Rajna Beatrix Módszertani kézikönyv a zenés-táncos mozgásformák oktatásához. (1-8. osztály)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rajna Beatrix Módszertani kézikönyv a zenés-táncos mozgásformák oktatásához. (1-8. osztály)"

Átírás

1 Rajna Beatrix Módszertani kézikönyv a zenés-táncos mozgásformák oktatásához (1-8. osztály)

2 Készült a Nyíregyházi Főiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézetének megbízásából az Altamira Grafikai Stúdióban 2015-ben. Felelős kiadó: Nyíregyházi Főiskola Könyvkiadó ISBN Projektazonosító: TÁMOP E-13/1/KONV

3 Rajna Beatrix MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV A ZENÉS - TÁNCOS MOZGÁSFORMÁK OKTATÁSÁHOZ (1-8. OSZTÁLY) Lektorálta: Szilágyi Zsolt néptáncpedagógus, koreográfus, szakértő 3

4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...08 I. FEJEZET A tánc mozgás- és személyiségfejlesztő szerepe A zenés táncos mozgásformák jelentősége és szerepe a testnevelés tantárgy pedagógiájában II. FEJEZET A zenés táncos mozgásformák jelentősége a mozgásfejlesztésben Előkészítő gyakorlatok - zenére történő végrehajtással Játékos gyakorlatok zenére Utánzó mozgások zenére Bizalom gyakorlatok Népi játékok, drámajátékok Testtudat feltérképezés, spontán érzelmi kifejezések Célgyakorlatok - zenére történő végrehajtással Bemelegítés Technikai képzés Mozgásmemória fejlesztése Rávezető gyakorlatok Stílusgyakorlatok Etűdök etűdszerkesztés Improvizációs gyakorlatok

5 III. FEJEZET Mozgásműveltség és motoros képességfejlesztés táncos mozgásformák alkalmazásával Mozgásműveltséget fejlesztő játékok, gyakorlatok Motoros képességfejlesztés lehetőségei a táncos mozgásformákban Kondicionális képességek (gyorsaság, erő, állóképesség) Koordinációs képességek (egyensúly, térérzék, izomérzék-kinesztézia, tempó és ritmusérzék, iram és időérzék) Ízületi mozgékonyság (lazaság, hajlékonyság- flexibilitás, ruganyosság, robbanékonyság)...20 IV. FEJEZET Zenés táncos mozgásformák mozdulatai Mozgásanyaga: (aerobic 5-8. évfolyam, néptánc 1 4. évfolyam) Speciális, a tematikai egységekhez (aerobic, néptánc) rendelt mozdulatok...22 lépés járás...22 ugrás...22 forgás...23 gesztus...23 testsúlyáthelyezés súlyhelyzetek Alapelemek, motívumok Aerobic elemek...24 low impact elemek...24 high impact elemek Néptáncos motívumok...25 ugrósok: egyes csárdás lábgesztusokkal, höcögők, lengetők, cifrák, csapások...25 csárdások: egyes csárdás, kettes csárdás, félfordulók, átvetők, forgások Társas viszonyok (szólóforma, párok, kis csoportok, csoportok-csapatok) Összekapaszkodási formák (kézfogások, vállfogások, karolások) Kartartások Térformák, alakzatok

6 V. FEJEZET Mozgások-mozdulatok módszertani ajánlása, oktatásmódszertana Motiváció Ismeretnyújtás Verbális ismeretnyújtás: beszélgetés, leírás, magyarázat, hasonlat Vizuális ismeretnyújtás: bemutatás, bemutattatás, szemléltetés Végrehajtás Alkalmazás Segítségadás Ellenőrzés, értékelés Hibajavítás VI. FEJEZET A zenés táncos (aerobic, néptánc) órán használt zenék kiválasztásának szempontjai A zeneválasztás általános szempontjai A tanítási órákon használt aerobic zene tulajdonságai A tanítási órákon használt népzene tulajdonságai VII. FEJEZET Játékgyűjtemény, példatár VIII. FEJEZET Irodalomjegyzék

7 7

8 ELŐSZÓ a tánc ott kezdődik, ahol a mozgás nem csak a kezet és a lábat, hanem az egész testet, az egész személyiséget igénybe veszi (dr. Angelus Iván - táncos, koreográfus, pedagógus) Napjainkban egyre gyakoribb jelenség (már gyermekkorban is!) a mozgásszegény életmód. A tánc az egyik legősibb mozgásformák egyike, melynek igen jelentős élettani hatása mellett meghatározó a csoportképző, közösségalkotó személyiségformáló szerepe is. Zenés táncos mozgásformák segítségével és a mindennapos testnevelés órákba beépíthető lehetőségeivel (megfelelő motivációval, a mozgástevékenységek célirányú szervezésével, annak alkotó módon történő alkalmazásával) átmenetet képezhetünk a folyamatos mozgástanulás, a harmonikus testképzés, a mozgásműveltség fejlesztése felé. Ez a kiadvány segédanyag. Nem koreográfiákat közöl, nem lépéskombinációkat tanít, hanem a céltudatos mozgásos cselekvéstanuláshoz kíván kiindulási alapot teremteni, a résztvevők mozgásműveltség fejlesztését célozza meg. A módszertani jegyzetben szereplő ismeretanyagokat, javasolt gyakorlatokat segítségadás céljából gyűjtöttem egybe. Több mint 25 éves néptáncos, sportoló, valamint mozgás és táncpedagógus múltam tapasztalataiból merítve nyújtok támpontot azon pedagógus kollégáknak, akik fáradságos munkával, de töretlen lendülettel karolják fel a mozgás, a tánc oktatásában rejlő lehetőségeket testnevelő munkájuk mindennapos tevékenységeiben. 8

9 I. FEJEZET 1.1. A tánc mozgás- és személyiségfejlesztő szerepe Napjaink felgyorsult életvitelének köszönhetően, rohanó világunk tükrében egyre rendszeresebbé válik - a gyerekközösségekben is megjelenő - elszigeteltség. Mindez párosulva a mozgásszegény életmóddal, a helytelen táplálkozással, az egyre gyorsuló szocializációs folyamatokkal törvényszerűen felgyorsítja az urbanizációs ártalmak (stressz, gyakori fejfájások, bizalmatlanság, lehangoltság, fáradtság) tüneteit már kisiskolás korban is. Sorozatos felmérések, sőt konkrét esetek is igazolják, hogy megjelentek az érzelmek elfojtásából származó, a testilelki kontaktot kerülő viselkedésmódok. Az együttmozgás öröme, a tánc élménye, olyan érzéseket, energiákat szabadíthat fel, amelyek természetes mozgatórugóivá válhatnak a későbbiekben állandóan ismétlődő mozgástanulási folyamatoknak. A társas együttlét, az egymáshoz történő alkalmazkodás nem csak empátiát igényel, hanem türelemre, toleranciára is sarkal. A párban, kis csoportokban végzendő feladatok nemcsak a partnerekre történő állandó figyelmet igényli, hanem előre tervezett irányítást is feltételez. A kognitív képességek fejlesztése pedig sokat segít a finommotoros mozgások megalapozásában A zenés táncos mozgásformák jelentősége és szerepe a testnevelés tantárgy pedagógiájában. Nekünk nevelőknek, személyes feladatunknak kell tekintenünk, hogy a korábban gyakoribb közösségi összejövetelek, az élmények megjelenítésére is alkalmas táncos- mozgásos események ne csökkenjenek! Tudatos anyagkiválasztással, megfelelő szakmai előkészületekkel és változatos módszertani oktatás eredményeként elérhető, hogy a tradicionális néptáncokat alkalmazó hagyományőrzés, és a modernizációs hatásokat követő fitness mozgások egyaránt örömet okozzanak a tanulóknak, és szívesen alkalmazzák a legalapvetőbb mozgásformákat (lépés, járás, ugrás, futás, forgás stb). 9

10 A mindennapos testnevelés megnövekedett óraszáma nagymértékben elősegíti munkánkat, melyben közelíthetjük egymáshoz a sportmozgásokat és a táncos mozdulatokat. Lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy nem késztermékeket, csomagokat koreográfiákat kell elsajátíttatnunk a gyerekekkel, hanem élményközpontú, technikailag és ritmikailag pontos mozgásformákkal kell megismertetnünk növendékeinket! Minden esetben figyelembe kell vennünk az adott korosztály előképzettségét, érdeklődését is az oktató- nevelő munka sikeressége érdekében. A tapasztalat azt mutatja, hogy alsó tagozatban (1-4. osztály) inkább a népi játékokra, sportjátékokra épülő néptánc mozgásanyaga javasolt, míg a felső tagozatban (5-8. osztály) inkább a modern irányzatokhoz közelebbi zenés táncos aerobic mozgásanyag. 10

11 II. FEJEZET 2. A zenés táncos mozgásformák jelentősége a mozgásfejlesztésben 2.1. Előkészítő gyakorlatok zenére történő végrehajtással Olyan általánosan fejlesztő gyakorlatok, amelyek a test egészére hatnak. Alkalmazásuk eredményeképpen fokozatosan fejlődnek a szervezet ideg- izom pályái. A velünk született adottságok mellett, elősegítik az egyes jártasságok, képességek megszerzését. A harmonikus mozgás, a testi fejlődés, az egészséges testtudat kialakításának meghatározó elemei Játékos gyakorlatok zenére, énekhangra ( szobros játék, szédikézés-körbeforgás, reflexjátékok zenére-eszközök alkalmazásával is) Utánzó mozgások zenére Ábrázoló és csoportjátékok alkalmazása különböző karakterű zenékre (pl.: mozgásának megjelenítése, tükörkép gyakorlatok ) állatok, foglalkozások, mesealakok Bizalom gyakorlatok feldolgozását ( vakvezetés, társ veze- Összehangoló jelleggel bír, és elősegíti az érzékszervek által kapott ingerek tése becsukott szemmel) 11

