BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 2014 ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2 Tartalomjegyzék Intézményünk számviteli feladatai, és az új számviteli rendszer... 3 Üzemeltetési feladatok ellátása... 7 Épülettisztítás Étkeztetés Közös munka, közös siker Intézményük pénzügyi gazdálkodása Ellenőrzések Zárszó Mellékletek oldal 2

3 Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Jelen beszámolómban intézményünk 2014 évi munkáiról írott első félévi beszámolómat egészítem ki, a második félévben történtekkel. Ezért kérem elnézésüket, ha hasonló írásokkal találkoznak, amiről már az első félévi beszámolómban találkoztak. Azok tartalmilag is kiegészültek az egész évre vonatkozóan. Intézményünk számviteli feladatai, és az új számviteli rendszer A Gazdasági Ellátó Szervezet 2014 évben is a munkavégzésre vonatkozó belső változások színtere volt. Okozta ezt első sorban az államháztartási szervezetek számviteli, könyvviteli rendjének újraszabályozása. a Tisztelt Képviselő-testület a 148/2013. XI. 28 határozatával már elfogadta azt a Munkamegosztási Megállapodást is, melyben intézményünk az önállóan működő költségvetési szervek (Egyesített Óvodai intézmény, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézmény, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ intézmény) számviteli, könyvviteli munkájának végzését tartalmazza. oldal 3

4 Az államháztartás átalakítását szolgáló jogszabályok az előző években jelentek meg, azonban a számvitelre vonatkozó lényegi változások január 01-től váltak hatályossá. E számviteli változások által a költségvetési szervek - az eddigi külön központi és önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó elszámolási rendje egységessé vált a központi és önkormányzati költségvetési szervek, egyetlen számlarend és rovatrend szerint. A január 01-től hatályba lépő az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, valamint a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet tartalmazza ez évtől számviteli feladatok lényeges változásait. A költségvetési szervek január 01-ig pénzforgalmi szemléletben könyvelték kiadásaikat és bevételeiket a kettős könyvvitel zárt rendszerében. Ez a mód január 01-től költségvetési és pénzforgalmi könyvvitellé alakult, és kétszer kettős könyvviteli rendszer alkalmazásával történik. A két könyvviteli elszámolásra vonatkozóan kellet kialakítani a Gazdasági Ellátó Szervezet, és a hozzátartozó önállóan működő intézmények számlakereteit a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 15. mellékletében szereplő rovatrend, és 16 mellékletében szereplő számlatükör szerint, a költségvetési számvitelben használatos funkciók, és a pénzforgalmi számvitelben használatos szakfeladatok alkalmazásával. Ezzel egyidejűleg, a 2013 éves beszámoló készítése, valamint a 2013 évi és 2014 évi számviteli rend eltérésének rendezésére a 36/2013.(IX.13) NGM rendeletnek megfelelően rendező mérleget kellett készítenie a gazdasági részlegnek. Mind e mellett, az intézmények élete nem állt meg, az új rendszernek megfelelő nyilvántartásokat, pénzforgalmat ugyan úgy kellett naponta elvégezni, mint a hétköznapokon. oldal 4

5 Intézményünk e feladat ellátására jött létre, és ez a feladat maradt a legszerteágazóbb is. A számviteli feladatok ellátását nagyban elősegíti az EcoStat számviteli rendszer, melynek megvásárlásához az Önkormányzat nyújtott lehetőséget intézményünknek, melyet most engedjék meg, hogy újra megköszönjek. Az integrált számviteli rendszer nélkül a számviteli feladatainkat nem tudnánk ellátni, hiszen naponta kellene egyeztetnünk a főkönyvi számlákat. Az eddigi évek során egy gazdasági esemény számvitelben történő elszámolása négy, hat főkönyvi számlát érintett. A mostani számviteli elszámolás tizennégy főkönyvi számlát érint, melyből négy esetében naponta egyeztetés szükséges. Az új számvitelt mindenkinek meg kall tanulnia, akit érint, vagyis a szakmánkat újra kell tanulnunk. Az eddig alkalmazott és megtanult elszámolásokat el kell felejteni, az újakat befogadni. Ez a legnehezebb, ami igen igénybe veszi az alkalmazottakat. Az új rendet nem csak betartani, hanem betartatni is kell, hiszen az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveink gazdasági koordinátorainak ugyan úgy kell tudniuk az új számviteli rendszer lényegét, mint a GESZ számviteli, pénzügyi alkalmazottainak, annak ellenére, hogy ők nem könyvelnek, az adatokat ők szolgáltatják az intézményekről továbbra is. Ennek érdekében év elején több közös megbeszélést, értekezletet tartottunk, melyek során az új Kötelezettségvállalási szabályzatot is átnyújtottuk a koordinátoroknak. Az új szabályzat teljesen leírja, hogy az önállóan működő intézménynek miként kell eljárnia az egyes gazdasági események előtt és után. Tartalmazza az aláírásra jogosultak bejelentő lapjait, valamint a kötelezettségvállalási nyilatkozatot, mely nyilatkozat az alapja a számvitelben történő elszámolásnak elsődlegesen. oldal 5

