ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL"

Átírás

1 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

2 ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2

3 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA! KVÁZI EGYSZERES KÖNYVVEZETÉS, SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Költségvetési számvitel bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, Kvtv. IX. fejezetéből (önkormányzati támogatások) kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 3

4 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Jellemzője Nyilvántartási számláit a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács könyvvezetési és beszámolási feladatait ellátó szerv az elemi költségvetés egészére, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a Kvtv-ben megjelenő előirányzatonként vezeti. Új Áhsz. 41. (3) 4

5 ÚJ ÁHSZ Időbeli elhatárolás is! Az elszámolható e/bevételek, költségek, ráfordítások tekintetében SZÁMLA- OSZTÁLYBAN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA! KVÁZI MÓDOSÍTOTT EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ KETTŐS KÖNYVVEZETÉS, SZÁMVITEL MEGVALÓSÍTÁSA A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 5

6 6

7 Jellemzői Az egységes számlakeret kötelező, de alábontása megengedett! Intézményi számlarend kialakításához további szabályozás várható és szükséges 2013-ban jelennek meg Gazdasági események kötelező kontírozási lépéseit rögzítő rendelet Kormányzati funkciók szerinti tagolás Átfordító rendelet régi és új Áhsz között Mérlegjelentés új tagolása Elemi költségvetés űrlapjai 7

8 Jellemzői Vállalkozó számlakeret felépítését követi 1-9. számlaosztályból kikerültek Az előirányzat számlák közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint A költségvetési közgazdasági osztályozású bevételi és kiadási (előirányzat teljesítési / forgalmi) számlák A finanszírozási közgazdasági osztályozású bevételi és kiadási számlák A funkcionális osztályozású bevételi és kiadási számlák 0. számlaosztályba kerülnek át + 0. szlao marad a kötváll számla (csak halmozott gyűjtési módszerrel) + 0. szlao újként megjelenik a követelések halmozott gyűjtése szlao újként megjelenik funkcionális osztályozás is!! kormányzati funkciók szerint

9 Jellemzői Vállalkozó számlakeret felépítését követi Az Új Áhsz.-ből jelenleg nem 1-9. számlaosztályból kikerült Előirányzat számlák egyértelmű, hogy lesz-e előirányzati elszámolás kormányzati funkciók szerint?! 0. számlaosztályba kerülnek át!!! Valószínűleg NEM lesz! Hatása: Hangsúly a központi adatszolgáltatás szintjén a közgazdasági osztályozású tervezés felé tolódik! (az eredményszemlélet erősítése pont fordítva igényelné) Gyengül a szakfeladatonként történő tervezési munka! Minden szereplő önkormányzati/intézményi dönt megalapozásáról! Lilliné Fecz szinten Ildikó 9

10 Jellemzői Vállalkozó számlakeret felépítését követi 1-9. számlaosztályba bekerülnek az eredményszemléletű információk Költségek és ráfordítások Közgazdasági osztályozás szerint 5. és 8. számlaosztály Funkcionális osztályozás szerint 7. számlaosztály Szakfeladatok szerint az eredményszemléletű bevételek e/bevételek (e/b) közgazdasági osztályozás szerint 9. számlaosztály Funkcionális osztályozás szerint 7. számlaosztály?? Szakfeladatok szerint 10

11 FELÉPÍTÉSE 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ESZKÖZÖK 3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. Költségnemek 6. Általános költségek Pénzügyi számvitel nyilvántartási 7. Szakfeladatok költségei számlái 8. Elszámolt költségek és ráfordítások Költségvetési számvitel nyilvántartási 9. Eredményszemléletű bevételek számlái 0. Nyilvántartási számlák Költségvetési számvitel11

12 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 01. Befektetett eszközök 02. Készletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 004. Követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL: ÁH gazdálkodási információk 12

13 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 01. Befektetett eszközök 02. Készletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla PÉNZÜGYI SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Itt szükség lenne écs elszámolására! 01. Befektetett eszközök nyilvántartási számlája 011. ÁH belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 012. Bérbe vett befektetett eszközök 013. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök Könyvelés a számlacsoportban Nyilvántartásba vételkor T 011 K 006 Ahogy eddig is! Kivezetéskor T Problémás kérdés: Mivel a tulajdonos önkormányzatnak ÁH belüli vagyonkezelésbe, koncesszióba adáskor is a vagyonkataszterében szerepeltetnie kell ezen vagyontárgyait, így szükséges lesz a 0. számlaosztályban értékcsökkenést is elszámolni 13

14 Jellemzői Következmény Minden pénzmozgást 4X (vagy 3X) kell rögzíteni!! Valamennyi pénzmozgás Közvetlen elszámolása ( pénz)számlákkal szemben az 1-9 számlaosztályban valósul meg Költségként, ráfordításként (közgazdasági osztályozás szerint) e/bevételként (közgazdasági osztályozás szerint) Követeléssel, kötelezettséggel szemben Közvetett elszámolása költségvetési vagy finanszírozási kiadásként és bevételként a 05., 09. számlákon ((közgazdasági osztályozás szerint) a 00. ellenszámlákkal szemben + másodlagosan funkcionális osztályozás szerint 7. Számlaosztályban Szakfeladatonként + másodlagosan funkcionális osztályozás szerint egyidejűleg 003. és 005. szlacsop-ban Kormányzati funkciók 14 szerint

15 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL ALAPOZÁSA 15

16 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL A költségvetési könyvvezetés Új Áhsz. 16. melléklet a számviteli alapelvek új Áhsz.-ben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0. számlaosztály 05., számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. Új Áhsz. 39. (2) 16

17 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL A költségvetési jelentés a maradvány kimutatás nyilvántartási számlákon nem szereplő adatainak, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. Áj Áhsz. 39. (3) A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalma új Áhsz. 14. melléklet 17

18 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 05. Kiadási előirányzatok (KEI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (Kv), teljesítés (Ki) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) 05.. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Tagolása 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 09X(1). BEI számla (előirányzat) 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla 09X(2). Hköv számla (halmozott követelés) Alaptevékenység kiadásai ellenszámla 09X(3). B számla (közgazdasági kiadás) Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszla Általános kiadások ellenszámla 004. Követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla 18

19 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) 05. Kiadási előirányzatok (KEI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (Kv), teljesítés (Ki) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla T Változás!! 05X(1). KEI számla NYITÁS NÖVEKEDÉS K CSÖKKENÉS ZÁRÁS Eszközjellegű számla!! (2014) 19

20 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla Könyvelés KEI Előirányzat (eredeti + növekedés) T 05X(1). KEI számla (előirányzat) K 001x. KEI ellenszámla T 05X(1). KEI számla NYITÁS NÖVEKEDÉS K CSÖKKENÉS ZÁRÁS Eszközjellegű számla!! (2014) KEI Előirányzat csökkentése + zárás T 001x. KEI ellenszámla K 05X(1). számla KEI (előirányzat) 20

21 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. Kiadási előirányzatok (KEI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (Kv), teljesítés (Ki) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla 21

22 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Könyvelés BEI előirányzat (eredeti + növekedés) T 001x. BEI ellenszámla K 09X(1). BEI számla (előirányzat) BEI előirányzat csökkentése + zárás T 09X(1). Számla BEI (előirányzat) K 001x. BEI ellenszámla T 09X(1). BEI számla CSÖKKENÉS ZÁRÁS K NYITÁS NÖVEKEDÉS Forrásjellegű számla!! (2014) 22

23 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll)? 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszla 05X(2)1. esedékes Kv számla (kötváll) 05X(2)2. esedékes vkv számla (végleges kötváll) 05X(2)3. következő évi Kv számla (n+1 kötváll) 05X(2)4. következő évi végleges vkv számla (n+1 végleges kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) Kötelezettségvállalás Ktgv évben esedékes Kv nyilvántartási ellenszámla Ktgv évben esedékes végleges Kv (v/kv) nyilvántartási ellenszla Ktgv évet követően esedékes Kv nyilvántartási ellenszámla Ktgv évet követően esedékes végleges Kv (v/kv) nyilvántartási ellszla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla előirányzat lekötése szándéknyilatkozattal Végleges kötelezettségvállalás = kötelezettség Esedékes kötelezettségvállalás tárgyévi előirányzat terhére tett Pontosabban az előirányzat terhére tett halmozott kötelezettség, vagyis nem csökken, ha pl a szállító kifizetésre kerül Lehet pénzügyileg már rendezett már csak volt, vagy jelenleg is fennálló tartozás 23

24 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll)? 05X(2)1. esedékes Kv számla (kötváll) 05X(2)2. esedékes vkv számla (végleges kötváll) 05X(2)3. következő évi Kv számla (n+1 kötváll) 05X(2)4. következő évi végleges vkv számla (n+1 végleges kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) Kötelezettségvállalás előirányzat lekötése szándéknyilatkozattal A halmozott kötváll számla összege csak akkor csökken ha meghiúsul a szerződés, A megítélt támogatást visszavonjuk Átszervezés során átadás Kötelezettség elengedése El nem ismert, peresített kötelezettség kivezetése Kötelezettség átvállalása Pénzügyileg realizált külföldi pénzértékre szóló kötelezettség árfolyamveszteség?? Végleges kötelezettségvállalás = kötelezettség Pontosabban az előirányzat terhére tett halmozott kötelezettség, vagyis nem csökken, ha pl a szállító kifizetésre kerül Lehet pénzügyileg már rendezett már csak volt, vagy jelenleg is fennálló tartozás 24

25 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) Könyvelés Kötváll (eredeti + növekedés) T Kv ellenszámla K 05X(2)1. Kv számla (kötváll) Kötváll csökkentése meghiúsulás 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszla Ktgv évben esedékes Kv nyilvántartási ellenszámla Ktgv évben esedékes végleges Kv (v/kv) nyilvántartási ellenszla Ktgv évet követően esedékes Kv nyilvántartási ellenszámla Ktgv évet követően esedékes végleges Kv (v/kv) nyilvántartási ellszla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla T 05X(2)1. Kv számla (kötváll) K Kv ellenszámla T Kötváll átvezetés véglegessé válik T 05X(2)1. Kv számla (kötváll) K Kv ellenszámla T Kv ellenszámla K 05X(2)2. vkv számla (végl kötváll) Változás!! 05X(2). Kv számla CSÖKKENÉS ZÁRÁS K NYITÁS NÖVEKEDÉS Forrásjellegű számla!! (2014) 25

26 05. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. Kiadási előirányzatok (KEI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (Kv), teljesítés (Ki) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Kö), teljesítés (B) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla Alaptev kiadásai ellenszámla Váll tev kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 26

27 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 05. KXXX. rovat KEI-Kv-Ki számla Tagolása 05X(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll) 05X(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) Könyvelés Ki kiadás (eredeti + növekedés) T 05X(3). Ki számla (kiadás) K 003. Ki ellenszámla 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla Alaptev kiadásai ellenszámla Váll tev kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla T 05X(3). Ki számla NÖVEKEDÉS Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) K CSÖKKENÉS ZÁRLATA Eszközjellegű számla!! Ki kiadás csökkentése + zárlata T 003. Ki ellenszámla K 05X(3). Ki számla (kiadás) 27

28 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Könyvelés BEI előirányzat (eredeti + növekedés) T 001x. BEI ellenszámla K 09X(1). BEI számla (előirányzat) BEI előirányzat csökkentése + zárás T 09X(1). Számla BEI (előirányzat) K 001x. BEI ellenszámla T 09X(1). BEI számla CSÖKKENÉS ZÁRÁS K NYITÁS NÖVEKEDÉS Forrásjellegű számla!! (2014) Változás!! 28

29 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL ÚJ, EDDIG ILYEN GYŰJTÉS NEM VOLT! 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés)? 09X(2)1. Esedékes Hköv számla (követelés) 09X(2)2. Következő években esedékes Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla Ktgv évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla Ktgv évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Tartalmilag a bevételi előirányzat lekötöttségét testesíti meg, teljesítésének arányát mutatja a halmozott követelések gyűjtésével! Ha a bevétel pénzügyileg teljesült, de hozzákapcsolódva még nem volt követelés előírása a halmozott követelések közzé fel kell venni! 29

30 ÚJ, EDDIG ILYEN GYŰJTÉS NEM VOLT! 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel Tartalmilag a halmozott követelések gyűjtése! KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL A halmozott követelés számla összege akkor nő Adó kivetés, bevallás Szerződésen alapuló követelés előírása (számlázás saját bevételt szerző tevékenység elvégzését követően) kapott támogatás beérkezése Átszervezés során átvétel Értékvesztés visszaírása Visszatérítéssel nyújtott támogatás, kölcsön nyilvántartásba vétele Előfinanszírozásként adott támogatás előírása Kártérítés előírása Ha költségvetési szerv felé pénzügyileg rendeződik az Szt. szerinti követelés, akkor a költségvetési számvitel a halmozott követelések nagyságát nem csökkenti! 30

31 ÚJ, EDDIG ILYEN GYŰJTÉS NEM VOLT! 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel Tartalmilag a halmozott követelések gyűjtése! Ha költségvetési szerv felé pénzügyileg rendeződik a halmozott követelések nagysága nem csökken! KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL A halmozott követelés számla összege csak akkor csökken ha meghiúsul a költségvetési szerv saját bevételt szerző tevékenysége, elmarad a közhatalmi követelés beszedése (pl. téves adókivetés miatt, átvezetés adónemek között), a kapott támogatás visszavonása. Az előfinanszírozással adott támogatással elszámoltak Átszervezés során átadás behajthatatlan követelés kivezetése Követelések elengedése El nem ismert, peresített követelés követelések értékesítése, Értékvesztés Pénzügyileg realizált külföldi pénzértékre szóló követelés árfolyamvesztesége?? 31

32 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés)? 09X(2)1. Esedékes Hköv számla (követelés) 09X(2)2. Következő években esedékes Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla Ktgv évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla Ktgv évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Könyvelés Halmozott követelés (eredeti + növekedés) T 09X(2). Hköv számla (követelés) K 004x. Hköv ellenszámla T Halmozott követelés csökkentése + zárás T 004x. Hköv ellenszámla K 09X(2). Hköv számla (követelés) Eszközjellegű számla!! Csak akkor csökken ha! Ha pénzügyileg rendeződik nincs módosítás!!! 09X(1). Hköv számla NYITÁS NÖVEKEDÉS K CSÖKKENÉS ZÁRÁS 32

33 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel) Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Alaptev bevételei ellenszámla Váll tev bevételei ellenszámla Itt még nincs általános bevételi számla, ha elszámolásakor még nem beazonosítható, hogy milyen lesz a megosztás a tevékenységek között! Eddig megjelenítése funkcionálisan a 99. számla-csoportban volt! 33

34 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 09. KXXX. rovat BEI-Hköv-B számla 05. Kiadási előirányzatok (KEI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (Kv), teljesítés (Ki) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) Tagolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel) 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Alaptev bevételei ellenszámla Váll tev bevételei ellenszámla Könyvelés Bevételek elszámolása T 005x. B ellenszámla K 09X(5). B számla (bevétel) Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) 09X(3). B számla CSÖKKENÉS ZÁRLATA Bevétel csökkentése + zárlata T 09X(3). B Számla (bevétel) K 005x. B ellenszámla T K NÖVEKEDÉS Forrásjellegű számla 34

35 Új Áhsz. 15. melléklet ROVATREND A költségvetési számvitelben A kiadások, illetve a bevételek, Az előirányzatok Az ezek terhére vállalt kötelezettség-vállalások, más fizetési kötelezettségek, Az ezek teljesítése érdekében előírt követelések KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSÚ TAGOLÁSA Az egységes rovatrendben valósul meg! 35

36 Új Áhsz. 15. melléklet ROVATREND JELLEMZŐI valamennyi rovatnál megadja annak számát, nevét és tartalmi leírását Kiadások K betű Bevételek B betű jelöli azokat folyamatos számozással tovább bontja kiemelt előirányzatokra, azokon belül további rovatokra. Összefüggése az egységes számlakerettel a 05. és a 09. számlacsoport az egységes rovatrend szerint épül fel számozásában a K betűt 05. számlacsoportra, a B betűt 09. számlacsoportra cseréli 36

37 Új Áhsz. 15. melléklet ROVATREND JELLEMZŐI valamennyi rovatnál megadja annak számát, nevét és tartalmi leírását Kiadások K betű Bevételek B betű jelöli azokat folyamatos számozással tovább bontja kiemelt előirányzatokra, azokon belül további rovatokra. Összefüggése az egységes számlakerettel a 05. és a 09. számlacsoport az egységes rovatrend szerint épül fel számozásában a K betűt 05. számlacsoportra, a B betűt 09. számlacsoportra cseréli 37

38 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL ROVATREND K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K332. Vásárolt élelmezés K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közüzemi díjak Közüzemi díjak előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra Közüzemi díjak teljesítése 38

39 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL ROVATREND B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek 0951.Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése előirányzata Követelés ingatlanok értékesítéséből Ingatlanok értékesítése teljesítése 39

40 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai K512. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett számlákon kizárólag előirányzatokat érintő gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet. Új Áhsz. 42. (2) 40

41 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai a költségvetési évben nyilvántartásba vett KIVÉVE: visszatérítendő támogatások, kölcsönök közhatalmi bevételek a) költségvetési kiadásoknak a kifizetéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérítését a kiadások és a kiadáshoz kapcsolódó köttváll, b) költségvetési bevételeknek a befizetéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérítését a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. A visszatérítésre vonatkozó követelést, köttváll-t ahhoz a rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni, amely rovaton a visszafizetést a költségvetési éven túli teljesítésnél kellene nyilvántartani. Új Áhsz. 40. (3) 41

42 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai A közhatalmi bevételek esetén a befolyt bevételek bármely időpontban történő visszatérítését a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni Új Áhsz. 40. (3) 42

43 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai A teljesítések nyilvántartási számláin a pénzügyi teljesítésen kívül teljesítésként kell nyilvántartásba venni a) önkormányzat N finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, b) szállítói finanszírozást, c) az előző évi költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét a nyitó rendező tételek elszámolása során, d) a vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadását a foglalkoztatottak, ellátottak részére. Új Áhsz. 44. (2) A felsorolásból hiányzik a BESZÁMÍTÁSSAL történő rendezés 43

44 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai Ha olyan bevétel, kiadás keletkezik, amelyhez nem kapcsolódott korábban nyilvántartásba vett követelés vagy végleges köttváll, a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges köttvállt a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni. Új Áhsz. 43. (12) 44

45 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai Ha a költségvetési évet követően esedékes követeléshez, vagy kötváll hoz teljesítés rögzítése szükséges, azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges köttváll közé. Új Áhsz. 43. (12) 45

46 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet a) köttvállt nyilvántartani E tekintetben az eredményszemlélet felé nem lépünk! Járó támogatási tételek nem kimutathatók pl. alulfinanszírozás K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése, rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon. Új Áhsz. 43. (13) 46

47 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Eredményszemlélet nem alkalmazandó! Új Áhsz. 43. (13) Vezetésének kiegészítő szabályai Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet b) követelést nyilvántartani B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről, B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről, B813. Maradvány igénybevétele, Járó támogatási tételek B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, nem kimutathatók B816. Központi, irányító szervi támogatás pl. alulfinanszírozás B817. Betétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon. 47

48 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Vezetésének kiegészítő szabályai Függő és biztos (jövőbeni) követeléseket [Szt. 3. (8) ] IDEÉRTVE K506. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre, K511. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre és K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre rovatokon nyilvántartott kiadásokból előfinanszírozásként vagy előlegként kifizetett támogatásokkal, 031. Előfinanszírozással, támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Függő kötelezettségeket [Szt. 3. (8) 14.] IDEÉRTVE B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről és B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről rovatokon nyilvántartott bevételek közül az előfinanszírozásként vagy előlegként kapott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási követeléseket és kötelezettségeket is 044. Előfinanszírozással, támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 03., ill 04. szlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámlával szemben kell Új Áhsz. 41. (2) Lillinényilvántartani. Fecz Ildikó 48

49 PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ALAPOZÁSA 49

50 Pénzügyi számvitel Jellemzői kettős könyvvezetés szabályai szerint a vállalkozásokhoz hasonló felépítés 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, 1-3. eszköz számlák 4. forrás számlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek ( szlacsop) 50

51 FELÉPÍTÉSE 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ESZKÖZÖK 3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. Költségnemek 6. Általános költségek Pénzügyi számvitel nyilvántartási 7. Szakfeladatok költségei számlái 8. Elszámolt költségek és ráfordítások Költségvetési számvitel nyilvántartási 9. Eredményszemléletű bevételek számlái 0. Nyilvántartási számlák Költségvetési számvitel51

52 PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ESZKÖZÖK 1. SZÁMLAOSZTÁLY 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü eszközök 18.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. SZÁMLAOSZTÁLY Készletek 24. Értékpapírok 3. SZÁMLAOSZTÁLY Pénzeszközök 35. Követelések 36. Sajátos elszámolások 37. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK 4. SZÁMLAOSZTÁLY 41. Saját tőke 42. Kötelezettségek 43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 44. Passzív időbeli elhatárolások MÉRLEG SZÁMLÁK TECHNIKAI SZÁMLÁK 49. Évi mérlegszámlák 52

53 PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 35. Követelések 351. Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 352. Költségvetési évet követően esedékes követelések 358. Követelések értékvesztése A KÖVETELÉSEK mérlegfőcsoport ADOTT ELŐLEGEK mérlegcsoport számlái a 36. számlacsoportban 365. számla Tagolása megegyezik a 351. számla alábontásával 53

54 PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 42. Kötelezettségek 421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Ktgv évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szochóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 422. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Tagolása megegyezik a 421. számla alábontásával A KÖTELEZETTSÉGEK mérlegfőcsoport KAPOTT ELŐLEGEK mérlegcsoport számlái 54 a 36. szlacsoportban 367. számla

55 Pénzügyi számvitelben kell elszámolni az Áht. 72. (2) gazdasági események hatását Meghatározott Finanszírozási tételeket + az áfát A pénzeszközök olyan változásának hatása, amelyek előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, Átmenetileg az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, a pénzeszközök közötti pénzforgalom, letéti és más idegen pénzeszközök kezelése, ÁH belüli támogatások, vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak. Új Áhsz. 48. (1)-(2) 36. Sajátos elszámolások számlacsoportban 55

56 A számlákon a gazdasági eseményeket a pénzeszközökkel szemben, N módon kell vezetni. 36. Sajátos elszámolások számlacsoport - tartalma Pénzeszközök átvezetési számla Központosított bevételek beszedésének elszámolásai Azonosítás alatt álló tételek Általános forgalmi adó elszámolása Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 365. Adott előlegek Immateriális javakra adott előlegek Beruházásokra adott előlegek Készletekre adott előlegek Foglalkoztatottaknak adott előlegek Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 367. Kapott előlegek 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások A 36. számlacsoportban keverednek a követelés, illetve a kötelezettség tartalmú tételek MÉRLEGBEN Némelyik mindig Eszköz, vagy Forrás oldalon fog szerepelni DE lesz amelyik hol Eszköz, hol Forrás lesz Költségvetéssel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos Lilliné Fecz Ildikó forrásoldali elszámolások 56

57 EREDMÉNYSZÁMLÁK Pénzügyi számvitel Jellemzői költségek elszámolása elsődlegesen költségnemek szerint - 5. számlaosztály Másodlagosan szakfeladatonként (7. számlaosztály) közvetett költségek (6. számlaosztály) ráfordítások elszámolása (8. számlaosztály) e/bevételek elszámolása (9. számlaosztály) 57

58 Pénzügyi számvitel Jellemzői e/bevételek közül bizonyos jogcímeket szakfeladatok költségeinek megtérülésének tekinti Új Áhsz. 46. (6) megtérült költségek elszámolása Az eszközök és szolgáltatások értékesítése N Közgazdasági osztályozás szerint - bevételi e/bevételei, jogcímek szerint (9. számlaosztály) az egyéb működési célú támogatások e/bevételei és másodlagosan - tevékenységek szerint a felhalmozási célú támoga(7. számlaosztály) tások e/bevételei A jelenlegi elképzelés csak meghatározott államháztartási bevételi jogcímek esetében lesz kötelező a szakfeladatok szerinti továbbtagolás 58

59 PÉNZÜGYI SZÁMVITEL KÖLTSÉGEK, 5. SZÁMLAOSZTÁLY 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 53. Bérköltség 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55. Bérjárulékok 56. Értékcsökkenési leírás 57. Aktivált saját teljesítmények értéke 8. SZÁMLAOSZTÁLY 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 84. Egyéb ráfordítások 85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 86. Rendkívüli ráfordítások 9. SZÁMLAOSZTÁLY 6. SZÁMLAOSZTÁLY ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 7. SZÁMLAOSZTÁLY SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI e/bevételek RÁFORDÍTÁSOK 91. Tevékenység N e/bevételei 92. Egyéb e/bevételek 93. Pénzügyi műveletek e/bevételei 94. Rendkívüli e/bevételek 59

60 Pénzügyi számvitel Jellemzői Tárgyéven belüli térítményezés Adó visszatérítés A pénzügyi könyvvezetés során az új Áhsz. 40. (2)-(3) szerinti eseteket N módon, a pénzeszközök változásaként a korábban elszámolt eszközzel, e/bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni. Új Áhsz. 45. (4) 60

61 SZÁMLAREND 61

62 SZÁMLAREND Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. A számlarend az Szt a szerinti tartalommal készül azzal az eltéréssel, hogy annak (2) b) pontjában foglaltakat b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, csak akkor lehet szabályozni, ha azokról az új Áhsz. nem rendelkezik. ÚJ Áhsz. 51. (2) 62

63 SZÁMLAREND A költségvetési könyvvitelben A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötvállt, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események hatását A pénzügyi könyvvitel a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események hatását a bizonylatok keletkezését követően haladéktalanul el kell számolni. 63

64 SZÁMLAREND Az egyéb gazdasági események hatását ha az új Áhsz. 53. (4) (6) másként nem rendelkezik a negyedéves könyvviteli zárlat során kell elszámolni. 64

65 BIZONYLATOK 65

66 BIZONYLATOK A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre a bizonylatok megőrzésére az Szt (1), (2) és (4), Az Szt át kell alkalmazni. Új Áhsz

67 ZÁRLAT 67

68 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. célja: Kötelező tagolását nem tartalmazza az új Áhsz. a költségvetési könyvviteli számlák lezárása, főkönyvi kivonat elkészítése fajtái a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és c) évente, a számviteli politikában megjelölt időpontig. 68

69 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. Jellemzői egyes könyvviteli zárlati munkák tartalma részletesen meghatározásra került a költségvetési számvitelből történő feladásra épül? A pénzügyi könyvvezetés és a költségvetési könyvvezetés egyezőségének biztosítása Új Áhsz. 17. melléklet a követelések és halmozott követelések a kötelezettségek és végleges kötelezettségvállalások tekintetében, 69

70 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. Havi könyvviteli zárlat feladatai a) a rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon (költségvetési könyvvezetés főkönyvi számlái) rögzített követelések, köttváll egyeztetése a részletező nyilvántartásokkal, b) a rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon (költségvetési könyvvezetés főkönyvi számlái) rögzített gazdasági események feladása a könyvviteli számlákra (pénzügyi könyvvezetés felé?), c) a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, d) az áfa havi bevallásra kötelezett alanyánál az áfa megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések, e) a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal. 70

71 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. Negyedéves könyvviteli zárlat a) havi zárlat feladatai, b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek változásainak így különösen SEEÁÉ, STK, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvétel elszámolását, ide nem értve az (5) bekezdés c) pontja szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében történő átadást, átvételt, c) a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolások helyesbítése, d) a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolása e) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetésben, 71

72 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. Negyedéves könyvviteli zárlat f) az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását, g) negyedéves adó és járulék bevallások tekintetében, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését az adófolyószámlával, h) az általános kiadások felosztása ( Alaptev kiadásai ellenszámlára vagy Váll tev kiadásai ellenszámla nyilvántartási számlákra, i) a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira, és j) a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése. 72

73 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. Éves könyvviteli zárlat a) a havi és negyedéves zárási feladatok elvégzése, b) a leltári különbözetek elszámolása, eltérések okainak kivizsgálása, c) az eszközök értékelése, értékvesztés és annak visszaírásának, terven felüli értékcsökkenés visszaírásának, értékhelyesbítés elszámolása, d) a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő átértékelése, mind a költségvetési, mind a pénzügyi könyvvezetésben, e) a behajthatatlan követelések elszámolása, f) az időbeli elhatárolások elszámolása, g) a záró befejezetlen termelés készletre vételét, 73

74 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. Éves könyvviteli zárlat h) számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. számlaosztály könyvviteli számláira, i) 571. STK állományváltozása és 572. SEEÁÉe könyvviteli számláinak átvezetése a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára, j) a 8. és 9. számlaosztály számláinak lezárása a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása számlára, k) a 6-os számlaosztály számláinak zárása (691. számlával), a 7. számlaosztály számláinak lezárását (591. számlával szemben), l) az 1 4. számlaosztály számlák zárása (493. számlával szemben), m) 492. számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára, 74

75 ZÁRLAT Új Áhsz. 53. Éves könyvviteli zárlat n) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak zárás a (001. számlával szemben), a teljesítés nyilvántartási számláinak zárása év végi korrekciós tétel a halmozott követelések és köttváll számláknál a teljesítés számlákkal egyező összegben a számlák csökkentése a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben. 75

76 NYITÁS 76

77 NYITÁS Új Áhsz. 54. Feladatai a) előirányzatok nyitása az elemi költségvetés jóváhagyását követően, b) a mérlegszámlák nyitása (491. számla), c) a 416. Mérleg szerinti eredmény számla átvezetése a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára, d) az előző évi maradvány bevételként történő nyilvántartásba vétele, e) az időbeli elhatárolások visszavezetése, f) a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése, és g) a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, köttváll közötti átvezetések 77

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz. 13-12-06 2 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata A természet mindig sikerültebb törvényeket szerkeszt, mint az emberek (Michel de Montaigne) Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok 2016. december SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Tanulni annyi, mint ár ellen evezni; mihelyt abbahagyja az ember, visszacsúszik. /Johannes

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések A 2015. évi főkönyvi zárás és a 2016. év nyitás feladatai www.griffsoft.hu 1 December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések www.griffsoft.hu

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban számvitel alkalmazása a 2 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály:

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés: Az eszközök és a források alakulása 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND 2016 I. A Szákszendi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jellemzői Megnevezés: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal. Székhely (cím):. 2856 Szákszend,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

[SZÁMVITELI POLITIKA]

[SZÁMVITELI POLITIKA] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi bolya [SZÁMVITELI POLITIKA] A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST 2015 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. fejezet...

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében.

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Keresse időpontjainkat a saldokurzus.hu oldalon, vagy kérje intézményéhez kihelyezett egyedi ajánlatunkat! A következő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben