címe: Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása"

Átírás

1 VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. Az intézmény neve: Martin János Szakképző Iskola Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény törzsszáma Az intézmény székhelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u Miskolc, Áfonyás u Miskolc, Áfonyás u. 16. Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (mint jogutód) címe: Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1952 Az intézmény fenntartója és irányító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szerve: címe: Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása Az intézmény típusa: Több célú, közös igazgatású oktatási intézmény,melyben évfolyamos szakiskola 1, 2 illetve es szakképzési évfolyammal, alternatív (előrehozott) szakképzés es szakképzési évfolyammal, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola működik Tagozat megnevezése: nappali tagozat Az intézménybe felvehető maximális nappali tagozaton: 1044 fő tanulólétszám Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR): Általános középfokú oktatás Alaptevékenysége: Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 1

2 tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Agrár szakterületen: mezőgazdaság és élelmiszeripar szakmacsoportban, műszaki szakterületen: gépészet; faipar; informatika; könnyűipar; nyomdaipar; építészet; vegyipar; elektronika-elektrotechnika; közlekedés szakmacsoportban, humán szakterületen: egyéb szolgáltatás; művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban gazdasági-szolgáltatási szakterületen: vendéglátás-idegenforgalom, kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportban szakiskolai nevelés és oktatás, általános műveltséget megalapozó képzéssel, pályaorientáció, szakmai előkészítő és szakmai alapozó ismeretek átadásával, gyakorlati oktatással. orientációs szakmai gyakorlati képzés a szakiskola évfolyamán Biztosítja a tanköteles korú enyhe fokban és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók évfolyamos oktatását, nevelését, ennek keretében felkészít alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Értelmi és más fogyatékos tanulók integrált iskolai oktatása, nevelése évfolyamon előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Gyógypedagógiai konduktív nevelési, oktatási feladatok ellátása. A Dobbantó program alapján egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő képzés működtetése Felzárkóztató oktatás Képességkibontakoztatás- Integrációs felkészítés - IPR-es program működtetése Bejáró tanulók ellátása A tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat biztosít a Kt.-ben meghatározott időkeretben. A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 2

3 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Beszédfogyatékosság: - beszéd- és nyelvi nehézséggel küzdő tanulók oktatása, nevelése Érzékszervi fogyatékos: - hallási fogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése - látási fogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése Testi mozgáskorlátozott: - mozgáskorlátozott tanulók iskolai oktatása, nevelése - mozgásfogyatékos tanulók iskolai oktatása, nevelése Tanulásban akadályozott tanulók iskolai oktatása, nevelése Értelmileg akadályozott tanulók iskolai oktatása, nevelése Autista tanulók iskolai oktatása, nevelése Halmozottan sérült tanulók iskolai oktatása, nevelése Tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, hyperkinetikus vagy kórus aktivitászavar) tanulók iskolai oktatása, nevelése A tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak szerinti szakmákban és képzési időben felkészít szakmai vizsgára. Speciális szakiskolai oktatás keretében felkészít szakmai vizsgára az OKJ-ben szereplő speciális szakmákban, illetve a munkába álláshoz, az életkezdéshez szükséges ismereteket nyújt. Utógondozás keretében nyomon követi, hatékonyan segíti a szakképzettséget szerzett fiatalok nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatás keretében biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását OKJ szakmákban. A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) Program működtetésével segíti az értelmi sérült fiatalok integrált munkavállalását, ezzel erősítve a társadalmi esélyegyenlőséget az elfogadást A tanulókat felkészíti az integrált, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra. Szakmai vizsgák szervezése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 3

4 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Tanfolyamok szervezése Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása Helyiségek, eszközök bérbeadása Az oktatás során előállított termékek értékesítése Szaktanácsadói, szakértői feladatok Továbbképzés Nemzetközi programban való részvétel Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény működési területe: Az intézmény gazdálkodási besorolása: Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény vezetője: Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: Foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: A vagyon feletti rendelkező: Regionális önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános pályázat útján határozott időre megbízott igazgató évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről A hrsz.-on m 2 területű ingatlanon lévő iskolaépület és műhely, a hrsz.-on m 2 területű ingatlanon lévő iskolaépület, valamint a hrsz.-on m 2 területű ingatlanon lévő Iskolaépület, és a hrsz.-on lévő 5530 m 2 területű óvodaépület. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyűlési 4

5 rendelet szerint kell eljárni. Záradék: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VI-181/3026/2012. sz. határozatával szeptember1-jei hatállyal hagyta jóvá. Miskolc, június 21. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 5

6 Melléklet a Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratához Az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) szóló, többször módosított 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet, a 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló rendelet, valamint az intézmény pedagógiai ezen belül a szakképzési évfolyam, szakmai programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések körében készíthet fel iskolarendszerű szakmai vizsgára: Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján képzési idő megnyújtásával oktatható szakmák: Szakiskola Szakképesítés megnevezése OKJ száma Népi kézműves részképesítése: Kosárfonó (1200 óra) Elágazások:- Csipkekészítő Fajátékkészítő Faműves Fazekas Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő - Kézi és gépi hímző Kosárfonó és fonottbútor készítő Szőnyegszövő Takács Gépi forgácsoló és részképesítései Esztergályos (1000 óra) - Fogazó (350 óra) -Fűrészipari szerszámélező (350 óra) -Köszörűs (650 óra) -Marós (1000 óra) Optikai üvegcsiszoló Órás Számítógép-szerelő, karbantartó Burkoló és részképesítései Maximális képzési idő OKJ Kt. 50. szerint szerint év év (óra) (óra) (2400 óra) 4 év (4000 óra) (2000) óra 4 év (4000 óra)

7 - Hidegburkoló (650 óra) - Melegburkoló (550 óra) - Parkettás (550 óra) Festő, mázoló és 4 év Tapétázó és részképesítései (2000 óra9 (4000 óra) - Mázoló, lakkozó (650 óra) - Plakátragasztó (100 óra) - Szobafestő (1300 óra) - Tapétázó (550 óra) Kőműves és részképesítései év (4000 óra) - Beton- és vasbetonkészítő (350 óra) - Építési kisgépkezelő (150 óra) - Építményvakoló kőműves (300 óra) - Épületfalazó kőműves (350 óra) - Gépi vakoló (150 óra) Bőrdíszműves és részképesítése Táskajavító (400 óra) Cipész, cipőkészítő, cipőjavító és részképesítései - Cipőfelsőrész-készítő (650 óra) - Cipőösszeállító (350 óra) Kalapos, sapka- és (1600 óra) Kesztyűkészítő és részképesítései - Kalapos, sapkakészítő (1000 óra) - Kesztyűs (800 óra) Szabó és részképesítései Fehérnemű-készítő (400 óra) - Lakástextil-készítő (400 óra) - Munkaruha- és védőruha-készítő (400 óra) - Textiltermék-összeállító (150 óra) Elágazásai:: - Csecsemő- és gyermekruha-készítő Férfiszabó Női szabó Szíjgyártó és nyerges és részképesítései - Bőrtárgykészítő (800 óra) - Szíjgyártó (800 óra) Bútorasztalos és részképesítései év 4000 óra - Asztalosipari szerelő (300 óra) - Fa- és bútoripari gépkezelő (500 óra) - Faesztergályos (300 óra) 7

8 - Fatermékgyártó (400 óra) Épületasztalos és részképesítése év (1800 óra) (3600 óra) - Fűrészipari gépkezelő (300 óra) - Famegmunkáló (300 óra) Kárpitos és részképesítése év (4000 óra) - Bútorkárpitos (1000 óra) Könyvkötő és elágazása Kötészeti gépkezelő (600 óra) Motor- és kerékpárszerelő és elágazásai Kerékpárszerelő Motorkerékpár-szerelő Irodai asszisztens és részképesítései - Gépíró (1000 óra) - Gépíró-szövegszerkesztő (1500 óra) Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens részképesítései - Számítógépes adatrögzítő (300 óra) - Telefonkezelő, ügyféltájékoztató (300 óra) - Telemarketing asszisztens (300 óra) Bolti eladó és részképesítései Bútor- és lakástextil-eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Műszakicikk eladó Porcelán- és edényárú-eladó Ruházati eladó Zöldség-gyümölcs eladó Virágkötő, -berendező, (2500 óra) virágkereskedő és részképesítései - Virágbolti eladó (600 óra) - Virágdekoratőr (800 óra) - Virágkereskedő (800 óra) - Virágkötő (600 óra) Panziós, falusi vendéglátó és részképesítései (1800 óra) - Mezőgazdasági gazdaasszony (500 óra) - Szállodai szobaasszony (300 óra) Szakács és részképesítései év (4000 óra) - Gyorséttermi- és ételeladó (350 óra) 8

9 - Konyhai kisegítő (150 óra) Vendéglős részképesítése: Étkezdés (500 óra) Takarító és részképesítése (600 óra) - Takarítógép-kezelő óra Üvegcsiszoló Dísznövénykertész és részképesítései - Faiskolai munkás (400 óra) - Faiskolai termesztő (500 óra) - Mikroszaporító (500 óra) - Növényházi dísznövénytermesztő (500 óra) - Szabadföldi dísznövénytermesztő (500 óra) - Szövettenyésztő (400 óra) Gazda Aranykalászos gazda (800 óra) - Ezüstkalászos gazda (500 óra) - Mezőgazdasági munkás (300 óra) Kertész és részképesítései Fűszernövény termesztő (1000 óra) - Gombatermesztő (1000 óra) - Gyógynövénytermesztő (1000 óra) - Kerti munkás (400 óra) és elágazásai: - Dohánykertész Gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő Zöldségtermesztő Parképítő és fenntartó technikus részképesítései Parkgondozó (400 óra) Édesipari termékgyártó és részképesítései - Cukorkagyártó (450 óra) - Csokoládétermék-gyártó (500 óra) - Kávé- és pótkávégyártó (300 óra) - Keksz- és ostyagyártó (400 óra) Pék és részképesítései Gyorspékségi sütő és eladó (400 óra) - Sütőipari munkás (500 óra) - Száraztésztagyártó (400 óra) 4 év (4000 óra) 9

10 Pék-cukrász részképesítése Mézeskalács-készítő (700 óra) 4 év (4000 óra) Speciális (adaptált) képzési programok: Adoptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára: Szakképesítés megnevezése OKJ száma Bútorasztalos részképesítései Asztalosipari szerelő Fatermékgyártó Bolti eladó elágazása Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Bőrdíszműves elágazása - Bőrtárgykészítő Festő, mázoló és tapétázó Iparitermék-bontó Kőműves Konyhai kisegítő Mezőgazdasági gazdaasszony Szállodai szobaasszony Étkezdés Irodai asszisztens és adoptált részképesítése Számítógépes adatrögzítő Szerkezetlakatos Takarító Textiltermék-összeállító Maximális képzési idő (év) Jóváhagyási szám / / / / / / / / / / / /2009. ( ) /2009. ( ) /2008. (IX. 26.) / / /

11 Fűszernövény termesztő Gombatermesztő Gyógynövénytermesztő Kerti munkás Parkgondozó Sütőipari munkás Adoptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára: Szakképesítés megnevezése OKJ száma Bőrdíszműves Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Üvegcsiszoló Maximális képzési idő (év) Jóváhagyási szám / / /2008. Adoptált szakképesítések hallássérültek számára Szakképesítés megnevezése OKJ száma Burkoló Bútorasztalos Irodai asszisztens Szakács Textiltermék-összeállító Számítógép-szerelő, -karbantartó Maximális képzési idő (év) Dísznövénykertész Jóváhagyási szám / / / / /2008. MeH EKK ügyszám: XIX-849/2/

12 Kertész Pék Sütőipari munkás Adoptált szakképesítések látássérültek számára: Adoptált rész-szakképesítés megnevezése OKJ száma Számítógépes adatrögzítő Telefonkezelő, ügyféltájékoztató Virágkötő Maximális képzési idő (év) Jóváhagyási szám / / évi LXXIX. törvény évi XLIX. törvénnyel történő módosítása és a 24/2009. (X. 30.) SZMM rendelete szerint Alternatív (előrehozott) es képzési idejű szakképesítések: A szakképesítés/elágazás megnevezése A szakképesítés/ elágazás azonosítószáma Bőrdíszműves Burkoló Bútorasztalos Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Csecsemő- és gyermekruha-készítő Csipkekészítő Édesipari termékgyártó Élelmiszer- és vegyi áru-eladó Fajátékkészítő Faműves Fazekas Férfiszabó Festő, mázoló és tapétázó Gazda Gépi forgácsoló Gyékény-, szalma és csuhéjtárgykészítő Irodai asszisztens Maximális képzési idő (év) 12

13 Kárpitos Kerékpárszerelő Kézi és gépi hímző Kosárfonó és fonottbútor-készítő Kőműves Motorkerékpár-szerelő Népi bőrműves Női szabó Optikai üvegcsiszoló Panziós, falusi vendéglátó Pék Szakács Szőnyegszövő Takács Zöldségtermesztő Készségfejlesztő speciális szakiskolák számára készült szakmai program modulok Sorszám Szakma megnevezése Azonosító szám Maximális képzési idő (év) 1. Papírtermék-készítés 24112/2001 sz 2 2. Textil és fonalmentő munkák 2689/3/2006.III Agyagtárgy készítő 2684/4/2006.III Csomagolási munkák 2846/16/ Takarítói munka, takarítói kisegítő munka 2846/18/ Kézi cirokseprűkötő 11049/21/ Zöldségtermelőpalántanevelő 2846/19/ Parkápoló 11049/22/ Terménybetakarító M-KSSZ Gyümölcsösláda és raklapkészítő 11049/20/ Mézeskalács-sütő /2009. ( ) Szövött tárgy-készítő /2009. ( ) Gyártósori asszisztens /2009. ( ) Háztartástan /2009. ( ) 2 13

14 15. Árufeltöltő /2009. ( ) Mosodai kisegítő /2009. ( ) Számítástechnikai alapismeretek /2009. ( ) Udvaros /2009. ( ) Munkahelyi Gyakorlat Program Munkavállalói ismeretek MKSSZ11 Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítható szakmák és évfolyamszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév szervezésének időszakában dönt. Záradék: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VI-181/3026/2012. sz. határozatával szeptember 1-i hatállyal hagyta jóvá. Miskolc, június 21. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 14

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Melléklet a 41/2008. (VI.18.) számú Többcélú Társ. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013. ABIGÉL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 102703 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. A rész

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Kerékgyártó László: A szakiskola 9. és 10. évfolyamának fejlődéstörténete az eredeti változat részletesebb

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. PREAMBULUM A Világ Világossága Alapítvány 1990-ben hozta létre első oktatási intézményét, mely szegregált jellegű, elsősorban a látássérültek (vakok és gyengénlátók) alapfokú

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben