A DB változatának újdonságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DB2 10.1 változatának újdonságai"

Átírás

1 IBM DB for Linux, UNIX, Windows A DB áltozatának újdonságai Frissíte: január SC

2

3 IBM DB for Linux, UNIX, Windows A DB áltozatának újdonságai Frissíte: január SC

4 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba étele előtt olassa el a D. függelék, Nyilatkozatok, oldalszám: 229 szakasz általános tájékoztatását. Kiadási nyilatkozat A dokumentum az IBM tulajdonát képező információkat tartalmaz. Közreadása licencszerződés hatálya alatt történik, és szerzői jogok édik. A kiadány tartalma semmilyen termékgaranciát nem tartalmaz, és a leírtak nem értelmezendők ily módon. Az IBM kiadányait online agy a helyi IBM képiselettől rendelheti meg. A kiadányok online rendeléséhez a köetkező címen látogasson el az IBM kiadányközpontba: publications/order A helyi IBM képiselet megkereséséhez a köetkező címen tekintse meg a kapcsolattartók globális IBM címjegyzékét: Ha a DB2 marketing osztálytól kíán DB2 kiadányokat rendelni az USA agy Kanada területén, akkor híja az IBM-4YOU ( ) telefonszámot. Az információk IBM részére történő elküldésekor nem kizárólagos jogot adományoz az IBM számára arra onatkozóan, hogy belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és toábbadhatja a felhasználóktól származó információkat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna. Szerzői jog IBM Corporation Copyright IBM Corporation 2013.

5 Tartalom Néhány szó a könyről ix Kinek szól a köny ix A köny szerkezete ix Kiemelésjelölések xi 1. rész Újdonságok fejezet DB áltozat fontos onásai fejezet DB áltozat for Linux, UNIX, Windows jaítócsomag összegzése fejezet Termékcsomagolási toábbfejlesztések fejezet Felügyelhetőségi toábbfejlesztések Jaított sortömörítési arány és egyszerűbb használat Gyors adathozzáférést biztosítani képes többféle hőmérsékletű adattárolás Toábbfejlesztett tárolókezelés A tárolócsoportoktól adathordozó-attribútumokat öröklő táblaterületek Új mechanizmus az indexek használaton kíüli területének isszanyerésére Új beszúrási idejű fürtözési táblák A párhuzamos feldolgozást már támogató db2moe parancs Az adatpartíciók hozzáadása agy csatolása során a particionált táblák elérhetők maradnak a lekérdezések számára fejezet purexml toábbfejlesztései Az XML adatokon keresztül megadott indexek új támogatott típusai Az XML függényindexek gyorsabbá tehetik a lekérdezéseket Adott Jaa ügyfelek teljesítményét jaító új bináris XML formátum Keesebb XML típusátalakítási és csonkolási hiba Teljesítményjaulás adott XML lekérdezések esetén FP1: XML adattípus támogatása hozzáada a globális áltozókban és a lefordított SQL függényekben fejezet Megfigyelést érintő toábbfejlesztések A konfigurációs és nyilántartási áltozásokat, alamint a DDL és segédprogram-égrehajtást nyomon köető új eseményfigyelő 29 A táblákat agy indexeket befolyásoló utasításokat azonosító új felhasználásilista-objektum A küszöbértékek új STATEMENT tartománya lehetőé teszi az adott szöeget tartalmazó utasítások küszöbértékének meghatározását A megfigyelési információk elérésének új és módosított függényei A égrehajtható azonosítók munkaegység-eseménymegfigyelési információkba foglalt listája Már az összes eseményfigyelő támogatja a WRITE TO TABLE célt Megléő táblákba író eseményfigyelők megáltoztatása toábbi logikai adatcsoportok rögzítéséhez Már frissíthetők az eseményfigyelők táblái Már támogatott az adatok formázatlan eseménytáblákból aló eltáolítása A DB2 kiszolgálók működésébe nagyobb betekintést engedő új megfigyelési elemek FP1: Új logikai adatcsoportok lettek hozzáada a statisztikai eseményfigyelőhöz FP1: Új XML dokumentum a statisztikai eseményfigyelő által begyűjtött mérőszámok tárolására FP1: A küszöbérték megsértési eseményfigyelő több alkalmazásinformációt gyűjt be FP2: Megfigyelhető rutinok fejezet Magas szintű rendelkezésre állást, biztonsági mentést, naplózást, hibatűrést és helyreállítást érintő toábbfejlesztések A HADR már több készenléti adatbázist támogat A rendelkezésre állás befolyásolása nélkül alós idejű adatmozgatást lehetőé teő nagy sebességű beiteli segédprogram Archiált naplófájlok tárolása keesebb lemezterületet igényel Szerzői jog IBM 2013 iii

6 Alkalmazáshibák ellen édelmet biztosító késleltetett HADR újraküldés A HADR áteresztőképességi csúcsokat megelőző naplótárolása Replikációt érintő toábbfejlesztések fejezet Teljesítményt érintő toábbfejlesztések Általános SQL utasításokat érintő kiterjesztett lekérdezéségrehajtás A RUNSTATS parancsot és az adatbázis-statisztikákat érintő toábbfejlesztések Nyilántartási áltozókat és nem pontos egyezést támogató optimalizálási profilok A lekérdezésoptimalizáló statisztikáit és statisztikagyűjtését kiterjesztő statisztikai nézetek Partíción belüli párhuzamosságot érintő toábbfejlesztések Kiterjesztett memóriamegosztás az AIX operációs rendszert futtató kiterjedt POWER7 rendszereken Jaított lekérdezési teljesítmény hatékonyabb adat- és index-előlehíás réén Jaított lekérdezési teljesítmény az összetett indexekkel rendelkező táblák esetében A csillagsémára épülő lekérdezések jaított teljesítménye FCM párhuzamosság támogatása hozzáada FP2: Helyreállítási történetfájl toábbfejlesztései nöelhetik a teljesítményt fejezet SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések Triggerek kibőített támogatása Deklarált típusok és eljárások Új skalárfüggények FP2: Skalárfüggény toábbfejlesztések FP2: SUBTYPE támogatás hozzáada FP2: Adatcsatorna táblafüggény támogatás hozzáada fejezet A terheléskezelés bőítései A DB2 WLM irányító felügyeli a szolgáltatási osztályok CPU erőforrás-kiosztásait Teékenységek prioritásának megállapítása az elért adatok alapján a DB2 WLM segítségéel A DB2 terheléskezelő már elérhető a DB2 purescale-környezetben FP1: Az időalapú küszöbértékek finomabb részletességet támogatnak fejezet Biztonsági toábbfejlesztések Az adatbiztonságot kiterjesztő sor- és oszlophozzáférés-felügyelet (RCAC) fejezet Alkalmazásfejlesztést érintő toábbfejlesztések Támogatás hozzáada az adatbázison belüli elemzéshez SAS beágyazott folyamattal Az SQL programozási képességeit kiterjesztő beépített globális áltozók Általános Jaa táblafüggények használata egyéni elemzések esetében Időalapú adatok kezelése és lekérdezése időbeli táblák segítségéel RDF alkalmazásfejlesztési bőítések FP2: Különálló típustámogatás a gyenge tipizáláshoz FP2: ARRAY_AGG összesítő függény toábbfejlesztései FP2: Kibőített hibakeresés az SQLCA-ban fejezet IBM Data Serer ügyfelek és illesztőprogramok toábbfejlesztései Híásszintű felület (CLI) illesztőprogram toábbfejlesztései IBM Data Serer Proider for.net toábbfejlesztései Kiterjesztett JDBC és SQLJ támogatás Az RDF alkalmazásfejlesztési támogatás hozzáadása fejezet DB2 Text Search toábbfejlesztései A DB2 Text Search keresési toábbfejlesztései Önálló DB2 Text Search kiszolgálótelepítés A particionált adatbázis-környezeteket támogató DB2 Text Search funkció A particionált táblákat támogató DB2 Text Search funkció fejezet Telepítési és frissítési toábbfejlesztések Kiterjesztett telepítési parancsok Hozzáadott új álaszfájlkulcsszaak i A DB áltozatának újdonságai

7 A telepítés indítása előtt előfeltételeket ellenőrző új db2prereqcheck parancs Kiterjesztett DB2 licencmegfelelési jelentés A DB2 kiszolgáló kiadású környezetekbe foglalt DB2 purescale Feature DB2 adatbázistermék adathordozója most már tartalmazza a DB2 Spatial Extender terméket A DB2 telepítési folyamatba integrált IBM Data Studio telepítése fejezet A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései A DB2 kiszolgáló kiadású környezetekbe foglalt DB2 purescale Feature A RoCE hálózatokon működő AIX kiszolgálók hozzáadott DB2 purescale Feature támogatása Kiterjesztett telepítési parancsok DB2 purescale környezetek számára már elérhető a tábla particionálás A db2al paranccsal érényesíthető DB2 purescale Feature A példánytartományok jaítását és az automatikus isszaállás beköetkezésének ezérlését már támogató db2cluster parancs 102 A DB2 purescale teljesítményét jaító új CURRENT MEMBER alapértelmezett érték Új megfigyelési rutin betekintést nyújt a csoportpuffertár használatba A DB2 terheléskezelő már elérhető a DB2 purescale-környezetben A DB2 purescale környezetek toábbfejlesztett diagnosztikai adatgyűjtése FP2: Jelszómentes táoli root bejelentkezés GPFS esetén fejezet Multikulturális támogatási toábbfejlesztések Új területfüggő UCA alapú leálogatások a CLDR alapján Új területi beállítások a CLDR alapján Az IBM Data Serer ügyfél által támogatott toábbi tartománykódok rész Változtatások fejezet Adminisztrációs áltozások összegzése A már önálló Replikációs központ eszköz A csomaglista-információk megáltozott begyűjtése A DB2 Text Search biztonsági modelljének áltozásai DB2 Text Search index helye megáltozott A DB2 Text Search ütemezőt érintő áltozásai DB2 Text Search adminisztrációs parancsai és tárolt eljárásai megáltoztak A megáltozott neű TOTALDBPARTITIONCONNECTIONS és TOTALSCPARTITIONCONNECTIONS küszöbérték A szakaszok tényleges értékei már objektumstatisztikát is tartalmazhatnak Alapértelmezett diagnosztikai napló útonalak alapértelmezésben felosztottak Megáltozott adatbáziskezelő-konfigurációs paraméterek Megáltozott nyilántartási és környezeti áltozók fejezet Adatbázis-beállítási és terméktelepítési áltozások összegzése Az ezentúl TRUSTED agy NOT TRUSTED lehetséges értékű információs megszorítások Az ezentúl automatikusan telepített IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Megáltozott adatbázis-konfigurációs paraméterek fejezet Biztonsági áltozások összegzése Kerberos hitelesítési áltozások (UNIX) fejezet Alkalmazásfejlesztési áltozások összegzése FP1: A kijelölt IBM Data Serer illesztőprogram kulcsszaak alapértelmezett értéke agy iselkedése megáltozott FP1: A kijelölt automatikus ügyfélátirányítás IBM Data Serer illesztőprogram kulcsszaainak alapértelmezett értékei megáltoztak A kisebb eséllyel beköetkező XML típusátalakítási hiba (SQL16061N) Az optimalizáló már VARCHAR indexeket is álaszthat az fn:starts-with logikai függénnyel rendelkező lekérdezések esetén 131 A megáltozott CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE és DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE utasítás Bizonyos katalógusnézetek és beépített rutinok megáltoztak, hogy taginformációkat tartalmazzanak Bizonyos beépített karaktersorozat függények megáltozott eredmény adattípusokkal rendelkeznek Unicode adatbázisokban 135 Megáltozott speciális regiszterek Hozzáadott és módosított rendszerkatalógus-nézetek, beépített függények és globális áltozók, beépített adminisztrációs rutinok és nézetek Tartalom

8 22. fejezet DB2 parancsok és SQL utasítások áltozásainak összegzése A megáltozott kimeneti szöegű db2cat parancs A particionált környezetek esetén kiterjesztett db2ckupgrade parancs Példányokat kezelő parancsok megáltozott paraméterei A megáltozott db2etbl parancs db2exfmt parancs kimenete megáltozott a particionált tábláknál Új funkciók támogatása érdekében megáltozott a db2pd parancs A megáltozott ALTER TABLE és CREATE TABLE utasítás Az új részkifejezéssel rendelkező ALTER TABLESPACE utasítás A megáltozott ALTER WORKLOAD és CREATE WORKLOAD utasítás A CREATE INDEX utasítás DETAILED kulcsszaa megáltozott alapértelmezett iselkedést mutat fejezet A 10.1 áltozatban elault funkciók Elault teékenységfigyelő rutinok A szolgáltatási osztályok elault ügynökprioritása Az Unicode szabány áltozatának Unicode leálogatási algoritmusára épülő elault leálogatások Az ezentúl automatikusan telepített IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Állandó SMS táblaterületek elaultak Az automatikus statisztikaprofil-készítés elault Elault áltozat-utótagú adminisztrációs SQL rutinok Elault HADR megfigyelési felületek FP1: A mérőszámok jelentéskészítése a details_xml fájlban a statisztikai eseményfigyelő alapján elault FP1: Állandó DMS táblaterületek elaultak Az elault Net Search Extender eszköz Az elault db2identifytype1 parancs Az elault db2_install parancs (Linux és UNIX) Az elault dynexpln parancs PRUNE LOGFILE parancs elault A CREATE DATABASE parancs elault paraméterei Példányokat kezelő parancsok megáltozott paraméterei A db2pdcfg parancs elault -flushbp paramétere FP1: A LOAD parancs ALLOW READ ACCESS paramétere elault A REORG INDEXES/TABLE parancs kapcsolódó DB2 API adatszerkezetekhez tartozó elault és már nem biztosított paraméterei és paraméterértékei Az elault ALTER DATABASE utasítás Elault nyilántartási és környezeti áltozók Elault agy már nem biztosított adatbázis-konfigurációs paraméterek Elault HADR megfigyelési felületek Hibaelhárítási eszközök -global paramétere elault fejezet A 10.1 áltozatban már nem biztosított funkciók A 32 bites ügyféltámogatás már nem biztosított (HP-UX) A 2-es típusú DB2 JDBC illesztőprogram már nem biztosított A már nem biztosított DB2SE_USA_GEOCODER kódoló A Microsoft Systems Management Serer osztott telepítési támogatása már nem biztosított (Windows) Már nem támogatott operációs rendszerek Már nem biztosított áltozat-utótagú adminisztrációs SQL rutinok Az Importálás és Exportálás segédprogram munkalapformátuma (WSF) már nem biztosított Microsoft Visual Studio 2005 támogatás már nem biztosított A már nem biztosított Query Patroller eszköz A már nem biztosított Vezérlőközpont-eszközök A már nem biztosított IBM DB2 Geodetic Data Management Feature szolgáltatás Az adatbázis-történeti bejegyzéseket kezelő DB2 alkalmazásprogramozási felületek COBOL, FORTRAN és REXX rendszerbeli támogatása már nem biztosított A db2imigr és db2ckmig parancs már nem biztosított A db2flsn és db2rfpen parancs már nem biztosított -file paramétere A db2iupdt parancs -s paramétere már nem biztosított Már nem biztosított nyilántartási és környezeti áltozók Elault agy már nem biztosított adatbázis-konfigurációs paraméterek i A DB áltozatának újdonságai

9 25. fejezet Elault és már nem biztosított DB2 fukciók összegzése a 10.1 áltozatban és korábbi kiadásokban rész DB2 Connect toábbfejlesztések és módosítások összefoglalása fejezet A DB2 Connect terméket érintő DB áltozat bőítések és módosítások rész DB2 Connect 10.1 áltozat jaítócsomag összegzése rész Függelék és mutatók A. függelék A DB2 szolgáltatások és DB2 termékkiadások funkciói B. függelék DB2 szolgáltatások funkcionalitása a DB2 Connect termékkiadásokban 217 C. függelék A DB2 technikai információinak áttekintése DB2 technikai könytár nyomtatott agy PDF formátumban Az SQL állapotsúgó indítása a parancssori feldolgozóból A DB2 információs központ különböző áltozatainak elérése A számítógépen agy intranetkiszolgálón telepített DB2 információs központ frissítése A számítógépen agy intranetkiszolgálón telepített DB2 információs központ kézi frissítése DB2 ismertetők DB2 hibaelhárítási információk Feltételek és kikötések D. függelék Nyilatkozatok Tárgymutató Tartalom ii

10 iii A DB áltozatának újdonságai

11 Néhány szó a könyről Kinek szól a köny A köny szerkezete A köny a DB2 Database for Linux, UNIX and Windows, alamint a DB2 Connect termék 10.1 áltozatú kiadásában szereplő új és megáltozott funkciókkal kapcsolatban biztosít információkat. A köny azon adatbázis-adminisztrátorok, alkalmazásprogramozók és más DB2 adatbázis-felhasználók számára készült, akik számára fontos, hogy felfedezzék a DB2 for Linux, UNIX and Windows, 10.1 áltozatban és a DB2 Connect, 10.1 áltozatban elérhető toábbfejlesztéseket, alamint a termékek 10.1 áltozata és 9.7 áltozata közötti eltéréseket. A köny áttekintő információkat biztosít, és nem tartalmaz részletes útmutatást a leírt szolgáltatások használatára onatkozóan. Toábbi információkért használja a biztosított kézikönyeket. A 10.1 áltozatban beezetett szolgáltatásokkal és toábbfejlesztésekkel kapcsolatos információkért olassa el a köetkező témakört: 1. rész, Újdonságok, oldalszám: 1. A 10.1 áltozat módosított, elault agy már nem biztosított szolgáltatásaial kapcsolatos információkért olassa el a köetkező témakört: 2. rész, Változtatások, oldalszám: 107. Ezek az információk rámutatnak azokra a fontos áltozásokra, amelyeket a 10.1 áltozat használata előtt meg kell ismernie. A DB2 Connect rendszerrel kapcsolatos információkért olassa el a köetkező témakört: 3. rész, DB2 Connect toábbfejlesztések és módosítások összefoglalása, oldalszám: 205. A köetkező témakörök találhatók meg: 1. rész: Újdonságok 1. fejezet, DB áltozat fontos onásai, oldalszám: 3 Ez a fejezet a fontos új szolgáltatásokkal és toábbfejlesztésekkel kapcsolatos kiemelt termékjellemzőket mutatja be. 3. fejezet, Termékcsomagolási toábbfejlesztések, oldalszám: 13 Ez a fejezet a termék csomagba foglalásának 10.1 áltozatban beezetett módosításait tekinti át. 4. fejezet, Felügyelhetőségi toábbfejlesztések, oldalszám: 15 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek abban, hogy keesebb időt kelljen az adatbázis kezeléséel tölteni. 5. fejezet, purexml toábbfejlesztései, oldalszám: 21 Ez a fejezet az új purexml szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 6. fejezet, Megfigyelést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 29 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, melyeket az adatbázisrendszerek megfigyeléséhez használhat. Szerzői jog IBM 2013 ix

12 7. fejezet, Magas szintű rendelkezésre állást, biztonsági mentést, naplózást, hibatűrést és helyreállítást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 51 Ez a fejezet azokat az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek elősegítik az adatok rendelkezésre állásának biztosítását a felhasználók számára. 8. fejezet, Teljesítményt érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 55 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek a legjobb teljesítmény biztosításában az adatok elérésekor és frissítésekor. 9. fejezet, SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 65 Ez a fejezet a más szállítóktól származó megléő adatbázis-alkalmazások DB210.1 áltozatú környezetekbe aló átitelét elősegítő új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 10. fejezet, A terheléskezelés bőítései, oldalszám: 67 Ez a fejezet a korábbi kiadásokban biztosított terheléskezelési képességeket kiterjesztő új terheléskezelési szolgáltatásokat írja le. 11. fejezet, Biztonsági toábbfejlesztések, oldalszám: 73 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek az érzékeny adatok édelmében és kezelésében. 12. fejezet, Alkalmazásfejlesztést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 75 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek egyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést, jaítják az alkalmazás hordozhatóságát és leegyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést. 14. fejezet, DB2 Text Search toábbfejlesztései, oldalszám: 93 Ez a fejezet a Net Search Extender eszköz új szolgáltatásait és toábbfejlesztéseit mutatja be. 15. fejezet, Telepítési és frissítési toábbfejlesztések, oldalszám: 95 Ez a fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek gyorsabbá teszik a DB2 adatbázistermékek fejlesztését és leegyszerűsítik azok karbantartását. 16. fejezet, A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései, oldalszám: 99 Ez a fejezet a DB2 purescale eszköz támogatása számára rendelkezésre álló új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket foglalja össze. 17. fejezet, Multikulturális támogatási toábbfejlesztések, oldalszám: 105 A fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek leegyszerűsítik az adatok és a több nemzeti nyelet kezelő adatbázis-alkalmazások kezelését. 2. rész: Változások 18. fejezet, Adminisztrációs áltozások összegzése, oldalszám: 109 Ebben a fejezetben az adatbázis-adminisztrációhoz kapcsolódó megléő DB2 funkciókat érintő áltozások kerülnek bemutatásra. 19. fejezet, Adatbázis-beállítási és terméktelepítési áltozások összegzése, oldalszám: 121 Ez a fejezet az adatbázis-beállításhoz és terméktelepítéshez kapcsolódó megléő DB2 funkciók áltozásairól szól. 20. fejezet, Biztonsági áltozások összegzése, oldalszám: 127 Ez a fejezet a biztonsághoz kapcsolódó megléő DB2 funkciók áltozásait írja le. 21. fejezet, Alkalmazásfejlesztési áltozások összegzése, oldalszám: 129 Ebből a fejezetből az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódó megléő DB2 funkciók áltozásairól kaphat áttekintést. x A DB áltozatának újdonságai

13 Kiemelésjelölések 22. fejezet, DB2 parancsok és SQL utasítások áltozásainak összegzése, oldalszám: 143 Ez a fejezet az új képességek támogatása érdekében a DB2 parancssori feldolgozó parancsaiban, a DB2 rendszerparancsokban, alamint az SQL utasításokban beköetkező áltozásokat mutatja be. 23. fejezet, A 10.1 áltozatban elault funkciók, oldalszám: 151 A fejezet az elault funkciókat sorolja fel. Ezek olyan funkciók agy szolgáltatások, amelyek támogatottak, de használatuk már nem jaasolt, mert a későbbi kiadásokból eltáolításra kerülhetnek. 24. fejezet, A 10.1 áltozatban már nem biztosított funkciók, oldalszám: 171 Ez a fejezet a 10.1 áltozatban nem támogatott szolgáltatásokat és funkciókat sorolja fel. 25. fejezet, Elault és már nem biztosított DB2 fukciók összegzése a 10.1 áltozatban és korábbi kiadásokban, oldalszám: 187 Ebben a fejezetben a DB áltozatában elaulttá ált agy már nem biztosított szolgáltatások és funkciók kerülnek összefoglalásra. 3. rész: DB2 Connect toábbfejlesztések és áltozások összegzése 26. fejezet, A DB2 Connect terméket érintő DB áltozat bőítések és módosítások, oldalszám: 207 Ez a fejezet a 10.1 áltozat DB2 Connect funkciókat és képességeket befolyásoló toábbfejlesztéseit, alamint megáltozott, elault és már nem biztosított funkcióit mutatja be. 4. rész: Függelékek A. függelék, A DB2 szolgáltatások és DB2 termékkiadások funkciói, oldalszám: 213 Ez a függelék a DB2 adatbázistermék-kiadásokban és DB2 szolgáltatásokban rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatban tartalmaz információkat. B. függelék, DB2 szolgáltatások funkcionalitása a DB2 Connect termékkiadásokban, oldalszám: 217 Ebben a függelékben a DB2 Connect termékkiadásokban és DB2 szolgáltatásokban elérhető funkciókkal kapcsolatos információk kerülnek bemutatásra. C. függelék, A DB2 technikai információinak áttekintése, oldalszám: 219 Ez a függelék a DB2 adatbázisrendszerei legfrissebb dokumentációjának eléréséel és használatáal kapcsolatban tartalmaz információkat. D. függelék, Nyilatkozatok, oldalszám: 229 Ebből a függelékből a DB2 adatbázistermék és dokumentációja használatához kapcsolódó jogi köetelményekről és korlátozásokról tájékozódhat. Az adott jaítócsomaghoz tartozó témakörök címében az "FPx" előtag szerepel, ahol az x a jaítócsomag szintjét ábrázolja. A könyben a köetkező kiemelések kerülnek felhasználásra. Félköér A parancsokat, kulcsszaakat és a rendszer által előre meghatározott neekkel rendelkező egyéb elemeket jelöli. A nagybetűel írt parancsok a CLP parancsok, a kisbetűs parancsok a rendszerparancsok. Néhány szó a könyről xi

14 Dőlt Monospace A köetkezők egyikét jelzi: Felhasználó által megadandó neek agy értékek (áltozók) Általános kiemelés Új kifejezés beezetése Hiatkozás más információforrásra A köetkezők egyikét jelzi: Fájlok és könytárak Információk, amelyeket a parancssorba agy ablakba kell beírni Adott adatértékekre példák Rendszer által megjelenítetthez hasonló szöegre példák Rendszerüzenet-példák Programozási kód példák xii A DB áltozatának újdonságai

15 1. rész Újdonságok Az újdonságok szakasza a 10.1 áltozat új funkcionalitásainak információit tartalmazza. A DB áltozat for Linux, UNIX and Windows által szállított új képességek segítséget nyújtanak a költségek kezeléséhez, alamint az alkalmazásfejlesztés egyszerűbbé tételéhez. 1. fejezet, DB áltozat fontos onásai, oldalszám: 3 Ez a fejezet a fontos új szolgáltatásokkal és toábbfejlesztésekkel kapcsolatos kiemelt termékjellemzőket mutatja be. 3. fejezet, Termékcsomagolási toábbfejlesztések, oldalszám: 13 Ez a fejezet a termék csomagba foglalásának 10.1 áltozatban beezetett módosításait tekinti át. 4. fejezet, Felügyelhetőségi toábbfejlesztések, oldalszám: 15 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek abban, hogy keesebb időt kelljen az adatbázis kezeléséel tölteni. 5. fejezet, purexml toábbfejlesztései, oldalszám: 21 Ez a fejezet az új purexml szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 6. fejezet, Megfigyelést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 29 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, melyeket az adatbázisrendszerek megfigyeléséhez használhat. 7. fejezet, Magas szintű rendelkezésre állást, biztonsági mentést, naplózást, hibatűrést és helyreállítást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 51 Ez a fejezet azokat az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek elősegítik az adatok rendelkezésre állásának biztosítását a felhasználók számára. 8. fejezet, Teljesítményt érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 55 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek a legjobb teljesítmény biztosításában az adatok elérésekor és frissítésekor. 9. fejezet, SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 65 Ez a fejezet a más szállítóktól származó megléő adatbázis-alkalmazások DB210.1 áltozatú környezetekbe aló átitelét elősegítő új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 10. fejezet, A terheléskezelés bőítései, oldalszám: 67 Ez a fejezet a korábbi kiadásokban biztosított terheléskezelési képességeket kiterjesztő új terheléskezelési szolgáltatásokat írja le. 11. fejezet, Biztonsági toábbfejlesztések, oldalszám: 73 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek az érzékeny adatok édelmében és kezelésében. 12. fejezet, Alkalmazásfejlesztést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 75 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek egyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést, jaítják az alkalmazás hordozhatóságát és leegyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést. 14. fejezet, DB2 Text Search toábbfejlesztései, oldalszám: 93 Ez a fejezet a Net Search Extender eszköz új szolgáltatásait és toábbfejlesztéseit mutatja be. Szerzői jog IBM

16 15. fejezet, Telepítési és frissítési toábbfejlesztések, oldalszám: 95 Ez a fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek gyorsabbá teszik a DB2 adatbázistermékek fejlesztését és leegyszerűsítik azok karbantartását. 16. fejezet, A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései, oldalszám: 99 Ez a fejezet a DB2 purescale eszköz támogatása számára rendelkezésre álló új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket foglalja össze. 17. fejezet, Multikulturális támogatási toábbfejlesztések, oldalszám: 105 A fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek leegyszerűsítik az adatok és a több nemzeti nyelet kezelő adatbázis-alkalmazások kezelését. 2 A DB áltozatának újdonságai

17 1. fejezet DB áltozat fontos onásai Az IBM DB áltozat for Linux, UNIX, and Windows toábbra is adatbázis hatékonyságot, egyszerűséget és megbízhatóságot biztosít. A fontos új szolgáltatások és toábbfejlesztések az üzleti igények kielégítését célozzák. Az igényei akár az üzlet szempontjából kritikus megbízhatóság és teljesítmény nöelése, a konszolidáció és a biztonság egyszerűsítése, az üzleti intuíció nöelése, a költségek csökkentése agy egy hibatűrő rendszer biztosítása a cég értékes információtulajdonai számára, a DB áltozat eleget tesz az elárásoknak. Adaptí tömörítés A DB2 adatbázis átfogó tömörítést biztosít szinte minden adatbázisobjektum típushoz, beleérte a táblaadatokat, indexeket, ideiglenes táblákat, XML dokumentumokat, naplófájlokat és biztonsági mentés képeket. A korábbi áltozatokban a klasszikus sortömörítés segített lecsökkenteni a tárolási költségeket és tökéletesíteni a lekérdezési teljesítményt. A DB áltozat toább bőíti a klasszikus táblatömörítést egy új típusú tömörítéssel, amely az adaptí tömörítés. Az adaptí tömörítési szolgáltatás egy speciális sortömörítési eljárással tökéletesíti a táblatömörítést, amely a tömörítési szótárak két szintjét használja (táblaszint és oldalszint) a tömörítési arányok jaításához, különösen az adatok áltozásakor. Az oldalszintű tömörítési szótárak kisebbek, mint a táblaszintű szótárak, így amikor az adatok megáltoznak egy oldalon, könnyen lehet automatikusan és gyorsan frissíteni, és ez megszünteti a tábla-újraszerezések égrehajtásának szükségességét az oldalszintű szótárak frissítéséhez. Az adaptí tömörítés az alábbiakat segíti: magas tömörítési arányok elérése anélkül, hogy az adatokat offline kellene helyezni a tábla átrendezések égrehajtásához lekérdezési teljesítmény tökéletesítésének folytatása tárolási megtakarítások és rendszer rendelkezésre állás nöelése pénz megtakarítás a lecsökkent tárolási köetelményeknek köszönhetően A nagyobb egyszerűség érdekében a DB áltozatban az új táblák az adaptí tömörítést használják alapértelmezésben. A korábbi DB2 kiadásokból megléő táblák könnyedén alkalmazhatják az adaptí tömörítést, melyet csak egyszerűen engedélyezni kell. Az adaptí tömörítés bőebb információit itt találja: Jaított sortömörítési arány és egyszerűbb használat oldalszám: 15. Adatbiztonsági bőítések A DB áltozat fontos toábbfejlesztéseket biztosít a biztonság és az auditálás terén a sor- és oszlophozzáférés-felügyelet (RCAC) beezetéséel, amely elősegíti az adatok még jobb édelmét. Az RCAC megoldásra esetenként nagy részletességű hozzáférés-felügyelet agy FGAC néen is szokás hiatkozni. Az RCAC biztonság lehetőé teszi eltérő biztonsági szabályok létrehozását az adatszinten. Ezek a biztonsági szabályok biztosítják, hogy a felhasználók (akik a jóáhagyott szerepek agy csoportok tagjai) csak a számukra engedélyezett adatokat tekinthetik meg, ezzel kiküszöböle az összetett nézetekből és logikai függényekből eredő biztonsági Szerzői jog IBM

18 megszorításokat és teljesítménybeli problémákat. A beállítás folyamata gyors és egyszerű, a biztonsági szolgáltatást pedig még az összetett állalati rendszerek esetén is könnyű kezelni. Az RCAC által biztosított előnyök közül néhány: központosított, kikényszeríthető és auditálható folyamat, amely az adatok elérését ezérli az üzleti szempontból érzékeny adatok hozzáférés-felügyeleti szabályainak fejlesztéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kisebb költségek megfelelési agy auditálási köetelményekkel rendelkező üzleti folyamat alkalmazások piacradobási idejének csökkentése A nagyobb egyszerűség érdekében az RCAC megalósításakor nincs szükség alkalmazásmódosításokra. Az RCAC bőebb információit itt találja: Az adatbiztonságot kiterjesztő sor- és oszlophozzáférés-felügyelet (RCAC) oldalszám: 73. A IBM DB2 purescale Feature toábbfejlesztései A rendkíüli kapacitás és alkalmazás-átlátszóság biztosítása réén kisebb kockázat és költség társul a nöekő elosztott adatbázis-megoldásokhoz. Az IBM DB2 purescale Feature a folyamatos elérhetőségre terezett megoldás: a legszigorúbb ipari szabány előírásait is meghaladni képes magas szintű rendelkezésre állással rendelkezik, így könnyedén eliseli a terezett karbantartásokat és az összeteőhibákat is. DB2 purescale Feature először a 9.8 áltozatban került bemutatásra. A 10.1 áltozat a DB2 purescale Feature támogatására épül. Toábbi információkért tekintse meg a köetkező témakört: 16. fejezet, A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései, oldalszám: 99. Többféle hőmérsékletű tárolás Prioritást rendelhet az adatokhoz (forró, meleg, hűös, hideg), melyet a tárolóeszközök különféle osztályaihoz dinamikusan rendelhet hozzá. Például az aktuális negyedé tranzakciórekordjait nagy teljesítményű tárolóeszközön lehet elhelyezni, majd a negyedé égén (amikor az adatok már nem számítanak forrónak) átkerülhetnek egy olcsóbb tárolóra. A teljes üzemeltetési költség terén elérhető megtakarítások jelentősek, ami lehetőé teszi a tárolóeszközök hardereinek hatékony telepítését, alamint az adminisztrációs többletterhelés minimalizálását. A többféle hőmérsékletű tárolás bőebb információit itt találja: Gyors adathozzáférést biztosítani képes többféle hőmérsékletű adattárolás oldalszám: 16. Teljesítményjaító eszközök A korábbi kiadások teljesítménybeli toábbfejlesztéseire építe (mint például az automatikus teljesítmény toábbfejlesztései és a RUNSTATS parancs toábbfejlesztései) a DB áltozat teljesítménybeli toábbfejlesztései arra fókuszálnak, hogy a CPU feldolgozási időt csökkentsék jelentős adminisztrációs agy alkalmazásbeli módosítások nélkül. A legtöbb teljesítményjaító tényező egyszerűen a 10.1 áltozatra történő frissítéssel alósítható meg. Jelentős teljesítménybeli jaulásokat alósíthat meg a tökéletesített lekérdezés-optimalizáló technikákkal és funkciókkal, beleérte a csillagséma lekérdezés optimalizálást, a tökéletesített adat- és index-előlehíást, és a statisztikai nézetek toábbfejlesztett használatát. Toábbi RUNSTATS parancs toábbfejlesztések is léteznek, tökéletesített teljesítmény az összetett indexekkel rendelkező táblák lekérdezéseinél, alamint jaított többmagos párhuzamosság. 4 A DB áltozatának újdonságai

19 A DB áltozat egyszerűbbé teszi a hatékony SQL lekérdezések írását és futtatását, alamint a saját megléő SQL lekérdezései is gyorsabban futhatnak (gyakran módosítás nélkül is). Toábbi információkért tekintse meg a köetkező témakört: 8. fejezet, Teljesítményt érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 55. SQL kompatibilitás Ha a DB2 termékektől eltérő relációs adatbázis termékekkel dolgozik, akkor a 10.1 áltozat a megléő funkciókra, felületekre és kompatibilitási összeteőkre épít, hogy toábbi bőítéseket biztosítson, amelyek ismerősebbé tehetik a DB2 termékeket. Ezek a toábbfejlesztések csökkentik az egyéb relációs adatbázistermékek számára írt alkalmazások engedélyezésének idejét és bonyolultságát, hogy gyorsan futtathatók legyenek egy DB2 környezetben. Toábbi információkért tekintse meg a köetkező témakört: 9. fejezet, SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 65. Időutazó lekérdezés Az időutazó lekérdezés idő-tudatossá teszi az adatbázist, és időbeli táblák használatáal megőrzi az adatmódosítások előzményeit. Így a múltba utazhat, és lekérdezheti az adatokat, ahogy azok a különböző időpontokban megjelentek. Az időutazó lekérdezés az alábbiakban segít: megléő DB2 táblák idő-tudatossá alakítása költséghatékony módszert biztosít az auditálási és megfelelési problémák megoldásához költségcsökkentés a bonyolult időközpontú műeletek hatékony SQL kódolásáal, az idő-tudatos alkalmazások megalósítása és fenntartása érdekében alkalmazásfejlesztési idő lecsökkentése azzal, hogy lehetőé teszi a DBA-k számára egy megléő SQL alkalmazás használatát, és annak futtatását különböző időszakokon telepítési idő lecsökkentése egy költséghatékony és könnyen fenntartható időközpontú adattámogatási infrastruktúráal időalapú tárház létrehozása alacsony költséggel, kiegészítő alkalmazás nélkül. Az ALTER TABLE utasítással az időutazó lekérdezés könnyedén engedélyezhető a megléő táblák számára, beleérte a korábbi DB2 kiadásokból megléő táblákat is. Kiegészítő alkalmazás nélkül tárolhatja és lekérheti az időalapú adatokat. Az Időutazó lekérdezés bőebb információit itt találja: Időalapú adatok kezelése és lekérdezése időbeli táblák segítségéel oldalszám: 77. A DB áltozat számos egyéb bőítést és új funkcionalitást tartalmaz. Részletekért tekintse meg a 1. rész, Újdonságok, oldalszám: 1 helyen felsorolt bőítéseket. 1. fejezet DB áltozat fontos onásai 5

20 6 A DB áltozatának újdonságai

Felhasználóikézikönyv

Felhasználóikézikönyv IBM DB2 Connect Felhasználóikézikönyv 7. verzió SC22-5271-00 IBM DB2 Connect Felhasználóikézikönyv 7. verzió SC22-5271-00 Mielőtt ezt a tájékoztatást és atámogatott terméket használatba venné,kérjük,

Részletesebben

WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat

WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat Adapters WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat változat 6 alváltozat 1 Adapters WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat

Részletesebben

Telepítési és konfigurálási útmutató

Telepítési és konfigurálási útmutató IBM DB2 Universal Database Telepítési és konfigurálási útmutató 8-as verzió GC22-5308-00 IBM DB2 Universal Database Telepítési és konfigurálási útmutató 8-as verzió GC22-5308-00 Mielőtt ezt a tájékoztatást

Részletesebben

Power Systems. Virtuális I/O szerver

Power Systems. Virtuális I/O szerver Power Systems Virtuális I/O szerver Power Systems Virtuális I/O szerver Megjegyzés A kiadvány és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a Nyilatkozatok oldalszám: 253 szakasz tájékoztatását.

Részletesebben

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő Szerzők: Kardkovács Zsolt, Győr Ferenc, az Oracle 12c-re átdolgozta Marton József 1 1. MIÉRT ÉPPEN AZ ORACLE?... 1 2. AZ ORACLE TÖRTÉNETE... 2 3. AZ ORACLE FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

OLAP Spreadsheet Add-In for Excel felhasználóikézikönyv

OLAP Spreadsheet Add-In for Excel felhasználóikézikönyv IBM DB2 OLAP Server és Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-In for Excel felhasználóikézikönyv 7-es verzió SC22-5277-00 IBM DB2 OLAP Server és Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-In for Excel felhasználóikézikönyv

Részletesebben

NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS

NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS Felhasználói dokumentáció verzió 3.10 Budapest, 2014. Változáskezelés Tisztelt Felhasználó! Jelen dokumentum olyan sok változást tartalmaz az utoljára kiadott v2.14-hez képest, hogy

Részletesebben

Az IBM PowerLinux 7R2 most Linux-ra optimalizálva az új megoldások és szolgáltatások gyorsabb, jobb minőségű létrehozásához

Az IBM PowerLinux 7R2 most Linux-ra optimalizálva az új megoldások és szolgáltatások gyorsabb, jobb minőségű létrehozásához IBM Európa, Közel-Kelet és Afrika hardverbejelentés ZG12-0101, kelt: 2012. április 24. Az IBM PowerLinux 7R2 most Linux-ra optimalizálva az új megoldások és szolgáltatások gyorsabb, jobb minőségű létrehozásához

Részletesebben

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Kibocsátási tájékoztató - On Premise 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció")

Részletesebben

HP Jetdirect nyomtatószerverek

HP Jetdirect nyomtatószerverek HP Jetdirect nyomtatószerverek Útmutató rendszergazdák számára (V.36 verziójú firmver) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli másolás, adaptálás vagy

Részletesebben

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Kibocsátási tájékoztató - On Premise Release 13.3.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

Norton AntiVirus Corporate Edition telepítési útmutató 07-30-00473-HU

Norton AntiVirus Corporate Edition telepítési útmutató 07-30-00473-HU 07-30-00473-HU A jelen útmutatóban ismertetett szoftver licencszerződés tárgyát képezi, és kizárólag annak feltételei szerint használható. Dokumentációverzió: 7.6 Termékszám: 07-30-00473-HU Copyright 1999-2001

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Könyvvizsgálók szakmai képzése. A számvitel és információs rendszerek

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Könyvvizsgálók szakmai képzése. A számvitel és információs rendszerek Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók szakmai képzése A számvitel és információs rendszerek Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók szakmai képzése A számvitel és információs rendszerek Oktatási

Részletesebben

A System Center 2012 áttekintése

A System Center 2012 áttekintése A System Center 2012 áttekintése A teljes körû rendszerfelügyelet A System Center 2012 teljeskörû támogatást nyújt valamennyi IT üzemeltetési feladat elvégzéséhez, beleértve: A hardverek, szoftverek, összetett

Részletesebben

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. Release 14.2.00

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. Release 14.2.00 CA Clarity PPM Kibocsátási tájékoztató - On Premise Release 14.2.00 A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció ) tartalmaz,

Részletesebben

Szakértôink Kôvári Attila Soczó Zsolt Bitemo Erik

Szakértôink Kôvári Attila Soczó Zsolt Bitemo Erik Szakértôink Kôvári Attila Kôvári Attila a BI projekt kft. üzleti intelligencia szakértôje. 1997 óta foglalkozik adattárházak és BI rendszerek építésével. Speciális szakterülete a döntéstámogatásra optimalizált

Részletesebben

Synology NAS használati útmutató

Synology NAS használati útmutató Dokumentumazonosító Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Tartalomjegyzék 1. fejezet: Bevezetés 2. fejezet: A Synology DiskStation Manager alapjai Synology NAS és DSM telepítése... 8 Bejelentkezés a DSM rendszerbe...

Részletesebben

Blahota István. SQLite alapok

Blahota István. SQLite alapok Blahota István SQLite alapok oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított

Részletesebben

Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága

Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága IBM Systems - iseries Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága V5R4 IBM Systems - iseries Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága V5R4 Megjegyzés Mielőtt a jelen leírást és a vonatkozó terméket

Részletesebben

NetIQ imanager 2.7.7. Telepítési útmutató. September 2013

NetIQ imanager 2.7.7. Telepítési útmutató. September 2013 NetIQ imanager 2.7.7 Telepítési útmutató September 2013 Jogi közlemény JELEN DOKUMENTUM ÉS A DOKUMENTUMBAN LEÍRT SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIT EGY LICENCSZERZŐDÉS, ILLETVE TITOKTARTÁSI SZERZŐDÉS HATÁROZZA

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam A NOD32 technológiaúj generációja Felhasználói útmutató we protect your digital worlds tartalomjegyzék

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

F-Secure Policy Manager 5

F-Secure Policy Manager 5 F-Secure Policy Manager 5 A vállalati biztonság integrált megoldása Adminisztrátori kézikönyv. A könyvben hivatkozott valamennyi terméknév a neki megfelelő gyártó kereskedelmi védjegye vagy bejegyzett

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei.

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei. Magyar Drupal Kézikönyv Kézikönyvünk célja a Drupal tartalomkezelő rendszer bemutatása éppúgy, mint mélységeinek tárgyalása. Megközelítésünk időnként speciálisan magyar, hiszen a nyelvi támogatás és a

Részletesebben

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE Írta: Kurdi Zsombor Lektorálta: Schubert Tamás INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT MODUL PROAKTÍV INFORMATIKAI MODULFEJLESZTÉS 1 COPYRIGHT: 2011-2016, Kurdi

Részletesebben

Újságíró-alkalmazás fejlesztése Windows Phone-ra

Újságíró-alkalmazás fejlesztése Windows Phone-ra Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Általános informatikai tanszék Újságíró-alkalmazás fejlesztése Windows Phone-ra Szakdolgozat Kovács Balázs János F3L7JG 3915 Tarcal, Ifjúsági Lakótelep

Részletesebben

Ügyféloldal bevezetés... 3. A Windows Vista telepítése... 5. Rendszerismereti alapok... 22. Hálózat a Windows Vistában... 36

Ügyféloldal bevezetés... 3. A Windows Vista telepítése... 5. Rendszerismereti alapok... 22. Hálózat a Windows Vistában... 36 E LSŐ FEJEZET Alapismeretek A fejezet tartalma: Ügyféloldal bevezetés... 3 A Windows Vista telepítése... 5 Rendszerismereti alapok... 22 Hálózat a Windows Vistában... 36 Ügyféloldal bevezetés A Windows

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6.

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6. Connection Novell Connection Magazin VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM/2007 A Novell biztonságfilozófiája Hozzáférés-kezelés a Novell Access Managerrel Jogosultság-kezelés: Novell Identity Manager PC-biztonság a SecureWave

Részletesebben