Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia"

Átírás

1

2 24 25 Tartalomjegyzék Gyomirtás 25 Gyomirtás 25 A burgonya gyomnövényei 26 A burgonya gyomirtása 26 A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában 27 Javasolt technológia A burgonya betegségei és kártételük 29 A burgonya fitoftórás betegsége 30 A burgonya alternáriás betegsége 31 A burgonya baktériumos betegségei A burgonya gyomnövényei A burgonya kezdeti gyomosodását általában az olyan tavasszal kelô nyár eleji gyomok okozzák, mint a vadrepce és a repcsényretek. Sárga virágukkal ezek a gyomfajok a vírushordozó levéltetveket messzirôl a burgonyatáblára csalogatják, így irtásuk ku lönösen a vetôgumó elôállítása során nagy figyelmet igényel. A gyomirtás legnagyobb nehézségét az évelô tarackos és szaporító gyökeres gyomok okozzák, míg az egyéves gyomnövények közu l a nyárutói fajok, a kakaslábfû, a muharfélék, a disznóparéj, a libatop és a parlagfû jelennek meg a legnagyobb számban. Vadrepce Fehér libatop Parlagfû 32 A burgonya fertôzô betegségek elleni védelme 32 Acrobat MZ és Forum R 32 A védekezés stratégiája 32 A technológia összeállítása 32 Védekezés Polyram DF-fel 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés 34 A burgonyabogár és kártétele 35 Védekezés 36 Az Alverde 36 A Nomolt 15 SC 37 Védekezési technológia Repcsényretek Szôrös disznóparéj Közönséges kakaslábfû Zöld muhar

3 26 27 Gyomirtás Gyomirtás A burgonya gyomirtása A burgonya u ltetése rendszerint március végén, április elején zajlik. Ekkor a gyomok jelentôs része még nem jelenik meg. A talajmunkák során a kora tavaszi áttelelô gyomnövények könynyen elpusztíthatók, hiszen a bakhátak kialakítása egyben hatékony gyomirtási lehetôség is. A szekunder bakhát készítése után történik meg a preemergens kezelés. Az egyenletes el - oszlás, a gondos kijuttatás a hosszú ideig tartó gyommentesség feltétele. Az intenzív termesztés terjedésével jár az öntözhetôség, ami az alapkezelések sikerességét jelentôsen növelheti. A sorok záródása után a gyomok élettere csökken, a gyomosodás veszélye elmúlik. Ha a helyi gyomviszonyok az alapgyomirtás kiegészítését teszik szu kségessé, a vegyszeres állománykezelés keru l elôtérbe. Azokban az években, amikor az idôjárás csapadékosabb, a hatékony gyomirtás termésnövelô hatása még szembetûnôbb. A gyomok károkozó képessége nemcsak a termésmennyiség csökkenésében, hanem a minôség romlásában is meg mutatkozik. A gyomok által takart sorokban a tartósan párás mikroklíma a fitoftóra és a vírusokat terjesztô levéltetvek melegágya. Kezeletlen burgonyatábla A Stomp 330 mind a fûfélék, mind a kétszikû gyomok ellen hatékony. A fûfélék közu l jól irtja a vadkölest, a muharfajokat, az ecsetpázsitot és a széltippant, a kétszikû gyomok közu l a libatopféléket, a selyemmályvát, a pásztortáskát, a tyúkhúrt, az árvacsalánféléket, hogy csak a leggyakoribbakat említsu k. A Stomp 330 a már kikelt és négylevelesnél fejlettebb, valamint a mélyen gyö kerezô, illetve évelô gyomokat nem pusztítja el. Javasolt technológia A Stomp 330 javasolt dózisa homokos, laza talaj esetén 4,0 l/ha, kötött, agyagos talajon 6,0 l/ha. Hatására az érzékeny gyomfajok nem kelnek ki, míg a permetezés elôtt már kikelt, fejlôdésu k kezdetén lévô gyomok növekedése leáll, hervadás figyelhetô meg. A gyomok fejlettségétôl fu ggôen a pusztulás 3-10 nap alatt következik be. Megfelelô kombinációs partnerrel kiegészítve a burgonya kelése elôtt juttassuk ki a végleges bakhátra, a megnövekedett talajfelu let miatt emelt dózissal. A Stomp 330-at apró morzsás, jól elmunkált talajra kell egyenletesen kipermetezni. A permetlé mennyisége l/ha. Fontos, hogy a teru leten ne legyenek 2-3 cm-nél nagyobb rögök, amelyek a permetlé egyenletes bemosódását megakadályozzák. Az elvárt gyomirtó hatás kialakulásához mm csapadék vagy ennek megfelelô öntözés szu kséges a kijuttatást követô két héten belu l. Keverhetôség A kétszikûirtó hatás kiegészítése céljából a Stomp 330 más, ebben az idôszakban alkalmazható gyomirtó szerekkel keverhetô. A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában A burgonya kezdeti gyommentessége, zavartalan fejlôdése érdekében célszerû olyan gyomirtó szert, illetve kombinációt használni, amely mind a fûfélék, mind a kétszikû magról kelô gyomok ellen hatékony. A Stomp 330 bevált készítmény a burgonya gyomirtásában, mivel hosszú ideig tartó védelmet biztosít a magról kelô gyomok ellen,talajon keresztu li megbízható hatása révén. Széles körûen (több kultúrá ban)használható, és könnyen elér hetô. Hatóanyaga, a pendimetalin a be mo sócsapadék hatására a talaj 1-3 cm-es felsô rétegében marad, és ott fejti ki hatását. A pendimetalin gátolja az osztódó szövetekben a sejtek osztódását és megnyúlását, így az ér zékeny gyomfajok még kelésu k elôtt elpusztulnak. Amenynyiben a gyomnövények a permetezést megelô zôen már kikeltek, a Stomp 330 akadályozza a gyökérzet fejlôdését. Az egyszikûeknél a sejtnövekedést leállítva a gyökérváltást teszi lehetetlenné, a kétszikûeknél a levelek torzulását, bôrszerûvé, törékennyé válását okozza.

4 28 29 A burgonya betegségei és kártételük A korai termesztéstôl sokan várják a burgonya jobb eladhatóságát, jövedelmezôségét és a nyári száraz idôjárás okozta problémák elkeru lését. A koraiságra való törekvéssel párhuzamosan azonban növekednek a növényvédelmi problémák is, hiszen sokszor fóliasátor alatt, öntözött köru lmények között folyik a termesztés. Az elôcsíráztatott vagy szeletelt gumók korán keru lnek a talajba, amelynek hômérséklete ilyenkor alacsony, a csapadék rendszeresebbgyakoribb. Amennyiben a talaj kötöttebb, menetrendszerûen számíthatunk a betegségek fellépésére. A burgonya betegségei a lombozat és a gumó fejlôdése szempontjából is jelentôsek. Lombkárosítók A lombozatot támadó vírusok, valamint a fitoftóra és az alternária az asszimilációs felu let csökkentésével jelentôs termésveszteséget és minôségromlást idézhet elô. Gumóbetegségek A gumóbetegségek, mint a fuzáriumos gumórothadás, a rizoktóniás és ervíniás beteg ség már a felszedés során meglepetést okozhatnak, de uralkodóvá a tárolás alatt válnak. Fuzáriumos gumórothadás A burgonya fitoftórás betegsége A fitoftórás betegség a növény egyik legveszélyesebb ellensége. A kórokozó ivaros szaporodása általánossá vált, s ezzel alkalmazkodóképessége is megnövekedett. A nagyobb alkalmazkodó- és ellenálló képesség miatt a gombaölô szerek váltogatása, a hatóanyagok kombinálása ma már egyre fontosabb. A termesztés intenzitásának növekedése az öntözési feltételek megteremtését is maga után vonta, ami fokozza a fitoftóra fellépésének veszélyét. A betegség szinte minden növényi részt károsít. A tu netek elôször a levelek csúcsán jelentkeznek. Az elôrejelzés az alsó levélszint fokozott figyelését írja elô, mivel itt, a magasabb páratartalom és az árnyékolás hatására, a lappangási idô rövidebb, a megbetegedés korábbi és erôteljesebb. Az elsô fertôzés a sorzáródás idejére tehetô. Ekkor a burgonya már virágzik, és az öntözés is általános. A betegség tünetei és lefolyása A tu neteket mindig az alsó levelek csúcsain kell keresni, ahol a harmat a legtovább megmarad. Ezen a helyen sárguló, halvány folt jelenik meg, amit késôbb fonnyadás, a levelek kivilágosodása, majd gyors barnulása, legvégu l elszáradása követ. A betegség azonosítása szempontjából fontos, hogy a barnulás határán megjelennek a kórokozó fehér sporangiumtartói. Más fertôzô betegségek és egyes tápanyaghiányok hasonló tu netekkel járhatnak, de ott sporangiumtartó fejlôdése nem észlelhetô. Fitoftóra kezdeti tünete, a kialakult fertôzés és a befejezô szakasz Rizoktóniás megbetegedés Gumórothadás okozta foltok Fotó: Dr. Brózik Sándor Fotó: Dr. Brózik Sándor Ku lön kell szólni az új betegségekrôl, a ralsztóniás hervadásról és a barnarothadásról. Erôs fellépésu k Magyarországon akár a termeszthetôséget is veszélyeztetheti. A burgonya termesztésének alapját a vetôgumó betegségektôl (vírusok, ralsztóniás hervadás és barnarothadás, valamint más baktériumok okozta megbetegedések) való mentessége, valamint az ötéves vetésforgó jelentheti. Kötelezô ma már az eszközök és a tároló fertôtlenítése, valamint a kártevôk, kórokozók terjesztésének kizárása is. A fitoftóra kedvezô környezeti föltételek között nagyon gyorsan, 2-3 nap leforgása alatt járványos méreteket ölthet. A végsô állapot a levélfelu let leszáradása, a hajtások pusztulása, a gumókon pedig a besu ppedô szu rke foltok megjelenése. A gumókban a gomba a betárolást követôen tovább fejlôdhet, ami a téli burgonyaprizmákban más (gombás és baktériumos) betegségekkel egyu tt súlyos rothadáshoz vezethet. FIGYELEM! Vetésváltással, a gombaölô szerek preventív kijuttatásával, váltogatásával és ésszerû kombinálásával mérsékelhetôk a betegség okozta károk.

5 30 31 A burgonya alternáriás betegsége Az alternária jellegzetes tu nete a levélen található sötétbarna konídiumtartó gyep, amely a foltok köru l, körkörösen jelenik meg. A foltok oválisak, a levélen, a száron és a bogyókocsányon is elôfordulnak. Szárazak, majd berepedezhetnek. A gumón a folt besu pped, ráncosodik, belu l pedig korhadás, rothadás észlelhetô. A burgonya baktériumos betegségei A baktériumos betegségek fôként a növény szárát támadják meg, ahol a szállító edénynyalábokban tápanyag-áramlási zavarokat, tracheobakteriózist okoznak. A levelek fonnyadnak, száradnak, a gyökérnyak elpusztul. A gumó elfolyósodik, felu letén nyálka jelenik meg, amelyhez földdarabok tapadnak. Alternáriafertôzés levélen Alternáriafertôzés gumón Burgonya baktériumos barnarothadása A száraz, de hajnalonta erôsen párás idôjárás igen kedvezô a fertôzés szempontjából. A fertôzést a földre lehulló beteg, elhalt levelek viszik tovább. A levelek élettani öregedése is elôsegíti a kártétel növekedését. FIGYELEM! A betegség erôteljes fellépése esetén hároméves vetésforgó javasolható. A vetôgumó csávázása, majd a csírázástól végzett folyamatos védekezés elkeru lhetetlen. Ügyelju nk a gyommentességre, hiszen a gyomok árnyéka biztosította páradús környezetben kiválóak a feltételek a kórokozó számára! FIGYELEM! Mivel gyógyító jellegû készítmény jelenleg nem áll rendelkezésu nkre, a hangsúlyt a megelôzésre kell helyezni a betegségek leku zdésekor! A nedves, meleg idôben terjedô kórokozók ellen a vetésforgó, az ellenôrzött minôségû vetôgumó és a réztartalmú permetezôszerek preventív alkalmazása ad védelmet.

6 32 33 A burgonya fertôzô betegségek elleni védelme Acrobat MZ és Forum R Az Acrobat MZ és a Forum R kombinált hatóanyagú készítmények. Felszívódó hatóanyaguk, a dimetomorf révén a levél belsejében ható és megelôzô, míg a kontakt módon ható mankoceb (Acrobat MZ), illetve rézoxiklorid (Forum R) révén a levél felu letén kifejtett megelôzô hatással is rendelkeznek. A dimetomorf hatékonysága a peronoszpórafélék ellen (ide tartozik a burgonyavész is) egyedu lálló. Hosszú hatástartam, gyors felszívódás és a csúcsirányba történô szállítódás jellemzi. A kórokozó gomba életciklusának több szakaszában is hat, mivel a gombasejtfal kialakulását gátolja és a gombasejtek elhalását okozza. A védekezés stratégiája A metiram hatását a levelek felu letén fejti ki, mivel kontakt módon hat. Megelôzô jelleggel alkalmazva az általa nyújtott védelem hosszú, 7-10 nap. Burgonyában a fitoftóra és alternária ellen hatásos. Preventív alkalmazása a gombakórokozók megtelepedését, felszaporodását gátolja meg. A Polyram DF-et a burgonya fejlôdésének kezdeti szakaszában, egészen a sorzáródásig, majd a szisztemikus blokk befejezése után, a virágzást követôen érdemes alkalmazni. Megelôzô jelleggel már a fertôzés feltételeinek meglétekor végezzu k el a permetezést 1,5 1,8 kg/ha-os dózissal. A permetezést apró cseppekkel, nagyobb állományban légbefúvásos permetezôgéppel, géptípustól fu ggôen l/ha vízmennyiséggel javasoljuk. A készítmény keverhetô a BASF összes olyan termékével, amelyet az adott idôszakban kell alkalmazni. A burgonya gombák elleni védelmekor mindig teljes védekezési programban gondolkodjunk, figyelembe véve, hogy az adott évben milyen ökológiai feltételek alakultak ki, illetve milyeneket alakítottunk ki (öntözés). A burgonyára a sorok záródásától egészen a virágzás végéig a burgonyavész jelenti a legnagyobb veszélyt. Ebben az idôszakban van nagy jelentôsége annak, hogy folyamatos védelemben részesítsu k az állományt olyan gombaölô szerek használatával, amelyek nemcsak a levél felu letén, hanem felszívódva a levél belsejében is hatnak. Emellett elônyös, ha a választott készítmény az alternáriás betegségek ellen is hatásos. A technológia összeállítása A kezeléseket átlagos köru lmények között naponta célszerû elvégezni. Öntözött burgonyában vagy járványveszélyes idôszakban 7-9 napos idôközök indokoltak. Elsôként az Acrobat MZ-t juttassuk ki, már a virágbimbók megjelenésekor. A permetezési programot a Forum R-rel folytassuk. A dimetomorf hatóanyagú készítményeket összesen három alkalommal használjuk, majd váltsunk más hatásmechanizmusú szerre. A virágzás végétôl áttérhetu nk a kontakt módon ható készítmények alkalmazására. Használatuk megelôzô jelleggel javasolható. Vegyu k figyelembe, hogy az Acrobat MZ egyidejûleg védelmet nyújt az alternáriás betegség ellen is, míg a Forum R a baktériumos betegségek fellépését gátolja. A permetlé kijuttatását apró cseppekkel, nagyobb állományban légbefúvásos permetezôgéppel, géptípustól fu ggôen l/ha vízmennyiséggel javasoljuk. A készítmények keverhetôek a BASF összes olyan termékével, amelyet az adott idôszakban kell alkalmazni. Védekezés Polyram DF-fel A zöldségnövények védelmének egyik alapkészítménye a Polyram DF. Hatóanyaga a metiram (70%); számos betegség ellen fô- vagy mellékhatással rendelkezik. Jelentôs fiziológiai hatása is van a kémiai kötésben szereplô cink miatt, amely egyben a zöldségnövények egyik fontos tápeleme.

7 34 35 Rovarkártevôk elleni védekezés Rovarkártevôk elleni védekezés A burgonyabogár és kártétele Kifejlett burgonyabogarak Burgonyabogarak kártétele A burgonya legfontosabb kártevôje a burgonyabogár. Évente két nemzedéke fejlôdik: a kifejlett bogár a talajban telel át, majd tavasszal elôjön, és rövid érési táplálkozását követôen rakja le petéit a levél fonákjára. A lárvák kelésének közeledését, ami idôjárástól fu ggôen 5-7 nap alatt történik meg, a tojások sárga színének sötétedése jelzi. A kis lárvák kártétele már jelentôs. A lárvák a levelek tarra rágásával képesek a burgonyát teljesen elpusztítani, ami a termés megsemmisu léséhez vezethet. Burgonyabogár tojásai Burgonyabogár bábja Fotó: Dr. Brózik Sándor A lárvakelés elhúzódása miatt a két generáció fejlôdése összefolyik, késô tavasztól mind a lárvák, mind az imágók károsítása egész nyáron folyamatosnak mondható. Burgonyabogár-lárvák tömeges kártétele Burgonyabogár L3-L4 fejlettségû lárvái Burgonyabogárimágó levélen Fotó: Molnár András Fotó: Dr. Brózik Sándor Védekezés Védekezni mind a megjelenô bogarak, mind a tömegesen kelô lárvák ellen szu kséges. A védekezés alapja, hogy az elôzô évi táblától a gumókat minél távolabb u ltessu k. Ezzel a tömeges betelepu lés megelôzhetô. A kártevô megjelenésére általában a szekunder bakhát kialakításának idôszakában számíthatunk, ezért a védekezés általában május második felére keru l. A nemzedékek ôszig követik egymást, így általában egy második, néha harmadik védekezésre is szu kség van, többnyire június végén. A bakhát nem megfelelô kialakítása esetében a csapadék vagy öntözôvíz által kimosott gumók felu letét a bogarak megtámadják, így a felszedés elôtt jelentôs gumókár alakulhat ki. Mivel a burgonyabogár érzékenysége a hosszú idôn keresztu l használt hatóanyagcsoportokkal szemben csökkent, ezért mindenképpen javasoljuk a ku lönbözô hatásmódú készítmények váltakozó és/vagy kombinált alkalmazását.

8 36 37 Rovarkártevôk elleni védekezés Védekezési technológia Az Alverde A BASF ajánlata a burgonya védelmére Az Alverde egy teljesen új hatásmechanizmusú, új hatóanyagcsoportba (szemikarbazonok) tartozó rovarölô készítmény. Hatóanyaga, a metaflumizon gyomor- és érintôméreg, az axonok Na-csatornáinak gátlásával az idegingeru let vezetését blokkolja. Az Alverde hatására 4 órán belu l leáll a burgonyabogár táplálkozása, majd a metaflumizon a rovar bénulását és 12 órán belu li pusztulását okozza. A készítmény a fiatal lárvákat és az imágókat egyaránt nagy hatékonysággal pusztítja. Stomp 330 4,0 6,0 l/ha Vetés és a végleges bakhát kialakítása után, amíg a burgonyacsírát 1,5 2 cm-es talaj fedi. A metaflumizon és más rovarölô hatóanyagok közötti kereszttolerancia nem ismert. A készít mény minden hômérsékleten hatékony, hatásfokát a magas hômérséklet sem csökkenti. Esô állósága igen jó. Az Alverde alkalmazása nem jelent veszélyt a hasznos ízeltlábúakra. Az Alverde javasolt dózisa 0,25 l/ha. Egy évben kétszer ajánlatos kijuttatni. Javasolt védekezés A szer megnevezése Dózis A kijuttatás idôpontja Alverde 0,25 l/ha tömeges lárvakelés idején vagy a burgonyabogár imágóinak megjelenésekor Polyram DF 1,5 1,8 kg/ha Acrobat MZ 2,0 kg/ha Forum R 3,0 3,5 kg/ha Baktériumok ellen is. Polyram DF 1,5 1,8 kg/ha A Nomolt 15 SC A Nomolt 15 SC hatóanyaga, a teflubenzuron kontakt hatású kitinszintézis-gátló. A Nomolt 15 SC hatására a lárvák nem képesek a testu k vázát alkotó kitin képzésére, ezért vedléskor elpusztulnak. A lárvák táplálkozásuk során veszik fel a hatóanyagot, amelynek elsô hatása a tápanyagcsatornába keru lve a további táplálkozás leállítása. A lárvák színe sötétbarnára változik, további átalakulásuk leáll. A kifejlett bogarakban a táplálkozás során felvett hatóanyag a petefészekbe vándorol, ahol a képzôdô tojások sterillé válnak, és késôbb a növény felu letére keru lve nem kelnek ki belôlu k lárvák. A Nomolt 15 SC hatására hosszú ideig (4-5 hét) lehet számítani. Alverde 0,25 l/ha Nomolt 15 SC 0,15 l/ha Javasolt védekezés A szer megnevezése Dózis A kijuttatás idôpontja Nomolt 15 SC 0,15 l/ha a lárvakelés kezdetén JAVASLAT Figyelju k a betelepedô bogarak mennyiségét és a tojásrakást! Érdemes megjelölni az elsô megtalált tojáscsomót annak érdekében, hogy megfigyelhessu k a tojások fejlôdését, és megítélhessu k a lárvák kelését. A fiatal lárvák elleni védekezés a legkönnyebb és leghatékonyabb < Gyomnövények Burgonyavész és alternáriás betegség Burgonyabogár

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei hagyma 222 Tartalomjegyzék Gyomirtás 223 223 Gyomirtás 223 A hagyma gyomnövényei 224 A hagyma gyomirtása 225 A Stomp Super a hagyma alapgyomirtásában 225 Javasolt technológia A hagyma gyomnövényei A hagyma

Részletesebben

Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 185. 187 Paradicsom. 201 Burgonya. 221 Hagyma

Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 185. 187 Paradicsom. 201 Burgonya. 221 Hagyma zöldségkultúrák 184 Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 Tartalomjegyzék Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 Tartalomjegyzék 185 187 Paradicsom 201 Burgonya 221 Hagyma paradicsom 188 Tartalomjegyzék

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék. 9 Gyomirtás. 11 Gombabetegségek elleni védekezés. 18 Rovarkártevôk elleni védekezés. 21 Védekezési technológia

Gyomirtás. Tartalomjegyzék. 9 Gyomirtás. 11 Gombabetegségek elleni védekezés. 18 Rovarkártevôk elleni védekezés. 21 Védekezési technológia 8 9 Tartalomjegyzék Gyomirtás 9 Gyomirtás 9 A paradicsom gyomnövényei 10 A paradicsom gyomirtása 10 A Stomp 330 a paradicsom alapgyomirtásában 10 Javasolt technológia 11 11 A paradicsom fô betegségei és

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

A szilva. védelme.

A szilva. védelme. A szilva védelme www.syngenta.hu A szilva védelme A szilva védelme Gombabetegségek elleni védelem Rovarkártevők elleni védelem 81 82 Gombabetegségek elleni védelem A szilva betegségei közül a polisztigmás

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

A dohány növényvédelme

A dohány növényvédelme A dohány növényvédelme Kórokozók I. Vírusbetegségek : 1./ Dohánymozaik (Tobacco mosaic tobamovirus,tmv) 2./ Dohány érbarnulás (Potato Y potyvirus, PVY) 3./ Uborkamozaik vírus (Cucumber mosaic virus, CMV)

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann 218 219 Tartalomjegyzék 219 219 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 219 Borsó 219 Bab 219 Lucerna 220 A borsó gyomirtása 220 Alapkezelés 220 Állománykezelés 220 Javaslatunk a

Részletesebben

A burgonya. növényvédelme

A burgonya. növényvédelme A burgonya További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385 Csongrád,

Részletesebben

A burgonya. növényvédelme

A burgonya. növényvédelme A burgonya növényvédelme 2015 A burgonya védelme Bár a burgonya nem őshonos növényünk, Amerikából való megérkezése után gyorsan meghatározó jelentőségűvé vált táplálkozásunkban. Becézzük krumplinak, kolompérnak,

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2011.06.23-ig. Várható frissítés: 2011.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.30. 12:00-kor. Érvényes: 2011.07.07-ig. Várható frissítés: 2011.07.07. 12:00-kor.

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.04.27. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.04-ig. Várható frissítés: 2017.05.04. 12:00-kor.

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Burgonya növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. A burgonya (Solanum tuberosum)

Részletesebben

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs.

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs. . Általános Név Formuláció Hatóanyag FENDONA 10 EC Emulzióképző koncentrátum (SC) 100 g/l alfametrin Hatás A Fendona 10 EC kontakt és gyomorméreg; rágó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen hatékony.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei szőlő cukorrépa 366 Tartalomjegyzék 367 367 367 A cukorrépa gyomnövényei 368 A cukorrépa gyomirtása 368 Az állománykezeléses technológia 368 Az alapgyomirtásos technológia A cukorrépa gyomnövényei A kétszikű

Részletesebben

Fotó: Németh Mariann. szőlő

Fotó: Németh Mariann. szőlő Fotó: Németh Mariann szőlő hüvelyesek és lucerna 352 Tartalomjegyzék 353 353 353 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 353 Borsó 353 Bab 353 Lucerna 354 A borsó gyomirtása 354 Alapkezelés 354 Állománykezelés

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2015 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezőn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

DuPont Talendo Extra gombaölő szer

DuPont Talendo Extra gombaölő szer DuPont megoldás a lisztharmat ellen DuPont Talendo Extra gombaölő szer Két hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer, amely hosszú távon megvédi a szőlőt a szőlőlisztharmat ellen. Azoknak a szőlőtermelőknek,

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.) Kiadva: 2014.05.15. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.22-ig. Várható frissítés: 2014.05.22. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.13. 12:00-kor. Érvényes: 2013.06.20-ig. Várható frissítés: 2013.06.20. 12:00-kor.

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. július 4.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. július 4.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. július 4.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.07.04. 12:00-kor. Érvényes: 2013.07.11-ig. Várható frissítés: 2013.07.11. 12:00-kor.

Részletesebben

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet.

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet. legnagyobb termésveszteséget a gyomok akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt kelnek, és vele azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagokat, tehát keléstől a kukorica állapotáig. gyomirtás

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.26. 12:00-kor. Érvényes: 2014.07.03-ig. Várható frissítés: 2014.07.03. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2013 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezôn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.05.02. 12:00-kor. Érvényes: 2013.05.09-ig. Várható frissítés: 2013.05.09. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 22.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 22.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 22.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.05.22. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.29-ig. Várható frissítés: 2014.05.29. 12:00-kor.

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék. 2 31 Gyomirtás. 238 Gombabetegségek elleni védekezés. 246 A bórhiány megelôzése. A cukorrépa gyomnövényei

Gyomirtás. Tartalomjegyzék. 2 31 Gyomirtás. 238 Gombabetegségek elleni védekezés. 246 A bórhiány megelôzése. A cukorrépa gyomnövényei 230 231 Tartalomjegyzék 2 31 231 A cukorrépa gyomnövényei 232 A cukorrépa gyomirtása 232 Az állománykezeléses technológia 232 Az alapgyomirtásos technológia 232 A cukorrépa gyomirtási rendszereinek hatékonysága

Részletesebben

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme A dísznövények védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérő körülmények között, van szabadföldi,

Részletesebben

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő védelmében Rovarölő szer molyok és kabócák ellen A Luzindo egy új, széles spektrumú, hosszú tartamhatású rovarölő szer lepkefélék és egyéb szúró-szívó szájszervű

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. augusztus 1.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. augusztus 1.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. augusztus 1.) Kiadva: 2013.08.01. 12:00-kor. Érvényes: 2013.08.08-ig. Várható frissítés: 2013.08.08. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha).

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha). Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 09. 15. - 2014. 09.30. között Időjárás 2014. szeptember második felének időjárása változást hozott térségünkbe. A csapadékos periódus után

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.27. 12:00-kor. Érvényes: 2013.07.04-ig. Várható frissítés: 2013.07.04. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. július 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. július 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. július 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.07.07. 12:00-kor. Érvényes: 2011.07.14-ig. Várható frissítés: 2011.07.14. 12:00-kor.

Részletesebben

Avaunt 150 EC. rovarölő szer. Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen. A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére

Avaunt 150 EC. rovarölő szer. Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen. A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére Avaunt 150 EC rovarölő szer Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve A repcefénybogár elleni

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 16.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 16.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.05.16. 12:00-kor. Érvényes: 2013.05.23-ig. Várható frissítés: 2013.05.23. 12:00-kor.

Részletesebben

Borsó növényvédelme:

Borsó növényvédelme: Borsó növényvédelme: Borsó mozaik: Tünete: a levéllemezen az erek között világoszöld és sötétzöld mozaikosság figyelhető meg. A fertőzött növények visszamaradnak a növekedésben, a hüvelyek deformáltak

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép között

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép között JászNagykunSzolnok megye növényegészségügyi helyzetkép 2014. 09. 01. 2014. 09.15. között Időjárás 2014. szeptember első fele sok csapadékot hozott térségünkbe. Egy északról leszakadó magassági légörvény

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 8.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 8.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 8.) Kiadva: 2014.05.08. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.15-ig. Várható frissítés: 2014.05.15. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Technológiai. Technológiai kézikönyv. kézikönyv 2011. www.agro.basf.hu. www.agro.basf.hu

Technológiai. Technológiai kézikönyv. kézikönyv 2011. www.agro.basf.hu. www.agro.basf.hu BASF BASF Hungária Hungária Kft. Agrodivízió Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, 1132 Budapest, Váci út Váci 30. út 30. Telefon: Telefon: (06 1) (06 2501)97250 00 97 00 Fax: (06 Fax: 1) (06 2501)97250 09 97

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

A sárgulásos felszáradást okozó baktériumos fertőzés.

A sárgulásos felszáradást okozó baktériumos fertőzés. A burgonya idő előtti lombvesztése. Védekezési lehetőségek. Készítette: Osváth Zoltán Prügy, Csokonai M. út 39. Telefon: 0036-20/233 3065. 0036-30/428 9905. E-mail: osvathz@enternet.hu Előzmények: 2008,

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Bab mozaik:(közönséges bab mozaik, Bab sárga mozaik)

Bab mozaik:(közönséges bab mozaik, Bab sárga mozaik) Bab növényvédelme: Bab mozaik:(közönséges bab mozaik, Bab sárga mozaik) Tünete:- a levélen világoszöld- és sötétzöld mozaikfoltok. - a száron vonalszerű elhalások. - a hüvely apró deformált. Életmódja:

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.06.11.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.06.11. 12:00-kor. Érvényes: 2015.06.18-ig. Várható frissítés: 2015.06.18. 12:00-kor. Alapvetően az időjárás

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.20. 12:00-kor. Érvényes: 2013.06.27-ig. Várható frissítés: 2013.06.27. 12:00-kor.

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme 2015 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár feletti vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon.

Részletesebben

A kabakosok betegségei

A kabakosok betegségei A kabakosok betegségei gei Kép: internet Fotó: internet 1 Uborka mozaik vírus Cucumber mosaic virus (CMV) Gazdanövények: Sárgadinnye Görögdinnye Uborka Tökfélék Paradicsom Gyomnövények Dísznövények stb.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. május 12.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. május 12.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. május 12.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2016.05.12. 12:00-kor. Érvényes: 2016.05.19-ig. Várható frissítés: 2016.05.19. 12:00-kor.

Részletesebben

Hagyma növényvédelme:

Hagyma növényvédelme: Hagyma növényvédelme: Hagyma sárgalevél csíkossága: Tünet:- függ, hogy étkezés-, maghozó-, vagy dughagymán károsít. -a levelek általában csavarodottak, rövidebbek -étkezési hagymán a levélen sárgászöld

Részletesebben

Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal. Nem csak véd táplál is!

Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal. Nem csak véd táplál is! Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal Nem csak véd táplál is! Az Antracol kettôs funkciójú hatóanyaga a propineb A propineb több ponton gátolja a gombák életfolyamatát micélium növekedés spóracsírázás

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget

Részletesebben

Az organikus burgonyatermesztés növényvédelme

Az organikus burgonyatermesztés növényvédelme Az organikus burgonyatermesztés növényvédelme Rész 2: Növény Ápolás Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. május 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. május 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. május 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.05.18. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.25-ig. Várható frissítés: 2017.05.25. 12:00-kor.

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

A napraforgó betegségei. gei. Fotó: internet

A napraforgó betegségei. gei. Fotó: internet A napraforgó betegségei gei 1 Napraforgó peronoszpóra Plasmopara halstedii A napraforgó egyik legveszedelmesebb betegsége. Korábban a fogékony fajtákon jelentős terméskiesést okozott. Ma a kereskedelemben

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Technológiai Útmutató Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák. szőlő alma csonthéjasok paradicsom burgonya hagyma

Technológiai Útmutató Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák. szőlő alma csonthéjasok paradicsom burgonya hagyma 2014 Technológiai Útmutató Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák szőlő alma csonthéjasok paradicsom burgonya hagyma Szernév Szertípus Acrobat MZ WG gombaölő 17. o. 48. o. 57. o. 66. o. Alverde rovarölő 59.

Részletesebben

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes, kisméretű kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tavaszi kártevôk. Elôrejelzés alapján, idôben, okszerûen

Tisztelt Partnerünk! Tavaszi kártevôk. Elôrejelzés alapján, idôben, okszerûen Tisztelt Partnerünk! A tavasz közeledtével egyre több kártevô jelenik meg az ôsszel elvetett növényeken így az ôszi káposztarepcén is. Az ôszi káposztarepce az igényes, intenzív kultúrnövények közé sorolandó.

Részletesebben

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 LÉGTÉRTELÍTÉS Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlőmolyok természetes

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 08. 15. - 2014. 08.31. között Időjárás 2014 augusztus második felében lehűlést okoztak azok az átvonuló hidegfrontok, amelyek csak kevés

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.12.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2016.05.12. 12:00-kor. Érvényes: 2016.05.19-ig. Várható frissítés: 2016.05.19. 12:00-kor. A tavaszi fagy és

Részletesebben

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr.

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr. Védelem a gombabetegségek ellen Az alma legfontosabb betegségei A2009-es év növényvédelmi szempontból nem jelentett nagy kihívást a termesztőknek. A betegségek nyomása a sokévi átlagnál alacsonyabb volt,

Részletesebben

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09 ISONET L PLUS Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet 2014. július. 09 Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlő molykártevői mennyiségi

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

Zöldségfélék. növényvédelme

Zöldségfélék. növényvédelme Zöldségfélék növényvédelme 2013 Zöldségfélék növényvédelme A palántaneveléstôl egészen a termés tárolásáig védeni kell termesztett zöldségnövényeinket a kártevôk és kórokozók ellen. Az esztétikai szempontokon

Részletesebben

2008 Termékkatalógus

2008 Termékkatalógus 2008 Termékkatalógus Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással és további információval szívesen állnak rendelkezésére területi képviselôink:. BAYinfo: 06-80-620-111 Észak-Veszprém Gyôr-Moson- Sopron

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.07.09. 12:00-kor. Érvényes: 2015.07.16-ig. Várható frissítés: 2015.07.16. 12:00-kor. A meleg időjárás

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Természetesen a Kwizdától

Természetesen a Kwizdától Természetesen a Kwizdától Csodálatos természet Gyilkosan jó megoldásaink vannak! BŐVÜLŐ ÉS MEGÚJULÓ KÍNÁLAT A KWIZDA AGRO HOZAMFOKOZÓ ANYAGOK PALETTÁJÁN! A kultúrnövényeinket támadó gombabetegségek ellen

Részletesebben