Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek."

Átírás

1 Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT évi működési támogatás elszámolása Község Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott intézmények évi költségvetési beszámolója alapján, Községi Önkormányzat által teljesített évi önkormányzati hozzájárulás elszámolását. Az SZKTT képviselője valamint az Önkormányzat polgármestere és jegyzője által történt április 21-i tételes egyeztetés után az elszámolás adatai a következő: évi visszajáró támogatási összeg ezer Ft - évi működési célú támogatás előirányzata ezer Ft - Belső ellenőrzés év 520 ezer Ft - SZKTT Polgármesterek Tanácsa tagdíj 250 ezer Ft Módosított működési célú támogatás évre ezer Ft SZKTT évi beszámolója alapján tényleges működési célú támogatás ezer Ft Önkormányzatnak visszajáró összeg ezer Ft JCB kotró-rakodó gép működtetésének elszámolásából visszajáró összeg ezer Ft Az előző évek gyakorlata alapján a visszajáró összeget az SZKTT a évi működési célú támogatásként veszi figyelembe. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat Község Képviselő Testület megtárgyalta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása évi működési támogatás elszámolása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás évi elszámolása alapján visszajáró ezer Ft

2 működési célú támogatást a Társulás a évi működési célú támogatásként vegye figyelembe. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére., április 29. Barna Károly polgármester

3 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása ÉVI ELSZÁMOLÁS adatok E Ft-ban 1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről Állmi támogatás (II. sz. melléklet) Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és kiegészítő pótlék Önkormányzat hozzájárulása Működési célú tám. államháztart. belülről össz. ( ) B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 7. Közhatalmi bevételek B3 8. Működési bevételek összesen B Felhalmozási bevételek összesen B Működési célú átvett pénzeszközök összesen B6 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 12. Finanszírozási bevételek összesen B8 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) B Személyi juttatások összesen K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó K Dologi kiadások összesen K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 18. Egyéb működési célú kiadások összesen K Beruházások összesen K Felújítások összesen K7 21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 22. Finanszírozási kiadások összesen K9 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) K évre fizetendő működési hozzájárulás Belső ellenőrzés Tagdíj Egyéb évi elszámolás évi önkormányzati hozzájárulás évben ténylegesen befizetett hozzájárulás Szociális ellátás Iskola működtetés Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg 1. oldal

4 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről 2. Állmi támogatás (II. sz. melléklet) 3. Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és kiegészítő pótlék 4. Önkormányzat hozzájárulása ÉVI ELSZÁMOLÁS 5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz. ( ) B1 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 7. Közhatalmi bevételek B3 8. Működési bevételek összesen B4 9. Felhalmozási bevételek összesen B5 10. Működési célú átvett pénzeszközök összesen B6 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 12. Finanszírozási bevételek összesen B8 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) B Személyi juttatások összesen K1 15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó K2 16. Dologi kiadások összesen K3 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 18. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 19. Beruházások összesen K6 20. Felújítások összesen K7 21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 22. Finanszírozási kiadások összesen K9 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) K1-9 évre fizetendő működési hozzájárulás Belső ellenőrzés Tagdíj Egyéb évi elszámolás évi önkormányzati hozzájárulás évben ténylegesen befizetett hozzájárulás évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg 2. oldal Konyha működtetés összesen eredeti módosított eredeti módosított adatok E Ft-ban

5 6. Szociális ellátás eredeti módosíto tt központi költségvetési szervek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen (33-43) B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen ( ) B oldal

6 Szociális ellátás módosíto eredeti tt 88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen ( ) K Szociális hozzájárulási adó kiadásai K Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K Táppénz hozzájárulás kiadásai K Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások államháztartáson belülre K Egyéb dologi kiadások K oldal

7 Szociális ellátás módosíto eredeti tt 150. Dologi kiadások összesen ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások összesen ( ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások összesen ( ) K Költségvetési kiadások összesen ( ) K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Finanszírozási kiadások összesen ( ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) K oldal

8 Iskola működtetés eredeti módosíto tt 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen ( ) B1-7 B oldal

9 88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen ( ) K Szociális hozzájárulási adó kiadásai K Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K Táppénz hozzájárulás kiadásai K Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások államháztartáson belülre K Egyéb dologi kiadások K355 K2 Iskola működtetés eredeti módosíto tt oldal

10 150. Dologi kiadások összesen ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások összesen ( ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások összesen ( ) K Költségvetési kiadások összesen ( ) K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Finanszírozási kiadások összesen ( ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) K1-9 Iskola működtetés eredeti módosíto tt oldal

11 Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosíto tt 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen ( ) B1-7 B oldal

12 88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen ( ) K Szociális hozzájárulási adó kiadásai K Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K Táppénz hozzájárulás kiadásai K Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások államháztartáson belülre K Egyéb dologi kiadások K355 K2 Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosíto tt oldal

13 150. Dologi kiadások összesen ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások összesen ( ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások összesen ( ) K Költségvetési kiadások összesen ( ) K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Finanszírozási kiadások összesen ( ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) K1-9 Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosíto tt oldal

14 Konyha működtetés eredeti módosíto tt 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B1 23. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen ( ) B1-7 B oldal

15 88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen ( ) K Szociális hozzájárulási adó kiadásai K Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K Táppénz hozzájárulás kiadásai K Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások államháztartáson belülre K Egyéb dologi kiadások K355 K2 Konyha működtetés eredeti módosíto tt oldal

16 150. Dologi kiadások összesen ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások összesen ( ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások összesen ( ) K Költségvetési kiadások összesen ( ) K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Finanszírozási kiadások összesen ( ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) K1-9 Konyha működtetés eredeti módosíto tt oldal

17 eredeti összesen módosítot t 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen ( ) B1-7 B oldal

18 88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen ( ) K Szociális hozzájárulási adó kiadásai K Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K Táppénz hozzájárulás kiadásai K Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások államháztartáson belülre K Egyéb dologi kiadások K355 K2 összesen eredeti módosítot t oldal

19 150. Dologi kiadások összesen ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások összesen ( ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások összesen ( ) K Költségvetési kiadások összesen ( ) K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Finanszírozási kiadások összesen ( ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) K1-9 összesen eredeti módosítot t oldal

20

21

22

23

24

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat 6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 214. I. félévi beszámoló Vas Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként E Ft Kötelező feladat MŰKÖDÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek

Önkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez. működési támogatásai (..+ +..6.) 54 53 57 24 78 050.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59

Részletesebben

Teljesítés Teljesítés (%)

Teljesítés Teljesítés (%) 1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Költségvetés tervezet

Költségvetés tervezet KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Alapilletmény (47 fő) 4. Szakmai szorzó (6 fő) 923 5. Kötelező előrelépők 260 6. 7. Felmentési bér (munkavégzés

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege BEVÉTELEK terv Intézményi bevételek 187 218,9 178 239,5 176 550,0 Kamatbevételek 16 541,8 14 000,0 38 112,5 ÁFA bevételek 120 160,5 106 270,0

Részletesebben

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÁMK ISKOLA KIADÁSOK

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÁMK ISKOLA KIADÁSOK INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÁMK ISKOLA KIADÁSOK VÉGLEGES 2016 ÉVI 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 59 845 000 53111. Allapiletmény 56 185 000 53112. Illetménykiegészítések 53113. Vezetői pótlék

Részletesebben

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Rovatrend Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNKI ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások 1.sz.melléklet 2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások BEVÉTELEK KIADÁSOK SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Bérkompenzáció B116 3 058 287 Tartalék 8 103 833

Részletesebben

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Márai bevételek 3/a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Bevételek Rovatrend Kormányzati funkció 2013.eredeti eredeti mód. ei. várh.telj. B402-00 082091 Alaptevékenység körében végzett

Részletesebben

I.melléklet. adatok eft-ban

I.melléklet. adatok eft-ban Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti elıirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 2015 Költségvetési bevételek 4 880 Költségvetési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 328357 1051 20 1600 048118 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1135 Budapest

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.)

3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15./ 2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Elemi költségvetés NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Fejezet: 16/01 Cím/Alcím: 01/00 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

Elemi költségvetés NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Fejezet: 16/01 Cím/Alcím: 01/00 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ 2012. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 110/2016.

Az előterjesztés száma: 110/2016. A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 5438 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 1. melléklet az 5/2012 (III. 1.) NGM rendelethez A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 057 KERET 058 KERET 1. számú melléklet ÖNKORM HIVATAL

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 057 KERET 058 KERET 1. számú melléklet ÖNKORM HIVATAL MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 057 KERET 058 KERET 1. számú melléklet ÖNKORM HIVATAL ÖNKORMÁNY KUTATÓ KULTURÁL ÖNKORMÁNY ÖNKORMÁNY ISKOLA ÁMK ISKOLÁK

Részletesebben

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Közhatalmi bevételek 07/04 01 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját működési bevételek 07/14 02 03 04 1047680 2000 1000 120000 1000 2000 1000

Részletesebben

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft)

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 216.4.28. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) Eredeti Ei. Módosított Ei. 215

Részletesebben

Tiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Tiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Tiszacsécse Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

a) tárgyévi költségvetési bevételét 118.358,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

a) tárgyévi költségvetési bevételét 118.358,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka

Részletesebben

3. szám Kecskemét 2014. június 6.

3. szám Kecskemét 2014. június 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét 2014. június 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 5/2014. (VI.6.) önk.r. A Bács-Kiskun

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím Borsodnádasd Önkormányzat 1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat

Részletesebben

2014 PMINFO - III. negyedév

2014 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 516286 1251 01 0016 862200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1163 Budapest

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a 2 K1101/1 Alapilletmény 98.548.000 101.527.000 100.776.200 99,26% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Készült: 2015.04.28 15:35

Készült: 2015.04.28 15:35 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

2015 PMINFO - I. negyedév

2015 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 681018 1251 01 0013 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1134 Budapest

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 42 100 Óbudai Egyesített Bölcsődék 2 K1101/1 Alapilletmény 0 0 0 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye 0 0 0 5

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás

Részletesebben

Ordacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350

Ordacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 Főösszesítő 2008.I.félév 6/2008(IX.22) KT 7/2008(IX.22.) KT a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 II.Állami, pályázati támogatások 44 132 51.648 51 648 III.Felhalmozási

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) 302722. PIR (Teljes egyezés) 302722

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) 302722. PIR (Teljes egyezés) 302722 Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának

Részletesebben

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról 1. Napirend Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése 1.c számú melléklet HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat költségvetés teljesítése fő évi engedélyezett álláshelyek átlag létszám Álláshelyek Vál.tiszt. vis. Ktv. Kjt. Mtv.

Részletesebben

a) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

a) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 42 100 Óbudai Egyesített Bölcsődék 2 K1101/1 Alapilletmény 0 0 0 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye 0 0 0 5

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A

Részletesebben

1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2..

1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2.. Vértessomló Község Önkormányzatának 7/2009. (V. 29.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 09.) számú rendelete módosításáról 1.. Vértessomló Község Önkormányzatának

Részletesebben

PIR: 724308 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2 Készült: 2016.03.21 15:29 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 19-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-18, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

2011. évi költségvetés teljesítése

2011. évi költségvetés teljesítése Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi költségvetés teljesítése /adatok ezer forintban/ MEGNEVEZÉS 2011. évi terv 2011. I-XII. hó Tény / Terv % Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31)

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2015. évi bérkiegészítés (augusztus, szeptember)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év 1. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év Megnevezés Bevétel I. Működési bevételek II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012,

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 2. napirendi pont Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné

Részletesebben

Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én (szerda) 09,00 órai kezdettel

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2011. I. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 215 Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 47 196 000 45 626 000 3 500 318 43 177 315 94,63% 2 511215 Egyéb

Részletesebben

5. szám Kecskemét 2015. december 12.

5. szám Kecskemét 2015. december 12. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 5. szám Kecskemét 2015. december 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 7/2015. (XII.12.) önk.r. 8/2015.

Részletesebben

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai kiadási, Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése 2014. évre ezett előirányzat e Ft-ban

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 8034 00 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 11131. Törzsvagyon körébe tartozó

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 15

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 15 440 Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 15 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 126 104 000 122 723 000 4 152 174 89 558

Részletesebben

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875 2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 001. melléklet 15730875-2-13 15730875-8411-321-13 8411 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg Bevételek 1. melléklet a. önkormányzati rendelethez 2013. évi beszámoló Mérleg Kiadások Eredeti Mód Telj. Eredeti Mód Telj. Intézményi működési bevételek 7 922 10 227 10 433 Személyi juttatások 11 024

Részletesebben

K i v o n a t Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2012. december 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2012. december 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 212. december 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 51/212.(12.21.)NNÖ. sz. határozata A Német Nemzetiségi

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat 181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. október 30-án megtartott ülés napirendje 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-93/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye XIV.BELÜGYMINISZTÉRIUM...

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati e az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.15.) számú módosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E a 2005. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2005. évi

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének /015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 015. évi költségvetéséről Módosítva a 6/015.(IX.30.) és a /016. (II.4.) rendeletekkel. (Egységes

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) 302722. PIR (Teljes egyezés) 302722

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) 302722. PIR (Teljes egyezés) 302722 Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám 2/200-5/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testületek 2014. szeptember 25. -i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám 2/200-5/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testületek 2014. szeptember 25. -i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám 2/200-5/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületek 2014. szeptember 25. -i nyilvános ülére Tárgy: Előterjesztő: Előkzítő: Meghívottak: Előterjesztt látta: A közös feladatellátásba

Részletesebben

XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI. Költségvetési évben esedékes. T0022 kötelezettségvállalás, más

XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI. Költségvetési évben esedékes. T0022 kötelezettségvállalás, más A) Szolgáltatás vásárlás 1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint a) Nettó érték T0021 b) Általános forgalmi adó T0021 XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI esedékes esedékes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT N a g y c e n k N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9485 Nagycenk, Gyár u.2. Tel./Fax: 99/360-012 E-mail: titkarsag@nagycenk.hu honlap: www.nagycenk.hu F er t ő b o z K ö z s é g Ö n k o m á

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-i ülésére

Részletesebben

Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd

Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet 1. Oldal Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd Megnevezés terv 2011 terv 2011 terv 2011 terv 2011 Lakosság

Részletesebben

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, 2009. május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, 2009. május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2008 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2013. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2013. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 213. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 12/213.(5.21.)RNöh H a t á r o z a t a A

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról 1 MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2009.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad. 4. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-103/2014. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított

Részletesebben

2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám Szám: 284/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 1/2014. (II. 21.) rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bárány Péter elnök, Eszláriné Markó Mónika és Skapinyecz Lajos képviselő-testület tagjai

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bárány Péter elnök, Eszláriné Markó Mónika és Skapinyecz Lajos képviselő-testület tagjai Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.052-13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 17.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 720740 1051 14 07/00 042303 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6722 Szeged

Részletesebben

EREDETI ELŐIRÁNYZAT INDEX (TELJ/MEI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER

EREDETI ELŐIRÁNYZAT INDEX (TELJ/MEI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 39 SSZ 100 Óbudai Egyesített Bölcsödék 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére

Részletesebben

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA Az előterjesztés címe, tárgya: Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 215. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról

Részletesebben

3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 4/2015. (V. 12.) zárszámadásáról 2. oldal önkormányzati rendelet 5/2015. (V. 12.) önkormányzati

Részletesebben