12 Népi játékok, drámajátékok Téri tájékozottságot fejlesztő, egyensúlygyakorlatokat is alkalmazó, változatos alakzatokat, térformákat megjelenítő játékos feladatok (térkitöltő játékok bomba játék, reakció gyorsaságot igénylő játékok) Testtudat feltérképezés, spontán érzelemkifejezések Célja a fizikai kontaktus megteremtése, a társas együttlét szabályainak megismerése, a mozgásérzékelés, kinesztézia megalapozása (kontaktgyakorlatok: testrészek összeérintése megadott szempontok alapján, társas mozgások: vezetés-követés, testrészek analizálása, izolációja: a fejem-a vállam-a térdem-a bokám ) 2.2. Célgyakorlatok zenére történő végrehajtással Olyan speciális elemeket, táncos mozdulatokat tartalmazó mozdulatok, amelyek általánosan és sokoldalúan készítik elő a szervezetet a későbbi táncos tevékenységre Bemelegítés non-stop formában zenére, aerobic elemek alkalmazásával. A sikeres táncos tevékenységek, az eredményes végrehajtás legfontosabb feltétele. Célja a szív és vérkeringési rendszer, a légzőrendszer, valamint az aktív és passzív mozgatórendszer előkészítése az intenzív munkavégzésre, és a fizikai terhelésre. A bemelegítésre jellemző a fokozatosság elve, minimális időtartama perc. Hatása a szervezetre - fizikálisan: (a testhőmérséklet növekedése által) - nő a keringési és a légzőrendszer működési szintje, - az izmok és ízületi szalagok hajlékonysága megnövekszik, elkerülhető az esetleges sérülés - anyagcsere folyamatok intenzitásának emelkedése - növekszik az izmok vér- és oxigénellátottsága 12

13 Hatása a szervezetre - pszichésen: - pszichés, idegrendszeri ráhangolódás növeli a figyelemösszpontosítás szintjét - nő a koordinációs képességek hatékonysága - kellemes atmoszféra megteremtése - motivációs lehetőség a résztvevők számára A zenés bemelegítés összetevői, folyamata: A zenei ráhangolódást egybekötjük a légző gyakorlatokkal; - Folyamatos, non-stop mozgással aktivizáljuk a nagy izomcsoportokat, növeljük a szívfrekvenciát, majd a később előforduló gyakorlatokhoz és kombinációkhoz bevezető gyakorlatokat végeztetünk; - Megtörténik az egyes izomcsoportok izolációja. - Megtörténik az izmok és inak nyújtása dinamikus nyújtó technikával Technikai képzés - zenére történő végrehajtással A bemelegítést követően, speciális mozdulatokat tartalmaz, táncos-technikai elemeket alkalmaz, tréning jelleggel. Molnár- technika (néptánc) A magyar néptáncok sajátos mozgásformáit alkalmazza, és fokozatokat használ. - I. fok: a néptánc elemek egyszerű formában egyesítik a forgás, az egyensúlyozás és az ugrás különböző fajtáit. - II. fok: elsősorban a forgásokat alapozza meg, de növeli a gyorsaságot. - III. fok: előkészíti az ugrást, de tovább növeli a gyorsaságot és a forgóképességet - IV. fok: elsősorban egyensúlyfejlesztő elemekből áll, de megjelennek benne az egyszerűbb kombinációk. - V. fok: a forgást, ugrást, és az egyensúlyozást használja igen magas szinten, főként összetett mozgáskom binációkból áll. 13

14 Preventív fitness (aerobic), gyerek aerobic Aerobic alaplépéseket használ, de célja nem a versenygyakorlatok összeállítása, hanem az aerob állóképesség létrehozása, fenntartása. Alkalmazásával elkerülhetőek lesznek az esetleges gerincproblémák, illetve a túlsúly. - elősegíti a kondíció megszerzését, ill. fenntartását az edzéselméleti, és módszertani tudományok figyelembe vételével - az egészséges testtartás, a harmonikus mozgáskultúra kialakítását eredményező tartó és mozgatóizmok tónusfokozását eredményezi - igen nagymértékben hozzájárul a test mozgáskoordináció fejlesztéséhez - maximálisan szem előtt tartja az ízületek védelmét, a helyes testtartást, a gerincoszlop tehermentesítését - könnyed, játékos, táncos formában alkalmazza az alapelemeket Mozgásmemória fejlesztése A tudatos neuro-muszkuláris folyamat eredménye mozgásban: a tánc. A tökéletesen végrehajtott, pontosan kivitelezett mozgás nem csupán a speciálisan fejlesztett izomzaton, és ízületrendszeren múlik, hanem az agyműködés és az ingerületvezetés függvénye is egyben. Bármilyen mozgással foglalkozó oktató, edző kiemelt feladata a neuronok edzésben tartása. Ez történhet egy-egy jól felépített ritmusgyakorlattal, fokozódó dinamikai sorokkal, sokszor elismételt és változatos térbeli előadással variált etűdsorokkal. Valójában nem más, mint egyidejű és sokoldalú készség- és képességfejlesztés! A hangsúly a komplexitáson van! Fontos, hogy állandó kihívást jelentsen, sohase legyen monoton, unalmas, előre kiszámítható! 14

15 2.3. Rávezető gyakorlatok: A zenés táncos mozgásformák alapvető mozdulatait tartalmazzák egyszerűbb, könnyebben végrehajtható kivitelben. Esetenként előfordulhat, hogy alkalmazzák a végleges mozgást is, de könnyített feltételek mellett végrehajtva. pl: ugrós táncok motívumainak oktatása az ugrásgyakorlatok párhuzamba állításával - ugróiskolák változatos támasztékszerkezetekkel, ritmusokkal - ugrókötél gyakorlatok: egyedül, párban, társakkal ( pányvázás, Piri-Feri-Sári ) - gumiugró iskolák - minitramp Rész- egész mozdulatsorok alkalmazása, a tanult mozgássorok időszakos visszaismétlése, kiegészítése, bővítése. Valójában nem más, mint a rész-egész tanulásmódszer. Abban az esetben, ha az elsajátítani kívánt mozdulat túl sok új mozdulatot tartalmaz, célszerű a mozgást részeire bontani, mozdulatait elemezni, azokat összekapcsolni, majd gyakori ismétlések után újra beilleszteni a tanulandó folyamatokba. Ha táncmotívumot, vagy aerobic alaplépést tanítunk, minden esetben a globális módszert kell alkalmaznunk! Ettől eltérő esetben ugyanis a tanuló nem kap hiteles képet a mozgásformáról. Ha viszont a már ismert mozdulatot csak kiegészíteni, díszíteni akarjuk egy-egy csapással, tapssal (néptánc), vagy karmunkával, tapssal (aerobic), abban az esetben a résztanulásos módszert használjuk! Stílusgyakorlatok A műfaji jeleket leginkább hordozó előadásmód megköveteli a stílusgyakorlatokat. Napjainkban a néptánc szerepe kettős. Mozgásanyaga előfordul a Nemzeti Alaptantervben (NAT), de egyre nagyobb súlyponttal rendelkeznek a professzionális táncműhelyek, táncos képzőintézmények is! A néptánc hagyományőrző, eredeti szerepét megtartva törekednünk kell azokra az apró mozdulatnyi sajátosságokra, amelyektől valóban hitelesek lesznek az egyes táncdialektusok tánclépései, motívumai! Az aerobic esetében sem mindegy, hogy hobby szinten alkalmazzuk a lépéssorokat, vagy versenyekre készül a táncos. 15

16 A már jól beidegződött gyakori mozgást, dinamikus sztereotípiát, törjük meg egy-egy mozdulat újraalkotásával. Ebben az esetben a figyelem fókuszálható. A stílusgyakorlatokat mindig előzze meg a képzési cél ismertetése, így elkerülhető a kellő motiváció hiányában fellépő sablonos, unalmas végrehajtási mód! Etűdök etűdszerkesztés A didaktikai folyamatban a gyakorlással, bevéséssel egyenértéket képviselő, célirányú tevékenységgel végeztetett minikoreográfiák. Bár tudatosan szerkesztett elemkapcsolatok, motívumkötések, mégsem nevezhetőek még táncfolyamatnak. Alapgyakorlatok, amelyek összpontosítják a figyelmet a kívánt mozgásfolyamatokra. Az etűdszerkesztés szempontjánál figyelembe kell venni, a könnyen egymáshoz illeszthetőséget, gördülékeny figuraváltásokat, valamint a szimmetrikus végrehajtási módozatot egyaránt! Több etűd összeállítása (szvit) változatosságot eredményezhet. Az etűdök pontos végrehajtása, számtalan variációs formája, esztétikailag tökéletes kivitelezése a technikai feladatkör mellet, pedagógiai szerepkörrel is rendelkezik. Az előadói képességek folyamatos fejlesztésével az egyszerű technikai gyakorlat nem ritkán művészi hatást érhet el Improvizációs gyakorlatok Az etűdök kötöttségével ellentétben e módszer lényege a rögtönzés! Elnevezése is erre utal: latinul improviso = előre nem látott. Mivel a táncosok a megszerzett mozgásélményeikből hozzák létre, lényeges, hogy a megismerési és bevésési fázis után alkalmazható sikeresen. Jelentősége a megismételhetetlenség, az adott pillanathoz, helyhez, előadóhoz kötődés. Célja a didaktikai folyamatban a kreativitás fejlesztése: alkotói, előadói készségfejlesztés. Pedagógiai szerepe az ellenőrzésen túl, a gyakorlás és bevésés, alkalmazás mellett a táncos élményszerzés, az attitűdszerzés. 16

17 III. FEJEZET 3. Mozgásműveltség és motoros képességfejlesztés táncos mozgásformák alkalmazásával Mozgásműveltségen a tanulók előzetesen elsajátított ismereteit, korábbi mozgásformákban szerzett jártasságait és egyénileg is eltérő képesség, készségeit együttesen értjük. A tánc tanult készség, ahol a táncos mozgásformákat tudatos, szándékos és koordinált cselekvésnek tekintjük. A zenés táncos mozdulatok összességét minden esetben mozgásszerkezeti tényezők határozzák meg. Az oktatási folyamatban arra kell nagy hangsúlyt fektetnünk, hogy ezen tényezők paraméterei minél változatosabbak, élményszerűbbek legyenek. A mozgástanulás folyamatában a mozgáskészségekkel együttesen a motoros képességek is fejlődnek Mozgásszerkezeti összetevők: Plasztika - Tér: a mozgásszerkezet térbeli összetevője (irány, kiterjedés, útvonal ) Ritmika - Idő: a mozgásszerkezet időbeni tényezője (tempó, ütem, ritmus ) Dinamika - Erő: a mozgásszerkezet erő tényezője (statikus, dinamikus ) 17

18 18 MOZGÁS SZERKEZETI ÖSSZETEVŐK

19 3.2. Motoros képességfejlesztés lehetőségei a táncos mozgásformákban KONDICIONÁLIS KÉPEESÉGEK - gyorsaság - erő - állóképesség KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK - egyensúly - térérzék - kinesztézia - tempó - és ritmusérzék - iram és időérzék ÍZÜLETI MOZGÉKONYSÉG - lazaság - hajlékonyság - flexibilitás - ruganyosság - robbanékonyság 19

20 20 MOTOROS KÉPESSÉGEK

21 IV. FEJEZET 4. Zenés táncos mozgásformák mozdulatai (alapelemei, lépései, motívumai) 4.1. Mozgásanyaga: (aerobic, néptánc) Célja a zenei és mozgásritmus szinkronizálása, jellegzetes mozgásformák elsajátítása. Az egyes tematikai egységek alaplépéseinek és alapelemeinek felhasználása során lehetőség nyílik a sokoldalú koordinációs és kondicionális képességfejlesztésre, a táncos önkifejezésre, az előadói készségek és a gyermeki kreativitás gazdagítására Speciális, a tematikai egységekhez (aerobic, néptánc) rendelt mozdulatok - LÉPÉS-JÁRÁS - UGRÁS - FORGÁS - GESZTUS - TESTSÚLYÁTHELYEZÉS-SÚLYHELYZETEK 21

22 22

23 23 zenes-tancos_fin_06.indd :28:44

24 Alapelemek, motívumok Aerobic elemek Az elemek végrehajtása alapján különbségek vannak alacsony és magas intenzitású talajfogások, valamint kicsi- közepes- erős intenzitású végrehajtási módok között. A két tényező nem kizárólagos! Amennyiben a talajra érkezés lépésnek, gördülésnek felel meg, abban az esetben low impact elemekről beszélhetünk. (low impact = alacsony becsapódás) Ha a talajfogás inkább höcögő, vagy ugró mozdulat, abban az esetben high impact elemekről van szó. (high impact = magas becsapódás) A gyakorlatelemek előadása, végrehajtása azonban különböző intenzitással (alacsony közepes magas) történhet. Ebben az esetben a kiegészítő karmunkának, illetve az izomerő igénybevételének szerepe a meghatározó. Az alapelemek nagy részének létezik low impact és high impact változata is. 24

25 Low impact elemek High impact elemek helyben járás (mars) térdemelés (knee lift) jogging séta lépés (walk) hintaló (rocking horse) futás lépés zárás (step touch) alacsony rúgás (low kick) magas rúgás (high kick) lábfejérintés (toe tap) mambó cha cha cha sarokérintés (heel dig) lépés fordulattal (pivot turn) sasszé (chasse) kettős lépés ( double step) rock step inga (pendulum) keresztlépés (grapevine) támadó állás (lounge) szökkenés (hopping) nyitás zárás (out in) csípő és boka tekerés (twist) terpesz zár ugrás (Jumping Jack) V lépés ( V step) inga lépés (pendulum) kán - kán szökdelés A lépés ( A step) póny plyometrikus ugrások hintalépés (side to side) squat sarokemelés (leg curl) Néptáncos motívumok: régi és új stílusú motívumok A néptánc, mint mozgássor legkisebb, önálló egysége a motívum. A korábban vizsgált mozdulatfajták (lépés, ugrás stb) széles választékát felsorakoztató, változatos plasztika - ritmika és dinamikai megjelenési formák alkotják. A néptáncok típusaira, az egyes táncfajtákra alapvetően jellemzőek. 25

26 Tánctípus, táncfajta: meghatározott tartalmi, formai és zenei keretben mozgó táncváltozatok összessége. Kialakulásuk rendszerint egy szűkebb területhez, etnikumhoz, történeti korszakhoz fűződik, fejlődésük, virágzásuk pedig meghatározott történeti társadalmi körülményektől függ. (Néptánc kislexikon) Martin György a magyar tánctípusokat és táncdialektusokat a következőképpen rendszerezte: Földrajzi elhelyezkedés alapján: - nyugati, vagy dunai dialektus, - középső, vagy tiszai dialektus - keleti, vagy erdélyi dialektus. Történeti stílusréteg alapján: - régi stílusú táncok: (körtáncok, fegyvertánc-botoló-pásztortánc, ugrós-legényes és régi párostáncok.) - új stílusú táncok: (verbunk és csárdás) Régi stílusú, (ugrós) motívumok egylépéses csárdás, lábgesztusokkal höcögők lengetők cifrák csapások Új stílusú, (csárdás) motívumok egyes csárdás kettes csárdás félfordulók átvetők páros forgások 4.2.Társas viszonyok A zenés-táncos mozgásformák megjelenítése attól függően, hogy hányan vesznek részt a mozgásban többféle lehetőséggel bír. - szóló forma (néptánc), vagy egyéni (aerobic) ebben az esetben a táncos egyedül végzi a mozgást. - páros forma (néptánc), vagy duó (aerobic): a mozgást ketten végzik, egymással összekapaszkodva, vagy akár különkülön is. 26

