Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. 238 Gombabetegségek elleni védekezés. 246 A bórhiány megelôzése. A cukorrépa gyomnövényei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyomirtás. Tartalomjegyzék. 2 31 Gyomirtás. 238 Gombabetegségek elleni védekezés. 246 A bórhiány megelôzése. A cukorrépa gyomnövényei"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék A cukorrépa gyomnövényei 232 A cukorrépa gyomirtása 232 Az állománykezeléses technológia 232 Az alapgyomirtásos technológia 232 A cukorrépa gyomirtási rendszereinek hatékonysága 234 Biztonság alapgyomirtással 234 A Spectrum 720 EC 234 A Pyramin Turbo 234 Technológiai javaslat 235 Kiegészítô állománygyomirtás 235 A Flirt 236 alapkezelés nélkül, állományban 236 Technológiai javaslat 237 Hatásspektrum A cukorrépa gyomnövényei A kétszikû gyomnövények közül nagyon erôs fenyegetést jelent a cukorrépára a selyemmályva, a szerbtövis, a csattanó maszlag, a parlagfû és a keserûfûfélék. A hagyományosnak számító disznóparéjfélék, a libatop vagy éppen a kakaslábfû, a muharfélék irtása már rutinfeladatnak számít. Az évelô gyomnövények közül a mezei acat és a fenyércirok külön nehézséget jelent a gyomirtás szempontjából. Szerbtövis Henye disznóparéj Mezei acat A cukorrépa lombvédelme 238 A kórokozók fertôzése Selyemmályva Lapulevelû keserûfû Fehér libatop 238 A gombabetegségek és kártételük 238 Cerkospórás levélfoltosság 239 Répalisztharmat 239 További cukorrépa-betegségek 240 A Juwel termésnövelô hatása 240 A Juwel elônyei 240 Hatékonysága a gombabetegségek ellen 241 A védekezés idôzítése 242 A kétszeri Juwel-kezelés jelentôsége 242 Védekezési javaslat 244 A cukorhozam növekedése betegségmentes szituációban 245 A Tango Star elônyei 245 Élettani hatás 245 Hatékonyság 245 Felszívódás 245 Hatástartam Csattanó maszlag Közönséges kakaslábfû 246 A bórhiány megelôzése 246 Solubor 2 DF az édes répa érdekében 246 A szívrothadásról 246 A Solubor 2 DF

3 A cukorrépa gyomirtása A magas termés- és cukorhozamú, jó minôségû cukorrépa megtermeléséhez a fiatal növényeknek már a csírázástól zavartalan gyomkonkurencia-mentes körülmények között kell fejlôdniük. Ennek két megközelítése lehetséges: alapkezelés nélküli, csak állománykezelésekkel végzett gyomirtás; alapgyomirtással indított, majd állománykezelésekkel kiegészített gyomirtás. A cukorrépa gyomirtási rendszereinek hatékonysága Egyszikûirtó hatás (%) Alapkezelések + 2x állománykezelés* 98,7 Az állománykezeléses technológia A kizárólag állománykezeléses technológia sikeréhez a permetezést rövid idô alatt kell lebonyolítani. Ehhez az kell, hogy a tábla gyomfertôzöttsége alacsony legyen, kellô számú permetezôgép álljon rendelkezésre, továbbá hogy a gyomirtószer-kombináció az idôjárástól függetlenül hatékonynak bizonyuljon, kellô hatástartammal a késôbb kelô gyomnövények ellen is, a cukorrépa kímélése mellett. A csak állománykezeléses technológia kockázata azért igen nagy, mert elegendô néhány nap késedelem például esô miatt, és a gyomnövények túlnôhetik az érzékeny, még jól irtható fejlettséget. Az alapgyomirtásos technológia Csak állománykezelések 93,8 Spectrum 720 EC + állománykezelések 99, Kétszikûirtó hatás (%) Magyarországon a tavaszi idôjárás kiszámíthatatlansága miatt az alapkezelés biztonságot jelent a termelôk számára. Az április hozhat nagyon száraz és nagyon csapadékos idôt is. A gyomtömeg, a faji összetétel, az eltérô csírázási hômérséklet, a kiszámíthatatlan csapadékhullás és a gépkapacitás szûkös volta többnyire szükségessé teszi a kelés elôtti gyomirtást. A cukorrépában rendelkezésre álló gyomirtó szerek olyan technológia alkalmazását indokolják, amely a megfelelô hatékonyság és szelektivitás mellett hatástartamot is biztosít a cukorrépa zavartalan fejlôdéséhez. A cukorrépa gyomirtási rendszereinek hatékonysága Alapkezelések + 2x állománykezelés* Csak állománykezelések Spectrum 720 EC + állománykezelések 94,2 98,6 97,8 A BASF ajánlatában mindkét gyomirtási eljárás szerepel. Többéves tapasztalatainkat a következô oldal ábrája mutatja be, ahol az alapkezelésben is részesített területek és a kizárólag állományban kezelt táblák összehasonlítása látható. Az eddigi tapasztalatok szerint a csak állománykezeléses technológia is lehet hatékony és kíméletes, de mivel kevesebb a hatástartamot is biztosító hatóanyag a felhasznált szerekben, nyár elejére az ilyen terület begyomosodhat. A Spectrum 720 EC-re alapozott állománygyomirtás megakadályozza a korai újragyomosodást *2003-ban háromszor kellett állományban kezelni a szárazság miatt. BASF kisparcellás kísérletek ös eredményeinek átlaga és a Spectrum 720 EC + állománykezelések ös eredményeinek átlaga Kísérleti helyek: Martonvásár, Mezôfalva, Telekgerendás, Szarvas

4 Biztonság alapgyomirtással A Spectrum 720 EC A Spectrum 720 EC a klór-acetanilid típusú gyomirtó szerek csoportjának legszélesebb hatású tagja. A magról kelô egyszikûek valamennyi faja ellen hatékony, beleértve a fenyércirok magról kelô alakját is. Vadköles és vadzab ellen jó mellékhatással rendelkezik, ami csa padékos tavaszokon fô hatássá is elôléphet. A mélyrôl kelô példányok ugyanakkor meg maradhatnak. A vadzab ellen a Spectrum 720 EC csak abban az esetben hatékony, ha a hatóanyag érintkezik a csírázó gyommal. A cm mélységbôl is elôtörô példányokra a dimetenamid-p hatóanyag hatástalan. A cukorrépa legveszedelmesebb gyomnövényei közül a Spectrum 720 EC a disznóparéjt, a keserûfû- és libatopféléket, a parlagfüvet, a varjúmákot, a vadrepcét és a többi kétszikû gyomot is jelentôs mértékben pusztítja. A Spectrum 720 EC az elsô, egyszikû gyomok ellen hatástartammal is rendelkezô gyomirtó szer, amely a cukorrépában nemcsak alapkezelésben, hanem állományban is kijuttatható. Bedolgozást nem igényel, biztonságos gyomirtó hatásához a kezelést követô két hé ten belül egyszerre lehulló mm csapadék is elegendô. Hosszú 5-6 hetes talajon keresztüli hatástartammal rendelkezik. A javasolt dózisban szelektív a cukorrépára. A Spectrum 720 EC ideális partnere a Pyramin Turbó -nak. A két készítmény együttesen széles körû gyomirtó hatást biztosít, megkíméli a cukorrépát, és késôbbre tolja az állománykezeléseket. A Pyramin Turbo A Pyramin Turbo a cukorrépa bármely fejlôdési szakaszában alkalmazható. Mind gyökéren, mind levélen keresztül felszívódik. A gyomnövényekben a fotoszintézis gátlása révén fejti ki hatását. 4-6 hetes hatástartammal rendelkezik. A BASF technológiai javaslata a cukorrépa gyomirtására (alapkezelés + kiegészítô állománykezelés) Pre Poszt 0 Poszt 1 Poszt 2 Spectrum 720 EC 1,0 1,2 l/ha + Pyramin Turbo 4,0 5,0 l/ha Flirt 1,5 l/ha + fenmedifám dezmedifám kombináció Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján Flirt 2,0 l/ha + fenmedifám dezmedifám kombináció + Solubor 2 DF 4,0 kg/ha a magas bórigény kielégítésére Kiegészítô állománygyomirtás A legkiválóbb alapgyomirtás után is elôfordulhat, hogy a cukorrépa lombzáródása elôtt újabb gyomnövények kelnek ki. Ezek visszaszorítására az állománykezelési technológiák adnak le hetôséget. Az alapkezelt tábla gyomosodása késôbb kezdôdik, sok gyomfaj kelése elhúzódik, vagy a gyomok kisebb egyedszámmal jelennek meg. A kiegészítô gyomirtást a cukorrépa kétleveles korában lehet elkezdeni, amikor a répanövények gyökérzete meg e rô södött, és meg fele lô nagyságú levélfelülettel ren del keznek. FIGYELEM! A teljes BASF gyomirtási technológia (alapkezelés + állománykezelések) eredménye Az állománygyomirtás elve az, hogy a kikelô gyomokat szikleveles-kétleveles korban kell elpusztítani. A gyomok ne erôsödjenek meg, mert így kisebb adaggal is jól irthatók, ami a cukorrépának kevesebb stresszt okoz. Szelektív gyomirtószer-kombinációt kell létrehozni, a kikelt gyomoknak megfelelô össze- tételben. Jó, ha a kombináció talajon keresztüli hatással is rendelkezik, ami növeli hatástartamát. A Flirt Kezelt Kezeletlen A Flirt a cukorrépa állományvédelmében jól bevált hatóanyag-kombináció; kloridazon- és quinmeraktartalma számos elônnyel jár: Levélen és talajon keresztül egyaránt jól hat. Talajon keresztüli hatástartammal rendelkezik. Nagyon sok veszélyes kétszikû gyomnövény ellen hatásos, pl. parlagfû, selyemmályva, keserûfûfélék, libatop, ragadós galaj stb. Hatását a fenmedifám + dezmedifám hatóanyagú szerek tankkombinációban történô együttes kipermetezése javítja. Ajánlatos a permetléhez nedvesítôszert (Dash HC-t) is adni. A Flirt csökkenti a lepermetezett gyomnövények levelén a viaszképzôdést, fogékonnyá téve ôket a következô kezelésre. Hatástartama az állománykezelésben javasolt dózisban 1-2 hét. Fotó: Dr. Kovács Imre

5 alapkezelés nélkül, állományban Az alapkezelés nélküli gyomirtás már a cukorrépa kelés utáni idôszakában megkezdôdik. A sekélyen csírázó gyomnövények együtt kelnek a cukorrépával: ilyenkor már permetezni kell. Az elsô permetezés ( stopkezelés ) csak kíméletes technológiával végezhetô. A cukorrépa ilyenkor a legérzékenyebb a gyomirtó szerekkel szemben. A stopkezelést (poszt 0) a cukorrépa kifejlett szikleveles korában, de még a lomblevelek meg je lenése elôtt, a gyomnövények korai (szikleveles-kétleveles) fejlettségi állapotában el kell vé gez ni. A megkésett permetezés a gyomirtó hatás gyengülését vagy elmaradását eredményezheti. A gyomnövények kelése folyamatos lehet, ezért további permetezésekre van szükség. A stopkezelést követôen a cukorrépa kétleveles korában lehet elkezdeni az állománygyomirtásokat. Ezeket a gyomfertôzöttségnek megfelelôen kell összeállítani. A BASF technológiai javaslata a cukorrépa gyomirtására (állományban) Pre Poszt 0 Poszt 1 Poszt 2 FIGYELEM! Két permetezés között ne teljen el több idô, mint 7-10 nap! Csapadékos idôben legfeljebb 7 nap, száraz idôben maximum 10 nap. Nagyobb idôköz esetén a lepermetezett gyom növények regenerálódnak, újabbak kelnek és erôsödnek meg, ami csökkentheti a permetezés hatékonyságát. JAVASLATOK Spectrum 720 EC 1,0 l/ha + Flirt 1,0 l/ha + Dash HC 0,5 l/ha Flirt 1,5 l/ha + fenmedifám dezmedifám kombináció Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján Flirt 2,0 l/ha + fenmedifám dezmedifám kombináció + Solubor 2 DF 4,0 kg/ha a magas bórigény kielégítésére Mind alap-, mind állománypermetezéshez legalább 200 l/ha permetlémennyiséget használjunk. Ne permetezzünk 25 C-nál magasabb hômérsékleten és erôs napsütésben! A permetezést a gyomok fiatal szikleveles-kétleveles korában végezzük el. A cukorrépa magas bórigényének kielégítésére már az állománykezeléseknél gondoljunk a Solubor 2 DF kipermetezésére. A BASF-technológiák hatékonysága Gyomnövény PREEMERGENS KEZELÉS: Spectrum 720 EC 1,0 1,2 l/ha + Pyramin Turbo 4,0 5,0 l/ha PREEMERGENS KEZELÉS: Spectrum 720 EC 1,0 1,2 l/ha + Pyramin Turbo 4,0 5,0 l/ha, majd OSZTOTT ÁLLo- MÁNYKEZELÉS: Flirt 1,5 2,0 l/ha + fenmedifám dezmedifám kombináció 2,0 l/ha + STOPKEZELÉS: Spectrum 720 EC 1,0 l/ha + Flirt 1,0 l/ha +, majd OSZTOTT KEZELÉS: Flirt 1,5 2,0 l/ha + fenmedifám dezmedifám kombináció 2,0 l/ha + Csattanó maszlag Disznóparéj (szôrös) Ebszékfû Egynyári szélfû Fekete csucsor (ebszôlô) Fenyércirok (magról) Gyakori gombvirág Keserûfû (baracklevelû) Keserûfû (lapulevelû) Keserûfû (porcsin) Közönséges kakaslábfû Libatop (fehér) Mezei tarsóka Muhar (fakó) Muhar (zöld) Parlagfû Pásztortáska Ragadós galaj Repcsényretek Selyemmályva* ( ) Székfû Szerbtövis Terebélyes laboda Ugari szulákpohánka Vadrepce Varjúmák Kiváló hatás: % Jó hatás: 85 94% Közepes hatás: 75 84% *A selyemmályva elleni hatékonyságot is kiváló szintre emelhetjük Safari 3 hozzáadásával.

6 A cukorrépa lombvédelme A magas cukorhozam feltétele a nagy gyökértermés és a belôle kinyerhetô magas cukortartalom. Ennek teljesüléséhez több tényezô mellett az egészséges lombozat nagyban hozzájárul. A cukorhozam nagy ellensége a levélváltás. A beteg, elszáradt levelek helyét újak veszik át, amelyek a répatest cukortartalékainak felhasználásával fejlôdnek. A lombozat egészségesen tartása a termesztéstechnológia fontos eleme. A kórokozók fertôzése A lisztharmat elsô tünetei már június végén, július elején jelentkezhetnek. A cerkospóra ilyenkor általában még csak lappangó állapotban fordul elô a növény levelében. Az elsô tünetek megjelenése a nyári idôjárás és a fertôzôanyag állapotának függvényében többnyire július második felében várható. A fertôzés intenzitása ugyancsak ezen tényezôktôl függôen lehet lassabb, de akár robbanásszerû is. Répalisztharmat A csapadékszegény, párás, meleg periódusokban fertôzô lisztharmat kórokozója, az Erysiphe communis kevésbé veszélyes, de az asszimilációs felület csökkenése nyomán fellépô termésveszteség elérheti a 10-13%-ot. A rizo mánia- és cerkospóra-toleráns fajták terjedésének következtében nagyobb mértékben kell számolni a lisztharmat fellépésével. További cukorrépa-betegségek Répalisztharmat Cukorrépa-kórokozók járványdinamikája Magyarországon, 1998 és 2008 között A két fô betegségen kívül esetenként más betegségek (alternáriás, ramuláriás és fómás levélfoltosság, rozsda) is fellépnek egyes cukorrépatáblákon. cerkospóra lisztharmat Alternáriás levélfoltosság Ramuláriás levélfoltosság Fertôzési nyomás A gombabetegségek és kártételük Fómás levélfoltosság Réparozsda Cerkospórás levélfoltosság A cerkospórás levélfoltosság kórokozója, a Cercospora be ti cola gom ba a csapadékos, meleg nyári, kora ôszi idôszakokban fertôzi a répa idôsebb leveleit. Fellépését nagymértékben befolyásolja az adott év idôjárása és az elôzô évben keletkezett fertôzôanyag mennyisége. Súlyos esetben akár 20-40%-os gyökér- és cukorhozamveszteséget is okozhat. Cerkospórás levélragya

7 A Juwel termésnövelô hatása A Juwel elônyei A Juwel a cukorrépa lombozatát támadó valamennyi gombás betegség ellen kimagasló hatékonyságú; hatástartama 5-6 hét; az etilénszintézis gátlása révén lassítja a lombozat öregedését, javítja káliumellátottságát, így a répatestbe több cukor épül be; az öregedési folyamatok késleltetése közvetve hozzájárul a nekrotróf kórokozók (Cercospora, Alternaria) elleni védelem hatékonyságának növekedéséhez; a Juwel hatására a növények a napfényt eredményesebben hasznosítják; a Juwellel kezelt répában jobban hasznosul a talajban levô nitrogén is, ami intenzívebb cukorképzôdéshez, jobb cukorkinyeréshez vezet. Hatékonysága a gombabetegségek ellen A Juwel egyaránt kiváló hatékonyságú a cerkospórás levélfoltosság, a lisztharmat, az a lt e r- náriás és fómás levélfoltosság, a réparozsda és a ramuláriás levélfoltosság ellen. A Juwel cerkospórás levélragya elleni hatékonysága cukorrépában Strobilurin-kezelések cukorrépa-lisztharmat elleni hatékonysága Juwel védelem felsôfokon A Juwel egyaránt rendelkezik preventív, kuratív és eradikatív hatással, de mint minden gombaölô szer preventív módon alkalmazva a leghatékonyabb. A védekezés idôzítése Mivel évjárattól függôen hol az egyik, hol a másik kórokozó esetleg egy idôben több kórokozó fertôz, a kuratív beavatkozás hatékonysága pedig (különösen a cerkospóra ellen) kétséges, megelôzô jellegû fungicides védekezésre kell törekedni. Preventív alkalmazással ele jét vehetjük a cerkospórás levélragya felszaporodásának, a súlyos járvány kialakulásának. A védekezés megindításának legvégsô idôpontja a betegségek tüneteinek megjelenése. Ez a módszer még nagyobb figyelmet igényel, és jelentôs kockázattal is jár, fôleg ha a cerkospóra elhárításáról van szó. A cerkospórának ugyanis nagyon hosszú a lappangási ideje, ezért a látens fertôzöttség már akkor is számottevô lehet, amikor a látható jelek száma csekély. Ilyenkor legfeljebb a készítmények kuratív hatásában bízhatunk. A programozott lombvédelem általában hatékonyabb és gazdaságosabb, mint az elsô tünetek megjelenésekor indított permetezés. A prevenció érdekében az elsô védekezést a Juwellel július elsô felében végezzük el. Javaslat a cukorrépa termésnövelô lombvédelmére Cerkospóra-fertôzöttség (%) Kezeletlen kontroll 12 2,5 5 0,8 0, ,2 Standard 2x Juwel 1,0 l/ha 2x A fertôzöttség mértéke (%) ,8 58,8 68,8 Kezeletlen kontroll 6,3 0,8 14,3 Standard 2x 0,3 2,8 7,8 Juwel 1,0 l/ha 2x Juwel 1,0 l/ha Solubor 2 DF 3,0 4,0 kg/ha a magas bórigény kielégítésére Tango Star 1,0 l/ha július 19. augusztus 13. augusztus 27. szeptember 14. szeptember 8. szeptember 24. október 31. Telekgerendás, 2002 (kisparcella, négy ismétlés) Mezôfalva, 2003 (kétszeri permetezés: július 15. és augusztus 13.) Július Augusztus

8 FIGYELEM! A július elején preventív módon kijuttatott Juwel 5-6 hétig megvédi a répát a leveleken károsító gombabetegségektôl. Megakadályozza a levélváltást, a lombozat idô elôtti leszáradását, biztosítja a répatest zavartalan fejlôdését, a cukor maradéktalan beépülését. A Juwellel kezelt répa a ké - szítmény élettani hatásának köszönhetôen könnyebben elviselheti a nyári szárazságot is. Hogy a védettséget a tenyészidôszak végéig biztosítani tudjuk, szükség van még egy védekezésre. Ez a második védekezés augusztus elején-közepén Tango Starral történjen. Ha a répát késôn tervezzük betakarítani, a két védekezés sorrendje felcserélhetô. Ilyenkor általában elônyösebb, ha az elsô idôpontban juttatjuk ki a Tango Start, a másodikban pedig a Juwelt. Járványos körülmények között a kétszeri Juwel ad jobb eredményt. Javaslat a cukorrépa gombabetegségek elleni védelmére kétszeri Juwel-kezeléssel a további termésnövelés érdekében Juwel 1,0 l/ha Solubor 2 DF 3,0 4,0 kg/ha a magas bórigény kielégítésére Juwel 1,0 l/ha JAVASLATOK Földi gépes kijuttatásnál a permetezést minimum l/ha lémennyiséggel ajánlatos végezni. Légi kijuttatásnál törekedjünk a minél nagyobb lémennyiségre (70-80 l/ha). Július Mikor takarítsuk be a Juwellel kétszer kezelt répát? Augusztus A kétszeri Juwel-kezelés jelentôsége A kezelés elônyei: hosszabb ideig juvenilizáljuk a lombozatot; a levélváltásnak még kisebb esélyt adunk; tovább javul a répa nitrogén- és káliumháztartása; nô a gyökértömeg, és több cukor épül be a répatestbe. A Juwel-kezelés hatására a hektáronkénti cukorhozam a kezeléstôl kezdve emelkedik. Ez eleinte a gyökértömeg növekedésében nyilvánul meg, amit kis fáziskéséssel követ a cukortartalom növekedése. A Juwel ezért akkor tudja maradéktalanul kifejteni cukorhozam-növelô hatását, ha a második Juwel-kezelés után legalább hat hét telik el a betakarításig. Kétszeri Juwel-kezelés esetén tehát a répa betakarítását ne tervezzük túl koraira. Érvényesülhet-e a kétszeri Juwel-kezelés hatása? Igen, mert segítségével a lombozatot, amely már a nyár elején (június végére) teljesen kifejlôdik, az ôszi betakarításig épségben meg lehet tartani. Védekezési javaslat Az elsô Juwel-kezelésre július elsô felében kerüljön sor, amikor a kórokozók (cerkospóra és lisztharmatgomba) felszaporodása elkezdôdik. A második Juwel-kezelés 4-5 hét múlva kövesse az elsôt, augusztus elsô felében. A kétszeri Juwel-kezelés aszályos években is megtérül az egyszerihez képest, de a csapadékos esztendôkben még gazdaságosabb.

9 A cukorhozam növekedése betegségmentes szituációban A Juwel használata kedvezô élettani hatásának köszönhetôen akkor is gazdaságos, ha elmaradnak a gombabetegségek. A Juwel-kezelés gátolja a lombozat öregedését, és segítségére van a növénynek az aszály átvészelésében. A juvenilizált lombozaton nem lép föl relatív káliumhiány, így betegségmentes viszonyok közt is több cukor épül be a répatestbe. A Juwel csökkenti a hazánk talajaiban meg - lehetôsen rapszodikusan jelentkezô nitrogénföltáródásból adódó hátrányokat is. A Juwel lel kezelt növények több nitrogént hasznosítanak, a káros nitrát kisebb mennyiségben halmozódik föl bennük. Mindez intenzívebb cukorképzôdést, jobb cukorkinyerést biztosít. A Juwellel kezelt répa gyökértermése, cukortartalma, összességében az egységnyi területrôl kinyerhetô cukorhozam jelentôsen megnô. A növekedés a pusztán kárelhárító védekezéshez (azolok) viszonyítva is megfigyelhetô. A cukorhozam növekedése a tenyészidôszak vége felé egyre látványosabb. Mindehhez feltétlenül fontos a harmonikus tápanyagellátás. Sokszor felmerül a kérdés: megéri-e védekezni a gombák ellen? Különösen igaz ez egy olyan készítménynél, mint a Juwel. Mára már bizonyított tény, hogy a cerkospóra és a lisztharmat együttes fertôzése jelentôs cukortermés-veszteséget okoz. Az, hogy védekezni kell a kórokozók ellen, nem kérdés. A Juwel túllép az azolok adta lehetôségeken. A cukorrépa lombozatát betegségmentesen tartja, az öregedési folyamatokat lassítja, biztosítva a cukor minél teljesebb beépülését. A Juwel-kezelés gazdaságossága cukorrépában 200 A Tango Star elônyei Élettani hatás A Tango Star kiváló gombaölô hatása mellett kedvezôen befolyásolja a cukorrépa élettani folyamatait. A zöldebb, egészségesebb levél hosszabb ideig fotoszintetizál, így több cukrot épít be a gyökérbe. Hatékonyság A Tango Star a lisztharmat és a cerkospórás levélfoltosság mellett az összes többi gombás levélbetegség ellen is hatékony, komplex védelmet nyújt. Felszívódás A hatóanyagok a zöld növényi részeken 3-4 órán belül felszívódnak, és a teljes lombozatot védve a csúcsi részek irányába vándorolnak. Hatástartam A Tango Star 4-5 hétig hat, így a kezelés biztonsága kétszeri védekezés esetén nagy. Cerkospóra-fertôzöttség (%) A Tango Star cerkospórás levélragya elleni hatékonysága cukorrépában Kezeletlen kontroll 0,3 1,3 Tango Star 1,0 l/ha 2x: július 1. és augusztus 2. augusztus 17. szeptember 1. Telekgerendás, 2004 (kisparcella, négy ismétlés) Cukorhozam (q/ha) ,3 139,6 152,5 161,8 0 Kezeletlen kontroll Azol 2x Juwel 1,0 l/ha, majd Tango 0,8 l/ha Juwel 2x Tormásliget, 2003 (kisparcella, négy ismétlés, mesterséges cerkospóra-fertôzés) A BETA-KUTATÓ Kft., Sopronhorpács mérései alapján

10 A bórhiány megelôzése A bórhiány megelôzése Solubor 2 DF az édes répa érdekében A szívrothadásról Mivel talajaink bórszolgáltató képessége hiányos, vagy idôjárási okok nehezítik a bór felvételét a talajból, a cukorrépa bórellátottsága általában nem megfelelô e létfontosságú elembôl. A hiányt lombtrágyákkal lehet és kell pótolni. Bórhiány okozta szívrothadás Szívrothadás gyökéren Formuláció és oldódás A DF formuláció gyorsan, robbanásszerûen és egyenletesen oldódik a permetlében. Az oldó - dás maradék nélkül megy végbe, keverés nem szükséges. Az oldódást a víz töménységi foka, illetve hômérséklete nem befolyásolja. A permetlé minimális idô alatt készül el, és azonnal kijuttatható. A már feloldódott Solubor 2 DF minden körülmények között az oldatban marad. Az oldódás folyamata A Solubor 2 DF A Solubor 2 DF 17,4% bórt tartalmaz a növények számára könnyen felvehetô, vízoldható formában. E magas hatóanyag-tartalommal a Solubor 2 DF egyedülálló koncentrációjú lombtrágya a hazai piacon. 2 A Solubor DF az utolsó állománygyomirtással, illetve az elsô lombvédelmi kezeléssel egy menetben juttatható ki. Minél korábbi kipermetezést választunk, annál hatékonyabb a bórkezelés. A kora nyári forróságot, aszályt jobban viseli a bórral kezelt cukorrépa, illetve több szénhidrátot képes elraktározni és megôrizni a gyökérben. A készítmény a DF-formulációnak köszönhetôen könnyen mérhetô, jól oldódik és nem porol. A Solubor 2 DF bármelyik növényvédô szerrel egy menetben kijuttatható. több termés nagyobb cukortartalom bôségesebb cukortermés + = Fotó: Németh Mariann

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 367 Gyomirtás. 374 Gombabetegségek elleni védekezés. 379 Rovarkártevők elleni védekezés. A cukorrépa gyomnövényei szőlő cukorrépa 366 Tartalomjegyzék 367 367 367 A cukorrépa gyomnövényei 368 A cukorrépa gyomirtása 368 Az állománykezeléses technológia 368 Az alapgyomirtásos technológia A cukorrépa gyomnövényei A kétszikű

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann 218 219 Tartalomjegyzék 219 219 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 219 Borsó 219 Bab 219 Lucerna 220 A borsó gyomirtása 220 Alapkezelés 220 Állománykezelés 220 Javaslatunk a

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

Fotó: Németh Mariann. szőlő

Fotó: Németh Mariann. szőlő Fotó: Németh Mariann szőlő hüvelyesek és lucerna 352 Tartalomjegyzék 353 353 353 Gyomnövények a hüvelyesekben, lucernában 353 Borsó 353 Bab 353 Lucerna 354 A borsó gyomirtása 354 Alapkezelés 354 Állománykezelés

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei hagyma 222 Tartalomjegyzék Gyomirtás 223 223 Gyomirtás 223 A hagyma gyomnövényei 224 A hagyma gyomirtása 225 A Stomp Super a hagyma alapgyomirtásában 225 Javasolt technológia A hagyma gyomnövényei A hagyma

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Fotó: Németh Mariann. szőlő

Fotó: Németh Mariann. szőlő Fotó: Németh Mariann szőlő napraforgó 272 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 273 275 288 Gyommentes állomány a betakarításig 275 Gyomnövények a napraforgóban 276 A Clearfield gyomirtási rendszer előnyei 277

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen

Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Új, hatékony lehetôség a kukorica állomány gyomirtásában a kétszikû gyomfajok és a magról kelô egyszikûek ellen Magról kelô egy- és kétszikû + évelô kétszikû gyomok ellen A kukorica Magyarországon a legnagyobb

Részletesebben

Technológiai. Technológiai kézikönyv. kézikönyv 2011. www.agro.basf.hu. www.agro.basf.hu

Technológiai. Technológiai kézikönyv. kézikönyv 2011. www.agro.basf.hu. www.agro.basf.hu BASF BASF Hungária Hungária Kft. Agrodivízió Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, 1132 Budapest, Váci út Váci 30. út 30. Telefon: Telefon: (06 1) (06 2501)97250 00 97 00 Fax: (06 Fax: 1) (06 2501)97250 09 97

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2013 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezôn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

A kukorica. növényvédelme

A kukorica. növényvédelme A kukorica növényvédelme 2015 Sokasodó növényvédelmi problémák a kukoricában A kukoricatermesztés sikere sok tényezőn múlik. A kukorica növényvédelmi feladatai a sikeres termesztés-technológia elhagyhatatlan

Részletesebben

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet 2011 A sikeres kukoricatermesztés egyik fontos tényezője a hatékony, gyomflórához igazodó gyomirtás. A gyomirtószerek elsődleges választási szempontja

Részletesebben

DuPont Talendo Extra gombaölő szer

DuPont Talendo Extra gombaölő szer DuPont megoldás a lisztharmat ellen DuPont Talendo Extra gombaölő szer Két hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer, amely hosszú távon megvédi a szőlőt a szőlőlisztharmat ellen. Azoknak a szőlőtermelőknek,

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet.

A gyomkonkurencia a kukorica termésének 20-90 százalékát is képes elvinni, száraz években többet, csapadékos időjárás mellett kevesebbet. legnagyobb termésveszteséget a gyomok akkor okozzák, amikor a kukoricával együtt kelnek, és vele azonos talajrétegből veszik fel a vizet és a tápanyagokat, tehát keléstől a kukorica állapotáig. gyomirtás

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF

Kukorica növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Basis Refine. Steward Titus Titus Plus DF Basis Refine Kukorica növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Steward Titus Titus Plus DF Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. 1 A kukorica legfontosabb gyomnövényei Egyszikûek

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata Fotó: Ragács Tamás A DuPont kiemelt ajánlata Bevezetô A korszerű termesztéstechnológiákban a növényvédelem komoly jelentôséggel bír. Komplex egysége az elôrejelzésnek, a károkozók ismeretének, a kártételek

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A Cheminova Magyarország Kft. gyomirtó szer kínálatát megvizsgálva, jól látható, hogy kukoricában, kalászosokban vagy repcében is arra törekszik, hogy több választási lehetôséget

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 36 Gombabetegségek elleni védekezés. 15 Gyomirtás. 34 Szárszilárdítás

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 36 Gombabetegségek elleni védekezés. 15 Gyomirtás. 34 Szárszilárdítás 12 13 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 15 Gyomirtás 15 A kalászosok gyomnövényei 17 Az ebszékfû és a galaj kártétele 18 Egy kemény ellenfél: a mezei acat 19 Kalászosok gyomirtása Biathlon Star + Dash HC

Részletesebben

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Burgonya növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. A burgonya (Solanum tuberosum)

Részletesebben

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme A dísznövények védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérő körülmények között, van szabadföldi,

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Napraforgó. Az első naptól a betakarításig

Napraforgó. Az első naptól a betakarításig Napraforgó Az első naptól a betakarításig 2013-ban tovább emelkedett a napraforgó vetésterülete. A sikeres termesztést döntően meghatározzák a következő technológiai elemek: kezdeti gyors fejlődés biztosítása

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme 2015 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár feletti vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 319 Növekedésszabályozás. 309 Gyomirtás. 328 Gombabetegségek elleni védekezés. 309 Gyomnövények a repcében

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. 319 Növekedésszabályozás. 309 Gyomirtás. 328 Gombabetegségek elleni védekezés. 309 Gyomnövények a repcében szőlő repce 306 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 307 309 309 Gyomnövények a repcében 310 a hagyományos repce gyomirtása BUTISAN STARRAL 310 Széles hatásspektrum 310 Rugalmas felhasználás 310 Tartós hatás

Részletesebben

Lomb- és kalászvédelmi stratégia. Gombafertőzések elleni preventív védelem és gyógykezelés

Lomb- és kalászvédelmi stratégia. Gombafertőzések elleni preventív védelem és gyógykezelés Lomb- és kalászvédelmi stratégia Gombafertőzések elleni preventív védelem és gyógykezelés A kalászosok gombaölő szeres védelmét sokan rutinmunkának ítélik, pedig meglehetősen összetett kérdés. A védekezések

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann 132 133 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 13 5 135 Gyomnövények a napraforgóban 136 A CLEARFIELD technológia biztos megoldás 136 A CLEARFIELD gyomirtási rendszer elemei 137 Új CLEARFIELD

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Kedves Partnerünk! Cégismertetô

Kedves Partnerünk! Cégismertetô 2015 Kedves Partnerünk! Üdvözlöm az Euralis csapata nevében a repce szezon küszöbén. Megszokhatta tôlünk, hogy minden évben valamilyen újdonsággal állunk elô. Az elmúlt évben nagy sikerrel vezettük be

Részletesebben

2008 Termékkatalógus

2008 Termékkatalógus 2008 Termékkatalógus Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással és további információval szívesen állnak rendelkezésére területi képviselôink:. BAYinfo: 06-80-620-111 Észak-Veszprém Gyôr-Moson- Sopron

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09 ISONET L PLUS Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet 2014. július. 09 Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlő molykártevői mennyiségi

Részletesebben

Technológiai Útmutató Szántóföldi kultúrák. kalászosok kukorica napraforgó repce szója hüvelyesek és lucerna cukorrépa

Technológiai Útmutató Szántóföldi kultúrák. kalászosok kukorica napraforgó repce szója hüvelyesek és lucerna cukorrépa 2014 Technológiai Útmutató Szántóföldi kultúrák kalászosok kukorica napraforgó repce szója hüvelyesek és lucerna cukorrépa Szernév Szertípus Acrobat MZ WG gombaölő 74. o. Arrat gyomirtó 13. o. Athos 1

Részletesebben

Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 185. 187 Paradicsom. 201 Burgonya. 221 Hagyma

Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 185. 187 Paradicsom. 201 Burgonya. 221 Hagyma zöldségkultúrák 184 Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 Tartalomjegyzék Szőlő, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2012 Tartalomjegyzék 185 187 Paradicsom 201 Burgonya 221 Hagyma paradicsom 188 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Természetfölötti erő. A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető!

Természetfölötti erő. A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! Természetfölötti erő A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! DON-minimalizálás A kalászfuzáriózis A kalászfuzáriózis hazánkban az őszi búza gyakori

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

A burgonya. növényvédelme

A burgonya. növényvédelme A burgonya További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385 Csongrád,

Részletesebben

Biathlon 4D A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere 1. Rugalmas időzítés 2. Időjárásfüggetlen megoldás 3. Jó keverhetőség 4. Széles hatásspektrum

Biathlon 4D A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere 1. Rugalmas időzítés 2. Időjárásfüggetlen megoldás 3. Jó keverhetőség 4. Széles hatásspektrum Biathlon 4D A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere 1. Rugalmas időzítés 2. Időjárásfüggetlen megoldás 3. Jó keverhetőség 4. Széles hatásspektrum 2 Biathlon 4D Biathlon 4D A kalászosok új, 4-dimenziós

Részletesebben

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 LÉGTÉRTELÍTÉS Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlőmolyok természetes

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek Fény Árnyékot is elviselem, ám ilyen helyen kevesebbet virágzom, tavaszi kihajtásban kevésbé élénk-piros a levelem Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok

Részletesebben

A szilva. védelme.

A szilva. védelme. A szilva védelme www.syngenta.hu A szilva védelme A szilva védelme Gombabetegségek elleni védelem Rovarkártevők elleni védelem 81 82 Gombabetegségek elleni védelem A szilva betegségei közül a polisztigmás

Részletesebben

Python Optima és Duplo

Python Optima és Duplo Kukorica. napraforgó technológia növényvédelem tapasztalatok A Dow AgroSciences információs magazinja kukorica-, és napraforgó termesztőknek Python Optima és Duplo Prémium és költséghatékony megoldások

Részletesebben

Partnere a fejlôdésben

Partnere a fejlôdésben Partnere a fejlôdésben Mester Az igazán széles hatásspektrumú kukorica gyomirtó szer Mester: Valamely szakmában, mûvészetben, tudományban, iparágban jártas egyén; tudományra, mûvészetre oktató; céhbeli

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia 24 25 Tartalomjegyzék Gyomirtás 25 Gyomirtás 25 A burgonya gyomnövényei 26 A burgonya gyomirtása 26 A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában 27 Javasolt technológia 2 8 28 A burgonya betegségei és kártételük

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés 86 87 Tartalomjegyzék 87 87 Monília a csonthéjasok legsúlyosabb betegsége 89 Tafrinás levélfodrosodás az ôszibarack legfontosabb betegsége 90 blumeriellás betegség 90 További csonthéjasbetegségek 90 Sztigminás

Részletesebben

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni!

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni! Kedves Partnerünk! Te is légy Örömmel nyújtjuk át Önnek a Bayer CropScience megújult termékkatalógusát. Az elsô pillanatra szembetûnô új külsô egy könnyebben áttekinthetô és rendszerezettebb belsôt takar.

Részletesebben

Tartalom. Tisztelt Partnerünk!

Tartalom. Tisztelt Partnerünk! Termékkatalógus Tisztelt Partnerünk! Mindennapi életünkben egyre nagyobb hangsúlyt kap környezetünk megóvása, munkamódszereink és életvitelünk oly módon való megváltoztatása, amely nagyobb biztonsággal

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.30. 12:00-kor. Érvényes: 2011.07.07-ig. Várható frissítés: 2011.07.07. 12:00-kor.

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2011.06.23-ig. Várható frissítés: 2011.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr.

Varasodás levél fonákján (fotó: dr. Brózik Sándor) Varasodás gyümölcsön. Lisztharmatos hajtás. Lisztharmatos levél (fotó: dr. Védelem a gombabetegségek ellen Az alma legfontosabb betegségei A2009-es év növényvédelmi szempontból nem jelentett nagy kihívást a termesztőknek. A betegségek nyomása a sokévi átlagnál alacsonyabb volt,

Részletesebben

Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal. Nem csak véd táplál is!

Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal. Nem csak véd táplál is! Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal Nem csak véd táplál is! Az Antracol kettôs funkciójú hatóanyaga a propineb A propineb több ponton gátolja a gombák életfolyamatát micélium növekedés spóracsírázás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép között

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép között JászNagykunSzolnok megye növényegészségügyi helyzetkép 2014. 09. 01. 2014. 09.15. között Időjárás 2014. szeptember első fele sok csapadékot hozott térségünkbe. Egy északról leszakadó magassági légörvény

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS 2015

TERMÉKKATALÓGUS 2015 TERMÉKKATALÓGUS 2015 Bevezető BEVEZETŐ A fenntartható agrárgazdasággal kapcsolatban azaz alapvető kérdés, hogy miként növelhető a mezőgazdasági termelés, úgy, hogy közben óvjuk és erősítjük a természeti

Részletesebben

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY

VETÉSTŐL ARATÁSIG, NAGY SZÉLTIPPANTÓL ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOKTÓL MENTES ÁLLOMÁNY technológia növényvédelem tapasztalatok 2015. augusztus A Dow AgroSciences információs magazinja repce- és gabonatermesztőknek RUNWAY VALÓDI TALAJ-ÉS LEVÉLEN KERESZTÜLI HATÁS A REPCE ŐSZI GYOMIRTÁSÁBAN

Részletesebben

Tisztelt Termelő! Magyar Cukor Zrt. H-7400 Kaposvár, Pécsi út Cg: Tel: (82) , Fax: (82) ,

Tisztelt Termelő! Magyar Cukor Zrt. H-7400 Kaposvár, Pécsi út Cg: Tel: (82) , Fax: (82) , Tisztelt Termelő! A cukorrépa legfontosabb betegsége Magyarországon a cerkospórás levélragya. Az ellene történő védekezés az utóbbi években egyre nehezebbé vált, a gomba fungicid rezisztenciája és a betegségnek

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min.

Követelmények. 2db ZH: max pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. Földműveléstan Követelmények Gyakorlatokon való aktív részvétel! 2db ZH: max.13-13 pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. 4 pont elérése) 1db Gyomnövény

Részletesebben

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme Csávázás Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen A vetőmag-forgalmazók a napraforgó-vetőmagot a csírakori kórokozók és a peronoszpórás kártétel elleni megelőző védelem érdekében általában

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.04.27. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.04-ig. Várható frissítés: 2017.05.04. 12:00-kor.

Részletesebben

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell Repce őszi technológia Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabban termeszthető szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek. Szántóföldi különszám 2013

Növényvédelmi Tippek. Szántóföldi különszám 2013 Növényvédelmi Tippek Szántóföldi különszám 2013 2 Tartalom Az Olvasóhoz 3 3 Az Olvasóhoz BASF Új munkatársaink 4 Bemutatkoznak új munkatársaink Kalászosok Gyomirtás 6 Biathlon 4D, a megbízható és rugalmas

Részletesebben

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs.

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs. . Általános Név Formuláció Hatóanyag FENDONA 10 EC Emulzióképző koncentrátum (SC) 100 g/l alfametrin Hatás A Fendona 10 EC kontakt és gyomorméreg; rágó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen hatékony.

Részletesebben

Szántóföldi kultúrák. növényvédelme

Szántóföldi kultúrák. növényvédelme Szántóföldi kultúrák növényvédelme 2016 kultúrák kalászosok 05 kukorica 18 repce 30 napraforgó 40 cukorrépa 46 burgonya 52 termékek Növényvédő szerek Adengo 20 Antracol 55 Betanal expert 47 Betanal maxxpro

Részletesebben

Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt.

Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt. Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt. Országos és B.A.Z. megyei szójatermelés eredményei Terület (hektár) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Országos összesen 41 009 40 912 42 349 42 974 72 016 61 198

Részletesebben

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza Kalászosok 2010-ben országosan gyenge búzatermés született, régiónként jelentős fuzárium fertőzöttség rontotta a minőséget. A búza jövedelmezősége az áremelkedés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 08. 15. - 2014. 08.31. között Időjárás 2014 augusztus második felében lehűlést okoztak azok az átvonuló hidegfrontok, amelyek csak kevés

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény - élet Minden itt kezdődik AGRO.bio Hungary Mikrobiológiai megoldásokat nyújt a mezőgazdaság minden területén Egészséges növekedés termés BactoFil 1500 hektár megfelelő termőtalaj

Részletesebben