MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV M számú melléklet MINTAVÉTELI AJÁNLÁSOK. Mintavétel és beküldés bakteriális eredető betegségek esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV M4.7-03. számú melléklet MINTAVÉTELI AJÁNLÁSOK. Mintavétel és beküldés bakteriális eredető betegségek esetén"

Átírás

1 Oldalszám: 1/9 Mintavétel és beküldés bakteriális eredető betegségek esetén Felsı légúti minták Felsı légúti megbetegedések 1. Normálisan számos rezidens vagy tranziens baktérium által kolonizált szervek, üregek (orrüreg, torokképletek, külsı fül, stb.) a) Orrgarat, szájgarat és képletei diphtheria gyanúja esetén: vattapálca nasopharyngealis tampon fixálatlan direkt kenet soor gyanújakor: kenet steril vattapálca Plaut-Vincent angina gyanújakor steril vattapáldával készített kenet b) Orrüreg: vattapálca lepra gyanúja esetén: nasalis kaparék beküldése c) Külsı hallójárat: steril vattapálcás törlés 2. Normálisan steril vagy baktériumot alig tartalmazó szervek, üregek (közép- és belsıfül, melléküregek, stb.) a) Melléküregek: punkció: az alsó orrkagyló alatti területen az üreg legmélyebb pontján kell elvégezni orrüregbıl ürülı purulens váladék mintavétel mőtéti úton b) Középfül: paracentesis során a felgyülemlett váladékot steril fecskendıbe felszívni, esetleg steril vattapálcára felvenni és transzport közegbe süllyesztve beküldeni, ürülı genny: transzport közegbe sülylyesztve c) Processus mastoideus és belsı hallójáratképletek: liquor sebészi beavatkozások során vett minták

2 Oldalszám: 2/9 Alsó légúti minták Szájüregi minták Mély légúti infekciók 1. Szájüreg, arc, fej, nyak területén elıforduló gyulladásos kórképek 2. Dentalis infekció d) Felsı légúti tályogok: punktátumok vattapálcás minták: transzport közegbe kell süllyeszteni A mintavétel során ne érintsük a mintavételi eszközt a környezı szövetekhez, mert ezáltal csak fokoznánk a jelenlévı, az érzékenyebb kórokozókat esetleg túlnövı normál flóraalkotók arányát. A vattapálcával vett mintát transzport közegbe kell süllyeszteni és ez kizárólag aerob baktériumok kimutatására alkalmas. A mintát lehetıleg azonnal továbbítsuk a laboratóriumba, a transzport közegbe vett minta szükség esetén 48 óráig tárolható. A transzport közeget szobahımérsékleten kell tárolni. 1. Köpet: Általában elegendı 48 órán belül 1-2 jó minıségő mintát beküldeni. Szobahımérsékleten legfeljebb 2 órán, 4ºC-on is csak néhány órán át tartható a minta. 2. Endotrachealis aspirátumok: a) Szívókatéterrel vett minta: orron, szájon vagy a tracheostomiás nyíláson át kell leve zetni a bifurcaióig. b) Fecskendıvel aspirálható váladék: steril tartályban eredeti állapotban kell beküldeni. A minta 4-8ºC-on tárolható. 3. Bronchoscopos minták: A mintát ne tároljuk, hőtés nélkül azonnal a laboratóriumba kell küldeni! 1. Kenetkészítés 2. Spontán váladékürülés esetén fecskendıvel leszívjuk a váladékot. 3. Tályogképzıdés esetén extra- vagy intraoralis úton vehetünk mintát. 4. Periodontális területrıl a mintavétel steril courettage-kanállal történhet. 5. Immunszupprimált vagy szélesspektrumú antibiotikummal kezelt beteg esetén célszerő a felrakódásból kaparékot vizsgálni. A mintákat transzport táptalajba vagy transzport folyadékba kell tenni és azonnal a laboratóriumba szállítani.

