Megszólítási formák az erza-mordvinban és a magyarban Ariskina Tatyana

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megszólítási formák az erza-mordvinban és a magyarban Ariskina Tatyana"

Átírás

1 Megszólítási formák az erza-mordvinban és a magyarban Ariskina Tatyana A társas érintkezés legfontosabb és legjellegzetesebb nyelvi eszközeinek egyike a megszólítás. A Megszólítás, ahogyan a Magyar Nyelv Értelmező Szótára írja, a figyelem fölkeltésére való olyan szó, kifejezés, ill. az a társadalmilag kialakult formula, amellyel vkit megszólítunk, s amely a mondatban szervetlenül (nem mondatrészként) szereppel (ÉrtSz 1987: 1173). A. Guszkova meglátása szerint a megszólításokat két csoportra lehet osztani: az elsőbe a tulajdonképpeni (vocativus értékű) megszólítási formák tartoznak, a másikba pedig a szorosabb értelemben vett személyes névmások (pl. e.-m. тон, тынь, m. te, ti), valamint a magyar személynévmásszerű megszólításformák (ön, maga stb.) (Guszkova 1981:10). A magyar nyelvben mind a mai napig nem alakult ki olyan általános jellegű megszólítás (Guszkova 1981:10), mint az erza-mordvin тынь. Ez a többes szám 2. személyű személyes névmásnak a beszéd- vagy szövegkörnyezettől függően a következő magyar megfelelői vannak: тынь=ti, тынь=ön, ill. maga. Vagyis az udvarias erza-mordvin тынь névmást magyarra kétféleképpen fordíthatjuk: az ön és a maga szóval. Mindkettő használható többes számban is (тынь=önök, maguk). Az udvarias erza-mordvin тынь névmás többes szám 2. személyű igével fordul elő, de mind a maga, mind az ön a 3. személyű udvariassági névmások közé tartozik, és természetesen mindkettő 3. személyű igével fordul elő (Guszkova 1981:44). E.-m. Тынь арсетядо, шождыне улемс икеле молицякс? Кевкстеде мезеяк седе шождыне! Mit gondol ön, könnyű mindenkit vezetni? Kérdezzen valami könnyebbet! (Арапов 1995: 70. Ariskina Tatyana (A. T.) fordítása) Простямизь, Анна Петровна, матрынзе Оля черензэ. Мон Окинэнь коряс. Тынь сонзэ вадрясто содасынк, цёрынесь паро. Bocsánatot kérek, Anna Petrovna, lesimítja a haját Olja. Okintól jöttem. Ön jól ismeri őt, jó fiú. (Ратор : 35. A. T. fordítása) M. Maga nem boldog? Miért nem? Maga boldog? Miért? Hölgyek jöttek ki az üvegezett tornácra. (Móricz 1976: 867) Kicsoda ön? S miért keresi Jenőy Kálmánt? Az én nevem Barkó Pál. Keresem Jenőy Kálmánt azon fogadás végett, melyet tizenkét év előtt tettünk egymásnak, hogy e napon Pesten összejövünk: öt ifjú jó barát. (Jókai 1963: 325) Dolgozatomban csak a hivatalos és nem hivatalos tulajdonképpeni (vocativus értékű) megszólítási formákról fogok beszélni. 111

2 1. Nem hivatalos megszólítási formák az erza-mordvinban és a magyarban 1.1. Az ismert személyek megszólítása Ismert személyeket megszólíthatunk: a) a megszólításra általánosan használt, közömbös hangulatú vagy becéző, kedveskedő hangulatú szavak, kifejezések segítségével (ezek egy részét többnyire birtokos személyragos formájukban és az erza-mordvinban vocativus formákban használjuk). Pl. e.-m. тейтернем kislányom, церынем kisfiam, тейтерем lányom, церам fiam, авай! (vocat. f. ава) anya, тетяй! (vocat. f. тетя) apa, дедай/бодяй! (vocat. f. деда/бодя) nagyapa, бабай! (vocat. f. баба) nagyanya, ялгай! (vocat. f. ялга) barát/barátnő, дугай/дугинем (vocat. f. дуга) lánytestvér/lánytestvérem stb.; m. kislányom, kisfiam, kis unokám, lányom, édesanya, édesapa stb.: E.-m Авай, те мон, Митя. Тынь, паряк, стувтымизь допрок... Митя! Митя! Цёрам! Вай, а кемевияк те тон! Anya, én vagyok az, Mitya. Ti valószínűleg teljesen elfelejtettetek engem... Mitya! Mitya! Fiam! Jaj, alig hiszem, hogy te vagy az! (Сятко : 134. A. T. fordítása) Ванта, тейтернем, ловныка... мезе тесэ сёрмадозь? энялдозевсь бабась немецень келень тонавтыцянть икеле. Тесэ, бабай, сёрмадозь истя: «Ведь, кона ванськавтсынзе вальманк» Nézd, lányom, olvasd el... mit írt? kérte a német tanárnőt nagyanya. Nagyanya, azt írta: Az, ami tisztítja az ablakot. (Ганчин 1995: 8. A. T. fordítása) Адя, ялгай, невтить фермат. Маринь, тосо покш лиякстомат. Gyere, barátom, mutasd a majorjaidat. Hallottam, ott nagy változtatások törtentek. (Доронин 1993: 116. A. T. fordítása) Кортак, бодяй, мерсь Прохор Андреевич. Мон хоть сырянгак, ушодсь Прокопыч, но превстэ еще эзинь токаво. Szólj, nagyapa, mondta Prohor Andreevics. Én bár öreg vagyok, kezdte Prokopics, de eszemen vagyok. (Коломасов 1995: 64. Ariskina Tatyana fordítása) M. Tessék, édesapa, itt vagyok! Azt látom. Azt meg hallottam, hogy bicskával mentél a doktor úrnak (Czifferszky 1983: 90). A hosszú hallgatást végül is Juliska törte meg: Édesanyám, megkeresem Jancsikát, nem hagyom, hogy megszakadjon a szíve (Czifferszky 1983: 95). b) a tulajdonneve segítségével: b.1) a keresztnevével (e.-m. Ага Aga, Проня Pronya stb.; m. Ilonka, Pista stb.): E.-m. Ариадна!.. Горниповнем!.. Нать, мелеть истя мольсь? А? 112

3 Ды бути ансяк мелем... Вай, Игнатушка... А кирдеван, нейке ёвтаса... Ariadna!.. Virágom!.. Úgy látszik, unatkozol? Ugye? Ha csak unatkoznék... Oh, Ignatuska... De nem tudom elviselni a fájdalmat. (Ключагин 1997: 81. A. T. fordítása) M. Ó, édes Adám, gyere, mentsük meg szegény anyámat. Vegyük ki a koporsóból, vigyük el biztos helyre, ahol nem ég meg. Megteszem azt, Veronkám kedves, a te jó szívedért (Jókai 2003: 74). b.1.1.) keresztnév + e.-m. леляй! (vocat. f. леля) bácsi, патяй! (vocat. f. патя) néni, ялгай! (vocat. f. ялга) barát/barátnő, дугай/дугинем (vocat. f. дуга) lánytestvér/lánytestvérem ; keresztnév + m. bácsi, néni, asszony, úr: E.-m. Наста патяй, кшим маштсь. Кандт почт, панян. Násztya néni, kenyér nélkül maradtam. Hozz ide lisztet, sütöm a kenyeret. (Сятко : 25. A. T. fordítása) Ну, Стёпа леляй, минь тутано Груша марто. Я я я ков? абунгадсь Стёпатя. No, Sztyepa bácsi, mi Grusával megyünk. Hogy... Hogy... Hogy... Hová? mondta zavartan az öreg Sztyepan. (Чесноков 1990: 76. A. T. fordítása) M. Mari néni, vendég jön, kiáltotta Virág (Móricz 1975: 263). Zsolt bácsi, vegye le a nyakkendőjét. Mit? Virág néni kéri a nyakkendőjét (Móricz 1975: 278). b.2) a magyarban a keresztnév és a vezetéknév együttesével (pl. Németh István, Horváth Piroska) A nem ismert személyek megszólítása Az ismeretlen felnőttek és a gyerekek között az erza-mordvinban a leggyakrabban használt megszólítási formák rokonsági terminusok, amelyikek nem rokon megszólításául használatosak, pl. тейтерь lány, цера fiú=fia, леляй! (vocat. f. леля) bátya, bácsi, патяй! (vocat. f. патя) nővér, néni, дедай/бодяй! (vocat. f. деда/бодя) nagyapa, бабай! (vocat. f. баба) nagyanya stb., a magyarban is találhatók ilyen szavak: fiú=fia, lány, gyerek. E.-m. Чарькодинь, тейтернем. Пожаронь коряс чарькодинь, марявсь эсензэ лесничеенть вайгелезэ. Értettem, lányom. Tűzvész van, hallatszik az erdőgazdaság vezetőjének a hangja. (Щеглов 1988: 277. A. T. fordítása) Весёлат тон, цёрынем. Минек ульнесь цёранок Войнасо чавовсь. 113

4 Vidám vagy te, fiam. Nekünk is volt fiunk... A háborúban megölték őt. (Валдо чинть ало 1979: 362. A. T. fordítása) Шканть иля ёмавтне, патяй. Седе курок лембе ведь ваннас нолдак! Ne húzd az időt, néni. Gyorsan töltsd meg a fürdőkádat vízzel! (Калинкин 2000: 16. A. T. fordítása) Вана, леляй, сынь, зярс а паньсамизь. Íme, bácsi, jöttem addig, amíg el nem kergetnek. (Доронин 1996: 117. A. T. fordítása) Бабай, мон ков понгинь? Тон кият, кода леметь? ушодсь Ваня а содавикс кудазораванть кевкстнеме. Тон, цёрынем, вирь ванстыень кедьсат. Мон сонзэ козяйказо, Куля баба. Nagyanya, hol vagyok én? Te ki vagy, hogy hívnak? kezdte Ványa ismeretlen háziasszonyt kérdezni. Te, fiam, az erdőőrnél vagy. Én az ő felesége vagyok, Kulja nagymama. (Любаев 1994: 14. A. T. fordítása) M. Kislány! Nem tudod, hol laknak Feketéék? A második emeleten, de most nincsenek itthon (Майер 1990: 31). Hát ki vagy te, fiam? Kiskora község egyik szegény gazdája vagyok, Turi Dániel (Móricz 1975: 68). A magyar néni!, néni kérem!, bácsi!, bácsi kérem! megszólítási formák elterjedtek a gyerekek részéről bármilyen korú felnőttekkel szemben (Guszkova 1981: 74). M. Tudja mit, néni, nem is lehet szerelmes lenni, csak ilyenbe. Hogy? (Móricz 1973: 931). Néni kérem. Tessék megengedni, hogy bemutassa Dávid urat (Móricz 1975: 225). Mi járatban vannak? Hát, bácsi, megvalljuk igazán, szökünk, mondta Biróczy (Jókai 1963: 83). Bácsi kérem mondta zsidós akcentussal, az atyus kéreti, legyen szíves, fogadni (Móricz 1976: 507). Az ismeretlen fiatalemberhez a magyarban használt fiatalember a megszólítási forma. M. Fiatalember, fiatalember! mondta a bátya, s ő is leereszkedett egy székre, fiataloknak nincs szemük a természet szépségei előtt (Móricz 1975: 168). R. Graf megfigyelése szerint: Napjainkban ismeretlen férfiak megszólításakor általánosan elfogadott megszólítási forma az úr, uram, nők megszólítására pedig a kisasszony vagy az asszonyom, esetleg hölgyem. Egyaránt használatosak ezek a formák a hivatalos (hivatali) nyelvben és a mindennapi beszédben (Deme Grétsy Wacha 1999: 126). 114

5 M. Ah, asszonyom kiállta a báró, az égre! Ne ijesztgesse ön a világot betegsége hírével! (Jókai 1963: 291). Nos, uram, hát mivel megy ön magasra, a fejével-e vagy a lábával? (Jókai 1963:287) 2. Hivatalos megszólítási formák az erza-mordvinban és a magyarban Mind az oroszban, mind az erza-mordvinban a keresztnévvel és az apai névvel való megszólítás (udvariassági kitétel nélkül) megkülönböztetett udvariasságot fejez ki. A csak keresztnéven való megszólítás kizárólag baráti kapcsolatokban megengedhető. A politikai változások következtében egyre inkább tért hódítanak a nyugati szokások, a családnéven vagy a rangon való megszólítás az udvariassági kitétellel (Sille 2005: 126). Ha az erza-mordvinban a hivatalos megszólítás történhet a keresztnév és az apai név együttesével, a falukban a rang + ялгай! (vocat. f. ялга) barát/barátnő, a magyarban R. Graf meglátása szerint: a) megszólító szóval; b) tulajdonnével (pl. Kovács úr); c) fogalmi jegyre utaló szóval (pl. mérnök úr); d) névmással (pl. ön, maga, te) (Deme Grétsy Wacha 1999: 126). Nézzük meg a tanárok megszólítását az általános és a középiskolában az erza-mordvinban és a magyarban. Míg a Mordvin Köztársaságban a tanintézetekben a tanítókat és a tanárokat megszólíthatjuk a keresztnév és az apai név együttesével, Magyarországon számos különböző megszólítási mód van. Erről a magyarban I. Wacha azt írja: A pedagógusok hivatalos és közömbös megszólítása a diákok részéről az általános iskola alsó tagozatában általában tanító néni, tanító bácsi, tanár néni, tanár bácsi, igazgató néni, igazgató bácsi. Ha távollétükben szólnak róluk, felnőttnek vagy több tanárnak a jelenlétében, e formula előtt rendszerint ott található a tanár, tanárnő vezetékneve is. A felső tagozatban és a gimnáziumban a hivatalos és közömbös megszólítási mód: a tanárnő, tanár úr, igazgatónő, igazgató úr, és ritkán igazgató asszony is járja. Persze mindenütt udvariasabb a bővebb megszólítási forma: Tanárnő, kérem... stb. Az általános iskola felső tagozatában és a gimnáziumban is szokásos a Tanár néni (bácsi) (, kérem) forma. Egyetemeken, főiskolákon a hallgatók oktatóikat tanárnő-nek, tanár úr-nak szokták szólítani és vezetéknevükkel együtt említani, ha róluk beszélnek. Az egyetemi tanárok megszólítása általában professzor úr. De a tanár úr forma is gyakori (Deme Grétsy Wacha 1999: 256). E.-m. Учинек эйсэнк, Вера Петровна. Бути документнэ а манчить истямо алкуксонь леменк? Истя, мон уш ёвтыя тенк лемем Vártuk önt, Vera Petrovna. Ha a dokumentumjai nem csapnak be, akkor ez az ön neve? Igen, én már megneveztem magam. (Сятко 1973: 1:33. A. T. fordítása) Шумбрачи, Василий Фомич, а содаван? венстинзе кедензэ тейтересь. 115

6 116 О-о-о! Кинь мон неян! Тынь кода тезэнь понгиде?! Jó napot kívánok, Vaszilij Fomics, nem ismer meg? a lány nyújtotta a kezét. O-o-o! Kit látok! Honnan jött?! (Сятко : 50. A. T. fordítása) M. Tanárnő kérem! Szeretnék valamit kérdezni. Tessék (Майер 1990: 32). Tanár úr! A múlt héten beteg voltam, nem tudtam készülni. Mikorra tudja pótolni az anyagot? (Майер 1990: 32). Tanár úr kérem, én csak mentem a többivel. Hogyhogy ment a többivel? Hogy ment? Miért ment? (Móricz 1976: 257). Tessék helyet foglalni professzor úr! (Móricz 1975: 691). Ilyen módon, arra a következtetésre jutottunk, hogy a magyar nyelvben több megszólítási mód van, mint az erza-mordvinban. Irodalom Майер, Р Русско-венгерский учебный разговорник. М. : Рус. яз. ÉrtSz.: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (szerk.) IV. kötet. Budapest: Akadémia kiadó. Deme, L. et al Nyelvi illemtan. Budapest: Szemipex kiadó. Dr. Sille, I Illem. Etikett. Protokoll. Budapest: Akadémiai Kiadó. Guszkova, A A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei, a mai Magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések szám. Budapest: Akadémiai kiadó. Szépirodalmi források Арапов, А. (гл. ред.) Сятко. 1. Арапов, А. (гл. ред.) Сятко. 5. Арапов, В Аштема ков: ёвтнемат: эйкакштнень ды од ломантнень туртов. Саранск: Морд. кн. изд-вась. Ганчин, А Куш кемеде, куш илядо: ёвтнемат. Саранск: Морд. кн. издвась. Доронин, А Баягань сулейть: роман. Саранск: Морд. кн. изд-вась. Доронин, А Кочкодыкесь пакся нармунь: роман. Саранск: Морд. кн. изд-во. Калинкин, И Васоло ки лангсо: повесть. Саранск: Морд. кн. изд-вась. Ключагин, П Цёканька: ёвтнемат: средней ды старшей классо тонавтницятненень. Саранск: Морд. кн. изд-вась. Коломасов, В Лавгинов: роман. Прончатов И. Сэняжа: стихть. Щеглов А. Гайкстак, бандура!: баллада ды стихть. Саранск: Морд. кн. изд-вась. Любаев, П Васенце теште: документально-художественной повесть. Саранск: Морд. кн. изд-вась.

7 Мартынов, А. (гл. ред.) Сятко. 1. Мартынов, А. (сборникень пурныцясь) Валдо чинть ало. Саранск: Морд. кн. изд-вась. Тикшайкин, А. (учредит.) Ратор. 1. Чесноков, Ф Од эрямонь увт: ёвтнемат, очеркть ды пьесат. Саранск: Морд. кн. изд-во. Щеглов, А. (гл. ред.) Сятко. 4. Щеглов, А Кавксть чачозь: роман. 2-це кн. Овтонь уголсо. Саранск: Морд. кн. изд-во. Czifferzszky, I A sete bárány és a kuvasz. Budapest: Pallas-Antikvárium Kft. Jókai, M És mégis mozog a föld I. Budapest: Móra Ferenc könyvkiadó. Jókai, M A nagyenyedi két fűzfa. Budapest: Europa könyvkiadó. Móricz, Zs Regények I. Budapest: Szépirodalmi könyvkiadó. Móricz, Zs Elbeszélések II. Budapest: Szépirodalmi könyvkiadó. Móricz, Zs Regények III. Budapest: Szépirodalmi könyvkiadó. 117

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 (A magyar nyelv pragmatikai szempontú vizsgálatának egy lehetséges fejezetéhez) SZILI KATALIN 0. Ha a magyar nyelv más nyelvekétől eltérő

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

Szakolczay Lajos: PÁTER BULÁNYI 4

Szakolczay Lajos: PÁTER BULÁNYI 4 Szakolczay Lajos: PÁTER BULÁNYI 4 1. Gyökerek... Honnan indult a pályája?, Hetven éve születtem, Budapesten, hétgyermekes családból. Édesapám szabadgondolkodó volt. Olyan hatesztendős kisfiú lehettem,

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Anyák napja Kilitiben Májusfa állítás a Kiliti iskolában Búcsú Csentei doktor bácsitól Csillagász szakkör

Kiliti Évszakok. Anyák napja Kilitiben Májusfa állítás a Kiliti iskolában Búcsú Csentei doktor bácsitól Csillagász szakkör Kiliti Évszakok II. Évfolyam, III. szám, 2011. Július Anyák napja Kilitiben Májusfa állítás a Kiliti iskolában Búcsú Csentei doktor bácsitól Csillagász szakkör Impresszum Kiliti Évszakok megjelenik évente

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

az én testem Tinilányok kérdései Hoppál Bori válaszai Vajda Melinda rajzaival corvina

az én testem Tinilányok kérdései Hoppál Bori válaszai Vajda Melinda rajzaival corvina az én testem Tinilányok kérdései Hoppál Bori válaszai Vajda Melinda rajzaival corvina Tartalom Szöveg Hoppál Bori, 2014 Illusztrációk Vajda Melinda, 2014 A kötetet Csorba Vera tervezte Jelen kiadvány a

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

A -né asszonynévképző

A -né asszonynévképző Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A -né asszonynévképző Témavezető: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus Készítette: Kazamér Éva III. évf. magyar szak Debrecen, 2009

Részletesebben

A Protestáns Téka ára: 170 Ft

A Protestáns Téka ára: 170 Ft Impresszum A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diákújsága II. évfolyam 8. szám, 2007. december. Megjelenik évente 8 alkalommal: február, március, április, május, szeptember, október,

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

VELED TARTOK. Családnapok, 2015

VELED TARTOK. Családnapok, 2015 VELED TARTOK CSALÁDNAPOK, 2015 VELED TARTOK Családnapok, 2015 Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2015 Lektorálták: Bodó Márton és Rita, Czigányik Zsolt és Anna, Csermák Kálmán és Alice, Komáromi

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám. A NYUGAT SZERKESZTŐJÉNEK ÉS A NAPKELET KRITIKUSÁNAK BARÁTSÁGA (Babits Mihály és Rédey Tivadar) *

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám. A NYUGAT SZERKESZTŐJÉNEK ÉS A NAPKELET KRITIKUSÁNAK BARÁTSÁGA (Babits Mihály és Rédey Tivadar) * MŰHELY ItK (ItK), 116(2012). P. FÖLDES ANNA A NYUGAT SZERKESZTŐJÉNEK ÉS A NAPKELET KRITIKUSÁNAK BARÁTSÁGA (Babits Mihály és Rédey Tivadar) * Babits Mihályról köztudomású, hogy a húszas évektől kezdve rendkívül

Részletesebben

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám Ára: 70Ft A 2004-2005-ös tanév iskolánkban az IRODALOM ÉVE. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja E számunk tartalmából: József Attila:

Részletesebben

Tavaszváró... 3. Régen volt, hogy is volt..4. A Snigh és a Snaygh harca... 5. A hónap sztárja: Ujházi Szandra...7. Gáborosok a nagyvilágban.

Tavaszváró... 3. Régen volt, hogy is volt..4. A Snigh és a Snaygh harca... 5. A hónap sztárja: Ujházi Szandra...7. Gáborosok a nagyvilágban. Gáborél et JÓ BULIVOLTAFARSANG! 2014már ci us Képekaf ar sangr ól I nt er j úaj óságosuj ház isz andr ával Gábor osokanagyvi l ágban Tartalomjegyzék Tavaszváró.... 3 Régen volt, hogy is volt..4 A Snigh

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

volt. Amikor évfolyamtársai elhagyták az intézetet, a bizonytalan ismeretlenbe indultak, s igyekeztek legalább valamilyen szakközépiskolába bejutni,

volt. Amikor évfolyamtársai elhagyták az intézetet, a bizonytalan ismeretlenbe indultak, s igyekeztek legalább valamilyen szakközépiskolába bejutni, volt. Amikor évfolyamtársai elhagyták az intézetet, a bizonytalan ismeretlenbe indultak, s igyekeztek legalább valamilyen szakközépiskolába bejutni, ahol legalább diákotthon is van, vagy valamilyen munkát

Részletesebben

Szórend a márkanevekben

Szórend a márkanevekben XXV. ÉVOLYAM 2. SZÁM 2003. ÁPRILIS ÁRA: 100 ORINT Szórend a márkanevekben A TARTALOMBÓL: A márkanevekrõl az utóbbi években egyre többet írtak a szakemberek a nyelvészeti folyóiratokban, névtani és helyesírási

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Túl a nyolcvanon még teli tervekkel. Beszélgetés Fodor Sándor Neti -vel

Túl a nyolcvanon még teli tervekkel. Beszélgetés Fodor Sándor Neti -vel Túl a nyolcvanon még teli tervekkel Beszélgetés Fodor Sándor Neti -vel 2003 forró nyarán a Kolozsvár melletti Kisbács helységben kerestem fel otthonában Kalotaszeg legendás prímását, a 81 éves Fodor Sándor

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! A Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Diákönkormányzatának lapja Megjelenik: évente négy alkalommal 2005/06 tanév 2. szám Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! A Lóczy-lap idei

Részletesebben

Színezd ki! A diákönkormányzat lapja. 2009/2010 első szám 150,-Ft.

Színezd ki! A diákönkormányzat lapja. 2009/2010 első szám 150,-Ft. 2009/2010 első szám 150,-Ft. Felelős kiadó: Munkatársak: Hambalkó Ferenc S Katzenbachné Csengődi Edit igazgató A L Á T A Muzslai Katalin Lavati Erzsébet Szerkesztők: Józsa Gyöngyi 8.b Szabóné Pápa Edit

Részletesebben