27 - hármas forma (néptánc), vagy trió (aerobic): néptánc esetében a férfi két nővel táncol, aerobic esetén tetszőleges a nemek aránya. - kis csoportok, kamara forma (néptánc), vagy csapat (aerobic): több résztvevő, általában 5-10 fő mozog egyszerre. - nagy csoport, együttesi forma (néptánc, aerobic): minden résztvevő egyszerre vesz részt a mozgásban Összekapaszkodási formák Az alaplépések, motívumok előadása függetlenül a mozgást végrehajtók létszámától további variációs lehetőségeket nyújtanak. Míg a néptáncban számos megjelenési formáját tapasztaljuk, ezzel szemben a fitnesz aerobicra nem jellemző. Verseny aerobicban kötött formában, a koreográfia részeként jelenik meg. - kézfogások: történhetnek lent, középen, fönt, keresztben, elől keresztezve, hátul keresztezve, azonos kézzel, ellentétes kézzel - vállfogások: ebben az esetben a táncosok egymás vállára támaszkodnak, kapaszkodnak össze - derék fogások: a kezek a társ derekán támaszkodnak - karolások: ritkán, de előfordulhat, elsősorban a néptáncban használatos forma. - váll-derék fogás: a páros táncok legjellemzőbb összekapaszkodási módozata Kartartások A néptáncos mozdulatok esetében is vonhatunk párhuzamot a gimnasztikai kartartásokkal, de a műfaji sajátosságból adódóan sokkal lazább, képlékenyebb a megjelenítés. Az aerobic, mint zenés-táncos mozgásforma a klasszikus gimnasztikai kartartásokat alkalmazza. 27

28 4.5. Térformák, alakzatok A mozgásban résztvevők száma (szóló, kiscsoport, csapat ) és a didaktikai folyamat célja (ismeretnyújtás, rögzítés, gyakorlás ) határozza meg, hogy mikor melyik fajtáját használjuk. szórt alakzat kör félkör párok csillag sorok diagonál csoportos, kiscsoportos alakzatok, szólamok 28

29 V. FEJEZET 5. Mozgások mozdulatok módszertani ajánlása, oktatásmódszertana. A zenés-táncos mozgástanítás meglehetősen magas szakmai felkészültséget igényel. Nem csupán a térbeli elmozdulásokból adódó balesetveszélyes helyzetek elkerülése, hanem a tantárgy komplexitása miatt is. Minden foglalkozás alkalmával az egyes testgyakorlatokat pedagógiai céllal kell elsajátíttatnunk. Az így létrejött dinamikus sztereotípiák elősegítik a tanulók testi lelki fejlődését, fejlesztik készség-képességeiket, kellő motivációt biztosítanak a további mozgásműveltség fejlesztéséhez, mialatt meghatározó személyiségfejlesztő szereppel bírnak. A táncos mozgásformák sikeres alkalmazásának további elengedhetetlen feltétele a megfelelő felszerelés, ruházat, szaktanterem, melynek hiányában elmarad a várva várt pozitív attitűd. Felszerelések: - Ruházat: légáteresztő, könnyed, elasztikus viselet, amelyben jól látható a testtartás. Néptánc esetén a lányok számára ajánlott a próbaszoknya viselete, melynek mozgása visszaigazolást adhat egy egy motívum eltáncolásakor. - Cipő: aerobic mozgásokhoz puha talpú, esetlegesen speciálisan erre a célra kifejlesztett sportcipő, míg a táncos mozgásokat a keményebb talpú, ritmusok kopogását, forgásokat is segítő, bőrtalpú cipő, az úgynevezett karaktercipő ajánlatos. - Hajviselet: minden esetben összefogott, feltűzött haj, amely nem akadályozza a látóteret. - Szaktanterem: meghatározó szerepkörrel rendelkezik! Mivel a zenés-táncos mozgásoktatás elsősorban a vizuális hatásokra épít, így hiányában megkérdőjelezhető a hiteles és eredményes képzés! Központi segédeszköze - a balesetvédelmek is megfelelő nagy felületű tükörfal. Szintén elengedhetetlen feltétel a jó minőségű audio, hi-fi berendezések megléte, amely a zenére történő mozgás szinkronitását segíti elő. Az emberi test optimális élettani működése érdekében pedig alapvető higiéniás feltételek szükségesek: jó szellőzés, természetes fény, vagy megfelelő megvilágítás, kellemes hőmérséklet, és lehetőség szerint a résztvevők számával arányos méretű sportpadlózat. A fokozott balesetvédelem miatt tilos mindennemű ékszer, karóra, kitűző használata! 29

30 A mozgásanyag feldolgozásának fázisai: - érdeklődés felkeltése, motiváció, táncos attitűd kialakítása - ismeretnyújtás - végrehajtás 5.1. Motiváció Célja az érdeklődés felkeltése, amely a későbbiekben a tanulók aktív, tevékeny részvételét eredményezi. A gördülékeny óravezetés érdekében ajánlatos nem csupán felkelteni, de folyamatosan szinten is tartani az érdeklődést, mert ez elősegíti a folyamatos koncentrációt, biztosítva a hatékony mozgástanulást. A személyes példamutatás determinálja a táncos attitűd létrejöttét Ismeretnyújtás Az ismeretnyújtás célja, hogy a tanulók valós, érthető képet kapjanak az elsajátítandó mozgásanyagról. Míg egyes oktatók a szóbeli irányítást részesítik előnyben, a többség mégis a vizuális információközlést tartja hatékonyabbnak. A gyakorlat azt mutatja, hogy a sorrendiség nem befolyásoló tényező, de a vizuális ingereket alkalmazó mozgásoktatás eredményesebbnek bizonyul Verbális ismeretnyújtás: beszélgetés, leírás, hasonlat, magyarázat - Beszélgetés: interaktív folyamat, kötetlen formában történik, a már korábban használt ismeretanyagra épít. Leírás: régebbi gyakorlatok felelevenítése, tartalmát tekintve lehet definíció, elmélet, elv, szabály. A mozgások minőségi jegyeire, konkrét érzékszerekkel felfogható tulajdonságaira irányul. - Hasonlat: szintén korábban szerzett mozgásos tapasztalatokra épít, és mozgás - képalkotást feltételez. (pl.: ugrósok esetében az egyes dialektusok cifra motívumainak lehetséges végrehajtási módozatai) - Magyarázat: a tánc és a mozgásos cselekvéstanulási módszerek legalapvetőbb, leggyakoribb eszköze. Legfőbb tulajdonsága, hogy nem csak konkrét technikai végrehajtást eredményez, hanem tények, általánosítások, végrehaj- 30

31 tási módozatok, szabályok ismertetése révén elősegíti az egyes tantárgyi koncentrációt is. (ének-zene, testnevelés, fizika, művészetek stb.) Segítségével bemutatható a zenés-táncos mozgásformák struktúrája, az egyes táncanyagok rendszere, lényeges mozgásjegyei. Alkalmazását nagymértékben befolyásolja a befogadó közönség, a tanulók előképzettsége, életkora, értelmi fejlettségi szintje, előzetesen szerzett mozgásélménye. A magyarázatnak minden esetben gyorsnak, rövidnek, lényegre törőnek kell lennie! Szigorúan kövesse az ok-okozati összefüggéseket, és logikusan épüljön egymásra a közölt információ. A gyakorlat-centrikusságot szem előtt tartva pedig mindig párosuljon konkrét cselekvéssel, és ösztönző erejű legyen! Vizuális ismeretnyújtás: bemutatás, bemutattatás, szemléltetés Mozgásos tevékenységek oktatása esetén a vizuális ismeretnyújtás élvez elsőbbséget. Leggyakrabban használt formái a bemutatás és a bemutattatás, illetve a szemléltetés. Alkalmazásuk a következő feltételekhez szabott: a) minden esetben legyen pontos, élethű; b) kerülje a karikírozott és imitált előadásmódokat; c) nyújtson teljes képet a mozgásszerkezeti tényezőkről: eredeti tempóban, megfelelő erőfokkal, plasztikailag tökéletes stílusban történjen; d) megfelelő távolságban zajlódjon, hogy mindenki jól láthassa; e) többször elismételve, változatos nézőpontokból történjen; f) ne csak a mozgás domináljon, segítse a verbális ismeretadás; g) indokolt esetekben használjunk tükörképet ; Fajtái: - közvetlen módon: bemutatás, bemutattatás. - közvetett módon: felvételek, ábrák segítségével 31

32 Bemutatás: a zenés-táncos mozgásformák oktatásában a legnagyobb jelentőséggel bír. Új ismeret megszerzésekor meghatározó a tökéletes, pontos, valós mozgás megtekintése, melyet életkori sajátosságuknak megfelelően a gyermekek szívesen leutánoznak. Bemutattatás: motivációs céllal alkalmazható, ha a vizuális ismeretet közlő egyén (lehet tanuló is) már rendelkezik az elsajátítandó mozgásformával. Abban az esetben is alkalmazható, ha az oktatót bármilyen tényező gátolja a mozdulat tökéletes kivitelezésében. Szemléltetés: a mozgásoktatáshoz használt technikai információk közlésére a legalkalmasabb módszer. Lényeges, hogy aránya nem haladhatja meg a közvetlen módozatok arányát. Nagy segítséget jelenthet az egyes táncstílusok analizációs folyamataiban, az egyes technikai kivitelezések megfigyelésére (fogásmódok, páros viszonyok stb), illetve alkalmat teremthet bizonyos mozdulatok összehasonlítására. Eszközei lehetnek: eredeti anyagok, filmfelvételek, fotók, ábrák stb Végrehajtás Alkalmazás, gyakorlás, feldolgozás, bevésés: A didaktikai folyamatban meghatározott helye van. Az ismeretszerzés és feladatközlés után alkalmazható, a már megismert, elsajátított mozgásanyag megszilárdítására. A tevékenység során fejlődnek a táncos mozgáskészségek, a finom - motorikus és motoros képességek, egészen a mozdulatok beidegződéséig, vagyis a készség szintű mozgásig, előadásig. Az alkalmazás, gyakorlás során mód nyílik differenciálásra is, amely a gyakoroltatás és végrehajtás nehézségi fokában jut kifejezésre. Lehetőség szerint alkalmazzuk az improvizálást is, amely ez esetben a kombinatív gyakorlásnak felel meg. Általános szempont azonban, hogy minden esetben az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé, a könnyűtől a nehezebb felé haladjunk! Saját tapasztalataimból merítve, magam is úgy gondolom, hogy az élményközpontú, gyakorlat - centrikus oktatás bizonyul a legeredményesebbnek a mozgásos cselekvéstanulásban. 32

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

1.ábra Az edzés blokkvázlata

1.ábra Az edzés blokkvázlata Előkészítő, rávezető, célgyakorlatok a köríves rúgás gyakoroltatásánál 1.ábra Az edzés blokkvázlata Tervezett edzésprogramom célcsoportjai olyan haladó edzett versenyzők, akik a szereplő technikákban már

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Az ökölvívás nyílt mozgáskészségére utalva döntő szerepet kap a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság. Ezeket a tulajdonságokat a felkészülésnek is követnie kell.

Részletesebben

TÁNC Célok, feladatok: Fejlesztési követelmények

TÁNC Célok, feladatok: Fejlesztési követelmények 1 TÁNC A táncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt,

Részletesebben

Általános bemelegítés

Általános bemelegítés Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek

Részletesebben

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV Az Akrobatikus Rock and Roll tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül az Akrobatikus Rock and Roll minél teljesebb megismerésére, segítse

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02.

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02. UEFA B licencmegújító továbbképzés A gyorsaságfejlesztés alapjai Siófok 2014. 12. 02. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve Ikt.sz: 1/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

FITNESS A fitness kifejezés szótári jelentése:

FITNESS A fitness kifejezés szótári jelentése: FITNESS A fitness kifejezés szótári jelentése: 1. Alkalmasság LABDA NÉLKÜLI KOORDINÁCIÓ 2. Megfelelés 3. Rátermettség 4. Állóképesség A körülmény, amikor valaki fizikailag erős és egészséges (Oxford Dictionary)

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP 1. feladat 4 pont Egyszerű feleletválasztás. Húzza alá a megfelelő választ! Csak egy helyes válasz létezik. A sportforma kialakításában

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog..

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása NTP- AMI 14 0076 Feljött a Nap,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi intézet. A sportmozgások oktatásának alapjai

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi intézet. A sportmozgások oktatásának alapjai Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi intézet A sportmozgások oktatásának alapjai Faragó Attila Ákos FAANACT.SZE Informatika testnevelés III. évf. 2007.

Részletesebben

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés Rögbi Évfolyam: 9-10. osztályosok Korosztály: junior II. Cél 1. A versenysport és élsporthoz szükséges testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés. 2. Terhelési összetevők

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

Követelmények a modern futballban

Követelmények a modern futballban Edzés Tervezés Követelmények a modern futballban A játék olvasása, intelligens helyezkedés, első érintés fontossága Kis terület Magas technikai képzettség,labdabirtoklásnál az ellenfél leszűkíti a területet.

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Sportklub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Sportklub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Sportklub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A diákoknak az iskolai foglalkozáson kívül nincs szervezett sportolási lehetőségük,

Részletesebben

Torna (női) Cél. Előképző szakasz

Torna (női) Cél. Előképző szakasz Torna (női) Évfolyam: 1-2. Korosztály: Életkor: 6-8. év Előképző szakasz Cél alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása motorikus képességek színvonalának növelése: a kondícionális (erő, gyorsaság,

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása A tételekhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mozgás- gyakorlatok

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mozgás- gyakorlatok Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Mozgás Mozgás: 1-6. évfolyam A

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK STEP AEROBIK ÉS ALAKFORMÁLÁS Bemelegítés, 30-40 perc step aerobic, utána alakformálás, erősítés. Segédeszközök: kézisúlyzó, therabend gumi. Speciális területek: has, hát, comb, fenék, kar. Az órák minden

Részletesebben

3. osztály - Testnevelés

3. osztály - Testnevelés Horizontális tanulás a TÁMOP 3.4.2/A-11/2 Projektet megvalósító együttnevelő intézmények számára Célja az SNI-s tanulókat oktató nevelő intézmények pedagógiai munkájának megismerése: integrálás, differenciálás,

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság ÁPRILIS, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a

Részletesebben

Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely

Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely Előadó: Gyulai Gergely gyulai@tf.hu Semmelweis Egyetem TS Kar Emlékeztető (1-2. óra) Előadó: Gyulai Gergely Irodalom: Dr. Metzing Miklós: Gimnasztika jegyzet (TFTI) Dr. Derzsy Béla: A gimnasztika alapjai

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

IV.2.15. TORNA (NŐI) IV.2.15.1. ELŐKÉPZŐ SZAKASZ 1 2. évfolyam Korosztály: 6 8. év CÉL RÉSZCÉL alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása motorikus képességek színvonalának növelése: a kondícionális

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság

Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság KÖZPONTI EDZÉS Copyright, Sáfár Sándor Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság JANUÁR, 0 H K Sze Cs P Szo V 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 A további edzésprogram sikeres végrehajtásához és a kitűzött

Részletesebben

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL

ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM LABDÁS- ÉS LABDA NÉLKÜLI GYAKORLATOKKAL (általános alapismeretek) Állóképesség: A szervezet azon képessége, amely lehetővé teszi a sportmozgás hosszú ideig, a teljesítmény

Részletesebben

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (5.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

A foglalkozás feladatai:

A foglalkozás feladatai: Adminisztráció A foglalkozás feladatai: a játék érthetővé tétele a technikai kivitelezés és pontosságának tanítása figyelem és koncentráció fejlesztés csapat, csapatrészek feladatainak oktatása a játék

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben