KEZELÉSI UTASÍTÁS STAR LIFTKET Elektromos láncos emelők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI UTASÍTÁS STAR LIFTKET Elektromos láncos emelők"

Átírás

1 KEZELÉSI UTASÍTÁS STAR LIFTKET Elektromos láncos emelők MADE IN GERMANY

2 Kérjük, csak akkor kezdje el a munkát az emelővel, ha minden kezelő a jelen Kezelési utasítást alaposan megismerte és ezt az erre előkészített mezőkben aláírásával igazolta. LIFTKET Hoffmann GmbH Dresdener Straße Wurzen / Germany Ho 05/2020 ungarisch Az eredeti használati utasítás fordítása

3 Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások Az elektromos láncos emelők rendeltetésszerű alkalmazása Előírások Alkatrészek Műszaki áttekintés Összeállítási lehetőségek A típusmegjelölés magyarázata Metszeti ábra A teherlánc befűzésének elvi vázlata Felszerelés Mechanikus összeszerelés Horogtartó Horogszekrény Fix kivitelű elektromos láncos emelők alapkivitel Függesztőlapos felfüggesztés Opció - egylyukas függesztőlap Opció - horgos felfüggesztés A hajtómű szellőztetése Láncgyűjtő A láncgyűjtő rögzítése Túlméretes láncgyűjtők A teherlánc befűzése befűző lánc nélküli szállítás esetén - egy láncágas kivitelnél A teherlánc befűzése befűző lánc nélküli szállítás esetén - két láncágas kivitelnél A teherlánc cseréje Elektromos csatlakozások Hálózati csatlakoztatás Közvetlen vezérlés Mellékáramkörű vezérlés Elektromos emelési végállás-kapcsolók Üzemi feszültségek Láncmászó elektromos láncos emelő Elektromos láncos emelő haladóművel Mechanikus összeszerelés A futómű és az emelő egymáshoz viszonyított elhelyezkedése A kétcsapos haladómű összeszerelése Az egycsapos haladómű szerelése A haladómű tömegének kiegyensúlyozása A haladóművek elektromos bekötése A haladóművek típusmegnevezése Felülvizsgálatok Felülvizsgálat DGUV V54 (BGV D8) 23. szerinti alkalmazáskor Felülvizsgálat DGUV V52 (BGV D6) 25. szerinti alkalmazáskor Időszakos felülvizsgálatok Kezelési utasítások és tilalmak Kezelési utasítások Kezelési tilalmak Karbantartás Felülvizsgálati és karbantartási munkák A rugóerő működtetésű fék leírása A rugóerő működtetésű fék cseréje A rugóerő működtetésű fék elektromos vezérlése A rugóerő működtetésű fék üzemzavarai A fék működésének ellenőrzése

4 7.3 Biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló A megcsúszó kuplung felépítése A megcsúszó kuplung súrlódási nyomatékának beállítása A megcsúszó kuplung kioldási határértékének ellenőrzése időszakos felülvizsgálatnál Teherlánc A teherlánc kenése beüzemeléskor és használat közben A teherlánc kopásának ellenőrzése A kopás mérése és a lánc cseréje A teherhorog kopásának mérése és a teherhorog cseréje A haladómű karbantartása Az emelőmű motor fel- és leszerelése Az emelőmotor leszerelése Az emelőmotor felszerelése Az elektromos láncos emelő bekapcsolási időtartama (FEM szerint) Rövid idejű üzemeltetés Szakaszos üzem Példa Az elektromos haladómű bekapcsolási időtartama (FEM szerint) A vezérlőkábel tehermentesítése Kenés/segédanyagok A hajtómű kenése A lánc kenése A horogtartó és a horogszekrény kenése A haladómű kenése Segédanyagok Az elvi használati időtartam elérésekor elvégzendő teendők EK konformitási nyilatkozat minta Beépítési nyilatkozat minta

5 1 Biztonsági utasítások 1.1 Az elektromos láncos emelők rendeltetésszerű alkalmazása Az elektromos láncos emelők rendeltetésszerűen terhek függőleges emelésére és süllyesztésére, valamint vízszintes mozgatására (haladóművel) használhatók. Minden egyéb módon történő használat, különösen a 6.2 pontban felsorolt kezelési tilalmak figyelmen kívül hagyása, nem rendeltetésszerűnek tekintendő, mivel az ilyen alkalmazások baleset- és életveszélyesek lehetnek. Az ebből eredő károkért a gyártómű nem vállal felelősséget; a kockázatokat a felhasználó viseli. Bármilyen módon történő személyszállítás tilos! Az elektromos láncos emelő korszerű konstrukciója szakszerű kezelés esetén biztonságot és gazdaságos üzemeltetést garantál. A szabadalmaztatott biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló a hajtómű és a fék között helyezkedik el. A fék a hajtóművön keresztül alakzáró kapcsolattal közvetlenül a teherre hat, a tengelykapcsoló terhelése nélkül. A beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy az összes elektromos csatlakoztatás előírásszerűen megtörtént, az összes kábel sértetlen, és a berendezést egy hálózati leválasztó kapcsolóval áramtalanítani lehet. Az üzemeltető ugyancsak köteles biztosítani, hogy az elektromos láncos emelő felfüggesztési pontjai úgy legyenek kialakítva, hogy azok a fellépő erőket biztonságosan felvegyék. Az elektromos láncos emelő üzemeltetése csak akkor megengedett, ha azt előírásszerűen felfüggesztették és ezáltal biztosított, hogy a mindenkori emelés folyamat során az emelőből kifutó láncág saját súlya következtében biztonságosan ki tud futni az emelőből. A fenti utasítás figyelmen kívül hagyása a lánc összetorlódásához és ez által az emelő károsodásához vezet. Az emelő agresszív közegekben történő alkalmazásához be kell kérni a gyártómű engedélyét. A Kezelési utasítás az elektromos láncos emelőn és az azzal végzett munkák biztonságát szolgálja. Az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat feltétlenül be kell tartani. A biztonsági utasításokat nem a teljesség igényével állítottuk össze. Kérdés vagy probléma esetén kérjük, keresse meg az illetékes helyi képviseletet. A Kezelési utasításnak mindig komplettnek és tökéletesen olvasható állapotúnak kell lennie. Nem vállalunk felelősséget az alábbi okokra visszavezethető károkért és üzemzavarokért: nem rendeltetésszerű használat a hajtásrendszer önkényes módosítása szakszerűtlen munkavégzés az üzemi rendszeren és annak segítségével kezelési hiba a Kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása 1.2 Előírások Az elektromos láncos emelők felszerelésének, üzembe helyezésének, bevizsgálásának és karbantartásának alapjául a Német Szövetségi Köztársaságban ill. az Európai Unió országaiban alapvetően az alábbi előírások és a jelen Kezelési könyv utasításai szolgálnak. Európai irányelvek 2006/42/EK 2014/30/EK 2014/35/EK EK Gépek irányelv EK Elektromágneses összeférhetőségi irányelv EK Alacsony feszültségű berendezések irányelv Német Szakmai Szövetség Előírásai (DGUV - Balesetvédelmi Előírások) DGUV 1. előírás (BGV A1:2009) Megelőzési alapelvek DGUV 3. előírás (BGV A3:2005) Elektromos berendezések és szerelvények DGUV 52. előírás (BGV D6:2000) Daruk DGUV 54. előírás (BGV D8:1997) Csörlők, emelő- és vonszoló készülékek DGUV szabályok (BGR 500- Teherfelvevő eszközök üzemeltetése emelőgép üzemben 2.8:2008) DGUV alapelv (BGG 905:2004) Daruk felülvizsgálata 5

6 Harmonizált szabványok DIN EN ISO 12100:2010 DIN EN :2006+A1:2009 DIN EN 818-7:2002+A1:2008 DIN EN ISO :2008 DIN EN :2010 DIN EN :2001+A1:2007 DIN EN :2006 DIN EN :2008 DIN EN 60529:1991+A1:2000 +A2:2013 DIN EN :2007+A1:2011 DIN EN :2005 DIN EN :2007+A1:2011 DIN EN :2007+A1:2011 DIN EN 82079:2013 Gépek biztonsága Daruk - gépi meghajtású csörlők és emelőművek Láncok emelőgépekhez, T minőségi osztály Vezérlések biztonságot érintő alkatrészei - kialakítási alapelvek Forgó gépek méretezése és üzemi viselkedése Forgó gépek burkolata által meghatározott védettségi fokozatok Gépek elektromos felszerelései, általános követelmények Elektromos felszerelések, követelmények emelők esetében Védettségi fajták a ház kialakítása által (IP-kód) Kisfeszültségű kapcsoló berendezések, általános megállapítások Elektromágneses összeférhetőség, zavartűrés ipari területen Elektromágneses összeférhetőség, zavarsugárzás lakó-, üzleti és iparűzési területeken, valamint kisüzemek esetében Elektromágneses összeférhetőség, zavarsugárzás ipari területen Utasítások készítése, tagolás, tartalom és ábrázolás Szabványok és műszaki specifikációk FEM 9.511:1986 Sorozatgyártású emelőművek számítási alapjai, hajtóművek besorolása FEM 9.683:1995 Emelő- és haladómotorok kiválasztása FEM 9.751:1998 Gépi működtetésű sorozatgyártású emelőművek, biztonság FEM 9.755:1993 Intézkedések a biztonságos üzemeltetési periódusok elérése érdekében A fenti biztonsági előírások és a Kezelési könyv utasításainak megsértése esetén a gyártómű semmiféle szavatosságot nem vállal. Vegye figyelembe a 6. szakaszban foglalt kezelési utasításokat és tiltásokat! Más országokban a megfelelő nemzeti előírásokat kell figyelembe venni. Az elektromos láncos emelőn munkákat kizárólag képzett személyek (szakértők) végezhetnek, a daru főkapcsolójának kikapcsolása és lezárása, valamint a munkaterület biztosítása után. Szakember az a személy, aki szakmai képesítése és tapasztalatai alapján megfelelő ismeretekkel rendelkezik a csörlők, emelő és vonszoló eszközök vagy daruk területén és a vonatkozó munkavégzési, munkavédelmi előírásokat, irányelveket és a technika általánosan elismert szabályait olyan szinten ismeri, hogy ezáltal képes a csörlők, emelő és vonszoló eszközök vagy daruk biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotának megítélésére. Pl. az IEC 364 vagy a DIN VDE 0105 megtiltja, hogy nem szakképzett személyek erősáramú berendezéseken munkát végezzenek. Az elvégzett karbantartásokat és ellenőrzéseket be kell vezetni a daruvizsgálati naplóba (pl. a fék vagy a tengelykapcsoló beállítását). Az elektromos láncos emelőt kizárólag az üzemeltető által kioktatott személyek kezelhetik, akik a jelen Kezelési utasítást megismerték és ez számukra folyamatosan hozzáférhető. Ne üzemeltesse az elektromos láncos emelőt addig, amíg az összes kezelő a Kezelési utasítás tartalmát alaposan meg nem ismerte és ezt a füzet hátoldalán az erre előirányzott mezőkben aláírásával nem igazolta. 1.3 Alkatrészek Csak a gyártómű alkatrész-katalógusában szereplő eredeti rögzítő elemek, csere-alkatrészek és kiegészítők alkalmazása megengedett. A gyártómű csak ezekért vállal felelősséget. Nem eredeti alkatrészek és tartozékok használatából eredő károkért a gyártómű bármilyen felelőssége kizárt. 6

7 2 Műszaki áttekintés 2.1 Összeállítási lehetőségek A könnyű szerelhetőséget biztosító építőkocka elven alapuló rendszer lehetővé teszi, hogy az elektromos láncos emelőt problémamentesen egy láncágas kivitelről két láncágasra, fix kivitelűről kézi vagy elektromos futóművesre, vagy más emelési, ill. kezelési magasságúra alakítsuk át. Omega sékli Egylyukas függesztőlap Kézi vagy Elektromos haladómű Horgos felfüggesztés Függesztőlap Emelőmű Láncgyűjtő Vezérlő kapcsoló Vészleállító gomb Emeléshatároló (végállási ütköző) gumiütközővel Horogszekrény gumiütközővel Horogtartó gumiütközővel 1. ábra: Összeállítási lehetőségek 2.2 A típusmegjelölés magyarázata Példa: Modell 031 / 52 Típus 250 / 1-8 / 2 Modell 03 1 / 52 Típus 250 / 1-8 / 2 Modellszám Az emelési sebességek jelzőszáma 0 egy emelési sebességes emelőmű 1 két emelési sebességes emelőmű A házméret jelzőszáma 02 Házméret I láncméret 4 12 mm 03 Házméret I láncméret 5,2 15 mm 05 Házméret II láncméret 5,2 15 mm 07 Házméret II láncméret 7,2 21 mm 09 Házméret II láncméret 9 27 mm 11 Házméret III láncméret 11,3 31 mm Finomemelési sebesség m/perc-ben Fő emelési sebesség m/perc-ben Láncágak száma Teherbírás kg-ban A műszaki adatokat a 2006/42/EK Gépek irányelvnek megfelelően az elektromos láncos emelőhöz mellékelt dokumentáció tartalmazza. 7

8 2.3 Metszeti ábra Ábra sz. Megnevezés Ábra sz. Megnevezés 1 Vezérlés fedél 10 Kis fogaskerék tengely 1 2 Vezérlés 11 Teherlánc 3 Ventilátor fedél 12 Függesztőlap 4 Ventilátor 13 Meghajtó tengely láncdióval 5 Motortengely 14 Hajtóműfedél 6 Motor állórész 15 Hajtóműoldali fedél 7 Motor forgórész 16 Sorkapocs a hálózat, a függőkapcsoló és 8 Tengelykapcsoló egység az elektromos haladómű bekötéséhez 9 Ház 17 Fékegység 18 Horogszekrény ábra: Metszeti ábra 8

9 2.4 A teherlánc befűzésének elvi vázlata Csak a gyártó eredeti láncát használja. Ez a lánc megfelel a terheléssel és az élettartammal szemben támasztott magas követelményeknek. Láncmeghajtó tengely láncdiója Láncleszorító Láncvezető Láncgyűjtő Emeléshatároló (végállás-ütköző) Horogtartó Láncrögzítő kengyel Horogszekrény 3. ábra: 3.1 Egy láncágas kivitel 3.2 Két láncágas kivitel 3 Felszerelés A szerelést a DGUV V54 (BGV D8) 24. értelmében szakembernek kell végeznie. 3.1 Mechanikus összeszerelés Horogtartó A horogtartó az egy láncágas kivitelű emelőeszközök teherfelfüggesztő alkatrésze. Gumiütköző bevulkanizált tárcsával Hernyócsavar Műanyag sapka teherbírás és láncméret jelölés matricával Jelölés 4 vagy 5 Ház Nyomótárcsa Teherhorog, komplett (nyomócsapággyal) Gumiütköző 2 imbuszcsavar önzáró anyával Ház Nyomótárcsa Teherhorog, komplett (nyomócsapággyal) Gumiütköző 2 imbuszcsavar Ház Nyomótárcsa Teherhorog, komplett (nyomócsapággyal) Horogtartó 4 12 és 5,2 15 láncokhoz 4. ábra: A horogtartók konstrukciója Horogtartó 7,2 21 lánchoz Horogtartó 9 27 és 11,3 31 láncokhoz Karbantartáskor ellenőrizze a horog (kopás, csúcstávolság) és a gumiütköző állapotát. A 4 12 és 5,2 15 mm méretű láncok horogtartóján ezen felül a műanyag sapka állapotát is ellenőrizni kell és kopás esetén azt újra kell cserélni. A nyomócsapágy, a kiakadásgátló és a horoganya-biztosítás állapotát is ellenőrizze. Az axiális csapágyat szükség esetén tisztítsa ki és zsírozza meg. 9

10 A horogtartók összeszerelésekor a csavarkötéseket az alábbi nyomatékokkal kell meghúzni: Részegység Max. teherbírás [kg] Csavarméret Darabszám Meghúzási nyomaték [Nm] Horogtartó, 4 12 lánchoz Horogtartó, 5,2 15 lánchoz Horogtartó, 7,2 21 lánchoz 1000 M10 40 DIN Horogtartó, 9 27 lánchoz 1600 M12 30 DIN Horogtartó, 11,3 31 lánchoz 3200 M12 35 DIN táblázat: A csavarkötések meghúzási nyomatékai Horogszekrény A horogszekrény a két láncágas kivitelű emelők teherfelfüggesztő alkatrésze. Hasított szeges biztosítás (a hasított szeg kilazulás ellen 2 pontozással biztosítva) Rugós csapszeg a horogszáron keresztben (csak 110/.., 111/... modellek) Ház Radiális golyóscsapágy Láncdió Horoganya biztosítás Gumiütköző 3 imbuszcsavar Teherhorog komplett (nyomócsapággyal) 5. ábra: A horogszekrény felépítése Karbantartáskor az egyes alkatrészek állapotát a pontnak megfelelően ellenőrizze. A horogszekrények összeszerelésekor a csavarkötéseket az alábbi nyomatékokkal kell meghúzni: Részegység Max. teherbírás [kg] Csavarméret Darabszám Meghúzási nyomaték [Nm] Horogszekrény, 4 12 lánchoz 500 M6 40 DIN 912 2/1 10/6 Horogszekrény, 5,2 15 lánchoz 1000 M6 40 DIN 912 2/1 10/6 Horogszekrény, 7,2 21 lánchoz 2000 M8 50 DIN 912 2/1 20/10 Horogszekrény, 9 27 lánchoz 3200 M10 50 DIN 912 2/1 35/20* Horogszekrény, 11,3 31 lánchoz 6300 M12 60 DIN * A gumiütközőnél található csavar meghúzási nyomatéka csökkentett. Ezt a csavart csavarbiztosító pasztával be kell ragasztani a menetes furatba. 2. táblázat: A csavarkötések meghúzási nyomatékai Fix kivitelű elektromos láncos emelők alapkivitel Vigyázat! Tilos az eredeti függesztőcsapok helyett más csapok használata. Különösen tilos csavarok használata az elektromos láncos emelőnek a felfüggesztő elemekkel való összekötésére. 10

11 Függesztőlapos felfüggesztés Szerelés: Rögzítse az emelőhöz mellékelt függesztőlapot a két csap segítségével az emelőházon kialakított tartófülek furataiban. Helyezze a csapokra az alátéttárcsákat és biztosítsa a csapokat a sasszegekkel. Figyelem! Az utánfutó haladómű bekötő furatának a láncgyűjtő felőli oldalra kell kerülnie! Függesztőlap Utánfutó haladómű bekötő furat Csap Láncgyűjtő felőli oldal 6. ábra: Függesztőlapos felfüggesztés Opció - egylyukas függesztőlap Szerelés: Az emelővel szállított egylyukas függesztőlapot rögzítse a két csap segítségével az emelőház tartófüleinek furatában. Helyezze a csapokra az alátéttárcsákat és biztosítsa a csapokat a sasszegekkel. Figyelem! Az egy és két láncágas kivitelre utaló szimbólumok (horogtartó ill. horogszekrény) közül az emelő kivitelének megfelelő jelölésnek a láncgyűjtő felőli oldalra kell kerülnie. Horogszekrény szimbólum két láncágas üzemhez Horogtartó szimbólum egy láncágas üzemhez Az egylyukas függesztőlap 180 -ban történő megfordításával az emelő átalakítható egy láncágas üzemről két láncágasra, ill. fordítva rövid oldal hosszú oldal Csap Láncgyűjtő felőli oldal egy láncágas horogtartó két láncágas horogszekrény 7. ábra: Felfüggesztés egylyukas függesztőlappal 11

12 Opció - horgos felfüggesztés Szerelés: Rögzítse az emelőhöz mellékelt felfüggesztő horgot a két csap segítségével az emelőházon kialakított tartófülek furataiban. Helyezze a csapokra az alátéttárcsákat és biztosítsa a csapokat a sasszegekkel. Figyelem! Az egy és két láncágas kivitelre utaló szimbólumok (horogtartó ill. horogszekrény) közül az emelő kivitelének megfelelő jelölésnek a láncgyűjtő felőli oldalra kell kerülnie. Horogszekrény szimbólum két láncágas üzemhez A horgos felfüggesztés 180 -ban történő megfordításával az emelő átalakítható egy láncágas üzemről két láncágasra, ill. fordítva rövid oldal hosszú oldal Horogtartó szimbólum egy láncágas üzemhez Csap Láncgyűjtő felőli oldal egy láncágas horogtartó két láncágas horogszekrény 8. ábra: Felfüggesztés függesztőhoroggal A hajtómű szellőztetése Az emelő felszerelése után helyezze az emelőhöz mellékelt legyezős alátétet a hajtóműházban túlnyomás/vákuum kialakulásának elkerülése érdekében a ház tetején található olajbetöltő csavar alá. Figyelem! Szabadban történő használat, mobil használat (MB) és láncmászóként történő alkalmazás, magas páratartalom, valamint nagy hőmérséklet-ingadozás esetén a legyezős alátét használata nem ajánlott. A hajtóművet ilyenkor felül és alul az olajbetöltő, ill. az olajleeresztő csavarok alá helyezett lapos alátét tömíti le. Olajbetöltő csavar Legyezős alátét 9. ábra: Olajbetöltő csavar 12

13 3.1.5 Láncgyűjtő A láncgyűjtő rögzítése Műanyag Textil Flip bag 10. ábra: Láncgyűjtő típusok Az alábbi méretű láncgyűjtők műanyagból készülnek: Láncméret [mm mm] Max. befogadóképesség [m] , , , , Láncgyűjtő típusa 4/12 5/8 7/5 4/16 5/10 7/8 3. táblázat: Műanyag láncgyűjtő A nagyobb befogadóképességű láncgyűjtők textil kivitelben készülnek. A láncgyűjtőt a csavarral és az önzáró anyával kell rögzíteni. Húzza meg az anyát úgy, hogy az fixen rögzítse a csavart. Cserélje ki az önbiztosító anyát, ha a láncgyűjtő ismételt szerelésekor az már nem biztosítja a csavar rögzítettségét. Fontos! Ellenőrizni kell, hogy a rendelkezésre álló láncgyűjtő megfelel-e az adott lánchosszúságnak. A láncméretet és a befogadóképességet feltüntették a láncgyűjtőn. Helyezze az emeléshatárolóval és gumiütközővel felszerelt láncvéget lazán a láncgyűjtőbe. A lánc befuttatása után ellenőrizze a láncgyűjtő telítettségét. Tilos túllépni a maximálisan megengedett feltöltöttséget! Túlméretes láncgyűjtők Amennyiben a lánccal teli láncgyűjtő tömege meghaladja a 25 kg-ot, úgy azt az erre a célra felszerelt hevederrel tehermentesíteni kell. A hevedert megfelelően be kell igazítani és a rajta található racsnis feszítő segítségével meg kell húzni, mégpedig akkor, amikor a láncgyűjtőben kb. 10 kg tömegű lánc van. Mivel a helyszíni alkalmazási feltételek előzetesen nem ismertek, a heveder csatlakozási pontját fix felszerelésnél az üzemeltetőnek kell kialakítania (lásd 11. ábra. ábra). Amennyiben az elektromos láncos emelőt haladóműre szerelik fel, úgy a heveder bekötési pontját egy plusz utánfutó haladóművel kell létrehozni (extra tartozék lásd 12. ábra. ábra). A felszerelés után mindenképpen biztosítani kell a heveder feszességét, és azt rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén korrigálni kell. A hevedert a felfekvési ponton a mellékelt élvédővel védeni kell (lásd 11. ábra. és 12. ábra. ábrák). 13

14 Csatlakozási pont Élvédő Heveder Racsni Figyelem! Egycsapos haladóművekhez nem használható. 11. ábra: Fix telepítésű elektromos láncos emelő láncgyűjtővel (a helyszínen kialakítandó csatlakozási ponttal) 12. ábra: Elektromos láncos emelő láncgyűjtővel és utánfutó haladóművel (ívelt pályákhoz csak feltételesen alkalmazható) A heveder végét a kell befűzni a racsniba és meg kell feszíteni. Heveder szabad vége Heveder a racsnival 13. ábra: A heveder befűzése a racsniba és megfeszítése A teherlánc befűzése befűző lánc nélküli szállítás esetén - egy láncágas kivitelnél - 1. Tolja be a befűző bowdent (gyári célszerszám) a 14. ábra-a. ábrán látható láncvezető kereszt alakú nyílásába, amíg a bowden-horog a másik nyíláson ki nem bújik. 2. Fektetett láncszemmel kezdve (14. ábra-a ábra) húzza be a láncot a láncdió fészkébe a bowden-horoggal. 3. A kezelő kapcsolót röviden nyomogatva futtassa be a láncot (14. ábra-b ábra). 4. A lánc végére helyezze fel a gumiütközőt és szerelje fel a horgot (14. ábra-c ábra). 5. Engedje le addig a horgot, amíg a terheletlen láncág oldalán 50 cm hosszú lánc marad. 6. Fűzze fel a terheletlen láncvégre a mellékelt gumi ütköző-alátétet az emeléshatároló számára. 7. Rögzítse az emeléshatárolót* a 3. a láncvégtől számított 3. láncszemen (14. ábra-d ábra). 8. Szerelje fel a láncgyűjtőt a bekezdés szerint. 9. Futtassa be a láncot a láncgyűjtőbe, és eközben jól olajozza azt be teljes hosszúságában. Annak érdekében, hogy a lánc a láncgyűjtőben rendezetten helyezkedhessen el, a láncnak a horoggal ellentétes ágát az emelő emelési üzemmódjában magától kell befuttatni a láncgyűjtőbe, nem pedig kézzel utólag behelyezni. Így a lánc nem csomózódhat össze. * Emeléshatároló Az emeléshatároló az alsó horogállás behatárolására szolgál és megakadályozza a lánc horoggal ellentétes végének kifutását az emlőből. Az emeléshatároló vészhelyzeti végállás-határolást biztosít, üzemszerűen nem vehető igénybe. Amennyiben az emeléshatárolóhoz egy bevulkanizált acéltárcsa-betétes gumiütköző tartozik, úgy beépítéskor az acélbetétnek az emelő felőli oldalra kell kerülnie. 14

15 14. ábra-a ábra 14. ábra-b ábra 14. ábra-c ábra 14. ábra-d ábra 14. ábra-e ábra 14. ábra: A teherlánc befűzése egy láncágas kivitel A teherlánc befűzése befűző lánc nélküli szállítás esetén - két láncágas kivitelnél - 1. A teherláncot először futtassa be az emelőházba, típustól függően a vagy pontokban leírtak szerint. 2. A befűző bowdennel (célszerszám) fűzze át a láncot a horogszekrényen (15. ábra-a ábra). Figyelem! A lánc semmi esetre sem csavarodhat meg az emelőház és a horogszekrény között! Ha a 15. ábra-b és 15. ábra-c ábrák szerinti szerelés nem lehetséges, akkor vágjon le egy szemet a láncból! Továbbá soha nem fordítható át a horogszekrény a két láncág között! 3. Csavarja ki a láncvezetőt rögzítő 4 csavart, csúsztassa le a láncon a láncvezetőt (15. ábra-c ábra) és húzza ki az U- alakú kengyelt. 4. A horogszekrényből kihúzott láncvéget a 15. ábra-c ábra szerint vezesse be a ház kereszt alakú nyílásába addig, amíg az első láncszem a ház belsejében felütközik. Ebben a helyzetben egyik kezével tartsa meg a láncot. Másik kezével tolja vissza a ház belsejében, a lánckerék alatt található U-alakú láncrögzítő kengyelt vízszintesen a ház két furatába (15. ábra-d és 3. ábra.2 ábrák). Miután a láncrögzítő kengyelt betolta a két utolsó láncszem közé, erős rántással ellenőrizze a láncvég rögzítettségét. 5. Rögzítse újra a láncvezetőt a házban (15. ábra-e ábra). Vegye figyelembe a pontot! 6. Ellenőrizze még egyszer, hogy nem csavarodott-e meg a lánc. 7. Olajozza meg alaposan teljes hosszában a láncot. 15

16 Kereszt alakú nyílás 15. ábra-a ábra 15. ábra-b ábra 15. ábra-c ábra 15. ábra-d ábra 15. ábra-e ábra 15. ábra-f ábra 15. ábra: A teherlánc befűzése két láncágas kivitelnél A teherlánc cseréje A teherlánc cseréjekor a láncvezetőt és a láncleszorítót is mindig cserélni kell. 1. Futtassa ki a kopott láncot. 2. Csavarozza ki a rögzítő csavarokat. 3. Vegye ki a láncvezetőt. 4. Nyomja ki egy csavarhúzó segítségével a láncjáratból a láncleszorítót. 5. A láncdió fölé beforgatva helyezze be az új láncleszorítót. 6. Helyezze vissza és rögzítse a csavarokkal a láncvezetőt. 7. Fűzze be az új láncot a fenti, az egy ill. két láncágas kivitelre vonatkozó leírások szerint. Láncleszorító Láncvezető 16. ábra: A teherlánc cseréje Rögzítő csavarok Figyelem! A láncvezető beszerelésekor a 9 27 és 11,3 31 láncméretek esetében a láncvezetőt rögzítő csavarokat mindig csavarbiztosító pasztával bekenve kell becsavarozni. Az összes alkatrésznek olaj- és zsírmentesnek kell lennie. Ajánlott csavarbiztosító pasztákat lásd a 11.5 pontban. 16

17 3.2 Elektromos csatlakozások Az elektromos berendezést az érvényes előírásoknak megfelelően kell kialakítani! A berendezés kiépítése után végezze el az EN pontja szerinti ellenőrzéseket. A vezérlés részletes kialakítását a kapcsolási rajz tartalmazza. Az emelő elektromos kialakítása megfelel az EN rész jelenleg érvényes változatának Hálózati csatlakoztatás A hálózati főkapcsolót a DIN EN bekezdése szerint az összes pólus megszakításával kell kialakítani. Az elektromos berendezéseken csak szakember végezhet munkálatokat. A javítási munkák megkezdése előtt a berendezést áramtalanítani kell. Biztosítás (lomha) 400 V (3 fázisú váltóáram) esetén a hálózati főkapcsoló előtt: Biztosítás (lomha) Típus 6 A 02../...; 03../ A 05../...; 07../...; 09../ A 091/57; 091/58; 11../ táblázat: Biztosítás 400 V feszültségnél Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a típustáblán feltüntetettel. Csatlakoztassa a hálózati és vezérlő kábeleket a kapcsolási rajz szerint. Az L1, L2, L3 és PE hálózati csatlakozások a hajtómű oldali fedél alatt találhatók. A bekötéshez 3+PE kábel (minimális keresztmetszet 1,5 mm²) szükséges. A bekötés után nyomja meg az emelés gombot. Amennyiben ekkor a teher lefelé mozdul, cserélje fel az L1 és L2 bekötési pontokat (az átkötés előtt áramtalanítsa a berendezést!). Amennyiben a vezérlés DIN EN rész szerinti vészleállító kapcsolóval rendelkezik, úgy annak nyomógombja a vezérlőkapcsolón található. A vészleállító kapcsoló működtetése nem helyettesíti a berendezésnek a munka befejezését követő előírásszerű kikapcsolását a hálózati főkapcsolóval. A vezérlőkábel és az elektromos haladómű bekötőkábel sorkapcsai szintén a hajtóműoldali fedél alatt találhatók. A szabályszerű működés biztosítása érdekében a hálózatnak jobb forgásirányú elektromos mezővel kell rendelkeznie és azt eltérés esetén korrigálni kell. A bekötés korrekt kivitelezésekor az emelő az Emelés nyomógomb működtetésekor emelési irányba mozog. Biztosítás (lomha) 230 V (1 fázisú váltóáram) esetén a hálózati főkapcsoló előtt: Biztosítás (lomha) Típus 6 A 030/01 10 A 050/01, 050/02 16 A 070/01, 070/02 5. táblázat: Biztosítás 230 V feszültségnél Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a típustáblán feltüntetettel. Csatlakoztassa a hálózati és vezérlő kábeleket a kapcsolási rajz szerint. Az L1, N és PE hálózati csatlakozások kapcsai a hajtómű oldali fedél alatt találhatók. A bekötéshez 3 eres kábel szükséges, 2,5 mm² minimális érkeresztmetszettel. A bekötés után nyomja meg az emelés gombot. Amennyiben ekkor a teher lefelé mozdul, cserélje fel a Z1 és Z2 kábel-ereket. (Az átkötés előtt áramtalanítsa a berendezést!) Amennyiben a vezérlés DIN EN rész szerinti vészleállító kapcsolóval rendelkezik, úgy annak nyomógombja a vezérlőkapcsolón található. A vészleállító kapcsoló működtetése nem helyettesíti a berendezésnek a munka befejezését követő előírásszerű kikapcsolását a hálózati főkapcsolóval. 17

18 Közvetlen vezérlés A motor vezérlése közvetlenül a vezérlőkapcsolón keresztül történik. Fék oldala Fék Fék segéd-mágneskapcsoló vagy áram-védőrelé Hajtóműoldali fedél Tömszelence - elektromos haladómű Tömszelence - hálózati tápkábel Egyenirányító Sorkapocs Tömszelence - vezérlő kapcsoló kábel 17. ábra: Közvetlen vezérlés Mellékáramkörű vezérlés Ez a vezérlési mód opcionálisan rendelhető. A vezérlő mágneskapcsolók könnyen hozzáférhető helyen, a vezérlés-fedél alatt, az emelőmotor mellett találhatók. Ezen a konzolon találhatók az elektromos emelési végállás-kapcsolók is - lásd a kapcsolási rajzot. Fék oldala Motoroldal Vezérlés transzformátor Üvegbiztosítékok - primer és szekunder 1,25 A Vészleállító mágneskapcsoló K1 Emelés/süllyesztés mágneskapcsolók - K2/K3 Irányváltó mágneskapcsoló - K4 Hajtóműoldali fedél Vezérlés fedél ábra: Mellékáramkörű vezérlés Sorkapocs 1 - Elektr. haladómű csatl. 2 - Hálózati csatlakozás 3 - Vezérlőkábel csatlakozás Egyenirányító Sorkapocs Emelés/süllyesztés végállás-kapcsoló A vezérlés a vezérlőáramkörben történik, amelyet egy vezérlő transzformátor 24 V feszültséggel lát el. Más vezérlő feszültségek opcionálisan szállíthatók. Amennyiben a vezérlés DIN EN rész szerinti vészleállító kapcsolóval rendelkezik, úgy annak működtető mágneskapcsolója a hajtóműoldali (bekötési) fedél alatt, nyomógombja pedig a vezérlőkapcsolón található. 18

19 3.2.2 Elektromos emelési végállás-kapcsolók Kívánságra a törpefeszültségű vezérléssel rendelkező emelőket a gyártómű az emelési felső és alsó végállások behatárolására elektromos végállás-kapcsolóval szereli fel. A láncvezetőből kiálló benyomható csapok működtetik a teherhorog, ill. a végállás-határoló felütközésekor a vezérlés házában található elektromos végállás-kapcsolókat. Az emelők beüzemelésekor feltétlenül egyeztesse a függőkapcsolón látható szimbólumokat a horog mozgásirányával (lásd a pontot) és ellenőrizze az emelő mozgás megfelelő végállás-kapcsoló általi biztonságos leállítását. Felső horog-végállás kapcsoló Alsó horog-végállás kapcsoló 19. ábra: Elektromos emelési végállás-kapcsolók mellékáramkörű vezérlésnél Üzemi feszültségek Az elektromos láncos emelők alapkivitelben 400 V, 3 fázis, 50 Hz üzemi feszültségre készültek. Az emelők ettől eltérő feszültségekre vagy frekvenciákra is szállíthatók. Az adott kivitel a típustábláról leolvasható. Az elektromos láncos emelők Volt (3 fázis) közötti üzemi feszültség-tartományban történő üzemeltetésre alkalmasak. Más kivitelek külön érdeklődésre Láncmászó elektromos láncos emelő Láncmászóként használható elektromos láncos emelők is szállíthatók. Az emelők utólagosan is átalakíthatók. (Előtte rendelje meg a szükséges alkatrészeket a gyártótól!) A láncmászó emelőt szabadban történő használat esetén védeni kell az esővíztől. A szabadban való használat előtt ellenőrizze a víz kifolyására szolgáló furatot (vízkivezető furat). Láncvezető lap Láncgyűjtő lehajlított kerettel 20. ábra: Láncmászó elektromos láncos emelő Vízkivezető furat Figyelem! Amennyiben az elektromos láncos emelőt láncmászóként használja, az üzemeltetés közben a be- és kifutó láncágakat mindig feszes állapotban kell tartani. A fenti utasítás figyelmen kívül hagyása a lánc összetorlódásához vezet a láncvezetőben és ez által az emelő és a lánc károsodását okozza. 19

20 4 Elektromos láncos emelő haladóművel Az összes haladómű alkalmas DIN 1025 és Euronorm szerinti keskeny gerendákhoz DIN 1025 szerinti közepesen széles I-gerendákhoz DIN 1025 szerinti széles I-gerendákhoz A pálya végein a futókerekek közepének magasságában rugalmas végállás határoló ütközőket kell elhelyezni. Ezen felül opcióként elektromos haladási végállás-kapcsolós kivitel is rendelhető. Az ehhez szükséges kioldó elemeket a tartón a megrendelőnek kell felszerelnie. Haladómű max. teherbírása [kg] Pálya görbületi sugár [m] max max ,5 max táblázat: Pályagörbület sugara Haladás ívelt pályán Ívelt pályákra az elektromos haladóművet úgy kell felszerelni, hogy a haladómű motorja a kanyar külső ívén helyezkedjen el Kézi haladómű Elektromos haladómű Mellékáramkörű vezérlésű haladómű Egycsapos haladómű 21. ábra: Haladómű 1 Haladómű motor 2 Felfüggesztő csap 3 Távtartó alátétek 4 Függesztőlap 5 Mellékáramkörű vezérlés (opcionális) 20

21 4.1 Mechanikus összeszerelés A futómű és az emelő egymáshoz viszonyított elhelyezkedése Rögzítse a mellékelt kétlyukú függesztőlapot az emelőn a pont szerint. Az elektromos haladómű szerelésénél vegye figyelembe az alábbiakat: Közvetlen vezérlésű kivitel Mellékáramkörű vezérlésű kivitel Haladómű motor Motorbekötő kábel Haladómű mellékáramkörű vezérlésének bekötése Hálózati kábel 22. ábra: A futómű és az emelő elhelyezkedése egymáshoz képest A kétcsapos haladómű összeszerelése A két függesztőcsapot a haladómű oldalpajzsán úgy kell rögzíteni, hogy a futókerekek pereme és a sín pereme között egy-két milliméter hézag maradjon. A haladómű szélességének beállítása a távtartó alátétek szimmetrikus elhelyezésével történik. A függesztőlap a távtartó perselyek között helyezkedik el a függesztőcsapon. A felfüggesztő csapok csavaranyáit nyomatékkulccsal kell meghúzni. Hatlapú csavaranya Meghúzási nyomaték [Nm] M16 1,5 75 M22 1,5 150 M36 1, táblázat: Meghúzási nyomatékok 21

22 23. ábra: Mozgásszabadság az emelő és a haladómű között Figyelem! Az összeszerelés után a 23. ábra. ábrán feltüntetett nyilak irányába az emelőnek még mozgásszabadsággal kell rendelkeznie a haladóműhöz képest Az egycsapos haladómű szerelése A felfüggesztő csapot a haladómű oldalpajzsán úgy kell rögzíteni, hogy a futókerekek pereme és a tartó pereme között egykét milliméter hézag maradjon. A haladómű szélességének beállítása a távtartó alátétek szimmetrikus elhelyezésével történik. A felfüggesztő csapok csavaranyáit nyomatékkulccsal kell meghúzni. A távtartó perselyek nem feszülhetnek meg! A megfelelő meghúzási nyomatékokat a 7. táblázat. táblázat tartalmazza. 4.2 A haladómű tömegének kiegyensúlyozása 24. ábra: A haladómű tömegének kiegyensúlyozása Azoknál a haladóműveknél, amelyek a keskeny övszélesség és a hajtóműves motor alkalmazása miatt billenésre hajlamosak, ellensúly szerelvény alkalmazása szükséges. 4.3 A haladóművek elektromos bekötése Közvetlen vezérlés Az elektromos haladóműhöz a gyártómű egy kb. 0,5 m hosszú kábelt mellékel, amelynek ereit jelölésekkel és érvégekkel látták el az emelőhöz való elektromos csatlakoztatáshoz. A sorkapocs az emelő hajtóműoldali fedele alatt található. A bekötést a kapcsolási rajz szerint kell elvégezni. A vezérlőkapcsolón találhatók a haladómű mozgását vezérlő nyomógombok. A kétsebességes haladóművek vezérlő nyomógombjai félig benyomva a lassú, teljesen benyomva a gyors haladási sebességet kapcsolják. Mellékáramkörű vezérlés (opcionális) A haladómű motorjának mágneskapcsolói egy külön dobozban helyezkednek el. Ezt a dobozt a haladómű motorral ellentétes oldali pajzsára kell felszerelni 2 db. M8 10 DIN 933 hatlapfejű csavarral. A vezérlő doboz két csatlakozó vezetékét a kapcsolási rajz szerint kell bekötni az emelő sorkapcsára, ill. a haladómű motorjának csatlakozó dobozába. Az elektromos bekötés után ellenőrizze az emelő és a haladómű összes funkciójának működését. 22

23 4.4 A haladóművek típusmegnevezése A két függesztőcsapos haladóművek típusjelölésének magyarázata: HF N / 500 EF S1 / 1000 / 16 EF S2 / 2000 / 5+20 HF - Kézi haladómű Övszélesség Teherbírás Haladási sebesség EF - Elektromos haladómű N, S1, S2 kg m/perc Az egy függesztőcsapos haladóművek típusjelölésének magyarázata: EHF N / 1000 EEF S1 / 1000 / 7,5+30 EHF - Egycsapos Övszélesség Teherbírás Haladási sebesség kézi haladómű N, S1, S2 kg m/perc EEF - Egycsapos elektromos haladómű 5 Felülvizsgálatok Az elektromos láncos emelők az alábbi előírások szerint alkalmazhatók: UVV Csörlők, emelő- és vonszoló eszközök DGUV V54 (BGV D8) UVV Daruk DGUV V52 (BGV D6) Az EK Gépek irányelv szerinti dinamikus és statikus felülvizsgálatot a gyártómű elvégezte. A gyári felülvizsgálatot a daruvizsgálati napló igazolja. Az üzemeltetőnek kell kezdeményeznie az emelő első üzembehelyezése előtti és rendszeresen ismétlődő felülvizsgálatokat. Alapvetően a Gépek irányelv "a célra való alkalmasságról" szóló pontját kell alkalmazni. 5.1 Felülvizsgálat DGUV V54 (BGV D8) 23. szerinti alkalmazáskor A készüléket az első üzembe helyezés előtt és lényeges változtatások után szakképzett személlyel felül kell vizsgáltatni kell. 5.2 Felülvizsgálat DGUV V52 (BGV D6) 25. szerinti alkalmazáskor A darukat első üzembe helyezés előtt és lényeges változtatások után erre jogosult szakértővel kell felülvizsgáltatni. Az elektromos láncos emelők típusminősítéssel rendelkeznek. 5.3 Időszakos felülvizsgálatok A készülékeket, darukat és tartószerkezeteket évente egyszer szakképzett személlyel kell felülvizsgáltatni. Nehéz üzemeltetési körülmények között, pl. gyakori teljes terheléses üzemelésnél, poros vagy agresszív környezetben, nagy kapcsolásszám, hosszú bekapcsolási időtartam esetén növelje a felülvizsgálatok gyakoriságát. Szakértőnek a daruvizsgálat szempontjából a TÜV és a Szakmai Szövetség szakértői és az Üzembiztonsági rendelet szerinti emelőgép szakértő számít. Szakember a gyártómű vevőszolgálati technikusa, vagy a speciálisan erre kiképzett szakszemélyzet. 23

24 6 Kezelési utasítások és tilalmak 6.1 Kezelési utasítások A teher csak azután mozdítható meg, miután azt felfüggesztették és a veszélyes területen nem tartózkodnak személyek, vagy miután a kezelő a kötözőtől jelzést kapott. Az elektromos láncos emelők a feltüntetett bekapcsolási időtartammal -20 C és +40 C közötti hőmérséklet-tartományban történő üzemeltetésre készültek. Magasabb környezeti hőmérséklet esetén a bekapcsolási időtartamot megfelelően csökkenteni kell. Az emelők elektromos védettségi osztálya alapkivitelben IP 55. A motorok az F hőállósági osztály előírásai szerint készülnek. Telepítési magasság 1000 m a tengerszint felett A terhet az emelés előtt az elektromos láncos emelő alatt függőlegesen kell felállítani. A mozgatási irányokat a vezérlőkapcsolón szimbólumok jelzik. Tilos a láncot éleken átvetni. A kézi haladóműves emelőket csak a tehernél, a horogtartónál vagy a horogszekrénynél fogva szabad mozgatni. Agresszív környezetben történő alkalmazáskor kérje ki a gyártómű véleményét. Izzó olvadékok vagy hasonló veszélyes anyagok mozgatása esetén kérje ki a gyártómű véleményét. Ne eressze le annyira a két láncágas horogszekrényt, hogy a lánc fellazulhasson. Amennyiben az elektromos láncos emelőt láncmászóként használja, a be- és kifutó láncágakat mindig feszes állapotban kell tartani. Javításokat csak szakember végezhet, lekapcsolt és biztosított hálózati főkapcsoló mellett és az emelő terheletlen állapotában. A vészleállító kapcsoló működtetése után a használat kiváltó okát szakértő személynek kell megszüntetnie. A vészleállító nyomógomb csak ezután biztosítható ki. A kezelőnek a felfekvő terheket mindig a legkisebb rendelkezésre álló emelési sebességgel kell megemelnie. A megemelés előtt a laza függesztékeket előbb meg kell feszíteni. Szabadban üzemeltetett daruknál a futómacskát nyugalmi helyzetében fedéllel kell ellátni. A haladómű megadott teherbírásának azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie, mint az emelőmű függesztékén (horgán) feltüntetett teherbírás. A 2. (fix) láncágnak az az emelőmű házában való rögzítéséhez kizárólag az eredeti gyári láncrögzítő kengyel használható. 6.2 Kezelési tilalmak a funkciók gyors ki-be kapcsolgatása A megcsúszó kuplung üzemszerű igénybevétele (vész-végálláshatárolás) személyszállítás Személyek tartózkodása a teher alatt. A szakképzett személy vagy szakértő általi felülvizsgálat előtti üzembe helyezés A névleges terhelésnél nagyobb terhek mozgatása. Terhek ferde húzása vagy vonszolása Teher kiszakítása Vákuum alatti tartályok fedelének leemelése. Terhek ledobása. Folyadékba merülő terhek megemelése. A futómacska mozgatása a vezérlőkapcsoló vagy -kábel húzásával, akkor is, ha az tehermentesített Szakismeret nélküli javítás Elkopott gumiütközős, vagy gumiütköző nélküli horogtartóval, horogházzal és emeléshatárolóval való használat A lánc használata függesztékként vagy a teher átkötözésére Üzemeltetés megcsavarodott lánccal, pl. a horogszekrény átfordulása, vagy a fix láncág hibás bekötése miatt Hosszabb lánccal történő üzemeltetés, mint amennyi a láncgyűjtőn fel van tüntetve (lásd a pont). A megengedett bekapcsolási időtartam túllépése Az időszakos felülvizsgálat határidejének túllépése utáni üzemeltetés. Üzemeltetés a munkavédelmi vizsgálat időpontjának lejárta, vagy az elméleti élettartam elérése után. A fix láncágnak az eredeti gyári láncrögzítő kengyel helyett más alkatrésszel való rögzítése. Az emelő kézzel elérhető tartományban való üzemeltetésekor, vagyis, ha a sínpálya magassága kisebb, mint 2,5 m, tilos kézzel a haladási szintre nyúlni. Ugyancsak tilos a láncot üzemelés közben megérinteni. 24

25 7 Karbantartás Minden karbantartási munkát csak szakképzett személyek végezhetnek. A karbantartási táblázat (8. táblázat. táblázat) tartalmazza az ellenőrizendő alkatrészeket és funkciókat, valamint a szükséges karbantartási munkákat. A hibákat az üzemeltetőnek azonnal írásban be kell jelenteni, aki kezdeményezi a hibák szakember általi megszüntetését. Az összes karbantartási munkát kizárólag terheletlen és a hálózati főkapcsolóval áramtalanított emelőn szabad végezni. Nehéz üzemi körülmények esetén, pl. több műszakos üzem, nagy kapcsolási gyakoriság, környezeti terhelés, a karbantartási periódusokat le kell rövidíteni. Kopások ellenőrzése Ellenőrizze a függesztő- és teherhorog esetleges deformációját (horognyílás mérése), rozsda- és repedésmentességét, azok általános állapotát. A horogszekrény láncdióját a felfekvő felület kb. 1 mm-es bekopása esetén kell újra cserélni. Cserélje ki a kopott gumiütközőket! 7.1 Felülvizsgálati és karbantartási munkák Vegye figyelembe az 1.2 pontban leírtakat! Az alábbi időközök irányértékek, melyeket nehéz üzemeltetési körülmények (több műszakos üzem, állandó névleges terhelés, por, környezeti terhelés), a karbantartási állapot és a környezeti hatások függvényében le kell rövidíteni. Általános állapot szemrevételezése Működés ellenőrzése Fék az emeléshatároláshoz Fék ellenőrzése, légrés a 7.2 és azt követő pontok szerint Megcsúszó tengelykapcsoló karbantartása és beállítása A teherlánc kopásának ellenőrzése a 7.4 pont szerint Teherlánc kenése Gumiütközők kopása (szemrevételezés) Horogszekrény, horogtartó kenése, 11.3 pont szerint / horoganyabiztosítás és horognyílás ellenőrzése Kiakadásgátló ellenőrzése Felülvizsgálat naponta 3 havonta évente Általános ellenőrzések Csavarkötések Láncleszorító, láncvezető, a lánc csavarodásmentessége Biztosító elemek Láncgyűjtő állapota, rögzítettsége; különösen a szövetanyag kopottsága szempontjából Elektromos vezérlő kábel, hálózati csatlakozó kábel és függőkapcsoló Haladóművek, futókerekek 8. táblázat: Felülvizsgálati és karbantartási munkák Az elektromos láncos emelőt a FEM szabvány szerint méreteztük. A maradvány használati időt a FEM szerint évente meg kell határozni és dokumentálni kell. A maradvány használati idő számítások hiánytalan megléte esetén az elektromos láncos emelőt az elméleti használati idő elérésekor nagyjavításnak kell alávetni. Amennyiben nincs igazolva az elektromos láncos emelő használata, úgy a FEM szerint legkésőbb 10 év elteltével el kell végezni a nagyjavítást. 25

26 7.2 A rugóerő működtetésű fék leírása Matrica / típustábla Mágnes Távtartó persely Karima Nyomórugó Agy Nyomólap Légrés S L Forgórész a súrlódó fékbetéttel 25. ábra: A rugóerő működtetésű fék felépítése Csavarok DIN A rugóerő működtetésű fék cseréje 1. Csavarozza ki a hajtóműoldali fedél csavarjait. 2. Vegye le a hajtóműoldali fedelet. 3. Kösse ki a fék kábeleit. 4. Csavarozza ki a rugóerő működtetésű féket rögzítő 3 csavart. 5. Vegye ki a kopott rugóerő működtetésű féket. 6. Tolja fel a motortengelyre az új rugóerő működtetésű féket. 7. Húzza meg az új féket rögzítő 3 csavart (a fék tartozéka) 8. Húzza meg egyenletesen a csavarokat (nyomatékokat lásd a 9. táblázat. táblázatban). 9. Kösse be a fék kábeleit a kapcsolási rajz szerint. 10. Szerelje vissza a hajtóműoldali fedelet. Típus Fék típus Csavarok DIN 912 Meghúzási nyomaték [Nm] 02../...; 03../... BFK M4 2, /...; 07../... BFK M5 5, Tekercs-ellenállás R20 névleges [Ω] Légrés SL névleges [mm] 0,2 0,5 09../... 1) BFK ,2 0,7 3 M6 9,5 09../... 2) ; 11../... BFK ,3 0,8 1) kivéve a 090/54 és 090/57 típusokat 2) a 090/54 és 090/57 típusokra érvényes 9. táblázat: A rugóerő működtetésű fékek adatai Légrés SL max. [mm] Hajtóműfedél Tengely Seeger-gyűrű Agy A fék felszerelése a hajtóműfedélre A fék rögzítése nyomatékkulccsal 26. ábra: A rugóerő működtetésű fék beszerelése Alkatrész megrendeléskor adja meg a komplett típusmegnevezést! 26

27 7.2.2 A rugóerő működtetésű fék elektromos vezérlése Működésmód A rugóerő működtetésű féket egy egyenirányító áramkör táplálja. A fék a nyugalmi áram elvén működik. A feszültség megszűnésekor a fék automatikusan befékez, ezáltal az emelő bármely helyzetben biztonságosan megtartja a terhet. A fékút lerövidítése érdekében a féket egyenáram működteti. A közvetlen és mellékáramkörű vezérlésű kivitelek különböző kapcsolásait az adott emelőhöz mellékelt kapcsolási rajz tartalmazza A rugóerő működtetésű fék üzemzavarai Hibakeresés és hibaelhárítás Hiba Ok Elhárítás A fék nem old ki, a légrés nem nulla A fékmágnes tekercse megszakadt, menet-, vagy testzárlatos Bekötés rossz, vagy hibás Egyenirányító hibás, vagy nem megfelelő Cserélje ki a rugóerő működtetésű féket (lásd 9. táblázat. táblázat) Ellenőrizze a bekötést a kapcsolási rajz alapján Ellenőrizze az egyenirányítón található áthidalás meglétét a kapcsolási rajz alapján Üzem közben ellenőrizze az egyenfeszültség meglétét az 5-6 kapcsok között Túl nagy légrés Eltérés esetén cserélje ki az egyenirányítót Cserélje ki a rugóerő működtetésű féket 10. táblázat: Hibakeresés és hibaelhárítás Ismételten fellépő egyenirányító meghibásodás esetén cserélje ki a fékegységet, akkor is, ha az a mérések alapján nem tekercs- vagy testzárlatos. Lehetséges, hogy a hiba csak felmelegedéskor jelentkezik A fék működésének ellenőrzése Az emelő névleges teherbírásának megfelelő teher süllyesztési üzemmódban történő lefékezésekor a fékút ne haladja meg két láncszem hosszúságát, azonban a fék a terhet ne hirtelen rántással fogja meg. 7.3 Biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló A megcsúszó tengelykapcsoló az emelőmotor és a kis fogaskerekes meghajtó-tengely között helyezkedik el, és továbbítja a meghajtás nyomatékát. Ezzel egyidejűleg a beállított kuplung-nyomatéknak megfelelően behatárolja az átvihető teljesítményt. Ezáltal megakadályozza az elektromos láncos emelő és a daru alkotóelemeink túlterhelését. A megcsúszó tengelykapcsoló a teher legfelső és legalsó helyzetében vész-végállás határolásként az emelő emelési magasságát is behatárolja. Ez egy vész-végállás határoló, ami azt jelenti, hogy a horogtartót, ill. horogszekrényt, vagy az emeléshatárolót tilos üzemszerűen a legfelső, ill. legalsó horogállásra járatni, vagyis az emelőházra felütköztetni. A biztonság szempontjából különösen előnyös a szabadalmaztatott megcsúszó tengelykapcsoló elhelyezkedése. A tengelykapcsoló nagyobb mértékű kopása esetén sem süllyedhet le a teher ellenőrizetlenül, mivel a fék bármely helyzetben megtartja a terhet. A megcsúszó tengelykapcsoló száraz kuplungként működik, azbesztmentes kuplungbetét alkalmazásával. A kuplung nyomatékának kívülről történő könnyű beszabályozhatósága, és a csekély kopású speciális dörzsbetét normál üzemi körülmények között nem teszi szükségessé a kuplung utánállítását. 27

28 7.3.1 A megcsúszó kuplung felépítése Tengelycsonk 2 Kuplung agy 3 Fogaskoszorú 4 Hajtótárcsa a kuplungbetéttel 5 Motortengely 6 Golyóscsapágy 7 Kuplungtárcsa 8 Vonórúd 9 Szabályozó anya alternatívaként 2 darab hatlapú anya kontrázva 10 Nyomó csavarrugó a nyomótányérral 11 Ellentartó anya 12 Hajtóműoldali fedél ábra: A megcsúszó kuplung felépítése A megcsúszó kuplung súrlódási nyomatékának beállítása A beállítást csak képzett szakember végezheti. 1. Próbateher = a névleges terhelés 1,1-szerese, vagy helyezzen fel egy kuplungvizsgáló készüléket a teherláncra. 2. Kapcsolja be az elektromos láncos emelőt a vezérlőkapcsolón és ellenőrizze, hogy az a próbaterhet megemeli-e, ill. a kuplungvizsgáló készülék kb. 1.3 névleges tehernek megfelelő értéket mutat-e. A 1,3 tényező pontos értéke az emelési sebességtől függ. 3. Engedje vissza a talajra a próbaterhet. 4. Növelje, ill. csökkentse addig a kuplung nyomatékát, amíg az emelő a próbaterhet még éppen megemeli, ill. a kuplungvizsgáló készülék a jelzett mérési értéket mutatja. 5. A kuplung nyomatékának beállítása: a. Csavarozza le és vegye le a hajtóműoldali fedelet (12). b. Tartsa meg fixen a vonórúd (8) elfordulása ellenében villáskulccsal az ellentartó anyát (11). c. Egy második villáskulccsal, az önbiztosító beállító anya (9) forgatásával feszítsen (jobbra forgatva), vagy lazítson (balra forgatva) a spirálrugón (10), amíg az emelő az előírt próbaterhet még éppen megemeli, ill. az erőmérő a kívánt értéket mutatja. Alternatív eljárás 2 db hatlapfejű anya esetén: Két villáskulccsal oldja a kontrázást, a beállító anya (9) forgatásával feszítsen (jobbra forgatva), vagy lazítson (balra forgatva) a spirálrugót szorító csavaron, amíg az emelő az előírt próbaterhet még éppen megemeli, ill. a kuplungvizsgáló készülék a kívánt értéket mutatja. A beállítást követően kontrázza újra a két hatlapfejű anyát. d. Befejezés: Ellenőrizze a kuplung-nyomaték beállítását a próbateher megemelésével. Jegyzőkönyvezze a beállítási értéket a Daruvizsgálati naplóban. A megcsúszó kuplung a gyárban próbaterheléssel állították be. Az emelőmotor cseréjét követően a kuplung új beszabályozására nincs szükség. Ilyenkor elegendő a névleges teherrel végzendő terhelési próba. A vonórúd csúcsa és a kuplung rugótányérja közötti eredeti távolságot a fékszerkezeten (egy matricán) feltüntették. 28. ábra: Beállítási méret 28

29 7.3.3 A megcsúszó kuplung kioldási határértékének ellenőrzése időszakos felülvizsgálatnál A DGUV v52. előírás (BGV D6) 26., ill. a DGUV v54. előírás (BGV D8) 23. szerinti időszakos felülvizsgálat során szakembernek ellenőriznie kell a megcsúszó kuplung kioldási határértékét. Ekkor ellenőrizni kell, hogy az emelő megemelie a névleges terhelést. A névleges terhelés 1,6-szeresénél nagyobb terhet az emelő nem emelhet meg. Abban az esetben, ha az időszakos felülvizsgálathoz nem állnak rendelkezésre a névleges terhelésnél nagyobb próbaterhek, a megcsúszó tengelykapcsoló kioldási határértékét egy arra alkalmas kuplungvizsgáló készülékkel is lehet ellenőrizni. A kioldási határérték ekkor kb. 1,3x névleges teher legyen. A kioldási határérték ellenőrzését követően még egyszer ellenőrizni kell, hogy az emelő megemeli-e a névleges terhet. Hibás érték mérése esetén a megcsúszó tengelykapcsolót a pontban leírtak szerint be kell szabályozni, és a pont szerinti ellenőrzést ezután meg kell ismételni. A beállítási értéket jegyzőkönyvezni kell. 7.4 Teherlánc Az emelőláncok felülvizsgálatra kötelezett teherhordó elemek. Ezért vegye figyelembe a Szakmai Szövetség által kiadott, emelőkhöz alkalmazott köracél láncokra vonatkozó irányelveket, a felülvizsgálati irányelveket a DIN rész:1981, a DGUV V54 (BGV D8) és DGUV V52 (BGV D6) és DIN EN 818-7:2002 felülvizsgálati irányelveket A teherlánc kenése beüzemeléskor és használat közben A teherláncot teljes hosszában a csuklópontokon az első beüzemelés előtt, valamint a használat alatt rendszeresen, tehermentes állapotban kúszóképes hajtóműolajjal meg kell olajozni. Az igénybevétel és az üzemeltetési körülmények függvényében a csuklópontokat tisztítás után ismételten kenni szükséges. A kopást gyorsító környezetben (homok, csiszolószemcsék) száraz kenőanyagot alkalmazzon a lánc kenésére (pl. siklólakk, grafitpor) A teherlánc kopásának ellenőrzése A teherlánc folyamatos ellenőrzése a DIN rész, ill. a DGUV V54 (BGV D8) 27. értelmében kötelező előírás. A teherláncot az üzembe helyezés előtt és normál üzemi körülmények mellett kb. 200 üzemóránként, ill emelés/süllyesztési ciklus után, nehéz üzemi körülmények között pedig ennél gyakrabban kell ellenőrizni. Különös figyelemmel ellenőrizze a láncszemeket az érintkezési pontokon kopás, repedésképződés, deformáció és más sérülések szempontjából. A láncot le kell cserélni, ha: névleges vastagság az érintkezési pontokon 10 %-kal csökkent, egy szem 5 %-kal, vagy a lánc 11 láncszemen mérve 2 %-kal megnyúlt, a láncszemek bemerevedtek. Figyelem! Csereláncként csak az emelő gyártója által szállított eredeti teherláncot használja. A lánc cseréjekor a láncvezetőt és a láncleszorítót is újra kell cserélni A kopás mérése és a lánc cseréje Láncméret mm-ben Ellenőrzési méret ,2 15 7, ,3 31 Egy láncszem mérése belső max. t méret 12,6 15,8 22,1 28,4 32,6 11 láncszemen mérve A láncszem átmérőjének mérése d m = d 1 + d 2 2 minimális méret d m = 0,9d 134,6 168,3 235,6 302,9 347,8 3,6 4,7 6,5 8,1 10,2 11. táblázat: A lánc kopásának mérése A lánc cseréjét lásd a és az azt követő pontokban. 29

30 7.4.4 A teherhorog kopásának mérése és a teherhorog cseréje A DIN szabvány 1. rész értelmében a teherhorgot újra kell cserélni, ha annak nyílása 10%-t meghaladó mértékben kitágult. A horog alapméreteit a daruvizsgálati naplóban található horog-tanúsítvány tartalmazza. 7.5 A haladómű karbantartása A kézi mozgatású és elektromos haladóműveket a 7.1 fejezet 8. táblázat. táblázatában a futóművekre megadott kritériumok szerint kell felülvizsgálni és karbantartani. A fék karbantartást nem igényel. 7.6 Az emelőmű motor fel- és leszerelése Az emelőmű motor (1) egy önálló, teljesen zárt részegységet képez. A motor hátsó tengelycsonkján (15) található a ventilátorfedél (2) alatt a ventilátor (3), mely a motor kényszerhűtését biztosítja, az első tengelycsonkra pedig a menesztő körmös (5) kuplungagyat (4) rögzítették retesszel (6) és biztosító gyűrűvel (7). A motor karimáján (8) központosítás és négy furat található a hajtóműházon való rögzítéshez. A motor bekötő vezetékei (9) a karimán találhatók Emelőmotor 2 Ventilátorfedél 3 Ventilátor 4 Kuplung agy 5 Menesztő körmök 6 Retesz 7 Seeger-gyűrű 8 Motorkarima 9 Motorbekötő vezetékek 10 Vezérlés fedél 11 Csavarok 12 Motorkarima csavarok 13 Tömítőgumi 14 Hajtóműház 15 Motor tengelycsonk 16 Tömítőmassza 17 Kuplung-hajtótárcsa a fogaskoszorúval , ábra: Az emelőmű motor fel- és leszerelése 30

Kezelési utasítás STAR LIFTKET Elektromos láncos emelő

Kezelési utasítás STAR LIFTKET Elektromos láncos emelő Kezelési utasítás STAR LIFTKET Elektromos láncos emelő Kérjük, addig ne kezdje meg a munkát az elektromos láncos emelővel, amíg minden kezelő ezt a Kezelési utasítást alaposan meg nem ismerte és ezt a

Részletesebben

ELEKTROMOS LÁNCOS EMELŐ K e z e l é s i u t a s í t á s

ELEKTROMOS LÁNCOS EMELŐ K e z e l é s i u t a s í t á s 2008 áprilisi állapot ELEKTROMOS LÁNCOS EMELŐ K e z e l é s i u t a s í t á s Kérjük, addig ne kezdje meg a munkát az elektromos láncos emelővel, amíg minden kezelő ezt a Kezelési utasítást alaposan meg

Részletesebben

Kezelési utasítás LIFTKET Elektromos láncos emelők

Kezelési utasítás LIFTKET Elektromos láncos emelők Kezelési utasítás LIFTKET Elektromos láncos emelők Kérjük, addig ne kezdje meg a munkát az elektromos láncos emelővel, amíg minden kezelő ezt a Kezelési utasítást alaposan meg nem ismerte és ezt a hátoldalon

Részletesebben

Kezelési utasítás LIFTKET Elektromos láncos emelő

Kezelési utasítás LIFTKET Elektromos láncos emelő Kezelési utasítás LIFTKET Elektromos láncos emelő Kérjük, addig ne kezdje meg a munkát az elektromos láncos emelővel, amíg minden kezelő ezt a Kezelési utasítást alaposan meg nem ismerte és ezt a hátoldalon

Részletesebben

Kezelési utasítás POWER LIFTKET Elektromos láncos emelő

Kezelési utasítás POWER LIFTKET Elektromos láncos emelő Kezelési utasítás POWER LIFTKET Elektromos láncos emelő Kérjük, addig ne kezdje meg a munkát az elektromos láncos emelővel, amíg minden kezelő ezt a Kezelési utasítást alaposan meg nem ismerte és ezt a

Részletesebben

Kezelési utasítás. LIFTKET B13 / LIFTKET B15 Elektromos láncos emelő

Kezelési utasítás. LIFTKET B13 / LIFTKET B15 Elektromos láncos emelő Kezelési utasítás LIFTKET B13 / LIFTKET B15 Elektromos láncos emelő Kérjük, addig ne kezdje meg a munkát az elektromos láncos emelővel, amíg minden kezelő ezt a Kezelési utasítást alaposan meg nem ismerte

Részletesebben

ELEKTROMOS LÁNCOS EMELŐ K e z e l é s i u t a s í t á s

ELEKTROMOS LÁNCOS EMELŐ K e z e l é s i u t a s í t á s 2007 szeptemberi állapot ELEKTROMOS LÁNCOS EMELŐ K e z e l é s i u t a s í t á s Modell 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Kérjük, addig ne kezdje meg a munkát az elektromos láncos emelővel, amíg minden

Részletesebben

Opciók - Nagyobb emelési és vezérlési magasságok. - Nagyobb láncgyûjtõ. - Rádió távvezérlés (lásd 20. oldal).

Opciók - Nagyobb emelési és vezérlési magasságok. - Nagyobb láncgyûjtõ. - Rádió távvezérlés (lásd 20. oldal). lephant 00 Vos elektromos láncos emelõk 0 kg.000 kg 00 Vos elektromos láncos emelõk megbízhatóak és robusztus acéllemez házzal készülnek. z a közkedvelt emelõt alapkivitelben végálláskapcsolókkal és dugaszoló

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Kezelési utasítás Drótköteles csörlő Modell LSF 200/1-15

Kezelési utasítás Drótköteles csörlő Modell LSF 200/1-15 Kezelési utasítás Drótköteles csörlő Modell LSF 200/1-15 Kérjük, csak akkor kezdje el a munkát a drótköteles csörlővel, ha minden kezelő a Kezelési utasítást alaposan megismerte és ezt annak hátoldalán

Részletesebben

Vízszintes teherbírás. (kg) (m) (mm) (kg) Dróthálófeszítõ lánc. Megr. szám: 0310012 Ár: 23,-

Vízszintes teherbírás. (kg) (m) (mm) (kg) Dróthálófeszítõ lánc. Megr. szám: 0310012 Ár: 23,- MD POWER PULLER FESZÍTÕK Könnyû és különösen robusztus feszítõszerszám. Ideális sokféle mûvelethez. Végtelenül sok felhasználási lehetõség, amennyiben húzásról, vonszolásról és kifeszítésrõl van szó. -

Részletesebben

ACK4 Láncos ablakmozgató motor

ACK4 Láncos ablakmozgató motor 1 ACK4 Láncos ablakmozgató motor Telepítési telepítési útmutató Kérjük figyelmesen olvassa el a dokumentumot, mert helytelen beüzemelés okozta meghibásodásért a forgalmazó nem vállalja a garanciát! Amennyiben

Részletesebben

C30 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató

C30 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató 1 C30 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató Figyelem! A motorról a működtetés után a hálózati 230V-os feszültséget le kell kapcsolni. A motort vagy visszabillenős kapcsolóról vagy beállítható munkaidejű

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Kézi láncos emelő. Üzemeletetési utasítás

Kézi láncos emelő. Üzemeletetési utasítás Kézi láncos emelő Üzemeletetési utasítás Típus: VC-B Bevezetés A jelen utasítást minden felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia, mielőtt az emelőszerkezetet használatba venné. A jelen urasítás arra

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Kuplung - Személygépkocsik Oldalütés-vizsgáló készülék Központosító tüske

Üzemeltetési útmutató Kuplung - Személygépkocsik Oldalütés-vizsgáló készülék Központosító tüske Cikkszám 4200 080 560 Tartalom 1. Előszó... 1 2. Szállítási terjedelem... 2 3.... 2 3.1 Az oldalütés-vizsgáló készülék felszerelése... 3 3.2 A kuplungtárcsa felszerelése... 4 3.3 A mérőóra felszerelése

Részletesebben

ELEKTROMOS LÁNCOS EMELİ K e z e l é s i u t a s í t á s - A n é m e t e r e d e t i f o r d í t á s a -

ELEKTROMOS LÁNCOS EMELİ K e z e l é s i u t a s í t á s - A n é m e t e r e d e t i f o r d í t á s a - 2011. júliusi állapot ELEKTROMOS LÁNCOS EMELİ K e z e l é s i u t a s í t á s - A n é m e t e r e d e t i f o r d í t á s a - POWER LIFTKET 235/... modellek 12500/1-6,4/1,6 25000/2-3,2/0,8 Kérjük, addig

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Használati útmutató. LH racsnikaros láncos emelő. 750 kg- 6000 kg

Használati útmutató. LH racsnikaros láncos emelő. 750 kg- 6000 kg Használati útmutató LH racsnikaros láncos emelő 750 kg- 6000 kg - 2-3/4t, 1-1/2t & 3t, 6t 1. táblázat Típus LHAII075 LHAII150 LHAII300 LHAII600 LHAII900 Teherbírás (t) 0.75 1,5 3 6 9 Minimálisan megemelhető

Részletesebben

Tartalomjegyzék INFORMÁCIÓ. Oldalszám. Általános információ ATEX Pneumatikus láncos emelők ATEX Kézi láncos emelők

Tartalomjegyzék INFORMÁCIÓ. Oldalszám. Általános információ ATEX Pneumatikus láncos emelők ATEX Kézi láncos emelők ATEX 427 Tartalomjegyzék Oldalszám Általános információk a robbanás elleni védelemről. Termékválasztékunk néhány tagját úgy alakítottuk át, hogy robbanásveszélyes környezetben is lehessen őket használni.

Részletesebben

SM2000 SM2000M SM2000T

SM2000 SM2000M SM2000T SM 2000 Modellek és leírások SM 2000 Elektromechanikus fogaskerekes motor olajkádban 2000 Kg-os kapukig száraz mechanikus tengelykapcsolóval, elektromos fékkel és manuális vészkioldóval. Tartozékok: kondenzátor,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Felhasználói csoportok Feladatok Kezelő Szakszemélyzet Kezelés, Szemrevételezés Felszerelés, leszerelés Javítás, karbantartás

Részletesebben

ÉLETTARTAMRA MÉRETEZETT HÍDDARUK VIZSGÁLATA. Magyari László DARULINE Kft.

ÉLETTARTAMRA MÉRETEZETT HÍDDARUK VIZSGÁLATA. Magyari László DARULINE Kft. ÉLETTARTAMRA MÉRETEZETT HÍDDARUK VIZSGÁLATA Magyari László DARULINE Kft. Adjon az emelőjének egy újabb életet. Emelőmű teljes felújítása Egyedi, hagyományos tervezésű daru, múltban CSOPORTSZÁM MSZ 9750

Részletesebben

BOB Használati és üzembe helyezési utasítás

BOB Használati és üzembe helyezési utasítás 1 BENINCÁ BOB Használati és üzembe helyezési utasítás 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási

Részletesebben

Kiadás: MOVIMOT MM..C utánszerelő készlet Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz / HU

Kiadás: MOVIMOT MM..C utánszerelő készlet Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz / HU MOVIMOT MM..C utánszerelő készlet Kiadás: 2002.07. Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz 1054 9560 / HU 1 Fontos tudnivalók 1 Fontos tudnivalók Ez a kiegészítés nem helyettesíti a részletes üzemeltetési

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv UTILE 70 KG CHAIN 3M GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

AR5A107W mennyezeti ventilátor lámpa

AR5A107W mennyezeti ventilátor lámpa AR5A107W mennyezeti ventilátor lámpa használati útmutató általános biztonsági tudnivalók 1. Mielőtt a hálózati áramkörhöz csatlakoztatjuk a ventilátort, szakítsuk meg az áramkört a központi biztosítékszekrényben

Részletesebben

Demag DC-Pro és Demag DC-Com tipusú elektromos láncos emelő

Demag DC-Pro és Demag DC-Com tipusú elektromos láncos emelő KÉPVISELET Demag DC-Pro és Demag DC-Com tipusú elektromos láncos emelő Műszaki adatok és főbb jellemzői A Demag DC-Pro elektromos láncos emelő alapfelszereltsége A DC-Pro emelő max. 5.000 kg illetve a

Részletesebben

CA légrétegződést gátló ventilátorok

CA légrétegződést gátló ventilátorok CA légrétegződést gátló ventilátorok MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2019.03.20. - 2 - A CA típusjelű ventilátorokat nagy légterű, nagy belmagasságú, ipari, kereskedelmi és szolgáltató

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

1 Elektromos szerelés

1 Elektromos szerelés Ez a kiegészítés nem helyettesíti a részletes üzemeltetési utasítást! A szerelést csak megfelelő villamos szakképzettséggel rendelkező személyek végezhetik, az érvényes balesetvédelmi előírások, valamint

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

EL-***** Címkeadagoló HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL BETRIEBSANLEITUNG

EL-***** Címkeadagoló HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL BETRIEBSANLEITUNG EL-***** Címkeadagoló HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL BETRIEBSANLEITUNG HU EN DE BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használai útmutatóban található utasításokat!

Részletesebben

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ ELÕZETES MÛVELETEK Az automata berendezést úgy dolgozták ki, hogy maximum 5 méter magas kapuhoz alkalmazható 400 mm-es mûködtetõkkel, és maximum 4 m-hez 300 mm-es mûködtetõkkel. Használható könnyû, nehéz,

Részletesebben

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25.

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25. Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás v1.1. 2009.04.25. A Paperfox A-1000 Áttekercselő alkalmazási területe A Paperfox A-1000 áttekercselő alkalmas automatikus mosóművel rendelkező ofszet nyomdagépek

Részletesebben

SPIDER Használati utasítás és tartozék katalógus Elektromechanikus fogaskerekes motor, felfelé nyíló, szekcionált vagy billenő kapukhoz

SPIDER Használati utasítás és tartozék katalógus Elektromechanikus fogaskerekes motor, felfelé nyíló, szekcionált vagy billenő kapukhoz SPIDER Használati utasítás és tartozék katalógus Elektromechanikus fogaskerekes motor, felfelé nyíló, szekcionált vagy billenő kapukhoz Modellek és tulajdonságaik SPIDER 6065 SPIDER 6100 Vezérlőegység,

Részletesebben

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS Figyelmeztetés: A berendezést csak gyakorlattal rendelkező emelőgép karbantartó, - szerelő szerelheti, üzemeltetheti vagy tarthatja karban,

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230 TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Önzáró elektromechanikus motor. Motor áramellátása 24 V DC. Működés garantálva 115 fokig. Nagyobb nyitási szögre használja a speciális kiegészítő alkatrészeket a felszerelésnél.

Részletesebben

7 747 004 225 06/2004 HU

7 747 004 225 06/2004 HU 7 747 004 5 06/004 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano S635 és Logano S735 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán kazánajtó csere A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv ASTRASUN PID Reduktor Kézikönyv A kézikönyv használata Kérem olvassa el és értelmezze a kézikönyvet mielőtt használatba veszi a terméket. Miután elolvasta tartsa kézközelben, hogy a telepítés során bármikor

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató. Asztali állvány DS (2018/10) hu

Szerelési és kezelési útmutató. Asztali állvány DS (2018/10) hu Szerelési és kezelési útmutató Asztali állvány DS-1 6720889403 (2018/10) hu Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók....... 2 1 Szimbólum-magyarázatok........................

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

0,16A, kioldási osztály 10 0,11-0,16A / 0,04kW BES ,20A, kioldási osztály 10 0,14-0,20A / 0,06kW BES00020

0,16A, kioldási osztály 10 0,11-0,16A / 0,04kW BES ,20A, kioldási osztály 10 0,14-0,20A / 0,06kW BES00020 W BES MOTORVÉDŐKAPCSOLÓ NAGYSÁG 0 Összeépíthető 0 nagyságú mágneskapcsolóval az LSZ0D002 mechanikus összekötővel (AC tekercs) vagy az LSZ0D004-gyel (DC tekercs) Összeépíthető 00 nagyságú mágneskapcsolóval

Részletesebben

Kiegészítés az üzemeltetési utasításokhoz

Kiegészítés az üzemeltetési utasításokhoz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Kiegészítés az üzemeltetési utasításokhoz SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Részletesebben

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214*

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *21334358_1214* Helyesbítés Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti

Részletesebben

inet Box Beszerelési utasítás

inet Box Beszerelési utasítás Beszerelési utasítás 2. oldal Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Beszerelési utasítás Biztonsági utasítások... 2 Rendeltetés... 2 Szállítási terjedelem... 2 Méretek... 3 Csatlakozások / kezelőelemek...

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

TORONYVENTILÁTOR

TORONYVENTILÁTOR 10031517 10031518 TORONYVENTILÁTOR Tisztelt vásárló, gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket. Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati utasítást.

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés 1 BENINCÁ BILL Használati és üzembe helyezési utasítás Figyelmeztetés A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

DITEC kapunyitó automatikák és automata sorompók karbantartási utasítása

DITEC kapunyitó automatikák és automata sorompók karbantartási utasítása DITEC kapunyitó automatikák és automata sorompók karbantartási utasítása A karbantartás 12 havonta végzendő! Rendszeres ellenőrzéseket képzett szakember végezze a termék a dokumentációja alapján. Kapunyitó

Részletesebben

AMICO Külső szárnyaskapu hajtás 2db A18230 motorral (a leírásban a A1824 motor adatai is megtalálhatók!)

AMICO Külső szárnyaskapu hajtás 2db A18230 motorral (a leírásban a A1824 motor adatai is megtalálhatók!) AMICO Külső szárnyaskapu hajtás 2db A18230 motorral (a leírásban a A1824 motor adatai is megtalálhatók!) A vásárolt terméket csak megfelelő szakismerettel rendelkező, cégünk által felkészített szakember

Részletesebben

LM, NM, SM, GM Zsalumozgató, rugó-visszatérítés nélkül. Nyit-zár, 3 pont vezérlés

LM, NM, SM, GM Zsalumozgató, rugó-visszatérítés nélkül. Nyit-zár, 3 pont vezérlés Zsalumozgató, rugó-visszatérítés nélkül - - 00. július KIVITEL LM NM SM GM Alkalmazás, illeszthetõség Az LM.., az NM.., az SM.. és a GM.. zsalumozgatók a légtechnikai rendszerek különböző típusú, ill.

Részletesebben

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R Kezelési leírás Portos motor DELUX-R 1 Tartalomjegyzék Elektromos bekötés Végállás pozíciók beállítása Távirányító egységek hozzáadása/törlése Közbenső pozíciók programozása Végállás pozíciók szerkesztése

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

Tetőcsomagtartó létraszállítóval AZ UTASÍTÁS CSAK AZ ILLUSZTRÁCIÓ CÉLJÁT SZOLGÁLJA KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: A LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍNEK (1 és 2) AZONOSAK, ÉS MINDKÉT OLDALON HASZNÁLHATÓK 1 - JOBB LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍN LRP-090 CIKKSZÁM: 02-0116-M

Részletesebben

C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató

C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató 1 C40 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató Figyelem! A motorról a működtetés után a hálózati 230V-os feszültséget le kell kapcsolni. A motort vagy visszabillenős kapcsolóról vagy beállítható munkaidejű

Részletesebben

JZD-(LiE1)-D(1-3)F-K-LF/FKvM

JZD-(LiE1)-D(1-3)F-K-LF/FKvM Oldal: 1 / 14 Típusazonosító: Megnevezés: JZD-(LiE1)-D(1-3)F-K-LF/FKvM Kültéri tipizált fogyasztásmérő szekrény Műszaki adatlap Műszaki leírás Telepítési utasítás Dokumentáció melléklet Változatszám: JZ

Részletesebben

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *22141553_0615* Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető i tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 30kg(66lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Cikkszám 184200 080580 Tartalom 1. Előszó... 1 2. Szállítási terjedelem... 2 3.... 2 3.1 Az oldalütés-vizsgáló készülék felszerelése... 3 3.2 A kuplungtárcsa felszerelése... 4 3.3 A mérőóra felszerelése

Részletesebben

Elaphant MAS elektromos haladómûvek

Elaphant MAS elektromos haladómûvek laphant elektromos vek gy csapos kialakítás. 1 haladási sebesség. Keréktörési támasz és kibillenés elleni biztosítás. 24V vezérléssel és vészleállítós függõkapcsoló. gyszerû dugaszos csatlakoztatás. egrendeléskor

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

ASY3/24 24 V-os Elektromechanikus Motor Szárnyas Kapukhoz

ASY3/24 24 V-os Elektromechanikus Motor Szárnyas Kapukhoz ASY3/24 24 V-os Elektromechanikus Motor Szárnyas Kapukhoz JELLEMZŐK ÉS ALKATRÉSZ LEÍRÁSOK Az ASY elektromechanikus karok sokoldalúságaik miatt kiválóan alkalmazhatók szárnyas kapuk és ajtók automatizásására.

Részletesebben

Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224. Revizió: B 2008-05-30

Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224. Revizió: B 2008-05-30 Rozsdamentes forgóvillás beléptetőkapu kézfertőtlenítővel BK09224 Gépkönyv Revizió: B 2008-05-30 A berendezés főbb részei: 1. ábra 1) Lábazat 1 db 2) Forgóvillaház 1 db 3) Fedél 1 db 4) Forgóvilla 1 db

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV Adatlap Szelepmozgató motorok három-pont szabályozáshoz AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - DIN EN 14597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (záró rugó) Leírás AMV 10 AMV 13 AMV 20,

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 1 BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes

Részletesebben

SZERELÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK A méretek mm-ben értendők MAX.

SZERELÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK A méretek mm-ben értendők MAX. HU PLANARIO TOWER SZERELÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK MAX. 360 2 SZERELÉS ELŐTTI INFORMÁCIÓK SZERELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT Figyelem! A keverőcsap beszerelése előtt a bekötő csővezetékeket át kell öblíteni,

Részletesebben

Fitnesz állomás

Fitnesz állomás Fitnesz állomás 10006741 10029365 Tisztelt Vásárló, Gratulálunk a megvásárolt termékhez. Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodását. Az

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003 W SEGÉDÉRINTKEZŐ Be- és kikapcsolt állapot jelzése A motorvédőkapcsoló bal oldalára vagy elejére pattintható építési változatok Minden építési nagysághoz BEZ00001 Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/3

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

UFS Mark-1 olajszûrô berendezés

UFS Mark-1 olajszûrô berendezés ULTRA FINOM SZÛRÔ UFS Mark-1 olajszûrô berendezés Alkalmas: hidraulika, és egyéb ipari olajok off line ultra finom háttérszûrésére. Az olajat a NAS olajtisztasági szabvány szerinti 7-9-es, az ISO szabvány

Részletesebben

LF, AF Zsalumozgató, rugó-visszatérítéssel. AC/DC 24 V LF24 AF24 kapcsolóval, 2 x EPU AC 230 V LF230 AF230

LF, AF Zsalumozgató, rugó-visszatérítéssel. AC/DC 24 V LF24 AF24 kapcsolóval, 2 x EPU AC 230 V LF230 AF230 F, AF 2-2. július KIVIE F AF Alkalmazás, illeszthetőség Az F.. és az AF... rugó-visszatérítésű zsalumozgatók légtechnikai zsaluzatok biztonsági mozgatására (fagyveszély, túlnyomáslevezetés, deresedésvédelem)

Részletesebben

DT2003. Tápegység. Kezelési útmutató

DT2003. Tápegység. Kezelési útmutató Tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5 2.1. Felhatalmazott személy...

Részletesebben

ELT-1310 Körbecímkéző gép. Használati útmutató. (a kép illusztráció)

ELT-1310 Körbecímkéző gép. Használati útmutató. (a kép illusztráció) ELT-1310 Körbecímkéző gép Használati útmutató (a kép illusztráció) Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve.

Részletesebben

KERÉKPÁR BEÜZEMELÉSE

KERÉKPÁR BEÜZEMELÉSE KERÉKPÁR BEÜZEMELÉSE A csomagküldéssel rendelt kerékpárt összeszerelés és beállítás után helyezzük vissza egy dobozba (előfordulhat, hogy a bicikli nem a saját dobozába kerül vissza). A kormányt elfordítjuk,

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

Tetőcsomagtartó létraszállítóval Renault Kangoo 200 utáni típushoz FIGYELEM: A LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍNEK (1 ÉS 2) AZONOSAK ÉS MINDKÉT OLDALON HASZNÁLHATÓK. 1 - JOBB LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍN - 2 M - x1 CIKKSZÁM: 02-01-M 6 - HÁTSÓ KÖTÉNYLEMEZ - x1 CIKKSZÁM:

Részletesebben

Szerelési, karbantartási útmutató

Szerelési, karbantartási útmutató ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben