HÉZAG NÉLKÜL. De miért?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. De miért?"

Átírás

1 VIII. évfolyam 5. szám Május 1. margójára Újságunk tartalmából Kilóg a lónak a nagy büdös lába! Történt ugyanis, hogy szakszervezetünk tagjai részérõl igen felháborodott hangú jelzések érkeztek Gaskó István Budapest, Szegedi u. 74 sz. alatt lévõ szolgálati lakásával (ikerház) kapcsolatban. (folytatás a 4. oldalon) Piros lap a VÖKKÖP-nek! Szakszervezetünket több tagunk is megkereste azzal kapcsolatban, hogy a VÖKKÖP levélben elutasította az általa igényelt gyermeknevelési segély kifizetését. Az elutasítás oka nem volt igazán érthetõ számukra. (folytatás a 4. oldalon) Ha van rajta sapka azért, ha nincs rajta akkor meg azért!... avagy, hogy kell kinyírni azt aki útban van 2003 októberében értesülhetett az ország nyilvánossága és a vasutasok is arról, hogy 11 MÁV vezetõt a MOL-os néven elhíresült MÁV vezetés elmarasztalt az úgynevezett ingyenes zúzottkõ fuvarozás ügyében és a vélelmezett (!) mintegy 1 milliárd Ft károkozással összefüggésben a munkáltatói intézkedések mellett kártérítést is követelt többségüktõl. (folytatás a 8. oldalon) A párhuzamok a végtelenben találkoznak. Jó vicc, mi? Olyan igazi európai okoskodás. Mindig ezt ismételgetjük, és mély meggyõzõdéssel, mint a papagáj. Holott a párhuzamosok és ez józan ésszel könnyen belátható soha, és sehol sem találkozhatnak csak a végtelenben. A végtelenség viszont maga az Isten. És bizony Isten kezében minden megtörténhet! De miért? Még a párhuzamosok is találkozhatnak. Paolo Coelhótól tudjuk, hogy a vasúti sínek Oroszország kivételével az egész világon pontosan 1435 milliméter 4 láb, 8 és fél hüvelyk távolságra vannak egymástól. Hogy miért? Mert még a vasút feltalálása elõtt ilyen szélesre építették az utakat. No, de miért? Mert a régi római útépítõket követték. A Római Birodalom idején pedig a harci kocsikat rendszerint két ló húzta. A két harci ló egymás mellett 1435 milliméter helyet foglalt el Errõl van szó ma is. Az ûrhajózásban is. Az amerikai mérnökök állítólag ennél szélesebb üzemanyagtartályokat akartak építeni az ûrhajók számára. De a tartályokat Utah államban gyártották, ezt követõen viszont nem bírták a Floridai Ûrközpontba szállítani, mert azok egész egyszerûen nem fértek be az alagútba. Ez a butuska történet pedig minden hûség, vallás, politikai, társadalmi elkötelezettség, és bizony a házastársi viszony alapja is. Emiatt fontos a munkavállalói szolidaritás, ebbõl adódóan a szakszervezetek egymás közötti viszonya is. Közelebb távolabb? Minden hûségfogadalom egyben megállapodás is, annak érdekében, hogy a szerzõdõ felek azután mindig egyfelé tartsanak, egymástól egyenlõ távolságra, mintha sínen futnának Lehet, hogy néha egyikük vagy másikuk közelebb vagy távolabb szeretne kerülni, de ez lehetetlen a társadalmi vagy politikai cél megtartása érdekében. A megszállottságnak, a lelkesedésnek ugyanannak a távolságnak, a szilárdságnak célszerû maradnia, akár ember és eszme, férfi és nõ között, vagy akár munkavállaló és munkáltató között. Ne engedd, hogy hozzád simuljon, és ne egyezz bele, hogy kis idõre is egyedül maradjon, éljetek egymás mellett 1435 milliméterre. Ha inogni kezd alattad a föld, ha süppedõs talajra érsz életed állandóan kanyargó útján, akkor tudd, hogy eljött a választás órája! Továbbmész rendületlenül az egyre fenyegetõbb mocsárvidéken, vagy valamibe megkapaszkodsz vallásba, pártba, jógába, teológiába, ufókutatásba, házasságba, vagy pedig a saját érdekeid védelmébe. Õrizni a semmit? Ahhoz, hogy kapaszkodni tudj, szigorúan be kell tartanod a rítust legyen szó imáról, ünneprõl, tornáról, vagy akár érdekvédelemrõl. Ne nézz soha oldalra, sem hátra, mert hátha valaki visszanéz és hív! Fõleg akkor, ha nem vagy biztos abban, hogy helyes úton haladsz! Egy biztos. Minden döntés elõtt érdemes az éppen aktuális témát körbejárni. Körbejárni is érdekes lehet, ugyanis mindig ugyanazt látod, de mindig másképp, mégpedig azért, mert gyakorlatilag az idõk során semmi sem változik, csak Te öregszel! Mindenesetre meg kell õriznünk a tisztességes emberi méltóságot, az egymáshoz kötõdõ kapcsolatokat mind a családban, mind pedig a munkahelyeken. Tehát vagy felismered az összefogás erejét, vagy egyedül maradsz. Járási Ferenc

2 2 VÉT HÍREK A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) ülésein tovább folyik az iszapbirkózás az új középtávú megállapodás témaköreiben. A szakszervezeti erõfeszítések ellenére a munkáltatótól - szinte reménytelen számszerû, ellenõrizhetõ konkrétumokat kisajtolni a megállapodás érdekében. Különösen igaz ez a foglalkoztatás és jövedelempolitika tekintetében. Annak ellenére, hogy szavakban egyetértés mutatkozik abban, hogy az elkövetkezõ években indokolt a vasúti bérek átlagosnál dinamikusabb növekedését biztosítani, ennek garanciáit nem sikerül írásba foglalni. Bár egyre többen mondják, hogy a MÁV ZRt. egyes végrehajtó szintû szolgálati helyein a létszámhiány jelei mutatkoznak, a vasutasok foglalkoztatás biztonságát nem hajlandók tárgyszerûen garantálni. Túl óvatos, és túl semmitmondó a munkáltatói képviselõk magatartása. Ez részben érthetõ, hiszen a MÁV ZRt. állami nagyvállalat, még nem ismert a rövidesen megalakuló, új kormány vasúttal kapcsolatos koncepciója, nem ismert az új kormányzati struktúra, valamint nem tudni, hogy személy szerint ki lesz a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter és ez milyen változásokat idéz elõ a jelenlegi vasúti vezetésben. A szakszervezetek hónapok óta követelik, hogy a MÁV évre vonatkozó foglalkoztatási tervét a VÉT keretében ismertesse a munkáltató. Ismert, hogy az igazgatóság és a tulajdonos által jóváhagyott üzleti tervvel a vasúttársaság nem rendelkezik, viszont szükséges lenne annak az elõzetes foglalkoztatási tervnek a megtárgyalása, aminek alapján a munka jelenleg folyik. A munkáltató május 2.-án adta át évi foglalkoztatási elképzeléseit tartalmazó írásos elõterjesztését. Az elõterjesztés szerint bár korántsem az elmúlt években tapasztalt mértékben, de továbbra is csökkenteni tervezik a társaság létszámát. A MÁV ZRt. a évi fõs záró létszámról december 31-re fõre, fõvel csökkentené a teljes munkaidõben foglalkoztatottak számát. A legnagyobb arányú létszámcsökkenés a MÁV CARGO január 1- i megalakulásával már megvalósult, ugyanis az árufuvarozási üzletág kiválásával a MÁV ZRt létszáma fõvel csökkent. Az év további részében mintegy fõs csökkenést kíván a vállalat megvalósítani. Az alábbi táblázat a csökkenés üzletágankénti megoszlását mutatja: nem is lenne szükség. Ennek ellenére a társaság mégis tervez ilyet. Szakszervezetünk ezt nem látja indokoltnak, és azt elutasítjuk. Meggyõzõdésünk szerint a társaság végrehajtó munkaköreiben a létszámfelvétel indokolt elsõsorban a pályavasúti és a személyszállítási területeken. Határozatlan idejû Kollektív Szerzõdés? Amikor az elmúlt év végén elhatároztuk, hogy tárgyalásokat kezdünk egy új középtávú ( ) megállapodás megkötésérõl, a Kollektív Szerzõdés (KSZ) stabilizálására is gondoltunk. Az évi rendszerességgel folyó bértárgyalásokat folyamatosan nehezíti, hogy a KSZ december 31.-én mindig lejár és úgy kell gondoskodni meghosszabbításáról úgy, hogy minden vasutas feje felett ott lebeg a KSZ nélküli foglalkoztatás réme. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak létszámának alakulása évben. (TERV) (fõ) (fõ) (fõ) Április végén távozott a vasúttársaság humán szervezetének élérõl Kugler Flórián humánpolitikai vezérigazgató-helyettes. Mindenesetre a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes távozása is jelzi, hogy az új ( re szóló) középtávú megállapodás aláírására nem fog a napokban sor kerülni. A MÁV ZRt évi munkaerõterve A terv sok bizonytalanságot tartalmaz. Tartalmazza például annak az fõnek a kiszervezését, akik jelenleg a záhonyi átrakó körzetben illetve a humán szolgáltatás területén tevékenykednek. Ezen elképzelések bizonytalanságáról múlt havi számunkban már beszámoltunk. A MÁV ZRT. jelenlegi teljes munkaidõs létszáma fõ, tehát a nyugdíjazások és a spontán létszám mozgások miatt a terv teljesítéséhez közvetlen munkáltatói elbocsátásokra Szakszervezetünk számára egy középtávú megállapodáshoz hozzátartozik egy határozatlan idejû Kollektív Szerzõdés is. Januárban üzletági szinten folytak a szakértõi tárgyalások. A szakértõi tárgyalások tapasztalatai szerint nem látszott lehetetlennek a kollektív szerzõdés határozatlan idejûvé tétele a MÁV azonban egyre halogatta az összefoglaló elkészítését, a VÉT (folytatás a 3. oldalon...)

3 3 (folytatás a 2. oldalról...) szintû tárgyalások idõpontjának kitûzését. A munkáltató április végén adta át a Kollektív Szerzõdés határozatlanidejûvé tételéhez kapcsolódó összefoglaló tervezetét a szakszervezetek részére. A tervezet általánossá tenné a kéthavi munkaidõkeret alkalmazását és némileg rugalmasabbá az elõre vezénylést. Ezen túlmenõen a törvényesen teljesíthetõ éves túlórakeretet a A Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT) soros ülésén az üzletág I. negyedéves létszámtervének teljesítésérõl számolt be a munkáltató. A beszámolóban rögzített adatok szerint bár az üzletág létszáma továbbra is csökken, a csökkenés üteme jelentõsen mérséklõdött. Az elsõ negyedév során a munkaviszony megszûnések száma a felére csökkent az elmúlt év hasonló idõszakához képest. A teljes munkaidõben foglalkoztatottak száma március 31.-én fõ volt, ami 517 fõvel maradt el az elõzetes tervekben rögzített létszámtól. Táblázatunkból látható, hogy szinte nincs olyan területe az üzletágnak, ahol ne a tervszám alatt lenne a foglalkoztatott létszám: PÉT HÍREK jelenlegi 200 óráról 300 órára emelné. A munkavállalói jövedelmeket érintené a túlóra pótlék csökkentése, mely átlagosan 25 százalékkal csökkentené a munkavállalók ilyen címen biztosított jövedelmét. A tárgyalások a közeljövõben kezdõdhetnek el, melyeken világossá válhat, hogy sikerül-e biztosítani azt, hogy a jövõben ne kelljen évente módosítgatni a Kollektív Szerzõdést. Enzsöl Róbert alelnök Szakszervezetünk a beszámoló alapján javasolta, hogy az üzletág vezetése is mondja ki, hogy az üzletág területén nem beszélhetünk létszámfeleslegrõl. Az üzletág a továbbiakban, mint létszám felvevõ kerüljön meghatározásra és az üzletág területén a továbbiakban nincs szükség munkáltatói kezdeményezésû munkaviszony megszüntetésre. A munkáltató a még bizonytalan tervek miatt erre ugyan nem volt hajlandó, de megerõsítette azt, hogy további intézkedésig fenntartja rendelkezését a munkáltatói rendes elbocsátások tilalmára. Elértük azt, hogy a munkáltató a II. negyedévre vonatkozó munkaerõtervét már ennek figyelembe vételével határozta meg. Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Pályavasúti teljes munkaidõben foglalkoztatottak száma március 31-én (fõ) Éljen május 1.! Na de így? Részlet a Nyílt Vonal egyik elõzõ számából: A VDSZSZ elnöke, Gaskó István a Fidesznél egy konzultáción járt, ugyanakkor feltûnik a szocialisták rendezvényein is tudhattuk meg a Népszabadság október 11.-i számából. Egyet jobbra, egyet balra! Ez aztán a tánc. És csak egyenes gerinccel. Már ha van! Idén május 1.-én mind a hat szakszervezeti konföderáció demonstrált a munkavallók, nyugdíjasok, pályakezdõk már megszerzett jogainak fokozott biztosítása érdekében. Csak a helyszín volt különbözõ. Négy szakszervezeti konföderáció összefogott, kettõ külön vonult (fel). Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a táncparkett ördöge ismét Gaskó igaz most mint LIGA elnök volt. Valószínûleg a minél hatékonyabb összefogás érdekében különcködött a többiektõl. A saját politikai karrierje érdekében valószínû, hogy hatékony ez a fajta szereplés (hol itt, hol ott, hol ott sem, hol ezért, hol meg azért, hol pedig semmiért), de a munkavállalók számára ez a kapcsolat kevésbé gyümölcsözõ. A magát munkásvezérnek tituláló Gaskó ismét bizonyított, de sajnos nem annak a társadalmi rétegnek, akit képviselnie kellene! A munkavállalókról szóló ünnep ismét csak egy alkalom volt számára, hogy felhívja magára a figyelmet! Vagyis megint a nagy hûhó semmiért! - frandy - PÖKKÖP az interneten:

4 4 Kilóg a lónak a nagy büdös lába! Mottó: Szerencsére fizikai lehetetlenség szemen köpni saját magunkat. Renard Egy nagyvállalat életében fõleg állami finanszírozással a háta mögött adódhatnak olyan esetek, amelyben a munkavállaló már nem csak dolgozói minõsítésben, hanem adófizetõi állampolgárként is érdekelt. Történt ugyanis, hogy szakszervezetünk tagjai részérõl igen felháborodott hangú jelzések érkeztek Gaskó István Budapest, Szegedi u. 74 sz. alatt lévõ szolgálati lakásával (ikerház) kapcsolatban. Ezért is kereste meg a PVDSz a MÁV vezetését, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba. Az, hogy ez a történet napjainkra már nem csak vállalati ügy, az a Magyar Nemzet 10.-i Vihart kavart Gaskó István költözése címû cikkébõl kiderül, melyet az alábbiakban szó szerint leközlünk: Felháborodást keltett a vasutasok körében, hogy Gaskó Istvánnak, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) elnökének 7,5 millió forintot fizetett a MÁV azért, hogy kiköltözzön egy 1986-ban részére bocsátott szolgálati lakásból, amit a vasutasok szerint már évek óta nem használt. A vasutasok körében nagy felháborodást keltõ ügyben a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) a MÁV vezérigazgató-helyetteséhez fordult. Azt kifogásolták, hogy mivel Gaskó István többszintes házat épített magának, melyben már régóta lakik, a korábban részére kiadott szolgálati lakás évek óta üresen állt. Ahelyett, hogy a megüresedett szolgálati lakást egy vasutas családnak adták volna ki, leselejtezték azt, így Gaskó István hozzájuthatott egy nagyobb összeghez. Ennek következtében ikerház lévén két, jó állapotban lévõ szolgálati lakás használatának lehetõségétõl estek el a vasutasok olvasható a PVDSZ levelében. A szolgálati lakás nem állt üresen, azt 2005 júliusáig, a kiköltözésig használtam, mivel a saját építkezésem még nem fejezõdött be állította a Magyar Nemzetnek Gaskó István. A VDSZSZ elnöke elmondta: a kiköltözést a MÁV kezdeményezte, mivel a területet egy kerületi szabályozási terv részeként értékesíteni akarták, ehhez viszont szükségessé vált az ikerház selejtezése és lebontása. Bár a MÁV 1988-ban felajánlotta Gaskónak, hogy a piaci ár harminc százalékáért megvegye a lakást, az ajánlatot késõbb mindig visszavonták. Mivel a lakást nem vehettem meg, újat pedig nem adtak, 7,5 millió forintot kaptam a kiköltözésért, noha a lakást három éve harmincegymillió forintra becsülték mondta Gaskó István szakszervezeti vezetõ. Kérdésünkre, hogy jelen pillanatban hol lakik, az elnök azt mondta: megoldotta a költözést. A MÁV a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének küldött válaszából kiderül, hogy a kerületi rendezési terv eredetileg harminchárom szolgálati lakást érintett volna, ám mivel a terv 2005 júliusában és azóta sem lépett hatályba, a vasúttársaság nem folytatta a további bontandó harmincegy lakás kiürítését. Magyar Nemzet - Bákonyi Ádám Piros lap a VÖKKÖP-nek! Szakszervezetünket több tagunk is megkereste azzal kapcsolatban, hogy a VÖKKÖP levélben elutasította az általa igényelt gyermeknevelési segély kifizetését. Az elutasítás oka nem volt igazán érthetõ számukra. A korrekt tájékoztatás érdekében íme a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján található PSZÁF J-IV-30/2006/B. számú határozata a VÖKKÖP átfogó vizsgálatának lezárásáról: 1. A Pénztár tevékenységét korlátozom, ennek keretében a gyermeknevelési segély szolgáltatás nyújtását megtiltom! 2. a) Megállapítom, hogy a Pénztár a PSZÁF/IV/219/2004. számú határozat 1. és 7. pontjának rendelkezéseit nem hajtotta végre maradéktalanul. b) Kötelezem a Pénztárat, hogy a PSZÁF/IV/219/2004. számú határozat 1. és 7. pontjának rendelkezéseit teljesítse. Ennek megfelelõen kötelezem a Pénztárat, hogy a jövõben az értékpapírokat a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen könyvelje, továbbá az egyéni számlák nyilvántartása során a jogszabályoknak megfelelõen járjon el. c) Kötelezem Pénztárat, hogy a megszûnt tagsági jogviszonyú tagok egyéni számláit vizsgálja felül és szüntesse meg, az ennek elvégzését igazoló dokumentumokat a Felügyeletnek nyújtsa be. Határidõ: a határozat kézhezvételét követõ 30 nap. 3. Kötelezem a Pénztárat, hogy a jövõben a jogosultaknak történõ kifizetések során a kedvezményezettekre vonatkozó elõírást tartsa be. 4. Kötelezem a Pénztárat, hogy a hozamfelosztási algoritmust vizsgálja felül, szükség esetén módosítsa, és a jövõben az elõírásoknak megfelelõen végezze el a hozamok negyedéves felosztását. 5. a) Kötelezem a Pénztárat, hogy a negyedéves jelentés és a fõkönyvi kivonat között az egyezõséget II. negyedévére vonatkozóan teremtse meg. Határidõ: a határozat kézhezvételét követõ 30 nap. b) Kötelezem a Pénztárat továbbá arra, hogy a jövõben biztosítsa, hogy a negyedéves jelentésekben szereplõ adatokat a fõkönyvi kivonat alátámassza. 6. Kötelezem a Pénztárat, hogy a felügyeleti díj számítására vonatkozó gyakorlatát vizsgálja felül, és annak eredményérõl a Felügyeletet tájékoztassa. Határidõ: a határozat kézhezvételét követõ 30 nap. 7. Gelencsér Lászlót, az igazgatótanács elnökét Ft azaz nyolcvanezer forint összegû bírság megfizetésére kötelezem. 8. Kötelezem az igazgatótanács elnökét, hogy jelen határozatot az igazgatótanácsi és az ellenõrzõ bizottsági ülésen a kézhezvételtõl számított 15 munkanapon belül ismertesse, illetõleg a pénztártagokkal a következõ közgyûlésen is ismertesse. Budapest, április 11. Varga Csaba s. k. a PSZÁF fõigazgató helyettese Nos többek között ezért nincs segély kifizetés!

5 5 Ezt is jól ELINTÉZTÜK! Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Járási Ferenc elnök Budapest Teleki Blanka u Tisztelt Elnök Úr! PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS! lakás vásárlás, felújítás, bõvítés, korszerûsítés lakáscélú állami támogatás a család minden tagjának lakásbiztosítás személyi hitel pénzügyi befektetések Xy, született:, lakik:., szolgálati hely:, forgalmi szolgálattevõ gyakornok. A i Vasúti Egészségügyi vizsgálaton (29)-en a forgalommal nem közvetlen összefüggõ munkára alkalmas minõsítést kaptam. Kérem, hogy a fent leírt EÜ-i állapotomnak megfelelõ munkát a vasútnál keresni segítsenek. Vasúti vizsgáimról a bizonyítványok másolatát küldöm. Segítségüket elõre is köszönöm! név és cím a szerkesztõségben INTÉZKEDÉS: Tisztelt XY Úr! Levélben történõ megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom. Az Ön által beküldött kérelmet megvizsgáltam, majd az abban foglaltakra tekintettel a MÁV ZRt. vezetésével felvettem a kapcsolatot és azonnali intézkedést kértem. A kérelmében megfogalmazottakra rövid idõn belül választ fog kapni! Mindenesetre ahhoz, hogy az Ön ügyét hivatalosan is képviselni tudjuk, kérem, hogy a jelen levelemhez csatolt mellékleteket kitöltve postafordultával visszaküldeni szíveskedjék. Munkájához további sikereket, a magánéletében pedig sok boldogságot kívánok! Budapest, április 18. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök A szakszervezetünk levélben történõ megkeresése után a munkáltató két az egészségügyi alkalmassági vizsgaminõsítésnek megfelelõ új munkakört is felajánlott a munkavállalónak, melybõl tagtársunk a számára a kedvezõbbet el is fogadta! Hogy melyik bankot válaszd? Nos a tanácsadás ingyenes, mivel nincs közvetítõ és sikerdíj! Segít a személyi bankárod, csak hívnod kell: SZIKLÁSI VINCE a 06-30/ as telefonszámon. hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Tislér Gábor forgalmi alelnök Kispál Viktor érdekvédelmi ref. (fax/üzenetrögz.) Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) automata fax 06+1/ telefon/fax/üzenetrögzítõ 06+1/ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI : Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Káré István / fax/üz.rögz: 06-1/ Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: cím: vagy

6 6 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) évi programterve Prága + Ceské Budejovice (4.600 Ft) Program: Ceské Budejovice: Egy tradícionális cseh városka, Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, Károly híd, Prágai vár: Szt. Vitus Székesegyház, Arany utcácska. Amsterdam - Luxemburg (9.900 Ft tól) (Szállodában, 2 ágyas szobákban, reggelivel) Program: Amszterdam: hajókirándulás, fõtér, Koronázó templom, Királyi Palota, virágpiac, Luxemburg: Notre Dame, Szentlélek kazamatarendszer Auschwitz (4.600 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel. Krakkó + Wieliczka (4.600 Ft) Program: Wieliczka: sóbánya Krakkó: Polónia Hotel, Barbakán, Rynek Glóvny, Paradicsomkert, Városháza Mária-templom, Szürke Ház, Szalamander Ház, Szent Adalbert, Jagelló Egyetem. Horvát Tengerpart Utazás (szabadjeggyel) Split-ig vonattal, onnan pedig hajóval és busszal. Szállás Brac sziget fõvárosában Supetarban igény szerint 2-8 ágyas apartmanokban, Részvételi díj: Ft +75 -tól, melybõl Gyermekek 18 éves korig 2000 Ft kedvezményt kapnak. Málta ( Ft -tól) (Repülõvel, apartmanban, magyar nyelvû idegenvezetõvel) Drezda ( Ft) Program: Miasszonyunk temploma, Zwinger, Opera, reneszánsz kastély Müncheni sörfesztivál (4.600 Ft -tól) Program: A Karlsplatz, Károly kapu, Polgárok Terme, Ágoston rendi templom, Mihály templom, Miasszonyunk temploma, Új városháza, Régi Városháza Német Múzeum, látogatás a sörfesztiválra. Advent Erdélyben (8.400 Ft tól) (Félpanzióval, igény szerint síelési lehetõség, síoktatás visszaérkezéssel is) Program: Homoródfürdõ, Kézmûves nap Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Csíkszereda, Parajd, Korond, Fehéregyháza Segesvár. Igény esetén síelési lehetõséggel, síoktatással, visszaérkezéssel is.

7 7 OLVASÓI LEVELEK Hogy miért a PÖKKÖP? 1. levél Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Járási Ferenc elnök Budapest Teleki Blanka u Tisztelt Elnök Úr! Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének, amiért lehetõvé tette számomra, hogy balesetbiztosítást köthessek. Magam sem gondoltam még a szerzõdéskötés pillanatában, hogy ilyen gyorsan engem is érhet baleset, de sajnos megtörtént. Decemberben otthoni munkavégzés közben balesetet szenvedtem és egy hét korházi kezelés után, két hónap betegállomány következett, amely anyagilag igen megviselték a családi költségvetést. Felépülésem után felkerestem a PVDSz alapszervezeti képviselõmet, aki elmondta, hogy milyen nyomtatványokat hozzak otthonról a baleset igazolásával kapcsolatban, a többit õ majd a szakszervezeti központtal elintézi. Nekem nem lesz más dolgom, mint a pénzt várni (bevallom elõször nem hittem el, hogy ez ilyen egyszerû lenne, mert volt már dolgom más biztosítóval és legalább háromszor be kellett mennem, mire az ügyet el tudtam intézni). Nagy örömökre kb. kéthárom hét várakozás után a képviselõ közölte velem, hogy nézzem meg a számlámat, mert a biztosító átutalt nekem forintot. Az összeg nagyságától majdnem földre ültem, mert álmomban sem gondoltam volna, hogy egy havi 600 Ft-os biztosításra ennyi pénzt fogok kapni. Minden PVDSz tagnak ajánlom, hogy kössön biztosítást. A nem tagoknak pedig azt, hogy lépjenek be és kössenek biztosítást, mert az én példám bizonyítja a legjobban: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Köszönöm a gyors ügyintézést és a további munkájukhoz sok sikert kívánok! Tisztelettel: név és cím a szerkesztõségben 2. levél Tisztelt PÖKKÖP! óta vagyok a Pénztár tagja és elmondhatom, hogy eddig sem csalódtam a Pénztárban, hiszen minden segély igényemet pontosan és idõben teljesítette. Sajnos a tavalyi évben lebetegedtem, és olyan fokú betegségem lett, ami hosszú kórházi kezelést igényelt októberétõl február végéig voltam kórházban. A hosszú betegségi idõ miatt nagyon nehéz élethelyzetbe kerültem, hiszen sokkal kevesebbet kerestem, mintha dolgoztam volna. De segített a PÖKKÖP, ahonnan kórházi segélyre összesen közel Ft-ot tudtam felvenni. Örülök annak, hogy jól döntöttem amikor ezt a pénztárt választottam, mert most sem csalódtam benne, hiszen Õk azok akik nem csak ígérgetik a nagy segély összegeket, hanem fizetnek is, és nem is keveset! Ajánlom minden dolgozó társamnak, hogy olyan Önsegélyezõ Pénztárt válasszanak, ahol van szolidalítási alap, úgy mint a PÖKKÖP- nél, mert ez az alapja a hosszú távú öngondoskodásnak, hiszen mindenki kerülhet olyan nehéz élethelyzetbe mint én. Köszönet illeti a Pénztárt, és további munkájukhoz sok sikert kívánok! név és cím a szerkesztõségben Új! A PÖKKÖP tagjai részérõl olyan tartalmú kérés fogalmazódott meg, hogy az igényelt segély-nemekhez, illetve azok összegéhez minél rövidebb idõn belül hozzájuthassanak. A Pénztár felülvizsgálta az eddigi egy hónapos fizetési gyakorlatát és arról határozott, hogy ez év június hónapjától kéthetes idõtartamra rövidíti a segélykifizetéseket. Ez mindig az adott hónap közepe és vége. Nagy Miklós Xy úr óta tagja a PÖKKÖP nek. Amikor ezt a Pénztárt választotta, úgy gondolta, hogy nem döntött rosszul, hiszen az eltelt évek során mindig megkapta idejében az általa igényelt segélyeket. De azt álmában sem gondolta, hogy majd kénytelen lesz olyan szolgáltatásokat is igénybe vennie, mint amit március hóban megtett. Sajnos nagy tragédia érte, mert elvesztette élete párját. A Pénztár teljesítette a tag segélykérelmében foglaltakat és részére átutalta az igényelt temetési és az egy gyermek után kapható árvasági segélyre járó összeget (összesen Ft-ot). Ezúton fejezzük ki részvétünket Tagunknak, és csak remélni tudjuk, hogy ez az összeg valamennyire enyhíti ebben a nehéz helyzetben a tagra háruló súlyos anyagi terheket. Nagy Miklós IT elnök hu.morzsák «Ha igaz az, hogy rövidesen MÁV vonatok közlekednek a Ferihegyi repülõtérre, akkor ugye az is igaz kell legyen, hogy a vágányzárak idején majd MALÉV gépek fogják szállítani az utasokat. «A szerelmes feleség olyan rabszolga, aki a férjén hordja a bilincseit. «A teve olyan ló, amit egy bizottság tervezett. «Ha eredményt akarsz dönts, ha nem, hozz létre egy bizottságot. «Sírfelirat: Mondtam, hogy beteg vagyok! «Õ nagyon magányos a nyeregben, mióta megdöglött a lova. JFK

8 8 Ha van rajta sapka azért, ha nincs rajta akkor meg azért!... avagy, hogy kell kinyírni azt aki útban van 2003 októberében értesülhetett az ország nyilvánossága és a vasutasok is arról, hogy 11 MÁV vezetõt a MOL-os néven elhíresült MÁV vezetés elmarasztalt az úgynevezett ingyenes zúzottkõ fuvarozás ügyében és a vélelmezett (!) mintegy 1 milliárd Ft károkozással összefüggésben a munkáltatói intézkedések mellett kártérítést is követelt többségüktõl. Az elmarasztalt, és idõközben elbocsátott vezetõk bírósághoz fordultak, a saját igazságuk védelme és megerõsítése érdekében. A II. fokú, eddig lezajlott tárgyalásokon a MÁV egyetlen pert sem nyert, egyetlen esetben sem tudta az érintettek vétkességét bizonyítani. Igaz, ma már egyik perbe fogott vezetõ sem dolgozik a MÁV-nál, mint ahogy a MOL-os vezetés sem. De akkor vajon ki és mi is állhatott az ügy hátterében? Az közismert hogy, akkoriban Kukely Márton, a MÁV volt vezérigazgatója megerõsítette a MÁV vezetését és kemény kézzel tett rendet a vállalatvezetés és az egyes szakszervezetek összemosódott, olykor szerepcserére hasonlító viszonyaiban: a vállalatot a felelõs vezetõk irányítsák, a szakszervezetek az érdekképviselettel foglalkozzanak, és ne akarják a vállalatot irányítani. Erre az idõszakra esett a PVDSz az eseményektõl független megalakulása miatti folytonos támadások sorozata. (A VDSZSZ egyes vezetõi a mai napig nem nyugodtak bele a törvényesen mûködõ szakszervezetünk létébe!) Persze a Kukely féle új helyzet nem tetszett a VDSZSZ vezetõinek, ezért próbáltak fogást keresni a MÁV akkori szakmai vezetésén. A fogás keresés egyik eszköze az elhíresült zúzottkõ ügy kirobbantása volt 2000-ben, amikor is Gaskó, a VDSZSZ elnöke azzal vádolta meg a MÁV és a Pályavasút vezetõit, hogy vasútépítésre alkalmatlan zúzottkövet építettek be a szobi vonal rekonstrukciója során és ezzel 2-3 milliárd Ft kárt okoztak a cégnek. Ráadásul Gaskó, felhasználva Felügyelõ Bizottsági (FEB) tagságát azzal céljai elérése érdekében, mintegy visszaélve kieszközölte FEB vizsgálat elrendelését. Az ügy kirobbantásához azonban apropó kellett. Az apropót Feledy István, a VDSZSZ ügyvivõje szolgáltatta, aki a szobi vonalon (és az jóisten tudja még hol) összeszedett egy mûanyagszatyor gyengébb minõségû követ, és baráti alapon, a VDSZSZ megkeresésére a Mûegyetemen bevizsgáltatott. Az így összeszedett zúzottkõ természetesen nem bizonyult megfelelõ minõségûnek. A Pályavasút akkori vezetõinek kérdéseire, amely szerint pontosan hol, mikor, melyik szelvényben és melyik vágányban, milyen módszerrel történt a mintavétel mind a mai napig adós a VDSZSZ. A MÁV vezetése két független intézményt is felkért a szobi vonal zúzottkõ vizsgálatára (Budapesti Mûszaki Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Gyõr). A VDSZSZ által meghatározott helyeken Gaskó és dr. Zsákai Tibor szakigazgató jelenlétében végre szabályos (!) mintavételekre kerülhetett sor, amelyeket a két intézmény egymástól függetlenül bevizsgált. Aztán az egymástól független két vizsgálat egybehangzó eredménye az lett, hogy a zúzottkõ a szabványnak megfelelõ, és az vasútépítésre alkalmas. A MÁV Rt. FEB a vizsgálati jelentéseket tudomásul vette és ennek következményeként az ügyet le is zárta. Ekkor már 2002-t írtunk. Nem így gondolták a VDSZSZ vezetõi! Nem oda Buda! Találunk mást, méghozzá fogást! Õk nem nyugodtak bele csúfos vereségükbe és abba, hogy Feledy megcsúfolva mérnöki diplomáját, a VDSZSZ szánalmas szakértõjeként részt vállalt egy ilyen, a szakmát minden módon megcsúfoló ügyben. Az ügy folytatásához aztán kapóra jött a vezetõváltás a MÁV-nál. Ekkor vették vissza nagy hirtelen Gaskót a MÁV-hoz! Az új MOL-os vezetésben aztán igazi partnerre találtak, akik el is hitték (vagy legalábbis úgy tettek), hogy ugyan a zúzottkõ megfelelõ minõségû, de a MÁV tulajdonú (!) vasútépítõ Kft.-éknek történõ, a MÁV által engedélyezett és ingyenes vasúti fuvarozás szerintük egy 1 milliárd Ft kárt okozott a MÁV-nak. Nos a VDSZSZ és a MOL-osok összefonódásának köszönhetõen lett is azonnal vizsgálat. Nem is akármilyen! A pályavasutat és annak vezetõit folyamatosan nyomás alatt tartották és folyamatosan vizsgálták. (összeférhetetlenség, zúzottkõszállítás, idõjárás, anyja neve, mikor született és minek, van rajta sapka, vagy nincs, stb.). Így 2003-ban a MOL-os vezetés vizsgálatot is indított az ügyben. A belsõ ellenõri vizsgálat szemben a jogi szakvéleménnyel, amely 5 fõt (a Pályavasúttól senkit!) nevezett meg lehetséges felelõsként mégis kiterjeszteni javasolta a felelõsséget 11 fõre, többek között a Pályavasút vezetõire is. Mindezektõl tehát függetlenül a MÁV akkori MOL-os vezetése a 11 fõt súlyos elmarasztalásban részesített, és büntetõ feljelentést tett az ORFK Szervezett Bûnözés Elleni Igazgatóságánál. Az állításuk szerint egy-két milliárd Ft elsikkasztása fûzõdik az ismeretlen tettesek nevéhez. Az ORFK a megfelelõ tájékozódás után egyszerûen megtagadta a nyomozást, méghozzá bûncselekmény hiánya miatt. Az eseményeket megszenvedõ és átélõ dr. Zsákai Tibor volt pályavasúti fõigazgató több társával együtt még 2003-ban Bírósághoz fordult annak megállapítására, hogy az ügyben semmilyen felelõsség nem terheli, az üggyel összefüggésben semmilyen vétség nem róható fel neki, hiszen munkáját a törvények, jogszabályok és a MÁV belsõ szabályozásai szerint végezte, az ügyben minden tõle telhetõt megtett az idevágó szabályozás megváltoztatása érdekében. A MÁV mindezek ellenére kártérítési pert akasztott károkozó magatartásért a nyakukba. A MÁV által követelt kártérítés és a munkáltatói intézkedés várható következménye a pályavasúti fõigazgatóra nézve összességében nyolc millió Ft volt. A két és félév pereskedés után lezárult dr. Zsákai mindkét pere. A Fõvárosi Bíróság mint II. fokon eljáró bíróság április 21.-én és 28.-án kimondta: 1. dr. Zsákai Tibor bizonyította, hogy az ügyben érdemben nem érintett, semmilyen felelõsség nem terheli és hogy mint vezetõ beosztású dolgozó bizonyítottan eleget tett az elvárt együttmûködési kötelezettségének az ingyenes fuvarozás megváltoztatására. Ezek alapján a Bíróság a MÁV munkáltatói intézkedését mint megalapozatlant megsemmisítette. (folytatás az 9. oldalon...)

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton VIII. évfolyam 6. szám Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton A gazdasági tárcánál elérkezettnek látják az idõt a helyközi személyszállítás másfél évtizede halogatott teljes átszervezésére. Azaz, a vonatok

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr! VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai 2007. szeptember 2007. szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

Lobbizás minden szinten

Lobbizás minden szinten XVI. évfolyam 3. szám VÉT HÍREK Weöres Sándor: Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek Hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él... FIGYELEM

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám XVI. évfolyam 5. szám Tóth Sarolta Gyermeknapra A gyermekek szépek, kedvesek, szeretetteljesek. Mosolyuk nyíló virág, ártatlan, illatos ár. Értük, nekik, velük szépül, épül a megújuló világ. Ők a jövő

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám 2011. ÁPRILIS 2011. április XIII. évfolyam 4. szám Megemlékezés Járási Ferenc, szakszervezetünk alapító elnöke 3 éve, hogy eltávozott közülünk Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és

Részletesebben

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.?

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.? 2011. OKTÓBER 2011. október XIII. évfolyam 10. szám 13 éves a PVDSz Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket. (Hazrat

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2013. július-augusztus XV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 63. Vasutasnap alkalmából a PVDSz Elnöksége és magam nevében köszöntöm szakszervezetünk valamennyi

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

PÁLYAVASUTASOK akikre büszkék vagyunk

PÁLYAVASUTASOK akikre büszkék vagyunk 2012. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2012. július-augusztus XIV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 62. Vasutasnap alkalmából a magam és a PVDSz Elnöksége nevében köszöntelek Benneteket. Amint mindenki

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! XVII. évfolyam 6. szám Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mint már valószínűleg értesültetek róla a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2015. május 30. napján megtartott Közgyűlésén eleget téve jogszabályi

Részletesebben

Intenzív tárgyalások a Létesítményüzemeltető Kollektív Szerződéséről

Intenzív tárgyalások a Létesítményüzemeltető Kollektív Szerződéséről XVI. évfolyam 12. szám VÉT HÍREK Fokozódik a szakszervezeti nyomás Lapunk novemberi számában számoltunk be a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettesével folytatott konzultációnkról, mely a vasutas

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

A kollektív munkaügyi vita eredménye

A kollektív munkaügyi vita eredménye XVII. évfolyam 3. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben