Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia"

Átírás

1

2 24 25 Tartalomjegyzék Gyomirtás 25 Gyomirtás 25 A burgonya gyomnövényei 26 A burgonya gyomirtása 26 A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában 27 Javasolt technológia A burgonya betegségei és kártételük 29 A burgonya fitoftórás betegsége 30 A burgonya alternáriás betegsége 31 A burgonya baktériumos betegségei A burgonya gyomnövényei A burgonya kezdeti gyomosodását általában az olyan tavasszal kelô nyár eleji gyomok okozzák, mint a vadrepce és a repcsényretek. Sárga virágukkal ezek a gyomfajok a vírushordozó levéltetveket messzirôl a burgonyatáblára csalogatják, így irtásuk ku lönösen a vetôgumó elôállítása során nagy figyelmet igényel. A gyomirtás legnagyobb nehézségét az évelô tarackos és szaporító gyökeres gyomok okozzák, míg az egyéves gyomnövények közu l a nyárutói fajok, a kakaslábfû, a muharfélék, a disznóparéj, a libatop és a parlagfû jelennek meg a legnagyobb számban. Vadrepce Fehér libatop Parlagfû 32 A burgonya fertôzô betegségek elleni védelme 32 Acrobat MZ és Forum R 32 A védekezés stratégiája 32 A technológia összeállítása 32 Védekezés Polyram DF-fel 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés 34 A burgonyabogár és kártétele 35 Védekezés 36 Az Alverde 36 A Nomolt 15 SC 37 Védekezési technológia Repcsényretek Szôrös disznóparéj Közönséges kakaslábfû Zöld muhar

3 26 27 Gyomirtás Gyomirtás A burgonya gyomirtása A burgonya u ltetése rendszerint március végén, április elején zajlik. Ekkor a gyomok jelentôs része még nem jelenik meg. A talajmunkák során a kora tavaszi áttelelô gyomnövények könynyen elpusztíthatók, hiszen a bakhátak kialakítása egyben hatékony gyomirtási lehetôség is. A szekunder bakhát készítése után történik meg a preemergens kezelés. Az egyenletes el - oszlás, a gondos kijuttatás a hosszú ideig tartó gyommentesség feltétele. Az intenzív termesztés terjedésével jár az öntözhetôség, ami az alapkezelések sikerességét jelentôsen növelheti. A sorok záródása után a gyomok élettere csökken, a gyomosodás veszélye elmúlik. Ha a helyi gyomviszonyok az alapgyomirtás kiegészítését teszik szu kségessé, a vegyszeres állománykezelés keru l elôtérbe. Azokban az években, amikor az idôjárás csapadékosabb, a hatékony gyomirtás termésnövelô hatása még szembetûnôbb. A gyomok károkozó képessége nemcsak a termésmennyiség csökkenésében, hanem a minôség romlásában is meg mutatkozik. A gyomok által takart sorokban a tartósan párás mikroklíma a fitoftóra és a vírusokat terjesztô levéltetvek melegágya. Kezeletlen burgonyatábla A Stomp 330 mind a fûfélék, mind a kétszikû gyomok ellen hatékony. A fûfélék közu l jól irtja a vadkölest, a muharfajokat, az ecsetpázsitot és a széltippant, a kétszikû gyomok közu l a libatopféléket, a selyemmályvát, a pásztortáskát, a tyúkhúrt, az árvacsalánféléket, hogy csak a leggyakoribbakat említsu k. A Stomp 330 a már kikelt és négylevelesnél fejlettebb, valamint a mélyen gyö kerezô, illetve évelô gyomokat nem pusztítja el. Javasolt technológia A Stomp 330 javasolt dózisa homokos, laza talaj esetén 4,0 l/ha, kötött, agyagos talajon 6,0 l/ha. Hatására az érzékeny gyomfajok nem kelnek ki, míg a permetezés elôtt már kikelt, fejlôdésu k kezdetén lévô gyomok növekedése leáll, hervadás figyelhetô meg. A gyomok fejlettségétôl fu ggôen a pusztulás 3-10 nap alatt következik be. Megfelelô kombinációs partnerrel kiegészítve a burgonya kelése elôtt juttassuk ki a végleges bakhátra, a megnövekedett talajfelu let miatt emelt dózissal. A Stomp 330-at apró morzsás, jól elmunkált talajra kell egyenletesen kipermetezni. A permetlé mennyisége l/ha. Fontos, hogy a teru leten ne legyenek 2-3 cm-nél nagyobb rögök, amelyek a permetlé egyenletes bemosódását megakadályozzák. Az elvárt gyomirtó hatás kialakulásához mm csapadék vagy ennek megfelelô öntözés szu kséges a kijuttatást követô két héten belu l. Keverhetôség A kétszikûirtó hatás kiegészítése céljából a Stomp 330 más, ebben az idôszakban alkalmazható gyomirtó szerekkel keverhetô. A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában A burgonya kezdeti gyommentessége, zavartalan fejlôdése érdekében célszerû olyan gyomirtó szert, illetve kombinációt használni, amely mind a fûfélék, mind a kétszikû magról kelô gyomok ellen hatékony. A Stomp 330 bevált készítmény a burgonya gyomirtásában, mivel hosszú ideig tartó védelmet biztosít a magról kelô gyomok ellen,talajon keresztu li megbízható hatása révén. Széles körûen (több kultúrá ban)használható, és könnyen elér hetô. Hatóanyaga, a pendimetalin a be mo sócsapadék hatására a talaj 1-3 cm-es felsô rétegében marad, és ott fejti ki hatását. A pendimetalin gátolja az osztódó szövetekben a sejtek osztódását és megnyúlását, így az ér zékeny gyomfajok még kelésu k elôtt elpusztulnak. Amenynyiben a gyomnövények a permetezést megelô zôen már kikeltek, a Stomp 330 akadályozza a gyökérzet fejlôdését. Az egyszikûeknél a sejtnövekedést leállítva a gyökérváltást teszi lehetetlenné, a kétszikûeknél a levelek torzulását, bôrszerûvé, törékennyé válását okozza.

4 28 29 A burgonya betegségei és kártételük A korai termesztéstôl sokan várják a burgonya jobb eladhatóságát, jövedelmezôségét és a nyári száraz idôjárás okozta problémák elkeru lését. A koraiságra való törekvéssel párhuzamosan azonban növekednek a növényvédelmi problémák is, hiszen sokszor fóliasátor alatt, öntözött köru lmények között folyik a termesztés. Az elôcsíráztatott vagy szeletelt gumók korán keru lnek a talajba, amelynek hômérséklete ilyenkor alacsony, a csapadék rendszeresebbgyakoribb. Amennyiben a talaj kötöttebb, menetrendszerûen számíthatunk a betegségek fellépésére. A burgonya betegségei a lombozat és a gumó fejlôdése szempontjából is jelentôsek. Lombkárosítók A lombozatot támadó vírusok, valamint a fitoftóra és az alternária az asszimilációs felu let csökkentésével jelentôs termésveszteséget és minôségromlást idézhet elô. Gumóbetegségek A gumóbetegségek, mint a fuzáriumos gumórothadás, a rizoktóniás és ervíniás beteg ség már a felszedés során meglepetést okozhatnak, de uralkodóvá a tárolás alatt válnak. Fuzáriumos gumórothadás A burgonya fitoftórás betegsége A fitoftórás betegség a növény egyik legveszélyesebb ellensége. A kórokozó ivaros szaporodása általánossá vált, s ezzel alkalmazkodóképessége is megnövekedett. A nagyobb alkalmazkodó- és ellenálló képesség miatt a gombaölô szerek váltogatása, a hatóanyagok kombinálása ma már egyre fontosabb. A termesztés intenzitásának növekedése az öntözési feltételek megteremtését is maga után vonta, ami fokozza a fitoftóra fellépésének veszélyét. A betegség szinte minden növényi részt károsít. A tu netek elôször a levelek csúcsán jelentkeznek. Az elôrejelzés az alsó levélszint fokozott figyelését írja elô, mivel itt, a magasabb páratartalom és az árnyékolás hatására, a lappangási idô rövidebb, a megbetegedés korábbi és erôteljesebb. Az elsô fertôzés a sorzáródás idejére tehetô. Ekkor a burgonya már virágzik, és az öntözés is általános. A betegség tünetei és lefolyása A tu neteket mindig az alsó levelek csúcsain kell keresni, ahol a harmat a legtovább megmarad. Ezen a helyen sárguló, halvány folt jelenik meg, amit késôbb fonnyadás, a levelek kivilágosodása, majd gyors barnulása, legvégu l elszáradása követ. A betegség azonosítása szempontjából fontos, hogy a barnulás határán megjelennek a kórokozó fehér sporangiumtartói. Más fertôzô betegségek és egyes tápanyaghiányok hasonló tu netekkel járhatnak, de ott sporangiumtartó fejlôdése nem észlelhetô. Fitoftóra kezdeti tünete, a kialakult fertôzés és a befejezô szakasz Rizoktóniás megbetegedés Gumórothadás okozta foltok Fotó: Dr. Brózik Sándor Fotó: Dr. Brózik Sándor Ku lön kell szólni az új betegségekrôl, a ralsztóniás hervadásról és a barnarothadásról. Erôs fellépésu k Magyarországon akár a termeszthetôséget is veszélyeztetheti. A burgonya termesztésének alapját a vetôgumó betegségektôl (vírusok, ralsztóniás hervadás és barnarothadás, valamint más baktériumok okozta megbetegedések) való mentessége, valamint az ötéves vetésforgó jelentheti. Kötelezô ma már az eszközök és a tároló fertôtlenítése, valamint a kártevôk, kórokozók terjesztésének kizárása is. A fitoftóra kedvezô környezeti föltételek között nagyon gyorsan, 2-3 nap leforgása alatt járványos méreteket ölthet. A végsô állapot a levélfelu let leszáradása, a hajtások pusztulása, a gumókon pedig a besu ppedô szu rke foltok megjelenése. A gumókban a gomba a betárolást követôen tovább fejlôdhet, ami a téli burgonyaprizmákban más (gombás és baktériumos) betegségekkel egyu tt súlyos rothadáshoz vezethet. FIGYELEM! Vetésváltással, a gombaölô szerek preventív kijuttatásával, váltogatásával és ésszerû kombinálásával mérsékelhetôk a betegség okozta károk.

5 30 31 A burgonya alternáriás betegsége Az alternária jellegzetes tu nete a levélen található sötétbarna konídiumtartó gyep, amely a foltok köru l, körkörösen jelenik meg. A foltok oválisak, a levélen, a száron és a bogyókocsányon is elôfordulnak. Szárazak, majd berepedezhetnek. A gumón a folt besu pped, ráncosodik, belu l pedig korhadás, rothadás észlelhetô. A burgonya baktériumos betegségei A baktériumos betegségek fôként a növény szárát támadják meg, ahol a szállító edénynyalábokban tápanyag-áramlási zavarokat, tracheobakteriózist okoznak. A levelek fonnyadnak, száradnak, a gyökérnyak elpusztul. A gumó elfolyósodik, felu letén nyálka jelenik meg, amelyhez földdarabok tapadnak. Alternáriafertôzés levélen Alternáriafertôzés gumón Burgonya baktériumos barnarothadása A száraz, de hajnalonta erôsen párás idôjárás igen kedvezô a fertôzés szempontjából. A fertôzést a földre lehulló beteg, elhalt levelek viszik tovább. A levelek élettani öregedése is elôsegíti a kártétel növekedését. FIGYELEM! A betegség erôteljes fellépése esetén hároméves vetésforgó javasolható. A vetôgumó csávázása, majd a csírázástól végzett folyamatos védekezés elkeru lhetetlen. Ügyelju nk a gyommentességre, hiszen a gyomok árnyéka biztosította páradús környezetben kiválóak a feltételek a kórokozó számára! FIGYELEM! Mivel gyógyító jellegû készítmény jelenleg nem áll rendelkezésu nkre, a hangsúlyt a megelôzésre kell helyezni a betegségek leku zdésekor! A nedves, meleg idôben terjedô kórokozók ellen a vetésforgó, az ellenôrzött minôségû vetôgumó és a réztartalmú permetezôszerek preventív alkalmazása ad védelmet.

6 32 33 A burgonya fertôzô betegségek elleni védelme Acrobat MZ és Forum R Az Acrobat MZ és a Forum R kombinált hatóanyagú készítmények. Felszívódó hatóanyaguk, a dimetomorf révén a levél belsejében ható és megelôzô, míg a kontakt módon ható mankoceb (Acrobat MZ), illetve rézoxiklorid (Forum R) révén a levél felu letén kifejtett megelôzô hatással is rendelkeznek. A dimetomorf hatékonysága a peronoszpórafélék ellen (ide tartozik a burgonyavész is) egyedu lálló. Hosszú hatástartam, gyors felszívódás és a csúcsirányba történô szállítódás jellemzi. A kórokozó gomba életciklusának több szakaszában is hat, mivel a gombasejtfal kialakulását gátolja és a gombasejtek elhalását okozza. A védekezés stratégiája A metiram hatását a levelek felu letén fejti ki, mivel kontakt módon hat. Megelôzô jelleggel alkalmazva az általa nyújtott védelem hosszú, 7-10 nap. Burgonyában a fitoftóra és alternária ellen hatásos. Preventív alkalmazása a gombakórokozók megtelepedését, felszaporodását gátolja meg. A Polyram DF-et a burgonya fejlôdésének kezdeti szakaszában, egészen a sorzáródásig, majd a szisztemikus blokk befejezése után, a virágzást követôen érdemes alkalmazni. Megelôzô jelleggel már a fertôzés feltételeinek meglétekor végezzu k el a permetezést 1,5 1,8 kg/ha-os dózissal. A permetezést apró cseppekkel, nagyobb állományban légbefúvásos permetezôgéppel, géptípustól fu ggôen l/ha vízmennyiséggel javasoljuk. A készítmény keverhetô a BASF összes olyan termékével, amelyet az adott idôszakban kell alkalmazni. A burgonya gombák elleni védelmekor mindig teljes védekezési programban gondolkodjunk, figyelembe véve, hogy az adott évben milyen ökológiai feltételek alakultak ki, illetve milyeneket alakítottunk ki (öntözés). A burgonyára a sorok záródásától egészen a virágzás végéig a burgonyavész jelenti a legnagyobb veszélyt. Ebben az idôszakban van nagy jelentôsége annak, hogy folyamatos védelemben részesítsu k az állományt olyan gombaölô szerek használatával, amelyek nemcsak a levél felu letén, hanem felszívódva a levél belsejében is hatnak. Emellett elônyös, ha a választott készítmény az alternáriás betegségek ellen is hatásos. A technológia összeállítása A kezeléseket átlagos köru lmények között naponta célszerû elvégezni. Öntözött burgonyában vagy járványveszélyes idôszakban 7-9 napos idôközök indokoltak. Elsôként az Acrobat MZ-t juttassuk ki, már a virágbimbók megjelenésekor. A permetezési programot a Forum R-rel folytassuk. A dimetomorf hatóanyagú készítményeket összesen három alkalommal használjuk, majd váltsunk más hatásmechanizmusú szerre. A virágzás végétôl áttérhetu nk a kontakt módon ható készítmények alkalmazására. Használatuk megelôzô jelleggel javasolható. Vegyu k figyelembe, hogy az Acrobat MZ egyidejûleg védelmet nyújt az alternáriás betegség ellen is, míg a Forum R a baktériumos betegségek fellépését gátolja. A permetlé kijuttatását apró cseppekkel, nagyobb állományban légbefúvásos permetezôgéppel, géptípustól fu ggôen l/ha vízmennyiséggel javasoljuk. A készítmények keverhetôek a BASF összes olyan termékével, amelyet az adott idôszakban kell alkalmazni. Védekezés Polyram DF-fel A zöldségnövények védelmének egyik alapkészítménye a Polyram DF. Hatóanyaga a metiram (70%); számos betegség ellen fô- vagy mellékhatással rendelkezik. Jelentôs fiziológiai hatása is van a kémiai kötésben szereplô cink miatt, amely egyben a zöldségnövények egyik fontos tápeleme.

7 34 35 Rovarkártevôk elleni védekezés Rovarkártevôk elleni védekezés A burgonyabogár és kártétele Kifejlett burgonyabogarak Burgonyabogarak kártétele A burgonya legfontosabb kártevôje a burgonyabogár. Évente két nemzedéke fejlôdik: a kifejlett bogár a talajban telel át, majd tavasszal elôjön, és rövid érési táplálkozását követôen rakja le petéit a levél fonákjára. A lárvák kelésének közeledését, ami idôjárástól fu ggôen 5-7 nap alatt történik meg, a tojások sárga színének sötétedése jelzi. A kis lárvák kártétele már jelentôs. A lárvák a levelek tarra rágásával képesek a burgonyát teljesen elpusztítani, ami a termés megsemmisu léséhez vezethet. Burgonyabogár tojásai Burgonyabogár bábja Fotó: Dr. Brózik Sándor A lárvakelés elhúzódása miatt a két generáció fejlôdése összefolyik, késô tavasztól mind a lárvák, mind az imágók károsítása egész nyáron folyamatosnak mondható. Burgonyabogár-lárvák tömeges kártétele Burgonyabogár L3-L4 fejlettségû lárvái Burgonyabogárimágó levélen Fotó: Molnár András Fotó: Dr. Brózik Sándor Védekezés Védekezni mind a megjelenô bogarak, mind a tömegesen kelô lárvák ellen szu kséges. A védekezés alapja, hogy az elôzô évi táblától a gumókat minél távolabb u ltessu k. Ezzel a tömeges betelepu lés megelôzhetô. A kártevô megjelenésére általában a szekunder bakhát kialakításának idôszakában számíthatunk, ezért a védekezés általában május második felére keru l. A nemzedékek ôszig követik egymást, így általában egy második, néha harmadik védekezésre is szu kség van, többnyire június végén. A bakhát nem megfelelô kialakítása esetében a csapadék vagy öntözôvíz által kimosott gumók felu letét a bogarak megtámadják, így a felszedés elôtt jelentôs gumókár alakulhat ki. Mivel a burgonyabogár érzékenysége a hosszú idôn keresztu l használt hatóanyagcsoportokkal szemben csökkent, ezért mindenképpen javasoljuk a ku lönbözô hatásmódú készítmények váltakozó és/vagy kombinált alkalmazását.

8 36 37 Rovarkártevôk elleni védekezés Védekezési technológia Az Alverde A BASF ajánlata a burgonya védelmére Az Alverde egy teljesen új hatásmechanizmusú, új hatóanyagcsoportba (szemikarbazonok) tartozó rovarölô készítmény. Hatóanyaga, a metaflumizon gyomor- és érintôméreg, az axonok Na-csatornáinak gátlásával az idegingeru let vezetését blokkolja. Az Alverde hatására 4 órán belu l leáll a burgonyabogár táplálkozása, majd a metaflumizon a rovar bénulását és 12 órán belu li pusztulását okozza. A készítmény a fiatal lárvákat és az imágókat egyaránt nagy hatékonysággal pusztítja. Stomp 330 4,0 6,0 l/ha Vetés és a végleges bakhát kialakítása után, amíg a burgonyacsírát 1,5 2 cm-es talaj fedi. A metaflumizon és más rovarölô hatóanyagok közötti kereszttolerancia nem ismert. A készít mény minden hômérsékleten hatékony, hatásfokát a magas hômérséklet sem csökkenti. Esô állósága igen jó. Az Alverde alkalmazása nem jelent veszélyt a hasznos ízeltlábúakra. Az Alverde javasolt dózisa 0,25 l/ha. Egy évben kétszer ajánlatos kijuttatni. Javasolt védekezés A szer megnevezése Dózis A kijuttatás idôpontja Alverde 0,25 l/ha tömeges lárvakelés idején vagy a burgonyabogár imágóinak megjelenésekor Polyram DF 1,5 1,8 kg/ha Acrobat MZ 2,0 kg/ha Forum R 3,0 3,5 kg/ha Baktériumok ellen is. Polyram DF 1,5 1,8 kg/ha A Nomolt 15 SC A Nomolt 15 SC hatóanyaga, a teflubenzuron kontakt hatású kitinszintézis-gátló. A Nomolt 15 SC hatására a lárvák nem képesek a testu k vázát alkotó kitin képzésére, ezért vedléskor elpusztulnak. A lárvák táplálkozásuk során veszik fel a hatóanyagot, amelynek elsô hatása a tápanyagcsatornába keru lve a további táplálkozás leállítása. A lárvák színe sötétbarnára változik, további átalakulásuk leáll. A kifejlett bogarakban a táplálkozás során felvett hatóanyag a petefészekbe vándorol, ahol a képzôdô tojások sterillé válnak, és késôbb a növény felu letére keru lve nem kelnek ki belôlu k lárvák. A Nomolt 15 SC hatására hosszú ideig (4-5 hét) lehet számítani. Alverde 0,25 l/ha Nomolt 15 SC 0,15 l/ha Javasolt védekezés A szer megnevezése Dózis A kijuttatás idôpontja Nomolt 15 SC 0,15 l/ha a lárvakelés kezdetén JAVASLAT Figyelju k a betelepedô bogarak mennyiségét és a tojásrakást! Érdemes megjelölni az elsô megtalált tojáscsomót annak érdekében, hogy megfigyelhessu k a tojások fejlôdését, és megítélhessu k a lárvák kelését. A fiatal lárvák elleni védekezés a legkönnyebb és leghatékonyabb < Gyomnövények Burgonyavész és alternáriás betegség Burgonyabogár

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés.

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés. szőlő Szőlő 96 Tartalomjegyzék 97 97 97 A szőlő gombabetegségei 97 Szőlőlisztharmat 98 Az elmúlt két év teljesen eltérő járványhelyzete 12 Peronoszpóra 13 Szürkepenész 14 A szőlő egyéb rothadásai 15 A

Részletesebben

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNYTERMESZTÉS HELYE ÉS SZEREPE A dohány a magyarországi növénytermesztési ágazatok között a klasszikus kiskultúra szerepét tölti be, tradicionális műveleti elemekkel.

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében ÖMKi Ökológiai Mezôgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Együttműködésben a Pannon Egyetem keszthelyi

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu CSEMEGEKUKORICA, ZÖLDBORSÓ ÉS ZÖLDBAB FAJTA ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT 2013-2014 Feldolgozoipari prosi.indd 1 2013.07.31. 15:35:12 2 Feldolgozoipari prosi.indd 2 2013.07.31. 15:35:12 Csemegekukorica, zöldborsó

Részletesebben

Terjeszti Magyar Posta

Terjeszti Magyar Posta www.moraagro.hu VI. évfolyam 4. szám Terjeszti Magyar Posta 009. Április Szerkesztő: Horváth Péter Nyomdai munkák: Modok és Társai Kft. Kiskunhalas. Felelős vezető: Modok Balázs Regisztrációs szám:..4/1616/003.

Részletesebben

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz Oktatási segédlet A növényvédelmi alaptanfolyamhoz A tananyag, a könyv átdolgozás alatt van. Az anyag csak a tanfolyamon elhangzottakkal kiegészítve értelmezendő. Lásd: tanfolyamon elhangzottak NÖVÉNYVÉDELMI

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Talendo Tanos

Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Talendo Tanos Szôlô növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Tanos Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Az E. I. du Pont de Nemours and Company

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2013/2

Növényvédelmi Tippek 2013/2 Növényvédelmi Tippek 2013/2 2 Tartalom z Olvasóhoz 3 3 z Olvasóhoz Kalászosok 5 Ha a termésmaximum a cél: Opera New Kukorica Gyomirtás 8 z Ordax mindig S(z)uper 12 Jumbo Turbo: biztos megoldás a kukorica

Részletesebben

Caramba Turbo: Az energia ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá.

Caramba Turbo: Az energia ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá. BASF Hungária Kft. Agrodivízió Tel: 6/1-25-97- Fax: 6/1-25-979 www.agro.basf.hu www.repcesz.hu : Az energia ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá. Mindig adjuk meg a repcének a lehető legjobb fejlődési

Részletesebben

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Organic production of sunflower seed and processing of sunflower oil A napraforgó ökológiai termesztése és az olaj előállítása E-Learning GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

HORMONHATÁSÚ GYOMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN

HORMONHATÁSÚ GYOMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN HRMNHATÁSÚ GYMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN 2,4-D diklórprop MCPA mekoprop MCPB 2,4-DB BEVEZETÔ A növényi anyagcsere szabályozásának egyik legfontosabb vegyületcsoportja a növényi hormonoké. Ezek a sejtosztódást,

Részletesebben

Az bioparadicsom növényvédelme

Az bioparadicsom növényvédelme Az bioparadicsom növényvédelme Rész 1: Növényvédelmi Stratégia Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány

Részletesebben

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia 2. évfolyam. 3. szám A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia Napraforgó állományszárítás Hazai és nemzetközi sikerek Kedves Olvasó! Idén harmadik alkalommal jelentkezünk

Részletesebben

Paprika technológiai ajánlat 2013

Paprika technológiai ajánlat 2013 Paprika technológiai ajánlat 2013 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat 2 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult paprika technológiai ajánlatunkat, amellyel

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés 86 87 Tartalomjegyzék 87 87 Monília a csonthéjasok legsúlyosabb betegsége 89 Tafrinás levélfodrosodás az ôszibarack legfontosabb betegsége 90 blumeriellás betegség 90 További csonthéjasbetegségek 90 Sztigminás

Részletesebben

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál REPCEKATALÓGUS 2013 Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál Az elmúlt évtized egyik legszembetűnőbb trendje a repcetermesztés intenzív felfutása Kelet-Európában. Az aranymezők növekedése Európa-méretű

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.07.09. 12:00-kor. Érvényes: 2015.07.16-ig. Várható frissítés: 2015.07.16. 12:00-kor. A meleg időjárás

Részletesebben

FEBRUÁR. Bihar F1. Kulcshibrid a paradicsompaprika termesztésben! Teljes fajtasor szabadföldi paprika termesztéshez

FEBRUÁR. Bihar F1. Kulcshibrid a paradicsompaprika termesztésben! Teljes fajtasor szabadföldi paprika termesztéshez Bihar F1 Teljes fajtasor szabadföldi paprika termesztéshez Palotás F1 Magas hozam, kiváló őrlemény! Legkedveltebb almapaprika fajták Peronoszpóra ellenálló konzervuborka fajták hogy a költség biztosan

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BURGONYA SZÖVETSÉG ÉS TERMÉKTANÁCS LAPJA

AZ ORSZÁGOS BURGONYA SZÖVETSÉG ÉS TERMÉKTANÁCS LAPJA BURGONYA VILÁG II. évfolyam 2. szám www.obtt.hu AZ ORSZÁGOS BURGONYA SZÖVETSÉG ÉS TERMÉKTANÁCS LAPJA 1 Desiree Bellini Zina Red Dirosso 2 AZ ORSZÁGOS BURGONYA SZÖVETSÉG ÉS TERMÉKTANÁCS LAPJA Tartalom KITE...........................................................

Részletesebben

Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1. Kovács Zoltán. Bio szőlőtermesztés

Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1. Kovács Zoltán. Bio szőlőtermesztés Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1 Kovács Zoltán Bio szőlőtermesztés A bio szőlőtermesztésnek évezredes hagyományai vannak az egész világon és így hazánkban is. A szőlőtermesztés gazdasági szempontjából

Részletesebben

Magas mikroelem-tartalmú, vízoldható levéltrágya. K 2. O Mg S Cu Fe Mn Mo Zn 15 15 15 2,7 2,2 0,2 0,1 0,4 0,01 0,1

Magas mikroelem-tartalmú, vízoldható levéltrágya. K 2. O Mg S Cu Fe Mn Mo Zn 15 15 15 2,7 2,2 0,2 0,1 0,4 0,01 0,1 94 Adob Extra Gabona Magas mikroelem-tartalmú, vízoldható levéltrágya. Terméktulajdonságok: Kiemelkedõen magas mikroelem-tartalom. Az Adob termékek különlegessége a vízoldható levéltrágyák lényegében,

Részletesebben