A DB változatának újdonságai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DB2 10.1 változatának újdonságai"

Átírás

1 IBM DB for Linux, UNIX, Windows A DB áltozatának újdonságai Frissíte: január SC

2

3 IBM DB for Linux, UNIX, Windows A DB áltozatának újdonságai Frissíte: január SC

4 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba étele előtt olassa el a D. függelék, Nyilatkozatok, oldalszám: 229 szakasz általános tájékoztatását. Kiadási nyilatkozat A dokumentum az IBM tulajdonát képező információkat tartalmaz. Közreadása licencszerződés hatálya alatt történik, és szerzői jogok édik. A kiadány tartalma semmilyen termékgaranciát nem tartalmaz, és a leírtak nem értelmezendők ily módon. Az IBM kiadányait online agy a helyi IBM képiselettől rendelheti meg. A kiadányok online rendeléséhez a köetkező címen látogasson el az IBM kiadányközpontba: publications/order A helyi IBM képiselet megkereséséhez a köetkező címen tekintse meg a kapcsolattartók globális IBM címjegyzékét: Ha a DB2 marketing osztálytól kíán DB2 kiadányokat rendelni az USA agy Kanada területén, akkor híja az IBM-4YOU ( ) telefonszámot. Az információk IBM részére történő elküldésekor nem kizárólagos jogot adományoz az IBM számára arra onatkozóan, hogy belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és toábbadhatja a felhasználóktól származó információkat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna. Szerzői jog IBM Corporation Copyright IBM Corporation 2013.

5 Tartalom Néhány szó a könyről ix Kinek szól a köny ix A köny szerkezete ix Kiemelésjelölések xi 1. rész Újdonságok fejezet DB áltozat fontos onásai fejezet DB áltozat for Linux, UNIX, Windows jaítócsomag összegzése fejezet Termékcsomagolási toábbfejlesztések fejezet Felügyelhetőségi toábbfejlesztések Jaított sortömörítési arány és egyszerűbb használat Gyors adathozzáférést biztosítani képes többféle hőmérsékletű adattárolás Toábbfejlesztett tárolókezelés A tárolócsoportoktól adathordozó-attribútumokat öröklő táblaterületek Új mechanizmus az indexek használaton kíüli területének isszanyerésére Új beszúrási idejű fürtözési táblák A párhuzamos feldolgozást már támogató db2moe parancs Az adatpartíciók hozzáadása agy csatolása során a particionált táblák elérhetők maradnak a lekérdezések számára fejezet purexml toábbfejlesztései Az XML adatokon keresztül megadott indexek új támogatott típusai Az XML függényindexek gyorsabbá tehetik a lekérdezéseket Adott Jaa ügyfelek teljesítményét jaító új bináris XML formátum Keesebb XML típusátalakítási és csonkolási hiba Teljesítményjaulás adott XML lekérdezések esetén FP1: XML adattípus támogatása hozzáada a globális áltozókban és a lefordított SQL függényekben fejezet Megfigyelést érintő toábbfejlesztések A konfigurációs és nyilántartási áltozásokat, alamint a DDL és segédprogram-égrehajtást nyomon köető új eseményfigyelő 29 A táblákat agy indexeket befolyásoló utasításokat azonosító új felhasználásilista-objektum A küszöbértékek új STATEMENT tartománya lehetőé teszi az adott szöeget tartalmazó utasítások küszöbértékének meghatározását A megfigyelési információk elérésének új és módosított függényei A égrehajtható azonosítók munkaegység-eseménymegfigyelési információkba foglalt listája Már az összes eseményfigyelő támogatja a WRITE TO TABLE célt Megléő táblákba író eseményfigyelők megáltoztatása toábbi logikai adatcsoportok rögzítéséhez Már frissíthetők az eseményfigyelők táblái Már támogatott az adatok formázatlan eseménytáblákból aló eltáolítása A DB2 kiszolgálók működésébe nagyobb betekintést engedő új megfigyelési elemek FP1: Új logikai adatcsoportok lettek hozzáada a statisztikai eseményfigyelőhöz FP1: Új XML dokumentum a statisztikai eseményfigyelő által begyűjtött mérőszámok tárolására FP1: A küszöbérték megsértési eseményfigyelő több alkalmazásinformációt gyűjt be FP2: Megfigyelhető rutinok fejezet Magas szintű rendelkezésre állást, biztonsági mentést, naplózást, hibatűrést és helyreállítást érintő toábbfejlesztések A HADR már több készenléti adatbázist támogat A rendelkezésre állás befolyásolása nélkül alós idejű adatmozgatást lehetőé teő nagy sebességű beiteli segédprogram Archiált naplófájlok tárolása keesebb lemezterületet igényel Szerzői jog IBM 2013 iii

6 Alkalmazáshibák ellen édelmet biztosító késleltetett HADR újraküldés A HADR áteresztőképességi csúcsokat megelőző naplótárolása Replikációt érintő toábbfejlesztések fejezet Teljesítményt érintő toábbfejlesztések Általános SQL utasításokat érintő kiterjesztett lekérdezéségrehajtás A RUNSTATS parancsot és az adatbázis-statisztikákat érintő toábbfejlesztések Nyilántartási áltozókat és nem pontos egyezést támogató optimalizálási profilok A lekérdezésoptimalizáló statisztikáit és statisztikagyűjtését kiterjesztő statisztikai nézetek Partíción belüli párhuzamosságot érintő toábbfejlesztések Kiterjesztett memóriamegosztás az AIX operációs rendszert futtató kiterjedt POWER7 rendszereken Jaított lekérdezési teljesítmény hatékonyabb adat- és index-előlehíás réén Jaított lekérdezési teljesítmény az összetett indexekkel rendelkező táblák esetében A csillagsémára épülő lekérdezések jaított teljesítménye FCM párhuzamosság támogatása hozzáada FP2: Helyreállítási történetfájl toábbfejlesztései nöelhetik a teljesítményt fejezet SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések Triggerek kibőített támogatása Deklarált típusok és eljárások Új skalárfüggények FP2: Skalárfüggény toábbfejlesztések FP2: SUBTYPE támogatás hozzáada FP2: Adatcsatorna táblafüggény támogatás hozzáada fejezet A terheléskezelés bőítései A DB2 WLM irányító felügyeli a szolgáltatási osztályok CPU erőforrás-kiosztásait Teékenységek prioritásának megállapítása az elért adatok alapján a DB2 WLM segítségéel A DB2 terheléskezelő már elérhető a DB2 purescale-környezetben FP1: Az időalapú küszöbértékek finomabb részletességet támogatnak fejezet Biztonsági toábbfejlesztések Az adatbiztonságot kiterjesztő sor- és oszlophozzáférés-felügyelet (RCAC) fejezet Alkalmazásfejlesztést érintő toábbfejlesztések Támogatás hozzáada az adatbázison belüli elemzéshez SAS beágyazott folyamattal Az SQL programozási képességeit kiterjesztő beépített globális áltozók Általános Jaa táblafüggények használata egyéni elemzések esetében Időalapú adatok kezelése és lekérdezése időbeli táblák segítségéel RDF alkalmazásfejlesztési bőítések FP2: Különálló típustámogatás a gyenge tipizáláshoz FP2: ARRAY_AGG összesítő függény toábbfejlesztései FP2: Kibőített hibakeresés az SQLCA-ban fejezet IBM Data Serer ügyfelek és illesztőprogramok toábbfejlesztései Híásszintű felület (CLI) illesztőprogram toábbfejlesztései IBM Data Serer Proider for.net toábbfejlesztései Kiterjesztett JDBC és SQLJ támogatás Az RDF alkalmazásfejlesztési támogatás hozzáadása fejezet DB2 Text Search toábbfejlesztései A DB2 Text Search keresési toábbfejlesztései Önálló DB2 Text Search kiszolgálótelepítés A particionált adatbázis-környezeteket támogató DB2 Text Search funkció A particionált táblákat támogató DB2 Text Search funkció fejezet Telepítési és frissítési toábbfejlesztések Kiterjesztett telepítési parancsok Hozzáadott új álaszfájlkulcsszaak i A DB áltozatának újdonságai

7 A telepítés indítása előtt előfeltételeket ellenőrző új db2prereqcheck parancs Kiterjesztett DB2 licencmegfelelési jelentés A DB2 kiszolgáló kiadású környezetekbe foglalt DB2 purescale Feature DB2 adatbázistermék adathordozója most már tartalmazza a DB2 Spatial Extender terméket A DB2 telepítési folyamatba integrált IBM Data Studio telepítése fejezet A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései A DB2 kiszolgáló kiadású környezetekbe foglalt DB2 purescale Feature A RoCE hálózatokon működő AIX kiszolgálók hozzáadott DB2 purescale Feature támogatása Kiterjesztett telepítési parancsok DB2 purescale környezetek számára már elérhető a tábla particionálás A db2al paranccsal érényesíthető DB2 purescale Feature A példánytartományok jaítását és az automatikus isszaállás beköetkezésének ezérlését már támogató db2cluster parancs 102 A DB2 purescale teljesítményét jaító új CURRENT MEMBER alapértelmezett érték Új megfigyelési rutin betekintést nyújt a csoportpuffertár használatba A DB2 terheléskezelő már elérhető a DB2 purescale-környezetben A DB2 purescale környezetek toábbfejlesztett diagnosztikai adatgyűjtése FP2: Jelszómentes táoli root bejelentkezés GPFS esetén fejezet Multikulturális támogatási toábbfejlesztések Új területfüggő UCA alapú leálogatások a CLDR alapján Új területi beállítások a CLDR alapján Az IBM Data Serer ügyfél által támogatott toábbi tartománykódok rész Változtatások fejezet Adminisztrációs áltozások összegzése A már önálló Replikációs központ eszköz A csomaglista-információk megáltozott begyűjtése A DB2 Text Search biztonsági modelljének áltozásai DB2 Text Search index helye megáltozott A DB2 Text Search ütemezőt érintő áltozásai DB2 Text Search adminisztrációs parancsai és tárolt eljárásai megáltoztak A megáltozott neű TOTALDBPARTITIONCONNECTIONS és TOTALSCPARTITIONCONNECTIONS küszöbérték A szakaszok tényleges értékei már objektumstatisztikát is tartalmazhatnak Alapértelmezett diagnosztikai napló útonalak alapértelmezésben felosztottak Megáltozott adatbáziskezelő-konfigurációs paraméterek Megáltozott nyilántartási és környezeti áltozók fejezet Adatbázis-beállítási és terméktelepítési áltozások összegzése Az ezentúl TRUSTED agy NOT TRUSTED lehetséges értékű információs megszorítások Az ezentúl automatikusan telepített IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Megáltozott adatbázis-konfigurációs paraméterek fejezet Biztonsági áltozások összegzése Kerberos hitelesítési áltozások (UNIX) fejezet Alkalmazásfejlesztési áltozások összegzése FP1: A kijelölt IBM Data Serer illesztőprogram kulcsszaak alapértelmezett értéke agy iselkedése megáltozott FP1: A kijelölt automatikus ügyfélátirányítás IBM Data Serer illesztőprogram kulcsszaainak alapértelmezett értékei megáltoztak A kisebb eséllyel beköetkező XML típusátalakítási hiba (SQL16061N) Az optimalizáló már VARCHAR indexeket is álaszthat az fn:starts-with logikai függénnyel rendelkező lekérdezések esetén 131 A megáltozott CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE és DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE utasítás Bizonyos katalógusnézetek és beépített rutinok megáltoztak, hogy taginformációkat tartalmazzanak Bizonyos beépített karaktersorozat függények megáltozott eredmény adattípusokkal rendelkeznek Unicode adatbázisokban 135 Megáltozott speciális regiszterek Hozzáadott és módosított rendszerkatalógus-nézetek, beépített függények és globális áltozók, beépített adminisztrációs rutinok és nézetek Tartalom

8 22. fejezet DB2 parancsok és SQL utasítások áltozásainak összegzése A megáltozott kimeneti szöegű db2cat parancs A particionált környezetek esetén kiterjesztett db2ckupgrade parancs Példányokat kezelő parancsok megáltozott paraméterei A megáltozott db2etbl parancs db2exfmt parancs kimenete megáltozott a particionált tábláknál Új funkciók támogatása érdekében megáltozott a db2pd parancs A megáltozott ALTER TABLE és CREATE TABLE utasítás Az új részkifejezéssel rendelkező ALTER TABLESPACE utasítás A megáltozott ALTER WORKLOAD és CREATE WORKLOAD utasítás A CREATE INDEX utasítás DETAILED kulcsszaa megáltozott alapértelmezett iselkedést mutat fejezet A 10.1 áltozatban elault funkciók Elault teékenységfigyelő rutinok A szolgáltatási osztályok elault ügynökprioritása Az Unicode szabány áltozatának Unicode leálogatási algoritmusára épülő elault leálogatások Az ezentúl automatikusan telepített IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Állandó SMS táblaterületek elaultak Az automatikus statisztikaprofil-készítés elault Elault áltozat-utótagú adminisztrációs SQL rutinok Elault HADR megfigyelési felületek FP1: A mérőszámok jelentéskészítése a details_xml fájlban a statisztikai eseményfigyelő alapján elault FP1: Állandó DMS táblaterületek elaultak Az elault Net Search Extender eszköz Az elault db2identifytype1 parancs Az elault db2_install parancs (Linux és UNIX) Az elault dynexpln parancs PRUNE LOGFILE parancs elault A CREATE DATABASE parancs elault paraméterei Példányokat kezelő parancsok megáltozott paraméterei A db2pdcfg parancs elault -flushbp paramétere FP1: A LOAD parancs ALLOW READ ACCESS paramétere elault A REORG INDEXES/TABLE parancs kapcsolódó DB2 API adatszerkezetekhez tartozó elault és már nem biztosított paraméterei és paraméterértékei Az elault ALTER DATABASE utasítás Elault nyilántartási és környezeti áltozók Elault agy már nem biztosított adatbázis-konfigurációs paraméterek Elault HADR megfigyelési felületek Hibaelhárítási eszközök -global paramétere elault fejezet A 10.1 áltozatban már nem biztosított funkciók A 32 bites ügyféltámogatás már nem biztosított (HP-UX) A 2-es típusú DB2 JDBC illesztőprogram már nem biztosított A már nem biztosított DB2SE_USA_GEOCODER kódoló A Microsoft Systems Management Serer osztott telepítési támogatása már nem biztosított (Windows) Már nem támogatott operációs rendszerek Már nem biztosított áltozat-utótagú adminisztrációs SQL rutinok Az Importálás és Exportálás segédprogram munkalapformátuma (WSF) már nem biztosított Microsoft Visual Studio 2005 támogatás már nem biztosított A már nem biztosított Query Patroller eszköz A már nem biztosított Vezérlőközpont-eszközök A már nem biztosított IBM DB2 Geodetic Data Management Feature szolgáltatás Az adatbázis-történeti bejegyzéseket kezelő DB2 alkalmazásprogramozási felületek COBOL, FORTRAN és REXX rendszerbeli támogatása már nem biztosított A db2imigr és db2ckmig parancs már nem biztosított A db2flsn és db2rfpen parancs már nem biztosított -file paramétere A db2iupdt parancs -s paramétere már nem biztosított Már nem biztosított nyilántartási és környezeti áltozók Elault agy már nem biztosított adatbázis-konfigurációs paraméterek i A DB áltozatának újdonságai

9 25. fejezet Elault és már nem biztosított DB2 fukciók összegzése a 10.1 áltozatban és korábbi kiadásokban rész DB2 Connect toábbfejlesztések és módosítások összefoglalása fejezet A DB2 Connect terméket érintő DB áltozat bőítések és módosítások rész DB2 Connect 10.1 áltozat jaítócsomag összegzése rész Függelék és mutatók A. függelék A DB2 szolgáltatások és DB2 termékkiadások funkciói B. függelék DB2 szolgáltatások funkcionalitása a DB2 Connect termékkiadásokban 217 C. függelék A DB2 technikai információinak áttekintése DB2 technikai könytár nyomtatott agy PDF formátumban Az SQL állapotsúgó indítása a parancssori feldolgozóból A DB2 információs központ különböző áltozatainak elérése A számítógépen agy intranetkiszolgálón telepített DB2 információs központ frissítése A számítógépen agy intranetkiszolgálón telepített DB2 információs központ kézi frissítése DB2 ismertetők DB2 hibaelhárítási információk Feltételek és kikötések D. függelék Nyilatkozatok Tárgymutató Tartalom ii

10 iii A DB áltozatának újdonságai

11 Néhány szó a könyről Kinek szól a köny A köny szerkezete A köny a DB2 Database for Linux, UNIX and Windows, alamint a DB2 Connect termék 10.1 áltozatú kiadásában szereplő új és megáltozott funkciókkal kapcsolatban biztosít információkat. A köny azon adatbázis-adminisztrátorok, alkalmazásprogramozók és más DB2 adatbázis-felhasználók számára készült, akik számára fontos, hogy felfedezzék a DB2 for Linux, UNIX and Windows, 10.1 áltozatban és a DB2 Connect, 10.1 áltozatban elérhető toábbfejlesztéseket, alamint a termékek 10.1 áltozata és 9.7 áltozata közötti eltéréseket. A köny áttekintő információkat biztosít, és nem tartalmaz részletes útmutatást a leírt szolgáltatások használatára onatkozóan. Toábbi információkért használja a biztosított kézikönyeket. A 10.1 áltozatban beezetett szolgáltatásokkal és toábbfejlesztésekkel kapcsolatos információkért olassa el a köetkező témakört: 1. rész, Újdonságok, oldalszám: 1. A 10.1 áltozat módosított, elault agy már nem biztosított szolgáltatásaial kapcsolatos információkért olassa el a köetkező témakört: 2. rész, Változtatások, oldalszám: 107. Ezek az információk rámutatnak azokra a fontos áltozásokra, amelyeket a 10.1 áltozat használata előtt meg kell ismernie. A DB2 Connect rendszerrel kapcsolatos információkért olassa el a köetkező témakört: 3. rész, DB2 Connect toábbfejlesztések és módosítások összefoglalása, oldalszám: 205. A köetkező témakörök találhatók meg: 1. rész: Újdonságok 1. fejezet, DB áltozat fontos onásai, oldalszám: 3 Ez a fejezet a fontos új szolgáltatásokkal és toábbfejlesztésekkel kapcsolatos kiemelt termékjellemzőket mutatja be. 3. fejezet, Termékcsomagolási toábbfejlesztések, oldalszám: 13 Ez a fejezet a termék csomagba foglalásának 10.1 áltozatban beezetett módosításait tekinti át. 4. fejezet, Felügyelhetőségi toábbfejlesztések, oldalszám: 15 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek abban, hogy keesebb időt kelljen az adatbázis kezeléséel tölteni. 5. fejezet, purexml toábbfejlesztései, oldalszám: 21 Ez a fejezet az új purexml szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 6. fejezet, Megfigyelést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 29 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, melyeket az adatbázisrendszerek megfigyeléséhez használhat. Szerzői jog IBM 2013 ix

12 7. fejezet, Magas szintű rendelkezésre állást, biztonsági mentést, naplózást, hibatűrést és helyreállítást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 51 Ez a fejezet azokat az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek elősegítik az adatok rendelkezésre állásának biztosítását a felhasználók számára. 8. fejezet, Teljesítményt érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 55 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek a legjobb teljesítmény biztosításában az adatok elérésekor és frissítésekor. 9. fejezet, SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 65 Ez a fejezet a más szállítóktól származó megléő adatbázis-alkalmazások DB210.1 áltozatú környezetekbe aló átitelét elősegítő új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 10. fejezet, A terheléskezelés bőítései, oldalszám: 67 Ez a fejezet a korábbi kiadásokban biztosított terheléskezelési képességeket kiterjesztő új terheléskezelési szolgáltatásokat írja le. 11. fejezet, Biztonsági toábbfejlesztések, oldalszám: 73 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek az érzékeny adatok édelmében és kezelésében. 12. fejezet, Alkalmazásfejlesztést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 75 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek egyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést, jaítják az alkalmazás hordozhatóságát és leegyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést. 14. fejezet, DB2 Text Search toábbfejlesztései, oldalszám: 93 Ez a fejezet a Net Search Extender eszköz új szolgáltatásait és toábbfejlesztéseit mutatja be. 15. fejezet, Telepítési és frissítési toábbfejlesztések, oldalszám: 95 Ez a fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek gyorsabbá teszik a DB2 adatbázistermékek fejlesztését és leegyszerűsítik azok karbantartását. 16. fejezet, A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései, oldalszám: 99 Ez a fejezet a DB2 purescale eszköz támogatása számára rendelkezésre álló új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket foglalja össze. 17. fejezet, Multikulturális támogatási toábbfejlesztések, oldalszám: 105 A fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek leegyszerűsítik az adatok és a több nemzeti nyelet kezelő adatbázis-alkalmazások kezelését. 2. rész: Változások 18. fejezet, Adminisztrációs áltozások összegzése, oldalszám: 109 Ebben a fejezetben az adatbázis-adminisztrációhoz kapcsolódó megléő DB2 funkciókat érintő áltozások kerülnek bemutatásra. 19. fejezet, Adatbázis-beállítási és terméktelepítési áltozások összegzése, oldalszám: 121 Ez a fejezet az adatbázis-beállításhoz és terméktelepítéshez kapcsolódó megléő DB2 funkciók áltozásairól szól. 20. fejezet, Biztonsági áltozások összegzése, oldalszám: 127 Ez a fejezet a biztonsághoz kapcsolódó megléő DB2 funkciók áltozásait írja le. 21. fejezet, Alkalmazásfejlesztési áltozások összegzése, oldalszám: 129 Ebből a fejezetből az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódó megléő DB2 funkciók áltozásairól kaphat áttekintést. x A DB áltozatának újdonságai

13 Kiemelésjelölések 22. fejezet, DB2 parancsok és SQL utasítások áltozásainak összegzése, oldalszám: 143 Ez a fejezet az új képességek támogatása érdekében a DB2 parancssori feldolgozó parancsaiban, a DB2 rendszerparancsokban, alamint az SQL utasításokban beköetkező áltozásokat mutatja be. 23. fejezet, A 10.1 áltozatban elault funkciók, oldalszám: 151 A fejezet az elault funkciókat sorolja fel. Ezek olyan funkciók agy szolgáltatások, amelyek támogatottak, de használatuk már nem jaasolt, mert a későbbi kiadásokból eltáolításra kerülhetnek. 24. fejezet, A 10.1 áltozatban már nem biztosított funkciók, oldalszám: 171 Ez a fejezet a 10.1 áltozatban nem támogatott szolgáltatásokat és funkciókat sorolja fel. 25. fejezet, Elault és már nem biztosított DB2 fukciók összegzése a 10.1 áltozatban és korábbi kiadásokban, oldalszám: 187 Ebben a fejezetben a DB áltozatában elaulttá ált agy már nem biztosított szolgáltatások és funkciók kerülnek összefoglalásra. 3. rész: DB2 Connect toábbfejlesztések és áltozások összegzése 26. fejezet, A DB2 Connect terméket érintő DB áltozat bőítések és módosítások, oldalszám: 207 Ez a fejezet a 10.1 áltozat DB2 Connect funkciókat és képességeket befolyásoló toábbfejlesztéseit, alamint megáltozott, elault és már nem biztosított funkcióit mutatja be. 4. rész: Függelékek A. függelék, A DB2 szolgáltatások és DB2 termékkiadások funkciói, oldalszám: 213 Ez a függelék a DB2 adatbázistermék-kiadásokban és DB2 szolgáltatásokban rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatban tartalmaz információkat. B. függelék, DB2 szolgáltatások funkcionalitása a DB2 Connect termékkiadásokban, oldalszám: 217 Ebben a függelékben a DB2 Connect termékkiadásokban és DB2 szolgáltatásokban elérhető funkciókkal kapcsolatos információk kerülnek bemutatásra. C. függelék, A DB2 technikai információinak áttekintése, oldalszám: 219 Ez a függelék a DB2 adatbázisrendszerei legfrissebb dokumentációjának eléréséel és használatáal kapcsolatban tartalmaz információkat. D. függelék, Nyilatkozatok, oldalszám: 229 Ebből a függelékből a DB2 adatbázistermék és dokumentációja használatához kapcsolódó jogi köetelményekről és korlátozásokról tájékozódhat. Az adott jaítócsomaghoz tartozó témakörök címében az "FPx" előtag szerepel, ahol az x a jaítócsomag szintjét ábrázolja. A könyben a köetkező kiemelések kerülnek felhasználásra. Félköér A parancsokat, kulcsszaakat és a rendszer által előre meghatározott neekkel rendelkező egyéb elemeket jelöli. A nagybetűel írt parancsok a CLP parancsok, a kisbetűs parancsok a rendszerparancsok. Néhány szó a könyről xi

14 Dőlt Monospace A köetkezők egyikét jelzi: Felhasználó által megadandó neek agy értékek (áltozók) Általános kiemelés Új kifejezés beezetése Hiatkozás más információforrásra A köetkezők egyikét jelzi: Fájlok és könytárak Információk, amelyeket a parancssorba agy ablakba kell beírni Adott adatértékekre példák Rendszer által megjelenítetthez hasonló szöegre példák Rendszerüzenet-példák Programozási kód példák xii A DB áltozatának újdonságai

15 1. rész Újdonságok Az újdonságok szakasza a 10.1 áltozat új funkcionalitásainak információit tartalmazza. A DB áltozat for Linux, UNIX and Windows által szállított új képességek segítséget nyújtanak a költségek kezeléséhez, alamint az alkalmazásfejlesztés egyszerűbbé tételéhez. 1. fejezet, DB áltozat fontos onásai, oldalszám: 3 Ez a fejezet a fontos új szolgáltatásokkal és toábbfejlesztésekkel kapcsolatos kiemelt termékjellemzőket mutatja be. 3. fejezet, Termékcsomagolási toábbfejlesztések, oldalszám: 13 Ez a fejezet a termék csomagba foglalásának 10.1 áltozatban beezetett módosításait tekinti át. 4. fejezet, Felügyelhetőségi toábbfejlesztések, oldalszám: 15 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek abban, hogy keesebb időt kelljen az adatbázis kezeléséel tölteni. 5. fejezet, purexml toábbfejlesztései, oldalszám: 21 Ez a fejezet az új purexml szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 6. fejezet, Megfigyelést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 29 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, melyeket az adatbázisrendszerek megfigyeléséhez használhat. 7. fejezet, Magas szintű rendelkezésre állást, biztonsági mentést, naplózást, hibatűrést és helyreállítást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 51 Ez a fejezet azokat az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek elősegítik az adatok rendelkezésre állásának biztosítását a felhasználók számára. 8. fejezet, Teljesítményt érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 55 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek a legjobb teljesítmény biztosításában az adatok elérésekor és frissítésekor. 9. fejezet, SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 65 Ez a fejezet a más szállítóktól származó megléő adatbázis-alkalmazások DB210.1 áltozatú környezetekbe aló átitelét elősegítő új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le. 10. fejezet, A terheléskezelés bőítései, oldalszám: 67 Ez a fejezet a korábbi kiadásokban biztosított terheléskezelési képességeket kiterjesztő új terheléskezelési szolgáltatásokat írja le. 11. fejezet, Biztonsági toábbfejlesztések, oldalszám: 73 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek segítenek az érzékeny adatok édelmében és kezelésében. 12. fejezet, Alkalmazásfejlesztést érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 75 Ez a fejezet az új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek egyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést, jaítják az alkalmazás hordozhatóságát és leegyszerűsítik az alkalmazásfejlesztést. 14. fejezet, DB2 Text Search toábbfejlesztései, oldalszám: 93 Ez a fejezet a Net Search Extender eszköz új szolgáltatásait és toábbfejlesztéseit mutatja be. Szerzői jog IBM

16 15. fejezet, Telepítési és frissítési toábbfejlesztések, oldalszám: 95 Ez a fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek gyorsabbá teszik a DB2 adatbázistermékek fejlesztését és leegyszerűsítik azok karbantartását. 16. fejezet, A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései, oldalszám: 99 Ez a fejezet a DB2 purescale eszköz támogatása számára rendelkezésre álló új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket foglalja össze. 17. fejezet, Multikulturális támogatási toábbfejlesztések, oldalszám: 105 A fejezet azon új szolgáltatásokat és toábbfejlesztéseket írja le, amelyek leegyszerűsítik az adatok és a több nemzeti nyelet kezelő adatbázis-alkalmazások kezelését. 2 A DB áltozatának újdonságai

17 1. fejezet DB áltozat fontos onásai Az IBM DB áltozat for Linux, UNIX, and Windows toábbra is adatbázis hatékonyságot, egyszerűséget és megbízhatóságot biztosít. A fontos új szolgáltatások és toábbfejlesztések az üzleti igények kielégítését célozzák. Az igényei akár az üzlet szempontjából kritikus megbízhatóság és teljesítmény nöelése, a konszolidáció és a biztonság egyszerűsítése, az üzleti intuíció nöelése, a költségek csökkentése agy egy hibatűrő rendszer biztosítása a cég értékes információtulajdonai számára, a DB áltozat eleget tesz az elárásoknak. Adaptí tömörítés A DB2 adatbázis átfogó tömörítést biztosít szinte minden adatbázisobjektum típushoz, beleérte a táblaadatokat, indexeket, ideiglenes táblákat, XML dokumentumokat, naplófájlokat és biztonsági mentés képeket. A korábbi áltozatokban a klasszikus sortömörítés segített lecsökkenteni a tárolási költségeket és tökéletesíteni a lekérdezési teljesítményt. A DB áltozat toább bőíti a klasszikus táblatömörítést egy új típusú tömörítéssel, amely az adaptí tömörítés. Az adaptí tömörítési szolgáltatás egy speciális sortömörítési eljárással tökéletesíti a táblatömörítést, amely a tömörítési szótárak két szintjét használja (táblaszint és oldalszint) a tömörítési arányok jaításához, különösen az adatok áltozásakor. Az oldalszintű tömörítési szótárak kisebbek, mint a táblaszintű szótárak, így amikor az adatok megáltoznak egy oldalon, könnyen lehet automatikusan és gyorsan frissíteni, és ez megszünteti a tábla-újraszerezések égrehajtásának szükségességét az oldalszintű szótárak frissítéséhez. Az adaptí tömörítés az alábbiakat segíti: magas tömörítési arányok elérése anélkül, hogy az adatokat offline kellene helyezni a tábla átrendezések égrehajtásához lekérdezési teljesítmény tökéletesítésének folytatása tárolási megtakarítások és rendszer rendelkezésre állás nöelése pénz megtakarítás a lecsökkent tárolási köetelményeknek köszönhetően A nagyobb egyszerűség érdekében a DB áltozatban az új táblák az adaptí tömörítést használják alapértelmezésben. A korábbi DB2 kiadásokból megléő táblák könnyedén alkalmazhatják az adaptí tömörítést, melyet csak egyszerűen engedélyezni kell. Az adaptí tömörítés bőebb információit itt találja: Jaított sortömörítési arány és egyszerűbb használat oldalszám: 15. Adatbiztonsági bőítések A DB áltozat fontos toábbfejlesztéseket biztosít a biztonság és az auditálás terén a sor- és oszlophozzáférés-felügyelet (RCAC) beezetéséel, amely elősegíti az adatok még jobb édelmét. Az RCAC megoldásra esetenként nagy részletességű hozzáférés-felügyelet agy FGAC néen is szokás hiatkozni. Az RCAC biztonság lehetőé teszi eltérő biztonsági szabályok létrehozását az adatszinten. Ezek a biztonsági szabályok biztosítják, hogy a felhasználók (akik a jóáhagyott szerepek agy csoportok tagjai) csak a számukra engedélyezett adatokat tekinthetik meg, ezzel kiküszöböle az összetett nézetekből és logikai függényekből eredő biztonsági Szerzői jog IBM

18 megszorításokat és teljesítménybeli problémákat. A beállítás folyamata gyors és egyszerű, a biztonsági szolgáltatást pedig még az összetett állalati rendszerek esetén is könnyű kezelni. Az RCAC által biztosított előnyök közül néhány: központosított, kikényszeríthető és auditálható folyamat, amely az adatok elérését ezérli az üzleti szempontból érzékeny adatok hozzáférés-felügyeleti szabályainak fejlesztéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kisebb költségek megfelelési agy auditálási köetelményekkel rendelkező üzleti folyamat alkalmazások piacradobási idejének csökkentése A nagyobb egyszerűség érdekében az RCAC megalósításakor nincs szükség alkalmazásmódosításokra. Az RCAC bőebb információit itt találja: Az adatbiztonságot kiterjesztő sor- és oszlophozzáférés-felügyelet (RCAC) oldalszám: 73. A IBM DB2 purescale Feature toábbfejlesztései A rendkíüli kapacitás és alkalmazás-átlátszóság biztosítása réén kisebb kockázat és költség társul a nöekő elosztott adatbázis-megoldásokhoz. Az IBM DB2 purescale Feature a folyamatos elérhetőségre terezett megoldás: a legszigorúbb ipari szabány előírásait is meghaladni képes magas szintű rendelkezésre állással rendelkezik, így könnyedén eliseli a terezett karbantartásokat és az összeteőhibákat is. DB2 purescale Feature először a 9.8 áltozatban került bemutatásra. A 10.1 áltozat a DB2 purescale Feature támogatására épül. Toábbi információkért tekintse meg a köetkező témakört: 16. fejezet, A DB2 purescale Feature toábbfejlesztései, oldalszám: 99. Többféle hőmérsékletű tárolás Prioritást rendelhet az adatokhoz (forró, meleg, hűös, hideg), melyet a tárolóeszközök különféle osztályaihoz dinamikusan rendelhet hozzá. Például az aktuális negyedé tranzakciórekordjait nagy teljesítményű tárolóeszközön lehet elhelyezni, majd a negyedé égén (amikor az adatok már nem számítanak forrónak) átkerülhetnek egy olcsóbb tárolóra. A teljes üzemeltetési költség terén elérhető megtakarítások jelentősek, ami lehetőé teszi a tárolóeszközök hardereinek hatékony telepítését, alamint az adminisztrációs többletterhelés minimalizálását. A többféle hőmérsékletű tárolás bőebb információit itt találja: Gyors adathozzáférést biztosítani képes többféle hőmérsékletű adattárolás oldalszám: 16. Teljesítményjaító eszközök A korábbi kiadások teljesítménybeli toábbfejlesztéseire építe (mint például az automatikus teljesítmény toábbfejlesztései és a RUNSTATS parancs toábbfejlesztései) a DB áltozat teljesítménybeli toábbfejlesztései arra fókuszálnak, hogy a CPU feldolgozási időt csökkentsék jelentős adminisztrációs agy alkalmazásbeli módosítások nélkül. A legtöbb teljesítményjaító tényező egyszerűen a 10.1 áltozatra történő frissítéssel alósítható meg. Jelentős teljesítménybeli jaulásokat alósíthat meg a tökéletesített lekérdezés-optimalizáló technikákkal és funkciókkal, beleérte a csillagséma lekérdezés optimalizálást, a tökéletesített adat- és index-előlehíást, és a statisztikai nézetek toábbfejlesztett használatát. Toábbi RUNSTATS parancs toábbfejlesztések is léteznek, tökéletesített teljesítmény az összetett indexekkel rendelkező táblák lekérdezéseinél, alamint jaított többmagos párhuzamosság. 4 A DB áltozatának újdonságai

19 A DB áltozat egyszerűbbé teszi a hatékony SQL lekérdezések írását és futtatását, alamint a saját megléő SQL lekérdezései is gyorsabban futhatnak (gyakran módosítás nélkül is). Toábbi információkért tekintse meg a köetkező témakört: 8. fejezet, Teljesítményt érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 55. SQL kompatibilitás Ha a DB2 termékektől eltérő relációs adatbázis termékekkel dolgozik, akkor a 10.1 áltozat a megléő funkciókra, felületekre és kompatibilitási összeteőkre épít, hogy toábbi bőítéseket biztosítson, amelyek ismerősebbé tehetik a DB2 termékeket. Ezek a toábbfejlesztések csökkentik az egyéb relációs adatbázistermékek számára írt alkalmazások engedélyezésének idejét és bonyolultságát, hogy gyorsan futtathatók legyenek egy DB2 környezetben. Toábbi információkért tekintse meg a köetkező témakört: 9. fejezet, SQL kompatibilitást érintő toábbfejlesztések, oldalszám: 65. Időutazó lekérdezés Az időutazó lekérdezés idő-tudatossá teszi az adatbázist, és időbeli táblák használatáal megőrzi az adatmódosítások előzményeit. Így a múltba utazhat, és lekérdezheti az adatokat, ahogy azok a különböző időpontokban megjelentek. Az időutazó lekérdezés az alábbiakban segít: megléő DB2 táblák idő-tudatossá alakítása költséghatékony módszert biztosít az auditálási és megfelelési problémák megoldásához költségcsökkentés a bonyolult időközpontú műeletek hatékony SQL kódolásáal, az idő-tudatos alkalmazások megalósítása és fenntartása érdekében alkalmazásfejlesztési idő lecsökkentése azzal, hogy lehetőé teszi a DBA-k számára egy megléő SQL alkalmazás használatát, és annak futtatását különböző időszakokon telepítési idő lecsökkentése egy költséghatékony és könnyen fenntartható időközpontú adattámogatási infrastruktúráal időalapú tárház létrehozása alacsony költséggel, kiegészítő alkalmazás nélkül. Az ALTER TABLE utasítással az időutazó lekérdezés könnyedén engedélyezhető a megléő táblák számára, beleérte a korábbi DB2 kiadásokból megléő táblákat is. Kiegészítő alkalmazás nélkül tárolhatja és lekérheti az időalapú adatokat. Az Időutazó lekérdezés bőebb információit itt találja: Időalapú adatok kezelése és lekérdezése időbeli táblák segítségéel oldalszám: 77. A DB áltozat számos egyéb bőítést és új funkcionalitást tartalmaz. Részletekért tekintse meg a 1. rész, Újdonságok, oldalszám: 1 helyen felsorolt bőítéseket. 1. fejezet DB áltozat fontos onásai 5

20 6 A DB áltozatának újdonságai

IBM Data Server ügyfelek telepítése

IBM Data Server ügyfelek telepítése IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, Windows IBM Data Server ügyfelek telepítése GC22-1152-00 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, Windows IBM Data Server ügyfelek telepítése GC22-1152-00 Megjegyzés Az információk

Részletesebben

DB2 9.5 változat for Linux, UNIX, Windows

DB2 9.5 változat for Linux, UNIX, Windows DB2 9.5 áltozat for Linux, UNIX, Windows Quick Beginnings for IBM Data Serer Clients Frissíte: 2009. április GC22-0450-02 DB2 9.5 áltozat for Linux, UNIX, Windows Quick Beginnings for IBM Data Serer Clients

Részletesebben

DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása

DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása Frissítve: 2013. január SC22-1154-01 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect: DB2 Connect kiszolgálók telepítése és konfigurálása

Részletesebben

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve 2012 júliusában. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-03

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve 2012 júliusában. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-03 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissíte 2012 júliusában SC22-1094-03 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition

Részletesebben

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve: 2009. november. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-01

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve: 2009. november. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-01 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissíte: 2009. noember SC22-1094-01 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1 A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található meg. A CD-melléklet használata Bevezetés xi xiii 1. Elméleti áttekintés 1 1.1. Adatmodellezés 3 1.2. Táblák, oszlopok és sorok

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

DB2 Connect v9.5. DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01

DB2 Connect v9.5. DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01 DB2 Connect v9.5 DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01 DB2 Connect v9.5 DB2 Connect Personal Edition gyors üzembe helyezés Frissítve: 2008. március GC22-0452-01

Részletesebben

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 Megjegyzés Az információk

Részletesebben

IBM DB2 Universal Database. Kiadási megjegyzések. 8.1-es verzió 6-os javítócsomag

IBM DB2 Universal Database. Kiadási megjegyzések. 8.1-es verzió 6-os javítócsomag IBM DB Uniersal Database Kiadási megjegyzések 8.-es erzió -os jaítócsomag IBM DB Uniersal Database Kiadási megjegyzések 8.-es erzió -os jaítócsomag Mielőtt ezt a tájékoztatást és a támogatott terméket

Részletesebben

IBM DB2 Universal Database. Újdonságok. 8.2-es verzió SC22-5297-01

IBM DB2 Universal Database. Újdonságok. 8.2-es verzió SC22-5297-01 IBM DB2 Uniersal Database Újdonságok 8.2-es erzió SC22-5297-01 IBM DB2 Uniersal Database Újdonságok 8.2-es erzió SC22-5297-01 Mielőtt ezt a tájékoztatást és a támogatott terméket használatba enné, olassa

Részletesebben

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv IBM Tioli Storage Manager for Space Management for UNIX Felhasználói kéziköny 5-ös erzió 2. kiadás GC22-0288-02 IBM Tioli Storage Manager for Space Management for UNIX Felhasználói kéziköny 5-ös erzió

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve 2010 szeptemberében. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissítve 2010 szeptemberében. változat 9 alváltozat 7 SC22-1094-02 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása Frissíte 2010 szeptemberében SC22-1094-02 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect Personal

Részletesebben

ERserver. Kezelőközpont

ERserver. Kezelőközpont ERserer Kezelőközpont ERserer Kezelőközpont Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2002. Minden jog fenntarta Tartalom Fejezet 1. Kezelőközpont............................. 1 Fejezet 2. A Kezelőközpont V5R2

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

DB2. Repülőrajt - DB2 ügyfelek. DB2 v9 Linux, UNIX és Windows rendszerhez GC22-0352-00

DB2. Repülőrajt - DB2 ügyfelek. DB2 v9 Linux, UNIX és Windows rendszerhez GC22-0352-00 DB2 DB2 v9 Linux, UNIX és Windows rendszerhez Repülőrajt - DB2 ügyfelek GC22-0352-00 DB2 DB2 v9 Linux, UNIX és Windows rendszerhez Repülőrajt - DB2 ügyfelek GC22-0352-00 Az információk és a tárgyalt termék

Részletesebben

DB2 connect Personal Edition repülőrajt

DB2 connect Personal Edition repülőrajt IBM DB2 Connect DB2 connect Personal Edition repülőrajt 8.2-es erzió GC22-5306-01 IBM DB2 Connect DB2 connect Personal Edition repülőrajt 8.2-es erzió GC22-5306-01 Mielőtt felhasználná ezt a tájékoztatást

Részletesebben

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása Merevlemez üzembe helyezése, particionálása (gyakorlati) A meghajtók és partíciók fogalma A meghajtó egy fizikai tárolóeszközt, például a merevlemez-meghajtó vagy a cserélhető USB-meghajtó. A partíció

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

IBM Business Monitor telepítési kézikönyv

IBM Business Monitor telepítési kézikönyv IBM Business Monitor IBM Business Monitor telepítési kéziköny 7.5.0. áltozat IBM Business Monitor IBM Business Monitor telepítési kéziköny 7.5.0. áltozat ii Telepítés Tartalom 1. fejezet IBM Business

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect kiszolgálók telepítése és beállítása Frissítve 2010 szeptemberében. változat 9 alváltozat 7 SC

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect kiszolgálók telepítése és beállítása Frissítve 2010 szeptemberében. változat 9 alváltozat 7 SC IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect kiszolgálók telepítése és beállítása Frissíte 2010 szeptemberében SC22-1095-02 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 DB2 Connect kiszolgálók telepítése

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

iseries Szoftver és rendszerprogramok kezelése

iseries Szoftver és rendszerprogramok kezelése iseries Szofter és rendszerprogramok kezelése iseries Szofter és rendszerprogramok kezelése Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2001. Minden jog fenntarta Tartalom 3 3 3 Szofter és rendszerprogramok kezelése.......................

Részletesebben

DB2. Üzenetek leírása, 1. kötet. DB2 9-es változat Linux, UNIX és Windows rendszerhez SC22-0406-00

DB2. Üzenetek leírása, 1. kötet. DB2 9-es változat Linux, UNIX és Windows rendszerhez SC22-0406-00 DB2 DB2 9-es változat Linux, UNIX és Windows rendszerhez Üzenetek leírása, 1. kötet SC22-0406-00 DB2 DB2 9-es változat Linux, UNIX és Windows rendszerhez Üzenetek leírása, 1. kötet SC22-0406-00 Az információk

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

IBM DB2 Connect 9.7. Installing and Configuring DB2 Connect Servers Frissítve 2012 júliusában. változat 9 alváltozat 7 SC

IBM DB2 Connect 9.7. Installing and Configuring DB2 Connect Servers Frissítve 2012 júliusában. változat 9 alváltozat 7 SC IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 Installing and Configuring DB2 Connect Serers Frissíte 2012 júliusában SC22-1095-03 IBM DB2 Connect 9.7 áltozat 9 aláltozat 7 Installing and Configuring DB2 Connect

Részletesebben

Tudásalapú információ integráció

Tudásalapú információ integráció Tudásalapú információ integráció (A Szemantikus Web megközelítés és a másik irány) Tanszéki értekezlet, 2008. május 14. 1 Miért van szükségünk ilyesmire? WWW: (Alkalmazások) Keresés a weben (pl. összehasonlítás

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5. IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 7. előadás State of the art

Adatbázis rendszerek 7. előadás State of the art Adatbázis rendszerek 7. előadás State of the art Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Osztott adatbázisok Osztott rendszerek Mi is ez? Mi teszi lehetővé? Nagy sebességű hálózat Egyre olcsóbb, és

Részletesebben

Host On-Demand tervezése, telepítése és beállítása

Host On-Demand tervezése, telepítése és beállítása IBM Rational Host On-Demand 11.0 áltozat Host On-Demand terezése, telepítése és beállítása SC22-1117-00 IBM Rational Host On-Demand 11.0 áltozat Host On-Demand terezése, telepítése és beállítása SC22-1117-00

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

Újdonságok az SDL Trados Studio 2009 SP2-ben

Újdonságok az SDL Trados Studio 2009 SP2-ben Újdonságok az SDL Trados Studio 2009 SP2-ben Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. New Platform Internal Training Fókuszban Az SDL Trados Studio 2009 SP2 legfőbb

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt. Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi

Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt. Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi 1. Bevezetés Számítógépes adattárolás fájlokban. Az egész adatbázist egy fájlban (Pl.: Access, Interbase,és a legtöbb SQL

Részletesebben

IBM Cognos Express 10.1.0-s változat. IBM Cognos Express első lépések

IBM Cognos Express 10.1.0-s változat. IBM Cognos Express első lépések IBM Cognos Express 10.1.0-s áltozat IBM Cognos Express első lépések Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba étele előtt olassa el a köetkező szakaszt: Közlemény oldalszám: 57. Termékinformáció

Részletesebben

Multimédiás adatbázisok

Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázis kezelő Olyan adatbázis kezelő, mely támogatja multimédiás adatok (dokumentum, kép, hang, videó) tárolását, módosítását és visszakeresését Minimális elvárás

Részletesebben

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat C. átdolgozás 2011. február 3. Áttekintés Ez a dokumentum a PolyVision illesztőprogram 2.2. változatára vonatkozó kibocsátási megjegyzéseket

Részletesebben

Az adatbázisrendszerek világa

Az adatbázisrendszerek világa Az adatbázisrendszerek világa Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 1.1. Az adatbázisrendszerek fejlődése 1.2. Az adatbázis-kezelő rendszerek áttekintése

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

ERserver. iseries. Az OS/400 és a kapcsolódó szoftverek telepítése

ERserver. iseries. Az OS/400 és a kapcsolódó szoftverek telepítése ERserer iseries Az OS/400 és a kapcsolódó szofterek telepítése ERserer iseries Az OS/400 és a kapcsolódó szofterek telepítése Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2002. Minden jog fenntarta Tartalom Fejezet

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On áltozat 8.2.1 Felhasználói kéziköny SC23-9950-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign-On áltozat 8.2.1 Felhasználói kéziköny

Részletesebben

DB2 9.5 változat for Linux, UNIX, and Windows

DB2 9.5 változat for Linux, UNIX, and Windows DB2 9.5 áltozat for Linux, UNIX, and Windows áltozat 9 aláltozat 5 Quick Beginnings for IBM Data Serer Clients Frissíte 2010 decemberében GC22-0450-03 DB2 9.5 áltozat for Linux, UNIX, and Windows áltozat

Részletesebben

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi Köszönetnyilvánítás xxv Bevezetés Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi I. rész: A Microsoft Exchange Server 2007 felügyeletének

Részletesebben

Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2001. Minden jog fenntartva

Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2001. Minden jog fenntartva AS/400 NetSerer AS/400 NetSerer Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2001. Minden jog fenntarta Tartalom Rész 1. AS/400 NetSerer...... 1 Fejezet 1. A V5R1 újdonságai...... 3 Fejezet 2. A témakör kinyomtatása...

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

Valós idejű megoldások: Realtime ODS és Database In-Memory tapasztalatok

Valós idejű megoldások: Realtime ODS és Database In-Memory tapasztalatok Valós idejű megoldások: Realtime ODS és Database In-Memory tapasztalatok Pusztai Péter IT fejlesztési senior menedzser Magyar Telekom Sef Dániel Szenior IT tanácsadó T-Systems Magyarország 2016. április

Részletesebben

SQLServer. Particionálás

SQLServer. Particionálás SQLServer 11. téma DBMS particiók, LOG shipping Particionálás Tábla, index adatinak szétosztása több FileGroup-ra 1 Particionálás Előnyök: Nagy méret hatékonyabb kezelése Részek önálló mentése, karbantartása

Részletesebben

Internet programozása. 1. előadás

Internet programozása. 1. előadás Internet programozása 1. előadás Áttekintés 1. Mi a PHP? 2. A PHP fejlődése 3. A PHP 4 újdonságai 4. Miért pont PHP? 5. A programfejlesztés eszközei 1. Mi a PHP? Egy makrókészlet volt, amely személyes

Részletesebben

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ii iseries: Az iseries Access for Windows használatának

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek ADATBÁZIS-KEZELÉS Adatbázis-kezelő rendszerek Adat (Data) Észlelhető, felfogható ismeret Jelsorozat Tény, közlés Valakinek vagy valaminek a jellemzője Adatbázis (Data Base, DB) Hosszú ideig évekig meglévő

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése

opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése Leírás www.npsh.hu opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése I.1. Bevezetés A dokumentum az opensuse 10.3 Érettségi kiadásának telepítését és beállítását mutatja be. Az Érettségi kiadás az opensuse 10.3-ra

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás

Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás IBM i Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás 7.1 IBM i Csatlakozás az IBM i rendszerhez IBM i Access for Windows: Telepítés és beállítás 7.1 Megjegyzés A kiadvány

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó Előszó A kapcsolódó tananyag Ha már ötször kiolvastuk a könyvet... Gyakorlás nélkül nem megy! Köszönetnyilvánítás xi xii xiii xiii xiv I. rész: Az ügyfél 1 1. Alapismeretek 3 Ügyféloldal bevezetés 3 Mikor

Részletesebben

Kiadási megjegyzések (8.1.2-es verzió)

Kiadási megjegyzések (8.1.2-es verzió) DB Universal Database 8..-es verzió Kiadási megjegyzések (8..-es verzió) 8..-es verzió DB Universal Database 8..-es verzió Kiadási megjegyzések (8..-es verzió) 8..-es verzió ii Kiadási megjegyzések Tartalom

Részletesebben

Kiadási megjegyzések a

Kiadási megjegyzések a IBM DB2 Universal Database Kiadási megjegyzések a 8.2 változat 3-as javítócsomaggal (egyenértékű a 10-es javítócsomaggal rendelkező 8.1-es változattal) IBM DB2 Universal Database Kiadási megjegyzések

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

IBM TRIRIGA használatának megkezdése - Üzleti objektumok és űrlapok videó parancsfájl

IBM TRIRIGA használatának megkezdése - Üzleti objektumok és űrlapok videó parancsfájl IBM TRIRIGA használatának megkezdése - Üzleti objektumok és űrlapok ideó parancsfájl ii IBM TRIRIGA használatának megkezdése - Üzleti objektumok és űrlapok ideó parancsfájl Tartalom IBM TRIRIGA használatának

Részletesebben

RapidMiner telepítés i. RapidMiner telepítés

RapidMiner telepítés i. RapidMiner telepítés i RapidMiner telepítés ii COLLABORATORS TITLE : RapidMiner telepítés ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Jeszenszky, Péter 2014. szeptember 17. REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME iii Tartalomjegyzék

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/24 A PÁGISZ WIFI hálózathoz kétféle

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Segítség, összementem!

Segítség, összementem! Segítség, összementem! Előadók: Kránicz László Irimi János Budapest, 2013. április 10. ITFI - Adatintegrációs Kompetencia Központ ITFI - Adatintegrációs Kompetencia Központ Tartalomjegyzék 2 Az Adattárház

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Veeam Agent for Windows and Linux

Veeam Agent for Windows and Linux Veeam Agent for Windows and Linux Mátyás Keszler Matyas.Keszler@Veeam.com Cristian Suteu Cristian.Suteu@Veeam.com Erről a webináriumrol Bemutatjuk a Veeam Windows és Linux Agenteket Beszélünk a technikai

Részletesebben

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013 DataPage+ 2013 Tartalomjegyzék Telepítés előfeltételei Alkotólemek... 1 Áttekintés... 1 1. lépés: Futtassuk a setup.exe fájlt és indítsuk el a varázslót... 1 2. lépés: Fogadjuk el a licencszerződést...

Részletesebben

IBM Data Server ügyfelek telepítése

IBM Data Server ügyfelek telepítése IBM DB2 10.5 for Linux, UNIX, Windows IBM Data Server ügyfelek telepítése Frissítve 2014 októberében GC27-5515-01 IBM DB2 10.5 for Linux, UNIX, Windows IBM Data Server ügyfelek telepítése Frissítve 2014

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások

Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Ez a dokumentum gépi fordítással készült, emberi beavatkozás nélkül. A szöveget adott állapotában bocsátjuk rendelkezésre,

Részletesebben

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben frissíteni? Windows Vista Business -> Windows 7 Professional Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium Windows Vista Ultimate

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás Online nyomtatás 4.0 1. kiadás 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation

Részletesebben

DB2 Connect felhasználói kézikönyv

DB2 Connect felhasználói kézikönyv IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect felhasználói kéziköny SC22-1153-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect felhasználói kéziköny SC22-1153-00 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba étele

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek (2015 tavaszi félév) Előadás

Adatbázis alapú rendszerek (2015 tavaszi félév) Előadás Adatbázis alapú rendszerek (2015 tavaszi félév) Óraterv (2 óra) Előadás 1. Bevezetés, SSADM bevezető, módszertani alapok 2. SSADM technikák 3. SSADM maradék, Oracle alapok, SQL*Plus, SQL Developer 4. PL/SQL

Részletesebben

DB2 Connect v9.5. Quick Beginnings for DB2 Connect Personal Edition GC22-0452-00

DB2 Connect v9.5. Quick Beginnings for DB2 Connect Personal Edition GC22-0452-00 DB2 Connect v9.5 Quick Beginnings for DB2 Connect Personal Edition GC22-0452-00 DB2 Connect v9.5 Quick Beginnings for DB2 Connect Personal Edition GC22-0452-00 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 1. SQL programozási felületek 39/1B IT MAN

Adatbázis Rendszerek II. 1. SQL programozási felületek 39/1B IT MAN Adatbázis Rendszerek II. 1. SQL programozási felületek 39/1B IT MAN B IT v: 2016.02.10 MAN SQL felületek Hatékony: SQL parancsok kiadására Eredmények megtekintésére Nehézkes: Nagyobb volumenű, rutintevékenységek

Részletesebben

Microsoft Access alapok

Microsoft Access alapok Microsoft Access alapok Képzési program Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23. (a) A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető kompetencia) A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már jártasságát szereztek

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

George Shepherd. 1. A webes alkalmazások alapjai 1

George Shepherd. 1. A webes alkalmazások alapjai 1 George Shepherd Köszönetnyilvánítás Bevezetés Az ASP.NET 2.0 fejlesztése A klasszikus ASP ASP.NET 1.0 és 1.1 ASP.NET 2.0 Néhány szó a.net-futtatórendszerről A könyv használatáról Kinek szól a könyv? A

Részletesebben

Ügyfélkezelési és univerzális nyomtatási megoldások

Ügyfélkezelési és univerzális nyomtatási megoldások Ügyfélkezelési és univerzális nyomtatási megoldások Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Informix 11.50 upgrade esettanulmány 2011. január. 31. Átalakítandó architektúra (2009) Alapvetően az üzleti logikát tárolt eljárásokkal

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

A Remote Support Platform 3.0 újdonságai

A Remote Support Platform 3.0 újdonságai Újdonságok Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentumverzió: 1.0 2012-10-08 NYILVÁNOS A Remote Support Platform 3.0 újdonságai Minden ország Tipográfiai konvenciók Írásmód Példa A képernyőn

Részletesebben

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat PHP-MySQL Adatbázisok gyakorlat Weboldalak és adatbázisok Az eddigiek során megismertük, hogyan lehet a PHP segítségével dinamikus weblapokat készíteni. A dinamikus weboldalak az esetek többségében valamilyen

Részletesebben