oldala van, hiszen az adatszolgáltatásokat az eddigi évek során is határidőre kellett elkészítenünk, most is. A változás mégis jelentős. Az eddigi években negyedévente volt a MÁK felé pénzforgalmi és mérlegjelentés leadási kötelezettségünk. Ez évtől azonban az első negyedévről április 20.-ig, és azt követően minden hónapban, a tárgyhónapot követő 20-ig költségvetési jelentési kötelezettségünk van a Kincstár felé. Ha ezelőtt a határidőt nem tartotta be valamely költségvetési szerv, (egy-két napot késett) azt nem szankcionálta a jogszabály. Most azonban a MÁK-hoz történő államháztartást érintő adatszolgáltatások késedelmes teljesítését napi bírsággal szankcionálja jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Államkincstár. oldal 6

7 Üzemeltetési feladatok ellátása Intézményünk januártól látja el az általános iskolák és a kollégium önkormányzati tulajdonban lévő épületeinek üzemeltetési feladatait. A használatba adott épületeknek állagmegóvási, javítási munkálatai még éveken keresztül meghatározó tényezője lesz az üzemeltetésnek. Az esetenként előforduló jelentős mennyiségű csapadék ez évben is károkat okozott, az eddigi beázások mellett újabbak nehezítik az előrehaladást. Az épületek kihasználtságának, ezzel együtt bevételi lehetőségeink növelésére igyekszünk a használaton kívüli helyiségeket, és a használt helyiségeket is bérbeadni. Ennek érdekében a bérbe adott helyiségeket rendbe kellett hozni. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek eszközeinket és helyiségeinket ingyenesen bocsátottuk rendelkezésére, ha abban nem bevételszerző tevékenységet folytatnak. Így kötöttünk szerződést a Tájékoztató Központ vezetőjével, aki a Petritelepi Iskola épületében fiókkönyvtárt alakított ki, valamint egy helyiségben a Múzeumi tárgyakat helyezte el. A gazdálkodás a karbantartási, javítási munkáknál is jelen van, hiszen intézményünk karbantartói, ha szükséges az önállóan működő intézményeknél folyó karbantartási, javítási munkáit is elvégzi. Ezzel az önállóan működő intézmények kiadásainak megtakarításán keresztül az önkormányzat kiadásainak megtakarítása is célunk. Ilyen tevékenységünk volt az Ifjúsági Ház felújításában való tevékenységünk, melyet már előző évi beszámolómban is említettem. Februárban a munkálatokat lehetett folytatni, hála az időjárásnak, így a munkák határidőre elkészültek. Az Ifjúsági Háznál az alábbi munkálatokat végezték a GESZ dolgozói: - épület díszítőköveinek cseréje, - kőporozás, oldal 7

8 - hátsó lépcső burkolat cseréje, - ablak festés, mázolás, - lábazat készítés, festés, - betonfestés. Ugyancsak ilyen munkák folytak a Múzeum felújítás terén is. Az épület átalakítási, felújítási munkálataira elnyert támogatást így a lehető legmaximálisabban tudta az intézmény felhasználni. A Múzeum épületben az alábbi munkálatokat végezték alkalmazottaink: 1. Raktárhelyiség átalakítása: o aljzatbetonozás, aljzat kiegyenlítés, o ajtókhoz küszöb készítése, o laminált padló lerakása, o telibe glettelés, o ajtó, ablak festés. 2. Hátsó épületrész és mosdók felújítása: o vizes blokk teljes átalakítása, felújítása, o falazat készítés, betonozás, o aljzatkiegyenlítés, o burkolás, o teljes festés, mázolás 3. Kerítés készítése (alaptól a festésig) o kerítés alap betonozása, o falazat építése, o kőporozás, festés. oldal 8

9 Az intézményünkben folyó minőségi munka elismeréseként értékeltük, hogy az Önkormányzat november hónapban intézményünket bízta meg az épülő kiskórház állagmegóvási munkálatainak elvégzésére. A szerződés tartalma alapján intézményünknek munkavégzési kötelezettsége volt, a munkálatokhoz szükséges anyagot az Önkormányzat biztosította. Mivel a munkálatok tartalmaztak bádogos munkát is, erre árajánlatokat kértünk, melyek közül a legkedvezőbbet kiválasztva végeztettük el a bádogos munkálatokat. A felelős műszaki vezetőt, és a műszaki ellenőr folyamatosan ellenőrizte a munkálatokat. Az időjárás ellenére december 22-én az átadás megtörtént. Intézményünk a munkát I. osztályú minőségben végezte el. A munkálatok mellett azonban az üzemeltetett épületekben is biztosítani kellett a szükséges karbantartói létszámot, melyhez intézményünknek nagy segítség a közfoglalkoztatás. Teljesen természetes, hogy szakemberink annak ellenére, hogy máshol is végeznek munkákat, elsődleges a GESZ tevékenységi körén belüli szakmai munka. Az üzemeltetett épületekben az általános karbantartási munkák folyamatosak, ilyenek a fénycsőcserék, folyó radiátorok javítása, csapok, csaptelepek javítása, ajtózárak javítása, udvar rendben tartása, csatorna dugulás elhárítása, stb. A folyamatos karbantartási munkák mellett karbantartóink az alábbi munkálatokat végezték el. Petritelepi Iskola Fiókkönyvtár kialakítása során a nem használt helyiséget szintre kellett hoznunk, ezért azokat festeni, mázolni kellett. A múzeumnak kiadott raktárhelyiség kialakítása, is meszeléssel és festéssel járt, azonban így megoldódott a Múzeum épületének felújításához elengedhetetlen helyiség biztosítása. oldal 9

10 A kerékpár tárolón a hullámlemez cseréje megtörtént, melynek költségét a viharkár biztosítási díja fedezett. Ideiglenes rendelő került kialakításra, a nem használt helyiségekből, melyért bérleti díjat számolunk fel. Az iskola udvarán szülői, iskolai, vállalkozói felajánlás alapján került sor park kialakítására. A Molnár Lajos vállalkozó által felajánlott kültéri járólapok lerakásához szükséges kavicsréteget és kötőanyagot intézményünk vásárolta meg, melynek költsége Ft volt. A járólapok lerakását a szülők végezték, azonban a járólapok lerakása utáni hibák kijavítása intézményünk szakemberire várt. Az udvaron a csapadékvíz elvezetés, összefolyó aknakészítés, csövezés volt szükséges. Az iskolában a tisztasági meszelések megtörténtek. Kálvin Téri Iskola: A Kálvin Téri Iskola utcafronti épületének külső homlokzati felújítása az Építünk rád Püspökladány TÁMOP / pályázat kőműves és festő szakmát szerzők oktatásának keretében gyakorlati oktatás feladatok között valósult meg. A pályázat tartalmazta az oktatáshoz szükséges eszközöket, valamint 4 millió forint gyakorlati oktatási anyagköltséget. A pályázat lebonyolítója az Önkormányzat volt, az anyagokat, és eszközöket az oktatáshoz átadták intézményünknek, valamint az oktatási anyagok megválasztása is a mi feladatunk volt. Az épület külső homlokzata már régen volt teljesen felújítva, sajnos a szűkös keretek nem tették lehetővé eddig. A mostani keretet azonban a lehető legjobban kellett felhasználnunk. Ennek eredményeként nem csak az utcafronti homlokzat, hanem az épület teljes külső homlokzati felülete megújulhatott. oldal 10

11 Az épület külső homlokzatának sajátos vonásait meg akartam őrizni, hiszen az adja meg a patináját egy régi épületnek. A függőleges homlokzati elemek, valamint a felül végigfutó díszítő stukkó kiemelése, helyreállítása igen sok anyagigénnyel járt. Az épületen található malter jórészt lejött, vagy elállt a faltól. A porlékony malter helyett olyan malterral kellett dolgoznunk, mely nem csak két-három évre, hanem hosszabb időre megmarad. A függőleges tartópillérek széleit szélvédővel vontuk be, a sarkok kihangsúlyozása és védelme érdekében. Problémát jelentettek az ablakpárkányok is. Egyetlen párkány sem volt a vízelvezetésnek megfelelő. Ezért olyan technikát alkalmaztunk, mely látványos, és jó víz és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. A homlokzatra elvitt nemesvakolat ezután magakadályozza az esővíz bejutását a falba. Az épület alapja tégla, melyről a teljes vakolatot el kellett távolítani, és a salétromosodást gátló, jó vízszigetelő vakolattal kellett újra vakolni. A lábazat is nemesvakolat bevonatot kapott, mely ugyan csak megakadályozza a vizesedést. A felső homlokzati díszítés hiányzó részeit hungarocell alkalmazásával egészítettük ki. Ez inkább a belső homlokzati részen volt szükséges. Az udvari oldalon a csatorna kivezetést megoldottuk, a kiköpő cső helyett rendes esővíz levezetést készítettünk. Az előtető tartószerkezetének teljes átfestése, valamint az ajtók, ablakok teles átfestése megtörtént az épületen. Az épület oldalsó homlokzatán a két vakablak szinte kínálta a lehetőséget, hogy díszítő festés kerüljön rá. A téma megválasztása egyszerű volt számomra, a gyermekeink az életünk, ezért az életfa ábrázolása kapott szerepet. A Nap és Hold utcák találkozása pedig kiegészítette elképzeléseimet. A díszítő festést Bába Brigitta készítette. oldal 11

12 Megoldásra váró súlyos probléma volt még az épületben, hogy az igazgatói iroda aljzata évek óta be volt szakadva. Gyakorlatilag egy gödör volt az iroda közepében. Az irodában felszedtük a parkettát, felvertük a beszakadt aljzatot, feltöltöttük az aljzat alatti üreget, többszörös sóder réteggel, majd újra szigeteltük és betonoztuk az aljzatot, laminált parketta burkolatot kapott, illetve természetesen kifestettük az irodát. Az épületben még elvégzett munkálatok: - lyukas radiátorok javítása, - csapadékvíz elvezetés, - tető szigetelés javítása. Kollégium: A Kollégium belső munkálataiban a mosdók, zuhanyzók rendbetétele volt a legfontosabb. A mosdók rendbetételét minden épületben fontosnak tartjuk, azonban ez az épület lakóhelyül szolgál a bentlakóknak addig, míg itt tartózkodnak, valamint a kollégiumban szálláshely nyújtással is foglalkozunk, hiszen a városunkba látogató csoportok, vagy rendezvényekre érkező vendégek elszállásolására a kollégium kiváló lehetőséget nyújt. A fiú zuhanyzó aljzatának burkolását végeztük el, valamint kicseréltük az összes WC csészét ülőkével együtt. A három csaptelepet kellett pótolnunk, valamint a tavalyi évben a zuhanyzóba felszerelt szappantartókat is pótolnunk kellett. Minden mosdó fölé új tükör került, valamint ablakok, ajtók teljes festését is elvégeztük a tisztasági meszelés mellett. oldal 12

13 Ősszel végeztek az Építünk rád festői, a szakmai vizsgát a kollégium épületében terveztük. A vizsga keretei között a földszinti folyosó hátsó részeit festették, ott posztert helyeztek el, valamint újra tapétázták a főbejárat előtti folyosót a vizsgázók. Petőfi Iskola Bajcsy úti épület: Mint féléves beszámolómban már írtam, a csibetanya tetőszigetelését elvégeztük, a terem állapotát helyre hoztuk. További egy emeleti tanterem, és a kisebédlő festési munkálatait is elvégeztük. Az épületben elvégeztük a tisztasági meszeléseket, a fiú mosdókban az öblítés folyamatosságát biztosító szeleprendszert megjavítottuk, valamint további egy piszoárt helyeztünk el, a teljes festés, mázolás megtörtént. Igen sok kiadással jár intézményünknek, hogy a WC-k elkülönítése pozdorja lappal történt az épületek e helyiségeinek kialakítása során. A pozdorja magába szívja a nedvességet, minden évben újra kell mázolni, ami a higiéniában is és a költségek tekintetében is hatalmas hátrányt jelent. Előbb, utóbb minden helyiségben más megoldást kell találnunk, hiszen a helyiségek méretei is behatárolják lehetőségeinket. Az iskola pályázaton nyert támogatást, az udvaron elhelyezhető filagória fa szerkezetének elkészítésére. A filagória helyét a kosárlabda kispálya helyére tervezték. Az elhelyezéshez szükséges volt a kosárlabda palánk áthelyezése, valamint az aljzatbeton elkészítése, a munkálatokat októberben végeztünk el. Folyamatos problémát jelent az épületben a tornaterem beázása, valamint a lapostető szigetelések egyre több helyen történő átázása. A tornaterem beázását teljesen megszüntetni nem tudjuk, a tetőszigetelés az épület mozgása miatt szétszakadt. A hézagot ragasztó tömítő anyaggal kezeljük, mely csak átmeneti jelleggel nyújt segítséget a bajra. oldal 13

14 Petőfi Iskola Petőfi utcai épület: Az épület Petőfim utcai homlokzati részén lévő első és második emeleti ablakok festését végeztük el. Az épület ablakainak fa szerkezete többségében még jó, azonban már festék alig van rajta. Ha nem festjük le rendesen, a fa szerkezet mehet tönkre, és azt javítani már sokkal nagyobb munka, költség, és feladat. A tanári szoba igen régen volt festve, állapotát helyrehoztuk, teljes festés, mázolás történt. Az iskolatitkári szoba is teljes festést, mázolást kapott. A kémia terem és szertár komplett festését is elvégeztük. Festési munkálatainkat igen költségessé teszi az a tény, hogy a legtöbb helyiségben a meszelt fal helyett a jóval drágább diszperzit alapú festéket használtak mondván, hogy az mosható. Ám a legtöbb helyiségben nem a lemosható szennyeződések okozzák a problémát, hanem a fal leverése miatti javítások szükségessége. A falról a lemosással együtt festékréteg is távozik, ez foltossá teszi a falat, és a koszolódás még intenzívebben keletkezik rajta. A mellékhelyiségek tisztasági meszelése, festése is megtörtént. Az udvaron található lelátó fa ülőkéit el voltak korhadva, és hiányosak voltak, ami balesetveszélyt rejtett magában. A teljes lelátón lecseréltük az ülő felületet, a fát lazúrral kezeltük. Ugyancsak az udvaron elhelyezett pihenőpadok ülőkéi is cserére és pótlásra vártak. A közfoglalkoztatásban résztvevők számának növekedése lehetővé tette, hogy a park gondozása még nagyobb hangsúlyt kapjon. A régóta szükséges metszések, száraz ágak eltávolítása is megtörtént. Csenki Imre Művészeti Iskola oldal 14

15 Az épület ablakai már több éve nem voltak festve, a legutóbbi festést sem szakemberek végezték. Ezért most sort kellett keríteni a szakszerű munkavégzés melletti ablakfestésre. Az épületben szükségessé váló további munkálatokra 2015 évben terveztünk előirányzatot. oldal 15

16 Épülettisztítás Az épülettakarításban lassan ugyan, de elfogadják azokat a környezetbarát, és nagyon hatékony tisztítószerek használatát, mellyel már olyan helyiségeket is sikerült rendbe hozni, melyet felújítandónak gondoltunk. A takarítás a leghálátlanabb munka, ami csak létezik. Az első félévben a szorgalmi időszakban végzik a takarítók mindennapos munkájukat. Ám vannak olyan helyiségek, mely feltakarítva csak fél órát van, máris használatba kerül. A napi takarítás nem egyenlő a nagytakarítással. A hiányos, töredezett, kopott felületek még jobban az elhanyagoltság érzését keltik mindenkiben, tehát azt mondjuk, piszkos. Első ízben vásároltunk olyan tisztítószert, mely anélkül alkalmas a húgykő eltávolítására, hogy a kezelt felületben kárt tenne. A kezelt felületek többségéről sikerült a húgykövet teljesen felszedni. A Petőfi iskola Petőfi utca épületében a lépcsőfeljáró kőkorlátjai és a lépcsők is visszanyerték eredeti színüket. Itt a súroló automata használata nem volt lehetséges, a tisztítószert kézzel kellett végigvinni minden négyzetcentiméteren. Ebben a munkában is jelentős segítséget nyújtottak a közfoglalkoztatásban résztvevők. Az iskolák alsó tagozatos osztályaiban mindenhol nagyméretű szőnyegek vannak leterítve. A szőnyegek felülete naponta sárral, porral telítődik. A háztartási porszívók itt felmondják a szolgálatot. Intézményünknek nincs anyagi lehetősége ennyi porszívó vásárlására, ami ráadásul évente esetleg többször is cserére szorulna. A takarítás nehézségei szoros összefüggésben vannak az épületek hiányosságaival, a használat során kialakult szokásokkal. Az épületek hiányosságai, mint a Petőfi Iskola Bajcsy úti épületében az a tény, hogy a termekben egyetlen felső ablak sem nyitható, nem csak takarítási, de oldal 16

17 szellőztetési problémát is magában hordoz. A felső légtér széndioxiddal telítődik, nem kap elegendő szellőzést a felső légtér, a falak felső sarkaiban penészedés alakulhat ki, a beérkező rossz, elhasznált levegőt tapasztal. Étkeztetés Intézményünk egyik fontos feladata a közétkeztetés. Szolgáltatásainkat nem csak az általános iskolai tanulók és pedagógusok, hanem a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, az Erős Lajos Református Iskola is, valamint vendég étkeztetés keretein belül átlagosan 100 fő veszi igénybe. Ellátotti létszámunk naponta átlagosan a következők szerint alakul: Tanulók 733 fő Pedagógusok 70 fő Erős Lajos Ref. Isk. 216 fő Segítő Kezek 330 fő Vendég étkezők 100 fő Alkalmazottak 30 fő Az étkeztetéshez szükséges nyersanyag beszerzésére nettó Ft kötelezettséget vállaltunk az elmúlt évben. E beszerzésen kívül jelentős segítséget nyújtott a START munkaprogramból érkező nyersanyag, melynek feldolgozása a beérkezést követően vagy közvetlen kerül felhasználásra, vagy a hűtő és raktározási kapacitásaink erejéig raktározásra kerül. A nyári zöldség szezon termékeiből ez évben is tartalékoltunk a téli időszakra, csalamádét, uborkát, tököt, a paprikát, paradicsomot lecsónak elkészítettük, melyből még az elmúlt héten is használtunk fel a főzéshez. oldal 17

18 A START munkaprogramból beérkezett nyersanyagok az alábbiak voltak: káposzta burgonya vöröshagyma fokhagyma újhagyma céka uborka Vödrös káposzta zöldpaprika kaliforniai paprika sárgarépa tojás tyúk paradicsom padlizsán sütőtök zöldborsó zöldbab sárgadinnye petrezselyem eperlevél kiskocka fodros metélt nagykocka lebbencs karalábé kg kg 2.283,5 kg 53 kg 625 kg 740 kg 790 kg 310 kg kg 659 kg 1,017,5 kg db 133 db 1988 kg 452,5 kg 984 kg 382,7 kg 570 kg 264 kg 775 kg 26 kg 41 kg 117 kg 565 kg 24 kg 200 kg A START munkaprogramban dolgozóknak, és vezetőiknek ez úton is megköszönjük. Raktárunkban még van cékla, melyet folyamatosan, az előfordulási lehetőségeket is figyelembe véve adunk az étkeztetésben a megfelelő ételféleségek mellé. A konyhai egységek felújítása az Önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetően tovább folytatódhatott ez évben is. A Kálvin téri konyha ablakainak cseréjére került sor az Építünk rád.. pályázat keretén belül megvalósuló épületrekonstrukciós munkálatok során. Az ablakok cseréje azért vált szükségessé, mert a külső homlokzat felújítása során, - a roncsolódott oldal 18

19 falfelület leverése által keltett rezgések következtében - az ablakok fa tokozata hullani kezdett. A szerkezet ennyire el volt korhadva. A kollégium udvarán lévő konyhai egység felújítására az Önkormányzat által elnyert energia hatékonysági pályázat nyújtott lehetőséget. A munkálatokat nem mi végeztük el, azt az Önkormányzat pályáztatás útján végeztette el. A konyha külső és belső tereinek teljes felújítása megtörtént, kicserélődött a gázfűtésre szolgáló kazán is, és egy új, aprítékkal fűthető kazán kapott helyet a kazánházban. Ugyancsak a pályázat keretein belül eszközöket kaptunk, - lábasok, tányérok, tálak, szeletelő gép, robotgép, krumpli hámozó gép, olajsütő, kavarókanalak, húsdaráló, - melyek nagy segítségére vannak a dolgozóknak. Saját költségvetésünk terhére is szereztünk be eszközöket a konyhákra, elsősorban a tálaláshoz szükséges eszközöket. Sajnos a gyerekek előszeretettel gyakorolják a kanalak és villák hajtogatásának művészetét, a természetes elhasználódás mellett, így az eszközök pótlására minden évben sort kell keríteni. Szeptember végén a Petőfi Iskolai konyhai egységünknél csőtörés jeleit tapasztaltuk. A feltárás során kiderült, hogy az épület alapjánál már több éve el lehetett törve a szennyvíz vezeték, hiszen az épület alól folyt a szennyvíz a törött csatornarészbe, e miatt süllyedhetett meg az épület melletti járda is. Azonnal értesítettük a biztosítót. A kárfelvétel során külső szakértő által bizonyítottá vált a feltevésünk, hogy a konyha aljzata alatt üreg található, melyet kimosott a sok éve odafolyó szennyvíz. A konyhát azonban nem lehet leállítani, hiszen akkor még folyt a kollégiumi konyha felújítása, és az alatt az idő alatt a Petőfi Iskola konyháján étkeztek a kollégisták is, reggelit, ebédet, és vacsorát kellett főzni. oldal 19

20 A kicsik étkeztetéséhez mindenképpen használni kell a konyhát, hiszen ők nem mehetnek át télvíz idején a kollégiumi konyhára ebédelni. Ezért a konyha helyreállítása várat magára a nyári szünet kezdetéig. Közös munka, közös siker Először is engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az iskolák igazgatóinak az együttműködésükért, a megértésükért. Közös célunk a gyermekek, és ez a közös cél a meghatározója munkánknak. Az iskolák számunkra sem csak azok az épületek, melyeket üzemeltetnünk kell. Minden alkalmazottunk hozzánőtt az iskolához, sőt nem csak általánosságban az iskolához, hanem ahhoz az iskolához, amelyben már sok éve, vagy akár csak egy két éve dolgozik. Intézményünk életében, és az alkalmazottak életében és munkájában is meghatározóak a személyek, akiknek jólétét igyekeznek biztosítani évben került sor Püspökladányban az Országos Majorette Fesztiválra, melynek lebonyolításához maximális hozzáállással, szinte minden alkalmazottunk segítséget nyújtott. Intézményünk alkalmazottai szinte egyként mozdulnak, ha valamilyen rendezvény szervezésére, megrendezésére, lebonyolítására kerül sor, legyen az ünnepi megemlékezés, klubdélután, alapítványi rendezvény, tanári gyűlés. Az iskolák mellett a város rendezvényein is aktívan részt vesz intézményünk. A majálistól az adventi rendezvénysorozatig aktív szereplői, vendéglátói vagyunk a rendezvényeknek. Megtisztelő volt számunkra, hogy a Püspökladányban bemutatásra kerülő Csaba Királyfi előadásra az előkészületi munkálatokban is segíthettünk, vendégül láthattuk a szereplőket, a színpad készítőit, akik felejthetetlen oldal 20

21 élménnyel gazdagították dolgozóinkat nem csak az előadás során, hanem az előkészületek alkalmával folytatott beszélgetések következtében is. Intézményük pénzügyi gazdálkodása Intézményünk 2014 évi előirányzatait. azok teljesítését kiemelt előirányzatonként az önkormányzat beszámolója tartalmazza. Személyi juttatások: Intézményünk költségvetési szerv, alkalmazottai közalkalmazottak, illetve munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak lehetnek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott bérek az E10 kategóriáig a szakmai minimálbért nem érik el. Ezért az alkalmazottak nagy része a minimálbérrel kerül foglalkoztatásra. Kivételt képeznek azok az alkalmazottak, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, rájuk a közalkalmazotti bértáblázat az irányadó, illetve a pótlékra jogosult vezetők, akiknek bérpótléka 100%os meghatározását az Intézmény SZMSZ szabályzata tartalmazza. Ezért fordulhat elő, hogy intézményünk személyi juttatásai előirányzat kerete alacsonyabb, mint a dologi kiadások előirányzat kerete. A személyi juttatásaink előirányzatából jubileumi jutalom kifizetésére Ft-ot kaptunk az Önkormányzat e célra elkülönített előirányzatából, melyet egy alkalmazottnak kellett kifizetni. Az intézményben 2013 évben felülvizsgálatra került jubileumi jutalmak eredményeként 2014 évben is több alkalmazott lett volna jogosult e juttatásra, de mivel azt előzőleg már kifizették, a jogszabály szerint kétszeri kifizetésre nem kerülhet sor. A nyári diákmunka keretén belül került sor két turnusban diákok foglalkoztatására, melynek bértámogatását a Munkaügyi Központtól oldal 21

22 megkaptuk, kiadásaink között e tétel Ft. A támogatás 100%-os mértékű volt. A diákok a nyári időszakban a konyhára a START munkaprogramból bejövő zöldségfélék feldolgozásában segítették munkánkat. Év végén a keletkezett bérmegtakarítást, Ft-ot, - a dolgozók minőségi munkájának elismeréseként használtunk fel. Dologi kiadások A számvitel változásának hatásaként az Gazdasági Ellátó Szervezet gondoskodik az önállóan működő intézmények pénzügyi gazdálkodásához szükséges szigorú számadású nyomtatványok vásárlásáról, kiadásáról, és felhasználás utáni megőrzéséről. Irodaszer, nyomtatvány költségünk azonban nem nőtt jelentősen, mert az integrált rendszerből kinyerhető adatok archiválása számítógépen történik. Irodaszer, nyomtatvány felhasználásunk Ft. A konyhai dolgozók védőruházatának pótlására Ft-ot költöttünk. Az épületek folyamatos karbantartásának anyagköltségére Ft-ot fizettünk ki. Közüzemi díjakra Ft, karbantartási szolgáltatás vásárlására (pl.fénymásolók javítása, gázüzemű készülékek javítása,) Ft, egészségügyi szolgáltatási kiadásokra (egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egészségügyi kiskönyv érvényesítés) Ft, munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem és érintésvédelem elvégzésére Ft kifizetése történt meg. Intézményünk előirányzati között szerepel a tanulók busszal történő szállításának kiadási tétele is, melyre Ft-ot fizettünk ki. Élelmiszer beszerzés összege Ft + áfa, valamint a tevékenységhez kapcsolódóan Ft áfát fizettünk be a NAV áfa számlára. oldal 22

23 Bevételek Működési célú pénzeszköz átvételként a Munkaügyi Központtól kapott támogatás 1 fő 2013 évben pályázati támogatással támogatott alkalmazott bérének és járulékainak térítését ez évben kaptuk meg, valamint a nyári diákmunkások bérének és járulékainak fedezetét szolgáló támogatás együttes összege Ft. A TÉKA bevétele Ft volt. Szolgáltatási díj bevételünk Ft volt, mely elsősorban az étkeztetési szolgáltatásból származó bevétel. Térítési díj bevételünk Ft volt. Bankszámlánkhoz tartozó kamatbevételként Ft-ot kaptunk, melyből egyértelműen látható, hogy intézményünk a lehívott Önkormányzati támogatást, valamint a beérkező bevételeit szinte azonnal felhasználja. Előző évi pénzmaradványunk Ft, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt, magában foglalva az integrált rendszer árát is. A teljesített önkormányzati támogatás összege Ft. Ellenőrzések A Gazdasági Ellátó Szervezet munkájában az ellenőrzésnek jelentős szerepe van, hiszen intézményünk felelős az önállóan működő intézmények gazdasági részfeladatainak elvégzéséért, a számviteli rendszer kialakításáért, illetve a könyvviteli, számviteli jogszabályok maradéktalan betartásáért, ezért az intézményekben történő ellenőrzések, kivéve a szakmai jellegű ellenőrzéseket, intézményünket is érinti, az üzemeltetést a katasztrófavédelem ellenőrzi oldal 23

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló A Gazdasági Ellátó Szervezet Munkájáról 2013. január 01.-től szeptember 30-ig Készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2013. Tartalomjegyzék Előszó...

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése 2015. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői Összefoglaló...

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben