a augusztus június 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2009. augusztus 1. 2013. június 30."

Átírás

1 TIT Jurányi Lajos Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Tel: 42/ ; Fax: 42/ ; Akkreditált felnőttképző intézmény: FAT AL-1361 Nyilvántartási szám: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul TIT JURÁNYI LAJOS EGYESÜLETE Környezeti Fenntarthatósági terv a augusztus június 30. időszakra

2 Bevezetés A TIT Jurányi Lajos Egyesülete ismeretterjesztő tevékenységében fennállása óta fontos szerepe van a természet ismeretének, a természet és környezet védelmének, az emberek környezettudatos magatartásának alakításának, formálásának és ezáltal a fenntarthatóság biztosításának. A tudományos innováció, fejlesztés kapcsán a környezet értékeinek ismerete, a környezeti szempontok figyelembe vétele, a társadalmi felelősségvállalás alapvető fontosságú szempontok. Egyesületünk tevékenysége több irányú: többek között, alapvető jelentőségű környezettel kapcsolatos ismereteket nyújtunk a lakosságnak, segítünk megőrizni a kulturális és környezeti értékeket, bővítik az azokkal kapcsolatos ismereteket. Az egyesület Fenntarthatósági Tervét a Lépéssel a jövő előtt c. pályázati projekt megvalósítása kertében az ÚMFT idevonatkozó útmutatója szerint készítjük el, vállalásainknak megfelelően. I. Környezettudatos menedzsment és tervezés I./A. Környezeti menedzsment eszközök 1. Fenntarthatósági Terv elkészítésének vállalása A TIT Jurányi Lajos Egyesület menedzsmentje elfogadja a jelen Fenntarthatósági Tervet, amelyet minden évben áttekint, és megfelelően aktualizál. A menedzsment humánerőforrás oldala, irányító és végrehajtó személyzete: 1) Az egyesület képviselője, az egyesület gazdasági vezetője, a környezetvédelmi- fenntarthatósági feladatokkal megbízott munkatársak (2 fő : szakmai képzések, nyári táborok, találkozók, versenyek, munkatársak tudásmegosztása) 2. Fenntarthatósági felelős(ök) kijelölése A TIT Turányi Lajos Egyesülete a fenntarthatósági menedzsmentbe az alábbi személyeket jelöli ki, illetve kéri fel: Dr. Hargitai János igazgató. Biológus, biokémia egyetemi doktor, környezetvédelmi TIT előadó. A projekt menedzsereként munkaköri feladata a fenntarthatósági szempontok állandó vizsgálata, érvényesülésük elősegítése, és a projekt előrehaladási jelentésekben a fenntarthatósági szempontok megvalósulásának értékelése. Sarka Lajos, főiskolai docens, kémikus, szakmai tanácsadó a TIT jurányi Lajos Egyesülete kémiai és környezetvédelmi szakosztályának elnöke, Feladata a fenntarthatósági menedzsment szakmai segítése, a kémiai környezetvédelmi ismeretterjesztés kertében a környezetvédelmi nyári tábor, a Hevesy György kémiai (környezetvédelmi) országos verseny irányítása.

3 Tornai Dóra TIT munkatárs. Munkaköri feladatként szervezi, segíti az egyesület fenntarthatósági munkatervének megvalósulását. Az egyesület társadalmi-közösségi- és szakmai ismeretterjesztése keretében felügyeli a fenntarthatósági szempontok megvalósulását. Bojti Zsuzsanna TIT gazdasági vezető, a projekt menedzsment tagja. Munkakörénél fogva nyomköveti és segíti a fenntarthatósági szempontok megvalósulását, különös tekintettel a víz, az energia, a hulladékszállítás számláinak elemzése alapján levonható tapasztalatokra. Az anyag beszerzéseket a fenntarthatósági szempontoknak megfelelően irányítja. 3. Éves fenntarthatósági értékelés és jelentés készítése A fenntarthatósági felelős koordinálásával valósul meg a Fenntarthatósági Terv éves felülvizsgálata, amennyiben szükséges részelemeinek pontosítása. A felülvizsgálat megállapításait írásban rögzítjük és a következő időszak terveibe beépítjük. Ennek ütemezése: 2011 szeptember 28-át követően 30 napon belül a Fenntarthatósági Projektmenedzsment (vezetés) elemzi a PEJ2 és a ZPEJ környezeti fenntarthatósági tapasztalatokat november 1-ig elvégzi jelen dokumentum - A TIT JURÁNYI LAJOS EGYESÜLETE Környezeti Fenntarthatósági terv a augusztus június 30. időszakra módosítását. Ezt követően évente, 2012 június 30, 2013 június 30 értékeli és szükség szerint módosítja a dokumentumot. 4. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma A TIT Jurányi Lajos Egyesülete munkatársai közül legalább 6-7 fő részt vesz a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban. Részvételüket a fenntarthatósági felelős koordinálja.a tudásmegosztáson való részvételt a munkatársak az egyesület által szervezett környezetvédelmi, környezettudatos magatartásra nevelő egyéb rendezvényeken, tréningeken, felnőttképzési szolgáltatáson, konferencián való részvétellel is igazolhatják a tudásmegosztás témakörének egyezősége esetén. Ezt a tényt a tudásmegosztás jelenléti ívén igazolni kell a projektmenedzser igazoló aláírásával. 5. Fenntarthatósággal kapcsolatos adatok közzététele, nyilvánosság biztosítása A TIT Jurányi Lajos Egyesülete Fenntarthatósági Tervét a honlapján közzéteszi, A számára az aktuális környezeti információkat, rendezvényeken való részvételt, honlapján, a felhívásaiban és más módon közzéteszi. nyilvánosság hozzáférést a

4 6. A termék és szolgáltatásfejlesztésnél a környezeti hatások vizsgálata A egyesület vállalja, hogy a tevékenysége során létrejövő termékek és szolgáltatások kialakításánál, fejlesztésénél kiemelten vizsgálja a környezeti hatásokat, termék és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége kapcsán az esetleges negatív környezeti hatásokat kiküszöböli. I/B. Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások 1. Kutatási, tudományos és ismeretterjesztő programok előzetes, fenntarthatóságszempontú lektorálása A TIT Jurányi Lajos Egyesülete a tevékenysége során megvalósuló tudományos ismeretterjesztő projektjei során figyelembe veszi a jelen Fenntarthatósági Terv szempontjait, és amennyiben a projekt pályázatos, vagy megbízásos módon kerül meghirdetésre, a meghirdetés és az értékelés szempontjaiban a Fenntarthatósági Terv szempontjai szerepelni fognak. A egyesület által szervezett szolgáltatások, ismeretterjesztő programok tervezése során a jelen Fenntarthatósági Terv szempontjait előzetesen érvényesíteni fogja, és ellenőrizni fogja e szempontok betartását. ( szakmai képzések, tehetséggondozás, beszerzések, felnőttképzési szolgáltatások, tanulmányi látogatások) 2. Környezeti és fenntarthatósági ismeretek bővítése Az egyesület ismeretterjesztő és ismeretbővítő programjainak tartalmi tervezése, és azt követően a megrendezése során fontos, a fenntarthatósági felelős által koordinált és ellenőrzött szempontok szerint a környezettudatosság fejlesztése. A munkaterv programjainak, szolgáltatásainak kiemelt célja a lakosság és a fiatalok társadalmi felelősségvállalásának fejlesztése, szemléletük formálása. 3. Környezettudatos programhelyszínek A TIT Jurányi Lajos Egyesülete által szervezett felnőttképzési és tehetséggondozási programok kapcsán a helyszíneinek kiválasztása során előnyt fognak élvezni azok a természet-közeli helyszínek, ahol a hulladékminimalizálás, a szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság, az egészséget kímélő foglalkozások így különösen a világítás, monitorok, zöld növények, szellőzés, az egészséges táplálkozás, a pihenéshez a zöld-felület, a kerékpártárolás biztosítottak. Együttműködési szerződéseink alapján: ilyen helyszínek a DE Egészségügyi Kar, a Nyíregyházi Főiskola, a középiskolák, a Sóstói Parkhotel, a nyíregyházi Állatpark, a Tuzson János Botanikus kert.

5 4. A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése Az egyesület törekedni fog a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, a papír újrahasználhatóság, és stand-by üzemmód szempontjait is. 5. Helyi beszállítók előnyben részesítése a beszerzéseknél A TIT Jurányi Lajos Egyesülete a projekthez kapcsolódó beszerzéseinél törekedni fog megbízható, kipróbált helyi kereskedők, vállalkozások által biztosított, egyben környezetbarát termékek és a környezeti szempontokat kiemelten érvényesítő szolgáltatások előnyben részesítésére. A megbízhatónak értékelt partnerrel megállapodást köt a veszélyes hulladéknak számító elhasználódott, kiürült, vagy kiselejtezett veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, eszközök átvételére, elszállítására és biztonságos kezelésére. 6. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti fenntarthatósági ismertek bővítésére A TIT Jurányi Lajos Egyesületének humán-erőforrás fejlesztése során fontos szempont a munkavállalók környezettudatos életmódra nevelése a környezeti fenntarthatósági ismereteinek bővítése, ennek érdekében a szervezeten belüli tudásmegosztás kapcsán kiemelt szerepet biztosít a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos dolgozói ismeretanyag bővítésének, melyhez szakértő segítséget, tanácsadást is igénybe vesz. 7. Partnerség építés A TIT Jurányi Lajos Egyesülete a környezettudatos életmódra nevelés, a fenntarthatósági szempontok megvalósítása során a programjai tervezésébe lebonyolításába, értékelésébe bevonja a fontos partnereket, : a Nyíregyházi Főiskolát, civilszervezeteket, a partnerségi körében működő tudományos és ismertterjesztő szervezeteket (Emisszió Környezetvédelmi Egyesület, Nyírségi Civilház, Bugát Pál TIT Egyasület, TIT Teleki Pál Egyesület, Magyar Természettudományi Egyesület). I./C. Természetes térszerkezet megőrzése

6 1. Kulturális értékek megőrzése Egyesületünk ismeretterjesztő programjainak többolyan eleme van, amelyek a helyi kulturális értékek megőrzését is elősegítik, és amelyek illeszkednek az Európai Unió által ajánlott tíz pontos irányelv megvalósításához. Ebben együttműködünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával. II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás II./A. Természeti erőforrások megőrzése 1. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése Egyesületünk megvizsgálja a tulajdonos partnerekkel együtt a Tudomány és Technika Háza fajlagos vízfelhasználás csökkentésének, a vizesblokkok víztakarékos vizesblokkokra való cseréjének lehetőségeit. Az épületeket érintő felújítási munkáknál kiemelt figyelmet fordítunk a víz- és lefolyórendszerek felújítására. A tudásmegosztás keretében munkatársaink figyelmét felhívjuk a víztakarékosság szempontjaira. Egyesületünk kihasznál minden lehetőséget, hogy a víztakarékosság megvalósítása érdekében korszerűsítési, felújítási forrásokhoz jusson. Akár az önkormányzattal, akár a társtulajdonosokkal közös pályázatot készít ennek érdekében Tervezett időszak : fenntartási szakasz. 2. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése A Tudomány Technika házában megvizsgáljuk az alkalmazott izzók, energiatakarékos izzókra való teljes körű cseréjének lehetőségeit. Az épületeket érintő felújítási munkáknál kiemelt figyelmet fordítunk az energiatakarékossági szempontokra, az alternatív energiafelhasználás alkalmazásának lehetőségeire. Tudásmegosztás keretében munkatársaink figyelmét felhívjuk az energiatakarékosság szempontjaira. 3. Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása A z egyesület pályázatai során törekedni fogunk a kombinált, valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, a papír újrahasználhatóság, és stand-by üzemmód szempontjait is.

7 4. Kétoldalas másolás és újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során A TIT Jurányi Lajos Egyesülete levelezésében és kiadványaiban törekedni fogunk a papír és nyomtatás nélküli levelezés megvalósítására, kétoldalas másolásra és az újrahasznosított papír alkalmazására. Ennek mértékét az éves értékelés fenntarthatósági szempontok fejezetében rendszeresen összegezzük és értékeljük. HI: TQM minőségirányítási rendszer szerinti önértékelés tárgyévet követő január 31. II/B. Jó környezet- és egészség állapot megőrzése 1. Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése A TIT Jurányi Lajos Egyesületénél keletkező hulladék jellemzően az irodai munkával együtt járó papír hulladék, és veszélyes hulladéknak számító informatikával, számítógéppel kapcsolatos anyagok és eszközök. Fokozottan törekszik a működése kapcsán keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a környezetre ártalmas hatású hulladékok szabályszerű kezelésére, eltávolítására. A hulladék kezelés kapcsán a környezetre káros hulladékokat szelektíven gyűjti, kiemelt figyelmet fordít azok ártalmatlanítására, megállapodást köt az elszállítására, biztonságos kezelésére. 2. Szállítási igényt csökkentő távtanulási, együttműködési technológiák A TIT Jurányi Lajos Egyesülete törekedni fog az internet-es távtanulási és együttműködési technológiák minél szélesebb elterjesztésére, hogy csökkentse a szervezet szállítási és papír igényét. 3. Papír-és hulladék-kímélő adatkezelési technológiák preferálása Az egyesület törekszik a hagyományos, papíralapú adatkezelési technológiák alkalmazásának csökkentésére, mivel ezek igen nagy hulladékmennyiséget eredményeznek. Működésünk során igyekezni fogunk az adatkezeléssel és az adminisztrációval kapcsolatos papírhulladék mennyiségének minimalizálására. II/C. Társadalmi felelősségvállalás 1. Gépkocsi használat helyett a tömegközlekedés preferálása a munkavállalók esetén

8 A z egyesület ösztönzi dolgozóit, hogy a munkába járáshoz elsősorban a tömegközlekedési eszközöket vegyék igénybe, illetve a városfejlesztés által megnyílt a lehetősége a kerékpárral történő közlekedésnek. Kerékpárosok számára megfelelő tároló helyet biztosít. Az épület belső udvarán védett kerékpártárolót alakított ki. 2. Többletszolgáltatások nyújtása a helyi lakosságnak Az egyesület munkája környezettudatos életmódra nevelés területén kétirányú. Az egyesület dolgozói mellett széleskörű társadalmi felvilágosítást végez a lakosság körében, különösen az egész életen át tartó tanulás és felnőttképzési programjai kertében, Ez történik tudásmegosztás keretében (szakmai képzés), tehetséggondozás keretében, és környezetvédelmi, környezettudatos magatartásra nevelő rendezvényeken. 3. A társadalmi bizalom szintjének növelése Az egyesület programjain és szolgáltatásain keresztül igyekszik növelni a társadalmi együttműködés és bizalom szintjét, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a hátrányos helyzetű emberek, fiatalok is részesülhessenek szolgáltatásiból. A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos elköteleződésének olyan módon is teret ad, hogy a védett tulajdonságú csoportok esélyegyenlőségét mind a munkahelyen, mind társadalmi vonatkozásban a LLL rendszerében biztosítani kívánja. Nyíregyháza, 2010 június 30 Dr. Hargitai János igazgató TITI Jurányi Lajos Egyesülete

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft.

Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft. Környezeti jelentés 2015 4D SOFT Kft. Szervezeti profil A 4D SOFT Számítástechnikai Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalat, amely több mint 20 éve fejleszt integrált üzleti alkalmazásokat.

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is.

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is. Tartalom Bevezetés... 3 Szójegyzék... 4 I. Környezettudatos menedzsment, jelentés és tervezés... 5 II/A. Környezeti menedzsment eszközök... 5 A Fenntarthatósági Felelős, a Fenntarthatósági Munkacsoport,

Részletesebben

Előszó ----------------------------------

Előszó ---------------------------------- A 4D SOFT Kft. esélyegyenlőségi és fenntarthatósági jelentése Készült: Budapest, 2015. március Előszó A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái - Esélyegyenlőség, fenntarthatóság - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások megerősítése

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

Pályázati lehetőségek

Pályázati lehetőségek - Tájékoztató pályázati lehetőségekről Civil szervezetek részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor

Részletesebben

KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve: 2015. 06. 15.

KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA. Frissítve: 2015. 06. 15. KÖRNYEZETI JELENTÉS JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT PÁPA 2013 Frissítve: 2015. 06. 15. I. Bevezetés A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ bemutatása A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2013-AS ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL.

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2008. ÉV KÉSZÍTETTE: MENDER KRISZTINA OKL. KÖRNYEZETKUTATÓ PÉCS, 2009. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖRNYEZETI JELENTÉS... 3 II.

Részletesebben

MUNKAANYAG 2005. április

MUNKAANYAG 2005. április Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók és értékelõk számára MUNKAANYAG 2005. április Tartalom AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA I. RÉSZ: A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE MINT HORIZONTÁLIS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.04.21 Záró dátum: 2011.10.20 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása Üzleti terv Kitöltési útmutató I. Vezetői összefoglaló...2 II. Az Ügyfél bemutatása...3 III. Piacelemzés és Értékesítés...4 III.1. Termékek piaci kereslete,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben