ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Fenntarthatósági Terv Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Önkormányzati Iroda, Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Agenda 21 nevű akcióprogramot a fenntartható fejlődésért az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiroban megtartott Környezet és Fejlődés című konferenciája alkotta meg. Széleskörű és kihívásokkal teli keretet ad az olyan helyi, országos és globális akciók számára, melyek fenntartható jövőt kívánnak alkotni. Az Agenda 21 alapdokumentum 28. fejezete A helyi hatóságok kezdeményezése az Agenda 21 támogatására címmel foglalkozik a fenntartható fejlődés helyi programjával és ezen belül az önkormányzatok meghatározó szerepével. A Helyi Agenda 21 (Local Agenda 21, LA21) programot a következők jellemzik: legyen rövid, világos és mindenki számára hozzáférhető dokumentum; határozza meg, mik a fenntarthatósággal összefüggő legfontosabb kérdése, és célok a különböző területeken; tartalmazzon egyértelmű célokat a környezet állapotára és az élet minőségére vonatkozóan; tegye egyértelművé, hogy milyen szervezetek, vagy szektorok feladatkörébe tartoznak az egyes akciók (határidővel!) amelyek a célok érdekében megvalósításra kerülnek, és azt is, hogy milyen módon kívánják az eredményt, sikerességet mérni, valamint írja le, hogy vizsgálják felül az egész programot. Az önkormányzatok jelentősebb településfejlesztési tervei ma már nem valósíthatók meg pályázati támogatások nélkül. A pályázatok évek óta tartalmaznak ún. horizontális követelményeket (társadalmi esélyegyenlőség és fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság), amelyek súlya a pályázatok értékelésében egyre nő, és egyre több elemük válik kötelezően teljesítendővé a pályázó számára. De ezeken a kötelezettségeken túlmenően a jövőnk iránt érzett felelősségünk is aktív szerepvállalásra késztet bennünket a fenntartható fejlődés érdekében. Az LA21 a helyi társadalmi és gazdasági élet számos területét felölelő dokumentum, amelynek elkészítése az önkormányzat, az intézmények, a civil és gazdasági szféra szereplőinek az összefogását, külső szakértők közreműködését igényli. Az LA21 megszületéséig azonban szükségünk van egy olyan dokumentumra, amely tartalmazza az önkormányzat elkötelezettségét a fenntarthatósági szempontú működés iránt, összefoglalja az ebbe a körbe tartozó célokat és eddigi eredményeket, szemléletformáló és cselekvésorientáló. A csatolt Fenntarthatósági Terv, amely a szervezetfejlesztési projekt környezeti fenntarthatósági szempontjainak keretében készült el, kiindulópontja kíván lenni a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünknek. Ilyen tervvel már több önkormányzat rendelkezik. A Fenntarthatósági Terv arra szolgál, hogy megfogalmazzuk céljainkat és elkötelezettségünket a fenntarthatóság iránt, ezek orientálják döntéseinket, cselekedeteinket, és legyen mihez mérni az eredményeket. Nem egy statikus, hosszú időn keresztül változatlan dokumentumban gondolkodunk, hanem olyan munkadokumentumban, amely a tapasztalataink alapján folyamatosan kiegészítve a Helyi Agenda 21 előkészítő dokumentuma. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, Ottó Péter polgármester

3 Zirc Városi Önkormányzat FENNTARTHATÓSÁGI TERVE V

4 1. Alapelvek 1.1. A fenntartható fejlődés fogalma A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. (ENSZ Közös jövőnk jelentés, 1987) A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jobblét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. (A növekedés az anyagi gyarapodás következtében előálló méretbeli változást, míg a fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti.) (Herman Daly) 1.2. Fogyasztás, környezet és fenntarthatóság A megújuló erőforrások fogyasztása A környezet helyzete Fenntarthatóság több, mint amit a természet újratermelni képes a környezet pusztul nem fenntartható a természet újratermelő kapacitásával azonos mértékű környezeti egyensúly fenntartható, nem változó állapot kevesebb, mint amit a természet újratermelni képes a környezet megújul fenntartható fejlődés 1.3. Az önkormányzatok hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez Az önkormányzatoknak kiemelt szerepe és felelőssége van a fenntartható gondolkodásmód és magatartás kialakításában, a felelős cselekvési minták adásában, a közösségi erőforrások fenntarthatóságot támogató felhasználásában, hiszen a gazdaság és a civil szféra szervezeteinél sokkal nagyobb személyi, tárgyi és földrajzi körre vannak hatással. A jogi szabályozások betartásán túl a fenntartható fejlődést biztosító fejlesztések hozzájárulnak az intézmények versenyképességéhez, jobb eredmény érthető el a szolgáltatások minden szintjén, előnyösen befolyásolják a vezetés gyakorlati lépéseit, javítják a munkakörülményeket, csökkentik az egészségügyi és biztonsági kockázatokat. A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az önkormányzat és az intézmények, szervezetek stratégiájába pozitívan befolyásolja az adott szervezet arculatát, pozitívan hat a gazdaság és társadalom többi szereplőjére. 2. Előzmények 2.1. Tanulmányok Zirc város és a Zirci kistérség a földrajzi elhelyezkedésénél, természeti adottságainál fogva érzékeny a természet- és környezetvédelmet érintő kérdésekben. Az utóbbi bő évtizedben a következő dokumentumok születtek ebben a tárgykörben: - Zirc város környezeti állapota dr. Kun Szabó T. dr. Kovács B. Futó J. dr. Galambos I. Kasper Á. Zirc, Zirc város stratégiai programja Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézet Győr, Zirc kistérség települési környezetvédelmi programja BLAUTECH Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Zirc Város Települési Hulladékgazdálkodási Terve a időszakra (Tervezet) Zirc Városi Önkormányzat, Zirc város települési szilárdhulladék-lerakójának teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata Szente Z. Ádám L. Székesfehérvár, 2004 Fenntarthatósági terv_zircönk_v2_02 2

5 - Zirc város belterületére készített faállomány fejlesztési stratégia Szűcs A. Csuka V. Veszprém, Zirc külterületén tervezett mészkőbánya előzetes vizsgálati dokumentációja RPM Kft Olaszfalu, Zirc város tájérték adatbázisa Somogyi Bence, Polgármesteri Hivatal Zirc, Zirc város vonzerő adatbázisa Somogyi Bence, Polgármesteri Hivatal Zirc, A Biodiverzitás Fővárosa pályázati anyag Somogyi Bence, Polgármesteri Hivatal Zirc, Értékgazdag Település pályázati anyag Somogyi Bence, Polgármesteri Hivatal Zirc, 2010 A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2010.(VIII.9) Kt. számú határozata tartalmazza a települési Környezetvédelmi Program elkészítését A Fenntarthatósági Terv létrehozása Önkormányzatunk A Zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése projekt (ÁROP-1.A.2/A ) környezeti fenntarthatósági fejezetének kidolgozása során vette számba a fenntarthatóság fogalomkörébe tartozó aktivitásait. Ennek során merült fel az igény, hogy a fenntarthatósági törekvéseket, kezdeményezéseket, kötelezettségeket olyan dokumentumban foglaljuk össze, amely ezeket rendszerbe foglalja és biztosítja a strukturált követhetőségüket. A Fenntarthatósági Tervet (ill. a helyébe lépő Local Agenda 21-et) évente felülvizsgáljuk, értékeljük és aktualizáljuk. Fenntarthatósági terv_zircönk_v2_02 3

6 Fenntarthatósági Terv I. Környezettudatos menedzsment és tervezés Témakör Célkitűzés Induló állapot 2011 február hónapban I/1 Fenntarthatósági terv A szervezetfejlesztési projekt követelményrendszerének szempontjai alapján létrehozzuk az alaptervet, majd 2012-ig előkészítjük az ezt felváltó A Fenntartható Fejlődés Helyi Programját (Local Agenda, LA21). I/2 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap I/3 Fenntarthatósági megbízott kijelölése I/4 Környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) I/5 Fenntarthatósági tudásmegosztás, ismeretbővítés, készségfejlesztés saját munkatársak számára I/6 Fenntarthatósági, környezeti tudásmegosztás, ismeretbővítés, készségfejlesztés, akció a partnerek, a társadalmi környezet számára I/7 Fenntarthatósági súlypontú partnerség építés, fenntartás Alapterv kész. Az LA21 több részeleme már meglévő önkormányzati dokumentumokban megtalálható. A Környezetvédelmi Alapot fenntartjuk. Egyenleg : Ft. Gondoskodunk arról, hogy a fenntarthatósági feladatkörrel nevesített belső vagy külső megbízott foglalkozzon. A KTÉ-t bevezetjük és évente megismételjük. Az értékelés bázisát folyamatosan bővítjük, az értékelési módszertant fejlesztjük. Évente 2 szervezett képzési rendezvényt vagy eseményt tartunk, rendszeres tudásmegosztás az intraneten. Évente legalább 3 szervezett eseményt tartunk, rendszeres lakossági tájékoztatást adunk a helyi tájékoztatási csatornákon. Formális (írásos megállapodással alátámasztott) és nem formális kapcsolatot létesítünk és működtetünk releváns civil és gazdasági szervezetekkel szakmai együttműködésre, közös akciókra, kölcsönös tájékoztatásra. Saját munkatárs látja el a feladatot. Első értékelés megtörtént ben egy szervezett rendezvény, egy intranet-tudásmegosztás ben 6 szervezett eseményt bonyolítottunk le, rendszeres tájékoztatást adunk a helyi csatornákon. Írásos megállapodás létezik 3 civil szervezettel (2 környezetvédelmi egyesület, Zirci Civil Kerekasztal). I/8 Fenntarthatósági, környezeti Törekszünk új helyi mérőhelyek kialakítására, a Egy légszennyezettségi mérőhely Megjegyzés 4

7 információk gyűjtése, közzététele I/8 Fenntarthatósági összefüggések vizsgálata és szempontok szempontok érvényesítése szakértői jelentésekben, tervekben, stratégiákban saját és külső mérési, tapasztalati adatokat, egyéb releváns információkat közzé tesszük a helyi tájékoztatási csatornákon. Az önkormányzat és intézményei által megrendelt szakértői vizsgálatok, tanulmányok, jelentések, tervek a kötelező elemeken túl is kitérnek az adott témával kapcsolatba hozható fenntarthatósági szempontokra, és ezt a követelményt a megbízás is tartalmazza. adatai nyilvánosan elérhetők. II. A fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás Témakör Célkitűzés Induló állapot 2011 február hónapban II/1 Helyszínválasztáskor környezettudatosság és környezetbarát közlekedési szempontok érvényesítése Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal (PMH) az általa kezdeményezett rendezvényeknél arra törekszik, hogy egyébként azonos feltételek mellett a résztvevők összességében a legkisebb környezeti terhelést eredményező módon közelíthessék meg a helyszínt (az egyedi gépjárműhasználat minimalizálása). Külső helyszín választásakor figyelembe veszik a helyszín alábbi jellemzőit: - hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés megléte;; - energiatakarékossági intézkedések; - egészséges táplálkozás; - egészséget kímélő foglalkoztatás (ergonómiai szempontok); - zöldfelület a pihenéshez; - a kinyomtatott dokumentumokhoz újrapapír használata; - kerékpártároló; - természetközeli sportolási lehetőségek; - szabadidőben természeti, környezeti ismeretek Megjegyzés Fenntarthatósági terv_zircönk_v2_02 5

8 II/2 II/3 II/4 II/5 II/6 II/7 Munkába járás környezetbarát módon Egészségmegőrző munkahelyi körülmények kialakítása Anyag- és energiatakarékos irodatechnikai eszközök, újrahasznosított anyagok használata A papírfelhasználás csökkentése A kibocsátott hulladék mennyiségének/terjedelmének csökkentése Fenntarthatósági/környezeti szempontok érvényesítése a beszállítók kiválasztásánál, a termék vagy szolgáltatás beszerzése során megszerzésének lehetősége. A PMH a saját munkatársai körében ösztönzi a helyi vagy helyközi közösségi közlekedéssel, vagy nem gépjárművel történő munkába járást és támogatja az önkormányzati intézmények ilyen törekvését. A PMH a saját munkatársai számára egészséges munkahelyi technikai és klímafeltételeket, ösztönző munkahelyi légkört igyekszik kialakítani. A béren kívüli juttatásoknál ösztönzi a rekreációs célú felhasználást és támogatja az önkormányzati intézmények ilyen törekvését. Beszerzéseknél előnyben részesítjük a többfunkciós, energiatakarékos berendezéseket, az újrapapírt, a másodnyersanyag csomagolóeszközöket. Egységes elveket határozunk meg az önkormányzati intézményekre. Dokumentumot keletkeztető intézkedéseknél megvizsgáljuk, szükséges-e azokat papíralapon megjelentetni. Ismétlődő képzéseket tartunk a PMH munkatársaknak és támogatást adunk az önkormányzati intézményeknek. Ismétlődő képzéseket tartunk a PMH munkatársaknak és támogatást adunk az önkormányzati intézményeknek a hulladék mennyiségének/terjedelmének csökkentésére. Ajánlatételi dokumentációkban értékelési szempontként hirdetjük meg a környezeti menedzsment rendszer, vagy minőségirányítási rendszer működtetését, vagy környezeti szempontok érvényesítését a termék életútja vagy a szolgáltatás nyújtása során. PMH: A helyközi közösségi közlekedésben bérlettámogatást nyújtunk a munkatársainknak. PMH: 2 db multifunkciós másoló, újrahasznosított festékpatronok, újrapapír Fenntarthatósági terv_zircönk_v2_02 6

9 III. Adatgyűjtés és értékelés Témakör Célkitűzés Induló állapot 2011 február hónapban III/1 Intézményi energiafogyasztási adatok III/2 Hulladékadatok III/3 Faállomány adatok III/4 Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer adatai Az önkormányzati intézmények energiafogyasztási adatait gyűjtjük, rendszerezzük, értékeljük, ezekről a döntéshozókat és a közvéleményt tájékoztatjuk. Eljárást vezetünk be a város területén keletkező hulladékok és környezetet terhelő anyagok mennyiségének mérésére, az anyagok követésére. A mérési eredményeket rendszerezzük, értékeljük, és ezekről a döntéshozókat és a közvéleményt tájékoztatjuk. Adatbázist hozunk létre és tartunk fenn a belterületi közterületi faállományról. Adatbázist hozunk létre és tartunk fenn a belterületi árokrendszerről és önkormányzati kezelésű átereszekről től az ivóvíz, gáz, villanyáram, távhő és tűzifa havi adatait gyűjtjük, az intézményeket meghatározott időnként tájékoztatjuk. Módszertani alapok rendelkezésre állnak a Hulladékgazdálkodási Terv tervezetében (2004). Rendelkezünk a veszélyes fák adatbázisával és a közterületi vágáspótlás adatbázisával. Térképi nyilvántartásunk van az önkormányzati kezelésű átereszekről. Megjegyzés Zirc, Ottó Péter polgármester Fenntarthatósági terv_zircönk_v2_02 7

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg FENNTARTHATÓSÁGI ÚTMUTATÓ NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 2007.. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg Tartalomjegyzék AZ

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

a 2009. augusztus 1. 2013. június 30.

a 2009. augusztus 1. 2013. június 30. TIT Jurányi Lajos Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Tel: 42/507-280; Fax: 42/507-281; E-mail: tit@titonline.hu Akkreditált felnőttképző intézmény: FAT AL-1361 Nyilvántartási szám: 15-0276-05

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Stratégiai tervezés tanulmány. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Stratégiai tervezés tanulmány. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Stratégiai tervezés tanulmány Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 3 1.1. Dokumentum célja... 3 2. Szakpolitikai helyzetkép, illetve az

Részletesebben

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is.

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is. Tartalom Bevezetés... 3 Szójegyzék... 4 I. Környezettudatos menedzsment, jelentés és tervezés... 5 II/A. Környezeti menedzsment eszközök... 5 A Fenntarthatósági Felelős, a Fenntarthatósági Munkacsoport,

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk ÖSSZEFOGLALÓ Esélyegyenlőség 1) Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek alapvető megközelítési szempontjai az Európai Közösség alapító

Részletesebben

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére

1 International Council for Local Environmental Initiatives a helyi környezeti kezdeményezések elősegítésére Tartalomjegyzék Összegzés... 2 1. A fenntarthatóság lokális programja /Local Agenda 21/ lényege, jelentősége... 4 1.1 A Local Agenda 21 dimenziói... 5 1.2 Az önkormányzat szerepe a Local Agenda 21 folyamatában...

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Előszó ----------------------------------

Előszó ---------------------------------- A 4D SOFT Kft. esélyegyenlőségi és fenntarthatósági jelentése Készült: Budapest, 2015. március Előszó A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1195/2007. Tervezet a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben