Tájékoztató a védőnő ellátások évi változásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a védőnő ellátások 2010-2014. évi változásairól"

Átírás

1 Tájékoztató a védőnő ellátások évi változásairól A védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi ellátások előirányzata az elmúlt években az alábbiak szerint alakult az Egészségbiztosítási Alapban. (adatok millió forintban) Jogcím * Iskola-egészségügyi ellátás** 1 856, , , , ,1 Védőnői ellátás , , , , ,8 Anya-gyermek- és csecsemővédelem 451,5 458,7 460,6 476,3 483,4 Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen***: , , , , ,3 * tervezett (kifizetés) előirányzat ** iskola-egészségügyi ellátás tervezett fin. díjemelésére tekintettel. *** MSZSZ ellátás nélküli kifizetések A 2014-es tervezett kifizetés több, mint 4,4 milliárd forinttal haladja meg a 2010-es kifizetéseket, ami közel 25%-os emelkedést jelent ezen kasszák tekintetében.

2 Az alábbiakban részleteiben bemutatjuk, hogy mikor és milyen változások érintették a védőnői ellátást a finanszírozás oldaláról. Teljesen új elemként jelentek meg azok az előírások a módosított jogszabályokban, melyek arra kötelezik az OEP-pel szerződött egészségügyi szolgáltatókat, hogy a finanszírozási díjemeléseket a védőnők juttatásainak emelésére fordítsák ben bekövetkezett változások: Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet módosította az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet május 1-jei hatállyal. A módosítás következtében május 1-től a települési önkormányzatoknak lehetőségük van finanszírozási szerződést kötni részmunkaidős iskolavédőnői szolgálatra is. Korábban részmunkaidős iskolavédőnői szolgálatot csak azon szolgáltatók működtethettek, ahol az oktatási intézmény fenntartója nem települési önkormányzat volt. A módosítás nagy segítséget jelent elsősorban a kis települések önkormányzatainak ben bekövetkezett változások: A védőnői szolgálatok teljesítménydíjazásának (Ft/pont) emelkedése szeptemberében az egészségügyi alapellátás részére finanszírozási díjnövekményt határozott meg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása novemberi havi hatállyal. A rendelet hatására a védőnői finanszírozást érintő Ft/pont érték a korábbi átlagos 279,8 forintról 315,8 forintra növekedett. Ez kb. 13%-os emelkedést jelent ban bekövetkezett változások: Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az alábbiak szerint módosította az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet (FinR.): o 13. A FinR. 21. (4) bekezdése a következő mondattal egészült ki: A védőnői szolgáltató az e bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. o 14. A FinR. a következő 76. -sal egészült ki: 76. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó 2

3 támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 21. (4) bekezdésében meghatározott, a 21. (4) bekezdése szerinti havi díjazás 12%-ának megfelelő összeg a védőnőt - a június 30-ával őt megillető díjazásán felül - első alkalommal a július hónapra járó díjazásával illeti meg, amennyiben ezen összeget eddig az időpontig nem fordították a védőnő díjazására. o 15. A FinR. 21. (11) bekezdésében az A fix összegű díj 15%-a területi pótlék, szövegrész helyébe az A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, szöveg lép. Ez utóbbi módosítás a védőnők kérésére egyértelművé tette, hogy a területi pótlék a feladatot ténylegesen ellátó személyt illeti meg. Fenti rendelkezések egyértelmű célja, hogy a év végén megemelt finanszírozási díjból a védőnők is közvetlenül részesüljenek októberében az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet újabb módosítása további díjemelést határozott meg az egészségügyi alapellátás területén. A növekményre a novemberi kifizetéstől kezdődően voltak jogosultak a szolgáltatók, januárig visszamenőleg. A Rendelet azt is meghatározta, hogy a január-október hónapokra visszamenőlegesen járó díjemelések egy összegben kerültek kiutalásra a november eleji finanszírozással egyidejűleg. A novemberi finanszírozási adatokhoz viszonyítva a novemberi finanszírozási növekmény a területi védőnői szolgálatok havi finanszírozásánál átlagosan 13,8 eft többletet, míg iskolavédőnői szolgálatok esetében a havi finanszírozás átlagosan 13,4 eft emelkedést jelentett. Ezen módosítás során a finanszírozási Korm. rendelet kiegészült a 76/A -sal, melynek (4) bekezdése kimondja, hogy a o A védőnői szolgáltató a november hónapra és október hónapra járó finanszírozási díjainak - ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét - különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a november hónapra járó díjazásával egyidejűleg ben bekövetkezett változások: februárban ismét módosításra került az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. Ennek hatására 1,75 milliárd forinttal került megemelésre a védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelemi ellátás évre vonatkozó előirányzata. Ez az összeg teljes egészében a 3

4 védőnői ellátást biztosító szolgáltatók díjazásának emelésére fordítandó. A növekményre a márciusi kifizetéstől kezdődően jogosultak a szolgáltatók, januárig visszamenőleg. A módosított Rendelet azt is meghatározta, hogy a január-február hónapokra visszamenőlegesen járó díjemelések egy összegben kerültek kiutalásra a március eleji finanszírozással egyidejűleg. A többletfinanszírozás az iskolavédőnői szolgálatok esetében átlagosan Ft emelkedést eredményez december havi kifizetésekhez képest, mely 10,4 %-os bevétel-növekedést jelent. A területi védőnői feladatokat ellátó szolgálatok esetében ez a növekmény átlagosan Ft, mely 9,6 %-os bevétel-növekedést eredményez. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet ismét kiegészítette a 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletet. A módosítás hasonlóan szabályozza a március 1-jétől hatályos változásokat, mint a korábbi rendelkezések: kimondja, hogy a díjemelésekből származó többletbevételeket a védőnőkre kell fordítani és ezen növekmények bérszámfejtése során figyelembe kell venni a szolgáltatókat terhelő valamennyi adó- és járulékterhet is. A következő két ábra a és közötti finanszírozási díjak változásait foglalja össze. 4

5 Az egy védőnői szolgálatra jutó átlagos havi bevétel alakulása * *2014. január-március havi átlaga alapján számított érték A védőnői szolgálatok Ft/pont értékének alakulása * *2014. január-március havi adatok 5

6 Négy év alatt az egy területi védőnői szolgálatra jutó finanszírozási díj mértéke 25%- nál magasabb mértékben, havi 65 ezer forint feletti összeggel emelkedett. Az iskolavédőnői szolgálatok díja 31%-ot is meghaladó mértékben, havi szinten több, mint 75 ezer forinttal nőtt. A fejkvóta alapú díjazás hosszú évek óta változatlan 273 Ft/pont értéke négy év alatt 370 Ft-ra nőtt, ami 35%-nál magasabb értékű emelkedést jelent. A teljesen új elemként megjelent szabályok arra kötelezték az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kötött egészségügyi szolgáltatókat, hogy a finanszírozási növekményeket a védőnők díjazására fordítsák, akik így közvetlenül érzékelhették nettó jövedelmük emelését. Budapest, március 12. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 6

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2012. évi költségvetési hiánya 46 923,2 millió forint

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. I. Makrogazdasági folyamatok alakulása, a Kormány gazdaságpolitikai döntései és eredményei

TÁJÉKOZTATÓ. I. Makrogazdasági folyamatok alakulása, a Kormány gazdaságpolitikai döntései és eredményei TÁJÉKOZTATÓ AZ OKÉT RÉSZÉRE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az összeállítás az alábbi szerkezetben készült: I. Makrogazdasági folyamatok alakulása, a Kormány gazdaságpolitikai döntései és eredményei...1 II.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból

ÚTMUTATÓ. a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet. gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésről szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez A települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr!

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr! Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Tárgy: költségvetési javaslatok Tisztelt Államtitkár Úr! A Közigazgatásfejlesztési Társaság üdvözli a kormányzat

Részletesebben

- 2 - Bevételek. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 2 - Bevételek. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 721 239,9 millió forint, kiadási főösszege 1 755 660,1 millió forint, a költségvetés egyenlege -34 420,2 millió

Részletesebben

Elfogadták a 2016-os adócsomagot

Elfogadták a 2016-os adócsomagot Elfogadták a 2016-os adócsomagot Az Országgyűlés 2015. június 16-án elfogadta a Kormány 2016. évre vonatkozó adótörvény javaslatát. Az elfogadott változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze, kiemelve,

Részletesebben

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A Kormány a Magyarország 2013. évi

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII.

Részletesebben