3 Oldalszám: 3/9 Vizelet 1. Akut és krónikus húgyúti fertızések gyanúja esetén 2. Immunhiányos kórképeknél A minta vételére legalkalmasabb a reggeli elsı, középsugaras vizelet. Kontamináció gyanúja vagy tünetmentes bakteriuria esetén célszerő a minta vételét több alkalommal megismételni. 1. Spontán módon ürített középsugár vizelet: A mintát mindig közvetlenül a bakteriológiai vizsgálatra használt steril edénybe vagy csıbe vegyük. Soha ne használjunk egyéb vizeletes edényt! A nıknél feltétlenül szükséges a szeméremtájék gondos, ismételt, szappanos vizes lemosása a húgycsınyílás környékétıl a hüvelybemenet felé. A férfiaknál a fitymát hátrahúzva a húgycsınyílást és környékét le kell mosni, és a fitymát a vizelet ürítése alatt hátrahúzva kell tartani. A vizelet elsı részét hagyni kell kiürülni, majd a vizelet folyását meg nem szakítva, a középsı porcióból, 4-5 ml-nyit steril edénybe kell felfogni. Amennyiben az urethrában infekciót okozó kórokozó kimutatása a cél (Ureaplasma, Chlamydia, stb.), a vizelet elsı porcióját kell felfogni és vizsgálatra küldeni. 2. Katéteren keresztül ürített vizelet: Hólyagkatéterezés elıtt a húgycsınyílást, s környékét alaposan le kell mosni, s a katétert a sterilitás szabályainak betartásával kell bevezetni. A katéteren át ürülı vizelet elsı részét kiöntve, a középsı vagy késıbb ürülı vizelet porciót kell a mintavételre szolgáló steril edénybe felfogni. 3. Hólyagpunkció során vett vizelet: Elsısorban kisgyermekek esetében alkalmazzák. A punkció helyén a bırfelszínt gondosan dezinficiálni kell. A punkcióval nyert vizeletet ugyancsak steril edénybe ürítve tároljuk és szállítjuk. A vizelet levétele után két órán belül fel kell dolgozni, amennyiben ez nem oldható meg, legfeljebb 24 órán át tárolható 4-6ºC-on, hőtıszekrényben.

4 Oldalszám: 4/9 Genitális váladék Ismételt vizeletvétel indokolt, ha a mintát 2 órán túl hőtés nélkül tárolták. 24 órán túl tárolt minta tenyésztésre még megfelelı hőtés esetén sem alkalmas. 4. C. trachomatis kimutatását krónikus urogenitális kórképekben ml elsı sugár vizelet Speciális transzport közegben beküldött minta általában 24 órán belül, általános transzport közegekben 6-12 órán belül alkalmas feldolgozásra. 1. Általános bakteriológiai vizsgálat céljából vett genitális minták: a) Nıi genitális traktus infekcióiban laboratóriumba küldendı anyagok: Colpitis: a hátsó hüvelyboltozatban felgyülemlett váladékból vett minta, valamint 2 db fixálatlan kenet. Cervicitis: a cervicalis nyák letörlését követıen a nyák-csatornában megforgatott mintavevıvel vett minta, a mintából készített, 2 db fixálatlan kenet A cervicalis mintavétel során amennyire lehet kerüljük el a hüvelyi flórával történı kontaminációt! Gyermeknıgyógyászati kórképek: a vulváról törtléssel vett váladék, és 2 db kenet Endometritis: endometrialis aspirátum fecskendıben vagy anaerob transzport közegbe sülylyesztve Kismedencei gyulladásos kórképek: Douglas- és andex punktátumok, illetve mőtéti minták tanszport közegbe helyezve. Intrauterin eszközhöz társuló Actinomyces fertızés gyanúja esetén célszerő az eltávolított, anaerob transzport táptalajba süllyesztett IUD-t is beküldeni (az IUD szokásos bakteriológiai tenyésztésre nem alkalmas!)

5 Oldalszám: 5/9 b) Speciális vizsgálatok: Listeria kimutatása céljából nincs szükség speciális mintavételre, a fentiek szerint vett minták azonban kivételesen hőtıszekrényben tárolhatók! A terhességi szőrıvizsgálatot a kísérılapon feltétlenül jelezni kell, mivel a laboratórium a magzatra potenciálisan veszélyes, kolonizáló baktériumokat is megkísérli kimutatni. c) A férfi genitális traktus infekcióiban laboratóriumba küldendı minták: Urethritis: steril mintavevıre vett és transzport közegbe helyezett minta, 2 db kenet Prostatitis: masszázs után az urethrából vett váladék, steril tartályba vett ejaculatum Anaerob feldolgozásra csak megfelelıen vett és transzport közegben beküldött minta alkalmas. Orchitis, epididimitis: punktátumok, mőtéti minták (fecskendıben, transzport közegben) 2. Klasszikus bakteriológiai módszerrel nem, vagy nehezen tenyészthetı genitális kórokozók kimutatására vett minták: a) Chlamydia trachomatis: A mintát leggyakrabban cervixbıl vagy urethrából vesszük tamponnal. A beteg a mintavétel elıtt min. 1-2 óráig ne ürítsen vizeletet, az exocervixbıl vagy az urethrából ürülı nyákot töröljük le, majd speciális tampont vezessünk be az endocervicalis csatornába 1-1,5 cm vagy az urethrába 2-4 cm mélyen, forgassuk (hogy elegendı hámsejtet sodorjunk le), majd óvatosan a környéki területek érintése nélkül húzzuk ki a mintavevıt és helyezzük a választott módszernek megfelelı transzport csıbe.

6 Oldalszám: 6/9 Széklet, anorectalis váladék 1. A gyomorbélrendszer fertızésének gyanúja miatt 2. A bél normálflóra eltérésének vagy öszszetételének vizsgálata során A mintákat mindig az adott módszerhez mellékelt alkalmazási elıírásnak megfelelıen tároljuk és szállítsuk. Általában 2-8ºC-on 2-3 napos tárolás megengedett. Egyéb mintákat (prostataváladék, punktátumok, hüvelyváladék) csak a laboratóriummal történt megbeszélés után küldjünk vizsgálatra, a javasolt módszernek megfelelı anyagvétel szerint. Ezen minták 2-8ºC-on tárolva 24 óráig alkalmasak vizsgálatra, míg -20ºC-on tartva több hétig. b) Mycoplasma, Ureaplasma: A mycoplasmák, ureaplasmák a geintáliákban a normál flóra tagjai, kórokozó szerepük csak bizonyos csíraszám fölött egyértelmő, ezért a mintavétel után a vizsgálati anyagot 3-4 órán belül fel kell dolgozni. Megfelelı minıségő transzport táptalajban ezen minták 2-8ºC-on 48 óráig alkalmasak feldolgozásra. A minták fajtái, vétele megegyezik a C.trachomatis-nál leírtakkal! Sejtdús vizsgálati anyagot vegyünk kel, mert a kórokozók a hámsejtekhez taptadtak. c) Neisseria gonorrhoeae: A mintákat hacsak lehetséges a helyszínen kell táptalajra oltani. Amennyiben a direkt leoltás nem oldható meg, akkor a minta transzportját körültekintıen kell megszervezni. Kedvezı eredményeket kaphatunk, ha a vizsgálati anyagot speciális táptalajokra oltva, CO 2 -os miliıben 35-37ºC-on történı 6-12 órás elıinkubálás után CO 2 dús közegben 35-37ºC-on transzportáljuk. Ilyen módon órás transzport után is eredményes vizsgálatot végezhetünk. 1. A széklet nyákos, gennyes, véres, lehetıleg az edényzettel nem érintkezı részébıl a kereskedelmi forgalomban kapható tartályt félig, kétharmadig töltjük meg. 2. A csecsemıosztályon a pelenkába ürített székletet vastagon vattatamponra veszik fel és így küldik a laboratóriumba. 3. Vattatamponos vagy pálcás mintavétel a végbélbıl.

7 Oldalszám: 7/9 Liquor Vér 3. A Salmonela Typhi, Salmonella Paratyphi baktériumgazdák idıszakos ellenırzése 4. A célzott és a foglalkozási székletszőrı vizsgálatok Meningitis gyanúja 1. Láz esetén bacteraemia vagy szepszis tünetekor ismert vagy feltételezett góccal kapcsolatban ismeretlen eredető láz (typhus, brucellosis, tularaemia) 2. Láz hiányában csecsemı- és idıs korban (ha a gyermek fejlıdése hirtelen megáll vagy az idıskorú általános állapota hirtelen rosszabbodik) immunkárosodott betegek rossz, általános állapota, a máj, tüdı, vese mőködési zavarai A tartósítás nélkül beküldött székletminták vizsgálatának a mintavétel és a laboratóriumi feldolgozás között 2-4 óránál több idı nem telt el. Ha a minták feldolgozása néhány órán belül nem lehetséges, 4ºC-on tartva és szállítva egy, esetleg két napig még megfelelı eredményt nyújtanak. Postai szállítás esetén érdemes tartósító oldatot vagy tartósító közeget alkalmazni. A mintát antimikrobiális terápia elıtt kell venni lumbális punkcióval, steril csıben. Liquor vételekor a bırt jódos vagy egyéb fertıtlenítı oldattal csíramentesítjük, az ürülı liquort steril, csavaros kupakú, vagy gumidugós csıben fogjuk fel. A minta 1-2 cseppjét a betegágynál Bakteriológiai Laboratórium által biztosított csokoládé táptalajra és elızıleg szobahın felmelegített, folyékony táptalajba beoltjuk és szállításig 35-37ºC-on inkubáljuk. A liquor mintát Neisseria meningitidis gyanúja esetén 37ºC-on kell szállítani (esetleg szobahın). Hőtıben való tárolás vagy fagyasztás kizárólag virológiai célokra szolgáló minták esetén megengedett. Lehetıleg a betegség észlelésének elsı napján. 2-3 vérminta levétele lehetıleg hidegrázáskor, vagy a lázas periódus elején. Antibiotikus kezelés alatt álló betegeknél az utolsó dózis beadását követı, lehetı legtávolabbi idıszakban kell vért venni. A levett vér mennyisége optimálisan vizsgálatonként ml felnıttek, 1-2 ml újszülöttek, 2-3 ml kisgyerekek esetén. Bacteraemia esetén a véreket haemokultúra palackokba kell venni (aerob, anaerob). Gyermekeknél gyermekpalack, gombasepsis, illetve Mycobacterium fertızés gyanúja esetén speciális palack használata célszerő. A haemokultúra palackokat helyezzük termosztátba, hımérséklete a szállítás során ne csökkenjen. Szerológiai vizsgálatra a vért alvadásgátlót nem tartalmazó csövekbe kell venni. Célszerő a savó beküldése, ami fagyasztva is tárolható.

8 Oldalszám: 8/9 Parazitológiai mintavételi ajánlás Széklet Széklet Vér/plazma/szérum 1. Enterális protozoon vagy helmint fertızés gyanúja enyhe tünetekkel, környezetszőrés 2. Enterális protozoon vagy helmint fertızés gyanúja súlyos hasmenéses tünetekkel, akut amoebás dizentéria gyanúja 3. Terápiát követı kontrollvizsgálat 1. Szöveti parazitózisok gyanúja A kereskedelmi forgalomban kapható tartályt legalább 2/3 részéig kell megtölteni a széklet nyákos, gennyes, véres részeibıl, vagy normál széklet esetében a széklet különbözı részeibıl származó mintával. A széklet fertıtlenítıszerrel, vizelettel, talajjal ne érintkezzen! A mintavétel a terápia megkezdése elıtt történjen! A vizsgálati anyagot 1-2 napon belül a laboratóriumba kell juttatni. A paraziták szakaszos ürülése, ill. olykor az alacsony amoeba antigén koncentráció (híg széklet) miatt alapos klinikai gyanú esetén ha az elsı vizsgálat negatív, a mintavételt 3 különbözı napon meg lehet ismételni. A kereskedelmi forgalomban kapható tartályt legalább 2/3 részéig kell megtölteni a széklet nyákos, gennyes, véres részeibıl, vagy normál széklet esetén a széklet különbözı részeibıl származó mintával. A széklet fertıtlenítıszerrel, vizelettel, talajjal ne érintkezzen! A mintavétel a terápia megkezdése elıtt történjen! A vizsgálati anyagot lehetıleg kézmelegen tartva, 1-2 órán belül, de lehetıleg 1-2 napon belül (antigén meghatározásra) a laboratóriumba kell juttatni. A paraziták szakaszos ürülése, illetve olykor az alacsony amoeba koncentráció (híg széklet) miatt alapos klinikai gyanú esetén ha az elsı vizsgálat negatív, a mintavételt 3 különbözı napon meg lehet ismételni. A kereskedelmi forgalomban kapható tartályt legalább 2/3 részéig kell megtölteni a széklet különbözı részeibıl származó mintával. A széklet fertıtlenítıszerrel, vizelettel, talajjal ne érintkezzen! A mintavétel a kezelést követıen 10 nap múlva történjen (kivétel: diphyllobotriosis 5-6 hét múlva, schistosomiasis 1, 3 és 12 hónap múlva, taeniasis 2-3 hónap múlva). A vizsgálati anyagot 1-2 napon belül a laboratóriumba kell juttatni. A paraziták szakaszos ürülése, ill. olykor az alacsony antigén koncentráció (híg széklet) miatt a mintavételt 3 különbözı napon meg kell ismételni. Hagyományos, steril vénapunkcióval vett, legalább 2 ml natív vérminta beküldése javasolt (a szerológiai vizsgálatok általában alvadásgátolt, EDTA-s vérbıl is elvégezhetık). A steril csıben lévı vér 4 C-on legfeljebb 1 hétig tárolható.

9 Oldalszám: 9/9 Mintavételi ajánlás Hepatitis A, B, C és HIV vírus diagnosztikai és szőrıvizsgálatának elvégzéséhez Vér, vérszérum, vérplazma Steril egyszer használatos kesztyőben kell a vizsgálati anyagot levenni. Mintavételre legelınyösebbek a zárt, egyszer használatos rendszerek. Nem zárt rendszerben a mintavétel lehetıleg ne történjen. Ahol nem zárt mintavételi rendszert használnak, ott különös figyelmet kell fordítani a szennyezıdés elleni védelemre. Szerológiai vizsgálatokhoz natív, alvadásgátló nélküli vérre van szükség. Az ellenanyagok kimutatása ELISA módszerrel sterilen vett alvadásgátolt vér plazmarészébıl is elvégezhetı. Általában két megfelelıen idızített vérsavó vizsgálata (savópár) a diagnózist tisztázni képes (diagnosztikus vizsgálat), azonban esetenként a laboratórium további mintákat is igényelhet. Az elsı mintát lehetıleg a betegség akut szakaszában kell levenni, a másodikat általában 2 héttel késıbb, a rekonvaleszcencia szakaszában. Szőrıvizsgálat esetén egy minta vizsgálata elégséges, de a laboratórium a minta reaktivitása esetén további mintát vagy mintákat kér. A vizsgálatokhoz minden mikrobiális szennyezıdéstıl mentes, nem lipémiás, nem hemolitikus vérsavó is használható. A mintákat szobahımérsékleten, de lehetıség szerint 2-8ºC-on kell a laboratóriumba a lehetı leghamarabb (maximum 2 napon belül) eljuttatni. A minta mennyisége legalább 5 ml legyen (vacutainer- család megfelelı edényzete). Baktériumtörzs Fágtipizálás

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról 2011. EüK. 18. szám NEFMI közlemény 18 (hatályos: 2011.09.16 - ) (1. módosított változat) Készítette:

Részletesebben

Részletes bakteriológia

Részletes bakteriológia Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Dr. Lırinczi Lilla egyetemi adjunktus Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia 2005 1 Tartalomjegyzék 1. ORVOSI

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az enterális kórképek bakteriológiai diagnosztikájáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az enterális kórképek bakteriológiai diagnosztikájáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az enterális kórképek bakteriológiai diagnosztikájáról Készítette: az Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Bevezetés A hasmenéssel

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

Húgyúti fertőzések. Anatómiai áttekintés... 1. A húgyhólyaghurut (cystitis)... 3. A komplikált húgyhólyaggyulladás...4

Húgyúti fertőzések. Anatómiai áttekintés... 1. A húgyhólyaghurut (cystitis)... 3. A komplikált húgyhólyaggyulladás...4 Húgyúti fertőzések Tartalomjegyzék:_ Anatómiai áttekintés... 1 Húgycsőgyulladás... 2 A húgyhólyaghurut (cystitis)... 3 Az egyszerű húgyhólyaggyulladás...3 A komplikált húgyhólyaggyulladás...4 Vesemedence-gyulladás,

Részletesebben

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János 30. fejezet Fertôzô betegségek Szalka András Kerekes János A fertôzô betegségek kórokozói. Néhány, a fertôzô betegségekkel kapcsolatos fogalom A fertôzô betegségek kórokozói Vírusok. A jelenleg ismert

Részletesebben

1 A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Doxyprotect 100 mg kapszula Doxyprotect 200 mg kapszula 2 MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1 A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Doxyprotect 100 mg kapszula Doxyprotect 200 mg kapszula 2 MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Doxyprotect 100 mg kapszula Doxyprotect 200 mg kapszula 2 MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: Doxyprotect 100 mg kapszula: 100 mg, doxiciklin kapszulánként. Doxyprotect

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: Dr. Melles Márta ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Nagy Erzsébet INFEKTOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA A Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása 2005. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Diagnosztikus és terápiás bronchológia

Részletesebben

Allergológiai krízis állapotok diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok diagnosztikája és kezelése Az Allergológiai és Klinikai Immunológiai Szakmai Kollégium ajánlása (2005) Allergológiai krízis állapotok diagnosztikája és kezelése Dr. Farkas Henriette, Dr. Herjavecz Irén, Dr. Vízi Éva Szerkesztette:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1580 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózisról (1. módosított változat) Készítette: a Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium 1.

Részletesebben

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 50. szám 0. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatása a várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálatairól 585 Fertőző betegségek adatai 59 E p i d e m i o l ó g i a

Részletesebben

Az Ebola-Marburg-láz jellemzői és teendők a betegségre gyanús személy észlelésekor

Az Ebola-Marburg-láz jellemzői és teendők a betegségre gyanús személy észlelésekor 2. sz. melléklet Az Ebola-Marburg-láz jellemzői és teendők a betegségre gyanús személy észlelésekor (a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE HOZZÁSZÓLÁSOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE HOZZÁSZÓLÁSOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós 2. március Különszám FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr.

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

SANGUI-VET. Dr. Szilágyi Attila SANGUI-VET ÁLLATORVOSI KLINIKAI LABORATÓRIUM 1135 BUDAPEST, LEHEL ÚT 43. TEL./FAX: (06-1) 239-4736, 329-7017/154

SANGUI-VET. Dr. Szilágyi Attila SANGUI-VET ÁLLATORVOSI KLINIKAI LABORATÓRIUM 1135 BUDAPEST, LEHEL ÚT 43. TEL./FAX: (06-1) 239-4736, 329-7017/154 SANGUI-VT ÁLLATORVOSI KLINIKAI LABORATÓRIUM 1135 BUDAPST, LHL ÚT 43. TL./FAX: (06-1) 239-4736, 329-7017/154 LLTÉRTLMZÉS: 06-30/961-5812 MINTASZÁLLÍTÁS: (06-1) 239-4736 SÜRGÔSSÉGI SZÁLLÍTÁS: 06-20/983-3822

Részletesebben

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése 1 Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése az Infektologiai és a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium közös irányelve (2006) Három évvel ezelıtt, 1998-ben jelent meg az Infektologiai, Pulmonologiai

Részletesebben

Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium

Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve allergológiai krízis állapotokról az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikájáról és kezelésérıl (1. módosított

Részletesebben

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS Kankó (gonorrhoea, tripper) BERECZ MARGIT DR. 1, ONGRÁDI JÓZSEF DR. 2 Semmelweis Egyetem, Bôr-, Nemikórtani és Bôronkológiai Klinika 1, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2, Budapest

Részletesebben

Gyógykezelési útmutató 2 Higiéniai útmutató 3

Gyógykezelési útmutató 2 Higiéniai útmutató 3 Tartalomjegyzék Fontos információk Gyógykezelési útmutató 2 Higiéniai útmutató 3 Éves terv a galambok gondozásáról Oldal Felnőtt galambok számára 4 Fiatal galambok számára 5 Védőoltási terv paramyxovírus-fertőzés

Részletesebben

A mikrobiológiai diagnosztika folyamata, feltételei és a leletek értelmezése

A mikrobiológiai diagnosztika folyamata, feltételei és a leletek értelmezése A mikrobiológiai diagnosztika folyamata, feltételei és a leletek értelmezése Barcs István SE Infektológiai Hálózat 2007. október 30. A klinikai mikrobiológia Az orvosi mikrobiológia és a klinikai mikrobiológia

Részletesebben

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések:

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések: LÉGÚTI FERTŐZÉSEK Rövidítések: Str : streptococcus Sta : staphylococcus H. : haemophylus E. coli : Escherichia coli Tartalomjegyzék: Anatómiai áttekintő...1 Felső légúti fertőzések...3 A nátha...3 Bakteriális

Részletesebben

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva Az újszülöttek gyógykezelése sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az 1900-as évek elején még nagyon magas volt az újszülöttek, koraszülöttek halálozása,

Részletesebben

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK)

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) TARTALOM Bevezetés...1 Gennyes agyhártyagyulladás (meningitis purulenta)...2 Savós agyhártyagyulladás (meningitis serosa)...5 Heveny agyvelőgyulladás (enkefalitisz

Részletesebben

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 32. Szakdolgozói Vándorgyűlése. 2013. június 21-22. Szeged Hotel Novotel.

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 32. Szakdolgozói Vándorgyűlése. 2013. június 21-22. Szeged Hotel Novotel. 2013. június 21-22. Szeged Hotel Novotel Program Tisztelt Kolléganők és Kollégák! szakdolgozóinak 2013. évi Vándorgyűlését a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati

Részletesebben

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések 1. HIV/ AIDS - 1986-ban adta az AIDS kórokozójának a Nemzetközi Vírus Nomenclatura Bizottság a HIV (Human Immundeficiencia Vírus) nevet. - Az a vírustípus,

Részletesebben

Szülészeti és nôgyógyászati károsodások. Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc. 23. fejezet

Szülészeti és nôgyógyászati károsodások. Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc. 23. fejezet Szülészeti és nôgyógyászati károsodások Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc 23. fejezet A terhesség és a munkaképesség A terhesség során elôforduló kóros állapotok Lampé László Veszélyeztetett terhesség

Részletesebben

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo 14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET MÓDSZERTANI

Részletesebben