6 Mi számviteli dolgozók abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy a most elsajátításra váró számvitelben el tudunk igazodni, aki jelenleg nem részese az új számvitelt végző szervezeteknek, államháztartásban könyveli nem fog tudni. A nehézségét ennek pedig jelzi, hogy az év elején, aki úgy érzete, nem fog boldogulni a számvitel újra tanulásával, elhagyta az államháztartás rendszerét. Aki maradt, annak nehéz, de remélem, a későbbiekben e nehézségek mind anyagi, mind erkölcsi szempontból tekintéllyé és előnnyé válnak. Intézményünk sem kerülte el a munkaerő vándorlást, egy gazdasági alkalmazottunk nyújtotta be közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre irányuló kérelmét év elején. Sokaknak feltűnik, hogy a pénzügyesek még mindig dolgoznak. Nos ennek a munka mennyiségének növekedésén túl jelentős kiadás megtakarítási oldala van, hiszen az adatszolgáltatásokat az eddigi évek során is határidőre kellett elkészítenünk, most is. A változás mégis jelentős. Az eddigi években negyedévente volt a MÁK felé pénzforgalmi és mérlegjelentés leadási kötelezettségünk. Ez évtől azonban az első negyedévről április 20.-ig, és azt követően minden hónapban, a tárgyhónapot követő 20-ig költségvetési jelentési kötelezettségünk van a Kincstár felé. Ha ezelőtt a határidőt nem tartotta be valamely költségvetési szerv, (egy-két napot késett) azt nem szankcionálta a jogszabály. Most azonban a MÁK-hoz történő államháztartást érintő adatszolgáltatások késedelmes teljesítését napi bírsággal szankcionálja jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Államkincstár. oldal 6

7 Üzemeltetési feladatok ellátása Intézményünk januártól látja el az általános iskolák és a kollégium önkormányzati tulajdonban lévő épületeinek üzemeltetési feladatait. A használatba adott épületeknek állagmegóvási, javítási munkálatai még éveken keresztül meghatározó tényezője lesz az üzemeltetésnek. Az esetenként előforduló jelentős mennyiségű csapadék ez évben is károkat okozott, az eddigi beázások mellett újabbak nehezítik az előrehaladást. Az épületek kihasználtságának, ezzel együtt bevételi lehetőségeink növelésére igyekszünk a használaton kívüli helyiségeket, és a használt helyiségeket is bérbeadni. Ennek érdekében a bérbe adott helyiségeket rendbe kellett hozni. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek eszközeinket és helyiségeinket ingyenesen bocsátottuk rendelkezésére, ha abban nem bevételszerző tevékenységet folytatnak. Így kötöttünk szerződést a Tájékoztató Központ vezetőjével, aki a Petritelepi Iskola épületében fiókkönyvtárt alakított ki, valamint egy helyiségben a Múzeumi tárgyakat helyezte el. A gazdálkodás a karbantartási, javítási munkáknál is jelen van, hiszen intézményünk karbantartói, ha szükséges az önállóan működő intézményeknél folyó karbantartási, javítási munkáit is elvégzi. Ezzel az önállóan működő intézmények kiadásainak megtakarításán keresztül az önkormányzat kiadásainak megtakarítása is célunk. Ilyen tevékenységünk volt az Ifjúsági Ház felújításában való tevékenységünk, melyet már előző évi beszámolómban is említettem. Februárban a munkálatokat lehetett folytatni, hála az időjárásnak, így a munkák határidőre elkészültek. Az Ifjúsági Háznál az alábbi munkálatokat végezték a GESZ dolgozói: - épület díszítőköveinek cseréje, - kőporozás, oldal 7

8 - hátsó lépcső burkolat cseréje, - ablak festés, mázolás, - lábazat készítés, festés, - betonfestés. Ugyancsak ilyen munkák folytak a Múzeum felújítás terén is. Az épület átalakítási, felújítási munkálataira elnyert támogatást így a lehető legmaximálisabban tudta az intézmény felhasználni. A Múzeum épületben az alábbi munkálatokat végezték alkalmazottaink: 1. Raktárhelyiség átalakítása: o aljzatbetonozás, aljzat kiegyenlítés, o ajtókhoz küszöb készítése, o laminált padló lerakása, o telibe glettelés, o ajtó, ablak festés. 2. Hátsó épületrész és mosdók felújítása: o vizes blokk teljes átalakítása, felújítása, o falazat készítés, betonozás, o aljzatkiegyenlítés, o burkolás, o teljes festés, mázolás 3. Kerítés készítése (alaptól a festésig) o kerítés alap betonozása, o falazat építése, o kőporozás, festés. oldal 8

9 Az intézményünkben folyó minőségi munka elismeréseként értékeltük, hogy az Önkormányzat november hónapban intézményünket bízta meg az épülő kiskórház állagmegóvási munkálatainak elvégzésére. A szerződés tartalma alapján intézményünknek munkavégzési kötelezettsége volt, a munkálatokhoz szükséges anyagot az Önkormányzat biztosította. Mivel a munkálatok tartalmaztak bádogos munkát is, erre árajánlatokat kértünk, melyek közül a legkedvezőbbet kiválasztva végeztettük el a bádogos munkálatokat. A felelős műszaki vezetőt, és a műszaki ellenőr folyamatosan ellenőrizte a munkálatokat. Az időjárás ellenére december 22-én az átadás megtörtént. Intézményünk a munkát I. osztályú minőségben végezte el. A munkálatok mellett azonban az üzemeltetett épületekben is biztosítani kellett a szükséges karbantartói létszámot, melyhez intézményünknek nagy segítség a közfoglalkoztatás. Teljesen természetes, hogy szakemberink annak ellenére, hogy máshol is végeznek munkákat, elsődleges a GESZ tevékenységi körén belüli szakmai munka. Az üzemeltetett épületekben az általános karbantartási munkák folyamatosak, ilyenek a fénycsőcserék, folyó radiátorok javítása, csapok, csaptelepek javítása, ajtózárak javítása, udvar rendben tartása, csatorna dugulás elhárítása, stb. A folyamatos karbantartási munkák mellett karbantartóink az alábbi munkálatokat végezték el. Petritelepi Iskola Fiókkönyvtár kialakítása során a nem használt helyiséget szintre kellett hoznunk, ezért azokat festeni, mázolni kellett. A múzeumnak kiadott raktárhelyiség kialakítása, is meszeléssel és festéssel járt, azonban így megoldódott a Múzeum épületének felújításához elengedhetetlen helyiség biztosítása. oldal 9

10 A kerékpár tárolón a hullámlemez cseréje megtörtént, melynek költségét a viharkár biztosítási díja fedezett. Ideiglenes rendelő került kialakításra, a nem használt helyiségekből, melyért bérleti díjat számolunk fel. Az iskola udvarán szülői, iskolai, vállalkozói felajánlás alapján került sor park kialakítására. A Molnár Lajos vállalkozó által felajánlott kültéri járólapok lerakásához szükséges kavicsréteget és kötőanyagot intézményünk vásárolta meg, melynek költsége Ft volt. A járólapok lerakását a szülők végezték, azonban a járólapok lerakása utáni hibák kijavítása intézményünk szakemberire várt. Az udvaron a csapadékvíz elvezetés, összefolyó aknakészítés, csövezés volt szükséges. Az iskolában a tisztasági meszelések megtörténtek. Kálvin Téri Iskola: A Kálvin Téri Iskola utcafronti épületének külső homlokzati felújítása az Építünk rád Püspökladány TÁMOP / pályázat kőműves és festő szakmát szerzők oktatásának keretében gyakorlati oktatás feladatok között valósult meg. A pályázat tartalmazta az oktatáshoz szükséges eszközöket, valamint 4 millió forint gyakorlati oktatási anyagköltséget. A pályázat lebonyolítója az Önkormányzat volt, az anyagokat, és eszközöket az oktatáshoz átadták intézményünknek, valamint az oktatási anyagok megválasztása is a mi feladatunk volt. Az épület külső homlokzata már régen volt teljesen felújítva, sajnos a szűkös keretek nem tették lehetővé eddig. A mostani keretet azonban a lehető legjobban kellett felhasználnunk. Ennek eredményeként nem csak az utcafronti homlokzat, hanem az épület teljes külső homlokzati felülete megújulhatott. oldal 10

11 Az épület külső homlokzatának sajátos vonásait meg akartam őrizni, hiszen az adja meg a patináját egy régi épületnek. A függőleges homlokzati elemek, valamint a felül végigfutó díszítő stukkó kiemelése, helyreállítása igen sok anyagigénnyel járt. Az épületen található malter jórészt lejött, vagy elállt a faltól. A porlékony malter helyett olyan malterral kellett dolgoznunk, mely nem csak két-három évre, hanem hosszabb időre megmarad. A függőleges tartópillérek széleit szélvédővel vontuk be, a sarkok kihangsúlyozása és védelme érdekében. Problémát jelentettek az ablakpárkányok is. Egyetlen párkány sem volt a vízelvezetésnek megfelelő. Ezért olyan technikát alkalmaztunk, mely látványos, és jó víz és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. A homlokzatra elvitt nemesvakolat ezután magakadályozza az esővíz bejutását a falba. Az épület alapja tégla, melyről a teljes vakolatot el kellett távolítani, és a salétromosodást gátló, jó vízszigetelő vakolattal kellett újra vakolni. A lábazat is nemesvakolat bevonatot kapott, mely ugyan csak megakadályozza a vizesedést. A felső homlokzati díszítés hiányzó részeit hungarocell alkalmazásával egészítettük ki. Ez inkább a belső homlokzati részen volt szükséges. Az udvari oldalon a csatorna kivezetést megoldottuk, a kiköpő cső helyett rendes esővíz levezetést készítettünk. Az előtető tartószerkezetének teljes átfestése, valamint az ajtók, ablakok teles átfestése megtörtént az épületen. Az épület oldalsó homlokzatán a két vakablak szinte kínálta a lehetőséget, hogy díszítő festés kerüljön rá. A téma megválasztása egyszerű volt számomra, a gyermekeink az életünk, ezért az életfa ábrázolása kapott szerepet. A Nap és Hold utcák találkozása pedig kiegészítette elképzeléseimet. A díszítő festést Bába Brigitta készítette. oldal 11

12 Megoldásra váró súlyos probléma volt még az épületben, hogy az igazgatói iroda aljzata évek óta be volt szakadva. Gyakorlatilag egy gödör volt az iroda közepében. Az irodában felszedtük a parkettát, felvertük a beszakadt aljzatot, feltöltöttük az aljzat alatti üreget, többszörös sóder réteggel, majd újra szigeteltük és betonoztuk az aljzatot, laminált parketta burkolatot kapott, illetve természetesen kifestettük az irodát. Az épületben még elvégzett munkálatok: - lyukas radiátorok javítása, - csapadékvíz elvezetés, - tető szigetelés javítása. Kollégium: A Kollégium belső munkálataiban a mosdók, zuhanyzók rendbetétele volt a legfontosabb. A mosdók rendbetételét minden épületben fontosnak tartjuk, azonban ez az épület lakóhelyül szolgál a bentlakóknak addig, míg itt tartózkodnak, valamint a kollégiumban szálláshely nyújtással is foglalkozunk, hiszen a városunkba látogató csoportok, vagy rendezvényekre érkező vendégek elszállásolására a kollégium kiváló lehetőséget nyújt. A fiú zuhanyzó aljzatának burkolását végeztük el, valamint kicseréltük az összes WC csészét ülőkével együtt. A három csaptelepet kellett pótolnunk, valamint a tavalyi évben a zuhanyzóba felszerelt szappantartókat is pótolnunk kellett. Minden mosdó fölé új tükör került, valamint ablakok, ajtók teljes festését is elvégeztük a tisztasági meszelés mellett. oldal 12

13 Ősszel végeztek az Építünk rád festői, a szakmai vizsgát a kollégium épületében terveztük. A vizsga keretei között a földszinti folyosó hátsó részeit festették, ott posztert helyeztek el, valamint újra tapétázták a főbejárat előtti folyosót a vizsgázók. Petőfi Iskola Bajcsy úti épület: Mint féléves beszámolómban már írtam, a csibetanya tetőszigetelését elvégeztük, a terem állapotát helyre hoztuk. További egy emeleti tanterem, és a kisebédlő festési munkálatait is elvégeztük. Az épületben elvégeztük a tisztasági meszeléseket, a fiú mosdókban az öblítés folyamatosságát biztosító szeleprendszert megjavítottuk, valamint további egy piszoárt helyeztünk el, a teljes festés, mázolás megtörtént. Igen sok kiadással jár intézményünknek, hogy a WC-k elkülönítése pozdorja lappal történt az épületek e helyiségeinek kialakítása során. A pozdorja magába szívja a nedvességet, minden évben újra kell mázolni, ami a higiéniában is és a költségek tekintetében is hatalmas hátrányt jelent. Előbb, utóbb minden helyiségben más megoldást kell találnunk, hiszen a helyiségek méretei is behatárolják lehetőségeinket. Az iskola pályázaton nyert támogatást, az udvaron elhelyezhető filagória fa szerkezetének elkészítésére. A filagória helyét a kosárlabda kispálya helyére tervezték. Az elhelyezéshez szükséges volt a kosárlabda palánk áthelyezése, valamint az aljzatbeton elkészítése, a munkálatokat októberben végeztünk el. Folyamatos problémát jelent az épületben a tornaterem beázása, valamint a lapostető szigetelések egyre több helyen történő átázása. A tornaterem beázását teljesen megszüntetni nem tudjuk, a tetőszigetelés az épület mozgása miatt szétszakadt. A hézagot ragasztó tömítő anyaggal kezeljük, mely csak átmeneti jelleggel nyújt segítséget a bajra. oldal 13

14 Petőfi Iskola Petőfi utcai épület: Az épület Petőfim utcai homlokzati részén lévő első és második emeleti ablakok festését végeztük el. Az épület ablakainak fa szerkezete többségében még jó, azonban már festék alig van rajta. Ha nem festjük le rendesen, a fa szerkezet mehet tönkre, és azt javítani már sokkal nagyobb munka, költség, és feladat. A tanári szoba igen régen volt festve, állapotát helyrehoztuk, teljes festés, mázolás történt. Az iskolatitkári szoba is teljes festést, mázolást kapott. A kémia terem és szertár komplett festését is elvégeztük. Festési munkálatainkat igen költségessé teszi az a tény, hogy a legtöbb helyiségben a meszelt fal helyett a jóval drágább diszperzit alapú festéket használtak mondván, hogy az mosható. Ám a legtöbb helyiségben nem a lemosható szennyeződések okozzák a problémát, hanem a fal leverése miatti javítások szükségessége. A falról a lemosással együtt festékréteg is távozik, ez foltossá teszi a falat, és a koszolódás még intenzívebben keletkezik rajta. A mellékhelyiségek tisztasági meszelése, festése is megtörtént. Az udvaron található lelátó fa ülőkéit el voltak korhadva, és hiányosak voltak, ami balesetveszélyt rejtett magában. A teljes lelátón lecseréltük az ülő felületet, a fát lazúrral kezeltük. Ugyancsak az udvaron elhelyezett pihenőpadok ülőkéi is cserére és pótlásra vártak. A közfoglalkoztatásban résztvevők számának növekedése lehetővé tette, hogy a park gondozása még nagyobb hangsúlyt kapjon. A régóta szükséges metszések, száraz ágak eltávolítása is megtörtént. Csenki Imre Művészeti Iskola oldal 14

15 Az épület ablakai már több éve nem voltak festve, a legutóbbi festést sem szakemberek végezték. Ezért most sort kellett keríteni a szakszerű munkavégzés melletti ablakfestésre. Az épületben szükségessé váló további munkálatokra 2015 évben terveztünk előirányzatot. oldal 15

16 Épülettisztítás Az épülettakarításban lassan ugyan, de elfogadják azokat a környezetbarát, és nagyon hatékony tisztítószerek használatát, mellyel már olyan helyiségeket is sikerült rendbe hozni, melyet felújítandónak gondoltunk. A takarítás a leghálátlanabb munka, ami csak létezik. Az első félévben a szorgalmi időszakban végzik a takarítók mindennapos munkájukat. Ám vannak olyan helyiségek, mely feltakarítva csak fél órát van, máris használatba kerül. A napi takarítás nem egyenlő a nagytakarítással. A hiányos, töredezett, kopott felületek még jobban az elhanyagoltság érzését keltik mindenkiben, tehát azt mondjuk, piszkos. Első ízben vásároltunk olyan tisztítószert, mely anélkül alkalmas a húgykő eltávolítására, hogy a kezelt felületben kárt tenne. A kezelt felületek többségéről sikerült a húgykövet teljesen felszedni. A Petőfi iskola Petőfi utca épületében a lépcsőfeljáró kőkorlátjai és a lépcsők is visszanyerték eredeti színüket. Itt a súroló automata használata nem volt lehetséges, a tisztítószert kézzel kellett végigvinni minden négyzetcentiméteren. Ebben a munkában is jelentős segítséget nyújtottak a közfoglalkoztatásban résztvevők. Az iskolák alsó tagozatos osztályaiban mindenhol nagyméretű szőnyegek vannak leterítve. A szőnyegek felülete naponta sárral, porral telítődik. A háztartási porszívók itt felmondják a szolgálatot. Intézményünknek nincs anyagi lehetősége ennyi porszívó vásárlására, ami ráadásul évente esetleg többször is cserére szorulna. A takarítás nehézségei szoros összefüggésben vannak az épületek hiányosságaival, a használat során kialakult szokásokkal. Az épületek hiányosságai, mint a Petőfi Iskola Bajcsy úti épületében az a tény, hogy a termekben egyetlen felső ablak sem nyitható, nem csak takarítási, de oldal 16

17 szellőztetési problémát is magában hordoz. A felső légtér széndioxiddal telítődik, nem kap elegendő szellőzést a felső légtér, a falak felső sarkaiban penészedés alakulhat ki, a beérkező rossz, elhasznált levegőt tapasztal. Étkeztetés Intézményünk egyik fontos feladata a közétkeztetés. Szolgáltatásainkat nem csak az általános iskolai tanulók és pedagógusok, hanem a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, az Erős Lajos Református Iskola is, valamint vendég étkeztetés keretein belül átlagosan 100 fő veszi igénybe. Ellátotti létszámunk naponta átlagosan a következők szerint alakul: Tanulók 733 fő Pedagógusok 70 fő Erős Lajos Ref. Isk. 216 fő Segítő Kezek 330 fő Vendég étkezők 100 fő Alkalmazottak 30 fő Az étkeztetéshez szükséges nyersanyag beszerzésére nettó Ft kötelezettséget vállaltunk az elmúlt évben. E beszerzésen kívül jelentős segítséget nyújtott a START munkaprogramból érkező nyersanyag, melynek feldolgozása a beérkezést követően vagy közvetlen kerül felhasználásra, vagy a hűtő és raktározási kapacitásaink erejéig raktározásra kerül. A nyári zöldség szezon termékeiből ez évben is tartalékoltunk a téli időszakra, csalamádét, uborkát, tököt, a paprikát, paradicsomot lecsónak elkészítettük, melyből még az elmúlt héten is használtunk fel a főzéshez. oldal 17

18 A START munkaprogramból beérkezett nyersanyagok az alábbiak voltak: káposzta burgonya vöröshagyma fokhagyma újhagyma céka uborka Vödrös káposzta zöldpaprika kaliforniai paprika sárgarépa tojás tyúk paradicsom padlizsán sütőtök zöldborsó zöldbab sárgadinnye petrezselyem eperlevél kiskocka fodros metélt nagykocka lebbencs karalábé kg kg 2.283,5 kg 53 kg 625 kg 740 kg 790 kg 310 kg kg 659 kg 1,017,5 kg db 133 db 1988 kg 452,5 kg 984 kg 382,7 kg 570 kg 264 kg 775 kg 26 kg 41 kg 117 kg 565 kg 24 kg 200 kg A START munkaprogramban dolgozóknak, és vezetőiknek ez úton is megköszönjük. Raktárunkban még van cékla, melyet folyamatosan, az előfordulási lehetőségeket is figyelembe véve adunk az étkeztetésben a megfelelő ételféleségek mellé. A konyhai egységek felújítása az Önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetően tovább folytatódhatott ez évben is. A Kálvin téri konyha ablakainak cseréjére került sor az Építünk rád.. pályázat keretén belül megvalósuló épületrekonstrukciós munkálatok során. Az ablakok cseréje azért vált szükségessé, mert a külső homlokzat felújítása során, - a roncsolódott oldal 18

19 falfelület leverése által keltett rezgések következtében - az ablakok fa tokozata hullani kezdett. A szerkezet ennyire el volt korhadva. A kollégium udvarán lévő konyhai egység felújítására az Önkormányzat által elnyert energia hatékonysági pályázat nyújtott lehetőséget. A munkálatokat nem mi végeztük el, azt az Önkormányzat pályáztatás útján végeztette el. A konyha külső és belső tereinek teljes felújítása megtörtént, kicserélődött a gázfűtésre szolgáló kazán is, és egy új, aprítékkal fűthető kazán kapott helyet a kazánházban. Ugyancsak a pályázat keretein belül eszközöket kaptunk, - lábasok, tányérok, tálak, szeletelő gép, robotgép, krumpli hámozó gép, olajsütő, kavarókanalak, húsdaráló, - melyek nagy segítségére vannak a dolgozóknak. Saját költségvetésünk terhére is szereztünk be eszközöket a konyhákra, elsősorban a tálaláshoz szükséges eszközöket. Sajnos a gyerekek előszeretettel gyakorolják a kanalak és villák hajtogatásának művészetét, a természetes elhasználódás mellett, így az eszközök pótlására minden évben sort kell keríteni. Szeptember végén a Petőfi Iskolai konyhai egységünknél csőtörés jeleit tapasztaltuk. A feltárás során kiderült, hogy az épület alapjánál már több éve el lehetett törve a szennyvíz vezeték, hiszen az épület alól folyt a szennyvíz a törött csatornarészbe, e miatt süllyedhetett meg az épület melletti járda is. Azonnal értesítettük a biztosítót. A kárfelvétel során külső szakértő által bizonyítottá vált a feltevésünk, hogy a konyha aljzata alatt üreg található, melyet kimosott a sok éve odafolyó szennyvíz. A konyhát azonban nem lehet leállítani, hiszen akkor még folyt a kollégiumi konyha felújítása, és az alatt az idő alatt a Petőfi Iskola konyháján étkeztek a kollégisták is, reggelit, ebédet, és vacsorát kellett főzni. oldal 19

20 A kicsik étkeztetéséhez mindenképpen használni kell a konyhát, hiszen ők nem mehetnek át télvíz idején a kollégiumi konyhára ebédelni. Ezért a konyha helyreállítása várat magára a nyári szünet kezdetéig. Közös munka, közös siker Először is engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az iskolák igazgatóinak az együttműködésükért, a megértésükért. Közös célunk a gyermekek, és ez a közös cél a meghatározója munkánknak. Az iskolák számunkra sem csak azok az épületek, melyeket üzemeltetnünk kell. Minden alkalmazottunk hozzánőtt az iskolához, sőt nem csak általánosságban az iskolához, hanem ahhoz az iskolához, amelyben már sok éve, vagy akár csak egy két éve dolgozik. Intézményünk életében, és az alkalmazottak életében és munkájában is meghatározóak a személyek, akiknek jólétét igyekeznek biztosítani évben került sor Püspökladányban az Országos Majorette Fesztiválra, melynek lebonyolításához maximális hozzáállással, szinte minden alkalmazottunk segítséget nyújtott. Intézményünk alkalmazottai szinte egyként mozdulnak, ha valamilyen rendezvény szervezésére, megrendezésére, lebonyolítására kerül sor, legyen az ünnepi megemlékezés, klubdélután, alapítványi rendezvény, tanári gyűlés. Az iskolák mellett a város rendezvényein is aktívan részt vesz intézményünk. A majálistól az adventi rendezvénysorozatig aktív szereplői, vendéglátói vagyunk a rendezvényeknek. Megtisztelő volt számunkra, hogy a Püspökladányban bemutatásra kerülő Csaba Királyfi előadásra az előkészületi munkálatokban is segíthettünk, vendégül láthattuk a szereplőket, a színpad készítőit, akik felejthetetlen oldal 20

21 élménnyel gazdagították dolgozóinkat nem csak az előadás során, hanem az előkészületek alkalmával folytatott beszélgetések következtében is. Intézményük pénzügyi gazdálkodása Intézményünk 2014 évi előirányzatait. azok teljesítését kiemelt előirányzatonként az önkormányzat beszámolója tartalmazza. Személyi juttatások: Intézményünk költségvetési szerv, alkalmazottai közalkalmazottak, illetve munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak lehetnek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott bérek az E10 kategóriáig a szakmai minimálbért nem érik el. Ezért az alkalmazottak nagy része a minimálbérrel kerül foglalkoztatásra. Kivételt képeznek azok az alkalmazottak, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, rájuk a közalkalmazotti bértáblázat az irányadó, illetve a pótlékra jogosult vezetők, akiknek bérpótléka 100%os meghatározását az Intézmény SZMSZ szabályzata tartalmazza. Ezért fordulhat elő, hogy intézményünk személyi juttatásai előirányzat kerete alacsonyabb, mint a dologi kiadások előirányzat kerete. A személyi juttatásaink előirányzatából jubileumi jutalom kifizetésére Ft-ot kaptunk az Önkormányzat e célra elkülönített előirányzatából, melyet egy alkalmazottnak kellett kifizetni. Az intézményben 2013 évben felülvizsgálatra került jubileumi jutalmak eredményeként 2014 évben is több alkalmazott lett volna jogosult e juttatásra, de mivel azt előzőleg már kifizették, a jogszabály szerint kétszeri kifizetésre nem kerülhet sor. A nyári diákmunka keretén belül került sor két turnusban diákok foglalkoztatására, melynek bértámogatását a Munkaügyi Központtól oldal 21

22 megkaptuk, kiadásaink között e tétel Ft. A támogatás 100%-os mértékű volt. A diákok a nyári időszakban a konyhára a START munkaprogramból bejövő zöldségfélék feldolgozásában segítették munkánkat. Év végén a keletkezett bérmegtakarítást, Ft-ot, - a dolgozók minőségi munkájának elismeréseként használtunk fel. Dologi kiadások A számvitel változásának hatásaként az Gazdasági Ellátó Szervezet gondoskodik az önállóan működő intézmények pénzügyi gazdálkodásához szükséges szigorú számadású nyomtatványok vásárlásáról, kiadásáról, és felhasználás utáni megőrzéséről. Irodaszer, nyomtatvány költségünk azonban nem nőtt jelentősen, mert az integrált rendszerből kinyerhető adatok archiválása számítógépen történik. Irodaszer, nyomtatvány felhasználásunk Ft. A konyhai dolgozók védőruházatának pótlására Ft-ot költöttünk. Az épületek folyamatos karbantartásának anyagköltségére Ft-ot fizettünk ki. Közüzemi díjakra Ft, karbantartási szolgáltatás vásárlására (pl.fénymásolók javítása, gázüzemű készülékek javítása,) Ft, egészségügyi szolgáltatási kiadásokra (egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egészségügyi kiskönyv érvényesítés) Ft, munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem és érintésvédelem elvégzésére Ft kifizetése történt meg. Intézményünk előirányzati között szerepel a tanulók busszal történő szállításának kiadási tétele is, melyre Ft-ot fizettünk ki. Élelmiszer beszerzés összege Ft + áfa, valamint a tevékenységhez kapcsolódóan Ft áfát fizettünk be a NAV áfa számlára. oldal 22

23 Bevételek Működési célú pénzeszköz átvételként a Munkaügyi Központtól kapott támogatás 1 fő 2013 évben pályázati támogatással támogatott alkalmazott bérének és járulékainak térítését ez évben kaptuk meg, valamint a nyári diákmunkások bérének és járulékainak fedezetét szolgáló támogatás együttes összege Ft. A TÉKA bevétele Ft volt. Szolgáltatási díj bevételünk Ft volt, mely elsősorban az étkeztetési szolgáltatásból származó bevétel. Térítési díj bevételünk Ft volt. Bankszámlánkhoz tartozó kamatbevételként Ft-ot kaptunk, melyből egyértelműen látható, hogy intézményünk a lehívott Önkormányzati támogatást, valamint a beérkező bevételeit szinte azonnal felhasználja. Előző évi pénzmaradványunk Ft, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt, magában foglalva az integrált rendszer árát is. A teljesített önkormányzati támogatás összege Ft. Ellenőrzések A Gazdasági Ellátó Szervezet munkájában az ellenőrzésnek jelentős szerepe van, hiszen intézményünk felelős az önállóan működő intézmények gazdasági részfeladatainak elvégzéséért, a számviteli rendszer kialakításáért, illetve a könyvviteli, számviteli jogszabályok maradéktalan betartásáért, ezért az intézményekben történő ellenőrzések, kivéve a szakmai jellegű ellenőrzéseket, intézményünket is érinti, az üzemeltetést a katasztrófavédelem ellenőrzi oldal 23

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

19. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

19. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére 19. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2014. évi

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

2014. [BESZÁMOLÓ. 2014 I félévi munkájáról. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete. IPusztainé Nádházi bolya

2014. [BESZÁMOLÓ. 2014 I félévi munkájáról. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete. IPusztainé Nádházi bolya 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete IPusztainé Nádházi bolya [BESZÁMOLÓ Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2014 I félévi munkájáról. Tartalomjegyzék A számviteli munka... 4

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendjének időszerű kérdései. Tavaszi Zsolt általános elnökhelyettes

Az államháztartás számviteli rendjének időszerű kérdései. Tavaszi Zsolt általános elnökhelyettes Tavaszi Zsolt általános elnökhelyettes A közpénzügyi szabályozás új rendszere 2012. január 1-től Magyarország Alaptörvénye 2011. évi CXCIV. törvény a gazdasági stabilitásról 2011. évi CXCV. törvény államháztartásról

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések A 2015. évi főkönyvi zárás és a 2016. év nyitás feladatai www.griffsoft.hu 1 December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések www.griffsoft.hu

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Képviselő-

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20.

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20. Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében Költségvetési Klub 2014. február 20. Témakörök I. Kormányzati funkciók és szakfeladatok kapcsolata

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 19560942-1-06 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.013/2009./4.,5. Ligetszépe Szociális Alapítvány 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Telefon: 63/850-020 Kiegészítő melléklet 2015. január 1. 2015.

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS jt J4~ r»:%j~.~ ~i 3 ;.. L. ~S5$Kond.oros, C~E.:n~ ~N. Siti$: 7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. 5540 Szarvas I Kossuth u. 19. IkLatÓbLám. III. 35/~/2O14 BELSŐ

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben